Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1"

Transkripcija

1 Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica :00:00 Religije in pravo (04678) - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Ustavno pravo Cerkve (04380) - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Zakonsko pravo (01203) - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Antropologija s filozofijo kulture - 5 KT Mateja Pevec Rozman Lj Predavalnica :00:00 Moralna teologija z družbeno etiko - 5 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :00:00 Psalmi in modrostna literatura - 5 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Specifični problemi v družini - 5 KT Tanja Repič Slavič :00:00 Svetopisemske osebnosti - 3 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Etični temelji zahodne družbe - 4 KT Vojko Strahovnik Lj Kabinet :00:00 Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (04615) - 5 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :30:00 Supervizija dela z zakonci in družinami - 3 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: izvirnost DP (dr. Skralovnik) Samo Skralovnik Lj Predavalnica :00:00 Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Evangelijev - 4 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646) - 5 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Teologija Nove zaveze in judovstva (04667) - 5 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Družinska, zakonska in spolna etika - 5 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :00:00 Družinska etika in njena pravna ureditev - 6KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :30:00 Uvod v NZ DP2 (90090) Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :30:00 Uvod v SZ DP1 (90089) Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646) - 5 KT Maksimilijan Matjaž :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem - 5 KT Maksimilijan Matjaž :00:00 Filozofija religije - 7 KT Anton Jamnik Lj Predavalnica :00:00 Filozofija religije (04018) - 5 KT Anton Jamnik Lj Predavalnica :00:00 Osnovna in komunitarna pastoralna teologija (04679) - 6 KT Andrej Šegula Lj Predavalnica :00:00 Zakramentalna liturgika - 5 KT Slavko Krajnc Lj Predavalnica :00:00 Zgodovina filozofije II - 5 KT Mateja Pevec Rozman Mb Predavalnica :30:00 Svetovanje, vzgoja in izobraževanje za zakonsko in družinsko življenje - 7 KT Barbara Simonič

2 :30:00 Seminar o znanstvenem delu za diplomante (04628) - 3 KT Robert Cvetek :00:00 Pastoralna liturgika in liturgično petje Slavko Krajnc Lj Predavalnica :00:00 Teorija glasbe in gregorijanski koral (04599) - 3 KT Slavko Krajnc Lj Predavalnica :00:00 Antropološko etični temelji odnosov (90095) Branko Klun Mb Predavalnica :00:00 Družinska, zakonska in spolna etika - 5 KT Janez Štuhec :00:00 Hermenevtika sakralnega prostora - 3 KT Leon Debevec Lj Predavalnica :00:00 Moralna teologija z družbeno etiko - 5 KT Janez Štuhec :00:00 Nauk o Cerkvi (00602) - 6 KT Bogdan Dolenc Lj Predavalnica :00:00 Soočenje religije s sekularizmom in modernostjo v Evropi (04633) - 4 KT Janez Štuhec :00:00 Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine (04626) - 5 Robert Cvetek Lj Predavalnica 1 KT :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: prepletenost DP (dr. Osredkar) Mari Jože Osredkar :00:00 Stvarno pravo - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Stvarno pravo - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar :30:00 Filozofija narave - 4 KT Branko Klun Lj Predavalnica :30:00 Monoteizmi - 13 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Travma, stres in krizne intervencije v družini - 7 KT Robert Cvetek :00:00 Antropološko etični temelji odnosov (90095) Branko Klun Lj Predavalnica :00:00 Družinska in zakonska diagnostika ter ocena (04629) - 5 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine (04627) - 10 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Pomoč zakonu in družini (04625) - 7 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije II Mateja Cvetek Lj Predavalnica 1 (04614) - 5 KT :30:00 Metafizika - 6 KT Branko Klun Lj Predavalnica :00:00 Krščanska umetnost - 3 KT Leon Debevec Lj Predavalnica :00:00 Pedagogika religije in katehetika - 6 KT Janez Vodičar Lj Predavalnica :00:00 Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) I Christian Gostečnik Lj Predavalnica :00:00 Duhovno spremljanje - 3 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :00:00 Religijska duhovnost (04681) - 5 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :00:00 Teologija duhovnosti - 5 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :00:00 Angleška teološka terminologija (04593) - 3 KT Urška Sešek Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem - 5 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (04640) - 4 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Janezovi spisi - 4 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje - 8 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje in religiologija (04655) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica 4

3 :00:00 Ustavno pravo Cerkve (04380) - 5 KT Stanislav Slatinek :00:00 Vera in razum (04582) - 3 KT Mateja Pevec Rozman :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Filozofija religije (04018) - 5 KT Anton Jamnik :00:00 Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine (04626) - 5 Robert Cvetek KT :30:00 Duhovno spremljanje - 3 KT Ivan Platovnjak :30:00 Religijska duhovnost (04681) - 5 KT Ivan Platovnjak :00:00 Sistemski in relacijski pristopi v psihoterapiji Tomaž Erzar Lj Predavalnica :00:00 Teorija glasbe in gregorijanski koral (04599) - 3 KT Slavko Krajnc Mb Predavalnica :00:00 Filozofija vzgoje - 3 KT Janez Vodičar Lj Predavalnica :00:00 Pravni položaj oseb v Cerkvi - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :30:00 Zgodovina filozofije II - 5 KT Branko Klun Lj Predavalnica :00:00 Avtonomija v morali na preizkušnji (50041) - 5 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :00:00 Biblična antropologija in družina v Svetem pismu - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Osnovna moralna teologija (00007) - 4 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :00:00 Celostna pedagoška komunikacija - 3 KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Družinski in zakonski sistem (04607) - 7 KT Christian Gostečnik Lj Predavalnica :00:00 Psihologija etične in religijske edukacije - 4KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Soočenje religije s sekularizmom in modernostjo v Evropi (04633) - 4 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :30:00 Psihologija religijskega in etičnega pouka - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Človekove pravice, verska svoboda in svetovna verstva (Izvenevropska Stanislav Slatinek Lj Predavalnica 2 verstva) (4634) - 3 KT :00:00 Razodetje in odrešenje v odnosu - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Biblična antropologija in družina v Svetem pismu - 3KT Stanko Gerjolj :00:00 Razodetje in odrešenje v odnosu - 3KT Stanko Gerjolj :30:00 Terapevtska obravnava družine s članom z duševno motnjo Tomaž Erzar Lj Predavalnica :30:00 Pastoralna psihologija (mladinska, študentska, predzakonska, zakonska, Christian Gostečnik Lj Predavalnica 1 družinska) :30:00 Psihoanalitični temelji medosebnih odnosov (90096) Christian Gostečnik Lj Predavalnica :30:00 Uvod v psihologijo DP (90087) Christian Gostečnik Lj Predavalnica :30:00 Uvod v psihologijo in psihologijo religije - 5 KT Christian Gostečnik Lj Predavalnica :00:00 Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti (04656) - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (04632) - 7 KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: prepletenost DP (dr. Osredkar) Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Monoteizmi - 13 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Teološka antrolopologija z eshatologijo - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica 5

4 :00:00 Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi (04666) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Zgodovina Cerkve II (04586) - 5 KT Bogdan Kolar Mb Predavalnica :30:00 Psihični razvoj partnerstva in družine - 4 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :30:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I Barbara Simonič (04609) - 5 KT :30:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije II Barbara Simonič (04614) - 5 KT :00:00 Sodobne pedagoške metode - 6KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (04632) - 7 KT Stanko Gerjolj :00:00 Sodobne pedagoške metode - 6KT Stanko Gerjolj :30:00 Religija in znanost - 4 KT Branko Klun Lj Predavalnica :00:00 Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti (04656) - 5 KT Marjan Turnšek :00:00 Specifični problemi v družini - 5 KT Tanja Repič Slavič Lj Predavalnica :00:00 Zakonska psihopatologija Tanja Repič Slavič Lj Predavalnica :30:00 Latinski jezik I (00502) - 3 KT Miran Špelič Lj Kabinet :30:00 Latinski jezik II (00503) - 3 KT Miran Špelič Lj Kabinet :00:00 Razvojna psihologija za zakonske in družinske terapevte Barbara Simonič Lj Predavalnica :00:00 Uvod v cerkveno pravo (01201) - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Upanjska razsežnost bivanja - 3 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :30:00 Hebrejščina (02031) - 3 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :30:00 Hebrejščina I - 3 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki (04611) - 5 KT Robert Cvetek :00:00 Kristologija (04677) - 5 KT Anton Štrukelj Lj Predavalnica :00:00 Kristologija in marijologija - 6 KT Anton Štrukelj Lj Predavalnica :00:00 Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja (posamezni zakramenti) - Anton Štrukelj Lj Predavalnica 2 5 KT :10:00 Terapevtska obravnava zasvojenosti Christian Gostečnik Lj Predavalnica :30:00 Družinska in zakonska diagnostika ter ocena (04629) - 5 KT Robert Cvetek :30:00 Pomoč zakonu in družini (04625) - 7 KT Christian Gostečnik :30:00 Programi psihosocialne pomoči zakonu in družini (04619) - 5 KT Christian Gostečnik :30:00 Psihoanalitični temelji medosebnih odnosov (90096) Christian Gostečnik :30:00 Uvod v psihologijo DP (90087) Christian Gostečnik :30:00 Zgodovina Cerkve II (04586) - 5 KT Bogdan Kolar Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem - 5 KT Maksimilijan Matjaž :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Skrivnost troedinega Boga - 4 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Skrivnost troedinega Boga - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica 4

5 :00:00 Skrivnost troedinega Boga (04647) - 4 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki (04611) - 5 KT Robert Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (04615) - 5 KT Tanja Repič Slavič :00:00 Travma, stres in krizne intervencije v družini - 7 KT Robert Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Zgodovina Cerkve I (04583) - 5 KT Bogdan Kolar Lj Predavalnica :00:00 Stvarno pravo - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Stvarno pravo - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Uvod v cerkveno pravo (01201) - 3 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Zakonsko pravo (01203) - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :30:00 Uvod v NZ DP2 (90090) Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :30:00 Uvod v SZ DP1 (90089) Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Antropologija s filozofijo kulture - 5 KT Mateja Pevec Rozman Lj Predavalnica :00:00 Družina v družbi - 3 KT Igor Bahovec Lj Predavalnica :00:00 Filozofija religije - 7 KT Anton Jamnik Lj Predavalnica :00:00 Filozofija religije (04018) - 5 KT Anton Jamnik Lj Predavalnica :00:00 Osnovna in komunitarna pastoralna teologija (04679) - 6 KT Andrej Šegula LJ Predavalnica :00:00 Specifični problemi v družini - 5 KT Tanja Repič Slavič :00:00 Uvod v sociologijo in sociologijo religije - 3 KT Igor Bahovec Lj Predavalnica :00:00 Uvod v sociologijo religije DP (90088) Igor Bahovec Lj Predavalnica :00:00 Zakramentalna liturgika - 5 KT Slavko Krajnc Lj Predavalnica :30:00 Antična verstva in krščanstvo (04675) - 5 KT Miran Špelič :30:00 Patrologija - 6 KT Miran Špelič :30:00 Patrologija (00501) - 5 KT Miran Špelič :30:00 Psalmi in modrostna literatura - 5 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :30:00 Vera in religija v odnosih in družini (04618) - 3 KT Miran Špelič :00:00 Človekove pravice, verska svoboda in svetovna verstva (Izvenevropska Stanislav Slatinek Lj Predavalnica 5 verstva) (4634) - 3 KT :00:00 Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih (04629) - 5 KT Igor Bahovec Lj Predavalnica :00:00 Vloga medijev pri ohranjanju religije - 5 KT Igor Bahovec Lj Predavalnica :00:00 Krščanska bogoslužja - 3 KT Slavko Krajnc Lj Predavalnica :00:00 Antična verstva in krščanstvo (04675) - 5 KT Miran Špelič Lj Kabinet :00:00 Družina v družbi - 3 KT Igor Bahovec :00:00 Družinska, zakonska in spolna etika - 5 KT Janez Štuhec Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje - 8 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje in religiologija (04655) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Patrologija - 6 KT Miran Špelič Lj Kabinet :00:00 Soočenje religije s sekularizmom in modernostjo v Evropi (04633) - 4 KT Igor Bahovec

6 :00:00 Uvod v sociologijo religije DP (90088) Igor Bahovec :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Zgodovina filozofije II - 5 KT Mateja Pevec Rozman Mb Predavalnica :30:00 Patrologija (00501) - 5 KT Miran Špelič Lj Kabinet :30:00 Vera in religija v odnosih in družini (04618) - 3 KT Miran Špelič Lj Kabinet :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: izvirnost DP (dr. Skralovnik) Samo Skralovnik :00:00 Teologija Stare zaveze - 5 KT Samo Skralovnik :00:00 Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine (04626) - 5 Robert Cvetek Lj Predavalnica 1 KT :00:00 Razvojna psihologija za zakonske in družinske terapevte Barbara Simonič Lj Predavalnica :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: prepletenost DP (dr. Osredkar) Mari Jože Osredkar :00:00 Pravni položaj oseb v Cerkvi - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Ustavno pravo Cerkve (04380) - 5 KT Stanislav Slatinek Lj Predavalnica :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar :30:00 Monoteizmi - 13 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti (04656) - 5 KT Marjan Turnšek :00:00 Travma, stres in krizne intervencije v družini - 7 KT Robert Cvetek :00:00 Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (04615) - 5 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :30:00 Psihični razvoj partnerstva in družine - 4 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :30:00 Supervizija dela z zakonci in družinami - 3 KT Nataša Rijavec Klobučar Lj Predavalnica :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: izvirnost DP (dr. Skralovnik) Samo Skralovnik Lj Predavalnica :00:00 Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine (04626) - 5 Robert Cvetek KT :00:00 Pedagogika religije in katehetika - 6 KT Janez Vodičar Lj Predavalnica :00:00 Religijska antropologija (04587) - 3 KT Janez Vodičar Lj Predavalnica :30:00 Duhovno spremljanje - 3 KT Ivan Platovnjak :30:00 Filozofija narave - 4 KT Branko Klun Lj Predavalnica :30:00 Religijska duhovnost (04681) - 5 KT Ivan Platovnjak :00:00 Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646) - 5 KT Maksimilijan Matjaž :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem - 5 KT Maksimilijan Matjaž :00:00 Judovstvo, krščanstvo in islam: prepletenost DP (dr. Osredkar) Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Nauk o Cerkvi (00602) - 6 KT Bogdan Dolenc Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje - 8 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Osnovno bogoslovje in religiologija (04655) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Soočenje religije s sekularizmom in modernostjo v Evropi (04633) - 4 KT Igor Bahovec * LJ :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica :00:00 Verovanjski sistemi v luči religiološke analize (04585) - 5 KT Mari Jože Osredkar Lj Predavalnica 2

7 :00:00 Biblična antropologija in družina v Svetem pismu - 3KT Stanko Gerjolj :30:00 Razodetje in odrešenje v odnosu - 3KT Stanko Gerjolj :00:00 Celostna pedagoška komunikacija - 3 KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :30:00 Psihologija etične in religijske edukacije - 4KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Biblična antropologija in družina v Svetem pismu - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Duhovno spremljanje - 3 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :00:00 Psihologija religijskega in etičnega pouka - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Religijska duhovnost (04681) - 5 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :00:00 Teologija duhovnosti - 5 KT Ivan Platovnjak Lj Predavalnica :30:00 Razodetje in odrešenje v odnosu - 3KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Filozofija religije (04018) - 5 KT Anton Jamnik :00:00 Filozofija vzgoje - 3 KT Janez Vodičar Lj Predavalnica :00:00 Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti (04656) - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Evangelijev - 4 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646) - 5 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem - 5 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (04640) - 4 KT Maksimilijan Matjaž Lj Predavalnica :00:00 Teološka antrolopologija z eshatologijo - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :30:00 Psihični razvoj partnerstva in družine - 4 KT Nataša Rijavec Klobučar :30:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije II Barbara Simonič (04614) - 5 KT :00:00 Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (04632) - 7 KT Stanko Gerjolj :30:00 Seminar o znanstvenem delu za diplomante (04628) - 3 KT Robert Cvetek :00:00 Nauk o veri, Bogu in Kristusu - 4 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Sodobne pedagoške metode - 6KT Stanko Gerjolj :00:00 Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (04632) - 7 KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :00:00 Sodobne pedagoške metode - 6KT Stanko Gerjolj Lj Predavalnica :30:00 Zgodovina Cerkve II (04586) - 5 KT Bogdan Kolar Lj Predavalnica :00:00 Krščanska umetnost - 3 KT Leon Debevec Lj Predavalnica :00:00 Družinska in zakonska diagnostika ter ocena (04629) - 5 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine (04627) - 10 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Pomoč zakonu in družini (04625) - 7 KT Mateja Cvetek Lj Predavalnica :00:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I Mateja Cvetek Lj Predavalnica 3 (04609) - 5 KT :00:00 Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije II Mateja Cvetek Lj Predavalnica 3 (04614) - 5 KT :00:00 Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki (04611) - 5 KT Robert Cvetek Lj Predavalnica 1

8 :00:00 Travma, stres in krizne intervencije v družini - 7 KT Robert Cvetek Lj Predavalnica :30:00 Zgodovina filozofije II - 5 KT Branko Klun Lj Predavalnica :30:00 Religija in znanost - 4 KT Branko Klun Lj Predavalnica :00:00 Uvod v SZ DP1 (90089) Samo Skralovnik :00:00 Skrivnost troedinega Boga - 4 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Skrivnost troedinega Boga - 5 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Skrivnost troedinega Boga (04647) - 4 KT Marjan Turnšek Lj Predavalnica :00:00 Hebrejščina (02031) - 3 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Hebrejščina I - 3 KT Maria Carmela Palmisano Lj Predavalnica :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Etika - 4 KT Robert Petkovšek Lj Predavalnica :00:00 Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (04615) - 5 KT Tanja Repič Slavič Ljubljana, Referat za študentske zadeve

UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA Seznam predavanj za študijsko leto 2018/20199

UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA Seznam predavanj za študijsko leto 2018/20199 UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA Seznam predavanj za študijsko leto 2018/20199 UNIVERZA V LJUBLJANI TEOLOŠKA FAKULTETA Seznam predavanj za študijsko leto 2018/2019 2 Teološka fakulteta Kazalo Pozdravna

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 2 Letnik 75 Leto 2015 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2015

Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 2 Letnik 75 Leto 2015 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2015 Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 2 Letnik 75 Leto 2015 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2015 Acta Theologica Sloveniae 1. Mirjam Filipič, Poetika in tipologija

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

PROGRAM PLENARNO PREDAVANJE "ADHD - motnja pozornosti in hiperaktivnosti", SOBOTA Dr. Vesna Hercigonja Novković je integrativna psihoterapevtka z dokt

PROGRAM PLENARNO PREDAVANJE ADHD - motnja pozornosti in hiperaktivnosti, SOBOTA Dr. Vesna Hercigonja Novković je integrativna psihoterapevtka z dokt PROGRAM PLENARNO PREDAVANJE "ADHD - motnja pozornosti in hiperaktivnosti", SOBOTA Dr. Vesna Hercigonja Novković je integrativna psihoterapevtka z doktoratom Medicinske fakultete v Zagrebu, direktorica

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 3 Letnik 71 Leto 2011 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2011

Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 3 Letnik 71 Leto 2011 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2011 Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 3 Letnik 71 Leto 2011 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2011 Acta Theologica Sloveniae 1. Mirjam Filipič, Poetika in tipologija

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

COLLOQUIA 2016/2017 Glasilo študentov Teološke fakultete

COLLOQUIA 2016/2017 Glasilo študentov Teološke fakultete COLLOQUIA 2016/2017 Glasilo študentov Teološke fakultete VSEBINA COLLOQUIA 2016/2017 Glasilo študentov Teološke fakultete Izdajatelj: študenti Teološke fakultete Poljanska cesta 4 1001 Ljubljana Glavna

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ 1 Mito Nemanič 176 16 192 2 1 Mladen Veršič 123 31 154 0 2 Brane Stele 100 18 118 0 2 Branko Srđan 166

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 35 ur Obdelava gradiv

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

NOVOSTI na knjižnih policah DECEMBER 2014 Vsebina: KAZALO NOVO GRADIVO PO VSEBINI NASLOVNO KAZALO PREDMETNO KAZALO 1

NOVOSTI na knjižnih policah DECEMBER 2014 Vsebina: KAZALO NOVO GRADIVO PO VSEBINI NASLOVNO KAZALO PREDMETNO KAZALO 1 NOVOSTI na knjižnih policah DECEMBER 2014 Vsebina: KAZALO NOVO GRADIVO PO VSEBINI NASLOVNO KAZALO PREDMETNO KAZALO 1 KAZALO stran 2 1 FILOZOFIJA 3 133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGJA 3 159.9 PSIHOLOGIJA 3 2 VERSTVO.

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

XXIII (2016) št. 2 RAZLAGA ODLOMKOV STARE ZAVEZE Greh prvega človeka (1 Mz 3) RAZLAGA ODLOMKOV NOVE ZAVEZE Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cer

XXIII (2016) št. 2 RAZLAGA ODLOMKOV STARE ZAVEZE Greh prvega človeka (1 Mz 3) RAZLAGA ODLOMKOV NOVE ZAVEZE Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cer XXIII (2016) št. 2 RAZLAGA ODLOMKOV STARE ZAVEZE Greh prvega človeka (1 Mz 3) RAZLAGA ODLOMKOV NOVE ZAVEZE Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cerkvi METODE DELA S SVETIM PISMOM Kako moliti s psalmom?

Prikaži več

Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO ETIKA S FILOZOF

Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO ETIKA S FILOZOF Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO HABJANIČ ANA IN ZAKONODAJO 1 Redni 2 106 1 BARBARA ANGLEšKI JEZIK

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

Pred nami

Pred nami Leto II., št. 106, 20. nedelja med letom; 16.8.2015 Naša oznanila Cerkev čistijo iz Štrihovca, Bog povrni! Z današnjo nedeljo 16.8.2015 se spet vrača običajni nedeljski razpored sv. maš, torej ob 07.30

Prikaži več

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD)

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) Kontakt: Naslov: Topniška 31, 1000 Ljubljana Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si E-mail: dekanat@fsd.uni-lj.si, tajnistvo@fsd.uni-lj.si Telefon: 01/280 92 40, 01/280 92

Prikaži več

IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME

IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME Strokovni vodja PRO ZRKSHP Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot. OSNOVNI PODATKI -Vsi žrebci slovenske hladnokrvne pasme v javni lasti so v

Prikaži več

588 Bogoslovni vestnik 67 (2007) 4 Enrico Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2007, 397 str., ISBN

588 Bogoslovni vestnik 67 (2007) 4 Enrico Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2007, 397 str., ISBN 588 Bogoslovni vestnik 67 (2007) 4 Enrico Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2007, 397 str., ISBN 978-88-308-0889-8. Enrico Chiavacci je prav gotovo eden najbolj pronicljivih

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko

Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko dirigiranje Glasbeno-pedagoški predmeti Didaktika instrumentov

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os Predmetnik 1. semester študen ta skupaj ECTS 1. Osnove solfeggia Tomaž Svete 30 30 120 180 6 2. Osnove dirigiranja Tadeja Vulc 30 30 15 105 180 6 3. Elementi glasbenega stavka Tomaž Svete 45 15 120 180

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

S V E T O P I S E M S K E O S N O V E I. Kolokvij

S V E T O P I S E M S K E O S N O V E I. Kolokvij S V E T O P I S E M S K E O S N O V E I. Kolokvij 2 I. SVETO PISMO JE NAVDIHNJENO Navdihnjenje izpostavlja presežno, Božjo naravo besede, ki jo vsebuje Sveto pismo. Poudarja njeno skrivnostnost, večnost,

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Program INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways towards Local/Global Empathy and Justice November 6 th 8 th 2014, Ljubljana, Slovenia Institution St. Ignatius,

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO PREDSTAVITVENI ZBORNIK PRVOSTOPENJSKEGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SOCIALNO DELO ZA ŠTUDIJSKO LETO 07/08 Podatki o študijskem programu. naslov

Prikaži več

Predstavitev študijskega programa druge stopnje

Predstavitev študijskega programa druge stopnje Predstavitev študijskega programa druge stopnje UMETNOSTNA ZGODOVINA DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI. Podatki o študijskem programu Študijski program (prvič razpisan v letu 206/7) študentke in študente usposablja

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

757 Celoletno kazalo Bogoslovni vestnik 76 (2016) Tema / Theme Žrtvovanje: od izvirov kulture do sodobnih življenjskih izzivov Sacrifice: from Origins

757 Celoletno kazalo Bogoslovni vestnik 76 (2016) Tema / Theme Žrtvovanje: od izvirov kulture do sodobnih življenjskih izzivov Sacrifice: from Origins 757 Bogoslovni vestnik 76 (2016) Tema / Theme Žrtvovanje: od izvirov kulture do sodobnih življenjskih izzivov Sacrifice: from Origins of Culture to Contemporary Life Challenges [2:231 404] Razprave / Articles

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

3BV-2005.PM6

3BV-2005.PM6 Vsebina 313 Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Letnik 65 leto 2005 3 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2005 314 Bogoslovni vestnik 65 (2005) 3 veliki kancler TEOF; Msgr. Alojz Uran

Prikaži več

Pregledni znanstveni članek (1.02) Bogoslovni vestnik 78 (2018) 2, UDK: Besedilo prejeto: 5/2018; sprejeto: 7/ Andrej Šegula

Pregledni znanstveni članek (1.02) Bogoslovni vestnik 78 (2018) 2, UDK: Besedilo prejeto: 5/2018; sprejeto: 7/ Andrej Šegula Pregledni znanstveni članek (1.02) Bogoslovni vestnik 78 (2018) 2,451 460 UDK: 27-475-46 Besedilo prejeto: 5/2018; sprejeto: 7/2018 451 Andrej Šegula Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v sodobnih

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Layout_sp-glasnik_advent2017_v2.2

Layout_sp-glasnik_advent2017_v2.2 S VET O P I S E M SKI GLA SNIK DRUŠTVO SVETOPISEMSKA DRUŽBA SLOVENIJE Advent 2017 UVODNIK Dragi prijatelji in dobrotniki Svetopisemske družbe Slovenije, leto 2017 se izteka in praznični čas je kot nalašč,

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Certificates

Certificates 13. Straški teki Straža pri Novem mestu, 27.5.2018 Tek na 10km Člani A do 19 let 1. 164 Žan Vozelj 2002 0:41:59 -- 2. 217 Žiga Šenica 1999 0:42:52 +00:53 3. 137 Jan Perme 2000 0:48:59 +07:00 4. 144 Nik

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 7. redne seje nadaljevanje - Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 23. 5. 2012 Prisotni: po priloženem seznamu (58 iz vrst visokošolskih učiteljev, 23 iz vrst študentov).

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure Bajc, 8. r. Juretova pra stara mama in pra stari tata pri poroki; slikano na mostu čez reko Vipavo

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

1. Ki je za nas krvavi pot potil Molite za nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nez

1. Ki je za nas krvavi pot potil Molite za nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nez 1. Ki je za nas krvavi pot potil 7.12.1991 nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nezvestobo sv. očetu, Cerkvi in Bogu. 5.8.1994 Ponovno vas vabim,

Prikaži več

ime ekipe:

ime ekipe: KASAČ VERŽEJ Andrej WEIS Iljaševci 13 GSM: 041 292 539 E-mail: dros09@gmail.com»kasač«veržej evidentirani igralci: 1. Simon Rajh, Križevci 2. Robert Čirič, Stara Nova vas 3. Erik Jurič, Ključarovci 4.

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Jacques Philippe: Če bi poznali Božji dar Prevod: Tadeja Petrovčič Jerina Jezikovni pregled: Marija Bratina Zasnova naslovnice: Polona Lisjak Prelom:

Jacques Philippe: Če bi poznali Božji dar Prevod: Tadeja Petrovčič Jerina Jezikovni pregled: Marija Bratina Zasnova naslovnice: Polona Lisjak Prelom: Jacques Philippe: Če bi poznali Božji dar Prevod: Tadeja Petrovčič Jerina Jezikovni pregled: Marija Bratina Zasnova naslovnice: Polona Lisjak Prelom: Sandra Pohole, K8 dizajn Izdaja: prva Izdaja: Založba

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00), 12. ter 15. člena pravilnika o pripravništvu

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

BODI KULTUREN – BODI MEDKULTUREN!

BODI KULTUREN – BODI MEDKULTUREN! MEDKULTURNE KOMPETENCE Maruša Bajt, CMEPIUS Thermana Laško 29. september 2018 DANAŠNJA VSEBINA Kaj je kultura? Kaj so kompetence? Kaj so medkulturne kompetence? Praktični primeri Vaje NEKAJ BESED O...

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Microsoft Word - 1 kateheza - USTVARJENI ZA VESELJE.docx

Microsoft Word - 1 kateheza - USTVARJENI ZA VESELJE.docx Pred nami so kateheze, ki jih je v pripravi na 8. svetovno srečanje družin (Philadelphija, ZDA, 22. - 27. 9. 2015) pripravila nadškofija Philadelphia v sodelovanju z papeškim svetom za družino. Te kateheze

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

ETIČNI KODEKS ČLANOV DRUŠTVA KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 1. Namen I. UVOD 1. Društvo katoliških pedagogov 1 Slovenije se je odločilo, da za svoje č

ETIČNI KODEKS ČLANOV DRUŠTVA KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 1. Namen I. UVOD 1. Društvo katoliških pedagogov 1 Slovenije se je odločilo, da za svoje č ETIČNI KODEKS ČLANOV DRUŠTVA KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 1. Namen I. UVOD 1. Društvo katoliških pedagogov 1 Slovenije se je odločilo, da za svoje člane napiše etični kodeks. Učitelji imamo zakone in

Prikaži več

RASTAFARIJANSTVO

RASTAFARIJANSTVO RASTAFARIJANSTVO UVOD Ko večina ljudi sliši besedo rastafarijanstvo pomisli na drede na glavi, reagge in uživanje marihuane. Vendar je rastafarijanstvo vse več kot to. To je način življenja in filozofija,

Prikaži več

TEMA 4. BOŽJA NARAVA IN NJEGOVO DELOVANJE 1. KDO JE BOG? V teku zgodovine so si vse kulture zastavljale to vprašanje; to potrjuje tudi dejstvo, da se

TEMA 4. BOŽJA NARAVA IN NJEGOVO DELOVANJE 1. KDO JE BOG? V teku zgodovine so si vse kulture zastavljale to vprašanje; to potrjuje tudi dejstvo, da se TEMA 4. BOŽJA NARAVA IN NJEGOVO DELOVANJE 1. KDO JE BOG? V teku zgodovine so si vse kulture zastavljale to vprašanje; to potrjuje tudi dejstvo, da se prvi znaki civilizacije na splošno nahajajo v okolju

Prikaži več

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4,

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, Domžale ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

Prikaži več

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE ODNOS MED DRŽAVO IN VERSKIMI SKUPNOSTMI TER POLOŽAJ VERSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo An

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE ODNOS MED DRŽAVO IN VERSKIMI SKUPNOSTMI TER POLOŽAJ VERSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo An FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE ODNOS MED DRŽAVO IN VERSKIMI SKUPNOSTMI TER POLOŽAJ VERSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo Anže Turel Kranj, 2014 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GLASBENA PEDAGOGIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO 1. Podatki o študijskem programu ime programa: Prvostopenjski univerzitetni študijski program

Prikaži več

- podpora ženskam v času materinstva

- podpora ženskam v času materinstva TEORETIČNI MODEL ZN HILDEGARD E. PEPLAV Hildegard E. Peplau, rojena 1.9.1909 v Pensilvaniji. Najpomembnejše delo»international RELATIONS IN NURSING«leta1952: Življenjsko delo posvečeno oblikovanju medosebnega

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

Microsoft Word - Glasbena pedagogika - predstavitveni zbornik 3 september 2008.doc

Microsoft Word - Glasbena pedagogika - predstavitveni zbornik 3 september 2008.doc PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GLASBENA PEDAGOGIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO 1. Podatki o študijskem programu ime programa: Prvostopenjski univerzitetni študijski program

Prikaži več

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Študijsko leto 2010/2011 Skupna ocena reprezentativnih anket: 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih a

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Študijsko leto 2010/2011 Skupna ocena reprezentativnih anket: 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih a 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih anket: 1,24 0405 DA 186/109 Pogostnost obiska predavanj/vaj 0,50 SPLOŠNA OCENA PEDAGOŠKEGA DELA 1,24 USTREZNOST VPRAŠANJ (obsegajo predavano snov,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

TEMA 12. VERUJEM V SVETEGA DUHA. VERUJEM V SVETO KATOLIŠKO CERKEV 1. VERUJEM V SVETEGA DUHA 1.1. Tretja oseba presvete Trojice V Svetem pismu je Sveti

TEMA 12. VERUJEM V SVETEGA DUHA. VERUJEM V SVETO KATOLIŠKO CERKEV 1. VERUJEM V SVETEGA DUHA 1.1. Tretja oseba presvete Trojice V Svetem pismu je Sveti TEMA 12. VERUJEM V SVETEGA DUHA. VERUJEM V SVETO KATOLIŠKO CERKEV 1. VERUJEM V SVETEGA DUHA 1.1. Tretja oseba presvete Trojice V Svetem pismu je Sveti Duh poimenovan z različnimi imeni: med drugim kot

Prikaži več