Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018"

Transkripcija

1 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž). Avtor Datum in čas kreiranja Sklepčnost pred pričetkom seje (št. prisotnih / št. vseh svetnikov) Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike Datum in čas pričetka seje Datum in čas zaključka seje Statistični podatki Št. točk Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Goran MAKAR Seznam točk, sklepov PŽF 9.. ::5 6 / Pred glasovanjem :7: :: ::58 Stran: od 79

2 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda (SKLEP SOLIDARNOST, SKLEP GAS. UMIK, SKLEP Dnevni red v celoti, SKLEP Skupna obravnava točk 5. do 5.5). Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (SKLEP. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto). Predlog sklepa za določitev stalnega sedežnega reda svetnikov v dvorani (SKLEP. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežn ega reda svetnikov v dvorani - župan). Kadrovske zadeve. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (SKLEP. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto). Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto (SKLEP. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto). Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik).. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje).. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade).. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe)..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti (SKLEP..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti)..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet (SKLEP..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet)..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance (SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance)..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politico, proračun in finance (SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politico, proračun in finance)..8 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za sgospodarstvo (SKLEP..8 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo)..9 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti (SKLEP..9 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti).. Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina).5 Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (SKLEP.5 Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ).6 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (SKLEP.6 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto ).7 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (SKLEP.7 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto ).8 Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotin Kette (SKLEP.8 Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotin Kette)5. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (SKLEP 5. do 5.5)6. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta 8..9 ::58 Stran: od 79

3 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR Seznam sklepov točke :9: :8: 7 SKLEP SOLIDARNOST, SKLEP GAS. UMIK, SKLEP Dnevni red v celoti, SKLEP Skupna obravnava točk 5. do ::58 Stran: od 79

4 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda SKLEP SOLIDARNOST SKLEP SOLIDARNOST Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :: (SKLEP SOLIDARNOST) / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, Mira RETELJ :: Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Štefan DAVID, Uroš LUBEJ, Alenka MUHIČ, Srečko VOVKO, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Matjaž ENGEL, Klara GOLIČ, Alojz KOBE, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Duško SMAJEK 8..9 ::58 Stran: od 79

5 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 5 od 79

6 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda SKLEP GAS. UMIK SKLEP GAS. UMIK Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :6: (SKLEP GAS. UMIK) 6 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Ana BILBIJA, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR :6:8 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Mira RETELJ, Srečko VOVKO Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Matjaž ENGEL, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Duško SMAJEK 8..9 ::58 Stran: 6 od 79

7 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 7 od 79

8 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda SKLEP Dnevni red v celoti SKLEP Dnevni red v celoti Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :7: (SKLEP Dnevni red v celoti) 6 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, mag. Adolf ZUPAN :7: Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 5 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Srečko VOVKO Vesna BARBORIČ, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Janez MURN 8..9 ::58 Stran: 8 od 79

9 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 9 od 79

10 . Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda SKLEP Skupna obravnava točk 5. do 5.5 SKLEP Skupna obravnava točk 5. do 5.5 Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :7:7 (SKLEP Skupna obravnava točk 5. do 5.5) / mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Mojca ANDOLŠEK, Marko DVORNIK, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Srečko VOVKO :7:5 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 5 5 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ / Matjaž ENGEL, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR 8..9 ::58 Stran: od 79

11 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: od 79

12 . Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Janez MURN Seznam sklepov točke :8: :9:9 6 SKLEP. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 8..9 ::58 Stran: od 79

13 . Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :9: (SKLEP. Potrditev zapisnikov. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto) / Mojca ANDOLŠEK, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ mag. Franc BAČAR, Matjaž ENGEL, Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, Janez MURN :9: 8..9 ::58 Stran: od 79

14 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ / Klara GOLIČ, Peter KOSTREVC, Goran MAKAR, Janez MURN 8 6 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: od 79

15 . Predlog sklepa za določitev stalnega sedežnega reda svetnikov v dvorani. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežnega reda svetnikov v dvorani Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :: :7:55 8 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Goran MAKAR Seznam sklepov točke SKLEP. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežn ega reda svetnikov v dvorani - župan Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :: :7: Razpravljalec Uroš LUBEJ Replike Štefan DAVID Matjaž ENGEL 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

16 . Predlog sklepa za določitev stalnega sedežnega reda svetnikov v dvorani SKLEP. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežn ega reda svetnikov v dvorani - župan SKLEP. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežn ega reda svetnikov v dvorani - župan Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :7:6 (SKLEP. Predlog sklepa za določitev stalnega sedežn ega reda svetnikov v dvorani - župan) 8 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Klara GOLIČ, Goran MAKAR :7: Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 9 9 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Uroš LUBEJ, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Mira RETELJ, Srečko VOVKO, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Klara GOLIČ, Goran MAKAR 8..9 ::58 Stran: 6 od 79

17 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 7 od 79

18 . Kadrovske zadeve. Kadrovske zadeve Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki / Neaktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Seznam sklepov točke / / 8..9 ::58 Stran: 8 od 79

19 . Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Goran MAKAR Seznam sklepov točke :9: :9: SKLEP. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ::58 Stran: 9 od 79

20 . Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :9: (SKLEP. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto) / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Štefan DAVID, Matjaž ENGEL, Klara GOLIČ, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, Alenka MUHIČ, Mira RETELJ :9: ::58 Stran: od 79

21 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 7 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ / Klara GOLIČ, Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR 8 7 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: od 79

22 . Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :: :5:7 9 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Goran MAKAR Seznam sklepov točke SKLEP. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :: :5: Razpravljalec Eva FILEJ RUDMAN Replike Uroš LUBEJ Marko DVORNIK 8..9 ::58 Stran: od 79

23 . Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto SKLEP. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto SKLEP. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :5:5 (SKLEP. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občina Novo mesto) 7 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR, Srečko VOVKO :5:56 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 7 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Matjaž ENGEL, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Duško SMAJEK 8..9 ::58 Stran: od 79

24 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: od 79

25 . Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki / Neaktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Seznam sklepov točke / / 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

26 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Bojan KEKEC, Goran MAKAR, Mira RETELJ Seznam sklepov točke :5: :5:5 SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik ::58 Stran: 6 od 79

27 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :5: (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Štefan DAVID, Bojan KEKEC, Goran MAKAR, Alenka MUHIČ, Mira RETELJ :5: ::58 Stran: 7 od 79

28 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Klara GOLIČ, Bojan KEKEC, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8 6 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: 8 od 79

29 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Bojan KEKEC, Goran MAKAR Seznam sklepov točke :55: :55:56 8 SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje 8..9 ::58 Stran: 9 od 79

30 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :55: (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje) 7 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Bojan KEKEC, Goran MAKAR, Mira RETELJ :55:5 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 7 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Mira RETELJ, Srečko VOVKO Bojan KEKEC, Goran MAKAR 8..9 ::58 Stran: od 79

31 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 9 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: od 79

32 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Goran MAKAR, Mira RETELJ Seznam sklepov točke :57: 8..9 :: SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade ::58 Stran: od 79

33 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade - Glasovanje () SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja :57:9 (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ :57:7 Glasovanje je bilo ponovljeno! Rezultati glasovanja (grafikon) 8..9 ::58 Stran: od 79

34 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8 6 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: od 79

35 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade - Glasovanje () SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja :57:9 (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 :: Glasovanje je bilo ponovljeno! Rezultati glasovanja (grafikon) 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

36 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD / / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: 6 od 79

37 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade - Glasovanje () SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja :57:9 (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 :8:8 Glasovanje je bilo ponovljeno! Rezultati glasovanja (grafikon) 8..9 ::58 Stran: 7 od 79

38 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Goran MAKAR, Mira RETELJ 9 6 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: 8 od 79

39 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :57:9 (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 :: ::58 Stran: 9 od 79

40 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina DeSUS Dobra država GAS LGM NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8 6 Št. prisotnih Vseh 8..9 ::58 Stran: od 79

41 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :58: :59:9 7 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ Seznam sklepov točke SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :58: :59:6 Razpravljalec Matjaž ENGEL Replike 8..9 ::58 Stran: od 79

42 .. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :59:9 (SKLEP.. Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe) 5 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ, Vesna VESEL :59:8 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 6 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Štefan DAVID, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 ::58 Stran: od 79

43 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: od 79

44 ..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :: :: 8 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Goran MAKAR Seznam sklepov točke SKLEP..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :: :: Razpravljalec Alojz KOBE Replike 8..9 ::58 Stran: od 79

45 ..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti SKLEP..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti SKLEP..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :: (SKLEP..5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti) / Mojca ANDOLŠEK, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Matjaž ENGEL, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ mag. Franc BAČAR, Marko DVORNIK, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Duško SMAJEK ::5 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 5 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

46 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 6 od 79

47 ..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :: :9:8 8 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Klara GOLIČ, Goran MAKAR Seznam sklepov točke SKLEP..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :: :8: Razpravljalec dr. Janez POVH Replike 8..9 ::58 Stran: 7 od 79

48 ..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet SKLEP..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet SKLEP..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) :9:8 (SKLEP..6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet) 6 / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Klara GOLIČ, Alojz KOBE, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR :9:6 Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 5 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Alojz KOBE, Janez MURN, Srečko VOVKO Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Alenka MUHIČ, Mira RETELJ 8..9 ::58 Stran: 8 od 79

49 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 9 od 79

50 ..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov :: ::5 6 Aktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Neaktivni občinski svetniki Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ Seznam sklepov točke SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :: ::5 Razpravljalec Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Replike Mario KRAPEŽ Mojca ANDOLŠEK Ana BILBIJA dr. Rok MEŽNAR 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

51 ..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance Datum in čas ugotavljanja prisotnosti Št. prisotnih / vseh Prisotni občinski svetniki Odsotni občinski svetniki Datum in čas pričetka glasovanja Rezultati glasovanja (grafikon) ::8 (SKLEP..8 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo) / Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN :: Rezultati glasovanja (numerični podatki) Rezultati glasovanja (opisni podatki) 5 Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Ana BILBIJA, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, dr. Rok MEŽNAR, dr. Janez POVH, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Vesna BARBORIČ, Alojz KOBE, Alenka MUHIČ, Janez MURN, Srečko VOVKO Štefan DAVID, Klara GOLIČ, Goran MAKAR, Mira RETELJ 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

52 Rezultati glasovanja po skupinah Poslanska skupina Št. prisotnih Vseh DeSUS Dobra država GAS LGM 8 NSi PRS SD SDS SLS SNS Solidarnost ZZD ::58 Stran: 5 od 79

53 ..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politico, proračun in finance..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politico, proračun in finance Statistični podatki Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Datum in čas pričetka točke Datum in čas zaključka točke Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki / Neaktivni občinski svetniki Mojca ANDOLŠEK, mag. Franc BAČAR, Vesna BARBORIČ, Ana BILBIJA, Štefan DAVID, Sara DRAŠKOVIĆ, Marko DVORNIK, Matjaž ENGEL, Eva FILEJ RUDMAN, Klara GOLIČ, Boštjan GROBLER, Bojan KEKEC, Alojz KOBE, Primož KOBE, Jasna KOS PLANTAN, Peter KOSTREVC, Mario KRAPEŽ, Uroš LUBEJ, Goran MAKAR, dr. Rok MEŽNAR, Alenka MUHIČ, Janez MURN, dr. Janez POVH, Mira RETELJ, Duško SMAJEK, Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, Vesna VESEL, Srečko VOVKO, mag. Adolf ZUPAN, Maja ŽUNIČ FABJANČIČ Seznam sklepov točke :: :: SKLEP..7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politico, proračun in finance 8..9 ::58 Stran: 5 od 79

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINA POSTOJNA Ljubljanska cesta 4, Postojna 25. seja Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Om

OBČINA POSTOJNA Ljubljanska cesta 4, Postojna 25. seja Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Om Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Omogoči glasovanje samo za prijavljene delegate Datum in čas pričetka seje Datum in čas zaključka seje Statistični

Prikaži več

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Utrinki in spomini z dogodka

Utrinki in spomini z dogodka 3. Forum o obnovljivih virih, 20. marec 2013 Utrinki in spomini na dogodek NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana, 8:30 NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana,

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - zap12

Microsoft Word - zap12 Datum: 30.12.2008 Številka: 0320-0015/2007 Občina ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM Telefon: 02 870 48 10 Fax: 02 870 48 21 e-mail: obcina@crna.si ZAPISNIK 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica tel: 01 7887 260, faks: 01 7887 265 e-mail:osticnalj@guest.arnes.si Z A P I S N I K 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR Volilna enota: Volilni okraj: Volišče: 1 KRANJ 10 KAMNIK 1 KRAJEVNI DOM MOTNIK

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR Volilna enota: Volilni okraj: Volišče: 1 KRANJ 10 KAMNIK 1 KRAJEVNI DOM MOTNIK KRAJEVNI DOM MOTNIK Vpisanih v vol. imenik: 252 54 252 54 6,% 54 3,95% 5 5 3,66%,%,% 3,3%,99%,66%,%,% 6 3,97% DD DOBRA DRŽAVA,66% SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 6,62% 2 SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2,32%

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST

KRAJEVNA SKUPNOST Mestna občina Koper Krajevna skupnost Hrvatini Svet KS Hrvatini Z A P I S N I K 1. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI dne 11. OKTOBRA 2016 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: Prisotni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc OBČINSKI SVET OBČINE TRBOVLJE Številka: 901 14/2013 1 Datum: 23. 1 2013 Z PREDLOG SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je bila v ponedeljek, 16. 1 2013 ob 18.00 uri

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr Številka: 9000-4/2019-15 Datum: 10.4.2019 Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Točka 1 Z A P I S N I K osnutek 34. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, ki je potekala dne

Točka 1 Z A P I S N I K osnutek 34. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, ki je potekala dne Točka 1 Z A P I S N I K osnutek 34. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, ki je potekala dne 24.04.2014, z začetkom ob 17 00 uri v sejni sobi Občine Ivančna

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

1

1 1 2 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t.d.r. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 16.1.2019 ZADEVA: Pregled sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta, Darje Pompe Številka: 041-0003/2018 Pripravljavca

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18. Številka: 900-0001/2019-2 Datum: 31. 1. 2019 Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 31. 1. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Borovnica. Sejo občinskega

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

Tržič, 23/

Tržič, 23/ Številka: 032-04/2010-23 Datum: 10.5.2013 Z A P I S N I K 21. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 25.4.2013 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik-1.docx

Microsoft Word - zapisnik-1.docx OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2016 Datum: 1.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23.3.2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK  18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T , F

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T , F Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Datum: 23. 5. 2019 Številka:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E Videm 35, 1312 Videm -Dobrepolje, telefon: 01 786 70 10, telefaks: 01 780 79 23, e -pošta: obcina.dobrepolje@siol.net Številka: 032-0008/2018 Datum: 16. 10. 2018 Z A P I

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ Z A P I S N I K 7. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri v prostorih sejne sobe KS Krmelj Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx Številka: 011-0010/2013-16 011-0011/2013-7 Datum: 15.4.2013 Z A P I S N I K 1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo, ki je bila v ponedeljek, 8.4.2013, ob 15.00 uri v sejni sobi Občine

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon telefaks e-pošta: e-naslov:

Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon telefaks e-pošta: e-naslov: Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon 01 830 33 30 telefaks 01 839 13 27 e-pošta: info@vrtec-kamnik.si e-naslov: www.vrtec-kamnik.si Zapisnik 21. seje Sveta vrtca, ki je bila 23.

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

07_5_redna2_ŠOBF

07_5_redna2_ŠOBF Študentska organizacija BF Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Biotehniške fakultete Pričetek seje: 16:00 11.01.2007 na Oddelku za agronomijo

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

OBČINA

OBČINA OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 03 tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64 E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 22.05. 2014 Naš znak: 03201-0031/2010-2014-14 ZAPISNIK

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA IN POROČILO

Prikaži več

1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila

1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 1 Mestna občina Koper Krajevna skupnost Škofije Svet KS Škofije Z A P I S N I K 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 16.11.2016, ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Škofije

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/ Datum: 2.10.2018 Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ 7500-220, GSM: 051-308-472 01/7500-228, GSM 051-308-471 Faks: 01/ 7500-229 E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si ZAPISNIK 1. seje

Prikaži več

Številka: Številka: januar Spoštovani, Spoštovani, na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje na podlagi 26. člena

Številka: Številka: januar Spoštovani, Spoštovani, na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje na podlagi 26. člena Številka: Številka: 02 27 09. 21. 12. januar 20142014 Spoštovani, Spoštovani, na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS Datum: 20.10.2011 ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela dne 28.09.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več