Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od"

Transkripcija

1 Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Klici in videoklici ter SMS/MMS sporočila in prenos podatkov Cena klicev v vsa slovenska omrežja ,1311 0, % Cena sporočil SMS in MMS sporočilo ,1066 0, % Paketni prenos podatkov v mobilnem kb omrežju TS , , % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze

2 Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. Mini paketni prenos podatkov Prenos podatkov po izbiri (SOCLIR) Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD

3 Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k Enotnemu paketu se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Brezskrbni B Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni B lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Naročnina 16,35 19,95 22% Paket Brezskrbni B vključuje v naročnino: neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejena sporočila SMS/MMS, zneskovni limit prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Zneskovni limit prenosa podatkov zanaša do 5 EUR ; do zneskovnega limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju TS obračunava po ceni paketa, vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja storitev brezplačna. Za prenos podatkov v mobilnem omrežju TS velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov. Po preseženi vključeni količini (10 GB) se hitrost prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja TS. Vsi novi ali obstoječi naročniki storitev SiOL in/ ali PSTN/ISDN/WLL ali poslovnih paketov SiOL, ki imate/sklenete Skupni račun, ste upravičeni do znižane mesečne naročnine paketa Brezskrbni B skladno s pogoji prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik ostalih pogovorov v notranjem prometu, SMS/MMS, ter prenos podatkov Paketni prenos podatkov v mobilnem MB omrežju TS ,0082 0, % Pri obračunavanju prenosa podatkov se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Neomejeni pogovori ne veljajo za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112)

4 Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. Mini paketni prenos podatkov

5 Prenos faksimilnih sporočil Prenos podatkov Podatkovni klici niso vključeni v zakupljene količine. Cena podatkovnega klica je 0,1721 EUR brez DDV/minuto oz. 0,2100 EUR z DDV/minuto, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Brezskrbni B in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina SIM 2 - brezskrbni Naročnina 8,20 10,00 22% 9,89 12,07 22% Druga številka Naročnina 9,84 12,00 22% 9,89 12,07 22% Brezskrbni PPU 1 GB Dodatni Brezskrbni PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Obračunski interval je 1 kb. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 2,46 3,00 22% Brezskrbni PPU 5 GB Dodatni Brezskrbni PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Obračunski interval je 1 kb. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 4,10 5,00 22%

6 Brezskrbni PPU 10 GB Dodatni Brezskrbni PPU 10 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 10 GB za dvig meje pravične uporabe Obračunski interval je 1 kb. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 8,20 10,00 22% Enostavni B Naročniško razmerje s paketom Enostavni B lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Naročnina 13,07 15,95 22% Paket Enostavni B vključuje v naročnino: 1000 enot storitev, brezplačni neomejeni pogovori znotraj MPO enega naročnika. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. Vsi novi ali obstoječi naročniki storitev SiOL in/ ali PSTN/ISDN/WLL ali poslovnih paketov SiOL, ki imate/sklenete Skupni račun, ste upravičeni do znižane mesečne naročnine paketa Enostavni B skladno s pogoji prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Poraba storitev nad vključeno količino v notranjem prometu Cena klicev v vsa slovenska omrežja ,1721 0, % Cena sporočil SMS in MMS sporočilo ,1721 0, % Paketni prenos podatkov v mobilnem MB omrežju TS ,1311 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica

7 ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. Mini paketni prenos podatkov Prenos faksimilnih sporočil

8 Prenos podatkov Podatkovni klici niso vključeni v zakupljene količine. Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica nad vključenimi količinami, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Enostavni B in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Mobilni Internet 1 GB Mobilni Internet 1 GB vključuje v naročnino: 1 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 4,92 6,00 22% Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina 500 enot Storitev 500 enot vključuje v naročnino: 500 enot storitev, Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 5,74 7,00 22% 1000 enot Naročnina 9,02 11,00 22% Storitev 1000 enot vključuje v naročnino: 1000 enot storitev, Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec.

9 Enostavni A Naročniško razmerje s paketom Enostavni A lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Naročnina 11,43 13,95 22% Paket Enostavni A vključuje v naročnino: 500 enot storitev, brezplačni neomejeni pogovori znotraj MPO enega naročnika. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. Vsi novi ali obstoječi naročniki storitev SiOL in/ ali PSTN/ISDN/WLL ali poslovnih paketov SiOL, ki imate/sklenete Skupni račun, ste upravičeni do znižane mesečne naročnine paketa Enostavni A skladno s pogoji prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Poraba storitev nad vključeno količino v notranjem prometu Cena klicev v vsa slovenska omrežja ,1721 0, % Cena sporočil SMS in MMS sporočilo ,1721 0, % Paketni prenos podatkov v mobilnem MB omrežju TS ,1311 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev

10 Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. Mini paketni prenos podatkov Prenos faksimilnih sporočil Prenos podatkov

11 Podatkovni klici niso vključeni v zakupljene količine. Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica nad vključenimi količinami, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Enostavni A in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Mobilni Internet 1 GB Mobilni Internet 1 GB vključuje v naročnino: 1 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 4,92 6,00 22% 500 enot Storitev 500 enot vključuje v naročnino: 500 enot storitev, Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 5,74 7,00 22% 1000 enot Naročnina 9,02 11,00 22% Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina 4,92 6,00 22% Storitev 1000 enot vključuje v naročnino: 1000 enot storitev, Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. Duet Pop Naročniško razmerje s paketom Duet Pop lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Minimalna mesečna poraba 1,64 2,00 22%

12 Minimalna mesečna poraba je tista poraba, ki jo naročnik plača ne glede na to, ali z uporabo storitev doseže določeni znesek minimalne porabe. Če je račun za porabljene storitve večji od minimalne porabe, se znesek minimalne porabe vračuna v znesek za uporabljene storitve. V minimalno porabo so zajete mesečne zakupnine, klici, paketni prenos podatkov, sporočila SMS in MMS, poslana iz domačega omrežja v vsa omrežja ter dohodni klici v gostovanju. 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Klici in videoklici ter SMS/MMS sporočila in prenos podatkov Cena klicev znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v ostala mobilna omrežja v Sloveniji Cena klicev v stacionarna omrežja v Slovniji Cena sporočil SMS in MMS Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS sporočilo kb redna: ,1311 0, % nižja: ,0492 0,0600 redna: ,2049 0, % nižja: ,0656 0,0800 redna: ,2049 0, % nižja: ,0656 0, ,0902 0, % , , % Za obračun zvez velja interval 60/1 kar pomeni, da se prva obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah. Za obračun prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS velja interval 1kB. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi

13 brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. Mini paketni prenos podatkov Prenos podatkov po izbiri (SOCLIR) Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD

14 Naročnina 8,11 9,90 22% EU 500 enot Naročnina 16,31 19,90 22% Mobilni Internet 20 MB Mobilni Internet 20 MB vključuje v naročnino: 20 MB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 2,05 2,50 22% Mobilni Internet 100 MB Mobilni Internet 100 MB vključuje v naročnino: 100 MB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 6,56 8,00 22% Mobilni Internet 1 GB Mobilni Internet 1 GB vključuje v naročnino: 1 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 17,21 21,00 22% Mobilni Internet 5 GB redna: ,0820 0, % Podatkovne zveze z internetom na nižja: številki (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0410 0, % Za obračun zvez velja interval 60/1 kar pomeni, da se prva obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah. Dodatne storitve paketa Duet Pop EU 200 enot Storitev EU 200 enot vključuje v naročnino: 100 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 100 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Storitev EU 500 enot vključuje v naročnino: 250 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 250 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

15 Mobilni Internet 5 GB vključuje v naročnino: 5 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Naročnina 22,13 27,00 22% BlackBerry Naročnina 6,72 8,20 22% BlackBerry poslovni Naročnina 9,84 12,00 22% Hitri internet LTE/4G 20 Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 20Mb/s v smeri proti uporabniku in do 5Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina 4,92 6,00 22% MojD Mesečne zakupnine Naročniško razmerje s paketom MojD in Mesečnimi zakupi MojD lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Mesečna zakupnina MojD 100 min Mesečna zakupnina MojD 200 min Mesečna zakupnina MojD 500 min Mesečna zakupnina MojD 1000 min Mesečna zakupnina MojD 100 SMS Mesečna zakupnina MojD 200 SMS Mesečna zakupnina MojD 500 SMS Mesečna zakupnina MojD 1000 SMS Mesečna zakupnina MojD 100 MB Mesečna zakupnina MojD 200 MB Mesečna zakupnina MojD 500 MB Mesečna zakupnina MojD 1000 MB Mesečna zakupnina MojD 2000 MB 6,56 8,00 22% 11,48 14,00 22% 18,85 23,00 22% 32,79 40,00 22% 4,10 5,00 22% 7,38 9,00 22% 12,30 15,00 22% 23,77 29,00 22% 6,56 8,00 22% 7,38 9,00 22% 8,20 10,00 22% 9,84 12,00 22% 12,30 15,00 22%

16 Naročniško razmerje s paketom MojD in Mesečnimi zakupi NajinD lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Mesečna zakupnina NajinD 200 minut Mesečna zakupnina NajinD 500 minut Mesečna zakupnina NajinD 1000 minut Mesečna zakupnina NajinD 2000 minut Mesečna zakupnina NajinD 100 SMS Mesečna zakupnina NajinD 200 SMS Mesečna zakupnina NajinD 500 SMS Mesečna zakupnina NajinD 1000 SMS Mesečna zakupnina NajinD 100 MB Mesečna zakupnina NajinD 200 MB Mesečna zakupnina NajinD 500 MB Mesečna zakupnina NajinD 1000 MB 12,50 15,25 22% 20,08 24,50 22% 35,25 43,00 22% 56,56 69,00 22% 4,10 5,00 22% 7,38 9,00 22% 12,30 15,00 22% 23,77 29,00 22% 6,56 8,00 22% 7,38 9,00 22% 8,20 10,00 22% 9,84 12,00 22% Mesečna zakupnina NajinD 2000 MB 12,30 15,00 22% Naročniško razmerje s paketom MojD in Mesečnimi zakupi NajinD lahko sklene zasebni uporabniki upokojenec. Mesečna zakupnina SeniorD 60 min Mesečna zakupnina SeniorD 120 min Mesečna zakupnina SeniorD 240 min Mesečna zakupnina SeniorD 480 min Mesečna zakupnina SeniorD 50 SMS Mesečna zakupnina SeniorD 100 SMS 4,10 5,00 22% 7,38 9,00 22% 13,11 16,00 22% 17,21 21,00 22% 5,74 7,00 22% 6,56 8,00 22% Mesečna zakupnina SeniorD 200 SMS 7,38 9,00 22% Mesečna zakupnina SeniorD 500 SMS Mesečna zakupnina SeniorD 500 MB Mesečna zakupnina SeniorD 100 MB Mesečna zakupnina SeniorD 200 MB Mesečna zakupnina SeniorD 500 MB 8,20 10,00 22% 5,74 7,00 22% 6,56 8,00 22% 7,38 9,00 22% 8,20 10,00 22%

17 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Klici in videoklici ter SMS/MMS sporočila in prenos podatkov nad zakupljeno količino Klici znotraj MPO enega naročnika Klici v vsa slovenksa omrežja Sporočil SMS in MMS Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS sporočilo kb ,1230 0, % ,1230 0, % , , % Za obračun pogovorov v mobilno omrežje TS velja interval 60/15, za ostala slovenska omrežja pa velja interval 60/30. Za obračun prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS velja interval 1kB Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne

18 dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. Mini paketni prenos podatkov Prenos podatkov po izbiri (SOCLIR) Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD redna: ,0820 0, % Podatkovne zveze z internetom na nižja: številki (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0410 0, % Za obračun zvez velja interval 60/1 kar pomeni, da se prva obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah. Dodatne storitve paketa MojD

19 EU 200 enot Storitev EU 200 enot vključuje v naročnino: 100 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 100 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročnina 8,11 9,90 22% EU 500 enot Naročnina 16,31 19,90 22% BlackBerry Naročnina 6,72 8,20 22% BlackBerry poslovni Naročnina 9,84 12,00 22% Hitri internet LTE/4G 20 Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 20Mb/s v smeri proti uporabniku in do 5Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina 4,92 6,00 22% Druga številka - NajinD Storitev je moč naročiti le na Mesečnimih zakupi NajinD Storitev EU 500 enot vključuje v naročnino: 250 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 250 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročnina 9,84 12,00 22% 9,89 12,07 22% EnotniD 200 Naročniško razmerje s paketom EnotniD 200 lahko sklene zasebni ali poslovni uporabniki. Naročnina 7,30 8,90 22% Paket EnotniD 200 vključuje v naročnino: 200 enot storitev, brezplačni neomejeni pogovori znotraj MPO enega naročnika. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov v mobilnem omrežju TS. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec.

20 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Klici in videoklici ter SMS/MMS sporočila in prenos podatkov nad zakupljeno količino Klici v vsa slovenksa omrežja Sporočil SMS in MMS Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS sporočilo kb ,1230 0, % ,1230 0, % , , % Za obračun pogovorov v mobilno omrežje TS velja interval 60/15, za ostala slovenska omrežja pa velja interval 60/30. Za obračun prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS velja interval 1kB. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja

21 odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. Mini paketni prenos podatkov Prenos podatkov po izbiri (SOCLIR) Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD EU 200 enot redna: ,0820 0, % Podatkovne zveze z internetom na nižja: številki (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0410 0, % Za obračun zvez velja interval 60/1 kar pomeni, da se prva obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah. Dodatne storitve paketa EnotniD 200

22 Storitev EU 200 enot vključuje v naročnino: 100 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 100 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročnina 8,11 9,90 22% EU 500 enot Naročnina 16,31 19,90 22% BlackBerry Naročnina 6,72 8,20 22% BlackBerry poslovni Naročnina 9,84 12,00 22% Hitri internet LTE/4G 20 Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 20Mb/s v smeri proti uporabniku in do 5Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina Hitri Internet LTE/4G PLUS Storitev omogoča teoretično hitrost v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE/4G: do 150Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50Mb/s v smeri od uporabniku Naročnina 4,92 6,00 22% Mobilni Internet LTE/4G poslovni Storitev EU 500 enot vključuje v naročnino: 250 enot storitev v omrežjih operaterjev EU tarife 250 MB prenosa podatkov v omrežju operaterjev EU tarife 1 enota je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu poslanemu SMS-ju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet LTE/4G poslovni lahko sklene poslovni uporabniki. Naročnina 34,39 41,95 22% Mobilni Internet LTE/4G poslovni vključuje v naročnino: 40 GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TSbrez omejitve Po preseženi meji 40 GB v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov omeji na 384 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu

23 Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, % ,0984 0, % ,0249 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza

24 Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Klicni prenos podatkov - CSD Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Mobilni Internet LTE/4G poslovni in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Dodatni GPRS PPU 1 GB

25 Dodatni GPRS PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 4,10 5,00 22% Dodatni GPRS PPU 5 GB Dodatni GPRS PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 8,20 10,00 22% Dodatni GPRS PPU 20 GB Dodatni GPRS PPU 20 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 20 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 16,39 20,00 22% Mobilni Internet nočna izbira Mobilni Internet nočna izbira vam omogoča, da vaš internet tudi po preseženi vključeni količini podatkov med in deluje pri polni hitrosti. Naročnina 4,10 5,00 22% Govor Naročnina 0,83 1,01 22% 4,16 5,08 22% Mobilni Internet Mini Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet Mini lahko sklene poslovni uporabniki. Naročnina 11,43 13,95 22% Mobilni Internet Mini vključuje v naročnino: 10 GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS brez omejitve Po preseženi meji 10 GB v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, %

26 Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0984 0, % ,0249 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne

27 dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Klicni prenos podatkov - CSD Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Mobilni Internet Mini in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Dodatni GPRS PPU 1 GB Dodatni GPRS PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 4,10 5,00 22% Dodatni GPRS PPU 5 GB

28 Dodatni GPRS PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 8,20 10,00 22% Dodatni GPRS PPU 20 GB Dodatni GPRS PPU 20 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 20 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 16,39 20,00 22% Govor Naročnina 0,83 1,01 22% 4,16 5,08 22% Mobilni Internet Neomejeno Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet Neomejeno lahko sklene poslovni uporabniki. Naročnina 26,19 31,95 22% Mobilni Internet Neomejeno vključuje v naročnino: 50 GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS brez omejitve Po preseženi meji 50 GB v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov omeji na 384 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, % ,0984 0, % ,0249 0, %

29 Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal

30 Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Klicni prenos podatkov - CSD Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Mobilni Internet Neomejeno in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Dodatni GPRS PPU 1 GB Dodatni GPRS PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 4,10 5,00 22% Dodatni GPRS PPU 5 GB Dodatni GPRS PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 8,20 10,00 22% Dodatni GPRS PPU 20 GB

31 Dodatni GPRS PPU 20 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 20 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 16,39 20,00 22% Mobilni Internet nočna izbira Mobilni Internet nočna izbira vam omogoča, da vaš internet tudi po preseženi vključeni količini podatkov med in deluje pri polni hitrosti. Naročnina 4,10 5,00 22% Govor Naročnina 0,83 1,01 22% 4,16 5,08 22% Mobilni Internet Piko Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet Piko lahko sklene poslovni uporabniki. Naročnina 5,70 6,95 22% Mobilni Internet Piko vključuje v naročnino: 1GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS brez omejitve Po preseženi meji 1 GB v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, % ,0984 0, % ,0249 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov.

32 Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika.

33 po izbiri (SOCLIR) Klicni prenos podatkov - CSD Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Mobilni Internet Piko in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Dodatni GPRS PPU 1 GB Dodatni GPRS PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 4,10 5,00 22% Dodatni GPRS PPU 5 GB Dodatni GPRS PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 8,20 10,00 22% Dodatni GPRS PPU 20 GB Dodatni GPRS PPU 20 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 20 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 24,59 30,00 22% Govor

34 Naročnina 0,83 1,01 22% 4,16 5,08 22% Mobilni Internet Start Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet Start lahko sklene poslovni uporabniki. Naročnina 17,99 21,95 22% Mobilni Internet Start vključuje v naročnino: 25 GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS brez omejitve Po preseženi meji 25 GB v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. 9,89 12,07 22% Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Znotraj MPO enega naročnika Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, % ,0984 0, % ,0249 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112)

35 Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv ko se naročnik ne javi brezpogojna preusmeritev Čakajoči klic Zadržanje zveze Konferenčna zveza Zapora za klice vse dohodne vse odhodne odhodne mednarodne dohodne, kadar izven dom. omrežja odhodne med., razen v dom. omrežju Prikaz identitete kličočega Telefonski predal Vključimo na željo naročnika. po izbiri (SOCLIR) Klicni prenos podatkov - CSD

36 Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št Prenos faksimilnih sporočil Podatkovne zveze z internetom na številki redna: ,0775 0, % nižja: (ter med vikendi in prazniki ves dan) 0,0391 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna zveze. Dodatne storitve Ostale dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Mobilni Internet Start in niso navedene, se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Dodatni GPRS PPU 1 GB Dodatni GPRS PPU 1 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 1 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 4,10 5,00 22% Dodatni GPRS PPU 5 GB Dodatni GPRS PPU 5 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 5 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 8,20 10,00 22% Dodatni GPRS PPU 20 GB Dodatni GPRS PPU 20 GB vključuje v naročnino: nakup dodatnih količin 20 GB za dvig meje pravične uporabe Naročnina 16,39 20,00 22% Govor Naročnina 0,83 1,01 22% 4,16 5,08 22% Mobilni Internet XS Naročniško razmerje s paketom Mobilni Internet XS lahko sklene zasebni uporabniki. Naročnina 5,70 6,95 22%

37 Mobilni Internet XS vključuje v naročnino: 1 GB vključene količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS brez omejitve Vključen volumen velja za količino prenesenih podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije GSM/UMTS v okviru enega obračunskega obdobja s hitrostjo 10 Mbit/s v smeri do uporabnika in 2 Mbit/s v smeri od uporabnika. Po preseženi meji 1 GB v mobilnem omrežju TS se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. Vsi novi naročniki, ki prenašajo številko od drugega operaterja v Telekom Slovenije, so upravičeni do znižanja priključne takse v znesku 5 EUR z DDV. Cenik v notranjem prometu Podatkovne in faks zveze v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja Cena sporočil SMS/MMS Pogovori v notranjem prometu Cena klicev v mobilno omrežje TS Cena klicev v druga mobilna omrežja Cena klicev v stacionarna omrežja sporočilo ,0917 0, % ,1434 0, % redna: ,2168 0, % nižja: ,0595 0, % ,0984 0, % Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna pogovora. Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1kB prenesenih podatkov. Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev Mobitel, Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del klica plača naročnik. Storitve vključene v paket: Klic v sili (112, ) Poslani SMS (112) Prenos sporočil SMS in MMS Za poslano SMS-sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Preusmeritev klica ob zasedenem naročniku ko naročnik ni dosegljiv

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Paketa OPTIMALNI Paketa sta namenjena uporabnikom, ki želijo v manjši meri, vendar še vedno brezskrbno uporabljati storitve mobilne telefonije. Paketa

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE

CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE Paketa OSNOVNI Paketa OSNOVNI sta namenjena nezahtevnim uporabnikom in prilagojena sodobnim navadam uporabe mobilne telefonije. Paketa vključujeta: minute znotraj

Prikaži več

Prodajna-ponudba-narocniskega-paketa-Modri

Prodajna-ponudba-narocniskega-paketa-Modri Prodajna ponudba paketa Modri Številka ponudbe: 231. 40 Veljavnost: od 19. 2. 2019 do 18. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., omogoča sklenitev naročniškega razmerja za paket Modri, ki vključuje storitve

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od 1. 8. 2019 dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitve 1.1. Poslovni net paket 1.1.1. Naročnina 32,790 40,00

Prikaži več

BREZSKRBNO DOMA IN V TUJINI Junij Brezplačen izvod

BREZSKRBNO DOMA IN V TUJINI Junij Brezplačen izvod BREZSKRBNO DOMA IN V TUJINI Junij 2015 www.telekom.si Brezplačen izvod 2 BREZSKRBNI VSEPOVSOD Z NOVIM PAKETOM MODRI Bodite vedno brezskrbni z mobilnimi in fiksnimi storitvami v enem paketu V ugodni mesečni

Prikaži več

MOB splosna brosura_mail_Februar 2017

MOB splosna brosura_mail_Februar 2017 ŠE VE» NAJBOLJ PRODAJAN PAKET ŽE OD 12 ZA NARO»NIKE FIKSNIH STORITEV + BON 50 ZA NAKUP TELEFONA Februar 2017 NE PLA»UJTE PREVE» IZBERITE PAKET ŠE VE» NARO»ITE PREK SPLETA! 1 mesec brez naroënine in prikljuënine

Prikaži več

Cenik april 2016

Cenik april 2016 Cenik april 2016 Uvod Pozdravljeni! V rokah imate knjižico s kratko predstavitvijo naših storitev. Verjamemo, da vas bodo tako kakovostne storitve kot tudi njihove cene prepričale, da ste za nas uporabniki

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Cenik Junij 2018

Cenik Junij 2018 Cenik Junij 2018 Uvod Pozdravljeni, tako kot znamka A1 predstavlja začetek nečesa izjemnega za naše uporabnike, je za nas prav tako izjemen vsak posamezni uporabnik. Stremimo k temu, da bo vaša uporabniška

Prikaži več

Cenik Maj

Cenik Maj Cenik Maj 2019 15. 5. 2019 Uvod Pozdravljeni, tako kot znamka A1 predstavlja začetek nečesa izjemnega za naše uporabnike, je za nas prav tako izjemen vsak posamezni uporabnik. Stremimo k temu, da bo vaša

Prikaži več

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2 paketov, ki niso več v prodaji Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) DUO INT S....26,75 KTV paket L 1 + internet (6 Mbps/1 Mbps) DUO INT M...37,94 KTV paket L 1 + internet (13,3 Mbps/1,5

Prikaži več

Program dela in finančni načrt

Program dela in finančni načrt Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Rotovž d.d. Telemach Tabor d.d. Paketi INTERNET OPTIKA MIX Mesečna naročnina v EUR OPTIKA NET S 6

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Rotovž d.d. Telemach Tabor d.d. Paketi INTERNET OPTIKA MIX Mesečna naročnina v EUR OPTIKA NET S 6 Paketi INTERNET OPTIKA MIX OPTIKA NET S 6 Mb / 6 Mb 18,30 OPTIKA NET M 12 Mb / 12 Mb 25,42 OPTIKA NET L 25 Mb / 25 Mb 33,55 OPTIKA NET XL 50 Mb / 50 Mb 45,75 OPTIKA NET XXL 80 Mb / 80 Mb 81,33 OPTIKA NET

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02. SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne 14.07.2008 Dopolnjeno in spremenjeno: 15.12.2010, 01.05.2012, 27.09.2012, 02.03.2013, 30.04.2013, 01.12.2013, 21.05.2014, 29.1.2015,

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Naročnik APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o. Kopitarjeva

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Spolšni pogoji uporabe storitev

Spolšni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev - 1 - Splošni pogoji uporabe storitev () Europe GmbH Splošni pogoji uporabe storitev - 2 - Splošni pogoji uporabe storitev 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 Definicija pojmov 3 2. PRAVILA

Prikaži več

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob cenik klicev na 090 komercialne številke s storitvijo 090 komercialne številke omogočamo vsem bob uporabnikom klicanje na plačljive številke, na katerih želijo prek telefona dostopati do informacij, nasvetov,

Prikaži več

Cenik Telemach d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premi

Cenik Telemach d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premi Digitalna kabelska televizija Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premium paket 1 (paket ni več v prodaji) 30,90 Dodatne storitve Paket HD 2 6,00 Paket HBO in HBO Comedy

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Prodajna ponudba fiksnih storitev na OŠO _

Prodajna ponudba fiksnih storitev na OŠO _ Prodajna ponudba fiksnih storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO) Številka ponudbe: 94/2019 Veljavnost: od 6. 8. 2019 do 28. 8. 2019 Področja veljavnosti prodajne ponudbe Prodajna ponudba fiksnih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O. KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

Prikaži več

Številka:

Številka: Datum: 07.04.2015 Zapisnik javnega posvetovanja na temo prenove spletnega portala komuniciraj.eu Datum: 26.03.2015 Čas: od 08:30 do 10:15 ure Kraj: AKOS, drugo nadstropje (sejna soba) PRISOTNOST Predstavniki

Prikaži več

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Pobrežje d.d. Paketi GOLD OPTIKA Mesečna naročnina v EUR SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket +

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Pobrežje d.d. Paketi GOLD OPTIKA Mesečna naročnina v EUR SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket + Paketi GOLD OPTIKA SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket + digitalni sprejemnik 1 + Funkcija ZAMUJENO 72h 4 + internet (do 8 /8 Mbps) + telefonija osnovni paket 2 + D3 GO + WiFi SILVER OPTIKA (od 15. 7.

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od dalje. Akcijske ponudbe so

Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od dalje. Akcijske ponudbe so Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od 2. 7. 2019 dalje. Akcijske ponudbe so opredeljene v prodajnih ponudbah fiksnih storitev in

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

MIX OSO Pivka_mail

MIX OSO Pivka_mail Paketi D3i OŠO MIX Pivka Že od 31,90 EUR/mesec November 2013 Najboljša izkušnja pred televizorjem. Več kot 120 TV programov Več kot 50 radijskih programov Najboljši nabor športnih lig Programi v visoki

Prikaži več

rio_amis objava

rio_amis objava Vzorčna ponudba za zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji Amis Objavljeno: 1. 12. 2014 Velja od: 1. 12. 2014 Amis d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, tel.: +386

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Spletni.cenik.januar.2019.xlsx

Spletni.cenik.januar.2019.xlsx ČASOPIS DELO, založnik DELO d.o.o. Prodajna cena izoda čaopia Delo z DDV: ponedeljek, torek, reda, četrtek: 1,50 EUR; petek, obota: 1,65 EUR; MESEČNA NAROČNINA za JANUAR 2019 Čaopi DELO neto rednot neto

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - končno poročilo - Valicon, Naročnik AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o.

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

Cenik Telemach Tezno d.d. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 P

Cenik Telemach Tezno d.d. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 P Digitalna kabelska televizija Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premium paket 1 (paket ni več v prodaji) 30,90 Paketi Digitalni trojček MIX MIX S 29,90 DTV začetni paket

Prikaži več

D3 V2 brosura net

D3 V2 brosura net Oktober 2012 Najboljša televizija v visoki ločljivosti. Na pogled POPOLNA. Na dotik ENOSTAVNA. Občutno PRIJAZNA. Najboljša izkušnja pred televizorjem. Zavedamo se, da dobra televizijska vsebina običajno

Prikaži več

Microsoft Word - ~

Microsoft Word - ~ Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Spletni.cenik.maj.2019.xlsx

Spletni.cenik.maj.2019.xlsx ČASOPIS DELO, založnik DELO d.o.o. Prodajna cena izoda čaopia Delo z DDV: ponedeljek, torek, reda, četrtek: 1,55 EUR; petek, obota: 1,70 EUR; izid reda 15. 5. 2019: 1,65 EUR; MESEČNA NAROČNINA za MAJ 2019

Prikaži več

Spletni.cenik.junij.2019.xlsx

Spletni.cenik.junij.2019.xlsx ČASOPIS DELO, založnik DELO d.o.o. Prodajna cena izoda čaopia Delo z DDV: ponedeljek, torek, reda, četrtek: 1,55 EUR; petek, obota: 1,70 EUR; izid obota 15. 6. 2019: 1,80 EUR; izid obota 22. 6. 2019: 1,95

Prikaži več

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20 Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 2019 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Poročilo December Analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah Naročnik: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Stegne 7 1000 Ljubljana

Prikaži več

BH_cenik_apr2019

BH_cenik_apr2019 Možnost zakupa bolha.com trgovine Za 1 mesec že od 19,90 Splošne kategorije Avto-moto št. oglasov: 1* 2-5 6-50 51-150 151-300 301-500 nad 500** cena: 19,90 40,90 54,90 74,90 94,90 119,90 + 80 št. oglasov:

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

(Microsoft Word - BRO O\212O GVO - objava javna.doc)

(Microsoft Word - BRO O\212O GVO - objava javna.doc) Vzorčna ponudba za širokopasovni dostop do končnih uporabnikov preko odprtega širokopasovnega omrežja upravitelja GVO Objavljena dne 10.5.2016 Veljavnost od dne 9.6.2016 KAZALO 1. UVOD... 4 1.1. PRAVNA

Prikaži več

VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: Velja od Telemac

VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: Velja od Telemac VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: 30.6.2017 Velja od 1.8.2017 Telemach d.o.o. KAZALO PRAVNA PODLAGA....3 SPLOŠNO...3 PREDMET

Prikaži več

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od Novatel d.o.o.

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od Novatel d.o.o. Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od 03.06.2016 Novatel d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji... 3 Pogoji

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke pridobljene skozi četrtletna zbiranja ali

Prikaži več

KATALOG 2002/03

KATALOG 2002/03 KATALOG 2018/19 UP TADO, D.O.O. MOBILINI TELEFONI 2 SPLOŠNE INFORMACIJE IZDAJATELJ: PROIZVODNJA,STORITVE IN TRGOVINA UP TADO, d.o.o. trgovina na debelo in drobno Ekonomska šola Kranj Cesta Staneta Žagarja

Prikaži več

TKMarkelj_SplosniPogoji_

TKMarkelj_SplosniPogoji_ I. Splošne določbe Veljavnost: 01.09.2017 Dopolnjeno in spremenjeno: 13.05.2018 1. Podjetje TK Markelj d.o.o. (v nadaljevanju TK Markelj ali operater ) v okviru svoje dejavnosti razvija in trži storitve

Prikaži več

RTV KOPER-CAPODISTRIA

RTV KOPER-CAPODISTRIA RTV KOPER-CAPODISTRIA KONTAKTI Regionalni RTV Center Koper Capodistria Služba za trženje Ulica OF 15 6000 Koper Capodistria KP.OGLASI@RTVSLO.SI VODJA Dominga Medoš Dominga.Medos@rtvslo.si +386 (0)5 668

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Predstavitev Episcenter programov zvestobe Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev na izbranih produktih v Republiki Sloveniji v letu 2013 September 2013 Naročnik: Agencija

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Stegne 7 1000 Ljubljana Ljubljana, 23. 05. 2016 Pripombe SOEK na Analizo storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih

Prikaži več

Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T F E CENIK 2018 BOLHA.COM TRGO

Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T F E CENIK 2018 BOLHA.COM TRGO Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T +386 1 420 16 40 F +386 1 420 16 59 E podpora@bolha.com CENIK 2018 BOLHA.COM TRGOVINA IN POVEZANI PRODUKTI Splet je postal najbolj pomembno

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc)

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management Diplomska naloga ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV S STORITVAMI PONUDNIKOV ŠIROKOPASOVNIH POVEZAV

Prikaži več

Številka:

Številka: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Memo

Memo VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM SI.MOBIL ki stopi v veljavo dne 1. 5. 2016 2 UVOD Si.mobil objavlja to vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju v skladu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.6.2019 C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne 7 1000 Ljubljana Slovenija Naslovnica: Tanja Muha direktorica Telefaks:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

MT40X Kratka navodila

MT40X Kratka navodila MT40X Kratka navodila Spoznajte svojo uro Kamera Mikro vrata USB Tipka za vklop/ izklop Reža kartice SIM 2 Tipka za vklop/izklop Pritisnite in zadržite 3 sekunde za vklop. Pritisnite in zadržite 3 sekunde,

Prikaži več

BRO_objava_31_1_2008

BRO_objava_31_1_2008 Vzorčna ponudba za širokopasovni dostop z bitnim tokom Telekom Slovenije, d.d. Objavljena dne 31.1.2008 KAZALO 1. UVOD... 4 1.1. PRAVNA PODLAGA...4 1.2. SPLOŠNA NAČELA IN OMEJITVE VZORČNE PONUDBE...4 1.3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več