09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P"

Transkripcija

1 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) M 1:750

2

3 Okrajno sodišče v Ljubljani Miklošičeva 10 ID: V Izdan dne: :50:46 Naročnik: Gorazd Gorkič Mestna občina Ljubljana VPOGLED Katastrska občina: 1772 SLAPE Vložek št.: 77 Usklajenost vložka: je od usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo Plombe NI PLOMB. List A Oddelek A1 Podatki o nepremičninah: št. nepremičnina številka opis povezave 2 parcela parcela 734/15 iz zap.št.: 1 4 parcela 734/14 iz zap.št.: 1 5 parcela 734/13 iz zap.št.: 1 6 parcela 734/12 iz zap.št.: 1 7 parcela 734/11 iz zap.št.: 1 8 parcela 734/10 iz zap.št.: 1 9 parcela 734/9 iz zap.št.: 1 10 parcela 734/8 iz zap.št.: 1 11 parcela 734/7 iz zap.št.: 1 12 parcela 734/6 iz zap.št.: 1 13 parcela 734/5 iz zap.št.: 1 14 parcela 734/1 iz zap.št.: 1 Podatke o vrsti rabe, površini in druge podatke o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) lahko pridobite z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke. Podatke lahko pridobite z brezplačno poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na naslovu Pri iskanju podatkov o nepremičnini v katastrih uporabite samo številko brez dodatka, navedenega pri številki v tem izpisu (.S,.SP,.ES oziroma.e). Če je za številko nepremičnine (parcele) v tem izpisu dodatek.s, pri iskanju te nepremičnine v katastrih pred številko vpišite znak *. ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 1

4 List B Podatki o lastnikih: št. lastnik s. roj./id. naslov delež povezave 2/1 Mestna občina Ljubljana V Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava 1/1 Spremembe pri lastnikih: Ime lastnika: Mestna občina Ljubljana št. Dn. vloženo tip besedilo vpisa / vknjižba Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93) Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94), 5. člena Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Brezovica z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Dobrovo-Polhov Gradec z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in občino Velike Lašče z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Ig z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in občino Škofljica z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in občino Horjul z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in občino Medvode z dne , Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Dol pri Ljubljani z dne in Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice z dne , Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur.l.RS, št. 44/97) se vknjiži lastninska pravica. ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 2

5 List C 1 - Druge pravice Podatki o imetnikih pravic: zap.št. imetnik s. roj./id. naslov povezave 1/1 TELEKOM SLOVENIJE d.d. V Cigaletova 15, 1000 Ljubljana - dostava Spremembe pri imetnikih pravic: ime imetnika pravice: TELEKOM SLOVENIJE d.d. parc.št.: 734/1, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 734/13, 734/14, 734/15, / vknjižba Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne se vknjiži stvarna služnost, ki obsega: - graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; - dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; - odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja. List C 2 - Drugi vpisi NI ZAPISOV. List C 3 - Hipoteke NI ZAPISOV. nadomestilo: brezplačno ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 3

6 Okrajno sodišče v Ljubljani Miklošičeva 10 ID: V Izdan dne: :52:33 Naročnik: Gorazd Gorkič Mestna občina Ljubljana VPOGLED Katastrska občina: 1772 SLAPE Vložek št.: 1357 Usklajenost vložka: je od usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo Plombe 9124/2009 datum začetka ZK postopka: :40 datum vpisa plombe: vrsta vpisa vknjižba pridobitve stvarne služnosti (za parcele: 1185, 1380, 1456, 1531, 1532/3) sklep : vpis se dovoli (za parcele: 1185, 1380, 1456, 1531, 1532/3) : zaznamba nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa (za parcele: 1185, 1380, 1456, 1531, 1532/3) : ugovor (za parcele: 1185, 1380, 1456, 1531, 1532/3) predlagatelj ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,slovenska c. 58,Ljubljana - dostava 34393/2009 datum začetka ZK postopka: :54 datum vpisa plombe: vrsta vpisa vknjižba pridobitve stvarne služnosti (za parcele: 16, 36, 84, 91, 145, 167/1, 169/2, 230, 249, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/22, 315/23, 339/3, 339/5, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8, 377/9, 377/11, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/12, 453/3, 563/4, 565/2, 596/4, 597/3, 598/2, 599/2, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 602/3, 603/2, 604/2, 605/43, 605/44, 605/45, 605/46, 605/47, 605/48, 605/49, 605/50, 605/51, 605/52, 605/53, 605/54, 605/55, 605/56, 605/57, 605/58, 605/59, 605/60, 605/61, 605/62, 605/63, 608/2, 617/2, 618/2, 627/2, 628/3, 630/2, 631/2, 632/7, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 696/1, 706/3, 714/1, 714/2, 714/3, 728, 734/4, 738, 739/1, 739/2, 997/5, 997/6, 997/7, 1014/2, 1014/3, 1096/1, 1096/2, 1096/5, 1164, 1185, 1380, 1456, 1479, 1521, 1526/1, 1526/2, 1526/3, 1526/4, 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 1526/10, 1526/11, 1526/12, 1526/13, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1527/4, 1527/5, 1527/6, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10, 1527/11, 1527/12, 1528/1, 1528/2, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1528/6, 1528/7, 1528/8, 1528/9, 1528/10, 1528/11, 1528/12, 1528/13, 1528/14, 1528/15, 1528/16, 1528/17, 1528/18, 1528/19, 1528/20, 1528/21, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1530/1, 1530/14, 1530/15, 1530/16, 1530/17, 1530/18, 1530/19, 1530/20, 1530/21, 1530/26, 1530/27, 1530/28, 1530/29, 1530/30, 1530/31, 1530/32, 1530/33, 1530/34, 1530/35, 1530/36, 1530/39, 1530/40, 1530/41, 1530/42, 1530/43, 1530/44, 1530/45, 1530/46, 1530/47, 1530/48, 1531, 1532/2, 1532/3, 1532/4, 1532/5, 1532/6, 1532/7, 1532/8, 1532/13, 1532/16, 1532/17, 1543/2, 1609) sklep predlagatelj TELEKOM SLOVENIJE d.d.,cigaletova 15,Ljubljana - dostava Sago d.o.o.,cesta Ljubljanske brigade 25,Ljubljana - dostava 9596/2010 datum začetka ZK postopka: :00 datum vpisa plombe: vrsta vpisa poočitev delitve parcele (za parcele: 1528/1, 1528/15, 1528/16) sklep predlagatelj GURS-OGU LJUBLJANA,CANKARJEVA CESTA 1,Ljubljana - dostava 13698/2010 datum začetka ZK postopka: :55 datum vpisa plombe: vrsta vpisa vknjižba pridobitve lastninske pravice (za parcele: 997/12) sklep predlagatelj Kranjska investicijska družba d.o.o.,zaloška cesta 1,Ljubljana - dostava ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 1

7 List A Oddelek A1 Podatki o nepremičninah: št. nepremičnina številka opis povezave 1 parcela 16 2 parcela 36 3 parcela 84 4 parcela 91 5 parcela parcela 167/1 7 parcela 169/2 8 parcela parcela 315/1 12 parcela 315/6 13 parcela 339/2 15 parcela 339/4 služeča 16 parcela 340/1 17 parcela 340/2 služeča 20 parcela 377/4 21 parcela 377/5 22 parcela 377/6 23 parcela 377/7 24 parcela 377/8 25 parcela 377/9 27 parcela 377/11 28 parcela 446/1 29 parcela 446/2 30 parcela 446/3 31 parcela 446/4 32 parcela 446/5 33 parcela 446/6 34 parcela 446/7 35 parcela 446/8 36 parcela 446/9 37 parcela 446/10 38 parcela 446/11 41 parcela 453/3 42 parcela 563/4 43 parcela 565/2 44 parcela 596/4 45 parcela 597/3 46 parcela 598/2 47 parcela 599/2 48 parcela 600/6 49 parcela 600/7 50 parcela 600/8 51 parcela 600/9 52 parcela 600/10 53 parcela 602/3 54 parcela 603/2 55 parcela 604/2 56 parcela 605/43 ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 2

8 57 parcela 605/44 58 parcela 605/45 59 parcela 605/46 60 parcela 605/47 62 parcela 605/49 63 parcela 605/50 64 parcela 605/51 65 parcela 605/52 66 parcela 605/53 67 parcela 605/54 68 parcela 605/55 69 parcela 605/56 70 parcela 605/57 71 parcela 605/58 72 parcela 605/59 73 parcela 605/60 74 parcela 605/61 75 parcela 605/62 76 parcela 605/63 78 parcela 608/2 79 parcela 617/2 80 parcela 618/2 81 parcela 627/2 82 parcela 628/3 83 parcela 630/2 84 parcela 631/2 85 parcela 632/7 87 parcela 674/2 88 parcela 674/3 89 parcela 674/4 90 parcela 674/5 91 parcela 696/1 93 parcela 706/3 97 parcela 714/1 98 parcela 714/2 99 parcela 714/3 100 parcela parcela 734/4 102 parcela 739/1 103 parcela 739/2 110 parcela 997/7 114 parcela 1096/1 115 parcela 1096/2 118 parcela 1096/5 119 parcela parcela parcela parcela parcela parcela 1526/1 126 parcela 1526/2 127 parcela 1526/3 129 parcela 1526/5 130 parcela 1526/6 131 parcela 1526/7 139 parcela 1528/1 140 parcela 1528/2 ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 3

9 141 parcela 1528/3 142 parcela 1528/4 143 parcela 1528/5 144 parcela 1528/6 145 parcela 1528/7 146 parcela 1528/8 148 parcela 1528/ parcela 1528/ parcela 1528/ parcela 1529/1 154 parcela 1529/2 155 parcela 1529/3 156 parcela 1529/4 163 parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela parcela 1532/2 190 parcela 1532/3 191 parcela 1532/4 192 parcela 1532/5 193 parcela 1532/6 194 parcela 1532/7 195 parcela 1532/8 197 parcela 1543/2 202 parcela 1532/13 iz zap.št.: parcela 1609 iz zap.št.: 19, 106, 117, 160, 172, od 184 do parcela 339/5 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 339/3 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/23 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/22 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/5 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/4 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/3 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela 315/2 iz zap.št.: od 10 do 11, parcela parcela 446/12 iz zap.št.: parcela 997/5 iz zap.št.: parcela 997/6 iz zap.št.: parcela 1014/2 iz zap.št.: parcela 1014/3 iz zap.št.: parcela 1526/13 iz zap.št.: 128, parcela 1526/12 iz zap.št.: 128, parcela 1526/11 iz zap.št.: 128, parcela 1526/10 iz zap.št.: 128, parcela 1526/9 iz zap.št.: 128, parcela 1526/8 iz zap.št.: 128, 132 ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 4

10 224 parcela 1526/4 iz zap.št.: 128, parcela 1527/12 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/11 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/10 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/9 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/8 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/7 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/6 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/5 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/4 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/3 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/2 iz zap.št.: od 133 do parcela 1527/1 iz zap.št.: od 133 do parcela 1528/21 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/20 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/19 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/18 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/17 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/16 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/15 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/13 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/12 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1528/9 iz zap.št.: 147, od 150 do parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/ parcela 1530/1 268 parcela 1532/17 iz zap.št.: parcela 1532/16 iz zap.št.: parcela 605/48 iz vl. št parcela 997/8 272 parcela 997/9 ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 5

11 274 parcela parcela parcela 1167/1 iz zap.št.: 120, parcela 1167/2 iz zap.št.: 120, parcela 1532/18 iz zap.št.: 120, parcela 1532/19 iz zap.št.: 120, parcela 1532/20 iz zap.št.: 120, parcela 1532/21 iz zap.št.: 120, parcela 997/11 iz zap.št.: parcela 997/12 iz zap.št.: parcela 997/13 iz zap.št.: 273 Podatke o vrsti rabe, površini in druge podatke o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) lahko pridobite z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke. Podatke lahko pridobite z brezplačno poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na naslovu Pri iskanju podatkov o nepremičnini v katastrih uporabite samo številko brez dodatka, navedenega pri številki v tem izpisu (.S,.SP,.ES oziroma.e). Če je za številko nepremičnine (parcele) v tem izpisu dodatek.s, pri iskanju te nepremičnine v katastrih pred številko vpišite znak *. ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 6

12 List B Podatki o lastnikih: št. lastnik s. roj./id. naslov delež povezave 2/1 Mestna občina Ljubljana V Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava 1/1 Spremembe pri lastnikih: Ime lastnika: Mestna občina Ljubljana št. Dn. vloženo tip besedilo vpisa / vknjižba Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Ur.l.RS 60/94), 5. člena Dogovora o delitvi premoženja med MOL in občino Brezovica z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in občino Dobrova - Polhov Gradec z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino Velike Lašče z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino IG z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino Škofljica z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in občino Horjul z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino Medvode z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino Dol pri Ljubljani z dne , Dogovora o delitvi premoženja med MOL in Občino Vodice z dne in Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur.l. RS 44/97) se vknjiži lastninska pravica. ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 7

13 List C 1 - Druge pravice Podatki o imetnikih pravic: zap.št. imetnik s. roj./id. naslov povezave 1/1 ELEKTRO LJUBLJANA, V Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana - dostava Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. 2/1 ELEKTRO LJUBLJANA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. V Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana - dostava 3/1 ELEKTRO LJUBLJANA, V Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana - Javno podjetje za distribucijo Elektro Ljubljana električne energije d.d. 4/1 Elektro Ljubljana d.d. podjetje V Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana - za distribucijo elektr. energije 5/1 ELEKTRO LJUBLJANA d.d. Podjetje za distribucijo električne energije Elektro Ljubljana V Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana - Elektro Ljubljana Spremembe pri imetnikih pravic: ime imetnika pravice: ELEKTRO LJUBLJANA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. parc.št.: 91, 230, 249, / vknjižba Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo javnega električnega omrežja Novo Polje z dne se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in popravila električnega kabelskega omrežja. ime imetnika pravice: ELEKTRO LJUBLJANA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. parc.št.: 706/3, 1530/ / vknjižba Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije Zaloška - Slape z dne se na parc. št. 706/3 in parc. št. 1530/1 k.o. Slape vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije. ime imetnika pravice: ELEKTRO LJUBLJANA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. parc.št.: 1185, 1380, 1456, 1531, 1532/3 ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 8

14 1 9124/ vknjižba Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za infrastrukturni objekt 20 kv KB RTP Polje - TP SET Vevče TP Papirnica Vevče z dne , se na parc. št. 1380, 1456, 1531, 1185 in 1532/3 k.o. Slape, vknjiži služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije za čas trajanja infrastrukturnega objekta na trasi RTP Polje - SET Vevče - TP Papirnica Vevče v korist služnostnega upravičenca. ime imetnika pravice: Elektro Ljubljana d.d. podjetje za distribucijo elektr. energije parc.št.: 714/ / vknjižba Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za gradnjo infrastrukturnega objekta št /09-LM z dne , se vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja infrastrukturnega objekta za distribucijo električne energije. ime imetnika pravice: ELEKTRO LJUBLJANA d.d. Podjetje za distribucijo električne energije parc.št.: 16, / vknjižba Na podlagi pogodbe o ustnovitvi stvarne služnosti v javno korist za infrastrukturni objekt kabelska kanalizacija!novo Polje C. XII do Hladilniške poti in ob Agrokombinatski ulici! z dne se vknjiži služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzora elektroenergetske infrastrukture za dobo 30 let v korist imetnika pravice. ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 9

15 List C 2 - Drugi vpisi Podatki o drugih vpisih: parc.št.: 339/4 Gospodujoče parcele: 569/1, (KO BERIČEVO-vložek 435) / Vknjižba pridobitve stvarne služnosti Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za daljnovod 2x110 kv Toplarna-Polje-Beričevo, št. 863/2004 z dne se vknjiži služnostna pravica v obsegu iz 2. člena citirane pogodbe: služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov za DV 2x110 kv Toplarna-Polje-Beričevo v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 569/1 k.o. Beričevo. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2503/2009 se prenese vpis. parc.št.: 340/2 Gospodujoče parcele: 569/1, (KO BERIČEVO-vložek 435) / Vknjižba pridobitve stvarne služnosti Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za daljnovod 2x110 kv Toplarna-Polje-Beričevo, št. 863/2004 z dne se vknjiži služnostna pravica v obsegu iz 2. člena citirane pogodbe: služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov za DV 2x110 kv Toplarna-Polje-Beričevo v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 569/1 k.o. Beričevo. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2503/2009 se prenese vpis. List C 3 - Hipoteke NI ZAPISOV. nadomestilo: brezplačno ID V VPOGLED / ABC1C2C3 / 10

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: BREZPLAČNA ODSVOJITEV NEPREMIČNINE

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Novosti pri evidentiranju nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin Ljubljana, 11.5.2015, 8.6.2015 in 12.10.2015 Kazalo 1. Sprememba Pravilnika v vpisih v KS - (geodetski strokovnjak) 2. Izjave

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

NAÈELO VPISA V ZK

NAÈELO VPISA V ZK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PROBLEMATIKA ZEMLJIŠKE KNJIGE V SLOVENIJI Ljubljana, november 2002 ZORAN POGLAJEN Študent izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx)

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx) Številka: 35281-0004/2012 Datum: 10. 10. 2012 N A M E R A ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNIH PRAVIC ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA OBJEKTIH V LASTI OBČINE SEVNICA PREDMET JAVNE OBJAVE: - Ustanovitev služnostnih

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Zgodovina

Zgodovina Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga 2 Navodilo za izpolnjevanje obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin Napoved za odmero davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: napoved) mora davčni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka,

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 02201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 6.9.2019 22:16:1 1 predlog za začetek 29.8.201 dolžnik izpis ZK 2 2.9.201 predhodnem izpis ZK postopku IKE 3 2.9.201 predhodnem

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, 14.5.08 Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabnikom Izbran nasvet Vas zanima opis posameznega sloja ali

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

PREDLOG ZAKONA O UREDITVI LASTNiŠTVA JAVNIH CEST 1. UVOD 1) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Občine so deležne čedalje pogostejših pozivov, n

PREDLOG ZAKONA O UREDITVI LASTNiŠTVA JAVNIH CEST 1. UVOD 1) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Občine so deležne čedalje pogostejših pozivov, n PREDLOG ZAKONA O UREDITVI LASTNiŠTVA JAVNIH CEST 1. UVOD 1) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Občine so deležne čedalje pogostejših pozivov, naj bolj intenzivno pristopijo k reševanju problematike

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Microsoft Word - SKLOP4M.docx - 193 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence.

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE "URAVE" REPUBLIKE SLOVENIJE

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE URAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Za spremembe podatkov o nepremičninah na Gurs pojdite pripravljeni! Šlamparija GURS že na informativnih izračunih v pečatu. Res ena urava. "Gurs število pritožb zoper informativne izračune šteje v (deset)

Prikaži več

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pisanje prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA  V  MARIBORU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO JANJA TRSTENJAK UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Smer: Organizacija

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

OBČINA HAJDINA

OBČINA HAJDINA GRB OBČINE HAJDINA 16.10.2000 OBČINA HAJDINA ŽUPAN Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA Številka: 410-2/2013 Datum: 13. 3. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE HAJDINA NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALEC: Predlog

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več