Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O.

2 KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem 3 2. Obdelava osebnih podatkov posameznikov, ki uporabljate storitve T Obdelava osebnih podatkov članov kluba zvestobe 5 4. Obdelava osebnih podatkov drugih posameznikov 6 5. Obdelava osebnih podatkov za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja 6 6. Obdelava osebnih podatkov za osebno trženje 6 7. Obdelava osebnih podatkov za tržne raziskave 7 8. Obdelava osebnih podatkov udeležencev nagradnih iger 7 9. Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani 8 DODATNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 8 1. Omejitve posredovanja osebnih podatkov 8 2. Obdobje hrambe podatkov 8 3. Vaše pravice 9 4. Vaš nadzor nad obdelavo podatkov 10 PODATKI O UPRAVLJAVCU 10 KONČNE DOLOČBE 10 2

3 Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete, v T-2 obdelujemo tudi vaše podatke. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Varnost vaših podatkov zagotavljamo na vseh nivojih. Za zavarovanje vaših podatkov v T-2 med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami. Z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki izvajamo vse potrebne ukrepe, da ste lahko prepričani, da so vaši podatki zaščiteni. Bistvo naših aktivnosti v zvezi z upravljanjem vaših osebnih podatkov je, da vam omogočimo nadzor in informiranost o ravnanju z vašimi podatki v našem upravljanju ter vašimi pravicami v zvezi z njihovo obdelavo. Zato smo v T-2 pripravili Splošne pogoje obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji obdelave), kjer so popisani vsi vidiki ravnanja z vašimi podatki. PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO V procesu našega sodelovanja nam zaupate večje število podatkov, del njih je kategoriziran kot osebni podatek, in z njimi ravnamo še posebej skrbno. Del podatkov nastaja avtomatično s tem, ko uporabljate naše storitve. Podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko razvrstimo v naslednje skupine: - obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, - obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za ponudnike storitev elektronskih komunikacij, - obdelava na podlagi vaše prostovoljne privolitve in - obdelava, ki jo izvajamo v skladu z zakonitim interesom naše družbe. Obdelava vaših osebnih podatkov nam je dovoljena tudi v primerih, ko je potrebno zaščititi življenjske interese vas ali drugih posameznikov. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo Ti pogoji obdelave so namenjeni posameznim kategorijam posameznikov: - Naročniki na storitve T-2, ki ste lahko rezidenčni ali poslovni naročniki, slednji s pooblaščenimi in kontaktnimi osebami. - Uporabniki, ki ste naročniki in drugi uporabniki storitev, ki jih je naročil naročnik. - Člani programa zvestobe T-2 klub (v nadaljevanju: klub zvestobe), ki ste lahko fizične ali pravne osebe, slednji s pooblaščenimi in kontaktnimi osebam. Člani kluba zvestobe ste lahko tudi posamezniki, ki niste naročniki T-2 storitev. - Drugi posamezniki, katerih podatki so zbrani neposredno od vas, iz javno dostopnih virov, vključno z javnimi imeniki, in drugih organizacij. - Obiskovalci spletnih strani T OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z NAROČNIŠKIM RAZMERJEM V zvezi z naročniškim razmerjem se obdelujejo podatki o naročnikih. Zbrane osebne podatke o naročnikih obdelujemo za opravljanje obveznosti, h katerim smo se zavezali s sklenitvijo pogodbe z vami, vključno s skrbjo za brezhibno delovanje naših storitev. Na podlagi zakona z vaše strani prejmemo naslednje podatke za izvajanje pogodbe: vaše osebno ime, naročniško številko in druge elemente oštevilčenja za vzpostavitev zveze do vas in davčno številko. V primeru poslovnega naročnika so ti podatki firma, njegova organizacijska oblika, naslov ter davčna številka. 3

4 S podlago izvajanja pogodbe podatke lahko obdelujemo za namene izvrševanja vaših in naših pravic in obveznosti (sklepanje pogodb, vzpostavitev naročniškega razmerja, izvajanje storitev, izključitev storitev, dobava blaga, izvajanje tehnične podpore in drugih pogodbenih obveznosti), posredovanja novih pogodb (predvsem ob poteku veljavnih) in dodatkov oziroma aneksov k pogodbam, za namen vaše identifikacije, spremljanja zadovoljstva naročnikov in uporabnikov, obveščanja o stanju in kakovosti storitev, obračuna in zaračunavanja naročenih in porabljenih storitev ter kupljenega blaga, obveščanja o novih plačilnih metodah, o stanju plačil, opominjanja naročnikov v zvezi z neplačili, obveščanja o izklopu storitev, ter za namen zbiranja privolitev za obdelavo osebnih podatkov za druge namene. Za potrebe izvajanja pogodbe obdelujemo: podatke o naročenih storitvah in kupljenem blagu, vaše statične in dinamične identifikacijske podatke za uporabo storitev, vaše dodatne kontaktne podatke, ki so telefonske številke in naslovi e-pošte, podatke za pošiljanje računa in za izvedbo plačila računa, podatke o morebitnih pooblaščenih osebah, ki namesto vas skrbijo za izvajanje pogodbe, vključno s plačili, podajanjem zahtev za spremembo pogodbe, podatke o izdaji računov in njihovem plačilu, opominjanju. Z uporabo storitev nastajajo tudi podatki o prometu (imenovani tudi elektronski komunikacijski metapodatki). Gre za podatke, ki so skladno z zakonom obdelani za namene prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja, vključno z zaračunavanjem medoperaterskih storitev in povezav. Prometni podatki, ki jih lahko obdelujemo za namen obračuna in zaračunavanja so naslednji: (1) kličoča številka, klicana številka, čas začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih in v primeru, ki vključuje dodatne storitve, kot je skrita številka ali preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen in sicer za vsak stacionarni telefonski klic; (2) kličoča številka in klicana številka oz. IMEI in IMSI številki obeh terminalov, čas začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih in v primeru, ki vključuje dodatne storitve, kot je skrita številka ali preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen in sicer za vsak mobilni telefonski klic; (3) številka pošiljatelja, številka prejemnika, čas začetka prenosa, čas konca prenosa in velikost sporočila in sicer za vsako tekstovno sporočilo SMS in večpredstavnostno sporočilo MMS; (4) številka izvornega terminala oz. IMEI in IMSI številka terminala, izvorni IP naslov, časa začetka in konca povezave oz. trajanja povezave, količina prenesenih podatkov ter vrsta storitve in sicer za mobilne podatkovne storitve; (5) tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, čas nakupa vsebine, tip vsebine, identifikator vsebine, trajanje vsebine, cena vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij pavza in stop in prevrtavanje vsebine s časom uporabe funkcije in sicer za vsako uporabo storitve videa na zahtevo posebej. S podlago izvajanja pogodbe za namen odprave napak obdelujemo še podatke o vaših zahtevkih ter vrsti, tipu in statusu reševanja zahtevkov, podatke o vaših ugovorih in njihovem reševanju. Poleg v prejšnjem odstavku naštetih prometnih podatkov se za te namene obdelujejo še naslednji: (1) podatki o storitvah dostopa do interneta: izvorni IP naslov, ponorni IP naslov, čas začetka in konca povezave ali trajanja, količina prenesenih podatkov in vrsta storitve; in (2) podatke o storitvi linearne televizije in televizije v časovnem zamiku: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, identifikator ali ime programa, tip vsebine, naziv vsebine, celotno trajanje vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij, pavza, stop in prevrtavanje s časom uporabe funkcije ter zakasnitev glede na dejansko predvajanje za televizijo v časovnem zamiku. Na podlagi izvajanja pogodbe v skladu z zakonom obdelujemo tudi osebne podatke, vezane na telefonske govorne posnetke, ki so bili opravljeni zaradi prijave napak v delovanju naročenih storitev, podaje reklamacij ali ko je tak posnetek dokaz o tržni transakciji ali drugi poslovni komunikaciji, ki je pripeljala do sklenitve, spremembe ali prenehanja poslovnega razmerja. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za namen sodne in izvensodne izterjave ter preverjanja plačilne sposobnosti naročnikov. 4

5 Naročniki imate možnost, da se vaši naročniški podatki posredujejo izdajateljem imenika, če se strinjate z njihovo objavo. 2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKOV, KI UPORABLJATE STORITVE T-2 Storitve T-2 uporabljate naročniki in uporabniki. Naročniki nam vaše osebne podatke zaupate ob sklenitvi naročniškega razmerja ali kasneje preko aplikacije Horizont. Drugi uporabniki nam vaše osebne podatke zaupate preko aplikacije Horizont. Uporabniki nam vaše osnovne osebne podatke torej lahko prostovoljno zaupate ob vaši registraciji za uporabo storitev Horizont, ki jo uporabljate za enostavnejše upravljanje z našimi storitvami in sodelovanje v T-2 skupnosti. Kot uporabniki nam posredujete naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov bivanja, elektronske kontakte podatke ter uporabniško ime in šifrirano geslo. Svoje uporabniške podatke lahko povežete z naročniškim razmerjem, kar pa mora potrditi naročnik. V primeru mladoletnih uporabnikov podatke o uporabnikih vnese naročnik, ki je nosilec starševske odgovornosti in soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe. Uporabniki nam prostovoljno lahko zaupate tudi vaše podrobnejše osebne podatke, vaše kontaktne podatke na socialnih omrežjih, podatke o vašem družinskem statusu, podatke o vašem gmotnem položaju, podatke o vašem bivališču, podatke o vaših interesih, zanimanjih in nakupnih navadah. Na osnovi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabili za zagotavljanje varnega dostopa do storitev Horizont. Z uporabo storitev uporabnikov nastajajo tudi podatki o prometu, ki o navedeni v poglavju 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem. Gre za podatke, ki so obdelani za namene prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in njegovega obračunavanja. Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti uporabljamo vaše podatke o prometu za sledenje zlonamernim in nadležnim klicem ter za posredovanje državnim organom na njihovo pisno zahtevo v primeru potrebe varovanja življenja in telesa ter zakonitega prestrezanja komunikacij ter drugih primerih, ki jih določa zakonodaja. Z uporabo nekaterih storitev pa nam podate privolitev za upravljanje vaših vsebin in podatkov, ki med drugim vključujejo e-pošto, tekstovna sporočila SMS, multimedijska sporočila v obliki MMS, govora, glasbe, slike, videa oz. drugih oblik podatkov. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke (vključno s prometnimi podatki navedenimi v poglavju 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem) za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje ter v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja omrežja, sistemov in storitev tudi izvajanje ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev, odkrivanje napak pri prenosu sporočil, odkrivanje tehničnih okvar in obnovitev omrežja, sistemov in storitev. 3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ČLANOV KLUBA ZVESTOBE Člani programa zvestobe nam posredujete vaše osebne podatke prostovoljno. Kot naročniki ali uporabniki lahko članstvo v klubu zvestobe povežete tudi s podatki, ki so zbrani v zvezi z naročniškim ali uporabniškim razmerjem, pri čemer se bodo ti podatki hranili do prenehanja članstva v klubu zvestobe. Za potrebe članstva v klubu zvestobe nam zaupate naslednje podatke: osebno ime, naslov naročnika (ulica, hišna številka, kraj, pošta, št. stanovanja) in davčna številka. V primeru poslovnega naročnika, ime podjetja in njegovo organizacijsko obliko, davčno številko, kontaktne podatke člana, in sicer telefonske številke in e-pošta, uporabniška imena in šifrirana gesla za uporabo storitve e-pošte in spletnih storitev, podatke o izdaji računov in njihovem plačilu. 5

6 Člani kluba zvestobe nam lahko dodatno zaupate tudi: podrobnejše osebne podatke, vaše kontaktne podatke na socialnih omrežjih, podatke o vašem družinskem statusu, podatke o vašem gmotnem položaju, podatke o vašem bivališču, podatke o vaših interesih, zanimanjih in nakupnih navadah. S podlago izvajanja pogodbe vaše podatke uporabljamo za obračun, zaračunavanje, dobavo in plačilo kupljenega blaga in storitev v programu zvestobe, za vašo identifikacijo, za obveščanje o stanju točk in obdobja uporabe, za opominjanje članov v zvezi z neplačili in za pridobivanje privolitev za obdelavo osebnih podatkov za druge namene. Enako podlago uporabljamo za izvajanje podpore vam kot članom programa zvestobe ter vrsti, tipu in statusu reševanja zahtevkov, podatke o ugovorih in njihovem reševanju. Na podlagi zakonitega interesa vaše podatke uporabljamo za namen izvensodne in sodne izterjave in preverjanje plačilne sposobnosti. 4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DRUGIH POSAMEZNIKOV Vaše osebne podatke smo lahko pridobili tudi neposredno od vas, iz javno dostopnih virov, vključno z javnimi imeniki, ali od drugih organizacij, ki ste jim zaupali osebne podatke in podali privolitev za njihovo posredovanje nam. Predmetni posamezniki niste naročniki na storitve ali uporabniki storitev T-2 in ne člani kluba zvestobe. Vaše osebne podatke, ki zajemajo ime in priimek, naslov bivanja in elektronske kontaktne podatke, bomo uporabili, da stopimo z vami v stik. 5. OBDELAVA PODATKOV ZA NAMEN NESEGMENTIRANEGA IN SEGMENTIRANEGA TRŽENJA Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja, ki je lahko neposredno ali posredno. Obveščamo vas o aktualni ponudbi storitev, multimedijskih vsebin in blaga v ponudbi T-2 ter nagradnih igrah. Trženje se izvaja preko več poti, in sicer preko navadne pošte, e-pošte, SMS / MMS, telefonski klici, trženje preko IPTV ali napredno spletno oglaševanje, vse ob upoštevanju zakonskih omejitev. Nesegmentirano in segmentirano trženje T-2 izvaja na podlagi: - zakonitega interesa za naročnike, uporabnike in druge posameznike, če so vaši podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov, vključno z javnimi imeniki, ali drugih organizacij. Nesegmentiranemu in segmentiranemu trženju lahko ugovarjate ob posredovanju osebnih podatkov, kot tudi z odgovorom na naša sporočila, ob klicu ali kadarkoli kasneje. - osebne privolitve za člane kluba zvestobe in druge posameznike, ki ste ob posredovanju podatkov podali privolitev. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, in sicer na enak način kot ste jo podali, s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža T 2, d.o.o., ali preko spletne aplikacije Horizont. Ob tem vas opozarjamo, da je privolitev za obdelavo podatkov za namene nesegmentiranega in segmetniranega trženja pogoj za članstvo v klubu zvestobe. Preko spletne aplikacije Horizont lahko izberete tržne kanale ali prekličete privolitev v izvajanje trženja zgolj preko posameznih kanalov. 6. OBDELAVA PODATKOV ZA OSEBNO TRŽENJE T-2 osebno trženje izvaja na podlagi osebne privolitve za naročnike, uporabnike in člane kluba zvestobe. Na podlagi vaše privolitve lahko uporabljamo vaše podatke za vam prilagojeno osebno trženje storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi vam prilagojena priporočila le-teh. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Osebno trženje se lahko izvaja preko več poti. Osebno trženje se lahko kadarkoli prekliče. Pravico preklica privolitve obdelave uveljavljate na enak način, kot ste podali privolitev obdelavi osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža T 2, d.o.o. Za dejavnost osebnega trženja obdelujemo vaše lokacijske podatke in vaše naslednje prometne podatke: (1) podatke o stacionarnih telefonskih klicih: kličoča številka, klicana številka, časa začetka klica, trajanje 6

7 klica, tip zveze, podatek o operaterjih; (2) podatke o mobilnih telefonskih klicih: kličoča številka in klicana številka oz. IMEI in IMSI številke obeh terminalov, časa začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih; (3) podatke o tekstovnih sporočilih SMS in večpredstavnostnih sporočilih MMS: številka pošiljatelja, številka prejemnika, čas začetka prenosa, čas konca prenosa in velikost sporočila; (4) podatke o storitvah dostopa do interneta: izvorni IP naslov, ponorni IP naslov, čas začetka in konca povezave ali trajanja, količina prenesenih podatkov in vrsta storitve; (5) podatke o mobilnih podatkovnih storitvah: številka izvornega terminala oz. IMEI in IMSI številka terminala, izvorni IP naslova, časa začetka in konca povezave oz. trajanja povezave, količine prenesenih podatkov in vrste storitve; (6) podatke o storitvi linearne televizije in televizije v časovnem zamiku: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, identifikator ali ime programa, tip vsebine, naziv vsebine, trajanje vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij, pavza, stop in prevrtavanje s časom uporabe funkcije ter zakasnitev glede na dejansko predvajanje za televizijo v časovnem zamiku; (7) podatke o plačljivih televizijskih storitvah: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, čas nakupa vsebine, tip vsebine, identifikator vsebine, trajanje vsebine, cena vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij pavza in stop in prevrtavanje vsebine s časom uporabe funkcije; (8) podatke o priporočilih: poleg podatkov iz točk 6 in 7 še identifikator stranke, podatki o naročeni programski shemi in ostalih naročenih storitvah, povratne informacije o primernosti priporočenih vsebin, preklopi na različne kanale, metoda preklopa (preko številčnice, kanala), čas preklopa, identifikator programske vsebine, ukazi, ki jih prejme naročnikova naprava, ocena priporočenih vsebin (če je funkcija na voljo). Zgoraj navedeni podatki se lahko obdelujejo za namen zagotavljanja in izvajanja storitve preko katere se izvaja osebno trženje; izvajanja pogodbenega odnosa v razmerju do morebitnega uporabnika storitve preko katere se izvaja osebno trženje; personalizacije ponudbe in profiliranja uporabnikov, izvajanja marketinških raziskav, statističnih in tržnih analiz - o uporabi naročenih storitev in storitve, preko katere se izvaja osebno trženje. V primeru osebnega trženja, vezanega na storitve IPTV, ne obdelujemo podatkov o ogledih vsebin, umeščenih v programe za odrasle. Osebne podatke o uporabi storitve, preko katere se izvaja osebno trženje in rezultate analiz, oboje obdelane na način, ki onemogoča identifikacijo uporabnika, lahko posredujemo v nadaljnjo trajno obdelavo morebitnemu pogodbenemu partnerju, ki zagotavlja navedeno storitev, in sicer za namen optimizacije storitev ter razvoja novih storitev tega pogodbenega partnerja. 7. OBDELAVA PODATKOV ZA TRŽNE RAZISKAVE Vaše osebne podatke uporabljamo za tržne raziskave, ki vključujejo telefonske ankete, spletne ankete in spletno analitiko z namenom, da bolj natančno spoznamo vas kot stranke. Rezultate tržnih raziskav uporabljamo, da izboljšamo svoje procese, ponudbo storitev, vsebin in blaga v smeri vašega zadovoljstva z našimi storitvami. Če le mogoče, za slednje uporabljamo anonimizirane podatke. Tržne raziskave T-2 izvaja na podlagi: - zakonitega interesa za naročnike, uporabnike in druge posameznike, ki ob posredovanju podatkov niste zavrnili tržnih raziskav, in sicer za tržne raziskave preko naslovljene pošte, e-pošte, IPTV ali z uporabo telefonskih številk in spletne analitike, vse ob upoštevanju zakonskih omejitev. Tržnim raziskavam lahko ugovarjate ob posredovanju osebnih podatkov, kot tudi z odgovorom na naše elektronske ankete, ob klicu ali kadarkoli kasneje. - osebne privolitve za člane kluba zvestobe. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen tržnih raziskav lahko prekličete na enak način, kot ste privolitev podali, s pisno zahtevo na naslov sedeža T 2, d.o.o. ali z uporabo spletne aplikacije Horizont. Preko spletne aplikacije Horizont lahko izberete kanale ali prekličete privolitev v izvajanje tržnih raziskav zgolj preko posameznih kanalov. 8. UDELEŽENCI NAGRADNIH IGER V primeru udeležbe v nagradnih igrah ali promocijskih akcijah se na podlagi vaše privolitve, ki ga podate že s samo udeležbo v nagradni igri ali promocijski akciji, zbirajo vaši naslednji osebni podatki: ime, 7

8 priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka in izpostava (v primeru, da je potrebna za odvedbo DDV), morebitna fotografija in/ali posnetek, ki sta nastala tekom izvedbe nagradne igre in/ali v času prejema ali koriščenja nagrade. Navedeni osebni podatki se obdelujejo z namenom izvedbe nagradne igre ali promocijske akcije, z namenom obveščanja nagrajencev o rezultatu žrebanja in o informacijah, vezanih na podelitvi nagrad, z namenom objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre, Facebook in Instagram strani T-2 in zaradi davčnih razlogov. 9. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OBISKOVALCEV SPLETNIH STRANI Ob obisku spletnih strani T-2 se obdelujejo osebni podatki obiskovalcev, ki jih uporabljamo za napredno spletno oglaševanje in spletno analitiko. Obdelavi osebnih podatkov se izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov in vtičnikov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. DODATNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 1. OMEJITVE POSREDOVANJA OSEBNIH PODATKOV Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki so z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi). Obdelovalec osebne podatke obdeluje za namene, ki so določeni v teh pogojih obdelave, ter skladno z vsakokratnimi določili Pogodbe o obdelavi, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Na podlagi obrazložene zahteve lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. V kolikor je zaradi sodelovanja s partnerji za potrebe izvajanja storitev potreben tudi iznos v tretje države, se ta izvede skladno s pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov (npr. odločba Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi, zagotovitev ustreznih zaščitnih ukrepov). Do prenosa vaših podatkov v tretje države lahko pride tudi zaradi same narave storitve, ki jo uporabljate (klici v tretje države, mobilno gostovanje v tretjih državah idr.). T-2 ni odgovoren za morebitno razkritje osebnih podatkov ter njihovo zlorabo s strani tretjih oseb, do katerih je prišlo zaradi neustreznega ravnanja ali neustreznega varovanja terminalske opreme s strani posameznika. 2. OBDOBJE HRAMBE PODATKOV Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali, do poteka roka, določenega v splošnih ali posebnih pogojih uporabe posamezne storitve, oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali drugega zakonsko predpisanega roka hrambe. Podatke v zvezi z naročniškim razmerjem po prenehanju naročniškega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje storitev, razen, ko je z zakonom določen daljši rok hrambe. Podatke o prometu obdelujemo dokler so potrebni za prenos sporočil, razen v primerih podatkov, pri katerih zakon izrecno določa daljši rok hrambe. Podatke o prometu, ki jih potrebujemo za obračun, zaračunavanje in v zvezi z medomrežnim povezovanjem, lahko hranimo in obdelujemo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka. Podatke članov kluba zvestobe, ki jih pridobimo na podlagi privolitve, hranimo in obdelujemo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor ste podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, pa kasneje niste vstopili v poslovno razmerje z nami, podana privolitev velja 2 leti od njene podaje. Za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja in tržnih raziskav se osebni podatki hranijo 8

9 skladno z navedenim v predhodnih treh odstavkih te točke. Osebni podatki, ki jih pridobimo v okviru nagradnih iger ali promocijskih akcij se hranijo do zaključka nagradne igre oziroma promocijske akcije oziroma še deset let po koncu nagradne igre ali promocijske akcije, v kolikor gre za podatke nagrajenca. Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja o davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače. 3. VAŠE PRAVICE Posamezniki lahko od T-2 zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, lahko ugovarjate obdelavi in zahtevate prenos vaših osebnih podatkov. Pravico uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža T 2, d. o. o., ali oddate v poslovalnici T-2 oziroma preko elektronske pošte na naslov O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni. Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko T-2: (a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali (b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Pravica do seznanitve: Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; (d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi vami, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; (f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; (g) kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; (h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas kot posameznika. Pravica do popravka: Pravico imate, da v skladu z vašo zahtevo popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito. Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih T-2, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. 9

10 Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti. Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu. Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate. Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: V kolikor o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 4. VAŠ NADZOR NAD OBDELAVO PODATKOV Omogočamo vam, da imate nadzor nad obdelavo vaših podatkov, zato imate v spletni in mobilni aplikaciji Horizont ves čas dostop do zapisa vaših podatkov, ki jih lahko dopolnjujete ali spreminjate. Znotraj Horizonta upravljate tudi s privolitvami za uporabo vaših osebnih podatkov. Za uspešno sodelovanje je pomembno, da so vaši podatki točni, zato priporočamo, da nas o spremembah obvestite ali jih spremenite sami v spletni ali mobilni aplikaciji Horizont. PODATKI O UPRAVLJAVCU Vaše osebne podatke zbira in obdeluje družba T 2, d. o. o., s sedežem Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, določena s strani upravljavca, je dostopna preko naslova e-pošte: KONČNE DOLOČBE Za vse, kar ni urejeno s temi pogoji obdelave, se uporablja veljavna zakonodaja. Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani ob prejemu računov oziroma na drug primeren način. Sprememba bo objavljena trideset (30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani Dodatne informacije o spremembi lahko dobite na brezplačni telefonski številki , kot tudi v vseh poslovalnicah T-2. Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 1. aprila 2019 dalje. T 2, d. o. o. 10

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA d.o.o. organizira mednarodni festival kreativnosti

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh

Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Namen dokumenta: Smernice podajajo vsebinske in oblikovne napotke za oblikovanje izjave o varstvu

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pame

1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pame 1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (5.0 in

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

MIK_Pravila nagradne igre_final

MIK_Pravila nagradne igre_final Pravila nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: pravila) 1. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: nagradna igra) v sodelovanju s prilogo DELOINDOM

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in zahteve. Tukaj vam želimo pojasniti, v kakšnem obsegu

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02. SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne 14.07.2008 Dopolnjeno in spremenjeno: 15.12.2010, 01.05.2012, 27.09.2012, 02.03.2013, 30.04.2013, 01.12.2013, 21.05.2014, 29.1.2015,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA 1 SPLOŠNO Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (www.klub.t-2.net) in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca

Prikaži več