PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA"

Transkripcija

1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL

2 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 2 1. TEMELJNE DOLOČBE Splošna določila Vodstvo tekmovanja Koledar tekmovanja Priprava na tekmovanje DVORANE Registracija dvoran Normativi Zapisnikarska miza DOLOČBE TEKMOVANJA Splošne določbe Prijavljanje terminov tekem Prihod gostujoče ekipe na tekmo Prestavljeni termini tekem Preložena, prekinjena ali ponovljena tekma 9 4. EKIPE Ekipe SODNIKI IN POMOŽNI SODNIKI Sodniki Pomožni sodniki DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA TEKME Organizacija tekme Protokol pred pričetkom tekme GLEDALCI IZREČENI DISCIPLINSKI UKREPI POSTOPEK OB UGOVORU TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA KONČNE DOLOČBE 21

3 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 3 1. TEMELJNE DOLOČBE 1.1 Splošna določila 1. člen Tekmovalne propozicije ( v nadaljevanju TP ) urejajo potek tekmovanja v ptujski amaterski regionalni košarkarski ligi (v nadaljevanju PARKL) za člane, ki jih organizira in izvaja športno društvo Parkl (v nadaljevanju ŠD Parkl) v skladu s tekmovalnim pravilnikom. 2. člen Tekmovalni pravilnik pripravi UO ŠD PARKL in ga potrdi tekmovalna komisija. V tekmovalnem pravilniku je zajet tekmovalni sistem, način napredovanja in izpadanja ekip iz tekmovanja, določanje vrstnega reda ekip po zaključkih tekmovanja, določanje vrstnega reda ekip pred začetkom novih tekmovalnih sezon. 3. člen Ekipa, organizator posamezne tekme ( v nadaljevanju organizator ), organizira tekmo v skladu z določili TP PARKL ( normativi dvorane, organizacija tekme ipd. ). 4. člen Uradni naziv tekmovanja v 1. ligi PARKL in 2. ligi PARKL določi UO ŠD Parkl in velja do preklica. Naziv posameznega tekmovanja, ki je opredeljen v tekmovalnem pravilniku, se uporablja v vseh uradnih dokumentih ŠD Parkl. Pri svojem operativnem delu in komunikaciji z javnostjo organi ŠD Parkl, komisar lige in vsi udeleženci tekmovanja uporabljajo naziv, katerega sprejme UO ŠD Parkl. 5. člen ŠD Parkl je lastnik vseh pravic do televizijskih prenosov in do neposrednih prenosov, predvajanja posnetkov in posameznih delov video vsebin na svetovnem spletu /internet/. Možen je dogovor med ekipo, ki zagotavlja video produkcijo in ŠD Parkl, da lahko ekipa domačin za lastno video produkcijo sama razpolaga z pravicami. 6. člen Ekipe so dolžne poskrbeti za to, da se predstavniki ekipe ( trenerji, igralci, ostali klubski delavci ) udeleževali vseh aktivnosti tiskovnih konferenc, promocijskih aktivnosti ipd., ki jih organizira ŠD Parkl.

4 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA Vodstvo tekmovanja 7. člen Tekmovanje 1. liga PARKL in 2. liga PARKL vodi komisar lige, katerega imenuje UO ŠD Parkl in potrjuje tekmovalna komisija (TK) PARKL. Vodstvo tekmovanja za 1. ligo PARKL in 2. ligo PARKL sestavljajo: - Komisar lige - Disciplinska komisija (predsednik disciplinske komisije, član, komisar lige) - Tekmovalna komisija (predstavniki sodelujočih ekip v 1. in 2. ligi PARKL) 8. člen Komisar lige na spletni strani PARKL in/ali v biltenu poslanem predstavnikom ekip obvešča sodelujoče ekipe in javnost o registraciji tekem in svojih odločitvah. Komisar lige po potrebi skliče TK v zadevah, ki so ključnega pomena za samo delovanje lige (težji prekrški, odstop ekipe ali več ekip iz tekmovanja, ipd.) 9. člen Vse tekme, na katere ni pritožb, registrira komisar lige najkasneje v 3 delovnih dneh po tem, ko je bila tekma odigrana. Če je na tekmo vložena pritožba, se registracija odloži. 1.3 Koledar tekmovanja 10. člen Podroben koledar tekmovanja v 1. ligi PARKL in 2. ligi PARKL za člane pripravi komisar lige. Sprejeti koledar tekmovanja in razpored tekem se lahko spremenita le, če to zahtevajo splošni interesi košarke ( npr. selekcije državnih reprezentanc, neposredni TV prenos, ipd. ). O tem odloča komisar lige. 1.4 Priprava na tekmovanje 11. člen V tekmovanju 1. liga PARKL in 2. liga PARKL za člane sodelujejo samo ekipe, ki so že sodelovale v predhodni sezoni oz. je bil njihov predstavnik prisoten na predsezonskem sestanku, ki ga skliče UO ŠD Parkl.

5 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen V primeru zmanjšanja števila ekip zaradi odstopa katere izmed njih po že določenem tekmovalnem sistemu določi način dopolnjevanja izpraznjenih mest v skladu s tekmovalnim pravilnikom tekmovalna komisija PARKLA. 13. člen UO ŠD PARKL najmanj 30 dni pred začetkom tekmovanja organizira sestanek s predstavniki ekip. Na sestanku predstavi potek in koledar tekmovanja, hkrati pa predstavi tudi okviren stroškovnik za prihajajočo tekmovalno sezono. Prisotnost predstavnikov ekip je na sestanku obvezna. 14. člen Najmanj 14 dni pred začetkom tekmovanja mora biti komisarju lige prijavljen uradni naziv ekipe. Vsak klub lahko v tekmovalni sezoni večkrat spremeni ime ekipe, vendar je klub ob tem dolžan poravnati administrativne stroške. 15. člen Najkasneje do roka, ki ga določi tekmovalna komisija mora biti izpolnjena in dostavljena komisarju lige vsa zahtevana dokumentacija, ki jo komisar lige potrebuje za nemoten potek dela : imena in priimki igralcev s popolnim roj. datumom ipd člen Komisar lige pred začetkom tekmovalne sezone na spletni strani PARKL objavi : - tekmovalni sistem, - koledar tekmovanja, - podatke o vseh sodelujočih ekipah in njihovih igralcih, - podatke o listah sodnikov. 2. DVORANE 2.1 Registracija dvoran 17. člen Tekme se lahko igrajo le v dvoranah, katere določi na predsezonskem sestanku tekmovalna komisija. 18. člen Vnos alkoholnih pijač v registrirane dvorane za 1. ligo PARKL in 2. ligo PARKL ni dovoljen.

6 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA Normativi 19. člen Priporoča se uporaba električnega zidnega semaforja ter semaforjev za uporabo 24 sekund. V kolikor se uporablja ročno merjenje igralnega časa in merjenje časa omejitve napada ( 24 sekund) se zahteva uporaba: - štoparice za merjenje 24 sekund - zvočni signal (gonga, zvoček, ne sme biti piščalka) za označitev bližajočega se izteka napada (8 sekund pred koncem) - ročnega semaforja za vodenje tekočega rezultata. 2.3 Zapisnikarska miza 20. člen Zapisnikarska miza mora imeti prostor za najmanj 4 osebe. Ob zapisnikarski mizi mora biti postavljen na vsaki strani vsaj po en stol za menjave igralcev tako, da sta v vidnem polju oseb za zapisnikarsko mizo, hkrati pa ne ovirata uradnim osebam pogleda na igrišče. 21. člen Za zapisnikarsko mizo sedi osebje za opravljanje nalog pomožnih sodnikov: - zapisnikar - časomerilec - merilec 24 sekund. - uradni predstavnik gostujoče ekipe Organizator tekme mora poskrbeti, da imajo dostop do zapisnikarske mize samo uradne osebe da v območju zapisnikarske mize ni nepooblaščenih oseb. 22. člen Organizator tekme je dolžan na razpolago dati naslednje tehnične pripomočke: uradni zapisnik lige PARKL, napravo za kazanje izmenične posesti žoge, komplet označb za prikazovanje bonusa in tablice s številkami od 1 do 5 za kazanje osebnih napak, namizno uro - štoparico za merjenje minute odmora, rezervno piščalko, Vsi tehnični pripomočki morajo biti zapisnikarski mizi na razpolago 15 minut pred začetkom tekme.

7 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 7 3. DOLOČBE TEKMOVANJA 3.1 Splošna določila 23. člen Tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Uradnimi košarkarskimi pravili in z njihovimi spremembami, ki jih sprejema Mednarodna košarkarska organizacija FIBA in potrjuje IO KZS. 24. člen Razpored tekem v 1. ligi PARKL in 2. ligi PARKL je določen na podlagi žreba ob upoštevanju Bergerjevih tabel in koledarja tekmovanja. Tekmo po razporedu tekmovanja organizira gostitelj, to je prvo imenovana ekipa. Drugo imenovana ekipa ne sme biti organizator tekme pri gostujoči ekipi. 25. člen Ekipa lahko iz določenih razlogov prosi za preložitev posameznih tekem. Prestavitev tekme na termin po zaključeni posamezni fazi tekmovanja, ki je določena s koledarjem tekmovanja, ni možna. 3.2 Prijava terminov tekem 26. člen Tekme se praviloma igrajo ob dnevih, predvidenih s koledarjem tekmovanja. Igralni dnevi in termini začetka, v katerih organizator lahko prijavi tekme v skladu s koledarjem tekmovanja, so naslednji: ponedeljek petek od do ure, sobota od do ure, nedelja po dogovoru 27. člen Pri prijavi tekem mora organizator upoštevati pravilo, da mora biti med posameznimi ligaškimi tekmami najmanj en dan odmora. Če pride med ekipama do dogovora, ki ga v pisni obliki organizator tekme posreduje komisarju lige, se posamezne tekme lahko prestavijo ali igrajo skladno z dogovorom izven terminov predvidenih s koledarjem tekmovanja. 28. člen

8 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 8 Komisar lige lahko s sklepom odloči, da se morajo vse ali samo določene tekme določenega kroga odigrati istega dne z začetkom ob isti uri. Pritožba zoper to odločitev ni možna. 29. člen Najmanj 5 dni pred dnevom, ki je določen v razporedu tekmovanja, mora ekipa gostiteljica obvestiti gostujočo ekipo in komisarja lige o času in kraju tekme ter o dvorani, če se igra tekma v dvorani, v kateri klub običajno ne nastopa. Komisar lige je dolžan prijavo termina oziroma vse spremembe terminov tekme objaviti na spleteni strani PARKL v roku 24 ur po prejemu prijave tekme oziroma dogovora o spremembi termina tekme. 30. člen Organizator lahko zatem, ko je že prijavil dan začetka tekme, le tega iz upravičenih razlogov spremeni najkasneje 3 dni pred dnevom igranja tekme. Za takšno spremembo ne potrebuje soglasja nasprotne ekipe. Organizator lahko zatem, ko je že prijavil uro začetka tekme, le to iz upravičenih razlogov spremeni najkasneje 2 dni pred dnevom igranja tekme. Za takšno spremembo ne potrebuje soglasja nasprotne ekipe. O upravičenosti spremembe dneva ali ure tekme odloča komisar lige 31. člen Če ekipa po pozivu komisarja lige ne prijavi termina tekme 3 dni pred dnevom tekme, predvidenim s koledarjem tekmovanja, izgubi tekmo z rezultatom 20: 0 in ne prejme točke. 3.3 Prihod gostujoče ekipe na tekmo 32. člen V kolikor gostujoča ekipa ne prejme prijave tekme, je dolžna pridobiti termin tekme na spletni strani PARKL oziroma pri komisarju lige. 33. člen Gostujoča ekipa je odgovoren za prepozen prihod svoje ekipe na tekmo, razen če dokaže, da so obstajale okoliščine, ki izključujejo njegovo odgovornost ( npr. elementarne nesreče, nepričakovan zastoj v prometu, ipd. ). Predstavnik ekipe je dolžan o okoliščinah, takoj ko nastanejo, obvestiti organizatorja tekme, uradne osebe in komisarja lige. 3.4 Prestavljeni termini tekem 34. člen Ekipa, ki zaprosi za preložitev tekme, najprej o svoji prošnji, ki mora biti posredovana najmanj 5 dni pred terminom igranja tekme, obvesti nasprotni klub in komisarja lige. V

9 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 9 prošnji mora navesti razlog za preložitev termina v skladu z 25., 27. in 30. členom TP in predlog termina, kdaj naj bi se tekma odigrala. V kolikor se nasprotna ekipa ne strinja s preložitvijo na nov termin igranja tekme, o tem obvesti klub in komisarja lige. Če se ekipi ne moreta dogovoriti o spremenjenem terminu tekme, termin s posebnim pisnim sklepom določi komisar lige. Vsi sklepi o prestavitvah tekem so dokončni, pritožbe niso možne. 3.5 Preložena, prekinjena ali ponovljena tekma 35. člen Tekma je lahko preložena ali prekinjena iz razlogov višje sile, ki so lahko: elementarne nezgode, nenapovedan zastoj v prometu ali redukcija električnega toka. V kolikor razlogov ni mogoče odpraviti v 60 minutah oziroma ekipa organizatorka ni omogočila odigranja tekme v drugi dvorani, registrirani za tekme lige PARKL, se tekma preloži oziroma prekine in se odigra v 24 urah. Razlog za prekinitev tekme je lahko tudi huda poškodba enega od igralcev ( življenjska nevarnost ), zaradi katere so igralci v šoku, saj bi to lahko bistveno vplivalo na nadaljevanje tekme. O prekinitvi ali preložitvi tekme odločata sodnika tekme. Stroški preložene ali prekinjene tekme iz razloga višje sile oziroma razlogov težje poškodbe igralca se delijo med obe ekipi. To so stroški organizacije tekme, prevozni stroški gostujoče ekipe ter stroški uradnih oseb. 36. člen Tekma je lahko preložena zaradi težje okvare tehnične opreme ( razsvetljave, loma konstrukcije, težje okvare semaforja ). V kolikor okvare ni mogoče odpraviti v 60 minutah oziroma ekipa organizatorka ni omogočila odigranja tekme v drugi dvorani, registrirani za tekme lige PARKL, se tekma preloži in se odigra v 24 urah. Če se bistvene napake ( razbita tabla, zlomljen obroč, okvara semaforjev, ipd ) pojavijo po začetku tekme, se tekma prekine. V kolikor napake ni mogoče odpraviti v 60 minutah oziroma klub organizator ni omogočil odigranja tekme v drugi dvorani, registrirani za tekme lige PARKL, se tekma preloži in odigra v 24 urah. Stroške preložene ali prekinjene tekme iz tega člena ( ponovni prihodi gostujoče ekipe, sodnikov ) nosi klub gostitelj. V obeh primerih odločata o preložitvi tekme sodnika.

10 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Če je tekma preložena ali prekinjena in je iz objektivnih vzrokov ni mogoče odigrati v 24 urah, določita ekipi ob soglasju komisarja lige nov termin takoj, ko je sprejeta dokončna odločitev o preložitvi tekme. Če se ekipi ne sporazumeta, nov termin uskladi oziroma določi komisar lige, tekma pa se mora odigrati najkasneje v 6 dneh ob upoštevanju 27. člena. Pri nadaljevanju prekinjene tekme se upoštevajo čas, rezultat in stanje v zapisniku tekme v trenutku prekinitve. Preloženo tekmo praviloma vodijo uradne osebe - sodniki, ki so bili določeni že prvotno. 38. člen Če se tekma, ki je bila prekinjena po krivdi domače ekipe ali gledalcev domače ekipe, lahko nadaljuje šele naslednji dan, nosi vse stroške, ki so nastali v zvezi z organizacijo tekme in prihodom gostujoče ekipe na tekmo, domača ekipa. V kolikor je bila tekma prekinjena po krivdi gostujoče ekipe ali gostujočih gledalcev, nosi vse stroške - tudi stroške organizacije tekme - gostujoča ekipa. 39. člen Stroški ponovljene tekme ( stroški organizacije, prevozni stroški gostujoče ekipe, stroški uradnih oseb - sodniki), ki se ponovi po sklepu komisarja lige zaradi materialnega kršenja Uradnih košarkarskih pravil FIBA ali drugih razlogov, se delijo med obe ekipi. Ponovljeno tekmo vodijo druge uradne osebe - sodniki, in ne tisti, ki so opravljali te dolžnosti na razveljavljeni tekmi. 4. EKIPE 4.1 Ekipe 40. člen Domača ekipa nastopa na tekmi v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA v svetlih dresih, gostujoča ekipa pa v temnih dresih, razen če se kluba ne dogovorita drugače. 41. člen V primeru, da pride domača ekipa na tekmo z dresi temne barve kot jih ima gostujoča ekipa ali pride gostujoča ekipa v svetlih dresih kot jih ima domača ekipa, mora zamenjati drese ekipa gostitelja.

11 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Ekipe morajo nastopiti v dresih s številkami ( številke so praviloma od 4 do 15, z izjemami možno tudi poljubno, vendar ne preko 99 ). Do naslednje sezone si morajo ekipe urediti oštevilčene drese v skladu z pravili FIBA (št. 00; 4-25; 30-35; 40-45; in 50-55). Igralci iste ekipe morajo imeti identične barve zgornjih in spodnjih delov dresov ( lahko so zgornji in spodnji deli različnih barv, vendar morajo to kombinacijo imeti vsi igralci ). Nošenje majic pod dresi ni dovoljeno, razen če je barva majice enaka barvi dresa. 43. člen Na tekmi lahko za vsako ekipo nastopa po 12 igralcev. Na tekmi lahko nastopajo igralci, ki so na seznamu prijavljenih igralcev ekipe za tekočo sezono. Pred začetkom tekme ima uradni predstavnik oz. vodja ali trener ekipe pravico in možnost preveriti identiteto igralcev ( ta se izkaže z veljavnim dokumentom osebno izkaznico ali vozniškim dovoljenjem ). 44. člen Ekipa ne more pričeti tekme, če ni prisotnih vsaj 5 (pet) igralcev. 45. člen Ekipe v ligi PARKL imajo pravico nastopati z: - igralci, kateri so pravočasno registrirani za ligo PARKL, - dvema igralcema pod 18 let na dan začetka lige, ki sta prijavljena v tekmovanjih pod okriljem KZS, - igralci registriranimi pri KZS, ki v tekmovalni sezoni ne nastopajo za ekipo v kateremkoli tekmovanju pod okriljem KZS (niso v uradnem zapisniku tekme). Potreben je podpis izjave o ne igranju za registrirano ekipo pod okriljem KZS! Ekipe v ligi PARKL nimajo pravice nastopati z: - igralci, kateri niso pravočasno registrirani za ligo PARKL ali so v suspenzu, - igralci registriranimi pri KZS, ki v tekmovalni sezoni nastopajo za ekipo v kateremkoli tekmovanju pod okriljem KZS, - igralci registrirani v tuji nacionalni košarkarski zvezi, neodvisno od tega ali igralec nastopa za ekipo ali ne. Igralec mlajši od 18 let potrebuje za igranje v ligi PARKL pisno odobritev staršev oz. skrbnikov. 46. člen Trener ekipe z obveznim podpisom na zapisniku tekme potrdi seznam igralcev, ki imajo pravico nastopa na tekmi in jamči za njihovo istovetnost.

12 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Na preloženi, prekinjeni ali ponovljeni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci in trenerji, ki so bili vpisani v zapisnik na neodigrani oziroma prekinjeni tekmi ali na tekmi, ki je bila ponovljena. Na preloženi, prekinjeni ali ponovljeni tekmi ne morejo nastopiti tisti igralci in trenerji, ki so medtem izgubili pravico nastopa zaradi disciplinskih prekrškov. 5. SODNIKI IN POMOŽNI SODNIKI 5.1 Sodniki 48. člen Sodnika morata biti v dvorani najmanj 12 minut pred tekmo. Odgovornost za prepozen prihod ali ne prihod sodnikov ni mogoče izključiti v primerih, ki so navedeni v 33. členu TP. Sodniki morajo svoje delo opraviti s primernim odnosom do udeležencev tekme in ob primerni komunikaciji. 49. člen Če delegirani sodnik ne pride na tekmo, mu delegator sodnikov določi zamenjavo z ustrezne liste, tekmo pa lahko sodi tudi en sodnik. 50. člen Sodnika odločata na igrišču popolnoma samostojno, vendar v skladu s Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in s sprejetimi strokovnimi dogovori v okviru ZKSS. Spoštovati morata določila TP. Odgovorna sta za red na igrišču in za sodelovanje s pomožnimi sodniki. Prvi sodnik lahko prekine tekmo, če gledalci : - z nešportnim navijanjem, žaljivimi, vulgarnimi, šovinističnimi ali rasističnimi izrazi žalijo igralce, sodnika ali uradne osebe, - pridejo na igrišče in izzovejo pretep, napadejo igralce ali uradne osebe, - mečejo razne predmete in pri tem poškodujejo igralce ali uradne osebe, - kljub opozorilu nadaljujejo z metanjem mehkih ali trdih predmetov na igrišče, - kljub opozorilu nadaljujejo z uporabo pirotehničnih sredstev, - mečejo pirotehnična sredstva na igrišče ali med gledalce. Prvi sodnik odloči, ali se bo prekinjena tekma nadaljevala : - takoj po izpraznitvi dvorane ( popolni ali delni ), - v 24 urah brez prisotnosti gledalcev,

13 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 13 - ali pa bo tekma dokončno prekinjena. Enako odločitev lahko sprejme prvi sodnik tudi v primeru nešportnega obnašanja igralcev ali spremljevalcev. 51. člen V primeru najavljene pritožbe na tekmo je prvi sodnik dolžan podati pisno izjavo ( odgovor na navedbe uradnega predstavnika ) na hrbtno stran zapisnika. 52. člen V primeru poskusa ali izvedenega fizičnega napada na sodnike ali pomožne sodnike so sodniki in pomožni sodniki dolžni posredovati svoje izjave takoj po končani tekmi. 5.2 Pomožni sodniki 53. člen Pomožne sodnike za posamezne tekme določajo ekipe gostiteljice, ki so odgovorne za njihovo prisotnost in vedenje. Pomožni sodniki morajo priti na igrišče najmanj 15 minut pred začetkom tekme, ko časomerilec takoj vklopi napravo za merjenje časa. 54. člen Prvi sodnik lahko sam odstrani pomožnega sodnika, če ugotovi, da dela napake, s katerimi vpliva na regularnost tekme, oziroma se nešportno obnaša do ekip in uradnih oseb. Zamenjavo določi prvi sodnik med prisotnimi pomožnimi sodniki. 55. člen Pomožni sodniki pišejo zapisnik v treh izvodih, od katerega original odnese sodnik, drugo kopijo dobi domača ekipa in tretjo kopijo gostujoča ekipa. 6. DOLŽNOSTI ORGANIATORJA TEKME 6.1 Organizacija tekme 56. člen Najmanj 20 minut pred začetkom tekme mora organizator zagotoviti vstop v garderobe.

14 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 14 Tekme se igrajo z usnjeno žogo. 57. člen 15 minut pred začetkom tekme je organizator dolžan vsaki ekipi dati najmanj po 2 žogi za ogrevanje. Med žogami, ki so na voljo, prvi sodnik izbere ustrezno igralno žogo. 58. člen Predstavnik organizatorja mora rezultate četrtin in končni rezultat tekme sporočati v skladu z navodili komisarja lige. 6.2 Protokol pred pričetkom tekme 59. člen Postopek pred začetkom tekme ( protokol ) se izvaja na naslednji način: 15 minut pred začetkom tekme časomerilec sproži napravo za merjenje časa ( glavno uro), 12 minut pred začetkom tekme vstopijo v dvorano sodniki, se rokujejo z uradnimi predstavniki in pomožnimi sodniki ter se napotijo na bočno črto na drugi strani zapisnikarske mize, 10 minut pred začetkom tekme oba trenerja podpišeta zapisnik in označita pet igralcev, ki bodo začeli tekmo ( prvi opravi to dolžnost trener ekipe A ), za kar poskrbi prvi sodnik, 6 minut ( v kolikor je na tekmi prisoten napovedovalec) pred začetkom tekme se ekipi na poziv prvega sodnika predstavita, pri čemer napovedovalec preko ozvočenja predstavi najprej gostujočo ekipo, nato domačo ekipo ter sodnike, 3 minute pred začetkom tekme prvi sodnik opozori ekipe na bližajoči se začetek tekme, 90 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in napoti igralce k klopem za rezervne igralce, 30 sekund pred začetkom tekme prvi sodnik pozove in pospremi na igrišče po pet igralcev vsake ekipe, ki bodo začeli tekmo. Sledi uvodni sodniški met. 7. GLEDALCI 60. člen Ekipa v celoti odgovarja za obnašanje svojih gledalcev. 61. člen Nešportno, nekulturno, žaljivo in rasistično navijanje gledalcev ni dovoljeno. Posledica je lahko delna oziroma popolna odstranitev gledalcev iz dvorane oziroma prekinitev tekme.

15 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Uporaba siren in piščalk ni dovoljena. Glasba lahko igra le v minuti odmora, odmorih med četrtinami ter podaljških. 63. člen Prepovedano je metanje mehkih in trdih predmetov na igrišče ali med gledalce, ne glede na to, čigavi navijači so med gledalci. V takem primeru se tekma prekine v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA, povzročitelja organizator odstrani in šele nato uradne osebe nadaljujejo s tekmo. 64. člen Prepovedana je uporaba in metanje pirotehničnih sredstev : bakelj, petard ali drugih vnetljivih predmetov na igrišče ali med gledalce. V takem primeru se tekma prekine v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA, povzročitelja organizator odstrani in šele nato uradne osebe odločijo o nadaljevanju tekme. 65. člen Gledalcem tudi po končani tekmi ni dovoljeno vstopiti na igrišče. Organizator tekme je ob vdoru gledalcev posebej dolžan poskrbeti za nemoten odhod z igrišča za obe ekipi, sodnike in pomožne sodnike. 66. člen Če pride do nereda na igrišču ali med gledalci, mora organizator storiti vse, da zaščiti obe ekipi, sodnike in pomožne sodnike in jim zagotovi neoviran odhod v slačilnice in iz kraja tekme. 67. člen Če se gledalci ene od ekip huligansko obnašajo in povzročijo večjo škodo v dvorani, v okolici dvorane, na premičninah ali nepremičninah v kraju tekme ter če je bil tak izgred gledalcev organiziran, mora o tem obvezno razpravljati tekmovalna komisija najkasneje 7 dni po prejemu dokumentacije tekme. Na podlagi izjav uradnih oseb, video zapisov, javnih sporočil in poročil organov za notranje zadeve o incidentih tekmovalna komisija seznani ostalo vodstvo lige, ki nato odloči, ali je potrebno ekipo, ki ima takšne gledalce, izključiti iz tekmovanja. Ekipa, ki je izključena iz navedenega razloga, prične tekmovanje v najnižjem rangu tekmovanja.

16 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA IZREČENI DISCIPLINSKI UKREPI 68. člen Kršitelje določil TP kaznuje komisar lige v mandatnem postopku po Disciplinskem pravilniku za ligo PARKL. Kršitelje določil, ki so storili težje prekrške, prijavi komisar lige disciplinski komisiji. V izjemnih primerih se lahko proti kršitelju uporabijo tudi vsa pravna sredstva na pristojnem sodišču. 69. člen Igralec ali trener, ki mu je bila dosojena tehnična napaka zaradi disciplinskega prekrška v skladu s z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA ali je bil izključen se kaznuje z denarno kaznijo. Tehnična napaka (TN), ki je dosojena kot šesta napaka igralca, se med tekmo sicer vpiše trenerju, prvi sodnik v poročilu o tekmi vpiše dosojeno TN igralcu. Komisar lige v evidenci vodi igralca, ki jo je zakrivil. Kazen, izrečena ekipi, je enaka kot pri dosojeni tehnični napaki igralcu. Tehnična napaka dosojena namestnikom in spremljevalcem na klopi se vpiše trenerju. Kazen izrečena zanjo, je enaka kot pri dosojeni tehnični napaki trenerju. 70. člen Igralci, trenerji ali uradne osebe, ki so na tekmi izključeni ali odstranjeni, so avtomatično suspendirani in najmanj na prvi naslednji tekmi v isti konkurenci ne morejo igrati, voditi tekme ali sodelovati kot uradna oseba. Suspenz v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in TP velja za največ tri tekme in se všteje v končno kazen. Proti odločitvi komisarja lige o izrečenemu suspenzu zaradi izključitve ali odstanitve ni možna pritožba. 71. člen Za igralca oziroma trenerja, ki je izključen v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA (dosojeni dveh nešportni osebni napaki igralcu, dosojeni dve ali tri tehnične napake) ne velja avtomatski suspenz. Igralec lahko nastopi, trener pa vodi ekipo na naslednji tekmi. Proti izključeni osebi se ne vloži disciplinska prijava saj je izključitev že določena v samih Uradnih košarkarskih pravilih FIBA. Denarna kazen klubu se izreče samo za dosojene tehnične napake izrečene trenerju, ne pa tudi za izključitev kot posledico dosojenih tehničnih napak.

17 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Vse izrečene kazni prepovedi nastopa, prepovedi vodenja ekipe ali prepovedi opravljanja dolžnosti uradnih oseb, ki zaradi zaključka sezone niso bile izvršene, se prenesejo v naslednjo tekmovalno sezono. 73. člen Javno, žaljivo komentiranje sojenja in druge žaljive nešportne oblike, povezane z delovanjem lige PARKL, se obravnavajo v skladu z določbami teh TP. 74. člen Vsi ponovljeni prekrški oziroma kazni se lahko v ponovljenem primeru kaznujejo dvojno, glede na kazen izrečeno v prvem primeru. 75. člen Ekipa, kateri je izrečena kazen prepovedi igranja tekem na svojem igrišču, mora odigrati tekme v kraju, ki je oddaljen najmanj 5 km. Dvorana v tem kraju mora biti registrirana za igranje v istem rangu tekmovanja, v katerem nastopa ekipa. 76. člen Komisar lige lahko proti kršitelju Uradnih košarkarskih pravil FIBA oziroma TP ukrepa tudi na osnovi argumentiranih izjav prisotnih oseb na tekmi in mora takšno prijavo, v kolikor so razlogi tehtni, obravnavati. Če se ugotovi, da so sodniki in pomožni sodniki dogodek zamolčali, se proti njim ukrepa v skladu z določbami teh TP. Komisar lige lahko proti kršitelju TP oziroma Uradnih košarkarskih pravil FIBA ukrepa tudi na osnovi ugotovitev ob ogledu video posnetka tekme v kolikor ta obstaja. 77. člen V primeru neporavnanih finančnih obveznosti do ŠD Parkl in članov ŠD Parkl se ekipi izreče suspenz. Suspenz velja za vse igralce ekipe. Ekipa, ki je suspendirana, izgubi tekmo z rezultatom 20: 0 in ne dobi točke. V primeru suspenza se tekma odigra, vendar se registrira z rezultatom 20 : 0 v kolikor ekipa pravočasno ne dostavi potrdila o poravnavi obveznosti. Pravico izreka in umika suspenza ekipe ima samo komisar lige.

18 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA člen Ekipa, ki deluje v nasprotju z interesi košarkarskega športa v Sloveniji ali ekipa, ki nima poravnanih vseh finančnih obveznosti do ŠD Parkl in članov ŠD Parkl, se na sestanku pred začetkom nove tekmovalne sezone ne upošteva. 9. POSTOPEK OB UGOVORU 79. člen Vse pritožbe morajo biti poslane s priporočeno pošto. Predhodno je možno posredovati pritožbo tudi po elektronski pošti ali po telefaxu. 80. člen Pritožbo na tekmo je treba najaviti takoj po tekmi. Kapetan ekipe podpiše ustrezno rubriko v zapisniku, uradni predstavnik ekipe pa mora na hrbtni strani zapisnika na kratko navesti razloge za pritožbo. Če razlogov ne navede, je najava pritožbe nična, zato morebitne pritožbe komisar lige ne obravnava. O pritožbenih razlogih morajo zapisati sodniki svoje mnenje na hrbtno stran zapisnika. 81. člen Širšo obrazložitev pritožbe z dokaznimi materiali ter potrdilom o plačilu pritožbene takse v višini 20,00 je treba vložiti v roku 48 ur po končani tekmi. 82. člen Pritožbo, zaradi napak v zapisniku tekme ali zaradi pravice nastopa igralcev oziroma vodenja ekipe, je mogoče najaviti v roku 24 ur po končani tekmi. Ugotovljenih napak v zapisniku tekme po preteku 24 ur ni mogoče popravljati in se tekma registrira z doseženim izidom. Odgovornost uradnih oseb za tako odkrite napake se obravnava v skladu z določbami teh TP. 83. člen O pritožbi na tekmo odloča komisar lige. Odločitev mora sprejeti v 8 dneh po prejemu pritožbe oziroma širše obrazložitve. Komisar lige lahko pritožbi ugodi, jo zavrne ali pa jo zavrže. Vodstvo tekmovanja lahko uporabi pri obravnavanju pritožbe tudi video posnetek tekme v kolikor ta obstaja. 84. člen Komisar lige pritožbo zavrže in je ne obravnava, če ni bila pravilno najavljena, če ni bila pravočasno vložena ali če ni bila vplačana pritožbena taksa oziroma je bila vplačana

19 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 19 prepozno. Pravočasnost se ugotavlja na osnovi poštnega žiga na kuverti priporočenega pisma oziroma bančnega potrdila o vplačilu. Če komisar lige pritožbo zavrže, se tekma v 8 dneh po prejemu prvostopenjske odločbe registrira z doseženim rezultatom. V primeru pritožbe na drugostopenjski organ, se tekma registrira šele po odločitvi le tega. 85. člen Kadar gre za kršitev Uradnih košarkarskih pravil FIBA, mora komisar lige pred odločitvijo pridobiti mnenje vodstva tekmovanja. Vodstvo tekmovanja ugodi pritožbi : - če je bila na tekmi narejena taka kršitev Uradnih košarkarskih pravilih FIBA, ki je bistveno vplivala na končni rezultat tekme; - če je bila tekma neregularna, ker niso bili izpolnjeni pogoji za odigranje tekme, ki so predpisani s TP ter Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in zato doseženi rezultat ni bil posledica športnega boja. Če komisar lige pritožbi ugodi in tekmo razveljavi, določi nov termin za igranje v roku 5 dni po pravnomočnosti odločitve ( 39. člen ). 86. člen Drugostopenjski organ, ki obravnava pritožbe zoper odločitve komisarja lige, je tekmovalna oz. disciplinska komisija. 87. člen Na odločitev komisarja lige je možna pritožba drugostopenjskemu organu. Obrazložitev pritožbe z dokaznimi materiali in potrdilom o plačilu pritožbene takse v višini 40,00 je treba vložiti v roku 8 dni po prejemu prvostopenjske odločbe. Vodstvo tekmovanja ima v določenih primerih pravico odrediti tudi krajši pritožbeni rok. 88. člen Ob vloženi pritožbi na odločitev komisarja lige o prepovedi nastopanja, vodenja tekem, opravljanja dolžnosti sodnika ali pomožnega sodnika oziroma izrečeni časovni kazni prepovedi nastopanja, vodenja ekipe, opravljanja dolžnosti sodnika ali pomožnega sodnika, pritožba zadrži izvršitev sklepa do sprejema odločitve drugostopenjskega organa. 89. člen Drugostopenjski organ odloči o pritožbi v 8 dneh po prejemu pritožbe. Njegova odločitev je dokončna.

20 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA 90. člen Vrstni red ekip v tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk v skladu z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA. 91. člen Ekipa, ki iz neupravičenih razlogov ne nastopi na tekmi, izgubi tekmo z rezultatom 20 : 0, ne dobi nobene točke in se kaznuje v skladu z določbami TP. Svojemu nasprotniku mora nadomestiti vse stroške ( potni stroški ali stroški organizacije - najem dvorane, stroški sodnikov in pomožnih sodnikov itd.). Višino nadomestila določi komisar lige v skladu s TP in stroškovnikom. 92. člen Iz nadaljnjega tekmovanja se izključi ekipo, ki namerno ali dvakrat iz neupravičenih razlogov ne nastopi na tekmi, dvakrat nastopi pod izrečenim suspenzom ali samovoljno zapusti igrišče pred koncem tekme. Za pravilno določanje vrstnega reda v tekmovanju se vse tekme, ki jih je ta ekipa odigrala, registrirajo z doseženimi rezultati, medtem ko se ostale neodigrane tekme registrirajo z rezultatom 20 : 0 za nasprotno ekipo in ekipa ne dobi nobene točke. Ekipa, izključena iz nadaljnjega tekmovanja ali ekipa, ki iz tekmovanja izstopi pred ali med tekmovanjem, prične tekmovanje v prihodnji tekmovalni sezoni v najnižjem rangu tekmovanja. 93. člen Ekipa, ki je suspendirana, izgubi tekmo z rezultatom 20 : 0, ne dobi nobene točke in se kaznuje v skladu z določbami teh TP ( 77. člen ). Na enak način bo kaznovana ekipa, ki nastopi z igralcem, ki nima pravice nastopa oziroma je suspendiran ali kaznovan, ali nastopi z več mlajšimi igralci, kot to dovoljujejo registracijska pravila za ligo PARKL. V teh primerih ukrepa komisar lige po uradni dolžnosti ali na osnovi pritožbe nasprotne ekipe ( 43. člen ). 94. člen Če med igro ostane na igrišču le en igralec ene od ekip, je tekma prekinjena in ekipa tekmo izgubi. Če je ekipa, ki je dobila tekmo, vodila, se tekma registrira z doseženim izidom ob prekinitvi. Če ta ekipa ni vodila, se tekma registrira z rezultatom 2 : 0 v njeno korist, nasprotna ekipa pa prejme eno točko.

21 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 21 Če ekipa v razigravanju na dve ali tri dobljene tekme eno tekmo izgubi zaradi prekinitve ali brez boja, potem izgubi tudi pravico do nadaljnjega razigravanja. Pravico do nadaljnega razigravanja izgubi tudi v vseh primerih, ko izgubi tekmo z rezultatom 20 : člen V kolikor prvi sodnik odloči o dokončni prekinitvi tekme zaradi incidenta na igrišču ali v dvorani, se tekma registrira z rezultatom 20 : 0 v korist ekipe, ki ni bila kriva za incident. Ekipa, ki je izgubila tekmo, ne dobi nobene točke. Prvi sodnik mora na podlagi sodelovanja z uradnimi osebami na tekmi ( drugi sodnik, pomožni sodniki, uradni predstavniki ekip ) in na podlagi lastnega opazovanja dogodkov v poročilu o tekmi navesti, po čigavi krivdi je prišlo do prekinitve. 11. KONČNE DOLOČBE 96. člen V primerih, ki niso zajeti s TP, se uporabijo določila Uradnih pravil igre FIBA, Disciplinskega pravilnika za ligo PARKL in Tekmovalnega pravilnika za ligo PARKL. 97. člen Tolmačenje teh TP daje na predlog UO ŠD Parkl. 98. člen Tekmovalne propozicije za 1. ligo PARKL in 2. ligo PARKL je sprejela tekmovalna komisija dne in stopijo v veljavo takoj. Sestavil Član UO ŠD Parkl Leon Jazbec Predsednik športno društvo Parkl Boštjan Leskovar

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

Microsoft Word - bilten4-3.doc

Microsoft Word - bilten4-3.doc Simon LIČEN MEHANIKA SOJENJA ZA KOŠARKARSKE SODNIKE PRIPRAVNIKE V začetku leta 2003 bo izšel priročnik z naslovom:»mehanika sojenja za košarkarske sodnike pripravnike«. Napisala sta ga Simon Ličen in Brane

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva ZOSS je bila 24.09.2013 v prostorih OZS/ZOSS Seja se je začela ob 18.10

Prikaži več

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA PRAVILA VEDENJA V ŽTK MARIBOR (KODEKS) APRIL, 2016 1 VSEBINA 1 UVOD 4 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TENIŠKIH IGRALCEV 5 2.1 Pravice igralcev, ki obiskujejo teniško šolo in tekmovalne programe: 5 2.2 Pravila,

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2005 1.2. LIGAŠKO TEKMOVANJE m2, m3, ž1, ž2, liga do

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

Pravila o tekmovanjih –

Pravila o tekmovanjih – IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana, 21.03.2016 1 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

Opr

Opr P.n. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE IZVRŠILNI ODBOR Podutiška cesta 146 1000 Ljubljana Pritožnica: TINA MAZE, AGENCIJA ZA PROMOCIJO D.O.O. Pristava 29 2393 Črna na Koroškem ki jo zastopa: PRITOŽBA ZOPER SKLEP

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

15 Klubi člani TZS

15 Klubi člani TZS TEKMOVALNI BILTEN Teniške zveze Slovenije 2012/2 LIGAŠKO TEKMOVANJE 2012 (1.STLŽ,2.STLM, 3.STLM, LIGA 12 let) Teniška zveza Slovenije Vurnikova 2 1000 Ljubljana Telefon: +386 14306690 Fax: +386 14306695

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na osnovi 21

Na osnovi 21 Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 11.07.2019 sprejelo : REGISTRACIJSKI PRAVILNIK I. POJMI 1. člen Pravilnik je napisan v moški

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice,

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice, APRILSKI MITING BREŽICE Brežice, 23.4.2016 ORGANIZACIJSKI ODBOR Predsednik: Ivan Kostevc Podpredsednik: Franc Krošelj VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Iztok Glojnarič Pomočnik vodje tekmovanja: Vladka

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več