POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september"

Transkripcija

1 POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 14/15 V Ljubljani, september 15 1

2 Kazalo vsebine 1. Uvod Povzetek Analiza evalvacijskih vprasalnikov - REGIJE (oktober - november 14) 6 4. Analiza evalvacijskih vprašalnikov - ŠOLE (oktober - december 14) Analiza evalvacijskih vprašalnikov - OŠ Bežigrad, Ljubljana Analiza evalvacijskih vprašalnikov ŠOLE (januar - junij 15) Zaključek Avtorici: Simona Perčič, specializantka javnega zdravja na NIJZ: Analize evalvacijskih vprašalnikov, december 14 in julij 15 Mojca Bevc, koordinatorica programa: Uvod, Povzetek, Zaključek, september 15 Gradivo ni lektorirano. 2

3 Izvajanje programa IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI 1. Uvod v šolskem letu 14/15 V šolskem letu 14/15 smo si v okviru Slovenske mreže zdravih šol (SMZŠ) zastavili za rdečo nit duševno zdravje. V okviru le-te smo na rednih regijskih izobraževalnih srečanjih ponudili Zdravim šolam brezplačna izobraževanja treh izdelanih preventivnih-promocijskih programov, ki so nastali na NIJZ: program Izboljševanje duševnega zdravja v šoli, program To sem jaz! in program Ko učenca strese stres. Na prvem regijskem izobraževalnem srečanju smo predstavili program Izboljševanje duševnega zdravja v šoli, ki temelji na istoimenskem priročniku, izdanem leta 1995 (ponatis leta 5). Za izvajalke programa so se že pred leti usposobile svetovalne delavke in učiteljice iz Zdravih šol (1.kroga, ki so vstopile v SMZŠ že leta 1993), ki so svoje znanje nadgrajevale tudi z drugimi podobnimi izobraževanji. Program so izvajale v učiteljskih kolektivih v letih kot plačljiv 8-urni seminar in skupaj izvedle 78 izvedb (1.6 udeležencev). Po letih smo seminar zaradi aktualnosti tematike in izraženih potreb v šolah posodobili in ga ponovno»obudili«v življenje. Konec šolskega leta 13/14 smo izvedli posodobljeno izobraževanje in tekom šolskega leta 14/15 še dve supervizijski srečanji za izvajalke. Program so predavateljice brezplačno izvedle kot 4-urne delavnice na regijskih izobraževalnih srečanjih za vodje timov Zdravih šol ter njihove sodelavce v novembru 14. S pomočjo regijskih koordinatorjev za Zdrave šole je bil program, kot je bilo načrtovano, izpeljan v vseh 9 regijah v 11 izvedbah (14 skupin po - udeležencev). V šolskem letu 14/15 je bil program ponujen tudi kot 8-urne delavnice za učiteljske kolektive, ki so ga predavateljice izvedle v času od oktobra 14 do marca 15. Predavateljice so izpeljale izobraževanje v šolskih kolektivih v 16 izvedbah (16 skupin po -). Delavnice so izvajale v paru ali pa samostojno. Predavateljice na regijskih izobraževalnih srečanjih in v šolskih kolektivih so bile: Nada Šmit, svetnica, OŠ Antona Tomaža Linharta, Radovljica; mag. Marinka Drofenik, svetnica, OŠ Bistrica ob Sotl; Slavica Klančnik, svetnica, OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem; Nada Duler, svetovalka, Druga OŠ Slovenj Gradec; Boža-Božena Lesjak, svetovalka, Druga OŠ Slovenj Gradec; Jožica Lang, svetnica, OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana; Sonja Šorli, svetovalka, OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana; Marija Kovač, svetovalka, OŠ Trebnje, 3

4 Trebnje; Vera Gognjavec, svetovalka, OŠ Trebnje; Trebnje, Lilijana Sulič, svetovalka, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica; Irena Žorž Kisilak, svetovalka, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica; Doris Lozej, svetovalka, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica; Barbara Pernarčič, svetovalka, OŠ Prežihovega Voranca, Maribor; Polonca Gostenčnik, mentorica, OŠ Prežihovega Voranca, Maribor. V nadaljevanju sledijo podrobnejši prikazi odgovorov iz evalvacijskih listov, na tem mestu pa le povzetki, ki predstavljajo okvirno sliko zadovoljstva z izvedenimi izobraževanji. 2. Povzetek 2.1. Evalvacijski vprašalniki REGIJE V obdobju od oktobra do novembra 14 so na regijskih izobraževalnih srečanjih za Zdrave šole potekala izobraževanja programa Izboljševanje duševnega zdravja kot 4- urne delavnice po vseh regijah. Izvedenih je bilo 11 izobraževalnih srečanj, skupaj se ga je udeležilo 5 vodij timov Zdravih šol in njihovih sodelavcev. Povprečna vrednost vseh 11 izobraževanj glede zadovoljstva z vsebinami izobraževanj je 4,5 (ocene možne od 1-najslabše do 5-najboljše). Najbolj so bili udeleženci zadovoljni v Celju, Kranju, Kopru, Novi Gorici in Ljubljani (izvedba ) ocena 4,9 ali 5. Najmanj so bili zadovoljni v Ljubljani (izvedba ocena 3,3 in izvedba ocena 3,9). K nezadovoljstvu so prispevali tudi pogoji, v katerih so se izvedbe izvajale (obvezna udeležba, neusklajenost datuma z željami udeležencev, motnje v skupini, počitniški čas...). Povprečna ocena zadovoljstva z izvedbo izobraževanja, organizacijo in splošnim vtisom se giblje med 4,4 in 4,5. Pri uporabnosti vsebin pri svojem delu pa je povprečna ocena udeležencev 4,3. Najbolj so bili udeleženci zadovoljni z izvedbo v Kopru, Murski Soboti, Kranju, Novi Gorici, Ljubljani (izvedba ) % udeležencev je poročalo, da so se njihova pričakovanja izpolnila v celoti, prav tako so se izpolnila pričakovanja udeležencem v Mariboru in Celju (takih je bilo 93% in 95% udeležencev), nekoliko manj so bila pričakovanja izpolnjena na Ravnah na Koroškem (67% udeležencem so se izpolnila v celoti), najmanj pa v Novem mestu (37% v celoti, 52% deloma) in v Ljubljani (izvedba % in izvedba % udeležencem so se pričakovanja izpolnila v celoti, delno pa 45% udeležencem (izvedba 25..) in 67% udeležencem (izvedba 27..). O zadovoljstvo z izpeljanim izobraževanjem nam pove tudi podatek, da bi večina udeležencev priporočila udeležbo sodelavcem. Udeleženci regijskih izobraževanj, ki 4

5 so že v prejšnjih odgovorih pohvalili vsebino in izvedbo, bi v večini seminar priporočili tudi drugim. Povsod bi več kot polovica udeležencev priporočila seminar, nekoliko manj le v ljubljanski regiji (za eno izvedbo predhodno omenjeno - le 45% udeležencev). 5

6 2.2. Evalvacijski vprašalniki ŠOLE V šolskem letu 14/15 (prvo in drugo polletje) se je vključilo v 8-urno izobraževanje skupaj 12 šol, izpeljali smo 16 izvedb, vključenih je bilo 362 pedagoških delavcev. Izobraževanja za ves kolektiv so potekala na desetih šolah (vsaka izvedba za skupino do udeležencev). Šole so bile v večini zelo zadovoljne z vsebino in še bolj z izvedbo izobraževanj (prevladujeta oceni 5 in 4, nekoliko manj sta bili zadovoljni dve šoli - z oceno 3 je na eni šoli ocenilo 41% udeležencev, na drugi šoli pa 37% udeležencev). Pri organizaciji izobraževanj je bilo na šestih šolah deljeno mnenje (nekateri posamezniki so ocenili tudi z oceno 3), nekoliko več deljenih mnenj je bilo tudi pri uporabnosti vsebin pri svojem delu (večinoma so ocenili z ocen 5 in 4, posamezniki pa z ocenama 3 in 2). Pri splošnem vtisu so bile šole v večini zelo zadovoljne (ocene 4 in 5), tri šola so izstopale in izražale manjše zadovoljstvo, na dveh šolah je polovica kolektiva povedala, da je izobraževanje delno izpolnilo pričakovanja, na dveh šolah pa je približno tretjina udeležencev izrazila to mnenje. Večina udeležencev s šol je na koncu zapisala, da bi izobraževanje priporočili sodelavcem (ocene 5 in 4); na eni šoli približno tretjina udeležencev ne bi priporočila tega programa, na treh šolah pa nekaj posameznikov. Predavateljice so povedale, da so ponekod v kolektivih naletele na odpore pri skupini ali posameznih učiteljih, ker jim je bil seminar vsiljen s strani vodstva, ker jim ni ustrezal datum ali čas izvedbe (npr. med počitnicami, po pouku popoldne hkrati z drugimi obveznostmi, roditeljskim sestankom, govorilnimi urami, itd.), zmotile so jih motnje oz. hrup v okolici, ponekod je bilo zaznati osebne odpore in nenaklonjenost tem vsebinam, itd. Pri ocenah je torej potrebno upoštevati objektivne in subjektivne okoliščine, ki so vplivale na proces izobraževanja, skupinsko klimo in osebni odnos udeležencev do teh vsebin (njihovo sprejemanje oz. odprtost za te vsebine). 6

7 3. Analiza evalvacijskih vprašalnikov - REGIJE (oktober - november 14) V obdobju od oktobra do novembra 14 so na regijskih izobraževalnih srečanjih za Zdrave šole potekala izobraževanja programa Izboljševanje duševnega zdravja kot 4-urne delavnice po vseh regijah. Izvedenih je bilo 11 izobraževalnih srečanj, skupaj se ga je udeležilo 5 udeležencev, po večini so bili vodje timov Zdravih šol in njihovi sodelavci (svetovalni delavci, učitelji). V regijah LJ, MB, CE so bile zaradi številčnosti prijavljenih po 2-3 izvedbe. Delavnice so brezplačno izvajale vodje timov Zdravih šol 1. kroga (svetovalne delavke, učiteljice, ravnateljica), ki so se za ta program posebej večkrat usposabljale. V razpredelnicah in grafih so povprečne vrednosti, izračunane za posamezne regije, kjer so udeleženci odgovarjali na evalvacijske vprašalnike po zaključku regijskega izobraževanja. Kako ocenjujete posamezne elemente izobraževanja na lestvici od 1 do 5 (1-zelo slabo, 3- dobro, 5-odlično)? a) zadovoljstvo z vsebinami izobraževanja regija povprečna vrednost Število udeležencev Ljubljana (N.Š.) 4,9 15 Novo mesto (M.K.) 3,9 27 Celje ,9 42 Koper.11. (N.R.) 5 23 Maribor (M.G.) 4,8 73 Murska Sobota (C.S.) 4,6 32 Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 3,5 22 Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 3,3 15 Kranj (A.H.) 5 19 Nova Gorica ,9 16 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 4,2 21 SKUPAJ 4,5 5 7

8 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Nova Gorica Kranj (A.H.) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Murska Sobota (C.S.) Maribor (M.G.) Koper.11. (N.R.) Celje Novo mesto (M.K.) Ljubljana (N.Š.) povprečna ocena b) zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja regija povprečna vrednost Ljubljana (N.Š.) 4,7 Novo mesto (M.K.) 3,9 Celje ,9 Koper.11. (N.R.) 5 Maribor (M.G.) 4,7 Murska Sobota (C.S.) 4,9 Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 3,3 Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 3,5 Kranj (A.H.) 5 Nova Gorica ,8 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 4,1 8

9 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Nova Gorica Kranj (A.H.) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Murska Sobota (C.S.) Maribor (M.G.) Koper.11. (N.R.) Celje Novo mesto (M.K.) Ljubljana (N.Š.) povprečna ocena c) zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja regija povprečna vrednost Ljubljana (N.Š.) 4,2 Novo mesto (M.K.) 4 Celje ,8 Koper.11. (N.R.) 5 Maribor (M.G.) 4,5 Murska Sobota (C.S.) 4,9 Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 3,5 Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 3,5 Kranj (A.H.) 5 Nova Gorica ,8 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 4,2 9

10 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Nova Gorica Kranj (A.H.) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Murska Sobota (C.S.) Maribor (M.G.) Koper.11. (N.R.) Celje Novo mesto (M.K.) Ljubljana (N.Š.) povprečna ocena d) uporabnost vsebin pri svojem delu regija povprečna vrednost Ljubljana (N.Š.) 4,3 Novo mesto (M.K.) 3,9 Celje ,7 Koper.11. (N.R.) 4,7 Maribor (M.G.) 4,6 Murska Sobota (C.S.) 4,8 Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 3,4 Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 3,3 Kranj (A.H.) 4,8 Nova Gorica ,7 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 3,8

11 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Nova Gorica Kranj (A.H.) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Murska Sobota (C.S.) Maribor (M.G.) Koper.11. (N.R.) Celje Novo mesto (M.K.) Ljubljana (N.Š.) povprečna ocena e) splošen vtis regija povprečna vrednost Ljubljana (N.Š.) 4,6 Novo mesto (M.K.) 3,8 Celje ,8 Koper.11. (N.R.) 5 Maribor (M.G.) 4,8 Murska Sobota (C.S.) 4,9 Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 3,5 Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 3,6 Kranj (A.H.) 5 Nova Gorica ,8 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 4,3 11

12 Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Nova Gorica Kranj (A.H.) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Murska Sobota (C.S.) Maribor (M.G.) Koper.11. (N.R.) Celje Novo mesto (M.K.) Ljubljana (N.Š.) povprečna ocena Ali je izobraževanje izpolnilo vaša pričakovanja? (1-DA, 2-NE, 3-DELNO) REGIJA Ljubljana (N.Š.) % Novo mesto (M.K.) 37 % 11 % 52 % Celje % 2 % 5 % Koper.11. (N.R.) % Maribor (M.G.) 95 % 5 % Murska Sobota (C.S.) % Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 28 % 5 % 67 % Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 27 % 28 % 45 % Kranj (A.H.) % Nova Gorica % Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 67 % 22 % 11 % 12

13 % 5 delno ne da Ljubljana (N.Š.) Novo mesto (M.K.) Celje Koper.11. (N.R.) Maribor (M.G.) Murska Sobota (C.S.) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Kranj (A.H.) Nova Gorica Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) Ali bi udeležbo na tem izobraževanju priporočili svojim sodelavcem? (1-DA, 2-NE, 3-NE VEM) REGIJA Ljubljana (N.Š.) % Novo mesto (M.K.) 76 % 24 % Celje % 4 % Koper.11. (N.R.) % Maribor (M.G.) 98 % 2 % Murska Sobota (C.S.) 96 % 4 % Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) 45 % 32 % 23 % Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) 63 % 37 % Kranj (A.H.) % Nova Gorica % Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) 56 % 44 % 13

14 14 5 Ljubljana (N.Š.) Novo mesto (M.K.) Celje Koper.11. (N.R.) Maribor (M.G.) Murska Sobota (C.S.) Ljubljana 27.. (L.J. in S.Š) Ljubljana 25.. (J.L. in S.Š) Kranj (A.H.) Nova Gorica Ravne na Koroškem (S.K. in B.L) % ne vem ne da

15 4. Analiza evalvacijskih vprašalnikov - ŠOLE (oktober - december 14) V začetku šolskega leta 14/15 smo na šole poslali obvestilo, kjer smo podrobneje predstavili program Izboljševanje duševnega zdravja v šoli in možnost, da šola izvede 8-urno izobraževanje za ves kolektiv. Delavnice so bile namenjene skupini od 25- udeležencev. Izobraževanja so izvajale iste predavateljice kot na regijskih izobraževalnih srečanjih, izbrale so jih zainteresirane prijavljene šole. V obdobju od oktobra do decembra 14 je za svoje šolske kolektive izvedlo izobraževanje 5 šol (8 izvedb, skupaj 175 udeležencev), v skupno evalvacijo ni vključena OŠ Bežigrad (27 udeležencev), ki je v prilogi posebej predstavljena (evalvacijo sta naredili predavateljici). V razpredelnicah in grafih so predstavljeni odgovori udeležencev v odstotkih. Kako ocenjujete posamezne elemente izobraževanja na lestvici 1 do 5 (1-zelo slabo, 3- dobro, 5- odlično) a) zadovoljstvo z vsebinami izobraževanja Število udeležencev. OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 38 % 5 % 19 OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % 53 % 19 OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % 95 % 23 (M.D.) % % (N.Š.) % 86 % 22 (M.D.) 27.. % % 22 OŠ Otočec (v.g.) % 41 % 31 % 23 % 23 OŠ Bežigrad priloga 27 SKUPAJ

16 % 5 OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D.) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. ocena b) zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 16 % 83 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % (M.D) % (N.Š.) 27.. % % (M.D.) 27.. % OŠ Otočec (v.g.) % 23 % 41 % 27 % % 5 OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. ocena

17 c) zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 11 % 83 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % 65 % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % (M.D) % % (N.Š.) % 5 % 36 % 54 % (M.D.) 27.. % OŠ Otočec (v.g.) % 23 % 45 % 27 % % 5 ocena OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. d) uporabnost vsebin pri svojem delu OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % % 37 % 48 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % 53 % 36 % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % 95 % (M.D) % 35 % % (N.Š.) % 36 % 58 % (M.D.) % 57 % 38 % OŠ Otočec (v.g.) % 14 % 36 % 23 % 17

18 % OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. e) splošen vtis OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 16 % 74 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % 53 % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % (M.D) % 95 % (N.Š.) % 64 % (M.D.) % 95 % OŠ Otočec (v.g.) % 27 % 36 % 27 % % 5 ocena OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.)

19 Ali je izobraževanje izpolnilo vaša pričakovanja? (1-da, 2-ne, 3-delno) OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 32 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % 12 % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % (M.D) % (N.Š.) % 18 % (M.D.) % 14 % OŠ Otočec (v.g.) % 18 % 37 % % 5 delno ne da OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. Ali bi udeležbo na tem izobraževanju priporočili svojim sodelavcem? (1-da, 2-ne) 1 2 OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) % 11 % OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) % OŠ A.T. Linhart (N.Š.) % (M.D) % (N.Š.) 27.. % (M.D.) 27.. % OŠ Otočec (v.g.) % 38 % 19

20 % 5 ne da OŠ Majde Vrhovnik (M.D.) OŠ Majde Vrhovnik (N.Š.) OŠ A.T. Linhart (N.Š.) (M.D) (N.Š.) 27.. (M.D.) 27.. OŠ Otočec (v.g.) 27. Na kakšen način in v kakšnem obsegu (koliko ur oz. delavnic) boste predstavljene vsebine prenesli? - Učencem: razredni pouk, delavnice, v okviru šolskih ur, na športnih dneh, individualno, kroški, projekti; - Učiteljem: aktiv učiteljev, pedagoška konferenca, na hodniku, izmenjava mnenj, pogovori. Katere vsebine bi predlagali za naslednje izobraževanje? - duševno zdravje učiteljev, dvig samozavesti učitelja, obramba učiteljevega statusa, - avtogeni trening za učence, kako premagati stres, samopodoba, - zdrava prehrana, medsebojni odnosi, komunikacija, timsko delo, sodelovanje s starši Vaše pohvale, pripombe glede današnjega izobraževanja? - pohvale vodenju in vsebini, podajanje vsebine z izkušnjami, odličen seminar, dobra organizacija, pozitivno, uporabnost tem, sproščeno, ustvarjalno, poučno, odlična voditeljica, dinamičnost, korektna izvedba

21 4.1. Analiza evalvacijskih vprašalnikov izobraževanje Izboljšanje duševnega zdravja v šoli, OŠ Bežigrad, Ljubljana, Izobraževanja se je udeležilo 27 pedagoških delavcev. 1. Zadovoljstvo z vsebinami izobraževanja je bilo ocenjeno s povprečno oceno 3,3. 2. Zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja - je bilo ocenjeno s povprečno oceno 3,5. 3. Zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja - je ocenjeno s povprečno oceno 3,5. 4. Uporabnost pri svojem delu so udeleženci ocenili s povprečno oceno 3,3. 5. Splošen vtis - so udeleženci ocenili s povprečno oceno 3,6. 6. Izobraževanje je udeležencem DELNO izpolnilo pričakovanja, 6 DA, 6 NE. 7. Ali bi priporočili udeležbo še komu od sodelavcev? 12 DA odgovorov, 7 NE. Pohvale in pripombe: pozitivna klima, simpatične vaje, pozitiven odnos predavateljic do udeležencev, prijaznost predavateljic, prijaznost in sistematičnost predavateljic, izvajalki sta se zelo potrudili, bilo je dinamično in zanimivo. Pripombe: premalo povzetkov po opravljenem delu, cilji so bili premalo izraženi, več povratnih informacij na koncu vaj. Za izobraževanje si želimo še naslednjih vsebin: sodobne metode poučevanja, poudarek na duševnem zdravju učiteljev, stiske in težave pri spoštovanju/nespoštovanju, vpliv čustev na učenje, več konkretnih napotkov. Skupino sva vodili dve predavateljici, tako da je delo potekalo zelo ubrano. Udeleženci so različno sodelovali, eni bolj, drugi manj. Nekateri so bili negativno»pripravljeni«, ker je bila sobota. S klepetanjem so tudi zamudili marsikatero zanimivo vsebino. So bile pa druge tri 21

22 skupine toliko bolj sodelovalne. Morda so si nekateri narobe razlagali naslov in so pričakovali več napotkov za posameznika kot za delo v razredu. Nekateri so izrazili želje, da bi imeli radi daljše predavanje o stresu. Izobraževanje sta vodili in obdelali evalvacijske vprašalnike: Jožica Lang in Sonja Šorli, OŠ Karla Destovnika Kajuha, izvajalki izobraževanja. 22

23 5. Analiza evalvacijskih vprašalnikov ŠOLE (januar - junij 15) V obdobju od januarja do junija 15 je za svoje šolske kolektive organiziralo izobraževanje 7 šol (8 izvedb), skupaj se ga je udeležilo 187 udeležencev. V šolskem letu 14/15 (prvo in drugo polletje) se je torej vključilo v 8-urno izobraževanje skupaj 12 šol, izpeljali smo 16 izvedb, vključenih je bilo 362 pedagoških delavcev. V razpredelnicah in grafih so predstavljeni odgovori udeležencev v odstotkih. a) zadovoljstvo z vsebinami izobraževanja OŠ T. Čufarja, Jesenice % 24 % 71 % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 15 % 58 % 23 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % 89 % OŠ Slovenske Konjice % 84 % OŠ B. A. Luče % 25 % 71 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 26 % 37 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 85 % 5 ocena OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor

24 b) zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja OŠ T. Čufarja, Jesenice % 81 % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 58 % 35% OŠ A.T.Linharta, Radovljica % OŠ Slovenske Konjice % 94 % OŠ B. A. Luče % 92 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 37 % 5 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 94 % % OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor c) zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja OŠ T. Čufarja, Jesenice % % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 12 % 46 % 38 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % 95 % OŠ Slovenske Konjice % 59 % OŠ B. A. Luče % 87 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 31 % 44 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 94 % 24

25 % 5 OŠ T. Čufarja, OŠ T. Čufarja, Jesenice Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor ocena d) uporabnost vsebin pri svojem delu OŠ T. Čufarja, Jesenice % 29 % 62 % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 4 % 19 % 54 % 19 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % 89 % OŠ Slovenske Konjice % 24 % 71 % OŠ B. A. Luče % 33 % 58 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 5 % 31 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 21 % 67 % 5 ocena OŠ T. Čufarja, OŠ T. Čufarja, Jesenice Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor

26 e) splošen vtis OŠ T. Čufarja, Jesenice % 71 % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 12 % 58 % 27 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % OŠ Slovenske Konjice % 88 % OŠ B. A. Luče % 21 % 75 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 47 % 34 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 91 % 5 OŠ T. Čufarja, OŠ T. Čufarja, Jesenice Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor ocena Ali je izobraževanje izpolnilo vaša pričakovanja? da ne delno OŠ T. Čufarja, Jesenice % % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 4 % 42 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % OŠ Slovenske Konjice % 6 % OŠ B. A. Luče % 4 % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 53 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 12 % 26

27 % 5 delno ne da OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor Ali bi udeležbo na tem izobraževanju priporočili svojim sodelavcem? da ne OŠ T. Čufarja, Jesenice % OŠ T. Čufarja, Jesenice % 8 % OŠ A.T.Linharta, Radovljica % OŠ Slovenske Konjice % OŠ B. A. Luče % OŠ Bistrica ob Sotli % OŠ Slave Klavora % 19 % OŠ Prežihov Voranc, Maribor % 27

28 5 ne da OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ T. Čufarja, Jesenice OŠ A.T.Linharta, Radovljica OŠ Slovenske Konjice OŠ B. A. Luče OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Slave Klavora OŠ Prežihov Voranc, Maribor

29 6. Zaključek Evalvacijski vprašalniki, ki jih udeleženci izpolnijo po zaključku izobraževanja, so dragocena povratna informacija predavateljicam, ki so izvedle posamezno izobraževanje. Prav tako ima to vpliv na nacionalno koordinacijo programa oz. načrtovanje dela na tem področju v prihodnje. Na osnovi tega lahko izboljšujemo kakovost izvedb in prilagajamo vsebino potrebam udeležencev. Izvajalke pa lahko na supervizijskih srečanjih tekom šolskega leta analizirajo posamezne izvedbe, se medsebojno posvetujejo in se dogovarjajo za bolj poenotene izvedbe. Glede na to, da je bila večina šol in večina udeležencev zadovoljnih z vsebino, izvedbami, organizacijo ter uporabnostjo vsebin pri svojem delu, nameravamo izobraževanja kot 8-urne delavnice za pedagoške kolektive ponovno ponuditi vsem Zdravim šolam v šolskem letu 15/16. Prav tako bi želeli oblikovati tak način prenosa vsebin duševnega zdravja kot model, ki je primeren tudi za druge podobne programe s področja promocije zdravja (edukacija notranjih ali zunanjih edukatorjev, implementacija vsebin v šolska okolja ter redna, kontinuirana supervizijska srečanja ter strokovna usposabljanja in spremljanje izvajalcev). 29

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod EVROPSKI TEDEN DENARJA, 25. 29. marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod okriljem Evropske bančne federacije (EBF). V času

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16/07, 36/08, 58/09) mora šola pripraviti letno samoevalvacijsko

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

EVALVACIJSKO POROČILO IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROGRAMOV ANDRAGOŠKEGA SPOPOLNJEVANJA V LETU 2015 ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE Ljubljana, 2016

EVALVACIJSKO POROČILO IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROGRAMOV ANDRAGOŠKEGA SPOPOLNJEVANJA V LETU 2015 ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE Ljubljana, 2016 EVALVACIJSKO POROČILO IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROGRAMOV ANDRAGOŠKEGA SPOPOLNJEVANJA V LETU 2015 ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE Ljubljana, 2016 EVALVACIJSKO POROČILO IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROGRAMOV ANDRAGOŠKEGA

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia Projekt SEE MEET 2017 KAJ JE SEE MEET? Dogodek za podjetja in podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. CILJI SEE MEET Cilj dogodka je udeležencem ponuditi profesionalno podporo

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P OE NOVO MESTO Muzejska ulica 5 8000 Novo mesto t +386 7 3934 191 f +386 7 3934 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 POROČILO O SISTEMATIČNIH PREGLEDIH USTNE VOTLINE ZA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls)

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls) Ljubljana, 28.02.2014/TK SEZNAM TURISTIČNIH PISARN, KI IZDAJAJO MEDNARODNE DOKUMENTE IN PRODAJAJO VINJETE CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska 35 3000 CELJE tel.: 03-42 56 560 mihaela.zunter@amzs.si AMD

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne www.mass.si Nazaj v šolo! 19677-30 (št. 36-41) Na obutev priznanih blagovnih znamk,, Le Coq Sportif,, Polo,, Lacoste, New Balance, Vans, Reebok, Fred Perry. 196770-30 (št. 41,5-46) Popust DO Akcija traja

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / uprava / DOMICIL ŠL DRSALIŠČE ZALOG / uprava / DOMICIL

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 2017/2018: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu Prijave na 2. in 3. modul FOŠ ime in priimek/ustanova: Še vedno je v

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 2017/2018: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu Prijave na 2. in 3. modul FOŠ ime in priimek/ustanova: Še vedno je v PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 2017/2018: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu Prijave na 2. in 3. modul FOŠ ime in priimek/ustanova: Še vedno je v teku 1. uvodni modul, ki se bo izvedel še na eni lokaciji.

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE SODELOVANJE MOTOR PRENOVE Brdo, 20. 11. 2012 Dr. Justina Erčulj Dušan Vodeb Projekt unisvet OP 13.2.3.1.03.0001 Obseg novosti (v %) Obseg novosti (v %) NAČRT USPOSABLJANJ GRAF 1 - RAVNATELJI 100% 90% 80%

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/ Datum: 2.10.2018 Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ 7500-220, GSM: 051-308-472 01/7500-228, GSM 051-308-471 Faks: 01/ 7500-229 E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si ZAPISNIK 1. seje

Prikaži več

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI FAMICO Glasilo I V tej izdaji: - Dobrodošlica - Namen projekta - Pričakovani rezultati - Novice - Partnerstvo - Uvodna konferenca februar 2014 Dobrodošli! Dobrodošli v prvi izdaji glasila projekta FAMICO.

Prikaži več