Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik"

Transkripcija

1 Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Prva izdaja: marec 2007 Št. dela dokumenta: BA1

3 Opomba o izdelku Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo na vašem računalniku. SLWW iii

4 iv Opomba o izdelku SLWW

5 Kazalo 1 Uporaba sledilne ploščice Nastavitev možnosti sledilne ploščice... 2 Priključitev zunanje miške Uporaba tipkovnice Uporaba bližnjic... 5 Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)... 5 Preklop v spanje (fn+f3)... 6 Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)... 6 Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)... 7 Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)... 7 Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli) Uporaba HP QuickLook (samo nekateri modeli) Nameščanje QuickLooka Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) Prikaz menija Q Menu Uporaba tipkovnic Uporaba vgrajene številčne tipkovnice Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici Uporaba zunanje številske tipkovnice Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice Stvarno kazalo SLWW v

6 vi SLWW

7 1 Uporaba sledilne ploščice Naslednja slika in tabela opisujeta računalniško sledilno ploščico. Komponenta Opis (1) Sledilna ploščica* Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu. (2) Levi gumb sledilne ploščice* Funkcije kot na levi tipki zunanje miške. (3) Desni gumb sledilne ploščice* Funkcije kot na desni tipki zunanje miške. (4) Območje za pomikanje na sledilni ploščici* Drsi gor ali dol. *V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve sledilne ploščice, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška). Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gumbe sledilne ploščice, kot bi ustrezne gumbe na zunanji miški. Za drsenje navzgor in navzdol premikajte prst preko črt gor ali dol na navpičnem drsnem območju sledilne ploščice. OPOMBA: Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja. SLWW 1

8 Nastavitev možnosti sledilne ploščice Da odprete lastnosti miške, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška). Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca. 2 Poglavje 1 Uporaba sledilne ploščice SLWW

9 Priključitev zunanje miške Zunanjo miško USB lahko priključite na računalnik preko enih od vrat USB na računalniku. Zunanjo miško lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitveni napravi.. SLWW Priključitev zunanje miške 3

10 2 Uporaba tipkovnice 4 Poglavje 2 Uporaba tipkovnice SLWW

11 Uporaba bližnjic Bližnjice so kombinacije tipke fn (1) in tipke esc (2) ali ene od funkcijskih tipk (3). Ikone tipk f3, f4 in od f8 do f10 predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih. OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku. Namen Bližnjica Prikaz informacij o sistemu. Čiščenje informacij o sistemu. Sprožitev spanja Preklop slike med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom. Prikaz informacij o akumulatorju. Zmanjšanje svetlosti zaslona. Povečanje svetlosti zaslona. fn+esc fn+esc ali pritisnite enter fn+f3 fn+f4 fn+f8 fn+f9 fn+f10 Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje: Na kratko pritisnite tipko fn in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice. ali Pritisnite in zadržite tipko fn in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite. Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) Z bližnjico fn+esc lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistemskega BIOS-a. SLWW Uporaba bližnjic 5

12 Če v sistemu Windows pritisnete bližnjico fn+esc, se bo prikazala različica sistemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum sistemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice sistemskega ROM-a. Preklop v spanje (fn+f3) Za preklop v spanje pritisnite fn+f3. Ko računalnik preklopi v spanje, so podatki shranjeni v pomnilniku (RAM), zaslon je prazen in poraba energije je manjša. Ko je računalnik v spanju, lučka napajanja utripa. POZOR: podatkov. Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube Pred preklopom v spanje mora biti računalnik vklopljen. OPOMBA: Če se med tem, ko je računalnik v spanju, pojavi stopnja kritičnega stanja akumulatorja, računalnik preklopi v mirovanje in podatki, shranjeni v RAM-u, se shranijo na trdi disk. Tovarniška nastavitev ob praznem akumulatorju je mirovanje, vendar lahko to nastavitev spremenite v naprednih nastavitvah za porabo energije. Za izhod iz spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje. Funkcijo bližnjice fn+f3 lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico fn+f3 nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje. OPOMBA: V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje sleep button (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico fn+f3. Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) Pritisnite tipko fn+f4, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico fn+f4 preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih. Večina zunanjih monitorjev uporablja standard VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica fn+f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal. Bližnjica fn+f4 podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo): LCD (zaslon računalnika) zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev) S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-video) kompozitni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video) OPOMBA: Sestavljene video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno napravo. 6 Poglavje 2 Uporaba tipkovnice SLWW

13 Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8) Pritisnite fn+f8 za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja. Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9) Pritisnite fn+f9, da zmanjšate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma. Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) Pritisnite fn+f10, da povečate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma. SLWW Uporaba bližnjic 7

14 3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli) Gumbe za hitri zagon HP Quick Launch uporabite za odpiranje pogosto uporabljenih programov. Med HP gumbi za hitri zagon sta tudi gumb za informacije (1) in gumb za predstavitve (2). OPOMBA: Funkcije gumba za informacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena na vašem računalniku. 8 Poglavje 3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli) SLWW

15 Del Opis (1) Gumb za informacije Zažene informacijsko središče Info Center, kjer lahko odprete prednastavljene programe programske opreme. Gumb lahko nastavite tako, da izvaja eno naslednjih funkcij, ko je računalnik vklopljen: odpiranje menija Q ali zagon funkcije predstavitve; odpiranje urejevalnika e-pošte; odpiranje polja za iskanje spletnega mesta. Gumb lahko nastavite tako, da odpre HP QuickLook (samo izbrani modeli), ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju: (2) predstavitveni gumb Vklopi predstavitveno funkcijo. Gumb lahko nastavite za izvajanje ene od naslednjih funkcij: odpiranje programa, mape, datoteke ali spletnega mesta; izbiranje napajalne sheme; izbiranje nastavitev zaslona. Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na računalnik. Gumb lahko preprogramirate za izvajanje ene od naslednjih nalog: odpiranje menija Q ali informacijskega središča Info Center; odpiranje urejevalnika e-pošte; odpiranje polja za iskanje spletnega mesta. SLWW 9

16 Uporaba HP QuickLook (samo nekateri modeli) OPOMBA: QuickLook mora biti nameščen, preden lahko gledate podatke QuickLook. QuickLook shranjuje prejeto elektronsko pošto in podatke o koledarju, stikih in opravilih iz Microsoft Outlooka na trdi disk računalnika.' Ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju, si lahko na hitro ogledate te podatke s pritiskom na gumb za informacije na svojem računalniku. OPOMBA: Če nastavite prijavno geslo za Windows, boste morali vnesti svoje geslo ob pritisku gumba za informacije, če je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali v mirovanju. OPOMBA: Pomoči. Dodatne informacije o QuickLooku in nastavitvenih možnostih najdete na spletni Nameščanje QuickLooka Da namestite QuickLook: 1. Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Software Setup (Nastavitve programske opreme). 2. Dvokliknite HP QuickLook. 10 Poglavje 3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli) SLWW

17 Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch OPOMBA: Funkcije gumbov za hitri zagon, navedene v tem razdelku, mogoče niso na voljo na vseh računalnikih. Nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch omogoča upravljanje različnih opravil, vključno z naslednjimi: programiranje in nastavitev možnosti gumba za informacije in predstavitvenega gumba; dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje ukazov v meniju Q; Nastavitev možnosti razporeditve OPOMBA: Če želite informacije o elementih nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna. Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) Nadzorno ploščo HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) lahko odprete na kateregakoli od naslednjih načinov: Izberite Start (Zaženi) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon). Dvakrat kliknite ikono HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice. Z desno tipko miške kliknite ikono HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju in izberite Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Prilagodi nastavitve za HP gumbe za hitri zagon). OPOMBA: Pri nekaterih modelih lahko vidite ikono na namizju. Prikaz menija Q Menu Meni Q Menu omogoča hitri dostop do mnogih sistemskih nalog, ki se zaženejo prek gumbov, tipk ali bližnjic, ki se nahajajo na večini računalnikov. Za prikaz menija Q Menu na namizju: Z desno miškino tipko kliknite na ikono HP Quick Launch Buttons in izberite Launch Q Menu (Zaženi meni Q Menu). SLWW Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch 11

18 4 Uporaba tipkovnic Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom. OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku. Komponenta Opis (1) tipka fn Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko esc, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije. (2) lučka num lock Vklopljena (On): Lučka num lock sveti. (3) tipka num lk Vgrajeno številčno tipkovnico vklopite s pritiskom tipke fn. (4) Vgrajena številčna tipkovnica Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številčni tipkovnici. 12 Poglavje 4 Uporaba tipkovnic SLWW

19 Uporaba vgrajene številčne tipkovnice Vseh 15 tipk vgrajene številčne tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številčna tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke. Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk fn+num lk. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice Lučka num lock sveti. znova pritisnite fn+num lk. OPOMBA: Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitveno napravo hkrati priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico. Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici S pomočjo tipke fn ali kombinacije tipk fn+shift lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številčni tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami. Za spremembo funkcije tipkovnične tipke v tipkovnično funkcijo medtem, ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipkovnične tipke pritisnite in držite tipko fn. Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena: Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in držite tipko fn. Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in držite fn+shift. SLWW Uporaba vgrajene številčne tipkovnice 13

20 Uporaba zunanje številske tipkovnice Večina tipk na večini zunanjih številskih tipkovnic deluje različno, odvisno od tega, ali je tipka num lock vklopljena ali izklopljena. (Tovarniško je tipka num lock izklopljena.) Na primer: Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk. Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke. Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne. Če je priključena zunanja številska tipkovnica, vgrajene ni mogoče vklopiti. Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate: Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici in ne na računalniku. 14 Poglavje 4 Uporaba tipkovnic SLWW

21 5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke. OPOZORILO! Nevarnost električnega sunka ali poškodb notranjih delov zmanjšate tako, da tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Ta lahko na površini tipkovnice pusti hišni prah in umazanijo. Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosme in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za pihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo. SLWW 15

22 Stvarno kazalo B bližnjica za informacije o sistemu 5 bližnjica za spanje 6 bližnjice informacije o napolnjenosti akumulatorja 7 opis 5 povečanje svetlosti zaslona 7 preklop slike na zaslonu 6 preklop v spanje 6 prikaz informacij o sistemu 5 uporaba 5 zmanjšanje svetlosti zaslona 7 bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 5 bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7 F funkcijske tipke 5 G gumbi Gumbi za hitri zagon HP 8 informacije 9 predstavitev 9 Sledilna ploščica 1 Gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1 Gumbi za hitri zagon 8 gumb za informacije 9 I informacije o napolnjenosti akumulatorja 7 K kompozitni video 6 M Meni Q Menu 11 miška, zunanja nastavitev možnosti 2 priključevanje 3 N num lock, zunanja tipkovnica 14 O Območje za pomikanje, sledilna ploščica* 1 Območje za pomikanje na sledilni ploščici, prepoznavanje 1 P predstavitveni gumb 9 S sledilna ploščica nastavitev možnosti 2 Sledilna ploščica prepoznavanje 1 slika na zaslonu, preklop 6 S-video 6 T tipka fn 5 tipkovnica, vgrajena omogočanje in onemogočanje 13 preklapljanje funkcij tipk 13 prepoznavanje 12 uporaba 13 V vrste prenosa video signala 6 Z zaslon bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7 slika, preklop 6 zunanja številska tipkovnica num lock 14 uporaba Stvarno kazalo SLWW

23

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški vodnik Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Intel

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Intel in

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka zadevnega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company.

Prikaži več

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Compaq Mini uporabniški priročnik

Compaq Mini uporabniški priročnik Compaq Mini uporabniški priročnik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Microsoft

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Priročnik za uporabnike Pred uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih. Opombe Pred uporabo izdelka obvezno najprej

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Microsoft

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški priročnik Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo

Prikaži več

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik

Prenosni računalnik E-priročnik Prenosni računalnik E-priročnik SL8123 Prva izdaja Marec 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija SL8290 Prva izdaja Junij 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani,

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Pogoni Uporabniški priročnik

Pogoni Uporabniški priročnik Pogoni Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku Ta priročnik opisuje funkcije,

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Priročnik za uporabnika SLO _09

Priročnik za uporabnika SLO _09 24849802-04_09 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE................................................................. Pag. 4 Tehnične značilnosti.................................................................................

Prikaži več

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka. POZOR: PREVIDNO označuje

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation. Informacije v tem priročniku

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik

SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik

SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik

SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11 39,6 cm / 15,6" Dizajnerski prenosnik MEDION AKOYA E6220 (MD 98650) 39,6 cm 15,6" zaslon LED z osvetljenim ozadjem in visoko ločljivostjo (HD) Navodila za uporabo MD 98650 Odprt prenosnik Sprednja stran

Prikaži več

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava vašega prenosnika...11

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 34 05 80 www.conrad.si Daljinski upravljalnik KAMELEON 4 v 1 Št. artikla: 34 05 80 Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo! Shranite jih, če

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik

SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah 9 Vsebina paketa

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku

Prikaži več

Vaja04_Ver02

Vaja04_Ver02 Vaja 04 Varnost: Zaščita aplikacije, omejitev dostopa 1. Uredite prijavo in odjavo uporabnika brez uporabe menuja Special/Security. Nadgradite aplikacijo iz vaje 2. Kreirajte okno tipa Replace Začetno

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

HP LaserJet Pro 200 color M251 Series Printer - SLWW

HP LaserJet Pro 200 color M251 Series Printer - SLWW LASERJET PRO 200 COLOR Uporabniški priročnik M251n M251nw Barvni tiskalnik HP LaserJet Pro 200 M251 Series Uporabniški priročnik Avtorske pravice in licenca 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 98 68 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška št.: 98 68 78 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. PRIKLOP

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugimi elektromagnetnimi aparati ne smejo uporabljati tega

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MIDI-KONTROLER AKAI MPKmini Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MIDI-KONTROLER AKAI MPKmini Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 305284 www.conrad.si MIDI-KONTROLER AKAI MPKmini Št. izdelka: 305284 1 VSEBINA PAKETA MPK mini Mini USB-kabel CD s programsko opremo Navodila in garancija

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

Namestitveni priročnik

Namestitveni priročnik INSPIRON NAVODILA ZA NAMESTITEV INSPIRON NAVODILA ZA NAMESTITEV Zakonsko določen model: DCME in D06M Zakonsko določena vrsta: D06M001 Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več