INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra"

Transkripcija

1 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Zbirka podatkov o dijakih vpisanih v srednjo šolo - VPISNICA IN RAČUNALNIŠKA BAZA PODATKOV 3. Pravna podlaga: Ni podatka. 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih vpisani v BC Naklo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj in občina, bivališče, v računalniški bazi pa še: številka osebnega lista, ime in priimek očeta in matere, učni uspeh. 6. Namen obdelave: Ni podatka. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni podatka.

2 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Ministrstvo in delavci šole. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidenco iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

3 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca zaposlenega delavca 3. Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela 40/06 (7.člen). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek delavca, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), izobrazba, poklic, EMŠO, davčna števila, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, ure letnega dopusta, ure odsotnosti, datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja. 6. Namen obdelave: Za potrebe šole in statističnih analiz. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni.

4 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo in delavci šole. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje podatkov v ognjevarni omari in računalniku. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

5 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o plači zaposlenega delavca. 3. Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela Ur.l. RS 40/06 (7.člen). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, poklic, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, število opravljenih ur, število ur z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure odsotnosti, drugi prejemniki delavca, nadomestila plače v breme drugih. 6. Namen obdelave: Za potrebe šole, statističnih analiz, davčne službe, SPIZ. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni.

6 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole, davčna služba, SPIZ. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V ognjevarni omari in računalniku. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

7 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o starših mladoletnih dijakov. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek dijaka, izobraževalni program, šolsko leto izdaje. 6. Namen obdelave: Spremljanje izobraževanja. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni.

8 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dukomentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

9 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o dijakih, ki jih je obravnavala svetovalna služba. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna namneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. 6. Namen obdelave: Pomoči svetovanje dijakom, ki to potrebujejo. 7. Rok hrambe: Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.

10 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno mimistrstvo, pooblaščena oseba. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno ali elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dukomenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dukomentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Ni povezave. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

11 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih dijaka. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, ki soglašajo z obdelavo podatkov. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatki o gibalnih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. 6. Namen obdelave: Spremljanje telesnega razvoja dijaka. 7. Rok hrambe:

12 Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba, izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Ni povezave. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

13 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Zapisniki sej o zaključnem izpitu 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih zaključnega letnika BC Naklo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu. 6. Namen obdelave: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja. 7. Rok hrambe:

14 Trajno 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Podatke obdelujejo pooblaščene osebe. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

15 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, izobraževalni program, šolsko leto izdaje. 6. Namen obdelave: Spremljanje izobraževanja. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni.

16 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumenov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

17 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o poklicni maturi in zaključnim izpitu. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), pridobljena izobrazba kandidata, podatki o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu. 6. Namen obdelave: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja. 7. Rok hrambe:

18 Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo, RIC, vpisane službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanju podatkov, ki poteka po elektonsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

19 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o izpitih kanditatov. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 5/07, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Kandidati za vpis v šolo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Prijave k izpitu, zapisniki o izpitu s podatki o kandiidatih, in sicer ime in priimek dijaka, datum, kraj, prebivališče in izobraževalni program, ter podatki o izpitnih nalog oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah. 6. Namen obdelave: Spremljanje izobraževanja posameznika. 7. Rok hrambe: Trajno.

20 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Izpis dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

21 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek dijaka, izobraževalni program ter podatki o pridobljenih ocenah in splošnem učnem uspehu, ter o opravljenih izpitih. 6. Namen obdelave: Spremljanje izobraževanja posameznika. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP:

22 Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdelujejo razredniki in pooblaščena oseba, ki imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklepa. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

23 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca vpisanih: po letih, oddelkih in skupinah v e-redovalnicah. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07). 79.člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06), in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki in kandidati izobraževanja odraslih vpisanih v šolo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodna izobrazba dijaka. 6. Namen obdelave: Za izvajanje izobraževalnega procesa. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP:

24 Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijake poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet. Evidenca je vodena računalniško in je zaščitena z geslom. E-redovalnico uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času za njih tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v zaklenjene omare v zbornici, ključ je dostopen le njim. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

25 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca kandidatov prijavljenih za vpis. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju. 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Kandidati za vpis v šolo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ie in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo. 6. Namen obdelave: Za izvajanje postopka vpisa v šolo. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni.

26 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi podatkov se hranijo v zakljenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezava z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

27 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Osebni list dijaka. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji. 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče stalna in začasno, pridobljena izobrazba kandidata, splošni učni izpit, opravljeni uspeh, napredovanja in dokončanje izobraževanja. 6. Namen obdelave: Spremljanje poteka izobraževanja. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP:

28 Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo, pooblaščena oseba. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujemo ročno in se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je sestavni del Matične knjige. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

29 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca izdanih odločb v postopku za namen nadaljevanja izobraževanja. 3. Pravna podlaga: 17.člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) Ur.l. RS, št. 73/2004 Ur.l. RS, št. 87/2011-ZVPI (97/2011 popr.) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Kandidat za vpis v šolo. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju na podlagi katere je bila izdelana odločba, državna izdaja listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listine, podatki o izobraževalnem programu v katerega se oseba, na katerega se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja. 6. Namen obdelave: Za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanje vpisnih pogojev oseb, ki so si prehodno izobrazbo pridobili v tujini. 7. Rok hrambe: Trajno.

30 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

31 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Matična knjiga. 3. Pravna podlaga: Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Vpisani dijaki. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Številka osebnega lista, ime in priimek, datum rojstva, datum vstopa v šolo, datum izstopa iz šole, št.spričevala o zaključnem izpitu, poklicni maturi - datum izdaje, št. maturitetnega spričevala - datum izdaje. 6. Namen obdelave: Evidenca vpisanih dijakov v šolo po izobraževalnih programih in izdajanje duplikatov spričeval. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni podatka.

32 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Šolska svetovalna služba. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o pedagoški dokumentaciji v srdnješolskem izobraževanju. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

33 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Šolska kronika. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 41.člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, študentje, učitelji. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek. 6. Namen obdelave: Evidenca po oddelkih za trajno hrambo. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Neobvezno. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika:

34 Ni podatkov. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni podatka. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Ni podatka. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

35 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenco izdanih duplikatov (izpis iz evidence). 3. Pravna podlaga: Na podlagi 22.člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Bivši dijaki šole. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, rojstni kraj in občina, šolsko leto šolanja, letnik, smer izobraževanja, splošni učni uspeh, predmetnik z uspehom. 6. Namen obdelave: Nadomestitev izgubljenih spričeval. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Neobvezno.

36 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Delavci šole. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni list, zapisnik o zaključnih izpitih in poklicna matura. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

37 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca izpisanih dijakov. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona osebnih podatkov ( Uradni list RS 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96, 44/00, 86/04, 79/06), Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, ki so prekinili izobraževanje. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum rojstva, bivališče, v računalniški bazi pa še: številka osebnega lista, program izobraževanja. 6. Namen obdelave: Spremljanje poteka izobraževanja. 7. Rok hrambe: Trajno.

38 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni podatka. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V ognjevarni omari in računalniku. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z evidenco dijakih. Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podarkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

39 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca dijakov s statusom. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 13/05), Zakona o poklicnem izobraževanju in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS. št. 12/96, 44/2000, 86/2004, 70/2006). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki z večjemi obremenitvami na ostalih področjih. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, smer izobraževanja. 6. Namen obdelave: Za izvajanje izobraževalnega procesa. 7. Rok hrambe: Do zaključka šolanja 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Neobvezno.

40 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno ali elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dukumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca je povezana z drugimi evidencami v sklopu evidenc dijakov. Podatki se ne povezijejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

41 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca dijakov, ki prejemajo regresirano prehrano. 3. Pravna podlaga: Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 113/05), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/06). 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki s šibkim socialnimi statusem. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, družinska in socialna nameza. 6. Namen obdelave: Za pridobitev regresirane prehrane. 7. Rok hrambe: Do zaključka izobraževanja. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Neobvezno.

42 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Pristojno ministrstvo. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba, izpis dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Podatki se ne povezuje z uradnimi javnimi knjigami. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

43 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Matična knjiga zaposlenih in osebne mape. 3. Pravna podlaga: Ni podatka. 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci. 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek delavca, stalni ali začasni naslov, kraj občine, državljanstvo. Pridobljena izobrazba. Vrsta delavnega razmerja, davčna številka, matična številka. 6. Namen obdelave: Evidenca zaposlenih. 7. Rok hrambe: Trajno. 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni podatka. 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika:

44 tajništvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje. 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari v tajništvu. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Evidenca o sebnih dohodkih. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

45 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o izrabi delovnega časa 3. Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa 6. Namen obdelave: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

46 7. Rok hrambe: Trajno 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci zavoda, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) oziroma drugimi predpisi 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

47 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov 3. Pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01, 43/11) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih,

48 v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede 6. Namen obdelave: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu 7. Rok hrambe: Trajno 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci zavoda, - pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela zavoda, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se prav tako hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

49 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom 3. Pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 97/01, 110/02, 105/06, 3/07, 9/11, 83/12) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni delavci 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita 6. Namen obdelave: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom 7. Rok hrambe: Trajno

50 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci zavoda, -izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo? NE 11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami 13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov Ime in priimek odgovorne osebe: mag. Marijan Pogačnik Naziv ali funkcija: direktor Podpis Žig

51 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Sedež ali naslov: STRAHINJ 99 Kraj: NAKLO Poštna številka: 4202 Matična številka: Naziv zbirke: Evidenca videoposnetkov 3. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07) 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Dijaki, študenti, učitelji 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki - naziv podatka: - posnetek posameznika (slika) - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora 6. Namen obdelave: Varovanje dijakov in študentov in zaposlenih ter premoženja zavoda 7. Rok hrambe: 14 dni 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov - naziv uporabnika:

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc

Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04 in 113/05), (xy. člena) Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur. l. RS,

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več