Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu"

Transkripcija

1 Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju seje Avtor Datum in čas kreiranja Sklepčnost pred pričetkom seje (št. prisotnih / št. vseh svetnikov) Način ugotavljanja prisotnosti občinskih svetnikov Omogoči glasovanje samo za prijavljene svetnike Datum in čas pričetka seje Datum in čas zaključka seje Statistični podatki Št. točk Št. sklepov Št. izvedenih glasovanj Št. ponovljenih glasovanj Št. aktivnih svetnikov Št. vseh svetnikov Aktivni občinski svetniki mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Neaktivni občinski svetniki mag.miroslav Berger, Bojan Kekec Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave :18:45 25 / 30 Pred glasovanjem :09: :16: :10: :39:36 Razpravljalec Gregor Macedoni Franci Beg Ivan Grill Milena Bartelj Replike Stran: 1 od 66

2 Matic Vidic Ivan Bukovec Zvonimir Novak dr. Vida Čadonič Špelič Andrej Resman Stran: 2 od 66

3 01. točka Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Gregor Macedoni Franci Beg Ivan Grill Milena Bartelj Matic Vidic Zvonimir Novak dr. Vida Čadonič Špelič Andrej Resman Ivan Bukovec :40: :40:47 Replike Stran: 3 od 66

4 01. točka Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP predlog za umik 5. točke - občinski svet SKLEP predlog za umik 5. točke - občinski svet Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava in Poročilo o delu v zvezi z najemno pogodbo za najem prostorov za Razvojno izobraževalni center na Topliški cesti :34:06 (SKLEP umik občinski svet) 28 / :34: Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Andrej Resman, Matic Vidic, Renata Zupančič mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Tomaž Kovačič, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik mag.miroslav Berger, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Janez Malenšek Stran: 4 od 66

5 01. točka Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP skrajšani postopek 6. točka SKLEP skrajšani postopek 6. točka Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) :36:08 (SKLEP skrajšani postopek ) 24 / :36: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Ivan Grill, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, mag.mojca Špec Potočar Stran: 5 od 66

6 01. točka Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP združitev obravnave vseh podtočk 13. točke SKLEP združitev obravnave vseh podtočk 13. točke 13.1 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2502/6, k.o Ždinja vas 13.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 4626/9, k.o Cerovec 13.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2507/5, k.o Ždinja vas 13.4 Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila parkirnih mest v Novem mestu :37:01 (SKLEP združitev obravnave ) 22 / :37:15 Stran: 6 od 66

7 mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, Miloš Dular, Bojan Kekec, Matic Vidic Stran: 7 od 66

8 01. točka Določitev dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP Celotni dnevni red :37:36 (SKLEP Celotni dnevni red) 26 / :37: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Gregor Macedoni, Andrej Resman, Matic Vidic, Renata Zupančič mag.miroslav Berger, Slavko Gegič, Bojan Kekec, Mojca Novak, Jiri Volt, Martina Vrhovnik Stran: 8 od 66

9 17. in 18. točka 17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje in 18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONM za obdobje Stran: 9 od 66

10 17. in 18. točka SKLEP 17. in 18. točka SKLEP 17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje in 18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONM za obdobje :17:29 (SKLEP Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje ) 19 / :17: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Martina Vrhovnik / mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Gregor Macedoni, Jiri Volt, Renata Zupančič Stran: 10 od 66

11 23.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto 23. Kadrovske zadeve 23.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto Stran: 11 od 66

12 23.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto SKLEP Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto SKLEP 23. Kadrovske zadeve Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto :44:55 (SKLEP Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto) 18 / :45: mag. Franci Bačar, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Martina Vrhovnik / Duška Balažek, Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Matic Vidic, Jiri Volt, Renata Zupančič Stran: 12 od 66

13 23.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja 23. Kadrovske zadeve 23.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Stran: 13 od 66

14 23.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja SKLEP Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja SKLEP 23. Kadrovske zadeve Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja :46:00 (SKLEP Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja) 17 / :46: mag. Franci Bačar, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik / Duška Balažek, Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Matic Vidic, Renata Zupančič Stran: 14 od 66

15 23.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja 23. Kadrovske zadeve 23.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Stran: 15 od 66

16 23.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja SKLEP Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja SKLEP 23. Kadrovske zadeve Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja :46:50 (SKLEP Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja) 18 / :46: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Matic Vidic, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Stran: 16 od 66

17 02. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 02. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Bukovec :38: :45:04 Replike Stran: 17 od 66

18 02. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto SKLEP Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto :40:06 (SKLEP Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ) 23 / :40: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Bojan Kekec, Jože Miklič, Renata Zupančič Stran: 18 od 66

19 03. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava 03. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Andrej Resman :41: :45:19 Replike Stran: 19 od 66

20 03. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava SKLEP Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava SKLEP Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava :42:40 (SKLEP Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO NM in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM - druga obravnava) 22 / :42:52 Stran: 20 od 66

21 mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Bojan Kekec, Renata Zupančič Stran: 21 od 66

22 04. Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava 04. Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Matic Vidic Martina Vrhovnik Slavko Gegič :43: :45:39 Replike Stran: 22 od 66

23 04. Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava SKLEP Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava SKLEP Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava :46:20 (SKLEP Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - druga obravnava) 22 / :46: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Franci Beg, Matic Vidic mag.miroslav Berger, Miloš Dular, Bojan Kekec, Gregor Macedoni, mag.mojca Špec Potočar Stran: 23 od 66

24 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava in Poročilo o delu v zvezi z najemno pogodbo za najem prostorov za Razvojno izobraževalni center na Topliški cesti Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Grill Gregor Macedoni Andrej Resman mag. Vanja Kolenc Matic Vidic dr. Vida Čadonič Špelič Zvonimir Novak Ivan Bukovec Slavko Gegič Franci Beg Nežka Ivanetič Mojca Novak Alojz Turk Jiri Volt :55: :48:35 Replike Stran: 24 od 66

25 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Županov amandma št. 1 SKLEP Županov amandma št :25:18 (SKLEP Županov amandma št. 1) 25 / :25: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Franci Beg, Matic Vidic Milena Bartelj, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Ivan Grill, Bojan Kekec, mag. Vanja Kolenc, Andrej Resman, Alojz Turk Stran: 25 od 66

26 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Županov amandma št. 2 SKLEP Županov amandma št :25:56 (SKLEP Županov amandma št. 2) 23 / :26: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, Bojan Kekec, mag. Vanja Kolenc, Gregor Macedoni Stran: 26 od 66

27 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Županov amandma št.3 SKLEP Županov amandma št :26:30 (SKLEP AMANDMA župan št.3) 27 / :26: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Milena Bartelj, Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Ivan Grill, Bojan Kekec, mag. Vanja Kolenc, Andrej Resman Stran: 27 od 66

28 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Županov amandma št. 4 SKLEP Županov amandma št :27:24 (SKLEP AMANDMA ŽUPAN ŠT. 4) 25 / :27: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, Ivan Grill, Bojan Kekec, Martina Vrhovnik Stran: 28 od 66

29 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Amandma št. 5 - predlagatelj Odbor za družbene dejavnosti SKLEP Amandma št. 5 - predlagatelj Odbor za družbene dejavnosti :28:11 (SKLEP Amandma št. 5 - predlagatelj Odbor za družbene dejavnosti) 25 / :28: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Martina Vrhovnik Franci Beg mag.miroslav Berger, Bojan Kekec, Jiri Volt, Renata Zupančič Stran: 29 od 66

30 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Amandma št. 6 - predlagatelj Bojan Kekec SKLEP Amandma št. 6 - predlagatelj Bojan Kekec :29:02 (SKLEP Amandma št. 6 - predlagatelj Bojan Kekec) 22 / :29: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Franci Beg, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Milena Bartelj, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Bojan Kekec, mag. Vanja Kolenc, Andrej Resman, Jiri Volt Stran: 30 od 66

31 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Amandma št. 7 - predlagatelj Matic Vidic SKLEP Amandma št. 7 - predlagatelj Matic Vidic :29:55 (SKLEP Amandma št. 7 - predlagatelj Matic Vidic) 26 / :30: Franci Beg, Ivan Grill, Matic Vidic mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Martina Vrhovnik mag.miroslav Berger, Bojan Kekec, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Jiri Volt, Renata Zupančič Stran: 31 od 66

32 05. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava SKLEP Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava :30:48 (SKLEP Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto druga obravnava) 25 / :30: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik Franci Beg, Gregor Macedoni, Matic Vidic, Renata Zupančič Milena Bartelj, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Ivan Grill, Bojan Kekec, mag. Vanja Kolenc, Andrej Resman Stran: 32 od 66

33 06. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) 06. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) Stran: 33 od 66

34 06. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) :34:40 (SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)) 21 / :34: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Milena Bartelj, mag.miroslav Berger, Miloš Dular, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, mag.mojca Špec Potočar Stran: 34 od 66

35 06. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - druga obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - druga obravnava (predlog za skrajšani postopek) :35:08 (SKLEP Predlog Odloka o spremembah in doipolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - druga obravnava (predlog za skrajšani postopek)) 20 / :35: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Gregor Macedoni, mag.mojca Špec Potočar Stran: 35 od 66

36 07. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava 07. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec mag. Franci Bačar Ivan Bukovec Rafko Križman Mojca Novak Franci Beg :42: :56:34 Replike Stran: 36 od 66

37 07. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava SKLEP Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava SKLEP Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava :50:36 (SKLEP Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - ponovna prva obravnava) 18 / :50: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic Vidic, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Tomaž Kovačič, mag.mojca Špec Potočar, Jiri Volt Stran: 37 od 66

38 08. Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava 08. Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Duška Balažek Ivan Bukovec :57: :56:56 Replike Stran: 38 od 66

39 08. Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava :00:40 (SKLEP Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava) 21 / :00: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Darja Gantar, Slavko Gegič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag.miroslav Berger, Miloš Dular, Matjaž Engel, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec Stran: 39 od 66

40 09. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava 09. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Gregor Macedoni :08: :58:06 Replike Stran: 40 od 66

41 09. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava :10:12 (SKLEP Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava) 20 / :10: Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag. Franci Bačar, mag.miroslav Berger, Miloš Dular, Matjaž Engel, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec Stran: 41 od 66

42 10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava 10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Bukovec Rafko Križman Gregor Macedoni :11: :58:30 Replike Stran: 42 od 66

43 10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava :13:15 (SKLEP Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava) 20 / :16: Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / mag. Franci Bačar, mag.miroslav Berger, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan Stran: 43 od 66

44 11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava 11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Bukovec :17: :59:25 Replike Stran: 44 od 66

45 11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava SKLEP Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava :19:53 (SKLEP Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Metsne občine Novo mesto - prva obravnava) 23 / :20: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Matic Vidic Stran: 45 od 66

46 12. Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) 12. Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto Stran: 46 od 66

47 12. Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) SKLEP Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto :22:26 (SKLEP Predlog pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)) 22 / :22: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Matic Vidic Stran: 47 od 66

48 13. Premoženjsko - pravne zadeve 13. Premoženjsko pravne zadeve 13.1 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2502/6, k.o Ždinja vas 13.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 4626/9, k.o Cerovec 13.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2507/5, k.o Ždinja vas 13.4 Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila parkirnih mest v Novem mestu Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Martina Vrhovnik Gregor Macedoni :24: :00:07 Replike Stran: 48 od 66

49 13. Premoženjsko - pravne zadeve SKLEP 13.1 do 13.3 SKLEP 13.1 do Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2502/6, k.o Ždinja vas 13.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 4626/9, k.o Cerovec 13.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2507/5, k.o Ždinja vas 13.4 Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila parkirnih mest v Novem mestu :26:34 (SKLEP 13.1 do 13.3) 19 / :26: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Andrej Resman, Matic Vidic Stran: 49 od 66

50 13. Premoženjsko - pravne zadeve SKLEP Odbor za davčno politiko, proračun in finance SKLEP Odbor za davčno politiko, proračun in finance :27:35 (SKLEP Odbor za družbene dejavnosti) 19 / :27: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Bukovec, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Janez Malenšek, Alojz Turk, Matic Vidic Stran: 50 od 66

51 14. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Gregor Macedoni :29: :01:49 Replike Stran: 51 od 66

52 14. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 SKLEP Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 SKLEP Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto :36:44 (SKLEP Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014) 17 / :36: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik Gregor Macedoni Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Zvonimir Novak, Matic Vidic, Renata Zupančič Stran: 52 od 66

53 15. Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014 Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Gregor Macedoni :39: :02:17 Replike Stran: 53 od 66

54 15. Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014 SKLEP Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014 SKLEP Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto :42:35 (SKLEP Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014) 22 / :42: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič / Franci Beg, mag.miroslav Berger, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Matic Vidic, Jiri Volt Stran: 54 od 66

55 16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene 16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Matic Vidic Ivan Bukovec Gregor Macedoni Ivan Grill :56: :02:58 Replike Stran: 55 od 66

56 16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene SKLEP Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene SKLEP Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene :14:56 (SKLEP Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene) 23 / :15: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik Ivan Grill, Gregor Macedoni, Renata Zupančič Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Janez Malenšek Stran: 56 od 66

57 19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Bukovec :19: :10:26 Replike Stran: 57 od 66

58 19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«SKLEP Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«SKLEP Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC« :22:43 (SKLEP Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št / za projekt»odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«) 20 / :22:55 Stran: 58 od 66

59 mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Franci Beg mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, mag.mojca Špec Potočar Stran: 59 od 66

60 20. Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 Stran: 60 od 66

61 20. Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 SKLEP Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 SKLEP Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN :24:40 (SKLEP Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila»izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 ) 17 / :24: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franci Beg, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Janez Malenšek, Jože Miklič, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik, Renata Zupančič Miloš Dular mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Slavko Gegič, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Mojca Novak Stran: 61 od 66

62 21. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II 21. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Ivan Bukovec Gregor Macedoni Matic Vidic :31: :10:59 Replike Stran: 62 od 66

63 21. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II SKLEP Poročilo o realizaciji projekta CeROD II SKLEP Poročilo o realizaciji projekta CeROD II :37:36 (SKLEP Poročilo o realizaciji projekta CeROD II) 20 / :37: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Martina Vrhovnik / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Matic Vidic, Jiri Volt, Renata Zupančič Stran: 63 od 66

64 22. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan Stran: 64 od 66

65 22. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan SKLEP Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan SKLEP Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan :43:30 (SKLEP Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan ) 19 / :43: mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Ivan Bukovec, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag.mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Jiri Volt, Martina Vrhovnik / Franci Beg, mag.miroslav Berger, dr. Vida Čadonič Špelič, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, dr.milena Kramar Zupan, Matic Vidic, Renata Zupančič Stran: 65 od 66

66 24. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori 24. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori Razprava Datum in čas pričetka razprave Datum in čas zaključka razprave Razpravljalec Alojz Turk Martina Vrhovnik Ivan Bukovec Gregor Macedoni Slavko Gegič Rafko Križman :47: :16:09 Replike Stran: 66 od 66

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto   2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc OBČINSKI SVET OBČINE TRBOVLJE Številka: 901 14/2013 1 Datum: 23. 1 2013 Z PREDLOG SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je bila v ponedeljek, 16. 1 2013 ob 18.00 uri

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Seja 12 OS zap

Microsoft Word - Seja 12 OS zap Z A P I S N I K 12. seje Občinskega sveta Občine Krško, ki je bila v četrtek, 4. 2. 2016, ob 15 30 uri, v sejni sobi» A «Občine Krško. Sejo je v začetku vodil mag. Miran Stanko - župan Občine Krško, v

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Microsoft Word - 4_28_zapisnik koncni.doc

Microsoft Word - 4_28_zapisnik koncni.doc O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: 12.11.2009 Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

S C E N A R I J

S C E N A R I J OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET Številka: 0322-0002/2014 Datum: 5. 2. 2014 ZAPISNIK 28. seje Občinskega sveta z dne 5. februarja 2014 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Od 29 članov Občinskega sveta je na seji prisotnih

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS Datum: 20.10.2011 ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela dne 28.09.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž,

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

OBČINA POSTOJNA Ljubljanska cesta 4, Postojna 25. seja Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Om

OBČINA POSTOJNA Ljubljanska cesta 4, Postojna 25. seja Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Om Osnovni podatki o seji Avtor Datum in čas kreiranja Način ugotavljanja prisotnosti delegatov Omogoči glasovanje samo za prijavljene delegate Datum in čas pričetka seje Datum in čas zaključka seje Statistični

Prikaži več

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na I Datum: 24.1.2018 OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Z A P I S N I

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK  18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Datum: 11.12.2013 Št.: Z A P I S N I K Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila 20.12.2011 ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica. Na

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_8._redne_seje_sveta_ doc

Microsoft Word - Zapisnik_8._redne_seje_sveta_ doc Številka: 011-06/2010-025 Datum: 12.9.2011 Zadeva: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice, ki je bila v sredo, 7. septembra ob 19. uri, v sejni sobi Kopitarjev trg 1, Vodice PRISOTNI: :

Prikaži več

OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 15. REDNA SEJA 14. november

OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 15. REDNA SEJA 14. november OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 15. REDNA SEJA 14. november 2012 0 KAZALO Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorje 2 SEZNAM TERMINOV ZA SEJE DELOVNIH TELES 4 1. Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarske

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET Občina Bovec Trg golobarskih ţrtev 8 5230 Bovec Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 Telefax : SI (386) 05/384-19-15 E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si O B Č I N S K I S V E T Datum : 29.3.2019 Številka

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr Številka: 9000-4/2019-15 Datum: 10.4.2019 Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 26. redne seje Občinske

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 26. redne seje Občinske OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 27.1 2017 Z A P I S N I K 26. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 27. decembra

Prikaži več

Tržič, 23/

Tržič, 23/ Številka: 032-04/2010-23 Datum: 10.5.2013 Z A P I S N I K 21. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 25.4.2013 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode

Prikaži več

Microsoft Word - Vestnik_3_2007.doc

Microsoft Word - Vestnik_3_2007.doc ORMOŽ, 16. JANUAR 2007 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ V S E B I N A 6. SKLEP o imenovanju v Svet centra za socialno delo 7. SKLEP o imenovanju v Svet gimnazije 8. SKLEP o imenovanju v Svet Lekarne 9.

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Točka 2:

Točka 2: Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-10/2007 Datum: 17-dec-2007 OBČINSKI SVET OBČINE BLED Spoštovani! Za 7. redno sejo vam v prilogi posredujemo: zapisnike sej delovnih teles občinskega sveta: - Odbora

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

S C E N A R I J

S C E N A R I J OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET Številka: 0322-0005/2013 Datum: 30. 5. 2013 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI ZAPISNIK 24. seje Občinskega sveta z dne 29. maja 2013 Od 29 članov Občinskega sveta je na seji prisotnih

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik-1.docx

Microsoft Word - zapisnik-1.docx OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2016 Datum: 1.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23.3.2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več