209 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH PRIMARY IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "209 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH PRIMARY IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN"

Transkripcija

1 209 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH PRIMARY IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN CHILDREN B. Faganel Kotnik, J. Jazbec, L. Kitanovski Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija IZVLEČEK Primarna imunska trombocitopenija (ITP) je pridobljena imunska motnja, za katero je značilna izolirana trombocitopenija ob odsotnosti drugih vzrokov trombocitopenije. Otroka s primarno imunsko trombocitopenijo ogrožata znotrajmožganska krvavitev in krvavitev v trebušno ali prsno votlino. Postavitev diagnoze temelji na značilni anamnezi in kliničnem pregledu. Vrednost trombocitov se pri novoodkriti ITP običajno normalizira v dveh do štirih mesecih, zato zdravljenje priporočamo le za bolnike s tveganjem hujših krvavitev. Novoodkrito ITP lahko zdravimo z intravenskimi imunoglobulini (IVIg) in glukokortikoidi, redkeje z imunoglobulini anti-rh-d ter izjemoma s splenektomijo. Vztrajajoča in kronična ITP potekata pri otrocih večinoma brez večjih težav s krvavitvami. Pri dobri polovici otrok s kronično ITP se število trombocitov stabilizira in le izjemoma je potrebno zdravljenje z zdravili ali splenektomija. Kronična ITP je v primerjavi z novoodkrito ITP bolj odporna na zdravljenje. Po splenektomiji lahko dosežemo remisijo pri 60 % otrok, druge možnosti zdravljenja kronične ITP so zdravljenje z intravenskimi imunoglobulini, glukokortikoidi, imunoglobulini anti-rh-d, rituksimabom, imunosupresivnimi zdravili, vinkristinom, danazolom in rastnimi faktorji za trombocite (romiplostim, eltrombopag) ter ob dokazani okužbi z bakterijo Helicobacter pylori protimikrobno zdravljenje. Ključne besede: trombocitopenija, imunski sistem, krvavitev, imunoglubulini, splenektomija, glukokortikoidi, imunosupresivi, Helicobacter pylori. ABSTRACT Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an acquired immune-mediated disorder characterised by isolated thrombocytopenia in the absence of any obvious initiating and/or underlying cause of the thrombocytopenia. Children with ITP are at risk of intracranial bleeding and bleeding in the chest or abdomen. The diagnosis is based on a typical clinical history and examination. In newly diagnosed ITP, the platelet count

2 210 Slov Pediatr 2018; 25 usually normalises in two to four months, hence treatment is reserved only for patients at increased risk of serious bleeding. Newly diagnosed ITP is treated with intravenous immunoglobulins (IVIg) and glucocorticoids, less often with anti-rh-d immunoglobulins and only exceptionally with splenectomy. In persistent or chronic ITP, children usually do not bleed significantly. In half of the children with chronic ITP, the platelet count stabilises over time. Only exceptionally is treatment with medications or splenectomy necessary. Chronic ITP is more resistant to treatment than newly diagnosed ITP. After splenectomy, remission is achieved in 60 % of children. Other treatment options for chronic ITP are intravenous immunoglobulins, glucocorticoids, anti-rh-d immunoglobulins, rituximab, immunosuppressives, vincristine, Danazol, growth factors for platelets (romiplostim and eltrombopag) and antimicrobial treatment of infection with Helicobacter pylori, when proven. Key words: thrombocytopenia, immune system, bleeding, immunoglobulins, splenectomy, glucocorticoids, immunosupressives, Helicobacter pylori. UVOD Primarna imunska trombocitopenija je pridobljena imunska motnja, za katero sta značilni izolirana trombocitopenija s številom trombocitov v periferni krvi < 100 x 10 9 /l in odsotnost drugih vzrokov trombocitopenije. Je najpogostejša pridobljena motnja trombocitov v otroštvu z letno pojavnostjo 4/ otrok do 15. leta starosti (1), kar je primerljivo z letno pojavnostjo akutne levkemije. Najpogostejša starost ob diagnosticiranju je 2 10 let, v povprečju štiri leta. Za ITP nekoliko pogosteje zbolijo dečki kot deklice. Glede na trajanje razlikujemo med novoodkrito ITP, vztrajajočo ITP (trajanje 3 12 mesecev) in kronično ITP (trajanje 12 mesecev ali dlje) (2). O hudi ITP govorimo, če je zaradi krvavitve potrebno zdravljenje, in sicer ne glede na število trombocitov v periferni krvi (2). Primarna ITP se pojavi brez jasnega vzroka, sekundarna pa v sklopu drugih bolezenskih stanj, kot so okužbe in motnje imunskega odziva (3). V nasprotju z ITP pri odraslih se pri otrocih pred ITP pogosto pojavi okužba, navadno virusne etiologije, ki le redko, večinoma pri večjih otrocih, preide v kronično obliko. Otroka z novoodkrito, vztrajajočo ali kronično ITP ogrožajo krvavitve, najbolj znotrajmožganska krvavitev in krvavitev v trebušno ali prsno votlino. KLINIČNA SLIKA Za ITP so značilni nenaden nastanek petehialnih krvavitev po koži in sluznicah ter hematomov in sufuzij po koži po neznatnih poškodbah, krvavitve iz dlesni in nosne sluznice, hematurija, krvavitve iz spodnjih prebavil pri sicer zdravem otroku ter obilne menstrualne krvavitve pri sicer zdravi mladostnici. Redke so krvavitve v mrežnico, hematemeza in melena. Včasih se bolezen razvije postopno v nekaj tednih ali mesecih. Pri skoraj polovici primerov se znaki pojavijo v 1 3 tednih po preboleli virusni okužbi z običajnimi virusi prehlada (2). Redko se nastane med prebolevanjem okužbe z virusom Varicella zoster, virusom Epstein-Barr ali citomegalovirusom. Sprožilni dejavnik je lahko tudi cepljenje z oslabljenimi živimi cepivi (ošpice-mumps-rdečke) (4, 5) ali zdravljenje z nekaterimi zdravili (npr. antikonvulzivi, kot sta karbamazepin ali fenobarbiton). Izjemoma ugotavljamo tudi znake revmatskih bolezni, sistemskih vezivnotkivnih bolezni in motenj v delovanju ščitnice ali znake hemolitične anemije. Le 3 % otrok z ITP imajo klinično pomembne simptome, najpogosteje hudo epistakso ali krvavitev iz prebavil (6, 7), največkrat pri številu trombocitov < 10 x 10 9 /l. Znotrajmožganska krvavitev je redek, a življenje ogrožajoč dogodek, ki lahko nastane po poškodbi ali spontano oz. po manjši poškodbi. Na-

3 Slov Pediatr 2018; njo pomislimo po vsaki poškodbi glave ali ob pojavu glavobola brez jasnega vzroka. Najbolj ogroženi so otroci s številom trombocitov < 10 x 10 9 /l, pojavi pa se lahko tudi med zdravljenjem in je redko smrtna (8 10). Ocenjena pojavnost znotrajmožganske krvavitve pri ITP je 0,1 0,5 % ( 9, 10). Umrljivost zaradi znotrajmožganske krvavitve se po uvedbi IVIg v letu 1980 ni spremenila. Dejavniki tveganja znotrajmožganske krvavitve pri otrocih z ITP so poškodba glave in hkratno zdravljenje zdravili z acetilsalicilno kislino oz. drugimi zdravili, ki vplivajo na delovanje trombocitov, ter hkratna motnja strjevanja krvi ali vaskulitis (2, 11, 12). DIAGNOSTICIRANJE IN DIFEREN- CIALNO DIAGNOSTICIRANJE Diagnoza temelji na značilni anamnezi in izsledkih kliničnega pregleda (Tabela 1) (2) ter pregledu krvne slike in razmaza periferne krvi, s katerimi izključimo drug vzrok trombocitopenije. Odgovor na zdravljenje govori v prid diagnozi primarne ITP, vendar sekundarne ITP ne moremo izključiti. Aspiracijsko punktiranje kostnega mozga ob postavitvi diagnoze je potrebno ob dodatnih odstopanjih v krvni sliki in/ali razmazu krvi, prisotnosti sistemskih bolezenskih znakov (npr. bolečinah v kosteh), povečani vranici, povečanih jeter pri otrocih, starejših od treh let, ter pred uvedbo zdravljenja z glukokortikoidi, saj lahko začasno zakrijejo morebitno akutno levkemijo. Aspiracijsko punktiranje kostnega mozga je priporočljivo tudi ob nezadovoljivem odgovoru na zdravljenje z zdravili prve izbire in če ITP brez izboljšanja traja več kot 3 6 mesecev (2, 13). Izključiti moramo predvsem infiltrativne procese v kostnem mozgu (levkemija, limfom, mielofibroza, nevroblastom, osteopetroza, zasevki solidnih tumorjev, bolezni kopičenja), lahko pa je trombocitopenija posledica zavore kostnega mozga po preboleli virusni okužbi (virus Epstein-Barr, vi- Tabela 1. Anamneza in klinični pregled bolnika z ITP. Table 1. History and clinical examination of a patient with ITP. Anamneza simptomi krvavitve: tip in jakost krvavitve, trajanje krvavitve po predhodnih invazivnih posegih in/ali poškodbah sistemski simptomi, predhodna viroza, izpostavitev okužbi z virusom Varicella zoster, simptomi avtoimunske bolezni ali ponavljajočih se okužb predhodno cepljenje z živimi cepivi zdravila: heparin, kinin/kinidin, sulfonamidi (povzročajo trombocitopenijo), aspirin dejavniki tveganja za okužbo s HIV (vključno s HIV-statusom matere) družinska anamneza trombocitopenije ali hematološke bolezni druge bolezni in bolezenska stanja s povečanim tveganjem krvavitve življenjski slog Opomba: *Pri 12 % otrok lahko tipamo rob vranice. Klinični pregled znaki krvavitve: tip in jakost krvavitve ocena velikosti jeter, vranice, bezgavk* znaki okužbe dismorfizmi, značilni za prirojene motnje (okostje, sluh ipd.) specifični prirojeni sindromi (Fanconijev sindrom, Wiskott-Aldrichov sindrom, Alportov sindrom, Bernard- -Soulierjev sindrom, sindrom sivih trombocitov, May- -Hegglinova anomalija, trombocitopenija z odsotnim radiusom, dedne trombocitopenije)

4 212 Slov Pediatr 2018; 25 rus hepatitisa B, virus hepatitisa C, virus človeške imunske pomanjkljivosti), posledica jemanja zdravil, obsevanja, transfuzije, pomembnega pomanjkanja vitamina B 12 ali folatov, mikroangiopatske hemolitične anemije, hemolitično-uremičnega sindroma, trombotične trombocitopenične purpure, Kasabach-Merrittovega sindroma, diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK), maligne hipertenzije, srčnih bolezni ter redkeje specifičnih sindromov (Fanconijev sindrom, trombocitopenija z odsotnima radiusoma, Wiskott-Aldrichov sindrom, sindrom sivih trombocitov, Alportov sindrom, sindrom dedne trombocitopenije, Bernard-Soulierjev sindrom) in presnovnih bolezni (metilmanonska acidemija). Le redko je trombocitopenija lažna oz. posledica napačne ocene avtomatskega števca zaradi tvorbe skupkov trombocitov, kar razkrijemo s ponovnim razmazom krvi. Če pri otroku ugotavljamo več avtoimunskih citopenij hkrati, moramo izključiti sistemski eritematozni lupus, kombinirano variabilno imunsko pomanjkljivost (CVID) ali avtoimunski limfoproliferativni sindrom (ALPS). Posebej pozorno moramo obravnavati otroka s hemoragično obliko noric in trombocitopenijo, saj je v ozadju bolezni lahko življenje ogrožajoč zaplet zaradi pridobljenega hujšega pomanjkanja proteina C in mikrovaskularne tromboze v poteku diseminirane intravaskularne koagulacije. NAPOVED IZIDA BOLEZNI Obolevnost in umrljivost zaradi krvavitve sta pri ITP nizki (manj kot 5-odstotni). Kar 80 % otrok z novoodkrito ITP spontano ozdravi v dveh mesecih (2, 14), nadaljnjih 15 % otrok pa v največ enem letu po postavitvi diagnoze. Opisujejo primere spontane remisije 10 let in celo 20 let po postavitvi diagnoze (15, 16). Vztrajajoča in kronična ITP potekata pri otrocih večinoma brez večjih krvavitev. Vrednosti trombocitov so pri kronični ITP ob odkritju večinoma višje kot pri novoodkriti ITP in se gibljejo med 40 x 10 9 /l in 80 x 10 9 /l. Pri dobri polovici otrok s kronično ITP se število trombocitov stabilizira, zato sta zdravljenje z zdravili, ki je manj uspešno od zdravljenja novoodkrite ITP, ali splenektomija potrebni le izjemoma. Pri bolnikih z vztrajajočo ITP opravimo aspiracijsko punktiranje kostnega mozga ter preiskave za izključitev morebitne avtoimunske bolezni (ANA, antikardiolipinska protitelesa, lupusni antikoagulanti), CVID, okužbe s HIV, HCV in okužbe z bakterijo Helicobacter pylori ter ponovno preverimo anamnezo glede uživanja zdravil. ZDRAVLJENJE Jasnih priporočil za zdravljenje ITP ni. Pri odločanju o zdravljenju je bistvena klinična slika in ne število trombocitov v periferni krvi. Ker večina otrok z novoodkrito ITP nima pomembnih znakov krvavitev, zdravljenje z zdravili največkrat ni potrebno. Večinoma se pri akutni ITP odločimo za opazovanje, če bolnik malo krvavi in ima število trombocitov > 10 x 10 9 /l ter nima pridruženih bolezni. Nasprotno se za čim prejšnje zdravljenje odločimo pri bolniku z epistakso ter s številnimi petehijami in ekhimozami, čeprav je število trombocitov > 20 x 10 9 /l. Ker se vrednost trombocitov pri več kot 80 % bolnikov navadno normalizira v dveh do štirih mesecih oz. najkasneje v enem letu, zdravljenje priporočamo le za bolnike, ki jih ogroža huda krvavitev (17). Klinična ocena ogroženosti, ki nas usmerja pri odločitvi o potrebi po zdravljenju, temelji na oceni jakosti krvavitve, predvsem prisotnosti mokre purpure. V pomoč je lahko tudi ocenjevalna lestvica, ki temelji na kliničnem pregledu in anamnezi. Z njo ocenimo jakost krvavitve na devetih anatomskih mestih, čeprav priporočil o ukrepanju glede na število doseženih točk ni (18, 19). Ogroženi so bolniki s pogostimi obilnimi epistaksami, obilnimi menstrualnimi krvavitvami ter krvavitvami iz sečil, prebavil in ustne votline. Poleg

5 Slov Pediatr 2018; klinične ocene ogroženosti in števila trombocitov moramo pri odločitvi za zdravljenje upoštevati še življenjski slog, bolnikovo starost in psihosocialni vidik (zanesljivost staršev oz. skrbnikov). Za sprejem v bolnišnico se odločimo pri otrocih s pomembno krvavitvijo ali izjemoma pri neugodnih psihosocialnih razmerah, kot so oddaljenost najbližje bolnišnice, nemiren otrok in ogrožajoče socialno okolje. Zdravljenje novoodkrite ITP ne vpliva na potek bolezni; predvsem preprečuje hude in življenje ogrožajoče krvavitve. Nedvomnih dokazov, da zdravljenje ITP zmanjša pojavnost znotrajmožganske krvavitve, kljub temu ni (20). Novoodkrito ITP lahko zdravimo z glukokortikoidi, intravenskimi imunoglobulini, redkeje z imunoglobulini anti-rh-d ter izjemoma s splenektomijo. Noben izmed naštetih načinov zdravljenja ni povsem varen. Glukokortikoide dajemo v obliki prednizona v odmerku 2 mg/kg TT/dan dva tedna (največ 80 mg/ dan) in nato odmerek postopno zmanjšujemo do ukinitve zdravila 21. dne po začetku zdravljenja. Prednosti zdravljenja z glukokortikoidi so možnost ambulantne obravnave, peroralno dajanje in nizka cena, slabosti pa povečan tek, kušingoidni izgled, motnje razpoloženja, hipertenzija in drugi znani neželeni učinki dolgotrajnega zdravljenja z glukokortikoidi (2, 21 23) ter potreba po aspiracijskem punktiranju kostnega mozga pred uvedbo zdravljenja za izključitev levkemije (13), čeprav po podatkih retrospektivne raziskave skupine Pediatric Oncology Group nobeden izmed približno 2,000 otrok, ki so bili obravnavani zaradi izolirane trombocitopenije, v nadaljnem poteku bolezni ni razvil akutne levkemije. Prednost IVIg, ki jih dajemo v odmerku 1 g/kg TT v šestih urah prvi dan in po potrebi še tretji dan oz. alternativno z manjšimi odmerki, ki povzročajo manj neželenih učinkov (0,5 g/kg TT 3 5 dni), je hiter porast števila trombocitov pri % otrok na več kot 20 x 10 9 /l v 72 urah po dajanju IVIg (2, 24). Ob potrebi po aspiracijskem punktiranju kostnega mozga zdravljenje z IVIg v nasprotju z glukokortikoidi ne vpliva na začasno remisijo morebitne levkemije. Slabosti so predvsem cena pripravka, potreba po bolnišnični obravnavi, intravenska infuzija ter neželeni učinki, npr. alergijske reakcije, aseptični meningitis, glavobol, vročina, slabost, bruhanje in redkeje huda hemolitična anemija z možno ledvično odpovedjo (2). O zdravljenju kronične in ponavljajoče se ITP se odločamo individualno. Predvsem pretehtamo izraženost simptomov ter vpliv bolezni na kakovost življenja (25, 26). Pri 60 % otrok lahko po splenektomiji dosežemo remisijo. Ker pa jo lahko spremljajo zapleti, npr. perioperativni zapleti in nagnjenost k hudim okužbam z bakterijami z ovojnico, predvsem pri otrocih, mlajših od 5 let (27), je indicirana le izjemoma (2). Druge možnosti zdravljenja kronične ITP so IVIg, glukokortikoidi, imunoglobulini anti- -Rh-D, rituksimab, imunosupresivna zdravila (azatioprin, ciklofosfamid, ciklosporin), vinkristin, danazol (28, 29) ter protimikrobno zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, ki je možen vzročni dejavnik kronične ITP, čeprav uporabnosti tovrstnega zdravljenja pri otrocih niso dokazali (30). V Sloveniji je za zdravljenje kronične ITP pri otrocih odobren rastni dejavnik za trombocite v obliki peroralnih tablet eltrombopag (Revolade ), v kratkem pa pričakujemo tudi odobritev rastnega dejavnika za trombocite v obliki podkožnih injekcij romiplostim (Nplate ) (31 33). Eltrombopag in romiplostim sta terapevtski učinkovini, ki se vežeta na receptor za trombopoetin (TPO-R) in ga aktivirata ter spodbudita nastajanje trombocitov; eltrombopag je nepeptidni agonist TPO-R, romiplostim pa peptidni agonist TPO-R. Po vezavi na TPO-R aktivirata pot JAK/STAT, kar vodi v rast celic, aktiviranje MAPK kinazne poti pa potencira dozorevanje trombocitov. Vezava na TPO-R povzroči mitozo, endomitozo, dozorevanje in antiapoptotični učinek

6 214 Slov Pediatr 2018; 25 prekurzorjev megakariocitov in megakariocitov. Pri odraslih se je po izsledkih raziskave EXTEND v dobrih 8 letih opazovanj eltrombopag izkazal kot varno zdravilo (34). Odobritve za eltrombopag za zdravljenje kronične ITP pri otrocih, starih več kot 1 leto, temeljijo na podatkih raziskav PETIT and PETIT2 (35, 36). Otroci, ki so prejemali eltrombopag, so utrpeli manj krvavitev in so redkeje potrebovali zdravljenje za zaustavljanje krvavitev. Stalen odgovor na zdravljenje so dosegli pri 40 % otrok, ki so prejemali eltrombopag, učinek pa je bil enak v vseh starostnih skupinah. Med zdravljenjem otroci niso utrpeli trombemboličnih dogodkov ali rakavih bolezni. Pri dveh bolnikih, ki so prejemali eltrombopag, se je pojavila katarakta. Oba sta pred eltrombopagom prejemala kortikosteroide, en pa je imel katarakto že pred začetkom zdravljenja. Vplivi na delovanje jeter so bili blagi, popravljivi in niso povzročali nikakršnih simptomov. Na osnovi izsledkov raziskav so eltrombopag odobrili za uporabo pri otrocih, starejših od enega leta, s kronično ITP in z nezadovoljivim odgovorom na zdravljenje s kortikosteroidi, imunoglobulini ali splenektomijo. Otrokom v starosti 1 5 let ga predpisujemo v odmerku 25 mg/24 ur per os, starejšim otrokom pa v odmerku 50 mg/24 ur per os, da dosežemo in vdržujemo število trombocitov 50,000/ μl. Če po štirih tednih zdravljenja z največjim možnim odmerkom eltrombopaga enkrat dnevno (tj. 75 mg) ne dosežemo klinično učinkovitega porasta števila tromobocitov, zdravilo ukinemo. Pred uvedbo zdravila ter med uvajanjem in prejemanjem zdravila moramo poleg hemograma spremljati tudi vrednosti jetrnih encimov in bilirubina. Življenje ogrožajočo krvavitev zdravimo s transfuzijo trombocitov v odmerku, ki je 2- do 3-krat večji od običajnega in pomaga predvsem pri vzpostavljanju hemostaze, hkrati pa dajemo tudi intravenske glukokortikoide v visokem odmerku ter IVIg ali redkeje IV anti-d, saj transfundirane trombocite imunski sistem uniči podobno kot nativne trombocite (37). V izjemnih primerih je potrebna nujna splenektomija in le izjemoma plazmafereza. Pri vztrajajoči epistaksi, menstrualni krvavitvi ali krvavitvi iz prebavil lahko dodamo tudi peroralni ali intravenski antifibrinolitik, največkrat traneksamično kislino (Azeptyl, Ugurol ), ki je pri krvavitvi iz sečil kontraindicirana. Po postavitvi diagnoze bolnika oz. njegove starše opozorimo na nevarnost notranjih krvavitev, zato odsvetujemo dejavnosti z veliko verjetnostjo padcev ter poškodb glave, prsnega koša ali trebuha (npr. kontaktne športe). Če pride do poškodbe, je potreben takojšnji posvet. Pri majhnem otroku naj starši oblazinijo tudi posteljo. Izogibati se morajo jemanju zdravil, ki vplivajo na delovanje trombocitov (acetilsalicilna kislina in njeni derivati, nesteroidni antirevmatiki, zdravila proti prehladu z antihistaminiki). Pri številu trombocitov < 50 x 10 9 /l je prepovedano vbrizganje zdravil in cepiv v mišico. Nenujne invazivne posege, vključno s puljenjem zob, v tem času odsvetujemo. ZAKLJUČEK V strokovni literaturi obstajajo razhajanja glede indikacij za zdravljenje akutne in kronične imunske trombocitopenije. O potrebi po zdravljenju se zato odločamo na osnovi klinične slike in ne števila trombocitov. Za zdravljenje se večinoma odločimo pri pojavu sluzničnih krvavitev (mokra purpura), poškodb in ob potrebi po operativnem ali drugem invazivnem posegu. Na odločitev o zdravljenju pri otrocih vplivata tudi socialni vidik in življenjski slog. Čeprav je cepljenje OMR v redkih primerih povezano z nastankom ITP, naj nepopolno cepljeni ali necepljeni otroci prejmejo cepivo po nacionalnem cepilnem programu (24).

7 Slov Pediatr 2018; LITERATURA 1. Lilleyman JS. Management of childhood idiopathic thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 1999; 105 (4): Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood 2010; 14; 115 (2): Johnsen J. Pathogenesis in immune thrombocytopenia: new insights. ASH Education Book 2012; Perricone C, Ceccarelli F, Nesher G, Borella E, Odeh Q, Conti F et al. Immune thrombocytopenic purpura (ITP) associated with vaccinations: a review of reported cases. Immunol Res 2014; 60 (2-3): O Leary ST, Glanz JM, McClure DL, Akhtar A, Daley MF, Nakasato C et al. The risk of immune thrombocytopenic purpura after vaccination in children and adolescents. Pediatrics 2012; 129 (2): Bolton-Maggs PH, Moon I. Assessment of UK practice for management of acute childhood idiopathic thrombocytopenic purpura against published guidelines. Lancet 1997; 350 (9078): Neunert CE, Bright BC, Buchanan GR. Severe chronic refractory immune thrombocytopenic purpura during childhood: a survey of physician management. Pediatr Blood Cancer 2008; 51 (4): George JN. Diagnosis, clinical course, and management of idiopathic thrombocytopenic purpura. Curr Opin Hematol 1996; 3 (5): Lilleyman JS. Intracranial haemorrhage in idiopathic thrombocytopenic purpura. Paediatric Haematology Forum of the British Society for Haematology. Arch Dis Child 1994; 71 (3): Lilleyman JS. Intracranial hemorrhage in chronic childhood ITP. Pediatr Hematol Oncol 1997; 14 (5): Cines D, McMillan R. Management of adult idiopathic thrombocytopenic purpura. Annu Rev Med 2005; 56: Miller BA. Autoimmune pancytopenia of childhood associated with multisystem disease manifestations. J Pediatr 1983; 103 (6): De Mattia D, Del Principe D, Del Vecchio GC, Jankovic M, Arrighini A, Giordano P et al. Acute childhood idiopathic thrombocytopenic purpura: AIEOP consensus guidelines for diagnosis and treatment. Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica. Haematologica 2000; 85 (4): Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. Blood 2009; 113: Tamary H, Kaplinsky C, Levy I, Cohen IJ, Yaniv I, Stark B et al. Chronic childhood idiopathic thrombocytopenia purpura: long-term follow-up. Acta Paediatr 1994; 83 (9): Reid MM. Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: incidence, treatment, and outcome. Arch Dis Child 1995; 72 (2): Tarantino MD, Buchanan GR. The pros and cons of drug therapy for immune thrombocytopenic purpura in children. Hematol Oncol Clin North Am 2004; 18 (6): Buchanan. Grading of hemorrhage in children with idiopathic thrombocytopenic purpura. J Pediatr 2002; 141 (5): Page LK, Psaila B, Provan D, Michael Hamilton J, Jenkins JM, Elish AS et al. The immune thrombocytopenic purpura (ITP) bleeding score: assessment of bleeding in patients with ITP. Br J Haematol 2007; 138 (2): Buchanan GR, Adix L. Grading of hemorrhage in children with idiopathic thrombocytopenic

8 216 Slov Pediatr 2018; 25 purpura. J Pediatr 2002; 141(5): Bilgir O, Bilgir F, Kebapcilar L, Bozkaya G, Çalan M, Kirbiyik H et al. Comparison of conventional dose steroid treatment and high dose steroid treatment as run-in regime for splenectomy in immune thrombocytopenic purpura (ITP). Transfus Apher Sci 2011; 44(3): Stasi R, Provan D. Management of immune thrombocytopenic purpura in adults. Mayo Clin Proc 2004; 79(4): Buchanan GR, Holtkamp CA. Prednisone therapy for children with newly diagnosed idiopathic thrombocytopenic purpura. A randomized clinical trial. Am J Pediatr Hematol Oncol 1984; 6 (4): Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 2011; 21; 117(16): Heitink-Pollé KM, Haverman L, Annink KV, Schep SJ, de Haas M, Bruin MC. Health-related quality of life in children with newly diagnosed immune thrombocytopenia. Haematologica 2014; 99(9): Mathias SD, Gao SK, Miller KL, Cella D, Snyder C, Turner R et al. Impact of chronic Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) on health-related quality of life: a conceptual model starting with the patient perspective. Health Qual Life Outcomes 2008; 6: Cooper N. A review of the management of childhood immune thrombocytopenia: how can we provide an evidence-based approach? Br J Haematol 2014; 165(6): Arnold DM, Kelton JG. Current options for the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura. Semin Hematol 2007; 44 (Suppl 5): S Bennett CM, Rogers ZR, Kinnamon DD, Bussel JB, Mahoney DH, Abshire TC, et al. Prospective phase 1/2 study of rituximab in childhood and adolescent chronic immune thrombocytopenic purpura. Blood 2006; 107 (7): Kühne T, Michaels LA. Helicobacter pylori in children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: are the obstacles in the way typical in pediatric hematology? J Pediatr Hematol Oncol 2008; 30 (1): Newland A. Thrombopoietin mimetic agents in the management of immune thrombocytopenic purpura. Semin Hematol 2007; 44 (Suppl 5): S Andemariam B, Bussel J. New therapies for immune thrombocytopenic purpura. Curr Opin Hematol 2007; 14 (5): Garzon AM, Mitchell WB. Use of thrombopoietin receptor agonists in childhood immune thrombocytopenia. Front Pediatr 2015; 3: Saleh MN, Bussel JB, Cheng G, Meyer O, Bailey CK, Arning M et al on behalf of the EXTEND Study Group. Blood 2013, 121: Bussel JB, de Miguel PG, Despotovic JM, Grainger JD, Sevilla J, Blanchette VS et al. Eltrombopag for the treatment of children with persistent and chronic immune thrombocytopenia (PETIT): a randomised, multicentre, placebo-controlled study. Lancet Haematol 2015; 2: e Grainger JD, Locatelli F, Chotsampancharoen T, Donyush E, Pongtanakul B, Komvilaisak P et al. Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 386 (10004): Carr JM, Kruskall MS, Kaye JA, Robinson SH. Efficacy of platelet transfusions in immune thrombocytopenia. Am J Med 1986; 80 (6):

9 Slov Pediatr 2018; Kontaktna oseba / Contact person: Asist. dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med. Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Bohoričeva 20 SI-1000 Ljubljana Slovenija E-pošta:: Prispelo/Received: Sprejeto/Accepted:

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati KO za hematologijo, UKCL zdravljenje s trombocitnimi koncentrati Barbara Skopec poraba KT na KOH 2012 2013 2014 Trombo afereza 2159 2048 1712 trombo zlitje 1551 1822 1781 skupaj 3710 3870 3493 indikacije

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše)

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše) Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) predstavitev za starše Cepljenje in cepiva S cepljenjem izzovemo imunost tako, da s cepivom v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL Priloga II Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnilo povzetkov glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo, ki jih je predstavila Evropska agencija za zdravila 75 Znanstveni zaključki Splošni

Prikaži več

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/si/intro Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je to? Kronični rekurentni multifokalni osteomielitis (angl.

Prikaži več

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje KAJ SO EVROPSKE REFERENČNE MREŽE? Evropske referenčne mreže združujejo zdravnike in raziskovalce

Prikaži več

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (v nadaljnjem

Prikaži več

PREDLOG PROGRAMA

PREDLOG PROGRAMA Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2014 KAZALO 1 CEPLJENJE IN ZAŠČITA S SPECIFIČNIMI IMUNOGLOBULINI ZA PREDŠOLSKE OTROKE... 5 tetanusu... 5 1.1 CEPLJENJE... 5 1.1.1

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 TARČNO ZDRAVLJENJE KLL IN NHL NATAŠA FIKFAK SB NOVA GORICA MARIBOR, OKTOBER 2015 IDELALIZIB SMERNICE ZDRAVLJENJA R/R KLL IN R INDOLENTNEGA NHL SMERNICE ESMO 2015 PRIPOROČILA NCCN 2015 ŠTUDIJA 101-09

Prikaži več

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl Dodatek III Predlagano besedilo za povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 12 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA IN NAVODILO ZA UPORABO 13 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina/askorbinska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017 1 Pregled vsebine Ključni poudarki 3 Priporočila 3 1 Nove diagnoze okužb s HIV 4 2 Pozne diagnoze 6 3 Aids in smrt

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja KOL... ...za bolnike, ki so

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

National mozobil expirirence

National mozobil expirirence Zdravljenje z azacitidinom - naše izkušnje Matjaž Sever, dr. med. KO za hematologijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Uvod Mielodisplastični sindromi so heterogena skupina klonskih bolezni. Značilna

Prikaži več

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT Redni letni strokovni posvet, Rogaška Slatina, 13. november 2015 SKUPINE OTROK, KI SO POSEBEJ OGROŽENE ZA RESEN POTEK RESPIRATORNIH OBOLENJ Kornhauser Cerar Lilijana, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Antibiotična kirurška profilaksa Prof. dr. Bojana Beović, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence

Prikaži več

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Izdalo: Združenje Europacolon Slovenija Strokovni pregled vsebine: doc. dr. Janja Ocvirk dr. med. Pozdravljeni,

Prikaži več

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka Ne bojte se napredovati počasi, bojte se le tega, da bi se ustavili. Kitajska modrost Imunoonkologija je nov način zdravljenja raka, ki prinaša novo upanje

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

PIL

PIL Navodilo za uporabo Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje ceftriakson Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRISTOP PRI AKUTNI HD/PF PRI OTROCIH Rina Rus Klinični oddelek za nefrologijo Pediatrična klinika KRANJSKA GORA, november 2013 Otroci, ki potrebujejo zaradi

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Ranital 150 mg filmsko obložene tablete Ranital 300 mg filmsko obložene tablete RANITIDINUM Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat)

Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat) Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat) - KLZ Podčetrtek, 8. 1 0. 2 0 16 AV TO R I C A : A n d r e j a H r a š o v e c - L a m p r e t, d r. m e d., s p e c. t r a n s f. m e d. S O AV TO R :

Prikaži več

Tekst

Tekst Služba za odnose z javnostmi Sporočilo za medije Zaloška cesta 2 1525 Ljubljana E soj@kclj.si W www.kclj.s Ob poteku mednarodnega srečanja v Ljubljani:»3. konferenca o virusnih hepatitisih in sookužbi

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Betaklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete Betaklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana,

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, 28.03.2019 Uvod Načini izboljšanja izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Seznam predoperativnih preiskav in testov za pripravo pacienta na poseg v osnovnem zdravstvu Zahtevnost posega MALI SREDNJE VELIKI VELIKI ASA razred ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Bolnica s hipogamaglobulinemijo prikaz primera Pomladanski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije Podčetrtek, 4. in 5. aprila 2014 Irena Umek Bricman Navadna spremenljiva imunska pomanjkljivost

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Interakcije zdravil Marija Bogataj Interakcije zdravil: farmacevtske: fizikalna ali kemijska inkompatibilnost običajno napovedljive skoraj vedno se jim je mogočeizogniti parenteralne oblike, peroralne:

Prikaži več

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Zdenka Šlejkovec, Helena Podgo Peter Černelč in Ingrid Falnog Akutna promielocitna levkemija (APL) Večina primerov APL (98%)

Prikaži več

Tysabri, INN: natalizumab

Tysabri, INN: natalizumab 25/04/2016 EMA/266665/2016 EMA potrjuje priporočila za zmanjševanje tveganja za možgansko okužbo PML pri Pri bolnikih s povečanim tveganjem je treba razmisliti o pogostejšem magnetnoresonačnem slikanju.

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3  - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

DODATEK I

DODATEK I Navodilo za uporabo IBUBEL COMBO 50 mg/30 mg v 1 g gel ibuprofen/levomentol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina benzidaminijev klorid/cetilpiridinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Rawel SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem indapamid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 ml peroralne suspenzije (1 brizga za peroralno dajanje) vsebuje 120 mg paracetamola. 1 ml peroralne

Prikaži več

IPI

IPI Navodilo za uporabo Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injiciranje cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi Pred začetkom uporabe cepiva natančno preberite

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si Stran 1 NAVODILO ZA UPORABO kalcij Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam

Prikaži več

Modul družinska medicina marec 2019

Modul družinska medicina marec 2019 SODELOVANJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE in KLINIČNEGA FARMACEVTA: Program Farmacevtskega svetovanja Modul multimorbidnost in predpisovanje zdravil Ljubljana, 22.3.2019 Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

][][#][[/

][][#][[/ Navodilo za uporabo CAFFETIN tablete Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu

Prikaži več

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE)

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, 10.12.2012 MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00 E89) To poglavje vsebuje naslednje sklope:

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete simvastatin Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron C za otroke 120 mg/10 mg zrnca za peroralno raztopino 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 g zrnc za peroralno raztopino (1 vrečica) vsebuje 120 mg paracetamola in 10 mg askorbinske

Prikaži več

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo – izziv za prehransko podporo

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo –  izziv za prehransko podporo Celostna obravnava bolnikov s cistično fibrozo s tranzicijo izzivi po prehodu v odraslo dobo v Sloveniji Barbara Salobir, Izidor Kos 1 Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Interna klinika, UKC

Prikaži več

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471 Priloga IV Znanstveni zaključki 1 Znanstveni zaključki Zdravila, ki vsebujejo sartan, so pomembna možnost za zdravljenje resnih in morebitno resnih stanj, kot so hipertenzija in določene bolezni srca ali

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik POROČILO BOLNIŠNIČNEGA REGISTRA TUMORJEV PRSNEGA KOŠA KLINIKE GOLNIK 2010 2017 Razlaga uporabljenih kratic KG OP RT KT + RT ST KT BSC RP N Me Univerzitetna klinika Golnik Operacija, kirurško zdravljenje

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

Ca C Sandoz PIL

Ca C Sandoz PIL Navodilo za uporabo Ca-C Calvive 260 mg/1000 mg šumeče tablete kalcij/askorbinska kislina (vitamin C) Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri

Prikaži več

Kako organizirati smotrno rabo antibiotikov v bolnišnicah

Kako organizirati smotrno rabo antibiotikov v bolnišnicah Kako organizirati nadzorovano (smotrno) rabo antibiotikov (NRA) (antibiotic stewardship) v bolnišnicah Bojana Beović UKC Ljubljana Velike razlike v predpisovanju antibiotikov v Evropi: posledica drugačne

Prikaži več

Besponsa, INN-inotuzumab ozogamicin

Besponsa, INN-inotuzumab ozogamicin PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več

Xaluprine, INN-mercaptopurine

Xaluprine, INN-mercaptopurine PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Xaluprine 20 mg/ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En ml suspenzije vsebuje 20 mg merkaptopurina (v obliki monohidrata).

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Septabene 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml oralnega pršila, raztopine, vsebuje 1,5 mg benzidaminijevega klorida in 5 mg cetilpiridinijevega

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Meaxin 400 mg filmsko obložene tablete imatinib Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Ospamox 500 mg disperzibilne tablete Ospamox 750 mg disperzibilne tablete Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete Amoksicilin Pred začetkom jemanja tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 1 g kalcijevega karbonata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

220 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN O

220 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN O 220 Slov Pediatr 2018; 25: 220-227 Pregledni članek / Review article PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN OMR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF HEPATITIS B AND

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete Kventiax 150 mg filmsko obložene tablete Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete Kventiax 300 mg filmsko

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Amgevita; INN-adalimumab

Amgevita; INN-adalimumab PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

UPUTA

UPUTA Navodilo za uporabo PORTALAK 667 mg/ml sirup Lactulosum liquidum Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več