Diapozitiv 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Diapozitiv 1"

Transkripcija

1 RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA 9 Pomnilniška hierarhija RA , Škraba, Rozman, FRI

2 Pomnilniška hierarhija - vsebina 9 Pomnilniška hierarhija - cilji: Osnovno razumevanje : Lokalnosti pomnilniških dostopov Pomena in delovanja pomnilniške hierarhije Razumevanje predpomnilnikov: Vpliva na hitrost računanja Podmnožica vsebine gl. pomnilnika Razumevanje navideznega pomnilnika RA , Škraba, Rozman, FRI

3 Pomnilniška hierarhija - vsebina 9 Pomnilniška hierarhija Lokalnost pomnilniških dostopov Pomnilniška hierarhija Predpomnilnik Primer delovanja predpomnilnika Vrste predpomnilnikov glede na omejitve pri preslikavi blokov Vpliv predpomnilnika na hitrost delovanja CPE Primer: Vpliv predpomnilnika L2 na hitrost CPE Navidezni pomnilnik Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Napake strani Strategije in algoritmi Pohitritev preslikovanja RA , Škraba, Rozman, FRI

4 Pomnilniška hierarhija - vsebina Delovanje pomnilniške hierarhije Štirinivojska pomnilniška hierarhija povprečni čas dostopa kot ga vidi CPE Primer: Vpliv verjetnosti zgrešitve v glavnem pomnilniku na povprečni dostopni čas pri trinivojski pomnilniški hierarhiji RA , Škraba, Rozman, FRI

5 9.1 Lokalnost pomnilniških dostopov Princip lokalnosti pomnilniških dostopov je eden najpomembnejših pojavov, ki ga opazimo pri delovanju von Neumannovega računalnika. Programi bolj pogosto uporabljajo ukaze in operande, ki so v pomnilniku blizu trenutno uporabljanim. Programi pogosto več kot enkrat uporabijo iste ukaze in operande. RA , Škraba, Rozman, FRI

6 Lokalnost pomnilniških naslovov Tipičen program 90% časa uporablja samo 10% ukazov. Prostorska lokalnost Časovna lokalnost Lokalnost pomnilniških dostopov omogoča, da glavni pomnilnik nadomestimo s pomnilniško hierarhijo RA , Škraba, Rozman, FRI

7 9.2 Pomnilniška hierarhija Želja programerjev: čim hitrejši in čim večji pomnilnik Pomnilniška hierarhija, ki jo sestavlja več ločenih pomnilnikov z različnimi lastnostmi, omogoča realizacijo te iluzije: Predpomnilnik (lahko več nivojev predpomnilnikov) Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik Uspešno delovanje pomnilniške hierarhije je možno zaradi že omenjene lokalnosti pomnilniških dostopov. RA , Škraba, Rozman, FRI

8 Pomnilniška hierarhija Pomnilniško hierarhijo torej sestavlja več ločenih pomnilnikov z različnimi lastnostmi: Prvi v hierarhiji pomnilnik M1 (najbližji CPE) je najhitrejši najdražji in najmanjši. Zadnji v hierarhiji pomnilnik Mn (najbolj oddaljen od CPE) je najcenejši, največji in najpočasnejši. Cilj pomnilniške hierarhije je, da je velik, počasen in cenen pomnilnik Mn videti kot hiter in drag pomnilnik M1. RA , Škraba, Rozman, FRI

9 Primer trinivojske pomnilniške hierarhije CPE Predpomnilnik Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik M1 Statični RAM (SRAM) -najhitrejši -najdražji -najmanjši M2 Dinamični RAM (DRAM, SDRAM) -najpočasnejši -najcenejši -največji M3 Magnetni disk ali SSD CPE vidi pomnilniško hierarhijo kot glavni pomnilnik kot je definiran v von Neumannovem modelu RA , Škraba, Rozman, FRI

10 Pomnilniška hierarhija Pravilo delovanja hierarhije je, da je pomnilniški prostor na nivoju i podmnožica prostora na nivoju i+1. Če informacije do katere želi CPE ni v M1, se mora prenesti iz M2 v M1. Če je ni tudi v M2, se najprej prenese iz M3 v M2 in nato iz M2 v M1. Prenašanje iz enega nivoja na sosednji nivo se izvaja avtomatsko, brez sodelovanja programerja. RA , Škraba, Rozman, FRI

11 Pomnilniška hierarhija Za CPE je trinivojska pomnilniška hierarhija videti kot glavni pomnilnik velikosti M3, s hitrostjo ki je blizu hitrosti M1. Pomnilniška hierarhija bi bila brez lokalnosti pomnilniških dostopov neuporabna. RA , Škraba, Rozman, FRI

12 Pomnilniška hierarhija NARAŠČA Pomnilniška hierarhija Pomnilniki, ki sestavljajo pomnilniško hierarhijo Registri V CPE Hitrost in cena Oddaljenost od CPE in čas dostopa Velikost Predpomnilniki Glavni pomnilnik Polprevodniški disk (SSD) NARAŠČA NARAŠČA Navidezni pomnilnik Magnetni disk (HD) RA , Škraba, Rozman, FRI

13 Lastnosti pomnilnikov v pomnilniški hierarhiji Tehnologija Cena /GB Dostopni čas v ns Hitrost prenosa v GB/s Predpomnilnik SRAM ns 25+ GB/s Glavni pomnilnik DRAM ns 25+ GB/s Navidezni pomnilnik SSD < 0, ns 0,5 GB/s HDD < 0, ns 0,1 GB/s SRAM Statični RAM (bralno-pisalni pomnilnik) DRAM Dinamični RAM SSD Solid State Disk (polprevodniški disk) HDD Hard disk (magnetni disk) RA , Škraba, Rozman, FRI

14 9.3 Predpomnilnik Predpomnilnik (cache) je majhen hiter pomnilnik (SRAM) med CPE in glavnim pomnilnikom. Uporaba predpomnilnika v pomnilniški hierarhiji ustvari iluzijo hitrega pomnilnika, ki je hitrejši kot glavni pomnilnik. Vsebina predpomnilnika: podmnožica vsebine glavnega pomnilnika. CPE s pomnilniškim naslovom vedno dostopa do predpomnilnika. RA , Škraba, Rozman, FRI

15 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov CPE t a Predpomnilnik M p, t ap, H p Glavni pomnilnik Dvonivojska pomnilniška hierarhija M g, t ag M p predpomnilnik t ap čas dostopa do predpomnilnika [ns] H p verjetnost zadetka v predpomnilniku [%] M g t ag t a glavni pomnilnik čas dostopa do glavnega pomnilnika [ns] (verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku je 100%) povprečni čas dostopa do celotne hierarhije, kot ga vidi CPE [ns] RA , Škraba, Rozman, FRI

16 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov Pri dostopu CPE do informacije (ukaz, operand) v predpomnilniku sta dve možnosti: Zadetek (hit), če je naslov (in vsebina s tega naslova) v predpomnilniku čas dostopa je t ap Zgrešitev (miss), če naslova (in vsebine) ni v predpomnilniku čas dostopa je t ap + t ag Zadetek v predpomnilniku Zgrešitev v predpomnilniku CPE t a M p, t ap, H Glavni pomnilnik CPE t a Predpomnilnik Predpomnilnik M p, t ap, H blok Glavni pomnilnik M g, t ag naslov vsebina (ukaz ali podatek) M g, t ag RA , Škraba, Rozman, FRI

17 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov Uspešnost delovanja predpomnilnika merimo: N p N p Z verjetnostjo zadetka H H N N N N - število vseh dostopov do predpomnilnika (N = N g + N p ) N p - število zadetkov (želena informacija je v predpomnilniku) N g - število zgrešitev (želene informacije ni v predpomnilniku, potreben je prenos informacije iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik) Ali z verjetnostjo zgrešitve, ki je 1 - H (želimo čim manjšo) V predpomnilniku je verjetnost zadetka H 0,9 (90%) V primeru zgrešitve je potreben dostop do glavnega pomnilnika. g p RA , Škraba, Rozman, FRI

18 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov CPE t a Predpomnilnik Glavni pomnilnik M p, t ap, H M g, t ag Povprečni dostopni čas t a, kot ga vidi CPE, je: t t ( 1 H ) t a ap ag RA , Škraba, Rozman, FRI

19 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov Pri računanju je treba upoštevati dve posebnosti predpomnilnikov: Med glavnim pomnilnikom in predpomnilnikom se vedno prenaša predpomnilniški blok, kar je več sosednjih pomnilniških besed (bajtov) Čas v računalniku merimo z urinimi periodami Čas t ap za dostop do informacije v predpomnilniku je na nivoju L1 pri večini računalnikov od ene do nekaj urinih period. Pri zgrešitvi čas za dostop do glavnega pomnilnika in prenos bloka v predpomnilnik imenujemo zgrešitvena kazen t B. RA , Škraba, Rozman, FRI

20 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov Zgrešitvena kazen t B je čas, ki se ob zgrešitvi (verjetnost za zgrešitev je 1 H) prišteje k času dostopa do predpomnilnika. Zgrešitvena kazen je tipično med 10 in 100 urinimi periodami. Če ima računalnik tudi predpomnilnik na nivoju L2, je zgrešitvena kazen precej manjša, ker je predpomnilnik L2 hitrejši kot glavni pomnilnik. RA , Škraba, Rozman, FRI

21 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnikov Povprečni čas dostopa t a je z upoštevanjem zgrešitvene kazni: t t ( 1 H ) t a ap B t ap dostopni čas do predpomnilnika (1 - H) - verjetnost zgrešitve v predpomnilniku t B zgrešitvena kazen (čas dostopa do glavnega pomnilnika + čas za prenos bloka v predpomnilnik) Če sta časa t ap in t B v urinih periodah, je seveda tudi rezultat t a v urinih periodah. Povprečni dostopni čas v sekundah (t CPE je trajanje ene urine periode v sekundah) : t a [s] = t a [urine periode] * t CPE [s] RA , Škraba, Rozman, FRI

22 Predpomnilnik - zgradba predpomnilnikov Vsebina v predpomnilniku se spreminja V predpomnilnik se prenašajo bloki iz glavnega pomnilnika in naslovi teh blokov (številke blokov iz glavnega pomnilnika) Zato je vsak predpomnilnik sestavljen iz dveh delov: Pomnilniškega dela, ki je razdeljen na bloke ali predpomnilniške vrstice Kontrolnega dela, ki ga sestavljajo kontrolne besede. Vsakemu bloku v pomnilniškem delu pripada ena kontrolna beseda, ki vsebuje naslov bloka (številko bloka v glavnem pomnilniku), ki je v pomnilniškem delu. RA , Škraba, Rozman, FRI

23 blok M-1 blok 1 blok 0 Predpomnilnik - zgradba predpomnilnikov Zgradba predpomnilnika Kontrolni del bloka 0 Pomnilniški del beseda 0 beseda 1 Kontrolni del Pomnilniški del Kontrolni del bloka 1 beseda 2 b -1 beseda 0 beseda 1 beseda 2 b -1 beseda 0 beseda 1 beseda 2 b -1 blok 0 blok 1 beseda 0 beseda 1 beseda 2 b -1 blok M-1 Kontrolni del bloka M-1 Blok ali predpomnilniška vrstica = 2 b besed RA , Škraba, Rozman, FRI

24 Predpomnilnik - zgradba predpomnilnikov Zgradba in delovanje predpomnilnika RA , Škraba, Rozman, FRI

25 Predpomnilnik - zgradba predpomnilnikov Blok (ali predpomnilniška vrstica) je nekaj sosednjih pomnilniških besed (pomnilniška beseda je običajno 1 bajt). Velikost bloka ( B = 2 b ) je tipično 4 do 512 pomnilniških besed. Med glavnim pomnilnikom in predpomnilnikom se vedno prenaša cel blok. Ko se blok iz glavnega pomnilnika prenese v prosti blok v predpomnilniku se: Vsebina bloka se prenese v pomnilniški del bloka v predpomnilniku Naslov (številka) bloka se prenese v kontrolni del bloka v predpomnilniku RA , Škraba, Rozman, FRI

26 Predpomnilnik primer delovanja Primer delovanja predpomnilnika: Predpostavimo: da procesor zaporedoma dostopa do pomnilniških besed z naslednjimi desetiškimi pomnilniškimi naslovi: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 2, ; da ima predpomnilnik bloke velikosti 4 bajte (B = 2 2 = 4) in je na začetku prazen; da je pomnilniški naslov je dolg 5 bitov. Potem zgornji trije biti pomnilniškega naslova določajo številko bloka, spodnja dva bita pomnilniškega naslova pa besedo (bajt) v bloku (2 2 = 4) RA , Škraba, Rozman, FRI

27 blok 3 blok 2 z g r e š i t e v blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik CPE Kontrolni del Pomnilniški del 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

28 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik Kontrolni del dostop CPE Pomnilniški del $A4 $1F $36 $06 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

29 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik zadetek = dostop Kontrolni del CPE Pomnilniški del $A4 $1F $36 $06 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

30 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik zadetek Kontrolni del = dostop CPE Pomnilniški del $A4 $1F $36 $06 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

31 blok 3 blok 2 z g r e š i t e v blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik Kontrolni del CPE Pomnilniški del $A4 $1F $36 $06 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

32 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik Kontrolni del dostop CPE Pomnilniški del $A4 $1F $36 $ $12 $31 $CB $74 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

33 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik Kontrolni del zadetek = dostop Pomnilniški del $A4 $1F $36 $ $12 $ CPE $CB $74 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

34 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 12,... Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik zadetek = dostop Kontrolni del Pomnilniški del $A4 $1F $36 $ $12 $ CPE $CB $74 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

35 blok 3 blok 2 blok 1 blok 1 blok 0 blok 0 CPE dostopa do pomn. naslova: 9, 10, 11, 2, 3, 9, 10, 11, 2,... zgrešitvi Pomnilniški naslov 8 bitov Glavni pomnilnik Kontrolni del Pomnilniški del $A4 $1F $36 $ $12 $31 $CB $74 8 bitov blok 2 M $12 $31 $CB $74 $67 $45 $0B $23 $A4 $1F $36 $06 $FE $7A $CC $5F RA , Škraba, Rozman, FRI

36 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnika Dostop do operanda v pomnilniku : Zadetek v predpomnilniku (verjetnost H): CPE dostopa do operanda v predpomnilniku (bere ali piše) Zgrešitev v predpomnilniku (verjetnost 1 H): Preslikava bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik ali zamenjava bloka če je predpomnilnik poln, se eden od blokov v predpomnilniku shrani nazaj v glavni pomnilnik (ali je to vedno potrebno?), na njegovo mesto pa se preslika nov blok iz glavnega pomnilnika CPE dostopa do operanda v predpomnilniku RA , Škraba, Rozman, FRI

37 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnika Vrste predpomnilnikov glede na omejitve pri preslikavi blokov Iskanje bloka v predpomnilniku mora biti hitro. Če to ni mogoče, je treba pri preslikavi bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik vpeljati omejitve. Glede na strogost omejitev pri preslikavi bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik, razlikujemo tri vrste predpomnilnikov: Čisti asociativni predpomnilnik (brez omejitev pri preslikavi bloka v predpomnilnik) Set-asociativni predpomnilnik (blok se lahko preslika samo v točno določen set, znotraj seta pa brez omejitev) Direktni predpomnilnik (blok se lahko preslika samo v točno določen blok) RA , Škraba, Rozman, FRI

38 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnika Čisti asociativni predpomnilnik Pomnilniški del predpomnilnika je statični RAM (velja za vse tri vrste predpomnilnikov) Kontrolni del predpomnilnika je asociativni pomnilnik, ki omogoča hitro iskanje številke bloka po celem kontrolnem delu predpomnilnika Ker je iskanje hitro po celem predpomnilniku, se lahko blok iz glavnega pomnilnika preslika v predpomnilnik kamorkoli v katerikoli blok. Ker je z današnjo tehnologijo velikost asociativnega pomnilnika omejena, so čisti asociativni predpomnilniki redki in veliki le do nekaj 100 blokov. Če želimo velik predpomnilnik, je rešitev set-asociativni ali direktni predpomnilnik. RA , Škraba, Rozman, FRI

39 Preslikava bloka pri čistem asociativnem predpomnilniku Čisti asociativni predpomnilnik velikosti 8 blokov Iskanje Kontrolni del Pomnilniški del Št. bloka Blok iz glavnega pomnilnika se lahko preslika v katerikoli blok predpomnilnika brez omejitev, ker je iskanje po asociativnem kontrolnem delu hitro Glavni pomnilnik Številka bloka Blok RA , Škraba, Rozman, FRI

40 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnika Set-asociativni predpomnilnik Celoten predpomnilnik je razdeljen na več delov, ki jih imenujemo seti. Vsak set je majhen čisti asociativni predpomnilnik. Iskanje bloka znotraj seta je hitro (asociativni kontrolni del), iskanje v katerem setu je blok pa ne. Zato se določen blok iz glavnega pomnilnika lahko preslika samo v točno določen set (da ga ni potrebno iskati med seti), znotraj seta pa kamorkoli. Število blokov v setu imenujemo stopnja asociativnosti E. Večja kot je stopnja asociativnosti, večja je verjetnost zadetka. RA , Škraba, Rozman, FRI

41 Preslikava bloka pri set-asociativnem predpomnilniku Iskanje Set-asociativni predpomnilnik velikost 8 blokov, razdeljen na 4 sete. 2 bloka v setu (= stopnja asociativnosti E=2) Kontrolni del Pomnilniški del Št. seta Določen blok iz glavnega pomnilnika se lahko preslika samo v točno določen set, vendar v katerikoli blok v setu. Številka seta = (Štev.bloka in seta) mod (Število setov v predpomnilniku) Glavni pomnilnik Številka bloka Blok RA , Škraba, Rozman, FRI

42 Predpomnilnik - osnove delovanja predpomnilnika Direktni predpomnilnik Celoten kontrolni del predpomnilnika je običajen z naslovom naslovljiv pomnilnik statični RAM Zato je iskanje bloka nemogoče (prepočasno). Določen blok iz glavnega pomnilnika se zato lahko preslika samo v točno določen blok predpomnilnika, da iskanje ni potrebno. Če je v predpomnilniku blok v katerega se mora preslikati blok iz glavnega pomnilnika poln, je potrebna zamenjava bloka. Verjetnost zadetka je zato v direktnem predpomnilniku v primerjavi z enako velikim set-asociativnim predpomnilnikom precej manjša.. RA , Škraba, Rozman, FRI

43 Preslikava bloka pri direktnem predpomnilniku Direktni predpomnilnik velikost 8 blokov Kontrolni del je običajen z naslovom naslovljiv pomnilnik Iskanje Kontrolni del Pomnilniški del Št. bloka Določen blok iz glavnega pomnilnika se lahko preslika samo v točno določen blok predpomnilnika (vedno isti) Pozicija v predpomnilniku = (Štev.bloka) mod (Število blokov v predpomnilniku) Glavni pomnilnik Številka bloka Blok RA , Škraba, Rozman, FRI

44 Preslikava bloka pri direktnem predpomnilniku Direktni predpomnilnik velikost 8 blokov Kontrolni del je običajen z naslovom naslovljiv pomnilnik Iskanje Kontrolni del Pomnilniški del Št. bloka zamenjava bloka Določen blok iz glavnega pomnilnika se lahko preslika samo v točno določen blok predpomnilnika (vedno isti) Pozicija v predpomnilniku = (Štev.bloka) mod (Število blokov v predpomnilniku) Glavni pomnilnik Številka bloka Blok RA , Škraba, Rozman, FRI

45 Predpomnilnik - preslikava bloka v predpomnilnik pri različnih vrstah predpomnilnikov Predpomnilnik 8 blokov Blok Blok Glavni pomnilnik Številka bloka 0 Čisti asociativni predpomnilnik Številka seta Set-asociativni predpomnilnik stopnja asoc. E=2 Številka bloka (seta) Direktni predpomnilnik Številka bloka RA , Škraba, Rozman, FRI

46 Predpomnilnik omejitve pri preslikavi bloka v predpomnilnik Predpomnilnik 8 blokov Blok Blok Glavni pomnilnik Številka bloka 0 Čisti asociativni predpomnilnik Številka seta Set-asociativni predpomnilnik stopnja asoc. E=2 Številka bloka (seta) Direktni predpomnilnik Številka bloka Blok se lahko preslika kamorkoli RA , Škraba, Rozman, FRI

47 Predpomnilnik omejitve pri preslikavi bloka v predpomnilnik Predpomnilnik 8 blokov Blok Blok Glavni pomnilnik Številka bloka 0 Čisti asociativni predpomnilnik Številka seta Set-asociativni predpomnilnik stopnja asoc. E=2 Številka bloka (seta) Direktni predpomnilnik Številka bloka Blok se lahko preslika kamorkoli 13 mod 4 = RA , Škraba, Rozman, FRI

48 Predpomnilnik omejitve pri preslikavi bloka v predpomnilnik Predpomnilnik 8 blokov Blok Blok Glavni pomnilnik Številka bloka 0 Čisti asociativni predpomnilnik Številka seta Set-asociativni predpomnilnik stopnja asoc. E=2 Številka bloka (seta) Direktni predpomnilnik Številka bloka Blok se lahko preslika kamorkoli Blok se lahko preslika v točno določen set 13 mod 8 = RA , Škraba, Rozman, FRI

49 Predpomnilnik omejitve pri preslikavi bloka v predpomnilnik Predpomnilnik 8 blokov Blok Blok Glavni pomnilnik Številka bloka 0 Čisti asociativni predpomnilnik Številka seta Set-asociativni predpomnilnik stopnja asoc. E=2 Številka bloka (seta) Direktni predpomnilnik Številka bloka Blok se lahko preslika kamorkoli Blok se lahko preslika v točno določen set Blok se lahko preslika v točno določen blok RA , Škraba, Rozman, FRI

50 Vpliv predpomnilnika na hitrost delovanja CPE Dostop do predpomnilnika: Zadetek: CPE t a Predpomnilnik M p, t ap, H Glavni pomnilnik branje - običajno 1 urina perioda, M g, t ag pisanje - branje bloka, - spreminjanje vsebine, - pisanje bloka nazaj - tipično ena urina perioda več. RA , Škraba, Rozman, FRI

51 Predpomnilnik - vpliv predpomnilnika na hitrost CPE Zgrešitev: dostop do glavnega pomnilnika, CPE t a Predpomnilnik M p, t ap, H blok Glavni pomnilnik prenos bloka do predpomnilnika, pisanje bloka v predpomnilnik, M g, t ag sledi branje ali pisanje kot pri zadetku, če je predpomnilnik poln, je potrebna še zamenjava bloka. Za vse te operacije pri zgrešitvi je potrebnih od 10 do 100 urinih period (zgrešitvena kazen). RA , Škraba, Rozman, FRI

52 Predpomnilnik - vpliv predpomnilnika na hitrost CPE Za vse te operacije pri zgrešitvi je potrebnih od 10 do 100 urinih period (zgrešitvena kazen). Predpomnilniške zgrešitve zmanjšujejo hitrost delovanja CPE, oziroma povečujejo CPI. Idealni CPI (CPI I ) brez upoštevanja zgrešitev v predpomnilniku Realni CPI (CPI R ) z upoštevanjem zgrešitev v predpomnilniku RA , Škraba, Rozman, FRI

53 Predpomnilnik - vpliv predpomnilnika na hitrost CPE Realni CPI z upoštevanjem zgrešitev v predpomnilniku je: CPI R CPI I M ( 1 H ) Zgrešitvena _ kazen I CPI R - realni CPI CPI I - idealni CPI brez zgrešitev v predpomnilniku M I - povprečno število pomn. dostopov na ukaz Realni čas izvajanja programa z N ukazi pa je: CPE čas N CPI R t CPE RA , Škraba, Rozman, FRI

54 Vpliv predpomnilnika na hitrost CPE - primer Primer: Vpliv predpomnilnika L2 na hitrost CPE Procesor ima idealni CPI I = 1, če v ukaznem predpomnilniku L1 ni zgrešitev Frekvenca ure procesorja f CPE = 4 GHz Verjetnost zgrešitve v predpomnilniku L1 je 2% Zgrešitvena kazen je 100 ns (čas za prenos bloka iz glavnega pomnilnika) Če v hierarhijo dodamo še predpomnilnik L2 z zgrešitveno kaznijo 5 ns (čas za prenos bloka t B2 ), je globalna verjetnost zgrešitve v L2 0,5% (splošna verjetnost, da bo potreben dostop do glavnega pomnilnika) Kolikokrat hitrejše je delovanje procesorja, če v hierarhijo dodamo predpomnilnik drugega nivoja L2? RA , Škraba, Rozman, FRI

55 Dvonivojska pomnilniška hierarhija (brez L2) CPE CPI I = 1 Predpomnilnik L1 1-H 1 = 0,02 Glavni pomnilnik Zgrešitvena kazen t B2 (čas za prenos bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik) t B2 = 100 ns = 400 [up] [up] - urine periode t CPE f 1 9 CPE H 2 = 1; t B2 1 [ s ] 0,25 10 [ s ] 0,25[ ns ] Čas trajanja ene urine periode t B 100[ ns ] ns 0,25[ ] up 400[ up] CPI R ( L1) CPI I (1 H1) t B 2 1[ up] 0,02 400[ up] 9[ up] Zaradi zgrešitev v predpomnilniku se CPI iz 1 poveča na 9 urinih period RA , Škraba, Rozman, FRI

56 Trinivojska pomnilniška hierarhija CPE Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Glavni pomnilnik Zgrešitvena kazen t B3 (čas za prenos bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik) t B CPI I = 1 1-H 1 = 0,02 5[ ns ] 2 20[ up] ns 0,25[ ] up 1-H 2G = 0,005 t B2 = 5 ns H 3 = 1; t B3 Čas za prenos bloka iz L2 v L1 t B3 = 100 ns = 400 [up] [up] - urine periode CPI R ( L1, L2) CPI I (1 H1) t B 2 (1 H 2G ) t B 3 1[ up] 0,02 20[ up] 0, [ up] 1 0,4 2 3,4[ up] 1-H 2G predstavlja globalno verjetnost zgrešitve glede na vse pomn. dostope in vključuje lokalni verjetnosti zgrešitve L1 in L2 (v glavni pomnilnik dostopamo, ko se zgodita obe zgrešitvi) CPI R ( L1) Pohitritev CPI ( L1, L2) R 9 3,4 2,6 Če dodamo predpomnilnik L2, se hitrost izvajanja ukazov 2,6-krat poveča RA , Škraba, Rozman, FRI

57 Trinivojska pomnilniška hierarhija CPE Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Glavni pomnilnik Zgrešitvena kazen t B3 (čas za prenos bloka iz glavnega pomnilnika v predpomnilnik) CPI I = 1 1-H 1 = 0,02 1-H 2G = 0,005 t B2 = 5 ns Primerjava izračuna s pomočjo lokalne ali globalne verjetnosti CPI ( L1, L2) R CPI CPI I I CPI (1 H ) t 1 (1 H ) t 1 I B 2 B 2 (1 H ) ( t (1 H )(1 H (1 H ) t (1 H ) t ) t H 3 = 1; t B3 1[ up] 0,02 20[ up] 0, [ up] 1 0, G B 2 B 3 2L 2L B 3 B 3 ) t B3 = 100 ns = 400 [up] [up] - urine periode 1-H 2G predstavlja globalno verjetnost zgrešitve glede na vse pomn. dostope in vključuje lokalni verjetnosti zgrešitve L1 in L2 (v glavni pomnilnik dostopamo, ko se zgodita obe zgrešitvi) 3,4[ up] V predpomnilniku L1 sta lokalna in globalna verjetnost zgrešitve enaki, ker vsi dostopi pridejo v L1 PP. V predpomnilniku L2 pa je lokalna verjetnost zgrešitve 1-H 2L izražena glede na dostope samo v PP L2, globalna pa glede na vse pomn. dostope.. Pri večnivojskih hierarhijah so globalne verjetnosti običajno bolj uporabne, saj vključujejo tudi vpliv predhodnih nivojev (lokalne se nanašajo samo na določen nivo) RA , Škraba, Rozman, FRI

58 Predpomnilnik predpomnilniki pri nekaterih današnjih procesorjih Predpomnilniki pri nekaterih današnjih procesorjih Intel Core i7 Nehalem AMD Opteron Barcelona IBM Power6 Ukazni predpomnilnik L1 Velikost 32KB 64KB 64KB Stopnja asociativnosti Velikost bloka Čas dostopa (urine periode cikli) Širina povezave do L2 4 64B 4 256b 2 64B 3 256b 8 4 Operandni predpomnilnik L1 Velikost 32KB 64KB 64KB Stopnja asociativnosti Velikost bloka 64B 64B Čas dostopa (urine periode - cikli) Širina povezave do L b 3 256b 4 RA , Škraba, Rozman, FRI

59 Predpomnilnik predpomnilniki pri nekaterih današnjih procesorjih Intel Core i7 AMD Opteron IBM Power6 Predpomnilnik L2 Velikost Stopnja asociativnosti Velikost bloka Čas dostopa (urine periode cikli) Širina povezave do L2 256KB/jedro 8 64B <12 256b 512KB/jedro 16 64B 256b 4MB Predpomnilnik L3 Velikost 8MB/štiri jedra 2MB/štiri jedra izven CPE čipa 32MB Stopnja asociativnosti Velikost bloka Čas dostopa (urine periode cikli) Širina povezave do glavnega pomn. 64B x 64b 64B 2 x 64b RA , Škraba, Rozman, FRI

60 Predpomnilnik procesor Intel Zgradba 4-jedrnega procesorja Intel Core i7 (Haswell) CPE 1 CPE 2 CPE 3 CPE 4 Ukazni p. L1 32KB Oper. p L1 32KB Ukazni p. L1 32KB Oper. p L1 32KB Ukazni p. L1 32KB Oper.p L1 32KB Ukazni p. L1 32KB Oper. p L1 32KB Predpomnilnik L2 256KB Predpomnilnik L2 256KB Predpomnilnik L2 256KB Predpomnilnik L2 256KB Predpomnilnik L3 8MB Krmilnik pomnilnika DDR3 QuickPath Interconnect 2 x 8 1,6 GT/s = 25,6 GB/s 4 x 6,4GT/s RA , Škraba, Rozman, FRI

61 Predpomnilnik procesor AMD Zgradba 4-jedrnega procesorja AMD Opteron (Barcelona) CPE 1 CPE 2 CPE 3 CPE 4 Ukazni p. L1 64KB Oper. p L1 64KB Ukazni p. L1 64KB Oper. p L1 64KB Ukazni p. L1 64KB Oper.p L1 64KB Ukazni p. L1 64KB Oper.p L1 64KB Predpomnilnik L2 512KB Predpomnilnik L2 512KB Predpomnilnik L2 512KB Predpomnilnik L2 512KB Predpomnilnik L3 2MB Krmilnik pomnilnika DDR2 Hyper Transport x 667MT/s 6 x 2GT/s RA , Škraba, Rozman, FRI

62 9.4 Navidezni pomnilnik Navidezni pomnilnik (virtual memory) prostor v pomožnem pomnilniku (SSD ali magnetni disk), ki je za uporabnika videti kot glavni pomnilnik. Dostop do pomožnega pomnilnika poteka z V/I ukazi, oziroma z V/I programi. Prenosi med glavnim in navideznim pomnilnikom so za uporabnika nevidni ( navidezni pomnilnik) Potrebna je dodatna logika v CPE in programska oprema RA , Škraba, Rozman, FRI

63 Navidezni pomnilnik Navidezni pomnilnik ima danes večina računalnikov, razlog ni več samo premajhen glavni pomnilnik kot včasih, temveč tudi: Veliko nižja cena pomnilnika na pomožnem pomnilniku. Enostavna rešitev pozicijske neodvisnosti programov. Zaščita pomnilnika. Prostor na pomožnem pomnilniku: Prostor za navidezni pomnilnik. Prostor za shranjevanje datotek (običajno precej večji). RA , Škraba, Rozman, FRI

64 Navidezni pomnilnik Čas dostopa in prenosa informacije ( = zgrešitvena kazen) iz pomožnega pomnilnika v glavni pomnilnik je zelo dolg. Rešitve za zmanjšanje vpliva zelo velike zgrešitvene kazni pri navideznem pomnilniku: Bloki morajo biti veliki (4KB, 8KB, do 64KB in več) Vsak blok se lahko preslika v poljuben blok glavnega pomnilnika Zamenjava blokov se ob zgrešitvah opravi programsko in ne strojno kot pri predpomnilniku RA , Škraba, Rozman, FRI

65 Navidezni pomnilnik Pomnilniški naslov iz CPE = navidezni naslov (ker se nanaša na navidezni pomnilnik). V povezavi z navideznim pomnilnikom imenujemo glavni pomnilnik fizični pomnilnik. Naslov, ki se nanaša na glavni pomnilnik = fizični naslov RA , Škraba, Rozman, FRI

66 Navidezni pomnilnik Pri vsakem pomnilniškem dostopu: Navidezni naslov preslikava fizični naslov Fizični naslov obstaja, če je v glavnem (fizičnem) pomnilniku zadetek. Pri večini računalnikov se fizični naslov (ne navidezni) uporabi za dostop do predpomnilnika. RA , Škraba, Rozman, FRI

67 Preslikovanje navideznih naslovov Naslovljena informacija je v fizičnem pomnilniku zadetek Verjetnost zadetka H Navidezni naslov Fizični naslov Mg, t ag, H Mn, t Bn CPE Preslikovalnik Fizični pomnilnik Navidezni pomnilnik (Glavni pomnilnik) (Pomožni pomnilnik) RA , Škraba, Rozman, FRI

68 Preslikovanje navideznih naslovov Naslovljena informacije ni v fizičnem pomnilniku zgrešitev Verjetnost zgrešitve 1-H Navidezni naslov Fizični naslov Mg, t ag, H Mn, t Bn CPE Preslikovalnik 4 Fizični pomnilnik 2 Navidezni pomnilnik 3 (Glavni pomnilnik) (Pomožni pomnilnik) Fizični naslov 1 Navidezni naslov RA , Škraba, Rozman, FRI

69 Preslikovanje navideznih naslovov Celotna hierarhija Naslovljena informacija je v fizičnem pomnilniku - zadetek Navidezni naslov Fizični naslov M1, t a1 M2, t B2 M3, t B3 M4, t B4 CPE Preslikovalnik Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Fizični pomnilnik (Glavni pomnilnik) Navidezni pomnilnik (Pomožni pomnilnik) RA , Škraba, Rozman, FRI

70 Preslikovanje navideznih naslovov Celotna hierarhija Naslovljene informacije ni v fizičnem pomnilniku - zgrešitev Navidezni naslov M1, t a1 M2, t B2 M3, t B3 M4, t B4 CPE Preslikovalnik Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Fizični pomnilnik (Glavni pomnilnik) Navidezni pomnilnik (Pomožni pomnilnik) Navidezni naslov Obvestilo o zgrešitvi v fizičnem pomnilniku RA , Škraba, Rozman, FRI

71 Preslikovanje navideznih naslovov Celotna hierarhija Naslovljene informacije ni v fizičnem pomnilniku - zgrešitev Navidezni naslov Fizični naslov M1, t a1 M2, t B2 M3, t B3 M4, t B4 CPE Preslikovalnik Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Fizični pomnilnik (Glavni pomnilnik) Navidezni pomnilnik (Pomožni pomnilnik) Fizični naslov RA , Škraba, Rozman, FRI

72 Preslikovanje navideznih naslovov Preslikovalna funkcija se vzpostavi programsko (operacijski sistem) Pri vklopu računalnika je zato preslikovanje navideznih naslovov v fizične potrebno izklopiti (ker še ne deluje). Preslikovanje je možno izklopiti tudi kadarkoli, v tem primeru velja: navidezni naslov = fizični naslov RA , Škraba, Rozman, FRI

73 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem (paging) Pomožni pomnilnik razdeljen na strani (pages): strani bloki enakih velikosti. Glavni pomnilnik razdeljen na okvirje strani (page frames): okvirji strani enako veliki bloki kot v pomožnem pomnilniku. Število strani v navideznem pomnilniku je običajno veliko večje kot število okvirov v glavnem pomnilniku: iluzija o praktično neomejeno velikem pomnilniku. RA , Škraba, Rozman, FRI

74 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Vsako stran iz navideznega je možno prenesti v poljuben okvir fizičnega pomnilnika. Za uporabnika je delitev pomnilniškega prostora na strani nevidna. Preslikava navideznega naslova (naslov strani) v fizični naslov (naslov okvirja) poteka preko tabele strani. -> RA , Škraba, Rozman, FRI

75 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Primer preslikovanja navideznih naslovov v fizične pri ostranjevanju: Velikost strani (in okvirja) 4 KB ( 2 12 B) Navidezni naslov 36 bitov ( Navidezni pomnilnik največ 2 36 B = 64 GB) Fizični naslov 32 bitov ( Fizični pomnilnik največ 2 32 B = 4 GB) 36-bitni navidezni naslov Številka strani Preslikava Tabela strani 12-bitni naslov besede znotraj strani Številka okvirja bitni fizični naslov RA , Škraba, Rozman, FRI

76 Deskriptor strani Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Zgradba tabele strani Velikost navideznega pomnilnika 2 n Bajtov (pri n=36 navidezni pomnilnik = 64 GB) Velikost strani 2 p Bajtov (pri p=12 velikost strani = 4 KB) Število strani v nav. pomnilniku = 2 n-p ( = 2 24 = 16 M strani (M = 2 20 )) Število deskriptorjev v tabeli = število strani = 16 M Deskriptor strani 0 Deskriptor strani 1... V P RWX C Številka okvirja... V - veljavni bit (Valid) P - bit prisotnosti (Present) RWX - zaščitni ključ (Read,Write,eXecute) C - umazani bit (Change) Deskriptor strani 2 n-p -1 RA , Škraba, Rozman, FRI

77 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Deskriptor strani (page descriptor) polje v tabeli strani, ki opisuje določeno stran. Število deskriptorjev v tabeli je enako številu strani v navideznem pomnilniku. Tabela strani je običajno v glavnem pomnilniku. RA , Škraba, Rozman, FRI

78 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Preslikovanje navideznih naslovov v fizične pri ostranjevanju Register tabele strani n-bitni navidezni naslov a n a p a p a 0 Začetni naslov tabele strani Deskriptor strani 0 Deskriptor strani 1 Številka strani p-bitni naslov besede znotraj strani Številka okvirja Tabela strani Deskriptor strani 2 n-p-1 f-bitni fizični naslov a f a p a p a 0 RA , Škraba, Rozman, FRI

79 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Preslikovanje navideznih naslovov v fizične pri ostranjevanju Register tabele strani n-bitni navidezni naslov a n a p a p a 0 Začetni naslov tabele strani + Številka strani p-bitni naslov besede znotraj strani Deskriptor strani 0 Deskriptor strani 1 V P Številka okvirja Tabela strani Deskriptor strani 2 n-p-1 f-bitni fizični naslov a f a p a p a 0 RA , Škraba, Rozman, FRI

80 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Linearno preslikovanje navidezni naslovni prostor je linearen. Pri računanju z navideznimi naslovi ni nobenih omejitev, kot če ne bi imeli navideznega pomnilnika. Delitev pomnilniškega prostora na strani je za uporabnika nevidna običajnim programerjem sploh ni treba vedeti za obstoj strani. Ena sama tabela strani Enonivojska preslikava RA , Škraba, Rozman, FRI

81 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Operacijski sistem za vsak program, ki se izvaja, vzpostavi svojo tabelo strani. Ob preklopu na drug program se zamenja vsebina registra, ki kaže na začetek tabele strani. Stanje programa je določeno s tabelo strani, programskim števcem in registri ( = proces). S tabelo strani je določen naslovni prostor, ki ga določen proces lahko uporablja. RA , Škraba, Rozman, FRI

82 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Tabele strani očitno v pomnilniku zasedejo veliko prostora Tabelo strani razdelimo na več nivojev več-nivojska preslikava Prednost: zmanjša se prostor, ki ga zasedajo tabele strani v glavnem pomnilniku. Največkrat se uporablja dve ali trinivojska preslikava preko dveh ali treh nivojev tabel strani. RA , Škraba, Rozman, FRI

83 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Operacijski sistem dodeljuje glavni (fizični) pomnilnik procesom in skrbi za ažuriranje tabel strani. Navidezni pomnilnik omogoča uporabo glavnega pomnilnika večim procesom tako, da je: pomnilniški prostor enega procesa zaščiten pred drugimi procesi. RA , Škraba, Rozman, FRI

84 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Napake strani Napaka strani (page fault): če navidezne strani ni v nobenem od okvirjev v glavnem pomnilniku (P-bit deskriptorja strani = 0), se sproži past za napako strani. Past za napako strani izvajati se začne servisni program, ki: poišče stran v navideznem pomnilniku (na disku), določi v kateri okvir v glavnem pomnilniku se bo stran preslikala in jo prenese, ažurira deskriptor te strani v tabeli strani. RA , Škraba, Rozman, FRI

85 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Ko operacijski sistem kreira proces, na disku običajno ustvari prostor za vse strani procesa (swap space). Istočasno ustvari tudi podatkovno strukturo, ki za vsako stran vsebuje informacijo, kje je shranjena na disku. RA , Škraba, Rozman, FRI

86 Navidezni pomnilnik z ostranjevanjem Primerjava realizacije navideznega pomnilnika Intel Core i7 (Nehalem) ARM Cortex-A8 (32-bitni) ARM Cortex-A53 (64-bitni) Navidezni naslov 48 bitov 32 bitov 48 bitov Fizični naslov 44 bitov 32 bitov 44 bitov Velikost strani 4 KB, 2 MB, 4 MB 4, 16, 64 KB; 1, 16 MB 4, 16, 64 KB; 1, 2 MB; 1 GB RA , Škraba, Rozman, FRI

87 Strategije in algoritmi Delovanje navideznega pomnilnika vodi operacijski sistem, s ciljem doseči največjo izkoriščenost računalnika. Kot velika izkoriščenost se večinoma smatra, da se dana množica programov izvrši v najkrajšem možnem času. RA , Škraba, Rozman, FRI

88 Navidezni pomnilnik strategije in algoritmi Na izkoriščenost računalnika vpliva izbira pravil, ki določajo: Koliko okvirov strani naj ima v glavnem pomnilniku nek program. Kdaj, katere in koliko strani naj se prenese iz pomožnega v glavni pomnilnik. Katere strani naj se prenesejo iz glavnega pomnilnika nazaj v pomožni pomnilnik. RA , Škraba, Rozman, FRI

89 Navidezni pomnilnik strategije in algoritmi Ta pravila se imenujejo dodeljevalna, polnilna in zamenjevalna strategija. Pri navideznem pomnilniku so strategije realizirane programsko, pri predpomnilniku pa strojno. Vse tri strategije izvajajo algoritmi s skupnim imenom upravljanje s pomnilnikom (memory management). RA , Škraba, Rozman, FRI

90 Pohitritev preslikovanja Pri preslikavi navideznega naslova v fizični naslov je potreben dostop do tabele strani tabele so shranjene v glavnem pomnilniku ali celo v navideznem pomnilniku Pri vsakem dostopu do pomnilnika sta zato potrebna dva dostopa do glavnega pomnilnika (če je preslikava enonivojska): 1. dostop do deskriptorja v tabeli strani v glavnem pomnilniku 2. dostop do želene besede na fizičnem naslovu v glavnem pomnilniku RA , Igor Škraba, FRI

91 Navidezni pomnilnik preslikovalni predpomnilnik Pri več-nivojski preslikavi se poveča na 3 do 4 dostope do glavnega pomnilnika. Prepočasno! Rešitev: Predpomnilnik v CPE, ki vsebuje nekaj nazadnje uporabljenih deskriptorjev (nikoli operandov ali ukazov). RA , Igor Škraba, FRI

92 Navidezni pomnilnik preslikovalni predpomnilnik Preslikovalni predpomnilnik (translation cache) TLB (Translation Lookaside Buffer) Dolžina bloka v preslikovalnem predpomnilniku je enaka dolžini deskriptorja, v kontrolnem delu pa je številka strani, ki ji deskriptor pripada. Visoko verjetnost zadetka (99% do 99,9%) se lahko doseže že z nekaj deskriptorji, zato je preslikovalni predpomnilnik lahko majhen in je večkrat čisti asociativni. RA , Igor Škraba, FRI

93 Navidezni pomnilnik preslikovalni predpomnilnik Pri zadetku v preslikovalnem predpomnilniku dostop do tabele v glavnem pomnilniku ni potreben. Pri Harvardski arhitekturi (ukazni in operandni predpomnilnik), sta potrebna tudi dva preslikovalna predpomnilnika (ukazni in operandni ITLB in DTLB). RA , Igor Škraba, FRI

94 Navidezni pomnilnik primerjava realizacije Intel Core AMD Opteron Intel Core i7 Nehalem AMD Opteron Barcelona Navidezni naslov 48 bitov 48 bitov Fizični naslov 44 bitov 48 bitov Velikost strani 4KB, 2MB, 4MB 4KB, 2MB, 4MB Preslikovalni predpomnilniki (TLB) za L1 Preslikovalni predpomnilniki (TLB) za L2 Po en TLB za ukazni in operandni L1 pp Ukazni TLB 128 deskr. Oper. TLB 64 deskr. E=4, LRU zam.strategija Velikost 512 deskr. E=4 LRU zam. strategija Po en TLB za ukazni in operandni L1 pp Oba TLB velikosti 48 deskr. Čista asociativna LRU zamen.strategija Velikost 512 deskr. E=4 RA , Igor Škraba, FRI

95 Pomnilniška hierarhija 9.5 Delovanje pomnilniške hierarhije Pomnilniška hierarhija je iz CPE videti kot en sam pomnilnik: S hitrostjo, ki je blizu hitrosti predpomnilnika (pomnilnika, ki je najbližji CPE). Z velikostjo navideznega pomnilnika na pomožnem pomnilniku (zadnjega v hierarhiji). RA , Škraba, Rozman, FRI

96 Pomnilniška hierarhija Pomnilniška hierarhija se od enonivojskega pomnilnika razlikuje v naslednjih lastnostih: Čas dostopa ni enak za vse pomnilniške naslove, odvisen je od pomnilniškega nivoja na katerem je trenutno iskana pomnilniška beseda. Za določen pomnilniški dostop ne moremo predvideti njegovega trajanja, znana je samo statistično določena povprečna vrednost časa dostopa. RA , Škraba, Rozman, FRI

97 Pomnilniška hierarhija CPE pošlje v pomnilniško hierarhijo vedno naslov, ki se nanaša na pomnilnik M n (zadnji v hierarhiji), vendar to ne pomeni, da bo dostop v resnici opravljen v M n. Če je informacija, do katere želi CPE dostop, v M 1 ( zadetek), se opravi dostop do M 1 Če informacije ni v M 1 ( zgrešitev), se v M 1 prenese iz M 2 Če želene informacije ni tudi v M 2, se v M 2 prenese iz M 3... Pri vsakem dostopu je zahtevana informacija vedno v pomnilniku M n na zadnjem nivoju RA , Škraba, Rozman, FRI

98 Primerjava lastnosti predpomnilnika in navideznega pomnilnika z ostranjevanjem Predpomnilnik Navidezni pomnilnik Dostop Predpomnilniška vrstica (blok) Stran (okvir strani) Blok 16B do 128B 4KB do 16KB (lahko tudi nekaj MB) Verjetnost zgrešitve (1-H) 0,1% do 10% za L1 < 0,0001% (za glavni pomn.) Zadetek nekaj urinih period ~ 10 do 100 urinih period Zgrešitvena kazen ~ 10 do 100 urinih ciklov ~ 10M urinih ciklov Zamenjava bloka Strojno (hardware) Programsko (software) RA , Škraba, Rozman, FRI

99 Štirinivojska pomnilniška hierarhija CPE čip CPE Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik M1 c 1, t a1, s 1 M2 c 2, t B2, s 2 Predpomnilnika L1 in L2 (SRAM) sta običajno na istem čipu kot CPE M3 c 3, t B3, s 3 Dinamični RAM SDRAM c i cena/bit nivoja i t a1 čas dostopa do predpomnilnika L1 t Bi čas za dostop in prenos bloka iz nivoja i na nivo i-1 s i velikost pomnilnika nivoja i Velja: c i > c i+1 t ai < t ai+1 s i < s i+1 M4 c 4, t B4, s 4 Pomožni pomnilnik - magnetni disk ali SSD RA , Škraba, Rozman, FRI

100 Štirinivojska pomnilniška hierarhija Glavni pomnilnik kot je definiran v von Neumannovem računalniku CPE Predpomnilnik L1 Predpomnilnik L2 Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik t a Velikost M 4 M1 c 1, t a1, s 1 M2 c 2, t B2, s 2 Predpomnilnika L1 in L2 (SRAM) sta običajno na istem čipu kot CPE M3 c 3, t B3, s 3 Dinamični RAM SDRAM CPE vidi hierarhijo kot en sam pomnilnik s povprečnim časom dostopa t a in velikostjo M 4 c i - cena/bit nivoja i t a1 - čas dostopa do predp. L1 t Bi čas za dostop in prenos bloka iz nivoja i na nivo i-1 s i - velikost pomnilnika nivoja i Velja: c i > c i+1 t ai < t ai+1 s i < s i+1 M4 c 4, t B4, s 4 Pomožni pomnilnik - magnetni disk ali SSD RA , Škraba, Rozman, FRI

101 Pomnilniška hierarhija Velja: Če je informacija na nivoju i, je zagotovo tudi na (i+1). H i (globalna) verjetnost, da je pri poljubnem dostopu do pomnilniške hierarhije informacija na nivoju i. (1 H i ) (globalna) verjetnost, da pri poljubnem dostopu želene informacije ni na nivoju i. Povprečni čas dostopa t a do n-nivojske pomnilniške hierarhije, kot ga vidi CPE, je: t t ) t a a1 ( 1 H1) t B 2... (1 H i 1) t Bi... (1 H n 1 Bn RA , Škraba, Rozman, FRI

102 Pomnilniška hierarhija Za štirinivojsko pomnilniško hierarhijo velja: CPE L1 L2 Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik H 1, t a1 t a H 2, t B2 H 3, t B3 H 4 =1, t B4 t a t a1 ( 1 H1) t B 2 (1 H 2) t B 3 (1 H 3) t B 4 RA , Škraba, Rozman, FRI

103 Primer: Vpliv verjetnosti zgrešitve v glavnem pomnilniku na povprečni dostopni čas pri trinivojski pomnilniški hierarhiji CPE Predpomnilnik L1 Glavni pomnilnik Navidezni pomnilnik t a t ap = 2 ns 1-H p = 0,05 t Bg = 40 ns 1. 1-H g = 0,5* H g = 0,1*10-5 t Bn = 10 ms t ap čas dostopa do predpomnilnika L1 H p verjetnost zadetka v predpomnilniku L1 (1-H p verjetnost zgrešitve v L1) t Bg čas za dostop do glavnega pomnilnika in prenos bloka iz glavnega pomnilnika v L1 H g verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku (1-H g verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku) t Bn čas za dostop do navideznega pomnilnika in prenos bloka iz navideznega pomnilnika v glavni pomnilnik t a povprečni dostopni čas do celotne hierarhije, kot ga vidi CPE RA , Škraba, Rozman, FRI

104 Pomnilniška hierarhija primer trinivojske pomnilniške hierarhije 1. Naj bo verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku H g = 0, = 99,9995% torej je verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku 1-H g = 1-0, = 0, = 0,0005% ali 1-H g = 0,5*10 5 t t ap = 2 ns; 1-H p = 0,05; t Bg = 40 ns; t Bn = 10 ms a t ap (1 H ) t p Bg (1 H ) t g s 0, s 0, s 9 8 s 2 10 s 5 10 s s 2 10 s s ns 54 ns Bn RA , Škraba, Rozman, FRI

105 Pomnilniška hierarhija primer trinivojske pomnilniške hierarhije 1. Naj bo verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku H g = 0, = 99,9995% torej je verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku 1-H g = 1-0, = 0, = 0,0005% ali 1-H g = 0,5*10 5 t t ap = 2 ns; 1-H p = 0,05; t Bg = 40 ns; t Bn = 10 ms a t ap (1 H ) t p Bg (1 H ) t g s 0, s 0, s 9 8 s 2 10 s 5 10 s s 2 10 s s ns 54 ns Bn Povprečni dostopni čas do celotne hierarhije je v tem primeru 54 ns, kar je slabše kot dostopni čas do glavnega pomnilnika (40 ns). Taka pomnilniška hierarhija rešuje problem velikosti pomnilnika, poslabša pa dostopni čas in je zato popolnoma neuporabna. Rešitev je povečanje verjetnosti zadetka v glavnem pomnilniku. RA , Škraba, Rozman, FRI

106 Pomnilniška hierarhija primer trinivojske pomnilniške hierarhije 2. Če se verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku poveča iz 99,9995% na 99,9999% H g = 0, = 99,9999% torej bo verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku 1-H g = 0, = 0,0001% ali 1-H g = 0,1*10 5 (v prejšnjem primeru 1-H g = 0,5*10 5 ) ostali podatki pa ostanejo nespremenjeni: t ap = 2 ns; 1-H p = 0,05; t Bg = 40 ns; t Bn = 10 ms t a t ap (1 H ) t p Bg (1 H ) t g s 0, s 0, s 9 8 s 2 10 s 1 10 s s 2 10 s s ns 14 ns Bn RA , Škraba, Rozman, FRI

107 Pomnilniška hierarhija primer trinivojske pomnilniške hierarhije 2. Če se verjetnost zadetka v glavnem pomnilniku poveča iz 99,9995% na 99,9999% H g = 0, = 99,9999% torej bo verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku 1-H g = 0, = 0,0001% ali 1-H g = 0,1*10 5 (v prejšnjem primeru 1-H g = 0,5*10 5 ) ostali podatki pa ostanejo nespremenjeni: t ap = 2 ns; 1-H p = 0,05; t Bg = 40 ns; t Bn = 10 ms t a t ap (1 H ) t p Bg (1 H ) t g s 0, s 0, s 9 8 s 2 10 s 1 10 s s 2 10 s s ns 14 ns Bn Če se verjetnost zgrešitve v glavnem pomnilniku zmanjša iz 0,5*10 5 na 0,1*10 5 (verjetnost zadetka se poveča), se povprečni dostopni čas zmanjša iz 54 ns na 14 ns. RA , Škraba, Rozman, FRI

ORA 1-3

ORA 1-3 OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II 9 Glavni pomnilnik ORA 2-9 Igor Škraba, FRI Glavni pomnilnik in predpomnilnik Glavni pomnilnik je prostor iz katerega CPE bere ukaze in operande in vanj shranjuje rezultate.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA 8 Pomnilniške tehnologije RA - 8 2018, Škraba, Rozman, FRI Pomnilniške tehnologije - cilji 8 Pomnilniške tehnologije - cilji: Osnovno razumevanje pojmov: Hitrost in način dostopa

Prikaži več

Microsoft Word - avd_vaje_ars1_1.doc

Microsoft Word - avd_vaje_ars1_1.doc ARS I Avditorne vaje Pri nekem programu je potrebno izvršiti N=1620 ukazov. Pogostost in trajanje posameznih vrst ukazov računalnika sta naslednja: Vrsta ukaza Štev. urinih period Pogostost Prenosi podatkov

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Tehnike programiranja PREDAVANJE 10 Uvod v binarni svet in računalništvo (nadaljevanje) Logične operacije Ponovitev in ilustracija Logične operacije Negacija (eniški komplement) Negiramo vse bite v besedi

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Vmesniki Vodila, vzporedni (paralelni) vmesniki Vmesniki in vodila naprava 1

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Microsoft Word - vaje2_ora.doc

Microsoft Word - vaje2_ora.doc II UKAZI 1. Napišite zaporedje ukazov, ki vrednost enobajtne spremenljivke STEV1 prepiše v enobajtno spremenljivko STEV2. Nalogo rešite z neposrednim naslavljanjem (zaporedje lahko vsebuje le 2 ukaza v

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

KATALOG 2002/03

KATALOG 2002/03 KATALOG 2018/19 UP TADO, D.O.O. MOBILINI TELEFONI 2 SPLOŠNE INFORMACIJE IZDAJATELJ: PROIZVODNJA,STORITVE IN TRGOVINA UP TADO, d.o.o. trgovina na debelo in drobno Ekonomska šola Kranj Cesta Staneta Žagarja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA 5 Operandi RA - 5 2018, Škraba, Rozman, FRI Predstavitev informacije - vsebina 5 Operandi - cilji: Razumevanje različnih formatov zapisovanja operandov Abecede (znaki) Števila

Prikaži več

ARS1

ARS1 Nepredznačena in predznačena cela števila Dvojiški zapis Nepredznačeno Predznačeno 0000 0 0 0001 1 1 0010 2 2 0011 3 3 Pri odštevanju je stanje C obratno (posebnost ARM)! - če ne prekoračimo 0 => C=1 -

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Procesorji Model računalnika, mikrokrmilnik CPE = mikrosekvenčnik + podatkovna

Prikaži več

DES11_realno

DES11_realno Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Delovanje realnega vezja Omejitve modela vezja 1 Model v VHDLu je poenostavljeno

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Programirljivi Digitalni Sistemi Digitalni sistem Digitalni sistemi na integriranem vezju Digitalni sistem

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno-izhodne naprave naprave 1 Uvod VIN - 1 2018, Igor Škraba, FRI Vsebina 1 Uvod Signal električni signal Zvezni signal Diskretni signal Digitalni signal Lastnosti prenosnih medijev Slabljenje Pasovna

Prikaži več

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvantnih celičnih avtomatov SEMINARSKA NALOGA Univerzitetna

Prikaži več

Organizacija računalnikov

Organizacija računalnikov ORGANIZACIJA RAČUNALNIKOV 6 Prenosne poti in vrste prenosov OR 6 Povzetki predavanj 1 2018, Rozman, FRI 6. Prenosne poti in vrste prenosov Namen in cilji 6. poglavja: Večno vprašanje: kako prenesti več

Prikaži več

OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II

OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II VHODNO-IZHODNE NAPRAVE 4 Povezovalni standardi VIN - 4 2018, Igor Škraba, FRI 4 Povezovalni standardi 4.1 EIA/TIA-232 (RS-232) 4.2 EIA/TIA-485 (RS-485) 4.3 USB - Universal serial bus 4.4 PCI Express -

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS IBM Compose Enterprise Pogoje uporabe ("Pogoji uporabe") sestavljajo ti IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS ("Pogoji posebne ponudbe SaaS")

Prikaži več

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf Elektrotehniški praktikum Osnove digitalnih vezij Namen vaje Videti, kako delujejo osnovna dvovhodna logi na vezja v obliki integriranih vezij oziroma, kako opravljajo logi ne funkcije Boolove algebre.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 4 - AV 4 Linije LTSpice, simulacija elektronskih vezij VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI LTSpice LTSpice: http://www.linear.com/designtools/software/ https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-andcalculators/ltspice-simulator.html

Prikaži več

EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Mi

EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Mi EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Miklavič 30. okt. 2003 Math. Subj. Class. (2000): 05E{20,

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Procesorski sistemi v telekomunikacijah

Procesorski sistemi v telekomunikacijah Procesorski sistemi v telekomunikacijah Mrežni/komunikacijski procesorji (c) Arpad Bűrmen, 2010-2012 Paketni prenos podatkov Podatki se prenašaja po več 100 ali 1000 bytov naenkrat Taki enoti pravimo paket

Prikaži več

Prekinitveni način delovanja PLK Glavni program (OB1; MAIN) se izvaja ciklično Prekinitev začasno ustavi izvajanje glavnega programa in zažene izvajan

Prekinitveni način delovanja PLK Glavni program (OB1; MAIN) se izvaja ciklično Prekinitev začasno ustavi izvajanje glavnega programa in zažene izvajan Prekinitveni način delovanja PLK Glavni program (OB1; MAIN) se izvaja ciklično Prekinitev začasno ustavi izvajanje glavnega programa in zažene izvajanje prekinitvene rutine Dogodek GLAVNI PROGRAM (MAIN-OB1)

Prikaži več

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE 1 1.1 Operacije z dvomestnimi relacijami...................... 2 1.2 Predstavitev relacij............................... 3 1.3 Lastnosti relacij na dani množici (R X X)................

Prikaži več

DKMPT

DKMPT Tračnice, na katere so moduli fizično nameščeni. Napajalniki (PS), ki zagotavljajo ustrezno enosmerno napajalno napetost za module. Centralne procesne enote (CPU Central Processing Unit). Signalni moduli

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Inspiron Namestitev in tehnični podatki

Inspiron Namestitev in tehnični podatki Inspiron 3670 Namestitev in tehnični podatki Model računalnika: Inspiron 3670 Regulativni model: D19M Regulativni tip: D19M005 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

DES11_vmesniki

DES11_vmesniki Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Vmesniki in sekvenčna vezja Zaporedna in vzporedna vodila 1 Vmesniki in vodila

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Osnove jezika VHDL Strukturno načrtovanje in testiranje Struktura vezja s komponentami

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

Chapter 1

Chapter 1 - 1 - Poglavje 1 Uvod v podatkovne baze - 2 - Poglavje 1 Cilji (Teme).. Nekatere domene, kjer se uporabljajo podatkovne baze Značilnosti datotečnih sistemov Problemi vezani na datotečne sisteme Pomen izraza

Prikaži več

Strojna oprema

Strojna oprema Asistenta: Mira Trebar, Miha Moškon UIKTNT 2 Uvod v programiranje Začeti moramo razmišljati algoritmično sestaviti recept = napisati algoritem Algoritem za uporabo poljubnega okenskega programa. UIKTNT

Prikaži več

Procesorski sistemi v telekomunikacijah

Procesorski sistemi v telekomunikacijah Procesorski sistemi v telekomunikacijah Komunikacija v procesorskih sistemih (c) Arpad Bűrmen, 2010-2012 Sinhrona komunikacija Podatkovne linije + sinhronizacijski signal Sihnronizacijski signal določa

Prikaži več

DSI 2019

DSI 2019 SINERGIJA PROTOKOLA IPFS IN TEHNOLOGIJE VERIŽENJA BLOKOV Aida Kamišalić Latifić, Muhamed Turkanović, Blaž Podgorelec, Marjan Heričko TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV in IPFS Porazdeljena & decentralizirana

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k UREDBI KOMISIJE (EU) št. /.. z dne XXX o določitvi zahtev za okoljsko

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k UREDBI KOMISIJE (EU) št. /.. z dne XXX o določitvi zahtev za okoljsko EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.3.2019 C(2019) 1955 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k UREDBI KOMISIJE (EU) št. /.. z dne XXX o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje

Prikaži več

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x Vaje: Matrike 1 Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N n 1 1 0 1 ; n N 0 2 Pokaži, da je množica x 0 y 0 x y x + z ; x, y, z R y x z x vektorski podprostor v prostoru matrik

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

Računalnik Inspiron All-in-One Namestitev in tehnični podatki

Računalnik Inspiron All-in-One  Namestitev in tehnični podatki Računalnik Inspiron 24 3000 All-in- One Namestitev in tehnični podatki Model računalnika: Inspiron 24-3477 Regulativni model: W21C Regulativni tip: W21C001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje

Prikaži več

VIN Lab 1

VIN Lab 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 1 - AV 1 Signali, OE, Linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Laboratorijske vaje VIN Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil

Prikaži več

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij.

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli - uvod Protokol je pravilo ali zbirka pravil, ki določajo načine transporta sporočil po računalniškem omrežju

Prikaži več

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru 6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, 30.03.2009 Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru in na končni ali neskončni čokoladi. Igralca si izmenjujeta

Prikaži več

Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se

Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se velikokrat zmoti. Na srečo piše v programu Microsoft

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Državni izpitni center *M11145113* INFORMATIKA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 10. junij 2011 SPLOŠNA MATURA RIC 2011 2 M111-451-1-3 IZPITNA POLA 1 1. b 2. a 3. Pojem se povezuje

Prikaži več

Laboratorij za strojni vid, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Komunikacije v Avtomatiki Vaje, Ura 8 Matej Kristan

Laboratorij za strojni vid, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Komunikacije v Avtomatiki Vaje, Ura 8 Matej Kristan Laboratorij za strojni vid, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Komunikacije v Avtomatiki Vaje, Ura 8 Matej Kristan Vsebina današnjih vaj: ARP, NAT, ICMP 1. ARP

Prikaži več

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v naravoslovju in tehniki

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v naravoslovju in tehniki Predavatelj: izr. prof. Uroš Lotrič Asistent: Davor Sluga Vsebina 5 x V Problemi velikih podatkov Apache Hadoop kot rešitev Kaj je Hadoop HDFS YARN MapReduce Hadoop ekosistem VVVVV Volume (Količina) Količina

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 9. Funkcije 1 9. 1. F U N K C I J A m a i n () 9.2. D E F I N I C I J A F U N K C I J E 9.3. S T A V E K r e t u r n 9.4. K L I C F U N K C I J E I N P R E N O S P A R A M E T R O V 9.5. P R E K R I V

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vsak vektor na premici skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer je v smerni vektor premice in a poljubno število. r a v Vsak vektor na ravnini skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer sta v, v vektorja na

Prikaži več

Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki

Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki Model računalnika: Inspiron 5770 Regulativni model: P35E Regulativni tip: P35E001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ORS-1.ppt

Microsoft PowerPoint - ORS-1.ppt ORGANIZACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV Lastnosti integriranih digitalnih vezij ORS 2013, Igor Škraba, FRI Von Neumannov model računalnika (= matematični model in dejanski računalnik) ne določa tehnologije,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. A Analitična orodja: Programska oprema, s katero je mogoče zbirati in meriti poslovne podatke ter o njih poročati.

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC Državni zbor v številkah 90 poslancev 9 + 1 poslanska skupina 150+ mobilnih naprav (OS Android, ios) 500+ internih uporabnikov, 650+ osebnih računalnikov, 1100+

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Zaporedni vmesniki Zaporedni (serijski) vmesniki Zaporedni (serijski) vmesniki

Prikaži več

Sistemi Daljinskega Vodenja Vaja 1 Matej Kristan Laboratorij za Strojni Vid Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Sistemi Daljinskega Vodenja Vaja 1 Matej Kristan Laboratorij za Strojni Vid Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Sistemi Daljinskega Vodenja Vaja 1 Matej Kristan Laboratorij za Strojni Vid Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani matej.kristan@fe.uni-lj.si Sistemi Daljinskega Vodenja Ime: Matej Kristan Docent

Prikaži več

15/2014 A A h 14.10h,

15/2014 A A h 14.10h, A A 14042014 1000h 14 10h, 2014 1 29 61 24/2012), 29/2013 4-404-100/1 28032014 4-404-100/2 28032014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 29 2 29 I (1) wwwgornjimilanovacrs (2) ( (3) (4) (5) ( ) - 00-

Prikaži več

Ime in priimek

Ime in priimek Polje v osi tokovne zanke Seminar pri predmetu Osnove Elektrotehnike II, VSŠ (Uporaba programskih orodij v elektrotehniki) Ime Priimek, vpisna številka, skupina Ljubljana,.. Kratka navodila: Seminar mora

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Model vezja Računalniški model in realno vezje Model logičnega negatorja Načini

Prikaži več

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam 1. izbirni test za MMO 018 Ljubljana, 16. december 017 1. Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n okraskov n različnih barv in ni nujno, da imamo enako število okraskov vsake barve. Dokaži, da se okraske

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Logični modul LOGO!

Logični modul LOGO! Logični modul LOGO! LOGO! Siemensov univerzalni logični modul LOGO! vsebuje: Krmilno enoto Enoto za prikaz in tipkovnico Napajalno vezje Vmesnik za spominski modul in PC kabel Funkcije, pripravljene za

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode]) 8.2 OBRATOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA o Matrične metode v razreševanju el. omrežij Matrične enačbe električnih vezij Numerične metode za reševanje linearnih in nelinearnih enačb Sistem algebraičnih

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Elektrotehniški vestnik 76(1-2): 13 18, 2009 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Ugotavljanje podatkovne odvisnosti za procesorje z naborom

Elektrotehniški vestnik 76(1-2): 13 18, 2009 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Ugotavljanje podatkovne odvisnosti za procesorje z naborom Elektrotehniški vestnik 76(1-2): 13 18, 2009 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Ugotavljanje podatkovne odvisnosti za procesorje z naborom ukazov SIMD Patricio Bulić, Tomaž Dobravec Univerza

Prikaži več

AREX – Classification Rules Extracting Algorithm Based on Automatic Programming

AREX – Classification Rules Extracting Algorithm Based on Automatic Programming 2.1. Od prazgodovine do jutri razvoj informacijske tehnologije skozi čas. Skrivnostna zgodovina Stonehendge Računalnik za izračunavanje astronomskih pojavov? 2 Spregledano Mehanizem z Andikithire Najden

Prikaži več

Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem

Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem Priročnik za servisiranje Regulativni model: D11S Regulativni tip: D11S004 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo

Prikaži več

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx 4. Zanka while Zanke pri programiranju uporabljamo, kadar moramo stavek ali skupino stavkov izvršiti večkrat zaporedoma. Namesto, da iste (ali podobne) stavke pišemo n-krat, jih napišemo samo enkrat in

Prikaži več

Podatkovni list HP ENVY Laptop 13-aq0007na Eleganten računalnik s procesorjem Intel Core Delajte brez skrbi ne glede na to, kaj prinese dan. Lahek in

Podatkovni list HP ENVY Laptop 13-aq0007na Eleganten računalnik s procesorjem Intel Core Delajte brez skrbi ne glede na to, kaj prinese dan. Lahek in Eleganten računalnik s procesorjem Intel Core Delajte brez skrbi ne glede na to, kaj prinese dan. Lahek in zmogljiv prenosni računalnik HP ENVY z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) in pametnimi varnostnimi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - NDES_8_USB_LIN.ppt

Microsoft PowerPoint - NDES_8_USB_LIN.ppt Laboratorij za na rtovanje integriranih vezij Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani ndrej Trost artovanje digitalnih el. sistemov Komunikacijski vmesniki UB in LI http://lniv.fe.uni-lj.si/ndes.html

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA OPERACIJSKI SISTEMI I OPERACIJSKI SISTEMI II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije

Prikaži več

Osnove verjetnosti in statistika

Osnove verjetnosti in statistika Osnove verjetnosti in statistika Gašper Fijavž Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Ljubljana, 26. februar 2010 Poskus in dogodek Kaj je poskus? Vržemo kovanec. Petkrat vržemo

Prikaži več

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 24 835 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni zapisovalnik podatkov Tempmate. S1 Kataloška št.: 14 24 835 KAZALO 1. OPIS PROGRAMSKE OPREME ZA NAPRAVO...

Prikaži več

Teorija kodiranja in kriptografija 2013/ AES

Teorija kodiranja in kriptografija 2013/ AES Teorija kodiranja in kriptografija 23/24 AES Arjana Žitnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana, 8. 3. 24 AES - zgodovina Septembra 997 je NIST objavil natečaj za izbor nove

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič. maj 013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posameni segmenti polimera asedejo golj ogljišča v kvadratni (ali kubični v

Prikaži več

Precision 5530 Priročnik za servisiranje

Precision 5530 Priročnik za servisiranje Precision 5530 Priročnik za servisiranje Regulativni model: P56F Regulativni tip: P56F002 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Dell OptiPlex 5260 All-in-One Vodnik za nastavitev in tehnične podatke

Dell OptiPlex 5260 All-in-One Vodnik za nastavitev in tehnične podatke Dell OptiPlex 5260 All-in-One Vodnik za nastavitev in tehnične podatke Regulativni model: W20B Regulativni tip: W20B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi

Prikaži več