KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s"

Transkripcija

1 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na dva dela, do 25. avgusta in po tem datumu. V prvem delu so bila daljša obdobja stabilnega, suhega in nadpovprečno toplega vremena. Pomanjkanje padavin je povzročilo izredno nizek nivo podtalnice in sušo, ki je prizadela večji del Slovenije. V drugem delu pa ni bilo daljšega obdobja lepega vremena. Padavine so bile pogoste, še posebno oktobra, ko so reke marsikje prestopile bregove. Zima z znatno snežno odejo se je začela že novembra. Klimatske značilnosti preteklega leta si bomo natančneje ogledali na osnovi podatkov šestih reprezentativnih postaj na območju Slovenije. Lanskoletne podatke bomo primerjali s podatki minulega klimatološkega obdobja. (Lanskoletne podatke z letališča v Sečovljah bomo primerjali z dologoletnimi podatki za Koper oz. Portorož.) Lanske povprečne letne temperature zraka so povsod, razen na Obali presegle 30-letne povprečne temperature in sicer v Novem mestu za 0,9 C, v Ljubljani in Šmartnem za 0,8 C, v Murski Soboti in Ratečah za 0,7 C. Oglejmo si po mesecih. Maja, junija, avgusta in decembra so bile povprečne mesečne temperature zraka po vsej Sloveniji višje od dolgoletnih, januarja, aprila in oktobra povsod razen na Obali, v preostalih mesecih preteklega leta pa je bilo takole: marca je bilo v Šmartnem enako toplo kot v povprečju, tj. 3,2 C, sicer pa povsod, razen v Murski Soboti in Portorožu, topleje kot v povprečju. V februarju je bilo topleje le v Ratečah, v juliju je bilo topleje povsod razen v Portorožu in Ratečah. Septembra je bilo v Novem mestu s 14,9 C enako toplo kot v povprečju, sicer pa je bilo povsod, razen v Murski Soboti, hladneje kot povprečno. Le v lanskem novembru je bilo po celi vrnem'.' um ni Sloveniji hladneje kot običajno. Slika 1. prikazuje mesečno gibanje temperature zraka za Portorož, Rateče in Šmartno za leto Absolutne mesečne maksimalne temperature so v marcu, aprilu, maju, avgustu in novembru po vsej Sloveniji presegle 30-letno povprečje maksimalnih temperatur zraka, le v septembru so bile povsod nižje (preglednica 1). Ekstremna 30-letna maksimalna temperatura zraka je bila lani presežena le v Murski Soboti za 0,4 C, v Ratečah pa se ji je v marcu približala na 0,1 C. Absolutne mesečne minimalne temperature so bile v letu 1993 višje od dolgoletnega povprečja absolutnih minimalnih temperatur po vsej Sloveniji le v februarju, maju, juniju in oktobru povsod, razen na Obali (spremenjena lega ). Toplega avgusta so se ekstremi * Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije Ljubljana, Vojkova 1b ŠMARTNO 1993 RATEČE ŠMARTNO RATEČE 1993 Slika 1. Povprečna mesečna temperatura zraka leta 1993 in povprečje za obdobje Figure 1. Average monthly air temperature in 1993 and average mmm <;m m wt [Upov SS 1993 Slika 2. Število dni z maksimalno temperaturo zraka nad 25 C. Figure 2. Number of days with maximum air temperature 25 C.

2 306 presenetljivo povsod spustili pod dolgoletno povprečje avgustovskih minimalnih temperatur zgolj na račun močne ohladitve ob koncu meseca. Predzadnji dan avgusta so bile povsod zabeležene absolutne minimalne temperature zraka, ki so se na vseh merilnih mestih približevale absolutno najnižjim avgustovskim temperaturam zraka preteklega 30-letnega obdobja (preglednica 2). Zanimivo je pogledati število toplih dni (maksimalna dnevna temperatura zraka >25 C) od aprila do septembra in vročih dni od maja do avgusta (maksimalna dnevna temperatura zraka >30 C), ki jih je bilo v obravnavanih obdobjih nadpovprečno veliko (sliki 2 in 3). Aprila lani se je v Novem mestu enkrat, v Portorožu pa dvakrat ogrelo na 25 C ali več, kar za april še ni običajno. Sicer pa je bilo v maju preseženo povprečno število toplih dni od 2 v Ratečah do 12 v Portorožu; v juniju za 1 dan v Novem mestu in Ratečah do 11 dni v Portorožu. Julija ni bilo tako toplo, saj je bilo npr. toplih dni v Murski Soboti enako število kot v povprečju, največ, 5 več, pa jih je bilo v Portorožu. Avgusta je bilo toplih dni od 4 več kot običajno, npr v. Ljubljani do 8 več v Novem mestu. Septembra sta bila edino v Murski Soboti dva topla dneva več kot običajno, v Ratečah in v Portorožu 1 dan manj, v Šmartnem 3 dni manj, v Ljubljani 4 in v Novem mestu kar 5 dni manj kot običajno. Vroči dnevi (maksimalna dnevna temperatura zraka >30 C so se začeli v Murski Soboti presenetljivo že v maju. Bila sta Preglednica 1. Absoultna maksimalna temperatura zraka v Table 1. Absolute maximum air temperature in C A 9,5 12,2 18,8 23,2 26,8 30,2 B 14,8 18,9 24,6 29,3 31,1 34, ,8 15,4 23,9 24,4 29,5 30,1 A 10,3 13,1 19,3 23,4 27,0 B 16,4 20,4 25,3 29,3 35, ,7 8,7 24,0 24,6 30,7 32,2 31,7 27,5 23,0 16,4 10,1 37,1 36,5 31,3 26,9 21,9 16,7 33,6 34,9 25,5 22,7 16,5 13,2 29,9 31,2 30,9 32,6 37,2 34,5 32,0 35,2 34, , ,9 27,4 26,5 17,3 11,3 22,0 19,8 18,2 14,9 A 11,8 13,4 19,6 23,6 26,9 30,0 31,8 31,6 27,8 23,5 18,0 12,1 B 16,1 21,2 25,8 28,9 31,0 34,0 36,2 36,4 32,3 28,0 23,0 19^ ,4 16,7 23,6 25,7 30,5 30,1 35,3 35,6 25,6 25,4 18,4 16,4 A 12,9 17, ,0 13,9 17,8 21,0 25,5 28,9 31,1 31,2 27,4 23,3 18,2 14,5 19,8 22,4 27,0 28,1 32,0 35,0 34,5 32,0 27,5 21, ,8 21,5 26,3 27,8 29,9 32,3 34,1 26,5 23,9 18, A 7,6 10,1 15,0 19,4 23,2 B 11,8 17,6 21,4 25,4 28, ,8 13,0 21,3 19,5 27,5 A 8,8 11,1 17,6 21,7 B 15,5 18,0 22,8 27, ,7 11,0 21,5 23,0 27,2 28,7 28,0 30,4 36,1 32,1 27,0 28,3 30,4 povprečna maksimalna temperatura zraka v obdobju average maximum air temperature in the period najvišja maksimalna temperatura v obdobju the highest maximum air temperature in the period ,9 21, , ,3 14,6 7,3 19,5 13,5 15,0 10,0 25,2 28,5 29,7 29,4 26,3 21,8 15,3 8,5 30,2 32,1 34,5 33,0 29,2 24,4 20,0 17,1 28,8 28,2 31,5 31,5 24,3 22,1 15,5 7,2 Slika 3. Število dni z maksimalno temperaturo zraka nad 30 C. Figure 3. Number of days with maximum air temperature 30 C.

3 kar 2, in to prvič v 30 letih. Tudi junija je bilo v Murski Soboti vročih dni kar 5 več kot v povprečju in 1 dan več kot v vročem juniju leta V lanskem juniju smo imeli po 1 vroč dan tudi v Ljubljani in Novem mestu, kar je običajno. V juliju se v Ratečah ni ogrelo do 30 C, sicer pa se je v Ljubljani, Šmartnem in Portorožu za 1 dan več kot običajno, v Novem mestu za 5 in v Murski Soboti kar za 6 dni več kot običajno. V avgustu je bilo povprečno število vročih dni povsod preseženo, za 1 dan v Ratečah do 15 dni v Portorožu. Preseženo pa je bilo tudi ekstremno 30-letno število vročih dni, in sicer v Šmartnem za 1 dan, v Murski Soboti za 2 dni in v Novem mestu za 5 dni. Število ur sončnega obsevanja v preteklem letu je bilo nadpovprečno, in sicer za 10 % več v Ljubljani, 6 % v Murski Soboti in Novem mestu, 4 % v Šmartnem, 2 % v Portorožu in še ne 1 % v Ratečah (preglednica 3). Letni potek števila ur sončnega obsevanja v Ljubljani v letu 1993 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem prikazuje slika 4. Kot je značilno za vremenske razmere preteklega leta je tudi mesečno število ur sončnega obsevanja po vsej Sloveniji od januarja do avgusta preseglo dolgoletna povprečja (z nekaj izjemami: Portorož januarja, aprila, junija in julija ter Šmartno v aprilu). Septembra, oktobra in še posebej novembra pa so bile mesečne vsote ur sončnega obsevanja podpovprečne. V novembru so se vsote ur zelo približevale najnižjim 30-letnim vsotam ur mesečnega sončnega obsevanja, v Šmartnem pa je lani sonce sijalo novembra kar 12,2 ure manj kot novembra 1985, ki je bil najbolj mračen november obdobja Decembra sta bila Ljubljana in Novo mesto manj osončena kot običajno. wm mm uum Preglednica 2. Absolutna minimalna temperatura zraka v C Table 2. Absolute minimum air temperature in C A -2,4-2,8-1,2 5,2 6,4 9,4 12,0 11,2 10,5 B -11,5-9,2-5,8-0,9 2,5 6,9 9,2 8,6 4, ,6-8,7-7,0 0,0 7,2 10,0 8,8 6,5 5,8 A -5,4-3,1-1,9 B -17,2-12,7-8, ,3-10,1-9,4 A -3,9 2,1 B -13,7-11, ,6-9,7 A 2,2 B -2, ,8 3,5-1,6-6,7 A -7,8-6,6 B -17,8-15, ,2-14,7 2,8-0,6-3,7-0,4-5,8 10,2 0,1-6,9-6,4 1,7 7,6 10,4 11,2 9,1 8,6 0,9-2,2-5,6-2,7 1,1 5,5 7,3 6,5 2,6-3,2-7,7-14,4-1,0 6,0 7,9 7,4 5,8 3,9-2,3-11,2-14,0-1,6 2,4 6,5 11,1 11,1 10,1 10,2 2,5-2,6-4,0-7,1-2,2 1,4 5,5 8,2 7,4 3,7-1,4-6,6-11,9-8,7-0,7 7,1 10,0 8,6 5,8 5,9 2,3-10,6-9,1 3,8 0,1-3,4 9,5 4,3-0,4 11,6 8,1 8,3 14,0 11,4 10,3 18,5 14,1 9,2 17,0 13,8 9,7 16,7 11,1 7,1 10,2 4,4 6,5 1,5 3,5-1,4 2,5-1,7-1,2-6,4 0,9 2,8 4,4 7,8 6,6 4,4-1,0-3,6-11,8-12,4-6,1-2,2 1,3 3,2 3,0-0,3-4,5-11,2-16,4-11,8-4,7 0,9 3,7 2,4 0,7-0,6-2,6-10,8-14,0 A -6,2-5,0-4,4-0,1 3,2 7,7 8,3 7,7 B -16,7 13,7-9,6-4,0-0,7 3,2 5,4 5, ,6-11,5-9,6-4,4 3,4 4,7 4,0 2,5 A najvišja absolutno minimalna temperatura zraka v obdobju the highest absolute minimum air temperature in the period B povprečna minimalna temperatura zraka v obdobju average minimum air temperature in the period J 8,0 0,8-2,8-6,9 1,3-3,6-8,9-15,1 1,0-1,2-10,7-15,4 Preglednica 3. Povprečno število ur sončnega obsevanja Table 3. Average sun duration LJUBLJANA-BEZIGRAD povp. 46,5 84,7 127, ,9 138,7 161,5 161,6 178,6 209,8 220,4 254,3 230,7 260,4 306,7 229,7 279,2 163,6 109,4 115,6 83,4 56,0 35,2 povp. 57,9 85,6 135,6 172,0 220,4 225,4 260,9 237,7 177,2 135,5 71,6 51, ,7 118,1 147,7 172,7 277,5 242,7 268,8 271,5 159,7 105,5 19,4 51,9 povp. 68, ,5 povp. 93, ,9 90,6 138,4 133,5 149,9 163,2 168,2 119,3 193,8 povp. 87, , ,5 189, ,4 180,0 povp. 79,3 104,0 141,8 161, ,1 133,0 160,5 154,4 212,6 222,3 256,6 244,9 267,9 287,2 236,1 274,0 251,1 270,8 275,8 267,3 312,9 301,9 290,7 319,3 181,0 193,7 193,0 216,9 228,6 241,4 224,3 243,1 205,2 208,4 231,8 230,9 povp. povprečne vrednosti v obdobju average values in the period ,0 261,3 218,4 262,6 177,6 134,6 224,9 181,9 130,2 94,2 168,0 151,5 193,6 122,0 142,2 80,4 166,9 144,7 139,9 113, ,3 82,8 96,3 63, ,6 36,3 60,0 56,9 85,3 85,7 56,2 65,6 67,7 70,7

4 308 V preteklem letu je padlo le v Novem mestu 4 % več padavin kot v dolgoletnem povprečju, na Obali 25 % manj, v Murski Soboti 17 % manj, v Ljubljani 16 % manj, v Ratečah in v Smartnem pa 7% manj. Časovno in prostorsko razporeditev mesečnih višin padavin prikazuje preglednica 4. Pogled nanjo nam potrjuje uvodno trditev, da je bilo preteklo leto, z izjemo junija in julija, sestavljeno iz dveh vremenskih tipov: suhega do 25. avgusta in mokrega od tega datuma dalje. Podobno situacijo izkazuje slika 5, na kateri primerjamo mesečne višine padavin preteklega leta in dolgoletnega povprečja v Ljubljani. Podkrepimo jo še z dejstvom, da je v prvih štirih mesecih preteklega leta padlo izredno malo padavin, in sicer v Ratečah 21 %, Šmartnem 23 %, Portorožu 28 %, Ljubljani in Murski Soboti po 33 % in Novem mestu 58 % povprečnih padavin iz tega obdobja (slika 6). Lanski oktober je bil zopet izredno namočen na Gorenjskem, saj je bilo v Ratečah izmerjeno 459,7 mm padavin, kar je največ izmed 30 oktobrov iz obdobja V Ljubljani pa je le v treh oktobrih iz tega 30-letnega obdobja (1964, 1973 in 1980) padlo več padavin kot lani. Preglednica 4. Povprečna mesečna višina padavin v mm Table 4. Average mounthy precipitation in mm povp. 81,5 80,3 97,7 109,4 121,5 155,1 122,0 144,5 130,1 115,1 135,4 100, ,1 6,4 34,3 77,9 72,2 101,9 100,8 103,1 176,7 236,6 158,4 106,1 povp. 37,1 38,4 48,9 59,3 75,4 97,8 105,0 101,8 76,3 62,0 69,2 45, ,0 8,7 15,5 31,9 38,9 68,6 49,5 85,6 93,1 103,6 87,7 89,3 povp. 50, ,5 povp. 70, ,5 54,5 0,9 62,6 6, ,5 45,7 93,3 83,5 81,1 30,0 95,6 48,4 82,1 4,0 126,9 142,8 119,9 43,6 126,8 94,0 221,5 110,0 97,0 98,4 79,7 31,0 101,1 53,7 113,2 156,4 98,5 186,9 109,3 152,7 97,8 195,4 107,8 130,5 74,4 137, povp. 85,3 78,0 99,4 134,9 143,7 149,3 145,7 158,1 156,2 134,7 174,5 99, ,2 0,2 37,5 42,7 82,8 129,6 205,0 117,8 192,1 459,7 53,3 122,1 povp. 50,9 51,1 67,8 89,9 102,7 141,3 140,9 128,8 117,3 101,1 103,5 60, ,7 0,1 20,5 34,8 62,4 91,4 160,7 160,4 120,0 236,8 79,4 125,5 povp. povprečne vrednosti v obdobju average values in the period '////A LJUBLJANA ESI LJUBLJANA 1993 Slika 4. Mesečno število ur sončnega obsevanja v Ljubljani leta 1993 in povprečje za obdobje Figure 4. Montly hours of sun duration in Ljubljana in 1993 and average

5 t 150- E WM, LJUBLJANA SS LJUBLJANA 1993 Slika 5. Mesečna višina padavin v Ljubljani leta 1993 in povprečje za obdobje Figure 5. Montly prec ipitation in Ljubljana in 1993 and average Končno se pomudimo še pri snežni odeji. 309 Na splošno se je lani snežna odeja obdržala v Murski Soboti 8 dni več kot povprečno, v Novem mestu 1 dan manj, v Ratečah 11 dni manj, v Šmartnem 17 in v Ljubljani 22 dni manj kot v povprečju (slika 7). Prva polovica leta glede snežne odeje ni bila zanimiva, novembra in decembra pa je snežna odeja obležala bistveno dlje kot običajno. V decembru je bila v Ratečah izmerjena 73 cm debela snežna odeja, kar je 1 cm več kot decembra 1978 leta, ko je bila snežna odeja v 30 letih najdebelejša. Na drugih merilnih mestih ekstremne višine snežne odeje v preteklem letu glede na preteklih 30 let nismo zabeležili. Leto 1993 je bilo nadpovprečno toplo, nadpovprečno osončeno, v prvi tretjini leta ekstremno suho, od septembra dalje pa nadpovprečno namočeno. November in december sta bila bogata s snežno odejo. Aleška Berriot-lvančič _ 250 E E I 150 Climatological characteristics of the year 1993 in comparison s 1SSS I 1 I i I I» pov ass 1993 Slika 6. Vsota padavin v prvih štirih mesecih leta 1993 v primerjavi s povprečno vsoto v prvih štirih mesecih obdobja Figure 6. Monthly precipitation in the first four months of 1993 and average k I! I I i! m H 8, I [US pov ESS 1993 with the period in Slovenia This article deals with the climatological characteristics of the year 1993 in Slovenia. It is based on the comparison of measurements of the six regionally representative meteorological stations in the last year as compared to the period According to air temperature and hours of sunshine data, 1993 was an above average year. With regards to precipitation data, the first four months of the year were extremely dry, while from September onwards precipitation levels were above average. November and December were rich with snow cover. UMA Slika 7. Število dni s snežno odejo 1993 in povprečje za obdobje Figure 7. Number of days with snow cover.

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA Climate in Slovenia in Tanja Cegnar* UDK 551.582(497.4) Povzetek Povprečna temperatura v letu, z izjemo Ljubljane, ni odstopala od dolgoletnega povprečja navzgor ali navzdol

Prikaži več

Microsoft Word - Met postajaLig.docx

Microsoft Word - Met postajaLig.docx Naše okolje, december 215 METEOROLOŠKA POSTAJA LIG Meteorological station Lig Mateja Nadbath VLigu je meteorološka postaja. Postaja je padavinska. Lig je razložen kraj na slemenu Kanalskega Kolovrata,

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc Naše okolje, avgust 28 METEOROLOŠKA POSTAJA KOBARID Meteorological station Kobarid Mateja Nadbath V zahodni polovici Slovenije je ena izmed meteoroloških padavinskih postaj v Kobaridu. To je kraj v Srednji

Prikaži več

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Podnebne razmere v juniju 27... 3 Razvoj vremena v juniju 27... 24 UV indeks in toplotna obremenitev... 3 Meteorološka postaja Poljane nad Škofjo Loko... 35 NA KAJ MORAMO PAZITI

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,, tanja.cegnar@gov.si Povzetek Leto

Prikaži več

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Podnebne razmere v maju 27... 3 Razvoj vremena v maju 27... 24 Podnebne razmere v pomladi 27... 31 Meteorološka postaja Rovte... 43 AGROMETEOROLOGIJA 47 HIDROLOGIJA 53 Pretoki rek

Prikaži več

(Microsoft Word - Met_postaja_Ko\350evje.doc)

(Microsoft Word - Met_postaja_Ko\350evje.doc) Naše okolje, februar 215 METEOROLOŠKA POSTAJA KOČEVJE Meteorological station Kočevje Mateja Nadbath M eteorološka postaja Kočevje je v istoimenski občini Poleg omenjene, ki je podnebna ali klimatološka,

Prikaži več

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Podnebne razmere v juliju 27... 3 Razvoj vremena v juliju 27... 24 UV indeks in toplotna obremenitev... 31 Meteorološka postaja Lučine... 3 AGROMETEOROLOGIJA 38 HIDROLOGIJA 44 Pretoki

Prikaži več

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Klimatske razmere v decembru 25... 3 Razvoj vremena v decembru 25... 22 Klimatske značilnosti leta 25... 29 Meteorološka postaja Senovica... 45 AGROMETEOROLOGIJA 47 HIDROLOGIJA

Prikaži več

Microsoft Word - NASE OKOLJE.doc

Microsoft Word - NASE OKOLJE.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Podnebne razmere v aprilu 212... 3 Razvoj vremena v aprilu 212... 24 Meteorološka postaja Žusem... 3 ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA»CENTER ZA UPRAVLJANJE SUŠE V JUGOVZHODNI EVROPI«35

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

Microsoft Word - NASE OKOLJE.doc

Microsoft Word - NASE OKOLJE.doc Marca obeležujemo svetovni dan voda in svetovni dan meteorologije Marca bomo na Agenciji RS za okolje obeležili dva pomembna mednarodna dogodka, ki sta tesno povezana z delovnim področjem agencije: svetovni

Prikaži več

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc KRATEK PREGLED PODNEBNIH RAZMER ISSN 2350-5729 Glavne značilnosti po svetu Arktični in antarktični led Nekaj izbranih dogodkov po svetu Podnebne razmere pri nas in v naši okolici februar 2014 Mojca Dolinar

Prikaži več

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI (OBDOBJE -2) 2 1 21 3 2 1 - -1 Ljubljana, november 26 1 PODNEBJE SLOVENIJE Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega, razgiban

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 11 Groundwater reserves in September 11 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi česar so se gladine podzemnih voda že drugi mesec zapored

Prikaži več

UJMA_2007.indd

UJMA_2007.indd SNEŽNA SEZONA 5/ Snow season of 5/ Gregor Vertačnik* UDK 551.57.(97.) 5/ Povzetek Snežna sezona 5/ je bila v večjem delu Slovenije med najbolj sneženimi v zadnjih letih. V večjem delu države je močno izstopala

Prikaži več

Ali se podnebje v Celju spreminja?

Ali se podnebje v Celju spreminja? MLADI ZA CELJE ALI SE PODNEBJE V CELJU SPREMINJA? Raziskovalna naloga Avtorji: Jan Cigoj, 9.b Jure Košir, 9.b Matej Hrlec, 9.b Mentor: Sandi Šarman, prof. Šola: Osnovna šola Hudinja Šolsko leto 2007/2008

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 217 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 217 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja 219 1 Splošna vremenska slika Nad vzhodnim Atlantikom se je 31. januarja iznad južne Grenlandije proti Irski poglobila izrazita višinska dolina hladnega

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - poletna-sola_klima.ppt

Microsoft PowerPoint - poletna-sola_klima.ppt Analiza podatkov za potrebe proučevanja podnebja Predavanje na Poletni meteorološki šoli za ljubitelje spremljanja in opazovanja vremena Gregor Vertačnik Ljubljana, 12. junij 2010 1 Kazalo Metapodatki

Prikaži več

Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe – pomoč AGROMETEOROLOGIJE pri izboljšanju upravljanja z vodo

Prilagajanje kmetijstva na podnebne  spremembe – pomoč AGROMETEOROLOGIJE pri  izboljšanju upravljanja z vodo MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE REPUBLIKA SLOVENIJA Vojkova 1b, 1000 Ljubljana p.p. 2608, tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52 Prilagajanje kmetijstva

Prikaži več

SZGG_2012_Dolsak_Sraj

SZGG_2012_Dolsak_Sraj Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji Domen Dolšak, Mojca Šraj * Povzetek Prispevek predstavlja izdelavo, rezultate in analizo Huffovih krivulj za izbrane

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja kmetijskih tal v Sloveniji 11. 20. avgust 2010 OBVESTILO Drugo dekado avgusta so zaznamovali pogosti intenzivni nalivi. Skupno je v teh dneh padlo največ dežja v zahodni

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 24.. 14 Neurja v noči z 21. na 22. oktober 14 Splošna vremenska slika V dneh med 9. in 21. oktobrom 14 smo v Sloveniji beležili eno najtoplejših obdobij za sredino

Prikaži več

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,14. 7. Vročina in neurja od 1. do 9. julija Splošna vremenska slika Ob koncu junija se je nad jugozahodno Evropo razprostiral obsežen višinski greben s toplim

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gr

MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gr MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gregor Gregorič**, Tomaž Vrhovec*** UDK 551.50(497.4)

Prikaži več

4. konferenca z mednarodno udeležbo Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane»z znan

4. konferenca z mednarodno udeležbo Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane»z znan 4. konferenca z mednarodno udeležbo Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane»z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti«20.

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Močan veter od 2. do 4. januarja

Močan veter od 2. do 4. januarja Močan veter od 2. do 4. januarja 2019 1 Splošna vremenska slika Nad severovzhodno Evropo je bilo 2. januarja globoko ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa je vztrajalo obsežno območje visokega zračnega

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

Opredelitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo na osnovi klimatskih dejavnikov

Opredelitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo na osnovi klimatskih dejavnikov 4. konferenca z mednarodno udeležbo Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane»z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti«20.

Prikaži več

UJMA_2007.indd

UJMA_2007.indd PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2006 Climatic conditions in the world in 2006 Tadeja Ovsenik-Jeglič* UDK 551.528(100) 2006 Povzetek Svetovna temperatura za kopno in oceane je bila leta 2006 0,5 C nad povprečjem,

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE POROČILO O METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI v RS ZA LETO 2009 Junij 2010 Pripravili: Urad za meteorologijo Generalni direktor:

Prikaži več

KLIMATOLOŠKI OPIS IZJEMNEGA PADAVINSKEGA DOGODKA 18. SEPTEMBRA 2007 Climatological description of the exceptional precipitation event of 18 September

KLIMATOLOŠKI OPIS IZJEMNEGA PADAVINSKEGA DOGODKA 18. SEPTEMBRA 2007 Climatological description of the exceptional precipitation event of 18 September KLIMATOLOŠKI OPIS IZJEMNEGA PADAVINSKEGA DOGODKA 18. SEPTEMBRA 7 Climatological description of the exceptional precipitation event of 18 September 7 Gregor Vertačnik* UDK 551.577.37(497.4) 7 Povzetek Septembra

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze 14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK 62.112 Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze v dveh severovzhodnih predelih Slovenije leta 1992.

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA BC Naklo Strahinj 99 4292 Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA Datum meritve Lokacija meritve Merjenje temperatur 19.2.2014 20.2.2014 21.2.2014 22.2.2014 23.2.2014 46.292418 SGŠ

Prikaži več

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc ARSO, Državna meteorološka služba Ljubljana, 23. 9. 2010 Poročilo o izjemno obilnih padavinah od 16. do 19. septembra 2010 Opis sinoptične situacije Dne 15. septembra je bilo nad severno Evropo obsežno

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2016 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojk

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2016 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojk VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 216 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 216 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 20. 2. 2012 Močan karavanški fen 16. februarja 2012 Uvod Po prehodu vremenske fronte 15. februarja zvečer je naslednje jutro ponekod na Gorenjskem zapihal močan

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Neurja 11. junija

Neurja 11. junija Neurja 11. junija 2019 1 Splošna vremenska slika Enajstega junija je na sprednji strani odcepljene višinske doline z vremensko fronto, ki je vztrajala nad zahodno Evropo, v višinah k nam iznad Sredozemlja

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Microsoft Word - HINF_17_07 (3)

Microsoft Word - HINF_17_07 (3) hmeljarske informacije Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si Uredniški odbor:

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3928 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK TE TRBOVLJE MAREC 29 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila:

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

D3GO brosura julij_mail

D3GO brosura julij_mail BREZPLAČNO Julij 2013 Televizija na prenosniku, tablici ali pametnem telefonu. Ob kavi v najljubšem baru si oglejte tekmo kar prek tablice. Seznam barov s povezavo WiFi Telemach najdete na www.d3go.si

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE V NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

1. stran od 8 Subscribe Share Past Issues Tra E-časopis Številka 3, februar 2015 Pripravljeni na start! Čez nekaj tednov bo v Sloveniji 33 šol igralo Prometno kačo. Cilj prometne kače je spodbuditi otroke

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

3 SZGG_2014_Sebela po popravkih

3 SZGG_2014_Sebela po popravkih Odziv jamske mikroklime na izjemne dogodke in dolgotrajnejše spremembe vremena Stanka Šebela * Povzetek V Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu se sistematične zvezne meritve jamske mikroklime opravljajo

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar 2009 1 Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero velja 0 f(e) u(e) za e E(G). Za v V (G) definiramo presežek

Prikaži več

(Microsoft Word - Kolofon Letno poro\350ilo.doc)

(Microsoft Word - Kolofon Letno poro\350ilo.doc) AGENCIJA RS ZA OKOLJE V LETU 2010 AGENCIJA RS ZA OKOLJE Ljubljana, 2011 Agencija za okolje v letu 2010 Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Vojkova ulica 1 b, Ljubljana http://www.arso.si

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Osnove verjetnosti in statistika

Osnove verjetnosti in statistika Osnove verjetnosti in statistika Gašper Fijavž Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Ljubljana, 26. februar 2010 Poskus in dogodek Kaj je poskus? Vržemo kovanec. Petkrat vržemo

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, marec 29 Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Močan veter in obilne padavine nov. 2013

Močan veter in obilne padavine nov. 2013 Obilne padavine in močan veter od 5. do 7. novembra 216 Splošna vremenska slika V petek, 4. novembra, je iznad Britanskega otočja začela vdirati višinska dolina s hladnim zrakom proti Pirenejskemu polotoku

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

POZEBA V APRILU 2017 FROST IN APRIL 2017 Andreja Sušnik dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, andreja.s

POZEBA V APRILU 2017 FROST IN APRIL 2017 Andreja Sušnik dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, andreja.s POZEBA V APRILU 2017 FROST IN APRIL 2017 Andreja Sušnik dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, andreja.susnik@gov.si Gregor Gregorič dr., Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več