IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE"

Transkripcija

1 IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON znotraj EGP TRANSAKCIJSKI RAČUN PRAVNIH OSEB I.A TRANSAKCIJSKI RAČUN I.A Otvoritev računa brez nadomestila I.A Mesečni stroški vodenja računa 14,50 EUR I.A Zapiranje računa 30,00 EUR I.A TRANSAKCIJE V BREME TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Elektronski plačilni nalogi (E-bank, BusinessNet, MT101) Interne transakcije: I.A med računi istega podjetja pri banki I.A med računi različnih strank pri banki Transakcije strankam pri drugi banki: I.A provizija elektronski standardni nalog do ,00 EUR I.A provizija elektronski standardni nalog nad ,00 EUR I.A provizija elektronski nujni nalog I.A Ročni plačilni nalogi (ročni vnos, skeniranje): Interne transakcije: I.A med računi istega podjetja pri banki I.A med računi različnih strank pri banki Transakcije strankam pri drugi banki: I.A provizija ročni standardni nalog do ,00 EUR brez nadomestila 0,46 EUR 1,00 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR brez nadomestila 3,60 EUR 3,60 EUR

2 I.A provizija ročni standardni nalog nad ,00 EUR 11,50 EUR I.A provizija ročni nujni nalog 11,50 EUR I.A Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za čezmejna plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.A NON STP stroški drugih bank ob predložitvi čezmejnega plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki I.A TRANSAKCIJE V DOBRO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Strošek evidentiranja internega in eksternega priliva 0,13 EUR I.A SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR I.A GOTOVINSKE TRANSAKCIJE I.A Dvig in polog bankovcev 0,55% I.A Dvig in polog kovancev 2,50% I.A Polog bankovcev v dnevno nočnem trezorju 0,55% Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke I.A MNOŽIČNA PLAČILA I.A Individualno plačilo - navadno Po vsakokrat veljavni tarifi za elektronski standardni plačilni nalog I.A Individualno plačilo - plača 0,24 EUR I.A Zbirno plačilo (Paket) 6,00 EUR I.A.2. ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE, OSTALE PLAČILNE TRANSAKCIJE V / IZ TUJINE IN OSTALE DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V TUJIH VALUTAH I.A.2.1. TRANSAKCIJE V BREME TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA I.A Prenosi sredstev I.A med računi iste pravne osebe pri naši banki brez nadomestila I.A med računi različnih strank pri naši banki 4,17 EUR I.A na račune iste pravne osebe pri drugi banki 16,69 EUR

3 I.A I.A Elektronski plačilni nalogi (E-bank, BusinessNet, MT101) - provizija elektronski standardni nalog 0,11%, min. 11,00 EUR, max. 220,00 EUR I.A provizija elektronski nujni nalog 0,12%, min. 24,00 EUR, max. 410,00 EUR I.A Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.A Ročni plačilni nalog (ročni vnos) I.A I.A I.A I.A I.A I.A provizija ročni standardni nalog - provizija ročni nujni nalog OUR stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z opcijo stroškov OUR NON STP stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki NAKAZILA V TUJINO PREKO POSREDNIŠKE BANKE Banka bo za znesek prenosne provizije, ki jo bo po izvršitvi plačila zaračunala posredniška banka, naknadno bremenila TRR plačnika Plačnika stroškov v zvezi s plačilno transakcijo določa izbrana vrsta stroškov v plačilnem nalogu (OUR, SHA ali BEN): - opcija OUR pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača plačnik. Banka za stroške tujih bank bremeni plačnika po prejemu obvestila tujih bank o višini stroškov. - opcija SHA pomeni, da stroške plačnikove banke plača plačnik, stroške prejemnikove banke in morebitne stroške posredniških bank pa plača prejemnik plačila. Morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. - opcija BEN pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača prejemnik plačila. Stroški banke plačnika in morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. V primeru, da plačnik v plačilnem nalogu ne navede odgovorne stranke za poravnavo stroškov plačila, banka za obračun provizije uporabi opcijo SHA. V primeru vračila obdelanega in najavljenega naloga za plačilo v tujino na zahtevo komitenta je banka upravičena do nadomestila v višini transferne provizije, kar pomeni, da se vplačana provizija ne vrača. 0,20%, min. 20,00 EUR, max. 340,00 EUR 0,25%, min. 40 EUR, max. 500,00 EUR Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke I.A.2.2. I.A I.A TRANSAKCIJE V DOBRO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA - v korist domačih pravnih oseb - priliv iz tujine z oznako stroškov OUR: če v roku 2 mesecev stroškov ne poravna plačnikov ponudnik plačilnih storitev, banka za stroške bremeni prejemnika plačila. 0,12%, min. 12,00 EUR, max. 220,00 EUR Po vsakokrat veljavni tarifi za medbančno poslovanje

4 I.A.2.3. DVIG IN POLOG GOTOVINE 1,1%, min. 13,80 EUR I.A.2.4. I.A NAKAZILA IZ TUJINE, NAMENJENA KORISTNIKOM PRI DRUGIH BANKAH V DRŽAVI Prenos priliva, kjer banka plačnika ni iz države članice* ali prenos priliva, kjer je banka plačnika iz države članice in priliv ni v valuti države članice (provizijo se odtegne od zneska priliva). * Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL št. 1 z dne , str. 3) 0,03% od zneska nakazila, min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR I.A.2.5. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.A SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR Pri obračunu provizij za posle plačilnega prometa s tujino, se uporablja dnevni srednji podjetniški tečaj UniCredit Banka Slovenija d.d. I.B. TRANSAKCIJSKI RAČUNI TUJIH PRAVNIH OSEB I.B.1. TRANSAKCIJSKI RAČUN I.B.1.1. Otvoritev računa tuje pravne osebe 30,00 EUR I.B.1.2. Mesečni stroški vodenja računa 20,00 EUR / mesec I.B.1.3. Zapiranje računa 35,00 EUR I.B.2. PRENOSI SREDSTEV I.B med računi iste pravne osebe pri naši banki brez nadomestila I.B med računi različnih strank pri naši banki 4,17 EUR I.B na račune iste pravne osebe pri drugi banki 16,69 EUR I.B.3. NAKAZILA V TUJINO IN V SLOVENIJI I.B.3.1. Elektronski plačilni nalogi (E-bank, MT101) I.B provizija elektronski standardni nalog 0,11%, min. 11,00 EUR, max. 220,00 EUR I.B provizija elektronski nujni nalog 0,12%, min. 24,00 EUR, max. 410,00 EUR I.B Nadomestilo za nepopolni odlivni nalog (NON-STP) za plačila v elektronski obliki 13,80 EUR I.B.3.2. Ročni plačilni nalogi (ročni vnos) I.B provizija ročni standardni nalog 0,20%, min. 20,00 EUR, max. 340,00 EUR

5 I.B I.B.3.3. I.B.3.4. I.B.3.5. I.B I.B.4. I.B.4.1. I.B provizija ročni nujni nalog OUR stroški tujih bank ob predložitvi plačilnega naloga z opcijo stroškov OUR NON STP stroški drugih bank ob predložitvi plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki NAKAZILA V TUJINO PREKO POSREDNIŠKE BANKE Banka bo za znesek prenosne provizije, ki jo bo po izvršitvi plačila zaračunala posredniška banka, naknadno bremenila TRR plačnika Plačnika stroškov v zvezi s plačilno transakcijo določa izbrana vrsta stroškov v plačilnem nalogu (OUR, SHA ali BEN): - opcija OUR pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača plačnik. Banka za stroške tujih bank bremeni plačnika po prejemu obvestila tujih bank o višini stroškov. - opcija SHA pomeni, da stroške plačnikove banke plača plačnik, stroške prejemnikove banke in morebitne stroške posredniških bank pa plača prejemnik plačila. Morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. - opcija BEN pomeni, da stroške banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plača prejemnik plačila. Stroški banke plačnika in morebitni stroški posredniških bank se odtegnejo od zneska plačila. V primeru, da plačnik v plačilnem nalogu ne navede odgovorne stranke za poravnavo stroškov plačila, banka za obračun provizije uporabi opcijo SHA. V primeru vračila obdelanega in najavljenega naloga za plačilo v tujino na zahtevo komitenta je banka upravičena do nadomestila v višini transferne provizije, kar pomeni, da se vplačana provizija ne vrača. NAKAZILA IZ TUJINE IN SLOVENIJE - nakazila iz tujine in Slovenije - priliv iz tujine z oznako stroškov OUR: če v roku 2 mesecev stroškov ne poravna plačnikov ponudnik plačilnih storitev, banka za stroške bremeni prejemnika plačila. 0,25%, min. 40,00 EUR, max. 500,00 EUR Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi druge banke Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke 0,12%, min. 12,00 EUR, max. 220,00 EUR Po vsakokrat veljavni tarifi za medbančno poslovanje I.B.5. GOTOVINSKE TRANSAKCIJE I.B.5.1. Dvig in polog bankovcev 1,10%, min. 13,80 EUR I.B.5.2. Dvig in polog kovancev 1,10%, min. 13,80 EUR I.B.5.3. Konverzija konvertibilnih valut brez nadomestila I.B.6. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE I.B SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - dolžnik 0,40 EUR I.B SEPA direktne obremenitve (po zapisu) - upnik 0,35 EUR Pri obračunu provizij za posle plačilnega prometa s tujino, se uporablja dnevni srednji podjetniški tečaj UniCredit Banka Slovenija d.d.

6 I.C. KARTIČNO POSLOVANJE I.C.1. VISA I.C.1.1. Članarina - Poslovna plačilna kartica s standardnim zavarovanjem 50,08 EUR (letno) I.C.1.2. Članarina - Poslovna plačilna kartica z nadstandardnim zavarovanjem 83,46 EUR (letno) I.C.1.3. Članarina - Poslovna plačilna kartica s standardnim zavarovanjem + elektronski podatki o mesečni porabi 75,08 EUR (letno) I.C.1.4. Članarina - Poslovna plačilna kartica z nadstandardnim zavarovanjem + elektronski podatki o mesečni porabi 108,46 EUR (letno) I.C.1.5. Predčasna zamenjava kartice 20,86 EUR I.C.1.6. Gotovinski dvig na bankomatih ali POS v Sloveniji in tujini 5% (od dviga) I.C.1.7. Blokacija kartice 20,86 EUR I.C.1.8. Kopija izpiska 8,35 EUR I.C.1.9. Kopija slipa 8,35 EUR I.C Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice 20,86 EUR I.C Sprememba poslovnih pogojev in maksimalne višine okvirnega limita na poslovni plačilni kartici - na zahtevo stranke 120,00 EUR I.C Začasna ukinitev limita na poslovni plačilni kartici s strani banke 20,86 EUR I.C Sprememba limita na VISA kartici 15,00 EUR (na spremembo s strani banke / na spremembo na zahtevo stranke) I.C Prenos sredstev na transakcijski račun na zahtevo stranke 5%, min. 10,00 EUR I.C Avtomatski prenos transakcij v dobro kartice na transakcijski račun 3,00 EUR I.C Naročilo nove osebne številke - PIN 15,00 EUR I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C Vpogled v stanje na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Vpogled v stanje na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C Pošiljanje papirnega mesečnega izpiska Visa 5,00 EUR I.C.2. BA Maestro I.C.2.1. Članarina prva brez nadomestila, vsaka naslednja 10,00 EUR (letno) I.C.2.2. Gotovinski dvig na POS v Sloveniji 1,1 %, min. 2,20 EUR (od dviga) I.C.2.3. Gotovinski dvig na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C.2.4. Gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU območju, izven Slovenije, kjer je EUR plačilno sredstvo in v skupini UniCredit Group 0,7%, min. 0,60 EUR (od dviga)

7 I.C.2.5. Gotovinski dvig na bankomatih izven EU in v EU območju, kjer EUR ni plačilno sredstvo 1,1%, min. 2,20 EUR (od dviga) I.C.2.6. Polog gotovine na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji / bankovci 0,3% (od pologa) I.C.2.7. Blokacija kartice 20,00 EUR I.C.2.8. Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice 20,00 EUR I.C.2.9. Ponovna dodelitev osebne številke - PIN 15,00 EUR I.C Predčasna zamenjava kartice 10,00 EUR I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji brez nadomestila I.C Sprememba osebne številke - PIN na bankomatih drugih bank v Sloveniji in bankomatih v tujini 0,45 EUR I.C.3. Varnostno SMS sporočilo I.C.3.1. Mesečna naročnina - obveščanje po eni kartici 1,20 EUR I.C.3.2. Mesečna naročnina - obveščanje po dodatni kartici 0,70 EUR I.D. ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO E-bank I.D.1. I.D.1.1. Pristopnina k uporabi E-bank 42,00 EUR (po vklopu) I.D.1.2. Dodatne komponente in storitve: Digitalno potrdilo Ena za vse na pametni kartici, naročilo preko Unicredit Banke 76,36 EUR (kos) Digitalno potrdilo Ena za vse na USB ključu, naročilo preko Unicredit Banke 91,63 EUR (kos) Posredovanje pri uporabniku E-bank 45,00 EUR (ura) Vklop novega uporabnika v sistem E-bank brezplačno Vklop novega računa v sistem E-bank brezplačno I.D.1.3. Mesečno nadomestilo za E-bank transakcije 10,00 EUR BusinessNet I.D.2. I.D.2.1. Pristopnina k uporabi BusinessNet in Mobilne banke PRO! 33,00 EUR (po vklopu) I.D.2.2. Aktivacija fizičnega žetona za vstop v BusinessNet 9,00 EUR (po aktivaciji) I.D.2.3. Aktivacija m-žetona za vstop v BusinessNet brezplačno I.D.2.4. Sprememba uporabniškega imena na obstoječem žetonu brezplačno I.D.2.5. Vklop dodatnega uporabnika in/ali dodatnega uporabniškega imena k storitvam BusinessNet in Mobilne banke PRO! 21,00 EUR (po vklopu) I.D.2.6. Zamenjava žetona zaradi izgube ali uničenja 15,00 EUR (kos) I.D.2.7. Mesečno nadomestilo za BusinessNet in Mobilno banko PRO! 10,00 EUR

8 I.D.3. International Cash-Management I.D.3.1. ICM Account info point (AIP, Točka vpogleda v račune) I.D Prvi vklop storitve»cash-management«v sistem elektronskega bančništva E-bank (ICM modul in vklop prvega izpiska za transakcijski račun po valuti) 150,00 EUR (po vklopu) I.D Vsak nadaljnji vklop izpiskov za posamezni transakcijski račun po valuti 50,00 EUR (po vklopu) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo ICM funkcionalnosti 100,00 EUR (mesečno) I.D Ukinitev storitve»cash-management«50,00 EUR (po izklopu) I.D Dodajanje novega pooblaščenca za obstoječi račun, sprememba pooblastil pooblaščencev, ukinitev pooblaščenca za pregled izpiskov, ukinitev transakcijskega računa iz ICM modula brezplačno I.D.3.2. ICM - EuropeanGate - aktivna stran I.D Vklop storitve»cash-management«v sistem elektronskega bančništva E-bank (ICM modul in vklop prvega izpiska za transakcijski račun po valuti) 150,00 EUR (po vklopu) I.D Vklop posamezne države/podjetja v»europeangate«500,00 EUR (po vklopu) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo ICM funkcionalnosti 200,00 EUR (mesečno) I.D Spremembe vezane na posamezen račun vključen v strukturo 100,00 EUR (po spremembi) I.D Podpora za sistem»europeangate«brezplačno I.D Posredovanje MT101 nalogov v EuropeanGate brezplačno I.D Dodatne komponente in storitve: Vklop dodatne države v»europeangate«500,00 EUR (po državi) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: 0 10 nalogov 25,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nalogov 75,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nalogov 100,00 EUR (mesečno) Posredovanje MT101 nalogov v SWIFT: nad 250 nalogov 200,00 EUR (mesečno) I.D.3.3. EuropeanGate - pasivna stran I.D Vklop v sistem EuropeanGate (pasivna stran) 125,00 EUR (po vklopu računa) I.D Mesečno nadomestilo za uporabo sistema EuropeanGate (pasivna stran) 50,00 EUR (mesečno) I.D Spremembe vezane na posamezen račun vključen v strukturo 100,00 EUR (po spremembi) I.D Ročni poseg pri obdelavi naloga za domače plačilne transakcije v sistemu EuropeanGate 4,50 EUR I.D.3.4. Izpiski računov v SWIFT obliki I.D Vklop storitve dnevnih izpiskov MT940 50,00 EUR I.D Vklop storitve meddnevnih izpiskov MT942 50,00 EUR

9 I.D Strošek pošiljanja izpiska MT940, MT942 preko SWIFT 60,00 EUR / mesec I.D Strošek pošiljanja izpiska MT940, MT942 preko sistema EuropeanGate 60,00 EUR / mesec III.D.3.5. Izpiski računov v XML obliki III.D Vklop storitve dnevnih izpiskov camt ,00 EUR III.D Vklop storitve meddnevnih izpiskov camt ,00 EUR III.D Strošek pošiljanja izpiska camt.053, camt.052 preko sistema EuropeanGate 60,00 EUR / mesec III.D.3.6. Status plačila (SCT, SDD) prejetega preko sistema EuropeanGate v XML obliki (pain.002) III.D Vklop storitve pošiljanja statusnih sporočil pain.002 za sistem EuropeanGate (pasivni EG) 50,00 EUR III.D Strošek pošiljanja statusnih sporočil pain.002 preko sistema EuropeanGate (pasivni EG) 60,00 EUR / mesec I.E. E-RAČUNI I.E.1. Poslan E-račun 0,29 EUR I.E.2. Priponka E-računu 0,04 EUR I.E.3. Prejeta E-prijava / E-odjava 0,03 EUR I.E.4. Poslana E-povratnica 0,03 EUR I.E.5. Poslan E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun 0,29 EUR I.E.6. Priponka E-opominu, E-bremepisu, E-dobropisu, E-naročilnici, E-dobavnici, E-predračunu 0,04 EUR I.E.7. Mesečno nadomestilo za uporabo sistema E-račun brez nadomestila I.E.8. Prejet E-račun brez nadomestila I.E.9. Prejet E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun brez nadomestila I.E.10. Poslana E-prijava / E-odjava brez nadomestila I.E.11. Posredovanje v E-arhiv za E-račun, E-opomin, E-bremepis, E-dobropis, E-naročilnica, E-dobavnica, E-predračun 0,03 EUR I.F. DRUGE STORITVE I.F.1. ZAVRNITEV PLAČILNEGA NALOGA I.F obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga 4,50 EUR I.F.2. PREKLIC PLAČILNEGA NALOGA I.F preklic neizvršenega plačilnega naloga na datum izvršitve 2,60 EUR I.F.3. POIZVEDBA ALI REKLAMACIJA I.F poizvedba ali reklamacija po transakciji v domačem, čezmejnem ali mednarodnem plačilnem prometu 21,00 EUR in morebitni dodatni

10 I.F.4. MESEČNI STROŠKI POŠILJANJA IZPISKOV stroški tujih bank I.F v papirni obliki 12,00 EUR I.F v elektronski obliki brez nadomestila I.F.5. STROŠEK ODPOVEDI PAPIRNIH IZPISKOV I.F odklop papirnih izpiskov brez nadomestila I.F.6. POŠILJANJE OPOMINOV I.F prvo opozorilo 7,50 EUR I.F prvi opomin 15,00 EUR I.F drugi opomin 17,00 EUR I.F.7. IZDELAVA RAZNIH POROČIL NA ZAHTEVO STRANKE I.F.7.1. Izdelava poročila na zahtevo stranke 43,72 EUR (ura) I.F.8. Priprava izpisa pooblaščenih oseb na transakcijskem računu na zahtevo stranke 10,00 EUR + DDV I.F.9. Priprava izpisa pooblaščenih oseb v E-bank in/ali BusinessNet-u na zahtevo stranke 10,00 EUR + DDV I.F.10. NADOMESTILO ZA UPORABO MT101 I.F enkratno nadomestilo ob uvedbi 240,00 EUR I.F mesečno nadomestilo 30,00 EUR I.F.11. TRAJNI NALOG I.F Otvoritev trajnega naloga 1,10 EUR I.F Sprememba trajnega naloga 0,60 EUR I.F Trajni nalog - plačilni nalog Po vsakokrat veljavni tarifi za elektronski standardni plačilni nalog I.F.12. SODNI SKLEPI IN NALOGI DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV TER IZVRŠNICE I.F Prejem in obdelava sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov 35,00 EUR I.F Prejem in obdelava izvršnice 45,00 EUR

11 I.F Končna izvršitev sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice (poplačilo terjatev) 63,00 EUR I.F Plačilni nalog iz naslova sklepa o izvršbi in izvršnice 5,50 EUR I.F Strošek umika sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice 5,00 EUR I.F.13. Blokada transakcijskega računa 37,56 EUR I.F.14. Izdaja potrdila o stanju in prometu na računih na zahtevo stranke 8,35 EUR I.F.15. Izdelava potrdila o solventnosti podjetja 15,00 EUR I.F.16. Pošiljanje kopije SWIFT sporočila in SEPA potrdila za plačila v tujino na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.17. Pošiljanje papirnih obvestil o prilivih in odlivih iz tujine na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.18. Izdaja potrdila o izvršenem plačilu za domači plačilni promet na zahtevo stranke 5,00 EUR I.F.19. Sprejem in unovčenje menic 35,05 EUR I.F.20. Priprava cesijskih pogodb 50,08 EUR I.F.21. Vrečke za oddajo gotovine v DNT (20 kom) 10,00 EUR I.F.22. Menjava gotovine (kovanci v bankovce in obratno; transakcije in obračuni stroškov izvršeni na bančnih okencih) 3%, min. 6,00 EUR I.F.23. Pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije 6,26 EUR I.F.24. Izdelava raznih duplikatov (po izpisu) - storitve so v povezavi z oproščenimi finančnimi storitvami 10,00 EUR I.F.25. Provizija za ročno razknjižbo plač oz. ostalih prihodkov na podlagi seznamov (posamezna knjižba) 3,60 EUR I.F.26. Vklop storitve Flash Payment Premium 100,00 EUR I.F.27. Odobritev opustitve/spremembe zavez iz pogodbenega razmerja 0,12% od zneska pogodbenega razmerja, min. 240,00 EUR, max ,00 EUR

12 I.F.28. Pobot 15,00 EUR I.F.29. Pošiljanje papirnega mesečnega pregleda obračunanih storitev 5,00 EUR I.F.30. POS terminali I.F Izguba, nevračilo ali uničenje POS terminala 200,00 EUR + DDV I.F Izredni servisni poseg na zahtevo stranke 60,00 EUR + DDV I.F Obvestilo o neporavnanih obveznostih 7,50 EUR I.F Najemnina od 0 do 40,00 EUR + DDV I.F.31. Nadomestilo za stanje na TRR v valuti EUR nad mejnim zneskom I.F Preseganje mejnega zneska 2 mio EUR 0,4% p.a. Nadomestilo se obračuna enkrat mesečno od mesečnega povprečnega stanja na TRR v valuti EUR, ki presega mejni znesek. Način izračuna nadomestila: 0,4%*povprečno stanje nad 2 mio EUR*dejansko št. dni v mesecu / 360 I.F.32. SPREMSTVO IN PREVOZI GOTOVINE - na željo stranke 41,73 EUR - za zneske, večje od ,53 EUR 33,38 EUR - za zneske, vezane nad 12 mesecev brez nadomestila I.F.33. I.F I.F I.F I.F IZDAJA IZPISKA O STANJU IN PROMETU NA RAČUNIH KOMITENTA Izpis stanja na računih komitenta na zadnji dan v mesecu (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki ga pripravi banka Priprava izpisa stanja na računih komitenta na zadnji dan v mesecu (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), na podlagi predloženega izpisa komitenta ali zahteve, ki jo predloži komitent Izpis stanja na računih komitenta na določen dan med letom (za transakcijski račun, račun kredita, račun depozita itd.), ki ga na zahtevo komitenta pripravi banka Izpis stanja na računih komitenta na določen dan in prometa ter drugih podatkov v zvezi s poslovanjem na računih ( za transakcijski račun, račun kredita, računov in stroškov račun depozita itd.), ki ga na zahtevo komitenta pripravi banka brez nadomestila od 50,00 EUR do 250,00 EUR 10,43 EUR do 41,73 EUR 20,86 EUR do 208,65 EUR (Odvisno od števila računov in stroškov ter dela priprave) I.F.34. Izdelava tripartitnih in ostalih pogodb 41,73 EUR I.F.35. OBRAČUN POIZVEDB Tarifa za poizvedbo se zaračuna v primerih, ko poizvedovalec zakonsko ni oproščen plačila storitve.

13 Poizvedbe o računih - poizvedba o računih ene osebe 12,52 EUR - poizvedba o računih dveh do deset oseb 18,78 EUR - poizvedba o računih enajstih in več osebah 25,04 EUR Veljavnost: (izvleček velja do spremembe tarife plačil za posle s pravnimi osebami) Ta dokument je izvleček tarife plačil za posle s pravnimi osebami. Celotna tarifa plačil banke je na vpogled v vseh poslovnih enotah banke, kjer vas naši svetovalci z veseljem pričakujejo.

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Številka: /2013

Številka: /2013 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 6600 F: 01 369 6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: IPP 007-802/2015/ Ljubljana, 18. 4. 2016

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil Številka: 4051-19/2019 Datum: 16. 4. 2019 Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravila: Projektna skupina za vzpostavitev RTR v AJPES; Strokovna

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO.doc

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO ENOTNO OBMOČJE PLAČIL V EVRIH (SEPA) SINGLE EURO PAYMENTS AREA (SEPA) Kandidatka: Darja Godler Študentka izrednega študija Številka

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana   esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE BANKE BusinessNet UniCredit Banka Slovenija d.d. Junij 2019

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE BANKE BusinessNet UniCredit Banka Slovenija d.d. Junij 2019 NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE BANKE BusinessNet UniCredit Banka Slovenija d.d. Junij 2019 KAZALO VSEBINE 1 NAVODILA ZA IZVAJANJE PLAČIL V BUSINESSNET... 4 1.1 DOMAČE PLAČILO...4 1.2 PLAČILO V TUJINO...6

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

Notes on the Application Form for a Declaration

Notes on the Application Form for a Declaration URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT) Znamke in modeli Mod.008 1. Splošne opombe Pri zahtevi za vpis v register se močno priporoča (vendar ni obvezna) uporaba obrazca Urada za zahtevo za vpis Mod.008

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več