Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010"

Transkripcija

1 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) , E: PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o. Nova Gorica ZA LETO 2010 Šifra : 201/ Datum: januar 2010 Stran :1

2 K A Z A L O 1. TRAJNI PROJEKTI LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA VSTOPNA TOČKA VEM (svetovanje ; ustanavljanje podjetij) GROZDENJE IN POVEZOVANJE PODJETIJ ter prenosi dobrih praks PODJETNIŠKE DELAVNICE INOVATIVNO OKOLJE REFERENČNI CENTER ZA E-POSLOVANJE MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV ORGANIZACIJA SREČANJA MED DIJAKI, ŠTUDENTI IN PODJETJI»PONUJAM- PONUJAŠ« PODJETNIŠKI KROŽKI PROJEKTNA PISARNA - SVETOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH PISARNA EUROPE DIRECT IZVAJANJE PRISTOPA LEADER Upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske PROJEKTI V IZVAJANJU V LETU LOKALNI IN REGIONALNI PROJEKTI PISARNA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJ KOMPETENČNI CENTER ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJ SOCIALNO PODJETNIŠTVO Poslovni načrt za Javni zavod LTO Park Cerje (Občina Miren Kostanjevica) MEDNARODNI PROJEKTI SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA informativne oddaje »S PARTNERSKIM SODELOVANJEM DO BOLJŠEGA SOCIALNEGA DIALOGA«(regijsko socialno partnerstvo) TURISTIČNI VODIČ - TEMPO II Turistični vodič PROMOCIJA UPORABE ICT V MSP ZA NAMENE MREŽENJA Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo I-CON 38 Stran :2

3 3. PREDLAGANI PROJEKTI OBČIN ZA PRIJAVO NA JAVNE RAZPISE OBČINA BRDA OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA OBČINA KANAL OB SOČI OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINA RENČE-VOGRSKO MESTNA OBČINA NOVA GORICA SKUPNI PROJEKTI VSEH OBČIN PRIJAVLJENI PROJEKTI v čakanju CILJ 3 - STANDARDNI PROJEKTI CILJ 3 - STRATEŠKI PROJEKTI IPA DRUGI PRIJAVLJENI PROJEKTI NA EVROPSKE JAVNE RAZPISE TABELARIČNI PRIKAZ PROJEKTOV V LETU Stran :3

4 1. TRAJNI PROJEKTI 1.1. LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER a) Splošni podatki Naslov projekta: LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE TER (KMETJE Z OSNOVNO ALI DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO) / JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, LJUBLJANA Program naročnika, v katero je vključen projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA JAVNE AGENCIJE RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, (MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO), OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA NOVA GORICA, GZS, OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, ZRSZ, OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti - Podprogram: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva - Cilj: Pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij Ukrep: Razvoj podpornega okolja za prostorsko pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilj: Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Razvoj podjetniške kulture - Seznanjanje o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti - Izboljšanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v podjetjih - Razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednje velikim podjetjem - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE, (KMETJE Z OSNOVNO IN DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO) Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI Stran :4

5 b) Opis projekta Povzetek: informiranje, osveščanje in posredovanje novosti na področju podjetništva, javnih razpisov Cilji: izkoriščanje priložnosti na področju podjetništva, inovativni projekti in internacionalizacija poslovanja, vstop v nove panoge informatike in biotehnologij Predvidene aktivnosti: Pošiljanje informacij po elektronski pošti, informiranje preko spletne strani, organiziranje in izvajanje delavnic Pričakovani rezultati: Novo nastala podjetja, uvajanje novih panog, produktov in storitev, pridobivanje povratnih in ali nepovratnih sredstev Terminski načrt: celoletne aktivnosti Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST MESEC Pošiljanje informacij po elektronski pošti x x x x x x x x x x x x informiranje preko spletne strani x x x x x x x x x x x x organiziranje in izvajanje delavnic x x x x x x x x x x x x PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA a) Splošni podatki Naslov projekta: PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI / JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, LJUBLJANA Program naročnika, v katero je vključen projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA AGENCIJE RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti - Podprogram: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva - Cilj: Pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij Aktivnost: Razvoj podpornega okolja prostorsko pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilj: Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest v podjetjih - Razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednje velikim podjetjem - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva Stran :5

6 - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, (MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO), MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, (KMETJE Z OSNOVNO IN DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO NA KMETIJI), BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI b) Opis projekta Povzetek: spodbujanje podjetništva, svetovanja na področju podjetništva, pomoč pri ustanavljanju podjetij, preveritve poslovnih zamisli, izdelava poslovnih načrtov, informiranje Cilji: ustanavljanje novih podjetij, uvajanje inovacij v poslovanje, doseganje višje dodane vrednosti, povezovanje podjetij Predvidene aktivnosti: individualno delo s posamičnimi podjetji, potencialnimi podjetniki in z brezposelnimi osebami v programu samozaposlitve Pričakovani rezultati: novo ustanovljena podjetja, uvedeni novi programi in storitve, internacionalizacija poslovanja Terminski načrt: celoletne aktivnosti Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST MESEC individualno delo s posamičnimi podjetji x x x x x x x x x x x x individualno delo s potencialnimi podjetniki x x x x x x x x x x x x individualno delo z brezposelnimi osebami v programu x x x x x x x x x x x x samozaposlitve PLAN FINANČNE REALIZACIJE ZA LETO 2010: ,00 EUR Stran :6

7 VSTOPNA TOČKA VEM (svetovanje ; ustanavljanje podjetij) a) Splošni podatki Naslov projekta: VSE NA ENEM MESTU Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE TER (KMETJE Z OSNOVNO ALI DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO) / JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, LJUBLJANA Program naročnika, v katero je vključen projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA JAVNE AGENCIJE RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA NOVA GORICA, GZS, OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, ZRSZ, OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti - Podprogram: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva - Cilj: Pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij Ukrep: Razvoj podpornega okolja za prostorsko pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilj: Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Razvoj podjetniške kulture - Seznanjanje o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti - Izboljšanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v podjetjih - Razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednje velikim podjetjem - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE, (KMETJE Z OSNOVNO IN DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO) Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI Stran :7

8 b) Opis projekta Povzetek: ustanavljanje podjetij, osveščanje in posredovanje novosti na področju podjetništva, svetovanje pri spremembah statusnih oblik podjetij, svetovanje podjetjem v težavah, svetovanje podjetjem v rasti Cilji: izkoriščanje priložnosti na področju podjetništva Predvidene aktivnosti: ustanavljanje podjetij, svetovanje o primerni statusni obliki, podajanje podjetniških informacij Pričakovani rezultati: Novo nastala podjetja, uvajanje novih panog, produktov in storitev, pridobivanje povratnih in ali nepovratnih sredstev Terminski načrt: celoletne aktivnosti Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST MESEC Pošiljanje informacij po elektronski pošti x x x x x x x x x x x x informiranje preko spletne strani x x x x x x x x x x x x organiziranje in izvajanje delavnic x x x x x x x x x x x x PLAN FINANČNE REALIZACIJE ZA LETO 2010: ,00 EUR GROZDENJE IN POVEZOVANJE PODJETIJ ter prenosi dobrih praks a) Splošni podatki Naslov projekta: GROZDENJE IN POVEZOVANJE PODJETIJ ter prenosi dobrih praks Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: MIKRO, MALE, SREDNJE VELIKE IN (VELIKE) DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI / JAVNA AGENCIJA ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, LJUBLJANA, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, LJUBLJANA Program naročnika, v katero je vključen projekt: GROZDENJE IN POVEZOVANJE PODJETIJ V SLOVENIJI OB PODPORI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij - Podprogram: Konkurenčnost podjetij - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva - Cilj: Mehanizmi povečevanja konkurenčnosti podjetniškega sektorja Ukrep: Povezovanje podjetij v clustre ali konzorcije - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006: - Strateški cilj: Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Povečevanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodarstva - Modernizacija organizacije dela (povezovanje v mreže podjetij) - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : Stran :8

9 - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, ICRA IDRIJA, ROD AJDOVŠČINA, PRC KOBARID, PPC SEŽANA, RRC KOPER, GZS, OBMOČNI ZBORNICI NOVA GORICA IN KOPER, OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE V GORIŠKI REGIJI IN OBALNO-KRAŠKI REGIJI, OBČINE V GORIŠKI REGIJI IN OBALNO-KRAŠKI REGIJI Ciljna skupina upravičencev projekta: MIKRO, MALE, SREDNJE VELIKE IN (VELIKE) DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, (KMETJE) Rok, določen za pripravo projekta: b) Opis projekta Povzetek: povezovanje podjetij je izziv globalizaciji. V okolju vzpodbujamo povezovanje podjetij v panogah zaradi povečevanja ekonomije obsega, predvsem pa zaradi pridobivanja novih znanj in sinergij s ciljem povečevanja dodane vrednosti in uvajanja novih programov. Cilji: nastajanje novih podjetij»spin off«kot posledica povezovanja in posledično nove zaposlitve, nastajanje novih podjetij v novih panogah informatike in nano materialov Predvidene aktivnosti: pomoč pri prijavah na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev za povezovanje in uvajanje novih produktov in storitev, ki se tržijo na mednarodnih tržiščih, vzpodbujanje povezovanja, informiranje in usklajevanje delovanja med podjetji Pričakovani rezultati: nastajanje novih grozdov, prepoznavnost grozdov podjetij v EU, povezava podjetij z univerzo in raziskovalnimi institucijami, prenos znanja v prakso Terminski načrt: celoletne aktivnosti Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST pomoč pri prijavah na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev za povezovanje in uvajanje novih produktov in storitev MESEC x x x x x x x x x x x x vzpodbujanje povezovanja x x x x x x x x x x x x informiranje in usklajevanje delovanja med podjetji x x x x x x x x x x x x Stran :9

10 PODJETNIŠKE DELAVNICE a) Splošni podatki Naslov projekta: Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: Program naročnika, v katero je vključen projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA JAVNE AGENCIJE RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, (MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO), OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA NOVA GORICA, GZS, OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, ZRSZ, OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti - Podprogram: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Krepitev konkurenčnosti gospodarstva - Cilj: Pospeševanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij Ukrep: Razvoj podpornega okolja za prostorsko pospeševanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilj: Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Razvoj podjetniške kulture - Seznanjanje o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti - Izboljšanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v podjetjih - Razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednje velikim podjetjem - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MIKRO, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE, (KMETJE Z OSNOVNO IN DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO) Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI b) Opis projekta Povzetek: svetovanje podjetjem v rasti in razvoj inovativnih projektov, organiziranje delavnic Stran :10

11 Cilji: izkoriščanje priložnosti na področju podjetništva Predvidene aktivnosti: svetovanje podjetjem in organiziranje delavnic Pričakovani rezultati: Novo nastali inovativni projekti, večanje dodane vrednosti Terminski načrt: celoletne aktivnosti Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST MESEC Pošiljanje informacij po elektronski pošti x x x x x x x x x x x x informiranje preko spletne strani x x x x x x x x x x x x organiziranje in izvajanje delavnic x x x x x x x x x x x x INOVATIVNO OKOLJE a) Splošni podatki Naslov projekta: INOVATIVNO OKOLJE Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: POTENCIALNI PODJETNIKI, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE TER KMETJE Z OSNOVNO ALI DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO Program naročnika, v katero je vključen projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA JAVNE AGENCIJE RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE TER PROJEKTA IMPROVE (Evropska komisija) Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA NOVA GORICA, GZS, OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, ZRSZ, OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, BREZPOSELNE OSEBE V PROGRAMU SAMOZAPOSLITVE, KMETJE Z OSNOVNO IN DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI b) Opis projekta Povzetek: svetovanje podjetjem v rasti in razvoj inovativnih projektov, organiziranje delavnic. Pripraviti projekt za prijavo na JR gospodarskih razvojno logistične infrastrukture (stratreški projekti). Cilji: Povečanje konkurenčnosti primorskega gospodarstva z inovativnimi orodji in metodami. Z metodo A.T. Kearnijeve hiše inovacij in programa Goldfire omogočamo podjetjem doseči naslednje cilje in sicer: analiza obstoječega stanja na področju inovacijskega vodenja in samoocenjevalna orodja, ki so uporabljajo v svetovalnih procesih ter, razvoj dinamičnega evropskega koncepta za samoocenjevanje na področju inovacij ter analizo intelektualne lastnine v posameznih gospodarskih subjektih. Predvidene aktivnosti: svetovanje podjetjem in organiziranje delavnic. Stran :11

12 Pričakovani rezultati: Novo nastali inovativni projekti, izvedba benchmarkinga za MSP ter posredno večanje dodane vrednosti. Terminski načrt: vseh 12 mesecev. Trajanje projekta: trajna aktivnost. MESEC AKTIVNOST Pošiljanje informacij po elektronski pošti X x x X x x x x x x X x informiranje preko spletne strani X x x X x x x x x x X x Svetovanje MSP X x x X x x x x x x X x organiziranje in izvajanje delavnic X x x X x x x x x x X x PLAN FINANČNE REALIZACIJE ZA LETO 2010: ,00 EUR REFERENČNI CENTER ZA E-POSLOVANJE a) Splošni podatki Naslov projekta: REFERENČNI CENTER ZA E-POSLOVANJE Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA Uporabnik naročnik: POTENCIALNI PODJETNIKI, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI / JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, LJUBLJANA Program naročnika, v katero je vključen PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE projekt: AKCIJSKI PROGRAM DELA JAVNE AGENCIJE RS ZA Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja - Program: Informacijska družba - Ožji program: Aplikacije v informacijski družbi - Podprogram: Promocija informacijske družbe - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Prehod v na znanju temelječo družbo - Cilj: Spodbujanje razvoja novih storitev Aktivnost: Pospeševanje elektronskega poslovanja med državno upravo in podjetji ter med državno upravo in državljani, ki bo posledično bolj podprlo tudi elektronsko poslovanje med podjetji - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateška cilja: - Dvig izobrazbene ravni prebivalstva in njene usposobljenosti - Rast zaposlenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodarstva - Modernizacija organizacije dela za uvajanje bolj fleksibilnega trga dela (uvajanje dela na domu, uvajanje informacijske tehnologije) - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : Stran :12

13 - Prednostna naloga: Razvoj gospodarstva - Glavni program: Razvoj in organiziranost podpornega okolja - Podprogram: Vzpostavljanje strateških partnerstev Partnerske institucije projekta: JAVNA AGENCIJA ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA NOVA GORICA, GZS, OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, ZRSZ, OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA Ciljna skupina upravičencev projekta: POTENCIALNI PODJETNIKI, MALE IN SREDNJE VELIKE DRUŽBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI b) Opis projekta Povzetek: Elektronsko poslovanje predstavlja v današnji ekonomiji nenehnih sprememb konkurenčno prednost. Njegova prednost je namreč hiter in učinkovit prenos poslovnih informacij. V lokalnem okolju je zelo pomembno, da se podjetniki zavejo pomena elektronskega poslovanja in da ga tudi uspešno uporabljajo oziroma izkoristijo kot svojo poslovno priložnost. Elektronsko poslovanje je namreč širok pojem, ki obsega elektronsko poslovanje, elektronsko izobraževanje, delo na daljavo in druge oblike hitrega komuniciranja. Cilji: Spodbujati uporabo elektronskega poslovanja pri podjetnikih; Spodbujati fleksibilne oblike dela; Usposabljati podjetnike in predstavnike podpornega okolja za učinkovito uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij; Razviti lokalne koalicije; Spodbujati uporabo e-tržnic in video-konferenc (e-konference); Vzpostavljati povezave med ponudniki in uporabniki e-storitev. Predvidene aktivnosti: Organizacija usposabljanj in izobraževanj za podjetnike in podporno okolje; Krepitev lokalnih koalicij; Vzpostavljanje povezav med ponudniki in uporabniki e-storitev; Organiziranje konferenc o e-poslovanju; Koordinacija aktivnosti. Pričakovani rezultati: Organiziranih 4 usposabljanj za podjetnike in podporno okolje; Organiziranje konference o e-poslovanju; Organizirane 1 video konference; Vzpostavljenih vsaj 5 povezav med ponudniki in uporabniki e-storitev. Terminski načrt: trajna aktivnost Trajanje projekta: trajna aktivnost od leta 2001 AKTIVNOST MESEC Organizacija animacijskih delavnic x x x x x x x x Krepitev lokalnih koalicij X x x x x x x x Vzpostavljanje povezav med ponudniki in uporabniki e- X x x x x x x x x x x x storitev Promocija uporabe programa eučenje na regionalni ravni x x x x x x x x x Koordinacija aktivnosti X x x x x x x x x x x x Stran :13

14 MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA Naslov projekta: MR iz gospodarstva Območje izvajanja projekta: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN- KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA, UNIVERZA V NOVI GORICI IN UNIVERZA V LJUBLJANI Uporabnik naročnik: MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Program naročnika, v katero je vključen projekt: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Direktorat za tehnologije je v 3. točki temeljna usmeritev: Raziskovalno razvojna infrastruktura in razvoj kadrov. Partnerske institucije projekta: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, SLOVENSKA TEHNOLOŠKA AGENCIJA, PODJETJA, UNIVERZA V NOVI GORICI, PRIMORSKA UNIVERZA, UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVEZA V MARIBORU. Ciljna skupina upravičencev projekta: MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Rok, določen za pripravo projekta: VEČLETNI PROJEKT / TRAJNE AKTIVNOSTI b) Opis projekta Povzetek: V RRC oddelku je predvideno zaposlovanje mladih izobraženih in perspektivnih kadrov, ki bodo imeli možnost razvijanja znanj pridobljenih na fakultetah ter ga prenašati pridobljena znanja iz raziskav v aplikacije, ki bodo tržno zanimive. Ključne usmeritve, ki smo si jih zadali v RRC so povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter modernizacije organizacije dela. Z pospešenim smotrnim ustanavljanjem RR enot v MSP-jih, se bo dvignila konkurenčnost in dodana vrednost v teh podjetjih. Za tista MSP, ki ne želijo imeti RR enot bodo na tržni osnovi koristili storitve RRC. Na podlagi smernic in povpraševanja se bo zaposlilo zahtevan profil mladega raziskovalca, doktorje znanosti in razvijalce - inovatorje, ki bodo razvijali aplikativne rešitve za naročnike. V letu 2009 se bo nadaljevalo usposabljanje in financiranje za dva MR iz gospodarstva. Cilji: Povečati število visoko kvalificiranih zaposlenih v regiji. Pridobiti sredstva v letu 2009 za 1 MR iz gospodarstva: Predvidene aktivnosti: Predvidene aktivnosti v letu 20010: I. faza (do izbora kadrov za izvedbo ): Izbor dveh kandidatov za prijavo na JR MR za gospodarstva v sodelovanju s partnerji Prijava dveh kandidatov na javni razpis za mlade raziskovalce za gospodarstva (Slovenska tehnološka agencija) Administrativno vodenje in poročanje o delu MR iz gospodarstva Obveščanje javnosti o doseženih rezultatih na javnem razpisu TIA II. faza (Sledenje usposabljanju MR iz gospodarstva): Poročanje MVZT in ARRS (finančna in vsebinsko letno poročilo) Sodelovanje z mentorji glede poteka usposabljanja Priprava mesečnih obračunov Sodelovanje s MSP Stran :14

15 Pričakovani rezultati: - Izvedena prijava dveh kandidatov na javni razpis za mladega raziskovalca za gospodarstvo (TIA) - Pridobljena sredstva za enega mladega raziskovalca za gospodarstvo - Pripravljena vsa poročila o opravljenih aktivnostih za MR iz gospodarstva - Izplačani mesečni obračuni stroškov podizvajalcem - Izvedena 1 tiskovna konferenca Terminski načrt: Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST Faza 1: Izbor dveh kandidatov za prijavo na JR MR iz gospodarstva v sodelovanju s partnerji Prijava dveh kandidatov na javni razpis za mlade raziskovalce iz gospodarstva (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologije) Administrativno vodenje in poročanje o delu 3 MR iz gospodarstva Obveščanje javnosti o doseženih rezultatih na javnem razpisu TIA MESEC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PLAN FINANČNE REALIZACIJE ZA LETO 2010: ,00 EUR Stran :15

16 1.2. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV ORGANIZACIJA SREČANJA MED DIJAKI, ŠTUDENTI IN PODJETJI»PONUJAM- PONUJAŠ«a) Splošni podatki Naslov projekta :»Ponujam - ponujaš«območje izvajanja projekta: Goriška regija Izvajalec: REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA SEVERNE PRIMORSKE Uporabnik naročnik: ŠTUDENTJE, DIJAKI, PODJETJA, OBČINE Programska izhodišča projekta: Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje - Program: Prilagodljivost podjetij in posameznikov - Podprogram: Spodbujanje vlaganja v razvoj človeških virov - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Prehod v na znanju temelječo družbo - Cilj: Izobraževanje in usposabljanje Ukrepi: Zagotavljati kvalitetno izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh izobraževanja - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilj: Zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela - Ključne usmeritve in ukrepi: - Vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi, vključenimi v izobraževalne programe in programe usposabljanja na vseh nivojih - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj človeških virov in družbenih dejavnosti - Glavni program: Uveljavitev vseživljenjskega učenja ob povezovanju gospodarstva in šolstva - Podprogram: Organizirano ukvarjanje z razvojem človeških virov Partnerske institucije projekta: študentska organizacija KGŠ, razvojne agencije v regiji, M-servis, ZRSZ OS Nova Gorica, srednje šole, fakultete, podjetja Ciljna skupina upravičencev projekta: študentje, dijaki, podjetja Rok, določen za pripravo in izvedbo projekta: 2010 b) Opis projekta Povzetek: Projekt predstavlja organizacijo srečanj med dijaki, študenti, podjetji in samostojnimi podjetniki ter izobraževalnimi institucijami. Pri soočenju enih in drugih bomo ponudimo možnost neposredne izmenjave informacij o tem, kakšne so potrebe po sodelovanju med podjetji in študenti/dijaki pri nastajanju diplomskih in seminarskih nalog, opravljanju obvezne prakse, raziskovanju, projektnemu delu.,.. Na srečanjih sodelujejo tudi izobraževalne institucije (srednje šole in fakultete), predvsem tiste, ki mlade izobražujejo za deficitarne poklice. Tako je o potrebah podjetij seznanjen tudi pedagoški kader (profesorji, mentorji,..), ki bodo omogočali sodelovanje dijakov in študentov s podjetij znotraj študija. Srečanje je zasnovano tudi tako, da na njem predstavljamo deficitarne poklice v regiji (kuhar, natakar, obdelovalec kovin, inženir strojništva,.). Cilji: Stran :16

17 - okrepiti stike med podjetji, samostojnimi podjetniki, dijaki in študenti iz regije, - omogočiti, da se bodo mladi iz regije, ki se šolajo v različnih študijskih središčih v Sloveniji, po končanem študiju v večji meri vračali nazaj v regijo in se tu zaposlovali - omogočiti podjetjem, da predstavijo študentom/dijakom svoje potrebe po raznih oblikah sodelovanja z njimi (diplomske, seminarske naloge, opravljanje obvezne prakse, projektno delo, zaposlitev,..) - omogočiti mladim, ki se odločajo za nadaljnje šolanje, predstavitev študijskih programov fakultet, ki izobražujejo za deficitarne poklice in na tak način spodbuditi mlade za vključevanje v izobraževanje za pridobitev deficitarnih poklicev - informirati študente o ustanavljanju razvojno inovacijskih con v regiji in o možnostih vključevanja študentov in mladih raziskovalcev v inovacijska in tehnološka podjetja - vzpostaviti interaktivno spletno stran, kjer se bo ažurno objavljalo potrebe podjetij in kjer bodo mladi lahko ponujali svoja znanja Predvidene aktivnosti: - opredelitev izvedbe srečanja Ponujam-Ponujaš - Informiranje in pridobivanje zainteresiranih podjetij in samostojnih podjetnikov za sodelovanje - Informiranje in promocija med študenti, dijaki ter na osnovnih šolah - Priprava materialov za srečanje in priprave na srečanje - Organizacija srečanja»ponujam-ponujaš«- Analiza izvedenega srečanja Pričakovani rezultati: izvedeno srečanje»ponujam PONUJAŠ«s: - predstavitvijo deficitarnih poklicev v regiji - udeležbo vsaj 50 dijakov - udeležbo 200 učencev OŠ in njihovih staršev - organiziranim forumom organizacijo tiskovne konference Terminski načrt: September december 2010: organizacija prireditve Trajanje projekta: trajna aktivnost AKTIVNOST MESEC Opredelitev srečanja Ponujam-ponujaš X Informiranje in pridobivanje zainteresiranih podjetij in X X X samostojnih podjetnikov za sodelovanje Informiranje in promocija med študenti in dijaki X X X Priprava materialov za srečanje in priprave na srečanje X X X Organizacija srečanja»ponujam-ponujaš«x X Analiza izvedenega srečanja X PODJETNIŠKI KROŽKI a) Splošni podatki Naslov projekta : PODJETNIŠKI KROŽKI Območje izvajanja projekta: Goriška subregija Izvajalec: REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA SEVERNE PRIMORSKE Uporabnik naročnik: Dijaki, študentje, iskalci zaposlitve, brezposelni, nosilci tehnoloških idej Program naročnika v katerega je vključen projekt: Program razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih Programska izhodišča projekta: Stran :17

18 Projekt temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Državni razvojni program za obdobje 2007 do 2013: Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti - Program: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti - Podprogram: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: - Mehanizem za dosego ciljev strategije: Prehod v na znanju temelječo družbo - Cilj: Izobraževanje in usposabljanje Ukrepi: Povečanje celotnih vlaganj v izobraževanje in usposabljanje - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2013: - Strateški cilji: - Dvig izobrazbene ravni prebivalstva in njene usposobljenosti - Ključne usmeritve in ukrepi: - Pospeševanje podjetništva med mladimi - Regionalni razvojni program statistične regije Goriška : - Prednostna naloga: Razvoj človeških virov in družbenih dejavnosti - Glavni program: Razvoj novih programov za posamezne kategorije prebivalstva - Podprogram: Novi programi za delo z mladimi in njihovimi starši Partnerske institucije projekta: Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica Ciljna skupina upravičencev projekta: dijaki 3. in 4. letnika Rok, določen za pripravo in izvedbo projekta: 2010 b) Opis projekta Povzetek: V predlaganem projektu je namen mlade seznaniti z naslednjimi vsebinami podjetništva: priprava poslovne ideje in poslovnega načrta, načrtovanje kariere, seznanitev ciljne skupine s principi delovanja podjetniške družbe ter seznanitev z veščinami, ki so potrebni za podjetništvo. Mladim bomo ponudili tudi individualno pomoč pri implementaciji njihovih poslovnih idej in poslovnih načrtov v obliki individualnih svetovanj. Cilji: motivirati omenjene ciljne skupine za pripravo podjetniških idej opremiti ciljne skupine s podjetniškimi znanji in znanji za pripravo poslovne ideje in poslovnega načrta pomagati ciljnim skupinam pri spoznavanju sebe in načrtovanju kariere Predvidene aktivnosti: - ORGANIZACIJA MOTIVACIJSKIH DELAVNIC - POMOČ PRI OBLIKOVANJU, RAZVOJU INDIVIDUALNIH IDEJ - IZVEDBA PODJETNIŠKIH DELAVNIC - POMOČ PRI PRIPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV IN OSEBNIH RAZVOJNIH NAČRTOV Pričakovani rezultat: 20 poslovnih idej 10 ur individualne pomoči posameznikom pri pripravi poslovnih načrtov in načrtov kariere Terminski načrt: Projekt se izvaja tekom celega leta. Trajanje projekta: trajna aktivnost Faza/ aktivnost Leto polletje 2. polletje ORGANIZACIJA MOTIVACIJSKIH DELAVNIC X POMOČ PRI OBLIKOVANJU, RAZVOJU INDIVIDUALNIH IDEJ X X IZVEDBA PODJETNIŠKIH DELAVNIC X X Stran :18

19 POMOČ PRI PRIPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV X X 1.3. PROJEKTNA PISARNA - SVETOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH a) Splošni podatki Naslov programa : IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE Izvajalec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Uporabnik naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče- Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Kanal, Območna obrtna zbornica Nova Gorica, GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, kmetje, podeželsko prebivalstvo, šole, društva, nevladne organizacije. Ciljna skupina upravičencev programa: občine, zbornice, kmetje, podeželsko prebivalstvo, šole, društva, nevladne organizacije. Čas izvajanja aktivnosti: 2010 b) Opis programa Povzetek in cilji: Projektna pisarna je bila ustanovljena s ciljem, da pripravlja ustrezno prijavno dokumentacijo za prijavo na domače in mednarodne razpise. Naloge vključujejo tako pripravo investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja oziroma skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ DIIP, PGD, PZI, IP,.., kot tudi pripravo potrebne prijavne dokumentacije skladno z zahtevami posameznega javnega razpisa. Zahtevne so predvsem prijave na javne razpise neposredno z direktoratov Evropske unije, ki zahtevajo od prijavitelja dovolj časa, znanja in izkušenj. RRA severne Primorske nudi vsako leto dodatno podporo različnim subjektom v regiji, v letu 2010 bo posebna pozornost posvečena institucijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Ena od nalog Projektne pisarne je tudi informiaranje o virih sredstev, to je posredovanje aktualnih domačih in mednarodnih javnih razpisov različnim ciljnim skupinam, ter v končni fazi podpora pri pripravi prijavne dokumentacije. Osnovna fukncija RRA SP je v povezovanju podpornega okolja, občin, subjektov javnega in zasebnega prava. Projektna pisarna je zadolžena tudi za informiranje širšega lokalnega okolja o aktualnih domačih in tujih javnih razpisih. V okviru te naloge bodo organizirane delavnice s ciljem promocije o objavah razpisov. Predvidene aktivnosti: Aktivno obveščanje zadolženih na občinah in zbornicah o aktualnih razpisih ter izvajanje koordinacijskih sestankov glede predlogov projektov na objavljen razpis. Organizacija delavnic za širše lokalno okolje, skladno s pogoji posameznih javnih razpisov. Priprava investicijske dokumentacije in prijav na javne razpise skladno s potrebami občin in drugih ciljnih skupin. Pričakovani rezultati: Pridobljena sredstva iz razpisanih državnih in EU razpisov. Stran :19

20 Terminski načrt: AKTIVNOST MESEC Spremljanje in obveščanje o domačih in tujih razpisih x x x x x x x x x x x x Svetovanje in priprava prijavne dokumentacije x x x x x x x x x x x x Priprava in izdelava investicijske dokumentacije za projekte x x x x x x x x x x x x 1.4. PISARNA EUROPE DIRECT a) Splošni podatki NASLOV PROJEKTA : Informacijska točka Europe Direct Nova Gorica OBMOČJE IZVAJANJA PROJEKTA: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL, OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA RENČE-VOGRSKO IZVAJALEC: REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA SEVERNE PRIMORSKE UPORABNIK NAROČNIK: Uporabniki: širša lokalna javnost mladina, upokojenci, samostojni podjetniki, mala, srednja in velika podjetja, lokalne oblasti, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove. Naročnik je Evropska komisija DG za komuniciranje. PROGRAM NAROČNIKA V KATEREGA JE VKLJUČEN PROJEKT: Evropska komisija DG za komuniciranje PARTNERSKE INSTITUCIJE PROJEKTA: Predstavništvo EK v Ljubljani, Urad vlade RS za komuniciranje, Služba vlade RS za evropske zadeve, Občine. CILJNA SKUPINA UPRAVIČENCEV PROJEKTA: širša lokalna javnost mladina, upokojenci, samostojni podjetniki, mala, srednja in velika podjetja, lokalne oblasti, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove. ROK, DOLOČEN ZA PRIPRAVO PROJEKTA: 4-letni projekt z možnostjo nadaljevanja. b) Opis projekta POVZETEK: na informacijski točki smo določili uradne ure, v okviru katerih imajo obiskovalci občani možnost, da na licu mesta dobijo potrebne informacije in odgovore na zastavljena vprašanja. V kolikor so vprašanja kompleksnejša, obiskovalca usmerimo na pristojno institucijo, ki pomaga pridobiti ustrezen odgovor. V prostorih informacijske točke je obiskovalcem na voljo računalnik z internetno povezavo za potrebe iskanja informacij. Na voljo jim je tudi telefonska linija, s katere lahko obiskovalci pokličejo na brezplačno telefonsko številko Europe Direct. V prostorih informacijske točke je obiskovalcem na voljo tudi brezplačni tiskovni material. Tiskovni material bo v kratkem prav tako občanom na voljo v vseh šestih občinah Goriške (Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Kanal in Brda), kot tudi informacije o uradnih urah informacijske točke, telefonska številka, spletna stran itd. v okviru informacijskih pultov. V letu 2010 bomo organizirali okrogle mize in posvete na različne teme: program razvoja podeželja, klimatske spremembe in biotska raznovrstnost, Lizbonska pogodba, gospodarska in finančna kriza, Leto boja proti revščini in socialni izključenosti, možnosti financiranja na regionalni, nacionalni in evropski ravni,... Obiskovalce bomo na okrogle mize oziroma posvete vabili preko vseh lokalnih medijev. Večji poudarek Stran :20

21 bomo v letu 2010 dali delavnicam; načrtujemo izvedbo ene delavnice mesečno za različne ciljne javnosti: inovacije in razvoj (vabljeni bodo tudi prebivalci čez mejo), zaposlovanje v EU (EURES), Evropski potrošniški center, SOLVIT, EU Bookshop (EU publikacije), študij v tujini programi za izmenjave, Delavnice bomo izmenično organizirali v vseh šestih občinah Goriške. K sodelovanju bomo povabili različne institucije, nevladne organizacije, lokalne oblasti, V sodelovanju s šolami, NVO v regiji in čez mejo, Europe Direct info točkami v Sloveniji in v tujini bomo pripravili posebne dogodke ob Dnevu Evrope, Evropskemu dnevu jezikov, Evropski dnevi zaposlovanja, Pomladni dan v Evropi, Evropski dan kuhanja zdrave hrane itd. Zaradi izrednega zanimanja za predstavitve v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v prejšnjem programskem obdobju 2007/2008, bomo tudi v letu 2010 z le-temi nadaljevali. Ciljni publiki primerno bomo organizirali različne predstavitve EU (npr. v vrtcih s pomočjo pravljičnih junakov), v sodelovanju s predstavniki šol pa bomo oblikovali predstavitve in določili teme in vsebine. Predstavitve bodo organizirane glede na povpraševanje. Da bomo v lokalni skupnosti postali kar se da prepoznavni (v okviru pridobivanja potrebnih informacij, tiskanega materiala, ) se bomo še naprej občanom predstavljali v okviru javnih prireditev v občinah Goriške, kjer bomo postavili stojnico s tiskovinami, promocijskim materialom o dejavnostih informacijske točke in Europe Direct na splošno. CILJI: Odkar od junija 2007 tudi na Goriškem obstaja informacijska točka Europe Direct, se je pokazalo, da se lokalno prebivalstvo izredno zanima za zadeve, povezane z EU. Posebej zaradi predsedovanja Slovenije v prvi polovici leta 2008 je zanimanje lokalnega prebivalstva za EU zadeve močno narastlo. Veliko zanimanja se je pokazalo pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki do sedaj niso imele možnosti hitrega pridobivanja različnih informacij; navdušene so predvsem nad informiranjem o raznih natečajih in razpisih kot tudi pridobivanju brezplačnega tiskanega materiala na različne EU teme in prilagojenimi predstavitvami evropskih institucij in politik osebja informacijske točke. Širša javnost je pokazala izredno zanimanje za informacije o razpisih in možnostih nacionalnega in evropskega financiranja. V okviru prijave na različne razpise programov EU zainteresiranim nudimo pomoč pri iskanju partnerjev tako na lokalnem in nacionalnem kot tudi na evropskem nivoju. Navsezadnje pa informacijska točka pristojnim evropskim ustanovam zagotavlja povratne informacije od lokalnega prebivalstva oziroma lokalnih skupnosti. Informacijska točka bo v letu 2010 nadaljevala z dosedanjim delom. GLAVNE AKTIVNOSTI: Servisiranje in pomoč obiskovalcem informacijske točke pri zadevah v zvezi z EU Organizacija delavnic, posvetov, konferenc in okroglih miz Organizacija dogodkov ob posebnih EU dnevih Predstavitve v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah Predstavitve za občane PRIČAKOVANI REZULTATI: Pričakovan rezultat je predvsem, da informacijska točka Europe Direct Nova Gorica postane prva misel lokalnega prebivalstva, kadar gre za informacije povezane z Evropsko unijo delo in študij v tujini, zaposlovanje v EU institucijah, možnosti financiranja tako na EU kot tudi na nacionalni ravni, Institucije, naloge, politike in cilje Evropske unije želimo čim bolj približati lokalnemu prebivalstvu, saj so lahko le informirani prebivalci aktivni državljani Evropske unije. TERMINSKI NAČRT: 2010 Trajanje projekta: AKTIVNOST MESEC Servisiranje in pomoč obiskovalcem informacijske točke x x x x x x x x x x x x Organizacija delavnic in okroglih miz x x x x x x x x x x x Organizacija dogodkov ob posebnih EU dnevih x x x x x x x x Predstavitve v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah x x x x x x x x x x Predstavitve za občane x x x x x x x x x x x CELOTNA VREDNOST PROJEKTA ZA LETO 2010 : ,00 EUR PLAN FINANČNE REALIZACIJE ZA LETO 2010: ,00 EUR Stran :21

22 1.5. IZVAJANJE PRISTOPA LEADER Upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske a) Splošni podatki Naslov programa : Delovanje in upravljanje LAS jugozahodnega dela Severne Primorske Izvajanje lokalne razvojne strategije LAS jugozahodnega dela Severne Primorske Območje izvajanja programa: Mestna občina Nova Gorica nižinski del, občina Brda, občina Šempeter-Vrtojba, občina Renče-Vogrsko, občina Miren-Kostanjevica Izvajalec: LAS jugozahodnega dela Severne Primorske, upravljalec: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Uporabnik naročnik: prebivalci na podeželju, občine, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Program naročnika, v katerega je vključen program: - Program razvoja podeželja RS za obdobje izvajanje 4. osi Leader - Regionalni razvojni program Severne Primorske Programska izhodišča programa: Program temelji na naslednjih programskih izhodiščih: - Program razvoja podeželja RS za obdobje Prednostna naloga: 4. os LEADER Gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo - Ukrepi: 1. Izvajanje lokalnih razvojnih strategij izvajanje projektov, opredeljenih v lokalnih razvojnih strategijah 2. Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja Spodbujanje sodelovanja 3. Vodenje, upravljanje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja - Regionalni razvojni program Severne Primorske : - Prednostna naloga: Celostni razvoj podeželja Partnerske institucije programa: občine in drugo podporno okolje, ki se ukvarja z razvojem podeželja Ciljna skupina upravičencev programa: občine, prebivalci s podeželja, lokalna akcijska skupina Rok, določen za pripravo, izvedbo programa: izvajanje v obdobju Rok, določen za izvedbo projektov letnega izvedbenega načrta za leto 2009: maj 2011 Rok, določen za izvedbo projektov letnega izvedbenega načrta za leto 2010: julij 2012 Rok, določen za pripravo letnega izvedbenega načrta za leto 2011: september 2010 Stran :22

23 Vrednost programa: 1. vodenje, upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja: ,94 EUR (32.792,00 EUR občine, ,00 EUR EU in MKGP) Delovanje OBČINA PREBIVALSTVO POVRŠINA GOSTOTA LAS SKUPAJ stat. let km2 preb/km2 BRDA 5.765,00 72,00 80, , ,80 MIREN- KOSTANJEVICA 4.741,00 62,80 75, , ,92 NOVA GORICAnižinski del ,00 103,90 146, , ,26 RENČE- VOGRSKO 4.102,00 29,50 139, , ,50 ŠEMPETER- VRTOJBA 6.269,00 14,90 420, , ,46 SKUPAJ ,00 283,10 127, , ,94 2. izvajanje projektov iz Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 Skupna vrednost izvedbenih projektov ,97, od tega: - predvidenih sredstev LEADER ,00, - zasebnih sredstev , izvajanje projektov iz Letnega izvedbenega načrta za leto Skupna vrednost izvedbenih projektov ,16, od tega: -predvidenih sredstev LEADER ,96, - zasebnih sredstev ,20. Število predvidenih izvedbenih projektov 9 -Skupna vrednost projektov sodelovanja 7.652,50, od tega: - predvidenih sredstev LEADER 5.247,98, - zasebnih sredstev 2.404,52. Število predvidenih projektov sodelovanja 1 Skupna vrednost izvedbenih projektov: ,63 b) Opis programa Povzetek: Namen izvajanja Lokalne razvojne strategije (LRS) jugozahodnega dela Severne Primorske je spodbujanje odločanja o razvoju podeželskega območja po pristopu od spodaj navzgor preko vzpostavljene lokalne akcijske skupine. Poleg tega je namen LRS spodbuditi razvoj območja, aktivirati obstoječe in neizkoriščene potenciale ter tržiti produkte s podeželja. Obenem bomo spodbujali podjetniško iniciativo in povečali privlačnost območja za bivanje in delo. Naloge Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne Primorske in s tem upravljalca RRA severne Primorske so predvsem priprava in uresničevanje ciljev Lokalne razvojne strategije Jugozahodnega dela Severne Primorske s pomočjo različnih finančnih in ostalih resursov. Stran :23

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za izdelavo prijavnega obrazca.doc

Microsoft Word - Navodila za izdelavo prijavnega obrazca.doc Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA ODDAJO PRIJAVE

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA Portal e-vem obstoječe stanje in nadaljnji razvoj Jernej Baranja Ana Oblak 2 Registracija s.p. v 1 dnevu (prej 7 dni) Registracija d.o.o. v 3 dneh (prej več kot 60 dni) Brezplačna registracija s.p. in

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Predstavitev območne sluţbe Nova Gorica maj 2011 www.ess.gov.si Lučila Hvala 1. Predstavitev Območne službe Nova Gorica Vodstvo Lučila Hvala, direktorica OS, tel.št. 3350204 Vanja Nardin Ukmar, vodja sluţbe

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give yourself a digital makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

Svea

Svea PVSP-2014 JAVNI POZIV IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA datum: Številka dokumenta: 6. december 2013, Nova Gorica 441/2013-1419 avtor: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia Projekt SEE MEET 2017 KAJ JE SEE MEET? Dogodek za podjetja in podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. CILJI SEE MEET Cilj dogodka je udeležencem ponuditi profesionalno podporo

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH NOVA GORICA 14. maj 2016 HIT Šport center Šempeter pri Gorici PROJEKT SMO IZVEDLI Olimpijski Komite Slovenije ZŠZ Regijska pisarna OKS Nova Gorica Športna zveza Nova Gorica Teniški

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu SLOVENIA GREEN www.slovenia.info Spodbude Ministrstva za gospodarstvo za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu Mag. Irena Milinkovič, Ministrstvo za gospodarstvo in Maša Puklavec,

Prikaži več

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega

Prikaži več

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE V okviru projekta EXPEDIRE je bila izvedena raziskava, v kateri so bile podrobno analizirane izvozne dejavnosti, prisotnost na tujih trgih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Posvet "Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge” Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu

Posvet Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge”   Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA Bled, 6. junij 2017 Janja Kokolj Prošek 1 Izvozna usmerjenost živilske industrije MKGP podpira internacionalizacijo slovenske živilskopredelovalne industrije,

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več