Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka"

Transkripcija

1 Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger

2 Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti. Vse študijske izmenjave študentov UL Izmenjave z namenom študija v okviru programa Erasmus Praktično usposabljanje v tujini Tuji mobilni študenti v Sloveniji Tuji mobilni študenti na študijskih izmenjavah Tuji mobilni študenti na študijskih izmenjavah Erasmus Mobilnost zaposlenih na UL Mobilnost z namenom poučevanja Mobilnost z namenom usposabljanja O podatkih in analizi Viri podatkov in njihovo urejanje Število študentov vpisanih na UL

3 Tabele. Število odhajajočih mobilnih študentov glede na program Erazmus+ po študijskih letih Število odhajajočih mobilnih študentov glede na preostale programe po študijskih letih (Vir: PAUL) Absolutno število študijskih izmenjav študentov UL po članicah glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL) Absolutno število vseh študijskih izmenjav po stopnji študija glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL) Odstotek študijskih izmenjav po stopnji študija glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL) Porazdelitev izmenjav Erasmus+ glede na študijsko obdobje po letih Število izmenjav Erasmus+ glede na stopnjo študija po letih Odstotek vpisanih študentov na izmenjavah glede na stopnjo študija po študijskih letih Struktura po spolu glede na študijsko leto Izkušnje s predhodnimi izmenjavami Število izmenjav po državah gostiteljicah glede na študijsko leto najpogostejših univerz gostiteljic v študijskem letu 5/ Absolutno število izmenjav po članicah glede na študijsko leto Mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja glede na raven študija po letih Mladi diplomanti na praktičnem usposabljanju Število odhodov na praktično usposabljanje v tujini po članicah glede na leta Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje na vpisanih študentov po članicah Področje dejavnosti podjetja v letih 4/5 5/ Ekonomska usmerjenost podjetij, kjer so študenti izvedli praktično usposabljanje Pravni status podjetja Jezik sporazumevanja med praktičnim usposabljanjem po letih Predhodne izkušnje z mobilnostjo Struktura po spolu glede na leto Vrste izmenjav po letih

4 Tabele 3. Struktura po spolu glede na leto Matične države študija po letih Število izmenjav po članicah Struktura tujih študentov Erasmus+ po spolu glede na študijsko leto Matične države tujih študentov Erasmus+ po letih univerz, iz katerih je v letu 5/6 prišlo največ študentov Erasmus Število prihajajočih študentov Erasmus+ po članicah v študijskih letih /3 5/ Tipi mobilnosti po letih Število mobilnosti z namenom poučevanja po članicah Članice glede na koriščenje Erasmus+ mednarodne kreditne mobilnosti zaposlenih za poučevanje v 5/ Države, v katerih gostujejo predavatelji UL Struktura po spolu glede na leto Delovne izkušnje zaposlenih, ki so izvedli mobilnost Stopnja študija, na kateri so predavatelji poučevali Število mobilnosti z namenom usposabljanja po članicah Država mobilnosti z namenom usposabljanja Struktura po spolu glede na leto Delovne izkušnje zaposlenih, ki odhajajo na usposabljanja Kratice imen članic UL Število študentov, vpisanih na. stopnjo po članicah glede na študijsko leto Število študentov, vpisanih na. stopnjo po članicah glede na študijsko leto Število študentov, vpisanih na 3. stopnjo po članicah glede na študijsko leto

5 Slike. Število izmenjalnih študentov po študijskih letih (Vir: VIS+PAUL) Število odhajajočih in prihajajočih študentov na študijskih izmenjavah po članicah v študijskem letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL) Razlika med številom prihajajočih in številom odhajajočih študentov po članicah v obdobju /3 5/6 (Vir: VIS+PAUL) Število prihajajočih in odhajajočih na vpisanih študentov po članicah v študijskem letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL) Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje po študijskih letih Število izvedenih mobilnosti zaposlenih na UL po študijskih letih..... Odstotek študentov, vpisanih na univerzo na študijski izmenjavi oziroma praktičnem usposabljanju (Vir: VIS+PAUL) Število odhajajočih študentov na študijsko izmenjavo glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL) Število odhajajočih študentov na študijsko izmenjavo po članicah v letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL) Število študijskih izmenjav glede na stopnjo študija po študijskih letih (Vir: VIS+PAUL) Porazdelitev izmenjav glede na študijsko obdobje v 5/ Porazdelitev trajanja študijskih izmenjav Erasmus+ v obdobju /3 5/ Povprečno število priznanih kreditnih točk glede na semester (Erasmus+) študija po letih Število izmenjav Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih Odstotek vpisanih študentov na izmenjavah Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih Struktura po spolu v letu 5/ Število izmenjav glede na državo gostiteljico v študijskem letu 5/6.. Odhodi na praktično usposabljanje glede na stopnjo študija po študijskih letih Odstotek vpisanih študentov, ki so izvedli praktično usposabljanje, v okviru posamezne stopnje Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje po članicah v letu 5/ Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje na vpisanih študentov po članicah v letu 5/

6 Slike.6 Velikost organizacij, v katerih so študenti opravljali praktično usposabljanje v letih 4/5 5/ Države praktičnega usposabljanja v študijskem letu 5/ Jezik na praktičnem usposabljanju po letih Porazdelitev trajanja mobilnosti Delež praktičnih usposabljanj, ovrednotenih s kreditnimi točkami Struktura po spolu v letu 5/ Prihodi tujih študentov glede na stopnjo študija po študijskih letih Struktura po spolu v letu 5/ Matične države študija v letu 5/ Število tujih mobilnih študentov na izmenjavi Erasmus+ po študijskih letih Tuji študenti Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih Struktura tujih študentov Erasmus+ po spolu v letu 5/ Matične države tujih študentov Erasmus+ v študijskem letu 5/ Število mobilnosti v tujino z namenom poučevanja v letu 5/ najpogostejših držav, v katerih so v letih 4/5 in 5/6 gostovali predavatelji UL Struktura po spolu v letu 5/ Delovne izkušnje zaposlenih z mobilnostjo v letu 5/ Stopnja študija, na kateri so predavatelji v letu 5/6 poučevali Trajanje mobilnosti z namenom poučevanja v dnevih za obdobje 4/5 5/ Število mobilnosti z namenom usposabljanja v študijskem letu 5/ Število mobilnosti z namenom usposabljanja po članicah Države mobilnosti z namenom usposabljanja v letu 5/ Države mobilnosti z namenom usposabljanja po letih Struktura po spolu v letu 5/ Delovne izkušnje zaposlenih, ki so bili na usposabljanju v letu 5/ Trajanje usposabljanja v dnevih za obdobje 4/5 5/

7 Uvod Interno poročilo o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju UL) za obdobje študijskih let /3 5/6 zajema podatke o izmenjavah z namenom študija in praktičnega usposabljanja študentov univerze v tujini, izmenjavah tujih študentov v članicah UL in mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja v tujini, ki so vključeni v Visokošolski informacijski sistem (VIS). Večina mobilnosti na UL poteka v okviru programa Erasmus+. Poleg tega izmenjave potekajo še v okviru programov Erasmus Mundus, CEEPUS, Norveškega finančnega mehanizma ter neposrednih meduniverzitetnih in meddržavnih sporazumov. Glede na to, da podatki o odhajajočih mobilnostih v VIS vsebujejo zgolj izmenjave v okviru programa Erasmus+, so ti v uvodu in začetnem delu prvega poglavja dopolnjeni in združeni s podatki iz zbirke PAUL, objavljene na spletnih straneh Univerze v Ljubljani. Slika.: Število izmenjalnih študentov po študijskih letih (Vir: VIS+PAUL) število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto odhajajoči prihajajoči Splošna ugotovitev poročila je, da se število vseh izmenjav na nivoju UL z leti povečuje. Število izmenjalnih študentov, odhajajočih v tujino, raste relativno počasi, v študijskih letih od /3 do 5/6 se je s 4 povečalo na 53 izmenjav. Število prihajajočih mobilnih študentov iz tujine raste hitreje. V analiziranem obdobju se je s 95 povzpelo na 699. Viri podatkov so navedeni v petem poglavju. 7

8 Uvod Slika.: Število odhajajočih in prihajajočih študentov na študijskih izmenjavah po članicah v študijskem letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL). odhajajoči članica prihajajoči EF FF FDV MF PF PEF BF FFA FA FE ZF NTF FS ALUO FRI FGG FU FSD AG FKKT FŠ FMF VF FPP TEOF AGRFT *Legenda skrajšanih imen članic je objavljena v tabeli 5.. Največ izmenjav tradicionalno poteka na velikih družboslovnih fakultetah. Čeprav je v obravnavanem obdobju na nivoju celotne UL precej več študentov na izmenjavo prišlo, kot jih je na izmenjavo šlo, je v celotnem analiziranem obdobju pri sedmih članicah situacija obratna. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Pravna fakulteta in Teološka fakulteta so v tem obdobju več študentov na izmenjavo napotile kot sprejele. Tabelaričen prikaz števila izmenjav po članicah glede na študijska leta je predstavljen v tabelah.3 in

9 Uvod Slika.3: Razlika med številom prihajajočih in številom odhajajočih študentov po članicah v obdobju /3 5/6 (Vir: VIS+PAUL). AG AGRFT ALUO BF EF FA FDV FE FF FFA FGG FKKT FMF FPP FRI FS FSD FŠ FU MF NTF PEF PF TEOF VF ZF več prihajajočih študentov več odhajajočih študentov Ob upoštevanju velikosti posameznih članic, število vpisanih študentov po letih je predstavljeno v petem poglavju (tabele 5., 5.3 in 5.4), so bili na področju študijskih izmenjav med članicami najdejavnejši študenti Filozofske fakultete, sledili so jim študenti Fakultete za farmacijo, Fakultete za družbene vede, Pravne in Medicinske fakultete. Ob primerjavi relativnih vrednosti so do izraza prišle tudi manjše članice, na primer Akademija za glasbo ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. 9

10 Uvod Slika.4: Število prihajajočih in odhajajočih na vpisanih študentov po članicah v študijskem letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL). 3,8,8 odhajajoči članica prihajajoči 4, 6,9 3,3 5, 5, 5,8 3, 3,5,4,6,,9,8,4,7,7,9,3,9,9,8,4,6,3 FF FFA FDV PF MF EF FA ALUO AG FRI FE PEF BF NTF FMF FSD VF ZF FGG FS FKKT FŠ TEOF FPP AGRFT FU 3,5 6, 6,6 4,9 3,5 4,5 3, 4,3 3,,9,8,7,7,4,9,,6,6,3,,9,6,6 8,9 9,,7 9,5 6,5 3,5,5 7,5 5,5 3,5, Poleg izmenjav z namenom študija so v poročilo zajeti tudi podatki o številu odhajajočih študentov na praktično usposabljanje v tujini. Trend je tu podoben trendu študijskih izmenjav, saj se je število z 88 v študijskem letu /3 povečalo na 45 izmenjav v študijskem letu 5/6. Slika.5: Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje po študijskih letih število izmenjav 5 /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto

11 Uvod Podatki o mobilnosti zaposlenih so v podatkovno zbirko vključeni od študijskega leta 4/5 dalje. Zaposleni mobilnost v tujino izvajajo z namenom poučevanja ali z namenom usposabljanja na tujih institucijah. Več mobilnosti je izvedenih z namenom poučevanja. V splošnem je število zaposlenih, ki so izvedli mobilnost, v študijskem letu 5/6 v primerjavi s predhodnim študijskim letom skoraj za tretjino nižje. Slika.6: Število izvedenih mobilnosti zaposlenih na UL po študijskih letih. 3 število izmenjav /5 5/6 študijsko leto poučevanje usposabljanje

12 Odhajajoči mobilni študenti Odhodi študentov v tujino potekajo z namenom študijske izmenjave ali praktičnega usposabljanja. V Visokošolski informacijski sistem (VIS) so zabeležene mobilnosti, ki jih podpira program Erasmus+. Tabela.: Število odhajajočih mobilnih študentov glede na program Erazmus+ po študijskih letih. /3 3/4 4/5 5/6 Erasmus+ študij Erasmus+ praktično usposabljanje skupaj Poleg mobilnosti v okviru programa Erasmus+ so v poročilo zajete tudi druge vrste mobilnosti, kot so Erasmus Mundus, meduniverzitetni in meddržavni sporazumi, Norveški finančni mehanizem, program CEEPUS in drugi. Število teh je povzeto s spletne strani Univerze v Ljubljani. Tabela.: Število odhajajočih mobilnih študentov glede na preostale programe po študijskih letih (Vir: PAUL). /3 3/4 4/5 5/6 Erasmus Mundus Meddržavni sporazum Meduniverzitetni sporazum Norveški finančni mehanizem (NFM EEA) Program CEEPUS 6 39 Drugo skupaj Delež študentov, izmed vseh študentov vpisanih na UL, ki gredo na izmenjavo, se z leti povečuje. Na izmenjavo je v študijskem letu 5/6 v okviru različnih programov mobilnosti odšlo 5 študentov, kar v tem letu predstavlja 3, % vseh na univerzo vpisanih študentov. Na praktičnem usposabljanju je bilo v študijskem letu 5/6 45 oziroma % vpisanih študentov.

13 Odhajajoči mobilni študenti Slika.: Odstotek študentov, vpisanih na univerzo na študijski izmenjavi oziroma praktičnem usposabljanju (Vir: VIS+PAUL). 3,8% 3,%,4% odstotek izmenjav,%,6%,5%,7% % /3 3/4 4/5 5/6 študijsko obdobje študijske izmenjave praktično usposabljanje. Vse študijske izmenjave študentov UL V tem poglavju obravnavamo vse študijske izmenjave študentov UL, ne glede na program mobilnosti. V zbirki PAUL se podatki zbirajo sumarno na nivoju članic UL. Ker so zajeti zgolj podatki o številu izmenjav za posamezne programe mobilnosti in stopnjo študija po letih, je ta del analize v primerjavi s predstavitvijo izmenjav Erasmus+ v naslednjem poglavju nekoliko okrnjen. Število izmenjalnih študentov odhajajočih v tujino raste relativno počasi, v študijskih letih od /3 do 5/6 se je s 4 povečalo na 53 izmenjav. V študijskem letu 5/6 je izmenjavo izvedlo največ študentov Ekonomske fakultete (34), Filozofske fakultete (85) in Fakultete za družbene vede (3). Najmanj študentov so v letu 5/6 na študijsko izmenjavo poslali na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (), Fakulteti za pomorstvo in promet (5), na Teološki in Veterinarski fakulteti (7). 3

14 Odhajajoči mobilni študenti Slika.: Število odhajajočih študentov na študijsko izmenjavo glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL) število izmenjav 4 /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 4

15 Odhajajoči mobilni študenti Slika.3: Število odhajajočih študentov na študijsko izmenjavo po članicah v letu 5/6 (Vir: VIS+PAUL). EF FF FDV FFA PF PEF MF BF FA ALUO ZF FS FRI NTF FKKT FE FMF AG FU FSD FGG FŠ VF TEOF FPP AGRFT število izmenjav 5

16 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.3: Absolutno število študijskih izmenjav študentov UL po članicah glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL). /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo 7 5 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 4 5 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko 4 9 Fakulteta za farmacijo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za matematiko in fiziko Fakulteta za pomorstvo in promet Fakulteta za računalništvo in informatiko Fakulteta za socialno delo Fakulteta za strojništvo Fakulteta za šport Fakulteta za upravo 5 9 Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Pravna fakulteta Teološka fakulteta Veterinarska fakulteta Zdravstvena fakulteta skupaj Glede na stopnjo študija hitro narašča število izmenjav med študenti na drugi stopnji študija. Od leta /3, ko je v tujini študiralo 95 študentov na drugi stopnji (9 %), je do leta 5/6 število študentov na študijski izmenjavi naraslo na 653 (5 %). Število izmenjav študentov na prvi stopnji študija z leti nekoliko upada. Padec je bil najizrazitejši ob prehodu na bolonjski sistem med študijskimi leti /3 in 3/4. 6

17 Odhajajoči mobilni študenti Slika.4: Število študijskih izmenjav glede na stopnjo študija po študijskih letih (Vir: VIS+PAUL) število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 9 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Tabela.4: Absolutno število vseh študijskih izmenjav po stopnji študija glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL). /3 3/4 4/5 5/6 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja 9 9 skupaj Tabela.5: Odstotek študijskih izmenjav po stopnji študija glede na študijsko leto (Vir: VIS+PAUL). /3 3/4 4/5 5/6 prva stopnja 7, 57, 5, 47,6 druga stopnja 8,8 4,4 46,8 5,3 tretja stopnja,98,74,99,7 skupaj,,,,. Izmenjave z namenom študija v okviru programa Erasmus+ Več kot tri četrtine izmenjav, ki potekajo v okviru programa Erasmus+, traja en semester. V študijskem letu 5/6 je bilo polletnih izmenjav 87, večina, to je 49 odstotkov izmed vseh izmenjav, je potekalo v zimskem, 3 odstotkov pa je bilo izvedenih v poletnem semestru. Na celoletni študijski izmenjavi je bilo v študijskem letu 5/6 77 oziroma 6 odstotkov študentov. Krajših obiskov tujine z namenom priprave diplomske ali magistrske naloge je bilo 45 oziroma štiri odstotke vseh izmenjav. Absolutno število tovrstnih izmenjav je bilo najvišje v študijskem letu /3, a je ob prehodu na bolonjski sistem nekoliko upadlo. 7

18 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.6: Porazdelitev izmenjav Erasmus+ glede na študijsko obdobje po letih. /3 3/4 4/5 5/6 poletni semester zimski semester oba semestra ( mesecev) priprava dipl./mag. dela (3 mesece) skupaj Slika.5: Porazdelitev izmenjav glede na študijsko obdobje v 5/ % 4 odstotek izmenjav 3 3% 6% poletni semester zimski semester oba semstra ( mesecev) študijsko obdobje 4% priprava dipl./mag. dela (3 mesece) Diagram trajanja študijskih izmenjav, merjenih v številu dni, pokaže dva vrha, ki sta posledica eno- in dvosemestrskega študija. Največ izmenjav traja med in 5 dnevi, kar sovpada z enosemestrskim študijem, drugi vrh je pri 3 dnevih, kolikor trajajo celoletne izmenjave. Slika.6: Porazdelitev trajanja študijskih izmenjav Erasmus+ v obdobju /3 5/6. število izmenjav trajanje izmenjav v dnevih Povprečno število priznanih kreditnih točk, ki jih študenti prejmejo ob celoletni študijski izmenjavi, je nekaj več kot 5, v študijskem letu 5/6 to nekoliko odstopa, 8

19 Odhajajoči mobilni študenti saj je naraslo na 6,3 točke. Študenti, ki na izmenjave odhajajo v zimskem semestru, v analiziranem obdobju v povprečju osvojijo približno dve kreditni točki več od študentov na izmenjavah v poletnem semestru. Slika.7: Povprečno število priznanih kreditnih točk glede na semester (Erasmus+) študija po letih. 6 6,3 povprečno število priznanih točk ,8 3 5,7 5, 3, 9,9 9,8 6,4 6, 6,8 7,6 /3 3/4 4/5 5/6 leto oba semestra ( mesecev) poletni semester zimski semester Slika.8: Število izmenjav Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 6 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Gibanje izmenjav glede na stopnjo študija pri izmenjavah Erasmus+ ne odstopa bistveno od gibanja pri vseh študijskih izmenjavah, opisanih v prejšnjem poglavju. Z leti število teh izmenjav upada s 69 v študijskem letu /3 na 533 v študijskem letu 5/6. Za odhod na študijske izmenjave se študenti vse pogosteje odločajo v času druge stopnje študija, kjer je trend števila izmenjav naraščajoč. V študijskem letu 9

20 Odhajajoči mobilni študenti 5/6 je število izmenjav na drugi stopnji s 554 izmenjavami preseglo število izmenjav na prvi stopnji. Število odhajajočih študentov na izmenjave na tretji stopnji študija je precej nižje, giblje se med šest in dvanajst izmenjavami na leto z najvišjim številom () v študijskem letu 3/4. Tabela.7: Število izmenjav Erasmus+ glede na stopnjo študija po letih. /3 3/4 4/5 5/6 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja 8 6 skupaj Slika.9: Odstotek vpisanih študentov na izmenjavah Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih. 3,8 % 3,5 % odstotek vpisanjih študentov 3,94 %,34 %,35 %,8 %,68 %,56 %,9 %,6 %,5 %,4 % /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Relativno število odhajajočih izmenjalnih študentov glede na vpisano število študentov z leti narašča. V študijskem letu /3 je bil delež vpisanih študentov, ki so bili na izmenjavi,,96 %, z leti je delež postopoma rasel do,68 % v študijskem letu 5/6. Razmerje izmenjav glede na stopnjo študija se z leti ni bistveno spremenilo. V študijskem letu 5/6 je bilo na izmenjavi,5 % študentov prve stopnje, 3,8 % študentov druge stopnje in,4 % študentov tretje stopnje.

21 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.8: Odstotek vpisanih študentov na izmenjavah glede na stopnjo študija po študijskih letih. /3 3/4 4/5 5/6 prva stopnja,94,8,9,5 druga stopnja,34,68 3,5 3,8 tretja stopnja,35,56,6,4 celotna UL,96,,4,68 Tudi spolna struktura izmenjalnih študentov se z leti ne spreminja bistveno. Na izmenjave v večji meri odhajajo dekleta (v letu 5/6 63 %), kar sovpada z neuravnoteženo spolno strukturo vpisanih študentov, kjer je bilo v študijskem letu 5/6 na nivoju celotne UL med vpisanimi 59,6 odstotka žensk in 4,4 odstotka moških. Tabela.9: Struktura po spolu glede na študijsko leto. /3 3/4 4/5 5/6 moški ženski skupaj Slika.: Struktura po spolu v letu 5/6. moški 37 % ženski 63 % Med odhajajočimi študenti na študijske izmenjave je vedno več takšnih, ki so na izmenjavi že bili. V študijskih letih /3 in 3/4 je bilo študentov, ki so že bili na izmenjavi, manj kot deset oziroma manj kot odstotek vseh odhajajočih izmenjalnih študentov. Po študijskem letu 4/5 se je število izmenjalnih študentov s predhodno izkušnjo povečalo na približno 4 letno oziroma štiri odstotke odhajajočih izmenjalnih študentov. Tabela.: Izkušnje s predhodnimi izmenjavami. % n /3,7 7, 3/4,5 5, 4/5 3,6 37, 5/6 3,8 4, povprečje,,5

22 Odhajajoči mobilni študenti Najpogostejše države gostiteljice izmenjalnih študentov v študijskem letu 5/6 so bile Nemčija, Portugalska in Španija. Poleg naštetih med pomembnejše gostiteljice sodijo še Češka, Francija in Avstrija. Med univerzami so v letu 5/6 največ študentov gostile Univerza v Lizboni, Dunajska univerza in Karlova univerza iz Prage. Slika.: Število izmenjav glede na državo gostiteljico v študijskem letu 5/6. Nemčija Portugalska Španija Češka Francija Avstrija Nizozemska Belgija Združeno kraljestvo Finska Švedska Poljska Italija Turčija Danska Hrvaška Norveška Irska Slovaška Madžarska Litva Estonija Grčija Malta Makedonija Romunija Islandija število izmenjav glede na državo gostiteljico

23 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.: Število izmenjav po državah gostiteljicah glede na študijsko leto. /3 3/4 4/5 5/6 Avstrija Belgija Bolgarija Ciper Češka Danska Estonija Finska Francija Grčija 5 5 Hrvaška Irska Islandija 3 4 Italija Latvija Litva Madžarska Makedonija 3 Malta Nemčija Nizozemska Norveška Poljska Portugalska Romunija Slovaška Španija Švedska Švica 8 6 Turčija Združeno kraljestvo skupaj

24 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.: 5 najpogostejših univerz gostiteljic v študijskem letu 5/6. število izmenjav PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON 37 AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN 8 CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA 4 BE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, LEUVEN 5 CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO STRED 4 HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB 4 PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA 4 IE, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH, MAYNOOTH PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTO PT, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, LISBOA AT, UNIVERSITAET GRAZ, GRAZ ES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, MADRID DE, LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN, MUENCHEN 9 AT, TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, WIEN 8 BE, UNIVERSITEIT ANTWERPEN, ANTWERPEN 8 V študijskem letu 5/6 je bilo na izmenjavi največ študentov Ekonomske fakultete (34), Filozofske fakultete (85), Fakultete za družbene vede (3), Fakultete za farmacijo () in Pravne fakultete (). Izrazitih nihanj v letnem številu odhajajočih študentov na izmenjave po članicah ni, po letu 3/4 na izmenjave vsakoletno odhajajo študenti vseh fakultet. 4

25 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.3: Absolutno število izmenjav po članicah glede na študijsko leto. /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 3 4 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko 4 9 Fakulteta za farmacijo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za matematiko in fiziko Fakulteta za pomorstvo in promet 3 5 Fakulteta za računalništvo in informatiko Fakulteta za socialno delo Fakulteta za strojništvo Fakulteta za šport Fakulteta za upravo 5 9 Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Pravna fakulteta Teološka fakulteta Veterinarska fakulteta Zdravstvena fakulteta skupaj Praktično usposabljanje v tujini Mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja se je v študijskem letu 5/6 udeležil % študentov, vpisanih na Univerzo v Ljubljani (glej sliko.). Na ta način v zadnjih letih mobilnost izvajajo predvsem študenti druge stopnje študija, v študijskem letu 5/6 jih je bilo 87, oziroma odstotka vpisanih na drugo stopnjo. Delež študentov, vpisanih na prvo stopnjo študija, ki izvajajo mobilnost po posameznih letih, niha okrog polovice odstotka. Število študentov tretje stopnje na praktičnem usposabljanju v tujini je bilo v študijskem letu 5/6 oziroma,76 odstotka vpisanih študentov. Tabela.4: Mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja glede na raven študija po letih /3 3/4 4/5 5/6 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja 3 4 skupaj

26 Odhajajoči mobilni študenti Slika.: Odhodi na praktično usposabljanje glede na stopnjo študija po študijskih letih. 85 število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 4 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Slika.3: Odstotek vpisanih študentov, ki so izvedli praktično usposabljanje, v okviru posamezne stopnje.,,95 % odstotek vpisanjih študentov,5,,5,,48 %,4 %,3 %,8 %,6 %,6 %,5 %,7 %,4 %,43 % /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto,76 % prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Program spodbude mladim diplomantom za izvajanje praktičnega usposabljanja v tujini je na voljo od študijskega leta 4/5 dalje. Med vsemi študenti, ki so bili na praktičnem usposabljanju, je bilo mladih diplomantov prvo leto 34 (,4 %), drugo pa 46 (,4 %). Tabela.5: Mladi diplomanti na praktičnem usposabljanju. /3 3/4 4/5 5/6 število mladih diplomantov / / 34, 46, odstotek med praktičnimi usposabljanji / /,4,4 6

27 Odhajajoči mobilni študenti Primerjava članic Univerze v Ljubljani glede na število študentov, ki so v študijskem letu 5/6 odšli v tujino na praktično usposabljanje, kažejo, da največ mobilnosti izvedejo na Filozofski, Biotehniški in Medicinski fakulteti. Ob upoštevanju velikosti članic je situacija precej drugačna, saj je v študijskem letu 5/6 glede na število vpisanih študentov na praktično usposabljanje odšlo največ študentov Veterinarske fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ter Fakultete za farmacijo. Slika.4: Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje po članicah v letu 5/6. Filozofska fakulteta Biotehniška fakulteta Medicinska fakulteta Fakulteta za farmacijo Fakulteta za družbene vede Ekonomska fakulteta Pravna fakulteta Pedagoška fakulteta Fakulteta za arhitekturo Veterinarska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Fakulteta za šport Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Zdravstvena fakulteta Fakulteta za elektrotehniko Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Fakulteta za računalništvo in informatiko Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za strojništvo Teološka fakulteta Fakulteta za upravo Fakulteta za socialno delo Akademija za glasbo Fakulteta za pomorstvo in promet Fakulteta za matematiko in fiziko število izmenjav 7

28 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.6: Število odhodov na praktično usposabljanje v tujini po članicah glede na leta. /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 5 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 4 4 Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za farmacijo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 3 4 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 9 3 Fakulteta za matematiko in fiziko 4 Fakulteta za pomorstvo in promet 4 Fakulteta za računalništvo in informatiko 3 4 Fakulteta za socialno delo 6 9 Fakulteta za strojništvo 3 Fakulteta za šport 6 8 Fakulteta za upravo 5 Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Pravna fakulteta 5 5 Teološka fakulteta Veterinarska fakulteta Zdravstvena fakulteta 7 6 skupaj

29 Odhajajoči mobilni študenti Slika.5: Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje na vpisanih študentov po članicah v letu 5/6. Veterinarska fakulteta Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Fakulteta za farmacijo Medicinska fakulteta Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Pravna fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za šport Filozofska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ekonomska fakulteta Teološka fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za elektrotehniko Zdravstvena fakulteta Fakulteta za računalništvo in informatiko Akademija za glasbo Fakulteta za strojništvo Fakulteta za socialno delo Fakulteta za upravo Fakulteta za pomorstvo in promet Fakulteta za matematiko in fiziko 4,6,87,68,7,,74,7,58,3,9,3,8,7,69,59,5,4,39,34,3,,5,3,8,, število izmenjav na vpisanih štud. 9

30 Odhajajoči mobilni študenti Tabela.7: Število odhajajočih študentov na praktično usposabljanje na vpisanih študentov po članicah. /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo,,,, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,69,9,7,87 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,4,8,76, Biotehniška fakulteta,6,6,8,74 Ekonomska fakulteta,84,89,56,59 Fakulteta za arhitekturo,,8,5,58 Fakulteta za družbene vede,7,84,63,3 Fakulteta za elektrotehniko,3,6,9,39 Fakulteta za farmacijo,4,59,38,68 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,3,,9,4 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,58,,8,69 Fakulteta za matematiko in fiziko,9,,6, Fakulteta za pomorstvo in promet,59,,, Fakulteta za računalništvo in informatiko,5,4,8,3 Fakulteta za socialno delo,64,,7,3 Fakulteta za strojništvo,,4,5,5 Fakulteta za šport,54,,9,9 Fakulteta za upravo,4,5,7,8 Filozofska fakulteta,6,5,76,3 Medicinska fakulteta,44,69,9,7 Naravoslovnotehniška fakulteta,48,4,49,8 Pedagoška fakulteta,3,3,43,7 Pravna fakulteta,58,33,67,7 Teološka fakulteta,,,,5 Veterinarska fakulteta,,5, 4,6 Zdravstvena fakulteta,9,5,37,34 celotna UL,,,, 3

31 Odhajajoči mobilni študenti Institucije, kamor študenti odhajajo na praktično usposabljanje, pokrivajo relativno širok spekter dejavnosti, najpogosteje gre za znanstveno izobraževalne institucije, ki se po številu zaposlenih uvrščajo med manjše in srednje velike organizacije. Tabela.8: Področje dejavnosti podjetja v letih 4/5 5/6. število izmenjav izobraževanje 8 druge dejavnosti 6 strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 9 kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 56 zdravstvo in socialno varstvo 55 druge raznovrstne poslovne dejavnosti 34 gradbeništvo 34 informacijske in komunikacijske dejavnosti finančne in zavarovalniške dejavnosti 3 kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 8 promet in skladiščenje 4 gostinstvo 3 predelovalne dejavnosti dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja poslovanje z nepremičninami Slika.6: Velikost organizacij, v katerih so študenti opravljali praktično usposabljanje v letih 4/5 5/6. zaposlenih od do zaposlenih od do 5 zaposlenih od 5 do 5 zaposlenih od 5 do 5 zaposlenih od 5 do zaposlenih od do 5 zaposlenih več kot število izmenjav 3

32 Odhajajoči mobilni študenti Podatki o ekonomski usmerjenosti in pravnem statusu organizacij, v katerih študenti opravljajo praktično usposabljanje, v tujini se zbirajo od študijskega leta 4/5 dalje. Delež usposabljanj, opravljenih v neprofitnih in profitnih organizacijah, je uravnotežen. Glede na pravni status organizacij študenti nekoliko pogosteje praktično usposabljanje opravljajo v javnih ustanovah. Tabela.9: Ekonomska usmerjenost podjetij, kjer so študenti izvedli praktično usposabljanje. 4/5 5/6 NP neprofitno 58 8 P profitno skupaj 97 4 Tabela.: Pravni status podjetja. 4/5 5/6 PB javno PR privatno skupaj 97 4 Slika.7: Države praktičnega usposabljanja v študijskem letu 5/6. Nemčija Avstrija Združeno kraljestvo Španija Portugalska Italija Nizozemska Češka Hrvaška Danska Švedska Belgija Francija Norveška Poljska Madžarska Grčija Finska Malta Latvija Slovaška Luksemburg Islandija Irska Romunija Makedonija Estonija Ciper število usposabljanj po državah 3

33 Odhajajoči mobilni študenti Največ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v študijskem letu 5/6 potekalo v Nemčiji, Avstriji, Španiji in Združenem kraljestvu. Najpogostejši jeziki sporazumevanja med praktičnim usposabljanjem so angleščina, nemščina, hrvaščina ter španščina. Poleg jezikov, navedenih v tabeli., so v letu 5/6 študenti med praktičnim usposabljanjem uporabljali še amharski, grški, islandski, makedonski in norveški jezik.uporaba angleškega jezika na praktičnih usposabljanjih izrazito odstopa od uporabe drugih jezikov. Pregled uporabe v času pokaže, da delež praktičnih usposabljanj z uporabo angleščine z leti kljub temu še vedno narašča in se po letu 4/5 giblje nekaj pod 7 % usposabljanj. Tabela.: Jezik sporazumevanja med praktičnim usposabljanjem po letih. /3 3/4 4/5 5/6 angleški češki francoski 5 7 hrvaški italijanski nemški portugalski 3 5 slovenski 5 6 španski 6 6 ostali 3 6 skupaj Slika.8: Jezik na praktičnem usposabljanju po letih. 69% 68% odstotek usposabljanj z uporabo jezika,6,4,, 56% 6% 9% 5% % 3% 5% 6% 7% 6% 9% 5% % 3% /3 3/4 4/5 5/6 leto angleški hrvaški nemški španski ostali 33

34 Odhajajoči mobilni študenti Število študentov, ki je pred aktualnim praktičnim usposabljanjem že bilo na izmenjavi, z leti pada. V letu /3 je bilo študentov na praktičnem usposabljanju, ki so že bili na kakšni izmenjavi, več kot polovica (5), v študijskem letu 5/6 je bilo takih le še slabih 8 odstotkov (). Tabela.: Predhodne izkušnje z mobilnostjo. % n /3 5,8 5 3/4 5,8 3 4/5 4,4 6 5/6 7,8 Odhodi v tujino z namenom praktičnega usposabljanja v povprečju trajajo nekaj več kot dni. Formalno dolžina trajanja praktičnega usposabljanja ni omejena, je pa omejeno trajanje financiranja. Slika.9: Porazdelitev trajanja mobilnosti. 3 število mobilnosti trajanje mobilnosti v dnevih Zgolj nekatere mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja so ovrednotene s kreditnimi točkami. Kljub pobudi za uveljavitev takšnega vrednotenja tovrstne mobilnosti delež ovrednotenih usposabljanj z leti nekoliko upada. V študijskem letu 5/6 je bilo s kreditnimi točkami ovrednotenih 6,5 odstotka mobilnosti. V povprečju je praktično usposabljanje študentov ovrednoteno z nekaj manj kot 4 kreditnimi točkami. Slika.: Delež praktičnih usposabljanj, ovrednotenih s kreditnimi točkami. delež mobilnosti s priznanimi točkami ,5% 4,4% 5,5% 6,4% /3 3/4 4/5 5/6 leto 34

35 Odhajajoči mobilni študenti Spolna struktura študentov, ki izvajajo mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja, govori v prid dekletom, ki jih je na praktičnem usposabljanju v tujini 7 odstotkov, deklet v celotni populaciji vpisanih študentov je 6 odstotkov. Tabela.3: Struktura po spolu glede na leto. /3 3/4 4/5 5/6 moški ženski skupaj Slika.: Struktura po spolu v letu 5/6. moški 3 % ženski 7 % 35

36 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Večina tujih mobilnih študentov na izmenjavo na Univerzo v Ljubljani pride v okviru programa študijskih izmenjav Erasmus+. Od leta 4/5 dalje so v sistem VIS zapisane tudi izmenjave, ki potekajo v okviru drugih študijskih programov in sporazumov. Tabela 3.: Vrste izmenjav po letih. /3 3/4 4/5 5/6 Erasmus Mundus 5 Meddržavni sporazum 8 Meduniverzitetni sporazum 3 59 Erasmus+ študijska izmenjava Program CEEPUS 7 9 Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost 7 Drugo skupaj Skupno število tujih mobilnih študentov z leti narašča. Število izmenjav Erasmus+ je s 9 v študijskem letu /3 do študijskega leta 5/6 naraslo na 37. Občuten skok v seštevku vseh izmenjav je zaradi spremembe v zapisovanju prisoten med študijskima letoma 3/4 in 4/5. 3. Tuji mobilni študenti na študijskih izmenjavah V tem poglavju obravnavamo vse mobilnosti tujih študentov na UL. V študijskih letih /3 in 3/4 praktično vse obravnavane mobilnosti predstavljajo študijske izmenjave Erasmus+ (97 % ali več). Z začetkom zapisovanja drugih vrst mobilnosti v letu 4/5, delež izmenjav Erasmus+ pade na 7 oziroma 77 odstotkov v letu 5/6. Struktura mobilnosti prihajajočih mobilnih študentov glede na stopnjo študija se z leti praktično ne spreminja. Največ študentov na izmenjavo pride v okviru študija na prvi stopnji, teh je bilo v letu 5/6 75 oziroma 63 odstotkov, sledijo jim študenti druge stopnje, v letu 5/6 jih je bilo 56 oziroma 33 odstotkov, najmanj je študentov na tretji stopnji, teh je bilo 63 oziroma štirje odstotki. 36

37 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Slika 3.: Prihodi tujih študentov glede na stopnjo študija po študijskih letih število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 7 63 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Spolna struktura tujih mobilnih študentov se v študijskem letu 5/6 povsem ujema s splošno spolno strukturo študentov, vpisanih na Univerzo v Ljubljani. Tabela 3.: Struktura po spolu glede na leto. /3 3/4 4/5 5/6 moški ženski skupaj Slika 3.: Struktura po spolu v letu 5/6. moški 4 % ženski 6 % 37

38 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Slika 3.3: Matične države študija v letu 5/6. Španija Nemčija Češka Turčija Poljska Portugalska Italija Francija Hrvaška Slovaška Finska Litva Belgija Makedonija Nizozemska Avstrija Grčija Združeno kraljestvo Latvija Madžarska Romunija Irska Švedska Bolgarija Norveška Estonija Danska Kitajska Ukrajina Islandija Švica Argenitna Ruska federacija Moldavija Malta Kolumbija Kirgizistan (Kirgizija) Kazahstan Črna gora Brazilija Azerbajdžan število izmenjav glede na matične države študija Države, ki imajo na UL največ mobilnih študentov, so tradicionalno Španija, Nemčija, Češka, Turčija in Poljska. V letu 5/6 je bilo na UL na izmenjavi 48 študentov iz Španije, 36 iz Nemčije in 8 iz Češke. Med državami, ki niso članice EU, je bilo največ tujih mobilnih študentov iz Turčije (6), Makedonije (9), Kitajske (4) in Ukrajine (3). 38

39 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Tabela 3.3: Matične države študija po letih. /3 3/4 4/5 5/6 Argenitna Avstrija Azerbajdžan Belgija Bolgarija Brazilija Češka Črna gora Danska Estonija 6 6 Finska Francija Grčija Hrvaška Irska 5 8 Islandija 3 3 Italija Kazahstan Kirgizistan (Kirgizija) Kitajska 4 Kolumbija Latvija Litva Luksemburg Madžarska Makedonija Malta Moldavija Nemčija Nizozemska Norveška Poljska 9 3 Portugalska Romunija 3 Ruska federacija Slovaška Slovenija Španija Švedska Švica 5 5 Turčija Ukrajina 3 Združeno kraljestvo skupaj

40 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Največje število mobilnih tujih študentov so v letu 5/6 sprejeli na Ekonomski fakulteti (34), Filozofski fakulteti (78) in Fakulteti za družbene vede (6). Največji porast v številu tujih mobilnih študentov, glede na prejšnje študijsko leto, je bil na Medicinski fakulteti, ki je s 74 tujimi mobilnimi študenti pristala na četrtem mestu. Pri primerjavi članic UL glede na relativne vrednosti (glej sliko.4) velja izpostaviti manjše članice z relativno visokim številom tujih mobilnih študentov na vpisanih študentov, to so Pravna fakulteta (6), Fakulteta za arhitekturo (4,9), Akademija za glasbo (4,5) in Fakulteta za elektrotehniko (4,3). Tabela 3.4: Število izmenjav po članicah. /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo 5 7 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 3 6 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za farmacijo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za matematiko in fiziko Fakulteta za pomorstvo in promet 5 9 Fakulteta za računalništvo in informatiko Fakulteta za socialno delo Fakulteta za strojništvo Fakulteta za šport Fakulteta za upravo Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Pravna fakulteta Teološka fakulteta 4 Veterinarska fakulteta 3 7 Zdravstvena fakulteta skupaj Tuji mobilni študenti na študijskih izmenjavah Erasmus+ Število tujih mobilnih študentov na izmenjavi Erasmus+ z leti postopoma narašča, s 9 v študijskem letu /3 se je do študijskega leta 5/6 povečalo na 37. Struktura izmenjav glede na stopnjo študija se z leti praktično ne spreminja. 4

41 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Slika 3.4: Število tujih mobilnih študentov na izmenjavi Erasmus+ po študijskih letih število izmenjav 5 /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto Slika 3.5: Tuji študenti Erasmus+ glede na stopnjo študija po študijskih letih. število izmenjav /3 3/4 4/5 5/6 študijsko leto 5 8 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja Spolna struktura prihajajočih mobilnih študentov Erasmus+ se z leti ne spreminja. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih je tudi v 5/6 na izmenjavo prišlo 4 odstotkov moških in 58 odstotkov žensk. 4

42 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Tabela 3.5: Struktura tujih študentov Erasmus+ po spolu glede na študijsko leto. /3 3/4 4/5 5/6 moški ženski skupaj Slika 3.6: Struktura tujih študentov Erasmus+ po spolu v letu 5/6. moški 4 % ženski 58 % Slika 3.7: Matične države tujih študentov Erasmus+ v študijskem letu 5/6. Španija Nemčija Češka Turčija Poljska Portugalska Italija Francija Hrvaška Slovaška Finska Litva Belgija Nizozemska Avstrija Makedonija Grčija Združeno kraljestvo Latvija Romunija Irska Madžarska Švedska Norveška Bolgarija Estonija Danska Islandija Švica število izmenjav glede na matične države študija 4

43 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Države, iz katerih na mobilnost pride največ študentov, so kot vsako leto Španija, Nemčija, Češka, Turčija in Poljska. Med univerzami, iz katerih je v letu 5/6 največ študentov prišlo, so češka Masarykova univerza, hrvaško Sveučilište u Zagrebu, in makedonska Univerza Cirila in Metoda iz Skopja. Tabela 3.6: Matične države tujih študentov Erasmus+ po letih. /3 3/4 4/5 5/6 Avstrija Belgija Bolgarija Češka 97 4 Danska Estonija 6 5 Finska Francija Grčija Hrvaška Irska 5 8 Islandija 3 3 Italija Latvija Litva Madžarska Makedonija 3 4 Nemčija Nizozemska Norveška Poljska 9 Portugalska Romunija 8 Slovaška Slovenija 6 6 Španija Švedska Švica 5 5 Turčija Združeno kraljestvo skupaj

44 3 Tuji mobilni študenti v Sloveniji Tabela 3.7: 5 univerz, iz katerih je v letu 5/6 prišlo največ študentov Erasmus+. Število izmenjav CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO STRED 38 HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, MADRID 9 PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA 7 PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON 7 SK, UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, BRATISLAVA 6 7 CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA 6 MK, SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, SKOPJE 5 TR, DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI, ALSANCAK - IZMIR 4 AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN 3 PT, UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTO 3 CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC PL, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WARSAW HR, SVEUCILISTE U RIJECI, RIJEKA HR, SVEUCILISTE U SPLITU (UNIVERSITY OF SPLIT), SPLIT Tabela 3.8: Število prihajajočih študentov Erasmus+ po članicah v študijskih letih /3 5/6. /3 3/4 4/5 5/6 Akademija za glasbo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 3 6 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za družbene vede Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za farmacijo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakulteta za matematiko in fiziko Fakulteta za pomorstvo in promet 5 9 Fakulteta za računalništvo in informatiko 8 3 Fakulteta za socialno delo Fakulteta za strojništvo Fakulteta za šport Fakulteta za upravo Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Pravna fakulteta Teološka fakulteta 4 Veterinarska fakulteta Zdravstvena fakulteta skupaj

45 4 Mobilnost zaposlenih na UL Podatki o mobilnosti zaposlenih so v podatkovno zbirko vključeni od študijskega leta 4/5 dalje. Zaposleni mobilnost v tujino izvajajo z namenom poučevanja ali z namenom usposabljanja na tujih institucijah. Poleg finančnega mehanizma Erasmus+ je za spodbujanje mobilnosti na voljo tudi mehanizem Erasmus+ mednarodne kreditne mobilnosti za zaposlene, ki ga je v letu 5/6 uporabilo 6 zaposlenih na UL. Kot je razvidno iz diagrama.4, je izvajanje mobilnosti v zadnjem letu nekoliko nižje od leta 5/6. Tabela 4.: Tipi mobilnosti po letih. 4/5 5/6 Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost zaposlenih za poučevanje 5 Erasmus+ poučevanje 3 44 Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost zaposlenih za usposabljanje Erasmus+ usposabljanje skupaj Mobilnost z namenom poučevanja V študijskem letu 5/6 so največ mobilnosti z namenom poučevanja izvedli zaposleni na Filozofski fakulteti (37). Sledijo jim zaposleni iz Zdravstvene (4), Pedagoške () in Pravne fakultete (). Pri večini članic se je število mobilnosti glede na študijsko leto 4/5 znižalo. Poleg naštetih so bile v študijskem letu 4/5 med bolj aktivnimi še Biotehniška fakulteta (5), Fakulteta za družbene vede () in Fakulteta za upravo (). Število gostovanj v tujini je v obeh analiziranih študijskih letih največje na Hrvaškem in v Italiji. Med pogostimi državami gostovanj so še Španija, Portugalska in Poljska. Vrstni red držav glede na gostovanja je v teh dveh letih precej nestabilen. Na izmenjave z namenom poučevanja pogosteje odhajajo zaposlene (58 %) in zaposleni z daljšim delovnim stažem. V študijskem letu 4/5 je v tujini poučevalo več starejših predavateljev z več kot let delovnih izkušenj (93), medtem ko je v študijskem letu 5/6 mobilnost izvajalo največ zaposlenih z med in leti delovnih izkušenj (). Predavatelji so mobilnost izvajali predvsem na prvi (69) in drugi (69) stopnji študija. Na programih tretje stopnje jih je poučevalo 3, na strokovnih programih pa 6. Večina mobilnosti z namenom poučevanja je bila v okviru enega tedna. Nekatere so trajale en mesec, izjemoma v treh primerih tudi dva meseca. 45

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

Izmenjave študentov in zaposlenih na PeF – interno poročilo, avgust 2015

Izmenjave študentov in zaposlenih na PeF – interno poročilo, avgust 2015 Izmenjave študentov in zaposlenih na PeF interno poročilo, avgust 2015 Interno statistično poročilo Ljubljana, avgust 2015 1 Vsebina Kazalo tabel... 3 Kazalo slik... 5 1. Povzetek... 6 2. Študenti, ki

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc)

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost osebja z namenom poučevanja v tujini V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College Fakulteta za podjetništvo, razpisuje

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/2014 1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izboljšav v okviru oskrbe pri napredovani demenci in družinske

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.6.2018 COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 12 Pogojev za zaposlitev

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Arimidex, INN-anastrozole

Arimidex, INN-anastrozole DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH Država članica Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednostnih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

(Microsoft Word - ERASMUS+ razpis \232tudij v tujini \(3\).doc)

(Microsoft Word - ERASMUS+ razpis \232tudij v tujini \(3\).doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2017) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v študijskem letu 2017/18 Zakaj iti v tujino? Izjemna izkušnja. Študent je oproščen

Prikaži več

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Pogodba CRP 3311-02-828651,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRIDOBIVANJE NEPRORAČUNSKIH VIROV FINANCIRANJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI LJUBLJANA, OKTOBER 2007 SAŠA VILFAN IZJAVA Študentka Saša Vilfan izjavljam,

Prikaži več

za področje: družbene vede Št. Univerza Št. mest Št. mesecev (skupaj) 1. The Catholic University of Leuven, Belgija 2** University of Pardubice,

za področje: družbene vede Št. Univerza Št. mest Št. mesecev (skupaj) 1. The Catholic University of Leuven, Belgija 2** University of Pardubice, za področje: družbene vede 1. The Catholic University of Leuven, Belgija 2** 24 2. University of Pardubice, Češka 2** 12 3. Anglo-American University in Prague, Češka 4. Roskilde University, Danska 5.

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.9.2011 COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016 ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA Ljubljana 2016 KAZALO UVOD... 3 KAJ JE... 3 METODOLOGIJA... 3 DEMOGRAFSKI PODATKI... 4 VPLIV SODELOVANJA V PROGRAMU NA INSTITUCIJAH... 5 UVAJANJE NOVOSTI V ŠTUDIJSKI

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani Nosilka naloge: Vanja Perovšek (poročilo sprejeto na 10. seji Senata

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 17. 3. 2016 KLIKNITE IN SI OGLEJTE CELOTNO ZBIRKO OBJAV SEZNAM OBJAV V ZBIRKI 24ur.com Doseg: 810.459, Avtor: Svet... Ljubljana, 16.03.2016, 19:05 SVET Na Fakulteti za elektrotehniko

Prikaži več

Poročilo o spremljanju EZTS za leto Povzetek

Poročilo o spremljanju EZTS za leto Povzetek Poročilo o spremljanju EZTS za leto 2013 V smeri nove kohezijske politike Povzetek SL Povzetek je pripravilo podjetje METIS GmbH (avtorji: Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim in Alice Radzyner) in ne

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več