Drzavno tekmovanje v gasilski orientaciji 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Drzavno tekmovanje v gasilski orientaciji 2018"

Transkripcija

1 REGIJSKI SVET GASILSKE REGIJE DOLENJSKA MLADINSKA KOMISIJA Na osnovi programa dela Mladinske komisije Gasilske regije Dolenjska za leto 2019 organiziramo: REGIJSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI 2019 ki bo v soboto, 31. avgusta 2019 v GZ Šentjernej (ura in kraj bosta sporočena naknadno) Tekmovanje bo potekalo v soorganizaciji MK Gasilske regije Dolenjska in MK GZ Šentjernej. TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*) kategorija PIONIRJI (ekipa fantov ali mešano) - od 7 do 11 let; (letniki ; GŠTD, 2013) kategorija PIONIRKE - od 7 do 11 let; (letniki ; GŠTD, 2013) kategorija MLADINCI (ekipa fantov ali mešano) - od 12 do 16 let; (letniki ; GŠTD, 2013) kategorija MLADINKE - od 12 do 16 let; (letniki ; GŠTD, 2013) kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (ekipa fantov ali mešano) - od 16 do 18 let; (letniki ; GŠTD, 2013) kategorija GASILKE PRIPRAVNICE - od 16 do 18 let; (letniki ; GŠTD, 2013) Tekmoval-ci/ke letnika 2003 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladin-cev/k ali gasil-cev/k pripravni-kov/c. *V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo! PRAVICA NASTOPA Pravico nastopa na regijski gasilski orientaciji imajo ekipe, ki so dosegle prva tri mesta v matični Gasilski zvezi, v vsaki kategoriji na občinskem tekmovanju v gasilski orientaciji v letu 2019.

2 PRIJAVA Sestava ekip (prijavnica) se pošlje preko programa Vulkan do vključno 23. avgusta 2019, 23:59. Prijavnico mora potrditi matična gasilska zveza, šele potem postane veljavna. Starost članov posamezne ekipe se bo predhodno preverjala v programu Vulkan. Kasnejših prijav ne sprejemamo! NEOPRAVIČENA ODSOTNOST V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bomo gasilski zvezi zaračunali organizacijske stroške v višini 150 evrov/neopravičeno odsotno ekipo. Opravičeno odsotnost ekipe lahko javite Andreji Zupančič po elektronski pošti ali telefonsko, 031/ , najmanj 24 ur pred pričetkom tekmovanja. IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA Na komisiji A se ekipe identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan. Ob sumu na nepravilne podatke, je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente. OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST) Za tekmovanje v gasilski orientaciji ni potrebna gasilska delovna obleka. Tekmovalci in mentorji naj imajo primerno športno obutev in naj so športno oblečeni. Priporočamo obutev in obleko primerno vremenskim razmeram. ČAS NASTOPA Vsaka ekipa se javi pri A komisiji po časovnici (vsaj 30 minut pred štartom), kjer dobi ocenjevalni list, ustrezna navodila in je napotena na vajo izven proge (vaja z vedravko oz. vaja postavitev orodja za trodelni napad), po opravljeni vaji izven proge pa bo napotena na štartno mesto. Časovnica tekmovanja bo na spletni strani GZ Trebnje objavljena tri dni pred tekmovanjem. Časovnica mora vsebovati čas prijave na A komisiji, čas nastopa na vaji izven proge-, čas prihoda na mesto z oznako start in čas štarta. V kolikor bodo ekipe zamujale na štart, bo ekipa za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z 1 negativno točko. Za zamudo se šteje, če ekipa ni pravi čas na mestu z oznako START. SESTAVA in NAVODILA ZA EKIPE Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo "B" na cilju. Ekipa pa mora kljub temu oddati na cilju ocenjevalni list in karto terena zaradi evidence tekmovalnih ekip. Priporočamo mobitel, ki naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov. Člane pionirskih ekip obvezno spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu. Mentor lahko spremlja samo eno ekipo, vendar hkrati ne more biti tekmovalec na istem tekmovanju. Če pride na sami prijavi pri A komisiji do spremembe, mora ekipa to spremembo obvezno sporočiti (npr. zamenjava mentorja). Mentor mora biti član gasilske organizacije in vpisan v program vulkan. Stran 2 od 9

3 Ekipa se orientira s pomočjo karte in kompasa. Ekipa uporablja lasten kompas. Brez kompasa se ekipa ne more prijaviti na A komisiji. Ekipa mora kompas pokazati tudi na mestu z oznako»start«, v primeru da ga nima in ga je imela na komisiji»a«, je ekipa diskvalificirana. KARTA Obvezna vsebina, lastnosti in sestavine gasilske orientacijske karte: Za podlago karte za tekmovanje iz gasilske orientacije se uporablja državna topografska karta merila 1:25000 (DTK 25), ki se poveča na ustrezno večje merilo (npr. 1:12000, 1:10000, - v odvisnosti od izbire terena in poteka trase tekmovanja). Podlaga karte mora biti barvna. Karta mora imeti naslednje obvezne sestavine: merilo (prikazano številčno), legendo (npr. oznaka starta/cilja, kontrolna točka, ), oznako severa, ime tekmovanja, naziv kategorije, naštete kontrolne točke. Shematski prikaz obveznih skupin podatkov gasilske orientacijske karte je v prilogi razpisa. Karta mora zajemati območje tekmovanja z eno kilometrskim»varnostnim«območjem od skrajne kontrolne točke ali predvidene trase. Končno izdelana karta za uporabo na tekmovanju mora biti plastificirana, oz. drugače osnovno zaščitena pred zunanjimi vplivi. Karta ne sme vsebovati nobenih opisov poti. Priporočena velikost karte je A4. Zaradi izbire merila, oblike terena ali trase se velikost lahko primerno poveča. Navodilo za izdelavo karte za tekmovanje iz gasilske orientacije: Karto pripravi organizator gostitelj v sodelovanju z MS GRD. Na karti mora biti obvezno narejena reambulacija* (mora biti obvezno ažurirana oz. dopolnjena, obnovljena; - vneseni morajo biti vsi zgrajeni objekti, komunikacije, spremembe, ). Karto ekipa prejme 2 minuti pred štartom. Po prihodu v cilj mora ekipa karto obvezno vrniti. V primeru, da ekipa karte ne vrne ob prihodu v cilj, prejme 200 negativnih točk. PROGA Tekmovanje iz gasilske orientacije je sestavljeno iz orientacijske proge in iz vrste kontrolnih točk, ki jih mora vsaka ekipa najti po vrstnem redu od prve do zadnje kontrolne točke (po zaporedni številki kontrolne točke) in to kar najhitreje. Proga: za pionirje, pionirke je dolga cca m in ima 4 aktivne kontrolne točke; za mladince, mladinke je dolga cca m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk; za gasilce pripravnike, gasilke pripravnice je dolga cca m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk; Proga nima označb, opisov ali katerihkoli (označevalnih) drugih elementov. Priporočamo krožno traso (start in cilj na istem mestu). Linijske variante se poslužujemo izjemoma. Opomba: Za dolžino proge se šteje zračna razdalja. Glede na težavnost terena ali število ekip se lahko razdalja proge temu ustrezno prilagodi. Stran 3 od 9

4 KONTROLNA TOČKA Kontrolna točka je prostor v naravi, kjer ekipa izvede določeno vajo. Kontrolna točka je lahko»aktivna«(na njej se izvede vaja) ali»mrtva«(na njej se ekipa le registrira). Kontrolna točka je na karti označena z rdečim krogcem in zaporedno številko. Kontrolna točka se nahaja v središču krogca, na terenu pa je območje kontrolne točke lahko oddaljeno do 10 m od središča območja določenega na karti. Kontrolna točka je dobro določljiva na terenu in tako tudi na karti. Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe skupaj, pri pionirjih, pionirkah tudi mentor. S pripravo orodja za vajo lahko ekipe začnejo šele potem, ko je ekipa popolna. Po izvedeni vaji na vsaki kontrolni točki se mora vodja ekipe obvezno podpisati ob navzočnosti sodnika in mentorja pri kategoriji pionirjev, pionirk. Poleg aktivnih kontrolnih točk se zaradi ustreznega trasiranja proge lahko doda tudi mrtva točka, vendar največ dve na posamezni progi. Tudi mrtva točka mora biti na karti označena z rdečim krogcem in zaporedno številko. Na mrtvi točki ekipa opravi registracijo - sodnik ekipi v ocenjevalni list potrdi oz. označi prihod na točko (npr. s štampiljko in podpisom), ekipa nato nadaljuje s progo. Kontrolne točke morajo biti v naravi označene (npr. z listom A4 z imenom kontrolne točke in zaporedno številko, obešenim na višini najmanj 1 m). Oznaka mora biti iz optimalne smeri prihoda vidna najmanj z razdalje 10 m. Mesto kontrolnih točk in razporeditev vaj določi in razporedi organizator glede na teren. Mentorji ekip pionirjev, pionirk pri izvedbi posameznih vaj na kontrolni točki počakajo svojo ekipo na mestu, ki ga določi in označi organizator tekmovanja. Pri prostorski razporeditvi kontrolnih točk je potrebno upoštevati dejavnik»orientacije«, kar pomeni, da morajo biti kontrolne točke postavljene tako, da ekipam omogočajo, da same izberejo najoptimalnejšo pot. V kolikor je kontrolna točka zasedena in ekipa ne more začeti s pripravo orodja in izvedbo vaje, je ekipa dolžna počakati na poziv sodnika za začetek priprave orodja in izvedbe vaje na določenem mestu. Mesto določi organizator. Mesto čakanja mora biti določeno tako, da čakajoče ekipe ne ovirajo ali kakorkoli pomagajo ekipam, ki se pripravljajo ali izvajajo vajo. Za pripravo orodja/opreme na aktivni kontrolni točki (na vaji izven proge in na vajah na progi) ima ekipa na voljo maksimalno 60 oz. 90 sekund (vaja»v napad«). V kolikor ekipa v 60 oz. 90 sekundah (vaja»v napad«) ne pripravi orodja/opreme in se pripravi na začetek izvajanja vaje, dobi ekipa za vsako dodatno sekundo priprave 1 NT. Aktivne kontrolne točke na orientacijski progi: pionirji, pionirke mladinci, mladinke gasilci pripravniki, gasilke pripravnice Vaja z vedrovko vaja izven proge Vaja z vedrovko vaja izven proge Postavitev orodja za vajo z MB vaja izven proge Štafetno vezanje vozlov Štafetno vezanje vozlov Štafetna navezava orodja Praktične vaje iz orientacije Praktične vaje iz orientacije Praktične vaje iz orientacije Topografski znaki Topografski znaki Topografski znaki Hitrostno zvijanje cevi Hitrostno zvijanje cevi Štafetno spajanje cevi na trojak»v napad«način TEKMOVANJA VAJA IZVEN PROGE Stran 4 od 9

5 Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink morajo opraviti "Vajo z vedrovko". Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic morajo opraviti "Postavitev orodja za vajo z MB". Organizator v časovnici določi kdaj se izvede»vaja izven proge«, ali pred startom ali po prihodu v cilj (časovnica tekmovanja bo na spletni strani GZ Trebnje objavljena tri dni pred tekmovanjem). Varianta 1: Izvedba vaje pred startom Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink najprej opravijo "Vajo z vedrovko" in se nato javijo na prostoru z oznako "Start". Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic najprej opravijo vajo "Postavitev orodja za vajo z MB" in se nato javijo na prostoru z oznako "Start". Čas nastopa ekipe na»vaji izven proge«mora biti opredeljen v časovnici tekmovanja. Varianta 2: Izvedba vaje po prihodu v cilj Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj opravijo "Vajo z vedrovko". Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj opravijo "Postavitev orodja za vajo z MB". V kolikor bodo ekipe zamujale na»vajo izven proge«, bo ekipa za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z eno (1) negativno točko. START Ekipe štartajo v določenem časovnem intervalu (navadno na 1 ali 2 minuti), po časovnici tekmovanja (časovnica tekmovanja bo na spletni strani GZ Trebnje objavljena tri dni pred tekmovanjem). Vsaka ekipa se javi na označenem prostoru za»start«po časovnici (vsaj 5 minut pred štartom), s sabo mora imeti ocenjevalni list, ki ga je prejela na A komisiji in kompas (ekipe uporabljajo lasten kompas). V kolikor bodo ekipe zamujale na štart, bo ekipa za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z eno (1) negativno točko. Za zamudo se šteje, če se ekipa na označenem prostoru za»start«ne javi po časovnici (5 min pred štartom). Ekipa, ki zamudi, dobi negativne točke za zamudo in mora počakati na prvo prosto mesto v časovnici na mestu, ki ga določi organizator. To mesto mora biti v bližini Starta in mora onemogočati čakajoči ekipi stik s preostalimi ekipami. Na štartu ekipa dobi karto z vrisanimi kontrolnimi točkami. Karto ekipa prejme 2 minuti pred štartom. DELO NA PROGI Progo mora ekipa obiti po vrstnem redu od prve do zadnje kontrolne točke (po zaporedni številki kontrolne točke). V kolikor ekipa pride na kontrolno točko in nima opravljene predhodne kontrolne točke, sodnik ekipi v ocenjevalni list pripiše 200 negativnih točk za nepravilen vrstni red kontrolnih točk. V kolikor pride ekipa v cilj, brez opravljene kontrolne točke (ali več kontrolnih točk), prejme ekipa za vsako neopravljeno kontrolno točko 200 negativnih točk. MRTVI ČAS Je čas, ki ga ekipa porabi za čakanje na izvedbo, pripravo orodja/opreme in čas izvedbe vaje na posamezni kontrolni točki. Mrtvi čas se šteje od prihoda na kontrolno točko do odhoda iz kontrolne točke. Ta čas se odšteje od časa proge (čas teka/hoje na progi). Na posamezni kontrolni točki ga je potrebno natančno evidentirati in vpisati tudi v ocenjevalni list ( min sek). Prihod na kontrolno točko je takrat, ko zadnji tekmovalec stopi v označeno polje. Odhod iz kontrolne točke je, ko prvi tekmovalec zapusti kontrolno točko. Pri pionirjih, pionirkah se obravnava tudi mentorja. Stran 5 od 9

6 ČAS IZVEDBE VAJE NA KONTROLNI TOČKI Je čas, ki ga ekipa porabi za izvedbo vaje na kontrolni točki. Pri disciplinah, kjer se meri čas, se ta v celoti vpiše v ocenjevalni list kot negativne točke. Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob elektronskem merjenju pa na dve decimalki natančno. CILJ Ekipa mora v cilj priteči skupaj, pri pionirjih, pionirkah tudi mentor. Čas se ustavi, ko je zadnji član ekipe (pri pionirjih, pionirkah tudi mentor) pretekel ciljno črto. Takoj po prihodu v cilj mora ekipa oddati karto in ocenjevalni list. V kolikor ekipa ne odda karte prejme 200 negativnih točk za neoddano karto. V koliko ekipa ne odda ocenjevalnega lista se ekipo diskvalificira. SKUPNI ČAS Je čas, ki ga ekipa porabi od štarta do cilja. Maksimalni skupni čas, ki ga ekipa lahko porabi na progi je 2 uri in pol (vključno z mrtvim časom). Po preteku tega časa je ekipa diskvalificirana (v ta čas ni všteto, če pride do tehnične napake ali težave oz. težave organizatorja). ČAS PROGE (ČAS TEKA/HOJE NA PROGI) Je čas, ki ga ekipa porabi, da opravi s progo. Čas proge = Skupni čas Mrtvi čas. Ocenjevanje: 1 minuta = 2 negativni točki. OCENJEVANJE Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo orientacije, ki so priloga tega razpisa. Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline. Začetno (pozitivno) število točk je Glede na začetno skupno starost ekipe, ekipe dobijo naslednje dodatno število pozitivnih točk (za izračun se upošteva letnica rojstva): pionirji, pionirke mladinci, mladinke starost enote pozitivne točke starost enote pozitivne točke v kategoriji pionirjev, pionirk lahko tekmuje tudi član v starosti 6 let, vendar se upošteva njegova starost 7 let; v kategoriji mladincev, mladink lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva njegova starost 12 let; v kategoriji gasilcev pripravnikov, gasilk pripravnic se dodatne točke ne dodelujejo. Negativne točke se odštevajo od začetnega (pozitivnega) števila točk, višje je število točk, boljša je uvrstitev. Negativne točke so: Čas proge (hoje/teka na progi) se spremeni v negativne točke (1 minuta = 2 negativni točki). Čas proge je čas, ki ga je ekipa porabila na progi. Čas proge = Skupni čas Mrtvi čas; Stran 6 od 9

7 Rezultati na kontrolnih točkah (po pravilih Ocenjevanja); Ekipa, ki bo zamujala na štart, bo za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z 1 negativno točko; V primeru izvedbe Varianta 2: Izvedba vaje po prihodu v cilj: Ekipa, ki bo zamujala na»vajo izven proge«, bo za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z 1 negativno točko; Ekipa, ki je zgrešila začrtano pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni točki, se kaznuje z 200 negativnimi točkami (za vsak primer); Ekipa, ki po prihodu v cilj ne bo oddala karte bo prejela 200 negativnih točk. Če ekipa ne bo oddala ocenjevalnega lista bo diskvalificirana. Delitev mest V primeru delitve mest se uporabijo naslednji prioritetni vrstni red nalog: 1) čas teka, 2) praktične vaje iz orientacije, 3) praktična vaja topografski znaki, 4) seštevek preostalih vaj pri posamezni kategoriji. KOMISIJA ZA PRITOŽBE (ODLOČANJE O OCENITVI) Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo orientacije. Tekmovalna ekipa se lahko v roku 30 min po prihodu v cilj ali opravljeni vaji izven proge (v primeru Variante 2) na delo ocenjevalne komisije v primeru kršitve Pravil in točkovanj za izvedbo orientacije pisno pritoži komisiji za pritožbe. Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred razglasitvijo rezultatov. NAGRADE Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pri pionirjih, pionirkah, mladincih, mladinkah, gasilcih pripravnikih in gasilkah pripravnicah pa prejmejo medalje in pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve rezultatov. V primeru, da neopravičeno predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le-te ne pripadajo. PREHRANA Za vse ekipe organizator poskrbi za prehrano in osvežilni napitek. TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic, če izkaznica pionirja in mladinca ni pravilno izdelana (nepopolni podatki, brez podpisa, ), ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo. DISKVALIFIKACIJA EKIPE (DIS) Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če: se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo pred otvoritvijo ali med otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku tekmovanja; se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov; tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe; Stran 7 od 9

8 če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršen koli sum prisotnosti alkohola in nedovoljenih substanc na celotnem prizorišču tekmovanja; če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge; če si ekipe, mentorji ali spremljevalci pred tekmovanjem ogledujejo teren in hodijo po ali ob progi; če ekipe, mentorji ali spremljevalci odstranjujejo, nameščajo ali kakorkoli drugače posegajo v označbe in progo ter ne spoštujejo navodil; tekmovalci ali mentor posredujejo podatke o karti, progi ali poteku proge drugim ekipam, mentorjem oz. osebam, ki ne sestavljajo dane ekipe; če je na cilju nepopolna ekipa (pri pionirskih ekipah vključno z mentorjem); če je nepopolna ekipa (pri pionirskih ekipah vključno z mentorjem) na katerikoli kontrolni točki; če mentor spremlja več pionirskih ekip ali hkrati spremlja pionirsko ekipo in je tekmovalec v drugi kategoriji se vse ekipe diskvalificira; če ekipa po prihodu v cilj ne odda ocenjevalnega lista; če od starta ekipe preteče več kot 2,5 ure; če ekipa pri premagovanju proge uporablja kakšna koli prevozna sredstva; če ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem zapusti razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip), če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr. neresnični rojstni podatki,...). Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni vaji na kontrolni točki še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo. O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno. V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo. Črta se tudi iz vrstnega reda tekmovalnih ekip. STATUS EKIPE V kolikor je bila ekipa prijavljena na tekmovanje, se je tekmovanja udeležila - se je prijavila na A komisiji, nato pa je bila zaradi vzrokov za diskvalifikacijo diskvalificirana, se takšno ekipo označi z oznako: DIS - diskvalifikacija. V kolikor je bila ekipa prijavljena na tekmovanje, se je tekmovanja udeležila - se je prijavila na A komisiji, nato pa zaradi različnih vzrokov tekmovanja ni dokončala (je vmes odstopila), se takšno ekipo označi z oznako: DNF - odstop. V kolikor je bila ekipa prijavljena na tekmovanje in se tekmovanja ni udeležila - se ni prijavila na A komisiji, se takšno ekipo označi z oznako: NIT - ni tekmovala. INFORMACIJE Vse ostale informacije lahko dobite na GZ Trebnje ali pri Andreji Zupančič 031/ ): OSTALA POMEMBNA NAVODILA, PRIPOROČILA Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj zdravstvene kartice. Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in oblačila. Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. Stran 8 od 9

9 Z gasilskimi pozdravi! Predsednik GRD: Janez Bregant Predsednica MS GRD: Andreja Zupančič Stran 9 od 9

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

Pravila in tockovanje

Pravila in tockovanje Priloga: PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO ORIENTACIJE 1. ORIENTACIJSKA PROGA PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE AKTIVNE KONTROLNE TOČKE NA ORIENTACIJSKI PROGI

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 48. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 31. julij 2016 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 48. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 50. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 29. julij 2018 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 50. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,   PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je 1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m ORGANIZATOR: Hoteli in kampi Aminess

Prikaži več

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke ovirami za pionirje in pionirke za pionirje in pionirke 1 MOKRONOG 371 9 82 15,70 0 15,70 83,75-141 -57,25 0,00 0 0,00 994 1035,55 2

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva - Komunaliada 2019 - bo tokrat

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA PRAVILNIK MEDNARODNE LIGE ALPE - ADRIA V STRELJANJU S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM 1. člen Pravilnik Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem (v nadaljevanju: pravilnik) ureja pogoje

Prikaži več

Pionirji

Pionirji Discipline: - Vaja z MB - Štafeta 400 m z ovirami, člani in članice - Vaja s hidrantom 7 tekmovalcev - Vaja raznoterosti 7 tekmovalcev PRIPRAVILA: Zvonko GLAŽAR, Rudi KOFALT April, 2019 Permanentno izobraževanje

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA-

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- Synchro WC, Maribor 2009 ISIA TC Davos, 11.12.2008

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Zapisnik_23_seje_27_06_2012

Zapisnik_23_seje_27_06_2012 STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (01) 520 69 14 Fax: +386 (01) 520 69 16 e-pošta: info@atletska-zveza.si http://www.atletska-zveza.si

Prikaži več

rm.dvi

rm.dvi 1 2 3 4 5 6 7 Ime, priimek Razred 14. DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI NALOGE ZA PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Čas reševanja nalog: 90 minut Točkovanje 1., 2., in 7. naloge je opisano v

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020 R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG) In Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) razpisujeta

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Gasilska zveza Slovenije

Gasilska zveza Slovenije GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška 221 01 241 97 57, 041 384 994 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net ZAPISNIK 17. seje Komisije za tekmovanja, ki je bila v torek, 19. decembra

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE MEMORANDUM št. 12 Člen 1 kategorije Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije: a) Začetniki - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Zapisnik_25_seja_27_09_2012

Zapisnik_25_seja_27_09_2012 STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (01) 520 69 14 Fax: +386 (01) 520 69 16 e-pošta: info@atletska-zveza.si http://www.atletska-zveza.si

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Pod pojmom podvodni ribolov se razume iskanje in ulov rib s podvodno puško v morj

PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Pod pojmom podvodni ribolov se razume iskanje in ulov rib s podvodno puško v morj PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen P pojmom pvni ribolov se razume iskanje in ulov rib s pvno puško v morju samo s plavanjem in potapljanjem na dah. 2. člen Stem pravilnikom

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE

15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE 15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE Lokacija prireditve: Ledna dvorana Športni objekti Maribor Koresova 7, 2000 Maribor Otvoritev 13. športnih iger PSS bo potekala v dvorani Tabor. Po otvoritvi

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Microsoft Word - original razpis 2017

Microsoft Word - original razpis 2017 Spoštovani mojster, trener, učenci in starši. V čast mi je, da vas povabim na turnir KATANA CUP BOHINJ OPEN 07. Tudi letos smo se potrudili in z pomočjo občine Bohinj in Karate zveze Slovenije še izboljšali

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA PRAVILA VEDENJA V ŽTK MARIBOR (KODEKS) APRIL, 2016 1 VSEBINA 1 UVOD 4 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TENIŠKIH IGRALCEV 5 2.1 Pravice igralcev, ki obiskujejo teniško šolo in tekmovalne programe: 5 2.2 Pravila,

Prikaži več

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201 499-3 Ljubljana, 15. 07. 2013 Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK 2013 20. julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 2013 26. julija - 1. avgusta 2013 UDELEŽENCI EP OSIJEK

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr zimski športni dan 18 / 19 osnovne in srednje šole Poslovalnice KRANJ AP Bleiweisova 5 00 Kranj tel. 04/ 13 222, 13 2 faks 04/ 13 221 kranj@alpetour.si ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 13 42 Škofja Loka tel.

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več