15. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA ČEZMEJNA ROŽA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "15. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA ČEZMEJNA ROŽA"

Transkripcija

1 15. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA KULTURA IN TURIZEM ČEZMEJNA ROŽA DNARODNTehniška šola za turizem s slovenskim učnim jezikom Ivan Cankar in Žiga Zois Tehniški zavod s slovens jezikom, smer Turizem - GoricjAvtorji: Avtorji: Erika Bric, Martina Feresin, Ingrid Scozzai, Giorgia Trevisan, Nikita Cancellari, Laura Drašček, Nace Sorč. Gorica, januar 2018, Jan

2 ZAHVALE Radi bi se zahvalili ravnatelju naše šole gospodu Primožu Straniju, ki je omogočil realizacijo našega projekta. Posebna zahvala gre tudi naslednjim osebam: Profesorici turističnega zemljepisa Prof. Micheli Codermaz; Profesorju turistične tehnike in gospodarskega poslovanja Prof. Petru Lisjaku; Profesorici ruščine, slovenščine in zgodovine Prof. Eriki Valentinčič Profesorici angleščine Prof. Mariji Klanjšček; Profesorici slovenščine in zgodovine - Prof. Mariji Kostnapfel; Vsem profesorjem, ki so nas spodbujali in spremljali. Vsem sponzorjem, ki so finančno krili materialne stroške za izvedbo projekta. Lepa hvala seveda tudi vsem tistim, ki jih nismo omenili, so pa na kakršenkoli način pripomogli, da smo uspešno zaključili naše raziskovalno delo.

3 Tehniška šola za turizem s slovenskim učnim jezikom Ivan Cankar in Žiga Zois Ul. Puccini, GORICA ITALIJA Tel.: ++ (39) Fax: ++ (39) Elektronski naslov: gois00400n@istruzione.it Spletna stran: NASLOV NALOGE:ČEZMEJNA ROŽA AVTORJI: Erika Bric, 3. T; Martina Feresin, 3. T; Ingrid Scozzai, 3. T; Giorgia Trevisan, 3. T; Nace Sorč, 3. T; Nikita Cancellari, 2. T; Laura Drašček, 2. T. MENTORJI: Michela Codermaz: michela.codermaz@potep.org Peter Lisjak: lisjak.peter@gmail.com Erika Valentinčič:erika.valentincic@potep.org

4 POVZETEK: Naš turistični proizvod nosi ime Čezmejna roža, saj zavzema območje z obeh strani meje, in sicer Italije in Slovenije. Ta roža je pravzaprav radič, značilen za goriško območje. Izhaja iz 19. stoletja, ko je prevladovala huda lakota in so jedli večinoma cikorijo, ki bi bila predhodnik tega radiča. O nastanku skrivnosti solkanskega polja, na katerem gojijo goriško rožo, priča legenda o dveh zaljubljencih, Marca in Milice. Zaradi različnega družbenega položaja se nista smela srečevati in tako je Milica v spomin na prepovedano ljubezen posadila rožo, ki ji jo je Marco podaril ob prvem srečanju. Postopek pridelave goriške rože traja celo leto. Turistični paket je zato uporaben skozi vse letne čase in namenjen predvsem ljudem srednje starosti. Cilj je spoznati večstoletno goriško kulturo, zgodovino in kulinariko. Ključne besede: čezmejna roža, radič, cikorija, solkansko polje, legenda, postopek obdelave, turistični paket, kultura, zgodovina, kulinarika ABSTRACT: Our tourism product is called Čezmejna roža (The cross-border flower) because it covers the terrritory which is on both sides of the Italian-Slovene border. This flower is actually the radicchio in Italian or the radič in Slovene, which is a typical agricultural product of the area surrounding Gorica. It originated in the 19th century when a lot of people suffered from hunger and used to eat a lot of chicory, which is the forerunner of the cross-border flower. There is a legend about the origin of Solkan's field where this flower is grown. It is about two lovers, Marco and Milica. They were not allowed to meet because of their social rank so, in memory of their forbidden love, she decided to plant the flower Marco had given her at their first meeting. As the cultivation of this vegetable lasts all year round our tourism product is always available and is especially intended for middle-aged tourists. Its goal is to get to know centuries-old Gorica's culture, history and cuisine. Keywords: cross-border flower, radicchio, chicory, legend, Solkan's field, cultivation, tourism product,culture, history, cuisine.

5 KAZALO ZAHVALE POVZETEK KAZALO UVOD 1 OPIS ZGODBE 1 TURISTIČNI PROIZVOD 2 SWOT ANALIZA KULTURNO TURISTIČNEGA PROIZVODA 3 PRIPRAVA IN IZDELAVA POTI 5 7 P 6 FOLLOW UP 9 ZAKLJUČEK 10 LITERATURA IN VIRI 10 PRILOGA 1 I PRILOGA 2 II PRILOGA 3 III PRILOGA 4 IV

6 UVOD Zamislili smo si turistični proizvod, ki smo ga poimenovali Čezmejna roža V začetku 19. stoletja je prevladovala huda lakota. V času Ilirskih provinc so se revne družine prehranjevale zlasti s kavo oz. s cikorijo in kmetijstvo ni bilo zelo razvito. Po prevzemu oblasti Habsburžanov so nastopila prelomna leta za kmetijstvo: zemljišča so knjižili in preverili, da kmetje obdelujejo zemljo z načinom, ki je ustrezen za posamezno območje. Goriška je tako začela pridelovati več hrane kakor Benečija. Veliko je bilo prepričanih, da bi lahko Goriška prehitela Benečijo na področju razvoja. Najverjetneje se je pridelava goriške rože začela po letu To je utemeljil Baron Karl Czoernig von Czernhausen v svoji knjigi Das Land Görz und Gradisca iz leta Pisal je o rdečkasti cikoriji, ki jo jeseni kmetje spravijo v hleve, kjer, izpostavljena toploti goveda in gnoja, dozori v zelo cenjeno vrtnino. OPIS ZGODBE Kako se je goriška roža razširila na Slovenskem priča neka zgodba. Nekoč sta živela dva zaljubljenca: Marco in Milica. Marco je živel na območju današnje Gorice. Prihajal je iz skromne družine in delal kot kmet na poljih Coroninijeve graščine. Milica pa je bila hči grofa Bartolomeja in živela je v razkošni palači v Solkanu. Bartolomeji in Coroniniji so bili v stiku in so se večkrat srečevali. Nekega dne je grof Coronini povabil družino Bartolomejev na svoja polja, da bi pokazal pridelovanje nekega novega cenjenega radiča. Ko so prispeli, je bil med drugimi kmeti na polju tudi Marco. Bil je najmlajši in najlepši fant na polju in zato je privlekel pozornost Milice. Ko sta se zagledala, je med njima poskočila iskrica. Družini sta nadaljevali obisk polj, onadva pa sta ostala sama. Milica se mu je približala in predstavila sta se drug drugemu. Marcu je postalo nerodno, saj je bila Milica zelo lepa in mu je bila všeč. Ker ni imel ničesar pri sebi, je iz tal izruval radič in ji ga podal. Grof Bartolomej je zagledal ta prizor in se hitro približal hčeri. Odvlekel jo je stran od mladega kmeta in jima preprečil, da bi se ponovno srečala. Milica je kljub temu radič skrbno prinesla domov in, v spomin na to prepovedano ljubezen, radič posadila v svojem vrtu. Vsako leto je bil pridelek večji. Do konca svojih dni je Milica gojila to rožo in se spominjala na Marca. Ta tradicija se je ohranila tudi po njeni smrti in na solkanskem polju pridelujejo ta radič še danes. Bledeni goriški radič je šele v zadnjem času začel znova vzbujati pozornost. Sezona obdelave radiča traja celo leto, od sajenja korenin do spravila korenik v topel in temen prostor, da odženejo glavice brez klorofila. Samo najlepše rastline bodo izbrane, da bodo dale seme in da bo radič iz leta v leto lepši. Turistični paket, ki smo si ga zamislili, je namenjen predvsem ljudem srednje starosti, ki jih zanima kulinarika, zgodovina in narava. Izmislili smo si dve osebi z različnimi zanimanji in na podlagi teh smo sestavili itinerarij, tako da bi bil zanimiv za več oseb. Spoznali bodo lahko večstoletno kulinarično goriško tradicijo, zgodovino in soško fronto, agrikulturo in mestni center. 1

7 TURISTIČNI PROIZVOD Priprava projekta Dijaki drugega in tretjega razreda turistične smeri Žige-Zoisa ter petega razreda šole I. Cankar, smo izbrali goriško rožo kot glavno temo našega turističnega proizvoda, ker je značilna za naše kraje in je izrazito privlačna zaradi svoje lepote. Goriška roža se tako imenuje, ker je lepa kot vrtnica, ampak nima vonja, saj je vrtnina oz. cikorja (Cichorium intybus). Segmentacija Glede na značilnosti novega turističnega proizvoda smo se odločili, da čim bolje opredelimo potencialne stranke. Namen segmentacije je čim boljše prilagajanje ponudbe posameznim tržnim segmentom. Naša naloga v tem primeru pa je bila, da te segmente prepoznamo in se odločimo, na katere se bodo osredotočili. Značilno za naš prostor je to, da je ta stičišče več kultur in neposredno povezan s slovensko, italijansko, a tudi s hrvaško in avstrijsko kulturo. S pomočjo statističnih podatkov raznih turističnih birojev smo oblikovali dva profila oseb, ki predstavljata ciljne skupine. Pri določanju segmentov in oblikovanju t.i. osebnih izkaznic smo izhajali iz treh ključnih dejavnikov v turizmu (po shemi STO): primarni in sekundarni motiv potovanja; posamezna zanimanja; splošne osebne značilnosti. Zamislili smo si dva profila, in sicer Petra in Ivano, ki imata točno določene značilnosti: Cilj te segmentacije je opredeliti standardne osebe, ki predstavljajo ciljne segmente tujih turistov in vsebujejo elemente geografske, demografske, vedenjske (lifestyle) in life-cycle segmentacije ter faze nakupnega procesa (sanjarjenje, raziskovanje, rezervacija, izkušnja, deljenje). 2

8 Na osnovi teh profilov bo organiziran tudi celoten trženjski splet (t.i. 7P) turističnega proizvoda, ki je ključnega pomena pri načrtovanju k stranki usmerjenih (user-centered) trženjskih aktivnosti in razvoju ponudbe, prilagojene različnim tipom uporabnikov. SWOT ANALIZA KULTURNO TURISTIČNEGA PROIZVODA: ČEZMEJNA ROŽA Osnovo za SWOT analizo predstavljajo izhodišča, ki jih je predložila skupina dijakov, ki so osnovali turistični proizvod. Ta izhodišča smo dopolnili s pomočjo uradnih statičnih podatkov dežele Furlanije-Julijske Krajine ter podatki Slovenske turistične organizacije STO. Analizo smo opredelili na lastno stvarnost, se pravi na čezmejno območje med Novo Gorico in Gorico. Menimo, da ima naš turistični proizvod tri ključne prednosti, in sicer: avtentičnost in edinstvenost proizvoda, se pravi goriške rože; dostopnost in povezave z bližnjimi trgi (Trst, Videm, Ljubljana, Avstrija, Hrvaška); močan razmah t.i. kulinaričnega turizma. Identificirali smo seveda tudi neke slabosti, ki so predvsem vezane na nepovezanost ponudbe in turističnega gospodarstva na lokalni, deželni in meddržavni ravni. Se pravi, da različne institucionalne ravni med sabo zelo slabo sodelujejo. Ravno to dejstvo predstavlja za naš proizvod dodatno priložnost, saj mednarodno sodelovanje dveh sosednjih držav omogoča še večjo prepoznavnost na mednarodnih trgih ter možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev (npr. Evropski skladi za mednarodne projekte). Današnje novice pa pričajo, da države oziroma javne ustanove, vedno manj sodelujejo in silijo k obrambi lastnih blagovnih znamk, ki ne dovoljujejo skupnega trženja in prodaje proizvodov (glej primer Terana spor SLO-HR oz. Tokaja spor IT-H). Tudi v primeru goriškega radiča so italijanska podjetja prva zaščitila blagovno znamko La rosa di Gorizia, s katero prodajajo to žlahtno zelenjavo. Seveda bi po našem mnenju bilo primernejše, da bi se obe strani dogovorili ter skupno se predstavili na tržišču. Poglobljeno analizo dobite v prilogi št. 2. Končna ideja Spoznavanje bledenega radiča v naših krajih. Udeleženci turističnega paketa bodo lahko spoznali večstoletno kulinarično goriško tradicijo, zgodovino in soško fronto, agrikulturo in mestno jedro Gorice. Najprej smo se med poukom zemljepisa pogovarjali o naših krajih in pomislili smo na nekaj, kar je značilno za naše območje. Prišli smo do zaključka, da pri nas gojijo s posebnim postopkom zelo lep in okusen radič, goriško rožo. Pridelovalci še vedno sami vzgajajo seme in ga prenašajo iz roda v rod. V nasledjih dneh smo začeli raziskovati. Skupaj s profesorjem gospodarskega poslovanja smo si zamislili pot, da bi spoznali ta čudovit radič, od nastanka v zemlji do krožnika. 3

9 Prvi koraki in delitve nalog Ko smo združili vse naše ideje in jih uredili v smiselno celoto, smo si porazdelili naloge: 2. letnik: iskanje sponzorjev; montaža videospota; priprava povzetka v slovenščini in angleščini. 3. letnik: iskanje in priprava učnega gradiva; priprava stojnice; pisanje naloge; izdelava skic in logotipa; priprava scenarija, snemanje, fotografije. 5. letnik: priprava 7P. Organizacijska shema prikazuje temeljne informacije o organizacijski strukturi, ki smo se je držali pri oblikovanju našega projekta: naloge (prikazana so različna področja); porazdelitve (vsak predal prikazuje oddelek v organizaciji, ki je odgovoren za določeno področje dela); ravni menedžmenta (določili smo vodjo, ki je skrbela za pravočasno razvijanje programa). Iskanje sponzorjev Izvedba projekta bi bila brez sponzorjev nemogoča, zato smo najprej kontaktirali potencialne pokrovitelje naše turistične ponudbe. Naši sponzorji: Okrepčevalnica Rafaelo Martina Falatov s.p. (Kanal); Klaut Egon d.o.o.- Kafetino bar (Šempeter); 4

10 Kmetija Brumat (Pevma); Joško in Klavdija Kancler (Solkan); Zadružna Kraška Banka (Sesljan); Azienda Agricola Zidarich (Devin); DEA-ht Srl (Gorica); Trattoria Pizzeria Europa (Fogliano). Priprava in izdelava gradiva Med poukom zemljepisa smo se začeli dogovarjati, katera pot bi bila najprimernejša za naše goste. Profesorica nam je pri tem veliko pomagala, ker večina dijakov ne pozna Gorice, saj biva v daljni okolici naše šole, nekateri celo na Tržaškem. Orientirali smo se na zemljevidu Gorice in iskali pot, ki bi povezovala vse znamenitosti tega zgodovinsko zanimivega mesta. Med urami gospodarskega poslovanja smo sami načrtovali naš itinerarij, ki se izvaja v dveh dneh, tako da bi udeleženci naše turistične ponudbe lahko spoznali vse faze pridelave goriške rože, od sajenja do končne uporabe v kulinariki in zgodovinske kraje Gorice in okolice. PRIPRAVA IN IZDELAVA POTI Itinerarij postavlja v ospredje naš teritorij, njegovo zgodovino in večstoletno staro kulinarično tradicijo, ki povezuje kar tri kulturne svetove, slovenskega, italijanskega in furlanskega. Povabili bomo udeležence naše turistične ponudbe, naj sodelujejo na fotografskem natečaju s posnetki goriške rože z objavo s hashtagom #cezmejnaroza na družabnem omrežju Instagram. Izbrali bomo trinajboljše fotografije. Tisto, ki bo dobila več glasov,pa objavili na naši Facebook strani Čezmejna.roža. ITINERARIJ ČEZMEJNE ROŽE PRVI DAN: spoznavanje goriške rože s polja v krožnik zbirališče na parkirišču pri Rdeči hiši; Park Miru na Sabotinu; kosilo v gostilni Primožič; ogled dvorca in parka Coronini; ogled proizvodnje goriške rože Brumat; aperitiv pri Mamljivih vrtovih (kozarec tipične briške rebule in manjši prigrizek); večerja v gostilni Alla Subida Al Cacciatore. Prenočitev: Best Western Palace Hotel. 5

11 DRUGI DAN: ogled Gorice Travnik (plošča Tolminskih puntarjev, Trubarjeva plošča), Raštel, Goriški grad (muzej, cerkvica svetega Duha); kosilo Alla luna (v obdobju Festivala Goriške rože, od 14. januarja do 6. februarja kosilo v eni izmed sodelujočih restavracij); Trgovski dom, železniška postaja Tranzalpina (muzej, trg Evrope), postanek v bližnji kavarni na železniški postaji; ogled trgovine na stari pokriti tržnici La Bottega della rosa; prosti čas; večerja v gostilni Al chiostro. Cena avtobusa je odvisna od števila oseb in kraja prihoda. FOLLOW UP: če bi vključili v naš projekt svetovno znane šefe, ki že sedaj uporabljajo našo izvrstno goriško rožo, bi naša ponudba postala prepoznavnejša. PRVI DAN Skupina se bo zbrala na parkirišču pri Rdeči hiši na italijanski strani. Skupaj se bo z najetim avtobusom pripeljala do parkirišča na Sabotinu. S te točke se bo začel sprehod na Poti miru z ogledom jarkov iz prve svetovne vojne. Stopila bo na avtobus in odpravila se do gostilne Primozič, kjer bo pokosila. Tu bo okušala specialitete z goriško rožo. Po kosilu se bodo obiskovalci odpeljali na voden ogled dvorca in parka Coronini. Skupina se bo razdelila: polovica bo obiskala park, ostali pa notranje prostore. Sledil bo ogled proizvodnje goriške rože pri Kmetiji Brumat v Pevmi. Farma se ukvarja s celotnim proizvodom radiča: od sajenja semen do končnega proizvoda. Pred večerjo bodo imeli aperitiv pri Mamljivih vrtovih, v bližini goriškega mestnega jedra, kjer turisti bodo degustirali kozarec tipične briške rebule in pokusili manjši prigrizek. Nato se bodo pripeljali do restavracije Alla Subida oz. Al Cacciatore, ki je pridobila eno zvezdo Michelin leta Skupina lahko prenoči v hotelu Best Western Gorizia Palace ali Grand Hotel Entourage. DRUGI DAN Zbirališče turistov bo na Travniku, kjer si bodo ogledali ploščo tolminskih puntarjev, Neptunov vodnjak, cerkev Sv. Ignacija. Sprehodili se bodo po ulici Raštel do kraja, kjer se nahaja Trubarjeva plošča. Oče slovenske književnosti je pridigal z okna stare mestne hiše. 7 P Način trženja turističnega proizvoda Da lahko podjetje oziroma v našem primeru turistični proizvod doseže želeno pozicijo na trgu, mora potrošnikom ponuditi vrednost v obliki marketinškega-trženjskega spleta. Za zadovoljitev potreb udeležencev, torej naših ciljnih skupin, smo temeljito načrtovali vse sestavine trženjskega spleta (7P), s ciljem da vsi ti tem bolje izpopolnjujejo njihove zahteve. 6

12 Izdelek / Storitev Product (p 1) Naš turistični proizvod je sestavljen iz različnih storitev. Udeleženci bodo v tesnem stiku z okusom Goriške rože in ob pridelavi te. Poleg Goriške rože si bodo ogledali kraje, ki so z njo povezani. Na glavnem prizorišču bodo stojnice, na katerih bomo ponujali tipične dobrote (Goriška roža) in tipične lokalne proizvode kot so, razne sladice in informacije lokalnih znamenitosti. Prodajne cene - Price (p 2) Ceno turističnega proizvoda smo oblikovali tako, da smo se pozanimali o cenah posameznih storitev in proizvodov ter sestavili kalkulacijo cene našega turističnega proizvoda. Na ceno so poleg konkurence vplivali še raziskava povpraševanja, stroški organizacije in izpeljave turističnega proizvoda in ostale trenutne tržne razmere. Predračun stroškov za paket KOSILO V GOSTILNI PRIMOŽIČ VODENI OGLED CORONINIJEVEGA DVORCA APERITIV V BARU MAMLJIVI VRTOVI VEČERJA V GOSTILNI AL CACCIATORE V KRMINU OGLED GORIŠKEGA GRADU IN MUZEJA KOSILO V RESTAVRACIJI ALLA LUNA VEČERJA V GOSTILNI AL CHIOSTRO NA OSEBO SKUPAJ ZA 30 OSEB 25,00 750,00 1,50 45,00 7,00 210,00 50, ,00 3,00 90,00 35, ,00 25,00 750,00 146, ,00 DODATNE INFO Kozarec tipične briške rebule in manjši prigrizek Restavracija z 1* Michelin *Cena turističnega paketa bo prilagojena starosti udeležencev. Predvideni so sledeči popusti: - 20% prodajne cene za skupino upokojencev; - 30% prodajne cene za otroke do 10. leta starosti. Tržne poti Placement (p 3) Tržne poti so orodja, ki določajo na kakšne načine bo podjetje prodajalo, katere prodajne metode bo pri tem izbralo, da bo prodaja čim bolj učinkovita. V turizmu gre za kraj, kjer se 7

13 storitev izvaja, pri čemer se gre tudi za distribucijske kanale, ki omogočajo turistom približati storitve. Naš turistični proizvod ne bo dostopen turistom prek klasičnih turističnih agencij. Po definiciji ciljne skupine bomo prodajne metode usmerili v digitalni svet, se pravi z direktnimi linki na naši Facebook ter Instagram strani. Preko le teh bo možno dobiti naknadne informacije našega proizvoda ter zaključiti prodajni postopek. Trženjsko komuniciranje Promotion (p 4) Produkt bomo promovirali: na Mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma 2018; na šolski spletni strani; na YouTubu z videospotom; na Facebook strani (Čezmejna.roža); na Instagramu (Čezmejna.roža) in s promocijsko zgibanko. Tematsko pot bomo oglaševali z videoposnetkom in morebitna vprašanja nam bodo zainteresirani obiskovalci lahko postavili na Facebook strani. Next steps predstavljata osebna spletna stran in Snapchat stran. Človeški viri People (p 5) Predvsem v turizmu je človeški faktor izredno pomemben. Literatura pravi, da govorimo o naslednjih skupinah ljudi: zaposleni, turisti in lokalni prebivalci. Turisti na potovanjih pridejo v stik z ostalimi turisti, zaposlenimi in pogosto tudi z lokalnimi prebivalci. Vse tri skupine so v medsebojnem odnosu, ko pride do turistične transakcije. Dijaki tehniškega zavoda za turizem smo s pomočjo mentorjev pripravili natančen program vodenega ogleda različnih točk povezanih s kulturo in obdelavo goriške rože. Naše prednosti pri vsem tem so gotovo poznavanje tujih jezikov (poleg slovenščine in italijanščine, še angleščina, ruščina, nemščina in srbo-hrvaščina), kar omogoča neposredno podajajne in razlaganje glavnih značilnosti našega okolja. Pri sestavi itinerarija smo se osredotočili, da precejšnjo pomembnost namenimo tudi lokalnemu prebivalstvu, ki skrbi za gojenje goriškega radiča. Organizacija in procesi Process (p 6) Eden od razlogov za uspeh je tudi dobra organizacija, ki vključuje povezanost v ekipi, natančnost pri vsakem koraku, ki ga naredimo in usklajenost. Zavedamo se, da je izvedba tega programa zelo velikega pomena, zato smo vsi skupaj sodelovali in prostovoljno uporabili naš prosti popoldanski čas. 8

14 Fizični dokazi physical evidence (p 7) S pomočjo fizičnih dokazov se potencialnim uporabnikom sporoča kakovost, pozicioniranje in diferenciacijo predstavljene storitve. Fizični dokazi služijo za premoščanje neopredmetenosti storitve, zaradi tega smo izdelali Facebook stran in Instagram profil Čezmejna.roža, preko katerih obveščamo naše sledilce o novostih, objavljamo fotografije in poročamo o posebnih dogodkih. Če nam bo kdo želel pisati ali postaviti kakšna vprašanja, mu bomo zagotovo odgovorili. Za dodatno oblikovanje neke identitete našega turističnega proizvoda v očeh potencialnih kupcev smo se odločili, da ustvarimo neko novo blagovno znamko. Ta pripomoček nam bo zagotovil razlikovanje od ostalih turističnih proizvodov v našem okolju ter dolgoročno strateško načrtovanje. Seveda, vsi elementi blagovne znamke (ime, logotip, znak, oblikovanje, embalaža oz. predstavitev, slogan ) morajo biti skladni s ponudbo, ki smo predstavili trgu. Ker pa je destinacija oziroma itinerarij čezmejen, moramo upoštevati dejstvo, da je potrebno medsebojno sodelovanje italijanskih ter slovenskih lokalnih ter regionalnih turističnih organizacij, za skupno predstavitev edinstevenega brand-a. FOLLOW UP Ena izmed prednosti SWOT analize, ki smo jo predstavili, je vedno večji vpliv kulinarike na vsakdanje življenje potrošnikov. Kulinarični svet vpliva tudi na izbire turističnih destinacij. Pomislimo samo na število turistov, ki stalno išče kulinarične informacije na mobilni aplikaciji Tripadvisor. Naše okolje je obdano z vrhunskimi restavracijami. Te pa predstavljajo za nas neposredno obliko oglaševanja našega turističnega proizvoda, saj lahko opazite, da že sami ciljajo k promociji goriškega radiča. Ravno zaradi tega bi eden izmed naslednjih korakov bil ta, da bi te vrhunske kuharje direktno vključili v naš projekt. Hiša Franko (Solkan) La Subida (Krmin) Antonia Klugmann (Dolenje)Dvorec Zemono (Vipava) 9

15 ZAKLJUČEK Med pripravljanjem naše naloge smo se zabavali, ker smo bili veseli, da bomo lahko predstavili in prikazali širšemu krogu ljudi našo goriško oz. čezmejno rožo. Pri ustvarjanju naloge se je pokazala naša ustvarjalnost, kreativnost, sodelovanje in tako smo lahko premagali vse ovire, ki so se nam pojavile med izdelavo našega turističnega proizvoda. Izkušnje, ki smo jih pridobili pri izdelavi projektne naloge, nam bodo prav gotovo pomagale pri opravljanju podobnih nalog in v osebnem življenju. Veselimo se predstavitve naše turistične ponudbe na turistični tržnici. LITERATURA IN VIRI Elektronski viri: Knjige: M. R. De Vitis Piemonti, Conosciamo Gorizia, Pro Loco editore, 1987; T. Gomišček, Od umetnine do vrtnine, Goriška roža, Mestna občina Nova Gorica,

16 PRILOGA 1 OKVIRNA VSEBINA IN STRUKTURA PREDSTAVITVE Ko se bomo udeležili turistične tržnice v Ljubljani, bomo predstavili svoje delo z zgodovinskega in s kulinaričnega področja. Predvajali bomo videospot o goriški oz. čezmejni roži in o lokalnih znamenitostih. Prikazali bomo tudi, kako naša roža uspeva v različnih letnih časih. Pripravili smo tudi zgibanko s predstavitvijo našega turističnega proizvoda in na sejmu jo bomo delili mimoidočim. Stojnica Čezmejne rože Zgibanka Čezmejne rože I

17 PRILOGA 2 SWOT ANALIZA ČEZMEJNE ROŽE II

18 PRILOGA 3 Facebook stran in Instagram račun III

19 PRILOGA 4 Dva recepta s čezmejno rožo RIŽOTA S ČEZMEJNO ROŽO Sestavine: 30 dag čezmejne (goriške) rože 1 čebulica 1 1,5 juhe ali vode olivno olje sol, poper, parmezan Postopek: Goriško rožo operemo in osušimo ter narežemo na koščke. Sesekljamo čebulo in jo prepražimo na olivnem olju, dodamo goriško rožo in ob mešanju pustimo, da usahne. Nato primešamo riž in ga prepražimo par minut, zalijemo z dvema zajemalkama tople juhe ali vode in dodamo ščepec soli. Ko tekočina povre, dolijemo še ostalo juho ali vodo in večkrat premešamo. Riž kuhamo»al dente«. Umaknemo ga z ognja, poporamo in posipamo s parmezanom ter postrežemo. ČEZMEJNA ROŽA V SOLATI Sestavine: 4 glavice čezmejne (goriške) rože 1 srednje trdo kuhano jajce kis 1 žlica ekstra deviškega oljčnega olja sol malo naribane pomarančne lupine 5 sesekljanih orehovih jedrc Postopek Radič operemo, odcedimo, narežemo in ga zložimo v skledo z ostalimi sestavinami (razen jajca) in premešamo. Razdelimo na krožnike in dodamo jajce. IV

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa  in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE  pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TURIZEM IN KULTURA Skupna seja komisij SOS za turizem, kulturo in mladinsko politiko Maribor, 13.9.2017 Jasna Radič, sekretarka Direktorat za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo EKONOMSKI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Napovedno oglaševanje Kombiniranje internih in eksternih podatkov za boljšo učinkovitost oglaševanja Miloš Suša, iprom Andraž Zorko, Valicon Mojca Pesendorfer, Atlantic Grupa Ljubljana, 22.10.2018 PREDIKTIVNO

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

PDF generator

PDF generator RadoSt 22.03.2016 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: RADO STOJAVNOVIČ FESTIVAL KULINARIKE Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax:

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

Osnovna šola Miren Miren Miren RAZISKOVALNA NALOGA VRTNICA BREZ VONJA Avtorice: Nikita Vodopivec, 9.a Vanessa Šuligoj, 9.a Kristina Govek, 9.

Osnovna šola Miren Miren Miren RAZISKOVALNA NALOGA VRTNICA BREZ VONJA Avtorice: Nikita Vodopivec, 9.a Vanessa Šuligoj, 9.a Kristina Govek, 9. Osnovna šola Miren Miren 140 5291 Miren RAZISKOVALNA NALOGA VRTNICA BREZ VONJA Avtorice: Nikita Vodopivec, 9.a Vanessa Šuligoj, 9.a Kristina Govek, 9.a Amina Rebek, 9.b Mentorici: Debora Gorjan, študentka

Prikaži več

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kulturne dediščine in spodbujanje skupnih evropskih vrednot

Prikaži več

OS Podgora

OS Podgora Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, zelene S kmetijskim krožkom smo začeli že januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, smo vzgajali sadike (135 kom) na okenskih policah šole. Nekaj

Prikaži več

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE V okviru projekta EXPEDIRE je bila izvedena raziskava, v kateri so bile podrobno analizirane izvozne dejavnosti, prisotnost na tujih trgih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Podjetništvo 2. vaje

Podjetništvo 2. vaje Podjetništvo 2. vaje Marshmallow challenge Blaž Zupan Iz materiala zgradite stolp, ki mora prosto stati na mizi. Lahko ga nalepite na mizo, ne sme se naslanjati ali viseti. Na vrhu mora biti slezov kolaček.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

PPT

PPT Koliko vas stane popust v maloprodaji? Kako privabiti kupce v trgovino in kako si zagotoviti, da se vrnejo? Kakšni so učinki popustov na nakupe? V raziskavah so ugotovili, da se ljudje zaradi popustov

Prikaži več

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE SPLOŠNO O TEKMOVANJU Naziv: How Strong Is The Bridge 2019?! / Ali je kaj trden most 2019?! Datum: 6. do 8. maj 2019 Organizator: Društvo

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

marketing za maksimalen roi

marketing za maksimalen roi PODROČJA DELOVANJA S L O V E N S K E T U R I S T I Č N E O R G A N I Z A C I J E VSEBINSKI DIGITALNI MARKETING KOMUCINIRANJE S POSLOVNIMI JAVNOSTMI RAZISKAVE & RAZVOJ B2C B2B P R E D S T A V N I Š T V

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd Za gurmanske užitke Maxi catering, Trg republike 1, 1000 Ljubljana Tel: +386 (0)51 285 336, www.maxi.si/catering Maxi catering V življenju so priložnosti, ob katerih želimo svojim najbližjim, prijateljem,

Prikaži več

Opis poti

Opis poti Operni festival Arena di Verona S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca Poletni operni festival Arena di Verona vsako leto privabi

Prikaži več

ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec POZIV za pridobitev znaka ponudnik OKUSI ZELENO ZLATO Žalec,

ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec POZIV za pridobitev znaka ponudnik OKUSI ZELENO ZLATO Žalec, POZIV za pridobitev znaka ponudnik OKUSI ZELENO ZLATO Žalec, 26. 2. 2019 Kazalo vsebine 1. ZA KOGA JE POZIV IN KAKŠEN JE POSTOPEK OCENJEVANJA?... 3 2. KAKŠNE KORISTI PRINAŠA SODELOVANJE?... 3 3. KAKO SE

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

»Turizem je najbolj lokalni proizvod, ki se trži najbolj globalno.«je SEDAJ PRAVI ČAS IN POTREBA ZA PRIPRAVO REALNIH IN IZREDNO PRIVLAČNIH TER POSLOVN

»Turizem je najbolj lokalni proizvod, ki se trži najbolj globalno.«je SEDAJ PRAVI ČAS IN POTREBA ZA PRIPRAVO REALNIH IN IZREDNO PRIVLAČNIH TER POSLOVN »Turizem je najbolj lokalni proizvod, ki se trži najbolj globalno.«je SEDAJ PRAVI ČAS IN POTREBA ZA PRIPRAVO REALNIH IN IZREDNO PRIVLAČNIH TER POSLOVNO USPEŠNIH RAZVOJNIH NALOŽBENIH PROJEKTOV IN POVEČANJE

Prikaži več

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva - Komunaliada 2019 - bo tokrat

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi

training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi 1. Uvod Kmetija je bila majhna do srednje velika za pridelavo bivoljega mleka, upravljal jo je oče. Mariaoliva

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Erasmus+ v Bragi na Portugalskem Slogan ustanove Braga Mob:»Welcome to Your Professional & Cultural Journey«v celoti povzema to, kar smo Marija Lekše,

Erasmus+ v Bragi na Portugalskem Slogan ustanove Braga Mob:»Welcome to Your Professional & Cultural Journey«v celoti povzema to, kar smo Marija Lekše, Erasmus+ v Bragi na Portugalskem Slogan ustanove Braga Mob:»Welcome to Your Professional & Cultural Journey«v celoti povzema to, kar smo Marija Lekše, Andreja Potrč Petrovič in Jerca Božič Kranjec med

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Računalniška pismenost za odrasle 60 ur. - Seznaniti vas z osnovnimi komponentami računalnika in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije. - Naučiti

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Microsoft Word MESEČNO POROČILO-lektorirano

Microsoft Word MESEČNO POROČILO-lektorirano POROČILO MESEČNIH DEJAVNOSTI V JANUARJU 2016 NA EŠNM VSŠ MOTIVACIJSKO PISMO V okviru Kariernega centra in predmeta poslovno komuniciranje smo organizirali delavnico o pisanju motivacijskega pisma. Delavnico

Prikaži več

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga krajevno lokalni ali krajevni trg osebki so neposredni tekmeci

Prikaži več

1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijate

1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijate 1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijatelji, sodelavci. Dogodki v Planici omogočajo tudi edinstvene

Prikaži več

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia Projekt SEE MEET 2017 KAJ JE SEE MEET? Dogodek za podjetja in podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. CILJI SEE MEET Cilj dogodka je udeležencem ponuditi profesionalno podporo

Prikaži več

PROJEKTNA NALOGA ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA OGLEDA BERLINA mentor: Janez Černilec, prof.. Avtorji: 1. Roman Jenko 2. Irma Vesel 3. Milan Novak Marec 20

PROJEKTNA NALOGA ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA OGLEDA BERLINA mentor: Janez Černilec, prof.. Avtorji: 1. Roman Jenko 2. Irma Vesel 3. Milan Novak Marec 20 PROJEKTNA NALOGA ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA OGLEDA BERLINA mentor: Janez Černilec, prof.. Avtorji: 1. Roman Jenko 2. Irma Vesel 3. Milan Novak Marec 2011 1. AT KAZALO VSEBINE KAZALO SLIK Komentar [JC1]:

Prikaži več

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI Stran 9628 / Št. 64 / 28. 9. 2018 PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU COSMOPOLITAN je revija za zabavna, inteligentna in neustrašna dekleta, ki od življenja pričakujejo veliko. Želijo biti urejena, slediti zadnjim modnim

Prikaži več

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI FAMICO Glasilo I V tej izdaji: - Dobrodošlica - Namen projekta - Pričakovani rezultati - Novice - Partnerstvo - Uvodna konferenca februar 2014 Dobrodošli! Dobrodošli v prvi izdaji glasila projekta FAMICO.

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BUTIČNA SLOVENIJA K A K O B U T I Č N O S T R A Z U M E T R G & A L I S M O P R I P R A V L J E N I N A R E A L I Z A C I J O N A Š E O B L J U B E Z E L E N E B U T I Č N E S L O V E N I J E Miša Novak,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način] Predstavitev igre PROMETNA KAČA Okolju prijazno in varno v šolo Sebastian Toplak Ljubljana 29.2.2012 Vsebina Mreža Prometna kača Predstavitev mreže Izvedba igre (kampanje) Priprava na igro Izračun šolskega

Prikaži več

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA 49 93 53% 93 53% 49 53% Q1b NE 7 93 8% 93 8% 7 8% Q1c

Prikaži več

RTV KOPER-CAPODISTRIA

RTV KOPER-CAPODISTRIA RTV KOPER-CAPODISTRIA KONTAKTI Regionalni RTV Center Koper Capodistria Služba za trženje Ulica OF 15 6000 Koper Capodistria KP.OGLASI@RTVSLO.SI VODJA Dominga Medoš Dominga.Medos@rtvslo.si +386 (0)5 668

Prikaži več

Album OBHAJILO notranjost.indd

Album OBHAJILO notranjost.indd V spomin na prvo sveto obhajilo Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, težko te že čakam, veselim se že! Tukaj nalepi svojo najljubšo fotografi jo z dne, ko si prvič prejel/a sveto obhajilo. Moje ime in

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu SLOVENIA GREEN www.slovenia.info Spodbude Ministrstva za gospodarstvo za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu Mag. Irena Milinkovič, Ministrstvo za gospodarstvo in Maša Puklavec,

Prikaži več

ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je E

ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je E ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je EUROCOLOR - ugledni proizvajalec oken in vrat razreda

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan DNEVI IDE/OIV: 24. 28. 9. 208 Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan pa prinesejo svojo. Ponedeljek, 24. 9. 208 Dnevi IDE:.

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Predmet: Menedţment prireditev Kartuzijanski dnevi Študent: Neja Mlakar Vpisna številka: Smer: Turizem I, organizacija prireditev Mentor: m

Predmet: Menedţment prireditev Kartuzijanski dnevi Študent: Neja Mlakar Vpisna številka: Smer: Turizem I, organizacija prireditev Mentor: m Predmet: Menedţment prireditev Kartuzijanski dnevi Študent: Neja Mlakar Vpisna številka: 1403094056 Smer: Turizem I, organizacija prireditev Mentor: mag. Dušan Luin Celje, april 2012 Kazalo Uvod... 4 1

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav RadoSt Pripravljeno: Pojavnost: 11.09.2017 INTERNET 1 Ključne besede v poročilu: SLOVENSKI FESTIVAL VIN 1 LJUBLJANSKA VINSKA POT 1 MESTO VINA 1 Press CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta

Prikaži več

Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu Izvedli smo drugo iz niza treh srečanj, namenjenih razvijanju kompetenc na področ

Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu Izvedli smo drugo iz niza treh srečanj, namenjenih razvijanju kompetenc na področ Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu 16.3.2018 Izvedli smo drugo iz niza treh srečanj, namenjenih razvijanju kompetenc na področju interpretacije dediščine v projektu prenove razstave,

Prikaži več

Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici. Made in Istria

Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici.   Made in Istria Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici. www.trznica-trg.eu Made in Istria VSEBINA 1. UVOD 1.1. O PROJEKTU NEPOSREDNE PRODAJE KMETIJSKIH

Prikaži več

ECHA_2010_ _SL_TRA_F

ECHA_2010_ _SL_TRA_F Spletni seminar za glavne zavezance Izmenjava in razširjanje informacij Izmenjava podatkov v forumu SIEF 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Pregled Obvezne dejavnosti v forumu SIEF identiteta snovi

Prikaži več

Microsoft Word - POZIV - Partnerski sejmi popravki FINAL4 - DOPOLNITEV.docx

Microsoft Word - POZIV - Partnerski sejmi popravki FINAL4 - DOPOLNITEV.docx Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, na podlagi Programa dela za leto 2019 vabi SPECIALIZIRANA TURISTIČNA ZDRUŽENJA IN SKUPINO NAJMANJ PETIH PARTNERJEV SLOVENKEGA TURISTIČNEGA

Prikaži več

Opis poti

Opis poti Operni festival Arena di Verona S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca Poletni operni festival Arena di Verona vsako leto privabi veliko število opernih ljubiteljev, ki se vedno znova

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Microsoft Word - Predstavitev Ringaraja net_junij 2009.doc

Microsoft Word - Predstavitev Ringaraja net_junij 2009.doc OGLAŠEVANJE NA SPLETNEM PORTALU ZA STARŠE in BODOČE STARŠE Na portalu Ringaraja.net so na voljo različne možnosti oglaševanja, ki omogočajo tako doseg celotne ciljne javnosti, ciljanje po posameznih vsebinskih

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Ruska pravljica na reki Volgi 2019

Ruska pravljica na reki Volgi 2019 Navdih nam daje bogata zgodovina, umetnost, raznolika pokrajina, omamna kulinarika, posebnosti skri pokazati svojim sopotnikom. RUSKA PRAVLJICA NA REKI VOLGI 10 dni Moskva ODHOD ZAGOTOVLJEN SLOVENSKO VODENJE

Prikaži več

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ UČITELJ: MARJANA JAZBINŠEK PREDMET: SLOVENŠČINA RAZRED: 4.a DATUM IN URA: UČNA TEMA: SEZNAMI UČNA ENOTA: JEDILNI LIST CILJI: Berejo javno besedilo v obliki seznama jedilni list.

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več