POSLOVNE TENDENCE BUSINESS TENDENCY

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POSLOVNE TENDENCE BUSINESS TENDENCY"

Transkripcija

1 POSLOVNE TENDENCE BUSINESS TENDENCY Januar 19 January 19

2 PREDELOVALNE DEJAVNOSTI / MANUFACTURING KAZALNIK ZAUPANJA / CONFIDENCE INDICATOR GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV / EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS... 4 TRGOVINA NA DROBNO / RETAIL TRADE KAZALNIK ZAUPANJA / CONFIDENCE INDICATOR GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV / EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS OMEJITVENI DEJAVNIKI V TRGOVINI NA DROBNO / FACTORS LIMITING RETAIL TRADE...11 GRADBENIŠTVO / CONSTRUCTION KAZALNIK ZAUPANJA / CONFIDENCE INDICATOR GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV / EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS OMEJITVENI DEJAVNIKI V GRADBENIŠTVU / FACTORS LIMITING BUILDING ACTIVITY...16 STORITVENE DEJAVNOSTI / SERVICES KAZALNIK ZAUPANJA / CONFIDENCE INDICATOR...17 GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV / EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS...18 Vir / Source: SURS 2

3 POSLOVNE TENDENCE V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH BUSINESS TENDENCY IN MANUFACTURING 1 KAZALNIK ZAUPANJA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH CONFIDENCE INDICATOR IN MANUFACTURING 1.1 KAZALNIK ZAUPANJA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN EU 1) CONFIDENCE INDICATOR IN MANUFACTURING IN SLOVENIA AND EU 1) desezonirani podatki - Slovenija / seasonally adjusted data - Slovenia dolgoletno pov prečje - Slov enija (5 17) / long-term av erage - Slov enia (5 17) desezonirani podatki - EU / seasonally adjusted data - EU KOMPONENTE KAZALNIKA ZAUPANJA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, SLOVENIJA COMPONENTS OF CONFIDENCE INDICATOR IN MANUFACTURING, SLOVENIA kazalnik zaupanja / confidence indicator skupna naročila / overall order books zaloge končnih izdelkov / stocks of finished products pričakovana proizvodnja / production expectations ) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. Vir / Source: SURS 3

4 2 GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN EU 1) EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS IN MANUFACTURING IN SLOVENIA AND EU 1) Ocena stanj Appreciation of situation Expectations in the next 3 months Proizvodnja / Production Pričakovana proizvodnja / Production expectations Izvozna naročila / Export order books Pričakovan izvoz 3) / Expected export order books 3) dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 4

5 Ocena stanj Appreciation of situation Expectations in the next 3 months 9 Skupna naročila / Overall order books Pričakovano skupno povpraševanje 2) / Expected total demand 2) Zaloge končnih izdelkov / Stocks of finished products Pričakovane cene / Selling price expectations dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 5

6 Ocena stanj Appreciation of situation mesec / month Zagotovljena proizvodnja 3) / Assured production 3) 6, Expectations in the next 3 months Pričakovano zaposlovanje / Expected employment 5, 4, - - 3, dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) 1) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. 2) Podatki za EU niso na voljo. / Data for EU are not available. 3) Kazalnik opazujejo v EU vsake tri mesece. / In the EU the indicator is observed every three months. Vir / Source: SURS 6

7 POSLOVNE TENDENCE V TRGOVINI NA DROBNO BUSINESS TENDENCY SURVEY IN RETAIL TRADE 3 KAZALNIK ZAUPANJA V TRGOVINI NA DROBNO CONFIDENCE INDICATOR IN RETAIL TRADE 3.1 KAZALNIK ZAUPANJA V TRGOVINI NA DROBNO V SLOVENIJI IN EU 1) CONFIDENCE INDICATOR IN RETAIL TRADE IN SLOVENIA AND EU 1) rav notežje / desezonirani podatki - Slovenija / seasonally adjusted data - Slovenia dolgoletno pov prečje - Slov enija (5 18) / long-term av erage - Slov enia (5 18) desezonirani podatki - EU / seasonally adjusted data - EU KOMPONENTE KAZALNIKA ZAUPANJA V TRGOVINI NA DROBNO, SLOVENIJA COMPONENTS OF CONFIDENCE INDICATOR IN RETAIL TRADE, SLOVENIA rav notežje / kazalnik zaupanja / confidence indicator obseg zalog / present stocks - prodaja / sales pričakovana prodaja / expected sales ) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. Vir / Source: SURS 7

8 4 GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV V TRGOVINI NA DROBNO V SLOVENIJI IN EU 1) EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS IN RETAIL TRADE IN SLOVENIA AND EU 1) Ocena stanj Appreciation of situation Expectations in the next 3 months Poslovni položaj 2) / Business situation 2) Pričakovani poslovni položaj 2) / Expected business situation 2) Prodajne cene 2) / Selling prices 2) Pričakovane prodajne cene / Selling prices expectations dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 8

9 Ocena stanj Appreciation of situation Expectations in the next 3 months Obseg zalog / Volume of stocks Pričakovana skupna nabava / Expected orders Prodaja / Sales Pričakovana prodaja / Expected sales dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 9

10 Expectations in the next 3 months Pričakovano zaposlovanje / Expected employment dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) 1) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. 2) Podatki za EU niso na voljo. / Data for EU are not available. Vir / Source: SURS

11 5 OMEJITVENI DEJAVNIKI V TRGOVINI NA DROBNO V SLOVENIJI FACTORS LIMITING RETAIL TRADE IN SLOVENIA % hude omejitve / severe limitations težave s ponudbo / supply difficulties težave s povpraševanjem / demand difficulties ni omejitev / no limits Graf o omejitvah v trgovini na drobno prikazuje delež podjetij, ki se soočajo z naslednjimi skupinami omejitev: - Skupina "hude omejitve" zajema podjetja, ki imajo hkrati težave s povpraševanjem in ponudbo. - Skupina "težave s povpraševanjem" zajema podjetja, ki imajo težave vsaj z enim od dejavnikov: nizko povpraševanje ali konkurenca v sektorju. - Skupina "težave s ponudbo" zajema podjetja, ki imajo težave vsaj z enim od dejavnikov: slaba ponudba, visoki stroški dela, visoka cena denarja, težka dostopnost do bančnih kreditov, premajhna prodajna površina ali premajhni skladiščni prostori. - Skupina "ni omejitev" zajema podjetja, ki nimajo težav pri prodaji. The chart on factors limiting retail trade shows the share of enterprises faced with the following groups of limitations: - Group "severe limitations" includes enterprises faced with both demand and supply difficulties. - Group "demand difficulties" includes enterprises faced with at least one of the limiting factors: low demand or competition in their own sector. - Group "supply difficulties" includes enterprises faced with at least one of the limiting factors: shortage of supply, high cost of labour, high cost of money, access to bank credits, shortage of sales surface or small storage capacity. - Group "no limits" includes enterprises with no limits to retail. Vir / Source: SURS 11

12 POSLOVNE TENDENCE V GRADBENIŠTVU BUSINESS TENDENCY IN CONSTRUCTION 6 KAZALNIK ZAUPANJA V GRADBENIŠTVU CONSTRUCTION CONFIDENCE INDICATOR 6.1 KAZALNIK ZAUPANJA V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI IN EU 1) ravnotežje/ CONSTRUCTION CONFIDENCE INDICATOR IN SLOVENIA AND EU 1) desezonirani podatki - Slovenija / seasonally adjusted data - Slovenia dolgoletno pov prečje - Slov enija (5 18) / long-term av erage - Slov enia (5 18) desezonirani podatki - EU / seasonally adjusted data - EU KOMPONENTE KAZALNIKA ZAUPANJA V GRADBENIŠTVU, SLOVENIJA ravnotežje/ COMPONENTS OF CONSTRUCTION CONFIDENCE INDICATOR, SLOVENIA kazalnik zaupanja / confidence indicator skupna naročila / overall order books pričakovano zaposlovanje / employment expectations ) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. Vir / Source: SURS 12

13 7 GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI IN EU 1) EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS IN CONSTRUCTION IN SLOVENIA AND EU 1) Obseg gradbenih del / Assessment of building activity Poslovno stanje 2) / Business situation 2) Tehnične zmogljivosti 2) / Technical capacity 2) mesec/month Zagotovljeno delo 3) / Assured work in hand 3) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, , dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 13

14 Ocena stanj Appreciation of situation Expectations over the next 3 months Skupna naročila / Overall order books Pričakovana skupna naročila 2) / Order books expectations 2) Zaposlovanje 2) / Employment 2) Pričakovano zaposlovanje / Employment expectations dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 14

15 Ocena stanj Appreciation of situation Expectations over the next 3 months Cene 2) / Prices 2) Pričakovane cene / Price expectations dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) 1) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. 2) Podatki za EU niso na voljo. / Data for EU are not available. 3) Kazalnik opazujejo v EU vsake tri mesece. / In the EU the indicator is observed every three months. Vir / Source: SURS 15

16 8 OMEJITVENI DEJAVNIKI V GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI FACTORS LIMITING BUILDING ACTIVITY IN SLOVENIA % hude omejitve / severe limitations težave s ponudbo / supply difficulties težave s povpraševanjem / demand difficulties ni omejitev / no limits Graf o omejitvah v gradbeništvu prikazuje delež podjetij, ki se soočajo z naslednjimi skupinami omejitev: Skupina "hude omejitve" zajema podjetja, ki imajo hkrati težave s povpraševanjem in ponudbo. Skupina "težave s povpraševanjem" zajema podjetja, ki imajo težave vsaj z enim od dejavnikov: nezadostno povpraševanje ali velika konkurenca v dejavnosti. Skupina "težave s ponudbo" zajema podjetja, ki imajo težave vsaj z enim od dejavnikov: slabi vremenski pogoji, visoki stroški materiala, dela, visoki finančni stroški, težave pri pridobivanju kreditov, pomanjkanje usposobljenih delavcev, opreme ali materialov. Skupina "ni omejitev" zajema podjetja, ki nimajo težav pri gradbeni dejavnosti. The chart on factors limiting construction shows the share of enterprises faced with the following groups of limitations: Group "severe limitations" includes enterprises faced with both demand and supply difficulties. Group "demand difficulties" includes enterprises faced with at least one of the limiting factors: insufficient demand or competition in own sector. Group "supply difficulties" includes enterprises faced with at least one of the limiting factors: bad weather conditions, high cost of material, labour or capital, access to bank credits, shortage of skilled labour, of equipment or of material. Group "no limits" includes enterprises with no limits in building activity. Vir / Source: SURS 16

17 POSLOVNE TENDENCE V STORITVENIH DEJAVNOSTIH BUSINESS TENDENCY SURVEY IN SERVICES 9 KAZALNIK ZAUPANJA V STORITVENIH DEJAVNOSTIH CONFIDENCE INDICATOR IN SERVICES 9.1 KAZALNIK ZAUPANJA V STORITVENIH DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN EU 1) CONFIDENCE INDICATOR IN SERVICES IN SLOVENIA AND EU 1) desezonirani podatki - Slovenija / seasonally adjusted data - Slovenia dolgoletno pov prečje - Slov enija (5 18) / long-term av erage - Slov enia (5 18) desezonirani podatki - EU / seasonally adjusted data - EU KOMPONENTE KAZALNIKA ZAUPANJA V STORITVENIH DEJAVNOSTIH, SLOVENIJA COMPONENTS OF CONFIDENCE INDICATOR IN SERVICES, SLOVENIA - - kazalnik zaupanja / confidence indicator poslovni položaj / present business situation povpraševanje / demand pričakovano povpraševanje / expected demand ) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. Vir / Source: SURS 17

18 GIBANJE EKONOMSKIH KAZALNIKOV V STORITVENIH DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN EU 1) EVOLUTION OF ECONOMIC INDICATORS IN SERVICES IN SLOVENIA AND EU 1) Ocena stanj Appreciation of situation Expectations in the next 3 months Poslovni položaj / Business situation Pričakovane prodajne cene / Selling prices expectations Povpraševanje / Demand Pričakovano povpraševanje / Expected demand dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) Vir / Source: SURS 18

19 Ocena stanj Appreciation of situation Zaposlovanje / Employment Expectations in the next 3 months Pričakovano zaposlovanje / Expected employment dolgoletno povprečje Slovenija (5 17) / long-term average Slovenia (5 17) 1) Vir: okrog 5. v mesecu. Podatki za EU za zadnji mesec niso na voljo. Source: around 5th of the month. Data for EU for the last month are not available. Vir / Source: SURS 19

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Microsoft Word - rr-803.doc

Microsoft Word - rr-803.doc ISSN 0352-0226 ISBN 961-239-041-X 20 TRGOVINA IN DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI DISTRIBUTIVE TRADE AND OTHER SERVICE ACTIVITIES LETNI PREGLED TRGOVINE 2002 YEARLY REVIEW OF DISTRIBUTIVE TRADE 2002 803 Ljubljana,

Prikaži več

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20 Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: Madura, 2006 (ch.6 in ch. 7). 1 Analiza delnic V grobem je mogoče

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc 17. OKTOBER 2005 17 OCTOBER 2005 št./no 278 4 CENE PRICES št./no 40 INDEKSI CEN NA DROBNO, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 RETAIL PRICE INDICES, SLOVENIA, SEPTEMBER 2005 Cene na drobno so se septembra 2005 v

Prikaži več

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO . ENERGETIKA ENERGY METODOLOŠKA POJASNILA Viri in metode zbiranja podatkov Vir podatkov za statistična raziskovanja, katerih rezultati so prikazani v tem poglavju, so bili naslednji statistični vprašalniki:

Prikaži več

2013 Yearbook Croatian Employment Service

2013 Yearbook Croatian Employment Service 2013 Yearbook 2013 Yearbook ISSN 1849-4420 Zagreb, May 2014 Impressum Publisher:, Zagreb, Radnička cesta 1 Phone: 00385 1 61 26 000 Fax: 00385 1 61 26 038 E-mail Editorial Office: marica.baric@hzz.hr

Prikaži več

Naslov

Naslov Programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020 INTERREG V URAD ZA EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE IN FINANČNE MEHANIZME SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ČEZMEJNIH PROGRAMOV Dimitrij Pur 1 2007-2013 2014-2020

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LOGISTIKA LOGISTIČNI PODSISTEMI DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA VSEBINA predavanj Definiranje termina logistika, logistična veriga, oskrbovalna veriga Definiranje distribucijske logistike (obseg, vloga in pomen)

Prikaži več

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Poslovna logistika magistrski študijski program

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Poslovna logistika magistrski študijski program PREDSTAVITEV PROGRAMA: Poslovna logistika magistrski študijski program http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/poslovna_logistika Ekonomska fakulteta Ekonomska fakulteta Trojno mednarodno akreditirana šola

Prikaži več

untitled

untitled Statistični letopis Republike Slovenije 2012 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2012. CENE PRICES Cene Prices METODOLOŠKA POJASNILA Viri in metode zbiranja podatkov Podatke o drobnoprodajnih

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc 9. JANUAR 2006 9 JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc 31. MAJ 2011 31 MAY 2011 št./no 12 15 KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO AGRICULTURE AND FISHING št./no 2 EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO, SLOVENIJA, 2009 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, SLOVENIA, 2009 Delež bruto

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc 10. AVGUST 2004 10 AUGUST 2004 št./no 232 4 CENE PRICES št./no 37 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JULIJ 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JULY 2004 Cene življenjskih potrebščin so

Prikaži več

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova METHODOLOGICAL EXPLANATION ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICUTURE This methodological explanation relates to the data releases: - Economic accounts for agriculture, Slovenia, annually (First Release) - Real

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 217 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 217 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

STRATEŠKO UPRAVLJANJE ODNOSOV

STRATEŠKO UPRAVLJANJE ODNOSOV UPRAVLJANJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI LOGISTIKE Kar se ne meri, se ne naredi in kar se ne naredi, lahko škodi podjetju. VSEBINA predavanj Upravljanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja Vzroki Koraki

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O slovenski nacionalni energetski politiki Zapuščamo čas energetskega udobja Slovenski nacionalni energetski svet - SNK WEC Franc Žlahtič Ljubljana, 13. junij 2017 O nacionalnih energetikah (politikah)

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

WP

WP Danilo Dolenc DERIVING LABOUR FORCE CHARACTERISTICS FROM MULTIPLE SOURCES IN THE REGISTER- BASED CENSUS OF SLOVENIA Research Papers January 2017 Deriving Labour Force Characteristics from Multiple Sources

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Mednarodno trženje: več slovenskih znamk in znanj na mednarodne trge! Prof. dr. Maja Makovec Brenčič Asistent mag. Matevž Rašković Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani april 2011 Dobrodošli v razumevanje

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

ZSL Transfuzijska dejavnost

ZSL Transfuzijska dejavnost 21. TRANSFUZIJSKA DEJAVNOST / BLOOD TRANSFUSION SERVICES 21-0 Uvod Introduction 21-1 Zdravniki, zaposleni v transfuzijski dejavnosti, 2012 Physicians in the blood transfusion services, 2012 21-2 Drugi

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Damijan-Pasti okrevanja-Unicredit Maj 2015.pptx

Damijan-Pasti okrevanja-Unicredit Maj 2015.pptx Pas$ okrevanja Jože P. Damijan Zajtrk finančnih trgov Ljubljana, 20 Maj 2015 Struktura 1. Rastemo! S čim? 2. Kdaj bomo zlezli iz izgubljenega desetletja? 3. PasL na pol okrevanja Robustnost rasl v EZ ZDA,

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

Microsoft Word - si aktivno prebivalstvo - povpreèje 2004.doc

Microsoft Word - si aktivno prebivalstvo - povpreèje 2004.doc 14. JUNIJ 2005 14 JUNE 2005 št./no 157 7 TRG DELA LABOUR MARKET št./no 14 AKTIVNO PREBIVALSTVO, SLOVENIJA, POVPREČJE 2004 LABOUR FORCE, SLOVENIA, 2004 AVERAGE Leta 2004 je bilo v Sloveniji v povprečju

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

Microsoft Word - si-45.doc

Microsoft Word - si-45.doc 19. FEBRUAR 2004 19 FEBRUARY 2004 št./no 45 4 CENE PRICES št./no 6 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JANUAR 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JANUARY 2004 Cene življenjskih potrebščin

Prikaži več

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc 13. FEBRUAR 2006 13 FEBRUARY 2006 št./no 34 21 TURIZEM TOURISM št./no 1 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Poslovanje in organizacija dr. Viktor Vračar 3. predavanje Osnove konkurenčne prednosti Viri (fizični, finančni, človeški in organizacijski (npr. povezave) Sposobnosti (organizacijske, ustvarjalnost in

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc 27. JUNIJ 2007 27 JUNE 2007 št./no 37 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 2 VPIS ŠTUDENTOV V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/2007 STUDENT ENROLMENT IN TERTIARY EDUCATION IN THE ACADEMIC YEAR

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način] O projektu ReBirth LIFE informativni dan, 8.4.2016, Brdo pri Kranju Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije O projektu LIFE+ projekt Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Strateško poročilo o izvajanju Nacionalnega strateškega referenčnega okvira v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009 Ljubljana, december 2009 KAZALO SEZNAM KRATIC... 4 UVOD... 5 EXECUTIVE SUMMARY...

Prikaži več

Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc

Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc 27. MAREC 2006 27 MARCH 2006 št./no 63 21 TURIZEM TOURISM št./no 6 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, NOVEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND OVERNIGHT

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE V okviru projekta EXPEDIRE je bila izvedena raziskava, v kateri so bile podrobno analizirane izvozne dejavnosti, prisotnost na tujih trgih

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 11 Groundwater reserves in September 11 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi česar so se gladine podzemnih voda že drugi mesec zapored

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Zvonka Pangerc Pahernik

Zvonka Pangerc Pahernik POROČILO S SLUŽBENE POTI: 36. sestanek Stalne skupine za kazalnike in ciljne vrednosti (SGIB) pri Evropski komisiji I. IME IN PRIIMEK mag. Zvonka Pangerc Pahernik II. KRAJ, DRŽAVA IN TRAJANJE Bruselj,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje sosveta_KONCNI.doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje sosveta_KONCNI.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Sektor za poslovne statistike Šifra: 013-13/2012/18 Datum: 4. 2. 2013 ZAPISNIK Tema sestanka: 8. seja Sosveta za statistiko notranje trgovine in storitvenih dejavnosti Zapisala: Barbara

Prikaži več

APERION TECH RIDER (ionosfera) ODER page 2 VARNOST, DOSTOP, PARKING page 2 ELEKTRIKA page 2 OZVOČENJE page 2 REŽIJA page 2 MONITORING page 2 TONSKA VA

APERION TECH RIDER (ionosfera) ODER page 2 VARNOST, DOSTOP, PARKING page 2 ELEKTRIKA page 2 OZVOČENJE page 2 REŽIJA page 2 MONITORING page 2 TONSKA VA APERION TECH RIDER (ionosfera) ODER page 2 VARNOST, DOSTOP, PARKING page 2 ELEKTRIKA page 2 OZVOČENJE page 2 REŽIJA page 2 MONITORING page 2 TONSKA VAJA page 2 OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE page 2 STAGE page

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več