TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A"

Transkripcija

1 TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A Aleš Filipčič 1

2 TRENER TENISA A (STROKOVNI DELAVEC 3, 3. STOPNJA) I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 1. IME PROGRAMA Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: TRENER TENISA A. 2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami vrhunskih igralcev-k z najvišjimi tekmovalnimi cilji; delo z vrhunskimi igralci-kami in tistimi, ki bi to želeli postati v teniških društvih in centrih ter individualnih trenerskih ekipah. Temeljne kompetence trenerja tenisa A so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje vrhunskih igralcev (ITN3-1). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening. Trener je sposoben prepoznati probleme z integracijo svoji znanj in izkušenj ter poiskati rešitve na temelju nepopolnih informacij. Trener razvija nove veščine ob uporabi svojih znanj in izkušenj, znanstvenih metod, zamisli, uporabnih rešitev, projektov... ter tako ustvarja nova znanja in procesne rešitve. Program zagotavlja naslednje specifične kompetence: - Trener je sposoben oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje in vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite, - Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in športnih veščin igralcev-k, - Trener je sposoben izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela dolgoročnega razvoja in načrtovanja, treniranja tenisa, kondicijkega treninga, teorije in metodike športnega treniranja in managementa v športu z osnovami informatike, - Trener je sposoben učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k. 3. OBSEG USPOSABLJANJA Obseg usposabljanja je 90 ur 6 KT. 4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa ima skupna predavanja pri splošnih predmetih, in sicer, za sorodne športne panoge (pr. namizni tenis, badminton, squash). 5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE Mednarodno vključevanje programa je predvideno v okviru programov, ki jih izvaja mednarodna teniška zveza, evropska teniška zveza in programi, ki se izvajajo v drugih državah (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Aleš Filipčič 2

3 6. NOSILEC PROGRAMA USPOSABLJANJA Nosilec programa usposabljanja je Teniška zveza Slovenije, Trenerska organizacija TZS. 7. PREDLAGATELJ IN SESTAVLJAVEC PROGRAMA Predlagatelj programa usposabljanje je Trenerska organizacija TZS. Program usposabljanja je sestavil dr. Aleš Filipčič, ki je tudi vodja programa usposabljanja. 8. IZVAJALEC PROGRAMA USPOSABLJANJA VODJA IN NOSILCI PREDMETOV Izvajalec programa usposabljanja je Trenerska organizacija TZS. Vodja usposabljanja je dr. Aleš Filipčič, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, mednarodni tutor in izvajalec mednarodnih programov usposabljanj. Nosilci predmetov so: Nosilec predmeta in naziv Predmet Število ur Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Splošne vsebine 1 Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Dolgoročni razvoj in načrtovanje 24 Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Osnove teorije in metodike športnega treniranja 10 Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Treniranje tenisa 7 Dr. Nejc Šarabon, prof.šp.vzg. Kondicijski trening izhodišča 25 Dr. Radoje Milić, dr.med. Kondicijski trening fiziološki vidik 8 Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Kondicijski trening spremljanje in nadzor učinkov treniranja 2 Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje 6 Aleš Šporn, prof.šp.vzg. Treniranje tenisa - izpit 7 9. OSTALI IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANA Ostali izvajalci programa usposabljanja so za področje, ki ga imajo opredeljenega v študijskem programu, tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v Mariboru in Kopru. Program usposabljanja mora biti enak s programom nacionalne panožne športne zveze, ki ga je predhodno potrdil Strokovni svet RS za šport. Udeleženci teh usposabljanj so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in univerzitetnih programov. 10. MNENJE OKS, ZŠZ IN FŠ O PROGRAMU Izvajalec programa je pridobil mnenja OKS, ZŠZ in FŠ. Pri oblikovanju programa je sestavljavec upošteval veljavna Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu ( ), Framework of tennis coaching qualifications - curriculum building (2007) in strategije tujih teniških zvez pri razvoju usposabljanj teniških trenerjev. 11. PREDVIDENI OBSEG VPISA Tečaj bo izveden, če se bo na program prijavilo od 25 do 30 kandidatov. 12. UPORABA APLIKACIJE E-ŠPORT Pri organizaciji, izvedbi in administriranju programa usposabljanja se uporablja aplikacija E-šport. Aleš Filipčič 3

4 II. PREDMETNIK 1. ŠTEVILO PREDMETOV Urnik, razporeditev ur na igrišču in predavalnici ter dnevna obremenitev kandidata. DAN URE PREDAVALNICA URE IGRIŠČE TOTAL 1 petek sobota nedelja petek sobota nedelja petek sobota nedelja sobota TOTAL Število predmetov, teme predavanj, vsebine in reference, vrsta, trajanje in predavatelj so navedeni v nadaljevanju: DAN 1 (7 ur) Predavalnica: 7 ur Teniško igrišče: 0 ur Splošne vsebine Uvod v tečaj za trenerje tenisa A (predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja) Predavalnica 45 A.Filipčič Dolgoročni razvoj in načrtovanje Dolgoročni razvoj teniških igralcev Predavalnica 90 A.Filipčič Dolgoročni razvoj in načrtovanje Periodizacija treniranja in tekmovanj Predavalnica 90 A.Filipčič Dolgoročni razvoj in načrtovanje Selekcija in iskanje talentov Predavalnica 90 A.Filipčič DAN 2 (8 ur) Predavalnica: 8 ure Teniško igrišče: 0 ur Kondicijski trening Kondicijski trening kot transformacijski proces, temeljna načela kondicijskega treninga Predavalnica 180 N.Šarabon Kondicijski trening Vadba za razvoj gibljivosti in temeljne koordinacije Predavalnica 90 N.Šarabon Kondicijski trening Vadba za razvoj funkcionalne stabilnosti in ravnotežja Predavalnica 90 N.Šarabon DAN 3 ( 9 ur) Predavalnica: 4 ure Teniško igrišče: 5 ur Aleš Filipčič 4

5 Kondicijski trening Vadba za razvoj jakosti in moči Predavalnica 180 N.Šarabon Kondicijski trening Vadba za razvoj gibljivosti in temeljne koordinacije (predstavitev metod in vaj) Telovadnica 90 N.Šarabon Kondicijski trening Vadba za razvoj jakosti in moči (predstavitev metod in vaj) Telovadnica 135 N.Šarabon DAN 4 (8 ur) Predavalnica: 6 ur Teniško igrišče: 2 uri Kondicijski trening Vadba za razvoj hitrosti/agilnosti in vzdržljivosti Predavalnica 90 N.Šarabon Kondicijski trening Pomen regeneracije in zdravstveno-preventivno delovanje Predavalnica N.Šarabon Kondicijski trening Periodizacija v procesu športne vadbe Predavalnica N.Šarabon Kondicijski trening Izdelava letnega načrta kondicijskega treninga Predavalnica 90 N.Šarabon DAN 5 (10 ur) Predavalnica: 10 ur Teniško igrišče: 0 ur Kondicijski trening Regeneracija v športu Predavalnica 180 R.Milić Kondicijski trening Hidracija in prehrana naprednješih teniških igralcev Predavalnica 180 R.Milić Kondicijski trening Spremljanje in nadzor učinkov treniranja (metode in postopki spremljanja učinkov treniranja) Predavalnica 90 A.Filipčič DAN 6 (10 ur) Predavalnica: 5 ur Teniško igrišče: 5 ur Osnove teor. in metod. šp.treniranja Treniranje naprednejših igralcev Predavalnica 135 A.Filipčič Osnove teor. in metod. šp.treniranja Integralni (holističen) pristop v teniškem treniranju teoretična izhodišča Predavalnica 90 A.Filipčič Osnove teor. in metod. šp.treniranja Razvoj veščin pri naprednejših igralcih 90 A.Filipčič Osnove teor. in metod. šp.treniranja Integralni trening za naprednejše igralce delo z igralci 135 A.Filipčič DAN 7 (9 ur) Predavalnica: 6 ur Teniško igrišče: 3 ure Treniranje tenisa Integralni trening za naprednejše igralce praktično delo z igralci 135 A.Filipčič Management v športu z osnov.informatike Poklicni razvoj trenerja A.Filipčič Predavalnica 90 in zakonodaje Management v športu z osnov.informatike Komunikacija in uporaba sodobnih tehnologij A.Filipčič Predavalnica 90 in zakonodaje Management v športu z osnov.informatike Marketing in prodaja produktov in zakonodaje Promocija tenisa Predavalnica 90 A.Filipčič DAN 8 ( 7 ur) Predavalnica: 3 ur Teniško igrišče: 4 ur Aleš Filipčič 5

6 Dolgoročni razvoj in načrtovanje Izdelava letnega načrta za teniškega igralca Predavalnica 135 A.Filipčič Treniranje tenisa Integralni trening za naprednejše igralce praktično delo z igralci 180 A.Filipčič DAN 9 (7 ur) Predavalnica: 3 ure Teniško igrišče: 4 ure Treniranje tenisa - izpit 30, 1 igrišče, kompleksen cilj (ta-te, psih, kond.) 2 igralca 180' A.Šporn Treniranje tenisa - izpit 60 vprašanj (30 zaprtega, 30 odprtega tipa) Predavalnica 135 A.Šporn DAN 10 (15 ur) PREDMET PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE VRSTA TRAJANJE KOORDINATOR Dolgoročni razvoj in načrtovanje Izdelava lin zagovor letnega načrt treniranja in tekmovanj Samostojno delo 15 ur A.Filipčič 2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije. 3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA 1. Filipčič A.: Tenis Tehnika in taktika, FŠ, 2000, 2. Filipčič A.: Tenis Organizacijske oblike, FŠ, 2000, 3. Filipčič A. T. Filipčič.: Tenis Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003, 4. Filipčič, A.: Tenis Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010, 5. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika dvd, Ljubljana, FŠ, 2007, 6. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa A, Ljubljana, 2015, 7. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010, 8. ITF: ITF Razvoj teniške tehnike, Ljubljana, TZS, 2015, 9. Kondrič, M., Filipčič, A. Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia,Toronto, Sport Books Publisher, III. POGOJI ZA VPIS Kandidat mora imeti naziv trener tenisa B. Imeti mora vsaj dve (2) letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z naprednejšimi igralci-kami. Za praktični del tečaja mora kandidat zagotoviti prisotnost igralca-ke z ustreznimi teniškimi kompetencami, ki jih natančno opredeli vodja tečaja. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja. IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH Program usposabljanja trener tenisa A je najvišja stopnja usposobljenosti in ne omogoča napredovanja v višji strokovni naziv. Aleš Filipčič 6

7 V. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA IN NAVEDBA NAZIVA Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti: 1. Praktični izpit izvedba integralnega teniškega treninga, 2. Izpolniti delovni zvezek, 3. Izdelat in zagovarjati letni načrt za teniškega igralca, 4. Opraviti deset (10) urno prakso s teniškim igralcem v klubu, centru ali akademiji, 5. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti, 6. Teoretični izpit Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA A. VI. LICENCIRANJE Trener tenisa A je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija. VI. FINANCIRANJE Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva. Aleš Filipčič 7