J. Ahlin Vlagatelj pobude Zaporedna številka pobude

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "J. Ahlin Vlagatelj pobude Zaporedna številka pobude"

Transkripcija

1 Povzetek Stališče do do J. Ahlin 1164 št. 25/1, 25/2 in 25/3, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 25/1, 25/2 in 25/3, k. o. Nadgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče (SSse). zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj bi pomenil poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. Povzetek Stališče do do Amicus d.o.o. 791 št. 326/1, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 326/1, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje. Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega krajinskega/urbanega/pozidanega ) prostora MOL. Poleg tega je lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč. Zaradi vsega navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje zato ne dopušča. Povzetek Stališče do do Amicus d.o.o. 793 št. 1414/14, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1414/14, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje. Območja za oglaševanje so bila določena na podlagi strokovnih podlag, ki so določile gostoto objektov za oglaševanje v prostoru MOL in konkretne dopustne lokacije. Gre za lokacije, s katerimi ne bo presežena vidna in druga obremenitev (odprtega krajinskega/urbanega/pozidanega ) prostora MOL. Poleg tega je lokacij za oglaševanje glede na evidence že preveč, objekti za oglaševanje pa poleg tega niso dopustni v EUP z namensko rabo

2 Go. Zaradi vsega navedenega se novih lokacij objektov za oglaševanje zato ne dopušča. Povzetek Stališče do do S. Andoljšek Pucihar 1013 št. 221/5, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/5, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote. Povzetek Stališče do do D. Antoni 433 Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 230/16, 230/22 in 230/25, k. o. Nadgorica.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 230/16, 230/22 in 230/25, k. o. Nadgorica. Pobuda je sprejemljiva. Vsebina je sprejemljiva in skladna z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Regulacijske linije in os za določitev prometnice se uskladijo z obstoječimi ureditvami v prostoru. Povzetek Stališče do do D. Antoni 476 Pobuda se nanaša na predlog spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (kot nadomestilo za zazidljivo zemljišče parc. št. 230/25, k. o. Nadgorica) in na izris regulacijske linije ceste v naselju Nadgorica.Pobuda se nanaša na predlog spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (kot nadomestilo za zazidljivo zemljišče parc. št. 230/25, k. o. Nadgorica) in na izris regulacijske linije ceste v naselju Nadgorica. Pobuda je delno sprejemljiva. Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 230/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

3 Pobuda, ki se nanaša na izris regulacijske linije ceste v naselju Nadgorica, se upošteva. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše regulacijske linije in os prometnice. Povzetek Stališče do do J. Avsec 861 št. 101/1 in 101/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 101/1 in 101/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Avto moto zveza Slovenije 1242 št. 311/66, 311/210, 311/134, 311/209, 311/205, 311/63, 311/206, 311/60, 311/59, 311/56, 311/55, 311/52, 311/51, 311/47, 311/196, 311/242, 311/190, 311/188, 311/136, 311/186, 311/19, 311/16, 311/169, 311/167, 311/39, 311/189, 311/191, 311/243, 311/197, 311/48, 311/192, 311/194, 311/182, 311/201, 311/137, 311/207, 311/199, 311/203, 311/185, 311/244, 311/44, 311/41, 311/40, 311/187, 311/18, 311/17, 311/14, 311/168, 311/166, 311/12, 311/11, 311/10, 311/9, 311/8, 311/7, 311/159, 311/5, 311/157, 311/158, 311/4, 311/156, 311/2, 311/1, 312, vse k. o. Nadgorica in 776/22, 776/21, 776/20, 776/19, 776/18, 776/17, 776/16, 776/15, 776/14, 776/13, 776/12, 775, 771, 770, 774, 772, 769, 765, 766/2, 757, 766/4, 766/1, 756/1, 755/1, 756/3, 739/2, 979/1, 979/3, 755/1, 763, 764, 761, 760, 758, 754/2, 754/1, 753/1, 753/2, 759, 762, 752, 742/3, 742/2, 742/4, 742/5, 742/1, 740/1, 741/2, 1007, 750/2, 751/1, 746/2, 743/1, 751/2, 743/2, 746/4, 746/3, 745/4, 745/6, 744/1, 745/1, 745/5, 745/3, 789, 788, 781, 780, 779, 782, 799/2, 777, 799/3, 797, 798, 799/4, 795, 799/5, 785, 799/6, 799/7, 786, 787, 799/8, 784, 799/9, 776/1, 799/10, 776/2, 799/11, 776/3, 776/23, 776/4, 799/12, 799/21, 799/13, 799/14, 776/5, 799/15, 776/6, 776/7, 799/16, 799/17, 776/8, 776/9, 776/9, 799/19, 776/10, 776/11, 799/20, 776/12, 776/13, 776/14, 776/15, 776/16, 776/17, 776/18, 776/19, 776/20, 776/21, 776/22, 799/20, 799/19, 799/18, 799/17, 799/16, 799/15, 799/14, 799/13, 799/12, 799/21, 799/11, 799/10, 799/9, 799/8, 799/7, 799/6, 799/5, 799/4, 799/3, 799/2,

4 Stališče do do 779, 782, 783, 796, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v območje stavbnih zemljišč, ki bo omogočilo izgradnjo Centra varne in športne vožnje s spremljevalnim programom (poligon varne in športne vožnje, speedway, parkirno poslovni objekt za športne dejavnosti, karting steza, akumulacijsko jetski jezero, trial, poligon varne vožnje terenskih vozil, večnamenski športni objekt za dvoranski šport in za urbane športe (rolkanje ipd.), poligoni terenske vožnje koles, poslovno storitvena cona, garažna hiša, hotel, adrenalinski park, športni avtocamp s prostorom za avtodome, vključno z večnamenskimi parkirnimi površinami).pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 311/66, 311/210, 311/134, 311/209, 311/205, 311/63, 311/206, 311/60, 311/59, 311/56, 311/55, 311/52, 311/51, 311/47, 311/196, 311/242, 311/190, 311/188, 311/136, 311/186, 311/19, 311/16, 311/169, 311/167, 311/39, 311/189, 311/191, 311/243, 311/197, 311/48, 311/192, 311/194, 311/182, 311/201, 311/137, 311/207, 311/199, 311/203, 311/185, 311/244, 311/44, 311/41, 311/40, 311/187, 311/18, 311/17, 311/14, 311/168, 311/166, 311/12, 311/11, 311/10, 311/9, 311/8, 311/7, 311/159, 311/5, 311/157, 311/158, 311/4, 311/156, 311/2, 311/1, 312, vse k. o. Nadgorica in 776/22, 776/21, 776/20, 776/19, 776/18, 776/17, 776/16, 776/15, 776/14, 776/13, 776/12, 775, 771, 770, 774, 772, 769, 765, 766/2, 757, 766/4, 766/1, 756/1, 755/1, 756/3, 739/2, 979/1, 979/3, 755/1, 763, 764, 761, 760, 758, 754/2, 754/1, 753/1, 753/2, 759, 762, 752, 742/3, 742/2, 742/4, 742/5, 742/1, 740/1, 741/2, 1007, 750/2, 751/1, 746/2, 743/1, 751/2, 743/2, 746/4, 746/3, 745/4, 745/6, 744/1, 745/1, 745/5, 745/3, 789, 788, 781, 780, 779, 782, 799/2, 777, 799/3, 797, 798, 799/4, 795, 799/5, 785, 799/6, 799/7, 786, 787, 799/8, 784, 799/9, 776/1, 799/10, 776/2, 799/11, 776/3, 776/23, 776/4, 799/12, 799/21, 799/13, 799/14, 776/5, 799/15, 776/6, 776/7, 799/16, 799/17, 776/8, 776/9, 776/9, 799/19, 776/10, 776/11, 799/20, 776/12, 776/13, 776/14, 776/15, 776/16, 776/17, 776/18, 776/19, 776/20, 776/21, 776/22, 799/20, 799/19, 799/18, 799/17, 799/16, 799/15, 799/14, 799/13, 799/12, 799/21, 799/11, 799/10, 799/9, 799/8, 799/7, 799/6, 799/5, 799/4, 799/3, 799/2, 779, 782, 783, 796, vse k. o. Črnuče, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v območje stavbnih zemljišč, ki bo omogočilo izgradnjo Centra varne in športne vožnje s spremljevalnim programom (poligon varne in športne vožnje, speedway, parkirno poslovni objekt za športne dejavnosti, karting steza, akumulacijsko jetski jezero, trial, poligon varne vožnje terenskih vozil, večnamenski športni objekt za dvoranski šport in za urbane športe (rolkanje ipd.), poligoni terenske vožnje koles, poslovno storitvena cona, garažna hiša, hotel, adrenalinski park, športni avtocamp s prostorom za avtodome, vključno z večnamenskimi parkirnimi površinami). Pobuda je sprejemljiva. Predlagani poseg je v skladu z ugotovitvami SP Raziskava lokacij in opredelitev pogojev za avtosejem in center varne in športne vožnje ter za proizvodne dejavnosti: Študija privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora (420-19/2013-2), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013). Lokacija pri Nadgorici v Črnučah se kaže kot ustrezna za umestitev centra varne in športne vožnje tako upoštevajoč razvojni scenarij kot upoštevajoč varstveni scenarij razvoja.

5 V dopolnjenem osnutku SD OPN MOL ID so vključene štiri variante možnosti umestitve gospodarske cone Nadgorica: - varianta 1 - zahodna varianta (umestitev gospodarske cone neposredno prometno infrastrukturo - železniško progo Ljubljana- Kamnik in ob obstoječo poselitev ob Štajerski cesti), - varianta 2 - severovzhodna varianta (umestitev gospodarske cone ob mejo z Občino Trzin, ob tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste), - varianta 3 - vzhodna varianta A (umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste) in - varianta 4 - vzhodna varianta B (umestitev gospodarske cone na način, da je zagotovljen največji možni odmik od Štajerske ceste in obstoječe poselitve ob njej, ob tem je za priključitev gospodarske cone na obstoječo prometno infrastrukturo s povezovalno cesto načrtovan tudi dostop do Štajerske ceste). Povzetek Stališče do do A. Bajuk 864 št. 1244/7, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1244/7, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče. Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do F. in T. Benet 1060 št. 221/10, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/10, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote.

6 Povzetek Stališče do do D. Berkopec 1591 št. 1244/5, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1244/5, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Poselitev se usmerja v nepozidana stavbna zemljišča v strnjenih naseljih oziroma so širitve naselij le posledica zaokroževanja in zapolnjevanja vrzeli ter organizirane gradnje. Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do R. Evačič 705 Pobuda se nanaša na spremembo dopustne maksimalne višine stavbe (11,00 m) z namenom pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.pobuda se nanaša na spremembo dopustne maksimalne višine stavbe (11,00 m) z namenom pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V skladu s presojo sprejemljivosti pobud za legalizacijo nedovoljenih gradenj v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID pobuda ni sprejemljiva, če je nedovoljena gradnja neskladna z omejitvami v prostoru in varstvenimi režimi ali če odstopa od določil veljavnega OPN MOL ID, ki zagotavljajo ohranjanje urbanističnih značilnosti v območju. Pobuda ni skladna z merili za presojo sprejemljivosti, saj gradnja ni značilna za obstoječi vzorec pozidave, poseg ni skladen z osnovnimi stavbnimi masami in z oblikovnimi značilnostmi okoliških objektov (višina objekta, naklon strehe), poseg ni bil dopusten v obdobju veljavnosti prejšnjih prostorskih predpisov in poslabšuje bivalno okolje sosedov. Povzetek N. Gregorin 1577 št. 106/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 106/1, k. o.

7 Stališče do do Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do N. Gregorin 1578 št. 636/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 636/23, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do N. Gregorin 1632 št. 97/2, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 97/2, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1).

8 Povzetek Stališče do do V. in A. Grošelj 1148 št. 103/3 in 105/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče (A).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 103/3 in 105/3, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K2) v zazidljivo zemljišče (A). Poseg bi pomenil razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva kmetijskih zemljišč. Povzetek Stališče do do Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o Pobuda se nanaša na legalizacijo dela objekta na zemljišču parc. št. 195, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na legalizacijo dela objekta na zemljišču parc. št. 195, k. o. Črnuče. Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote, na območju ekološko pomembnega območja ter na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij. Povzetek Stališče do do Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev za zemljišče parc. št. 67/6 in 65, k. o. Črnuče:»Dopustijo se vzdrževalna dela, rekonstrukcija, gradnja nadstreškov v atriju, postavitev zimskega vrta.«pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev za zemljišče parc. št. 67/6 in 65, k. o. Črnuče:»Dopustijo se vzdrževalna dela, rekonstrukcija, gradnja nadstreškov v atriju, postavitev zimskega vrta.«pobuda je sprejemljiva. Dopolni se PPIP (urbanistični pogoji).

9 Povzetek Stališče do do Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 974/613, 946/6, 946/5, 946/7, 974/618 in 974/609, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije ceste na zemljišču parc. št. 974/613, 946/6, 946/5, 946/7, 974/618 in 974/609, k. o. Črnuče. Vsebina je že vključena v OPN MOL ID. Regulacijske linije za opredelitev ceste obravnavane sledijo robu ceste, ki je opredeljen v PGD projektni dokumentaciji, izdelovalec GIRI d.o.o., št. projekta /11, Ljubljana, januar Na odsekih, kjer je teren razgiban, je z regulacijskimi linijami v cestni koridor zajet še pas za ureditev obcestnih brežin; razširjeni pas za ureditev obcestnih brežin je širok do 1,60 m. Povzetek Stališče do do B. Kavšek 264 št. 126, k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 126, k. o. Črnuče, iz gozdnih zemljišč (Gpn) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo. zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju plazljivih in erozijsko nevarnih območij, poleg tega pa bi pomenil tudi poseganje v gozd, ki je opredeljen kot gozd z izjemno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, v katerem krčenje gozdnih površin ni dopustno. Povzetek Stališče do do N. Kirn 1062 št. 229/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Predlagan poseg je glede na 1. mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) nesprejemljiv, saj je predlog v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč, v naselju pa so še razpoložljiva

10 prosta stavbna zemljišča. Povzetek Stališče do do F. Klemen 907 št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Vsebina, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, je že vključena v OPN MOL ID. Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do M. Klemen 906 št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2 in 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Vsebina, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/3, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, je že vključena v OPN MOL ID. Pobuda, ki se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 229/2, k. o. Podgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo, ni sprejemljiva. zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). M. Knez

11 Povzetek Stališče do do 871 št. 794/35, k. o. Črnuče, iz območja proizvodnih dejavnosti (IG) v namensko rabo z možnostjo poslovno stanovanjske gradnje.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 794/35, k. o. Črnuče, iz območja proizvodnih dejavnosti (IG) v namensko rabo z možnostjo poslovno stanovanjske gradnje. Pobuda je delno sprejemljiva. Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 794/35, k. o. Črnuče, iz primarne rabe v stavbno zemljišče je že vključena v OPN MOL ID. Zemljišče se nahaja v EUP ČR-587 z namensko rabo prostora IG - gospodarske cone. Pobuda glede možnosti poslovno stanovanjske gradnje v EUP ČR- 587 z namensko rabo prostora IG - gospodarske cone, se ne upošteva. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z vodilnimi izhodišči za opredelitev razvoja v MOL in ni v skladu z razvojnimi potrebami MOL glede na mednarodni, državni in regionalni vidik ter ni v skladu z razvojem gospodarstva v MOL, ki s ciljem ohranjanja delovnih mest podpira odpiranje novih gospodarskih con, ki bodo dovolj velike in tržno cenovno zanimive, ki bodo trajnostno naravnane in navezane na trajnostne prometne tokove (predvsem na železniško omrežje) ter energetsko omrežje. Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (zagotavljanje ustreznih odmikov in zelenih pasov na stiku območij proizvodnih dejavnosti in območij stanovanj). Povzetek Stališče do do G. in J. Kos 1157 št. 103/5 in 105/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 103/5 in 105/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1, K2) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek J. Kosec 966

12 Stališče do do št. 637/12, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo kmetijskih objektov.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/12, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za gradnjo kmetijskih objektov. zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do J. Kosec 1194 št. 637/10, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/10, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na ekološko pomembnem območju, na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do J. Kosec 1250 št. 656/6, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 656/6, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg se nahaja tudi na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Š. Koželj 520 št. 270/2, k. o. Črnuče, iz območja zelenih površin (ZDo) v območje stanovanj (SSse).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 270/2, k. o. Črnuče, iz območja zelenih

13 Stališče do do površin (ZDo) v območje stanovanj (SSse). Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči Prostorskega reda Slovenije in ni v skladu s strateškimi izhodišči OPN MOL SD. Ta izhodišča določajo: Pri načrtovanju poselitve je treba za zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora izkoriščati neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj obstoječih meja poselitvenih območij, vendar ne na račun območij zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Znotraj območij stanovanj je treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje pozidave robov zelenih površin). Predlagani poseg ni v skladu z Urbanističnim načrtom, ki določa, da se brežine Črnušnice z obvodnim pasom ohranja kot zeleni pas. Povzetek Stališče do do A. Križnjak 1584 št. 110/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 110/1, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek A. Križnjak 1585 št. 625/2 in 625/35, k. o. Nadgorica, v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 625/2 in 625/35, k. o. Nadgorica, v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS)

14 Stališče do do v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 625/2 in 625/35, k. o. Nadgorica, iz primarne rabe v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov, se ne upošteva. Zemljišče se nahaja v območju EUP ČR-704 z namensko rabo prostora ZDd druge zelene površine, v katerem je treba urediti dvoredni drevored ob Brnčičevi ulici. Pobuda glede spremembe namenske rabe zemljišča parc. št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov, ni v skladu s strateškimi izhodišči. Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (zaščita pomembnih ekoloških koridorjev in njihove navezave na širši regionalni prostor, ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje pozidave robov večjih zelenih površin). Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Povzetek Stališče do do A. Križnjak 1586 št. 534, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 534, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za Poseg bi predstavljal razpršeno gradnjo, ki v prostoru predstavlja negativni pojav, le-tega pa je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju Natura 2000, na ekološko pomembnem območju, na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb) vodonosnika Ljubljanskega polja in na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek A. Križnjak 1587 št. 75/1, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 75/1, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za

15 Stališče do do Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči Prostorskega reda Slovenije in ni v skladu s strateškimi izhodišči OPN MOL SD. Ta izhodišča določajo: Pri načrtovanju poselitve je treba za zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora izkoriščati neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj obstoječih meja poselitvenih območij, vendar ne na račun območij zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Znotraj območij stanovanj je treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov). Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje pozidave robov zelenih površin). V Urbanističnem načrtu je obravnavano območje v Zasnovi zelenih površin opredeljeno kot ključna javna površina zelenega sistema. Povzetek Stališče do do A. Križnjak 1633 št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov.pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 625/3 in 625/5, k. o. Nadgorica, iz območja zelenih površin (ZS) v zemljišče za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov. Predlagani poseg ni v skladu s strateškimi izhodišči. Predlagani poseg ni v skladu z načeli trajnostnega razvoja mesta (zaščita pomembnih ekoloških koridorjev in njihove navezave na širši regionalni prostor, ohranjanje zelenih površin, zagotavljanje ustrezne klimatske, bivalne in ekološke kakovosti v urbanem okolju, omejevanje pozidave robov večjih zelenih površin). Predlagani poseg ni v skladu z ohranitvijo ključnih prezračevalnih koridorjev, pomembnih za klimo mesta Ljubljana (elaborat Analiza klime mesta Ljubljana, naročnik Mestna občina Ljubljana, november 2000). Povzetek Stališče do do D. in D. Legiša 1590 št. 221/9, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/9, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote.

16 Povzetek Stališče do do S. Lukeži 454 št. 637/9, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 637/9, k. o. Nadgorica, iz kmetijskih zemljišč (K1) v zazidljivo zemljišče za zaokrožitve zazidave obstoječih naselij in zapolnjevanja vrzeli. Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1). Povzetek Stališče do do Master neprimičnine d.o.o. 949 Pobuda se nanaša na opredelitev samostojne EUP z namensko rabo SSsv, tipom zazidave V, etažnostjo P+5 in načinom urejanja z OPN MOL za zemljišča parc. št. 1107/112, 1107/127, 1107/52, 1107/114, 1107/100, 1107/27, 1107/54, 1107/117, 1107/118, 1107/115, 1107/116, 1107/124 in 1107/126, vse k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na opredelitev samostojne EUP z namensko rabo SSsv, tipom zazidave V, etažnostjo P+5 in načinom urejanja z OPN MOL za zemljišča parc. št. 1107/112, 1107/127, 1107/52, 1107/114, 1107/100, 1107/27, 1107/54, 1107/117, 1107/118, 1107/115, 1107/116, 1107/124 in 1107/126, vse k. o. Črnuče. Pobuda je delno sprejemljiva. Pobuda za združitev zemljišč dela EUP ČR-449 in dela EUP ČR- 483 se ne upošteva. Predlagani poseg na funkcionalna zemljišča obstoječe stanovanjske soseske ni v skladu s strateškimi izhodišči in ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Zemljišča v EUP ČR-449 pripadajo funkcionalnim zemljiščem (parkirišču, javni poti in skupnim zelenim površinam soseske) obstoječe stanovanjske soseske BS100 Cesta 24. junija. Med temeljnimi cilji prostorskega razvoja MOL je tudi ohranjanje razpoznavne strukture mesta. V strateških dokumentih občine so kot posebna kategorija pojavnosti v prostoru obravnavana karakteristična mestna območja, ki so območja z izrazito prostorsko in ambientalno kvaliteto in homogenim urbanim tkivom. V prostorski zasnovi je izpostavljena degradacija kakovosti bivalnega okolja zaradi neustrezne prenove in podana osnova za varovanje in razvoj karakterističnih mestnih območij. V Strateškem delu OPN MOL so karakteristična območja opredeljena kot prednostna območja celovite prenove. Določila OPN MOL SD določajo:»celovita prenova in revitalizacija sta predvideni v obstoječih stanovanjskih soseskah. Celovita prenova je usmerjena zlasti v odpravo strukturnih in infrastrukturnih pomanjkljivosti obstoječega stanovanjskega sklada. Gre za fizično prenovo objektov, programske dopolnitve in urejanje odprtih površin zlasti v

17 soseskah, ki so bile zgrajene pred letom 1990.«Med cilji Urbanističnega načrta MOL za območja kompaktnega mesta so tudi usmerjanje razvoja karakterističnih mestnih območij, valorizacija in sanacija pripadajočih površin karakterističnih območij, tudi skozi ohranitev in povečanje obstoječega zelenja. Odstopanja od potrjene gradbene dokumentacije pomenijo kršitev predpisov, ki veljajo za to območje. Takšni posegi znižujejo vrednost soseske, ki je prav s svojo subtilno urbanistično zasnovo (kvalitetno oblikovan javni prostor in nezasičenost v gradbeni masi) prepoznana kot območje z višjo kvaliteto bivanja. Gre za zaključeno območje in se kot tako ohranja. V skladu z urbanističnimi kriteriji novogradnje objektov in dodatno zgoščevanje poselitve ter poslabševanje bivalnih pogojev, predvsem s posegi na parkirišča, javno pot in odprte zelene površine, niso dovoljeni. Pobuda za opredelitev načina urejanja z OPN MOL se upošteva. Na navedenih parcelah se spremeni način urejanja iz OPPN v OPN. Povzetek Stališče do do P. Mlekuž 947 št. 221/12, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (priključitev k EUP ČR- 417).Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 221/12, k. o. Podgorica, iz gozdnih zemljišč (Go) v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko gradnjo (priključitev k EUP ČR-417). Predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi režimi, saj se nahaja na območju naravne vrednote. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1773 Pobuda se nanaša na opredelitev javne intervencijske poti in na izris regulacijske linije ceste v Sp. Črnučah med Cesto 24. junija in Cesto Koroškega bataljona na zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice.Pobuda se nanaša na opredelitev javne intervencijske poti in na izris regulacijske linije ceste v Sp. Črnučah med Cesto 24. junija in Cesto Koroškega bataljona na zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice. Pobuda je sprejemljiva. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše regulacijske linije za določitev javne poti za vsa vozila. Z regulacijskimi linijami se izriše približno 4,00 m širok prometni koridor, enako kot je že določen prometni koridor v smeri proti vzhodu. Os za določitev javne poti za vsa vozila je v veljavnem OPN MOL ID že podana.

18 MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1774 Povzetek Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječe pešpoti (od Ceste 24. junija do Ceste Koroškega bataljona, na zemljišču parc. št. 1107/32, 1107/33, 1107/31, 1107/128 in 1107/1, k. o. Črnuče) kot javne prometne površine in z izrisom regulacijske linije v OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječe pešpoti (od Ceste 24. junija do Ceste Koroškega bataljona, na zemljišču parc. št. 1107/32, 1107/33, 1107/31, 1107/128 in 1107/1, k. o. Črnuče) kot javne prometne površine in z izrisom regulacijske linije v OPN MOL ID. Stališče do Pobuda je sprejemljiva. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco do nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše regulacijske linije za določitev javne peš poti, ki v naravi predstavlja peš pot do vrtca in peš pot v stanovanjskem naselju v Spodnjih Črnučah. Z regulacijskimi linijami se izriše 1,20 m do 2,50 m širok prometni koridor ter os prometnice. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se doriše tudi regulacijske linije in osi za določitev javnih peš poti znotraj soseske v enoti urejanja prostora ČR-449; izriše se mrežasti sistem 1,20 m do 2,50 m širokih javnih peš poti. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1775 Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječe pešpoti v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici in Mlinski poti kot javno pešpot.pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječe pešpoti v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici in Mlinski poti kot javno pešpot. Pobuda je sprejemljiva. Skladno z obstoječim stanjem v prostoru in v povezavi z evidenco nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se izriše regulacijske elemente za določitev javne peš poti, ki v naravi predstavlja komunikacijsko peš pot in intervencijsko pot v območju naselja Polanškove in Mlinske poti. Z regulacijskimi linijami se izriše do 3,0 m širok prometni koridor ter os javne peš poti. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1776 Pobuda se nanaša na vnos peš dostopov 1) od Poti k sejmišču do Vrtca Črnuče in 2) od Poti k sejmišču do pokopališča.pobuda se nanaša na vnos peš dostopov 1) od Poti k sejmišču do Vrtca Črnuče in 2) od Poti k sejmišču do pokopališča. Pobuda je delno sprejemljiva. Del, ki se nanaša na izris peš dostopa od Poti k sejmišču do pokopališča v dolžini cca. 20 m, je že vključen v OPN MOL ID. Enota urejanja prostora ČR-575, ki zajema celotno območje

19 pokopališča, je na svojem južnem robu prislonjena na prometnico, ki je sicer del sosednje enote urejanja prostora, je pa opredeljena z osjo in regulacijskimi linijami. Določila veljavnega OPN MOL ID že omogočajo ureditev komunikacijske peš poti znotraj enote urejanja prostora ČR-575 in s stikom s prometnico, ki leži na robu sosednje enote urejanja prostora. Del, ki se nanaša na izris regulacijskih elementov za določitev peš poti do osnovne šole Maksa Pečarja in vrtca Črnuče, je sprejemljiv. Izriše se regulacijske linije in os za določitev javne peš poti, ki v naravi predstavljata peš pot do vrtca in šole. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1777 Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječih otroških igrišč (otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, ob intervencijski poti južno od stolpiča 7, na zemljišču parc. št. 1855/18, k. o. Stožice in otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, pod intervencijsko potjo in severno od stolpiča 11, na zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice) kot javnih otroških igrišč v OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječih otroških igrišč (otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, ob intervencijski poti južno od stolpiča 7, na zemljišču parc. št. 1855/18, k. o. Stožice in otroško igrišče ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, pod intervencijsko potjo in severno od stolpiča 11, na zemljišču parc. št. 1855/12, k. o. Stožice) kot javnih otroških igrišč v OPN MOL ID. V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih rabah. Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. Povzetek MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1778 Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječega otroškega igrišča (ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, nad intervencijsko potjo in južno od stanovanjskega stolpiča 72A, na zemljišču parc. št. 1107/82, 1107/81, 1107/15, 1107/94, 1107/42, 1107/32, k. o. Črnuče) kot javno otroško igrišče v OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na opredelitev obstoječega otroškega igrišča (ob intervencijski poti v Sp. Črnučah, nad intervencijsko potjo in južno

20 Stališče do do od stanovanjskega stolpiča 72A, na zemljišču parc. št. 1107/82, 1107/81, 1107/15, 1107/94, 1107/42, 1107/32, k. o. Črnuče) kot javno otroško igrišče v OPN MOL ID. V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih rabah. Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1779 Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici kot javno otroško igrišče.pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob Polanškovi ulici kot javno otroško igrišče. V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih rabah. Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. Kot javno otroško igrišče je opredeljeno načrtovano otroško igrišče v središču soseske, južno od vrtca, ob Primožičevi ulici. Povzetek Stališče do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1780 Pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob Mlinski poti kot javno otroško igrišče.pobuda se nanaša na predlog opredelitve obstoječega otroškega igrišča v stanovanjskem naselju ob Mlinski poti kot javno otroško igrišče. Pobuda je sprejemljiva.

21 do V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih rabah. Obstoječa otroška igrišča se v skladu s 57. členom odloka OPN MOL ID ohranja oz. nadomešča znotraj funkcionalnih enot, saj predstavljajo odprte bivalne površine stanovanjske gradnje. Javne površine za obstoječa otroška igrišča v območju sosesk se opredeli le za tista otroška igrišča, ki spadajo med otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1781 Pobuda se nanaša na predlog novih otroških igrišč v naseljih Ježa in Nadgorica.Pobuda se nanaša na predlog novih otroških igrišč v naseljih Ježa in Nadgorica. Pobuda je sprejemljiva. Pobuda se upošteva na način, da se za naselje Ježa kot območje za ureditev javnega otroškega igrišča določi EUP ČR-520, za naselje Nadgorica pa je ureditev javnega otroškega igrišča določena že v veljavnem OPN MOL ID v EUP ČR-498. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1782 Pobuda se nanaša na predlog novega otroškega igrišča v naselju Nadgorica na dveh možnih lokacijah: ČR-217 (ZS) oz. ČR-409 (Go, zemljišče parc. št. 25/1, k. o. Nadgorica).Pobuda se nanaša na predlog novega otroškega igrišča v naselju Nadgorica na dveh možnih lokacijah: ČR-217 (ZS) oz. ČR-409 (Go, zemljišče parc. št. 25/1, k. o. Nadgorica). Vsebina je že vključena v OPN MOL ID. Pobuda glede predloga novega otroškega igrišča v naselju Nadgorica v območju EUP ČR-217 (ZS) je že vključena v OPN MOL ID. V MOL se z OPN zagotavlja enakomerno pokritost prostora in dostopnost do omrežja otroških igrišč. Zato je treba v območjih, kjer ta ni popolna, urediti nova otroška igrišča v parkovnih in rekreacijskih namenskih rabah. Otroška igrišča, ki zagotavljajo mrežo enakomerne dostopnosti, so določena kot javne površine in se pretežno nahajajo v parkovnih ali rekreacijskih namenskih rabah. Povzetek MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1783 Pobuda se nanaša na vnos lokacije nasipa ob vzhodnem delu

22 Stališče do do Črnušnjice in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN MOL ID.Pobuda se nanaša na vnos lokacije nasipa ob vzhodnem delu Črnušnjice in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN MOL ID. Vsebina je že vključena v OPN MOL ID. Pobuda glede vnosa lokacije nasipa ob vzhodnem delu Črnušnjice in severno od železniške proge v dolžini 50 m v OPN MOL ID je že vključena v OPN MOL ID. Po splošnih določilih Odloka OPN MOL ID (12. člen: drugi dopustni objekti in posegi v prostor) so vodnogospodarske ureditve (dela za vzdrževanje in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov) dopustne na celotnem območju OPN MOL ID ne glede na določbe 11. člena odloka. Povzetek Stališče do do MOL - Četrtna skupnost Črnuče 1785 Pobuda se nanaša na določitev OPPN za vzhodni del starih Črnuč (za območje med Dunajsko cesto, železniško progo LJ Kamnik, Črnušnjico in EUP ČR-523), ki naj se ga izdela hkrati z OPPN 150.Pobuda se nanaša na določitev OPPN za vzhodni del starih Črnuč (za območje med Dunajsko cesto, železniško progo LJ Kamnik, Črnušnjico in EUP ČR-523), ki naj se ga izdela hkrati z OPPN 150. Vsebina je že vključena v OPN MOL ID. OPN MOL ID dopušča uvedbo novega OPPN, saj velja, da se lahko OPPN izdela v skladu s predpisi s področja urejanja prostora za posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena s tem odlokom, če: se za območje ali manjše območje znotraj posameznega EUP izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s Strateškim prostorskim načrtom MOL za predlagano območje, gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, je na obstoječih gradbenih parcelah treba izvesti predhodno komasacijo, ni mogoče zagotoviti dostopov do gradbenih parcel, obstoječe lastništvo gradbenih parcel onemogoča racionalno gradnjo gospodarske javne infrastrukture, gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Povzetek MOL - Četrtna skupnost Črnuče Pobuda se nanaša na spremembo načina urejanja obstoječe gospodarske cone ob Brnčičevi ulici (ČR 473, ČR 545) iz OPN v OPPN s sanacijskim načrtom za varovanje okolja za obstoječe dejavnost; na prostih površinah naj se predvidijo dejavnosti, ki bodo ekološko sprejemljive; v urbanističnih pogojih naj bo podana zahteva za ozelenitev celotne cone v skladu z normativom po Odloku o OPN MOL ID; Brnčičeva ulica naj bo v celotnem poteku obojestransko zasajena z drevoredom.13. Pobuda se nanaša na

23 Stališče do do spremembo načina urejanja obstoječe gospodarske cone ob Brnčičevi ulici (ČR 473, ČR 545) iz OPN v OPPN s sanacijskim načrtom za varovanje okolja za obstoječe dejavnost; na prostih površinah naj se predvidijo dejavnosti, ki bodo ekološko sprejemljive; v urbanističnih pogojih naj bo podana zahteva za ozelenitev celotne cone v skladu z normativom po Odloku o OPN MOL ID; Brnčičeva ulica naj bo v celotnem poteku obojestransko zasajena z drevoredom. Vsebina je že vključena v OPN MOL ID. Pobuda glede uvedbe sanacijskega OPPN je že upoštevana v OPN MOL ID, saj je poleg OPPN, določenih na karti 5 (načini urejanja), dopustna izdelava OPPN v skladu s predpisi s področja urejanja prostora za posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena s tem odlokom, če: se za območje ali manjše območje znotraj posameznega EUP izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s Strateškim prostorskim načrtom MOL za predlagano območje, gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, je na obstoječih gradbenih parcelah treba izvesti predhodno komasacijo, ni mogoče zagotoviti dostopov do gradbenih parcel, obstoječe lastništvo gradbenih parcel onemogoča racionalno gradnjo gospodarske javne infrastrukture, gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Pobuda glede zahteve za ozelenitev gospodarske cone v skladu z normativom po Odloku o OPN MOL ID je že upoštevana v OPN MOL ID, saj so za EUP ČR-473 in EUP ČR-545 določeni splošni prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo, da mora biti FZP - faktor zelenih površin najmanj 15 % in da je treba v območju zelenih klinov upoštevati tudi določilo, da se FZP poveča za 5 %, število z odlokom OPN MOL ID predpisanih dreves v območjih, kjer je število dreves predpisano na hektar, pa za 20 % oziroma najmanj za eno drevo. Pobuda glede obojestranskega drevoreda na Brnčičevi ulici je že upoštevana v OPN MOL ID. Po celotni Brnčičevi ulici oz. severni tangenti je načrtovan obojestranski drevored. Povzetek Stališče do do Interna pobuda MOL 2304 Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za potrebe Vrtca Črnuče na Dunajski 400 dodatno nameni zemljišče parc. št. 589/1 del, 589/5 in 589/6, k. o. Črnuče.Pobuda se nanaša na predlog, da se v OPN MOL ID za potrebe Vrtca Črnuče na Dunajski 400 dodatno nameni zemljišče parc. št. 589/1 del, 589/5 in 589/6, k. o. Črnuče. Pobuda je sprejemljiva. Parkirna mesta za vrtec Ostržek se uredi bližje vrtcu in z boljšo dostopnostjo od predlaganih parkirnih mest na severni strani Dunajske ceste, v ČR-524, ki bodo z vrtcem povezana z novo pešpotjo. Parkirna mesta na severni strani Dunajske ceste so namenjena objektom v EUP ČR-576.

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev I. OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IZVEDBENI DEL 1. UVODNA OBRAZLOŽITEV Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) je julija 2010 sprejela

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OPPN_obrazložitev_pon_razgK

OPPN_obrazložitev_pon_razgK 0.6.5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (dopolnjen osnutek ponovna javna razgrnitev) STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD 1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

1.Vlagatelj pripombe Ime, Priimek A. Gabrovšek V. Hrastar A. Osredkar J. Trškan 2.Identifikacija pripombe Četrtna skupnost MOSTE Številka pripombe (vl

1.Vlagatelj pripombe Ime, Priimek A. Gabrovšek V. Hrastar A. Osredkar J. Trškan 2.Identifikacija pripombe Četrtna skupnost MOSTE Številka pripombe (vl A. Gabrovšek V. Hrastar A. Osredkar J. Trškan Številka (vloge) 338938 Povzetek Pripomba se nanaša na opredelitev zelenega ločilnega pasu med obstoječimi stanovanjskimi objekti in predvidenim parkiriščem

Prikaži več

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta: Projekt: ANALIZ

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta:   Projekt: ANALIZ OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: 05 36 43 410, fax.: 05 36 43 412 E-pošta: obcina@vipava.si www.vipava.si Projekt: ANALIZA stanja in trendov na področju poselitve in KRITERIJI

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje DODATEK ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI OKOLJSKEGA POROČILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) DOPOLNITVE POROČILAZA MNENJE O USTREZNOSTI LJUBLJANA, DOMŢALE,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) POROČILO ZA MNENJE O USTREZNOSTI - DOPOLNITEV LJUBLJANA, DOMŽALE, AVGUST 2017 OKOLJSKO POROČILO

Prikaži več

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IZVEDBENI NAČRT Trajnostna urbana strategija mesta Slovenj Gradec TUS MOSG 2015 2030 Datum: 29. 2. 2016 Faza: Naročnik: Občinski svet, odbori Mestna občina Slovenj Gradec Kazalo

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1871

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc OBČINA MEDVODE Cesta komandanta Staneta 12 1215 MEDVODE Datum: 15.9.2003 ZAPISNIK javne obravnave osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU... 3 2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN... 4 3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

Uradni vestnik št. 10/2018

Uradni vestnik št. 10/2018 Uradni vestnik št. 10/2018 Domžale, 26. 09. 2018, št. 10 cena z DDV: 65,09 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C,

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc Faza: predlog za pridobitev mnenj, maj 2013 Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN Ime naselja Oznaka EUP Način urejanja Namenska raba prostora / PIP (priloga

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word Logatec_NPB.doc

Microsoft Word Logatec_NPB.doc Številka: 007-28/2010-4 Datum: 20.07.2010 N E U R A D N O P R E Č I Š Č E N O B E S E D I L O Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Številka: /2017 (610) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORS

Številka: /2017 (610) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORS Številka: 350-20/2017 (610) Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBVOZNICO ŠMIHEL Namen: 1. obravnava

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več