OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET. Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET. Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov:"

Transkripcija

1 OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov: Številka: / Datum: Z A P I S N I K redne seje Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, ki je bila v sredo, , ob 18. uri v OŠ Log - Dragomer, Šolska ulica 1, Brezovica (učilnica za kemijo). PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 1. mag. Domen Cukjati SDS 2. Branko Gorjan Lista Štorklja 3. Andrej Jerman Blažič SD 4. Franc Kozjek DeSUS 5. Ivan Klenovšek NLRO do Alenka Kuzma LiDLL 7. Iztok Novak SLS 8. Tina Rebernik Kovač LiDLL Roman Remškar SDS 10. Gregor Stanišič LiDLL 11. dr. Simon Strgar LiDLL 12. Mladen Sumina LiDLL OPRAVIČENO ODSOTNA: 1. Mirjam Čuden Kocbek N.Si OSTALI PRISOTNI: 1. Miran Stanovnik, župan 2. Igor Rojec, direktor občinske uprave 3. Martin Martinčič, občinska uprava 4. Tatjana Čamernik, občinska uprava 5. Irukandji, Martin Jelovšek snemalec 6. zunanji poročevalci: - k tč. 6: mag. Mihaela Mrzlikar, ravnateljica OŠ Log - Dragomer - k tč. 9: Nataša Platovšek Vrbinc, Odvetniška pisarna Platovšek, d.o.o. 7. Občani - Gašper Kozjek - Stanislav Plevnik - Jože Remec - Stojčo Tasev Župan je prisotne seznanil, da se bo seja snemala samo za potrebe priprave zapisnika in če ima kdorkoli kakšne zadržke glede snemanja, naj se predhodno jasno izjasni, da se ga/je ne snema. Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da seji prisostvuje 12 svetnic in svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Župan je glede na prisotnost zunanje poročevalke predlagal spremembo vrstnega reda dnevnega reda, in sicer se 6. točka Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer obravnava kot 3. točka in posredoval v potrditev spremenjeni DNEVNI RED, in sicer: 1

2 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer 4. Vprašanja in pobude svetnikov 5. - Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto Potrditev Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka za leto Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer 8. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto Razno Dnevni red je bil sprejet. Župan je podal še predlog, da se pri tč. 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer izvede skrajšani postopek, in sicer da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Predlog je bil sprejet. 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji Potrdi se zapisnik 18. redne seje, z dne Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji Potrdi se zapisnik 19. redne seje, z dne

3 3. Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer Uvodno obrazložitev je posredovala mag. Mihaela Mrzlikar. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer potrdi cene najema šolskih prostorov - Predlog oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/ najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer številka 352-7/2017 z dne s Cenikom Uporabe nepremičnin v letu Vprašanja in pobude svetnikov Alenka Kuzma: Bom pa jaz vprašala. Kako je zdaj s kanalizacijo, kaj se zdaj odvija v tem času? Župan: Naša vloga je v presoji na MOP, kjer se bo presojalo o tehnični, ekonomski in pravni plati, je pa lahko rečem prednostno obravnavana, ker je to prvo povabilo in smo tako malo tega tam, da bodo lahko to relativno hitro naredili. To je bilo do sedaj najhitreje opravljeno v 4 mesecih, najhitrejša je bila vloga rešena v 4 mesecih, verjamem, da bo naša prej in to je vse kar lahko rečem. Mislim, če govorimo o sami vlogi, sicer pa kanalizacija se izvaja tudi tukaj na cesti, kot vidite na Logu, pred Mercatorjem, kjer se pač gre za sočasno gradnjo z DRSI in jaz mislim, da je tukaj, to to, kar bi lahko v tem trenutku rekli. Lahko se pohvalimo, da so tam 3 vloge in da praktično smo bili zelo pohvaljeni, da smo jo tako dobro pripravili s pomočjo RRA LUR, se pravi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je naš pripravljavec te vloge in res vzorno. Kažejo jo drugje, kako smo jo dobro pripravili. Mladen Sumina: Jaz bi pri kanalizaciji imel eno vprašanje. Mi v tem mandatu o kanalizaciji, razen o informaciji nismo v poslovniškem smislu nič razpravljali. Ali to pomeni, da so vsi dokumenti, ki so bili pripravljeni v tem pravnem smislu, so v redu. Ni bilo potrebno popravljati DIP-ov, investicijskih, itn., ali to vse štima, ali je možno, da se kaj zatakne pri teh zdaj naknadnih preverjanjih pri strokovnih službah ministrstva. Župan: Načelno ne. Mi smo zdaj v fazi, ko nas preverjajo po tehnični plati, praktično kanal po kanalu, lahko rečemo skoraj, ventil do ventila. Vse gre v pravo smer, gre za zgolj, če lahko tako rečemo kozmetične popravke, dopolnila, katera so relativno jasna in na vse imamo odgovor in to tak odgovori, ki pač stoji. Vidi se iz vloge, oni delajo na MOP, mogoče je prav, da vam povem, navzkrižno preverjanje podatkov. Veliko občin se je znašlo v tem, da so želeli nekaj več dobiti iz kohezije za kasnejše opremljanje, mogoče industrijskih con, ali pa samih območij, kjer bodo šele 3

4 gradili, pa nimajo tega še v OPN-ju, itd. in so se ujeli v temu navzkrižnemu preverjanju. Nas so preverjali in so ugotovili, da delamo pošteno, kar je tudi zelo pozitivno na njihovi strani. Mi praktično tam, kjer je bolj smotrna izvedba, bomo šli v izvedbo s pomočjo vakuma, podtlaka, sicer, ostalo pa v klasični oz. tlačni gravitacijski izvedbi, tako da po pravni poti še nismo bili preverjani, ker najprej grejo v to. Je pa prelistana cela naša vloga, ki jo moramo spet, zdaj samo dopolniti s tem, ker je spet nov obrazec predpisan v tem času, ko smo mi že oddali vlogo, je spet nov obrazec, ki je pa spet kozmetične narave, se pravi, to je samo birokratska zadeva, sicer pa ni enega kamna spotike, kjer bi lahko rekli, zdaj je pa to kritično, da bi se lahko projekt ustavil. Franc Kozjek: Kdaj bo potem javni razpis za izvajalca, potem, spomladi? Župan: Ja, v bistvu, najprej v vlogo, ko bodo oni tako daleč pregledali vlogo in se uskladili s Službo Vlade za kohezijo, bodo želeli imeti osnutek razpisne dokumentacije na MOP. Oni ga bodo ocenili, se pravi ta osnutek, ki ga bomo potem morali dati v končno obliko in računam, da bi se to zgodilo, recimo februarja, čez palec, če bi šlo vse res gladko in tudi verjamem, da bo šlo. Februarja bi lahko šel razpis ven, potem pa vemo, kako ti postopki trajajo. Franc Kozjek: Se pravi, v najboljšem primeru, po vseh pritožbah, ki bodo, verjetno. Župan: Pred počitnicami bi se začelo resno delati, govorimo resno delati, to pomeni, na območjih, kjer bomo skupaj ugotovili, da so najmanj komplicirana območja, da bodo najmanj posegala v določena območja, kjer bi lahko imeli ljudje večje težave s tem, zato ker se bo tudi sam izvajalec moral seznaniti s specifiko našega okolja itn. in tukaj naprej, bo šlo tudi za sočasno gradnjo o kateri že govorimo nekaj časa in vse to je treba nekako uskladiti z izvajalcem, ki bo takrat izbran. Branko Gorjan: Hvala lepa. Najprej bi vam čestital za zaključek v tem delu JZP Dragomer. Ne štejem si ne v čast, ne zasluge, ne nobenosti, ampak če bi takrat znali poslušati še kakšno drugo varianto, bi se rešili stroškov, pravnih stroškov. Zdaj kar je, je in se o temu ne želim več pogovarjati in tudi nima smisla komentirati. Pojdimo raje k drugi stvari, in sicer, prva stvar. Predvčerajšnjim me ni bilo doma, ampak me je žena klicala, da sta prišla en gospod in gospa, pozvonila na vrata, da zbirajo kot civilna iniciativa podpise proti industrijski coni. Me zanima, kaj se dogaja, tisti, ki ste z Loga, ali morda kdo kaj o temu ve, kaj se dogaja. Ne vem, ne poznam kdo je bil, ne kaj je bil, kaj se dogaja? To je prva stvar, da ne bi bili kaj presenečeni v zvezi s tem, jaz ne vem. Druga stvar, kar bi vam rad povedal, je to, v zvezi z Vrhovčevo. Dobro veste, da po žledu so se kamioni in kamioni, 10 in 10 in 100 in 100 kamionov lesa in to težkega peljalo po Vrhovčevi dol. Prebivalci Vrhovčeva smo mi financirali Vrhovčevo in jo potem predali v to se pravi občini. Dejstvo je, da je cesta zelo, zelo poškodovana že, dejstvo je, da se tudi 2x že, ko so počile cevi gor, je komunala samo delno, bi rekel, par cm asfalta vrgla in so luknje gor. Zdaj smo na eno prošnjo, je komunala spet prišla eno luknjo pokrit, ampak Vrhovčeva je zelo, zelo prizadeta po tej plati, to vam povem. Ljudje se že pritožujejo, me sprašujejo, kaj je s to zgodbo? V zvezi z Vrhovčevo tudi želim povedati to, da me je zelo presenetilo vsa leta, ko je štimalo z zimsko službo, tokrat je bilo katastrofa, ne. Prišel je traktor samo tam spodaj do malo gor navrh do Brigite oz. malo pod Mariničevih in do tistega križišča, kjer je tisti za veter oz. za temperaturo in tam se je zadeva nehala. Ne vem, kaj se dogaja, ampak, kar malce sem pomislil, glede na spremembo tel. št. župana in direktorja OU, da lahko to je kakšna povezava z Ljubljano, potem sem pa res včeraj izvedel, da oz. zadnjič izvedel, da zdaj je to KPL, to dela. Tega nisem vedel in moram reči, da bi bilo dobro, ne glede na to, da je nadzornik KPV, vendarle ljudje se obračajo na občino, kaj se dogaja, ali je to za elektriko, ali vodo, ali karkoli. To bi vas prosil, da se na nek način poizkušate dogovoriti, OU z ne bom rekel s komunalo, ampak predvsem z Ljubljano. Ljubljana je tista, ki to izvaja, to bi vas prosil in še zadnja stvar. Ne, to bi bilo vse. Jaz se vam lepo zahvaljujem. Ne bi želel dolgih debat okrog tega, zaključujem s to zgodbo, rad, aha, še eno zadevo. Opazil sem, da 4

5 se ponoči, tam okrog polnoči, 1 ure zjutraj, včasih ob pol 12 pelje kakšen kombi, ali pa 2, 3 skupaj, ali pa kakšni avtomobili s PR registracijo, mladi ljudje po Vrhovčevi gor v gozd. Kje se ustavijo, ne vem, ker nisem šel nikoli gledat. Enkrat vem, da je policija šla z lučjo za enim avtomobilom, to vem, ampak dejstvo je, da se je začelo nekaj dogajati. Jaz bi rekel takole, če se bo zadeva še odpirala proti Brezjem, lahko se zgodi marsikaj, še zlasti se lahko zgodi to, ker so mali otroci in pri Trčku in še pri kom drugem, da pri veliki hitrosti, ki se dogajajo z motoristi, mladimi fanti, z vsem šusom pripelje dol iz gozda, ali pa gor grejo, da ne bo kakšne nesreče. Jaz bi želel opozoriti, da tisti znak je tam, nič ne velja, ki gre proti gozdu, za koga je tu dovoljeno. Kako se bo ta problem, tega prometa rešil in nevarnosti v tej zgodbi, o kateri sem govoril, bi želel občino danes opozoriti na to zadevo, da v primeru kakšne zgodbe, da ne bi bilo kaj narobe. Hvala lepa. Župan: Bo direktor par besed, ker je v dnevnem, praktično kontaktu z izvajalcem čiščenja snega oz. pluženjem, zimske službe in bo najbolje, da on odgovori, čeprav bi lahko marsikdo od nas. Direktor: OK, kar se tiče zadnjega vprašanja, to je predvsem stvar policije, tako da tam zelo težko občina karkoli ukrene. Jaz mislim, da kot občan, lahko vedno pokličete na policijo, pa sprožite določene postopke v zvezi s tem. Kar se tiče zimske službe, jaz moram reči, da smo vsi, ne samo na občini, ampak vsi občani nezadovoljni s pluženjem takšnim, kot je. Bili smo na sestanku prejšnji teden in smo zahtevali takojšnje ukrepe. Veliko je bilo izgovorov levo ali desno, v glavnem, postavljena je bila grožnja z odpovedjo pog. Ta odpoved pog. ta trenutek je mogoče malo nesmiselna. Mi v bistvu zbiramo vse napake, ki se dogajajo in bodo potem element pri razdrtju pog., ker namreč pog. traja še 1 leto potem. Bilo je tudi zagroženo, kakšne so posledice, zaradi tega, ker če si izberemo drugega izvajalca, bodo tudi škodo iz tega naslova nosili, tako, da so se zavedali tega, kar pa bo iz tega nastalo, ne vem. Zdaj je bilo zadnje posipanje soli, precej nelogično, ampak je bilo zoper z lopato, lahko pa rečem, da isti dan sta prišla 2 delavca in sta pometala tisto sol, da je bilo malo bolj človeško narejeno, toliko o tem. Kar se tiče industrijske cone, stvari tečejo normalno. O nobeni civilni iniciativi ne vemo nič, vsi postopki tečejo normalno, v zvezi z vzhodnim in zadonim delom, tako da ne vem, če bi bilo kakšno konkretno vprašanje, OK, drugače pa težko da komentiramo. Župan: Hvala lepa, če ni več vprašanj in pobud, bi jaz zaključil to točko dnevnega reda in prehajamo na naslednjo točko. št Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Uvodno obrazložitev je posredoval župan. Naknadno obrazložitev so posredovali: dr. Simon Strga, mag. Domen Cukjati in Martin Martinčič. Mag. Domen Cukjati je na poziv župana predlagal predlog sklepa v taki obliki, kot je bilo dogovorjeno, in sicer: a) Projekti, njihove vrednosti, prioritete in obdobje izvedbe in b) Gradnja kanalizacije, čistilne naprave, vodovoda, ceste in razsvetljave se financira proračuna, državnih in EU kohezijskih sredstev in brez podeljevanja koncesij koncesionarjem. 5

6 Župan je povzel predlog sklepa, in sicer: Občinski svet Občine Log - Dragomer potrjuje seznam prioritet in način financiranja, kot je bil sprejet , s popravki. V razpravi sta sodelovala dr. Simon Strgar, mag. Domen Cukjati. Župan je predlagal, da se sklep glasi: Občinski svet Občine Log - Dragomer potrjuje seznam prioritet in način financiranja, kot je bil sprejet V nadaljnji razpravi so sodelovali: mag. Domen Cukjati, Ivan Klenovšek, dr. Simon Strgar, Andrej Jerman Blažič, Branko Gorjan in Mladen Sumina. Župan je dal na glasovanje, da lahko na OS razpravlja Stanislav Plevnik ZA: 9 PROTI: 1 - Mladen Sumina VZDRŽANA: 2 - Franc Kozjek, Tina Rebernik Kovač Predlog je bil sprejet. Stanislav Plevnik je povedal svoje mnenje. V nadaljnji razpravi so sodelovali: Franc Kozjek, Ivan Klenovšek, Andrej Jerman Blažič, Branko Gorjan, mag. Domen Cukjati in Iztok Novak. Po razpravi, je župan posredoval v sprejem naslednji Določitev prioritetne liste projektov, časovnice izvedbe in možnost koncesije Podlaga: - Zapisnik sestanka članov občinskega sveta in občinske uprave z dne Predlog popravljene prioritetne liste projektov z dne Projekti, njihove vrednosti, prioritete in obdobje izvedbe: Prioriteta Projekt Vrednost (EUR) Obdobje* P0 Odkup TC (odvisno od sodišč) Kanalizacija in čistilna naprava P1 Vodovod (samo na trasi kanalizacije) Ceste (samo na trasi kanalizacije) leta Javna razsvetljava (samo na trasi kanalizacije) Stara šola Log in središče naselja Log (1. del) (5 let) P2 Središče naselja Dragomer in pokopališče Varne občinske poti P3 Središče naselja Log (2. del) Zdravstvena postaja pri OŠ Vodovod (preostalo) Ceste (preostalo) leta P4 Javna razsvetljava (preostalo) Večnamenska dvorana pri OŠ (5 let) Meeting pointi Lukovica in Jordanov kot Ostali projekti (varstvo pred poplavami,...) Turistična točka Ferjanka OVE in URE leta P5 Center občine pri OŠ (različni projekti) Medgeneracijski center pri OŠ (5 let) Parkirišča SKUPAJ

7 *OPOMBA: Časovna dinamika je okvirna, prilagajala se bo finančnim in kadrovskim zmožnostim občine. 2. Gradnja kanalizacije, čistilne naprave, vodovoda, cest in razsvetljave se financira iz proračuna, državnih in EU kohezijskih sredstev in brez podeljevanja koncesij koncesionarjem. - Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018 Župan je prisotne seznanil z vloženimi amandmaji in posredoval obrazložitev oz. predstavil mnenje v zvezi z vloženimi amandmaji. Župan je pozval mag. Domna Cukjatija, da predstavi vsebino vloženega amandmaja. Mag. Domen Cukjati je predstavil: AMANDMA št. 1 V posebnem delu proračuna za leto 2018 se postavka» Nakup zemljišč«se poveča za EUR za namen nakupa parcel 658/8, 658/12, 658/13, 659/3, 659/6 vse k.o Log, v skupni površini 2313 m 2. V splošnem delu proračuna se postavka»500 Domače zadolževanje«poveča za EUR. Proračun ostaja uravnotežen, ker se na prihodkovni in odhodkovni strani spremeni za enak znesek. OBRAZLOŽITEV: Nakup omenjenih zemljišč je del dolgoročnega razvoja območja centralnih dejavnosti v Dragomerju, kar sledi iz na obč. svetu sprejete idejne rešitve za to območje. Urejanje krajevnih središč je del sprejete strategije razvoja Občine Log - Dragomer. Predlagan nakup zemljišč spada v sklop prioritet P1 iz prioritetne lestvice projektov. Iz javnih medijev ( je razbrati, da je Mercator v fazi intenzivne prodaje svojih nepremičnin zaradi poslovnih razlogov (zadolženosti), zaradi česar se lahko pričakuje ugodna prodajna cena. Župan je seznanil prisotne, da se s predlaganim amandmajem strinja in pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal glasovanje o vloženem amandmaju št. 1, in sicer: Amandma št. 1: V posebnem delu proračuna za leto 2018 se postavka» Nakup zemljišč«se poveča za za namen nakupa parcel 658/8, 658/12, 658/13, 659/3, 659/6 vse k.o Log, v skupni površini m 2. V splošnem delu proračuna se postavka»500 Domače zadolževanje«poveča za

8 Amandma št. 1 je bil sprejet. Župan je pozval mag. Domna Cukjatija, da predstavi vsebino vloženega amandmaja. Mag. Domen Cukjati je predstavil vsebino amandmaja in predlagal, da se predlagani znesek spremeni v : AMANDMA št. 2 V NRP se obstoječa postavka»ob Knjižnica«spremeni v»dom krajanov in knjižnica v Dragomerju«in za leto 2019 poveča vrednost iz 0 na OBRAZLOŽITEV: Ureditev Doma krajanov v Dragomerju v center družbenih dejavnosti s področja kulture, kar vključuje tudi vzpostavitev javne knjižnice, je del dolgoročnega razvoja območja centralnih dejavnosti v Dragomerju, kar sledi iz na OS sprejete idejne rešitve za to območje. Ureditev Doma krajanov v center družbenih dejavnosti s področja kulture je podobne narave kot ureditev stare OŠ na Logu v center dejavnost s področja lokalne samoupravne (sedež občine, občinska uprava, delovanje obč. sveta). Predlagana ureditev Doma krajanov spada v sklop prioritet P1 iz prioritetne lestvice projektov. Predlagan amandma smiselno povzema predlog, ki so ga podala društva (v prilogi): - Nika Gams, predsednica DVIG - Mark Winterleitner, predsednik ŠD Dragomer - Lukovica - Aleš Bravhar, predsednik PD Rega - Jožef Sevšek, predsednik DU Dragomer - Lukovica Župan je seznanil prisotne, da se s predlaganim amandmajem ne strinja, in sicer: Amandma št. 2 predlaga popravek NRP-ja, v delu ki se nanaša na obstoječo postavko»ob Knjižnica«. Predlog vsebuje zagotovitev sredstev v letu 2019 v višini ,00. Občina Log - Dragomer bo v letu 2018 pričela s postopki za izbiro izvajalca za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in nato še v letu 2018 pričela z samo izgradnjo. Ker bo potrebno pristopiti k sočasni gradnji ostale nujne infrastrukture (vodovod, JR in ceste), za katere pa potrebni obseg sredstev še ni znan, ne moremo v NRP za leto 2019 uvrstiti investicije v višini ,00. Na sestanku dne , so bile postavljene prioritete od 0 do 5. Prva prioriteta je izgradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočo spremljajočo infrastrukturo (vodovod, JR in ceste). Ostale prioritete se bodo uvrščale v bodoče proračune, na podlagi vrstnega reda prioritet, predvsem pa takrat, ko bodo za posamezno prioriteto znani viri financiranja oz. zagotovljena sredstva, ki jih mora priskrbeti Občina Log - Dragomer. V razpravi so sodelovali: dr. Simon Strgar, Mladen Sumina, Franc Kozjek, Ivan Klenovšek, Andrej Jerman Blažič, Gregor Stanišič, Branko Gorjan in mag. Domen Cukjati, ki je umaknil vloženi amandma št. 2. 8

9 Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme: - Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018, z upoštevanjem predlogov sprememb župana Občine Log - Dragomer, - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018, - sklep, da v letu 2018 ni predvidena prodaja finančnega premoženja in - izhodišča kadrovskega načrta za leto 2018, v predlaganem besedilu. 6. Potrditev Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka za leto 2018 Uvodno obrazložitev je posredoval Martin Martinčič. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2018 v predlaganem besedilu. 9

10 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer Uvodno obrazložitev je posredoval Martin Martinčič. Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. V razpravi je sodeloval Mladen Sumina. Odgovor je posredoval Martin Martinčič. Župan je po razpravi posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer, sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer v prvi obravnavi. Prva in druga obravnava se združita. Župan je posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer, sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer v predlaganem besedilu. 8. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto 2018 Uvodno obrazložitev je posredoval direktor OU. V razpravi sta sodelovala Mladen Sumina in Branko Gorjan. Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. 10

11 Župan je po razpravi posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto 2018 v predlaganem besedilu s predlogom Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, in sicer:»s tem, da se izvzame iz omenjenega Programa dela novembrsko in decembrsko redno sejo v letu 2018«. 9. Razno Župan je predlagal, da se OS seznani s problematiko TC. - Branko Gorjan je ponovno omenil problematiko nočnega dogajanja na Vrhovčevi c. oz. da na to problematiko samo opozarja in hkrati poziva občino, da morda v okviru LAS droge poizkuša ustrezno ukrepati. - Ivan Klenovšek je izrazil zanimanje glede dogajanja v zvezi s TC in vprašal, zakaj še vedno niso objavljeni vsi zvočni zapisi sej OS na spletni strani. Direktor je posredoval odgovor glede zvočnih zapisov sej OS. V razpravi so sodelovali: Branko Gorjan, mag. Domen Cukjati in Ivan Klenovšek. Med razpravo sta odgovore posredovala župan in direktor. - Dr. Simon Strgar je predlagal, da se zvočni zapisi sej posredujejo zainteresiranim svetnicam in svetnikom in predlagal, da se predstavi problematiko TC. Uvodno obrazložitev je posredoval župan, dodatno obrazložitev pa Nataša Platovšek Vrbinc. V razpravi so sodelovali: Ivan Klenovšek, Alenka Kuzma, mag. Domen Cukjati, Andrej Jerman Blažič, Franc Kozjek, dr. Simon Strgar. Med razpravo so odgovore posredovali: župan, direktor in Nataša Platovšek Vrbinc. Župan je na predlog dr. Simona Strgarja, dal na glasovanje, da lahko na OS razpravlja Jože Remec ZA: 10 VZDRŽANA: 2 - Branko Gorjan in Iztok Novak Predlog je bil sprejet. Jože Remec je podal obrazložitev in predloge. Ivan Klenovšek je zapustil sejo. 11

12 V nadaljnji razpravi so sodelovali: Alenka Kuzma, Branko Gorjan, dr. Simon Strgar, Mladen Sumina, mag. Domen Cukjati in Franc Kozjek. Župan se je zahvalil vsem za sodelovanje v obravnavi. Tina Rebernik Kovač je zapustila sejo. - mag. Domen Cukjati je opozoril na nerešeno problematiko glede predstavnika v Nadzornem odboru KPV. Odgovore med razpravo z mag. Domnom Cukjatijem, je posredoval direktor OU in tudi prebral predlog KMVVIAZ. Andrej Jerman Blažič je predlagal, da se pozove politične stranke k predlaganju kandidatov. Alenka Kuzma je seznanila prisotne, da je bil poziv političnim strankam že posredovan in da se bo na naslednji seji KMVVIAZ to tudi obravnavalo. Župan je prisotne seznanil, da je bilo izključno zaradi dela Rebeke Skalja Kure in direktorja OU pridobljenih nepovratnih sredstev za staro šolo in nadalje vsem zaželel srečno in uspešno leto Župan se je vsem zahvalil za prisotnost in zaključil sejo ob Zapisala: Tatjana Čamernik Občina Log - Dragomer Župan Miran Stanovnik, l.r. 12