OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET. Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET. Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov:"

Transkripcija

1 OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov: obcina@log-dragomer.si Številka: / Datum: Z A P I S N I K redne seje Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, ki je bila v sredo, , ob 18. uri v OŠ Log - Dragomer, Šolska ulica 1, Brezovica (učilnica za kemijo). PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 1. mag. Domen Cukjati SDS 2. Branko Gorjan Lista Štorklja 3. Andrej Jerman Blažič SD 4. Franc Kozjek DeSUS 5. Ivan Klenovšek NLRO do Alenka Kuzma LiDLL 7. Iztok Novak SLS 8. Tina Rebernik Kovač LiDLL Roman Remškar SDS 10. Gregor Stanišič LiDLL 11. dr. Simon Strgar LiDLL 12. Mladen Sumina LiDLL OPRAVIČENO ODSOTNA: 1. Mirjam Čuden Kocbek N.Si OSTALI PRISOTNI: 1. Miran Stanovnik, župan 2. Igor Rojec, direktor občinske uprave 3. Martin Martinčič, občinska uprava 4. Tatjana Čamernik, občinska uprava 5. Irukandji, Martin Jelovšek snemalec 6. zunanji poročevalci: - k tč. 6: mag. Mihaela Mrzlikar, ravnateljica OŠ Log - Dragomer - k tč. 9: Nataša Platovšek Vrbinc, Odvetniška pisarna Platovšek, d.o.o. 7. Občani - Gašper Kozjek - Stanislav Plevnik - Jože Remec - Stojčo Tasev Župan je prisotne seznanil, da se bo seja snemala samo za potrebe priprave zapisnika in če ima kdorkoli kakšne zadržke glede snemanja, naj se predhodno jasno izjasni, da se ga/je ne snema. Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da seji prisostvuje 12 svetnic in svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Župan je glede na prisotnost zunanje poročevalke predlagal spremembo vrstnega reda dnevnega reda, in sicer se 6. točka Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer obravnava kot 3. točka in posredoval v potrditev spremenjeni DNEVNI RED, in sicer: 1

2 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer 4. Vprašanja in pobude svetnikov 5. - Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto Potrditev Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka za leto Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer 8. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto Razno Dnevni red je bil sprejet. Župan je podal še predlog, da se pri tč. 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer izvede skrajšani postopek, in sicer da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Predlog je bil sprejet. 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji Potrdi se zapisnik 18. redne seje, z dne Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji Potrdi se zapisnik 19. redne seje, z dne

3 3. Potrditev predloga oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer Uvodno obrazložitev je posredovala mag. Mihaela Mrzlikar. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer potrdi cene najema šolskih prostorov - Predlog oblikovanja cen oddaje nepremičnin v uporabo/ najem za leto 2018 OŠ Log - Dragomer številka 352-7/2017 z dne s Cenikom Uporabe nepremičnin v letu Vprašanja in pobude svetnikov Alenka Kuzma: Bom pa jaz vprašala. Kako je zdaj s kanalizacijo, kaj se zdaj odvija v tem času? Župan: Naša vloga je v presoji na MOP, kjer se bo presojalo o tehnični, ekonomski in pravni plati, je pa lahko rečem prednostno obravnavana, ker je to prvo povabilo in smo tako malo tega tam, da bodo lahko to relativno hitro naredili. To je bilo do sedaj najhitreje opravljeno v 4 mesecih, najhitrejša je bila vloga rešena v 4 mesecih, verjamem, da bo naša prej in to je vse kar lahko rečem. Mislim, če govorimo o sami vlogi, sicer pa kanalizacija se izvaja tudi tukaj na cesti, kot vidite na Logu, pred Mercatorjem, kjer se pač gre za sočasno gradnjo z DRSI in jaz mislim, da je tukaj, to to, kar bi lahko v tem trenutku rekli. Lahko se pohvalimo, da so tam 3 vloge in da praktično smo bili zelo pohvaljeni, da smo jo tako dobro pripravili s pomočjo RRA LUR, se pravi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je naš pripravljavec te vloge in res vzorno. Kažejo jo drugje, kako smo jo dobro pripravili. Mladen Sumina: Jaz bi pri kanalizaciji imel eno vprašanje. Mi v tem mandatu o kanalizaciji, razen o informaciji nismo v poslovniškem smislu nič razpravljali. Ali to pomeni, da so vsi dokumenti, ki so bili pripravljeni v tem pravnem smislu, so v redu. Ni bilo potrebno popravljati DIP-ov, investicijskih, itn., ali to vse štima, ali je možno, da se kaj zatakne pri teh zdaj naknadnih preverjanjih pri strokovnih službah ministrstva. Župan: Načelno ne. Mi smo zdaj v fazi, ko nas preverjajo po tehnični plati, praktično kanal po kanalu, lahko rečemo skoraj, ventil do ventila. Vse gre v pravo smer, gre za zgolj, če lahko tako rečemo kozmetične popravke, dopolnila, katera so relativno jasna in na vse imamo odgovor in to tak odgovori, ki pač stoji. Vidi se iz vloge, oni delajo na MOP, mogoče je prav, da vam povem, navzkrižno preverjanje podatkov. Veliko občin se je znašlo v tem, da so želeli nekaj več dobiti iz kohezije za kasnejše opremljanje, mogoče industrijskih con, ali pa samih območij, kjer bodo šele 3

4 gradili, pa nimajo tega še v OPN-ju, itd. in so se ujeli v temu navzkrižnemu preverjanju. Nas so preverjali in so ugotovili, da delamo pošteno, kar je tudi zelo pozitivno na njihovi strani. Mi praktično tam, kjer je bolj smotrna izvedba, bomo šli v izvedbo s pomočjo vakuma, podtlaka, sicer, ostalo pa v klasični oz. tlačni gravitacijski izvedbi, tako da po pravni poti še nismo bili preverjani, ker najprej grejo v to. Je pa prelistana cela naša vloga, ki jo moramo spet, zdaj samo dopolniti s tem, ker je spet nov obrazec predpisan v tem času, ko smo mi že oddali vlogo, je spet nov obrazec, ki je pa spet kozmetične narave, se pravi, to je samo birokratska zadeva, sicer pa ni enega kamna spotike, kjer bi lahko rekli, zdaj je pa to kritično, da bi se lahko projekt ustavil. Franc Kozjek: Kdaj bo potem javni razpis za izvajalca, potem, spomladi? Župan: Ja, v bistvu, najprej v vlogo, ko bodo oni tako daleč pregledali vlogo in se uskladili s Službo Vlade za kohezijo, bodo želeli imeti osnutek razpisne dokumentacije na MOP. Oni ga bodo ocenili, se pravi ta osnutek, ki ga bomo potem morali dati v končno obliko in računam, da bi se to zgodilo, recimo februarja, čez palec, če bi šlo vse res gladko in tudi verjamem, da bo šlo. Februarja bi lahko šel razpis ven, potem pa vemo, kako ti postopki trajajo. Franc Kozjek: Se pravi, v najboljšem primeru, po vseh pritožbah, ki bodo, verjetno. Župan: Pred počitnicami bi se začelo resno delati, govorimo resno delati, to pomeni, na območjih, kjer bomo skupaj ugotovili, da so najmanj komplicirana območja, da bodo najmanj posegala v določena območja, kjer bi lahko imeli ljudje večje težave s tem, zato ker se bo tudi sam izvajalec moral seznaniti s specifiko našega okolja itn. in tukaj naprej, bo šlo tudi za sočasno gradnjo o kateri že govorimo nekaj časa in vse to je treba nekako uskladiti z izvajalcem, ki bo takrat izbran. Branko Gorjan: Hvala lepa. Najprej bi vam čestital za zaključek v tem delu JZP Dragomer. Ne štejem si ne v čast, ne zasluge, ne nobenosti, ampak če bi takrat znali poslušati še kakšno drugo varianto, bi se rešili stroškov, pravnih stroškov. Zdaj kar je, je in se o temu ne želim več pogovarjati in tudi nima smisla komentirati. Pojdimo raje k drugi stvari, in sicer, prva stvar. Predvčerajšnjim me ni bilo doma, ampak me je žena klicala, da sta prišla en gospod in gospa, pozvonila na vrata, da zbirajo kot civilna iniciativa podpise proti industrijski coni. Me zanima, kaj se dogaja, tisti, ki ste z Loga, ali morda kdo kaj o temu ve, kaj se dogaja. Ne vem, ne poznam kdo je bil, ne kaj je bil, kaj se dogaja? To je prva stvar, da ne bi bili kaj presenečeni v zvezi s tem, jaz ne vem. Druga stvar, kar bi vam rad povedal, je to, v zvezi z Vrhovčevo. Dobro veste, da po žledu so se kamioni in kamioni, 10 in 10 in 100 in 100 kamionov lesa in to težkega peljalo po Vrhovčevi dol. Prebivalci Vrhovčeva smo mi financirali Vrhovčevo in jo potem predali v to se pravi občini. Dejstvo je, da je cesta zelo, zelo poškodovana že, dejstvo je, da se tudi 2x že, ko so počile cevi gor, je komunala samo delno, bi rekel, par cm asfalta vrgla in so luknje gor. Zdaj smo na eno prošnjo, je komunala spet prišla eno luknjo pokrit, ampak Vrhovčeva je zelo, zelo prizadeta po tej plati, to vam povem. Ljudje se že pritožujejo, me sprašujejo, kaj je s to zgodbo? V zvezi z Vrhovčevo tudi želim povedati to, da me je zelo presenetilo vsa leta, ko je štimalo z zimsko službo, tokrat je bilo katastrofa, ne. Prišel je traktor samo tam spodaj do malo gor navrh do Brigite oz. malo pod Mariničevih in do tistega križišča, kjer je tisti za veter oz. za temperaturo in tam se je zadeva nehala. Ne vem, kaj se dogaja, ampak, kar malce sem pomislil, glede na spremembo tel. št. župana in direktorja OU, da lahko to je kakšna povezava z Ljubljano, potem sem pa res včeraj izvedel, da oz. zadnjič izvedel, da zdaj je to KPL, to dela. Tega nisem vedel in moram reči, da bi bilo dobro, ne glede na to, da je nadzornik KPV, vendarle ljudje se obračajo na občino, kaj se dogaja, ali je to za elektriko, ali vodo, ali karkoli. To bi vas prosil, da se na nek način poizkušate dogovoriti, OU z ne bom rekel s komunalo, ampak predvsem z Ljubljano. Ljubljana je tista, ki to izvaja, to bi vas prosil in še zadnja stvar. Ne, to bi bilo vse. Jaz se vam lepo zahvaljujem. Ne bi želel dolgih debat okrog tega, zaključujem s to zgodbo, rad, aha, še eno zadevo. Opazil sem, da 4

5 se ponoči, tam okrog polnoči, 1 ure zjutraj, včasih ob pol 12 pelje kakšen kombi, ali pa 2, 3 skupaj, ali pa kakšni avtomobili s PR registracijo, mladi ljudje po Vrhovčevi gor v gozd. Kje se ustavijo, ne vem, ker nisem šel nikoli gledat. Enkrat vem, da je policija šla z lučjo za enim avtomobilom, to vem, ampak dejstvo je, da se je začelo nekaj dogajati. Jaz bi rekel takole, če se bo zadeva še odpirala proti Brezjem, lahko se zgodi marsikaj, še zlasti se lahko zgodi to, ker so mali otroci in pri Trčku in še pri kom drugem, da pri veliki hitrosti, ki se dogajajo z motoristi, mladimi fanti, z vsem šusom pripelje dol iz gozda, ali pa gor grejo, da ne bo kakšne nesreče. Jaz bi želel opozoriti, da tisti znak je tam, nič ne velja, ki gre proti gozdu, za koga je tu dovoljeno. Kako se bo ta problem, tega prometa rešil in nevarnosti v tej zgodbi, o kateri sem govoril, bi želel občino danes opozoriti na to zadevo, da v primeru kakšne zgodbe, da ne bi bilo kaj narobe. Hvala lepa. Župan: Bo direktor par besed, ker je v dnevnem, praktično kontaktu z izvajalcem čiščenja snega oz. pluženjem, zimske službe in bo najbolje, da on odgovori, čeprav bi lahko marsikdo od nas. Direktor: OK, kar se tiče zadnjega vprašanja, to je predvsem stvar policije, tako da tam zelo težko občina karkoli ukrene. Jaz mislim, da kot občan, lahko vedno pokličete na policijo, pa sprožite določene postopke v zvezi s tem. Kar se tiče zimske službe, jaz moram reči, da smo vsi, ne samo na občini, ampak vsi občani nezadovoljni s pluženjem takšnim, kot je. Bili smo na sestanku prejšnji teden in smo zahtevali takojšnje ukrepe. Veliko je bilo izgovorov levo ali desno, v glavnem, postavljena je bila grožnja z odpovedjo pog. Ta odpoved pog. ta trenutek je mogoče malo nesmiselna. Mi v bistvu zbiramo vse napake, ki se dogajajo in bodo potem element pri razdrtju pog., ker namreč pog. traja še 1 leto potem. Bilo je tudi zagroženo, kakšne so posledice, zaradi tega, ker če si izberemo drugega izvajalca, bodo tudi škodo iz tega naslova nosili, tako, da so se zavedali tega, kar pa bo iz tega nastalo, ne vem. Zdaj je bilo zadnje posipanje soli, precej nelogično, ampak je bilo zoper z lopato, lahko pa rečem, da isti dan sta prišla 2 delavca in sta pometala tisto sol, da je bilo malo bolj človeško narejeno, toliko o tem. Kar se tiče industrijske cone, stvari tečejo normalno. O nobeni civilni iniciativi ne vemo nič, vsi postopki tečejo normalno, v zvezi z vzhodnim in zadonim delom, tako da ne vem, če bi bilo kakšno konkretno vprašanje, OK, drugače pa težko da komentiramo. Župan: Hvala lepa, če ni več vprašanj in pobud, bi jaz zaključil to točko dnevnega reda in prehajamo na naslednjo točko. št Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto Predstavitev zapisnika in sklepov sestanka OS in OU, dne Uvodno obrazložitev je posredoval župan. Naknadno obrazložitev so posredovali: dr. Simon Strga, mag. Domen Cukjati in Martin Martinčič. Mag. Domen Cukjati je na poziv župana predlagal predlog sklepa v taki obliki, kot je bilo dogovorjeno, in sicer: a) Projekti, njihove vrednosti, prioritete in obdobje izvedbe in b) Gradnja kanalizacije, čistilne naprave, vodovoda, ceste in razsvetljave se financira proračuna, državnih in EU kohezijskih sredstev in brez podeljevanja koncesij koncesionarjem. 5

6 Župan je povzel predlog sklepa, in sicer: Občinski svet Občine Log - Dragomer potrjuje seznam prioritet in način financiranja, kot je bil sprejet , s popravki. V razpravi sta sodelovala dr. Simon Strgar, mag. Domen Cukjati. Župan je predlagal, da se sklep glasi: Občinski svet Občine Log - Dragomer potrjuje seznam prioritet in način financiranja, kot je bil sprejet V nadaljnji razpravi so sodelovali: mag. Domen Cukjati, Ivan Klenovšek, dr. Simon Strgar, Andrej Jerman Blažič, Branko Gorjan in Mladen Sumina. Župan je dal na glasovanje, da lahko na OS razpravlja Stanislav Plevnik ZA: 9 PROTI: 1 - Mladen Sumina VZDRŽANA: 2 - Franc Kozjek, Tina Rebernik Kovač Predlog je bil sprejet. Stanislav Plevnik je povedal svoje mnenje. V nadaljnji razpravi so sodelovali: Franc Kozjek, Ivan Klenovšek, Andrej Jerman Blažič, Branko Gorjan, mag. Domen Cukjati in Iztok Novak. Po razpravi, je župan posredoval v sprejem naslednji Določitev prioritetne liste projektov, časovnice izvedbe in možnost koncesije Podlaga: - Zapisnik sestanka članov občinskega sveta in občinske uprave z dne Predlog popravljene prioritetne liste projektov z dne Projekti, njihove vrednosti, prioritete in obdobje izvedbe: Prioriteta Projekt Vrednost (EUR) Obdobje* P0 Odkup TC (odvisno od sodišč) Kanalizacija in čistilna naprava P1 Vodovod (samo na trasi kanalizacije) Ceste (samo na trasi kanalizacije) leta Javna razsvetljava (samo na trasi kanalizacije) Stara šola Log in središče naselja Log (1. del) (5 let) P2 Središče naselja Dragomer in pokopališče Varne občinske poti P3 Središče naselja Log (2. del) Zdravstvena postaja pri OŠ Vodovod (preostalo) Ceste (preostalo) leta P4 Javna razsvetljava (preostalo) Večnamenska dvorana pri OŠ (5 let) Meeting pointi Lukovica in Jordanov kot Ostali projekti (varstvo pred poplavami,...) Turistična točka Ferjanka OVE in URE leta P5 Center občine pri OŠ (različni projekti) Medgeneracijski center pri OŠ (5 let) Parkirišča SKUPAJ

7 *OPOMBA: Časovna dinamika je okvirna, prilagajala se bo finančnim in kadrovskim zmožnostim občine. 2. Gradnja kanalizacije, čistilne naprave, vodovoda, cest in razsvetljave se financira iz proračuna, državnih in EU kohezijskih sredstev in brez podeljevanja koncesij koncesionarjem. - Predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018 Župan je prisotne seznanil z vloženimi amandmaji in posredoval obrazložitev oz. predstavil mnenje v zvezi z vloženimi amandmaji. Župan je pozval mag. Domna Cukjatija, da predstavi vsebino vloženega amandmaja. Mag. Domen Cukjati je predstavil: AMANDMA št. 1 V posebnem delu proračuna za leto 2018 se postavka» Nakup zemljišč«se poveča za EUR za namen nakupa parcel 658/8, 658/12, 658/13, 659/3, 659/6 vse k.o Log, v skupni površini 2313 m 2. V splošnem delu proračuna se postavka»500 Domače zadolževanje«poveča za EUR. Proračun ostaja uravnotežen, ker se na prihodkovni in odhodkovni strani spremeni za enak znesek. OBRAZLOŽITEV: Nakup omenjenih zemljišč je del dolgoročnega razvoja območja centralnih dejavnosti v Dragomerju, kar sledi iz na obč. svetu sprejete idejne rešitve za to območje. Urejanje krajevnih središč je del sprejete strategije razvoja Občine Log - Dragomer. Predlagan nakup zemljišč spada v sklop prioritet P1 iz prioritetne lestvice projektov. Iz javnih medijev ( je razbrati, da je Mercator v fazi intenzivne prodaje svojih nepremičnin zaradi poslovnih razlogov (zadolženosti), zaradi česar se lahko pričakuje ugodna prodajna cena. Župan je seznanil prisotne, da se s predlaganim amandmajem strinja in pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal glasovanje o vloženem amandmaju št. 1, in sicer: Amandma št. 1: V posebnem delu proračuna za leto 2018 se postavka» Nakup zemljišč«se poveča za za namen nakupa parcel 658/8, 658/12, 658/13, 659/3, 659/6 vse k.o Log, v skupni površini m 2. V splošnem delu proračuna se postavka»500 Domače zadolževanje«poveča za

8 Amandma št. 1 je bil sprejet. Župan je pozval mag. Domna Cukjatija, da predstavi vsebino vloženega amandmaja. Mag. Domen Cukjati je predstavil vsebino amandmaja in predlagal, da se predlagani znesek spremeni v : AMANDMA št. 2 V NRP se obstoječa postavka»ob Knjižnica«spremeni v»dom krajanov in knjižnica v Dragomerju«in za leto 2019 poveča vrednost iz 0 na OBRAZLOŽITEV: Ureditev Doma krajanov v Dragomerju v center družbenih dejavnosti s področja kulture, kar vključuje tudi vzpostavitev javne knjižnice, je del dolgoročnega razvoja območja centralnih dejavnosti v Dragomerju, kar sledi iz na OS sprejete idejne rešitve za to območje. Ureditev Doma krajanov v center družbenih dejavnosti s področja kulture je podobne narave kot ureditev stare OŠ na Logu v center dejavnost s področja lokalne samoupravne (sedež občine, občinska uprava, delovanje obč. sveta). Predlagana ureditev Doma krajanov spada v sklop prioritet P1 iz prioritetne lestvice projektov. Predlagan amandma smiselno povzema predlog, ki so ga podala društva (v prilogi): - Nika Gams, predsednica DVIG - Mark Winterleitner, predsednik ŠD Dragomer - Lukovica - Aleš Bravhar, predsednik PD Rega - Jožef Sevšek, predsednik DU Dragomer - Lukovica Župan je seznanil prisotne, da se s predlaganim amandmajem ne strinja, in sicer: Amandma št. 2 predlaga popravek NRP-ja, v delu ki se nanaša na obstoječo postavko»ob Knjižnica«. Predlog vsebuje zagotovitev sredstev v letu 2019 v višini ,00. Občina Log - Dragomer bo v letu 2018 pričela s postopki za izbiro izvajalca za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in nato še v letu 2018 pričela z samo izgradnjo. Ker bo potrebno pristopiti k sočasni gradnji ostale nujne infrastrukture (vodovod, JR in ceste), za katere pa potrebni obseg sredstev še ni znan, ne moremo v NRP za leto 2019 uvrstiti investicije v višini ,00. Na sestanku dne , so bile postavljene prioritete od 0 do 5. Prva prioriteta je izgradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočo spremljajočo infrastrukturo (vodovod, JR in ceste). Ostale prioritete se bodo uvrščale v bodoče proračune, na podlagi vrstnega reda prioritet, predvsem pa takrat, ko bodo za posamezno prioriteto znani viri financiranja oz. zagotovljena sredstva, ki jih mora priskrbeti Občina Log - Dragomer. V razpravi so sodelovali: dr. Simon Strgar, Mladen Sumina, Franc Kozjek, Ivan Klenovšek, Andrej Jerman Blažič, Gregor Stanišič, Branko Gorjan in mag. Domen Cukjati, ki je umaknil vloženi amandma št. 2. 8

9 Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme: - Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018, z upoštevanjem predlogov sprememb župana Občine Log - Dragomer, - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018, - sklep, da v letu 2018 ni predvidena prodaja finančnega premoženja in - izhodišča kadrovskega načrta za leto 2018, v predlaganem besedilu. 6. Potrditev Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka za leto 2018 Uvodno obrazložitev je posredoval Martin Martinčič. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi. Ker ni bilo razprave, je župan posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2018 v predlaganem besedilu. 9

10 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer Uvodno obrazložitev je posredoval Martin Martinčič. Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. V razpravi je sodeloval Mladen Sumina. Odgovor je posredoval Martin Martinčič. Župan je po razpravi posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer, sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer v prvi obravnavi. Prva in druga obravnava se združita. Župan je posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer, sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer v predlaganem besedilu. 8. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto 2018 Uvodno obrazložitev je posredoval direktor OU. V razpravi sta sodelovala Mladen Sumina in Branko Gorjan. Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. Mnenje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil predsednik mag. Domen Cukjati. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavil Ivan Klenovšek. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je predstavil predsednik Branko Gorjan. 10

11 Župan je po razpravi posredoval v sprejem naslednji Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Log - Dragomer za leto 2018 v predlaganem besedilu s predlogom Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, in sicer:»s tem, da se izvzame iz omenjenega Programa dela novembrsko in decembrsko redno sejo v letu 2018«. 9. Razno Župan je predlagal, da se OS seznani s problematiko TC. - Branko Gorjan je ponovno omenil problematiko nočnega dogajanja na Vrhovčevi c. oz. da na to problematiko samo opozarja in hkrati poziva občino, da morda v okviru LAS droge poizkuša ustrezno ukrepati. - Ivan Klenovšek je izrazil zanimanje glede dogajanja v zvezi s TC in vprašal, zakaj še vedno niso objavljeni vsi zvočni zapisi sej OS na spletni strani. Direktor je posredoval odgovor glede zvočnih zapisov sej OS. V razpravi so sodelovali: Branko Gorjan, mag. Domen Cukjati in Ivan Klenovšek. Med razpravo sta odgovore posredovala župan in direktor. - Dr. Simon Strgar je predlagal, da se zvočni zapisi sej posredujejo zainteresiranim svetnicam in svetnikom in predlagal, da se predstavi problematiko TC. Uvodno obrazložitev je posredoval župan, dodatno obrazložitev pa Nataša Platovšek Vrbinc. V razpravi so sodelovali: Ivan Klenovšek, Alenka Kuzma, mag. Domen Cukjati, Andrej Jerman Blažič, Franc Kozjek, dr. Simon Strgar. Med razpravo so odgovore posredovali: župan, direktor in Nataša Platovšek Vrbinc. Župan je na predlog dr. Simona Strgarja, dal na glasovanje, da lahko na OS razpravlja Jože Remec ZA: 10 VZDRŽANA: 2 - Branko Gorjan in Iztok Novak Predlog je bil sprejet. Jože Remec je podal obrazložitev in predloge. Ivan Klenovšek je zapustil sejo. 11

12 V nadaljnji razpravi so sodelovali: Alenka Kuzma, Branko Gorjan, dr. Simon Strgar, Mladen Sumina, mag. Domen Cukjati in Franc Kozjek. Župan se je zahvalil vsem za sodelovanje v obravnavi. Tina Rebernik Kovač je zapustila sejo. - mag. Domen Cukjati je opozoril na nerešeno problematiko glede predstavnika v Nadzornem odboru KPV. Odgovore med razpravo z mag. Domnom Cukjatijem, je posredoval direktor OU in tudi prebral predlog KMVVIAZ. Andrej Jerman Blažič je predlagal, da se pozove politične stranke k predlaganju kandidatov. Alenka Kuzma je seznanila prisotne, da je bil poziv političnim strankam že posredovan in da se bo na naslednji seji KMVVIAZ to tudi obravnavalo. Župan je prisotne seznanil, da je bilo izključno zaradi dela Rebeke Skalja Kure in direktorja OU pridobljenih nepovratnih sredstev za staro šolo in nadalje vsem zaželel srečno in uspešno leto Župan se je vsem zahvalil za prisotnost in zaključil sejo ob Zapisala: Tatjana Čamernik Občina Log - Dragomer Župan Miran Stanovnik, l.r. 12

OBČINA LOG - DRAGOMER

OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/750 77 00 e-naslov: obcina@log-dragomer.si Številka: 032-2/2016-12 Datum: 2. 3. 2016 Z A P I S N I K 1

Prikaži več

OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov: Številka

OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/ e-naslov: Številka OBČINA LOG - DRAGOMER OBČINSKI SVET Dragomer, Na Grivi 5 p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici tel.: 01/750 77 00 e-naslov: obcina@log-dragomer.si Številka: 032-1/2018-34 Datum: 7. 3. 2018 Z A P I S N I K 1

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3)

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3) SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE GORE Turje 20 1431 Dol pri Hrastniku Turje, 23.09.2015 ZAPISNIK Navzoči člani sveta KS Turje - Gore: Ladislav Železnik, Tina Peklar, Stane Polak, Vojka Grešak Kramžar, Stojan

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 Dodatno gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v ČETRTEK, 16. maja 2019, ob 18. uri

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila 20.12.2011 ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica. Na

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. Številka: 9000-0004/2016-12 Datum: 20.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc

predlog_zapisnika_30_redne_seje.doc OBČINSKI SVET OBČINE TRBOVLJE Številka: 901 14/2013 1 Datum: 23. 1 2013 Z PREDLOG SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je bila v ponedeljek, 16. 1 2013 ob 18.00 uri

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18. Številka: 900-0001/2019-2 Datum: 31. 1. 2019 Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 31. 1. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Borovnica. Sejo občinskega

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več