Občina Renče - Vogrsko

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občina Renče - Vogrsko"

Transkripcija

1 Občina Renče - Vogrsko december 2007 leto 1 številka 11 Občina Renče - Vogrsko foto: Prva občinska jelka st. 4 st. 8 Občinska volilna komisija POROČILO O IZIDU VOLITEV V KS Intervju: Radivoj Pahor- pesnik in filozof SVOBODA, NE OBLAST! Občinski list Občina Renče - Vogrsko

2 beseda uredništva, župana Beseda uredništva Mineva prvo leto delovanja naše nove občine. Minilo je v nastajanju, oblikovanju svojih operativnih organov in odklapljanju od bivše skupne občine, snovanju načrtov in tudi z začetki in izvedbo konkretnih del. Istočasno pa bo kmalu minilo tudi leto od izdaje prve številke prav tako na novo osnovanega Občinskega lista. V začasnem uredništvu smo bili zbrani pravi časnikarski amaterji, vendar pa ljubitelji lepe besede in polni želja po informiranju občanov. Želeli smo soustvarjati dobro vzdušje pri nastajanju naše občine. Želeli smo spodbuditi boljše spoznavanje prebivalcev treh krajevnih skupnosti, ki so se odločile za skupno pot v občini Renče Vogrsko. Prepričani smo, da prava informacija o problemih, dogajanjih in načrtovanjih v posameznem kraju prav gotovo pripomore k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Tako informiranje pa je tudi v pomoč tistim, ki vodijo in načrtujejo aktivnosti v občini. Ali smo v dosedanjih številkah Občinskega lista (skupaj z uradnimi objavami deset) s tem uspeli, ste vi, občani in bralci najboljši ocenjevalci. List poskušamo iz številke v številko izpopolnjevati in izboljševati. Uredniški odbor je v nekoliko spremenjeni sestavi dobil štiriletni mandat, vendar menimo, da bo pestrost in zanimivost odvisna tudi od vas, soustvarjalcev, ki poročate in pošiljate fotografije o delu v društvih, klubih ter z raznih prireditev in manifestacij. Pred nami so praznični dnevi. Miklavž, Božič, Dan samostojnosti, Novo leto dajejo decembru poseben čar. Od najmlajših do najstarejših se prepustimo toku praznovanj, pričakovanj, čarobnemu utripu luči, nakupovalni mrzlici, obdarovanju, prijazni in topli besedi najbližjim, sosedom, prijateljem, sodelavcem, znancem Naj vam v imenu uredništva zaželim vesela praznovanja, polna doživetij in radosti ter voščim obilo sreče, zdravja, uspehov in zadovoljstva v Novem letu 2008! Enake želje in voščila namenjamo tudi županu, podžupanu, sodelavcem v občinski upravi in svetnikom. Boris Arčon BESEDA ŽUPANA ALEŠA BUCIKA Ugotavljam, da je bila odločitev občanov, da ustanovijo svojo občino, absolutno pravilna. Danes namreč vidimo in ugotavljamo, kakšne možnosti razvoja imajo ti kraji in to območje tako na področju infrastrukture kot na področju družbenega in družabnega življenja. V občini smo izboljšali kvaliteto razmer v vrtcih - podaljšali smo odpiralni čas vrtcev v Renčah. Letos smo tudi obnovili strope na hodnikih v stavbi osnovne šole, preuredili smo šolsko kuhinjo in zgradili obračališče za avtobuse ob osnovni šoli. Ustanovili smo tudi modelarski klub in športnim društvom, predvsem ŠD Partizan omogočili boljše razmere za delovanje. Na področju sociale smo poskrbeli za nagrade ob rojstvu otrok, letos je luč sveta zagledalo kar 39 občanov. Z novim proračunskim letom uvajamo delno nadomestilo za učbenike osnovnošolskih otrok. Veliko sredstev smo namenili za starejše občane v domu upokojencev in ljudem, ki so potrebni posebne nege na domu. Seveda smo denar namenili tudi društvom upokojencev v vseh treh krajevnih skupnostih za redno delovanje in srečanja. V maju 2008 načrtujemo medkrajevno srečanje upokojencev cele občine. Največ denarja smo seveda namenili za urejanje osnovne komunalne infrastrukture, saj je bilo stanje zelo kritično. Med največjimi investicijami, ki nas čakajo v naslednjem letu, je rekonstrukcija ceste Vogrsko- Volčja Draga, kjer smo uspeli pridobiti tudi sredstva države in Evropske Unije. V naslednjem letu pa pričakujemo začetek izgradnje renške obvoznice od novega mostu do Goriških opekarn in izgradnjo optičnega omrežja v Renčah. Pripravljamo projekte revitalizacije vaških jeder v vseh treh krajevnih skupnostih. Izdelana je tudi programska zasnova za temeljito obnovo kulturnega doma v Bukovici, kjer naj bi nastalo upravno središče in bodo ljudje na enem mestu lahko rešili večino vsakodnevnih potreb. Izvedli smo volitve v svete krajevnih skupnosti, ki naj bi ohranjali pozitivno energijo ljudi in pomagali novi občini k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju. Zato čestitam vsem novoizvoljenim članom svetov in njihovim predsednikom, pa tudi športnikom za dosežene uspehe. Vsem občanom pa želim uspešno, zdravo in veselo leto Občinski list Občina Renče - Vogrsko

3 Gradbišče Vogrsko Most Volčja Draga investicije Urejanje cest v občini Renče - Vogrsko v polnem zamahu DELA NA VEČ ODSEKIH Trenutno v naši občini potekajo dela na več cestnih odsekih. Prenova ceste Dombrava-Vogrsko se počasi približuje zaključku. V sklopu prenove je bil poleg obnove vozišča postavljen tudi nov pločnik in javna razsvetljava, položili pa so tudi nov telefonski kabel. Pričenja se delo na odseku državne ceste, ki povezuje Vogrsko in Volčjo Drago, in sicer med mostom čez potok Lijak in priključkom v Volčji Dragi. Poleg obnove vozišča bodo dela obsegala še postavitev novega pločnika, kanalizacije in javne razsvetljave. Dela bodo predvidoma zaključena v manj kot letu dni. Trenutno poteka tudi širitev mostu na državni cesti v Volčji Dragi pri Ultrapacu, ki naj bi cesto razbremenil in preusmeril težji tovorni promet proti Dombravi, kjer se bo zgradil nov cestni priključek. Vzdrževalna dela potekajo tudi na cesti od Bukovice proti Renčam, ki jim bo v prihodnosti sledila temeljita prenova omenjenega odseka. Renče naj bi v prihodnjem letu pridobile tudi novo telekomunikacijsko omrežje. V času del bo promet na omenjenih cestah oviran, zato občane prosimo za strpnost in razumevanje. K.M. Občinski list URADNO GLASILO OBČINE RENČE-VOGRSKO Število izvodov je 1300 in ga prejmejo vsa gospodinjstva brezplačno. Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga Uredništvo: Alenka Gregorič, Nataša Podgornik, Bogo Rusjan, Alenka Klančič, Boris Arčon, Alma Vovk in Katjuša Žigon Oblikovanje in grafična postavitev: Matjaž Bizjak Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o. December 2007 Cesta Renče - Bukovica PRISPEVKE PRIČAKUJEMO na info@rence-vogrsko.si s pripisom ZA OBČINSKO GLASILO. Občinski list Občina Renče - Vogrsko 3

4 iz občine Novost v občini - brezplačne informacije in svetovanje v izobraževanju KAKOVOSTNO, ZAUPNO IN NEPRISTRANSKO Velikokrat slišimo odrasle, ki postavijo otroku vprašanje: Kaj boš po poklicu, ko boš velik? Takrat zveni to vprašanje zelo lahkotno, postane pa zelo zahtevno, ko gre zares. Tudi odrasli se pogosto znajdejo pred vprašanjem, kje in kako nadaljevati poklicno pot. Še zlasti tedaj, ko izgubijo zaposlitev, pred tem pa so opravljali poklic, ki zaradi tehnološkega razvoja ni več potreben. Danes bomo morda večkrat v življenju in popolnoma nenapovedano vsi potrebovali informacijo in nasvet o tem, kaj storiti potem. Zato je zelo pomembno, da imamo vsi zagotovljen enostaven dostop do informiranja in svetovanja v izobraževanju. Ljudska univerza Nova Gorica je s svojimi tremi svetovalnimi službami (Svetovalnim Središčem ISIO Nova Gorica, Centrom za informiranje in poklicno svetovanje CIPS in Mobilno svetovalno službo) za to dobro poskrbela, saj je informiranje in svetovanje v izobraževanju približala vsem. Informacije za vse Svetovalno središče ISIO vodi svetovalka Ksenija Petek, ki glede na posameznikove potrebe nudi kakovostno, zaupno, nepristransko in brezplačno informiranje in svetovanje v vseh fazah: pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po zaključku izobraževanja. Namenjeno je zaposlenim, ki si želijo pridobiti ali nadgraditi formalno stopnjo izobrazbe ali se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela in osebni razvoj; brezposelnim, ki želijo razširiti in nadgraditi svoja znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela; mlajšim odraslim, ki si oblikujejo poklicni cilj, in starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v neformalnem izobraževanju za prosti čas in osebni razvoj. Ljudska univerza Nova Gorica je informativno-svetovalno dejavnost nadgradila. Marca 2006 smo ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport, Evropskega socialnega sklada in s pomočjo partnerjev odprli Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske, v sklopu katerega deluje Cen- ter za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS). S tem smo informacije in svetovanje o nadaljnjem izobraževanju približali šolski mladini na vseh stopnjah šolanja, študentom, mladim, ki trenutno iz različnih vzrokov nimajo dostopa do informiranja in poklicnega svetovanja (osipniki), brezposelnim, ki potrebujejo informacije ali poglobljeno svetovanje pri iskanju zaposlitve in odločanju za dodatno izobraževanje. Mobilna svetovalna služba Celotno informativno-svetovalno ponudbo smo v letošnjem šolskem letu, ob podpori občin Renče-Vogrsko, Brda, Kanal, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba, povezali v mobilno svetovalno službo. Tako imate tudi v občini Renče-Vogrsko zagotovljen enostaven dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih in priložnostih. Vsak prvi in tretji torek v mesecu, med 15. in 17. uro lahko v OŠ Renče dobite brezplačne informacije o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje in prosti čas ter nasvete pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja, premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem. Za dodatne informacije me lahko pokličete na telefonsko številko (Anja). Z veseljem vam bom pomagala. Anja Nemec Občina Renče-Vogrsko OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3) je Občinska volilna komisija Občine Renče-Vogrsko dne sprejela naslednje POROČILO O IZIDU VOLITEV Občinska volilna komisija Občine Renče-Vogrsko je na seji dne ugotovila naslednje izide prvih volitev članov svetov krajevnih skupnosti, ki so bile 11. novembra 2007: Novo izvoljeni predsedniki svetov KS: Kerševan Kazimir, Vogrsko Vanda Ožbolt, Bukovica - Volčja Draga Alenka Gregorič, Renče 4 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

5 iz občine KS BUKOVICA VOLČJA DRAGA VE št. 1 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Dušan Dominko 80 2 Karmen Furlan 83 3 Slavka Šibav 88 4 Rafael Černic 58 5 Darko Kerševan 98 6 Aleksander Gorjup 161 VE št. 2 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Stanko Šemrl Vanda Ožbot Bernard Valič 49 4 Goran Keber Dušan Nemec Adrijan Krašnja 58 KRAJEVNA SKUPNOST RENČE VE št. 3 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Zdenko Zorn Katjuša Žigon Gregor Kobal 94 4 Harij Mozetič 218 VE št. 4 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Ivan Gregorič Darjo Gregorič Nuraga Omerovič Martin Križman 201 VE št. 5 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Nevo Pregelj Alenka Gregorič Uroš Kobal Franko Ciglič 84 5 Katja Soban-Černe 55 KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO VE št. 6 Zaporedna št. Kandidat Št. glasov 1 Miloš Gregorič Vera Mozetič 91 3 Maja Marcovich 83 4 Borut Žižmond Janko Furlan Jožko Kravos Boris Živec Andrejina Rijavec Jože Gorjan Katarina Valič Pavel Fornazarič Andrej Kikelj Robert Gregorič Aleksander Fornazarič Kazimir Kerševan Samuel Baša 145 Za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Renče-Vogrsko so v posameznih krajevnih skupnostih in v posameznih volilnih enotah dobili mandate naslednji kandidati: KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA VOLČJA DRAGA VE št Aleksander Gorjup, roj , Bukovica 77, Volčja Draga 2. Darko Kerševan, roj , Bukovica 3, Volčja Draga 3. Slavka Šibav, roj , Bukovica 27b, Volčja Draga VE št Vanda Ožbot, roj , Volčja Draga 79, Volčja Draga 2. Stanko Šemerl, roj , Volčja Draga 13a, Volčja Draga 3. Goran Keber, roj , Volčja Draga 10b, Volčja Draga KRAJEVNA SKUPNOST RENČE VE št Katjuša Žigon, roj , Renški Podkraj 39, Renče 2. Harij Mozetič, roj , Renški Podkraj 20, Renče 3. Zdenko Zorn, roj , Trg 65, Renče VE št Martin Križman, roj , Žigoni 121, Renče 2. Darjo Gregorič, roj , Žigoni 133, Renče 3. Ivan Gregorič, roj , Žigoni 22, Renče VE št Nevo Pregelj, roj , Mohorini 2, Renče 2. Alenka Gregorič, roj , Lukežiči 3a, Renče 3. Uroš Kobal, roj , Oševljek 3c, Renče KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO VE št Miloš Gregorič, roj , Dombrava 5a, Volčja Draga 2. Boris Živec, roj , Vogrsko 64g, Volčja Draga 3. Kazimir Kerševan, roj , Vogrsko 156b, Volčja Draga 4. Aleksander Fornazarič, roj , Vogrsko 84, Volčja Draga 5. Janko Furlan, roj , Vogrsko 43a, Volčja Draga 6. Katarina Valič, roj , Vogrsko 7a, Volčja Draga 7. Robert Gregorič, roj , Vogrsko 11, Volčja Draga Številka: / Bukovica, Patricij Bratuž l.r. Predsednik OV Občinski list Občina Renče - Vogrsko 5

6 iz občine Sofinanciranje športa in kulture naše občine Renče - Vogrsko VRATA SO ODPRTA ZA VSE V naši občini Renče-Vogrsko smo izvedli prvi javni razpis za sofinanciranje športa in kulture v letu 2007 in zato se mi zdi pomembno, da Vas o tem seznanim. Vse občine so po zakonu o športu dolžne finančno pomagati športnim društvom in klubom za program športa. Pripravljanje pravilnika in meril, kar je pogoj za objavo javnega razpisa v javnem časopisju, je bilo dokaj zahtevno delo. Nalogo sem si zadal, ker naša občinska uprava še ni bila kadrovsko popolna ter fizično ni bila sposobna pripraviti pravilnik z merili. Vedel sem, da so klubi in društva brez finančnih sredstev, ter da je s tem ovirano njihovo delovanje. Za pripravo pravilnika z merili sem začel zbirati podatke od sosednjih občin in moram se jim zahvaliti za pomoč, še posebej pa Robertu Cenčiču. Pravilnik z merili, ki so njegov sestavni del, nam je uspelo uskladiti z Zakonom o športu in Nacionalnim programom športa ter ga predstaviti komisiji za družbene dejavnosti. Komisija se je z njim strinjala. S potrditvijo na občinskem svetu je bil izpolnjen pogoj za javni razpis, ki je potekal med poletnimi počitnicami. Na razpis se je prijavilo 16 prijaviteljev. Ko je komisija za šport pregledovala prijave in ugotavljala skladnost z razpisnimi pogoji, je ugotovila, da vsi niso izpolnjevali pogojev in nekatere je morala zavrniti. Z vsemi prijavljenimi na razpis je bil sklican sestanek, ki so se ga udeležili župan Aleš Bucik, komisija za šport in zunanji sodelavec Robert Cenčič. Po pozdravu župana je sledilo pojasnilo o poteku razpisa, o napakah, ki so se pojavile, ter kako jih bomo v naslednjem letu odpravili. Vsi so se z razlago strinjali in poskušali razumeti, da kot nova občina zaradi časovne stiske in zakonske procedure javnega razpisa prej nismo mogli izpeljati. Po enakem postopku se je odvijal tudi razpis za kulturo. Seveda nekoliko lažje, ker je bil samo eden prijavitelj - Kulturno turistično društvo z Vogrskega. Za šport in kulturo je bilo v letošnjem letu namenjeno za naša društva in klube 20 odstotkov več finančnih sredstev, kot prejšnje leto, ko smo bili še pod Mestno občino Nova Gorica. V občini si želimo, da bi se čim več ljudi vključilo v programe športa in kulture, saj so vrata prav za vse enako odprta. Zato so naši načrti za leto 2008 povečati sredstva za programe športa in kulture in s tem še bolj poskrbeti za mlade, manj mlade in starejše. V planu za naslednje leto je posodobitev športnega parka v Renčah (skupno ogrevanje, razna igrišča ter atletska steza, kotalkališče, telovadnica, balinišče), izgradnja zunanjega igrišča na Vogrskem in popravilo zunanjega igrišča z okolico v Bukovici. Z veliko volje, trdega dela in prijavljanja na razpise bomo seveda z Vašo pomočjo plan dosegli, da bo v zadovoljstvo nas vseh. Ker smo na koncu leta, bom izkoristil priložnost in Vam vsem skupaj zaželel polno zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva v novem letu 2008, naši občini pa naprej po začrtani poti in da bi se nam uresničili vsi načrti in plani v novem letu. Podžupan Radovan Rusjan 6 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

7 OBČINSKI SIMBOLI - IDENTITETA OBČINE O simbolih, ki bi predstavljali našo občino, je bilo že veliko povedanega. Na prvi seji po poletnih počitnicah, 18. oktobra (to je bila že 9. redna seja) pa smo občinski svetniki dokončno sprejeli grb in zastavo. Pomembno sprejetje simbolov naše občine podaja dokončno podobo naših krajev. občinski simboli Svetniki smo potrdili predlog Vinka Jarca. Ko smo predlog predstavili v eni izmed prvih številk občinskega glasila, je župan občane pozval, naj svoje predloge, pobude in ideje sporočijo občinski upravi. Ker sta na občino prispela le dva predloga, so svetniki na 7. seji odločili, da se razpis podaljša do 31. avgusta. Komisija za družbene dejavnosti je nato v septembru podrobno preučila sedem prispelih predlogov. Trije v ožjem izboru V ožji izbor so prišli trije, ki jih je komisija ponovno obravnavala. Predlogi grbov so morali izpolnjevati veliko število kriterijev: videz in prvi vtis, ki ga pusti grb, vsebinski pomen postavljenih simbolov v grbu, razpoznavnost, barvna usklajenost, povezanost simbolov z našimi kraji ter zanimiv kriterij, ki je prav zaradi njegove posebnosti tudi zelo pomemben; člani komisije so se namreč ob posameznem predlogu vprašali, ali bi ga naši otroci znali narisati. Največ kriterijev in najbolje jih je izpolnjeval prav predlog Vinka Jarca. Ocene vseh predlogov in izbrani predlog je nato komisija posredovala občinskemu svetu. Le ta se je z predlogom strinjal in z večino sprejel predlagani odlok, ki opredeljuje grb, zastavo in žig. Odlok, ki se sprejema dvostopenjsko, je bil tokrat zaradi nujnosti njegove uporabe sprejet po hitrem postopku. V njem so simboli naše občine dokončno in podrobno določeni: Grb Občine Renče- Vogrsko ima obliko ščita in je povzetek Grb Občine Renče - Vogrsko najstarejših simbolov na območju občine. Sestavljen je iz dveh delov. Zgornja polovica simbolizira jeguljo, ki je značilnost občinskih voda. Spodnja polovica je simbol strešnega venca renškega gradu. Grb je opečnate barve, kar simbolizira Zastava tradicijo opekarstva v vaseh in zaselkih občine. Odlok natančno predpisuje tudi barvo grba, kje in kdaj se uporablja ter protokol same uporabe. Občinska zastava Večini občanov je sprejeti grb že dodobra poznan, kar pa ne velja za zastavo naše občine. Ta sicer mora vsebovati simbole grba, vendar pa ne sme biti njegova kopija. Tako je sestava zastave v odloku opredeljena v naslednjem vrstnem redu: Zgornja tretjina zastave je opečnate barve in ima v sredini simbol strešnega venca renškega gradu. Simbol je bele barve in obrobljen je s temno rdečo barvo. Srednji del je opečnate barve in simbolizira opekarstvo v Bukovici in Volčji Dragi. Spodnja tretjina je opečnate barve. V sredini je simbol jegulje v beli in opečnati barvi. Simbol je obrobljen z belo in temno rdečo barvo. Tudi za zastavo odlok točno opredeljuje nianse barv in razmerja ter protokol uporabe. Odlok določa tudi žiga občine in župana. Sprejeti simboli so identiteta naše občine in nas občanov, zato jih spoštujmo in poskrbimo, da njihova uporaba ne bo krnila ugleda naše občine. Nataša Podgornik Občinski list Občina Renče - Vogrsko 7

8 intervju Radivoj Pahor- pesnik in filozof SVOBODA, NE OBLAST! vsebino, kakršna bi mogla slediti željam naše mladosti. Res, leteli smo, bilo je kot v nekakšnem transu, saj si ne morem misliti, da smo resnično opravili toliko dela in zapolnili toliko dejavnosti. Včasih se prav okregam, saj smo bili skoraj preveč»odrasli«. Šli smo za smerjo, ki se nam je zdela dobra, perspektivna, tudi osrečujoča. Če pomislim na tisti čas se mi zdi, kakor da bi spontano nadaljevali nekakšen zgodovinski proces osvobajanja, ki je bil prisoten pri naših ljudeh skozi stoletja, še zlasti pod fašizmom in med narodnosvobodilnim bojem. Obsedla nas je ideja slovenstva in družbene enakosti. Radivoj, tudi letos si imel kar nekaj odmevnih literarnih nastopov: v Gorici s pesnikom Jurijem Paljkom in literarnim kritikom Zoltanom Janom, v Divači s pesnico in predsednico književnikov Primorske Ines Cergol ter pesnikoma in urednikoma iz Trsta Marijem Čukom in Acetom Mermoljo, s pesmimi si se predstavil na Premu, kjer vsako leto poteka literarni festival v spomin Dragotinu Ketteju, prepričljiv zapis o tebi in tvoji poeziji je objavila italijanska revija z mednarodnim ugledom Il Convivio, trimesečnik za poezijo, umetnost in kulturo, pred nedavnim pa je Evald Flisar, urednik ugledne in tudi najstarejše slovenske literarne revije Sodobnost napovedal objavo tvojih novejših pesmi... Vse kaže, da ti ustvarjalni duh še ni usahnil! Bo torej kmalu nastala tudi nova knjiga?»nova knjiga je v zaključni fazi, morda bo izšla še letos, ne vem. Pripravil sem nekakšno delno pesniško retrospektivo,»grekosladki«izbor iz moje prve zbirke Tudi to je pot, pri čemer sem si dovolil več avtorskih posegov v tekste. Pesmi sem naslovil ter jih razvrstil v tri sklope in pridal še nekaj neobjavljenih novejših. Zbirko sem poimenoval z verzom: niti črke več in roža bo moja. Pisava je, kakor v prvi zbirki, brez ločil in drugih pravopisnih značilnosti, umestil sem le nekaj potrebnih akcentov. Knjigo je opremil Milovan Valič, profesor likovne vzgoje, spremno besedo pa je napisal literarni kritik Bojan Bratina, sicer tudi profesor slovenskega in ruskega jezika ter književnosti. Zelo si želim, da bi se ob predstavitvi srečali vsi, ki ste tako ali drugače pospremili v svet tudi prvo knjigo ter moje knjige in eseje zadnjih let.«da nekaj bo iz tega fanta je bilo videti že tedaj, ko sva skupaj gulila osnovnošolske klopi. Okrog tebe smo se zbrali prijatelji, ki nam je pisanje šlo bolj od rok, in ustanovili smo literarni krožek. Pisali smo pesmi, črtice, zgodbe iz šolskega življenja in vaškega dogajanja. Že v prvem letu delovanja je krožek pričel izdajati šolsko glasilo, v katerem smo objavljali svoje prispevke. Ti si bil kot glavni urednik tudi motor vsega delovanja. Med drugim pa si vodil šolsko zadrugo, mladinsko organizacijo... Kar smo tedaj počeli ni bil zavržen čas. Morda pa ni bilv celoti izpolnjen z vso Rodili smo se v prvih povojnih letih, mnogi še v tedanji coni A v tistem njenem delu, ki je bil zaradi ognjevitih zahtev ljudstva, in kljub nasprotovanju zaveznikov, leta 1947 priključen Sloveniji in Jugoslaviji. Naša generacija je v otroških letih doživela znamenito tržaško krizo 1953/54. V domišljiji smo se nekateri že videli med partizani... naši starši pa so se bali vojne, po svojih močeh so se pripravljali tudi na najhujše. Spominjam se, da so meni od nekod»pričarali«celo»gojzarce«, visoke usnjene čevlje, če bo treba v»gmajno«, če bomo morali bežati... In ravokar smo vstopili v prvi razred. Učilna zidana je torej odprla svoja vrata. Saj smo se imeli lepo, se ti ne zdi? Imeli smo krasne učitelje, tovarišico Vero v prvem in tretjem ter njenega moža, Emila Čertaliča v drugem in četrtem razredu. Tedaj se je nekako tudi začelo naše»neustavljivo«delovanje. Bili smo generacija Oba učitelja sta nam bila naklonjena in sta nas vzpodbujala. No, tudi mnoge»preizkušnje«so prišle. Reciva takrat, ko si ti na hitro (očitno se ti je mudilo na kakšen športni dogodek!) zaprl zvezek z domačo nalogo in jo»skopiral«na sosednjo stran, ker se črnilo še ni posušilo... Mene je učiteljica poslala na vaš dom, da sem o tem»tiskarskem«podvigu obvestil tvojo mamo Martko, ki je bila povabljena na pogovor v šolo... Vidiš, že v prvem razredu si pokazal smi- 8 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

9 intervju sel za kasnejšega tehničnega urednika našega šolskega glasila! Naše delovanje na renški osnovni šoli je verjetno najbolj zaznamoval literarni krožek...»ja, to je bilo v petem razredu, kmalu po začetku šolskega leta. Naša mentorica je postala tovarišica Vijolica (tedaj Martinuč, kasneje Vižintin), mlada učiteljica, polna energije in znanja. Še hranim zapiske o sonetu, gazeli, črtici, romanu... Dušan Martinuč, Angelo Arčon in midva smo bili, če se prav spomnim, prvi člani tega krožka. Naj povem, da bolj ali manj spremljam tudi današnje delovanje mladih na renški šoli in sem vesel, ker vidim, da se skupaj s svojimi učitelji zelo trudijo in dosegajo lepe učne rezultate, so pa tudi uspešni nosilci mnogih projektov, kakor se danes pogosto reče najrazličnejšim dejavnostim. V naših vaseh imamo kar nekaj imenitnih, umetnosti in znanosti zapisanih ustvarjalcev med mladino in odraslimi... Da o športnikih niti ne govorimo!«oprosti, da te prekinem: literarni krožek smo poimenovali po Simonu Gregorčiču.»Tako je, a se ne spominjam, kdo je to predlagal, najverjetneje kar sami. Bili smo ponosni na pesnika, na njegovo pokončno držo in resnicoljubnost, o čemer so nam pripovedovali starši in učitelji. Dolga leta je preživel na Gradišču in prihajal je v Renče na pošto ali po opravkih, na obisk, k prijatelju... Tudi prvi primorski partizanski bataljon se je imenoval po njem in to je za nas nekaj pomenilo!«v krožek so se kmalu vključili mlajši, Vidojka, Milojka, Verica, Srečko, Katjuša, Jože... Saj ne morem vseh naštevati.»no, poprosila bova urednico, naj objavi fotografijo članov našega krožka, čeprav nisem prepričan, da smo na njej res vsi. Vem pa, da sta slednja dva, ki si ju omenil (Katjuša Žigon in Jože Elersič), za nami še vodila krožek in izdajala časopis, v nekaj kasnejših letih pa je (tako se mi vsaj zdi) delo za določen čas nekako zamrlo. No, so pač obdobja, valovi. Ko gledaš morje, slišiš, kako diha. Vdih izdih, kakor človek, kakor življenje. Vmes so»premolki«. V njih so drobci časa, ki se razpirajo v nov zven. Tako smo dihali tudi mi. S polnimi pljuči pričakovanj in hrepenenja. Sam veš, saj si bil nepogrešljivi sodelavec in urednik, in imeli smo pravzaprav nekakšno založbo. Skoraj ni bilo meseca, da ne bi kaj izdali: tudi naše pesmi, črtice, brošure... Vem, da doma še hraniš»romane«in zgodbice, ki Radivoj živi v Renčah v družinskem krogu z ženo Nevico in taščo Nevo, z otrokoma Vesno (s fantom Alešem) in Milošem (z ženo Melanio). Lani je preskočil šestdeseto stopničko svoje življenjske poti... Po izobrazbi je profesor pedagogike in sociologije in poučuje na Gimnaziji v Novi Gorici. Izhaja iz ugledne renške družine. Že pokojna starša Vida in Ivan Pahor sta vzgojila tri otroke: Mirana, univ. dipl. ing. gradbeništva, dr. Majdo, izredno profesorico na Univerzi v Ljubljani, in Radivoja. Za Občinski list smo se z njim pogovarjali že letos spomladi, zato je sedaj (ob ponovnem srečanju) naš prispevek nekoliko spremenjen in dopolnjen. si jih tedaj napisal. Tvoja Pečena piška je postala že kar pregovorna, skoraj kultna zgodba naše generacije. Med nami pa je bila tudi Milojka Simčič, najbolj nadarjena ustvarjalka, najprej pesnica in danes že uveljavljena pisateljica Milojka Krez. Enako bi lahko rekel za Vero Čertalič, tudi že uveljavljeno in cenjeno prevajalko. Prav ponosen sem na njune dosežke.«v spremni besedi tvoje tretje knjige (Deviško satje) sem prebral, da je zbirka pesmi Tudi to je pot izšla že leta Tam je tudi navedeno, da si pesmi in eseje objavljal v študentski Tribuni, v Primorskih srečanjih, v Delovih Književnih listih, v koprski Fontani, na Radiu Slovenija in še kje. Sam bi te podatke dopolnil, saj si že v osnovni šoli poleg objav v glasilu s soavtorji izdal tudi dve zbirki, Pesmi in Črtice...»Že zelo zgodaj me je zvabila beseda, njen šarm, lepota, zvočnost, nagajivost, odprtost. Morda sem nekaj te obsedenosti nosil s seboj še iz otroških let, od staršev, učiteljev, iz živega in mrtvega življenja... Bral nisem pretirano dosti, neznansko mnogo časa pa sem se lahko zaustavil ob eni sami besedi, stavku, verzu, pesmi... Užival sem v odtenkih pomenov, igral sem se z mnogovrstnostjo možnosti, besedo sem moral slišati. Srednja šola in še kakšno leto potem pa Občinski list Občina Renče - Vogrsko 9

10 intervju je v mojem življenju travmatično obdobje, polno pretresov, iskanj, odločitev, nihanj. Ne edino! (Kakor mravlje / se zgubljajo besede / v luknjičavem tkivu časa, / praznina je mogočna / in pijana od zmagoslavja.) Kar naenkrat sem se zavedel, da sem stopil na pot pesniškega bedenja, s svinčnikom in papirjem, ko sem nekaj zaslužil tudi s pisalnim strojčkom, v neznano. Veliko sem pisal, objavil nič ali malo, skoraj vse sem zavrgel in spet pisal. No ja, znana zgodba, porečete. Navdušenje, razočaranje, zagrenjenost, beg, začasne zaposlitve, pesem, veliko pesmi... Veliko niča?«ob neki priložnosti si mi povedal, da znajo nekatere učenke še po tridesetih letih tvoje verze na pamet. Je to mogoče?»na Šolskem centru za blagovni promet v Novi Gorici, kjer sem se zaposlil po končani vojaščini, je profesorica Nadja Velušček pripravila odrsko dramatizacijo mojih pesmi. Dijakinje (vseh se žal ne spomnim) Vanda, Bojana, Florida, Damjana (Černe, danes uveljavljena dramska igralka)... so govorile verze, kakor bi bili njihovi. Da znajo moje verze na pamet? Še sam sebi nisem verjel, ko sem poslušal Vando, ki je čisto službeno prišla k nam domov. Beseda je nanesla na spomine iz šolskih dni, in glej, iz nje so se vsuli verzi, ki jih je govorila, ko je nastopila na omenjeni predstavi! Bili so verzi, ki jih od koga drugega nisem slišal že od tiste krasne mladostne vihravosti. Je res minilo že vseh naslednjih trideset let? S Cankarjem bi se vprašal: Ali je minilo eno leto? Ali je minilo tisočletje? Nikoli nisem nehal pesniti. Sčasoma sem opazil, da so besedila na poseben način povezana, da žarijo v ne-bo, da so nekakšno (deviško) satje, hkrati pa so ozemljena, ujeta v moj (glineni?) plašč. Prepustil sem se. Ves? Tvoja sodobna besedila niso lahko branje. Ne moreš se jih lotiti kar tako, kot čtivo za dopustniško zabavo... Sam pa ugotavljam, da tvoje tekste preveva zelo močna filozofska nota, filozofski duh. In če greva nazaj v študentska leta in v kasnejša obdobja, si se pravzaprav bolj izkazoval kot filozof z močno teoretično žilico. Politično pa te vseskozi vidim kot prepričanega levičarja, pa vendar vseskozi v kritičnem, včasih celo v konfliktenem razmerju z aktualno oblastjo. Torej so bili pri tebi prisotni drugačni pogledi na družbeno dogajanje in, če se ne motim, tvoja kritična drža do sedaj ni usahnila. Na to kaže tudi tvoja zadnja knjiga, Endemični diskurz, ki je izšla tik pred novim letom V letih sem bil med voditelji (uporniškega) študentskega gibanja. Zaznali smo priložnost, ki je (žal!) ni bilo. Toda živeli smo polno, čeprav nekoliko utopično življenje. Sanjali smo o osvobojenju vseh ljudi. Vendar ne Onkraj, marveč Tukaj - na našem edinem, četudi že zelo ogroženem planetu. Svoboda, ne oblast! In umetnost občutim kot najbolj prvinski prostor svobode, pribežališče in prekletstvo hkrati. Kot lepoto in zavrženost. In kot prisotnost. Morda sem bil tudi zato vsa ta leta družbeno dejaven. Na različnih ravneh. In v prihodnje? Mislim, da je v tebi še kar nekaj energije... Na svoj način in po mojih zmožnostih se bom še naprej trudil utrjevati kritično zavest nujnega, vendar kakovostnega prehoda k počlovečenju, k brezrazredni družbi, torej k nečemu boljšemu, naprednejšemu. Res, nič človeškega mi ni tuje, tudi slabosti ne, če se legitimiram s starim latinskim rekom (tudi z Marxom), toda prav v tem spoznanju se morda skriva moč za popotovanje k resnični zgodovini Človeka. Brez primesi odtujenosti in lažnih obljub, spletenih v svitke premetenih trgovcev s človeško ranljivostjo in negotovostjo. Prav prijetno je bilo poklepetati. Želim ti še veliko lepega in bogato»pozno (literarno) trgatev«, kot si ob neki priložnosti sam označil svoje sedanje ustvarjanje!»hvaležen sem, da ste se v uredništvu Občinskega lista spomnili mojega literarnega ustvarjanja in tudi tebi za ta pogovor. Hvala medijem, tudi tistim, pri katerih nimam posebne sreče. Hvala moji družini in prijateljem ter številnemu občinstvu na literarnih večerih po goriških in kraških vaseh, v Gorici, Trstu, v Novi Gorici... In ne nazadnje, še enkrat hvala pobudnikom, nastopajočim in udeležencem»srečanja s pesnikom«, ki ste ga po izvirni zamisli Branke Pregelj Arčon pripravili v Renčah v nabito polni kulturni dvorani! Morda pa v razseljeni in v brezobzirni konkurenčni boj potisnjeni človeški duši še živi upanje tudi za poezijo. Srečno 2008!«Z Radivojem sem se pogovarjal Boris Arčon 10 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

11 V nedeljo, 2. decembra se je odvijalo že tradicionalno družabno srečanje starejših krajanov, ki ga organizira Društvo upokojencev Renče, v katerega so včlanjeni tudi upokojenci iz Gradišča, Rdeči križ in Zveza borcev iz Renč. Odziv je bil kakor vsako leto velik, kar pomeni, da si starejši krajani tovrstnih srečanj želijo. V veliko veselje sta se srečanja udeležila tudi Ana Čotar in Maks Trojer, sicer oskrbovanca Doma upokojencev Črni Vrh in Nova Gorica. Vabilu na srečanje so se odzvali tudi ravnatelj OŠ Renče Bogomir Furlan, predsednik sveta KS Renče Marjan Murovec ter predstavniki upokojencev, borcev in podžupan iz pobratenega Staranzana. Prisotne so pozdravili predsedniki domačih društev in gostje. Furlan je poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja in spoštovanja, ki bogati in osrečuje starejšo in mlajšo generacijo. Posebno prisrčno vzdušje je v tem MARTINOVA- NJE NA KREMANCAH Društvo upokojencev Renče je 9. novembra v Lovski koči na Kremancah organiziralo Martinovanje. Udeležilo se ga je okrog 50 članov. Ob večerji, sladkih dobrotah naših članic in pečenem kostanju se je prilegla tudi pokušina novih vin naših vinarjev. Ugotovljeno je bilo, da je letošnji letnik dober. Veselo druženje se je zavleklo kar pozno v noč. Janka Pahor novice iz KS DRUŽABNO SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV predprazničnem decembru pričaral nastop pevskega zborčka OŠ Renče in podružnične šole Bukovica-Volčja Draga pod vodstvom zborovodkinje Nataše Domazet. Ob uživanju odlično pripravljene hrane izpod rok kuharjev OŠ in postrežbi učenk 9. razreda pod vodstvom učiteljice Alme Gregorič so JUBILANTJE se udeleženci v sproščenem klepetu počutili lepo, zadovoljni, da so skupaj preživeli nekaj res lepih uric. Zato vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je srečanje lepo uspelo, iskrena hvala. Janka Pahor 4. novembra, na zahvalno nedeljo, smo v Renški cerkvi s slovesno mašo in s prijetnim druženjem obeležili okrogle in visoke (nad 50 let zakona) obletnice zakonskih zvez. Praznovalo je štirinajst parov. Vsem iskreno čestitamo. Alenka Gregorič 61 let zakonske zvezegospa Brona in gospod Aldo Občinski list Občina Renče - Vogrsko 11

12 novice KS VISOKONAPETOSTNI DALJNOVOD ali ŽIVELE ČLOVEKOVE PRAVICE Odbor civilne iniciative KS Renče je za dne sklical tiskovno konferenco, na kateri je želel, pred predstavniki javnih občil, soočiti lastne argumente, glede gradnje visokonapetostnega daljnovoda v Renčah, z argumenti investitorja in države. Zato je povabil na konferenco, poleg Župana Občine Renče-Vogrsko tudi predstavnike ELES-a in Ministrstva za okolje in prostor. ELES se konference ni udeležil in kakor običajno se niti ni opravičil. Ministrstvo se je opravičilo, z navedbo, da imajo veliko dela... Mogoče so se pripravljali na proslavo dneva človekovih pravic (ki je bil dne )? In medtem, ko iz Cankarjevega doma še vedno odzvanjajo visokoleteče misli o človekovih pravicah, izrečene od najvišjih predstavnikov oblasti, v Renčah, slabo plačani delavci kopljejo po blatu in postavljajo temelje za novi visokonapetostni daljnovod. Medtem pa ELES izjavlja, da je sprožil postopke za ustanovitev prisilne služnostne pravice na zemljiščih, kateri lastniki niso pristali na služnost. Le kako je Država lahko izdala gradbeno dovoljenje, saj za izdajo tega zakon zahteva, da investitor izkaže služnostno ali lastninsko pravico. Ena pomembnih človekovih pravic je PRAVICA DO PRITOŽBE. Očitno to ne velja v postopkih pred upravnimi organi, ko gre za interese države oz. njenih podjetij. Kakor na Delno gradbeno dovoljenje za gradnjo 2x110kV daljnovoda skozi naselje Renče, tako tudi na odločbo o ustanoviti prisilne služnosti verjetno ne bo pritožbe. Pa čeprav je očitno, da sta oba pravna akta nezakonita. Prizadeti sicer lahko sproži upravni spor pred sodiščem, vendar karavana gre naprej in revež lahko zgublja živce, denar in zdravje, brez upanja na uspeh (beri: pravico). Gradnja daljnovoda, kakor poteka v Renčah, vsekakor kaže, da investitor dela v prepričanju, da je zanj že vse rešeno in mu nihče nič ne more. Postopki, ki še tečejo, so očitno samo pesek v oči neuki raji in opravičilo državnim papirologom, da je bilo vse storjeno po členih teh in teh... številnih predpisov, ki jim niti najboljši pravniki ne pridejo do konca. UPANJE NA USPEH v naši zadevi po vkopanju daljnovoda, nam daje le vztrajanje nekaterih lastnikov zemljišče, ki ne želijo ustanoviti služnostne pravice. Vendar tudi sami, brez širše pomoči ostalih krajanov, bodo le stežka kos pritiskom, ki jih izvajata ELES in Država. Skupni interes po vkopanju daljnovoda smo že ugotovili. Če ga hočemo uresničiti, bomo morali pokazati več solidarnosti in aktivnega sodelovanja, saj, resnici na ljubo, tega v zadnjem času ni bilo ravno veliko. IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV V soboto, 1. decembra, so v župnijski dvorani Renče otroci, mladi in odrasli izdelovali adventne venčke. V nedeljo smo jih blagoslovljene odnesli v svoje domove in prižgali prvo adventno svečo. A. G. SLAVLJENCI PIHALNEGA ORKESTRA Člani pihalnega orkestra Vogrsko še kar praznujemo. Seveda je že celotno leto v znamenju naše 75. letnice, vendar pa praznujejo tudi naši člani. Tako imamo kar štiri, ki so letos praznovali»ta okroglo«in sicer 20, 40, 50 in 70 let. Klara Šuligoj, Nives Derman, Edvin Žižmond in Ciril Gregorič so se tako nastavili fotografu. Praznujemo pa tudi prihod novega»člana«. Dirigent Tomaž Škamperle je namreč v soboto 24. novembra postal očka že tretje deklice. Vsem skupaj vam godbeniki iskreno čestitamo! V Renčah, Odbor civilne iniciative KS Renče 12 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

13 novice KS PIHALNI ORKESTER VOGRSKO VABI Leto je zopet naokrog in že je tu naša dolžnost in veselje, da vam postrežemo z večerom dobre glasbe s tradicionalnim božično novoletnim koncertom. Koncert vedno pripravimo kot povzetek naših uspehov in dogodkov tekočega leta, zato vam letos pripravljamo koncert v jubilejnem slogu. Takšno je bilo namreč naše letošnje 75.leto. Kulturni večer, ki smo ga pripravili je pester in bo prav gotovo zadovoljil vse poslušalce. Na koncertu se namreč ne bo le igralo, temveč tudi plesalo, pelo, kotalkalo,.v goste smo povabili naše sosede - Prvačke mažorete ter kotalkarje iz Renč. Zaplesali nam bodo člani plesne šole Soy Cubano, vrhunec pa bo zagotovo nastop orkestra in kar štirih pevskih zborov; domačega MoPZ Lijak 1883 Vogrsko, MPZ iz Senožeč, MPZ Primorja iz Ajdovščine in MPZ Tabor iz Kalc. Koncert vam prav gotovo še dolgo ne bo ušel iz misli. Vabljeni torej vsi v sredo, 26. decembra ob 17. uri na kotalkališče v Renče. Člani Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga LJUDSKE PESMI NAVDUŠILE orkestra in Kulturno turističnega društva Vogrsko voščijo vsem srečne praznike in uspešno prihajajoče leto in želijo, da bi glasba v teh čarobnih praznikih še bolj povezala ljudi. Nataša Podgornik Tercet AMI Na povabilo Društva upokojencev so se odzvale pevke iz Budanj, imenovane tercet AMI, da so nam polepšale naš upokojenski občni zbor.»šacanje«teže buče prispevek 1,00 Letošnji moto Društva upokojencev krajevnih skupnosti Bukovica Volčja Draga je bil»v jeseni življenja«. 16. novembra smo organizirali tradicionalni občni zbor Društva upokojencev. Tako kot vedno smo se dobro odrezali; povabili smo pevke iz Budanj pri Vipavi. Zapele so nam stare ljudske pesmi, ki so navduševale nekoč in danes. Pripravili smo tudi razna zabavna presenečenja, glavni pa je bil vedno prijazni in nasmejani muzikant Franko Sever. V jeseni življenja Poglej proti soncu! Kako čudovito je slovo enega samega jesenskega lista. V višku dogajanja in nehanja narave. To ni znamenje konca, ampak začetek novega. V življenjskem krogu tisočerih danosti, v drobnih radostih, zavedajoč se svoje enkratnosti. Zahvaljujemo se županu za prijazne besede, svetu Krajevne skupnosti, Zvezi borcev in Rdečemu križu za prispevana sredstva. Veseli in razigrani smo se ob dobri večerji in rujni kapljici zabavali še dolgo v noč. V jeseni je cvetje še posebej lepo. Naj bo naša jesen življenja lepa, cvetoča in bogata z izkušnjami, ki jih imamo in jih dajemo našim zanamcem. Anka, Majda in Ivanka preprosto tercet AMI. So tri ljudske pevke iz Budanj, ki že od malih nog ljubijo domače pesmi. Blagohotni zven ljudskih pesmi se je v njihov glasbeni spomin začel zapisovati že v zgodnjem otroštvu, jih spremljal v cvetoči mladosti in v njih odzvanja tudi v zrelih letih. Ko so leta 2004 v Budanjah izvrstno izpeljali projekt pod naslovom Pesem je zaklad, s katerim so želeli preprečiti, da bi pesmi šle v pozabo, so bile prav Anka, Majda in Ivanka prava domača glasbena skrinja; le odpreti jo je bilo potrebno in iz nje so kar kipele že pozabljene melodije in besedila. Na podlagi njihovega izvajanja so nastali notni zapisi, ki so izšli v knjigi in veliko pesmi so same izvedle za glasbeno zgoščenko, ki je izšla pod istim naslovom. Kdor jih je poslušal, je začutil, da so prav one najbolj verodostojne za izvajanje teh pesmi, saj se pri njihovem izvajanju čuti prepletanje spominov, ujetih v sedanjost, čuti se valovanje glasbe, ujete v dušo, ki zapoje. Od takrat veliko nastopajo in s svojim petjem navdušujejo poslušalce. To sonjihove pesmi: kipeče v mladosti so jih pele nekoč, obrušene od življenja jih pojejo še danes. Anka, Majda in Ivanka preprosto AMI. Renata TISCHER Tercet AMI je popestril prireditev Občinski list Občina Renče - Vogrsko 13

14 šola OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče PISANJE O SREDNJEM VEKU V lanskem šolskem letu smo sodelovali na 3. evropskem natečaju»scrivere il medioevo«oz.»pisanje o srednjem veku«. Natečaj je organizirala Občina Santa Lucia di Piave (Treviso). Na njem so sodelovale osnovne in srednje šole iz cele Evrope (Slovenije, Estonije, Turčije, Slovaške, Italije, Francije, Velike Britanije). Učenci - Peter Božič, Zala Furlan, Maja Hladnik, Nina Klaut, Jasna Kogoj, Jasmin Kurtovič, Polona Petejan, Janja Rusjan, Petra Rusjan,Kristjan Zorn lanskega sedmega razreda devetletke smo pripravili zgodovinsko študijo (v slovenskem jeziku) o življenju v poznem srednjem veku v naših krajih. Zavzeto smo raziskovali zgodovino, brskali po literaturi, virih, spletnih staneh, fotografirali in še kaj. Miran Pahor nam je razkril nekaj pomembnih dejstev, ki so nam približala starejšo zgodovino našega kraja. Obiskali smo devinski grad, ki je tesno povezan z renškimi gospodi v takratnem času. V Vili Bartolomei nas je Beatrice Trkman Žbona popeljala skozi razstavo srednjeveškega posodja, da smo se lažje vživeli v nam nepoznan čas. Novembra smo obiskali kraj Santa Lucia in si ogledali za to priložnost obnovljeno srednjeveško tržnico, na katero smo bili povabljeni. Tu je bila razstavljena tudi naša naloga. Čeprav nismo prejeli prve nagrade, smo ponosno stopili na oder in prejeli priznanje o sodelovanje ter knjigo o zgodovini kraja Santa Lucia. učenci in mentorica Nataša Prinčič Obdarovanje ob tednu otroka na Vogrskem MAJHNA ŠOLA Z VELIKIM SRCEM Osnovna šola Vogrsko je majhna šola, ker tja hodi majhno število otrok. In čeprav v njej greje šolske klopi le osem glavic, živi ta šola z velikim srcem. V spodnjih prostorih stavbe je namreč vrtec, iz katerega se vsak dan sliši smeh in čebljanje petnajstih nadebudnežev. Nekateri so še čisto majčkeni, drugi spet, se pripravljajo na prvi šolski dan in pišejo prve krivljaste črke. A kljub temu so še vedno naši drobižki. Zato so se učenci iz šole odločili, da ob tednu otroka obdarijo in razveselijo vrtčevske otroke. V podaljšanem bivanju so skupaj z učiteljico Katarino Tischer Gregorič izdelali punčke iz plastičnih tulcev in papirja, z vsemi modnimi dodatki, ki sodijo zraven, in tako popestrili dogajanje v tej majhni hiški z velikim srcem. Katarina Tischer Gregorič 14 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

15 PREDSTAVLJAMO VAM mladi Kar preredko poročamo o dosežkih s področja znanosti in raziskovalnih dejavnosti, zato smo še toliko bolj veseli in ponosni, če jih dosegajo mladi raziskovalci in študentje iz naših krajev. perspektivna mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Gaja Červ Tomaž Vrtovec, doma v Bukovici, star 29 let, je junija letošnjega leta doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in postal doktor elektrotehničnih znanosti. Po uspešno opravljeni maturi na srednji šoli v Novi Gorici je odšel na študij na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Vseskozi je bil vzoren študent in je za svoj trud in prizadevanja redno prejemal pohvale in priznanja. Leta 2002 je z odličnim uspehom diplomiral in nato študij nadaljeval kot podiplomski študent. Pridružil se je Laboratoriju za slikovne tehnologije na isti fakulteti, kjer je od leta 2003 zaposlen kot mladi raziskovalec. V letu 2006 je v sklopu doktorskega študija preživel šest mesecev v Avstraliji kot gostujoči raziskovalec na Inštitutu CSIRO ICT Centre. Njegovo področje raziskovanja obsega obdelavo in analizo biomedicinskih slik ter razvoj sistemov z računalniškim vidom. V letošnjem letu je doktorski študij uspešno pripeljal do konca in z zagovorom disertacije z naslovom»avtomatska analiza tridimenzionalnih slik hrbtenice«postal tudi doktor elektrotehničnih znanosti. Tomaževo delo in njegovo življenjsko zgodbo bomo poskušali predstaviti v nekoliko obširnejšem prispevku v eni prihodnjih številk našega lista. Iz naše občine pa sta tudi dva prejemnika študentskih Prešernovih nagrad za leto 2007, ki jih podeljujejo za posebne dosežke pri pripravi in zagovoru diplomskih nalog. Gaja Červ je prav tako doma v Bukovici. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nagrado je prejela za diplomsko nalogo z naslovom»kognitivna analiza metafore v sodobnem slovenskem eseju«pri prof. dr. V. Matajcu. Gaja je sedaj Miloš Pahor iz Renč je tudi diplomiral na Filozofski fakulteti Tomaž Vrtovec v Ljubljani. Naslov njegove naloge je»evtanazija analiza argumentov za in proti njeni legalizaciji«. Njegova naloga pa je imela tudi mednarodni značaj, saj je poleg mentorja dr. I. Pribca sodeloval tudi somentor A. Nordgren z ene najuglednejših švedskih univerz. Miloš je sedaj študent na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, ki se po programu Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti izvaja v Ljubljani. Vsem trem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo za te izredne dosežke in jim želimo čimveč uspehov na področjih njihovega delovanja. Boris Arčon Miloš Pahor Občinski list Občina Renče - Vogrsko 15

16 mladi DRUŠTVO MLADI RENČE-VOGRSKO Mlade sta 10. novembra sprejela župan Aleš Bucik in podžupan Radovan Rusjan. Sestanek je odprl župan in najprej predstavil delovanje občine. Nato je obrazložil višino občinskega proračuna in načrt razvojnega programa, predstavil investicije, ki so zajete v NRPju in predviden čas realizacije. Podrobneje je tudi prestavil projekt športni park in pozval predstavnike Društva Mladi Renče-Vogrsko, da bi pomagali pri izpeljavi nekaterih projektov. Ti so zatrdili, da so pripravljeni pomagati in s tem zagotoviti sodelovanje ter utrditi dobre odnose med občino in društvom. Predsednik Alan Milatovič je nato pojasnil, kako je društvo nastalo, kakšen je bil namen ustanovitve ter katere prireditve in dogodke smo mladi že izpeljali. Napovedal je še načrte za naprej in kot naslednji korak društva poudaril pomembnost priprave enoletnega programa delovanja. Nov prostor za mlade Društvo je od KS Bukovica-Volčja Draga dobilo v uporabo prostore v Kulturnem domu v Bukovici. Mladi smo jih pripravili na zidarska dela. V prvi fazi je bil urejen omet, pripravljena je bila vsa potrebna elektroinštalacija, vgradili so še tri nova strešna okna. V drugi fazi sledi postavitev stropnih gips plošč, tlaka in ploščic ter nazadnje oprema prostora. Izvedbo projekta nam je finančno omogočila KS Bukovica-Volčja Draga ter deloma tudi Občina Renče-Vogrsko, s katero tudi v prihodnje pričakujemo dobro sodelovanje. Prostori bodo služil kot center za mlade. V njem bodo tudi razna izobraževanja, predavanja, filmski večeri, ipd. To je vsekakor pomembna pridobitev za mladino. Synthesis 4 navdušili V soboto, 24. novembra je bil v KD v Bukovici koncert tržaškega harmonikarskega orkestra Synthesis 4, priznanega evropskega orkestra s 30-letno tradicijo tekmovanja in koncertiranja po vsej Evropi. Številno občinstvo je bilo nad bogatim in raznovrstnim repertoarjem italijansko-slovenskega orkestra povsem navdušeno. To je bil prvi večji dogodek v organizaciji našega novega društva in vanj smo vložili res veliko časa in energije. Polna dvorana navdušenih ljudi je dokaz, da se je izplačalo. Hvala vsem za spodbudne besede ob koncu druženja, saj ste nam vlili novih moči, še večjo željo po delovanju društva v dobro vsem nam ter pogum za organizacijo podobnih dogodkov. Dokazali ste tudi, da je medgeneracijsko sodelovanje v občini mogoče. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. Slike koncerta si lahko ogledate na naši spletni strani: com. Društvo Mladi Renče-Vogrsko 16 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

17 NA SRBSKEM SOKOLSKEM ZLETU ŠD Partizan Renče je vrnilo obisk Sokolski zvezi Srbije, ko so nas počastili s svojim obiskom ob praznovanju 60-letnice našega društva. Na srbskem sokolskem zletu ob 125-letnici sokolstva in 150-letnici organiziranega športa v Srbiji smo nastopili v dveh točkah. Dekleta so nastopila v plesno akrobatski točki na glasbo Dolina Vipavska, fantje pa so nastopili v skokih z male prožne ponjave skupaj s ŠD Sokol Bežigrad ob glasbeni spremljavi Brizgalna brizga. Obe točki sta bili viharno pozdravljeni. Navdušili smo gledalce tako z glasbeno spremljavo, kot z nastopi. Od vseh nastopajočih je doživel največje navdušenje prav nastop USPEŠEN ZAKLJUČEK SEZONE Rezultat resnega dela v kotalkarskem klubu v Renčah je 11 odličij z največjih mednarodnih tekmovanj. Srebrno naših fantov v skokih z male prožne ponjave. Tega v Srbiji še ne poznajo. Ogledali smo si tudi stari del Beograda z vsemi spomeniki pomembnih predstavnikov srbskega naroda in pomembne objekte, kot so znamenite cerkve, fakultete, skupščino nekdanje skupne države. Ogled smo zaključili na Kalamegdanu, kjer smo obiskali vojaški muzej oklepnih vozi. Od tu je bil zelo lep razgled na Beograd. Beograd se počasi obnavlja in nikjer šport nismo opazili večjih napetosti po mestu. Poseben občutek pa je bil ogled Titove grobnice na Dedinju. Okolica je malo zanemarjena, v muzeju pa je marsikaj zanimivega. Še posebej štafetne palice - dve je izdelal kipar Negovan Nemec iz Bilj. Prijazni gostitelji so nas povabili na Sokolski zlet Srbije, ki bo prihodnje leto. Vtisi so bili zelo prijetni. Mogoče se bomo odločili za ponoven obisk. Dragotin Arčon medaljo je klubu priborila Aneja Klaut iz Vrtojbe, ki je oktobra naše barve zastopala na pokalu Interland na Nizozemskem. Na tekmovanju jo je spremljal trener Jernej Furlan. Konec oktobra sta v Avstralijo odpotovali Sara Pregelj in Lucija Mlinarič. Najprej so bila na vrsti tekmovanja v kategoriji mladinci, v kateri nas je zastopala Sara. Programe je odlično izpeljala. Poleg dveh favoritk jo je za las prehitela domačinka. Sara je zasedla izvrstno četrto mesto v kombinaciji. Naslednji teden so bila tekmovanja v članski konkurenci, kjer je renški klub zastopala Lucija. V močni konkurenci je uspešno izpeljala programe in se vrnila s srebrno medaljo v kombinaciji. Uspeh je s sedmim mestom v kombinaciji dopolnila Nika Arčon, tekmovalka KUK-a iz Nove Gorice. Člani obeh klubov smo kotalkarice pričakali v renški dvorani in jim pripravili prisrčen sprejem. MR Občinski list Občina Renče - Vogrsko 17

18 šport Balinarski turnir v spomin Ivanu Pahorju Nutku ZANIMIVO IN NAPETO V Renčah je v zadnjih oktobrskih dneh domači klub zgledno organiziral balinarski turnir, ki je bil letos, ob tridesetletnici organizirane balinarske dejavnosti v naši vasi, posvečen Ivanu Pahorju Nutku. Tekmovanje je potekalo tudi v znamenju 30-letnice pobratenja z občino Štarancan v prekrasnih prostorih pokritega balinišča, ki so ga ob pomoči delovnih organizacij in novogoriške občine zgradili Renčani s prostovoljnim delom. V zanimivem in do konca napetem srečanju so sodelovale ekipe društev upokojencev iz Medane, Nove Gorice, Renč, Solkana, Šempetra, Štandreža, Štarancana in iz Vrtojbe. Zmage so se veselili tekmovalci iz Štandreža, drugo mesto so zasedli Solkanci, tretji pa so bili domačini iz Renč. V izteku turnirja so premagali Medano, ki je pristala na četrtem mestu. Glavni organizator turnirja Davorin Arčon, predsednik DU Renče Dušan Sulič in predsednik sveta KS Renče ter občinski svetnik Marjan Murovec so poudarili pomen druženja in razvijanja dobrih sosedskih odnosov. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik Balinarskega kluba in častni občan pobratene občine Štarancan Jožo Krpan. Udeleženci turnirja so se s posebnim poudarkom in zbranostjo spomnili lani preminulega uglednega vaščana Ivana Pahorja Nutka. Skupaj z Dominikom Arčonom je bil namreč že leta 1977 pobudnik in soustanovitelj balinarske sekcije in s tem oživitve balinarske dejavnosti v Renčah. Tekmovanje in slovesno Objava reklamnih oglasov V Občinskem listu lahko objavljate reklamne oglase Cenik reklamnih sporočil: 2 strani 297 x mm dodatka za porezavo 1 stran 297 x mm dodatka za porezavo 400 EUR 250 EUR 1/2 strani 186 x 132 mm 150 EUR 1/4 strani 91 x 132 mm 100 EUR 1/8 strani 91 x 64 mm 60 EUR (cene so brez DDV) Pri večkratnih zaporednih objavah velja popust: 3 zaporedne objave 5% popusta 4 do 7 zaporednih objav 8% popusta 8 do 11 zaporednih objav 10% popusta 12 zaporednih objav 12% popusta Oglasi morajo biti pripravljeni v formatu EPS, Ai ali visoko resolucijskem PDF-ju, v CMYK barvnem prostorju, slikovni del 304 dpi ter tekst v krivuljah. podelitev odličij ter pokala so si ogledali številni člani njegove družine. Zmagovalni ekipi iz Štandreža sta podelili pokal in odličja pravnukinji Ivana Pahorja, Maša in Gaja Gregorič, kar so navzoči sprejeli zelo čustveno in z odobravanjem. Najmlajša pravnukinja Ivana Pahorja, Gaja Gregorič, izroča odličje članu zmagovite ekipe iz Štandreža MATIC RIBIŠKI CAR Člani RD Soča so v juniju pri HE Solkan prvič organizirali družabno tekmovanje za ribiškega carja. Med tekmovalci je bil tudi naš občan, dvanajstletni Matic Gregorič, ki je že šest let član RD Soča. Letos so ga okronali z nazivom ribiški car. Zmago mu je prinesla mrena, dolga kar 50 centimetrov. Tako je postal najmlajši in sploh prvi ribiški car RD Soča. Maticu želimo še veliko dobrih ulovov in ponovnih uspehov. Ana Hvalica Beseda srečno.. ni in naj ne bo le izraz navade, ter stisk roke in bežen nasmeh je iskrena želja, naj s svojo čarobno močjo v nas odzvanja še dolgo potem, ko pospravimo okraske na božičnem dreveščku. 18 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

19 USPEHI RIBIŠKE DRUŽINE RENČE S pokalno tekmo na jezeru Vogršček se je 14. oktobra zaključila Primorska liga v lovljenju rib s plovcem. Celotna liga je bila izpeljana na šestih posameznih tekmah, ki so bile na jezeru Vogršček, reki Vipavi in jezeru Mola v Ilirski Bistrici. šport Sodelovalo je sedem primorskih ribiških družin z eno mladinsko in eno člansko ekipo ter z nekaj posamezniki. RD Renče je nastopala z mladinsko ekipo (trije člani), enim posameznikom in člansko ekipo (pet članov) in še z dvema posameznikoma. V skupnem seštevku je mladinska ekipa osvojila prvo mesto, med posamezniki v mladinski kategoriji pa je bil naš tekmovalec prvi in peti. V članski kategoriji se je ekipa dolgo merila z ekipo iz RD Idrija ter na koncu osvojila drugo mesto, med posamezniki pa sta naša tekmovalca osvojila prvo in drugo mesto. Kot zaključek ligaškega tekmovanja je ta dan potekalo tudi tekmovanje za pokal ZRD Primorske, kjer pa šteje skupen rezultat mladinske in članske ekipe. Mladinci so na tem tekmovanju osvojili prvo mesto člani pa drugo, v seštevku obeh rezultatov pa sta ekipi RD Renče osvojili prvo mesto in s tem tudi prehodni pokal. Za prihodnje leto načrtujemo, da bomo dosežene rezultate obranili in preizkusili srečo na kvalifikacijah v A ligi Slovenije. Upamo, da glede na dobre rezultate, v naše tekmovalne vrste privabimo še nekaj mladih ribičev tekmovalcev, saj je naš cilj imeti v ligi ZRD Primorske vsaj dve popolni ekipi mladincev. Predsednik RD Renče Rastislav Pogelšek MEDNARODNI PRIJATELJSKI TURNIR V soboto, 24. novembra je bil v Renčah 2. mednarodni turnir prijateljstva ženskih ekip v balinanju. Sodelovalo je osem ekip društev upokojencev iz Nove Gorice, Solkana, Vrtojbe, Prvačine, Društva slovenskih upokojencev za Goriško iz Gorice (Italija), Renč in tudi ekipa iz Staranzana. Ta se je veselila zmage, drugo mesto je zasedla ekipa iz Gorice, tretje iz Solkana, četrta je bila Nova Gorica. Zaključne slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik DU Renče Dušan Sulič in nepogrešljivi starosta renškega balinanja Jože Krpan. Janka Pahor Občinski list Občina Renče - Vogrsko 19

20 reportaža AVSTRALIJA NEKOLIKO DRUGAČE Brez pomislekov in brez posebnega pričakovanje sem odpotovala v deželo, ki me je pričakala taka, kot vedno - narobe svet... Samo nekaj značilnosti, na katere nisem bila pripravljena: na vzhodni obali Avstralije sonce vzhaja na Pacifiku in zahaja v notranjost dežele; mavrica»poganja» na morju in izginja v morje; sočni zahod je nekaj posebnega ob pretrganih oblakih, kjer se prepletata srebrnina in čista smaragdna barva neba; Pacifik je toplo morje, ki z neverjetno močjo udarja ob peščene sipine prijazne obale, toda zaradi nespornih gospodarjev-morskih psov, je edino varno in prijetno kopanje v najbližnjem bazenu; palme in evkaliptusi kraljujejo na domačem dvorišču, v parku in na podeželju; koala-avstralski medvedek je najbolj nežna in lena živalica na svetu. Koliko bi lahko še naštevala, toda določene trenutke je potrebno doživeti, da bi jih lahko misel in srce sprejela! Ljudje so prijazni, malo počasni za naše Gold Coast Surfers Paradise pojmovanje dela in življenja, toda to je Avstralija, kjer se lahko upokojiš pri 54- letih in vsi upokojenci imajo enake penzije. S spretno vožnjo po uradni levi strani vozišča Nevota, Anke in Neve smo srečno pripeljali do cilja, zaradi katerega smo Avstralijo obiskali. Naša dekleta - vrhunske kotalkarice svetovnega ranga, so dosegle lepe uspehe na svetovnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju za mladince in člane in ponosni smo nanje. Toda ponos na izreden uspeh izven meja naše domovine je še bolj izrazit, posebno takrat, ko srečaš starejši zakonski par iz Slovenije, ki pove, da so se odselili iz Slovenije zaradi nevoščljivosti. Sara, Lucija in Nika, upam, da se vam ne bo potrebno nikoli izseliti! V deželi nepredvidljivih razsežnosti so naša dekleta dosegla: v kategoriji mladincev Sara Pregelj 13. mesto v obveznih likih, 7. v prostem programu in odlična 4. v kombinaciji; v kategoriji članov Nika Arčon (Renčanka, članica KK Nova Gorica) 15. mesto v obveznih likih, 17. v prostem programu in 7. v kombinaciji ter Lucija Mlinarič 16. mesto v obveznih likih, 5. mesto v prostem programu in fantastično 2. mesto-srebrno medaljo v kombinaciji. Hvala, dekleta, za andrenalinske užitke v daljni deželi pod slovensko zastavo! Naj zaključim z mislijo, da je lepo spoznavati svet - druge dežele, ker si ob vrniti domov srečen, da si pognal korenine v tako lepi deželi. Katjuša Žigon Gold Coast - panorama 20 Občinski list Občina Renče - Vogrsko Proglasitev zmagovalk - druga je Lucija

21 MARINKINE MOJSTROVINE Marinka Grohar Gatnik iz Renč je po poklicu profesorica angleškega in francoskega jezika. Pred nekaj leti je v sebi odkrila še en dar, slikanje. Marinka veliko ustvarja, saj se na ta način izraža. Na papir, v barvah in motivih velikokrat izlije svoja čustva. Marinkine voščilnice za praznični čas si boste lahko ogledali in kupili na stojnicah dobrote. Pod spretnimi prsti nastajajo čudovite mojstrovine AG 4 kultura 2 3 PORTRET MOJEGA OČETA Stanko Likar je bil moj oče. Rojen na Predmeji leta 1919, dobrega srca in pridnih rok. Življenje mojega očeta ni bilo rožnato. Rodil se je številni družini. Že mlademu fantku, staremu enajst let je umrla mama. Takrat se je začelo zanj težko življenje. Delo in življenje na Gori sta pustila mlademu fantu marsikatero izkušnjo. Vojsko je služil v Italiji. Po vojni se je naselil v Ajdovščini pri bratu Ediju. Kmalu zatem se je poročil. Rodili sva se jaz in moja sestra Vanda. Zaživel je novo, lepo življenje, vendar skromno s svojo ženo in hčerama. Srečni smo bili. S sestro sva se poročili, dobil je vnuke. Srečen je bil z njimi in oni z njim. Pred 30 leti si je postavil nov dom v Volčji Dragi; tudi to obdobje je nosilo poseben čar. Bolezen je žal načela njegovo zdravje. Srce je začelo pešati in tako je maja meseca 1992, žal, premlad umrl. Zakaj portret mojega očeta? Sedaj sem tudi jaz upokojenka in obiskujem Univerzo za tretje življenjsko obdobje MOST v Ajdovščini pod vodstvom prof. Bavčarja. Naneslo je, da smo začeli z deli portretiranja. Odločila sem se za očetovega. Ne vem, kaj je bilo v meni. Svinčnik je zarisal potezo za potezo in tako je nastal izdelek, ki ga želim objaviti prvič v našem občinskem glasilu. Gregorčičeva pesem Nazaj v planinski raj zgovorno pravi, da tudi nas potomce vleče nazaj na Goro, kjer si v majhni hišici»polnimo baterije«. Srečni smo ob misli, kako srečen bi bil šele naš oče, če bi vse to doživel. Renata Tischer Občinski list Občina Renče - Vogrsko 21

22 spomini Postavitev obeležja partizanskemu junaku Emilu Bizjaku-Juriju SPOMIN ŠE ŽIVI Emil Bizjak - Jurij junak iz Vrtojbe: 65-letnica prve žrtve med partizani Kraške čete na Sp. Vipavskem in Krasu, Mohorini 28.oktober oktober letnica ustanovitve Kraške čete avgust oktober 2007, Trstelj 28.oktobra smo se člani borčevskih organizacij iz Vrtojbe in Renč oddolžili partizanskemu junaku iz Vrtojbe Emilu Bizjaku-Juriju, ki je padel natanko pred petinšestdesetimi leti v kraju, imenovanem Latniki nad zaselkom Mohorini. Postavili smo mu spominsko obeležje blizu kraja, kjer je padel in informativno tablo z opisom okoliščin in samega dogodka v Vičičih. Obeležja je odkril še živeči borec Kraške čete in Jurijev soborec Slavko Čučič. Udeležence svečanosti sta pozdravila predsednika organizacij Zveze borcev iz Vrtojbe Sergej Koglot in Miran Pahor iz Renč, ognjevit nagovor je imel župan občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič, v imenu župana občine Renče-Vogrsko pa je prisotne pozdravil svetnik Marjan Murovec. Slavnostni govornik Simon Vičič je nanizal veliko zanimivih podatkov o zgodovinskih okoliščinah pred 65- imi leti, njegov govor je bil še posebej zanimiv, ker je avtor ta čas in neposredne dogodke sam doživljal in jih tudi raziskoval v naših in italijanskih arhivih. Na začetku je poudaril, da je poznavanje naše preteklosti pogoj za razumevanje naše sedanjosti. Potem je opisal nevzdržne razmere po prvi svetovni vojni, še posebej po nastopu fašizma z narodnim zatiranjem, ko smo občutili vso brutalnost potujčevanja. Še posebej je bilo poniževalno to, da so nas imeli za manjvredno rajo. Naše ljudi so imenovali sciavi (izg. ščavi - sužnji v beneškem dialektu), v šolah in v javnem življenju so zahtevali izključno italijanski jezik, prepovedali so delovanje slovenskih kulturnih organizacij in društev. Zatiranje pa je rodilo odpor, sledila so zapiranja, sodni procesi in umori. Prvi tržaški proces in usmrtitve na bazoviški gmajni, drugi tržaški proces in devet na smrt obsojenih. Izseljevane slovenskih učiteljev in uradnikov, uničevanje slovenskih podjetij, bank, kazni, izterjave, bankroti. Vsi ukrepi za to, da bi zbrisali slovenstvo in Slovence poitalijančili. In za to ker na to nismo pristali, nam je veliki duce Mussolini očital nehvaležnost, ki, da jo bo kaznoval s svincem ( govor 31.julija v Gorici). Govornik je potem opisal ustanovitev in delovanje Osvobodilne Fronte ter ustanovitev prvih partizanskih skupin konec leta 1941, razmah osvobodilnega gibanja v letu 1942, prve partizanske akcije in spopad na Nanosu 18. aprila Že avgusta leta 1942 je bil ustanovljen prvi primorski partizanski bataljon Simona Gregorčiča na Vodicah pri Ozeljanu in v njegovem sklopu Kraška četa. Dne 27.oktobra in v noči na 28. so vojaške in policijske enote zasedle vse ceste in postavile zasede od Štanjela do Mirna. Ob vznožju kraške planote in na Krasu južno od kraških grebenov do Opatjega sela. Zgodaj zjutraj 28. oktobra so začeli v strelcih česati teren od Štanjela proti Mirnu. Komandant, narodni heroj Anton Šibelja- Stjenka je pravočasno umaknil glavnino, v obroču pa se je znašlo sedem borcev, med njimi tudi Jurij. Skupina se je umikala in prispela do kraja Latniki nad Mohorini, od tu pa je nameravala nadaljevati premik proti Ozrenju, da bi se tam utaborili. Jurij, ki je bil invalid in je šepal, pa se je odločil, da bo počakal in se nekje prikril. Ko pa so se mu približali zasledovalci, je začel streljati. Imel pa je malo nabojev in je kmalu padel, pokošen od sovražnikovega ognja. Streljanje je trajalo približno 20 minut, nakar so Italijani spoznali, da jim noben več ne odgovarja in so prenehali. Ko so se približali, so našli mrtvega Jurija, pri sebi pa našteli šest ranjencev, za katere so potem iskali po vasi rjuhe, da so jih obvezali. Šele čez kaki dve uri so privlekli mrtvo, prestreljeno truplo padlega partizana v vas in ga odložili na prašna tla pred našo hišo. Vaščane so prignali iz hiš in spraševali, če ga kdo pozna. Znašali so se nad mrtvim z neokusnimi šalami in dokazovali tako svojo dvatisočletno rimsko kulturo. Potem so od nekod prinesli široko desko, nanjo položili Jurija, ga privezali in odvlekli za odprtim avtobusom torpedone v Renče. Tam so ga razkazovali na placu pred svojim sedežem. Bil je edina žrtev njihove očiščevalne akcije, v kateri je sodelovalo na stotine policistov, karabinjerjev in vojakov. Šele zvečer so ugotovili kdo je in ga odpeljali v Vrtojbo, kjer so ga ponovno razkazovali. S tem pa so pri ljudeh vzbudili samo prezir in odpor. V Renčah so se po tem dogodku začele množične aretacije sodelavcev OF in se nadaljevale do polovice decembra z zasliševanji in strahovitimi mučenji. Zaprli so več kot 30 ljudi, vse, za katere so imeli podatke, da so člani TIGR-a, Komunistične partije ali da delajo za OF. Od njih so hoteli izsiliti čimveč podatkov in pripravljali velik proces, ki naj bi bil v Rimu. Vendar jih je rešil padec fašizma julija 1943 in nato kapitulacija Italije septembra istega leta. Vičič je končal z naslednjimi besedami:»ko se danes spominjamo padlega junaka, ne morem mimo tega, da bi se ne dotaknil enotnosti naših ljudi ob plebiscitu za osamosvojitev Slovenije. Toda takrat se nismo izrekli za to, da se postavljajo spomeniki tistim, ki so pomagali okupatorju uničevati slovenski narod, niti za to, da se rehabilitirajo tisti, ki so pomagali pošiljati Slovence v Gonars in na Rab, v Dachau, Ravensbruek in Buchenvald. Tudi se nismo izrekli za to, da bodo t.i. menedžerji na lahek način prevzemali podjetja, ki so jih ustvarjale generacije Slovencev, ter za to, da bo 10 odstotkov Slovencev imelo 80 odstotkov kapitala v svojih rokah. Še najmanj pa smo pričakovali, da bosta lahko nadškof Perko in domobranec Drobnič na televiziji javno žalila partizane in govorila, da so bili navadni tolovaji in zločinci. In potem -nič: vse tiho je bilo. Mislim, da bo potrebno spet ustanoviti Osvobodilno Fronto. HVALA!«Prisotni so ga nagradili z dolgim aplavzom. Po odkritjih so se udeleženci odpravili na pohod mimo Latnikov na približno uro in pol hoda oddaljeni Trstelj, kjer je na proslavi v čast 65. obletnice ustanovitve Kraške čete govoril kraški rojak in pesnik Ciril Zlobec. Kljub popoldanskemu slabemu, mrzlemu deževnemu vremenu so udeleženci odhajali s toplimi občutki. Miran Pahor 22 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

23 Šestdeseta obletnica dokončne osvoboditve Primorske»TO LJUDSTVO BO VSTALO!«spomini Prva svetovna vojna, Soška fronta in okupacija naše dežele s strani italijanske vojske je bila največja nesreča za naše ljudstvo. Postali smo tujci na svoji zemlji. Da je bila nesreča še večja, se je pojavila fašistična stranka, ki je v letu 1922 prevzela v Italiji celotno oblast. Fašizem je zelo hitro udaril po osnovnih človeških načelih slovenskega življa. Pričel je pri koreninah. Vedel je, da ima slovenski narod svojo bogato kulturno dejavnost, predvsem na prosvetnem področju. Vsaka vas je imela pevski zbor, igralske skupine in telovadna društva. Fašizem se je dobro zavedal, da mora najprej izkoreniniti prosvetno dejavnost. Ni okleval, temveč je pričel takoj s svojo sovražno dejavnostjo. Najprej je zaplenil in prepovedal dejavnost vseh kulturnih društev. Pri zaplembi slovenskih knjig je šel tako daleč, da je pobral knjige šolskega berila za prvi razred (knjigo»prvi koraki«in katoliško berilo»katekizem«). Prepovedal je pouk v slovenskem jeziku v vseh slovenskih šolah. Zamrla je vsa gospodarska in druga dejavnost. Postali smo živi zakopani. Ne, nismo bili vsi pokopani. Nekateri so vstali. Na početje fašizma so stisnili pesti z vzklikom»to ljudstvo bo vstalo!«zbrali so se zavedni Slovenci in Slovenke, pričela so ilegalno delovati kulturna društva. Osnovale so se politične stranke s področja socialnega in vojaškega delovanja: organizacija TIGR, KP in druge manjše. Te organizacije so se postavile po robu fašističnemu divjanju. Brez akcije ni bilo reakcije. Posledice so se kazale v aretacijah slovenskih rodoljubov, Tržaški procesi, usmrtitev na Bazoviški gmajni in polnjenje fašističnih zaporov. Usodo vzeli v svoje roke Pomembno je bilo tudi to, da se je vsa primorska duhovščina od Benečije do Brkinov pridružila borbi primorskega ljudstva za lasten obstoj in ustvarjanju narodne zavesti. Dovolj nam je bilo, ko je italijanska kraljeva in fašistična vojska napadla Jugoslavijo, od koder smo pričakovali osvoboditev. Z okupacijo Slovenije je primorsko ljudstvo moralo vzeti usodo v svoje roke. Združile so se vse protifašistične stranke in društva v legendarno stranko Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Začel se je oborožen boj za narodnostno in socialno osvoboditev. Nastajale so oborožene skupine partizanskih čet. Prva in druga Vipavska, Kraška, Tolminska in Pivška. Iz teh čet je nastal bataljon Simona Gregorčiča. To je bila udarna pest primorskega ljudstva. Da se je vsa ta dejavnost tako hitro razvijala, gre zasluga vaškim in mestnim odborom Osvobodilne fronte, katerim je uspelo vključiti v organizacijo celoten primorski narod. Vasi Bukovica in Volčja Draga sta bili zelo dejavni že v začetku delovanja in sta mnogo prispevali v žrtvah in trpljenju za končno osvoboditev. Na Kremancah nad Renčami so se sestali predstavniki omenjenih strank in sprejeli program O.F. za pričetek političnega in vojaškega boja proti italijanskemu fašizmu in njegovi tiraniji. Na tem zgodovinskem sestanku so se zbrali predstavniki naših vasi, in sicer Renč, Bukovice in Volčje Drage ter Vogrskega. Pričele so se akcije. Renški aktivisti so delovali na političnem področju. V Bukovici in Volčji Dragi je bila glavna zveza za odhode v partizanske enote. Na Vogrskem pa je bilo že vojaško področje. Svetel žarek za Primorsko Pod udarci angloameriške in ruske vojske ter jugoslovanskih partizanov je 8. septembra 1943 kapitulirala italijanska vojska. To je bil svetel žarek za Primorsko. Bilo je vsesplošno veselje in zadovoljstvo. V nekaterih vaseh so zapeli zvonovi. Veselja pa je bilo kmalu konec, saj se je bližal še hujši sovražnik nemški nacizem. Bilo je potrebno izvesti splošno mobilizacijo. Mobiliziralo se je vse sposobne, vse, ki so prišli iz zaporov, taborišč in iz razsule italijanske vojske. Bilo je potrebno pospraviti in skriti orožje in vojaški material, ki ga je zapustila italijanska vojska, utrditi je bilo potrebno ljudsko oblast in izvoliti narodno osvobodilne odbore. Najtežje je bilo ohraniti osvobojeno ozemlje. Da je bilo vojno politično stanje glavni odbor Osvobodilne fronte Slovenije na Primorskem, kaže podatek, da sta bila v njem tudi člana glavnega odbora OF Slovenije Jože Vilfan in Tomo Brejc ter iz pokrajinskega odbora Franc Pregelj. To so bili aktivisti, ki so mnogo prispevali za množičen razmah NOB na Primorskem. Nastanjeni so bili v skrivališču Peterica pogumnih Letos poteka tudi 65-letnica odhoda prvih krajanov naše KS v partizane. Alojz Krpan Aleksander je še edini živeči udeleženec prve peterice fantov, ki so 12. septembra 1942 leta spoznali, da ni druge izbire, kot da se uprejo fašističnemu zatiranju in primejo za orožje. Med njegovimi soborci so bili: Rihard Saksida Simon: Deloval je v Varnostno obveščevalni službi Primorske. Padel je na Predmeji že 26. septembra 1943 med reševanjem ranjencev iz goriške fronte. Ivan Košuta Drago: je padel 18. marca 1943 med Črnim vrhom in Godovičem. Ivan Ožbot Silvo: padel v Cerknem leta Cvetko Martelanc Taras: umrl po vojni. Krajevna organizacija ZB je Krpanu ob tej obletnici na shodu na Vidovem hribu, kot edinemu že živečemu prvoborcu, podelila priznanje (na fotografiji). Sam pa je natanko na to obletnico t.j. 12.septembra 2007 ob 17. uri povabil bivše soborce, bivše sodelavce, lovce in prijatelje, da so skupaj obujali spomine ne tiste čase. Za predstavnika občine, krajevne skupnosti in ostale prijatelje pa je srečanje ponovil še 21.septembra. Bogo Rusjan pri družini Mlečnik. Od tam so prihajala vsa navodila in predlogi za nadaljnje delo. Čete in bataljoni partizanov Goriške brigade, ki so bili v tem času organizirani, so zasedli obronke goriških gričev z nalogo, postaviti se v bran nemški prodirajoči vojski. Fronta je zajela celotno goriško območje. Bitka se je pričela na področju Sv. Ota oz. Vidovega hriba za cesto Volčja Draga Šempeter ter Bilje Bukovica. Tako je nastala Goriška fronta. Bila je edina tovrstna fronta v tedaj okupirani Evropi, ki je nastala iz preprostega ljudstva. Uprlo se je staro in mlado in celo zelo mladi. Da je bilo temu res tako, dobivajo šele sedaj priznanja za sodelovanje. Priznala jih je slovenska država. Bitka je trajala štirinajst dni. Bila je zelo dramatična in krvava. Sovražnik je moral za svoje napredovanje uporabljati tanke in težko topništvo. S to več kot očitno premočjo mu je uspelo prebiti partizanske vrste in zasesti celo Vipavsko dolino. Rado Zorn Občinski list Občina Renče - Vogrsko 23

24 24 Občinski list Občina Renče - Vogrsko NAGRADNI RAZPIS ZA KRIŽANKO»NAŠA OBČINA«: Na kupon, najdete ga na strani 25, napišite gesla iz osenčenih polj in jih v kuverti pošljite na naslov: Občina Renče Vogrsko Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom»križanka«najkasneje do Med izžrebance bomo razdelili pet praktičnih nagrad, ki jih poklanjata podjetji: AVTOŠOLA MARUS in SIEDRA

25 oglasi VESELI DECEMBER v občini Renče Vogrsko Vabljeni: ob uri v telovadnici v Renčah Športno društvo Partizan Renče prireja TELOVADNO AKADEMIJO s prihodom Dedka Mraza ob do na»starem placu«v Renčah NOVOLETNI ŽIV ŽAV Na Trgu v Renčah bo potekal vaški sejem. Na njem bodo otroci OŠ Renče in POŠ Bukovica skupaj s starši in krajani s petjem, glasbo, plesom, izdelovanjem razno raznih reči, igranjem otroške tombole za gumbe in še marsičem popestrili prednovoletno dogajanje. In na koncu nas bo obiskal še čisto pravi Dedek Mraz Nagradni KUPON za KRIŽANKO geslo: ime in priimek: naslov: telefon: odreži in pošlji ob uri na kotalkališču v Renčah BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT Organizator Pihalni orkester Vogrsko je k sodelovanju povabil veliko gostov zato se nam obeta zanimiv program v katerem bodo nastopali: Pihalni orkester Vogrsko, MoPZ Lijak 1883 Vogrsko, MPZ Senožeče, MPZ Primorje Ajdovščina, Kotalkarski klub Renče, Mažoretke iz Prvačine ter plesna skupina od ure dalje na kotalkališču v Renčah SKUPNO SILVESTROVANJE Tudi letos bomo skupaj pričakali novo leto. Organizatorji so poskrbeli za zabavo, ples z ansamblom Limit, hrano in pijačo ter seveda polnočni ognjemet. Vstopnina za odraslo osebo znaša 10 evrov (všteta pijača in obrok). Otroci imajo brezplačen vstop. Ko se prižgejo praznične luči Sredi bele mrzle zime, prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca višine: vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi. Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane, naj sreča nežno vas objame. Občinski list Občina Renče - Vogrsko 25

26 oglasi Našim strankam in poslovnim partnerjem želimo Vesele Božične praznike in obilo sreče ter zadovoljstva v Novem letu 2008 STEKLARSTVO steklarske storitve veleprodaja stekla DRSNA VRATA standardna drsna vrata teleskopska krožna in polkrožna z varnostnim izhodom avtomatika za običajna vrata GARAŽNA VRATA INDUSTRIJSKA VRATA IZDELKI IZ PVC IN ALUMINIJA okna vrata zimski vrtovi Smo družinsko podjetje, ki se ukvarja s steklarsko dejavnostjo od leta Leta 1981 smo dopolnili našo ponudbo z montažo in servisiranjem avtomatskih vrat. Steklarska dejavnost zajema: splošno steklarstvo, obdelava ravnega stekla, izdelava termopan stekla s toplotno upornostjo Ug=1,0 W/m2K, smo specializirana delavnica za izdelavo in montažo varnostnega, kaljenega, protivlomnega in neprobojnega stekla. 26 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

27 oglasi HLADILNICA, TRGOVINA VOGRSKO D.O.O. Dejavnost trgovine SA.VO. (Sadje Vogrsko d.o.o.) se je začela z nabavljanjem, prodajo in distribucijo sadja in zelenjave. Glavno poslovanje je slonelo na grosistični dejavnosti. Vendar je tudi v malo prodajni trgovini na Vogrskem promet začel naraščati. Potrebe in zahteve kupcev so narekovale, da smo prodajalno v letu 1996 razširili na ostale proizvode široke potrošnje. V tem obdobju pa je prišlo tudi do zaostrovanja konkurence na trgu, koncentracije in združevanja trgovskih organizacij. Tu je prednjačil Mercator, pozneje pa še druge tuje družbe. Zato smo se v letu 1999 povezali s podjetjem ENGROTUŠ in z njimi podpisali pogodbo o franšizi in tako postali ena prvih Tuševih franšiznih trgovin. Tako imamo v letu 1994 zgrajenem objektu sodobno trgovino s površino 300 m 2, v kateri našim kupcem nudimo široko in pestro izbiro sadja in zelenjave domače pridelave kakor tudi iz različnih krajev sveta. Smo zastopniki enega največjih proizvajalcev suhega sadja v Italiji (EUROCOMPANY s.r.l.) in turškega proizvajalca suhih fig in marelic (GENC YEMISCLER). Poleg uvoza suhega sadja pa opravimo veliko prometa tudi z uvažanjem stročnic, predvsem fižola (okrog 400 ton). Dobra založenost, kvaliteta, pravočasna dostava so naše glavne usmeritve do naših kupcev oz. odjemalcev. Želimo, da se v teh prazničnih dneh ustavite v naši prodajalni in se prepričate o naši ponudbi. Ob tej priložnosti naj zaželimo vsem našim kupcem in poslovnim partnerjem ter vsem ostalim vesele Božične praznike in obilo sreče in zadovoljstva ob vstopu v Novo leto Občinski list Občina Renče - Vogrsko 27

28 spomini Vsem obèanom obèine Renèe- Vogrsko nudimo v letu 2008 : 15% popusta pri nakupu akumulatorjev BOSCH 15% popusta za olja Mobil, Shell in Elf 5% popusta na ostali materjal in servisne storitve 28 Hkrati pa Vam želimo vesele božiène praznike, ter sreèno in uspešno v letu 2008 Občinski list Občina Renče - Vogrsko

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA)

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA) STORYLINE PROJEKT OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - Krašnja) ULICA S TRGOVINAMI Tekst: Marta Per, vodja projekta, učenci v OPB Krašnja, gospa Brigita Rožič Foto: Helena Urbanija, Katarina

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

UČENCI oš Cirkovce smo posvojili folkloro v Cirkovcah

UČENCI oš Cirkovce  smo posvojili folkloro v Cirkovcah POSVOJENI SPOMENIK FOLKLORA Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja je eden od sestavnih delov vzgojno-izobraževalnega procesa. Z učenci smo se zato odločili, da v projektu Mladi posvojijo

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Zapisnik 21. redne seje

Zapisnik 21. redne seje OBČINSKI SVET Bukovica 43, 5293 Volčja Draga Št.: 00703-1/2012-2 Bukovica, 2. 2. 2012 Z A P I S N I K 11. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek, 2. februarja 2012, ob 16:00 uri

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

Album OBHAJILO notranjost.indd

Album OBHAJILO notranjost.indd V spomin na prvo sveto obhajilo Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, težko te že čakam, veselim se že! Tukaj nalepi svojo najljubšo fotografi jo z dne, ko si prvič prejel/a sveto obhajilo. Moje ime in

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav OVERNET D.O.O. Pripravljeno: Pojavnost: 11.09.2017 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: AKCIJA USTAVI.SE 1 USTAVI.SE 1 Press CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI januar "LJUDJE SMO VEČINOMA TOLIKO SREČNI, KOLIKOR HOČEMO BITI." OGLEDALI SMO SI MOJCO POKRAJCULJO V ponedeljek, 03.01.2011, so v našo telovadnico prišle prostovoljke Zveze Prijateljev Mladine Krško in

Prikaži več

PDF generator

PDF generator RadoSt 22.03.2016 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: RADO STOJAVNOVIČ FESTIVAL KULINARIKE Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax:

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

I

I 1. stran od 6 NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI GORNJA RADGONA Več informacij PETEK, 04. 09. 2015 MISLIM OKROGLO V petek, 4. septembra 2015, ob 18. uri v galeriji Doma kulture Gornja Radgona odpiramo razstavo

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 17. 3. 2016 KLIKNITE IN SI OGLEJTE CELOTNO ZBIRKO OBJAV SEZNAM OBJAV V ZBIRKI 24ur.com Doseg: 810.459, Avtor: Svet... Ljubljana, 16.03.2016, 19:05 SVET Na Fakulteti za elektrotehniko

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! Nosíte bremena drug drugemu... in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Tistemu, ki te udari po enem licu,... nastavi še drugo. Kar koli

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 09.08.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LIONS KLUB 10 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 OŠ Cirila Kosmača Piran Piran, 4. julij 2011 1. steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj Učiti se, da bi vedeli 4 steber: Učiti se biti ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBR. 2. steber: Učiti se, da bi znali

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx)

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx) 1 JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE, ZBIRANJE, PREDSTAVLJANJE IN SNEMANJE SLOVENSKEGA LJUDSKEGA GLASBENEGA IZROČILA MED SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU ZA JAVNO RADIJSKO ODDAJO SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI»ZA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več