OD KOD PRIHAJA MOJA HRANA?

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OD KOD PRIHAJA MOJA HRANA?"

Transkripcija

1 Primeri dobre prakse OD KOD PRIHAJA MOJA HRANA? Cerknica, Avtorica: Mojca Leskovec Meharich

2 IZVLEČEK Šola leži na podeželju, zato smo se odločili, da s projektom Odgovorno s hrano! učence osvestimo o pozitivni strani lokalno pridelane hrane, jim pokažemo, kakšne negativne vplive ima na planet hrana, pripeljana iz tujine, ter jih spodbudimo h kulturnemu in odgovornemu prehranjevanju Izvedli smo več aktivnosti med poukom in izven njega, razprav, predstavitev, razstav in delavnic, ter dosegli, da se učenci bolj zavestno odločijo in odgovorneje izbirajo lokalno hrano. Z aktivno udeležbo vseh učencev in zaposlenih na šoli, lokalnih pridelovalcev ter medijev smo dosegli majhen napredek. Po zaključku projekta je naša jedilnica polepšana, smeti za biološke odpadke so bolj prazne, na jedilniku pa je več lokalno pridelane hrane. POVZETEK Šola leži na podeželju, zato smo se odločili, da s projektom Odgovorno s hrano! učence osvestimo o pozitivni strani lokalno pridelane hrane, jim pokažemo kakšne negativne vplive ima na planet hrana, pripeljana iz tujine, ter jih spodbudimo k kulturnemu prehranjevanju z manj zavržene hrane. Za cilj smo si zastavili, da na šolske jedilnike uvedemo več lokalno pridelane hrane in spodbudimo učence k uživanju domače pridelane hrane, ki manj obremenjuje okolje. S pomočjo ankete, ki so jo izpolnjevali starši in učenci, ter organizatorke prehrane smo pridobili podatke o prehranjevalnih navadah in prehranjevanju z lokalno pridelano hrano v šoli in doma. Odgovori na vprašanja so bili v mejah pričakovanega. Učencem je bilo potrebno predstaviti, kako pomembno je za njihovo okolje in zdravje, da uživajo več lokalno pridelane hrane. Začeli smo s predstavitvijo rezultatov anket in spremljanjem zaužite in odvržene hrane v šoli pri starših na Svetu staršev in Svetu šole. Nato smo izsledke predstavili tudi učencem ter se z njimi pogovorili in zastavili načrt, kako izboljšati osveščenost ostalih učencev. Izvedli smo več aktivnosti med poukom in izven njega, razprav, predstavitev,

3 razstav, delavnic ter dosegli, da se učenci bolj zavestno odločijo in bolj odgovorno izbirajo lokalno hrano. Z aktivno udeležbo vseh učencev in zaposlenih na šoli, lokalnih pridelovalcev ter medijev smo dosegli napredek. Po zaključku projekta je naša jedilnica polepšana, smeti za biološke odpadke so bolj prazne, na jedilniku pa je več lokalno pridelane hrane. Zavedamo se, da je napredek v tej smeri mogoč le, če vedno znova osveščamo in ozaveščamo učence in starše, saj je za spremembe v miselnosti potreben čas. Zato smo se tudi v letošnjem šolskem letu odločili, da pristopimo k projektu in ga nadaljujemo. Ključne besede: hrana, lokalno, pridelava, ozaveščenost, odgovornost. ABSTRACT Our school is located in the country, this is one of the reasons why we've decided to participate in the project We Eat Responsibly and show our students positive effects of locally produced food and inform them that food which is transported from all over the world has negative effects upon our planet. We would like to encourage our students to improve their eating habits and reduce the amount of leftovers. Our goal was to include in our school menus locally produced food as much as possible, which is also environmentally friendlier. The survey on students' eating habits and the usage of locally produced food was made among students and their parents. The answers were more or less what we've expected. Students had to be informed about the importance of locally produced food, especially for their health and the environment. The results of the survey and the amounts of leftovers in the school canteen were first presented to parents and school board. The results and the pictures of leftovers were later showed to students as well. We discussed the situation and made a plan, how to be better informed about the positive effects of eating locally produced food. A lot of activities during and after lessons, discussions, presentations, exhibitions and workshops were carried out. These projects contributed that students now make their own decisions and responsibly decide for locally produced food.

4 By students, employees, local food producers and local media actively participating in the project we can say that we've made a progress. Now that the project is over our school canteen looks nicer, the amount of food waste is reduced and school menus include more locally produced food. We are well aware that the progress is only possible if students and parents are constantly reminded about positive effects of locally produced food and that, of course, takes time. That is why we've decided to participate in this project in the following year as well. Keywords: food, local, production, awareness, responsibility

5 1 UVOD Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje se nahaja v podeželskem naselju na Notranjskem. Šolo v šolskem letu 2016/2017 obiskuje 81 učencev od 1. do 5. razreda. Čeprav je šola majhna, je aktivna v številnih projektih. V letošnjem letu smo se poleg drugih projektov vključili tudi v mednarodni projekt Odgovorno s hrano! (Eat responsibly!), saj se kot Eko šola zavedamo naše odgovornosti do okolice, soljudi in planeta, ki ga želimo ohraniti za naše prihodne rodove. Ravno projekt Odgovorno s hrano! je pomemben člen k boljši ozaveščenosti ljudi, da ohranimo naš planet. V preteklih letih v šolski jedilnici opažamo naraščajoč trend odvržene hrane ter vse več izbirčnosti pri otrocih. Prav tako je tudi povečan ostanek hrane pri eko dnevih za malico, kjer je otrokom ponujena lokalna eko hrana. Zato smo se odločili, da najprej izvedemo ankete, ki so nam orisale prehranjevalne navade učencev. Na podlagi izsledkov smo se odločili, da pripravimo več aktivnosti, ki naj bi spodbudile učence, da bolj spoštujejo lokalno hrano, je manj zavržejo ter spoznajo, kakšen je ekološki učinek uvožene hrane. Ravno tako smo pripravili tudi predstavitve za učence, starše in medije. 5

6 2 POSNETEK STANJA Na začetku šolskega leta smo izvedli več anket, da bi zabeležili stanje prehranjevalnih navad učencev na naši šoli. Preko preteklega šolskega leta je organizatorka prehrane Veronika Švigelj beležila, kakšno hrano učenci jedo in koliko hrane ostane, in podala svoje izsledke. V anketi so bila vprašanja razdeljena v tri skupine glede na prostor: šolska jedilnica, šolski nahrbtnik in dom. Vprašanja v anketi so pokrivala različne področja o hrani (lokalna in sezonska hrana, agrobiodiverziteta, zavržena hrana, predelana hrana in palmovo olje, poraba mesa, načini pridelave - bio izdelki, ekološko kmetijstvo in pravična trgovina). Preko ankete smo dobili vse osnovne informacije o odgovornem prehranjevanju doma in v šoli. Za pregled odgovorne porabe hrane doma sta bila izvedena dva elektronska vprašalnika o porabi hrane: en za učence, drugi za starše. Poleg teh sta bili izvedeni tudi anketa z učenci o porabi hrane na šolskih izletih ter anketa z vodjo šolske prehrane o prehrani v šoli. 2.1 IZSLEDKI ANKET Prvi dve anketi sta bili namenjeni staršem in učencem. Z njima smo ugotovili, kaj se po navadi dogaja s hrano v domovih naših učencev. Izsledki ankete so pokazali, da večinoma kupujejo hrano v trgovini ali pa jo pridelajo doma, zelo redko pa jo kupijo neposredno od kmeta ali na tržnici. Glede na to, da je večina družin iz podeželja, je presenetljiv podatek, da več hrane (zelenjave in mesa) kupijo v trgovini, kot pa direktno od lokalnih kmetov ali pa jo pridelajo doma. Domnevamo, da je žal nakupovanje v trgovinah bolj priročno, saj prevlada prepoceni, a ne tudi vedno kvalitetna hrana, kmetje ne obdelujejo več kmetijskih površin, posledica česar je, da je čedalje več kmetijskih površin zaraščenih s travo. Zanimalo nas je tudi, kako se odločijo, kakšno hrano bodo kupili. Iz odgovorov je bilo razvidno, da se več kot 50% vprašanih odloča kupovati sezonsko hrano, vendar jih tudi 50% ne zanima, od kod le ta prihaja hrana in kako je bila ta hrana pridelana. Glede na to, da učenci vse bolj zavračajo lokalno eko hrano, nas je zanimalo tudi, kakšno vrsto hrane jedo. Presenetilo nas je, da je na jedilniku namesto sveže pripravljene hrane največ že predelane hrane, kot je: šunka, salama, hrenovke, namesto sveže pripravljenih obrokov. Od žitaric prevladuje riž. 6

7 Iz odgovorov je razvidno, da je na domačih krožnikih veliko hrane, ki prihaja iz tujine, kar pa nas ne preseneča, saj je po statističnih podatkih iz leta 2015 domača samooskrba z zelenjavo le 39%, medtem ko je z mesom malo boljša, in sicer 74%. Glede na to, da je naša populacija s podeželja, smo si zadali nalogo, da spodbudimo osveščanje med učenci in starši o lokalno pridelani hrani. Pri anketi Prigrizki iz moje torbe smo med drugim ugotavljali, katere prigrizke prinesejo učenci na šolske izlete. Ugotavljamo, da si na žalost poleg šolske malice prinesejo tudi veliko sladkih in slanih prigrizkov. Ker je cilj našega projekta odgovorno prehranjevanje, menimo, da takšni prigrizki ne sodijo na izlet, saj je le zdravo prehranjevanje koristno za otroke. Zato bomo bolj skrbeli, da otroci na izlete ne bi prinašali sladkarij, temveč da bi jih nadomestili s sadjem. Zadnja anketa in izsledki pa so se nanašali na šolsko kuhinjo, kjer nam je šolska organizatorka posredovala podatke o živilih iz kuhinje. Kar nas razveseljuje, je, da je kar 70% sestavin svežih, od tega so jajca in mleko ter mlečni izdelki izključno iz Slovenije, ostala hrana pa je iz Slovenije in nekaj tudi iz uvoza. Organizatorka prehrane je tudi sicer zelo aktivna v šoli in spodbuja učence k zdravi prehrani, saj si želi, da bi bile vse sestavine slovenskega izvora. Žal je narava javnih naročil za izdelke takšna, da pogosto nima veliko izbire pri dobaviteljih. V kuhinji poizkušajo prilagoditi jedilnik glede na sezonska živila in s tem posredno tudi vplivati na lokalnost živil, ki so v tistem času dosegljiva. Predstavila je tudi izsledke analize bioloških odpadov na naši šoli, kjer je povzela, da je veliko odpadkov, ko je na šoli dan za malico iz lokalnih eko živil, saj se mnogo učencev obrne že, ko vidijo zeleno nalepko z napisom EKO. Učenci so vajeni bolj sladkih živil in živil, ki vsebujejo ojačevalce okusov. Zato smo si tudi zadali cilj, da osvestimo starše in učence o zdravem prehranjevanju in da navajamo učence jesti lokalno in eko hrano. 7

8 3 AKTIVNOSTI Glede na izsledke anket smo si zastavili aktivnosti, ki bi nas pripeljale čim bližje zastavljenemu cilju, in sicer odgovornemu prehranjevanju s čim več lokalno pridelane hrane. 3.1 Prehranska komisija Prva aktivnost v tej smeri je bila predstavitev izsledkov anket in povzetek vrst odpadkov na Svetu staršev in Svetu šole, saj so starši tisti, ki spodbujajo otroke k zdravi prehrani. Na Svetu staršev in Svetu šole so bili presenečeni nad količino odpadkov in so se v večini strinjali, da je potrebno otroke spodbujati k zdravi prehrani. Vse skupaj smo objavili tudi na šolski spletni strani, ki je dostopna vsem staršem. Nato se je sestala prehranska komisija (predstavniki matične in obeh podružničnih šol), saj imajo vse tri šole isto organizatorko prehrane, glavno kuhinjo in podoben problem glede ostankov hrane. Na sestanku so bili prisotni vodje projekta Odgovorno s hrano!. OŠ Notranjski odred Cerknica je zastopala mentorica Nuša Ponikvar, Podružnično šolo '11. maj' Grahovo mentorica Marjeta Košir, Podružnično šolo Maksim Gaspari Begunje pa sem zastopala Mojca Leskovec Meharich. Poleg nas so se sestanka udeležili še predstavnica kuhinje gospa Marija Nared, predstavnica Sveta staršev, učenci predstavniki skupnosti učencev in ravnateljica gospa Bernarda Dolničar. Slika 1: Prehranska komisija Glede na skupne cilje je organizatorka prehrane skupaj s predstavnico kuhinje podala svoj predlog smernic in jih zapisala v Letni delovni načrt. Ti ukrepi bodo nudili otrokom bolj zdravo prehrano in oskrbo šolske kuhinje z več lokalnimi živili. To so: navajanje na kulturno prehranjevanje, spodbujanje odprave prehranske neofobije, 8

9 spoznavanje lokalne hrane in predstavitev lokalnih pridelovalcev hrane, postopno uvajanje novih oz. starih tradicionalnih kmečkih jedi v šolske jedilnike, 5% vključenost eko živil v šolske jedilnike, vsaj enkrat mesečno obrok iz eko živil, zdrav način prehranjevanja v določeni sezoni, saj to vpliva na naše telo, ki deluje v ravnovesju z letnim časom, 20 % lokalnih dobaviteljev za šolsko prehrano, nabava sezonskega lokalnega sadja in zelenjave, vključenost v shemo šolskega sadja in zelenjave. Vodje projektov smo se skupaj z predstavniki skupnosti učencev dogovorili, da oblikujemo aktivnosti, ki bi pripomogle k večji osveščenosti problema prehranjevanja z lokalno hrano in ukrepi za zmanjšanje ostankov. Kot vodja projekta Odgovorno s hrano! Na podružnični šoli Maksim Gaspari Begunje sem predstavila okvirni plan aktivnosti, ki so jih učiteljice že dale v plan v Letnem delovnem načrtu, in sicer: učenci 5. razreda bi pri urah gospodinjstva obdelali tematiko Od kod prihaja hrana, ki jo vsak dan uživajo, ob tem bi tudi izdelali zemljevid prehranskih kilometrov in izračunali ogljični odtis, ki ga pusti hrana pri transportu. Svoje ugotovitve bi predstavili v šolski avli. Učenci 3. razredov bi obiskali lokalno kmetijo in spoznali način lokalne pridelave hrane, ki je v harmoniji z lokalnim okoljem. Učenci 2. razredov so planirali obisk šolske jablane in obiranje jabolk, ob tem pa bi se pogovorili o lokalnih sortah sadja, sezonskemu sadju. Učence navajamo, da je lokalno sveže sadje dobro in bolj slastno od sadja, kupljenega v trgovini, kjer po več mesecev po skladiščih v trgovinah čaka na kupce. Pri urah računalniškega krožka bi izdelali animacije rastočih lokalnih rastlin, ob tem bi se pogovorili, kaj je sezonska hrana in nato izdelali sezonski koledar živil. Pod vodstvom izkušene mentorice Dragice Udovič, dolgoletne učiteljice naravoslovja, biologije in gospodinjstva, ki je pred več kot 20 leti bila ena prvih 9

10 vodij Eko šole, ki je orala ledino slovenskih ekošol, bi učenci postavili eko vrtiček, ga zasadili in ob njem spoznavali zdravilna zelišča. Z denarjem, ki je namenjen izvajanju projekta, bi polepšali šolsko jedilnico in s tem navajali učence na kulturno prehranjevanje in spoštljivejši odnos do hrane, pri malici bi učenci v intervalih merili količino odpadkov in nagrajevali učence, ki ne puščajo ostankov hrane. Še naprej bi izvajali projekt Šolskega sadja in zelenjave, kjer bi ponujali sezonsko lokalno sadje in zelenjavo in s tem spodbujali učence k uživanju lokalne hrane. Že tradicionalno bi izvedli Slovenski zajtrk in tako spodbudili otroke, da zajtrkujejo, saj je za mnoge otroke šolska malica prvi obrok. Ob tej priložnosti bi povabili tudi lokalne čebelarje, ki bi učencem pobližje predstavili čebelarstvo in postopek pridobivanja medu. 3.2 Od kod prihaja hrana in prehranski kilometri Naslednji korak je sledil v učilnici 5. razreda, kjer smo pri urah gospodinjstva z učiteljico Jelko Jernejčič in učenci pokomentirali izsledke anket. Z učenci smo se pogovorili, v kolikšni meri vpliva uvožena hrana na podnebne spremembe in kaj za lokalno skupnost pomeni kupovanje lokalne hrane. Učenci so priznali, da je lokalna in bio hrana bolj zdrava, vendar nekaterim bolj ugaja hrana iz trgovine. Žal se niso zavedali, kakšen je vpliv kupovanja lokalne ali uvožene hrane na njihovo okolje. Na koncu smo preko razgovora prišli do ugotovitve, da lokalna hrana omogoča lokalnim kmetom zaslužek, ker pa je to majhen kraj, je veliko kmetov tudi njihovih sorodnikov. Ugotovili so, da s tem, ko v družini kupijo hrano od lokalnega kmeta, izboljšajo socialni položaj lokalnih ljudi in posledično - s plačevanjem prispevkov gre denar tudi v državno blagajno. S tem pomagajo tudi sebi, saj se šola, zdravstvo, ipd. financira iz državne blagajne. Nato so si ogledali sliko tuje opustošene pokrajine, kjer prevladujejo monokulture, kot so plantaže oljnih palm. Ob sliki smo se pogovarjali, kakšen je vpliv takega modela kmetijstva na okolje. Prišli smo do ugotovitev, da na okolje vpliva zelo negativno, da zaradi onesnaženja s pesticidi izumira biotska raznovrstnost, saj v okolici pomorijo vse ostale rastline. Zaradi 10

11 krčenja gozdnih površin se pokrajina zelo spreminja, živali izgubljajo svoje habitate in zapuščajo svoja naravna bivališča ter mnoga tudi poginejo. Povečuje se število ogroženih vrst. Pozdravljeni, otroci! Ali sem na pravem mestu? Je to šola? Sem gospod Hrček in moj prijatelj mi je povedal, da so v šoli pametni otroci, ki bi mi lahko pomagali. Veste, imam težko nalogo. Moja žena, gospa Hrček, me je poslala, naj najdem dober kraj, kjer bi naša velika družina lahko živela. Gospa Hrček je zeeelo previdna in skrbna in, tako kot katera koli mama, želi za svoje otroke le najboljše. In to se nanaša tudi na hrano. Poslala me je, da najdem nov kraj, kjer bi lahko dobro živeli in kjer se najde hrana, ki je zdrava tako za nas kot za našo Zemljo. Mislite, da bi lahko bila vaša šola tak kraj? Gospa Hrček mi je naročila veliko stvari, ki jih moram raziskati o tem kraju. Zaupala mi je nalogo, da raziščem tukajšnje življenje in odkrijem, kaj in kako jeste ter ali bo to v redu za našo družino Hrček. Ker gospa Hrček ne želi ničesar prepustiti naključju, mi je dala seznam vprašanj v zvezi s hrano. Poiskati moram odgovore, vendar tega ne moram narediti sam, ker ne vem, koga vprašati in kam iti. Mi lahko pomagate? Ali lahko to raziščemo skupaj? Pogledati moramo v vašo šolsko jedilnico in raziskati vaš dom. Po glavi se še vedno podi veliko vprašanj. O tem sem razmišljal ves čas, medtem ko sem iskal pravi kraj. Okoli vaše šole ne vidim veliko obdelanih polj, kje je sadovnjak, kjer bi pobirali sadje, kje se pasejo živali, da bi vam dajale mleko in meso. Kje so kokoši? Ali sploh jeste jajca? Od kod prihaja vaša hrana? Kje jeste? Kdo prideluje sadje in zelenjavo, ki ju jeste? In kaj sploh jeste? Ste s hrano zadovoljni? Mi lahko, prosim, odgovorite? Vem, da je vprašanj veliko in da morda ne bo lahko odgovoriti nanje. Iskati boste morali na različnih krajih in premagovati veliko ovir. Vendar sem prepričan, da ste prava skupina za to delo in da se boste dokopali do vseh informacij, ki jih potrebujete. Družina hrček te bo vodila po raziskovalni poti. 11

12 Priredba Dodatka iz gradiva Odgovorno s hrano! 12

13 DRUŽINA HRČEK ALEX Doma preglej embalažo od hrane in na njej poišči, od kod prihaja.... FIDO S starši pojdi skupaj v trgovino in poglej, od kod prihaja zelenjava... in sadje, ki ga kupite. ELA Na dane kartončke napiši, od kod prihaja živilo, ime živila, zraven... pa nalepi embalažo ali samo del GOSPA HRČEK Kartončke oddaj učiteljici v šoli, na kartončke se NE podpisuj.... GOSPOD HRČEK Na kartončke zapiši, od kod prihaja zelenjava in sadje, ki ga ješ. Zraven nariši sliko in zapiši ime sadeža ali zelenjave ROZIKA Naslednjič bomo kartončke postavili na zemljevid sveta in pogledali, od kod prihaja naša hrana.

14 Ker otroci v 5. razredu še vedno razmišljajo in oblikujejo predstave na konkretnih primerih, smo jim zadali konkretno nalogo. Pri naslednji uri jih je obiskal gospod Hrček in jim dal nalogo, da raziščejo, od kod prihaja hrana, ki jo kupujejo doma. Primer smo za svoje potrebe priredili iz Dodatka, ki se nahaja na spletni strani projekta Odgovorno s hrano! Učenci so za nalogo dobili na dom barvaste kartončke, na katere naj bi zapisali nekaj živil, ki jih običajno kupijo doma, jih narisali ali izrezali in nalepili njihovo embalažo ter poleg napisali izvor živila. Kartončke naj bi naslednjič prinesli v šolo. Učiteljica gospodinjstva je v dneh, ki so sledili, zbrala kartončke. Pri naslednjem srečanju z učenci 5. razreda smo si zadali nalogo, da iz dobljenih kartončkov izdelamo zemljevid prehranskih kilometrov. Ob kartončkih smo se pogovorili, od kod vse prihaja hrana in na kakšen način jo transportirajo do naših trgovskih polic. Ugotovili smo, da vsa transportna sredstva (letala, tovornjaki, ladje, itd.) onesnažujejo okolje. Zato smo se odločili, da še izračunamo ogljični odtis, ki nastane pri transportu hrane iz drugih držav. Ker učenci pri tej starosti še nimajo razvitih abstraktnih predstav, smo si zamislili, da bi ogljični odtis prikazali s primerjavo. Na spletnih straneh bicikel.com in tekac.si smo prišli do podatka, da eno drevo v svojem življenju veže 1 tono CO 2. Učenci so se razdelili v skupine. Ena skupina je izrisala zemljevid in nalepila kartončke na zemljevid, druga je s pomočjo spletne strani izmerila razdalje med posameznimi državami in Slovenijo, nato so s pomočjo spletne strani izračunali ogljični odtis. Glede na oddaljenost države so izbrali ustrezno prevozno sredstvo in zabeležili podatke. Tretja skupina je podatke s prej omenjenim pretvornikom spremenila v drevesa. Slika 2: Zemljevid prehranskih kilometrov Slika 3: Iskanje podatkov na spletu 14

15 Slika 4: Kaj je ogljični odtis? Slika 5: Pretvarjanje CO 2 v 'drevesa' Slika 5: Končni izdelek Učenci so z velikim zanimanjem iskali podatke in hitro je nastal končni izdelek. Bili so presenečeni nad pridobljenimi podatki, saj se niso zavedali kolikšno onesnaženje povzroča transport. Šokirani so bili nad dejstvom, da morajo posaditi veliko dreves, ki bodo več let čistila zrak, da si sami lahko privoščijo en obrok iz banan ali eksotičnega sadja. Eno letalo iz ZDA na primer onesnaži toliko zraka, da bi potrebovali posaditi vsaj dve drevesi, in počakati več let, da bi se zrak zopet očistil. Sklenili so, da bodo starše bolj opozarjali, naj pogledajo na embalažo in raje izberejo hrano, ki prihaja iz bližnje okolice. Razstavo smo postavili ob šolskem vhodu, tako da si je lahko vsak obiskovalec šole bolj podrobno ogledal izsledke naše raziskave. Sklenili smo tudi, da z objavo na šolski spletni strani in razstavo ter stojnico na zaključni prireditvi Veter v Laseh na centralni šoli, ki je tudi močneje medijsko podprta, na problematiko opozorimo tudi ostale učence in okoliške prebivalce. Redko kdaj pomislimo na to, da je hrana človeška pravica in hkrati velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča. Izbor hrane, ki jo uživamo, ima velik vpliv na podnebje 15

16 in na porabo vode. V današnjem času proizvodnja hrane več prispeva h globalnemu segrevanju kot vsa prevozna sredstva skupaj. Proizvodnja porabi 70 % sladke vode, ki je zaradi uporabe pesticidov in gnojil, ki odtekajo vanjo, slabe kakovosti. Glavna težava je krčenje gozdov in opustošenje zemlje. Zato je pomembno, da opozarjamo na ta globalni problem. 3.3 Lokalna kmetija se predstavi Ker si na naši šoli prizadevamo k ohranjanju tradicije kmetijskega podeželja, ker želimo, da učenci spoznajo ekološko pridelavo živil in po svojih močeh pripomorejo k ohranjanju okolja, saj vsak posameznik šteje na poti k spremembi, so v okviru naravoslovnega dne učenci 3. razreda jeseni obiskali ekološko kmetijo Knap pod mentorstvom razredničarke Desi Maksić. S tem, ko otrokom približamo življenje na kmetiji in si sami pobližje ogledajo eko kmetijo, lahko bolj ovrednotijo in spoštujejo lokalno pridelano hrano, ki je pridelana na ekološki način. Gospodarja kmetije Knap sta navdušeno sprejela učence, jim predstavila in razkazala kmetijo ter na koncu ogrela učence s toplim mlekom in čajem. Učence sta tudi pogostila z domačim jabolčnim in skutnim štrudljem ter domačo marmelado. Na kmetiji Knap so otroci preživeli čudovito dopoldne, bili so navdušeni nad domačimi živalmi. Po obisku so učenci imeli pogovor z razredničarko o lokalni pridelavi hrane, o domačih vrstah zelenjave in sadja, ki uspevajo v našem kraju in o domačih živalih, ki jih redijo na kmetiji. Učence smo ozavestili o pomenu lokalne, na ekološki način pridobljene hrane. Okusili so dobrote domače tradicionalne peke in upamo, da bodo manj posegali po slanih in sladkih prigrizkih iz trgovin in spodbudili starše, da jim priskrbijo več lokalnih dobrot. Upamo tudi, da smo v kakšnem otroku vzbudili željo, da nadaljuje tradicijo eko kmetovanja. 16

17 Slika 7: Obisk eko kmetije Slika 8: Obisk eko kmetije Knap Slika 9: Dobrote eko kmetije 3.4 Obisk šolske jablane Kot vsako leto so tudi v tem šolskem letu drugošolci z učiteljico Marjeto Turšič obiskali šolsko jablano. Učencem želimo predstaviti avtohtone sorte jablan, ki rastejo v naši okolici. Pred leti smo dobili v šolsko varstvo avtohtono vrsto jablane, ki jo vsako leto obiščemo in se ob njej poučimo o življenjskem ciklusu rastlin na lokalnem področju, o sezonskih sadežih in zelenjavi na našem področju. Zato je ravno jesen pravi čas za obisk jablane. Gospoda Janko Košir in Jakob Matičič sta pomagala pri obiranju jabolk, s katerimi so se učenci z užitkom posladkali. Gospod Janko Košir pa je učence presenetil še s sladkimi domačimi medenjaki. Dogovorili so se, da spomladi našo jablano spet obiščejo. 17

18 Slika 10: Šolska jablana Pri pouku so se učenci z učiteljico pogovorili o pomenu ohranjanja raznovrstnih sort, saj so domače sorte bolj odporne in prilagojene na lokalno pokrajino kot tuje, domače sorte ne potrebujejo dodatnih škodljivih škropil, da bi obstale, saj tu uspevajo že stoletja in tako sadje je zato bolj zdravo in hranljivo za ljudi. Cilj našega projekta, da otrokom predstavimo avtohtone vrste jabolk, je bil uspešno izpeljan. Učenci so lahko izkusili, da so lokalne sorte jabolk zelo okusne in četudi se pojavi kakšna nepravilnost na sadežu, to še ne pomeni, da ni dobro. 3.5 Sezonski koledar živil Tematiko sezonske in lokalne hrane smo z učenci 2. razreda nadaljevali tudi v zimskem času. V mesecu januarju in februarju smo se z učenci pogovarjali o sezonski hrani in v okviru računalniškega krožka izdelovali animacije, kako raste sadje in zelenjava, ter izdelali sezonski koledar živil. 18

19 Slika 11: Izdelava animacij in sezonskega koledarja Eden izmed ciljev je bil, da skozi serije risb, ki sestavljajo animacijo, učenci razmislijo o rastnem ciklusu rastlin in se ponovno spomnijo, katere so sezonska živila in kaj raste v določenem koledarskem mesecu. Najprej si je vsak učenec izbral določeno rastlino in skozi animacijo predstavil njen življenjski krog v enem koledarskem letu. Največ zanimanja je bilo za gomoljnice, kot sta krompir in korenje, ter za drevesa, kot sta češnja in jablana, saj so le ta otrokom najbolj poznana. Po uspešno dokončanih animacijah, ki smo jih objavili na šolski spletni strani, smo se pogovorili o tem, katero sadje in katera zelenjava raste v določenem času, učenci so si pri tem pomagali tudi s spletnimi stranmi, ki prikazujejo in podajajo raznovrstne koledarje sadja in zelenjave. Nato si je vsak učenec izbral en mesec v letu in za ta mesec poiskal sezonsko sadje in zelenjavo, ki jo po navadi uživamo. Po navodilih je nato vsak učenec izdelal svoj list na koledarju, na koncu smo vse mesece združili in nastal je ličen sezonski koledar. Učenci so bili ponosni na svoj izdelek. Koledar smo natisnili in ga izročili razredničarki, da ga je obesila v učilnico. Vsak učenec je nato dobil še natisnjeno manjšo verzijo koledarja in ga odnesel domov. Preko praktičnega in raziskovalnega dela si učenci bolj zapomnijo pridobljene nove informacije. Tematika in delo za računalnikom sta jim bila zelo všeč, še najbolj pa jim je bilo v ponos, da so dobili v roke koristen izdelek, ki so ga sami izdelali. Skozi risbe in slike so si učenci lažje zapomnili, kateri sadeži in zelenjava raste v določenem času in znanje, pridobljeno na praktičen način bodo lažje nadgrajevali v prihodnjih letih. 19

20 3.6 Tradicionalni slovenski zajtrk Na tradicionalni slovenski zajtrk smo si zastavili cilj, da učencem pobližje predstavimo delo čebelarja in da za zajtrk uživajo v dobrotah lokalnih pridelovalcev mleka in mlečnih izdelkov ter medu. Ker imamo na naši šoli le učence od 1. do 5. razreda, je veliko učencev v jutranjem varstvu in so v večini prijavljeni tudi na zajtrk. Zajtrk je pomemben obrok za otroka, saj z njim pridobi dovolj energije, da je aktiven in zbran. Z dnevom tradicionalnega slovenskega zajtrka jih želimo na to še posebej opomniti, saj opažamo, da učenci višjih razredov začnejo ta obrok opuščati. Slika 12: Čebelar Po okusnem zajtrku so učenci poslušali čebelarja, ki jim je predstavil delo čebelarja in opisal postopek pridobivanja medu. Učenci so si lahko pobližje ogledali tudi čebelarske pripomočke. V bližnji okolici je aktivnih kar nekaj čebelarjev. Čebelji med je med otroci priljubljen in s pomočjo podobnih aktivnosti upamo, da bomo ohranjali ozaveščenost ljudi o lokalni pridelavi medu in ohranili čebelarstvo na našem področju. Po podatkih statističnega urada Slovenije je samooskrba z medom v porastu in je bila leta 2015 že 71%, kar nas zelo razveseljuje. Upamo, da bomo s podobnimi osveščevalnimi akcijami pri otrocih ohranili spoštovanje do lokalnih pridelovalcev medu in da bodo spodbudili starše, da kupijo med od lokalnih pridelovalcev namesto uvoženega medu na trgovinskih policah. 3.7 Hrana me hrani, zato jo spoštujem Sledečim aktivnostim pod mentorstvom Urše Dobravec smo nadeli ime Hrana me hrani, zato jo spoštujem. Da bi pritegnili učence k uživanju lokalne hrane, saj smo pri eko obrokih v preteklem letu zabeležili največ bioloških odpadkov, smo si zadali cilj, da zmanjšamo 20

21 količino odpadne hrane s polepšanjem jedilnice in navajanjem učencev na kulturno uživanje hrane. To pomeni, da si vzamejo le toliko hrane, kot jo pojedo in da si vzamejo čas za malico, da jo v miru pojedo, brez hitenja. Hrana, ki ostane nerazdeljena, pa se kasneje razdeli med učence, ki so še lačni v podaljšanem bivanju. Aktivnosti so potekale v pomladanskem času. Hrana izraža našo povezanost z zemljo. Vsak grižljaj vsebuje življenje sonca in zemlje. Če jemo pozorno, gojimo sočustvovanje in razumevanje, ki nam bosta dala moč, da bomo naredili nekaj, kar bo pomagalo nahraniti lačne in osamljene. Kahlil Gibran Ker se zavedamo, kako pomemben je pravilen odnos do hrane in hranjenja, in ker želimo to zavedanje vzbuditi tudi pri naših učencih, smo jih želeli naučiti, da se do hrane obnašajo odgovorno in da se zavedajo, da je hrana dobrina, v katero je vloženega veliko truda in ljubezni. Glavni cilji naših prizadevanj so bili zmanjšanje količine odpadne hrane, polepšanje jedilnice in navajanje učencev na kulturno uživanje hrane ter obnašanje pri jedi. Mize v jedilnici smo okrasili z novo sešitimi prti ter s papirnatimi cvetličnimi aranžmaji, ki smo jih izdelali v podaljšanem bivanju. Učiteljice smo otroke spodbujale k doseganju zastavljenih ciljev tudi z drobnimi nagradami - nalepkami in štampiljkami. Učenci nadzorniki so spremljali in beležili, če so ostali učenci pri malici in kosilu odvrgli hrano v biološke odpadke. Učenec, ki si je vzel le toliko hrane, kot jo je pojedel in ni odvrgel hrane, je prejel nalepko ali štampiljko. Na ta način smo spodbudili učence, da si vzamejo na krožnik le toliko hrane, kot jo dejansko pojedo. Oziroma, da pojedo hrano, ki je na krožniku. Učenci šolske skupnosti so dva tedna tehtali in beležili količino odpadne hrane, podatke pa so vpisovali v tabelo, ki smo jo nato objavili na šolski oglasni deski. 21

22 Slika 13: Novi prti Slika 14: Polepšanje jedilnice Slika 15: Nagrajevanje učencev Slika 16: Beleženje odpadne hrane Po dvotedenskem tehtanju smo zabeležili manjšo količino odpadne hrane. Zmanjšali so se tudi biološki odpadki pri eko malici. Učenci so bolj umirjeno pojedli svoj obrok, saj so se dobro počutili v spremenjenem kolju. Kot je zapisala mentorica Urša Dobravec:»V polepšani jedilnici in ob zavedanju pomembnosti pravega odnosa do hrane se vsi - učenci in učitelji - bolje počutimo.«3.8 Eko vrtiček v Begunjah Dejavnost, ki smo si jo zastavili v tem šolskem letu, je bil tudi eko vrtiček. Na njem so učenci podaljšanega bivanja pod mentorstvom učiteljice Dragice Udovič in učenci šolske skupnosti z učiteljico Anito Štritof Malc sadili zdravilna zelišča v visoko gredo, ki smo jo postavili pred šolo. Dejavnost je povezana s projektom Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ), v okviru katerega smo že v lanskem letu prejeli material za izdelavo šolskega eko vrtička. Projekt smo združili pod okrilje Eko šole in vanj vključili še projekta Odgovorno s hrano in Zelene kocke. Namen te dejavnosti je v tem, da se ohranja dediščina, saj so že od nekdaj ljudje poznali zdravilno moč nekaterih zelišč. Vinska rutica, majaron in druge zeli so bile v vsakem vrtu skrbne gospodinje. V tednu vseživljenjskega učenja v mesecu maju so učenci prepoznavali ta zelišča, opazovali njihove značilnosti, kuhali čaj iz njih, izdelovali kreme in mila in povprašali babice za skrivne recepture. Vsa ta zelišča smo dobili z donacijo vrtnarije Najdi. Donacije smo dobili tudi od trgovin Bauhaus d.o.o. Ljubljana in Obi d.o.o. Koper. 22

23 Slika 17: Ekovrtiček Slika 18: Okušanje čajev Pod vodstvom učiteljice Metke Čibej so učenci poimenovali rastline v visoki gredi. Na kamne so zapisali imena rastlin, ki so jih prepoznali. Spoznali so tudi nekaj novih. Učenci so se preko sajenja rastlin in opazovanja rasti naučili, kako skrbeti za rastline. Z njihovo uporabo v kuhinji, zdravilstvu in kozmetiki, pa so dobili nov vpogled v svet rastlin, ki raste v njihovi okolici. Upamo, da bodo ohranili dober odnos do rastlin in zelišč v njihovem okolju ter s pridom izkoriščali njihove lastnosti, saj so domača sveža zelišča, ki niso škropljena z raznimi insekticidi in vzgojena na prsti, ki ne vsebuje odvečnih kemikalij bolj zdravi za ljudi in njihovo okolico. In čaj iz domačega vrta je bolj okusen od čaja, ki prihaja iz daljnega vzhoda ter manj obremenjuje ozračje z izpusti CO Ogled gobarske razstave Na Notranjskem imamo bogato tradicijo nabiranja gob. Veliko naših učencev nabira gobe skupaj s starši. Vendar poznajo večinoma le nekaj vrst gob. Gobarsko društvo Cerknica je na OŠ Notranjski odred Cerknica v mesecu oktobru pripravilo bogato razstavo gob, na katero so bili povabljeni tudi učenci Podružnične šole Maksim Gaspari Begunje. Gobarsko razstavo je vodil gospod Miha Boštele. Popeljal jih je v zanimiv svet gob, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Razstava s številnimi vrstami gob, užitne, pogojno užitne, strupene in smrtne različice, je bila v prisotnosti strokovne razlage, ki so nas poučili o razlikovanju gob, nabiranju, odnosu do gozda in narave, zelo zanimiva. Marsikateri učenec je prepoznal gobe, ki jih z veseljem nabira in uživa, obenem pa je tudi spoznal podobne vrste, ki so strupene in jih ozavestil, kako hitro lahko zamenjamo užitno gobo s strupeno. Pod strokovno razlago so učenci pridobili nova znanja o odgovornem nabiranju gob, da ne škodimo sebi z nepoznavanjem vrst gob in tudi o pravilnem nabiranju gob, da ne porušimo naravno ravnovesje v gozdu. 23

24 3.10 Eko listina Slika 19:Gobarska razstava Ob koncu šolskega leta, pred zaključkom projekta odgovorno s hrano!, smo z učenci sprejeli Eko listino, ki nas učence in učitelje obvezuje k bolj odgovornemu ravnanju z hrano. 24

25 EKO LISTINA izjava o odgovornem prehranjevanju 1. Zmanjšanje zavržene hrane pomaga varčevati z vodo. 2. Zmanjšanje zavržene hrane pripomore k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. 3. Zmanjšanje zavržene hrane pomaga varčevati z energijo. 4. Z uživanjem sezonske lokalne hrane pomagamo omejiti transport, ki porablja energijo. 5. Z uživanjem sezonske lokalne hrane pomagamo zmanjšati sproščanje toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. 6. Z uživanjem manj visoko predelane hrane in več sveže ter polnovredne hrane skrbimo za svoje zdravje. 7. Sveža hrana porabi manj energije kot predelana ali zmrznjena hrana in tako ne povzroča podnebnih sprememb. 8. Kupovanje na kmečki tržnici ali neposredno pri kmetu pomeni, da imam možnost vprašati in izvedeti, kakšne metode pridelave se uporabljajo, in izbrati ekološke metode. 9. Sajenje lokalnih sort pomaga naš sistem prehrane prilagoditi podnebnim spremembam. Begunje, junij 2017 učenci in učitelji Podružnične šole Maksim Gaspari Begunje Eko listina 3.11 Zaključna prireditev: Veter v laseh Svoje aktivnosti smo se odločili predstaviti tudi na prireditvi Veter v laseh, kjer smo razdeljevali koledarčke sezonske hrane, predstavili pretekle aktivnosti, ki so se dogajale preko celega šolskega leta v okviru projekta Odgovorno s hrano!. Prireditve se je udeležilo veliko učencev matične in podružničnih šol ter njihovih staršev, prav tako pa nas je obiskal tudi župan občine Cerknica, g. Marko Rupar. 25

26 Slika 20: Veter v laseh Slika 21: predstavitev na prireditvi Veter v laseh Za lokalni časopis Slivniški pogledi smo v mesecu maju in juliju objavili članke o izvedenih aktivnostih na naši šoli ter v mesecu juniju smo v časopisu Notranjske novice objavili članek o dogajanju in zaključku projekta Odgovorno s hrano!: 26

27 4 ZAKLJUČEK Ljudje povsod sprašujejo:»kaj pa lahko naredim?«odgovor je tako preprost, kot je vznemirljiv:»vsak od nas lahko dela na tem, da spravi svojo notranjo hišo v red.«e. F. Schumacher Projekt je tako nam zaposlenim na šoli kot tudi učencem in staršem omogočil globlji vpogled v problematiko uvožene hrane, ki zelo obremenjujoče vpliva na okolje in ga naglo spreminja, in po drugi strani lokalno pridelane hrane, ki je zapostavljena, saj cenovno težko konkurira tuji hrani, ki pa ni vedno tako kvalitetna. S svojimi dejavnostmi smo želeli vzpodbuditi zavest ljudi (otrok in staršev) k bolj odgovornemu prehranjevanju, da bi kupovali več od lokalnih kmetov in proizvajalcev živil, saj le s tem omogočamo, da bodo pogoji za samooskrbo v Sloveniji boljši. Vemo, da napredek ni hiter, vendar korak za korakom lahko izboljšujemo stanje. Zato smo se odločili, da v prihodnjem šolskem letu nadaljujemo s tem projektom. V tem letu smo dosegli zastavljene cilje. Otroci so začeli bolj pogosto brati etikete na kupljenih zavojčkih s hrano. Med malico je na jedilniku več lokalno pridelane hrane in manj zavržene hrane (tudi eko hrane), učitelji in učenci pa se boljše počutijo v polepšani jedilnici. 27

28 5 VIRI ODGOVORNO S HRANO - WE EAT RESPONSIBLY! (2012). Pridobljeno , s Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, (2015). Pridobljeno , s Jedilnik za spremembo (2015). Pridobljeno , s Primer izginjajočih deževnih gozdov v Aziji, zaradi širjenja plantaž palmovega olja in plantaž riža (2015). Pridobljeno , s Izračunaj svoj CO2 odtis (2009). Pridobljeno , Razdalje med državami (2017). Pridobljeno , Kalkulator za izračun ogljičnega odtisa (2017). Pridobljeno , 28

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

OS Podgora

OS Podgora Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, zelene S kmetijskim krožkom smo začeli že januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, smo vzgajali sadike (135 kom) na okenskih policah šole. Nekaj

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po vrstnem redu vprašanj 3. Ali je vašemu otroku všeč šolska

Prikaži več

Analiza anket o šolski prehrani Učenci Analiza anket o šolski prehrani OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČ

Analiza anket o šolski prehrani Učenci Analiza anket o šolski prehrani OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČ Učenci OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČASNO Skupaj %DA, vsak %NE, %OBČAS dan nikoli NO 1 r 22 5 11 38 57,9% 13,2% 28,9% 2 r 23 5 18 46 5 10,9% 39,1% 3 r 7

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ UČITELJ: MARJANA JAZBINŠEK PREDMET: SLOVENŠČINA RAZRED: 4.a DATUM IN URA: UČNA TEMA: SEZNAMI UČNA ENOTA: JEDILNI LIST CILJI: Berejo javno besedilo v obliki seznama jedilni list.

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA 49 93 53% 93 53% 49 53% Q1b NE 7 93 8% 93 8% 7 8% Q1c

Prikaži več

OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO ANALIZA ANKETE ZA STARŠE Domžale, junij 2014 Analizo pripravila: DAŠA SOJER

OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO ANALIZA ANKETE ZA STARŠE Domžale, junij 2014 Analizo pripravila: DAŠA SOJER OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO ANALIZA ANKETE ZA STARŠE Domžale, junij 14 Analizo pripravila: ŠA SOJER % % vrnjenih anket Anketo je pripravila skupina za prehrano. Izvedena je bila

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? -

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - Kakšnega izvora je hrana ki jo jemo: živalskega, rastlinskega

Prikaži več

OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO REZULTATI IN ANALIZA Domžale, avgust2015 Analizo pripravila: DAŠA SOJER, org. šolske prehrane

OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO REZULTATI IN ANALIZA Domžale, avgust2015 Analizo pripravila: DAŠA SOJER, org. šolske prehrane OŠ DOMŽALE ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO REZULTATI IN ANALIZA Domžale, avgust2015 Analizo pripravila: DAŠA SOJER, org. šolske prehrane OSNOVNI PODATKI O ANKETI: Priprava ankete: organizatorica

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika)

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika) ANALIZA VPRAŠALNIKA (OPAZOVALNE NALOGE) - OČISTIMO SVOJO VAS TEHNIŠKI DAN 7. RAZRED (medpredmetna povezava matematike in naravoslovja) Število udeležencev: učitelji, učenci, starši, stari starši, ostali

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci odgovorov 4.a 20 20 4.b 19 18 5.a 2 22 6.a 17 17 6.b 17 17 7.a 14 1 7.b 16 15 8.a 20 20 8.b

Prikaži več

PPT Izvoz

PPT Izvoz ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI - UČENCI Kateri razred obiskuješ? (n = 205) 4. razred: 52% 7. razred 48% Kako si v splošnem zadovoljen/a s šolsko prehrano? (n = 205) Zelo zadovoljen/a 25% Zadovoljen/a 65% Nezadovoljen/a

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano ZADOVOLJSTVO DIJAKOV S ŠOLSKO PREHRANO Primerjava šolskih let 2015/16, 2016/17, 2017/18 Vzorec Poklicni program (SPI) Strokovni program (SSI) Gimnazija (GIM) Skupaj 2015/16 0 190 40 230 2016/17 50 115

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 20172018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod Popoldanska malica 1.6.2017 *mlečni gris iz pire v domačem mleku, posip, jagode. goveja juha, pire krompir, kuhana eko govedina, kmečke kumare v smetanovi omaki marelični žepki, 100% pomarančni sok 2.6.2017

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor Zajtrk Cornflakes ali čokolino ali čokoladne kroglice / gluten sledi oreščkov Mleko Sadje * Mleko Piščančji ražnjiči / gorčično seme Dušen riž z zelenjavo **Jabolčnik Miš Sadni kefir / mleko Koruzna žemljica

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa  in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE  pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

TORBA, ALI SI PRETEŽKA?

TORBA, ALI SI PRETEŽKA? TORBA, ALI SI PRETEŽKA? RAZISKOVALNA NALOGA PODROČJE: BIOLOGIJA AVTORJI: ŽIVA BRGLEZ, KLEMEN KAČIČ, NINA-LANA VIDMAR MENTORICI: LJUDMILA GORNIK, JASMINA ŠTOLFA HRASTNIK, 2016 NAVDIH Delavnica Torba, da

Prikaži več

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO aktivna. To pomeni da S- ALFA vpiše dodatke v zdravila, ki omogočajo uporabo proti

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

JEDILNI LIST 9

JEDILNI LIST    9 JEDILNI LIST 11. 12. - 15. 12. 2017 Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Conflakes/čokoladne /kroglice/čokolino/, čokolada Mleko/ Sadje Pirina mehka žemljica/ Piščančji medaljončki/jajca,,

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane nad Škofjo Loko 100 MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA VARČUJEM, PRIHODNOST IN SREČO KUPUJEM Tematsko področje: SOCIOLOGIJA Avtorja: Mateja Božnar,

Prikaži več

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7 3. 5. 2016 4. 5. 2016 5. 5. 2016 mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO ovsena žemlja (1, 3, 7) poli salama paradižnik mlečni zdrob (lokalno) (1, 7) čokoladni posip (6) suho sadje porova juha (1,

Prikaži več

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI Stran 9628 / Št. 64 / 28. 9. 2018 PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd Za gurmanske užitke Maxi catering, Trg republike 1, 1000 Ljubljana Tel: +386 (0)51 285 336, www.maxi.si/catering Maxi catering V življenju so priložnosti, ob katerih želimo svojim najbližjim, prijateljem,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN DIETA PRI LEDVIČNI BOLEZNI Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Ponedeljek Torek Sreda Zajtrk Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj čokoladni/

Ponedeljek Torek Sreda Zajtrk Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj čokoladni/ 2.01.2017 3.01.2017 4.01.2017 Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj posip, lešniki. PRAZNIK Segedin golaž, polenta. Čufti, pire, paradižnikova omaka, banana. Sirova

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Microsoft Word - kmečki praznik-prispevek.doc

Microsoft Word - kmečki praznik-prispevek.doc Izpostava Metlika Mestni trg 24, 8330 Metlika Tel.: (07) 363 60 60, fax: (07) 363 60 61 E-pošta: darinka.slanc@siol.net Splet: www.kmetijskizavod-nm.si Datum: 12.7.2010 15. Kme ki praznik v Metliki V nedeljo,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ukrepi kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju Mednarodni strokovni posvet»lombergarjevi dnevi«mag. Marjeta Bizjak REFORMA SKP po 2020 EN STRATEŠKI NAČRT ukrepov SKP za državo: neposredna plačila,

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in priimek: D. V. Skupina: 5 / D Maribor, 7. 5. 2012

Prikaži več

ŠOLSKI ČASOPIS november, 2018

ŠOLSKI ČASOPIS november, 2018 ŠOLSKI ČASOPIS november, 2018 PROJEKTNI DAN V želji, da bi tudi mi, mladi prispevali k bolj kakovostnemu okolju, smo pripravili v torek, 27.11.2018 v dopoldanskem času na šoli projektni dan z naslovom»skrb

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Št. 1 datum XXVIII. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja ZAKONODAJA NA PODROČJU LOKALNEGA TRŽENJA SREČKO HORVAT, dipl.inž.zoot KGZS, KGZ Nova Gorica Grm Novo mesto, 26. november 2013

Prikaži več

Zdrav način življenja

Zdrav način življenja o o o o Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja, Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi dolžnost, Človeški organizem za nemoteno delovanje potrebuje ravnovesje,

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

O S N O V N A Š O L A C I R K O V C E,Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: Telefon: (02) , telefaks: (02) ,

O S N O V N A Š O L A C I R K O V C E,Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: Telefon: (02) , telefaks: (02) , PONEDELJEK, 5. 11. 2018 MALICA Mlečna juha(1,4),banana, čaj Piščančja obara z žličniki(1,2,3,8), rženi kruh(1,2,3), palačinke z marmelado(1,2,3) TOREK, 6. 11. 2018 MALICA Francoski rogljiček(1,2,3,4),

Prikaži več

JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA PON, koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, n

JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA PON, koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, n JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 PON, 2. 9. koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, nektarina bučkina juha, krompirjeva solata s svežimi kumaricami, piščančja nabodala, lubenica, sirova štručka,

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici. Made in Istria

Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici.   Made in Istria Kako kupovati na Domači spletni tržnici VODNIK ZA KUPCE Približali smo ti lokalno na Domači spletni tržnici. www.trznica-trg.eu Made in Istria VSEBINA 1. UVOD 1.1. O PROJEKTU NEPOSREDNE PRODAJE KMETIJSKIH

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

USTANOVA POLNI NAZIV LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA NASLOV (ulica, hišna št. in pošta) OBČ

USTANOVA POLNI NAZIV LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA NASLOV (ulica, hišna št. in pošta) OBČ USTANOVA LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA OČINA PESNICA ELEKTRONSKI NASLOV info@ospesnica.si NASLOV INTERNETNE STRANI http//www.ospesnica.si TELEFON

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRAVLJICE UČENCEV 4. c RAZREDA NAROBE PRAVLJICE SREČANJE S PEPELKO NAROBE PRAVLJICA Nekoč, pred davnimi časi, je živel kraljevič. Imel je dve sestri, Pepelko in Trnuljčico. Prirejal je zabavo za dvajseti

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j 1. 8. 5. 8. 2016 1. 8. ribji namaz, svež paradižnik, Zelenjavna juha z rižkom, telečji zrezek v omaki, kuskus, zelnata solata s korenčkom Polnozrnati grisini, sadni 2. 8. Žganci,, Goveja juha z rezanci,

Prikaži več

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT OD 06. 11. IN 10. 11. 2017 ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, ALERGENI GLUTEN MLEKO, GLUTEN, JAJCA, ZELENA KROMPIRJEV KRUH, ČOKOLADNI NAMAZ, KISLA SMETANA, BELA

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič VSEBINA Dnevniku na pot 1 Uvod 2 Navodila za uporabo 3 Zapis podatkov 4 Opazovalni zapis o drevesu z risbo, besedo in fotografijo April 5

Prikaži več

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus JEDILNIK 22.1. Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mussli /gluten Sirova štručka/ laktoza, gluten Mortadela/gorčično seme Brokolijeva kremna

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 99/05) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno. VPRAŠALNIK

Prikaži več

Microsoft Word - januar2019 VRTEC.doc

Microsoft Word - januar2019  VRTEC.doc 31. 12. 2018 1. 1. 2019 2. 1. 2019 3. 1. 2019 kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj 4. 1. 2019 polnozrnata štručka, trdo kuhana jajčka, rdeča paprika, otroški čaj gobova juha, pečen file osliča,

Prikaži več

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavčič Matjaž Jerman 8. februar 2006 Kazalo 1 Uvod 2 2

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN OD 1.9.2016 IN 2.9.2016 SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN TER SLEDI OREŠKOV IN SEZAMA! ZLATE MISLI O POGUMU: Naša pot

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Ekonomska šola Celje Gimnazija in srednja šola BOMO V PRIHODNJE KUPOVALI LE ŠE TUJE? Raziskovalna naloga Avtorice: Mojca Strmšnik, 4. b Katarina Blatnik, 4. b Sara Jagodič, 4. b Mentorica: Manja Ferme

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več