Državni izpitni center ŠPORTNA VZGOJA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 11. maja 2009 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Državni izpitni center ŠPORTNA VZGOJA PREIZKUS ZNANJA. Ponedeljek, 11. maja 2009 / 60 minut. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3."

Transkripcija

1 Š i f r a u č e n c a : ržavni izpitni center *N * RENI ROK ŠPORTN VZGOJ PREIZKUS ZNNJ Ponedeljek, 11. maja 2009 / 60 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese črno/modro nalivno pero ali črn/moder kemični svinčnik. Učenec dobi en obrazec za točkovanje. NIONLNO PREVERJNJE ZNNJ ob koncu 3. obdobja NVOIL UČENU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani in na obrazec za točkovanje. Preizkus ima dva dela. V prvem delu reši vse naloge, v drugem delu pa najprej preberi navodilo, nato pa izmed štirih športnih iger izberi dve in reši vse naloge izbranih dveh športnih iger. Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Ne uporabljaj korekturnih sredstev. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z nič (0) točkami. Če se ti zdi naloga pretežka, se ne zadržuj predolgo pri njej, temveč začni reševati naslednjo. K nerešeni nalogi se vrni kasneje. Na koncu svoje odgovore še enkrat preveri. Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želimo ti veliko uspeha. Preizkus ima 28 strani, od tega 5 praznih. RI 2009

2 N I. EL NVOIL Z REŠEVNJE NLOG V PRVEM ELU PREIZKUS V prvem delu preizkusa je 17 splošnih nalog. Reši vse naloge. SPLOŠNI ŠPORTNI IZRZI 1. naloga Oglej si sliko 1 in reši nalogo. Slika 1 (Vir: J. Urbanc, Nov izdelek pri nas, Šport, 52 (2), Fakulteta za šport, Ljubljana 2004.) V športnih dvoranah in igralnicah je nepogrešljiv del športne opreme pomožno orodje, ki ga prikazuje slika 1. S katerim strokovnim izrazom (terminom) ga pravilno poimenujemo? Zviralo. Gladko plezalo. Letvenik. Poševna lestev. 1

3 4 N TELESNE ZNČILNOSTI IN GILNE SPOSONOSTI 2. naloga a) Podatek o prekomernosti telesne teže ITM (indeks telesne mase) si lahko izračuna vsak sam. Za to potrebujemo le podatka dveh telesnih značilnosti. Kateri sta ti dve telesni značilnosti? Obkroži črki pred dvema pravilnima odgovoroma. Obseg prsnega koša. Telesna višina. Telesna teža. Obseg pasu. b) Na črto napiši gibalno nalogo, s katero lahko učinkovito izboljšaš sposobnost koordinacije gibanja telesa v prostoru. c) Katero gibalno (motorično) sposobnost morajo imeti najbolj razvito vratarji, na primer pri rokometu, hokeju in vaterpolu? Obkroži črko pred ustrezno gibalno sposobnostjo. Gibljivost gležnja. Statično moč rok. Natančnost vodenega projektila (npr. žoge). Hitrost izmeničnih ponavljajočih se gibov. 3

4 N ŠPORT IN VRNOST 3. naloga a) Iz spodaj navedenih kosov oblačil, obutve in opreme izberi tisti kos, ki omogoča kar najbolj varno kolesarjenje. Natikači. Čelada. Široke, dolge hlače. Gorniški čevlji. b) Utemelji izbor odgovora pri nalogi a. Utemeljitev napiši na črto. c) Preberi besedilo in odgovori na vprašanje. Jaka in Vid sta šla poleti kolesarit. Na polovici poti sta se ustavila v senci ob cesti. Nekaj malega sta pojedla in popila vso pijačo. Jaka je predlagal, da se dobro ohladita in se vrneta, ker je že nekoliko utrujen. Vid je želel kolesarjenje nadaljevati in je predlagal Jaku, naj še malo zdrži, ker ni pametno, da se odpeljeta vsak po svoje. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) Kateri je glavni razlog, zaradi katerega bi bilo varneje, da Vid in Jaka ne nadaljujeta vožnje do dogovorjenega cilja, ampak se takoj vrneta domov? 3

5 6 N naloga Preberi besedilo in reši nalogo. Učiteljica je pripravila planinski športni dan v visokogorje. Učenkam je povedala pravila o varnem obnašanju v gorah. Helena si je prejšnji dan na treningu nekoliko poškodovala nogo, vendar učiteljici poškodbe ni omenila. Kljub temu je odšla na športni dan, ker uživa v hoji v gore. Med potjo jo je začela boleti poškodovana noga, vendar je še zmogla hoditi. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) a) Katerega navodila za varno pot v gore Helena ni upoštevala pri načrtovanju odhoda na športni dan? b) Katera bi bila za Heleno najbolj varna rešitev ob pojavu bolečine v nogi? Helena naj malo potrpi in nadaljuje hojo v počasnejšem tempu. Heleni nudimo prvo pomoč in poskrbimo za varen sestop s spremstvom. Helena naj sama počaka, saj se bo skupina po isti poti vrnila v dolino. Helena naj se takoj vrne na izhodišče visokogorske poti. 2

6 N ŠPORTNO ONŠNJE 5. naloga a) Kaj je značilnost nešportnega obnašanja? Upoštevanje pravil. Žaljivost. Spoštovanje. Plahost. b) Preberi besedilo in odgovori na vprašanje. Na polfinalni tekmi v rokometu se igralci niso strinjali s sodniškimi odločitvami. Tri minute pred koncem tekme je kapetan ekipe predlagal soigralcem, da odidejo z igrišča. Trener ekipe je zahteval minuto odmora in je igralce spodbudil, naj tekmujejo do konca. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) V besedilu poišči primer športnega ravnanja in ga napiši na črto spodaj. c) Napiši primer športnega obnašanja udeležencev v cestnem prometu naloga Razloži, zakaj pomeni zmerjanje igralcev nasprotne ekipe obliko nešportnega obnašanja. Odgovor napiši na črti. 1

7 8 N ZKONITOSTI ŠPORTNE VE IN VPLIV N ČLOVEK 7. naloga a) V razpredelnici s križcem označi, katera od navedenih aktivnosti sodi med aerobne gibalne aktivnosti. ŠPORTN aktivnost Hitri tek po stopnicah v 4. nadstropje Sprehod na smučeh, dolg 5 km ERON aktivnost b) Napiši primer za anaerobno športno aktivnosti. Z vrednostjo srčnega utripa določi njeno intenzivnost. Ustrezne podatke vpiši v razpredelnico. NERON športna aktivnost Intenzivnost ali več % (odstotkov) od maksimalnega srčnega utripa c) Na spomladanski kros se je učenec pripravljal tako, da je trikrat na teden naredil pet ponovitev šprinta na 60-metrski razdalji z daljšimi odmori. Na krosu ni dosegel rezultata, kakor je pričakoval. Kaj je učenec naredil narobe pri vadbi za kros? 3

8 N naloga Preberi besedilo in reši nalogo. Športni pedagog je odpeljal skupino učencev na trimsko stezo. Najbolj jih je navdušila hoja po deblu. Mojca in Jan, ki trenirata smučanje, sta se ob tem dolgočasila, ker je bila zanju naloga prelahka. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) a) Predlagaj, poleg hoje po deblu, še drugo nalogo za ohranjanje ravnotežnega položaja, ki jo lahko izvedeš v naravi. b) Kako bi otežil nalogo Mojci in Janu, da bi bila hoja po deblu tudi zanju zanimiva in obenem učinkovita? 2 ŠPORT, ZRVJE IN PROSTI ČS 9. naloga a) li lahko ustrezna športno gibalna aktivnost vpliva na zmanjšanje podkožne maščobe? a, saj športno gibalna aktivnost pozitivno vpliva na presnovo in prebavo. a, saj športno gibalna aktivnost prispeva k odločitvi za brezmesno prehrano. Ne, saj vsaka športno gibalna aktivnost prispeva k povečanju mišične mase. Ne, saj športno gibalna aktivnost onemogoča izgubo vode iz telesa.

9 10 N b) Pri dolgotrajni (nad 60 minut) športno gibalni aktivnosti je treba ohranjati primerno raven tekočine v telesu, zato vsakih 15 minut popijemo od 100 do 200 ml tekočine. Načrtuj vnos tekočine pred aktivnostjo in po njej, tako da črko pred količino tekočine napišeš na črto pred ustrezno obdobje aktivnosti. KTIVNOST: KOLIČIN TEKOČINE: pred aktivnostjo do 1000 ml tekočine po aktivnosti do 300 ml tekočine 0 ml tekočine naloga a) Ustrezno izbrana športno gibalna dejavnost ima določen vpliv na človekovo počutje. Obkroži črko pred najbolj primernim odgovorom. Športno gibalna dejavnost dovoljuje obilne obroke hrane. Po športno gibalni dejavnosti nas bolijo vse mišice. Po športno gibalni dejavnosti bolj občutimo okolico. S športno gibalno dejavnostjo se sprostimo. b) V odstavku spodaj so opisane nekatere lastnosti športno gibalnih dejavnosti. Izmed navedenih ključnih besed uporabi tiste, ki odstavek smiselno pojasnjujejo. Ključne besede: tekmovalnost, povečana telesna teža, povečan apetit. Redno ukvarjanje s športom vodi k zmanjševanju negativnih sodobnih pojavov, kakor sta in slaba telesna drža. 2

10 N TLETIK 11. naloga a) Oglej si sliko 2 in odgovori na vprašanje. Kateri od položajev na sliki 2 prikazuje startno povelje pozor? Obkroži številko pod ustreznim delom slike. Slika 2 (Vir: Ric.) Preberi besedilo in odgovori na vprašanji. b) an pred tekmovanjem je Jernej treniral štart teka na 60 metrov. Zavzel je ustrezni položaj v štartnem bloku. Na učiteljev znak s pištolo je hitro štartal. Pri tem ga je močno»odneslo na nos«, zato je padel in se poškodoval. Učitelj je imel za tekmovanje dva učenca kot možni menjavi zanj. Poškodovanega Jerneja je zamenjal s skakalcem v daljino in ne s tekačem na 1000 metrov. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) Kaj je tekač Jernej naredil narobe pri treningu štarta teka na 60 metrov? c) Utemelji odločitev učitelja za zamenjavo Jerneja s skakalcem v daljino in ne s tekačem na 1000 metrov. 3

11 12 N naloga Preberi besedilo in reši nalogo. Učenci so tekmovali v štafeti 4 x 100 m. Tekli so odlično, a kljub temu med tekom izgubili dragocene desetinke časa. Ugotovi, v kateri fazi nastopa se je to dogajalo. (Vir: Predmetna komisija za športno vzgojo.) 1 GIMNSTIK Z RITMIČNO IZRZNOSTJO 13. naloga Oglej si sliko 3 in reši nalogo. Slika 3 X (Vir: J. Jackman,. urrier, Gymnastic skils and games, & lack, London 1995.) a) Poimenuj prikazano gimnastično prvino na sliki 3. b) opolni poved spodaj. Za uspešno izvedbo gimnastične prvine na sliki 3 so pomembni: zalet, sonožni odriv z odrivne deske, zadostna višina bokov, in uravnotežen doskok. c) Izvajalca gimnastične prvine na sliki 3 varujemo na mestu, označenem z znakom X. Utemelji, zakaj je mesto X najprimernejše za varovanje učenca (izvajalca) pri tej prvini. 3

12 N PLES 14. naloga a) V katero skupino plesov sodi ples čačača? Standardni plesi. Vojaški plesi. Latinsko-ameriški plesi. Ljudski plesi. b) V osnovni sliki pri plesu čačača eden od plesalcev začne gibanje naprej, drugi pa nazaj. Kdo začne gibanje naprej in kdo nazaj? Nalogo rešiš tako, da na ustrezno prazno črto zapišeš besedo plesalec oziroma plesalka. : prestopni korak nazaj, čačača, prestopni korak naprej. : prestopni korak naprej, čačača, prestopni korak nazaj. 2 ORNI LIST!

13 14 N PLVNJE 15. naloga Oglej si sliko 4 in reši nalogo. Slika 4 (Vir: Ric.) a) Poimenuj plavalno tehniko, ki je prikazana na sliki 4. b) V čem se prikazana plavalna tehnika na sliki 4 bistveno razlikuje od tehnike hrbtni kravl? V položaju telesa. V udarcu z nogami. 2 SMUČNJE 16. naloga Pri kateri od spodaj navedenih disciplin uporabljamo smučarske palice? eskanje. krobatski skoki. Slalom. Smučarski skoki. 1

14 N POHONIŠTVO 17. naloga Na kakšno pot naj se odpravi učenec, ki hodi v gore le občasno in nima dobro razvite vzdržljivosti? Lahko. Zahtevno. Zelo zahtevno. 1 ORNI LIST!

15 16 N II. EL NVOIL Z REŠEVNJE NLOG V RUGEM ELU PREIZKUS V drugem delu preizkusa imaš naloge iz štirih športnih iger. Izberi le dve igri in ju v tabeli spodaj obkroži. Reši vse naloge obeh izbranih športnih iger. Košarka Odbojka Rokomet Nogomet KOŠRK 18. naloga Oglej si sliko 5 in reši nalogo. Slika 5 (Vir:. ežman, Košarka za mlade igralce in igralke, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ljubljana 2004.) a) Poimenuj košarkarski tehnični element, prikazan na sliki 5. Met na koš z obema rokama izpred prsi. Met na koš iz skoka z eno roko iznad glave. Podaja z obema rokama izpred prsi. Varanje s spremembami smeri med vodenjem. b) V kateri igralni situaciji igralci ne morejo izvesti tehničnega elementa na sliki 5? Pri prenosu žoge v napad. Pri izvajanju prostih metov. Pri podaji na kratki razdalji. Ob začetnem metu po prejetem košu. 2

16 N naloga a) Oglej si sliko 6 in odgovori na vprašanje. Slika 6 (Vir:. ežman, Košarka za mlade igralce in igralke, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ljubljana 2004.) Igralec na sliki 6 izvaja pivotiranje (obračanje okrog stojne noge). V katerih igralnih situacijah napada ga igralci praviloma uporabljajo? Enega od možnih odgovorov napiši na črto. b) Oglej si skico 1 in odgovori na vprašanje. Na skici 1 je prikazana postavitev igralcev v napadu in obrambi. Levi branilec (L) ima žogo. enter () mu postavi blokado na strani žoge. L je blokado spregledal in žogo podal levemu krilu (LK). Kako lahko L popravi svojo napako? Odgovor napiši na črto spodaj. Skica 1 Legenda: obrambni igralci LK c L center levi branilec z žogo c desni branilec L LK levo krilo smer gibanja v blok smer podaje (Vir:. ežman, Osnove košarkarske taktike v napadu in obrambi, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Ljubljana 1999.)

17 18 N c) va napadalca se gibljeta proti košu, igralec z žogo po sredini igrišča, soigralec pa po krilu. V obrambi je samo en obrambni igralec, ki pokriva igralca z žogo. Na črto napiši najbolj ustrezno rešitev, ki jo lahko izvedeta napadalca, da bosta uspešno končala napad. 3

18 N OOJK 20. naloga a) S katerim delom roke odbojkarji odbijajo žogo pri zgornjem odboju? Z dlanjo. S celo roko. Z zapestjem. S prsti. b) Oglej si skico 2 in odgovori na vprašanje. Na skici 2 je nasprotnik žogo podal prek mreže. V znake za obrambne igralce na skici 2 vpiši številko tistega tehničnega elementa, ki ga bo izbrani igralec izvedel tako, da si bodo elementi sledili v zapisanem zaporedju. TEHNIČNI ELEMENTI: 1 Sprejemanje udarca s spodnjim odbojem. 2 Podaja z zgornjim odbojem. 3 Napadalni udarec. Skica 2 Legenda: nasprotnik z žogo obramba mreža (Vir: Ric.) smer podaje c) Napadalni igralec nasprotnega moštva je izigral oba blokerja tako, da je žogo z rahlim udarcem poslal tik za njun hrbet in tako dosegel točko. Katero taktično napako so storili obrambni igralci, da je žoga kljub pravilnemu bloku padla v njihovo polje? 3

19 20 N naloga a) Kako prevzame igralec odgovornost za odboj žoge, kadar ta pada med dva ali več igralcev? b) Igralec ekipe je serviral kratko žogo, ki je zadela zgornji rob mreže in se odbila na igralno stran ekipe. Predlagaj nadaljevanje igre igralcev ekipe. 2 ROKOMET 22. naloga a) Oglej si sliko 7 in odgovori na vprašanje. Slika 7 (Vir: Kako se imenuje tehnični element, ki ga izvaja igralec na sliki 7? Strel v skoku. Strel s padcem. Strel s tal. Vodenje žoge.

20 N b) Razporedi obrambne igralce na skici 3 v polje pri taktični postavitvi individualne obrambe glede na postavljeni napad. Igralce v obrambi nariši s trikotniki na skico 3. Skica 3 smer napada Legenda: napadalec z žogo napadalci v obrambni igralec v vratar (Vir: Ric.) c) Oceni, v katerem primeru med igro je postavitev individualne obrambe še posebno učinkovita. 3 ORNI LIST!

21 22 N naloga a) V katerem opisanem primeru bi moral sodnik dosoditi kazen devetmetrovke? Po prejeti žogi se je krožni napadalec odrinil s črte 6 metrov v vratarjev prostor, obrambni igralec pa ga je zaustavil v vratarjevem prostoru. Obrambni igralec je na devetmetrski črti zaustavil napadalca ob njegovem naletu proti golu. Napadalec je izvedel strel z desnega krila. Obrambni igralec ga je skušal zaustaviti samo s svojo postavitvijo in se ga pri tem ni dotaknil. Kljub temu je krilni igralec padel v vratarjev prostor in ni zadel gola. b) Igralci ekipe so v treh zaporednih napadih neuspešno skušali doseči zadetek s streli iz razdalje in s streli iz položajev kril, saj je bila obrambna postavitev ekipe postavljena globoko v prostor. Napiši taktično primernejši konec napada za ekipo, tako da bo ta dobila priložnost za zadetek. 2

22 N NOGOMET 24. naloga a) Oglej si sliko 8 in odgovori na vprašanje. Slika 8 (Vir: Ric.) Kako se imenuje udarec na vrata, prikazan na sliki 8? Udarec z notranjim delom stopala. Udarec z gležnjem. Udarec s kolenom. Udarec z nartom. b) Katera je glavna naloga "veznega igralca"? c) Med igro malega nogometa so igralci spremenili taktično postavitev, tako da so igrali trije v napadu in dva v obrambi. V katerem rezultatskem primeru je bila taktična zamenjava smiselna? 3 ORNI LIST!

23 24 N naloga a) Oglej si skico 4 in odgovori na vprašanje. Igralec z žogo je v napadu. Na skici 4 je prikazana ena od možnih rešitev v napadu. Katere taktične rešitve lahko napadalec z žogo še izvede, da bo njegova ekipa dobila priložnost za zadetek? Na črto pod skico 4 napiši eno od možnih taktičnih rešitev. Skica 4 smer napada Legenda: v v obrambni igralec napadalni igralec napadalni igralec z žogo vratar smer možne podaje (Vir: Ric.) b) Igralec v igri malega nogometa strelja na gol s položaja levega krila. Ker je vratar dobro postavljen ob bližnji vratnici, se je odločil, da bo streljal na oddaljeno (drugo) vratnico. Katerega od spodaj navedenih strelov bo uporabil? Strel z notranjim delom stopala desne noge. Strel z nartom leve noge. Strel z glavo. Strel z zunanjim delom stopala leve noge. 2 SKUPJ TOČK: 45

Microsoft Word - N doc

Microsoft Word - N doc Š i f r a u č e n c a : ržavni izpitni center *N09162131* RENI ROK ŠPORTN VZGOJ PREIZKUS ZNNJ Ponedeljek, 11. maja 2009 / 60 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese črno/modro nalivno pero

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI DEL (20 minut) 1. NAVAJANJE NA ŽOGO (12 minut) S klobučki

Prikaži več

8 KOŠARKA V OSNOVNI ŠOLI

8  KOŠARKA V OSNOVNI ŠOLI Brane Dežman, Dejan Gašparin, Blaž Bergant, Janez Drvarič, Borut Fijavž, Teo Hojč, Gašper Papež, Luka Hrovatin in Dejan Čikić PREGLED MINIMALNIH KOŠARKARSKIH ZNANJ ZA DEČKE IN DEKLICE U11, U13 in U15 (ažurirano,

Prikaži več

SPREJEM UDARCA

SPREJEM UDARCA METODIČNI ALGORITMI SPREJEM UDARCA gibanje v nizki preži (orisovanje kvadrata) podajanje žoge (z obema rokama iz polčepa) in sledenje podani žogi (gibanje po prostoru) pomočnik hitro spreminja let žoge

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

Microsoft Word - Kolaric_napad krozeci prst.doc

Microsoft Word - Kolaric_napad krozeci prst.doc Marko KOLARIČ ZNAČILNOSTI NAPADA»KROŽEČI PRST«ČLANSKE EKIPE KK PARKLJI BEŽIGRAD 1 UVOD V članku bom predstavil enega izmed napadov, ki jih je članska ekipa KK Parklji Bežigrad najpogosteje uporabljala

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

Microsoft Word - Delac_napad Union Olimpije v sezoni 2005_06.doc

Microsoft Word - Delac_napad Union Olimpije v sezoni 2005_06.doc Teddy DELAČ Napadalne kombinacije KK UNION OLIMPIJA proti osebni obrambi na začetku sezone 2005/06 Uvod V tekmovalni sezoni 2005/06 je prišlo v člansko ekipo KK Union Olimpije veliko novih igralcev, zato

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

KAJ JE VZDRŽLJIVOST

KAJ JE VZDRŽLJIVOST 10. 12. 2011 VZDRŽLJIVOST S TEKOM Seminarska naloga KAZALO 1. UVOD... 3 2. KAJ JE VZDRŽLJIVOST... 4 3. METODE ZA RAZVOJ VZDRŽLJIVOSTI... 4 4. TEHNIKA DOLGOTRAJNEGA TEKA... 5 5. GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI...

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16155112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Likovna naloga Četrtek, 2. junij 2016 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18228213* Višja raven ŠPANŠČINA Izpitna pola 3 JESENSKI IZPITNI ROK Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota Licenčni Seminar B, C Ekonomska šola Murska Sobota 15.2.2014 Metodika učenja tehničnih elementov v nogometu UDAREC Z NOTRANJIM DELOM STOPALA Štefan Ivanič, Zdenko

Prikaži več

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1: Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:0 z žogo ; Skice za trening vaje predvsem za mlajše kategorije; Opis vaje: 1. slalom a) navpično, b) počez in sicer z nogami; rokami; kombinirano

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17178111* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 1 Četrtek, 1. junij 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program za tek na 10 km (1. 7. - 7. 7.) Intervalni trening 5 x 400 m (200 m hoje med ovitvami) Tekaški program za tek na 10 km (8. 7. 14. 7.) Fartlek

Prikaži več

MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši repr

MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši repr MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši reprezentanci, to sta U17 in U19, medtem ko smo intenzivno

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M08225123* JESENSKI IZPITNI ROK Osnovna raven NEMŠČINA Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Vodeni spis (100 120 besed) B) Daljši pisni sestavek (220

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: 19. 4. 2013 Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Razred: 2. a Zap. Št. ure: Predmet: Športna vzgoja Tematski

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Učni načrt Gimnazija ŠPORTNA VZGOJA v športnih oddelkih gimnazije

Učni načrt Gimnazija ŠPORTNA VZGOJA v športnih oddelkih gimnazije Učni načrt Gimnazija ŠPORTNA VZGOJA v športnih oddelkih gimnazije Učni načrt GIMNAZIJA ŠPORTNA VZGOJA v športnih oddelkih gimnazije Splošna gimnazija Obvezni predmet (735 840 ur) 1. 3. letnik (po 210 ur,

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16140111* Osnovna raven MATEMATIKA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 4. junij 016 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Prikaži več

Microsoft Word - P132-A

Microsoft Word - P132-A Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P132A22212* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160 besed) Dovoljeno

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A doc

Microsoft Word - P113-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P113A22212* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Torek, 7. februar 2012 /

Prikaži več

Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce Trzin Šolsko leto PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do

Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce Trzin Šolsko leto PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce 9 1230 Trzin Šolsko leto 2015-2016 PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: zabava in učenje

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 20

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 20 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 2017 FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A doc

Microsoft Word - P113-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P113A30212* ZIMSKI IZPITNI ROK ITALIJANŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Torek, 7. februar 2012

Prikaži več

Microsoft Word - P111-A doc

Microsoft Word - P111-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P111A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Sreda, 8. junij 2011

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

LiveActive

LiveActive Oblikujte svoje roke s temi 5 vajami brez obiska fitnesa! Dvig noge in nasprotne roke na veliki žogi 1 Vaja Y na telovadni žogi 2 z 8-12 ponovitvami na vsaki strani s 15-20 ponovitvami Dotik roke in nasprotne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ZAHTEVE TENIŠKE IGRE V tej predstavitvi bomo... Analizirali teniško igro z vidika fizioloških procesov Predstavili energijske procese, ki potekajo pri športni aktivnosti Kako nam poznavanje energijskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RETERN - TEHNIKA CILJI 1. Poznati vrste in dele reterna 2. Uporabiti biomehanske principe pri analizi reterna 3. Poznati tehnične podrobnosti pri izvedbi reterna. Biomehanska analiza reterna Uspešnost

Prikaži več



 STATIČNE RAZTEZNE VAJE (»STREČING«) NEKAJ PRAVIL O RAZTEZANJU PRED RAZTEZANJEM SE VEDNO OGREJ, NAJBOLJE, DA NAREDIŠ VAJE PO TUŠIRANJU, KO SI ŠE OGRET OD TRENINGA PREDEN ZAČNEŠ, SPIJ KOZAREC ALI DVA VODE

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11130111* Osnovna raven G R Š Č I N A Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Slovnična enota Sreda, 15. junij 2011 / 60 minut Dovoljeno gradivo in

Prikaži več

Microsoft Word - N doc

Microsoft Word - N doc Š i f r a u ~ e n c a/-k e: Dr`avni izpitni center *N03110131* REDNI ROK SLOVENŠ^IN PISNI PREIZKUS Sreda, 7. maja 003 / 45 minut Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec/-ka prinese s seboj modro/~rno nalivno

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10130111* Osnovna raven G R Š Č I N A Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Slovnična enota Sreda, 26. maj 2010 / 60 minut Dovoljeno gradivo in

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Microsoft Word - P091-A doc

Microsoft Word - P091-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P091A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Petek, 5. junij 2009

Prikaži več

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc POČASNI VALČEK 2. URA Študent: Tjaša Šuštaršič Razred: 4. razred Mentor: Uroš Govc Čas: 11.35 Šola: OŠ Domžale Spol učencev: 10 deklic, 11 dečkov Datum: 30.5.2005 Prostor: Telovadnica Glavni cilj ure:

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t 1. Ritmično ogrevanje Pripomočki: Ročni boben ali drug tolkalni inštrument za podporo ritma Hodimo prosto po prostoru na vsako 8. dobo = PLOSK Hodimo, na 4. dobo = TLESK + na vsako 8. dobo = PLOSK Preštejemo

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: za

TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: za TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: zabava in učenje osnovnih veščin baseballa: odbijanje

Prikaži več

Microsoft Word - bilten4-3.doc

Microsoft Word - bilten4-3.doc Simon LIČEN MEHANIKA SOJENJA ZA KOŠARKARSKE SODNIKE PRIPRAVNIKE V začetku leta 2003 bo izšel priročnik z naslovom:»mehanika sojenja za košarkarske sodnike pripravnike«. Napisala sta ga Simon Ličen in Brane

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

LIONEL MESSI

LIONEL MESSI LIONEL MESSI OSEBNA IZKAZNICA Polno ime: Luis Lionel Andrés Messi Datum rojstva: 24. junij 1987 ( Rosario, Argentina ) Državljanstvo: argentinsko Drugo državljanstvo: špansko Višina: 169 cm Teža: 67 kg

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MARKO LULIK LJUBLJANA

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MARKO LULIK LJUBLJANA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MARKO LULIK LJUBLJANA 2013 1 2 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja Bolonjski študij MODEL IGRE V OBRAMBI: Metoda učenja posamične,

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc I. PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA (prilagojene športne aktivnosti) Letnik: 1. in 2. Obseg: 120 ur Sestavljalka programa: mag. Tjaša Filipčič, asistentka I. OSNOVNA IZHODIŠČA PRILAGOJENE ŠPORTNE VZGOJE (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07122213* SPOMLADANSKI ROK Višja raven ITALIJANŠČINA Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A: Pisni sestavek na določeno temo (180 220 besed) B: Književnost

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

Microsoft Word - PLES_valcek1_TS.doc

Microsoft Word - PLES_valcek1_TS.doc POČASNI VALČEK 1. URA Študent: Tjaša Šuštaršič Razred: 4. razred Mentor: Uroš Govc Čas: 11.35 Šola: OŠ Domžale Spol učencev: 10 deklic, 11 dečkov Datum: 25.5.2005 Prostor: Telovadnica Glavni cilj ure:

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Statistika

Statistika REZULTATI RD KOPER 2013 - RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 24-38 (15-18)(9-20) Sodniki: BRECELJ BOJAN DERŽEK DUŠAN RD KOPER 2013 Trener: Time out-ov: 3 Kazni Zadetki Streli % 7m 6mKN Krilo PR PN 9m RUK RDK 2min

Prikaži več

raziskovalna dejavnost Frane Erčulj, Grega Mirt, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip Izvleček V članku an

raziskovalna dejavnost Frane Erčulj, Grega Mirt, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip Izvleček V članku an Frane Erčulj, Grega Mirt, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj vrhunskih košarkarskih ekip Izvleček V članku analiziramo strukturo podaj najboljših štirih ekip košarkarske Evrolige na zaključnem

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 BEKEND - TEHNIKA CILJI 1. Poznati vrste in dele bekenda 2. Uporabiti biomehanske principe pri analizi bekenda 3. Poznati tehnične podrobnosti pri izvedbi bekenda. BEKEND osnovni podatki včasih je bil udarec,

Prikaži več

Microsoft Word - prava diplomska naloga doc

Microsoft Word - prava diplomska naloga doc UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO MIHA ČUČEK LJUBLJANA, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje: nogomet PRIMERJAVA MOTORIČNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ANDRAŽ PFAJFAR Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ANDRAŽ PFAJFAR Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ANDRAŽ PFAJFAR Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Nogomet ANALIZA DOSEŽENIH ZADETKOV NA EVROPSKEM PRVENSTVU

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

raziskovalna dejavnost Frane Erčulj, Gregor Debeljak, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj pri mladih košarkarjih Izvleček V članku an

raziskovalna dejavnost Frane Erčulj, Gregor Debeljak, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj pri mladih košarkarjih Izvleček V članku an Frane Erčulj, Gregor Debeljak, Erik Štrumbelj Analiza uporabe različnih tipov podaj pri mladih košarkarjih Izvleček V članku analiziramo strukturo podaj pri košarkarjih v starostnih kategorijah mlajši

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DAŠA BREZNIKAR Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DAŠA BREZNIKAR Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DAŠA BREZNIKAR Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Rokomet RAZLIKE V NEKATERIH PARAMETRIH IGRALNE UČINKOVITOSTI

Prikaži več

P181C10111

P181C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P181C10111* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Sobota, 9. junij 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft Word - Document16

Microsoft Word - Document16 Učna priprava 9 Absolventka: Tina Podgoršek Razred:.b (9) Mentorici na Darja Primc, Agata Čas: 1. 0 1. 15 šoli: Muravec Št. učencev: 8 Šola: OŠ Vižmarje Brod Spol učencev: deklice, dečki Datum: 12.. 2006

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Drža telesa čelno proti tlom»klop«vzdrževati ravno linijo telesa. Opora je na podlahteh in prstih nog. Stisnite trebušne mišice in postavite medenico v nevtralni položaj (t.j. poteg popka noter in stisk

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, 11. 11. 2017 1. in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 1. 20 2. 17 3. 20 4. 20 Skupaj 77 Opombe: pri 1. nalogi se tabela

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

diplomska naloga

diplomska naloga UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Smer: športno treniranje - nogomet DIPLOMSKO DELO ANALIZA ZADETKOV NA EVROPSKEM PRVENSTVU V NOGOMETU LETA 2004 Avtor: Tomaž Petrovič Mentor: dr. Aleks Leo Vest Somentor:

Prikaži več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ imatematika 9+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler

Prikaži več

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA DRUGA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA PISNI TEST 1. kategorija ime in priimek tekmovalca/tekmovalke Ljubljana, 10. marec 2013 SPLOŠNI PODATKI SPOL M Ž STAROST ŠOLA SEM ČLAN ŠOLSKEGA PEVSKEGA ZBORA DA NE

Prikaži več