NacIONalNa energetska pot slovenija KOt INteraKtIVNa MetODa UČeNja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NacIONalNa energetska pot slovenija KOt INteraKtIVNa MetODa UČeNja"

Transkripcija

1 82 Bojan Žnidaršič Vitra Cerknica NacIONalNa energetska pot slovenija KOt INteraKtIVNa MetODa UČeNja povzetek Avtor predstavlja inovacijo v neformalnem izobraževanju odraslih na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). To je Nacionalna energetska pot Slovenija, ki z različnimi viri informacij sledi sodobnim spoznanjem o učenju odraslih, kar omogoča postopno in individualizirano konstruiranje znanja ter na podlagi tega informirano odločanje. Na spletnem portalu so predstavljeni različni nasveti in mreža 660 raznolikih stavb iz vse Slovenije. To so primeri dobrih praks, ki jih lahko iskalci informacij tudi obiščejo in se pogovorijo z lastniki. Slednji delujejo kot mreža izkušenih prostovoljcev, ki svoja spoznanja in izkušnje prenašajo novim graditeljem ali investitorjem. Pri tovrstnem izobraževanju, ki je namenjeno kakovostni izbiri energetsko učinkovitih materialov in opreme, se združuje v celoto strokovno, nekomercialno in brezplačno svetovanje ter izkustveno znanje lastnikov ali upravljavcev energetsko učinkovitih objektov. Ključne besede: učenje odraslih, vseživljenjsko učenje, izkustveno učenje, neformalno izobraževanje odraslih, učinkovita raba energije, obnovljivi viri, interaktivno učenje, prostovoljstvo, kakovost življenja, energetsko svetovanje national energy path Slovenia as an interactive learning method - abstract The paper presents an innovation in the field of non formal adult education for efficient energy (EE) and renewable energy sources (RES). It is called Nacionalna energetska pot Slovenija National Energy Path Slovenia, which follows the modern trends of adult education and learning by using different sources of information. This in turn enables gradual and individualized knowledge construction and, consequently, better informed decision making. The NEP web page displays different suggestions and a network of 660 diverse buildings that use energy efficient equipment. These serve as examples of good practice that learners can visit and explore, while also talking with their owners. The owners act as a network of experienced volunteers that pass on their knowledge and experience to new builders or investors. This kind of education process, the goal of which is a better decision making process when choosing energy efficient equipment and materials, merges professional, non commercial and free advice with personal experience and knowledge of the owners or managers of energy efficient buildings. Keywords: adult education, lifelong learning, efficient energy, renewable energy sources, experiential learning, nonformal learning of adults, interactive learning, volunteering, information for decision support, quality of life, energy consulting UDK: 374.7: DOI: uvod Čar vseživljenjskega učenja ali učenja v odraslosti je prosta izbira področja in poti do cilja. Učenje je lahko namenjeno osebnemu razvoju, večji konkurenčnosti na trgu dela ter osebni ali javni koristi. Motivi za učenje so različni. Pri rabi energije je verjetno najpomembnejši vzgib za učenje v zniževanju stroškov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Brez dvoma lahko ob tem v ospredje postavimo še večjo kakovost življenja in manjše obremenjevanje okolja, kar je del strategij učinkovite rabe energije (prim. Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko

2 83 učinkovitost ). Naslednje vprašanje je, kako naj bi se odrasli učili o uporabi energije. Načini morajo biti prilagojeni potrebam odraslih in njihovemu dostopanju do informacij. Praktične izkušnje gospodarjenja z energijo 660 lastnikov zasebnih stavb ali upravnikov javnih stavb, ki so vključeni v projekt Nacionalna energetska pot Slovenija, nam lahko pomagajo pri odločanju. Vsi so prostovoljci, ki so pripravljeni predstaviti dobre ali slabe plati posameznih energetskih ukrepov, predvsem pa odpreti vrata stavb, kjer si lahko zainteresirani ogledajo različne rešitve. Izkustveno učenje in prenos izkustvenega znanja zmanjšuje možnost ponavljanja napak, ki so običajno povezane s težavami bivanja in visokimi stroški obratovanja stavbe. Živimo v času, ko se gradnja družinskih, javnih in poslovnih stavb silovito spreminja. Vedno dražja energija in zahteve za varovanje okolja se preslikavajo v vedno strožje lokacijske, gradbene, instalacijske, vzdrževalne in obratovalne standarde. Današnja novogradnja je v vseh pogledih drugačna od gradnje pred desetletjem ali več. To so razlogi, da investitor (pre)pogosto nima uporabnih informacij, ne ve, kam naj se obrne po pomoč, kdo je odgovoren, kdo pristojen, kdo bi moral kaj narediti. Zaradi pomanjkanja informacij se pogosto odloča na podlagi vprašljivih nasvetov sorodnikov, prijateljev, izvajalcev ali trgovcev, ki imajo lahko pri nasvetu komercialne interese. Da bi bilo odločanje lažje in predvsem bolj informirano, smo zasnovali projekt Nacionalna energetska pot Slovenija ali krajše NEP Slovenija (glej kjer lahko vsak investitor poišče verodostojne, nekomercialne in uporabne informacije za dva ključna segmenta vsake stavbe. To sta toplotni ovoj ter ogrevanje prostorov in sanitarne vode. V članku bo predstavljen projekt NEP Slovenija, ki se razvija po dveh načelih: a) le zanesljiva informacija je pravi ključ za kakovostno odločanje in b) informacije so oblikovane tako, da se prilagodijo potrebam odraslih. NEP Slovenija je slovenska inovacija na področju neformalnega izobraževanja odraslih. Vključuje spletni portal, mrežo vzorčnih objektov, ki so kot izložbeno okno dobrih praks, ter možnost pogovora z lastniki na objektih samih. Kakovostne informacije kot vir odločanja Zamislimo si stresne situacije pred gradnjo ali obnovo družinske hiše. Običajno se za tak podvig odloča mlad par brez življenjskih izkušenj. O njuni nesposobnosti so prepričani starši, ki poskušajo skupaj z denarno pomočjo in dobrimi nameni vsiliti pogosto zastarele rešitve. Par nima splošnega gradbenega in energetskega znanja, ne pozna postopkov in časovnih zaporedij gradnje. Ne pozna projektantov in izvajalcev, z njimi ne sklepa pogodb, ne upa jih vprašati za stroške, načine plačila ipd. Na forumih bere kontradiktorne izkušnje, za katere ne ve, ali so prave, ali jih piše ponudnik ali konkurenca. Zaveda se, da bo hiša postavljena za dolgo časa, zato želi čim nižji strošek investicije za čim večje ugodje bivanja in čim nižje stroške energije za delovanje. Posebno področje so izvajalci. Na začetku gradnje je marsikdo prepričan, da poznajo svoj posel, med gradnjo je vedno znova razočaran. Ko ob slabih izvedbah ugotovi njihovo šibko strokovnost, je (prepozno) jezen sam nase, ker pred odločitvijo ni preveril njihove kakovosti dela. Odločitev je vedno težka, saj ne vemo, kako resnično deluje zamišljena investicija v realni situaciji, prav tako nimamo zanesljivih

3 84 informacij. Odgovore si v prvem koraku poiščemo pri energetskih svetovalcih, ki delujejo v mreži ENSVET, v drugem pa na portalu NEP Slovenija. Za tako imenovano informirano odločanje odločati pa se mora vedno le investitor manjkata najpogosteje dve bistveni informaciji, in sicer (a) kje videti svojo investicijo v podobni realni situaciji in (b) kje pridobiti uporabniške izkušnje iz prve roke, torej od nekoga, ki je podobno investicijo že uresničil. Omenjene dileme pri odločanju, izvedbi in nadzoru se pojavljajo povsod in na vseh ravneh. Tudi župani, direktorji ali predsedniki združenj morajo prepričljivo utemeljiti svoje odločitve. Zakaj je lesen vrtec boljši od zidanega, sekanci primernejši kot peleti, daljinsko ogrevanje sprejemljivejše od lokalnega, oddaja strehe v najem boljša od lastne investicije v sončno elektrarno, mehansko prezračevanje z rekuperacijo boljše od prezračevanja skozi okna so vprašanja, na katera si posamezniki ne znajo odgovoriti brez strokovnega znanja. V postopku izdelave načrta za novogradnjo ali obnovo se moramo odločati o veliko elementih. Odločanje bo lažje in zanesljivejše, če bo izhajalo iz strokovnih in nekomercialnih informacij. V nasprotnem primeru bomo lahko, na primer, v neizolirani stavbi s talnim gretjem na toplotno črpalko zmrzovali (ali pa bankrotirali), v pasivni hiši nam bo hitro prevroče. Rekuperacija zraka v stavbi s slabimi okni je nepotreben strošek, v pasivni hiši pa nuja in dopolnilni ogrevalni sistem. Dimniška cev premera 20 centimetrov je neprimerna za plinski kondenzacijski kotel, prava pa za kamin na polena. Neizoliran temelj pritličnega stanovanja bo izvor plesni, v neogrevani kleti pa le povzročitelj»lepotnih«peg na notranjem ometu. Za ogrevanje 100 kvadratnih metrov»klasične«hiše potrebujemo litrov kurilnega olja, enako velika pasivna hiša se vse leto ogreva s 150 litri, ničenergijska hiša pa vso potrebno energijo proizvede sama. Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema je v blokih nuja, v družinskih hišah je nepotrebno. Ročna ali polavtomatska regulacija zadostuje za»navadno«hišo, pametna instalacija pa edina omogoča delovanje skoraj ničenergijske hiše, ki se gradi danes. Premišljeno postavljen napušč strehe je optimalno okensko senčilo za vse čase, odpiranje stavbe na jug nam tudi pozimi brezplačno (do)greva stavbo. V tovarni narejeno hišo kupimo kot končni izdelek, zidana z domačimi»mojstri«nam težave pokaže takoj po vselitvi. Vsi ti primeri kažejo, da nam znanje in nekomer cialno svetovanje ne denar omogočita učinkovito odločanje in s tem rabo energije, nizke stroške, visoko stopnjo bivalnega ugodja ter manjše obremenjevanje okolja. kompleksnost učenja Učenje je kompleksen proces, ki zajema vse ravni človekove osebnosti in vse vrste človekove inteligentnosti (prim. Gardner, 2010; Rose & Goll, 1993). Tehnike podajanja znanj se nenehno spreminjajo ter prilagajajo potrebam in značilnostim odraslih. Od posnemanja rokodelskih spretnosti med mojstrom in vajencem do brezosebnega učenja, ki ga omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija, obstaja velik razpon metod in strategij. Razvoj orodij nove tehnologije je sprožil silovit razcvet formalnega ali neformalnega učenja. Večsmerni pretok informacij in znanja predvsem pa izjemno veliko neodvisnih virov odpravlja vlogi vsevednega učitelja kot nosilca znanja in nevednega učenca. Vseživljenjsko učenje je postalo pravilo in geslo»each one teach one«(vsakdo se uči in uči vsakogar) ponazarja demokracijo, ki jo procesu učenja omogoča med drugim tudi e-tehnologija. Tisti, ki se želi učiti, si lahko sam izbira vire, stopnjo težavnosti

4 85 in globino spoznavanja. Wikipedija je primer globalne baze znanj anonimnih avtorjev, njen hitri razcvet pa potrditev uporabnosti spleta kot vira učenja. Med domačimi pristopi je tudi portal NEP Slovenija, ki je poseben v tem, da omogoča in spodbuja pridobivanje znanja na več ravneh. Učenje naj bi vključevalo kognitivno (spoznavno), afektivno (čustveno) in psihomotorično (spretnostno) aktivnost. Za kognitivno spoznavanje zadostuje prebiranje popisnih listov, na katerih je celovito predstavljeno 660 stavb iz vse Slovenije. Učenje poteka prek zbiranja informacij na spletni strani in popisnih listih vseh 660 stavb. Temu (lahko) sledi ogled objektov in situ ter pogovor z lastniki, ki pomeni okolje za dialoško učenje, čustveno doživljanje sogovornika in izkušenj. Poleg tega prepleta (kognitivno, čustveno in spretnostno) je NEP Slovenija tudi inovativen preplet prenosa strokovnega znanja (svetovalcev in oblikovalcev nasvetov na spletni strani) in izkustvenega znanja investitorjev (lastnikov objektov). Različne poti vstopanja informacij Kompleksnost učenja je povezana z različnimi čutili, prek katerih vstopajo informacije. Procesi razumevanja in posredovanja sporočil potekajo pri vsakem posamezniku drugače, odvisno od razvitosti posameznik čutov. Novo sporočilo pride v možgane prek enega ali več čutov. Sporočilo lahko vidimo, slišimo, se ga dotaknemo, ga zavohamo ali okusimo. Celotno čutno področje razdelimo na zunanji (eksterni) in notranji (interni) del. K zunanjim uvrščamo Vizualni (vid), Avditivni (sluh), Kinestetični (dotik), Olfaktorni (vonj) in Gustatorni (okus) čut, kar označimo s kratico VAKOG (prim. NLP Representational Systems). Za notranje čute nimamo posebnih poimenovanj. Intuicija je splošen izraz. Poimenujemo jih tudi notranji glas, notranje uho ali notranje predstave občutkov in razpoloženj. Ljudje se zelo razlikujemo po tem, kako najlaže osvojimo novo sporočilo. Danes se veliko ljudi uči predvsem na podlagi vidnih sporočil, kot so slike, grafi, tabele, skice, video, film ipd. Tisti, ki imajo najbolj razvit slušni kanal, se največ naučijo na predavanjih ali ob poslušanju medijev, npr. radia ali predavatelja. Nasprotno od njih sprejemajo informacije kinestetiki, ki jim je sedenje in poslušanje muka. Potrebujejo gibanje, saj se učijo s čustveno gibalno metodo. Zanje so pomembni lastni zapiski, demonstracije, vaje, delo v skupinah, dotiki in gibanje. Okus in vonj sta danes v izobraževanju manj pomembna, razen za specifične poklice. Portal NEP Slovenija zadovolji vse tri najpomembnejše čute. Vizualnega podpira obilica slikovnega gradiva, s katerim dobijo besedni opisi v člankih ter dobrih in slabih praksah večjo razumljivost in zapomljivost. Slušnemu in vidnemu kanalu je namenjeno 20 videoposnetkov dobre prakse. Vizualni tipi bodo gledali video in brali podnapise, avditivnim bo zadostovalo poslušanje strokovne razlage. Kinestetiki se bodo najbolje počutili med obiskom stavbe na terenu. Tam bodo lahko preverili gladkost ometov, občutili toploto ogrevalnega sistema, začutili toploto zimskega vrta ali prijeli suhe sekance. Ogled stavbe omogoča celovito razumevanje s pomočjo vseh petih čutil pa naj bo to sprehod po stavbi, poslušanje izkušenj gostitelja, zvok trkanja po toplotni izolaciji fasade, vonjave polen ali sekancev. Za zadovoljitev okusov pa običajno poskrbi gostitelj s polno mizo. NEP Slovenija je slovenska inovacija na področju neformalnega izobraževanja odraslih.

5 86 Med uspešne oblike prenosa znanj in informacij sodijo tiste, ki vključujejo čim več kanalov VAKOG. S tem se prenos znanja najbolj približa naravnim sposobnostim dojemanja vsakega posameznika. Trditev potrjujejo raziskave, ki smo jih povzeli po Townsendu (1998: 70). Te navajajo, da si v povprečju zapomnimo: 10 odstotkov tistega, kar preberemo; 20 odstotkov tistega, kar slišimo; 30 odstotkov tistega, kar vidimo; 50 odstotkov tistega, kar vidimo in slišimo; 80 odstotkov tistega, kar rečemo; 90 odstotkov tistega, kar rečemo in naredimo. Pri učenju je torej pomembna dejavnost, kar poudarja tudi metoda akcijskega učenja (prim. Pedler & Abbott, 2013). V vsakem učnem procesu je najpomembnejša usklajenost (kalibracija) med učiteljem, ki posreduje (oddaja) informacije, in učencem, ki jih sprejema. Usklajenost mora biti dvosmerna, saj znajo učenci postaviti»neugodna«vprašanja ali razviti svoj pristop ali idejo. Klimaks uspešnosti dosežemo takrat, ko začnejo udeleženci v skupini odpirati vprašanja, nanje pa na podlagi znanja in izkušenj odgovarjajo drugi udeleženci. Te situacije imenujemo sodelovalno učenje (prim. Peklaj, 2001; Vella, 2008). V takih trenutkih je predavatelj bolj moderator, takrat se tudi najbolje pokaže, kako se lahko vsak uči od vsakega. Skladno s sodobnimi ugotovitvami o učenju in hitrim razvojem tehnologije nastajajo nove metode dela pri izobraževanju in svetovanju. Drugačni so pristopi in tehnike podajanja znanja, drugačno je evalviranje učnega procesa. energetsko izobraževanje in SveTovanje Formalno izobraževanje nam da ne glede na stopnjo in smer izobraževanja le osnovo. Odpre nam vrata in omogoči, da začnemo osebnostno, socialno in poslovno delovati. Nenehen razvoj pa nam lahko omogoči le učenje, ki traja tudi v odraslosti, saj šele v praksi vidimo, kje smo močni (izobrazbeno in osebnostno) in kje šibki, predvsem pa, katera so tista področja, kjer potrebujemo novo znanje. Eno izmed aktualnih področij, ki se dotika vsakega posameznika, je energija v gospodinjstvu, natančneje njena učinkovita raba, ter uporaba obnovljivih virov. Gospodinjstvom so na voljo brezplačna energetska svetovanja ENSVET po vsej Sloveniji (glej portal NEP Slovenija (glej nep.vitra.si) in socialno omrežje Facebook (glej Korist pridobljenega znanja je takoj opazna pri nižjih stroških gospodinjstva in manjšem obremenjevanju okolja. V nadaljevanju bo predstavljeno, kako lahko povezujemo svetovanje in uporabo portala NEP Slovenija v praksi. V Cerknici delujem kot energetski svetovalec ENSVET od leta Kot sem zapisal zgoraj, je vizualni kanal sprejemanja informacij zelo pomemben (prim. tudi Norris, 2003, str. 98), zato prakticiram svetovanje ob fotografijah. Za pomoč hitremu informiranju svetovalca prinese vsak svetovanec na ključku okrog 50 fotografij objekta, ki bo predmet svetovanja. V nekaj minutah spoznam stavbo zunaj in znotraj ter vse probleme, ki jih je treba pri svetovanju upoštevati. Potem se začne svetovanje ob fotografijah hiše, ki jih ilustriram s primeri s portala NEP Slovenija. Običajno dobijo svetovanci ob predhodnem dogovoru za termin svetovanja»domačo nalogo«. Predvsem so to priporočila za prebiranje tematskih člankov in analiza napak, ki so zajete v rubriki Črna točka (glej in Energetski kiksi (glej Domače priprave so namenjene osredotočenju na problem. Tako se lahko med svetovanjem posvetimo le reševanju konkretne težave.

6 87 Praksa kaže, da so slabi in napačni primeri za učenje dobri primeri, saj se da ob njih razložiti posledice. Običajno so to plesen in visoki stroški energije za ogrevanje prostorov. Zamisel in značilnosti Nacionalne energetske poti Slovenija Portal Nacionalna energetska pot Slovenija je bil postavljen v aprilu Uporabnost v teh skoraj petih letih potrjuje čez 200 tisoč obiskov in skoraj dva milijona klikov. Razlog, da ima portal v zadnjem obdobju vsak dan več kot 200 obiskov, si razlagamo s tem, da nam energija kroji življenje, saj se odvisnost od nje vztrajno povečuje. Bolj ko jo spoznavamo, lažje jo obvladujemo; s povečevanjem učinkovitosti rabe energije se znižujejo stroški in zmanjšuje obremenjevanje okolja. Projekt NEP Slovenija se bo nadaljeval doma in v tujini, čeprav smo konec avgusta 2013 projekt, ki je bil podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji, v tej obliki končali. Portal je vsebinsko in oblikovno obnovljen, vpeljali smo veliko novih rubrik in predstavili 660 stavb iz vse Slovenije. Od leta 2009 je postal tako kompleksen, da smo naredili grafični in videovodnik po njem. Oba predstavita vse ravni in rubrike portala. Tako so na pregleden način prikazane poti do dobrih ukrepov energetske prakse. Vsaka stavba je celovito predstavljena na svojem popisnem listu. Za vse uporabnike so na voljo tri ravni poglobljenega spoznavanja. Na prvi ravni so to fotografije in besedilo, na drugi telefonski pogovor z lastnikom, na tretji pa obisk stavbe, pogovor z lastnikom in ogled dobrih primerov v praksi. Lastniki vsi so prostovoljci imajo izkušnje z delovanjem posameznih naprav ali rešitev v praksi, te so pripravljeni posredovati naprej. To je primer skrbnosti in sodelovalnega učenja v skupnosti ter dejavnega državljanstva. Posamezniki so pripravljeni (brez plačila) odpreti svoje stavbe in pripovedovati o svojih izkušnjah in spoznanjih, da bi se drugi ljudje kakovostno odločali o strategijah za učinkovito rabo energije v svojih stavbah. Glavna vodila pri zasnovi NEP so bila: jasnost, enostavnost, preglednost in uporabnost ter popolnoma odprt javni dostop na internetu. Zato je bil jasen tudi cilj: vzpostaviti javno dostopen nabor raznolikih primerov dobre energetske prakse ter bivanjske kulture v individualnih in skupinskih stanovanjih ter poslovnih, proizvodnih in javnih objektih na območju Slovenije, ki jih je s pomočjo štirih iskalnikov enostavno poiskati, obiskati in pridobiti izkušnje uporabnikov. Vsem investitorjem je omogočeno, da predvidene naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in obnovljive vire energije (OVE) vidijo v realni situaciji. Pohvale ali kritike posameznih izvajalcev, postopkov ali tehnologij pa izvedo iz prve roke. Razlogov za pripravo NEP je več. Vsekakor je energija predraga, da bi jo zaradi nevednosti metali skozi okno in po nepotrebnem obremenjevali okolje, zdravje in denarnico. Ideja se je razvila kot nadgradnja in izboljšava učinkov energetskega svetovanja v zaključnem delu, ko je treba nasvete»preliti«v fasado, okno ali kotlovnico. Ljudje potrebujejo konkreten primer, ob katerem lahko nasvet premislijo in nato svoj projekt uresničijo. Na portalu predstavljamo dobre primere v družinskih hišah, javnih stavbah, poslovnih objektih, blokih. Zato je namenjen vsem, ki se odločajo za investiranje v URE in OVE. Poleg odraslih, ki so investitorji, so uporaben učni pripomoček dobili tudi učenci, dijaki in študentje. Izvajalci (projektanti, monterji, gradbeniki ) pa si z ogledi dobrih praks osvežijo znanja in pogledajo v

7 88 delo konkurence. NEP Slovenija je torej vir za skupnostno učenje, individualno informirano odločanje kot tudi didaktični pripomoček v formalnem izobraževanju in vir za nadaljnje strokovno učenje. področja, ki So Del vsebin na nep Slovenija Lastniki 660 energetsko učinkovitih stavb omogočajo brezplačen ogled ter uporabniške izkušnje o dobrih in slabih straneh ukrepov, ki jih zajamemo v štiri skupine. Pri vsaki bomo našteli najpogostejše teme. Obnovljivi viri energije (OVE) Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode in prostorov (geovrtina, zemeljski kolektor, podtalnica, površinska voda, zrak); lesna biomasa (polena, sekanci, pelete); pasivna in aktivna izraba sonca za ogrevanje prostorov in sanitarne vode (ploščati in vakuumski sprejemniki sončne energije); fotovoltaika (proizvodnja elektrike); bioplin, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne, pasivno sončno ogrevanje. Učinkovita raba energije (URE) Kakovostna toplotna izolacija oboda stavbe (tlak, fasada, zadnja plošča, streha); kakovostna vgradnja oken; prezračevana in zelena fasada; nizkotemperaturno (talno, stensko ali stropno) ogrevanje; učinkovita avtomatika (pametna hiša); učinkovita senčila (zunanje rolete, polkna); kondenzacijski kotel na plin ali nafto; kogeneracija (soproizvodnja toplote in elektrike) na različne energente; rekuperacija (vračanje odpadne toplote) zraka in vode, merjenje porabe energije v blokih, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Gradnja Pasivna in nizkoenergijska hiša; lesena, montažna, masivna hiša; hiša iz slame, hiša iz izolacijskih zidakov, temelnja plošča, obnovljena starejša hiša, zelena streha. Drugo Energetsko knjigovodstvo, delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih objektih; energetska izkaznica objekta; uporaba deževnice; čiščenje odpadnih in fekalnih voda (rastlinske in mehanske čistilne naprave). primeri DoBrih praks in napak v različnih rubrikah Največ se lahko naučimo iz slabih primerov, zato jih obdelujemo v različnih rubrikah, najbolj celovito in poglobljeno v člankih. Teh je zdaj 76, vsak mesec dodamo novega. V rubriki Črna točka s fotografijami in komentarji celovito obdelamo en razmeroma ozek problem, za katerega nakažemo več rešitev. Najbolj osredotočeni pa so Energetski kiksi, kjer z eno fotografijo, opisom težave in predstavljeno rešitvijo obdelamo eno napako. Objavljenih je čez 100»kiksov«. Žal nam materiala za to rubriko še ne bo zmanjkalo. Dobrim praksam in kakovostnim izvedbam pa je namenjenih 20 videoposnetkov, vsak je dolg štiri do sedem minut, vsi imajo slovenske in angleške podnapise. Namenjamo jih uporabnikom koristili bodo tudi izvajalcem kot primere kakovostnih energetskih rešitev. Dostopni so na Slovenija. Dejavni smo tudi na Facebooku, kjer na Slovenija vsak dan predstavimo dobro ali slabo energetsko prakso.

8 89 Obiski objektov, vključenih v NEP Izobraževanju in lažjemu odločanju so namenjeni tudi obiski posameznih točk NEP Slovenija. Ti so lahko individualni ali skupinski. Za oglede se lahko dogovarja vsak posameznik ali pa jih pripravimo na Vitri. Posamezne točke lahko tudi povežemo v tematsko pot (biomasa, SSE, energetsko učinkovita novogradnja, prenova ). Če gre za organizirane skupine (šole, instalaterji, arhitekti, projektanti ipd.), bo Vitra organizirala najboljšo pot, prilagojeno zanimanjem skupine. Tako bo v poplavi komercialnih nasvetov lažje ločiti zanesljive strokovne informacije in izkustvena spoznanja (uporabno znanje) od prikritih reklam, ki so pri rabi energije postale množične. Sklep NEP Slovenija se v praksi kaže kot učinkovita strategija učenja odraslih, ki je umeščeno v sodobno družbeno in gospodarsko okolje. S podporo portala NEP Slovenija sledimo načelom trajnostnega razvoja in še posebej eni od definicij, po kateri»trajnostni razvoj pomeni, da namesto omejenih naravnih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma«, če se izrazim z besedami finskega politika Juha Sipilä. V življenju moramo sprejeti vrsto odločitev, od manj pomembnih do strateških. Posledice odločitev pri bivalnih, delovnih ali poslovnih stavbah nas spremljajo zelo dolgo, lahko vse življenje. Zamislimo si rezultate slabih odločitev pri dilemah, kot so: zgraditi pasivno ali»navadno«hišo, prihranke vložiti v fotovoltaiko ali vrednostne papirje, se bomo plesni izognili s prezračevanjem ali bo potrebna temeljita sanacija. Odločitev je vedno težka, zato je smiselno preveriti, kako deluje zamišljena investicija v realni situaciji. S pomočjo zanesljivih informacij uporabnikov, ki imajo izkušnje, bodo odločitve lažje, rezultati pa boljši. Literatura in viri Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje Dostopno na: -razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko- -ucinkovitost ( ). Gardner, H. (2010). Razsežnost uma. Ljubljana: Tangram. Energetsko svetovanje za občane ENSVET. Dostopno na: -projekt.html ( ). Nacionalna energetska pot NEP Slovenija. Dostopno na: ( ). NEP NLP Representational Systems/NLP Modalities. Dostopno na: nlp-research-centre/nlp-representational-systems. html ( ). Norris, J. A. (2003). From Telling to Teaching: A Dialogue Approach to Adult Learning. North Myrtle Beach: Learning by Dialogue. Peklaj, C. (2001). Sodelovalno učenje. Ljubljana: DZS. Peddler, M.; Abbott, C. (2013). Facilitating Action Learning. New York: Open University Press. Rose, C.; Goll, L. (1993). Umetnost učenja. Ljubljana: Tangram. Townsend, R. (1998). Bogastvo učenja: umetnost ljubezni do učenja. Ljubljana: Lisac & Lisac. Vella, J. (2008). On Teaching and Learning: Putting the Principles and Practices of Dialogue Education into Action. San Francisco: Jossey-Bass.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Nacionalna energetska pot Slovenija kot učni poligon Bojan žnidaršič 1, univ. dipl. inž. krajin. arh., energetski svetovalec

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Nacionalna energetska pot Slovenija kot učni poligon Bojan žnidaršič 1, univ. dipl. inž. krajin. arh., energetski svetovalec Nacionalna energetska pot Slovenija kot učni poligon Bojan žnidaršič 1, univ. dipl. inž. krajin. arh., energetski svetovalec Zamislimo si stresno situacijo gospodinjstva, ki se odloča za gradnjo nove družinske

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Javnega poziva 74SUB-OB19 Predstavitev novosti izvajalcem pri dodeljevanju spodbud za občane Ljubljana in Maribor 10., 19. in 20. junij 2019 Javni poziv 74 SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude

Prikaži več

da

da SODELAVCI PRI RAZISKAVI REUS 2013 Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2013 so sodelovali: Arhea Center za energetsko učinkovitost IJS Gradbeni inštitut ZRMK Informa Echo SURS Valicon Člani strokovnega

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način]

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način] KI Energija 2015 Škofja loka 3. junij 2015 Prof. dr. Sašo Medved vodja LOTZ vodja usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo EI LOTZ Laboratorij za okoljske tehnologije v

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

prijava_Vrhnika

prijava_Vrhnika 1. Področja ocenjevanja javni sektor jav stavbe (občinske stavbe, šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, ) javna razsvetljava - projekt Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja - projekt Povečanje

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Mentorica: Bernarda BOŽNAR, prof. geo. in soc. Dovje, december 2017 1 1. UVOD Energetska učinkovitost je svetovno

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več

OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE

OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE e OGREVANJE VAŠEGA DOMA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE Predgovor Med obnovljive vire energije sodijo sončno sevanje, veter, dež, plima in geotermalna energija.

Prikaži več

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega naftnega plina, koncernom

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z naravo in hkrati hiter dostop do vse pomembne infrastrukture. NOVE HIŠE 2. FAZE ŽE V PRODAJI!, Medvode je

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE V NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani Vloga energetskega upravljanja za doseganje prihrankov po energetski prenovi Ekonomske fakultete v Ljubljani 19. Dnevi energetikov, Portorož, 11.4.2017 Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Presentation‘s Main Title

Presentation‘s Main Title JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava

Prikaži več

Microsoft Word - izobrazevanje-v-sloveniji.doc

Microsoft Word - izobrazevanje-v-sloveniji.doc ZAKAJ JE IZOBRAŽEVANJE O PASIVNI HIŠI POTREBNO? Prof.dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, u.d.i.a., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo Znanja, ki smo si jih pridobili s študijem na srednjih šolah

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Dia 1

Dia 1 SPTE z uplinjanjem lesne biomase Eko vas Kempele, Finska Radoslav Irgl COGENERA, Artim d.o.o. rado.irgl@artim.si Kaj je uplinjanje lesne biomase? Termalna razgradnja biomase Termalna reakcija Delež kisika

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich EVODENS STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI CELOVITA IN VISOKO UČINKOVITA REŠITEV NA PODLAGI NAJNOVEJŠIH INOVACIJ www.dedietrich-thermique.fr ADVANCE OBČUTNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA OB NAMESTITVI

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

el_izobrazevalna-brosura_v11_NV.indd

el_izobrazevalna-brosura_v11_NV.indd POZDRAVLJENI DOMA! Dom ni le osrednja točka našega življenja, ni samo prostor, v katerem se z najbližjimi počutimo varne. Dom je tudi način našega bivanja. V resnici se vse življenje trudimo, da bi si

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK --

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA 3 3321 PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- Naslov Lokalni energetski koncept občine Prebold Naročnik Občina Prebold Hmeljarska cesta 3 3321

Prikaži več

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija Bruselj, 28. november 2018 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N 691661 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

ZDRUŽENJE NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC - ZIEI TRNOVSKI PRISTAN 2, SI LJUBLJANA, SLOVENIJA PRVI SEMINAR ZDRUŽENJA N

ZDRUŽENJE NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC - ZIEI TRNOVSKI PRISTAN 2, SI LJUBLJANA, SLOVENIJA PRVI SEMINAR ZDRUŽENJA N ZDRUŽENJE NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC - ZIEI TRNOVSKI PRISTAN 2, SI - 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA PRVI SEMINAR ZDRUŽENJA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

Microsoft Word - D9_Prijateljstvo_9-11let_Priročnik za učitelje

Microsoft Word - D9_Prijateljstvo_9-11let_Priročnik za učitelje Priročnik za učitelje Prijateljstvo Tema: Prijateljstvo Starostna skupina: 9 do 11 let S podporo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

150814_DE_InternationalBrosch_SI.indd

150814_DE_InternationalBrosch_SI.indd Dachs Smart Cogeneration. SI1 Soproizvodnja toplote in električne energije Sistem, ki ima prihodnost. Ekonomsko in ekološko smiseln. Dachs, soproizvodnja toplote in električne energije. Stanje podnebja

Prikaži več

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA BRDA Kontaktna oseba

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Utrinki in spomini z dogodka

Utrinki in spomini z dogodka 3. Forum o obnovljivih virih, 20. marec 2013 Utrinki in spomini na dogodek NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana, 8:30 NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana,

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.219 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx) LETNO POROČILO EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2018 Ljubljana, februar 2019 Kazalo POVZETEK... 5 1 POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU 2018... 7 1.1. UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH

Prikaži več

EKO SKLAD, j

EKO SKLAD, j Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 47602-7/2019/4 Datum: 9. 4. 2019 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT EKO SKLADA, SLOVENSKEGA

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev zagotavljajo tesnenje tudi pri zelo nizkih temperaturah in močnih nalivih vgrajeno Roto

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo,

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A,

Prikaži več