Polycom Škofja Loka d.o.o. Poljane nad Škofjo Loko, 2017

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Polycom Škofja Loka d.o.o. Poljane nad Škofjo Loko, 2017"

Transkripcija

1 Trajnostno POROČILO 2016 Številka 7

2 Trajnostno POROČILO 2016 Številka 7 Polycom Škofja Loka d.o.o. Poljane nad Škofjo Loko, 2017

3 polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 KAZALO TRAJNOSTNO poročilo I. Predstavitev podjetja Osnovni podatki Uvod Izdelki in storitve Politika poslovanja 10 II. Poslovanje podjetja Naši kupci Načrti za leto 2017 in naprej Naši dobavitelji 14 III. Kadri Naši zaposleni Zdravje in varnost pri delu 17 IV. Varovanje okolja Celovito obvladovanje pretoka materiala Voda (bilanca za porabo vode) Energenti Evaluacija produkcijskih stroškov emisij Gospodarjenje z odpadki Ukrepi za preprečevanje emisij Opis h ov za spoštovanje predpisov o ravnanju z odpadki Okoljski nadzor / ekoindikatorji Realizirani /planirani i, realizirani/planirani prihranki in čas vračanja vlaganj Cilji za leto

4 polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 I. PREDSTAVITEV PODJETJA 1.1 Osnovni podatki Naslov podjetja: Naziv podjetja: Polycom Škofja Loka d.o.o. Sedež podjetja: Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko Tel: 04/ Faks: 04/ http: Šifra dejavnosti: proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas - proizvodnja embalaže iz plastičnih mas - proizvodnja orodij za stroje Matična številka podjetja: Davčna številka podjetja: Osebe pooblaščene za zastopanje podjetja: Iztok Stanonik; predsednik uprave Tel: 04/ e-naslov: iztok.stanonik@polycom.si Igor Stanonik; podpredsednik uprave Tel: 04/ e-naslov: igor.stanonik@polycom.si 6 7

5 PREDSTAVITEV PODJETJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo Uvod Polycom Škofja Loka d.o.o. (v nadaljevanju družba) je družba z omejeno odgovornostjo, ki je registrirana v sodnem registru v Kranju, SRG , pod številko vložka 064/ z matično številko Začetki podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o. segajo v leto Z leti trdega dela smo si utrdili položaj na področju brizganja termoplastov. Rast so zaznamovali številni mejniki, katerih glavno gibalo je bil človek. Smo uspešno podjetje na področju predelave termoplastov in orodjarstva. Naša strateška usmeritev je internacionalizacija naših storitev, razvoj novih orodij ter brizganje zahtevnih tehničnih izdelkov. Z vlaganjem v znanje, razvoj in nove tehnologije si utiramo pot kjer je prostor za najboljše. Tako dosegamo neprestano rast podjetja, ki nam in novim generacijam omogoča napredek in varno pot v prihodnost. Zavedamo se pomena kakovosti zato smo svoj sistem poslovanja prilagodili standardom kakovosti ISO/TS in ISO 9001, v nenehni skrbi za okolje pa smo v podjetje vpeljali tudi standard varovanja okolja ISO 14001, ter ga nadgradili z metodologijo «Čiste proizvodnje», ter vpeljali sistem za zagotavljanje zdravega in varnega dela po standardu BSI/OHSAS Vsa področja delovanja nenehno izboljšujemo z metodo «20 ključev». Neprestano sledimo razvojnim gibanjem avtomobilske in avtomobilske dobaviteljske industrije, kar potrjujemo tudi s članstvom v «Slovenskem avtomobilskem grozdu». Z izkušnjami nabranimi skozi čas bogatimo okolje, sebe in kupce. Brizganje plastike Področje je opremljeno s 72 ( 21 strojev v Črnomlju, 51 strojev v Poljanah) strojev za brizganje plastike zapiralne sile od 20 do 500 ton. Proizvodni proces je popolnoma avtomatiziran; poleg centralnega napajanja strojev z materialom med standardno opremo stroja spada še robotska prijemalna roka, mlin, ter transportni trak. Izdelava orodij Proizvodni proces izdelave orodij je razdeljen na pet proizvodnih enot in sicer Oddelek potopne erozije, Oddelek žične erozije, Obdelovalni centri, Brusilnica ter Ročna orodjarna. Proizvodnji proces je opremljen z vrhunsko proizvodnjo opremo. V letu 2012 smo odkupili proizvodno halo v Črnomlju na lokaciji Ulica Heroja Stariha 24, 8340 Črnomelj. Na lokaciji je bilo na dan zaposlenih 47 delavcev in lociranih 21 strojev. 1.3 Izdelki in storitve Proizvodni program se deli na področje brizganja termoplastov in področje razvoja in izdelave orodij za brizganje. Proizvodni program brizganja termoplastov obsega brizganje: plastičnih delov za male gospodinjske aparate: ohišja, gumbi, montažne plošče; plastičnih komponent za avtomobilsko industrijo: deli za zapiranje stekel, sklopi za ročno zavoro, plin in sklopko, plastični deli mehanizma za spiranje vetrobranskih stekel, deli amortizerjev...; plastičnih izdelkov precizne merilne tehnike: deli števcev za elektriko, konektorji za računalniške priključke; plastičnih ohišij za električno ročno opremo (ročni vrtalniki, brusilniki); plastični deli za elektro termostatsko in stikalno tehniko (ohišje za termostate, gumbi za stikala); plastični deli za kompresorsko tehniko;. Orodjarski program obsega: razvoj orodja od konstrukcije do izdelave prototipa in prenosa v proizvodnjo; izvajanje uslug na obdelovalnih centrih. 8 9

6 PREDSTAVITEV PODJETJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo Politika poslovanja Naš cilj je zadovoljstvo kupcev, partnerjev in zaposlenih. Za dosego tega cilja stalno razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in storitve, pristope, organiziranost, ter znanje in vključenost zaposlenih. Izpolnjevanje kupčevega zadovoljstva Za izpolnjevanje zahtev, potreb, želja in pričakovanj in za izpolnjevanje zadovoljstva nudimo kupcem (velja za zunanje in notranje kupce) inovativne in ekonomične rešitve. Odgovornost vodstva Vodstvo je zavezano razvoju in izvajanju sistema kakovosti, ter nenehnega izboljševanja njegove učinkovitosti ter učinkovitemu vodenju s cilji. Vključenost zaposlenih Usposobljenost in motivacija naših zaposlenih omogoča uspeh podjetja. Pomembne prioritete so prav tako razvoj človeških virov, varnost in zdravje na delovnem mestu. Procesna orientacija in sistemski pristop Timsko delo omogoča procesni pristop s pomočjo le tega dosegamo zastavljene cilje, izboljšujemo ekonomsko učinkovitost in razširjamo naš marketinški položaj. Z identifikacijo, razumevanjem in vodenjem medsebojno povezanih procesov kot sistema, prispevamo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije pri doseganju zastavljenih ciljev. Izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti (ISO 9000 in ISO/TS 16949) Zagotavljamo strategijo celovitega vodenja kakovosti v smislu doseganja nič napak, točnosti dobav in učinkovitega odziva na kupčeve zahteve. Z metodami, orodji in izkušnjami uveljavljamo metodologijo PDCA (planiraj - izvedi - preveri - aj). Izpolnjevanje zahtev standarda varovanja okolja (ISO 14001) Trudimo se ohranjati vse elemente okolja čim bolj nedotaknjene, zato v svojem proizvodnem procesu uporabljamo okolju prijazne tehnologije in materiale. Izpolnjevanje zahtev standarda zdravja in varnosti pri delu (BSI OHSAS 18001) Osnova kakovostnemu življenju in delu je zdravje. Zanj v podjetju skrbimo z zagotavljanjem varnega delovnega okolja, odgovornim ravnanjem in vodenjem, prepoznavanjem in odpravljanjem tveganj, upoštevanjem zakonskih predpisov in drugih predpisanih obveznosti. Izpolnjevanje zahtev programa POR Program odgovornega ravnanja je pobuda kemijske industrije, ki je bila zasnovana leta 1985 v Kanadi. V okviru le-te se predstavniki kemijske industrije prostovoljno zavežejo, da bodo skrbeli za uravnotežen razvoj svoje panoge, s posebnim poudarkom na zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, kakor tudi za odkrit in konkreten odnos do javnosti. Stalne izboljšave Stalne izboljšave so odgovornost vsakega zaposlenega na vseh področjih delovanja, to pomeni stalna optimizacija stroškov, storitev in tehnologije. Svoje poslovanje izboljšujemo z metodami kot npr. 20 ključev, KVP, Kaizen in druge. Odločanje na podlagi dejstev Naše odločitve temeljijo na analizi podatkov in informacij. Sodelovanje in družbena odgovornost S kupci, dobavitelji in državnimi ustanovami ter drugimi zainteresiranimi stranmi z odprtim dialogom gradimo medsebojno zaupanje. S ciljem izpolnjevanja kakovostnih zahtev, ki izhajajo iz zgodnje faze razvoja izdelka in procesa. Družbena odgovornost pomeni družbeno in kulturno odgovornost v našem lokalnem okolju. Upoštevamo zakonodajne in druge zahteve

7 polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 II. Poslovanje podjetja Graf 3: Prodaja po kategorijah 15% 85% Graf 4: Prodaja po kategorijah 27% 73% 2.1 Naši kupci Obseg poslovanja od leta 1996 hitro narašča, največji skok beležimo v letih 2000, 2005, 2006 in 2007 ter 2010 in 2013 Enako je tudi pri zaposlovanju novih kadrov; od leta 1999 se je število zaposlenih povečalo za petkrat. Čisti prihodek od prodaje je namenjen investicijam za širitev in posodabljanje proizvodnega procesa. Z desetimi večjimi kupci dosegamo 80% prometa. Največji promet ustvarimo na področju avtomobilske industrije, sledijo področja kompresorske tehnike, elektro industrije, gospodinjskih aparatov ter ročnega orodja. 70% prometa ustvarimo na tujem trgu. Vse izdelke se vgrajuje v sestave in podsestave pri kupcih. Legenda Plastika Orodja Legenda Tuji trg Domači trg Prodaja serijskih izdelkov na plastiki je bila nekoliko nižja od pričakovanj. Povpraševanje po novih vozilih lani je bilo dobro, vendar lahko sklepamo, da so imeli kupci še nekaj zalog. V lanskem letu smo izpeljali zelo veliko novih razvojnih projektov za nove modele vozil, vse to pa se bo odrazilo v prodaji v naslednjih letih. Nov razvojni cikel se odraža v prodaji na orodjarstvu, ki je bila večja od načrtovane. Bruto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla vrednost Graf 1: Prodaja po mesecih v letu Cilji 2016 Št. kaz. NAZIV KAZALCA PLAN Prodaja Brizganje plastike Orodjarstvo Dodana vrednost na zaposlenega BDV Plastikarna BDV Orodjarna Legenda načrti za leto 2017 in naprej jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec V letu 2017 načrtujemo 10% povečanje prihodka od prodaje in sicer na 27,5 MIO Graf 2: Top 20 največjih kupcev v EUR. Od tega na področju plastikarne EUR na področju orodjarstva pa EUR. Bruto dodana vrednost na zaposlenega naj bi v tekočem letu dosegla vsaj EUR. Načrtovana struktura tržne realizacije naj bi v letošnjem letu dosegla razmerje 73% ustvarjenega prometa na tujem in 27% prometa na domačem trgu Na področju inovativnosti načrtujemo nadaljevanje z aktivnostmi zbiranja koristnih predlogov; to pomeni en koristni predlog ali ena tehnična izboljšava na zaposlenega KUPEC 1 KUPEC 2 KUPEC 3 KUPEC 4 KUPEC 5 KUPEC 6 KUPEC 7 KUPEC 8 KUPEC 9 KUPEC 10 KUPEC 11 KUPEC 12 KUPEC 13 KUPEC 14 KUPEC 15 KUPEC 16 KUPEC 17 KUPEC 18 KUPEC 20 Plan za leto 2017 Št. kaz. NAZIV KAZALCA PLAN Prodaja Brizganje plastike Orodjarstvo Dodana vrednost na zaposlenega BDV Plastikarna BDV Orodjarna

8 poslovanje PODJETJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 Podjetje gradi novo poslovno - proizvodnjo enoto v Dobju. Selitev v nove prostore je načrtovana v začetku leta Na novi lokaciji bomo realizirali 40 novih delovnih mest. V prvem četrtletnem obdobju leta 2017 smo zaposlili že 20 novih delavcev. Ob nadaljevanju prodaje v takem ritmu kot je bilo v prvih štirih mesecih, lahko na koncu leta pričakujemo 30 m prometa, kar je skoraj 10% več kot načrtovano. 2.2 Naši dobavitelji Tako kot v letu 2015 smo tudi v letu 2016 svoja prizadevanja usmerili k izboljšanju partnerskega sodelovanja z dobavitelji. Določili smo pogoje sodelovanja na področju kakovosti dobavljenega materiala, cenovne in plačilne pogoje, upoštevanje ekoloških kriterijev, odzive na razmere na trgu, izobraževanje in informiranje. Večina materialov je nabavljenih pri domačih posrednikih, ki surovine kupujejo pri veliki evropskih koncernih kot so DU PONT, BASF, TICONA, BAYER, idr. Trenutno sodelujemo s petimi večjimi domačimi dobavitelji materiala. Skupna nabavljena količina granulata je v lanskem letu znašala ton, predvsem so to tehnični polimeri. Glavnino orodjarskih delov nabavimo pri domačih posrednikih. III. Kadri 3.1 Naši zaposleni Razvojne usmeritve podjetja Med osrednje usmeritve podjetja Polycom spada skrb za uspešen razvoj kadrov. Dejavnosti za doseganje uspešnega razvoja kadrov podjetja redno spremljamo preko napredovanja zaposlenih ter uresničevanja njihovih potencialov s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov za izobraževanje. Podjetje tako vsako leto opredeli izobraževalne in razvojne potrebe za vsakega zaposlenega ter vire, ki bodo to izobraževanje omogočili. Veliko pozornosti posvečamo odgovornosti vodilnih delavcev za razvoj vseh zaposlenih z izobraževanjem. Pri tem je tudi vsak posameznik odgovoren za svoje lastno izobraževanje in tudi za iskanje priložnosti za nenehno učenje. Skrb za zaposlene je bistveni del politike našega podjetja. To je področje, ki ga stalno razvijamo, saj se zavedamo, da so ljudje steber našega podjetja. Glavno vodilo podjetja je usmerjenost k razvoju s poslovnega in kadrovskega vidika. Doseganje zadovoljstva zaposlenih in razvijanje razvojnega potenciala sodelavcev je dolgoročna in ena izmed bistvenih nalog kadrovske politike našega podjetja. Za nas je pomembno, da so zaposleni aktivno vključeni v razvoj in rast podjetja. To pomeni, da: spodbujamo vse zaposlene k snovanju novih idej, k iskanju in uvajanju novih in učinkovitejših delovnih postopkov na vseh ravneh in področjih delovnih procesov, vsakemu zaposlenemu omogočamo razvijanje lastnih ustvarjalnih sposobnosti, s čimer se krepi kreativnost. Želimo si, da bi zaposleni čutili pripadnost podjetju, zato si nenehno prizadevamo za ohranitev dobrih delovnih razmer, zanesljivost zaposlitve in odprte možnosti izobraževanja. Le tako je kakovost dela naših sodelavcev lahko kos visokim zahtevam trga. Rast števila zaposlenih Od ustanovitve podjetja do leta 2008 je število zaposlenih v podjetju Polycom Škofja Loka d.o.o. konstantno naraščalo. Trend se je nadaljeval tudi v letu 2008, ko se je število zaposlenih do meseca oktobra povzpelo na 125, nato pa se je zaradi svetovne finančne krize, število zaposlenih znižalo. Tako je bilo v podjetju je ob koncu leta , ob koncu leta 2009 pa 102 redno zaposlenih, ob koncu 2010 pa 105, v letu 2011 je bilo 110 redno zaposlenih, ob koncu leta 2016 pa

9 KADri polycom škofja loka, Trajnostno poročilo Tabela 2: Prikaz naložb v usposabljanje v zadnjem letu (2016) VRSTA USPOSABLJANJA Graf 5: Število zaposlenih od 2000 do 2016 Področje izobraževanja Zaposleni se usposabljajo na različnih področjih. Veliko pozornosti je namenjeno internim in tudi ostalim usposabljanjem na področju strokovnih, jezikovnih, računalniških usposabljanj, usposabljanj za kakovost ter na področju stalnih izboljšav. Naravnanost k doseganju visoke ravni usposobljenosti zaposlenih se kaže tudi k usmerjanju pozornosti za usposabljanje in izobraževanje mlajših kadrov. Naložbam v usposabljanje smo v letu 2016 namenili ,91 EUR. I - III: 12,56% VIII/2: 0,50% VIII/1: 1,51% VII: 6,03% 2003 VI/2: 7,54% IV: 25,13% VI/1: 11,56% Graf 6: Izobrazbena struktura v letu 2016 NALOŽBE STROKOVNA USPOSABLJANJA ,23 VARNOST IN ZDRAVJE 587,50 JEZIKOVNA USPOSABLJANJA ,12 ŠOLNINE 6.675,00 RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA 7.955,97 AVTORSKE POGODBE 0,00 KAKOVOST, STALNE IZBOLJŠAVE, SVETOVALNE STORITVE ,00 INTERNA USPOSABLJANJA 4.185,09 ŠTIPENDIJE; PRAKSA ,94 SKUPAJ , V: 35,68% Zdravje in varnost pri delu Zdravi delavci so temelj podjetja, skrb za njihovo zdravje in varnost pa glavna naloga. Tudi v času stagnacije gospodarstva je potrebno skrb za delavca postaviti na prvo mesto. V podjetju imamo vzpostavljen sistem varnega in zdravega dela po standardu BS OHSAS 18001, ki temelji na principu stalnega izboljševanja. Sprejeli smo politiko delovanja podjetja v kateri smo se zavezali k odgovornemu ravnanju in vodenju, prepoznavanju in odpravljanju tveganj, upoštevanje zakonskih obveznosti in drugih predpisanih zahtev. Z oceno tveganja prepoznavamo tveganja, ki bi lahko ogrozila varnost in zdravje delavcev, oblikujemo programe njihovo zmanjšanje, izvajamo e v primeru pojava tveganj. Od upoštevanja zakonodajnih zahtev je potrebno omeniti, da vse zaposlene pred začetkom dela teoretično in praktično usposobimo za varno opravljanje dela, pri redno zaposlenih, enako velja za redno zaposlene delavce, pri katerih se delovno mesto spremeni. Pri redno zaposlenih samo preverjamo znanje in usposobljenost, prav tako teoretično in praktično. V usposabljanje varnosti in zdravja je vključeno tudi požarno varstvo. Na delovnih mestih so nameščena navodila za varno opravljanje dela. Navodila izdeluje strokovna oseba skupaj z upravljavcem stroja oz. naprave. Skrbimo za redno ažuriranje in posodabljanje. Za delovna mesta s povišanim tveganjem in za delovna mesta na katerih drugih ov ni mogoče uvesti je predpisana osebna varovalna oprema, ki je izbrana s sodelovanjem zaposlenih. Meritve temperature, vlažnosti in gibanje zraka in hrupa izvajamo na triletna obdobja. Hrup je presežen v vseh proizvodnih lokacijah, zato imajo zaposleni predpisano osebno varovalno opremo. Od vseh merjenih parametrih je najbolj kritično odstopanje toplotnih razmer v proizvodnji brizganja plastike v poletnih mesecih, ki se temperatura ozračja dvigne čez trideset stopinj. Pred leti so bili že nameščeni prezračevalni kanali, vendar pa ker so zadnja leta poletja zelo vroča, le te ne zadostujejo več. Razmišljali smo že o mobilnih prezračevalnih napravah, ker pa smo locirani v urbanem naselju uporaba te rešitve ni možna. Stroji in oprema so redno servisirani in varnostno pregledani na vsaka tri leta. Leta 2015 smo spremenili kazalnike, ki jih spremljamo, ki sedaj vključujejo: število poškodb pri delu, pogostost izostankov z dela zaradi nezgod, nesreče brez poškodb pri delu

10 KADri polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 Ekoindikatorji Poljane - VZD, PV KAZALNIK IZRAČUN IV. Varovanje okolja Poškodbe pri delu Pogostost izostankov z dela Nesreče Število poškodb pri delu Pogostost izostankov z dela zaradi nezgod pri delu na 1 mio opravljenih del. ur - za zaposlene Nesreče brez poškodb pri delu ( točka 1. ) / povp. Št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju CILJ DEJANSKO CILJ DEJANSKO , ,4 26,8 CILJ (v %) DEJANSKO (v %) 0, , Celovito obvladovanje pretoka materiala Brizganje termoplastov: Brizganje termoplastov temelji na temperaturnem preoblikovanju snovi. Sodobna proizvodna oprema omogoča popolno avtomatizacijo proizvodnega procesa. To pa pomeni racionalno rabo surovin in energije. Tok materiala skozi proizvodnjo je kontinuiren, ostanek regenarata se v določenem razmerju do originala vrača v 12% (reciklat) Ekoindikatorji Črnomelj - VZD, PV KAZALNIK IZRAČUN VHODNI MATERIALI 97% (izdelki) Poškodbe pri delu Število poškodb pri delu CILJ DEJANSKO % (izgube) Pogostost izostankov z dela Nesreče Pogostost izostankov z dela zaradi nezgod pri delu na 1 mio opravljenih del. ur - za zaposlene Nesreče brez poškodb pri delu ( točka 1. ) / povp. Št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju CILJ DEJANSKO 17,9 13,2 10,17 CILJ (v %) DEJANSKO (v %) Orodjarstvo: Razvoj, zasnova in konstrukcija orodja ter izdelka zahteva znanje in izkušnje, upoštevanje zakonodajnih zahtev ter želja kupcev. Tehnološka oprema zagotavlja natančnost, kakovost, hitrost, majhno porabo energije in materialov ter zagotavlja varno in zdravo delovno okolje. VHODNI MATERIALI 95% (izdelki) 5% (izgube) 18 19

11 VAROVANJE OKOLJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo Voda (bilanca za porabo vode) Tehnološka voda: Tehnološka voda je namenjena hlajenju orodij med proizvodnim procesom. Uporabljen je zaprt sistem hlajenja, s stalnim kroženjem vode. V sistem se mesečno dopolni cca 50 litrov vode, kar nadomešča izgube zaradi razlitja in izhlapevanja. Komunalna voda: Ostala porabljena voda je namenjena sanitarijam. Poraba vode na zaposlenega iz leta v leto pada, kar je pripisati sanaciji vodovodnega omrežja in zavesti zaposlenih. 4.3 Energenti Smo velik porabnik električne energije, zato pa v nenehnih prizadevanjih zmanjševati njeno porabo. Z namenom zmanjševanja porabe smo izvedli potrebne meritve in pripravili načrt zmanjševanja porabe električne energije pri zagonih strojev. S sanacijo razvodnega omrežja komprimiranega zraka smo zmanjšali porabo energije zaradi izgub na napeljavi za 5%. Del toplotne energije, ki v obliki izgub nastaja v proizvodnem procesu pri termičnem preoblikovanju snovi, smo preko toplotnih izmenjevalcev uspeli zajeti za ogrevanje prostorov. 4.4 Evaluacija produkcijskih stroškov odpad kovin emisij V izdelkih konča od 90-97% surovin; ostanek je potrebno oskrbeti, sicer obremenjuje okolje. Industrija polimerov je sicer zelo čista proizvodnja, toda emisija snovi in energije v okolje postaja tudi vse bolj ekonomski problem, saj postajajo zavržene surovine dvojni strošek. Uvedli smo ekokontrolo, ki obsega analize in informatiko, načrtovanje, nadzor toka materiala in energije ter recikliranja. V podjetju smo vse stare stroje zamenjali z novimi, kjer so kljub visokim stroškom amortizacije proizvodnji stroški nižji za 20%, predvsem zaradi popravil, vložene energije in živega dela. Ugotovljeno je, da novejši stroji porabijo do 3-krat manj energije. 4.5 Gospodarjenje z odpadki Podatki o povzročitelju Termoplasti so linearni ali razvejani polimeri, ki se pri povišani temperaturi zmehčajo in stalijo. Preoblikovanje termoplastičnega granulata v oblikovnem modelu poteka s pomočjo povišane temperature in pritiska. Predelovalni odpad lahko regeneriramo, zato večji del nastaja pri menjavah orodja. Za različne izdelke je potrebno očistiti komoro in vse kanale, kjer se je staljena masa predhodnega izdelka nahajala. Postopek imenujemo prebrizgavanje in ga izvedemo s čistilno maso ali granulatom s katerim se bo brizgal novi izdelek. Maksimalna teža izdelka, ki jih na strojih brizgamo znaša do 500 g, iz česar lahko sklepamo, na majhne količine odpadka pri prebrizgavanju. Lanskoletna količina predelanega granulata znaša cca 2536 ton, od tega 57% PA, 10% POM, 7% ABS, 6% PBT V skladu s Prilogo 1, Pravilnika o ravnanju z odpadki se odpadke iz naše dejavnosti razvrsti: Klasifikacijska številka odpadka: ; Naziv odpadka: odpadna plastika. Podatki o procesu izdelave orodij Orodje iz dveh polovic sestavlja gravurno odprtino. Iz kovinskega bloka s pomočjo obdelovalnih centrov (potopna, žična erozija, brušenje... ) oblikujemo kovinsko površino da dosežemo obliko izdelka. Odpadek predstavljajo ostružki različnih kovinskih struktur največ je plemenitih jekel, bakra, medenine in aluminija. Ostružki predstavljajo sekundarno surovino. V skladu s Prilogo 1, Pravilnika o ravnanju z odpadki se odpadke iz naše dejavnosti razvrsti: Klasifikacijska številka odpadka: ; ; Naziv odpadka: opilki in ostružki iz železa; opilki in ostružki barvnih kovin. ABS: 7% PP, PPA, PPE, PPS: 5% PE,PC: 5% PBT: 5% Graf 7: Tipi materialov TPE, TPU, TPV: 1% Others (Masterbatches, PMMA, ECTFE, ASA, ): 1% PA 6: 30% POM: 9% PA12, PA4.6, PA66/6: 6% PA 66: 29% 20 21

12 VAROVANJE OKOLJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo Ukrepi za preprečevanje in emisij Odpadki V podjetju je uvedeno ločeno zbiranje papirja, polietilenske embalaže, kovinskih, komunalnih in nevarnih. Navedene odpadke se odda pooblaščenim zbiralcem oz. predelovalcem. Večji del nastalih v proizvodnji brizganja se reciklira že med procesom izdelave, ostanek pa se nameni za izdelke nižje kakovosti. Hrup Podjetje se nahaja v poslovno-stanovanjski soseski, zato je zagotavljanje predpisanih ravni hrupa posebej težavno. Poleg h ov smo od leta 2000 izvedli tudi dodatne gradbene posege na objektu. Zadnje meritve hrupa so bile izvedene oktobra 2016, z ugotovitvijo, da vir ne presega mejnih vrednosti. Voda Povprečna mesečna poraba vode v podjetju je cca 63m 3 in je dobavljena preko krajevnega vodovoda Poljane In Črnomelj. Nastale odpadne vode na območju podjetja so komunalne narave. Tehnoloških odpadnih voda zaradi same narave proizvodnje ni. V proizvodnem delu se vodo uporablja za temperiranje orodja. Uporabljen je zaprt sistem hlajenja s stalnim kroženjem vode. Vodo se polni v primeru izgub in hlapenja. Meteorne vode, ki zbirajo vodo iz streh in parkirnih površin se stekajo na travniško površino na južni strani stavbe. Emisije v zrak Edino emisijo v zrak predstavljajo dimni plini iz kurilnice. Kotlovnica je bila sanirana 2001 v Poljanah in 2014 v Črnomlju, opravljene so meritve izpustov v zrak za male kurilne naprave. 4.7 Opis h ov za spoštovanje predpisov o ravnanju z odpadki Najpomembnejši, ki smo ga uvedli z namenom spoštovati predpise o ravnanju z odpadki je ločeno zbiranje. Na več mestih so v podjetju urejene ekološke točke, opremljene z označenimi zbiralniki in navodili za odlaganje. Logistična služba skrbi za manipulacijo do ustreznih zbirnih mest ter oddajo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem. Drug na področju zbiranja in ločevanja pripisujemo formiranju delovnih skupin po principu mini podjetij. Posamezna skupina skrbi za urejenost svojega delovnega območja. Zaposleni poleg upoštevanja predpisov sami aktivno sodelujejo pri oblikovanju zdravega in varnega življenjskega okolja, z zbiranjem predlogov za izboljšanje stanja. Ugotavljamo, da je ravno okoljsko zavedanje zaposlenih glavno vodilo, ki prispeva k spoštovanju h ov. Zato sta osveščanje in usposabljanje zaposlenih stalnici v našem podjetju. 4.8 Okoljski nadzor / ekoindikatorji Ekoindikatorji Poljane - cilji okolje KAZALNIK IZRAČUN Količina Nenevarnih Količina nevarnih Količina nenevarnih ( tone ) / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju Količina nevarnih ( tone ) / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju CILJ 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 DEJANSKO 0,60 0,58 0,53 0,73 1,00 0,89 0,93 CILJ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 DEJANSKO 0,02 0,03 0,04 0,05 0,27 0,05 0,07 Poraba vode m 3 / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju CILJ 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 DEJANSKO 3,33 4,11 4,06 3,71 4,17 3,40 3,30 Specifična poraba energije (POR metoda) toe / t CILJ 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 DEJANSKO 0,52 0,50 0,58 0,43 0,57 0,53 0,

13 VAROVANJE OKOLJA polycom škofja loka, Trajnostno poročilo 2016 Ekoindikatorji Črnomelj - cilji okolje KAZALNIK IZRAČUN Količina Nenevarnih Količina nevarnih Poraba vode Količina nenevarnih ( tone ) / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju Količina nevarnih ( tone ) / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju m 3 / povp. št zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju CILJ 0,82 0,82 0,82 0,82 DEJANSKO 0,7829 1,2865 1,472 CILJ 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 DEJANSKO 0,0045 0,048 0 CILJ 6,8 6,8 6,8 6,8 DEJANSKO 6,754 11,527 10, Realizirani / planirani i, realizirani / planirani prihranki in čas vračanja vlaganj V tabeli so našteti okoljski programi izpeljani od leta 2000 naprej. V tem letu se je podjetje certificiralo po standardu ISO Vpeljan sistem zagotavlja sistematičnost pri planiranju in realizaciji ov, učinki, ki jih prinašajo i pa pomenijo izboljšanje delovnih pogojev, dobre medsosedske odnose, ter prihranke pri energiji in materialih. Obdobje Opis projekta/učinki Investicija EUR Tabela 3: Realizirani okoljski cilji in programi Prihranek EUR/leto Povračilo sredstev (mesecev, let) 2001 Zamenjava strojev (poraba energije in surovin) mes. 2001/2002 Požarna varnost - APZ varnost 2002 Zmanjšanje porabe stisnjenega zraka (prihranek pri energiji) mes. Specifična poraba energije (POR metoda) toe / t CILJ 0,37 0,37 0,37 0,37 DEJANSKO 0,32 0,55 0,681 0, Čiščenje in priprava vode mes Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala / 2004 Izvedba priključka na centralno čistilno napravo / / 2005 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2006 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2007 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2008 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2009 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2010 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2010 Reciklaža odpadne plastike 2011 Reciklaža odpadne plastike 2012 Reciklaža odpadne plastike 2014 Zmanjšanje porabe el. energije na kg. predelanega materiala 2014 Projekt: zamenjave razsvetljave 2013 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2015 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2016 Reciklaža odpadne plastike 2016 Sanacija hrupa v okolje/ Doseganje predpisanih vrednosti v nočnem času / / / / / / / / / / / / / / / / 24 25

14 VAROVANJE OKOLJA 4.10 Cilji za leto 2017 Tabela 4: Cilji za leto 2017 V letu 2017 bo največja investicija izgradnja ekološkega otoka v Dobju. Predvideni so i na področju zagotavljanja kakovosti izdelkov, ocenjujemo, da z izboljšanjem kakovosti lahko dosežemo prihranke pri energiji. Materiali se večinoma vračajo v proces zato ne predstavljajo izgub. Opis projekta/učinki 2017 Zmanjšanje porabe el. energije na kg predelanega materiala 2017 Reciklaža odpadneplastike Investicija EUR/ leto Prihranek EUR/ Povračilo sredstev / / 2017 Ekološki otok novogradnja Dobje / TRAJNOSTNO poročilo 2015, številka 6 Oblikovanje in DTP: Studio Mazzini d.o.o., besedila: Mateja Šenk, Barbka Rupar in Denis Oblak, fotografije: Tomaž Lunder, Denis Oblak in arhiv Polycom, Shutterstock 26

15 Polycom Škofja Loka d.o.o. Poljane nad Škofjo Loko Poljane nad Škofjo Loko Slovenija t +386 (0) f +386 (0) e info@polycom.si wwww.polycom.si

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Princip oskrbovalnega kroga ALENKA KNEZ Design Manager

Princip oskrbovalnega kroga ALENKA KNEZ Design Manager Princip oskrbovalnega kroga ALENKA KNEZ Design Manager Skupina DS Smith 26,000 zaposlenih v 36 državah OBRATUJEMO PO CELEM SVETU naše divizije EMBALAŽA, ODPADNI PAPIR, PAPIR, PLASTIKA North America Plastic

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Vodja delovne skupine v proizvodnji usposabljanje BREZPLAČNO za starejše od 45 LET z največ SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO. Menimo, da je dobro usposoblj

Vodja delovne skupine v proizvodnji usposabljanje BREZPLAČNO za starejše od 45 LET z največ SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO. Menimo, da je dobro usposoblj Vodja delovne skupine v proizvodnji usposabljanje BREZPLAČNO za starejše od 45 LET z največ SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO. Menimo, da je dobro usposobljen vodja proizvodnje ključnega pomena za vsako proizvodnjo,

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Z uporabo energetsko učinkovitih naprav zmanjšujemo vplive na okolje mag. Vilma FECE Ljubljana, 19.9.2012 Osebna izkaznica Temeljna dejavnost Izdelki in storitve za dom: VGA, MGA, HVAC, kuhinje Skupina

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ AGENDA IZZIV OZADJE RAZISKAVE POSNETEK STANJA ANALIZA STANJA in

Prikaži več

EMAS okoljska izjava družb Gorenje, d. d., in Gorenje I. P. C., d. o. o., za leto 2018

EMAS okoljska izjava družb Gorenje, d. d., in Gorenje I. P. C., d. o. o., za leto 2018 EMAS okoljska izjava družb Gorenje, d. d., in Gorenje I. P. C., d. o. o., za leto 2018 EMAS 2018 okoljska izjava Kazalo 1 Izjava o verodostojnosti okoljskih podatkov 3 2 Predstavitev družb 4 3 Obseg dejavnosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več