Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija in Družba Hypo Leasing d.o.o.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija in Družba Hypo Leasing d.o.o."

Transkripcija

1 Skupina in Družba

2 Vsebina 1 Uvod Nagovor vodstva 4 2 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji Mejniki v zgodovini skupine Lastniška struktura Vodstvo Organizacijska struktura družbe Hypo Leasing d. o. o. v letu Poslanstvo Vrednote Vizija Razvojna strategija 12 3 Poslovno poročilo Vpliv gospodarskih razmer na poslovanje lizinških hiš v letu Razvoj lizinškega trga v letu Dejavnost skupine Hypo Leasing Ključni rezultati skupine v letu na trgu Vpliv zakonskih sprememb na poslovanje Cilji poslovanja za leto Zaposleni Naložbe in razvoj Najpomembnejši dogodki leta Vpetost v okolje Raziskave in razvoj Dogodki po datumu bilance stanja 33 2

3 Vsebina 4 Računovodsko poročilo za leto Splošna pojasnila Povzetek računovodskih usmeritev postavk v bilanci stanja in izkazu gibanja kapitala postavk v izkazu poslovnega izida Druga pojasnila Razkritja povezanih oseb 86 6 Izjava o odgovornosti poslovodstva 90 7 Revizorjevo poročilo 91 8 Koristne informacije 93 3

4 Uvod 1 Uvod 1.1 Nagovor vodstva Vodstvo: Mitja Križaj, direktor (levo), Danijel Novak, generalni direktor (desno). Spoštovani sodelavci, spoštovani poslovni partnerji! Leto 2011 je bilo leto sprememb. Ključno spremembo v poslovanju Hypo Leasing-a je zagotovilo vodstvo naše matične banke (Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, s sedežem v Celovcu, 9. februarja 2011, z imenovanjem novega vodstva družbe Hypo Leasing in nove uprave Hypo Alpe-Adria-Bank. Mesto generalnega direktorja je prevzel Danijel Novak, oktobra pa se je vodstvu pridružil še direktor Mitja Križaj. Za Hypo Leasing je bilo to leto notranje reorganizacije in prestrukturiranja dela, ki sta težila k usmeritvi na stranke v prihodnosti. Z našo sestrsko družbo na slovenskem trgu, Hypo banko, smo izkoristili sinergije, optimizirali delovne procese in uvedli enotni nastop na trgu. Tesno sodelovanje s sestrsko družbo nam omogoča, da na trgu ponujamo vse finančne storitve na enem mestu. Veliko prednost za naše stranke predstavlja dejstvo, da lahko na enem mestu hkrati dobijo vse nasvete o finančnih storitvah. Da gre za pravo odločitev, so nam že potrdile stranke, ki kažejo pozitiven odnos do te spremembe in nam seveda zaupajo. Razlog za povečano število strank lahko tako poiščemo v aktivni usmerjenosti k njim ter nudenju učinkovitega servisa kvalitetnih finančnih storitev. Tudi leto 2011 je bilo težko leto za poslovanje vseh gospodarskih družb na slovenskem trgu. Kljub temu je Hypo Leasing 4

5 Uvod uspel ohraniti vodilno mesto med vsemi lizinškimi hišami v Sloveniji. Hkrati smo povečali tržni delež na 25,36 %. Zaradi zmanjšanja obsega novih poslov, predvsem na področju nepremičnin, se je bilančna vsota v primerjavi s prejšnjim letom znižala in je konec leta znašala tisoč evrov. Da so bile strateške odločitve pravilne, kaže čisti poslovni izid, ki je bil konec leta 2011 ponovno pozitiven in je znašal tisoč evrov ter povečano število strank, ki je že preko Skladno z gibanjem trendov na trgu smo spremenili strategijo našega poslovanja. Le-ta je sedaj usmerjena predvsem na financiranje vozil za občane ter srednja in mala podjetja. Veliko pozornosti usmerjamo tudi v področje remarketinga oz. prodaje vrnjenih predmetov na zalogi. Znižali smo delež slabih in manj donosnih naložb. Še aktivneje smo se pričeli ukvarjati z lastnimi naložbami, da povečamo njihovo učinkovitost in izboljšamo portfeljsko strukturo. V pričujočem letu bomo še dodatno optimizirali procese ter dodatno nadgradili stroškovno učinkovitost. Prepričani smo, da bomo s ključnimi aktivnostmi, ki smo jih uvedli, dosegli zastavljene cilje. Naši zaposleni so še vedno ključ uspeha celotne družbe, zato smo njihovo število povečali na 272 ter ohranili nivo plač. Nastale negotove gospodarske razmere pa ne vplivajo na pomen, ki ga v družbi Hypo Leasing pripisujemo družbeni odgovornosti. Kot pomemben član poslovne in družbene skupnosti se zavedamo, da je»dajati«še posebej pomembno ravno v časih, ko ljudje to najbolj potrebujejo. Svojo vpetost v družbeno okolje smo tudi v letu 2011 utrjevali s sponzorsko in dobrodelno dejavnostjo, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Podpiramo vrhunske športnike in športne prireditve ter kulturne dogodke, pomagamo pa tudi socialno ogroženim družinam po vsej Sloveniji. Na pobudo predsednika uprave Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, dr. Gottwalda Kranebitterja, smo v letu 2010 začeli dobrodelni projekt, imenovan»hypo pro futuro«, ki kot družbena in kulturna mreža deluje v sedmih evropskih državah, kjer je prisotna naša Hypo skupina. Našim poslovnim partnerjem se trudimo ponuditi več kot le storitve, zato jih redno vključujemo v naše družbeno odgovorne aktivnosti. Prav tako v te aktivnosti vključujemo tudi naše zaposlene. Za poslovne partnerje to nedvomno pomeni nadgradnjo zaupanja in partnerstva, za zaposlene pa dodatno spodbudo in motivacijo. Prepričani smo, da bomo z delom v prihodnosti dokazali, da zmoremo tudi v najtežjih časih slediti svojim ciljem in jih vztrajno dosegati. Skupaj s sodelavci bomo naredili vse, da uresničimo našo zastavljeno strategijo in vizijo. Želimo biti VAŠI partnerji, delovati skupaj Z VAMI in predvsem ZA VAS, da ostanete skupaj z nami tudi v bodoče. Mitja Križaj, direktor Danijel Novak, generalni direktor Ljubljana, 30. marec

6 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji v Sloveniji je del mednarodnega finančnega koncerna Hypo Group Alpe Adria. Začetek poslovanja družbe Hypo Leasing, d. o. o., ki je danes vodilna lizinška hiša na slovenskem trgu, sega v leto Podjetje Hypo Leasing, d. o. o., torej že 16 let uspešno deluje na slovenskem finančnem trgu. V dolgoletnem poslovanju se je podjetje izkazalo z nenehno rastjo, trdnostjo in stalnim prilagajanjem potrebam strank. V sled približevanja strankam, za kar si družba prizadeva že od samega začetka delovanja, je s svojimi poslovnimi enotami in pisarnami prisotna v devetih slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Kranju, Kopru, Novi Gorici in Novem mestu. Dobro deblo, usmerjeno k ugoditvi strankinih želja, odlični poslovni rezultati in vedno večje potrebe trga po tovrstnih finančnih storitvah so podjetju Hypo Leasing, d. o. o., omogočili, da je svoje poslovanje hitro širilo in ustvarilo uspešno poslovno mrežo. S širitvijo osnovne dejavnosti tudi na druga, sorodna, predvsem nepremičninska področja je podjetje v 16 letih poslovanja v Sloveniji ustanovilo ali odkupilo deleže številnih manjših družb, ki skupaj z matično sestavljajo uspešno finančno skupino. Skupino Hypo Leasing v Sloveniji so na dan poleg obvladujoče družbe Hypo Leasing, podjetje za financiranje, d. o. o., sestavljale naslednje odvisne in pridružene družbe: MM Theta d.o.o., MM Zeta d.o.o., Hypo Center 2 d.o.o., Qlandia Marketing d.o.o., Hypo PC d.o.o., HS Projekti d.o.o., HTC G d.o.o., HTC Ena d.o.o., Hypo Nepremičnine d.o.o., Dosor d.o.o. (50 odstotkov) in Urbana prenova Izola d.o.o., (40 odstotkov). Poslovna mreža družbe, v Sloveniji Murska Sobota Maribor Velenje Kranj Celje Nova Gorica Ljubljana Novo mesto Koper 6

7 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2.1 Mejniki v zgodovini skupine 1994 ustanovitev matične družbe 1996 ustanovitev odvisnih družb Hypo Leasing Celje d.o.o., Hypo Leasing Maribor d.o.o. in Hypo Leasing Koper d.o.o širitev poslovne mreže z odpiranjem novih poslovnih enot po Sloveniji 2004 novi in edini družbenik postane Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG 2004 izgradnja nove poslovne stavbe Stekleni dvor v Ljubljani in selitev sedeža družbe v nove poslovne prostore 2004 nakup družb z namenom širjenja dejavnosti na področju oddajanja nepremičnin v najem 2005 pripojitev odvisnih lizinških družb Hypo Leasing Celje d.o.o., Hypo Leasing Maribor d.o.o. in Hypo Leasing Koper d.o.o. k matični družbi Hypo Leasing d.o.o pripojitev družb ABC Investicije d.o.o. in MM Omega d.o.o sprememba celostne podobe celotne skupine Hypo Group Alpe Adria 2006 nakup družb IM Nepremičnine d.o.o., Hypo Center 3 d.o.o. in Hypo Alpe-Adria-Consultants d.o.o. in njihovih odvisnih družb ter odprtje prvih dveh nakupovalnih centrov Qlandia na Ptuju in v Mariboru 2007 pripojitev družbe Hypo Alpe-Adria-Consultants d.o.o., IM Nepremičnine d.o.o. in Hypo Investicije d.o.o., ter odprtje nakupovalnega centra Qlandia v Kranju 2008 menjava vodstva družbe 2008 nakup in odprtje četrte Qlandie v Novi Gorici ter ustanovitev družbe Qlandia Marketing d.o.o otvoritev nakupovalnih centrov v Murski Soboti in Slovenj Gradcu 2009 sprememba v lastniški strukturi skupine Hypo Group Alpe Adria (Republika Avstrija) 2010 Hypo Alpe-Adria-Bank International AG kupi 25 % delež v 2010 nova uprava skupine Hypo Group Alpe Adria v Avstriji 2010 pripojitev družb Nagele d.o.o., MM Sigma d.o.o. in Hypo Dva d.o.o otvoritev nakupovalnega centra Qcenter na Ptuju 2011 menjava celotnega vodstva družbe 2011 odprtje nakupovalnih centrov Qlandia Novo Mesto in Kamnik 2011 odprtje razširjenega in prenovljenega nakupovalnega centra Qlandia Krško 2011 reorganizacija podjetja z namenom doseganja boljše učinkovitosti Prenos terjatev na družbo TCV, d. o. o. 7

8 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2.2 Lastniška struktura Hypo Leasing, d. o. o., je v 75-odstotni lasti družbe Hypo Alpe- -Adria-Leasing Holding GmbH, katere 100-odstotni lastnik je Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. Preostali 25-odstotni delež je v neposredni lasti Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. Strukturni vzorec V spodnjem pregledu lastniške strukture niso navedene družbe, ki so bile ustanovljene kot projektne in katerih projekti se še niso začeli (Hypo PC, d. o. o. in HS Projekti, d. o. o. ). Ustanovitev 1994 Osnovni kapital: tisoč EUR (Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding GmbH - 75 % Hypo Alpe-Adria-Leasing International AG 25 %) MM Theta d.o.o. Nakup 2007 ( 100%) MM Zeta d.o.o. Nakup 2007 ( 100%) HTC Ena d.o.o. Nakup 2008 ( 100%) Dosor d.o.o. Soustanovitev 2006 ( 50%, Občina Radenci 50%) Hypo Center - 2 d.o.o. Nakup 2006 ( 100%) HTC G d.o.o. Nakup 2008 ( 100%) Hypo Nepremičnine d.o.o. Nakup 2009 ( 100%) Qlandia Marketing d.o.o. Ustanovitev 2008 ( 100 %) Urbana prenova Izola d.o.o. Nakup 2010 ( 40%) 8

9 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji Struktura skupine Hypo Leasing v letu 2011 Struktura skupine Hypo Leasing je v primerjavi s koncem leta 2010 nekoliko spremenjena. V letu 2011 je bil prodan 100-odstotni delež v družbi TC K, d. o. o. in TC V, d. o. o.. Trenutno stanje odvisnih in pridruženih podjetij je naslednje: Odvisne družbe: Hypo Center 2, d. o. o., Hypo PC, d. o. o., MM Theta, d. o. o., MM Zeta, d. o. o., HTC G, d. o. o., HS projekti, d. o. o., HTC Ena, d. o. o., HTC Dva, d. o. o., Qlandia Marketing, d. o. o., ki so v 100-odstotni lasti Hypo Leasing-a, d. o. o. Pridruženi družbi: Dosor, d. o. o., kjer ima družba Hypo Leasing, d. o. o., 50-odstotni delež in Urbana prenova Izola, d. o. o., kjer ima družba Hypo Leasing, d. o. o., 40-odstotni delež. 2.3 Vodstvo V letu 2011 je bilo vodstvo družbe Hypo Leasing, d. o. o. naslednje: - Danijel Novak, generalni direktor - Mitja Križaj, direktor. Do prve spremembe v vodstvu je prišlo na dan, , ko je vodenje družbe Hypo Leasing, d. o. o., prevzel Danijel Novak (in zamenjal takratno vodstvo v sestavi: Andrej Potočnik, generalni direktor, Marcel Franz Sumper, direktor, Ljubljana, Aleksander Skubic, direktor, Ljubljana). V oktobru 2011 se je vodstvu pridružil g. Mitja Križaj, direktor. 9

10 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2.4 Organizacijska struktura družbe Hypo Leasing d. o. o. v letu 2011 HLS Nadzorni svet HYPO LEASING d.o.o. Vodstvo CEO CFO CRO COO CMO Notranja revizija Računovodstvo in poročanje Upravljanje tveganj občanov Projektno vodenje Marketing in komuniciranje Prodajni kontroling Pravna služba Finančni kontroling Upravljanje kreditnih tveganj Nabava Prodaja lizinga premičnin Segmentno in produktno vodenje za občane Prodaja lizinga nepremičnin Skladnost poslovanja Kontroling tveganj Operacije Poslovni center LJ - premičnine Poslovni center LJ - nepremičnine Kadrovska služba Upravljanje problematičnih naložb ORG/IT Poslovni center NM Upravljanje posebnih naložb Izterjava Poslovni center KR Podpora poslovanju Upravljanje nepremičnin Poslovni center CE Poslovni center MB Poslovni center MS Poslovni center KP Poslovni center NG 10

11 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2.5 Poslanstvo V družbi Hypo Leasing, d. o. o., ustvarjamo lizing, smo pobudniki novih idej in sprememb. Z ustvarjanjem novih storitev prinašamo na trg in v okolje drugačnost, nove možnosti in samosvoj pristop. Svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju koristi strank, dobaviteljev, zaposlenih, lastnikov in celotnega okolja, v katerem delujemo. Prizadevamo si: strankam ponuditi kakovostne storitve, prilagojene njihovim potrebam in željam, in jih podpreti z najnovejšimi informacijskimi rešitvami; sodelovati z dobavitelji kot cenjenimi in zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji, s katerimi skupaj ustvarjamo celovito in kakovostno ponudbo; biti dober delodajalec zaposlenim, ki v varnem, prijetnem in spodbudnem delovnem okolju omogoča možnost poklicnega in osebnostnega razvoja, lastnikom upravičiti njihovo zaupanje z doseganjem odličnih poslovnih rezultatov in plemenitenjem vloženega kapitala ter širjenjem ugleda in prepoznavnosti Hypo Alpe Adria v Sloveniji. Nenazadnje vidimo svoje poslanstvo tudi v uresničevanju družbeno odgovorne vloge na humani-tarnem, socialnem, športnem in kulturnem področju. 2.6 Vrednote Vsaka velika ljubezen se začne s spogledovanjem (ang. FLIRT) in prav ta občutek, ki napoveduje začetek razmerja in partnerstva, je služil kot navdih za naše vrednote. Vrednote gojimo enake na ravni celotne Skupine. F L I R T Fair - Poštenost Local - Lokalno delovanje Integrity Celovitost Respectful and Responsible - Spoštljivost in odgovornost Transparent - Transparentnost F Poštenost Pošteno delamo drug z drugim in si pomagamo. Izmenjujemo vse informacije, ki so nam na razpolago, in prilagajamo naše pogoje potrebam naših strank. Ne dajemo obljub, ki jih ne moremo izpolniti. Smo zanesljivi in dostopni, tudi v težkih časih. L Lokalno delovanje Ponosni smo, da smo del lokalne skupnosti. Povezujejo nas običaji, tradicije in zgodovina. Govorimo isti jezik in skupaj oblikujemo prihodnost. I Celovitost Celovita oseba pri svojem delu ceni vljudnost, brez izjeme. Naše sogovornike obravnavamo enakovredno in z njimi komuniciramo na zgleden način: odkrito, pošteno in vljudno. O težavah, s katerimi se srečujemo, razpravljamo objektivno in jih rešujemo po mirni poti. R Spoštljivost in odgovornost S spoštovanjem, strpnostjo in odgovornostjo prisluhnemo potrebam drugih. Sprejemamo njihova mnenja in jih aktivno poslušamo, da se lahko z njimi poistovetimo. Držimo se dogovorov, ki smo jih sklenili, in si pomagamo. T Transparentnost Vse, kar storimo, je nedvoumno in jasno, tako v naših internih delovnih odnosih kot tudi odnosih z našimi strankami. Razkrivamo procese in dejstva, ki vodijo do naših odločitev. 11

12 Predstavitev skupine Hypo Leasing v Sloveniji 2.7 Vizija Naša vizija je utrjevati in povečevati položaj vodilnega lizinškega podjetja na slovenskem trgu. V svoji prodornosti vidimo temelj naše prihodnosti, zato si s kakovostnimi in inovativnimi storitvami prizadevamo še naprej ostati korak pred konkurenco. 2.8 Razvojna strategija V družbi Hypo Leasing, d. o. o., ki je na vseh področjih financiranja končnih kupcev branžni vodja, želimo ohraniti vodilno vlogo pri trženju svojih storitev in dolgoročnem financiranju strank. Za dosego zastavljenih ciljev pa ni dovolj stranki ponuditi le financiranje, temveč tudi predmet, ki ga želi kupiti. Zato je na področju premičnin za nas ključnega pomena dobro sodelovanje z dobavitelji. V sodelovanju z njimi lahko strankam ponudimo več kot le ugodno financiranje. Skupaj z našimi dobavitelji smo na tržišču dejavnejši in lahko razvijamo nove, za stranke privlačne storitve. Podobno prakso delovanja uporabljamo pri trženju naših storitev tudi na nepremičninskem področju. Dobrim nepremičninskim agencijam želimo dokazati, da smo lahko najbolj zaželen poslovni partner za pospeševanje prodaje nepremičnin, predvsem na poslovnem področju, pa tudi pri izgradnji objektov za potrebe strank. Zaradi sorazmerno velike finančne moči družbe Hypo Leasing, d. o. o., vidimo ključen pomen v razvoju lastnih nepremičninskih projektov in trženju nepremičnin. Družba stalno vstopa v projekte izgradnje poslovnih objektov za trg, gradnje domov za starejše občane in predvsem lastnih nakupovalnih centrov. Ker postaja lizinški trg vse bolj nasičen, je za uspešno in učinkovito poslovanje nujna racionalizacija poslovanja. V družbi Hypo Leasing, d. o. o., uvajamo nove informacijske rešitve, ki celovito podpirajo celoten nabor poslovanja. Podpiramo dejavno vlogo vseh zaposlenih v družbi in jih spodbujamo, naj ustvarjalno prispevajo k boljši organiziranosti podjetja. Kot tržni vodja z velikim vplivom na lizinški trg čutimo odgovornost do razvoja inovativnih rešitev prilagojenih potrebam naših strank. Zaradi spremenjenih razmer na trgu, svoje prodajne resurse intenzivno usmerjamo v prodajo odvzetih predmetov na zalogi. Ena izmed osnovnih strateških usmeritev za prihodnost je tudi povečevanje navzkrižne prodaje in s tem izkoriščanja sinergij med Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., in družbo Hypo Leasing, d. o. o. (torej, med bančnimi in lizinškimi storitvami), s katerimi lahko učinkoviteje in bolj celovito podpiramo naše stranke pri njihovih razvojnih projektih. Cilj je našim strankam ponuditi vse finančne storitve na enem mestu. 12

13 Poslovno poročilo 3 Poslovno poročilo 3.1 Vpliv gospodarskih razmer na poslovanje lizinških hiš v letu 2011 V letu 2011 se je v Sloveniji nadaljevala šibka gospodarska aktivnost, kreditna aktivnost domačih bank je bila še naprej na nizki ravni, stanje na trgu dela pa je razmere še poslabšalo. Ob koncu lanskega leta se je gospodarska aktivnost v evrskem območju še upočasnila, nadaljevanje slabih razmer pa nakazujejo tudi kazalniki razpoloženja. Razmere v Sloveniji so povezane predvsem s poslabšanjem v mednarodnem okolju, vendar tudi s prepočasnim prilagajanjem države in gospodarstva na spreminjajoče se tržne razmere. Realni obseg proizvodnje predelovalne dejavnosti, ki se je sredi preteklega leta začel zmanjševati, je upadel, kot posledica upada srednje in nizko tehnološko zahtevnih panog. Aktivnosti v gradbeništvu so padle na najnižjo možno raven v času krize, medtem ko so se realni prihodki v trgovini na drobno začeli povečevati v drugem polletju, vendar le zaradi rasti v trgovini z motornimi gorivi, ki je deloma posledica povečevanja cene surove nafte. Razmere na trgu dela so se še naprej slabšale. Ob koncu leta 2011 je število brezposelnih naraslo na , stopnja brezposelnosti pa je tako dosegla najvišjo raven od začetka krize, to je 8,2 odstotkov. V lanskem letu je bil zabeležen padec BDP za 0,4 odstotka in sicer kot posledica zmanjšane gospodarske aktivnosti, padca investicij ter manjše domače potrošnje. Inflacija je za to obdobje znašala 2 odstotka, kar je na podobni ravni kot v preteklih treh letih. Zmanjševanje kreditne aktivnosti se je v zadnjem četrtletju nekoliko umirilo, razmere na področju financiranja bank in lizing hiš pa so se še zaostrile predvsem zaradi slabše percepcije Slovenije na finančnih trgih. Nadaljevalo se je tudi slabšanje kakovosti bančne aktive, zato so finančne inštitucije še okrepile oblikovanje rezervacij in oslabitev. 3.2 Razvoj lizinškega trga v letu 2011 Gospodarska in finančna kriza sta v zadnjih treh letih prizadeli lizinški trg, in sicer zaradi znatnega zmanjšanja investicijske dejavnosti. Lizingodajalci največje težave še naprej zaznavamo v gradbenem in prevozniškem sektorju. Značilnost celotnega lizinškega trga v letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom je ta, da ostaja lizing osebnih vozil vodilni produkt pri novem financiranju. Po podatkih Združenja bank Slovenije je slovenski lizinški trg v letu 2011 še naprej upadal, natančneje za 8 odstotkov, in sicer predvsem zaradi nadaljnjega krčenja nepremičninskega segmenta. Skupna vrednost lizinških poslov v lanskem letu je tako znašala dobro milijardo evrov, od tega je bilo le 241 milijonov evrov poslov na področju lizinga nepremičnin, ki so se tako še bolj zanihali navzdol kot posli na področju lizinga premičnin. Pri obsegu financiranja premičnin je bil zabeležen malenkosten upad glede na predhodno leto, pri čemer dve tretjini posla odpadeta na lizing osebnih vozil. Največ lizing pogodb so sklenile fizične osebe, sledi zasebno - storitveni sektor, najmanj pa pravne osebe iz industrijske proizvodnje, pri čemer je najpogostejša ročnost pogodb od štiri do pet let. 13

14 Poslovno poročilo 3.3 Dejavnost skupine Hypo Leasing Hypo Leasing je univerzalna lizinška hiša. Ukvarjamo se s sodobno obliko financiranja sredstev, ki je konkurenčna bančnim kreditom. Na trgu smo prepoznavni, ker so naši pogoji za pridobitev lizinga enostavnejši, saj ponudbo prilagajamo željam in zmožnostim strank. Vlagateljem omogočamo hiter dostop do želenih sredstev brez nepotrebnega čakanja, poleg tega pa jim nudimo racionalnejšo kombinacijo finančnih obremenitev. Naše stranke in poslovni partnerji prihajajo iz vseh gospodarskih sektorjev, najpogosteje iz trgovinske, industrijske in gradbeniške branže in iz javnega storitvenega sektorja. Nudimo jim pomoč in svetovanje ter skrbimo za varnost njihovih naložb. Strankam ponujamo ugodne dolgoročne vire financiranja in jim svetujemo na podlagi dosedanjih izkušenj. Vsako stranko obravnavamo posamezno in ji ne nazadnje nudimo potrebno varnost, ki jo zagotavlja finančna skupina Hypo Alpe Adria. Spekter storitev pa je dejansko bolj razširjen in vključuje za premičnine: finančni lizing, finančni lizing z ostankom vrednosti, poslovni najem, poslovni najem z vključenimi dodatnimi storitvami (»full leasing«), financiranje zalog (neregistriranih vozil), finančni lizing ali poslovni najem z vključenim zavarovanjem vozila za več let (Lizing+); za nepremičnine: finančni lizing, finančni lizing z ostankom vrednosti, poslovni najem, upravljanje in oddaja lastnih nepremičnin v najem. Delež finančnega lizinga in poslovnega najema v financirani vrednosti za leto 2011 V družbi Hypo Leasing tržimo dve osnovni vrsti financiranja: Finančni lizing je oblika financiranja, pri kateri se lizingojemalec že na začetku odloči za lastništvo nad predmetom lizinga po preteku trajanja pogodbenega razmerja. To je dejansko financiranje nakupa sredstev. Med trajanjem pogodbe ostane pravni lastnik predmeta lizingodajalec, lizingojemalec pa je ekonomski lastnik in uporabnik predmeta. Ko lizingojemalec odplača vse s pogodbo določene obveznosti, postane lastnik predmeta lizinga. Poslovni najem je primeren predvsem za uporabnike, ki želijo predmet najema zgolj uporabljati za določeno obdobje, in jih nakup ali lastništvo tega predmeta po preteku obdobja uporabe ne zanimata % Finančni lizing Poslovni najem 19 % V delež finančnega lizinga so zajeta tudi posojila. 14

15 Poslovno poročilo Upravljanje in oddajanje lastnih nepremičnin v najem Primarni dejavnosti Hypo Leasing, d. o. o., sta finančni lizing in poslovni najem tako premičnin kot nepremičnin. Že vrsto let pa skupina Hypo Leasing aktivno deluje na poslovnem področju upravljanja z nepremičninami, t. i. real estate management. Upravljanje in oddajanje lastnih nepremičnin ima v okviru družbe Hypo Leasing, d. o. o., pomembno vlogo. Aktivnosti se vršijo v okviru oddelka najema nepremičnin, ki skrbi za širok spekter namembnosti in najemnikov. Skupina z nakupom ali izgradnjo postaja lastnik številnih manjših in večjih nakupovalnih centrov po vsej Sloveniji, z namenom oddajanja poslovnih prostorov v najem. Večji del predstavljajo trgovski in nakupovalni centri pod lastno blagovno znamko Qlandia in Qcenter. Qlandie so večji nakupovalni centri z nakupovalnimi površinami nad m2. Qcentri pa so manjši, z izjemo Qcentra na Ptuju, ki meri cca m2. Pomembno vlogo predstavljajo tudi poslovni objekti (pisarniški, proizvodni in skladiščni ter prodajni manjšega obsega), ki jih naša družba uspešno oddaja v najem drugim pravnim osebam. Ob tem je potrebno podariti, da ima že več kot 11-letno tradicijo in zavzema posebno mesto na področju najema tudi oddajanje poslovnih prostorov v najem organom in ministrstvom RS. Nakupovalni in trgovski centri Nove pridobitve v letu 2011 V letu 2011 smo uspešno vodili investicije na več trgovskih projektih in v mesecu marcu uspešno realizirali otvoritev dežele nakupov Qlandia v Novem mestu, v aprilu razširjen in prenovljen nakupovalni center Qlandia V Kršekm, v maju pa smo otvorili Qlandio v Kamniku. 15

16 Poslovno poročilo 3.4 Ključni rezultati skupine v letu Index Bilančna vsota (v tisoč EUR) ,52 Kapital (v tisoč EUR) ,39 Čisti poslovni izid (v tisoč EUR) Število zaposlenih ,35 CIR * 50,47 34,44 68,24 ROA ** -0,33 0,15 - ROE *** -21,51 10,46 - Tržni delež v novo financirani vrednosti 25,10 25,36 101,02 * Razmerje med stroški in dohodkom (Cost Income Ratio) ** Donosnost sredstev (Return On Assets) *** Donosnost lastnega kapitala (Return On Equity) Bilančna vsota po letih (v tisoč EUR) Čisti dobiček po letih (v tisoč EUR)

17 Poslovno poročilo Zaradi zmanjšanja obsega novih poslov, predvsem na področju nepremičnin, se je bilančna vsota v primerjavi s prejšnjim letom znižala. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2010 povečalo. Število zaposlenih po letih Tržni delež skupine Hypo Leasing po letih , , , , , ,

18 Poslovno poročilo 3.5 na trgu Poslovni cilji družbe Hypo Leasing, d. o. o., so bili usmerjeni predvsem v ohranitev obstoječih tržnih deležev na posameznih segmentih ter ohranitev visoke kakovosti storitev namenjenih končnim kupcem. Tržni delež v letu 2011 Tržni delež glede na stanje sredstev (bilančno vsoto) na dan, v mio EUR delež (v %) HYPO LEASING 2.471,71 49,10 % SKUPINA NLB LEASING 460,66 9,15 % SPARKASSEN / IMMORENT 303,91 6,04 % SKB-SKUPINA SG 260,19 5,17 % PORSCHE LEASING 252,36 5,01 % UNICREDIT leasing 241,00 4,79 % SKUPINA KBM LEASING 238,44 4,74 % SUMMIT 217,00 4,31 % VBS LEASING+VBS HIŠA 167,50 3,33 % DRUGI 420,26 8,36 % SKUPAJ 5.033,03 100,00 % Vir: Združenje bank Slovenije, sekcija za lizing (mesec poročanja: december 2011) Tržni delež družbe Hypo Leasing, d. o. o., glede na stanje sredstev, na dan je 49,10 %. Podatki o tržnem položaju in strukturi poslovanja po posameznih segmentih v nadaljevanju se nanašajo na družbo Hypo Leasing, d. o. o. Odvisna podjetja niso upoštevana v statistiki. 18

19 Poslovno poročilo Tržni deleži lizinških podjetij v novo financirani vrednosti 2010 (v %) 2011 (v %) Indeks HYPO LEASING 25,10 % 25,36 % 101,02 SKB-SKUPINA SG 20,48 % 22,06 % 107,71 SUMMIT 11,68 % 12,03 % 103,03 PORSCHE LEASING 9,38 % 9,62 % 102,57 UNICREDIT leasing 3,44 % 5,95 % 172,65 SKUPINA KBM LEASING 2,61 % 4,77 % 182,78 VBS LEASING+VBS HIŠA 4,63 % 4,68 % 101,11 SKUPINA NLB LEASING 10,71 % 4,64 % 43,27 DAIMLER AC LEASING 5,35 % 3,60 % 67,36 DRUGI 6,62 % 7,30 % 110,30 Vir: Združenje bank Slovenije, sekcija za lizing (mesec poročanja: december 2011) Na slovenskem trgu se z lizingom aktivno ukvarja šestnajst družb ali skupin. Prvih deset družb obvladuje 95,04 % trga (2010: 95,32 %), preostalih šest družb pa ima manj kot 5 % tržnega deleža. Družba Hypo Leasing, d. o. o., je imela konec leta ,36-odstoten tržni delež (2010: 25,10-odstoten tržni delež). (Vir: Združenje bank Slovenije, sekcija za lizing) Družba Hypo Leasing, d. o. o., je v letu 2011 ohranila svoj delež pri financiranju nepremičnin na slovenskem trgu. Naš tržni delež znaša kar 52,96 % (2010: 52,53 %). Tržni delež družbe pri financiranju premičnin se je v primerjavi z letom prej zvišal za 2,6 odstotne točke in znaša 19,7 % (2010: 17,1 %). Kljub močnemu upadu trga financiranja proizvodne opreme in strojev, je družbi uspelo nadomestiti upad s porastom financiranja novih in rabljenih osebnih vozil. Struktura poslovanja družbe Financirana vrednost lizinških poslov v družbi Hypo Leasing, d. o. o., je v letu 2011 dosegla 357,6 milijonov evrov. Nabavna vrednost teh poslov je bila 397,3 milijon evrov. Obseg lizinških poslov v Sloveniji je ostal na nivoju iz preteklega leta. Konec leta 2011 se je struktura lizinga, glede na sektorje, v primerjavi s strukturo leta 2010 dokaj spremenila. Največ poslov je bilo sklenjenih z družbami, ki opravljajo trgovsko dejavnost (71 %) kar predstavlja povečanje za 7 odstotnih točk. Kot posledica nizke gospodarske aktivnosti in investicij, se je delež sklenjenih poslov z družbami, ki se ukvarjajo z industrijo in gradbeništvom, znižal za 7 odstotnih točk na 8 % vseh sklenjenih poslov. Delež poslov s fizičnimi osebami v družbi Hypo leasing, d. o. o., v letu 2011 znaša 14 %. 19

20 Poslovno poročilo Leta 2011 so posli s premičninami v lizinških dejavnostih predstavljali 64,28 % delež vseh poslov (2010: 52,68 % delež), posli z nepremičninami pa 35,72 % delež (2010: 47,32 % delež). Premičnine Na področju premičnin je bilo v letu 2011 sklenjenih za 230 milijonov evrov (2010: 185 milijonov evrov) poslov, kar predstavlja 24 % rast glede na leto prej. Struktura lizinga premičnin glede na vrsto /2010 mio EUR % mio EUR % Indeks Proizvodna oprema, stroji 40 21,6 21 9,1 52 Računalniška in druga poslovna oprema 1 0,7 0 0,2 31 Komercialna vozila 39 20, ,8 100 Osebna vozila 84 45, ,9 178 Ladje, vlaki, letala 1 0,4 11 4, Ostalo 21 11,2 10 4,3 48 Skupaj: , ,0 124 Rast deleža lizinga osebnih vozil v strukturi je uresničitev zastavljenega cilja, to je povečanja tržnega deleža na tem področju. Uspešno so bili realizirani poslovni cilji, usmerjeni predvsem v kakovost in približevanje storitev končnim kupcem. Struktura lizinga premičnin glede na sektor /2010 mio EUR % mio EUR % Indeks Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 3 1,4 3 1,5 130 Industrija in gradbeništvo 39 20, ,3 61 Javni storitveni sektor 4 2,0 14 6,0 382 Trgovina 93 50, ,1 148 Fizične osebe (potrošnja) 45 24, ,1 109 Ostalo 2 1,3 2 1,0 98 Skupaj: , ,0 124 Struktura lizinga premičnin glede na sektor se v letu 2011 v primerjavi z letom poprej ni bistveno spremenila. Največji delež poslov je družba Hypo Leasing, d. o. o., sklenila v sektorju za trgovsko dejavnost, in sicer v višini 138 milijonov evrov oziroma 60,1 % vseh poslov premičnin (2010: 50,4 %). Pomemben delež lizinških poslov predstavljajo tudi fizične osebe (21,1 %) in pa sektor industrije in gradbeništva (10,3 %). 20

21 Poslovno poročilo Nepremičnine Na področju nepremičnin je bilo v letu 2011 sklenjenih za 128 milijonov evrov (2010: 166 milijonov evrov) lizinških poslov, kar predstavlja 23 % padec glede na leto prej. V strukturi lizinga nepremičnin glede na vrsto opreme se je najbolj povečal delež poslovnih zgradb, ki je leta 2011 predstavljal 74,8 % vseh poslov nepremičnin (2010: 30,0 %). Delež maloprodajnih objektov se je znižal, in sicer s 46,1 % v letu 2010 na 22,4 % v letu Družba Hypo Leasing, d. o. o., je leta 2011 dosegla 52,96 % tržni delež financirane vrednosti nepremičnin, kar predstavlja ohranitev deleža v primerjavi z letom 2010, ko je bil tržni delež glede na financirano vrednost nepremičnin družbe 52,53 %. Struktura lizinga nepremičnin glede na vrsto /2010 mio EUR % mio EUR % Indeks Proizvodni objekti 1 0,6 0 0,0 5 Maloprodajni objekti 77 46, ,4 37 Poslovne zgradbe 50 30, ,8 191 Hotelski in gostinski objekti 7 4,3 0 0,1 2 Javno storitveni objekti 2 1,3 2 1,4 83 Ostalo 29 17,6 2 1,3 6 Skupaj: , ,0 77 Struktura lizinga nepremičnin glede na sektor /2010 mio EUR % mio EUR % Indeks Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 1 0,8 0 0,0 4 Industrija in gradbeništvo 15 8,7 6 4,4 39 Javni storitveni sektor 6 3,6 1 0,7 14 Trgovina , ,9 87 Fizične osebe (potrošnja) 2 1,5 2 1,5 76 Ostalo 7 4,3 2 1,5 26 Skupaj: , ,0 77 V strukturi lizinga nepremičnin glede na sektor je viden porast deleža financiranja trgovinske dejavnosti iz 81 % na 91,9 % v letu 2011, pri čemer pa je financirana vrednost nižja za 18 milijonov evrov. Zmanjšalo se je tudi financiranje nepremičnin družbam, ki se ukvarjajo z industrijo in gradbeništvom (iz 8,7 % v 2010 na 4,4 % v 2011). 21

22 Poslovno poročilo 3.6 Vpliv zakonskih sprememb na poslovanje V letu 2011 je bilo v Sloveniji sprejetih 27 novih zakonov, skupaj s spremembami in dopolnitvami že obstoječih. Na dejavnost, s katero se pretežno ukvarja družba Hypo Leasing, d. o. o., je bistveno vplival Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP (UL RS 18/2011), ki je bil objavljen in se je začel uporabljati dne, Plačilna nedisciplina, ki smo ji priča zadnje čase v Sloveniji, in ki uničuje gospodarske subjekte na trgu je bila podlaga, da je bil pod časovnim pritiskom napovedane državne nepokorščine obrtnikov in malih gospodarskih družb z bliskovito hitrostjo sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), katerega cilj je skrajšati plačilne roke in zamude pri plačilih. ZPreZP je naslovljen tako na gospodarske subjekte kot na javne organe. Med gospodarske subjekte v skladu z 2. členom zakona ne sodijo zgolj gospodarske družbe kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki in zasebniki, ampak tudi druge pravne osebe, kot na primer društva, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. V skladu s ciljem zakona, skrajšati plačilne roke, se v slovenski pravni red implementira Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Ta se z namenom premika h kulturi takojšnjega plačevanja in določa najdaljše plačilne roke. V skladu s 6. členom ZPreZP je lahko najdaljši plačilni rok, če je dolžnik javni organ, 30 dni. Če je dolžnik gospodarski subjekt, pa je najdaljši dogovorjeni plačilni rok lahko: če med pogodbenima strankama ni dogovora o roku plačila (7. člen ZPreZP), 30 dni; največ 60 dni, če se tako dogovorita pogodbeni stranki (5. člen ZPreZP). Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 dni, a ne daljši od 120 dni, če je dolžina roka dogovorjena v pisni obliki, in če tak rok ne predstavlja bistveno nepravičnega pogodbenega dogovora. ZPreZP s 5. členom po pooblastilu 12. člena Direktive 2011/7/EU, ki državam članicam dovoljuje ohranitev ali uveljavitev do upnika bolj ugodnih določb kot jih vsebuje direktiva, z namenom preprečevanja izigravanja zakona, določa absolutno najdaljšega plačilnega roka 120 dni, kar je strožje od določb direktive. V skladu ciljem skrajšati zamude pri plačilih pa ZPreZP v Sloveniji ponovno uvaja obvezni večstranski pobot (oziroma multilateralno kompenzacijo), ki je v Sloveniji že deloval v preteklosti, novi zakon pa večstranski pobot definira kot način prenehanja neposredno in posredno vzajemnih denarnih obveznosti. Tretja novost, ki jo prinaša ZPreZP, je uvedba registra menic, protestiranih zaradi neplačila. Kljub temu, da Zakon o menici (ZM) že pozna register protestiranih menic, ki se vodi pri Notarski zbornici Slovenije, daje zakon novemu registru dodatno kvaliteto javnost in dostopnost podatkov na spletni strani upravljalca registra. Na tem mestu je treba dodati še, da novo uvedeni register ne posega na področja meničnega poslovanja. Izvajanje v praksi že kaže pomanjkljivosti zakona, saj se tudi po uveljavitvi kratkega in na prvi pogled enostavnega ZPreZP poraja več vprašanj kot jih zakon ponuja. Omeniti je potrebno Zakon s spremembami in dopolnitvami Zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-E (UL RS 78/2011 z dne , veljati pa je začel dne , pri čemer je navedena sprememba pomembno posegla na področje garancij Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Najpomembnejša sprememba je v 19. členu, kjer je navedeno, da minister, pristojen za gospodarstvo, izda pravilnik, s katerim določi rabljeno blago, za katero mora prodajalec izdati garancijo za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca. Z uveljavitvijo ZVPot-E morajo tako vsi prodajalci od pri prodaji rabljenih vozil izdati garancijski list, na katerem je trajanje garancijskega roka najmanj en mesec. Do sedaj trajanje garancijskega roka pri rabljenih vozilih zakonsko ni bilo določeno in je lahko bilo 1 dan, ali pa 1 leto, glede na stanje rabljenega vozila. V okviru Združenja bank Slovenije je bilo sprejeto skupno stališče in sicer, da je s prodajalcem, ki je dolžan izdajati garancijo, zaobsežen le tisti, ki potrošnikom v okviru registrirane in izvajane dejavnosti prodaje (trgovine) zagotavlja blago, v konkretnem primeru rabljena vozila. Torej tisti, ki blago kupi oz. pridobi z namenom nadaljnje prodaje, kamor po našem prepričanju spada tudi dejavnost prodaje vozil, ki jih lizing družba pridobi v postopkih zasega vozila, zaradi neizpolnjevanja lizing pogodbe bodisi prodajo vozil iz operativnega najema. 22

23 Poslovno poročilo 3.7 Cilji poslovanja za leto 2012 Leto 2011 je bilo leto stabilizacije trga in v tem pogledu, s komercialnega vidika, pričakujemo tudi leto Glavni poudarki lizinških podjetij bodo na zagotavljanju ustreznih virov refinaciranja ter v prenovi internih poslovnih procesov, ki bodo ustrezali razmeram na trgu in zagotavljali večjo stroškovno učinkovitost. Pomembna prednost družbe Hypo Leasing, d. o. o., zagotovo ostaja univerzalnost in poznavanje posla. Delujemo na vseh področjih dolgoročnega financiranja, kar nam omogoča, da lažje prebrodimo morebitne krize v posameznih gospodarskih panogah, bo pa fokus v letu 2012 na masovnem retail poslu, kjer so riziki razpršeni in bistveno manjši na večjih posamičnih poslih. Temu primerno je postavljen tudi plan novega posla za leto 2012, ki je v omenjenem segmentu izjemno ambiciozen. Da bi bilo delo na posameznih področjih financiranja učinkovito, sodelujemo z vsemi pomembnejšimi dobavitelji vozil, opreme in nepremičnin. Na tem področju želimo v letu 2012 z organizacijskimi spremembami in IT rešitvami narediti korak dlje k večji fleksibilnosti in hitrejši izvedbi posla za končne stranke. Zavedamo se namreč, da so naši dobavitelji eden izmed nabolj ključnih prodajnih kanalov. V letu 2011 smo dodatno okrepili sodelovanje med Hypo Leasing-om in Hypo-Alpe-Adria-Bank ter izvedli določeno mero integracije prodajne mreže. Poslovne enote so se tako preoblikovale v finančne centre, kjer na enem mestu ponujajo lizinške storitve in bančne storitve corporate strankam. V bodoče se bo sodelovanje okrepilo tudi na področju retail strank. Pri tem ostaja naše ključno vodilo profesionalni odnos do obstoječih in potencialnih strank, katerega dosegamo z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih. Osebna vozila Leto 2011 je z vidika prodaje novih osebnih vozil precej sledilo preteklemu letu, trend pa se je nekoliko obrnil v zadnjem kvartalu, kjer je bil zaznan padec prodaje novih vozil. Prav tako se nadaljuje trend večje prodaje vozil nižje vrednosti in temu primerno tudi padajo povprečne financirane vrednosti. Slovenski trg je leto zaključil s slabim 1,5 odstotnim padcem prodaje, dejanski padec se ocenjuje, da je še občutnejši, ko iz statistike izločimo izvoz vozil. Tem trendom smo večinoma sledili tudi pri Hypo Leasing-u, d. o. o., in hkrati tržni delež financiranja vozil in opreme za leto 2010 zvišali iz 22,39 % v preteklem letu na 24,15 % v letu Glavnino novih poslov so predstavljala osebna vozila blagovnih znamk Renault, Nissan, Dacia, BMW in Mini, precej pa smo financirali tudi novejša rabljena vozila različnih znamk. Pospešeno smo delovali na trgu v smislu pridobivanja novih dobaviteljev in poglobitve sodelovanja z obstoječimi dobavitelji. Pri rabljenih vozilih smo bili glede na izkušnje iz minulih let še dodatno previdni. Napovedi prodajalcev vozil za leto 2012 niso posebej optimistične. Vsekakor se ne predvideva večja prodaja vozil kot v letu 2011, ob nadaljevanju trenda prodaje iz zadnejga kvartala pa bomo zabeležili verjetno večji padec. Prav od prodaje vozil in naše sposobnosti sodelovanja z dobavitelji bo odvisno doseganje plana financiranja. V ta namen se bodo z našimi strateškimi partnerji izvajale dodatne promocijske aktivnosti in razvoj novih skupnih produktov. 23

24 Poslovno poročilo Komercialna vozila Po letu 2010, ko je trg komercialnih vozil začel okrevati, smo solidne prodajne rezultate dosegli tudi v letu Prodaja novih ekološko sprejemljivejših tovornih vozil je poskočila, prav tako se je povečala prodaja lahkih komercialnih vozil. Predvsem na tem segmentu, v letu 2011, beležimo nadpovprečne tržne deleže, saj v tem segmentu dosegamo 35 % tržni delež. Na področju težkega tovornega programa smo našo prisotnost in izpostavljenost zmanjšali v primerjavi s preteklimi leti. Razlogi so razumljivi in izhajajo iz položaja te branže, v katerem se je znašla ob nastopu gospodarske krize konec leta Z namenom znižanja tveganja smo pogoje za odobritev financiranja tovornih vozil zaostrili. Na ureditev trga kaže tudi dejstvo, da se je število predčasno vrnjenih tovornih vozil iz lizinga v letu 2011 zmanjšalo. Industrijska in druga oprema Nakup industrijske opreme in opreme za obrt se je po pojavu gospodarske krize močno skrčil, in ta trend še vedno traja. Investicije so omejene, predvsem mala in srednja podjetja pa koristijijo sredstva slovenskega podjetniškega sklada v tistih panogah, kjer so na voljo. Opazen je tudi trend višanja marž, kar investiranje še otežuje. Eden od poudarkov Hypo leasing-a v tem segmentu bo usmeritev na obnovljive vire energije, predvsem sončnih elektrarn ter financiranje opreme manjše vrednosti. Oprema podjetij, ki so propadla, se je prodajala in se pretežno tudi prodala. Nepremičnine Leto 2011 je bilo kot leti poprej, vendar v še večji meri v znamenju zaostrenih gospodarskih razmer. Le-te so se v večji meri odražale tudi na nepremičninskem trgu, zato smo posledično v naši družbi sprejeli ukrepe in aktivnosti v vidu ohranjevanja obstoječega zdravega portfelja in povečevanja novega, pri čemer smo selektivneje vodili financiranje po panogah, ter dajali maksimalen poudarek na varnosti naložb. Ob lizingu smo kvalitetno vodili obstoječe večje nepremičninske projekte na področju finančnega lizinga in najema ter slovesno otvorili in predali v najem tudi dva trgovska centra: Q-Landijo Kamnik in Q-Landijo Novo mesto. Slednja predstavlja tudi naš največji trgovski center, saj ima preko m2 trgovskih lokalov in pomeni našo največjo investicijo v tem segmentu. Zavedajoč se dejstva, da se bodo gospodarske razmere v letu 2012 še bolj zaostrile smo si kot glavne cilje določili kvalitetno servisiranje obstoječega lizing in najemnega portfelja, saj se zavedamo, da so tudi naše stranke vpete v domač ekonomski prostor ter bolj ali manj delijo usodo trenutnega gospodarskega stanja v državi. Ob omenjenem bomo sprejeli tudi vse potrebne ukrepe v vidu razvoja nedokončanih naložbenih investicij in se maksimalno posvetili pospešeni dezinvestciji na prevzetem in naložbenem portfelju. Tudi v bodoče bomo sledili poslovni strategiji družbe Hypo Leasing, d. o. o., ki temelji na varnem portfelju, partnerskem odnosu in zadovoljstvu strank. 24

25 Poslovno poročilo 3.8 Zaposleni Pregled zaposlenih v skupini Hypo Leasing Razvoj Hypo Leasing-a temelji na naših zaposlenih. To zavedanje je tudi vodilo vseh naših aktivnosti na področju odnosov in dialoga z zaposlenimi. Trudimo se, da z rastjo Hypa rastejo tudi naši zaposleni. Naša nenehna prizadevanja prepoznavajo tudi naši partnerji in širša javnost konec leta 2011 je Hypo Alpe Adria tako že drugič prejel naziv»ugledni delodajalec«, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Mojedelo. com. Konec leta 2011 je bilo v Hypo Leasingu 272 zaposlenih, kar predstavlja povečanje števila zaposlenih za 20 %, glede na leto Izobrazbena struktura Strokovna izobrazba je na visoki ravni, kot kaže spodnji grafični prikaz. Delež zaposlenih z visoko izobrazbo v zadnjih letih narašča in se približuje polovici vseh zaposlenih. Veliko zaposlenih se ob delu dodatno izobražuje, kar družba v določenem obsegu tudi finančno podpira v obliki sofinanciranja študija. Stanje zaposlenih po izobrazbi na dan: (v %) IV V Rast števila zaposlenih Leto Št. zaposlenih na dan VI VII VIII V Hypo Leasing-u smo v zadnjem času na določenih področjih zaposlovali, kljub težkim gospodarskim razmeram v državi. Lojalnost naših zaposlenih se kaže v relativno nizki fluktuaciji med finančnimi ustanovami. Sistemizacija delovnih mest V letu 2011 smo v Hypo Leasing-u izvajali obsežne aktivnosti v smeri prenove in poenotenja sistematizacije delovnih mest. V sklopu integracije lizinške in bančne dejavnosti smo uskladili oziroma poenotili delovna mesta ter jih enotno umestili v bodočo strukturo Hypa. Glavni cilj naših aktivnosti predstavlja enoten okvir, ki velja za vse zaposlene v Hypu. Ta okvir vsebuje jasno sliko vsakega delovnega mesta v Hypu znotraj nove organizacijske strukture, določeni pa so tudi štirje razvojni kvartali zaposlenega znotraj delovnega mesta. V tesnem sodelovanju s svojim nadrejenim bo tako vsak zaposleni v prihodnosti skozi letne razgovore usmerjal svoj karierni razvoj v Hypu. 25

26 Poslovno poročilo Kadrovanje Iskanje in izbor novih sodelavcev podpirajo jasno opredeljeni cilji posamezne organizacijske enote. Prednost dajemo internemu kadrovanju, pri katerem upoštevamo želje in ambicije zaposlenih ter posledično omogočamo karierni razvoj zaposlenih s prehodi z enega delovnega mesta na drugega. Izbiranje zaposlenih poteka v več krogih strukturiranih intervjujev s kandidati. Pri določenih, predvsem odgovornejših delovnih mestih, pa kandidati predhodno opravijo tudi testiranje pri usposobljenem zunanjem partnerju. Končna odločitev je sestavljena iz analize strokovnega znanja in osebnostnih lastnosti, potrebnih za uspešno opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Izobraževanje in usposabljanje Verjamemo v dejstvo, da lahko samo usposobljeni sodelavci sledijo potrebam, ki se kažejo na slovenskem finančnem trgu, zato v Hypo Leasing-u skrbimo za neprestano in celovito strokovno izobraževanje svojih zaposlenih. V letu 2011 je bil poudarek predvsem na izobraževanju komercialnega področja ter služb, ki komercialo neposredno podpirajo. Izvedenih je bilo več delavnic s tematiko obvladovanja poslovnega tveganja (»Business Risk«). Poleg omenjenega so bili zaposleni deležni tudi individualnih oblik izobraževanja z aktualnimi tematikami iz njihovih strokovnih področij. Za vse nove zaposlene, ki se nam pridružijo med letom, redno izvajamo usposabljanje HYPO 1. Na tridnevnem izobraževanju predstavijo vodje delo in poslovanje svojih oddelkov, novi zaposleni pa s tem pridobijo splošni pregled nad delovanjem naše organizacije in storitvami, ki jih nudimo strankam. Pridobljeno znanje nato potrdijo na izpitu. Nekatera usposabljanja se izvajajo tudi na ravni skupine, predvsem na področju usposabljanja vodstvenih kadrov. Proti koncu leta 2011 je bilo izvedeno mednarodno izobraževanje v sodelovanju z IEDC - šolo za menedžment na Bledu - pod naslovom»odličnost poslovnega učenja za razvoj«. Ta in podobna izobraževanja so še posebej koristna, saj omogočajo izmenjavo znanja in izkušenj, njihov pretok znotraj Hypo skupine, v zadnjem času pa se skozi te aktivnosti v veliki meri udejanja tudi nova strategija razvoja skupine. Ne glede na to, da smo se zavezali k optimizaciji stroškov, ohranjamo skrb za izobraževanje svojih sodelavcev kot eno glavnih nalog in zagotavljamo sredstva za njihovo izvedbo. Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih V letu 2011 so bili zaposleni vključeni v nadaljevanje spremljanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. V Hypo Leasing-u se namreč zavedamo, da zaposlenih ni mogoče motivirati le z zunanjimi dejavniki, temveč je mogoče poskrbeti tudi za izboljšanje delovne klime in pogojev za dobro počutje zaposlenih. Rezultati zadnjega merjenja bodo znani v letu 2012, smo pa v zadnjem času zaznali trend padanja zadovoljstva zaposlenih. Razlogi tičijo predvsem v splošni negotovosti okolja v katerem delujemo, delno pa so posledica preteklih dogodkov in sprememb v Hypu. Omenjeno merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih bomo izvajali tudi v prihodnje, saj nam izsledki pokažejo jasno sliko stanja v Hypu in naše konkurenčne prednosti ter razvojne možnosti kadrov. K dobremu počutju zaposlenih prispevajo tudi neformalna druženja, zato Hypo Leasing vsako leto pripravi različna srečanja zaposlenih v sodelovanju z Banko. Z donacijami aktivno podpira in prispeva k razvoju Športno-kulturnega društva Hypo, ki članom omogoča aktivno preživljanje prostega časa v smislu zagotavljanja cenovno zelo ugodnih športnih in kulturnih aktivnosti po izbiri članov. S tem krepimo povezanost in druženje zaposlenih tudi zunaj službenega časa in okolja. Inovativnost Zaposleni lahko svoje zamisli in ideje predstavljajo preko Hypo Inovatorja, kjer posebna komisija ob koncu leta pregleda prispele predloge za izboljšanje dela v naši družbi in jih oceni. Najbolje ocenjene zamisli so tudi nagrajene. Varstvo pri delu skrb za zdravje zaposlenih Rezultati raziskave organizacijske klime v zadnjih letih kažejo, da so pogoji za delo v naši družbi na visoki ravni. Zaposleni so, glede na njihova delovna mesta, redno napoteni na zdravniške preglede, ki poleg osnovnih, vključujejo še razširjen izbor preiskav. Posebno skrb namenjamo zaposlenim, ki imajo težave s hrbtenico in posledično potrebujejo prilagoditve delovnega okolja, sodelavkam, starim nad 40 let, pa omogočamo brezplačno opravljanje mamografije in ultrazvoka dojk. 26

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Letno poročilo 2010 Kazalo Nagovor uprave 1 Ključni finančni podatki 3 Poslovno poročilo 5 NLB Leasing Skupina 5 Predstavitev 7 Strategija 10 Ključni dogodki 11 Analiza poslovanja 12 Poslovno okolje lizinške

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Letno poročilo 2011 Kazalo Nagovor uprave 1 Ključni finančni podatki 2 Poslovno poročilo NLB Leasing Skupina 3 NLB Leasing Skupina 5 Predstavitev 5 Strategija 8 Ključni dogodki 9 Analiza poslovanja 10

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

_Layout 1

_Layout 1 Letno poročilo 2012 Kazalo Nagovor uprave 1 Ključni finančni podatki 2 Poslovno poročilo NLB Leasing skupine 3 Predstavitev 5 Strategija 8 Ključni dogodki 9 Analiza poslovanja 10 Makroekonomsko okolje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KAZALO POVZETEK... 2 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU... 3 STRATEGIJA POSLOVANJA SKUPINE MERCATOR... 4 PRODAJA... 5 INVESTICIJE

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Izpitni katalog za III. del poslovodno ekonomski del mojstrskega izpita 1. CILJI III. DELA IZPITA Pridobitev poslovodnih znanj, ki omogočajo mojstru, delovodji in poslovodji kvalitetno delo na področju

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več