Vaš BI je v oblaku že v

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vaš BI je v oblaku že v"

Transkripcija

1 OGLASNA PRILOGA IKT-informator Vaš BI je v oblaku že v Vsi vodilni globalni proizvajalci poslovnih informacijskih sistemov so v oblaku, kar uporabnikom močno poceni in poenostavi pripravo pod Poslovno poročanje v oblaku zaradi preprostosti in cenovno ugodnega najemnega modela postaja vse bolj dostopno širšemu krogu poslovnih uporabnikov. Tako lahko že manjša in srednja podjetja pri svojih poslovnih odločitvah uporabljajo pristope, ki so bili še do pred kratkim dostopni le velikim telekomunikacijskim in trgovskim podjetjem ter finančnim ustanovam. Slovenska podjetja so pri uporabi rešitev za poslovno obveščanje (BI Business Intelligence) tradicionalno zelo zadržana. Svetle izjeme so na področju telekomunikacij, trgovine, energetike in financ. Naložbe v tovrstne rešitve večinoma ne dobijo zadostne podpore pri upravah, bodisi zaradi visoke cene in zahtevne uvedbe bodisi zato, ker morajo ljudem zagotavljati delo. Z ročno pripravo in obdelavo podatkov za mesečna poročila se namreč v večjih organizacijah ukvarja veliko ljudi, in če vodstvo ne vidi potrebe po hitrih, točnih in vedno dostopnih podatkih, se da preživeti tudi tako. Vendar se položaj na trgu rešitev za poslovno obveščanje hitro spreminja. Razlog je vse večja in boljša ponudba tovrstnih rešitev v oblaku, ki velikokrat celo presegajo namestitvene rešitve. S prehodom v oblak postajajo rešitve za poslovno obveščanje ne samo cenovno bolj ugodne, ampak tudi poenostavljajo izvedbeno-tehnično in organizacijsko plat celotne zadeve. Zakaj v oblak po rešitev BI? Računalništvo v oblaku je morda prav pri rešitvah za poslovno obveščanje najprej po- 1 ževati, nadgrajevati in skrbeti za sprotno prenašanje rešitve na nove različice tehnologij. V nasprotju s tem se sistem v oblaku vzpostavi v nekaj minutah, brez začetnih stroškov in za fiksno naročnino, ki vključuje storitve strojne in programske opreme, zagotavljanje delovanja in stalno posodabljanje. 2 Nižji stroški lastništva: pri namestitveni različici se plača celoten sistem naenkrat strojna in programska oprema ter namestitev in uvedba, poleg tega so tu še stroški vzdrževanja programskih licenc, fi- kazalo svoje prednosti. Poglejmo glavne. Kratek čas do uporabe: pri uvedbi poslovnega obveščanja na lokalno infrastrukturo je moralo podjetje najprej izvesti razmeroma dolg projekt izbire, nabave in namestitve strojne in programske opreme, kar ni poceni. Takšen sistem mora še vzdrzične lokacije, elektrike, podpore, varnosti in amortizacije. V primeru oblačne storitve pa se tipično plača urna cena glede na predvideno uporabo zmogljivosti. To se lahko v dnevu oziroma tednu močno spreminja glede na realne potrebe poslovanja. Redno posodabljanje: namestitveno 3 programje se osvežuje od pol leta do dveh let, pri čemer vsaka večja nadgradnja prinaša številna tveganja za delovanje. Pri oblačnih rešitvah pa se posodabljanje dogaja sproti, tako rekoč vsak mesec. To pomeni, da ima uporabnik ves čas samodejno na voljo nove zmožnosti, ki povečujejo poslovno vrednost sistema in mu omogočajo razvijanje vedno novih rešitev za njegov posel, in to brez dodatnih stroškov. 4 Prilagodljivost: vsi ponudniki BIrešitev v oblaku že v osnovnih različicah ponujajo velikanski nabor funkcionalnosti. Uporabnik s preprostim prehajanjem med različicami ali vklapljanjem dodatnih funkcionalnosti v trenutku pridobi ali odvzame zmožnosti, ki jih potrebuje za svoj poročevalsko-analitični sistem. Poleg tega lahko v oblaku hitro pridobi dodatno okolje, na pri- Čez šest let bo povprečen Zemljan imel vsaj eno digita Količina podatkov v svetu se bo v prihodnjih šestih letih povečevala povprečno 61 odstotkov na leto in z lanskih 33 zetabajtov do leta 2025 zrasla na 175 zetabajtov. Delež podatkov, ki se takoj obdelujejo, bo do takrat dosegel skoraj tretjino. Večina današnje ekonomije je odvisna od podatkov in ta odvisnost bo v prihodnosti samo še večja, ocenjuje IDC v svojem novem poročilu Podatkovna doba 2025 (Data Age 2025), ki ga je sponzoriralo podjetje Seagate. Podjetja bodo zajemala, urejala in hranila še več podatkov v vsaki fazi oskrbovalne verige, organizacije bodo nabirale velikanske količine podatkov o strankah, uporabniki pa bodo integrirali družbene medije, zabavo, hrambo v oblaku in poosebljane storitve v vse vidike svojega življenja v realnem času. Že današnja količina podatkov v svetu je tako rekoč nepredstavljiva, napovedano petkrat večjo pa IDC ocenjuje kot»osupljivo«. Stolpci, visoki do Lune Zetabajt pomeni bilijon (10 na dvanajsto) gigabajtov, kar si ne moremo predstaviti drugače kot s slikovitimi primerjavami.»če bi lahko 157 zetabajtov spravili na plošče blu-ray, bi te lahko naložili v 23 stolpcev, visokih do Lune,«je ponazoril David Reinsel, višji podpredsednik IDC.»Če pa bi želeli to količino shraniti na največje današnje trde diske, bi jih potrebovali dobrih 12,5 milijarde.«idc v novem poročilu poudarja, da je napovedanih 175 zetabajtov dobrih devet odstotkov več od njegove lanske napovedi o rasti»podatkovne sfere«, kot imenuje skupno maso vseh podatkov, ki se ustvarjajo, hranijo in kopirajo v svetu. Rast je presegla tudi najbolj optimistične napovedi tega analitskega podjetja. Nenehni tokovi podatkov IDC v poročilu pojasnjuje, da podatkovna sfera sestoji iz treh segmentov jedra (core), roba (edge) in končnih točk (endpoints). Jedro zajema tradicionalne podatkovne centre (operativne podjetniške, kot so tista za poganjanje telefonskih in električnih omrežij) ter podatkovne centre v oblaku (javne, zasebne in hibridne). Rob združuje podjetniške strežnike in druge naprave, ki niso vključeni v podatkovne centre (strežniške sobe, posamezne strežnike, bazne postaje, prehode in manjše lokalne podatkovne centre za hitre odzive). Končne točke pa zajemajo naprave na robu omrežij (osebne računalnike, pametne telefone, industrijske senzorje oziroma IoT-naprave, AR/VRnaprave, nosljive naprave, povezana vozila in druge). Selitev podatkov v jedra Jedro ima kritično vlogo, ker skrbi za osrednje shranjevanje in arhiviranje, delovanje storitev, globljo analitiko, upravljanje in nadzor ter skladnost s predpisi. Podatki bodo nenehno potekali od roba in končnih točk do jedra ter nazaj, pri čemer bo vsaka lokacija igrala pomembno vlogo v celoti podatkovne sfere. Eksplozija podatkov, shranjenih v oblaku, se bo ujemala z rastjo podatkov, shranjenih v jedru oziroma v podatkovnih centrih, poudarja IDC. Podjetja namreč želijo centralizirano upravljanje in dostavljanje podatkov, prav tako pa SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

2 Tomaž Frelih, direktor področja Sistemi v podjetju Četrta pot: Izvedba varnega sistema kontrole dostopa je resen projekt. Kartice, sploh starejše, namreč lahko nepridipravi tudi ponaredijo, in to z orodji, ki jih za vsega nekaj deset evrov kupijo na spletu. este? že ponudili storitve poslovnega obveščanja atkov za odločanje mer za testiranje ali nov projekt, kar je pri namestitvi velik tehnični in licenčni izziv. Varnost: BI v oblaku zagotavlja neprimerno višjo raven varnosti, kot jo lahko 5 zagotovi povprečen IT-oddelek v podjetju. Svetovne platforme namreč zagotavljajo celostno obvladovanje varnostnih tveganj, od overjanja uporabnikov ter šifriranja in zaščite podatkov v realnem času do omejevanja IP-naslovov, odkrivanja groženj in presojanja informacijskih tveganj. To je še zlasti pomembno ob dejstvu, da je možno poslovna poročila v oblaku uporabljati vedno 6 in povsod, na katerikoli napravi. Visoka razpoložljivost: zagotavljanje visoke razpoložljivosti je v lokalnih okoljih velik tehnični in predvsem drag izziv, saj zahteva podvajanje strojne in programske opreme ter uporabo rezervnih lokacij s pripadajočo informacijsko infrastrukturo. Visoka razpoložljivost je v oblaku sestavni del storitve, tako da je dostopnost podatkov za odločanje v resnici odvisna samo še od internetne povezave, ki pa je, upoštevaje različne fiksne in mobilne podatkovne storitve, pravzaprav vedno na voljo. Ponudniki sistemov ERP z vse bolj dostopnimi rešitvami Vsi vodilni globalni proizvajalci poslovnoinformacijskih sistemov so že ponudili storitve poslovnega obveščanja v oblaku, kar njihovim uporabnikom močno poceni in poenostavi pripravo podatkov za odločanje. V Microsoftu so, na primer, ponudili preprosto nadgradnjo poslovnega informacijskega sistema Dynamic in storitve Power BI, uporabnikom poslovnih sistemov SAP je na voljo storitev SAP Analytic Cloud, Oracle je v Oracle Analytics Cloud ponudil vse in še celo več, kar ponuja namestitvena platforma Oracle Business Intelligence, v koraku so tudi pri Inforju, kjer so v oblaku ponudili BI-analitična orodja Birst. Kot je povedala Mojca Vrviščar, vodja poslovne enote Infor v družbi S & T Slovenija, klasični ERP-sistemi niso več primerni za uporabnike.»največji premik se je zgodil zaradi starostne sestave kupcev, njihova povprečna starost je 28 let,«pravi Vrviščarjeva. Ti novi uporabniki imajo povsem drugačen pristop k pridobivanju in izkoriščanju informacij kot njihovi predhodniki. Pričakujejo, da so podatki, ki jih potrebujejo za odločanje, na voljo takoj, brez posrednikov in v preprosto razumljivi obliki. Pri Inforju se, denimo, podatki iz ERP- sistema z uporabo že pripravljenih pripomočkov enostavno prenesejo v oblak, v tako imenovano podatkovno jezero (data lake), kjer se nato z analitičnim orodjem spremenijo v privlačne, uporabne in stalno dostopne informacije. Za znosen denar na voljo tudi malim podjetjem»bi bi potrebovalo vsako podjetje že samo za poslovno poročanje, kar pa v preteklosti ni bilo najbolj preprosto,«je dejal Jernej Rehar, direktor podjetja Business Solutions. Ena možnost je programiranje poročil v poslovnem informacijskem sistemu, druga pa gradnja sistema BI. Pri tem je treba postaviti ločen podatkovni strežnik, kamor se prenašajo prečiščeni podatki iz sistema ERP in drugih poslovnih programov, vzpostaviti podatkovne modele ter zagotoviti aplikacije za prikaz podatkov. Programerskih storitev in stroškov vzdrževanja je v tem primeru veliko, predstavitveni del je kompleksen ali pa se za vizualizacijo podatkov uporablja kar Excell.»Zdaj lahko za ne veliko denarja že majhno podjetje dobi BI-rešitev za poslovno poročanje. Veliko novim strankam ponudimo Power BI, saj je precej bolj preprosto pripraviti poročila v tem orodju, kot pa jih programirati v ERP-sistemu Dynamics,«je razložil Rehar. Glavna prednost takšnega sistema v oblaku je, da si vešč uporabnik lahko sam zgradi želene podatkovne strukture in si prilagodi vizualizacijo podatkov, pri čemer mu je celotna tehnična rešitev, ki je sicer enaka kot pri kompleksnih namestitvenih rešitvah, skrita in se mu z njo ni treba obremenjevati. lno interakcijo na vsakih 18 sekund njihovo večjo uporabo za nadzor poslovanja in uporabniških izkušenj. Potreba po hranjenju in upravljanju vseh teh poslovnih in uporabniških podatkov spodbuja rast podatkovnih centrov v oblaku, kaže poročilo IDC. Jernej Rehar, Business Solutions: Glavna prednost sistema BI v oblaku je, da si vešč uporabnik lahko sam zgradi želene podatkovne strukture in si prilagodi vizualizacijo podatkov. Mojca Vrviščar, S & T Slovenija: Mlajši uporabniki pričakujejo, da so podatki, ki jih potrebujejo za odločanje, na voljo takoj, brez posrednikov in v enostavno razumljivi obliki. Mešanje tehnologij shranjevanja Začenši z letom 2019 bo več podatkov shranjenih v podjetniških jedrih kot v vseh končnih točkah na svetu, poudarja poročilo. V tem smislu se bo nadaljevalo mešanje starih in novih tehnologij shranjevanja. Ob hitri rasti tako trga tradicionalnih trdih diskov z vrtljivimi magnetnimi ploščami (HDD) kot tudi trga fiksnih oziroma polprevodniških diskov (SSD) se bo, zahvaljujoč zniževanju cen, začela tudi rast trga tehnologij NVM-NAND. IDC poudarja, da tračne enote ne bodo odmrle, ampak bo njihov trg rasel, ker ponujajo»ekonomično shranjevanje in sijajne funkcije arhiviranja«. Obdelava v realnem času IDC napoveduje, da bo leta 2024 količina podatkov, shranjenih v jedru, že dvakrat večja od količine tistih, shranjenih v končnih točkah. To je zanimiv trend, glede na dejstvo, da so pametni telefoni zadnja leta precej povečali svoje zmogljivosti shranjevanja. Rob podatkovne sfere IDC bo nadaljeval hitro rast, saj ga bosta poganjala predvsem internet stvari (IoT) in vse večji premik k uporabi podatkov v realnem času namesto podatkov, shranjenih za poznejšo uporabo. Poročilo napoveduje, da bo imela povprečna oseba leta 2025 blizu pet tisoč digitalnih interakcij na dan, precej več od današnjega povprečja od 700 do 800 interakcij. Danes ima več kot pet milijard uporabnikov vsak dan interakcije s podatki, leta 2025 pa se bo njihovo število povzpelo na šest milijard oziroma 75 odstotkov svetovnega prebivalstva. Interakcija vsakih 18 sekund Čez šest let bo tako povprečna oseba imela vsaj eno digitalno interakcijo na 18 sekund. Večina teh interakcij bo potekala samodejno prek milijard IoT-naprav po vsem svetu. Ostanimo pri zanimivih napovedih IDC: industrija bo v prihodnjih šestih letih na trg dostavila naprave za shranjevanje s skupno zmogljivostjo 42 zetabajtov. V istem obdobju bodo naprave interneta stvari ustvarile 90 zetabajtov podatkov. Leta 2025 bo 49 odstotkov vseh podatkov shranjenih v okolju javnega oblaka. V istem letu pa bo skoraj tretjina (30 odstotkov) ustvarjenih podatkov uporabljana v realnem času, kar bo nekoliko olajšalo problematiko shranjevanja. Malo poglejte, na čem temeljijo vaše odločitve UVODNIK Jakob Žorž ikt@finance.si Podatki so sicer res nafta digitalne dobe, vendar se postavlja vprašanje, ali imamo stroje in orodja, ki bi to energijo, to vrednost za poslovanje, čim bolje izkoristili. In tudi, ali razumemo, kaj ta nova energija prinaša in kako bo poganjala poslovanje. Informacijska tehnologija že nekaj časa ponuja rešitve, s katerimi se lahko začne izkoriščati vrednost v podatkih, a so te rešitve v praksi še na zelo začetni ravni. Po eni strani ponudniki tehnologij govorijo o poslovni analitiki, velikih podatkih in umetni inteligenci, večina podjetij pa uporablja še vedno samo poslovna poročila, ki jih ročno pripravijo v Excelu. Razhajanje med tem, kar omogoča tehnologija, in tem, kar uporabljajo v podjetjih, je torej velikansko. V digitalnem svetu pomeni tako velik preskok, kot je bil s konjske vprege na vozila, gnana z motorjem z notranjim zgorevanjem. Z eno razliko. Današnja tehnologija je v zadnjih desetih letih dozorela in se izpopolnila bolj, kot so se vozila v sto letih, uporaba pa se sploh še ni začela. Digitalizacija naj bi temeljila na poslovni analitiki, v realnem svetu pa se množica podatkov uporablja samo za poročanje. Res malo je podjetij, ki, denimo, analizirajo podatke za napovedovanje prihodnosti. Ali iz njih luščijo vzorce, na temelju katerih bi sprejemala odločitve. Pri podatkovno vodenem poslovanju ne gre samo za to, ali imamo lepe ponazoritve finančnih ali prodajnih kazalnikov, ampak kakšen imamo vpogled v minulo, trenutno in prihodnje poslovanje. In to na vseh področjih, od prodaje, nabave in proizvodnje do kadrov, sredstev in storitev. In prav tukaj vidim največji izziv. Podjetja veliko teh podatkov sploh ne spremljajo oziroma jih imajo v obliki, ki je ne morejo obdelovati. Težava je torej že v osnovni informatizaciji poslovnih procesov in delovnih postopkov. Veliko jih namreč še poteka v papirni obliki ali peš. Dejstvo je, da podjetje ne more obvladovati poslovanja z uporabo orodij za poslovno analitiko, če poslovanje ni digitalizirano. To je temelj. Povsem druga stvar pa je, ali ima znanje in predvsem voljo, da to izvede. Veliko lastnikov, nadzornikov in direktorjev ne vidi vrednosti naložb v informacijske tehnologije. In prav to zavira tako digitalizacijo kot uvajanje sodobnih analitičnih orodij. Paradoks je, da so bili nasprotniki novih tehnologij v preteklosti predvsem preprostejši ljudje, lastniki kapitala pa so se zavedali pomena vlaganj. Danes je stvar obrnjena na glavo. Zaposleni se velikokrat bolj zavedajo potrebe po novih orodjih kot lastniki podjetij in menedžerji. Digitalizacija poslovanja in posledično uporaba novih tehnologij za izkoriščanje vrednosti v podatkih sta mana za podjetja, ki si prizadevajo za dobiček. Za vsa tista, ki hočejo biti učinkovitejša in hkrati konkurenčnejša. Odlično je, da so nove tehnologije, kot sta poslovno poročanje in analitika v oblaku, postale tako dostopne tudi manjšim in srednjim podjetjem. Prav ta podjetja namreč dobro razumejo logiko biznisa in so nove tehnologije pripravljena hitreje usvojiti. Pri njih gre zares. Urednik priloge: Branko Žnidaršič Tel.: (01) E-pošta: branko.znidarsic@finance.si Stalna zunanja sodelavca: Esad Jakupović Tel.: E-pošta: esad.jakupovic@finance.si Miran Varga Tel.: E-pošta: miran.varga@finance.si IKT informator je oglasna priloga časnika Finance. Izhaja enkrat na mesec. Trženje: Mateja Habjan Pejić Tel.: (01) E-pošta: mateja.pejic@finance.si Prelom: Finance Lektoriranje: Finance Urednik oglasnega uredništva: Branko Žnidaršič Naslednji IKT-informator bo izšel 11. julija 2019.

3 20 Oglasna priloga Predstavljamo prvo banko, ki se seli v Amazonov oblak Moneta Money Bank, četrta največja češka banka z več kot milijon komitenti in 190 poslovalnicami, je v oblak preselila že dobro tretjino poslovanja, dokončno pa naj bi bila preseljena prihodnje leto. Moneta Money Bank si je postavila cilj, da postane vodilna digitalna banka v državi. Ker je bila glavna ovira na tej poti stara IT-infrastruktura, so se odločili za selitev v oblak nekaj, kar je večini bančnikov po svetu še povsem nepredstavljivo.»tudi na Češkem je bilo ob omembi možnosti, da bi imela banka vse podatke v javnem oblaku, ogromno zmajevanja z glavo. Vsi so trdili, da to ni mogoče. A mi smo si upali. Spoznali smo, da moramo razmišljati in delovati podobno, kot to počno naši izzivalci, fintech podjetja,«je na dogodku AWS Summit v Varšavi povedal Vladimir Klein, šef informatike v Moneta Money Bank. Potrebne so bile tudi zamenjave v ekipi informatikov Kot je dodal Klein, so bili sprva proti temu celo njegovi najožji sodelavci v oddelku informatike.»veliko energije sem porabil za prepričevanje, da je oblak prava smer, nekatere sodelavce sem bil prisiljen tudi zamenjati, saj niso bili naklonjeni spremembi,«je dejal prvi informatik četrte največje češke banke.»prepričan sem, da brez korenite digitalizacije na tem trgu ne bi preživeli. Mlajše generacije strank se preprosto odpravijo k fintech podjetjem, Googlu ali Applu, in na njihovih platformah opravljajo finančne storitve.«najprej poskrbeli za podatke Najprej so poskrbeli za močno šifriranje vseh podatkov in komunikacij s ključi ter večfaktorsko avtentikacijo, tako da podatkov banke tudi zaposleni v Amazon Web Services (AWS) ne morejo videti.»poskrbeti smo morali za stalno zaščito podatkov pri obdelavi, na poti v oblak in nazaj ter v mirovanju,«je dejal Klein in dodal, da banka povsem nadzoruje sistem upravljanja in dodeljevanja ključev. Poskrbeli so za federacijo aktivnega imenika in rabo žetonov v navezi z večfaktorsko avtentikacijo.»prepričan sem, da je banka v oblaku bolj varna. Pravzaprav še nikoli nisem imel tako varnega podatkovnega centra kot prav zdaj.«lastni podatkovni center že upokojili Selitev poslovanja v oblak so v Moneta Money Bank začeli januarja 2018, pri čemer sta bili najprej na vrsti birokracija in uskladitev z regulatorjem. Podatki, sistemi in aplikacije so se začeli seliti šele maja, do konca leta pa naj bi izključno iz oblaka delovala že polovica vseh bančnih funkcij in procesov. Po pričakovanjih bodo selitev v oblak v celoti končali prihodnje leto. Za svoje delovanje so izbrali podatkovni center AWS v Frankfurtu, ki je najbližji Češki in je zato, kot je dejal Klein, odzivnost spletnih aplikacij odlična. Dozdajšnji podatkovni center banke so povsem upokojili tudi stvari, ki še niso preseljene v oblak, so prepustili v upravljanje zunanjemu ponudniku. SAP NOW osvetlil poti do inteligentnega podjetja " " Narava razvoja poslovanja finančnih storitev, kjer v ospredje stopajo mobilne denarnice, aplikacije za plačevanje in prenos sredstev ter kriptovalute, banke sili v platforme, ki omogočajo skalabilnost, odzivnost in globalno prisotnost. Veliko energije sem porabil za prepričevanje, da je oblak prava smer, nekatere sodelavce sem bil prisiljen tudi zamenjati, saj niso bili naklonjeni spremembi, je dejal Vladimir Klein, prvi informatik v Moneta Money Bank. Oblak je cenejši za petino Klein ocenjuje, da je banka s selitvijo v oblak stroške IT-infrastrukture znižala za okoli 20 odstotkov, še bolj pomembno pa se mu zdi, da delo informatikov poteka hitreje. Prej so dodatne strežnike z vsemi aplikacijami postavili v dveh mesecih od naročila opreme, zdaj pa virtualni strežnik z vsemi spremljajočimi rešitvami postavijo oziroma naklikajo v vsega nekaj urah. Banka v oblaku po Kleinovih besedah lažje optimizira svoja bremena, saj uporabljajo veliko storitev AWS.»V lastnem podatkovnem centru moraš vedno imeti rezervo, ki stane veliko denarja. V oblaku je ravno obrnjeno začneš z manjšimi bremeni in jih nato povečuješ po potrebi,«je dejal Klein. V specializiran oblak tudi kartično poslovanje Danes je infrastrukturni del ekipe informatikov, ki je prej prevladoval v banki, v manjšini. Večina informatikov se ukvarja z nadzorom delovanja storitev in varnostjo, preostali pa z razvojem aplikacij za oblačno okolje.»veliko avtomatiziramo, vse postaja programsko opredeljeno. Tudi kartične sisteme smo migrirali v oblak specializiranega ponudnika. Ta je po naključju v Frankfurtu, kjer je tudi Amazonov podatkovni center, tako da je bila integracija enostavna. Na preteklost nas za zdaj spominja le še sistem mainframe,«je povedal Klein. Bodo vse banke končale v oblaku? Strokovnjaki so enotni, da bodo zaradi obvladovanja stroškov dolgoročno tudi druge banke pristale v oblaku. Njihove storitve, na primer internetno in mobilno bančništvo, so tako rekoč programska oprema kot storitev (SaaS), banke pa postajajo programske hiše v okolju, kjer je čedalje več denarja virtualnega. Narava razvoja poslovanja finančnih storitev, kjer v ospredje stopajo mobilne denarnice, aplikacije za plačevanje in prenos sredstev ter kriptovalute, banke sili v platforme, ki omogočajo skalabilnost, odzivnost in globalno prisotnost. Vse to ponuja ravno oblak.»razlogov, zakaj bi banke še vedno vlagale v lastne podatkovne centre, ni več, z izjemo morebitnih zahtev regulatorjev,«je pojasnil Sašo Djoković, direktor prodaje za jadransko regijo v podjetju Revolgy, ki trži oblačne storitve podjetij Google in AWS. Revolgy je na Češkem in v Romuniji z oblačnimi storitvami omenjenih dveh ponudnikov prisoten v največjih bankah, v Sloveniji in Avstriji pa je glavna ovira regulativa, ki predpisuje, da morajo banke podatke uporabnikov hraniti v državi uporabnika. Oba omenjena spletna velikana imata namreč Sloveniji najbližji podatkovni center v Nemčiji. Smart Com predstavil rešitve za sodobna poslovna omrežja GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tehnologija in digitalizacija sta začeli krojiti celoten spekter poslovanja čas je, da postanemo del»pametne«prihodnosti in v strategijo podjetja vključimo napredne sisteme, so se strinjali govorci in udeleženci na dogodku SAP NOW Slovenija na Brdu pri Kranju. Poslovno-tehnološki dogodek s področja inteligentnega poslovanja je povezal vrhunske domače in tuje predavatelje, tehnološke strokovnjake in okrog 600 podjetnikov ter je s fokusom na upravljanje izkušenj predstavil uspešne zgodbe iz gospodarstva in osvetlil nove poti do inteligentnega podjetja. V okviru glavne teme iskanja poti in načinov za preobrazbo v inteligentno podjetje je Gregor Potočar, direktor SAP SEE, predstavil glavne izzive sodobne ekonomije, med katerimi so rast množičnih podatkov, obvladovanje množice digitalnih kanalov in naraščanje pomena uporabniških izkušenj. Direktor za tehnološki razvoj SAP CEE Rok Magister je v družbi DJ JAMirka udeležence popeljal skozi zgodovino glasbe in poiskal vzporednice z razvojem novih poslovnih modelov. Tako kot so za glasbo že od prazgodovine pomembna čustva, inovativnost in razumevanje občinstva, je to pomembno tudi za posel. Direktor za tehnološki razvoj SAP MEE Mark Raben je svojo predstavitev povezal s človeškim razvojem in možgani ter povedal, da če želiš uspešno podjetje, moraš avtomatizirati stvari tako, kot jih naši možgani. Pojasnil je, da se po tem zgledujejo algoritmi vsak nevron se lahko poveže s številnimi nevroni in ta vzporednica velja tudi za programsko opremo. V okviru dogodka so bili predstavljeni številni primeri dobrih praks uspešnih domačih in tujih podjetij: družba Petrol je v okviru dolgoročne strategije zamenjala svoj informacijski sistem z rešitvami SAP, Danfoss je s pametnimi rešitvami SAP pospešil nabavne procese in tako razbremenil kadre, Orbico je uporabil SAP za selitev v oblak in nove storitve, skupina HSE pa se je odločila za SAP integracijo sistema prediktivnega vzdrževanja opreme. Strokovnjaki podjetja Smart Com za omrežne sisteme so na dogodku»sodobna poslovna omrežja od načrtovanja do upravljanja«v Miele Experience Centru v Ljubljani predstavili najnaprednejše pristope in rešitve za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, robustnosti in varnosti omrežij. Vodja tehnološkega področja omrežja Marko Cizelj in vodja tehničnih rešitev v Smart Comu sta predstavila omrežja LAN in podatkovne centre na podlagi Extreme Networks tehnologije Fabric, vodja tehničnih rešitev Beno Zakrajšek in vodilni inženir Klaus Samardžić pa rešitve Extreme Networks za brezžično infrastrukturo LAN. Vodja tehničnih rešitev Igor Štih je poskrbel za demo prikaz rešitve XMC enovite platforme za orkestracijo v omrežjih, sistemski inženir v Extreme Networks Emre Kurtman pa Defender for IoT. Omrežja so bila in bodo ostala temelj in nosilni sloj, ki zagotovi varno, skalabilno in učinkovito izrabo aplikacij od uporabnika do jedra, do čedalje večjega števila storitev v oblaku in pričakovane, še hitrejše rasti aplikacij IoT, so poudarili govorci. Današnji ključni izzivi poslovnih omrežij, ki jih moramo nasloviti, so ročno upravljanje, omrežna politika za oddaljene lokacije, odkrivanje in odprava situacij v omrežju, pomanjkanje agilnosti omrežja in skalabilnosti, rast števila uporabnikov in naprav v omrežju, kompleksnost novih aplikacij, pomanjkanje globljega vpogleda v aplikacije. Strokovnjaki iz Smart Coma so med drugim pojasnili, da na razvoj omrežij vplivajo naslednji trendi: digitalna preobrazba organizacij, Wi-Fi, žični dostop, IoT, varnostne grožnje, avtomatizacija, analitika, umetna inteligenca in strojno učenje, aplikacije v oblaku, uporabniki pa se obnašajo kot potrošniki. Extreme Networks vključuje v omrežne rešitve tako ključne izzive, s katerimi se srečujejo poslovni uporabniki, kot tudi trende, ki vplivajo na razvoj omrežij in jih vključuje v celovite rešitve za sodobna poslovna omrežja. Vodenje Smart Coma je sicer prevzel Rajko Novak, dolgoletni direktor podružnice Oracle Slovenija.

4 IKT-INFORMATOR 21 Nad tiskanjem in dokumenti naj bedi MyQ MyQ je več kot le sodobna strežniška platforma, upravlja tiskanje dokumentov in zaščito naprav. Omogoča namreč tudi ustvarjanje in upravljanje s tiskanjem povezanih storitev. So tiskalniški strežniki in je MyQ. Omenjena rešitev v obliki strežniške aplikacije, ki je nameščena bodisi lokalno bodisi deluje iz oblaka, poenostavlja in omogoča varno upravljanje vseh dokumentov v podjetju. Vgrajen program Print & Follow povečuje učinkovitost tiskalnikov in pospeši proces tiskanja: namesto pošiljanja dokumentov na izbrane naprave uporabnik pošlje opravilo na strežnik MyQ, do njega pa nato lahko dostopa oziroma ga natisne s katerekoli omrežene tiskalniške naprave v podjetju. Tako se zaposleni izogne čakanju na svoje izpise, večja je pa tudi splošna varnost dokumentov, saj se tiskanje dokumenta ne začne, dokler se naročnik ne prijavi na napravi in potrdi začetek tiskanja. Rešitev MyQ pa ne obvlada le klasičnega in mobilnega tiskanja dokumentov, temveč tudi kopiranje, skeniranje in faksiranje, pregleden vmesnik je nadvse preprost za uporabo, piko na i pa postavijo personalizirane bližnjice do nastavitev in funkcij, ki jih posamezni uporabnik najpogosteje uporablja. MyQ lahko beleži podrobno statistiko stroškov tiskanja po tiskalnikih, projektih, uporabnikih ali oddelkih. Rešitev MyQ lahko pomeni nadzorno ploščo uporabnikom prilagojenih aplikacij. Tiskalniški računovodja, ki omogoča nove storitve Poleg tega lahko MyQ beleži podrobno statistiko stroškov tiskanja po tiskalnikih, projektih, uporabnikih ali oddelkih. Uporabniki lahko spremljajo svoje količine tiskanja, vodstvo pa lahko bolje nadzira in znižuje stroške. Že spremljanje tiskanja v poslovnih okoljih pogosto pripomore k zmanjšanju števila natisnjenih strani in posledično stroškov. Natančno spremljanje stroškov tiskanja pomaga različnim agencijam, notarjem in drugim podjetjem, ki delujejo projektno, saj te stroške lahko hitro in enostavno zelo natančno porazdelijo na ustrezne projekte. Uporabnik pred tiskanjem (ali pa po njem) preprosto označi, na kateri projekt naj se knjižijo posamezni izpisi. Tovrstno računovodenje v različnih okoljih omogoča uvajanje novih storitev. Tudi v javnih ustanovah, kot so šole, knjižnice, občine in druge. Z uvedbo vavčerskega sistema, ki uporabnikom omogoči nalaganje dobroimetja, katerega nato porabijo za tiskanje poljubnih dokumentov, lastnik tiskalniškega okolja poskrbi, da tiskalnike uporablja več ljudi za več namenov in doseže hitrejšo povrnitev naložbe. Ker je strežnik MyQ razmeroma preprosto povezati s sistemom zaračunavanja storitev, lahko uporabniki dobroimetje nalagajo prek izbranih kuponov, namenskega terminala ali pa celo nakazil prek spletnih storitev plačevanja, kakršna je PayPal. Tiskalnik kot strežnik za namenske aplikacije Po zaslugi razvojne programske platforme Kyocera HyPAS in rešitve MyQ lahko večopravilna naprava postane vstopna postaja za digitalizacijo z dokumenti povezanih procesov. Na tej platformi in napravah lahko tečejo različne aplikacije za posamezne specifične namene, ki še precej pospešijo in poenostavijo posamezne naloge. Rešitev MyQ tako lahko predstavlja vstopno mesto in hkrati nadzorno ploščo uporabnikom prilagojenih aplikacij. Ena takšnih je Kyocerina aplikacija za izobraževalne institucije Teaching Assistant, ki omogoča izdelavo, ocenjevanje in analizo preizkusov znanj. Seveda ni vezana le na šole, enako učinkovito jo lahko uporabijo tudi druge organizacije, ki želijo izboljšati učinkovitost svojih izobraževalnih programov. Kdor bi rad digitalizacijo vhodnih dokumentov opravil z odliko, pa naj razmisli o uvedbi aplikacije Scanner- Vision. Gre za rešitev za zajem, ki avtomatizira delovne tokove skeniranja dokumentov med večopravilno napravo Kyocera in poljubno izbranim ciljem, na primer omrežno mapo ali zaledno poslovno aplikacijo. Rešitev samodejno pretvarja dokumente v ustrezno ali zahtevano in jih hrani na izbranih lokacijah na podlagi prednastavljenih poslovnih pravil. Tako pohitri in usmerja delovne tokove dokumentov in zagotavlja skladnost poslovanja. MICHAEL HOGREFE PRIZNANJE Paltforma EduCTX prejela enagrado 2019 EduCTX digitalna platforma za upravljanje mikrocertifikatov, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, je na 26. konferenci Dnevi slovenske informatike prejela priznanje za najboljši projekt s področja računalništva in informatike. Digitalno platformo je razvila skupina Blockchain Lab:UM, ki deluje v okviru Inštituta za informatiko na UM FERI. Z nagrado je skupina potrdila dejstvo, da se ob primernem načrtovanju in razvoju tehnologija veriženja blokov lahko učinkovito in smiselno uporabi tudi v zahtevnih poslovnih procesih. Platforma prinaša korist vsem izobraževalnim ustanovam in organizacijam, ki organizirajo različne delavnice in izobraževanja ter želijo udeležencem podeliti potrdila o udeležbi in pridobljenem znanju, hkrati pa želijo na preprost način deliti in preveriti verodostojnost že izdanih potrdil. Platforma hkrati omogoča obstoječim informacijskim sistemom integracijo ter razvoj novih inovativnih storitev, ki temeljijo na podatkih omrežja. ZAVARUJTE SVOJE DOKUMENTE NOVOSTI IZ LENOVA Prenovljena družina Think in rekorden prihodek Podjetje Lenovo je predstavilo nove poslovne prenosnike ThinkBook z letnico 2019 in nabor varnostnih rešitev ThinkShield ter tudi dobre rezultate poslovanja na svetovni in tudi slovenski ravni. Prenosniki ThinkBook so oblikovani po zahtevah mlajših in so cenovno dostopnejši. Glede na podatke CVEDetails.com je Lenovo v letu 2018 zabeležil do 99 odstotkov manj ranljivosti in izpostavljenosti na napade kot tekmeci. K temu rezultatu je največ prispeval nov revolucionarni pristop k varovanju naprav v njihovem celotnem življenjskem ciklu ThinkShield. Gre za nabor varnostnih rešitev, ki ščitijo tako naprave, programsko opremo kot uporabnika. Varen BIOS in razvoj strojne programske opreme skupaj s funkcijami, kakršna je Think Pad Privacy Guard, skrbi za fizično in programsko zaščito naprav. Lenovo je sicer v poslovnem letu 2018/19 dosegel rekorden prihodek, 45 milijard evrov, 12,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Strategija inteligentne preobrazbe je poskrbela, da je dobiček pred obdavčitvijo znašal 756 milijonov evrov, kar je 459 odstotkov več kot leto prej. Slovenska podružnica Lenova že vrsto let prav tako posluje odlično. Lani je bil skoraj vsak tretji prodani računalnik v Sloveniji opremljen z logotipom Lenovo, saj ima podjetje pri nas 31-odstotni tržni delež. MICRO:BIT NA ŠOLI Kako učencem in učiteljem približati svet programiranja Code Week Slovenija, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Microsoft Slovenija so predstavili rezultate projekta Micro:bit na šoli, katerega namen je spodbujanje sodobnih pristopov k razvoju digitalnih veščin v osnovnih šolah. Zmagala je ekipa Dvojezične osnovne šole Genterovci, ki je ob pomoči učitelja Igorja Časarja izdelala alarmno napravo, ki osebne predmete varuje tako, da lastnika opozori, če jih kdo premika. Projekt se je začel novembra 2018, ko se je na razpis prijavilo 50 osnovnih šol iz vse Slovenije, izbranih pa je bilo 15 ekip iz 16 osnovnih šol. Ekipe so dobile mikrokrmilnike BBC Micro:bit, majhne računalnike, ki omogočajo ustvarjalno učenje in poučevanje od razvoja robotov, programiranja zabavnih matematičnih iger do sestavljanja glasbenih inštrumentov. Sodelujočim šolam so bila na voljo tudi začetna izobraževanja za delo z mikrokrmilniki oziroma mentorstva za učitelje, ki jih je koordiniral Microsoft Slovenija. S storitvijo MDS lahko učinkovito zaščitite celoten proces tiskanja in vse svoje dokumente pred nepooblaščeno uporabo in zagotovite, da bo natisnjene dokumente prevzela prava oseba. Za več informacij se obrnite na Xenon forte d.o.o - KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - KYOCERA Document Solutions Inc. -

5 22 Oglasna priloga IT-certifikati, ki informatikom zagotavljajo najvišje plače Kakovosten certifikat v Severni Ameriki prinese v povprečju 15-odstotno zvišanje plače, na območju regije EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) pa je povišek precej skromnejši le triodstoten, ocenjuje izobraževalno podjetje Global Knowledge. Na izredno tekmovalnem trgu IKT so certifikati po splošnem mnenju za informatike zanesljiva in enostavna možnost, da potrdijo svojo strokovnost, dokažejo svoje znanje ter si olajšajo in skrajšajo iskanje službe. Izobraževalno podjetje Global Knowledge ocenjuje, da je certificirane 89 odstotkov IT-industrije. Najbolj iskani in priljubljeni Global Knowledge v pred kratkim objavljeni raziskavi o 15 najbolje plačanih IT-certifikatih v letu 2019 pojasnjuje, da se podjetja pri iskanju novih kadrov osredotočajo na posamezna področja strokovnosti, kot so računalništvo v oblaku, informacijska varnost, omrežne tehnologije in projektno upravljanje. V svojih razpisih za delovna mesta ponavadi navedejo tudi želene certifikate. Vodilni področji, kjer zahtevajo certifikate, sta kibernetska varnost in računalništvo v oblaku. Poleg tega se v ospredje prebijajo še umetna inteligenca, kognitivno računalništvo, strojno učenje, internet stvari, mobilnost in upravljanje končnih točk. Podobno je pomembno certificiranje za storitvi AWS (Amazon) in Microsoft Azure. Zelo iskana sta certifikata za omrežja in strežnike Cisco Certified Network Associate (CCNA) ter Microsoft Certified Solutions Expert (MSCE). Visoko na seznamu najbolj iskanih so tudi varnostni certifikati, ki zajemajo najrazličnejše platforme in specialnosti. Zunaj tehničnega izobraževanja pa je še vedno najpomembnejši certifikat ITIL, ki kandidate uvaja v življenjski cikel upravljanja IT-storitev in poslovnih pričakovanj. Mimogrede opozorimo, da bo kmalu prišla nova različica certifikata ITIL, in sicer v4. Leta 2020 nov certifikati CompTIA Neprofitno združenje (Computing Technology Industry Association) pravkar pripravlja nove certifikacije s področja podatkovne analitike in programerskega jezika Python ter ekspertno raven nekaterih že veljavnih certifikatov. Novi certifikati bi se lahko pojavili v prihodnjem letu in bi na trg lahko prišli vzporedno z že načrtovanimi posodobitvami veljavnih certifikatov. Nove certifikate pripravljajo na podlagi izmenjave mnenj in izkušenj z zaposlovalci, industrijskimi partnerji in strokovnjaki za posamezna področja. Koristi za podjetja in posameznike V poročilu Global Knowledge se poudarja, da so podjetja prepričana, da jim certificirani IT-strokovnjaki prinašajo različne koristi predvsem jim pomagajo hitreje odgovoriti na zahteve strank, zapolniti vrzeli v znanju in reševati tehnične težave. Samim strokovnjakom pa certifikati poleg sposobnosti, da hitreje rešujejo tehnične izzive, prinašajo višjo vrednost na trgu in s tem boljšo plačo. Kakovosten certifikat v Severni Ameriki pomeni v povprečju za okrog 15 odstotkov višjo plačo, na območju EMEA pa ta povišek znaša precej skromnejše tri odstotke, ocenjuje Global Knowledge. Raziskave neprofitnega združenja za IT in varnost (ISC)2 in zaposlovalnega podjetja Mason Frank International (MFI) so pripeljale do podobnih ugotovitev. V raziskavi, ki jo je MFI izvedel v sodelovanju s podjetjem za programsko opremo v oblaku Salesforce.com, je 39 odstotkov anketirancev potrdilo, da se je njihova plača zvišala, ko so pridobili certifikat. Prav tako se je pokazalo, da imajo imetniki redkejših certifikatov večje možnosti za višjo plačo. 15 najbolje plačanih IT-certifikatov v letu 2019 " " Vodilni področji, kjer podjetja zahtevajo certifikate, sta kibernetska varnost in računalništvo v oblaku. Pregled 15 najbolje plačanih IT-certifikatov se sicer nanaša na ZDA, vendar dober del certifikatov s seznama sodi v vrh najbolj iskanih tudi drugje po svetu. To še zlasti velja za Googlov certifikat za arhitekta za oblak, certifikat za strokovnjaka za vodenje projektov in certifikat za strokovnjake za arhitekturo oziroma razvoj AWS (Amazon Web Services). Objavljene povprečne letne bruto plače v dolarjih smo iz praktičnih razlogov preračunali v povprečne mesečne bruto plače v evrih. Vrstni red je tak: 1. Google Certified Professional Cloud Architect (certificirani poklicni arhitekt Google oblaka): evrov; 2. Project Management Professional (strokovnjak za vodenje projektov): evro; 3. Certified ScrumMaster (mojster scruma oziroma gruče): evrov; 4. AWS Certified Solutions Architect Associate (certificirani arhitekt rešitev za AWS sodelavec): evrov; 5. AWS Certified Developer Associate (certificirani razvijalec za AWS sodelavec) evrov; 6. Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure (Microsoftov certificirani strokovnjak za rešitve strežniška infrastruktura): evrov; 7. ITIL Foundation (certifikat za osnove ITIL): evrov; 8. Certified Information Security Manager (certificirani vodja informacijske varnosti): evrov; 9. Certified in Risk and Information Systems Control (certifikat za nadzor tveganja in informacijskih sistemov): evrov; 10. Certified Information Systems Security Professional (certificirani strokovnjak za varnost informacijskih sistemov): evrov; 11. Certified Ethical Hacker (certificirani etični heker): evrov; 12. Citrix Certified Associate Virtualisation (certificirani sodelavec za Citrix virtualizacija): evrov; 13. CompTIA Security+ (certifikat CompTIA Security+): evrov; 14. CompTIA Network+ (certifikat CompTIA Newtwork+): evrov; 15. Cisco Certified Network Professional Routing and Switching (certificirani strokovnjak za omrežja Cisco usmerjanje in preklapljanje): evrov. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Portal podpirajo: Priklopite svoj posel na oblak IKT informator ikt.finance.si Pridružite se nam: mateja.pejic@finance.si

6 IKT-INFORMATOR 23 Izziv ni tehnologija, ampak predvsem kadri Digitalna preobrazba spreminja posel in podjetja. Tem postaja jasno, da novi časi zahtevajo večjo agilnost, zmage pa prinašajo predvsem kakovostni kadri. Kako do njih? Odgovore nam je dalo nekaj domačih podjetij. Dejstvo je, da IT potrebuje veliko več ljudi. V sodobnem svetu informacijskih tehnologij obstajajo številna delovna mesta, a ni na voljo ustreznih kandidatov, ki bi jih zapolnili. Upravljanje talentov se spopada z resničnimi izzivi, danes na trgu vlada vojna za talente. Kako bodo podjetja privabila najboljše talente?»v vlogi direktorja se popolnoma zavedam, da moje podjetje potrebuje najboljše možne ljudi, ki jih lahko dobi. Skupaj s kadrovniki si intenzivno prizadevamo, da bi jih privabili. Ugotovili smo, da (naj)višja plača še zdaleč ni edini motiv. Kandidatom moramo ponuditi najboljše izkušnje na delovnem mestu, zato pospešeno prenavljamo procese, s katerimi privabimo, razvijamo, motiviramo in obdržimo uspešne zaposlene,«je dejal Klod Kolaro, izvršni direktor v Comtradu SII.»Preobrazbo kadrov in načina dela smo začeli postopoma. Najprej v obliki pilotnega projekta, kjer smo v podjetju oblikovali manjšo ekipo zaposlenih, ki deluje po vzoru startupov. Ta pristop postopoma širimo po organizaciji. Ugotovili smo, da ljudje lažje ustvarjajo, če imajo večjo svobodo pri delu,«je dodal Vladimir Arshinov, CIO v Slovenski industriji jekla (SIJ). Umetna inteligenca je grožnja in priložnost hkrati Trenutno neravnotežje v znanjih in sposobnostih kadrov v podjetjih se utegne še povečati. Na eni strani slišimo, da bosta avtomatizacija in umetna inteligenca prevzeli skoraj vsako delovno mesto, ki ga je mogoče avtomatizirati. Toda avtomatizacija je močno orodje, s katerim je treba ravnati previdno. Očitno je, da bo avtomatizacija odpravila potrebo po nekaterih delavcih in delovnih mestih, zdajšnjim pa znižala plače. V ZDA so objavili študijo, po kateri naj bi bilo mogoče zaradi tehnologije do leta 2050 avtomatizirati skoraj polovico delovnih mest.»ljudje za te posledice seveda krivijo sodobno tehnologijo in digitalizacijo. Vendar je treba povedati, da je digitalizacija ustvarila tudi veliko povpraševanje po kvalificiranih tehnoloških strokovnjakih, na primer strokovnjakih za strojno učenje, razvijalcih mobilnih rešitev, podatkovnih znanstvenikih, arhitektih, oblikovalcih, varnostnih strokovnjakih in drugih,«razlaga Kolaro. Sveža študija podjetja Gartner pa napoveduje, da bo do leta 2022 kar tretjina tehnoloških delovnih mest zaradi pomanjkanja talentov ostala nezapolnjena. Kaj lahko podjetja storijo glede tega?»agilnost je del naše kulture. Pripravljamo se na večje organizacijske spremembe, celotna organizacijska sestava se bo spremenila. Kot delodajalec se zavedamo, da želijo zaposleni delati zanimive stvari, talente pa novačimo že v srednjih šolah in na fakultetah, vsako leto podelimo več štipendij,«je iskanje in novačenje talentov opisal Martin Gorenc, vodja informatike v podjetju BSH Hišni aparati. Pritiski v smeri večje agilnosti poslovanja Agilna organizacija je nujna za preživetje podjetij v digitalni dobi. Spremeniti se bodo morali vsi zaposleni, vključno z vodstvom.»digitalni voditelji morajo opustiti stare navade in se " " Tako so naši sogovorniki na okrogli mizi na letošnji NT-konferenci obravnavali kadrovske izzive pospešene digitalizacije poslovanja. naučiti novih vedenj. Agilnost pomeni krepitev vloge zaposlenih, in ne zanašanje na staro hierarhično organizacijsko sestavo. Vodje morajo uresničevati digitalno strategijo, hkrati pa zagotoviti usklajenost in avtonomijo zaposlenih,«je dodal Kolaro. Poleg opolnomočenja večfunkcijskih avtonomnih skupin morajo podjetja graditi tudi tako imenovano inovacijsko kulturo, ki ne kaznuje neuspeha ( fail-fast), če ta podjetju pomaga, da se hitro nekaj nauči. Dopuščanje občasnih neuspehov bo nujno. Izvedba projekta ali razvoj izdelka bosta namreč potrebovala takojšnje povratne informacije strank in hitro upravljanje sprememb. Dolgoročno bodo v igri ostala le agilna podjetja, saj bodo s svojo prilagodljivostjo zmanjšala poslovna tveganja.»agilno podjetje zahteva prilagodljive zaposlene. Ti se morajo veliko izobraževati, prevzemati odgovornost, ne le čakati na šefa, da jim bo dodelil naloge. Podjetja čakajo trije glavni izzivi na področju kadrovanja: zamenjava generacij, vseživljenjsko učenje in umetna inteligenca skupaj nas bodo porinili v novi svet,«je komentirala Alenka Kolar, CIO v Elektru Ljubljana.»Sprememb se moramo lotiti odločno, a z veliko potrpljenja, zavedamo se, da bo potrebno veliko učenja na vseh straneh,«je še dodala Kolarjeva. Mobilne rešitve pospešeno zamenjujejo klasične kartice Naj gre za plačila, identifikacijo ali kontrolo dostopa kartične rešitve priznavajo prednost brezkontaktnim in mobilnim rešitvam. A tehnologija ne skrbi le za udobje uporabnika, temveč mora poskrbeti tudi za varnost. Izvedba varnega sistema kontrole dostopa je resen projekt, ki ga kaže zaupati strokovnjakom. Kartice, sploh starejše, namreč lahko nepridipravi tudi ponaredijo, in to z orodji, ki jih za vsega nekaj deset evrov kupijo na spletu.»sistemov kontrole dostopa ni priporočljivo nabavljati parcialno in od priložnostnih uvoznikov posameznih komponent z Daljnega vzhoda. Že res, da tam posamezno kartico lahko kupite za en evro, a isti tip kartice, ki je hkrati tudi primerno zaščiten, vas lahko stane nekajkrat več denarja. Groba analogija je prazen zapisljiv medij v primerjavi z zgoščenko z licenčno glasbo ali programsko opremo,«je pojasnil Tomaž Frelih, direktor področja Sistemi v podjetju Četrta pot. Še posebej smo se varnosti resno lotili pri uvedbi mobilne identifikacije na mobilnih platformah Android in ios, kjer smo vpeljali v bančnem svetu preverjeno tehnologijo tokenizacije in varno generiranje žetonov, hkrati pa omogočili enostavnost uporabe. Tomaž Frelih, direktor področja Sistemi v podjetju Četrta pot Odpiranje vrat prek mobilne aplikacije in sistema v oblaku Bi vrata odpirali z mobilnikom? Ta funkcionalnost je morebiti res redkeje uporabna v poslovnem svetu, je pa toliko bolj zanimiva v potrošniškem segmentu. Sploh, ker za vplejavo ne zahteva bralnikov kartic ali čipov NFC na vratih, vsa komunikacija pa poteka prek interneta. Mobilni telefon sproži zahtevo v oblaku, ta pa sporoči ukaz pametni ključavnici, ki je prav tako kot cel pametni dom povezana v internet. Tako lahko uporabnik odpre vrata tudi na daljavo (sorodniku, dostavljavcu paketov, poštarju...), čeprav je na drugem koncu planeta. To se sicer lepo sliši, a je uporabno predvsem za področja, kjer je varnost manj pomembna oziroma jo zaupamo ponudniku sistema. Prak sa namreč pozna že več varnostnih incidentov, saj so tako uveljavljeni proizvajalci kot tudi razna zagonska podjetja poudarjali predvsem veliko enostavnost, na varnost pa»pozabili«. Zato so se dogajala odpiranja stanovanj gostom sistema Airbnb, ključavnic avtomobilov ponudnikov storitev deljenih prevozov, vrat dostavljavcem paketov (Amazon) A tudi kartične rešitve niso nič boljše, nasprotno, lahko so celo slabše, saj je njihova posodobitev zahtevnejša. Primitivna varnostna rešitev hotelskih sistemov švedskega proizvajalca je lani razkrila velikansko težavo, ki obstaja na okoli milijon vratih hotelskih sob v približno 40 tisoč hotelih po svetu.»v Četrti poti jemljemo varnost zelo resno in brezkompromisno, in to prav na vseh komponentah naših sistemov. Uporabljamo ta hip v svetu najvarnejše kartične tehnologije, vse naprave in komunikacije smo zaščitili s kriptografskimi algoritmi. Še posebej smo se varnosti resno lotili pri uvedbi mobilne identifikacije na mobilnih platformah Android in ios, kjer smo vpeljali v bančnem svetu preverjeno tehnologijo tokenizacije in varno generiranje žetonov, hkrati pa omogočili enostavnost uporabe. Poleg certificiranih produktov je podjetje certificirano po varnostnih standardih za informacijsko varnost ISO in ISO-27018,«je ukrepe za zagotavljanje varnosti rešitev za identifikacijo in kontrolo dostopa razložil Frelih. Uvajanje mobilne identifikacije Študije kažejo, da se ljudje le redko ločimo od svojih mobilnikov. Še več, 70 odstotkov ljudi ima pametni telefon 24 ur na dan pri roki. In ker so te naprave, ki so včasih stavile na govorno komunikacijo, računalniki v malem, obvladajo»pretvarjanje«, da so še kaj drugega na primer fotoaparati, pospeškomeri, denarnice oziroma plačilne kartice, so seveda lahko tudi identifikacijske rešitve. Danes je že tako, da obstaja večja verjetnost, da imamo s seboj pametni telefon kot identifikacijske kartice ali obeske. Toda raba mobilne identifikacije je sprožila vrsto varnostnih vprašanj. V nasprotju s karticami, ki so varnostno certificirane, pametni telefon privzeto ni varen oziroma je bolj dovzeten za zlorabe. Ima pa drugo prednost, ki je kartica nima spletni dostop in možnost nalaganja aplikacij.»shraniti varnostne ključe na telefon bi bilo samomorilsko,«je bil slikovit Frelih.»Zato se je uveljavila tehnologija žetonov, ki omogoča, da varovan kriptostrežnik za vsak posamezen telefon ustvari kriptirano kodo z omejeno veljavnostjo na primer en dan.«ta žeton se nato hrani v telefonu, in ko bralnik vzpostavi komunikacijo s telefonom, bralnik žeton sprejme od telefona, ga dekodira s svojimi ključi ter ugotovi identiteto uporabnika in veljavnost žetona. Tak varnostni mehanizem seveda ni stoodstotno varen, je pa vsekakor dovolj zanesljiv, zato se je uveljavil pri mobilnem plačevanju (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay...).

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Globalna rešitev prilagojena lokalnemu okolju Rešitev Time&Space je na voljo v 15-ih jezikih ter podpira latinico, cirilico in arabsko pisavo.

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak, Sfera IT d.o.o. 1 Priprava na: Vzpostavitev več nivojske

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC Državni zbor v številkah 90 poslancev 9 + 1 poslanska skupina 150+ mobilnih naprav (OS Android, ios) 500+ internih uporabnikov, 650+ osebnih računalnikov, 1100+

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. A Analitična orodja: Programska oprema, s katero je mogoče zbirati in meriti poslovne podatke ter o njih poročati.

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMACIJSKI SISTEM MFERAC - LETA 2022 mag. Andreja Sladoje Jemec, Sanja Štumberger Kovačič Ministrstvo za finance 10.12.2018 Vsebina predstavitve 1. Projekt MFERAC05 in izhodišča prenove 2. Izvajanje

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete ELEKTRONSKI PODATKI, KI JIH ORGANIZACIJA USTVARJA IN POTREBUJE ZA DOSTOP, SE KAŽEJO V RAZLIČNIH

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment  Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Prezentacija Telekoma Slovenije

Prezentacija Telekoma Slovenije Varen način identifikacije in digitalnega poslovanja s strankami Metod Platiše metod.platise@telekom.si Naravnanost uporabnikov in ponudnikov 2 Varen način identifikacije in digitalnega poslovanja s strankami

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

DSI 2019

DSI 2019 SINERGIJA PROTOKOLA IPFS IN TEHNOLOGIJE VERIŽENJA BLOKOV Aida Kamišalić Latifić, Muhamed Turkanović, Blaž Podgorelec, Marjan Heričko TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV in IPFS Porazdeljena & decentralizirana

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

KAKO NA BORZI TRGOVATI ON-LINE? Maksimiziranje potencialnega dobička skozi vsak posel na borzi

KAKO NA BORZI TRGOVATI ON-LINE? Maksimiziranje potencialnega dobička skozi vsak posel na borzi Blokchain in kriptovalute: naložbena priložnost ali balon? Domen Granda, finančni analitik 1 Bitcoin v praksi Janez uporabi bitcoin za nakup kave v kavarni. Informacija o transakciji je prek omrežja poslana

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Zlato, Vaša zaščita pred inflacijo! Pred inflacijo ni varna nobena valuta! Z inflacijo se srečujemo na vsakem koraku: pri peku, v trgovini ali na kino

Zlato, Vaša zaščita pred inflacijo! Pred inflacijo ni varna nobena valuta! Z inflacijo se srečujemo na vsakem koraku: pri peku, v trgovini ali na kino Zlato, Vaša zaščita pred inflacijo! Pred inflacijo ni varna nobena valuta! Z inflacijo se srečujemo na vsakem koraku: pri peku, v trgovini ali na kino blagajni. Cene blaga in storitev se stalno višajo.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

elektroPecaver_zlozenka_3.indd

elektroPecaver_zlozenka_3.indd elektropečaver inštalacijeplus Izvedba in projektiranje električnih inštalacij Električne inštalacije Električne napeljave Razsvetljava Varnostna razsvetljava Strelovodne inštalacije Pametne inštalacije

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Ajax profesionalni brezžični alarmni sistem Ajax profesionalni brezžični alarmni sistem Protivlomna in požarna zaščita & zaznavanje puščanja vode Ajax profesionalni brezžični alarmni sistem Možna integracija

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dnevi slovenske informatike 2019 NOVOSTI NA PODROČJU STORTEV ZAUPANJA DRŽAVNEGA CENTRA SI-TRUST Dr. Alenka Žužek Nemec 16. april 2019 e-identitete v Sloveniji

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Better Integrate. Open. Innovate. Roland Petek, COO, Better by Marand 30 let izkušenj v ZIT 150 zaposlenih 18M EUR letnega prometa Rešitve v zdravstvu platforme, orodja, aplikacije Stranke v 15 državah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018 Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 Stran 2 Kazalo 1. O raziskavi 3 2. Povzetek ugotovitev 4 3. Kaj so agilne metode? 5 4. Rezultati 6

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BUTIČNA SLOVENIJA K A K O B U T I Č N O S T R A Z U M E T R G & A L I S M O P R I P R A V L J E N I N A R E A L I Z A C I J O N A Š E O B L J U B E Z E L E N E B U T I Č N E S L O V E N I J E Miša Novak,

Prikaži več

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard Zaupanja vredna tehnologija ploščatih ključev za širok spekter uporabe Patentirani obojestranski ključ CY110 nudi podobne prednosti, kot sistemi

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

Chapter 1

Chapter 1 - 1 - Poglavje 1 Uvod v podatkovne baze - 2 - Poglavje 1 Cilji (Teme).. Nekatere domene, kjer se uporabljajo podatkovne baze Značilnosti datotečnih sistemov Problemi vezani na datotečne sisteme Pomen izraza

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt Sistem za zagotavljanje revizijske sledi zbirk podatkov Marko Hočevar Premisa d.o.o. Iztok Lasič Hic Salta d.o.o. O revizijski sledi Namen revizijske sledi Znane težave pri zajemanju revizijske sledi Zakaj

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA

NASLOV PREDAVANJA Dobrodošli! Welcome! Tomi Dolenc info@arnes.si Arnesove novosti in Campus Best Practice, srečanje informatikov, Tehnološki park Ljubljana 20. 10. 2011 Namen srečanja Povezujemo znanje Nadaljevanje? Sodelovanje?

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS IBM IoT Continuous Engineering on Cloud in IBM Collaborative Lifecycle Management on Cloud Pogoje uporabe ("pogoji uporabe") sestavljajo ti IBM-ovi pogoji

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Slajd 1

Slajd 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 1 EU ENOTNI DIGITALNI PORTAL: PRIHAJA NOVA EU UREDBA Alenka Žužek Nemec, Tina Kuliš DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 18. april 2018 Ko podjetja ali državljani

Prikaži več

FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE. FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE. NA NOVO ZASNOVANA OKNA Za današnje življenje Naše

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več

Ker so pri Microsoftu z igro Age of Empires (in dodatkom Rise of Rome) poželi tolikšen uspeh, so izdali tudi nadaljevanje te igre. Kakor prvi del igre

Ker so pri Microsoftu z igro Age of Empires (in dodatkom Rise of Rome) poželi tolikšen uspeh, so izdali tudi nadaljevanje te igre. Kakor prvi del igre Ker so pri Microsoftu z igro Age of Empires (in dodatkom Rise of Rome) poželi tolikšen uspeh, so izdali tudi nadaljevanje te igre. Kakor prvi del igre Age of Empires, je tudi drugi del realnočasovna strategija.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Demokratska stranka upokojencev Slovenije Levica Lista Marjana Šarca Nova Slovenija Slovenska nacionalna stranka Socialni demokrati Socialno demokrats

Demokratska stranka upokojencev Slovenije Levica Lista Marjana Šarca Nova Slovenija Slovenska nacionalna stranka Socialni demokrati Socialno demokrats Demokratska stranka upokojencev Slovenije Levica Lista Marjana Šarca Nova Slovenija Slovenska nacionalna stranka Socialni demokrati Socialno demokratska stranka Stranka modernega centra Stranka Alenke

Prikaži več

Microsoft Word - P-5_specifikacije.doc

Microsoft Word - P-5_specifikacije.doc Obrazec P-5 Specifikacije 24K110316»Vzdrževanje centralne rešitve enaročanje«tehnične specifikacije KAZALO VSEBINE 1. Predmet javnega naročila...4 2. Opis...4 2.1 EČAKALNI SEZNAMI...5 2.2 ENAROČANJE...6

Prikaži več