AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI"

Transkripcija

1 L 201/70 Uradni list Evropske unije AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI Samo izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in datum začetka veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je dostopen na: Pravilnik št. 30 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik za motorna vozila in njihove priklopnike Vključuje vsa veljavna besedila do: Revizija 3 Dodatka 15 k spremembam 02 datum veljavnosti: 10. november 2007 VSEBINA PRAVILNIK 1. Področje uporabe 2. Opredelitev pojmov 3. Oznake 4. Vloga za podelitev homologacije 5. Homologacija 6. Zahteve 7. Spremembe tipa pnevmatik in razširitev homologacije 8. Skladnost proizvodnje 9. Kazni za neskladnost proizvodnje 10. Dokončna prekinitev proizvodnje 11. Prehodne določbe 12. Imena in naslovi tehničnih služb, pristojnih za izvajanje preskusov za homologacijo, ter upravnih organov PRILOGE Priloga I Sporočilo o podeljeni, razširjeni, zavrnjeni ali preklicani homologaciji ali dokončnem prenehanju proizvodnje tipa pnevmatik za motorna vozila v skladu s Pravilnikom št. 30 Priloga II Primer namestitve homologacijske oznake Priloga III Namestitev oznak na pnevmatiki Priloga IV Indeksi nosilnosti Priloga V Oznake velikosti pnevmatike in mere Priloga VI Način merjenja velikosti pnevmatike Priloga VII Postopek za preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost

2 Uradni list Evropske unije L 201/71 1. PODROČJE UPORABE Ta pravilnik zajema nove pnevmatike, namenjene predvsem, vendar ne zgolj, za vozila kategorij M 1,O 1 in O 2 ( 1 ). Ne uporablja se za pnevmatike, namenjene za (a) opremo starodobnikov, (b) tekmovanja. 2. OPREDELITEV POJMOV V tem pravilniku: 2.1. tip pnevmatike pomeni kategorijo pnevmatik, ki se ne razlikujejo v naslednjih bistvenih lastnostih: proizvajalec, oznaka velikosti pnevmatike, kategorija uporabe (navadna (cestna) ali zimska pnevmatika ali za začasno uporabo), zgradba (diagonalna (poševni vložek), prepasana diagonalna, radialna, s podaljšano mobilnostjo), simbol hitrostnega razreda, indeks nosilnosti, prerez pnevmatike; 2.2. zimska pnevmatika pomeni pnevmatiko, pri kateri sta tekalna plast in zgradba načrtovani predvsem tako, da zagotavljata v blatu in svežem ali topečem se snegu boljšo učinkovitost kot navadna (cestna) pnevmatika. Tekalna plast zimske pnevmatike je na splošno sestavljena iz kanalov (reber) in/ali blokov tekalne površine, ki so bolj razmaknjeni kot pri navadni (cestni) pnevmatiki; 2.3. zgradba pnevmatike pomeni tehnične značilnosti karkase pnevmatike. Ločimo predvsem naslednje zgradbe: diagonalna zgradba ali zgradba s poševnim vložkom pomeni zgradbo pnevmatike, pri kateri niti vložkov potekajo od noge do noge, vložki pa so položeni tako, da niti potekajo pod izmeničnim kotom, znatno manjšim od 90 na smer gibanja kolesa; prepasana diagonalna zgradba pomeni zgradbo diagonalne pnevmatike (poševni vložek), pri kateri je karkasa omejena z obdajajočim pasom, sestavljenim iz dveh ali več vložkov, v katerih so kordne niti zelo neraztegljive; ( 1 ) Kakor je opredeljeno v Prilogi VII h Konsolidirani resoluciji o konstrukciji vozil (R.E.3), (dokument TRANS /WP.29/78/Rev.1/Amend.2, kakor je bil nazadnje spremenjen z Amend.4).

3 L 201/72 Uradni list Evropske unije radialna zgradba pomeni zgradbo pnevmatike, pri kateri niti vložkov karkase potekajo od noge do noge, vložki pa so položeni tako, da niti v njih potekajo pod kotom 90 na smer gibanja kolesa. Karkasa je učvrščena z zelo neraztegljivim obdajajočim pasom; ojačana zgradba ali dodatna obremenitev pomeni zgradbo pnevmatike, pri kateri je karkasa odpornejša kot pri ustrezni standardni pnevmatiki; zasilna rezervna pnevmatika pomeni pnevmatiko, ki se razlikuje od pnevmatike za vgradnjo v katero koli vozilo za normalne vozne razmere in je namenjena samo za začasno uporabo v omejenih voznih razmerah; zasilna rezervna pnevmatika tipa T pomeni vrsto zasilne rezervne pnevmatike, ki je namenjena za uporabo pod tlakom, višjim od tlaka, določenega za standardne in ojačane pnevmatike; pnevmatika s podaljšano mobilnostjo ali samonosilna pnevmatika pomeni zgradbo pnevmatike s tehnično rešitvijo (npr. ojačane bočnice ipd.), ki omogoča, da pnevmatika, vgrajena na ustrezno kolo, brez dopolnilnih sestavnih delov omogoča vozilu osnovne funkcije pnevmatike pri hitrosti vsaj 80 km/h in v razdalji še 80 km v voznem načinu prazne pnevmatike; 2.4. noga pomeni del pnevmatike, ki ima takšno obliko in zgradbo, da se prilega platišču in drži pnevmatiko na njem ( 1 ); 2.5. kord pomeni pramene niti v vložkih pnevmatike ( 1 ); 2.6. vložek pomeni plast z gumo obloženih vzporednih kordnih niti ( 1 ); 2.7. karkasa pomeni tisti del pnevmatike, ki ni tekalna plast in gumijasti del bočnice in ki pri napolnjeni pnevmatiki prenaša obremenitev ( 1 ); 2.8. tekalna plast pomeni tisti del pnevmatike, ki pride v stik s tlemi ( 1 ); 2.9. bočnica pomeni del pnevmatike med tekalno plastjo in nogo ( 1 ); spodnji del pnevmatike pomeni področje med točko največje širine preseka pnevmatike in področjem, ki ga pokriva rob platišča ( 1 ); vendar to pri pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), pomeni območje pnevmatike, ki sedi na platišču; kanal v tekalni plasti pomeni prostor med sosednjima rebroma ali blokoma v tekalni plasti ( 1 ); širina preseka pomeni linearno razdaljo med zunanjima površinama bočnic napolnjene pnevmatike brez upoštevanja debeline napisov (oznak), dekoracij ali zaščitnih trakov ali reber ( 1 ); ( 1 ) Glej pojasnjevalno risbo.

4 Uradni list Evropske unije L 201/ celotna širina pomeni linearno razdaljo med zunanjima površinama bočnic napolnjene pnevmatike z upoštevanjem debeline napisov (oznak), dekoracij in zaščitnih trakov ali reber ( 1 ); višina preseka pomeni razdaljo, enako polovični razliki zunanjega premera pnevmatike in nazivnega premera platišča ( 1 ); nazivno presečno razmerje (Ra) pomeni stokratnik števila, dobljenega z deljenjem višine preseka v mm z nazivno širino preseka v mm; zunanji premer pomeni celotni premer napolnjene nove pnevmatike ( 1 ); oznaka velikosti pnevmatike pomeni oznako, ki kaže: nazivno širino preseka. Ta širina mora biti izražena v mm, razen pri pnevmatikah, katerih oznaka velikosti je navedena v prvem stolpcu tabel v Prilogi V k temu pravilniku; nazivno presečno razmerje, razen pri pnevmatikah, katerih oznaka velikosti je navedena v prvem stolpcu tabel v Prilogi V k temu pravilniku ali, odvisno od tipa oblike pnevmatike, nazivni zunanji premer, izražen v mm; dogovorjeno število, ki označuje nazivni premer platišča in ustreza premeru platišča, izraženemu v colah (števila pod 100) ali v mm (števila nad 100); črko T pred nazivno širino preseka pri zasilnih rezervnih pnevmatikah tipa T; oznako konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike, kadar se razlikuje od standardne konfiguracije; nazivni premer platišča pomeni premer platišča, na katero se vgradi ustrezna pnevmatika; platišče pomeni oporo, na kateri sedita nogi pnevmatike, bodisi pnevmatike z zračnico ali brez nje ( 1 ); konfiguracija platišča za vgradnjo pnevmatike pomeni tip platišča, načrtovanega za vgradnjo pnevmatike. V primeru nestandardnih platišč, so ta označena s simbolom, ki je naveden na pnevmatiki, na primer CT, TR, TD, A ali U ; teoretično platišče pomeni namišljeno platišče, katerega širina naj bi bila enaka x-kratniku nazivne širine preseka pnevmatike. Vrednost x določi proizvajalec pnevmatike; merilno platišče pomeni platišče, na katero je treba vgraditi pnevmatiko, da se izmeri njena velikost; preskusno platišče pomeni platišče, na katero je treba vgraditi pnevmatiko, da se opravijo preskusi; trganje je odletavanje delcev gume s tekalne plasti; ( 1 ) Glej pojasnjevalno risbo.

5 L 201/74 Uradni list Evropske unije ločevanje korda pomeni ločevanje kordnih nitk od njihove gumijaste prevleke; razslojevanje vložkov pomeni ločevanje sosednjih vložkov; ločevanje tekalne plasti pomeni trganje tekalne plasti od karkase; indikatorji obrabe pomenijo mostičke v dnu kanalov tekalne plasti, ki so načrtovani za vizualno oceno stopnje obrabljenosti tekalne plasti; indeks nosilnosti pomeni številko, povezano z referenčno maso, ki jo lahko prenese pnevmatika, kadar se uporablja v skladu z zahtevami za uporabo, ki jih določi proizvajalec; kategorija hitrosti pomeni največjo hitrost, ki jo lahko prenese pnevmatika, izraženo s simbolom kategorije hitrosti (glej tabelo spodaj); kategorije hitrosti so prikazane v spodnji tabeli: Simbol kategorije hitrosti Največja hitrost (km/h) L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y kanali v tekalni plasti: vodilni kanali pomenijo široke kanale v osrednjem območju tekalne plasti, v katerih so indikatorji obrabe (glej odstavek 2.27); sekundarni kanali pomenijo dodatne kanale v tekalni plasti, ki lahko v življenjski dobi pnevmatike izginejo; največja obremenitev pomeni največjo maso, ki jo pnevmatika lahko prenese: za hitrosti, ki ne presegajo 210 km/h, največja obremenitev ne sme preseči vrednosti, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike;

6 Uradni list Evropske unije L 201/ za hitrosti nad 210 km/h, ki ne presegajo 240 km/h (pnevmatike, uvrščene v kategorijo hitrosti s simbolom V ), največja obremenitev ne presega odstotka vrednosti, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike, podanem v spodnji tabeli, glede na hitrost, ki jo lahko razvije vozilo, na katero se vgradi pnevmatika: največja hitrost (km/h) največja obremenitev (odstotek) , , , za vmesne največje hitrosti so dovoljene linearne interpolacije največje obremenitve; za hitrosti nad 240 km/h (pnevmatike, uvrščene v kategorijo hitrosti s simbolom W ) največja obremenitev ne presega odstotka vrednosti, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike, podanem v spodnji tabeli, glede na hitrost, ki jo lahko razvije vozilo, na katero se vgradi pnevmatika: največja hitrost (km/h) največja obremenitev (odstotek) za vmesne največje hitrosti so dovoljene linearne interpolacije največje obremenitve; za hitrosti nad 270 km/h (pnevmatike, uvrščene v kategorijo hitrosti s simbolom Y ), največja obremenitev ne presega odstotka vrednosti, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike, podanem v spodnji tabeli, glede na hitrost, ki jo lahko razvije vozilo, na katero se vgradi pnevmatika: največja hitrost (km/h) največja obremenitev (odstotek)

7 L 201/76 Uradni list Evropske unije za vmesne največje hitrosti so dovoljene linearne interpolacije največje obremenitve; za hitrosti do 60 km/h največja obremenitev ne sme preseči odstotka mase, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike, podanem v spodnji tabeli, glede na največjo načrtovano hitrost vozila, na katero se vgradi pnevmatika: največja hitrost (km/h) največja obremenitev (odstotek) za hitrosti, ki presegajo 300 km/h, največja obremenitev ne sme preseči mase, ki jo določi proizvajalec pnevmatike, glede na njeno hitrostno zmogljivost. Za vmesne hitrosti med 300 km/h in največjo hitrostjo, ki jo dovoljuje proizvajalec pnevmatik, se uporablja linearna interpolacija največje obremenitve; vozni način prazne pnevmatike pomeni stanje pnevmatike, ki predvsem ohranja celovitost zgradbe med delovanjem pri tlaku med 0 in 70 kpa; osnovne funkcije pnevmatike pomenijo normalno zmogljivost napolnjene pnevmatike pri dajanju opore nekemu bremenu do določene hitrosti in prenašanju sile vožnje, zavijanja in zaviranja na tleh, po katerih teče; sistem vozi prazna ali sistem s podaljšano mobilnostjo pomeni sklop funkcionalno odvisnih sestavin, vključno s pnevmatiko, ki skupaj zagotavljajo določeno delovanje in omogočajo vozilu osnovne funkcije pnevmatike pri hitrosti vsaj 80 km/h in v razdalji še 80 km v voznem načinu prazne pnevmatike; višina upognjenega preseka je razlika med upognjenim polmerom, merjenim iz sredine platišča do površine bobna (koluta), in eno polovico nazivnega premera platišča, kot je opredeljen v ISO OZNAKE 3.1. Pnevmatike, predložene v homologacijo, imajo pri simetričnih pnevmatikah na obeh bočnicah, pri asimetričnih pa vsaj na zunanji strani: tovarniško ali blagovno znamko; oznako velikosti pnevmatik, kot je določeno v odstavku tega pravilnika; navedbo zgradbe, kot sledi: na diagonalnih pnevmatikah: brez navedbe ali črko D pred oznako za premer platišča; na radialnih pnevmatikah: črko R pred oznako za premer platišča in, po izbiri, besedo RADIAL ;

8 Uradni list Evropske unije L 201/ na pnevmatikah s poševnim vložkom: črko B pred oznako za premer platišča in dodatno besedi BIAS-BELTED ; na radialnih pnevmatikah, ki so primerne za hitrosti, večje od 240 km/h, vendar ne več kot 300 km/h (pnevmatike, označene s simbolom hitrosti W ali Y, ki je del opisa uporabe), se lahko črka R pred oznako za premer platišča nadomesti z napisom ZR ; na pnevmatikah s podaljšano mobilnostjo ali samonosilnih pnevmatikah: črko F pred oznako za premer platišča; navedbo kategorije hitrosti pnevmatike s simbolom, prikazanim v odstavku zgoraj; pri pnevmatikah, ki so primerne za hitrosti, večje od 300 km/h, se črka R pred oznako za premer platišča nadomesti z napisom ZR, pnevmatika pa se označi z opisom uporabe, ki ga sestavljata simbol hitrosti Y in ustrezen indeks nosilnosti. Opis uporabe se navede v oklepaju, na primer (95Y) ; napis M+S ali M.S ali M&S pri zimskih pnevmatikah; indeks nosilnosti, kot je določeno v odstavku tega pravilnika; besedo TUBELESS, če je pnevmatika namenjena za uporabo brez notranje zračnice; besedo REINFORCED ali besedi EXTRA LOAD, če je pnevmatika ojačana; datum izdelave v obliki skupine štirih števk, od katerih prvi dve prikazujeta teden, zadnji pa leto izdelave. Vendar ta oznaka, ki se lahko namesti samo na eno bočnico, ni obvezna na nobeni pnevmatiki, ki se predloži v homologacijo, do dveh let po datumu začetka veljavnosti tega pravilnika ( 1 ); pri pnevmatikah, ki so prvič homologirane po začetku veljavnosti Dodatka 13 k spremembam 02 k Pravilniku št. 30, se oznake iz odstavka namestijo takoj za oznako za premer platišča iz odstavka ; pri rezervnih pnevmatikah besedilo TEMPORARY USE ONLY z velikimi tiskanimi črkami, visokimi vsaj 12,7 mm; ( 1 ) Do 1. januarja 2000 se lahko datum izdelave prikaže v obliki skupine treh števk, od katerih prvi dve prikazujeta teden, zadnja pa leto izdelave.

9 L 201/78 Uradni list Evropske unije pri zasilnih rezervnih pnevmatikah tipa T dodatno še napotek z velikimi tiskanimi črkami, visokimi vsaj 12,7 mm, INFLATE TO 420 kpa (60 psi) (napolniti na 420 kpa (60 psi)); spodnji simbol, če je pnevmatika s podaljšano mobilnostjo ali samonosilna, pri čemer je h vsaj 12 mm Pnevmatike morajo zagotavljati dovolj prostora za homologacijsko oznako, kot je prikazano v Prilogi II k temu pravilniku V Prilogi III k temu pravilniku je primer razporeditve oznak na pnevmatiki Oznake iz odstavka 3.1. in homologacijska oznaka, predpisana v odstavku 5.4. tega pravilnika, morajo biti nalite na pnevmatike oziroma vtisnjene vanje. Biti morajo dobro čitljive in nameščene na spodnji del pnevmatike na vsaj eni bočnici, razen napisov, navedenih v odstavku zgoraj Vendar se lahko pri pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), oznake namestijo kjer koli na bočnici pnevmatike. 4. VLOGA ZA HOMOLOGACIJO 4.1. Vlogo za homologacijo tipa pnevmatik vloži imetnik tovarniške ali blagovne znamke ali njegov pravilno pooblaščeni zastopnik. Navesti je treba: oznako velikosti pnevmatik, kot je določeno v odstavku tega pravilnika; tovarniško ali blagovno znamko; kategorijo uporabe (navadna (cestna) ali zimska pnevmatika ali za začasno uporabo); zgradbo: diagonalna (s poševnim vložkom), prepasana diagonalna, radialna, s podaljšano mobilnostjo; kategorijo hitrosti;

10 Uradni list Evropske unije L 201/ indeks nosilnosti pnevmatike; ali se pnevmatika uporablja z notranjo zračnico ali brez nje; ali je pnevmatika standardna ali ojačana ali zasilna rezervna pnevmatika tipa T ; število vložkov pnevmatik z diagonalno zgradbo; skupne mere: celotno širino preseka in zunanji premer; platišče, na katero se lahko vgradi pnevmatika; merilno platišče in preskusno platišče; preskusni tlak, kadar proizvajalec zahteva uporabo odstavka 1.3 v Prilogi VII k temu pravilniku; faktor x iz odstavka 2.20 zgoraj; za pnevmatike, ki so primerne za hitrosti, večje od 300 km/h, največjo hitrost, ki jo dovoljuje proizvajalec pnevmatik, in nosilnost, dovoljeno za takšno hitrost. Proizvajalec pnevmatik mora tudi navesti te vrednosti v tehnični literaturi za tip pnevmatike; opredelitev obrisov noge platišča, značilnih za vozni način prazne pnevmatike pri pnevmatikah s podaljšano mobilnostjo Vlogi za homologacijo je treba priložiti (v trojniku) skico ali reprezentančno fotografijo, iz katere je razviden vzorec profila tekalne plasti pnevmatike, ter skico napolnjene pnevmatike, vgrajene na merilno platišče, ki kaže mere tipa pnevmatike, predloženega za homologacijo (glej odstavka in ) Vlogi je treba priložiti tudi poročilo o preskusu, ki ga izda pooblaščena tehnična služba, ali pa en ali dva vzorca tipa pnevmatike po presoji pristojnega organa. Skice ali fotografije bočnice in tekalne plasti pnevmatike je treba dostaviti, ko se uvede proizvodnja, najpozneje eno leto po datumu izdaje homologacije Pristojni organ pred izdajo homologacije preveri obstoj ustreznih dogovorov za zagotavljanje učinkovitega nadzora skladnosti proizvodnje Kadar proizvajalec pnevmatik predloži vlogo za homologacijo serije pnevmatik, se šteje, da ni treba izvajati preskusa obremenitev/hitrost za vsak tip pnevmatike v seriji. Po presoji homologacijskega organa se lahko opravi izbira najslabšega primera.

11 L 201/80 Uradni list Evropske unije HOMOLOGACIJA 5.1. Če pnevmatika, ki je predložena v homologacijo na podlagi tega pravilnika, izpolnjuje zahteve odstavka 6 spodaj, se podeli homologacija Vsakemu odobrenemu tipu se dodeli homologacijska številka. Prvi dve števki (trenutno 02) pomenita zaporedje sprememb, ki vključujejo najnovejše tehnične spremembe tega pravilnika ob času izdaje homologacije. Ista pogodbenica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu pnevmatike, za katerega velja ta pravilnik Obvestilo o homologaciji ali razširitvi ali zavrnitvi ali preklicu homologacije ali o dokončni prekinitvi proizvodnje tipa pnevmatike po tem pravilniku se sporoči strankam Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, v obliki, ki je skladna z vzorcem v Prilogi I k temu pravilniku Kadar se homologacija dodeli za tip pnevmatike, ki je primeren za hitrosti, večje od 300 km/h (glej odstavek ), se ustrezna največja hitrost (km/h) in nosilnost (kg), ki je dovoljena za največjo hitrost, jasno navede v rubriki 10 obrazca (glej Prilogo I tega pravilnika); lahko pa se določijo tudi nosilnosti za vmesne hitrosti, višje od 300 km/h Na vsako pnevmatiko, skladno s tipom pnevmatike, homologirane po tem pravilniku, se na prostor za oznako iz odstavka 3.2 zgoraj in poleg oznak, ki jih predpisuje odstavek 3.1, na vidno mesto namesti mednarodna oznaka za homologacijo, ki vsebuje: krog, ki obkroža črko E, ki ji sledi številčna oznaka države, ki je podelila homologacijo ( 1 ); homologacijsko številko Homologacijska oznaka mora biti dobro čitljiva in neizbrisna V Prilogi II k temu pravilniku je primer razporeditve oznake za homologacijo. ( 1 ) 1 za Nemčijo, 2 za Francijo, 3 za Italijo, 4 za Nizozemsko, 5 za Švedsko, 6 za Belgijo, 7 za Madžarsko, 8 za Češko, 9 za Španijo, 10 za Jugoslavijo, 11 za Združeno kraljestvo, 12 za Avstrijo, 13 za Luksemburg, 14 za Švico, 15 (prosto), 16 za Norveško, 17 za Finsko, 18 za Dansko, 19 za Romunijo, 20 za Poljsko, 21 za Portugalsko, 22 za Rusko federacijo, 23 za Grčijo, 24 za Irsko, 25 za Hrvaško, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško, 28 za Belorusijo, 29 za Estonijo, 30 (prosto), 31 za Bosno in Hercegovino, 32 36(prosto), 37 za Turčijo, (prosto), 40 za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, 41 (prosto), 42 za Evropsko skupnost (homologacije podeljujejo države članice z uporabo svojih ECE simbolov), 43 za Japonsko, 44 (prosto), 45 za Avstralijo, 46 za Ukrajino, 47 za Južno Afriko, 48 za Novo Zelandijo, 49 za Ciper, 50 za Malto, 51 za Republiko Korejo 52 za Malezijo, 53 za Tajsko, 54 in 55 (prosto) in 56 za Črno goro. Naknadne številke se podelijo ostalim državam v kronološkem vrstnem redu glede na ratifikacijo ali pristop k Sporazumu o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki jih je mogoče vgraditi in/ali uporabljati na cestnih vozilih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov, generalni sekretar Združenih narodov pa tako dodeljene številke sporoči pogodbenicam Sporazuma.

12 Uradni list Evropske unije L 201/81 6. ZAHTEVE 6.1. Mere pnevmatik Širina preseka pnevmatike Širina preseka se izračuna po naslednji enačbi: S=S 1 + K(A A 1 ), kjer je: S je širina preseka, izražena v mm in izmerjena na merilnem platišču; S 1 je nazivna širina preseka (v mm), navedena v oznaki na bočnici pnevmatike, kot je predpisano; A je širina (izražena v mm) merilnega platišča, kot jo navede proizvajalec v opisnem listu ( 1 ); A 1 je širina (izražena v mm) teoretičnega platišča; A 1 je enak S 1, ki se pomnoži s faktorjem x, kot ga določi proizvajalec, in K je enak 0, Pri tipih pnevmatik, katerih oznaka velikosti je navedena v prvem stolpcu tabel v Prilogi V k temu pravilniku, pa je širina preseka navedena nasproti oznake pnevmatike v teh tabelah Vendar je K pri pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), enak 0, Zunanji premer pnevmatike Zunanji premer pnevmatike se izračuna po enačbi: D=d+2H kjer je: D zunanji premer, izražen v mm, d dogovorjeno število, opredeljeno v odstavku zgoraj, izraženo v mm ( 1 ), H nazivna višina preseka v mm, ki je enaka: H = 0,01 S 1 Ra, S 1 nazivna širina preseka v mm in ( 1 ) Kadar je dogovorjeno število podano v kodah, se vrednost v mm dobi z množenjem takega števila s 25,4.

13 L 201/82 Uradni list Evropske unije Ra nazivno presečno razmerje, vse, kot je navedeno v oznaki velikosti na bočnici pnevmatike v skladu z zahtevami odstavka 3.4 zgoraj Pri tipih pnevmatik, katerih oznaka velikosti je navedena v prvem stolpcu tabel v Prilogi V k temu pravilniku, pa je širina preseka navedena nasproti oznake pnevmatike v teh tabelah Vendar je pri pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), zunanji premer tisti, ki je naveden v oznaki velikosti na bočnici pnevmatike Način merjenja velikosti pnevmatike Mere pnevmatik morajo biti izmerjene po postopku, navedenem v Prilogi VI k temu pravilniku Specifikacije širine preseka pnevmatike Celotna širina pnevmatike je lahko manjša odširine preseka, določene v odstavku zgoraj Ta vrednost je lahko presežena za naslednje odstotke: pri diagonalnih pnevmatikah: 6 odstotkov, pri radialnih pnevmatikah in pnevmatikah s podaljšano mobilnostjo: 4 odstotke, poleg tega se lahko ta številka, povečana za zgornjo toleranco, preseže za 8 mm, če ima pnevmatika posebna zaščitna rebra (ali pasove), vendar je celotna širina pnevmatike pri pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), enaka nazivni širini platišča, na katero je vgrajena pnevmatika, kot jo navede proizvajalec v opisnem listu, povečani za 20 mm Specifikacije zunanjega premera pnevmatike Zunanji premer pnevmatike ne sme biti zunaj vrednosti Dmin in Dmax, izračunanih po enačbah: Dmin = d + (2H a) Dmax = d + (2H b) kjer je: pri velikostih iz Priloge V in pnevmatikah, ki so glede konfiguracije platišča za vgradnjo pnevmatike označene s simbolom A ali U (glej odstavek ), nazivna višina preseka H enaka: H = 0,5 (D d), za sklicevanja glej odstavek

14 Uradni list Evropske unije L 201/ pri drugih velikostih, ki niso naštete v Prilogi V, sta H in d opredeljena v odstavku , koeficienta a in b sta: koeficient a = 0,97, koeficient b za navadne (cestne) pnevmatike radialne, s podaljšano mobilnostjnalne digonalne in prepasane diago 1,04 1, pri zimskih pnevmatikah je lahko celotni premer (Dmax), določen v skladu z zgornjim, večji za 1 odstotek Preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost Na pnevmatiki se izvede preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost po postopku, opisanem v Prilogi VII k temu pravilniku Kadar je vloga dana za pnevmatike, ki so označene s črkovno kodo ZR v oznaki velikosti in so primerne za hitrosti nad 300 km/h (glej odstavek ), se zgornji preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost izvede na eni pnevmatiki pod pogoji obremenitve in hitrosti, označenimi na pnevmatiki (glej odstavek ). Drugi preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost se mora izvesti na drugem vzorcu istega tipa pnevmatike pod pogoji obremenitve in hitrosti, ki jih proizvajalec določa kot največje (glej odstavek tega pravilnika). Drugi preskus se lahko izvede na istem vzorcu pnevmatike, če soglaša proizvajalec Kadar je vloga dana za homologacijo sistema s podaljšano mobilnostjo, se zgornji preskus obremenitev/hitrost izvede na eni pnevmatiki, napolnjeni, kot je navedeno v odstavku 1.2 Priloge VII, pod pogoji obremenitve in hitrosti, označenimi na pnevmatiki (glej odstavek ). Drugi preskus zmogljivosti obremenitev/hitrost se mora izvesti na drugem vzorcu istega tipa, kot je navedeno v odstavku 3 Priloge VII. Drugi preskus se lahko izvede na istem vzorcu, če soglaša proizvajalec Šteje se, da je pnevmatika, ki po preskusu obremenitev/hitrost ne kaže ločevanja tekalne plasti, vložka, korda, trganja ali loma korda, uspešno prestala preskus Vendar se za pnevmatiko, označeno s simbolom hitrosti Y, ki kaže po opravljenem ustreznem preskusu na tekalni plasti površinske mehurje, ki so jih povzročili posebna oprema in pogoji preskušanja, šteje, da je prestala preskus Če pnevmatika s sistemom podaljšane mobilnosti po opravljenem preskusu, opredeljenem v odstavku 3 Priloge VII, ne kaže spremembe v višini upognjenega preseka v primerjavi z višino upognjenega preseka na začetku preskusa za več kot 20 odstotkov in zadrži tekalno plast, pritrjeno na obe bočnici, se šteje, da je prestala preskus.

15 L 201/84 Uradni list Evropske unije Zunanji premer pnevmatike, izmerjen šest ur po preskusu vzdržljivosti obremenitev/hitrost, ne sme odstopati za več kot ± 3,5 odstotka od zunanjega premera, izmerjenega pred preskusom Indikatorji obrabe Pnevmatika mora imeti najmanj šest prečnih vrst z indikatorji obrabe, približno enakomerno razporejenih in nameščenih v vodilnih kanalih tekalne plasti. Indikatorji obrabe morajo biti takšni, da jih ni mogoče zamenjati za gumijaste grebene med rebri ali bloki tekalne plasti Če pa imajo pnevmatike mere, ki so primerne za vgradnjo na platišča z nazivnim premerom 12 ali manj, so sprejemljive štiri vrste indikatorjev obrabe Indikatorji obrabe morajo s točnostjo + 0,60/ 0,00 mm prikazati stopnjo obrabe, ko kanali niso globoki več kot 1,6 mm; Višina indikatorjev obrabe se določi z merjenjem razlike med globino, izmerjeno s površine tekalne plasti do vrha indikatorjev obrabe in dnom kanalov, tik ob nagibu ob vznožju indikatorjev obrabe. 7. SPREMEMBE TIPA PNEVMATIK IN RAZŠIRITEV HOMOLOGACIJE 7.1. Vsaka sprememba tipa pnevmatike se sporoči upravnemu organu, ki je homologiral tip pnevmatike. Upravni organ lahko potem: upošteva, da opravljene spremembe po vsej verjetnosti ne bodo imele opaznega neugodnega učinka in da pnevmatika v vsakem primeru izpolnjuje vse zahteve, ali zahteva od tehnične službe, odgovorne za izvajanje preskusov, dodatno poročilo o preskusu Pri spremembi tekalne plasti pnevmatike se šteje, da ni potrebna ponovitev preskusov, predpisanih v odstavku 6 tega pravilnika Potrditev ali zavrnitev homologacije z navedbo sprememb je treba sporočiti po postopku, določenem v odstavku 5.3, strankam Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik Pristojni organ, ki izda razširitev homologacije, določi serijsko številko za takšno razširitev in obvesti o tem druge stranke Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, s sporočilom na obrazcu, ki je skladen z vzorcem v Prilogi I k temu pravilniku. 8. SKLADNOST PROIZVODNJE Zagotovljena mora biti skladnost proizvodnih postopkov s postopki, navedenimi v Sporazumu, Dodatek 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ob naslednjih zahtevah: 8.1. pnevmatike, homologirane po tem pravilniku, se morajo izdelovati tako, da so skladne s homologiranim tipom z izpolnjevanjem zahtev iz odstavka 6 zgoraj;

16 Uradni list Evropske unije L 201/ organ, ki je podelil homologacijo, lahko kadar koli preveri metode nadzora skladnosti, ki se uporabljajo v vsakem proizvodnem obratu. Za vsak proizvodni obrat je normalna pogostost teh preverjanj najmanj vsaki dve leti. 9. KAZNI ZA NESKLADNOST PROIZVODNJE 9.1. Homologacija, izdana za tip pnevmatike na podlagi tega pravilnika, se lahko prekliče, če niso izpolnjene zahteve, določene v odstavku 8.1. zgoraj, ali če pnevmatike, vzete iz serije, ne prestanejo preskusa, predpisanega v navedenem odstavku Če pogodbenica Sporazuma, ki uporablja ta pravilnik, prekliče homologacijo, ki jo je pred tem podelila, mora o tem takoj obvestiti druge stranke Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, s sporočilom na obrazcu, skladnem z vzorcem iz Priloge I k tem pravilniku. 10. DOKONČNA PREKINITEV PROIZVODNJE Če imetnik homologacije popolnoma preneha proizvajati tip pnevmatike, homologiran v skladu s tem pravilnikom, o tem obvesti organ, ki je dodelil homologacijo. Po prejemu ustreznega obvestila navedeni organ o tem obvesti druge stranke Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, s sporočilom na obrazcu, ki je skladen z vzorcem v Prilogi I k temu pravilniku. 11. PREHODNE DOLOČBE Pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, ne smejo zavrniti podaljšanja odobritve na predhodne spremembe ali predhodni dodatek k spremembam tega pravilnika Nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, ne sme zavrniti pnevmatike, homologirane po spremembah 01 tega pravilnika Indikatorji obrabe Od začetka veljavnosti Dodatka 4 k spremembam 02 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, ne smejo več izdajati homologacij na podlagi Dodatka 3 k spremembam 02 za zahtevke po odstavku Vse nove pnevmatike, izdelane od 1. oktobra 1995, so v skladu z zahtevami odstavka , kot je bil spremenjen z Dodatkom 4 k spremembam IMENA IN NAOVI TEHNIČNIH UŽB, PRISTOJNIH ZA IZVEDBO HOMOLOGACIJSKIH PRESKUSOV, TER UPRAVNIH ORGANOV Stranke Sporazuma iz leta 1958, ki uporabljajo ta pravilnik, morajo sporočiti sekretariatu Združenih narodov imena in naslove tehničnih služb, ki so pristojne za izvedbo preskusov za homologiranje, in upravnih organov, ki podeljujejo homologacije in katerim je treba poslati sporočila o podelitvi, razširitvi, zavrnitvi ali preklicu homologacije ali dokončni prekinitvi proizvodnje, izdana v drugih državah.

17 L 201/86 Uradni list Evropske unije Stranke Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik, lahko imenujejo laboratorije proizvajalcev pnevmatik kot odobrene preskusne laboratorije Kadar stranka Sporazuma uporablja odstavek 12.2 zgoraj, jo lahko, če tako želi, na preskusih zastopa ena ali več oseb po njeni izbiri. Pojasnjevalna risba (glej odstavek 2 tega pravilnika)

18 Uradni list Evropske unije L 201/87 PRILOGA I SPOROČILO (največji format: A4 ( mm))

19 L 201/88 Uradni list Evropske unije PRILOGA II Primer razporeditve oznake za homologacijo a = 12 mm min. Zgornja homologacijska oznaka, nameščena na pnevmatiko, pomeni, da je bil zadevni tip pnevmatike homologiran na Nizozemskem (E4) pod številko homologacije Opomba: Prvi dve števki homologacijske številke pomenita, da je bila homologacija dodeljena v skladu z zahtevami tega pravilnika, kot je bil spremenjen s spremembami 02. Homologacijska številka mora biti nameščena tik ob krogu in nad ali pod črko E, ali levo ali desno od te črke. Števke v homologacijski številki morajo biti na isti strani simbola E in obrnjene v isto smer. Izogibati se je treba uporabi rimskih številk v homologacijski številki, da ne pride do zamenjave z drugimi simboli.

20 Uradni list Evropske unije L 201/89 PRILOGA III Razporeditev oznak pnevmatik 1. Primer oznak, ki jih mora imeti tip pnevmatik, danih v promet po začetku veljavnosti tega pravilnika b = 6 mm (min.) c = 4 mm (min.) Te oznake opredeljujejo pnevmatiko: (a) z nazivno širino preseka 185, (b) z nazivnim presečnim razmerjem 70, (c) z radialno zgradbo (R), (d) z nazivnim premerom platišča z oznako 14, (e) z nosilnostjo 580 kg, ki ustreza indeksu nosilnosti 89 v Prilogi IV k temu pravilniku (f) s kategorijo hitrosti T (največja hitrost 190 km/h), (g) za rabo brez notranje zračnice ( TUBELESS ), (h) zimskega tipa (M + S), (i) ki je izdelana v petindvajsetem tednu leta V posebnem primeru pnevmatik s konfiguracijo platišča za vgradnjo pnevmatike A ali U je oznaka v obliki naslednjega primera: R 400A ali R 400U, kjer je: 185 nazivna širina preseka v mm, 560 je zunanji premer, izražen v mm, R je navedba zgradbe pnevmatike (glej odstavek tega pravilnika), 400 je nazivni premer platišča, izražen v mm, A ali U je konfiguracija platišča za vgradnjo pnevmatike. Oznaka indeksa nosilnosti, kategorije hitrosti, datuma izdelave in druge oznake so podane kot v primeru 1 zgoraj. 3. Namestitev in vrstni red oznak, ki tvorijo oznako pnevmatike, mora biti naslednji: (a) oznaka velikosti, kot je opredeljena v odstavku 2.17 tega pravilnika, se razvrsti, kot je prikazano v zgornjih primerih: 185/70 R 14 in R 400A ali R 400U; (b) opis uporabe, ki vključuje indeks nosilnosti in simbol hitrosti, se namesti takoj za oznako velikosti pnevmatike, kot je določeno v odstavku 2.17 tega pravilnika, (c) simboli TUBELESS, REINFORCED in M + S so lahko odmaknjeni od oznake velikosti.

21 L 201/90 Uradni list Evropske unije PRILOGA IV Indeksi nosilnosti Li = indeks nosilnosti kg = ustrezna masa vozila, ki se prenaša Li kg Li kg Li kg Li kg , , , , , , , , , , ,

22 Uradni list Evropske unije L 201/91 PRILOGA V Označevanje velikosti in mer pnevmatik Tabela I Pnevmatike z diagonalno zgradbo (evropske pnevmatike) Velikost Širina merilnega platišča v colah Celotni premer ( 1 ) mm Širina preseka pnevmatike ( 1 ) mm Nazivni premer platišča d mm Superbalonska serija Nizkopresečna serija L Super nizkopresečna serija ( 2 ) / / /

23 L 201/92 Uradni list Evropske unije Velikost Širina merilnega platišča v colah Celotni premer ( 1 ) mm Širina preseka pnevmatike ( 1 ) mm Nazivni premer platišča d mm / / / / / Ultra nizkopresečna serija ( 1 ) Toleranca: glej odstavka in ( 2 ) Sprejemljive so naslednje oznake velikosti: /7,35-14 ali ali 7,35-14 ali 7,35-14/ Tabela II Milimetrična serija radialne (evropske pnevmatike) Velikost Širina merilnega platišča v colah Celotni premer ( 1 ) mm Širina preseka pnevmatike ( 1 ) mm Nazivni premer platišča d mm 125 R R R R R R R R R R R R R R R R R R

24 Uradni list Evropske unije L 201/93 Velikost Širina merilnega platišča v colah Celotni premer ( 1 ) mm Širina preseka pnevmatike ( 1 ) mm Nazivni premer platišča d mm 175 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ( 1 ) Toleranca: glej odstavka in Tabela III Serija 45 radialna na metričnih platiščih TR 5 Velikost Širina merilnega platišča Celotni premer Širina preseka pnevmatike 280/45 R

25 L 201/94 Uradni list Evropske unije PRILOGA VI Način merjenja pnevmatik 1.1. Pnevmatika se namesti na merilno platišče, ki ga določi proizvajalec v skladu z odstavkom tega pravilnika, tlak pa napolni na 3 do 3,5 barov Tlak v pnevmatiki se naravna tako: pri standardnih prepasanih diagonalnih pnevmatikah: na 1,7 bara, pri diagonalnih pnevmatikah: na: Tlak (v barih) Število vložkov Kategorija hitrosti L, M, N P, Q, R, S T, U, H, V 4 1,7 2,0 6 2,1 2,4 2,6 8 2,5 2,8 3, pri standardnih radialnih pnevmatikah: na 1,8 bara, pri ojačanih pnevmatikah: na 2,3 bara, pri zasilnih rezervnih pnevmatikah tipa T: na 4,2 bara. 2. Pnevmatika, nameščena na platišče, se mora prilagajati na temperaturo prostora najmanj 24 ur, razen če ni drugače predpisano v odstavku tega pravilnika. 3. Tlak se znova naravna na vrednost, določeno v odstavku 1.2 zgoraj. 4. Celotna širina se meri s šestilom na šestih enako oddaljenih točkah, pri čemer se upošteva debelina zaščitnih reber ali obročev. Največja tako dobljena meritev se šteje za celotno širino. 5. Zunanji premer se določi tako, da se izmeri največji obseg in dobljeno število deli s π (3.1416).

26 Uradni list Evropske unije L 201/95 PRILOGA VII Postopek preskusov zmogljivosti obremenitev/hitrost 1. PRIPRAVA PNEVMATIKE 1.1. Nova pnevmatika se namesti na preskusno platišče, ki ga določi proizvajalec v skladu z odstavkom tega pravilnika Napolni se na ustrezen tlak, ki je naveden (v barih) v spodnji tabeli. Kategorija hitrosti Pri zasilnih rezervnih pnevmatikah tipa T: na 4,2 bara. Diagonalne pnevmatike Število vložkov Radialne/pnevmatike s podaljšano mobilnostjo Prepasane diagonalne pnevmatike Standardne Ojačane Standardne L, M, N 2,3 2,7 3,0 2,4 2,8 P, Q, R, S 2,6 3,0 3,3 2,6 3,0 2,6 T, U, H 2,8 3,2 3,5 2,8 3,2 2,8 V 3,0 3,4 3,7 3,0 3,4 W 3,2 3,6 Y 3,2 ( 1 ) 3,6 ( 1 ) Vrednost 3.2 za kategorijo hitrosti pnevmatik Y je bila nenamerno izpuščena iz Dodatka 5 k spremembam 02, ki so začele veljati 8. januarja 1995, in se lahko šteje kot Popravek k temu dodatku in kot veljavna od istega datuma Proizvajalec lahko ob navedbi razlogov zahteva, da se za preskus uporabi tlak, ki se razlikuje od navedenega v odstavku 1.2 zgoraj. V tem primeru se pnevmatika napolni do tega tlaka Enota pnevmatike in platišča se pusti na sobni temperaturi preskuševalnice najmanj 3 ure Tlak v pnevmatiki se znova nastavi na vrednost, določeno v odstavku 1.2 ali 1.3 zgoraj. 2. IZVAJANJE PRESKUSA 2.1. Enota pnevmatike in platišča se namesti na preskusno os in pritisne ob zunanjo stran gladke površine kolesa s premerom 1,70 m ± 1 % ali 2,0 m ± 1 % Preskusna os se obremeni s silo, ki je enaka 80 %: največje obremenitve, izenačene z indeksom nosilnosti za pnevmatike s simboli hitrosti od L do vključno H; največje obremenitve, povezane z največjo hitrostjo 240 km/h za pnevmatike s simbolom hitrosti V (glej odstavek tega pravilnika); največje obremenitve, povezane z največjo hitrostjo 270 km/h za pnevmatike s simbolom hitrosti W (glej odstavek tega pravilnika); največje obremenitve, povezane z največjo hitrostjo 300 km/h za pnevmatike s simbolom hitrosti Y (glej odstavek tega pravilnika) Med preskusom se tlak v pnevmatikah ne sme popravljati, preskusna obremenitev pa mora ostati nespremenjena Med preskusom mora biti temperatura v preskuševalnici med 20 C in 30 C ali več, če se s tem strinja proizvajalec Preskus se opravlja brez prekinitev skladno z naslednjimi podatki: čas, ki je potreben, da se od nič doseže začetno preskusno hitrost: 10 minut;

27 L 201/96 Uradni list Evropske unije začetna preskusna hitrost: predpisana največja hitrost za tip pnevmatike (glej odstavek tega pravilnika), ki je manjša za 40 km/h pri gladkem kolesu s premerom 1,70 m ± 1 % ali za manj kot 30 km/h pri gladkem kolesu s premerom 2 m ± 1 %; stopnje povečevanja hitrosti: 10 km/h; trajanje preskusa na vsaki hitrostni stopnji, razen zadnje: 10 minut; trajanje preskusa na zadnji hitrostni stopnji: 20 minut; največja preskusna hitrost: predpisana največja hitrost za tip pnevmatike, ki je manjša za 10 km/h pri gladkem kolesu s premerom 1,7 m ± 1 % ali enaka predpisani največji hitrosti pri gladkem kolesu s premerom 2 m ± 1 %; vendar je za pnevmatike, ki so primerne za hitrosti, večje od 300 km/h (simbol hitrosti Y ), trajanje preskusa 20 minut na začetni stopnji preskusa in 10 minut na zadnji hitrostni stopnji Postopek drugega preskusa (glej odstavek ) za oceno zmogljivosti pnevmatike, primerne za hitrosti, večje od 300 km/h je naslednji: preskusna os se obremeni s silo, ki je enaka 80 % največje obremenitve, povezane z največjo hitrostjo, ki jo določi proizvajalec pnevmatike (glej odstavek tega pravilnika) Preskus naj poteka brez prekinitev v skladu z naslednjim: minut za pospešitev od nič do največje hitrosti, ki jo določi proizvajalec pnevmatike (glej odstavek tega pravilnika); pet minut pri največji preskusni hitrosti. 3. POSTOPEK ZA OCENO VOZNEGA NAČINA PRAZNE PNEVMATIKE PRI PNEVMATIKAH S PODALJŠANO MOBILNOSTJO 3.1. Nova pnevmatika se namesti na preskusno platišče, ki ga določi proizvajalec v skladu z odstavkoma in tega pravilnika Postopek se opravi, kot je podrobno opisano v odstavkih od 1.2 do 1.5 zgoraj na sobni temperaturi preskuševalnice 38 C ± 3 C v zvezi z enoto pnevmatike in platišča, kot je navedeno v odstavku Ventil se odvije in počaka, da se pnevmatika popolnoma izprazni Enota pnevmatike in platišča se namesti na preskusno os in pritisne ob zunanjo površino gladkega kolesa s premerom 1,70 m ± 1 % ali 2,00 m ± 1 % Preskusna os se obremeni s silo, ki je enaka 65 % največje obremenitve, ki ustreza indeksu nosilnosti pnevmatike 3.6. Na začetku preskusa se izmeri višina upognjenega preseka (Z1) Med preskusom je treba vzdrževati temperaturo preskusnega prostora na 38 C ± 3 C Preskus se opravlja brez prekinitev skladno z naslednjimi podatki: čas, ki je potreben, da se od nič doseže stalno preskusno hitrost: 5 minut, preskusna hitrost: 80 km/h, trajanje preskusa pri preskusni hitrosti: 60 minut Na koncu preskusa se izmeri višina upognjenega preseka (Z2) Izračuna se sprememba odstotka višine upognjenega preseka v primerjavi z višino upognjenega preseka na začetku preskusa ((Z1 Z2)/Z1) ENAKOVREDNI PRESKUSNI POSTOPKI Pri uporabi drugačnega preskusnega postopka, kot je opisan v točki 2 in/ali 3 zgoraj, je treba dokazati njeno enakovrednost.

Pravilnik št. 58 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ ECE) – Enotni predpisi za homologacijo:

Pravilnik št. 58 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ ECE) – Enotni predpisi za homologacijo: 20.2.2019 L 49/1 II (Nezakonodajni akti) AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI Samo izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status

Prikaži več

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) Stran 1 A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

katalog PONATIS.indd

katalog PONATIS.indd UVOD Pred vami je katalog plaščev za poljedelska in industrijska vozila, ene izmed skupin izdelkov, ki jih izdelujemo v tovarni SAVA VELO z 80-letno tradicijo v proizvodnji pnevmatik. Priznana kakovost,

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRILOGA II MERE IN MASE VOZIL V CESTNEM PROMETU 1. Ta priloga v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih

PRILOGA II MERE IN MASE VOZIL V CESTNEM PROMETU 1. Ta priloga v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih PRILOGA II MERE IN MASE VOZIL V CESTNEM PROMETU 1. Ta priloga v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Zanussi ZRT18100WA Razred hladilne naprave Hladilnik-zamrzovalnik

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Napotki za izbiro gibljivih verig Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:

Napotki za izbiro gibljivih verig  Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax: Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije

Prikaži več

Novi SEAT Tarraco.

Novi SEAT Tarraco. Novi SEAT Tarraco. Tehnični podatki. 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) 2.0 EcoTSI 190 KM (140 kw) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop 2.0 TDI 150 KM (110 kw) 2.0 TDI 190 KM (140 kw) CR DSG-7 4Drive Start/Stop Motor CR

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

CT_JumpyVU_0417.indd

CT_JumpyVU_0417.indd CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI April 2017 IZVEDENKE BlueHDi 95 BVM BlueHDi 95 S&S ETG6 BlueHDi 115 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 150 S&S BVM6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Recenzija: prof.dr. Rajko Bernik Prevod in priredba: Renata Fras Peterlin Picture source: Syngenta 1 začetek Preverjanje delovanja pršilnika Merjenje traktorske hitrosti Merjenje pretoka Pri umerjanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne julija o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 3/ 2014, Delegirane ure

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne julija o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 3/ 2014, Delegirane ure 15.10.2016 L 279/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1824 z dne 14. julija 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 3/2014, Delegirane uredbe (EU) št. 44/2014 in Delegirane

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

R4238MPCPR

R4238MPCPR IZJAVA O LASTNOSTIH G4222JPCPR 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda. CLASSIC 037, CLASSIC 040-V, UNIFIT 037, TI 416, TI 140W, TM 100, TI 116, NATUROLL 037, TI 137U, ECOBLANKET, ECOBLANKET 037,

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

untitled

untitled BREMENSKE JEKLENE VRVI kakovostnega razreda 5, izdelani po EN 131 v izvedbi z 1, 2, 3 ali stremeni NAVODILO ZA UPORABO Ta navodila naj pazljivo preberejo vsi uporabniki. Olajšala vam bodo delo s stroji

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več