L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2019/2020 ENOTA: MLINČEK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2019/2020 ENOTA: MLINČEK"

Transkripcija

1 L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2019/2020 ENOTA: MLINČEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice 2 3,5 DRAGICA REPANŠEK SAŠA STARIČ Ga. Tanja Mrkun 3 4 MAJA CERAR JERETINA PETRA MIKLAVC Ga. Anja Hrovat Predstavnik Sveta staršev 4 6 DAMJANA RODE GAŠPER CETNIK Ga. Irena Senožetnik

2 PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: VIZIJA VRTCA DOMŽALE:

3 PRIORITETNE NALOGE ENOTE: 1. VREDNOTE 8. EKOLOGIJA - Kodeks etičnega ravnanja. - ločevanje odpadkov, - Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let. - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov - Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, UMETNOST - Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti. - Glasbene ustvarjalnice. - Glasbeni kotički. 3. PRIKRITI KURIKULUM - Kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu. - IGRA, kot pomemben del učenja in dela v vrtcu. - Krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja. 4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE - Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. - Funkcionalni igralni kotički 5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 6. ZDRAVJE - aktivnosti na prostem - sodelovanje z ZD Domžale - pestra in zdrava prehrana 7. DELOVNA VZGOJA

4 - skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče) - delovna akcija (marec 2020) SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI, ki povezujejo vse oddelke naše enote: MALI SONČEK BRALNICE POD KROŠNJAMI LENKA SE ŠETA, METLA POMETA EKOLOŠKI KOTIČEK MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO RPIJATELJI BRALNI PALČEK BIBA PLEŠE IGRE IN IDEJE BREZ MEJE GIBALNA ABECEDA V SVETU PRAVLJIC IGRE NA SNEGU PUSTNO RAJANJE DELOVNA AKCIJA TEDEN OTROKA GLEDALIŠKI ABONMA SKRB ZA ZDRAVJE 20. LETNICA ENOTE RAZSTAVA OB 20. LETNICI ENOTE KOSTANJČKOV PIKNIK SKUPAJ V GORE ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE BOŽIČEK IGRICA OB NOVEM LETU RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE PGD RADOMLJE ČEBELAR FOTOGRAF KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radomlje POLICIJA DOMŽALE ENOTA KEKEC

5 HUMANITARNE AKCIJE KNJIŽNICA DOMŽALE ZD DOMŽALE STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu: Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI CILJI Spoznavanje kulturne dediščine. Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki. Spoznavanje pregovorov in rekov. Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega jezika. Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC CILJI Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti. Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

6 PROJEKTI Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna skupina MALI SONČEK D. Repanšek, S. Starič LENKA SE ŠETA, METLA POMETA BRALNICE POD KROŠNJAMI MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO PRIJATELJI EKOLOŠKI KOTIČEK NA SONČNI STRANI ALP D. Repanšek, S. Starič D. Repanšek, S. Starič D. Repanšek, S. Starič D. Repanšek, S. Starič Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 2 6 September September September September September Oktober 2019 maj 2020 MALI RAZISKOVALEC D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 September 2019 MIŠKIN DNEVNIK D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 September 2019 NA SONČNI STRANI 3 4 Oktober 2019 ALP maj 2020 NAREDI SAM 3 4 Oktober 2019 maj 2020 Razvijanje veselja do športa; seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi. Seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature. Možnost razvijanja sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Otrok se nauči pravilno ločevati odpadke, zbiranje zamaškov in ekološko osveščanje. Spoznavanje šeg in navad, slovenskega ljudskega izročila, naravne in kulturne dediščine. Spodbujanje narodne zavesti. Odkrivanje in spoznavanje lastnosti različnih tekočin, različnih snovi ter zmesi. Odkrivanje in spoznavanje kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. Povezovanje družine in vrtca. Ob rojstnem dnevu predstavimo družino v Miškin dnevnik. Spoznavanje šeg in navad, slovenskega ljudskega izročila, naravne in kulturne dediščine. Spodbujanje narodne zavesti. Izdelovanje igrač, družabnih iger, okrasnih predmetov ter glasbil iz naravnih in odpadnih materialov. Spoznavanje pomena in možnosti ponovne in večkratne uporabe materialov, predmetov.

7 KAKO SMO SI RAZLIČNI 3 4 Oktober 2019 maj 2020 V DEŽELI ČRK 4 6 September 2019 Spoznavanje različnosti, oseb s posebnimi potrebami ter njihovimi potrebami, potrebnimi prilagoditvami. Pridobivanje čuta za različnost. Otrok spoznava simbole pisnega jezika. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: (rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke..) Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Število otrok BIBA PLEŠE M. Cerar Vsak drugi petek IGRE IN IDEJE BREZ D. Rode Vsak petek MEJE GIBALNA ABECEDA G. Cestnik Vsak drugi petek V SVETU PRAVLJIC P. Miklavc Vsak drugi petek MALA BIBA PLEŠE S. Starič Vsak drugi petek 2 3,5 19 Realizacija MURNČKI D. Repanšek ,5 19 DELOVNA AKCIJA Damjana in Gašper 1x tedensko TEDEN OTROKA Damjana in Gašper IGRE NA SNEGU D. Repanšek, S. Starič Zima ROLANJE September 2019 Letnik 2013, SPRETNOSTI VOŽNJE S September 2019 Letnik 2013, KOLESOM DAN S SKIROJEM September 2019 Letnik 2015, 2016 PUSTNO RAJANJE D. Repanšek, S. Starič

8 DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma ) Dejavnost Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija JESENOVANJE Loka Turist Kmetija pri Šoštarju - Jesen 2019 Davča PLAVALNI TEČAJ AZIMUT Atlantis Ljubljana Pomlad 2020 ANGLEŠČINA Navitas Vrtec Mlinček September 2019 OTROŠKI GLEDALIŠKI Kulturni dom Franca Kulturni dom Franca September ABONMA Bernika Bernika ABONMA MLINČEK IN Mlinček September KEKEC SKRB ZA ZDRAVJE ZD Domžale Mlinček V šolskem letu. 20 OBISK ZOBNE ASISTENTKE ZD Domžale Mlinček Jesen 2019 in pomlad IZLETI SAMO ZA OTROKE Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija IZLETI V OKOLICO VRTCA September ,5 D. Repanšek Hoja v naravi ter doživljanje ugodja v gibanju. IZLET NA ŠKRJANČEVO Zima ,5 D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček DO PAPIRNICE IZLET NA HOMŠKI HRIB Pomlad ,5 D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček IZLET DO BAJERJA ČRNELO Jesen ,5 D. Repanšek Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni raznolikosti GRAD ČRNELO September M. Cerar Jeretina Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni raznolikosti (izleti za Mali sonček). IZLET DO ENOTE GAJ Jesen M. Cerar Jeretina Bivanje v naravi. VRBIČEV HRIB Zima M. Cerar Jeretina Izvajanje iger na snegu. BAJER ČRNELO Pomlad M. Cerar Jeretina Izlet za Mali sonček. DALJŠI IZLET OB Pomlad M. Cerar Jeretina Izlet za Mali sonček KAMNIŠKI BISTRICI PRESERJE - GAJ Jesen Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, razvijanje gibalnih sposobnosti. Realizirano,

9 HOMŠKI HRIB Jesen Izlet za MALI SONČEK. Otrok razvija prostorske predstave kako izgleda naš kraj s ptičje perspektive. KOLIČEVO FITNES IGRIŠČE Jesen Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, razvijanje gibalnih sposobnosti. MINICITY Otroci se s pomočjo realističnih rekvizitov skozi igro vlog učijo poklicev in seznanjajo z drugimi dejavnostmi sveta odraslih. ZIMSKI IZLET OB KAMNIŠKI BISTRICI Zima Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, razvijanje gibalnih sposobnosti. VERBIČEV HRIB Zima Izlet za MALI SONČEK: Igre na snegu in športno gibalne dejavnosti. GRAD ČRNELO Pomlad Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, razvijanje gibalnih sposobnosti. Hranjenje rib. PUSTOLOVSKI PARK GEOSS Pomlad Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. ARBORETUM Pomlad Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, OB KAMNIŠKI BISTRICI September 2019 razvijanje gibalnih sposobnosti. 4 6 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, opazovanje gozda. SODELOVANJE S STARŠI Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE.. ŠPORTNI DAN VRTCA Mlinčkovi 2 6 DOMŽALE (teden športa ) 20. LETNICA VRTCA - razstava Mlinčkovi 2 6 KOSTANJČKOV PIKNIK Mlinčkovi 2 6 SKUPAJ V GORE April 2020 Vrtec Domžale 2 6 BABICE IN DEDKI NA OBISKU Januar 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 ZAKLJUČEK Maj 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 POZDRAV POMLADI Marec 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 3,5

10 PRAZNIČNA USTVARJALNICA December 2019 M. Cerar Jeretina 3 4 DRUŽENJE S STARIMI STARŠI Januar 2020 M. Cerar Jeretina 3 4 ZAKLJUČNO SREČANJE Pomlad 2020 M. Cerar Jeretina 3 4 Z BABICAMI IN DEDKI Oktober NAOKOLI POZDRAV POMLADI (NASTOP Marec ZA STARŠE) ZAKLJUČEK V VRTCU Junij PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE POGOVORNA URA Vsaka 2. sreda v mesecu 1. RODITELJSKI SESTANEK D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 2. RODITELJSKI SESTANEK Januar 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 3,5 1. RODITELJSKI SESTANEK September 2019 M. Cerar Jeretina RODITELJSKI SESTANEK Januar 2020 M. Cerar Jeretina 3 4 POGOVORNA URA Vsaka 1. sreda v mesecu M. Cerar Jeretina 3 4 RODITELJSKI SESTANEK POGOVORNA URA RODITELJSKI SESTANEK ZA NOVINCE PREDAVANJE Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati September 2019 in januar Realizirano, Vsak prvi ponedeljek v 4 6 mesecu Junij 2020 Mija Jerman, vzgojiteljice 2 6 V šolskem letu Radovan Radetić 2 6

11 KULTURNE PRIREDITVE (Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu ) Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija Predstava VZGOJITELJEV ZA OTROKE Oktober Strokovni delavci enote Mlinček 60 D. Repanšek, S. Starič BOŽIČEK December Marko Hrovat 60 D. Repanšek, S. Starič IGRICA OB NOVEM LETU December Gledališka skupin vzgojiteljic vrtca Domžale 60 D. Repanšek, S. Starič GLASBENIKI NA OBISKU Februar Člani različnih ansamblov 60 D. Repanšek, S. Starič RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Februar Strokovni delavci enote Mlinček 60 D. Repanšek, S. Starič V šolskem letu 2 6 Upokojenski pevski zbor 60 D. Repanšek, S. Starič PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC Februar Strokovna delavka vrtca Domžale 60 D. Repanšek, S. Starič OGLED GRADU ZAPRICE Februar Izvajalec pedagoškega programa na gradu Zaprice ZAČARAJMO SLIKANICO Januar Pisateljica Nina Mav Hrovat in ilustrator Ivan Mitrovski 21 20

12 SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci..) Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija PGD RADOMLJE Oktober 2019 D. Rode, 4 6 ČEBELAR November 2019 D. Rode, 4 6 DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radomlje KNJIŽNICA DOMŽALE September 2019 V šolskem letu D. Rode, 4 6 D. Rode, 4 6 POLICIJA DOMŽALE Maj 2020 D. Rode, 4 6 FOTOGRAF Marec 2020 D. Rode, 4 6 ENOTA KEKEC September 2019 KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE September 2019 HUMANITARNE AKCIJE September 2019 D. Rode, 4 6 D. Rode, 4 6 D. Rode, 4 6 Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga opravlja. Izvedba sektorske vaje. Spoznavanje poklica, dejavnosti in življenja čebel, vzpodbujanje k uživanju medenega zajtrka. Medgeneracijsko sodelovanje. Sodelovanje pri Pravljičnem palčku. Izposoja knjig ter spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost. Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in opreme. Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa. Mlinčkovi in Kekčevi otroci smo prijatelji, medsebojno dopisovanje, risanje risbic prijateljem, obisk prijateljev v Kekcu. Sodelovanje z lokalno skupnostjo. Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje socialnega čuta. (Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Podarimo šolske potrebščine) Skrb za lastno zdravje in medgeneracijsko povezovanje. ŠOLA ZA ZDRAVJE September 2019 D. Rode, 4 6 OŠ RADOMLJE - knjižnica Februar 2020 D. Rode, 4 6 Ogled knjižnice in spoznavanje poklica. OBISK 1. RAZREDA Marec 2020 D. Rode, 4 6 Seznaniti otroke z delom v šoli.

13 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV: (Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) Organizator izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice Datum Št. ur Ravnateljica Jana Julijana Pirman VZGOJNI ZBOR D. Repanšek, S. Starič Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI D. Repanšek, S. Starič Vrtec Domžale HACCP D. Repanšek, S. Starič Borštnar & Co. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM D. Repanšek, S. Starič Datainfo GDPR D. Repanšek, S. Starič Radovan Radetič KAKO RAZUMETI VEDENJE OTROKA IN SE NANJ USTREZNO PRIPRAVITI D. Repanšek, S. Starič Fani Kunavar MATEMATIKA KOT IGRA 3 G. Cestnik Barbara Mirkac PRAKTIČNA UPORABNA GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z OTROKI D. Repanšek, S. Starič Oktober 2019 Junij Oktober 2019 Mira Vrankar PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE DEJAVNOSTI Januar 2020

14 VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore ) Naslov delavnice, prispevka Izvajalka/ec Datum izvedbe Realizacija

15 DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) VZGOJITELJICA: Dragica Repanšek - urejanje oglasne deske pred igralnico, - vodenje obogatitvene dejavnosti murnčki, - skrb za kotičke, - urejanje igralnice, - urejanje fotografij, - delo na računalniku, - urejanje garderobe, - urejanje igrišča, - urejanje naravoslovnega kotička. VZGOJITELJICA: Maja Cerar Jeretina - urejanje oglasne deske pred igralnico, - vodenje obogatitvene dejavnosti biba pleše, - skrb za glasbeni kotiček, - skrb za lutkovni kotiček, - urejanje igralnice, - urejanje fotografij, - urejanje igrišča VZGOJITELJICA: Damjana Rode - vodenje enote, - oglasna deska za oddelek, v pisarni, - skrb za računalnik in prenosni računalnik, - vodenje evidenc, - urejanje igralnice, garderobe in pisarne, - razkuževanje, - urejanje fotografij - urejanje projekcije za tv garderoba - priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja - skrb za urejenost omar, garderobe, vrtca - vodenje obogatitvene dejavnosti igre in ideje brez meje POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič - razkuževanje kljuk v enoti, - pranje perila, - urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu - urejanje kotičkov, - urejanje igrišča, - urejanje garderobe. - vodenje obogatitvene dejavnosti mala biba pl. - skrb za kotičke, - priprava zajtrka. POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Miklavc - razkuževanje kljuk v enoti, - urejanje oglasne deske, - urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu - urejanje knjižnega kotička, - urejanje igrišča POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Gašper Cestnik razkuževanje brisanje prahu, evidenca čiščenja lončki in kuhinja telovadni kotiček pregled in urejanje igrišča naročanje sanitetnega materiala priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja vodenje obogatitvene dejavnosti Gibalna abeceda Datum: ŽIG: Podpis vodje enote: Podpis ravnateljice:

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2018/2019 ENOTA: MLINČEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 4 6 Damjana Rode Gašper Cestnik

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2018/ 2019 ENOTA: OSTRŽEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 1,5-2,5 Darja Kališek Nena Orehov

Prikaži več

Microsoft Word - LDN_GAJ1516.docx

Microsoft Word - LDN_GAJ1516.docx VRTEC DOMŽALE L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2015/2016 ENOTA: GAJ Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 1 2 4 5 Barbara Modic

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2018/2019 ENOTA: CICIDOM Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice 1 2 MAJA KEREP DARJA IRŠIČ BRIGITA ŽEBALJEC ŠPELA KALAN

Prikaži več

Microsoft Word - LDN_OSTRZEK1617.docx

Microsoft Word - LDN_OSTRZEK1617.docx L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2016/2017 ENOTA: OSTRŽEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 2-3 Katja Lah (do vrnitve Darje Kališek)

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK, RODICA

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK, RODICA LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK, RODICA L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2013/2014 ENOTA: OSTRŽEK ddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

Microsoft Word - LDN_PALCEK1516.doc

Microsoft Word - LDN_PALCEK1516.doc L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2015/2016 ENOTA: PALČEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev Skupina SOVICE 1-2 leti Tatjana MOLK

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga p

Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga p Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga počaka, stonoga pogleda, čez cesto seveda. Igrišče poišče,

Prikaži več

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSNOVNA VIZIJA VRTCA... 5 PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2015/2016... 5 ELEMENTI KURIKULUMA...

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax:

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax: VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: 330-48-53 Fax: 330-48-52 mail:info.vrtec.pobrezje@siol.net,vrtec.pobrezje@siol.net http://www.vrtecpobrezje.si 1. FIT VADBENA URA CILJI 1. Otrokom

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA / 2014

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA / 2014 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 1 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE ENOTE VRTCA DOMŽALE BIBA PLEŠE MALA BIBA PLEŠE MALI SONČEK IGRE NA SNEGU DNEVI KOLESARJENJA

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič VSEBINA Dnevniku na pot 1 Uvod 2 Navodila za uporabo 3 Zapis podatkov 4 Opazovalni zapis o drevesu z risbo, besedo in fotografijo April 5

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU VRTEC Vrtiljak in Ciciban Cesta v Dobrovce 21 2204 Miklavž na Dravskem polju 02/629-02-55; 02/629-02-55 Miklavž na Dravskem polju, 18.9.2015 ZAPISNIK 1. REDNE SEJE

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / , FAX: 01 / , Datum: ZAPISNIK

CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / , FAX: 01 / ,  Datum: ZAPISNIK CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / 5492 614, 5492 615 FAX: 01 / 5281 803, E-mail: Vrtec.pedenjped@guest.arnes.si Datum: 30.09.2011 ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV Seja je bila dne 27.09.2011,

Prikaži več

Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nal

Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nal OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nalog, z izbiro različnih metod dela, skrbimo za kakovostnejše doživljanje izkušenj, v okviru vseh dejavnosti otrok v vrtcu, vključno s pripravo

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017

PUBLIKACIJA 2016/2017 PUBLIKACIJA 2016/2017 Igra je nujen korak na poti od nezrelosti do čustvene zrelosti. Vsakdo, ki v otroštvu ni imel priloţnosti za igro, jih bo kot odrasel človek še vedno iskal. (Margaret Lowenfeld) Vrtec

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI LETNI DELOVNI NAČRT 2016/2017 VRTEC PIKAPOLONICA LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA PIKAPOLONICA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI LETNI DELOVNI NAČRT 2016/2017 VRTEC PIKAPOLONICA LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA PIKAPOLONICA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA PIKAPOLONICA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 KVALITETEN VRTEC je: vrtec, ki nudi varno in čustveno okolje, kjer se vsak otrok kot posameznik dobro počuti; vrtec, ki razvija ljubezen

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

publikacija2018.cdr

publikacija2018.cdr Èebelica Vrtec Koèevje Biba Kekec Mojca Narcisa Ostržek Brlogec olsko leto 2018/2019 Spoštovani starši! Pred vami je knjižica, ki vas seznanja o življenju in delu v našem vrtcu. Namenjena je VAM staršem,

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT EKOŠOLA EKOVRTEC PEDENJPED

LETNI DELOVNI NAČRT EKOŠOLA EKOVRTEC PEDENJPED LETNI DELOVNI NAČRT EKOŠOLA EKOVRTEC PEDENJPED Ljubljana, oktober 2012 Vrtec Pedenjped je že več let vpet v dejavnosti programa EKOŠOLA, zato smo tudi dobitniki ZELENE ZASTAVE, ki potrjuje naša prizadevanja

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

MIKS Športna prireditev štirih vrtcev in medgeneracijsko sodelovanje

MIKS Športna prireditev štirih vrtcev in medgeneracijsko sodelovanje MIKS Športna prireditev štirih vrtcev in medgeneracijsko sodelovanje Ivanjkovci; 12. 3. 2019 Milena Školiber, dipl. vzg. ZAKAJ MIKS? Miks so začetnice vseh štirih sodelujočih vrtcev na tej prireditvi.

Prikaži več

porocilo13_14_vrtec

porocilo13_14_vrtec Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini 03 7471 960; faks: 03 7471 970 e-pošta: os.dobje@guest.arnes.si; splet: http://www.osdobje.si/ VRTEC DOBJE pri PLANINI POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V VRTCU

Prikaži več

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon PRIPRAVILA: JANUAR PON 7.jan 14.jan Nastop Velenje 21.jan 28.jan TOR 1.jan 8.jan Skupna tombola 15.jan 22.jan 29.jan SRE 2.jan 9.jan 16.jan 23.jan 30.jan Sv. maša ČET 3.jan Nastop RD Polzela 10.jan 17.jan

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 20172018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI januar "LJUDJE SMO VEČINOMA TOLIKO SREČNI, KOLIKOR HOČEMO BITI." OGLEDALI SMO SI MOJCO POKRAJCULJO V ponedeljek, 03.01.2011, so v našo telovadnico prišle prostovoljke Zveze Prijateljev Mladine Krško in

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Osnovna šola Dušana Muniha

Osnovna šola Dušana Muniha VRTEC MOST NA SOČI PUBLIKACIJA Šolsko leto 2018/2019 VIZIJA ZAVODA Vizija S kakovostjo, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega počutja. Delovanje vrtca temelji na nacionalnem

Prikaži več

Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega po

Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega po Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega posameznika pri njihovem ohranjanju in varovanju. Vsako

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 IZHODIŠČE Za pripravo letnega delovnega načrta je bila osnova analiza stanja

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 35 ur Obdelava gradiv

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

UČENCI oš Cirkovce smo posvojili folkloro v Cirkovcah

UČENCI oš Cirkovce smo posvojili folkloro v Cirkovcah POSVOJENI SPOMENIK FOLKLORA Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja je eden od sestavnih delov vzgojno-izobraževalnega procesa. Z učenci smo se zato odločili, da v projektu Mladi posvojijo

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc I. PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA (prilagojene športne aktivnosti) Letnik: 1. in 2. Obseg: 120 ur Sestavljalka programa: mag. Tjaša Filipčič, asistentka I. OSNOVNA IZHODIŠČA PRILAGOJENE ŠPORTNE VZGOJE (v nadaljevanju

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

EVALVACIJA LDN in VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA OBOGATITVENA DEJAVNOST - angleščina ENOTA: Mojca, Kekec, Rožle Skupina: obogatitvena dejavnost anglešči

EVALVACIJA LDN in VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA OBOGATITVENA DEJAVNOST - angleščina ENOTA: Mojca, Kekec, Rožle Skupina: obogatitvena dejavnost anglešči EVALVACIJA LDN in VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA OBOGATITVENA DEJAVNOST - angleščina ENOTA: Mojca, Kekec, Rožle Skupina: obogatitvena dejavnost angleščina (A1, A2, A3, Rumeni 1, Rumeni 2, Rožletki) Starost

Prikaži več

ime in priimek:

ime in priimek: OŠ Alojza Gradnika Dobrovo Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo VRTEC DOBROVO IN KOJSKO OBVESTILO ZA STARŠE šolsko leto 2018/19 Spoštovani starši! Veseli nas, da smo ponovno skupaj, in pozdravljamo vse tiste,

Prikaži več

Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t f ID DDV: SI TRR:

Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t f ID DDV: SI TRR: Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t +386 1 586 39 00 f +386 1 540 31 90 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 Ljubljana, dne 18.02.2019 Vabimo vas na spomladansko

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

I

I 1. stran od 6 NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI GORNJA RADGONA Več informacij PETEK, 04. 09. 2015 MISLIM OKROGLO V petek, 4. septembra 2015, ob 18. uri v galeriji Doma kulture Gornja Radgona odpiramo razstavo

Prikaži več

1

1 1. razred Minimalni učni smotri Razumevanje in izvajanje ustno danih navodil Poimenovanje in prepoznavanje barv, števil, družinskih članov, stanovanjskih prostorov, šolskih potrebščin Predstavitev samega

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon telefaks e-pošta: e-naslov:

Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon telefaks e-pošta: e-naslov: Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26b 1241 Kamnik telefon 01 830 33 30 telefaks 01 839 13 27 e-pošta: info@vrtec-kamnik.si e-naslov: www.vrtec-kamnik.si Zapisnik 21. seje Sveta vrtca, ki je bila 23.

Prikaži več

1 VSEBINA A. Nekaj o nas Organiziranost Lokacija Prostori Program Vizija...8 B. Ne spreglejte Prihod in

1 VSEBINA A. Nekaj o nas Organiziranost Lokacija Prostori Program Vizija...8 B. Ne spreglejte Prihod in 1 VSEBINA A. Nekaj o nas... 3 1. Organiziranost... 4 2. Lokacija... 5 3. Prostori... 5 4. Program...6 5. Vizija...8 B. Ne spreglejte... 9 1. Prihod in odhod.... 10 2. Dovoz in odvoz...10 3. Sporočila vzgojiteljem...12

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03)

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03) v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI 57097259, MŠ: 5495016 TRR: 24302-9003866089 tel.: (03) 898 60 00, /fax: (03) 898 60 20 E-mail: vtv.studio@siol.net, http://www.vtvstudio.com

Prikaži več

Braslovški NOVIČNIK Maj 20183

Braslovški NOVIČNIK Maj 20183 Braslovški NOVIČNIK Maj 20183 VABILO NA OTVORITEV na prireditvenem prostoru v Braslovčah, v soboto, 19. 5., ob 18. uri Skupn plac bo z majem odprl svoja»vrata«pod kozolcem s pestro vsebino za vse generacije,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več