Februar. Jonatan Vinkler l županovo vino l drsališče l Celjski grofje l športnik leta l uganka

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Februar. Jonatan Vinkler l županovo vino l drsališče l Celjski grofje l športnik leta l uganka"

Transkripcija

1 Februar Jonatan Vinkler l županovo vino l drsališče l Celjski grofje l športnik leta l uganka Glasilo KŠTM Sevnica, februar 2014, letnik XI, številka 82,

2 Intervju izr. prof. dr. Jonatan Vinkler Foto: Aleksander Lilik Mladost ste preživeli v Sevnici. Kako je okolje vplivalo na vaš intelektualni razvoj in odločitve o izbiri študija? Sevnica je za bivanje zelo prijetno mesto, neprimerno bolj kot npr. Ljubljana. Vendar še ni točka na intelektualnem zemljevidu Slovenije (nimamo namreč nobene res pomembne šole ne srednje, kaj šele višje ali visoke, javne ali zasebne). Ko sem odraščal, je to veljalo še znatno bolj kot danes, in sicer zaradi enopartijskega političnega sistema, ki je tudi v Sevnici delil spodbude zgolj in samo pravim. Obstranci smo se pač morali opreti na lastne talente in zmožnosti. Zato sam kraj ni vplival na moj miselni razvoj. Topogledno sem tako glede na svojo družino kot na kraj oz. družbo mentalni samohodec. Brez ozira na kakršno koli tradicijo premišljam izključno tisto, kar me miselno izziva, počnem pa to, kar razvidim, da je modro in prav. Prepričan sem, da nimam v življenju dovolj časa, da bi ga zapravljal za stvari, ki jih ne štejem za pomembne. Ne pustim si ničesar sugerirati, sem pa voljan prisluhniti inteligentnim argumentom. Pa plašljiv tudi nisem. Pri 27-ih letih ste postali mladi raziskovalec na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kako ste doživljali to obdobje in kaj je ta izkušnja pomenila za vašo prihodnost? Ni šlo za lepo izkušnjo (z izjemo sodelovanja s prof. ddr. Igorjem Grdino, ki sem mu hvaležen za priložnost), temveč predvsem za preizkušnjo. Filozofska fakulteta je v obdobju, ko sem na njej študiral in se nato tam tudi zaposlil, odražala (z izjemami) vse anomalije fakultete v tranziciji iz obdobja komunističnega totalitarizma. Kadriranje je bilo ponavadi izrazito okuženo z vzorci starega režima. Treba je bilo namreč natanko vedeti, koga poklicati, da bo ta poklical nekoga drugega in tako naprej Jaz seveda takšnih botrov nisem imel, zato po končanem projektu tudi nisem mogel ostati na FF. Zame je bil veliko bolj kot delo na FF pomemben študij v Pragi. Od tam sem si prinesel v Slovenijo pomemben del svojega miselnega sveta in mislim, da predvsem drugačno razumniško in akademsko držo, kot jo ima večina mojih kolegov/ kolegic, ki so produkt zgolj slovenskih univerz. Za resno kvaliteto mora iti intelektualec vsaj enkrat za daljše obdobje v tujino. Če nič drugega, zato, da se razgleda in ugotovi, da so razmere (intelektualne, družbene, moralne, gospodarske ), kot vladajo v postkomunistični Sloveniji grda anomalija. Za mejami naše države: na severu, zahodu, ponavadi ni prav dosti take mentalne histerije, vsakovrstne pritlikave poniglavosti ter mnogovrstne lopovščine in nemarnosti, kot se je splošno razbohotila v naši samostojni državi. Leta 2013 ste bili izvoljeni v naziv izrednega profesorja za književnost na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Kako izgledajo vaša predavanja? Predvsem mislim, da mora biti univerzitetni profesor skrajno prizadevna osebica, ki ji ne sme biti žal nobenega ne intelektualnega ne drugačnega napora v korist študentov, ki so mu/ji skozi državno plačo zaupani v intelektualno oskrbo in oblikovanje. Profesor, ki za svoje študente še ni pretočil niti kaplje potu, si po mojem ne zasluži niti svoje plače niti mesta. Za konkretno pa vabim, da me kdo obišče na rednih predavanjih na slovenistiki Humanistične fakultete Univerze na Primorskem (predavanja so javna) ali pa na kakšnem od javnih predavanj, ki jih imam občasno tudi v Sevnici. Glede na vaše izkušnje, kako bi na kratko ocenili prednosti in slabosti slovenskega univerzitetnega šolstva in morda izobraževalnega procesa nasploh? Gre za izjemno pomembno vprašanje z neenostavnimi odgovori. Zato predlagam, da se o tem temeljito pogovoriva kdaj drugič. Toda: od učinkovitega odgovora na zgornje vprašanje bo na ravni države v naslednjih desetletjih vse bolj odvisno, ali bomo še samostojen narod ali pa zgolj ponižni bruseljski postreščki. Če ne bo primerno izobraženih ustreznih profilov diplomantov, ki bodo nato našli delo v slovenskem gospodarsvu, torej v zasebnem sektorju, ki bo razvojno naravnano, namreč ne more biti ne pokojnin, ne zdravstva, ne kulture, ne šolstva Pri 38-ih letih imate dva doktorata in zavidljiv življenjepis. Čemu pripisujete največje zasluge za to? Inteligenci, talentu, vztrajnosti, delovni etiki, še čem? Kot ni avtomobila brez motorja, tudi reči, ki jih omenjate, ni brez primerno bogatega talenta. Toda tudi ne brez dobre domače vzgoje v najzgodnejšem obdobju, odločne discipline, predvsem pa ne brez protestantske delovne etike in samoodrekanja. Ponavadi se namreč nič ne zgodi, če ne storite sami. V prostem času se učite solo petja, navdušuje vas predvsem klasična vokalna glasba. Zapojete tudi za druge ali zgolj za vašo dušo? Dokler sem lahko redno študiral in vadil (zadnje obdobje pri prof. Marjanu Trčku), sem tudi redno nastopal. Zdaj pa imam tako napet urnik, da si lahko samo želim, da se normalno stanje še kdaj vrne. Trenutno ne nastopam, ker nimam niti časa niti energije poustvarjalno klasično petje delati na nivoju, kot je prav in dostojno primerno kvalitetno. Slabih koncertov pa nihče nima rad. Pogovarjal se je Rok Petančič 2 februar 14

3 Uvodnik Besede urednice Kolofon Vsakdo v svojem življenju nekaj pričakuje. Razumevajočo družino, ljubezen, službo, veliko prijateljev, srečno okolje, kakšno presenečenje, uresničitev želja, dosego postavljenih ciljev. Včasih se pričakovanja uresničijo, drugič spet ne. Vedno pa ostaja upanje. Upanje na izpolnitev želenega, ali vsaj nadomestilo z nečim drugim, takrat mogočim in za nas osrečujočim. Upanje je lahko dober sopotnik, nikakor pa ne sme postati naš vodnik. V vsakem izmed nas so pričakovanja, pa vendar se moramo znati prilagoditi okoliščini in znati oceniti, kdaj in kako narediti naslednji korak. Nikakor se ne smemo prepustiti toku, usodi in prepričanju, da ne moremo ničesar več spremeniti, ali pa, Ne prezrite da je samo tista pot, ki smo si jo začrtali, prava in da ne smemo narediti koraka levo ali desno. Od nas in naše energije pa je dejansko odvisno, kje bomo v danem trenutku, kam bomo hiteli in kje se bomo ustavili. Upa lahko le srečen človek. Zato se veselimo vsakega trenutka. Iz slabih stvari pa potegnimo še tako majhno pozitivno stvar, ki vedno obstaja, samo videti jo moramo. Vedno bo zmagalo dobro. Slabo pa gre največkrat v pozabo. Upanje naj bo naš zajtrk in naj ne postane naša večerja! Mojca Pernovšek intervju občinske strani po občini turizem, TZOS kultura koledar prireditev mladina, šolski zvonec grajska skrinja šport in rekreacija utrip življenja razvedrilo Grajske novice glasilo za območje občine Sevnica, izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, št /2007, z dne , ki jo je sprejel Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. Naklada izvodov. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o. Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. Lektoriranje: Božislava Čož Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo. Fotografija na naslovnici: Judith Zgonec Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica Tisk: CRI d.o.o., Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si Naslov za prispevke v glasilu: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in telefon: , wwww.mojaobcina.si/sevnica Prihodnja številka izide marca 2014, prispevke, reklamne oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do na wwww.mojaobcina.si/sevnica. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do znakov in vsaj dve fotografiji. Vabimo vas na osrednjo slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku»rastemo S KNJIGO IN KNJIŽNICO. ŽE 55 LET«, ki bo v petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Slavnostna govornica bo Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica. Na slovesnosti bodo podeljene Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica. Predstavljena bo zbirka Rastoča knjiga Sevnica dela, ki so Sevnico in okoliške kraje postavila v slovensko kulturo in zgodovino. Vabljeni v pravljični svet z učenci OŠ Sava Kladnika ob glasbeni spremljavi Glasbene šole Sevnica. Srečko Ocvirk župan Občine Sevnica februar 14 3

4 Občinske strani Na ministrstvu o sanaciji nadvoza v Šmarju Sklepi s posveta o plovbi na akumulacijskem bazenu HE Boštanj Občina Sevnica je sklicala posvet zainteresirane javnosti v zvezi z novim predlogom Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Boštanj na reki Savi. Predlog uredbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se namreč bistveno odmika od osnovnih pričakovanj občine in predloga uredbe, ki je že bil izdelan in usklajen med vsemi deležniki v letu Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci je uvodoma predstavil problematiko urejanja plovbe na akumulacijskem jezeru HE Boštanj in namen posveta ter predstavil predlog uredbe ter nekatere pomisleke in pripombe občine. V razpravi so nato udeleženci posveta podali še svoja stališča in predloge, ki v veliki meri izhajajo iz izkušenj in že znanih dejstev življenja ob in z reko Savo. S posveta o plovbi. Posvet se je zaključil s sklepom, da je predlog uredbe tako za lokalno skupnost kot za prisotno zainteresirano javnost nesprejemljiv. Predlagane omejitve je potrebno uskladiti z zakonodajo, jih določiti sorazmerno ter jih ustrezno uskladiti, tako da bodo omogočale normalno izvajanje plovbe v skladu s splošnimi predpisi na področju plovbe. Občina Sevnica bo podane pripombe posredovala pripravljavcu uredbe, to je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Po proučitvi pripomb na ministrstvu se naj bi pred nadaljevanjem postopka sprejemanja uredbe opravila ponovna javna obravnava, na katero se povabi tudi pripravljavca uredbe. O strokovnih podlagah, ki so osnova za uredbo in o uskladitvi večnamenske rabe akumulacijskega bazena HE Boštanj za različne aktivnosti pa je tekla beseda tudi na sestanku z direktorjem Inštituta za vode RS Igorjem Plestenjakom, s katerim se je župan Srečko Ocvirk sestal v minulem tednu. Direkcija RS za ceste je na petnajstih lokacijah na glavnih in regionalnih cestah na območju celotne države omejila promet vozil nad določeno maso. Ukrep je potrebno izvesti ker je redni in glavni pregled objektov na teh cestnih odsekih pokazal, da so objekti dotrajani do te mere, da preko njih ni več možno varno odvijanje težkega prometa. Dva od teh objektov sta tudi na območju občine Sevnica, in sicer nadvoz nad železnico v Šmarju, na regionalni cesti Boštanj-Planina, na katerem bo skupna masa vozil omejena na 30 ton ter most čez Črni potok, na regionalni cesti Breg-Sevnica, na katerem bo omejitev 20 ton. Skupna dovoljena masa vozil na nadvozu je po novem omejena na 30 ton. Navedeni predvideni ukrepi so bili povod za organizacijo sestanka župana Srečka Ocvirka s sodelavci z vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Darjo Kocjan. Sestanka se je udeležil tudi mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste s sodelavci. V zvezi z navedenimi omejitvami je bilo izraženo pričakovanje Občine Sevnica, da se čim prej pristopi k sanaciji objektov. Za nadvoz v Šmarju je tako po besedah vodstva direkcije že v pripravi projektna dokumentacija za konstrukcijsko ojačitev objekta in njegovo razširitev z enostranskim hodnikom za pešce. To bi bila do izgradnje novega nadvoza, ki je še vedno v načrtih Direkcije RS za ceste, sprejemljiva prometna rešitev. S strani direkcije je bilo predstavljeno tudi nadaljevanje aktivnosti za gradnjo mostu na Logu, za katerega je že sprejet Občinski podrobni prostorski načrt. Direkcija RS za ceste bo skladno s preteklimi dogovori predvidoma še v letošnjem letu naročila izvedbeno projektno dokumentacijo, na osnovi katere bi bilo možno nadaljevati umestitvene in investicijske aktivnosti za objekt. Nadvoz Šmarje. Obravnavana je bila tudi tema dokončanja ureditev po Državnem prostorskem načrtu za HE Arto- Blanca, kjer je še odprt zaključek obvoznice na Blanci. Usklajeno je bilo stališče, da je za napredek pri rešitvi tega problema nujno priti do soglasja na višji, medresorski ravni. Občina Sevnica bo zato skupaj z ostalimi zainteresiranimi za dokončanje ureditev nadaljevala s prizadevanji za poenotenje stališč. Javni poziv za izbor županovega vina 2014 Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organiziramo izbor za»županovo vino 2014«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti. V letu 2014 bo kot županovo vino izbrano mešano belo, suho, letnik K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup ponudite minimalno 400 litrov vina. Sodelovanje omogočamo občanom Občine Sevnica, ki imate svoje vinograde v sevniški občini, vpisane v register pridelovalcev in imate opravljeno prijavo pridelka. Izbrani pridelovalec bo za svoje vino pri pooblaščeni organizaciji opravil ustrezno analizo, v kolikor ta še ni bila opravljena. Izbrano vino bo odkupljeno po 2,5 evra/steklenico. Za polnitev vina Občina Sevnica izbranemu pridelovalcu zagotovi steklenice in opremo steklenice (etikete, krono, zamaške in embalažo). Pridelovalec poskrbi za stekleničenje vina, steklenico opremi z etiketami, spravi v ustrezno embalažo in dostavi. Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških društev. Sprejem vzorcev (2 steklenici) bo potekal 16. februarja 2014, od 16. do 20. ure v kleti Gostilne Janc na Studencu. Več informacij posreduje Branko Arih iz Društva vinogradnikov Studenec (telefonska številka ). Kotizacija po vzorcu znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 17. februarja 2014 v Gostilni Janc na Studencu, izbran pa bo vzorec, ki bo dosegel najvišje število točk. Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na javni družabni prireditvi 28. februarja 2014 v Gostilni Janc na Studencu. Prepričani smo, da bo, tako kot prejšnja leta, tudi letošnje županovo vino uspešen promotor naše občine, naših vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine Matjaž Jakše, Uroš Flajs, Rudi Bec in Franc Košak 4 februar 14

5 Občinske strani Nadaljevanje zaključnih ureditev ob HE Arto-Blanca in HE Boštanj Zaradi ugodnih vremenskih razmer podjetje Infra d.o.o. nadaljuje z gradbenimi deli, ki so vezana na zaključevanje del HE Arto Blanca. Skladno s programom izvedbe HE Arto-Blanca je potrebno urediti površine, ki so opredeljene kot športno rekreacijske površine. Skladno s tem se izvajajo dela na območju izliva reke Mirne na desnem bregu ter na območju izliva reke Sevnična na levem bregu reke Save. Na teh območjih so predvidene ureditve sprehajalnih poti, izgradnja pomola ter ureditve zelenih površin. Tudi družba Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. iz Brežic v tem času izvaja gradbena dela na območju akumulacijskega bazena HE Arto Blanca. Zaradi potrebe po izgradnji večnamenske vzdrževalne poti poteka izgradnja navezave iz večnamenske poti pod železniškim mostom do HE Boštanj na levem bregu reke Save. Urejanje sprehajalnih poti ob Savi. V sklopu zaključnih ureditvenih del bo urejeno tudi parkirišče pri HE Boštanj, ki bo služilo tako za potrebe vzdrževanja kot za vse ostale obiskovalce rekreacijskega območja na Orehovem. Drsališče tudi v Sevnici Ljubiteljem drsanja bo do konca meseca februarja na voljo drsališče, ki ga je Občina Sevnica postavila na parkirišču pred Caffe Central's na Trgu svobode v središču Sevnice. Dvesto kvadratnih metrov veliko drsališče bo odprto vsak dan do 28. februarja 2014, drsanje pa bo za obiskovalce brezplačno. Drsališče bo v upravljanju gostinskega obrata Caffe Central's, Bruno Gabrijele d.o.o. Vsem uporabnikom bo na voljo izposoja drsalk za en evro za neomejeni čas. Na drsališču bo možno drsanje za posameznike, za zaključene skupine, športne dneve za šolarje in druge priložnosti. Vabimo vse, ki si v teh neobičajno toplih dneh za ta letni čas želijo pričarati nekaj zimskega vzdušja, da izkoristijo ledeno ploskev za sprostitev in rekreacijo ter druženje ob prijetnih zvokih glasbe. S postavitvijo drsališča bo tako omogočena dodatna ponudba za aktivnosti tudi še v času zimskih počitnic. Posavski župani na srečanju z novinarji Župani občin Krško, Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica so se srečali na že tradicionalni novinarski konferenci, ki je tokrat potekala v občini Bistrica ob Sotli. Namen vsakoletnega srečanja z mediji je poleg ovrednotenja dela v letu 2013 tudi predstavitev načrtov in projektov, ki bodo po posameznih občinah zaznamovali nedavno pričeto leto Ob predstavitvi s strani Občine Sevnica je župan Srečko Ocvirk podal oceno o uspešni realizaciji preteklega leta ter se osredotočil na zastavljene cilje, opredeljene v sprejetem proračunu za leto Večji poudarek bo letos namenjen področju šolstva, saj so med načrtovanimi investicijami predvsem energetske sanacije šolskih objektov in pričetek gradnje osnovne šole v Tržišču. Izdatna sredstva bo občina tudi v letu 2014 namenjala za redno in investicijsko vzdrževanje javnih površin in cestnega omrežja, v načrtu pa je tudi zaključek izgradnje čistilne naprave Dolnje Brezovo ter nadaljevanje sanacije kanalizacije v Sevnici in Boštanju. Za območja razpršene poselitve v redkeje poseljenih predelih občine bodo zagotovljena sredstva za subvencioniranje individualnih čistilnih naprav. Župani posavskih občin s predstavniki medijev na tradicionalnem ponovoletnem srečanju. Občina bo ob navedenem zagotavljala sredstva za vse zakonske obveznosti, kot so zagotavljanje pogojev za izvajanje predšolske in šolske vzgoje ter vzdrževanje objektov s tega področja, skrb za starejše in socialno ogrožene, za stabilno poslovanje krajevnih skupnosti in javnih zavodov ter s sredstvi na razpisih spodbujala širše družbeno udejstvovanje občanov. Župan Srečko Ocvirk se je novinarjem in predstavnikom medijev zahvalil za dobro sodelovanje ter izpostavil pomembnost medijskega poročanja in seznanjanja tudi o delu občin za dobro informiranost občanov. 90 let Pavle Strehar Prvi januar je za gospo Pavlo Strehar iz Novega Gradu prav poseben dan, saj na ta dan praznuje svoj rojstni dan. Letos je dopolnila že 90 let. Ob njenem visokem jubileju sta jo obiskala župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti Boštanj, Jože Udovč, ki sta ji zaželela predvsem trdnega zdravja in dobrega počutja. Župan v prijetnem klepetu z 90-letno Pavlo Strehar. (Foto: Mitja Šalamon) Praznovanju visokega jubileja njihove krajanke, so se pridružili tudi člani ŠKD Jablanica Novi Grad in tamkajšnji vaščani, ki so se s slavljenko poveselili in skupaj obujali spomine na njeno prehojeno življenjsko pot. Javni razpis sociala in zdravstveno varstvo Občina Sevnica je objavila javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 21. februarja 2014 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje (datum poštnega žiga na dan ). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako»ne odpiraj prijava na javni razpis na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2014«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: v tem roku pa jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Mojci Sešlar, tel. (07) , mojca.seslar@obcina-sevnica. si ali Andreji Ameršek, tel. (07) , andreja.amersek@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za stadion Sevnica Občina Sevnica je izdala sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti. Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, do srede, v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur ter v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, prav tako v času uradnih ur. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v ponedeljek, 17. februarja 2014, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica. V času tridesetdnevne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve. Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica. februar 14 5

6 Po občini Sprejem krvodajalcev pri predsedniku države Borutu Pahorju Ob 60-letnici prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji je predsednik države Borut Pahor v predsedniški palači sprejel organizatorje krvodajalskih akcij in posamezne najzaslužnejše krvodajalce. Rdeči križ Slovenije je ob tej priložnosti prejel posebno priznanje, prevzel pa ga je predsednik RKS Franc Košir. Predsednik Borut Pahor je podelil plaketo Janezu Radeju. Iz Območnega združenja RK Sevnica sta se sprejema udeležili predsednica Breda Drenek Sotošek in sekretarka Mojca Pinterič Krajnc, plaketo pa je prejel izjemni krvodajalec Janez Radej iz Blance, ki je v 40 letih daroval kri že 160-krat. Predsednik države se je njemu in vsem drugim nagrajencem zahvalil za to humano dejanje, saj z darovanjem svoje življenjske tekočine soljudem nesebično pomagajo. Mojca Pinterič Krajnc Člani Združenja ZDT na ogledu dobre prakse v Sevnici Člani Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije so v soboto, 21. januarja, obiskali Družinski inštitut Zaupanje v Sevnici, na katerem že peto leto izvajajo različne terapevtske in preventivne programe za različne ciljne skupine. Delovanje inštituta, delujoče programe in vizijo za razvoj zavoda v prihodnjih letih je predstavil zakonski in družinski terapevt ter direktor inštituta Damijan Ganc. Predstavljeni so bili tudi rezultati švicarskega projekta, s katerim se je v Sevnici začelo uspešno sodelovanje različnih inštitucij na področju socialnega varstva, zdravstva, javne varnosti, šolstva, zaposlovanja in mladinskih dejavnosti. Člani združenja so si z zanimanjem ogledali tudi prostore MC Sevnica, s katerim Družinski inštitut Zaupanje že drugo leto uspešno sodeluje pri izvedbi programov za mlade. Vir: Družinski inštitut Zaupanje Angelski glasovi napolnili cerkev v Tržišču Ko se prižgejo praznične luči, sredi temne, mrzle zime Mešani pevski zbor Tržišče Tako je povezovalka večera Milena Knez napovedala koncert, ki je bil v petek, 27. decembra lani, v župnijski cerkvi v Tržišču. Namenjen je bil pozdravu svetlečih jaslic, ki jih že leta pripravljajo prizadevni tržiški jasličarji na pobočju Mosteca in so postale prepoznavne daleč naokoli. Glasbeni večer je z ubranim petjem začel domači mešani pevski zbor župnije Tržišče pod vodstvom zborovodje Gorazda Kermca. Pridružili so se tudi glasbeni gosti mladi glasbenici na citrah in flavti, sestri Anja in Klara Drstvenšek, tenorist Marko Železnik in baritonist Jernej Železnik ter sopranistka Nataša Kunej. Obiskovalci so obnemeli ob angelskem glasu in odličnem igranju gimnazijke Anje, z igranjem na citre pa je spremljala tudi druge goste. Mlajša sestra Klara se ji je pridružila z igranjem na flavto in tankočutnim sopranom. S svojim nastopom so zelo navdušili tudi Jernej, Marko in Nataša. Anja in Marko v duetu Angelčki stopajo, Rajske strune, tudi angleška White Christmas ter Ave Maria, so le nekatera dela, ki so jih odlični glasbeniki pripravili za ta večer in so še dolgo potem prijetno odzvanjala v ušesih. Za konec je cerkev napolnila božična pesem Sveta noč v izvedbi domačega pevskega zbora, ki tudi sicer s svojim petjem vsako nedeljo obogati bogoslužje. Obiskovalci so z bučnim aplavzom nagradili vse nastopajoče za odlične nastope in prelep večer. Zbrane sta na koncu nagovorila tudi predsednik KS Tržišče Janez Virant in podžupan občine Sevnica Janez Kukec ter se zahvalila za lepe nastope in dobro sodelovanje s krajani in društvi v iztekajočem se letu. Vsem sta zaželela srečno in uspešno leto 2014! Čez dan jaslice v Tržišču samevajo v tihoti, ob mraku pa številne lučke preženejo temo in utirajo pot svetlobi. Člani TD Tržišče vam želimo čim več svetlih trenutkov v letu 2014! Janja Seničar Tratar, TD Tržišče Občina Sevnica potrebuje specialista otroške in mladostniške psihiatrije V Zdravstvenem domu Sevnica že dlje časa zaznavamo potrebo po specialistu otroške in mladostniške psihiatrije, ki ga ni na voljo v občini Sevnica niti v Posavju, in po specialistu klinične psihologije v sevniški občini. Omenjena strokovnjaka bi obravnavala težave otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja, razpoloženja, ki izražajo težnjo po samomorilnem in samopoškodovalnem vedenju in podobno. Skratka, gre za ogrožanje telesnega in duševnega zdravja otrok in mladostnikov, zato potrebujejo takšni primeri hitro obravnavo. Ker nimamo strokovnjaka za odpravljanje tovrstnih težav otrok in mladostnikov, smo jih prisiljeni napotiti v zdravstvene centre, kjer imajo zaposlene pedopsihiatre. Pri tem vedno znova naletimo na (pre)dolge čakalne dobe, redke obravnave, starši zaradi socialno-ekonomskih razmer ne zmorejo prevoza v institucije zunaj občine, prav tako se zaradi strahu pred obravnavami velikokrat pregledov sploh ne udeležijo. Zato so naši otroci in mladostniki, skupaj s starši, prikrajšani in diskriminirani za zdravstvene obravnave s področja skrbi za duševno zdravje. To je seveda nedopustno, zato Zdravstveni dom Sevnica že več let utemeljuje opisano potrebo po zdravstveni storitvi tudi na pristojnem ministrstvu. Tokrat pričakujemo na našo vlogo pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje RS in ZZZS pri pridobitvi zdravstvenega programa pedopsihiater in specialist klinične psihologije. To pomeni, da bi pedopsihiater opravljal zdravstveno dejavnost v 30 odstotkih delovnega časa v Sevnici (enkrat na teden), specialist klinične psihologije pa bi bil zaposlen za polni delovni čas v ZD Sevnica. Zdravstveni dom Sevnica je vključen v dvostranski slovensko-švicarski projekt kot partner. V sklopu tega projekta je bila organizirana konferenca Interdisciplinarni pristop pri uvajanju dobrih praks v Posavju, Sevnici in Švici na Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici. Nosilec projekta je Družinski inšitut Zaupanje in njegov odlični direktor Damijan Ganc. Namen projekta je z interdisciplinarnim pristopom identificirati kritična področja v družbi, ki potrebujejo nove, sveže pristope in oblikovanje novih rešitev ter pilotsko uvajanje predlaganih rešitev. Zdravstveni dom Sevnica se je aktivno vključil v projekt s svojim delom prepoznavanja potreb otrok. Na konferenci sta bila aktualna prispevka: Identifikacija potreb po strokovnem kadru pri obravnavi duševnega zdravja otrok in mladostnikov (Darija Peterec Kotar, univ. dipl. psih., psihologinja v ZD Sevnica) in Duševno zdravje otrok in mladostnikov vloga in pomen specialista otroške in mladostniške psihiatrije (Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., specialistka psihiatrije, psihoterapevtka, predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo). Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica VZAMEM V NAJEM Manjšo kmetijo ali bivalni vikend z obdelovalnim zemljiščem. Lokacija: občina Sevnica ali Posavje Ponudbe na: februar 14

7 Oglasi SOBOTA, 1. FEBRUAR 2014 DOPOLDNE V izvedbi učencev OŠ Jurija Dalmatina Krško, pod mentorstvom Urške Erjavšek POPOLDNE TOPLOTNI STROJI Predavatelj: Radko Istenič, ICJT Zaželena vstopa v center sta ob in Ogled centra z eksperimentalnico in obisk delavnice traja okvirno 3 šolske ure. Program celotnega dneva, od 10. do 17. ure, si oglejte na: 94.9 MHz Ljubljana z okolico 95.5 MHz Novo mesto z okolico 95.5 MHz Celje z okolico 96.7 MHz Sevnica (Posavje) 95.9 MHz Brežice, Krško (Posavje) 88.7 MHz Dobova, Bizeljsko februar 14 7

8 Turizem, TZOS Namig za premik Bližnji Bohorski slapovi in ponudba na tem delu Bizeljsko-Sremiške vinskoturistične ceste Iz Blance se peljemo v smer Pokleka in pri gasilskem domu Poklek zavijemo desno in ob potoku Blanščice mimo Leskovca, Zgornje Blance do domačije Požun, kjer parkiramo. Od tam nas vodi steza, ki nekajkrat prečka strugo, v čedalje bolj ozko sotesko. Po približno 20 minutah pridemo mimo več manjših slapov do slapu Bojanca. Po ogledu nadaljujemo pot po varovani stezi nad slap, kjer se odpre pogled na Kočevarjevo domačijo v Stranjah, tam je tudi idealna lokacija za okrebčilo iz nahrbtnika. Za tem se lahko vrnemo nazaj do izhodišča, ali pa zavijemo desno po shojeni stezi skozi v gozd proti slapu Pekel in naprej proti slapovoma Bojavnik ter Ubijavnik, kar pomeni, da moramo imeti še najmanj štiri ure časa, lahke noge in primerno vreme. Med potjo lahko ob stezi opazujemo pester živi svet. Med rastlinami uspeva tam zaščitena širokolistna lobodika Ruscus hypoglossum in mesojeda alpska mastnica Pinguicula alpina. Nuša Derenda je izžrebala nagrajence Igra je potekala od januarja do decembra V njej so sodelovali vsi turisti, ki so prišli najavljeno v občino Sevnica in so izpolnili nagradno kartico veselja, ter domači obiskovalci sklepne prireditve. V sobota, 21. decembra lani, je bilo v sklopu Avtohtone tržnice in dogajanja Čudežnega decembra v Sevnici opravljeno nagradno žrebanje, katerega pobudnik in organizator je KŠTM Sevnica TA Doživljaj. Bilo je na prostem in odprto za javnost. Odbor za pohodništvo 3. Posavski festival tematskih poti 2014 Posavje kot eno od prepoznavnih območij pohodništva, konjeništva in kolesarjenja Festival pohodništva Posavje je bil prvič organiziran jeseni 2012, lani pa je v že večjem obsegu potekal maja in junija. Festival je rezultat in nadgradnja projekta Popotnik posavske poti prijetnih doživetij, ki smo ga v letih izvajali partnerji pri projektu: CPT Krško (Center za podjetništvo in turizem Krško), KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Turistično društvo Šentjanž, Turistično društvo Sromlje in Občina Kostanjevica. Na prireditvenem prostoru tržnice je vse nagovoril župan Srečko Ocvirk, glasbeno popestritev dogodka so pripravili učenci Glasbene šole Sevnica. Dobitnike je izžrebala znana slovenska pevka Nuša Derenda, v komisiji je sodelovala tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. V sklopu projekta smo na novo uredili ali preuredili šest tematskih poti. Te so jedro ideje o festivalu pohodništva, saj smo v prvem letu pod enotnim sloganom organizirali pohode le po teh šestih poteh, lani pa smo pod skupni naziv Festivala pohodništva Posavje privabili več kot 20 različnih organizatorjev oziroma različnih organiziranih pohodov. 8 februar 14 Po modrih oznakah so dostopi mogoče peš, rdeče oznake pa kažejo dostop z avtom. Po bljižnih sončnih južnih pobočjih so dobre vinogradniške lege, ki se povezujejo v Bizelsko- Sremiško vinsko cesto. Na tem delu priporočamo, da se okrepčate na Turistični kmetiji Roštohar v Selcah nad Blanco ali Turistični kmetiji Grobelnik v Podvrhu ter okusite suhomesnate izdelke kmetije Gnidica v Lončarjevem Dolu. Vir: Zloženka T. D. Senovo Zdravko Remar, KŠTM Sevnica Državno prvenstvo mažoret v Sevnici, 24. in 25. maj Tretjo nagrado, ki jo podarja Gostilna Malus iz Tržišča, je prejela Matilda Kmetič iz Radeč, in sicer kosilo ali večerjo v vrednosti 60,00 EUR. Drugo nagrado, ki jo podarja, Turistična kmetija Močivnik, je prejela Jožica Drevenšek iz Maribora, in sicer štirikrat polpenzon na turistični kmetiji. Prvo nagrado, dvosed Stillesa Sevnica, pa je prejel Simon Adrijan Bezjak iz Kranja, ki je ob obisku Sevnice napisal na nagradno kartico:»kraji so lepi, ljudje prijazni, vse mi je bilo všeč.«za praznični utrip sta poskrbela Nuša Derenda in vse raznežila z izredno lepo izvedeno pesmijo kar brez spremljave in pred žrebanjem Božiček z obdarovanjem otrok. Dobitnica tretje nagrade je bila nad nagrado navdušena, drugi nagrajenci pa bodo o nagradi obveščeni po pošti. Zdravko Remar, KŠTM Sevnica Foto: Alenka Kozorog Maja in junija letos bo na območju Posavja 3. Festival tematskih poti Posavja. Naziv festivala je spremenjen, saj se bosta pohodništvu pridružila tudi kolesarstvo in konjeništvo. Organiziranih tematskih pohodov je v Posavju vsako leto zelo veliko, cilj festivala pa je, da jih povežemo v skupno zgodbo in poskušamo enotno in celovito privabiti obiskovalce na te pohode, zlasti tiste, ki niso doma v Posavju. To naj bi postalo pohodniško in izletniško prepoznavno območje Slovenije. Na naslov info@ cptkrsko.si, tel , ali na info@kstm. si, , lahko sporočite informacije glede pohodov in drugih dogodkov, seveda pa lahko pošljete informacije tudi organizatorji, ki pripravljate pohode tudi v drugih mesecih leta. Prednost za vse organizatorje pohodov je predvsem večja, dodatna in predvsem skupna promocija pohodov in dogodkov, saj se bo projekt kot celota in za vse pohode enakovredno oglaševal v celotnem Posavju in na državni ravni. Oblikovali bomo promocijske letake in oglase, ki bodo vključeni v publikacije in promovirani na turističnih sejmih. Vabljeni k sodelovanju! Matej Imperl, KŠTM Sevnica

9 Turizem, TZOS Prijeten Mišjakov večer v Boštanju Koncert KD Blanški vinogradniki Tradicionalno pestri kulturni aktivnosti v KS Boštanj je bil v soboto 18. januarja 2014 dodan še bogat Mišjakov večer, ki ga je organiziralo novo ustanovljeno Turistično društvo Boštanj ob Savi pod vodstvom Aleša Germovška. Prireditev je s humorjem in igrivostjo povezal Primož Razboršek! Dne 26. decembra lani smo člani godbe Blanški vinogradniki v športni dvorani Osnovne šole Blanca pripravili že 13. tradicionalni božično-novoletni koncert. Otroke je razveselil tudi Božiček! Vsem nastopajočim smo v zahvalo podarili svojo zgoščenko in godbeni koledar! Zelo smo bili počaščeni, da so se našemu povabilu odzvali legendarni Štirje kovači, Veseli Dolenjci, Toplar, Dr. Šment, Trio adijo in znana posavska pevka Nuša Derenda. Z nastopajočimi smo pripravili tudi skupne skladbe z godbo pod taktirko Jasmine Erjavec ter znano božično pesem z zborčkom OŠ Blanca. Voščili so nam tudi podžupan Jože Žnidarič, predsednik KS Blanca Franc Pavlin in ravnatelj mag. Vincenc Frece! Zajeten kup starih tradicionalnih zimskih, in kmečkih hišnih opravil je bilo moč doživeti v živo, se poveseliti ob pesmi in glasbi, se okrepčati in degustirati izvirne domače dobrote. Zakaj Mišjakov večer? Odgovor smo dobili v knjigi 800 let Boštanja v zgodbi Boža Račiča Kako je hodil stari Mišjak na Topolovec po vino. Ta zgodba je bila tudi idejna zasnova za izvirni plakat. Velik obisk je bil vzpodbuda društvu za nadaljno uspešno delo. Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi koncerta, se iskreno zahvaljujemo, tudi tehnični ekipi. Še posebej hvala tudi Jerneju in Andreju Stoparju. Odziv občinstva pa kaže, da je bil koncert lep. Roman Kragl, predsednik Janez Levstik Foto: Janez Levstik, Ljubo Motore februar 14 9

10 Kultura Slikarske impresije Vere Avguštin V grajski kapeli na našem gradu se je na januarskem sredinem večeru na kulturni prireditvi Radogost kot glasbeni gost predstavila moška vokalna skupina Lira iz Krmelja, z govorjeno umetniško besedo pa člana in članica literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič iz Dobove Ivana Vatovec, Rudi Mlinar in Rudi Stopar. Živimo v raju, a tega ne vidimo Društvo Sevniški graščaki v letu 2013 Društvo Sevniški graščaki je nastalo pred dvema letoma. Zaradi programov in idej, ki smo jih posamezniki uresničevali na gradu, smo se odločili ustanoviti društvo, ki bo delovalo za naš grad in predstavljalo našo občino. Lepo urejeni zidovi brez življenja in živega programa ne pomenijo nič. utrinek s pohoda na Lisci Živimo v raju, a tega ne vidimo. Tako lahko povzamemo predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti v sevniški občini ter njeni bližnji okolici, ki je bila prvi torek januarja na planinskih uricah v planinskem zavetišču pod Sv. Rokom. V stalni umetniški zbirki Ogled se je s slikami predstavila osrednja gostja pripravljavca kulturnega večera Rudija Stoparja ljubiteljska slikarka Vera Avguštin iz Ilirske Bistrice, ki je eno izmed svojih slik postavila na ogled tudi v grajsko okno Radogost. Del freske v cerkvi na Žabjeku, ki prikazuje požar v Sevnici. Na predstavitvi je član Planinskega društva Lisca Sevnica Vinko Šeško z izbranimi fotografijami predstavil marsikatero naravno znamenitost in kulturno dediščino, ki jih že štiri leta odkrivajo v sklopu študijskega krožka sevniške univerze za tretje življenjsko obdobje. Na svojih poteh iščejo zanimiva drevesa, odkrivajo stara bivališča, na cerkvi pri Lovrencu so raziskovali moč energijske točke, občudovali so fresko v cerkvi na Žabjeku s prikazom požara v Sevnici, kozolce ob Savi na Dolnjem Brezovem, rumeno»polje«zaščitene jarice na Bohorju, bohorske slapove... Ugotovili so, da potrebuje stara kmečka hiša pesnika Lojzeta Grozdeta v Zgornjih Vodalah obnovo, da so v nekdanji graščini v Dolnjih Impolah pri Studencu uredili vinsko klet in še veliko drugega. Čarobni obisk gradu Društvo Sevniški graščaki se skupaj z upravljavcem gradu KŠTM Sevnica in lastnico našo občino trudimo z različnim zanimivim programom, da bi v občino in Posavje pripeljali čim več obiskovalcev. Veseli smo, da lahko pomagamo, saj obišče grad vsako leto več obiskovalcev, ki so nad njim, okolico in njegovo vsebino navdušeni. Radi bi pripravljali program, kakršnega ni daleč naokoli. Tako je bilo tudi lani, udeležili pa smo se tudi številnih dogodkov po Sloveniji, da smo povedali in pokazali, od kod prihajamo. Zadovoljne članice in člani študijskega krožka Naravne in kulturne znamenitosti sevniške občine pod Pijano goro. Občni zbordruštva Radi bi, da bi se društvu priključili ljudje z zanimivimi idejami in tisti, ki bi se želeli družiti z nami ter obogatiti naš program.»njena dela so bogata po hotenjih, motivih in barvah. Slikanje je zanjo izpoved,«je dejal ob predstavitvi umetnice Rudi Stopar, obiskovalce pa je prevzel njen motiv trenutni vtis iz narave. Smilja Radi Foto: Rok Petančič Polje zaščitene rumeno cvetoče jarice med spomladanskimi zvončki na Bohorju Smilja Radi Foto: Vinko Šeško Zato pripravljamo februarja avdicijo na gradu Sevnica, kjer se bomo lahko srečali. Ciril Dolinšek, predsednik Društvo Sevniški graščaki 10 februar 14

11 Kultura Dvig nove klasične umetnosti na Gradu Sevnica Mlada posavska slikarja Gregor Smukovič in Nik Anikis Skušek - oba sta končala ljubljansko likovno akademijo - sta na Gradu Sevnica s podporo KŠTM Sevnica in Občine Sevnica ter številnih nastopajočih pripravila nadvse zanimiv in privlačen kulturno-umetniški dogodek, slikarsko razstavo, ki sta jo pomenljivo poimenovala Dvig nove klasične umetnosti. Avtorja sta galerijske prostore gradu ponovno oživila z veličino klasične umetnosti, ki je po njunem mnenju danes žal zapostavljena oziroma se skriva v senci sodobne umetnosti. Smukovič in Skušek sta ena redkih slovenskih slikarjev, ki nadaljujeta poslanstvo starih klasičnih mojstrov. Obiskovalci so si lahko poleg retrospektivne razstave slik ogledali tudi študijske risbe, kipe, grafike, fotografije, ilustracije in digitalni matte painting (filmsko scenografijo). Slikarsko dovršena razstavljena dela ter kakovosten in raznolik kulturni program, v katerem se je preteklost združila s sedanjostjo, so na grad privabili kar okoli 200 obiskovalcev. V glasbenem programu so nastopili: pevec Omar Naber ter instrumentalisti Saša Božič, Vanja Ivankovič in Uroš Polanec, večerni program, ki ga je spretno povezoval grof Volk Izzvati v sebi že nekoč doživljeno čustvo in nato s kretnjami, linijami, barvami, podobami, izraženimi z besedami, predati to čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto čustvo, to je stvar umetnosti. TOLSTOJ Razstava zajema dela obeh umetnikov, ki so nastala v zadnjih petih letih, nekatera torej še v času študija na akademiji. Turjaški, pa se je programsko zaključil z viteškimi boji Reda kraljevega orla, ognjenim plesom in trebušno plesalko. Razstava je na Gradu Sevnica na ogled do vključno 9. februarja 2014 po predhodnem dogovoru na telefon Rok Petančič, KŠTM Sevnica februar 14 11

12 Koledar prireditev Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije sobota, 1.2., ob 9.30 sobota, 1.2., ob ponedeljek, 3.2., ob torek, 4.2., ob 9.00 sreda, 5.2., ob sreda, 5.2., ob sreda, 5.2., ob od četrtka, 6.2., torka, 4.3. četrtek, 6.2., ob sobota, 8.2., ob sobota, 8.2., ob sobota, 8.2., ob ponedeljek, 10.2., ob ponedeljek, 10.2., ob torek, 11.2., ob 9.00 sreda, 12.2., ob sreda, 12.2., ob četrtek, 13.2., ob petek, 14.2., ob petek, 14.2., ob petek, 14.2., ob petek, 14.2., ob sobota, 15.2., ob sobota, 15.2., ob nedelja, 16.2., ob 9.00 ponedeljek, 17.2., ob ponedeljek, 17.2., ob torek, 18.2., ob 9.00 torek, 18.2., ob torek, 18.2., ob sreda, 19.2., ob četrtek, 20.2., ob petek, 21.2., ob petek, 21.2., ob ponedeljek, 24.2., ob Šah, področno ekipno šolsko prvenstvo Dobrodelna predstava: muzikal Plešasta pevka v izvedbi KD Drugi oder iz Brežic: (ves izkupiček bo namenjen za mamograf za Bolnico Brežice). Vstopnice po 10 EUR lahko kupite v knjigarni Lindič in TA Doživljaj. Šah, odprto prvenstvo veteranov, ciklus 2/12 Predavanje: Jonatan Vinkler: Od enopartijske države do demokratične države Predstavitev knjige: Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? Pogovor z avtorjem knjige, Karlom Gržanom, bo vodila Desa Muck. Drama: Celjski grofje v izvedbi igralske skupine Društva TRG Sevnica. Radogost večer Gostja: Vesna Zakonjšek - krajinska arhitektka, slikarka in ilustratorka iz Senovega. Likovna razstava učencev razredne stopnje OŠ Sava Kladnika Sevnica:»Zimski utrinki«drama: Celjski grofje v izvedbi igralske skupine Društva TRG Sevnica. Premiera: Učna ura Primoža Trubarja: Moji lubi Slovenci! Ljudska pesem si podaja roko s Prešernom Prireditev ob počastitvi kulturnega praznika in praznika Krajevne skupnosti Boštanj. Kulturni del programa bodo izvedli učenci Osnovne šole Boštanj, temu pa bo sledila slavnostna podelitev priznanj KS. Rokomet člani - 1. NLB Leasing liga: RK Sevnica-RK Ormož Predavanje: Zdrav življenjski slog Predavanje: Dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj Predavanje: predstavitev slušatelja: Ivan Cajner Ustvarjalnica Šah, odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 2/12 Športnik leta občine Sevnica 2013 Razglasitev športnice, športnika, ekipe in športne osebnosti občine Sevnica v letu 2013 Spoznavanje angleškega jezika Predavanje: Društvo Pandurang - Andrej Pešec: Pasti sodobnega življenja Potopisno predavanje: Lidija Vinkler: Norveška - dežela polnočnega sonca Premiera lutkovne predstave "Janko in Metka" v izvedbi GLG Sevnica: Vabljeni vsi otroci in starši. Vstop prost. Šah, posamično območno prvenstvo invalidov Rokomet - člani - 1. NLB Leasing liga: RK Sevnica-RD Ribnica Riko hiše Šah, odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 1/12 Druženje in učenje slovenskega jezika Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavanje: Pravice iz zdravstvenega zavarovanja Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Pravljična urica z ustvarjalnico Pravljična urica z ustvarjalnico Odprtje samostojne likovne razstave Elene Sigmund "Sonce vstaja nad miti" Izpit iz prve pomoči Tečaj cestno prometnih predpisov Brezplačna kino predstava: Gremo mi po svoje 2 OŠ Sava Kladnika Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Športni dom Sevnica, prostori šahovskega kluba Kulturna dvorana Sevnica Knjižnica Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Grad Sevnica, zbirka Ogled Knjižnica Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Grad Sevnica, Lutrovska klet Dvorana TVD Partizana v Boštanj Športna dvorana Sevnica Predavalnica Zdravstvenega doma Sevnica Predavalnica Zdravstvenega doma Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Mladinski center Sevnica Športni dom Sevnica, prostori šahovskega kluba Kulturna dvorana Sevnica Mladinski center Sevnica Mladinski center Sevnica Knjižnica Sevnica Grad Sevnica, dvorana Alberta Felicijana hotel Ajdovec Športna dvorana Sevnica Športni dom Sevnica, prostori šahovskega kluba Mladinski center Sevnica Učilnica OZ Rdečega križa Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Učilnica OZ Rdečega križa Sevnica Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica Grad Sevnica, Mosconova galerija Učilnica OZ Rdečega križa Sevnica učilnica Avtošole Prah Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen; Info.: Ludvik Cvirn Org.: KD Drugi oder Brežice Org.: Šahovski klub Milan Majcen; Info.: Ludvik Cvirn Org.: U3 Sevnica; Info.: Rihard Černigoj Org.: Knjižnica Sevnica Org.: Društvo TRG Sevnica, Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica; Info: 051/ , grad.sevnica@kstm.si. Org.: Knjižnica Sevnica Org.: Društvo TRG Sevnica, Org.: KŠTM Sevnica, Društvo Sevniški graščaki; Info: 051/ , grad.sevnica@kstm.si Org.: KS Boštanj; Info.: Jasmina Veselinovič Org.: Rokometni klub Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@gmail.com Org.: ZD Sevnica Org.: ZD Sevnica Org.: U3 Sevnica; Info.: Rihard Černigoj Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Org.: Šahovski klub Milan Majcen; Info.: Ludvik Cvirn Org.: ŠZ Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica; Info.: 07/ Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Org.: Knjižnica Sevnica Org. Grajsko lutkovno gledališče Sevnica; Info: 031/ , glg.sevnica@gmail.com Org.: Šahovski klub Milan Majcen; Info.: Ludvik Cvirn Org.: Rokometni klub Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@gmail.com Org.: Šahovski klub Milan Majcen; Info.: Ludvik Cvirn Org.: KŠTM SEVNICA, Družinski inštitut Zaupanje Org.: OZ Rdečega križa Sevnica Org.: U3 Sevnica; Info.: Rihard Černigoj Org.: OZ Rdečega križa Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: 051/ , grad.sevnica@kstm.si Org.: OZ Rdečega križa Sevnica Org.: Avtošola Prah Sevnica; Info.: Toni, 031/ Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj 12 februar 14

13 Koledar prireditev Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije torek, 25.2., ob sreda, 26.2., ob četrtek, 27.2., ob petek, 28.2., ob petek, 28.2., ob sobota, 1.3., ob Ustvarjalnica Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Nagradni kviz: Kako poznam svoj kraj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Šlik-šlak-šlok tekmovanje Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Lan party Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Potopisno predavanje: Mongolija - popolni srčni mrk Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca Švigelj Pustno rajanje v Sevnici Druženje pod šotorom, glasba, hrana, pijača zagotovljena, najboljše maske nagrajene z bogatimi nagradami. Pustno rajanje v Sevnici V pustnem času bomo v Sevnici poleg tradicionalnega otroškega rajanja organizirali tudi pustno rajanje na prostem ob živi glasbi. Koncept dogajanja je drugače zasnovan kot karnevali iz preteklih let. Tokrat ne bo pustnega sprevoda, bosta pa zagotovljeni živa glasba in možnost predstavitve na odru. PUSTNO RAJANJE V SEVNICI sobota 1.marec od 16.ure dalje parkirišče za HTC SEVNICA sotor pijaca glasba hrana bogate nagrade vstopnina Predstavili se boste lahko posamezniki in skupine. Zaželene so prijave za predstavitev na odru, in sicer do 25. februarja. Stik: petra.biderman@kstm.si ali Vabljene vse pustne maske in ljudje dobre volje v soboto, 1. marca, od 16. ure na parkirišče za HTC. Parkirišče za HTC v Sevnici Vsak ponedeljek ob 17.00, v predavalnici ZD Sevnica in v telovadnici fizioterapije. Šola hujšanja; V. Tomšič,univ. dipl. org., S. Rupnik, sms, A. Kerec, v.fth., A. Groboljšek, dipl. fth. Vsak četrtek ob 17.00, v predavalnici ZD Sevnica. Telesna dejavnost (A. Kerec, v.fth., A. Groboljšek, dipl. fth). S smehom naprej! Organizacijski odbor Karnevala Sevnica Trg svobode Sevnica +386(0) (0) delavni čas: Delavniki: 9:00 16:00 Sobote: 9:00 13:00 Vabilo na predavanje Org.: skupina prostovoljcev in KŠTM; Sevnica; Info.: Petra, 031/ PONUDBA SALAM PRIZNANIH SEVNIŠKIH SALAMARJEV, KI JE LAHKO LEPO DARILO UGODNI DARILNI»BONI«(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term) dozivljaj@kstm.si / Novo leto, nov začetek. Naj bo dobro in prijazno do vseh nas. Naša tradicija se nadaljuje, čeprav leto začenjamo z novim imenom. Iz samostojnega podjetnika, smo se spremenili v d.o.o. Vse ostaja enako, zato upamo, da se boste še vedno radi vračali v naše poslovne enote Cvetličarna»Silva«, Cvetlični butik Boštanj, Cvetlični butik Radeče in Vrtnarija Ribniki Sevnica. Tudi letos smo se odločili, da vas, cenjene stranke, povabimo na predavanje, kjer vam bo gospa Marija Hrovat ing.agr., predstavila novosti za letošnje leto. Predstavila vam bo tudi zelišča, dišavnice in zelenjavo, katere vse bolj uporabljamo in gojimo doma. Predavanje bo 25.februarja ob 17.uri v dvorani Gasilskega doma v Sevnici. Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi nagradami. Večer bodo z dobrotami popestrile ženske iz Društva kmečkih žena Sevnica. Vljudno vabljeni! NAGRADNO VPRAŠANJE Koliko poslovalnic obratuje v družinskem podjetju VCT Ramovš Peklar? a) 3 b) 2 c) 4 1.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 50,00 eur 2.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 20,00 eur 3.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 10,00 eur IME IN PRIIMEK: NASLOV: TEL.ŠTEVILKA: Kupon izrežite in ga izpolnjenega prinesite s seboj na predavanje. Pravilno izpolnjene kupone bomo izžrebali po predavanju. februar 14 13

14 Mladina, šolski zvonec Rezultati anket za vzpostavitev varnih točk Decembra smo o potrebi po vzpostavitvi varnih točk v Sevnici opravili anketiranje na OŠ Sava Kladnika Sevnica. Prejeli smo 533 izpolnjenih anket, pri čemer niso sodelovali oddelki 1. in 2. razredov zaradi zahtevnosti ankete. Iz prejetih anket smo razbrali, da je dobra četrtina otrok že bila v položaju, ko bi potrebovala pomoč. Natečaj za najboljše besedilo pesmi mladih avtorjev Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti razpisuje natečaj za najboljšo pesem mladih avtorjev. Za mlade avtorje štejemo otroke in mladostnike, stare od 10 do 28 let. Prvouvrščeno in 11 najboljših (skupaj z nagrajeno) bomo objavili v Grajskih novicah. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Avtorji naj pošljejo besedila pesmi najpozneje do 10. marca 2014 na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 SEVNICA s pripisom Za natečaj. Besedilo ne sme biti daljše od 1000 znakov. Vsak avtor sme sodelovati z največ petimi različnimi besedili. Besedilu morajo biti priloženi avtorjevi podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, lahko tudi elektronski naslov. Prve tri uvrščene bomo nagradili s praktičnimi nagradami. Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Frizerski salon v vrtcu Studenec Pravijo, da se novo leto ne začne le z novimi oblačili,ampak tudi z novo pričesko. V petek, 17. januarja, smo v vrtcu Studenec odprli frizerski salon Pri cepetavčkih. Obiskala nas je Nejčeva mami, ki je frizerka, in nam predstavila svoj poklic. Navadno nismo ravno navdušeni nad frizerskimi storitvami, toda tokrat je bilo drugače: privoščili smo si drzne in ekstravagantne pričeske, nad katerimi so bili navdušeni tudi naši starši. Z veliko bomboni in čokolade se lahko pridete frizirat tudi vi, vendar se je treba naročiti, saj imamo kar veliko gnečo. Največkrat so nastale neprijetne okoliščine v šoli, doma, pred šolo ali na poti domov. Večina otrok, kar 59 odstotkov, bi se po pomoč najprej obrnila k staršem, manj pa k prijateljem, v šolo ali k odrasli osebi, ki ji zaupa. Večina oz. 57 odstotkov anektiranih pravi, da bi otrok v takšnih neprijetnih okoliščinah najbolj potreboval zaščito, za tem pa so se zvrstili odgovori: toplo besedo in tolažbo, ustrezne informacije. Na vprašanje, ali mislijo, da v Sevnici potrebujemo varne točke, kamor bi se lahko otrok zatekel ob morebitni nevarnosti ali ogrožajoči okoliščini, jih je le šest odstotkov odgovorilo ne. V prihodnjem mesecu bomo razdelili ankete še po preostalih šolah v občini. Želimo si še več podobnih delavnic, v katerih zelo uživamo, saj nam popestrijo dopoldne v vrtcu. Mali in veliki iz vrtca Studenec MC SEVNICA Pomagale nam bodo pri oblikovanju lokacij zaradi čim boljše dostopnosti otrok in mladostnikov. Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica, lokalna koordinatorka Varnih točk mladinski.sevnica v času zimskih počitnic, spremenjen odpiralni čas, ponedeljek - petek, do sobota, do februar 14

15 Mladina, šolski zvonec POČITNICE program za otroke in mladino... PONEDELJEK, , ob Kulturna dvorana Sevnica brezplaèen ogled filma GREMO MI PO SVOJE 2 TOREK, , ob v MC Sevnica USTVARJALNICA SREDA, , OB NAGRADNI KVIZ KAKO DOBRO POZNAM SVOJ KRAJ v MC Sevnica ÈETRTEK, , OB v MC Sevnica ŠLIK-ŠLAK-ŠLOK TEKMOVANJE PETEK, , OB v MC Sevnica LAN PARTY Ovire niso ovire, temveč izzivi V petek, 10. januarja, smo na Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici gostili znano slovensko osebnost s področja športa, ki je posebna zaradi svoje vztrajnosti. Marsikdo ga občuduje, nekateri mu celo zavidajo, le da tega nočejo priznati. Darko Đurič je namreč invalid, ki tekmuje v plavanju in sedeči odbojki, čeprav se je rodil brez obeh nog in leve roke. Kot mlad fant je živel pri rejniški družini in življenje se mu ne zdi nekaj tako preprostega in samoumevnega kot drugim. Kako poteka vaš dan? Vstanem ob petih zjutraj. Malo po šesti sem že v vodi, trening končam ob osmih, potem pa grem pogledat, kaj se dogaja na faksu (študiram na fakulteti za poslovne vede). Za tem počivam, pozneje gremo s prijatelji ven. Seveda se moram tudi veliko učiti, tako kot vi. Kot vidite, je moj dan zelo podoben vašemu, le da se jaz ukvarjam s plavanjem. V katerih plavalnih disciplinah nastopate? Nastopam v štirih različnih disciplinah: 50 m in 100 m delfin ter 200 m in 400 m prosto. Kakšni so bili občutki, ko ste postavili svetovni rekord na paraolimpijskih igrah? To so bili zares lepi občutki, čeprav traja nekaj časa, da dojameš, da si najhitrejši na svetu. Naš gost je za konec še hudomušno dodal, da si želi, da bi bili plavalci invalidi boljši kot politiki v Sloveniji. Mi pa Darku želimo še veliko poguma in dobre volje, da bi še dosegal tako vrhunske rezultate, kot jih je do zdaj. Ana Trbovc, 8. c OŠ Sava Kladnika Sevnica februar 14 15

16 Šolski zvonec Zgodba o sodobnih in ekoloških pralnih plenicah Uporaba večkratnih pralnih plenic v 21. stoletju ne pomeni, kot mnogi menijo, kup umazanih plenic, dolgotrajno likanje in zapleteno previjanje dojenčka. Današnje sodobne pralne plenice so obenem enostavne za uporabo, zdrave za otroka in koristne za okolje. Glede na ankete in raziskave se vse več staršev počasi odloča za pralne plenice zaradi večkratnih dobrih lastnosti. Pralne plenice z vključenimi stroški vzdrževanja so cenovno bistveno bolj ugodne od enkratnih. Za celotno dojenčkovo obdobje previjanja potrebujemo pralnih s pritiskači ali ježki za prilagajanje velikosti. Debelejše nočne plenice kombiniramo s tanjšimi in lahkimi dnevnimi plenicami, katere lahko dopolnimo z dodatnimi vložki. V praksi je dokazano, da se v enkratnih plenicah otrok ostaja dlje časa, kot v pralnih zaradi občutka suhosti. Za enkratne plenice naj bi veljalo pravilo, da se zamenjajo po treh urah. Pralne plenice se izdelujejo od naravnih materialov in so korak naprej k bolj zdravem okolju. Na samem vrhu so pralne plenice iz bambusovega bombaža, ki je zelo mehak in ugoden za dojenčkovo kožo ter zelo vpojen. V pralnih plenicah dojenčkova koža diha in se ne segreva kot v enkratnih plenicah. Pralne plenice lahko podedujejo mlajši otroci, po koncu uporabe jih odlagamo v kontejner za reciklažo tekstila. Tudi če se vržejo na odpad so zelo hitro razgradljive. Priporoča se pranje na 60 C. Pranje na 90 C po nepotrebnem zvišuje porabo energije, časa in denarja. Plenice lahko sušimo v sušilnem stroju ali na zraku in tako bistveno zmanjšujemo porabo energije. Likanje pralnih plenic ni potrebno. Življenje s pralnimi pleničkami je lahko udobno za otroka in sproščeno za starše, hkrati pa se lahko počutite dobro, ker sodelujete v kreiranju družbe odgovorne do zdravega življenja in ohranjanju našega čudovitega zelenega planeta. Ksenija Lovrin, KiSS pralne plenice, Zavod KNOF so.p. TRADICIONALNO PUSTOVANJE NEDELJA, 2. 3., od BREZPLAČEN VSTOP krofi ŠPORTNA DVORANA SEVNICA NAGRADNE IGRE pester program OTROŠKO Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, Pust širokih ust 16 februar 14

17 Grajska skrinja Avtohtone sorte rastlin O avtohtonih sortah rastlin govorimo skoraj vsak dan, pa vendar večina ljudi tega ne ve. Žal teh rastlin ne uporabljamo več v posevkih na svojih zemljiščih, saj jih izpodrivajo bolj komercialno uspešne rastline, ki pa so za naše okolje velikokrat tudi škodljive. Zagotovo boste našli ptujsko rdečo čebulo, čebulo Tera, fižol Jeruzalemski in maslenec, korenje ljubljansko rumeno, paradižnik volovsko srce, solato posavko in druge. Veliko domorodnih rastlin je po krivici izgubilo svoje mesto tudi v okrasnem vrtu. Cenovno ugodne rastline iz tujine so z vrtov izpodrinile številne naše domače trajnice. V zadnjem času so se spet vrnile nekatere od teh rastlin in se že vključujejo v sadilne načrte. Pasji zob je rastlina, ki se v zadnjem času vrača v naš vrt. Ker pasji zob raste v kislih tleh, ga večina sadimo pod drevesa, dobro se počuti v družbi z rododendroni in azalejami. Mlada rastlina ima en list, pozneje dva, in med njima požene cvetno steblo. Cveti v barvi ciklam. Pri nas je zaščiten od leta Domača hiša Nič na tem Svetu lepšega ni, nikjer se srce tako ne umiri, kot gnezdo vabi v svoj objem najlepše počutje najdemo v njem. To je domača hiša - naš dom, varno okrilje, prežene vsak dvom. Revna, bogata, vedno je le ena sama vsakomur dana - tako, kakor mama. Hiša domača je največji zaklad, pa naj bo iglu, šotor, vila ali grad. V njej najdemo svoj mir, je naš raj, tu je pomlad in cvete nam maj. Radi se vračamo v njen topli objem, je kot raj in nebesa, srcu, našim očem. Tu najdemo vse, je vedno varen pristan, nevidna nas roka močno vleče vanj. Meni najlepša je na vrhu hriba zgrajena, majhna je, stara, iz kamenja in lesena, med zelene travnike in vinograde je položena, z drevjem obdana,širnim razgledom obdarjena, Tanja Košar Kaj je domača avtohtona sorta? Domača avtohtona sorta je nastala iz avtohtonega izvornega semena in ni bila načrtno žlahtnena (križana), se pa prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Sloveniji. Skrižana je bila v Sloveniji pred več kot 15 leti, sadne vrste ter vinska trta pa pred več kot 30 leti, in se seme te sorte še prideluje, vzdržuje in razmnožuje. Navadni jetrnik na vrtu uporabimo pod listavci. S svojimi modrikastimi barvami je zelo cenjena okrasna rastlina. Tudi če nimamo vrta, nam jetrnik lahko lepša dni kot pododovka. Jezikovni kotiček: Delavnik ali delovnik Udomačena (tradicionalna) sorta Je starejša sorta, ki je tujega porekla in se prideluje v Sloveniji več kot 15 let, v primeru vinske trte in pri sadnih vrstah pa več kot 50 let, in je dobro prilagojena na slovenske razmere. Na našem ozemlju je izredno bogato rastlinje, saj pri nas uspeva kar 3452 različnih rastlinskih vrst in podvrst. Veliko teh rastlin pa je po krivici prezrto pri uporabi. Slovenija ima z vidika vegetacije kar štiri različne flore. Tu se srečujemo s sredozemsko, ilirsko dinarsko, panomsko in alpsko floro. Klub tej pestrosti rastli pa se velikokrat odločimo za nakup tujerodnih rastlin, ki z leti postanejo celo invazivke in uničujejo naše rastline. Veliko domorodnih rastlin lahko vključimo v svoje vrtove že to pomlad. V slovenski semenarni je naprodaj kar nekaj avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort vrtnin, pri izboru semen si je le treba vzeti čas in skrbno prebrati podatke na embalaži. Jelenov jezik spada med praproti in je najlepši pozimi. Sadimo ga v senčnate in vlažne predele vrta. Ima temno zelene usnjate liste, ki začno hirati spomladi, ko poženejo novi listi. Milena Mastna, Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p. Na prvi pogled se besedi razlikujeta samo po eni črki, zato ju kaj lahko zamenjavamo. Velika pa je pomenska razlika: Delavnik je dan, ko se dela. Nekatere trgovine so odprte ob delavnikih in praznikih. Za marsikoga je bilo nekdaj vse življenje en sam delavnik. Delaven je človek, ki rad dela, ki je voljan delati, ki je vnet za delo. V šoli so nekateri učenci zelo delavni, drugi manj. Delavniška obleka mora biti trpežna. Mlade ljudi je treba vzgajati k delavnosti. Delavnost je lastnost, značilnost delavnega človeka. V vseh teh primerih je v drugem zlogu -a-. Kdaj pa je na mestu -o-? Vselej, kadar se nanaša na kaj, kar je v zvezi z delom. Petdnevni delovnik je npr. teden, v katerem se dela pet dni. V nekaterih obratih so uvedli skrajšani delovnik. Pridevnik deloven, ki zaznamuje vse, kar je v zvezi z delom, uporabljamo zelo pogosto, npr. delovni čas, delovna doba, delovna knjižica, delovno mesto, delovna moč, delovni načrt, delovni nalog, delovna obveznost, delovna pogodba, delovni postopek, delovno pravo, delovno razmerje, delovni sestanek, delovna skupnost, delovni vlak, itn. V prihodnje bomo torej na delovnem mestu zelo delavni, saj smo vsi vneti za delo. Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Povzela po 366 X slovensko, avtor France Vrbinc februar 14 17

18 Šport in rekreacija Sevniške gimnastičarke prvič na državnem MPP V soboto, 18. januarja, so se gimnastičarke ŠD Partizan Sevnica prvič odpravile na državno prvenstvo v skokih z malo prožno ponjavo (MPP). Ekipa mlajših deklic se je odlično izkazala v največji konkurenci do zdaj z najboljšo uvrstitvijo Nadje Starič, ki je dosegla 36. mesto od 107 tekmovalk. To je za prvi nastop na takšen tekmovanju odlično. Ekipa starejših deklic se je prav tako odlično izkazala z najboljšim 30. mestom Ane Bedek, ekipa članic (nad 18 let): Sara Bizjak, Jelena Topić, Tea Glavač in Iza Predanič Drobne pa je dosegla ekipno 4. mesto. Ponosni smo na dekleta, ki že zdaj skačejo izvrstne stegnjene salte in salte z obrati. Dekleta so na tekmovanju videle, kako vadijo drugi klubi in česa se lahko še naučijo. KMN Sevnica U 18: ducat zadetkov na debiju skupine A V 7. kolu državnega prvenstva malonogometašem iz Sevnice ni uspelo presenetiti favoriziranih gostov, ki so določili zmagovalca že v prvem polčasu. KMN SEVNICA : KEBELJ MIBUS PREVOZI 4:8 (0:4) Sevničani so v uvodnih minutah z igro na vsem igrišču presenetili goste iz Oplotnice. Nato je Kebeljčanom uspelo vzpostaviti ravnotežje in v šesti minuti so zadeli s šestih metrov. Po prejetem zadetku si imeli gostitelji tri priložnosti, vendar jim ni uspelo zadeti. Gledali smo pravo moško igro, napake v obrambi Sevničanov pa so gostom omogočile, do so še trikrat premagali našega vratarja. V drugem polčasu je Ulčnik zadel s prostega strela. Sevničani so izpeljali napad, gosti pa so unovčili svoje znanje in izkoristili luknje v obrambi gostiteljev in še štirikrat premagali nekoliko poškodovanega vratarja Pečnika. Pri Sevničanih so zadeli še Kolman in Tomažin, iz 10-metrovke pa ji bil uspešen Ulčnik. KMN Sevnica U 21: mladinci prehiteli sireno do nove zmage V 6. krogu državnega prvenstva U 21 med Sevnico in Dobovcem smo videli kar 11 zadetkov. Tekmo je v zadnjih trenutkih odločil Škorić s svojimi tremi goli. KMN SEVNICA : KMN DOBOVEC 6:5 (3:2) Tekma se ni začela, kot bi si želeli gostitelji, saj so v sedmi minuti zaostajali že z 0:2. Sevničani so si priigrali zelo veliko priložnosti, vendar jim do 12 minute ni uspelo zadeti. Nato pa trije zadetki v dveh minutah. Strelci so bili Krnc, Škorić in Nečemer. Do konca polčasa se rezultat ni spremenil. To jih je nad gimnastiko še bolj navdušilo. Zdaj komaj čakajo, da bodo spet v telovadnici in bodo zaradi truda in dela na prihodnjih tekmovanjih še boljše. Igrali so: David Pečnik, Nik Golobič Likar, Jan Mlakar, Blaž Klenovšek, Alen Vidergar, Rok Ulčnik, Urban Kolman, Goran Janković, Urban Šribar, Tim Tomažin. ŠPORTNIK LETA OBČINE SEVNICA 2013 Razglasitev športnice, športnika, športne ekipe in športne osebnosti četrtek, 13. februarja 2014, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica Vljudno vabljeni! Tomaž Blatnik V drugem polčasu so gostitelji nadaljevali neučinkovite napade, žoga pa je nekajkrat končala v vratnicah. Ekipa Dobovca je na tekmi nastopila z le šestimi igralci, vendar so v drugem polčasu dosegli tri zaporedne zadetke in v 31. minuti vodili že 3:5. Sevničani pa so se borili naprej in v naslednji minuti je Škorić spet zadel. Gosti so bili nekoliko utrujeni, to pa je dve minuti pred koncem izkoristil Krnc in izenačil. Nepopustljivost Škorića je 20 sekund pred koncem odločila o novi sevniški zmagi. Sara Bizjak Igralci na tekmi: Domen Krnc, Jan Nečemer, Mihael Grigić, Irnes Škorić, Amadej Seničar, Alen Drapić, Rok Ulčnik, Jernej Jazbec, Sebastijan Šribar, Žan Tomažič, Aljaž Kugler. Tomaž Blatnik 18 februar 14

19 Šport in rekreacija Pet sevniških atletskih zmag v Krškem V nedeljo, 22. decembra, je bil v Krškem 6. Novoletni tek po ulicah Krškega. Udeležili so se ga tudi sevniški atleti in dosegli pet zmag in šest drugih mest. Najbolj sta se izkazali Urška Krašovec, ki je zmagala absolutno pri ženskah na 10 km dolgi progi, in Hana Kranjec, ki je zmagala na 4 km prav tako absolutno. Zmagale so še Jerneja Prah, Lea Haler in Ajda Slapšak, vse na 1000 m v svoji kategoriji. Rezultati: Rokomet Člani začenjajo drugi del Zadnja prvenstvena tekma članske ekipe se je končala s porazom proti Celjanom, od takrat pa je že mesec dni in pol. Začenja se drugi del prvenstva, ki ga bodo rokometaši najprej sklenili s štirimi tekmami rednega dela. Iz gostovanja v Trebnjem, tekme doma z Ormožem in Ribnico ter gostovanja pri Izoli bo razvidno, ali se bo ekipa uvrstila v skupino za prvaka ali za obstanek. Vsaka točka bo pomembna, zato so se fantje zelo trenirali in v pripravljalnih tekmah pokazali solidno igro. Šahovske novice V zadnjih mesecih je bilo veliko šahovskih dogodkov, omenjam le nekatere. V oktobru smo v Šentjurju igrali 1. člansko ligo vzhod. Po odstopu ekipe iz Hoč po 5. kolu smo bili Sevničani močno oškodovani, ker so štiri konkurenčne ekipe brez borbe dobile po 5,5 točk, zato smo bili na koncu le 8., namesto pri vrhu. V novembru smo za občinski praznik uspešno izpeljali kvalitetni turnir, december pa pričeli z ekipno zmago na 32. Debelakovem memorialu v Krmelju. Naši Petra in Lucija sta dobro odigrali srednješolsko DP v Mariboru. Naši najmlajši so bili v Posavski šolski ligi na vseh 4 turnirjih vedno med najboljšimi, posebno Pia Rožmanec z Blance, Filip Okorn iz Tržišča in Jan Jeraj iz Boštanja. Šolska posam. prvenstva so se končala z drž. prvenstvom v Šempetru pri N. Gorici. ŽENSKE do 29 let m 1. Urška Kraševec 00 40:34,0 Absolutno: 1. mesto ŽENSKE 4000 m, absolutno 1. Hana Kranjec 99 16:05,7 5. Marjeta Košar 75 19:57 DEKLETA 6 8 let 1000 m 1. Ajda Slapšak 05 4:20,5 2. Živa Slapšak 06 4:32,7 DEKLETA 9 11 let 1000 m 1. Lea Haler 03 4:02,9 4. Nina Lisec 03 4:22,8 DEKLETA let 1000 m 1. Jerneja Prah 00 3:41,3 MOŠKI 4000 m, absolutno 2. Miha Povšič 91 13:58,9 5. Lovro Leben 99 15:13,0 MOŠKI do 29 let m 4. Maj Popelar 99 36:54,5 MOŠKI let m 2. Dušan Kraševec 67 35:43,6 7. Bojan Resnik 67 40:40,6 FANTJE 6 8 let 1000 m 2. Tim Kraševec 07 4:57,3 FANTJE 9 11 let 1000 m 2. Enej Jagodič 04 3:49,9 4. Žiga Jagodič 02 4:27,7 FANTJE let 1000 m 2. Lovro Leben 99 3:38,1 Kondicijski trening Trener Godec je zadovoljen z opravljenim delom. Veseli ga, da so tudi mlajši pokazali napredek in izkoristili priložnosti, ki jim jih je ponudil na prijateljskih tekmah. Nekoliko ga skrbi poškodba Fižuletovega ramenskega sklepa. Preiskave so pokazale, da je poškodba resnejša, kot je kazalo. Lucian bo moral opraviti dodatne preglede, v najslabšem primeru pa bo potrebna tudi operacija. Fantje so torej pripravljeni in upajo, da so si tudi navijači nabrali novih moči pred nadaljevanjem prvenstva in da bo v dvorani spet odmevalo plavi, plavi, plavi. Vir: Rokometni Klub Sevnica Med učenci do 12 let je igral tudi Tomaž Sešlar iz Sevnice. Na prvem turnirju Okrepčevalnice Mica je zmagal Zvonko Mesojedec pred Smerdelom in Mirtom. Zadnjo nedeljo v letu smo na Blanci leto končali z 19. Radejevim memorialom. Lepe nagrade so tudi letos privabile močne domače in tuje igralce, skupno kar 46 na glavnem turnirju. Seveda so na koncu slavili najboljši tujci, lovci na nagrade, velja pa pohvala našima Povšetu Martinu za izjemno 9. mesto, Petra Pavlič pa je bila druga najboljša igralka. Na turnirju učencev sta bili najboljši igralki iz Cerkelj in Brestanice pred Timom Povšetom iz Radeč. Vsi učenci so prejeli darilne pakete. Ob koncu so bila podeljena še odličja in nagrade najboljšim na letnih ciklusih veteranov, v hitropoteznem in pospešenem šahu ter še nekaj posebnih nagrad. Omeniti velja še, da smo tudi letos z 8. mestom med najboljšimi klubi v državi v posebni ekipni konkurenci. Ludvik Cvirn Del ekipe Rafael Povhe februar 14 19

20 Utrip življenja Delavnice v zdravstveno vzgojnem centru Zdravstvenega doma Sevnica Spoštovane občanke in občani občine Sevnica, sporočamo vam, da so se pričele zdravstveno vzgojne delavnice v sklopu CINDI programa za varovanje zdravja in preprečevanje nastanka obolenj srca in ožilja. Modni nasvet za zimski čas Obvezni modni dodatki zimskega časa so šali in rute, lahko pa jih nosimo različno. Ponujam vam nekaj predlogov. Okrogel šal lahko nosite na več načinov. Dva sta prikazana na sličicah. Potrebujemo: Recepti Zdrobovi ocvrtki 1 l mleka, 1/2l zdroba instant (po želji pšenični ali koruzni), 1 žlica masla, malo soli, 5 dag naribanega parmezana, 2 jajci in olje za cvrtje Mleko zavri, dodaj sol in maslo, zakuhaj zdrob, mešaj dve minuti nato odstavi, malo ohladimo nato postopoma zamešamo jajci in parmezan. Z rokami oblikujemo kroglice, ali palčke in jih ocvremo. Ponudimo lahko kot prilogo ali pa samostojno k zeleni solati. Ruto lahko uporabite tudi kot pokrivalo. Ali pa: Šola hujšanja: ponedeljek, , ob v predavalnici ZD Sevnica in v telovadnici fizioterapije ( V. Tomšič,univ. dipl. org., S. Rupnik, sms, A. Kerec, v.fth., A. Groboljšek, dipl. fth). Šola hujšanja bo potekala vsak ponedeljek ob Telesna dejavnost: četrtek, , ob v predavalnici ZD Sevnica (A. Kerec, v.fth., A. Groboljšek, dipl. fth). Telesna dejavnost bo potekala ob četrtkih. Zdrava prehrana: torek, , ob uri v predavalnici ZD Sevnica (V. Tomšič,univ. dipl. org., V. Bahat Kmetič, dipl. m.s.) Zdrav življenjski slog: ponedeljek, , ob v predavalnici ZD Sevnica sobota, , ob v predavalnici ZD Sevnica Dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj: ponedeljek, , ob v predavalnici ZD Sevnica sobota, , ob v predavalnici ZD Sevnica Individualno opuščanje kajenja: Individualno opuščanje kajenja poteka po predhodnem dogovoru po telefonu: Tajništvo: 07/ ali na Simona Rupnik Test hoje na 2 km Lokacija testa je pri Srednji šoli Sevnica. sobota, , ob 8. 00, sobota, , ob 8. 00, sobota, , ob 8. 00, sobota, , ob 8. 00, sobota, , ob 8. 00, sobota, , ob Kontaktni osebi: Aleksandra Kerec, v. fth., Alenka Groboljšek, dipl. fth. Za vse dodatne informacije se obrnite na izbranega osebnega zdravnika ali na kontaktne osebe izvajalcev delavnic. Zdravstveni dom Sevnica Navaden šal v različnih kombinacijah: In še namig moškim. Prijetno nošenje. Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod Knof, so. p. Potrebujemo: 200 gr zdroba, 30 gr masla, 1 jajce, 1 beljak, 1/2l mleka, vejica rožmarina, sol... Rožmarinovi cmoki Mleko, rožmarin, maslo in sol zavremo, odstranimo vejico rožmarina in nato počasi zakuhamo zdrob, mešamo toliko časa, da se zdrob skuha. Odstavimo in malo ohladimo. Ohlajeni masi dodamo rumenjak in sneg iz dveh beljakov. Iz dobljene mase oblikujemo žličnike ali delamo kroglice, ki jih polagamo v slan krop. Ponudimo kot prilogo ali pa samostojno jed, ki jo zabelimo z raztopljenim maslom. Zapečen krompirjev pire Krompir olupimo in skuhamo v slani vodi. Odcedimo in zmečkamo, dodamo 2 rumenjaka, 1 dcl sladke segrete smetane, posolimo, malo popramo, dodamo še muškatni orešček, po okusu lahko dodamo žlico ribanega parmezana. Zmes nadevamo v ognjevarno posodo, ki smo jo namastili z maslom in posuli z drobtinami, ter spečemo v pečici. Recepte pripravila: Cveta Jazbec 20 februar 14

21 Oglasi Prava pesem. Prav zdaj. LJ in MB CE 88.7 in 89.1 KR VE KP 93.8 in NM 99.4 PT TR 88.2 JE GO in MS IZ 93.8 SG in KK 89.3 AJ ZA 88.2 ID KG MO 98.3 februar 14 21

22 Razvedrilo VICOTEKA Ponoreli računalnik»šef, moj računalnik je ponorel!«se je oglasil novi uslužbenec.»ne, ne, je že v redu. Preprogramirati ga je potrebno. Na vašem delovnem mestu je prej delala blondinka, pa je bil programiran izrecno zanjo!«bencin Mlado blondinko je Jure končno pregovoril, da se je usedla v njegov avto. Prijel jo je za roke, jo pogledal globoko v oči. Zadrhtela je. Srce ji je začelo hitreje utripati.»ni mi lahko!«ji je zašepetal Jure,»toda nekaj te moram prositi! Ali si pripravljena z menoj deliti stroške za bencin?«maslo Kuhar vpraša vajenca:»ali veš kako se skuha voda?seveda! Naliješ vodo v lonec, daš vanjo malo masla, postaviš na štedilnik in kuhaš!in zakaj daš maslo v vodo?«se začudi kuhar.»zato, da se voda ne prismodi!«izrek ZA LEPŠI DAN Premaganost je samo začasno stanje. Šele kadar obupamo, ga spremenimo v trajno stanje. (Marilyn vos Savant) Uganka za brihtne glavce Katero število? O številu vemo naslednje: Če število ni večkratnik števila 4, potem je med 60 in 69. Če število ni večkratnik števila 3, potem je med 50 in 59. Če število ni večkratnik števila 6, potem je med 70 in 79. O katerem številu govorimo? Rešitev križanke iz prejšnje številke je: SREČNO NOVO LETO. Izžrebane so bile: 1. nagrada: Tina Perko, Krmelj 110, 8296 Krmelj 2. nagrada: Silva Demšar, Kaplja vas 20, 8295 Tržišče 3. nagrada: Petra Zupančič, Boštanj 12, 8294 Boštanj 4. nagrada: Amra Košar, N.H.M. 8, 8290 Sevnica 5. nagrada: Maja Jakše, Studenec 31, 8293 Studenec Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke. 8 dan pride na vrh. Zadnji dan naredi 3 metre, ko je na vrhu več ne pade dol. Izžrebanka: Marija Kolenc, Tržišče 38a, 8295 Tržišče Nagrade za mesec FEBRUAR 1. nagrada: masaža celega telesa, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče 2. nagrada: bon - welnes storitev, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče, 3. nagrada: bon - welnes storitev, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče, 4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje do 15. februarja 2014 na: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica Skrivni kotiček ALI PA TUDI NE Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). V katerem kraju se nahaja cerkev na sliki? Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: Cerkev je cerkev sv. Jurij v Šentjurju na Polju. Izžrebanka: Miroslava Terbovc, Radež 31, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 22 februar 14

23 Oglasi Masa oni salo Mojca Zaplatar Akcija v mesecu aprilu je: Ob vsaki opravljeni klasični švedski masaži celega telesa podarimo masažo obraza in glave. Razvajali vas bomo z masažami, ki temeljijo na znanju in izkušnjah. Izbirate lahko med različnimi vrstami masaž in masažnimi sredstvi. Obiščite nas v prijetnem ambientu. Zaradi zagotavljanja individualne in strokovne obravnave vas prosimo za predhodno naroèilo na robert.slemensek@siol.net Evergreen d.o.o. Dolenji Boštanj 054 b 8294 Boštanj delovni čas: od 7.00 do skladiščna prodaja CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA Janez PUNGERÈAR Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE Tel.: 07/ , mob.: 041/ janez.pungercar@siol.net V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI NASLEDNJE MATERIALE: GRAMOZ RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah. Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki. Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni! barve, ki ščitijo vaš dom februar 14 23

24 ehe.si Strešne kritine AKCIJE od 5,46 / m barvni 2 do 18 % popusta že od 8,06 / m2 Strešna okna Izolacije Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: 2171724, ID: SI59571098, št. TRR: 01310-6000000209 tel. 07 81 61 070; fax. 07 81 61

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav OVERNET D.O.O. Pripravljeno: Pojavnost: 11.09.2017 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: AKCIJA USTAVI.SE 1 USTAVI.SE 1 Press CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Turistično informacijski center T: 07/ E: W: TEDENSKI NAPOVEDNIK DOGODKOV Datum Ura Dog

Turistično informacijski center T: 07/ E: W:   TEDENSKI NAPOVEDNIK DOGODKOV Datum Ura Dog Turistično informacijski center T: 07/490 22 20 E: tic.krsko@cptkrsko.si W: www.visitkrsko.com TEDENSKI NAPOVEDNIK DOGODKOV 4. 10.2.2019 Datum Ura Dogodek Kraj Organizator/informacije ponedeljek, 4.2.2019

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 03.05.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB 3 11 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx

Microsoft Word - Zapisnik 1. skupne seje docx Številka: 011-0010/2013-16 011-0011/2013-7 Datum: 15.4.2013 Z A P I S N I K 1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo, ki je bila v ponedeljek, 8.4.2013, ob 15.00 uri v sejni sobi Občine

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva - Komunaliada 2019 - bo tokrat

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 24. redne seje doc

Microsoft Word - Zapisnik 24. redne seje doc Številka: 013-0002/2014 ZAPISNIK 24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, ki je bila dne 23. januarja 2014, ob 18.00 uri, v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. Prisotni člani sveta: Androjna Boris,

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

PDF generator

PDF generator RadoSt 22.03.2016 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: RADO STOJAVNOVIČ FESTIVAL KULINARIKE Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax:

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

Braslovški NOVIČNIK Maj 20183

Braslovški NOVIČNIK Maj 20183 Braslovški NOVIČNIK Maj 20183 VABILO NA OTVORITEV na prireditvenem prostoru v Braslovčah, v soboto, 19. 5., ob 18. uri Skupn plac bo z majem odprl svoja»vrata«pod kozolcem s pestro vsebino za vse generacije,

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

I

I 1. stran od 6 NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI GORNJA RADGONA Več informacij PETEK, 04. 09. 2015 MISLIM OKROGLO V petek, 4. septembra 2015, ob 18. uri v galeriji Doma kulture Gornja Radgona odpiramo razstavo

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA)

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA) STORYLINE PROJEKT OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - Krašnja) ULICA S TRGOVINAMI Tekst: Marta Per, vodja projekta, učenci v OPB Krašnja, gospa Brigita Rožič Foto: Helena Urbanija, Katarina

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

– Aktualna problematika beguncev v luči prava Evropske unije Reševanje investicijskih sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske Unije s tretjimi državami: ustanovitev Mednarodnega investicijskega

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Anketa o prometu v Občini Škofja Loka Spoštovani! Občina Škofja Loka izdeluje Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka (CPS). Da bo CPS Občine Škofja Loka čim bolj prilagojena zahtevam in željam

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

Microsoft Word - Program_2019_31_12_2018.doc

Microsoft Word - Program_2019_31_12_2018.doc Planinsko društvo L I S C A Sevnica Taborniška ulica 14, 8290 SEVNICA! 041 481 697 www.pd-lisca.si / pdlisca@siol.net Program planinskih aktivnosti v letu 2019 1. Ob PONEDELJKIH so organizirane lažje planinske

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE SPLOŠNO O TEKMOVANJU Naziv: How Strong Is The Bridge 2019?! / Ali je kaj trden most 2019?! Datum: 6. do 8. maj 2019 Organizator: Društvo

Prikaži več

_URADNI OBISK PRS V TURČIJI

_URADNI OBISK PRS V TURČIJI Predsednik Republike Slovenije na uradni obisk v Republiko Turčijo Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo na povabilo predsednika Republike Turčije Abdullaha Güla 15. in 16. januarja 2014 mudil

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: ZNESEK INVESTICIJE: ,00 EUR proračun občine OPIS: Veliko poz

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: ZNESEK INVESTICIJE: ,00 EUR proračun občine OPIS: Veliko poz 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: 2000 2018 ZNESEK INVESTICIJE: 45.700,00 EUR proračun občine Veliko pozornosti v Občni Dobrna namenjamo urejanju kraja in vseh vrst poti sprehajalnih, pohodnih,

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 09.08.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LIONS KLUB 10 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040

Prikaži več

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx SPOROČILO ZA JAVNOST Novo mesto, 16. aprila 2018 Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja NEENAKOST V ZDRAVJU V LUČI DOLGOŽIVE DRUŽBE Novo mesto, 16. aprila 2018 - Na Fakulteti za zdravstvene vede

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Poročilo medijskih objav LIONS KLUB Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB Press CLIPPING d.o.o., Kraljevič

Poročilo medijskih objav LIONS KLUB Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB Press CLIPPING d.o.o., Kraljevič Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 27.08.2012 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB 2 3 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA MAKETA LJUBLJANA, PRIPRAVLJALNA DELA, ZAKLJUČEK IZVLEČNEGA TIRA ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več