KAZALO. Medicinska fakulteta (UM MF)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KAZALO. Medicinska fakulteta (UM MF)"

Transkripcija

1 KAZALO UVOD UNIVERZA V LJUBLJANI Akademija za glasbo (UL AG) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT) Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) Biotehniška fakulteta (UL BF) Ekonomska fakulteta (UL EF) Fakulteta za arhitekturo (UL FA) Fakulteta za druţbene vede (UL FDV) Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) Fakulteta za farmacijo (UL FFA) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF) Fakulteta za pomorstvo in promet (UL FPP) Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI) FRI in FMF Fakulteta za socialno delo (UL FSD) Fakulteta za strojništvo (UL FS) Fakulteta za šport (UL FŠ) Fakulteta za upravo (UL FU) Filozofska fakulteta (UL FF) Medicinska fakulteta (UL MF) Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF) Pedagoška fakulteta (UL PEF) Pravna fakulteta (UL PF) Teološka fakulteta (UL TEOF) Veterinarska fakulteta (UL VF) Zdravstvena fakulteta (UL ZF) za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Ljubljani za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Ljubljani za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) FERI, FG, FS in EPF FERI in FS Fakulteta za energetiko (UM FE) Fakulteta za gradbeništvo (UM FG) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV) Fakulteta za logistiko (UM FL) Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM) Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV) Fakulteta za strojništvo (UM FS) Fakulteta za varnostne vede (UM FVV) Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) Filozofska fakulteta (UM FF) Medicinska fakulteta (UM MF) Pedagoška fakulteta (UM PEF) Pravna fakulteta (UM PF) za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Mariboru za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Mariboru

2 UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ) Fakulteta za management Koper (UP FM) Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Fakulteta za turistične študije Portoroţ Turistica (UP FTŠ) Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF) Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZ) za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi na Primorskem za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi na Primorskem za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic Evropske unije) na Univerzi na Primorskem UNIVERZA V NOVI GORICI Fakulteta za aplikativno naravoslovje (UNG FAN) Fakulteta za humanistiko (UNG FH) Fakulteta za znanosti o okolju (UNG FZO) Poslovno-tehniška fakulteta (UNG PTF) Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo (UNG VŠVV) za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Novi Gorici za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Novi Gorici za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Novi Gorici SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF) Fakulteta za drţavne in evropske študije (FDŠ) Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) Gea College Visoka šola za podjetništvo Piran (VŠP) Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne študije (MFDPŠ) Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VŠD) Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES) Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP) Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP) Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM) za nadaljevanje študija po merilih za prehode na samostojnih visokošolskih zavodih za vzporedni študij in študij diplomantov na samostojnih visokošolskih zavodih za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce (drţavljane drţav nečlanic Evropske unije) na samostojnih visokošolskih zavodih VPISNA MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, UNIVERZI V MARIBORU, UNIVERZI NA PRIMORSKEM, UNIVERZI V NOVI GORICI IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010 SVETOVALNA MESTA IN URNIK SVETOVANJ KANDIDATOM ZA IZREDNI ŠTUDIJ

3 Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo, 59/07 Zštip, 15/08 - Odl. US in 64/08) je Vlada Republike Slovenije na 9. redni seji dne pod točko 5A sprejela SKLEP O SOGLASJU K VSEBINI RAZPISA ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010 Vlada Republike Slovenije daje soglasje k besedilom razpisov za vpis v študijskem letu 2009/2010, ki so jih sprejeli: senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij in ; senat Univerze v Mariboru in je bil dopolnjen ; senat Univerze na Primorskem , 27. do in 18. do ; senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in 18. do in je bil dopolnjen ; senat Univerze v Novi Gorici ; upravni odbor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ; upravni odbor Fakultete za drţavne in evropske študije, Brdo pri Kranju in ; senat Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici in je bil dopolnjen ; senat Gee College Visoke šole za podjetništvo Piran, in je bil dopolnjen in ; senat Mednarodne fakultete za druţbene in poslovne študije Celje, ; senat Visoke šole za dizajn Ljubljana in je bil dopolnjen ; senat Visoke šole za tehnologije in sisteme Novo mesto, in je bil dopolnjen ; senat Visoke šole za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec, ; senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, in ; začasni senat Visoke šole za varstvo okolja Velenje, ; senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ; senat Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, in I. II. Število vpisnih mest, ki jih za vpis v posamezne študijske e razpišejo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Univerza v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za drţavne in evropske študije Brdo pri Kranju, Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici, Gea College Visoka šola za podjetništvo Piran, Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne študije Celje, Visoka šola za dizajn v Ljubljani, Visoka šola za tehnologije in sisteme Novo mesto, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, je določeno s Sklepom o razmestitvi dodiplomskih študijskih ov v študijskem letu 2009/20010, št /2009/5 z dne III. Ta sklep se objavi skupaj z razpisom za vpis v študijsko leto 2009/2010 v Objavah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ljubljana, Številka: /2009/6 mag. Milan Martin Cvikl Generalni sekretar

4 UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERZA V NOVI GORICI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu objavljajo RAZPIS ZA VPIS V PRVI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010 I. PRIJAVA ZA VPIS Kandidati za vpis v dodiplomske študijske e se na razpis prijavijo v treh rokih. Prvi prijavni rok Prvi prijavni rok traja od 10. februarja do 9. marca Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s priporočeno pošiljko najkasneje do 9. marca Obrazec kupijo v večjih papirnicah in knjigarnah. Prijavo pošljejo visokošolskim prijavno-informacijskim sluţbam na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem ali samostojni visokošolski zavod; Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru; Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Novi Gorici, p.p. 301, 5001 Nova Gorica, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici. Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi pošljejo samo eno Prvo prijavo. V njej lahko po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske e, v katere se ţelijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih ov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletnih straneh ali OPOZORILA Kandidati pošljejo samo eno Prvo prijavo. Zadnji dan za prijavo je 9. marec Po 9. marcu 2009 spremembe zapisanih študijskih ţelja niso več mogoče. Da bi preverili, ali so podatki v podatkovni bazi pravilni, bodo vsi kandidati najkasneje do konca aprila 2009 prejeli računalniški izpis o svoji prijavi. Popravke morebitnih napak morajo kandidati sporočiti visokošolski prijavno-informacijski sluţbi do zahtevanega datuma. S prijavnim obrazcem DZS 1,71/1 se kandidati ne prijavljajo v e višjega strokovnega izobraţevanja. Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca naj kandidati natančno preberejo razpis za vpis in navodila za izpolnjevanje obrazca. Drugi prijavni rok Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2009 objavljeni na spletnih straneh prijavnih sluţb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih zavodih. V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih ov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem roku, se lahko izjemoma prijavijo le, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloţi Drugi prijavi za vpis. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2009/2010 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati kupijo od 18. avgusta 2009 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 28. avgusta 2009 visokošolski prijavno-informacijski sluţbi na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem ali samostojni visokošolski zavod; Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru; Visokošolska prijavno-informacijska sluţba, Univerza v Novi Gorici, p.p. 301, 5001 Nova Gorica, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici. V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske e, v katere se ţelijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se zanje izbirni postopek prvega roka še ni končal, se rok za naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok. Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletnih straneh ali OPOZORILA Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo. Zadnji dan za prijavo je 28. avgust Po 28. avgustu 2009 spremembe zapisanih študijskih ţelja niso več mogoče. 3

5 Tretji prijavni rok Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejemajo prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priloţijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil. II. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI Za študijsko leto 2009/2010 fakultete, akademije in visoke strokovne šole univerz in samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske e v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/07 - Zštip, 15/08 - Odl. US in 64/08), in sicer: enovite magistrske študijske e druge stopnje, ki obsegajo od 300 do 360 kreditnih točk in trajajo od pet do šest let, univerzitetne študijske e prve stopnje, ki obsegajo od 180 do 240 kreditnih točk in trajajo od tri do štiri leta, visokošolske strokovne študijske e prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. V študijske e se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi i, in navedene v tem razpisu. To so: za vpis v enovite magistrske študijske e druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske e prve stopnje: 1. splošna matura, 2. zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem u do 1. junija 1995, 3. v nekatere enovite magistrske študijske e druge stopnje in univerzitetne študijske e prve stopnje se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem u ter opravljenim izpitom splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat ţe opravil pri poklicni maturi; za vpis v visokošolske strokovne študijske e prve stopnje: zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem u, splošna matura ali poklicna matura; za vpis v nekatere študijske e morajo kandidati opraviti še preizkus umetniške nadarjenosti, psihofizičnih sposobnosti oziroma ročnih spretnosti. III. VPISNA MESTA V tem razpisu je pri posameznem študijskem u objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej za redni in posebej za izredni študij, skupaj za drţavljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: drţavljani RS) in drţavljane drţav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi drţavljani drţav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in za tujce je za redni študij razpisanih praviloma dodatnih 5 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za redni študij za drţavljane RS in drţavljane drţav članic Evropske unije, za izredni študij pa praviloma 50 % vpisni mest za izredni študij (glej tudi točko X. in tabele z vpisnimi mesti za tujce). IV. INFORMATIVNI DAN Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan: v petek, 13. februarja 2009 ob 10. in 15. uri za kandidate za redni študij, v soboto, 14. februarja 2009 ob 10. uri za kandidate za izredni študij, razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda. Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, moţnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, moţnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraţevanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju. Informativna mesta so v razpisnem besedilu navedena pri posameznih visokošolskih zavodih. V. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze in samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca aprila 2009 sprejeli sklep o omejitvi vpisa. Za vpis v enovite magistrske študijske e druge stopnje in univerzitetne študijske e prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na: 1. (izraţen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. v posameznih študijskih ih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, 4. uspeh pri preizkusu nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim om); kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na: 1. (izraţen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature, 4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, če je tako določeno s študijskim om, 5. uspeh pri preizkusu nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim om); kandidati z zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995, bodo izbrani glede na: 1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu (izraţen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. v posameznih študijskih ih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu zaključnega izpita oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, 4. uspeh pri preizkusu nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim om). Za vpis v visokošolske strokovne e prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri splošni maturi ali pri poklicni maturi (izraţen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. v posameznih študijskih ih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu zaključnega izpita ali poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, 4. uspeh pri preizkusu nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim om). Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega srednješolskega izobraţevanja prejeli diplomo, bodo za splošna uspeha v 3. in 4. letniku dobili tolikšen deleţ točk, kot je pri posameznem študijskem u navedeno za zaključni izpit ter 3. in 4. letnik skupaj. Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski, se namesto uspehov v 3. in 4. letniku upoštevata uspeha 4. in 5. letnika. Kandidati, ki so končali izobraţevanje po nadaljevalnih izobraţevalnih ih ali ih poklicno-tehniškega izobraţevanja, bodo za uspeh v 1. in 2. letniku teh ov dobili tolikšen deleţ točk, kot je pri posameznem študijskem u navedeno za 3. in 4. letnik. 4

6 Za kandidate, ki opravijo maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraţevanja, se v izbirnem postopku upoštevata uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki opravijo maturitetni tečaj po treh letih srednješolskega izobraţevanja ali manj, pa se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidati za splošni uspeh pri splošni maturi dobijo tolikšen deleţ točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem u za splošno maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj. Za kandidate, ki končajo izobraţevanje po izobraţevalnem u poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije oziroma izobraţevalnega a za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi. Kandidati, ki so ali bodo opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraţevanja, bodo izbrani glede na, za katerega bodo dobili tolikšen deleţ točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem u za splošno maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj. Kandidati z diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB) bodo izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, za katerega bodo dobili tolikšen deleţ točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem u za splošno maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj. Kandidatom, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraţevalnem u priznano predhodno pridobljeno formalno ali neformalno znanje brez ocene, se v izbirnem postopku upošteva 0 (nič) točk. Informacije o moţnostih za pridobitev ocene kandidati dobijo na srednjih šolah. Če za vpis v študijski ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša. VI. PREIZKUSI NADARJENOSTI IN POSAMEZNI IZPITI SPLOŠNE MATURE Preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti bodo na visokošolskih zavodih v prvem prijavnem roku od 26. junija do 9. julija 2009, v drugem prijavnem roku pa od 9. do 11. septembra V drugem roku bodo preizkusi le za študijske e, kjer bodo ostala še prosta vpisna mesta. Točni datumi preizkusov so napisani v razpisnem besedilu pri posameznih visokošolskih zavodih. O opravljanju preizkusov nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti v prvem roku bodo kandidati obveščeni najmanj pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. Obvestila pošiljajo visokošolski zavodi. K preizkusom nadarjenosti bodo vabljeni kandidati, ki bodo: na prvem mestu napisali študijski, za katerega morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti, na drugem ali tretjem mestu napisali študijski, za katerega morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti, na prvem mestu pa študijski z omejitvijo vpisa, na drugem ali tretjem mestu napisali študijski, s katerim je določeno, da morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti in se vanj izjemoma lahko vpišejo, čeprav ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno nadarjenost. Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov bodo kandidati dobili na posameznem visokošolskem zavodu. Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih izdajo kandidatom obvestilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski sluţbi. Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so ţe opravili splošno ali poklicno maturo oziroma kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot maturitetno spričevalo, in drugi, če so ti predmeti pogoj za vpis v univerzitetni študijski in se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis. Izpiti se bodo opravljali v rokih, določenih s koledarjem splošne mature. Za opravljanje izpitov se morajo kandidati prijaviti sami na Drţavnem izpitnem centru oziroma na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski, v rokih, določenih s predpisi o splošni maturi. Obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature, ki jih izda Drţavni izpitni center, imajo trajno veljavnost. Kandidati, ki bodo v tekočem šolskem letu končali izobraţevanje v tujini, kandidati, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda ali samostojnega visokošolskega zavoda in kandidati, za katere bo tako odločeno v pritoţbenem postopku, bodo izjemoma lahko opravljali izpite tudi v jesenskem izpitnem roku oziroma v rokih, ki jih bodo določili visokošolski zavodi. VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih-prijavno informacijskih sluţb univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem in drugem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski sluţbi. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predloţijo jih ob vpisu na visokošolski zavod. V tretjem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priloţijo pisni prošnji, ki jo pošljejo visokošolskemu zavodu. 1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem, spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature visokošolski prijavnoinformacijski sluţbi sporoči Drţavni izpitni center najkasneje do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature. Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. Tudi zanje jih bo visokošolski prijavno-informacijski sluţbi poslal Drţavni izpitni center. 2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo. 3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske e od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem srednješolskem izobraţevanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole. 4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi (iz leta 1994). 5. Kandidati, ki imajo doseţen vpisan v indeks, kot dokazilo skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh v posameznem letniku. 6. Kandidati, ki ţe imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB), skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo to diplomo. Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, bodo podatke o splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 10. julija Kandidati, ki jo bodo opravljali v tujini, pa morajo spričevala poslati najkasneje do 10. septembra Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji. 5

7 7. Drţavni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski sluţbi vse podatke o uspehu do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma poklicne mature. Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski sluţbi podatke o preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti do 11. julija Za kandidate, ki bodo opravljali splošno maturo ali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, podatke o učnem uspehu Drţavni izpitni center sporoči Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Ljubljani do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma poklicne mature. 9. Kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki ţe imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji. Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju poslati prijavni sluţbi najkasneje do 10. septembra Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov (glej točko XI. Postopek priznavanja izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja). 10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja. 11. Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraţevalnem u priznano predhodno pridobljeno formalno ali neformalno znanje in so pridobili oceno na srednji šoli, morajo dokazilo poslati sami najkasneje do 10. julija VIII. IZBIRNI POSTOPEK Prvi rok Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska a z omejenim vpisom sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih ih z neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Če bo za še prosta mesta pri študijskem u z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim om določena ob omejitvi vpisa. Če vsa mesta v u, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti. Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 23. julija Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske sluţbe pošljejo visokošolskim zavodom. Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo: kandidati, ki splošno maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za splošno maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku, kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti, kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja še ni bil končan, kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem postopku. Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v študijski brez omejitve vpisa oziroma če doseţejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama. Visokošolska prijavno-informacijska sluţba bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, ter visokošolske zavode, na katere so bili sprejeti, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka. Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski in v rednem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih ov. O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda in o tem pisno obvesti kandidata. Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 5. junija 2009,. kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot Prvo prijavo. Odločitve pristojnih organov univerz in samostojnih visokošolskih zavodov o kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za tekoči prijavno-sprejemni postopek. Drugi rok Kandidati, ki so v Drugi prijavi na prvem mestu napisali študijski, za katerega se s prvo ţeljo ni prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis. Če število prijav za študijski, v Drugi prijavi napisan na prvem mestu, preseţe število prostih mest, se kandidati izbirajo po postopku iz poglavja»viii. Izbirni postopek - prvi rok«in ob upoštevanju meril, ki so s študijskim om določena ob omejitvi vpisa. Izbirni postopek bo končan do 23. septembra Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolski prijavno-informacijske sluţbe pošljejo visokošolskim zavodom. Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo: kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritoţbenem postopku, kandidati, drţavljani RS in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja še ni bil končan. Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v študijski brez omejitve vpisa oziroma če doseţejo najmanj tolikšno število točk, kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih. Na seznam sprejetih se naknadno lahko uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski in v rednem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih ov. Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku se upošteva tudi v drugem roku. Drugi kandidati lahko zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priloţiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj z Drugo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 28. avgusta Tretji rok Če število prijav preseţe število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim om določena ob omejitvi vpisa. 6

8 Fakulteta, akademija ali visoka strokovna šola lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih ih. Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v tretjem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku. IX. IZREDNI ŠTUDIJ Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v enakih rokih kot kandidati za redni študij. Izobraţevanje za izredne študente se lahko v celoti ali deloma organizira tudi zunaj sedeţa visokošolskega zavoda, če je dovolj kandidatov. Kraji so navedeni v tem razpisu. X. TUJCI (DRŢAVLJANI DRŢAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŢAVLJANSTVA Na razpis se lahko prijavijo tudi tujci in Slovenci brez slovenskega drţavljanstva (glej tabele z vpisnimi mesti za tujce). O prijavno-sprejemnem postopku in vpisu Slovencev brez slovenskega drţavljanstva in tujih drţavljanov bodo odločale univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi. 1. Informacije o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija kandidati dobijo: v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana, tel.: +386 (1) , +386 (1) , fax: +386 (1) , elektronska pošta: tanja.zuzek@uni-lj.si, alenka.suligoj@uni-lj.si), če ţelijo študirati na Univerzi v Ljubljani, v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 2001 Maribor, tel.: +386 (2) , elektronska pošta: vpis@uni-mb.si), če ţelijo študirati na Univerzi v Mariboru, v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: +386 (5) , elektronska pošta: vpis@upr.si), če ţelijo študirati na Univerzi na Primorskem, v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, p. p. 301, 5001 Nova Gorica, tel (5) , elektronska pošta: studentska.pisarna@p-ng.si), če ţelijo študirati na Univerzi v Novi Gorici, na posameznih samostojnih visokošolskih zavodih. 2. Informacije o postopku priznavanja dobijo tuji drţavljani, ki še nimajo odločbe o priznanju oziroma odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek: Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) , elektronska pošta: priznavanje@unilj.si, spletna stran: Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) , elektronska pošta: janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje izobraţevanja; Tamara Puzić, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) , elektronska pošta: vpis@upr.si, spletna stran: Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, p. p. 301, 5001 Nova Gorica, telefon +386 (5) , elektronska pošta: studentska.pisarna@p-ng.si, spletna stran: na posameznih samostojnih visokošolskih zavodih. 3. Informacije o nadaljevanju študija, prepisu s tujega visokošolskega zavoda na visokošolski zavod v Sloveniji in o podiplomskem študiju tuji drţavljani dobijo: za Univerzo v Ljubljani: o nadaljevanju študija in prepisu (v višji letnik): Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: +386 (1) , elektronska pošta: darja.budihna-pozar@uni-lj.si); XI. o podiplomskem študiju, ki ga razpisujejo članice Univerze v Ljubljani: na posameznih članicah, spletna stran: za Univerzo v Mariboru: Sluţba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: +386 (2) , elektronska pošta: inter.center@uni-mb.si) in na posameznih članicah Univerze v Mariboru; za Univerzo na Primorskem: v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: +386 (5) , elektronska pošta: vpis@upr.si); za Univerzo v Novi Gorici: v Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, p. p. 301, 5001 Nova Gorica, tel.: +386 (5) , elektronska pošta: studentska.pisarna@p-ng.si); za posamezne samostojne visokošolske zavode: na posameznih zavodih. POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŢEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŢEVANJA Kandidati, drţavljani Republike Slovenije in drţavljani drţav članic Evropske unije, ki imajo tujo listino o izobraţevanju in ţelijo nadaljevati izobraţevanje v prvem letniku dodiplomskega študija v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraţevanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih ih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraţevanja vodijo pooblaščene osebe univerz oziroma visokošolskih zavodov. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana s pripisom»priznavanje izobraţevanja«, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem ali samostojni visokošolski zavod; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom»za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru; Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, p.p. 301, 5001 Nova Gorica s pripisom»za priznavanje in vrednotenje izobraţevanja«, če študijski, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici. Več informacij o postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraţevanja kandidati dobijo: Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) , elektronska pošta: priznavanje@unilj.si, spletna stran: Janja Gračnar, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) , elektronska pošta: janja.gracnar@uni-mb.si, spletna stran: pod Študij na UM, Priznavanje in vrednotenje izobraţevanja; Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, p.p. 301, 5001 Nova Gorica, telefon +386 (5) , elektronska pošta: studentska.pisarna@p-ng.si, spletna stran: http// OPOZORILO Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 73/04) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev, naveden v poglavju VII, točka 9 tega razpisa. XII. OPOZORILO ZA ŢE VPISANE ŠTUDENTE Študenti, ki ţelijo zamenjati študijski in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati. Kandidati, ki so enkrat ţe ponavljali ali enkrat ţe zamenjali redni študijski, se za redni študij ne smejo več prijaviti. 7

9 XIII. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE V nekaterih študijskih ih je študij mogoče nadaljevati tudi v višjem letniku. Kandidati za vpis v višji letnik pošljejo fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli, na kateri ţelijo nadaljevati študij, izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2009/2010 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) od 20. do 28. septembra 2009, razen če je pri posameznem zavodu določeno drugače. Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah. Če je moţnost za nadaljevanje študija predvidena za diplomante višješolskega študija po Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju (Ur. l. RS, št. 86/04), je to posebej zapisano. V vseh drugih primerih gre za nekdanje višješolske e, sprejete pred XIV. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV - VPIS V 1. LETNIK za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi določijo posebej. Število vpisnih mest pri posameznem študijskem u je praviloma 5 % glede na razpisano število mest za vpis v prvi letnik študija. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na fakultetah, akademijah in visokih strokovnih šolah. Vzporedni študij Študenti, ki ţelijo študirati vzporedno, pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2009/2010 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4). Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah. Pošljejo ga fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli od 20. do 28. septembra Prijavi priloţijo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so ţe vpisani, in soglasje matične fakultete, akademije ali visoke strokovne šole. Študenti, ki se ţelijo vpisati v študijski, pri katerem se preverjajo umetniška nadarjenost ali psihofizične sposobnosti, morajo prijavo poslati do 9. marca Prijavi priloţijo soglasje matične fakultete, akademije ali visoke strokovne šole. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so ţe vpisani, pa predloţijo najkasneje do vpisa. Diplomanti Diplomanti visokošolskega študijskega a po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega a pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2009/2010 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli. Poslati ga morajo od 20. do 28. septembra Prijavi priloţijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih. Če se ţelijo vpisati v študijski, pri katerem se preverjajo nadarjenost ali psihofizične sposobnosti, morajo poslati prijavo do 9. marca Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih pa pošljejo najkasneje do 28. septembra XV. VPIS Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo na visokošolskih zavodih, ki bodo kandidate k vpisu pisno povabili. Vpis sprejetih v prvem roku bo od 24. julija do 18. avgusta Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra Vpis sprejetih v tretjem roku bo do 10. oktobra XVI. RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ Razpis za vpis v podiplomski študij bodo univerze in samostojni visokošolski zavodi objavili v posebnem razpisu in v dnevnem časopisju, najkasneje do 1. junija XVII. PODROBNEJŠE INFORMACIJE Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh prijavnih sluţb Univerze v Ljubljani ( Univerze v Mariboru ( Univerze na Primorskem ( in Univerze v Novi Gorici ( Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske e so objavljeni na spletnih straneh samostojnih visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ( Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v: Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01) ali , oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) , , , po elektronski pošti vpis@uni-mb.si in na spletni strani Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) , po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani Visokošolski prijavno-informacijski sluţbi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, p. p. 301, 5001 Nova Gorica, tel.: (05) , po elektronski pošti studentska.pisarna@p-ng.si in na spletni strani Informacije o razpisu za vpis in prijavno-sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje. Svetovalna mesta in urnik svetovanj kandidatom za izredni študij so objavljena na koncu razpisa. Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih šolah in zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje so objavljeni tudi na spletnih straneh ( Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Drţavnem izpitnem centru (Ljubljana, Ob ţeleznici 16, +386 (1) ). Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski najdejo kandidati na spletni strani PREDMETI SPLOŠNE MATURE SKUPNI DEL SPLOŠNE MATURE: slovenščina (italijanščina oziroma madţarščina na narodno mešanem območju), tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in ruščina, matematika. IZBIRNI DEL SPLOŠNE MATURE: - biologija, - likovna teorija, - biotehnologija, - materiali, - drugi jezik na narodno - mehanika, mešanem območju: - psihologija, slovenščina, madţarščina ali italijanščina, - računalništvo, - sociologija, - ekonomija, - sodobni ples, - elektrotehnika, - teorija in zgodovina - filozofija, drame in gledališče, fizika, geografija, glasba, grščina, informatika, kemija, latinščina, - tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina, - - umetnostna zgodovina, zgodovina. 8

10 UNIVERZA V LJUBLJANI Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti ter praktični izpit iz ročnih spretnosti članic Univerze v Ljubljani v prvem prijavnem roku Visokošolski zavod - Datum preizkusa Veljavnost opravljenih preizkusov Akademija za glasbo in samo za tekoče leto Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 1. do samo za tekoče leto, opravljati ga je mogoče največ trikrat Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 2. do samo za tekoče leto Biotehniška fakulteta Krajinska arhitektura dve leti Fakulteta za arhitekturo 1. do samo za tekoče leto Fakulteta za šport samo za tekoče leto Naravoslovnotehniška fakulteta Oblikovanje tekstilij 26. in samo za tekoče leto in oblačil Pedagoška fakulteta Likovna pedagogika samo za tekoče leto Zdravstvena fakulteta Laboratorijska zobna protetika dve leti Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti ter praktični izpit iz ročnih spretnosti članic Univerze v Ljubljani v drugem prijavnem roku Če bodo po končanem prvem roku izbirnega postopka za posamezni študijski ostala še prosta mesta, bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, psihofizičnih sposobnosti ter praktični izpit iz ročnih spretnosti v drugem roku za kandidate: ki bodo po sklepu visokošolskega zavoda lahko opravljali preizkus v jesenskem roku, ki se bodo prijavili na morebitna prosta mesta za drugi rok, tuje drţavljane, ki bi se ţeleli prijaviti na prosta mesta. Visokošolski zavod - Datum preizkusa Akademija za glasbo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ni preizkusov Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta Krajinska arhitektura ni preizkusov Fakulteta za arhitekturo Fakulteta za šport Naravoslovnotehniška fakulteta Oblikovanje tekstilij in oblačil Pedagoška fakulteta Likovna pedagogika Zdravstvena fakulteta Laboratorijska zobna protetika AKADEMIJA ZA GLASBO Stari trg 34, 1000 Ljubljana Tel.: (01) , fax: (01) E-pošta: ag-dekanat@uni-lj.si Spletna stran: Informativno mesto: Stari trg 34, pritličje, mestni avtobus št. 3 (smer Rudnik). Akademija izvaja univerzitetna študijska a prve stopnje Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika. GLASBENA UMETNOST Univerzitetni študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija ČEMBALO FAGOT FLAVTA HARFA HARMONIKA KITARA KLARINET KLAVIR KLJUNASTA FLAVTA KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA KONTRABAS OBOA ORGLE ORKESTRSKO DIRIGIRANJE PETJE POZAVNA ROG SAKRALNA GLASBA SAKSOFON TOLKALA TROBENTA TUBA VIOLA VIOLINA VIOLONČELO ZBOROVSKO DIRIGIRANJE Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija. V univerzitetni študijski Glasbena umetnost se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli, u in izpit iz maturitetnega predmeta glasba, Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. 9

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Uradni list RS - 14/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 14/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 14 Ljubljana, petek 12. 3. 1999 Cena 1120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX DRŽAVNI SVET 681. Spremembe in dopolnitve

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

RAZPIS IN...

RAZPIS IN... RAZPIS IN... R A Z P I S ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Ljubljana, 23. januar 2017 VSEBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA Uvodoma so predstavljene vsebine

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A   G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE Disponibilità nella scuola dell infanzia Razpoložljivosti v otroškem vrtcu Istituto comprensivo / Večstopenjska šola sklopi ur San Giacomo/Sv.Jakob V. Bartol 10 Villa Opicina/Opčine 3 12,5 0,5 mest podpornega

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani Nosilka naloge: Vanja Perovšek (poročilo sprejeto na 10. seji Senata

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020 R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG) In Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) razpisujeta

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več