Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly Ephemerides theologicae. Letnik 71 Leto Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly Ephemerides theologicae. Letnik 71 Leto Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani."

Transkripcija

1 Bogoslovni vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae 2 Letnik 71 Leto 2011 Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani Ljubljana 2011

2 Acta Theologica Sloveniae 1. Mirjam Filipič Poetika in tipologija eksodusa: Zmagoslavni vidik 2. Lenart Škof Sočutje med religijo in filozofijo 3. Peter Kvaternik Brez časti, svobode in moči. Vpliv komunizma na pastoralno delovanje Cerkve v ljubljanski nadškofiji ( ) Znanstvena knjižnica TEOF 1. Janez Juhant (ur.), Na poti k resnici in spravi s.n. Edo Škulj (ur.), Slovensko semenišče v izseljenstvu 2. Robert Petkovšek, Heidegger-Index 3. Janez Juhant (ur.), Kaj pomeni religija za človeka : znanstvena podoba religije 4. Peter Kvaternik (ur.), V prelomnih časih 5. Janez Juhant, Vinko Potočnik (ur.), Mislec in kolesja ideologij. Filozof Janez Janžekovič 6. Miran Špelič OFM, La povertà negli apoftegmi dei Padri 7. Rafko Valenčič, Pastorala na razpotjih časa 8. Drago Ocvirk CM, Misijoni - povezovalci človeštva 9. Ciril Sorč, V prostranstvu Svete Trojice (Trinitas 1) 10. Anton Štrukelj, Trojica in Cerkev (Trinitas 2) 11. Ciril Sorč, Od kod in kam? (Trinitas 3) 12. Tadej Strehovec OFM, Človek med zarodnimi in izvornimi celicami 13. Saša Knežević, Božanska ojkonomija z Apokalipso 14. Avguštin Lah, Mi v Trojici (Trinitas 4) 15. Erika Prijatelj OSU, Psihološka dinamika rasti v veri 16. Jože Rajhman (Fanika Vrečko ur.), Teologija Primoža Trubarja 17. Nadja Furlan, Iz poligamije v monogamijo 18. Rafko Valenčič, Jože Kopeinig (ur.), Odrešenje in sprava, čemu? 19. Janez Juhant, Idejni spopad - Slovenci in moderna 20. Janez Juhant, Idejni spopad II - Katoličani in revolucija 21. Bogdan Kolar, Mirabilia mundi - potopis brata Odorika iz Furlanije 22. Fanika Krajnc-Vrečko, Človek v Božjem okolju 23. Bojan Žalec, Človek, morala in umetnost 24. Janez Juhant, Bojan Žalec (ur.), Na poti k dialoški človeškosti 25. René Girard, Grešni kozel

3 Kazalo 155 RAZPRAVE / ARTICLES KAZALO / TABLE OF CONTENTS 159 Fanika Krajnc-Vrečko, Theologiebeitrag zum slowenischen ökologischen Bewusstsein Prispevek teologije k ekološki zavesti na Slovenskem 171 Nada Vojičić, Eshatologija pravoslavne Cerkve Eschatology of the Orthodox Church 181 Samo Skralovnik, Tobitova spokorna molitev Tobit s penitential prayer 201 Tadej Strehovec, Zgodovinski, sociološki in etični pomen enciklike Humanae Vitae Historical, Sociological and Ethical Meaning of the Encyclical Humanae Vitae 211 Jozef Mlynski, Gesellschaftliche Deprivation und Sozialarbeit. Komplementarität der Phänomene oder bedeutender Unterschied? Družbena prikrajšanost in socialno delo. Komplementarnost pojavov ali pomembna različnost? Social Deprivation and Social Work. Complementarity of Phenomena or Significant Difference? 221 Bogdan Kolar, Der selige Michael Rua ( ) und die salesianische Tätigkeit unter den Slowenen Blaženi Mihael Rua ( ) in salezijansko delo med Slovenci Blessed Michael Rua ( ) and Salesian Activities in Slovenia 235 Brigita Perše,»Še-sindrom«v katoliški Cerkvi na Slovenskem zahteva novo evangelizacijo, zlasti v mestih»still-syndrome«(»noch-syndrom«) in Catholic Church Requires New Evangelisation, Especially in Towns 251 Lidija Hamler, Pedagoški koncepti dijaških domov in odgovori na etične potrebe mladih Pedagogical Concepts of Residence Halls for Secondary School Students and Answers to Ethical Needs of Young People 265 Christian Gostečnik, Tanja Repič - Slavič, Saša Poljak - Lukek, Robert Cvetek, Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti Traumatic Experience and Perception of Religiosity 279 Drago Jerebic, Sara Jerebic, Odvisnost kot oblika malikovanja Addiction as a Form of Idolatry OCENE / REVIEWS 293 Inkret, Andrej, In stoletje bo zardelo (Ivan Janez Štuhec) 297 Ravasi, Gianfranco, Le porte del peccato. I sette vizi capitali (Saggi) (Rafko Valenčič) 302 Rice, Jesse, The Church of facebook. How the Hyperconnected are Redefining Community (Janez Vodičar) 305 Ska, Jean-Luis, L Antico Testamento. Spiegato a chi ne sa poco o niente (Maria Carmela Palmisano)

4 156 Bogoslovni vestnik 71 (2011) 2 POROČILI / REPORTS 309 Janez Juhant, Mednarodna konferenca o solidarnosti (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 13. april 2011) 311 Jože Krašovec, Prof. dr. Martin Dimnik: predlog za izvolitev za dopisnega člana SAZU NOVA DOKTORJA ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE 315 Lea Jensterle, Semantika izrekov o kraljestvu v Tomaževem evangeliju (Maksimilijan Matjaž) 319 Silvin Marijan Krajnc, Brata Angelik in Roman Tominec in njun prispevek k podobi predvojnega in povojnega katolištva na slovenskem (Peter Kvaternik)

5 Sodelavci in sodelavke / Contributors Robert Cvetek doc. dr., za zakonsko in družinsko terapijo PhD, Assist. Prof., Marital and Family Therapy Christian Gostečnik prof. dr., za psihologijo religije PhD, Prof., Psychology of Religion Lidija Hamler univ. dipl. teolog, doktorand UL BA in Theology, Doctoral Student Vrbanska c. 30, SI-2000 Maribor 157 Drago Jerebic specialist zakonske in družinske terapije, asist., doktorand UL Specialist in Marital and Family Therapy, Assist., Doctoral Student Sara Jerebic specialist zakonske in družinske terapije, doktorand UL Specialist in Marital and Family Therapy, Doctoral Student Družinski inštitut Bližina Vodnikova ulica 11, SI-3000 Celje Janez Juhant prof. dr., za filozofijo PhD, Prof., Philosophy Bogdan Kolar prof. dr., za zgodovino Cerkve PhD, Prof., Church History Fanika Krajnc-Vrečko dr., prof. sl. in nem. jez., vodja knjižnice PhD, B.A. in Education, Head Librarian Enota v Mariboru Maribor Unit Slovenska ulica 17, SI-2000 Maribor Jože Krašovec akad. prof. dr., za biblični študij Stare zaveze Acad., PhD, Prof., Biblical Studies Old Testament Peter Kvaternik doc. dr., za pastoralno teologijo PhD, Assist. Prof., Pastoral Theology Maksimilijan Matjaž izr. prof., za biblični študij Nove zaveze PhD, Assoc. Prof., Biblical Studies New Testament Slovenska ulica 17, SI-2000 Maribor

6 158 Bogoslovni vestnik 71 (2011) 2 Jozef Mlynski dr., znanstveni sodelavec PhD, Research Associate Instytut Teologii Institute of Theology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Cardinal Stefan Wyszyński University ul. Dewajtis 5, PL Warszawa Maria Carmela Palmisano doc. dr., za biblični študij in judovstvo PhD, Assist. Prof., Biblical Studies and Judaism Brigita Perše dr. PhD Nadškofija Ljubljana, Pastoralna služba Archdiocese of Ljubljana, Pastoral Office Ciril Metodov trg 4, SI-1000 Ljubljana Saša Poljak - Lukek specialist zakonske in družinske terapije, Specialist in Marital and Family Therapy, asist., doktorand UL Assist., Doctoral Student Tanja Repič - Slavič doc. dr., za zakonsko in družinsko terapijo PhD, Assist. Prof., Marital and Family Therapy Samo Skralovnik univ. dipl. teolog, doktorand UL BA in Theology, Doctoral Student Slovenska ulica 17, SI-2000 Maribor Tadej Strehovec asist. dr., za moralno teologijo PhD, Assist., Moral Theology Ivan Janez Štuhec izr. prof. dr., za moralno teologijo PhD, Assoc. Prof., Moral Theology Rafko Valenčič prof. emer., dr., za pastoralno teologijo PhD, Prof. emer, Pastoral Theology Janez Vodičar doc. dr., za didaktiko in pedagogiko religije PhD, Assist. Prof., Didactics and Pedagogy of Religion Nada Vojičić univ. dipl. teolog, doktorand UL BA in Theology, Doctoral Student Brodarjeva 9, SI-3000 Celje