SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA"

Transkripcija

1 Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond Europe Infond Frontier Infond Life Infond Select Infond Technology Infond Alfa Infond Beta Infond BRIC Infond Defensive Infond Družbeno odgovorni Infond Energy Infond Financials Infond Global Flex Infond Money - Euro Infond Smart Quality Infond USA Infond skladi marec 2018

2 Mesečni pregled dogajanja doma in v tujini Borzni trendi marec 2018 Razviti trgi Kaj prinašajo povišana nihanja na borzah? Trgi v razvoju - Trgovinska vojna je povečala negotovost v državah v razvoju Damjan Kovačič, upravljavec - analitik dr. Uroš Vek, upravljavec naložb Finančni trgi so v zadnjih tednih paralizirani zaradi strahu pred trgovinskimi vojnami, čeprav gre pri dosedanjem kazanju mišic v veliki meri za (pre)ostro retoriko in strateško iskanje boljših pogajalskih izhodišč v svetovni trgovini. Kakšne bi bile neposredne posledice zaenkrat napovedanih protekcionističnih ukrepov v obliki 150 milijard dolarjev ameriških carin na kitajske izdelke in recipročnih kitajskih povračilnih ukrepov? Z eno besedo - gre za kapljico v morju svetovne trgovine. 300 milijard dolarjev pomeni okoli 1,7 % svetovnega izvoza, 1,3 % kitajskega BDP, 0,8 % ameriškega BDP in manj kot 0,4 % svetovnega BDP. Po lanskih rekordno nizkih nihanjih na delniških trgih je bila v prvih treh mesecih povprečna volatilnost najvišja po veliki finančni krizi. V letu 2017 je na primer ameriški delniški indeks S&P 500 zabeležil komaj 8 dnevnih premikov, ki bi bili večji od 1 %, letos pa je bilo ( do 11. aprila) takih premikov že 28. Za stabilnost finančnih trgov je zelo pomembno, da se povišana nihanja na delniških trgih ne zrcalijo v višjih kreditnih pribitkih tveganih obveznic in da se niso prenesla na druge naložbene razrede, kot so obveznice, valute in surovine. Ameriške delnice so se po skoraj 442 trgovalnih dneh prvič spustile pod 200-dnevno drseče povprečje, kar pa samo po sebi še ne napoveduje konca devetletnega trenda rasti. Po statistiki Schaeffer's Research so bili kratkoročni donosi delnic v podobnih okoliščinah od leta 1963 okoli dvakrat višji od povprečnih, saj so bili tečaji delnic po treh mesecih višji za 6,1 %, v šestih mesecih pa za skoraj 10 %. Delniški trgi držav v razvoju so prvo četrtletje 2018 zaključili bolje od razvitih delniških trgov. Indeks delniških trgov držav v razvoju, MSCI EMERGING MARKETS, je od začetka leta do konca marca 2018 padel za 1,4 %, merjeno v evrih, medtem ko je indeks razvitih trgov, MSCI WORLD, padel za 4,2 %, merjeno v evrih. Če analiziramo zgolj mesec marec ugotovimo, da bistvenega razhajanja ni bilo. Trenutno je najbolj v ospredju trgovinska vojna med in v prvi vrsti Kitajsko. Sprva so uvedle carine na aluminij in železo v višini 25 %. Kitajska je odgovorila s carinami na določene ameriške izdelke. Zadnje novice z 'bojišča' so takšne, da so uvedle obdavčitev številnih elektronskih izdelkov iz Kitajske zaradi kršenja pravila intelektualne lastnine v višini 50 milijard dolarjev. Na drugi strani je Kitajska v enakem znesku uvedla carinjenje predvsem na ameriške kmetijske izdelke in industrijske proizvode, kot so letala in avtomobili. Sedaj Kitajska celo razmišlja o devalvaciji domače valut. Kitajska je v zadnjem ukrepu izpostavila nekaj pomembnih skupin proizvodov, ki predstavljajo levji delež ameriškega izvoza na Kitajsko. Preostali del proizvodov je s tega vidika manj pomemben in teh proizvodov je večji delež (68 %). Na trgu se veliko ugiba ali je to zgolj demonstriranje mišic in dvigovanje napetosti pred morebitnimi pogovori ali bo zadeva eskalirala. Višja volatilnost na kapitalskih trgih v preteklih tednih je rezultat te negotove situacije na področju trgovinske vojne med in Kitajsko. Nadaljevanje oz. celo stopnjevanje trgovinske vojne bi v prihodnje slabo vplivalo na pozitivne ekonomske izglede tako v državah v razvoju kot razvitih državah. Negotovost na svetovnih borzah je lahko pozitivna, ker je ohladila pretirano evforijo med vlagatelji in vrnila delniške trge v območje normalnih vrednotenj, prav tako pa bodo zaradi trgovinskih sporov centralne banke verjetno manj agresivne in restriktivne pri normalizaciji obrestnih mer. Borzni indeksi razvitih trgov so v letošnjem letu do 10. aprila v evrih v povprečju izgubili okoli tri odstotke vrednosti: S&P 500 (- 3,2 %), Dow Jones (-3,8 %), tehnološki Nasdaq (+0,1 %), evropski Stoxx Europe 600 (-2,8 %), nemški DAX (-4,7 %), japonski Nikkei (-2,1 %) in svetovni indeks razvitih trgov MSCI World (-3,2 %). Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

3 Mesečni pregled dogajanja doma in v tujini Borzni trendi marec 2018 Slovenija - Brezposelnost se je znižala na 5,3 % Dolžniški trgi Normalizacija obrestnih mer v se nadaljuje Uroš Selič, upravljavec - analitik mag. Rene Redžič, upravljavec naložb Po podatkih republiškega zavoda za zaposlovanje se bazen brezposelnih v Sloveniji prazni. Konec meseca marca je bilo v evidenci brezposelnih oseb ali 5,2 odstotka manj kot februarja oziroma kar 14,7 odstotka manj kot marca leta Stopnja brezposelnosti znaša 5,3 odstotka. Med članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti zabeležene na Češkem (2,4 %), v Nemčiji in na Malti (obakrat 3,5 %), najvišje pa v Grčiji (20,8 % decembra 2017) in Španiji (16,1 %). Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah članicah razen v Estoniji, kjer se je povečala. Objave podatkov za leto 2017 Največji slovenski telekomunikacijski operater je lani ustvaril 11,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 % manj kot leto poprej. Dobiček je upadel predvsem zato, ker je skupina ob koncu leta oblikovala 30,2 mio rezervacij za morebitne izgubljene sodne tožbe in stroške prestrukturiranja. Telekom je v zadnjih treh mesecih ustvaril 174,1 mio prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju leto poprej. Upad prihodkov je utrpela predvsem matična družba Telekom Slovenije, ki so ji prihodki medletno zdrsnili za skoraj pet odstotkov. Vzrok je v enotnem evropskem trgu telekomunikacij, zaradi katerega uporabniki manj plačajo za gostovanja. Kljub zmanjšanju dobička pa uprava Telekoma predlaga delničarjem na skupščini izplačilo 6,3 evra dividende na delnico. Lani, ko je čisti dobiček Telekoma znašal 39,9 milijona evrov, je družba izplačala 5 evrov dividende na delnico. Prejšnji teden je objavila poslovne rezultate za zadnje četrtletje 2017 tudi novomeška Krka. Družba je v preteklem letu realizirala 1,27 mrd čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v višini 7,8 %. Okrepil se je dobiček iz poslovanja EBITDA, za 34,4 % na 306 mio, in čisti dobiček za 40,68 % na 152,6 mio. ECB je na marčevskem zasedanju po pričakovanjih ohranila ključne obrestne mere nespremenjene, poleg tega pa bo nadaljevala z odkupom vrednostnih papirjev v višini 30 mrd mesečno vsaj do konca septembra letos. Iz zadnjih zapiskov ECB gre razbrati, da bo centralna banka ob morebitnem poslabšanju razmer podaljšala čas odkupovanja vrednostnih papirjev, ne pa tudi zvišala mesečni obseg odkupov, o čemer je bilo govora še pred nekaj meseci. Evrska inflacija je po predhodnih podatkih meseca marca 2018 znašala 1,4 %, kar je za 0,3 % višja letna rast kot mesec prej. Inflacija je bila v največji meri podprta s strani višjih cen proizvodov v skupini hrana, brezalkoholne pijače in tobak, te so se v povprečju na letni ravni zvišale za 2,2 %. Osnovna inflacija (brez upoštevanja kategorij hrana, pijača, tobak in energenti) pa se v primerjavi s preteklim mesecem na letni ravni ni spremenila, ostaja pri 1,0 %. Ameriški Fed pod vodstvom novega predsednika Jeroma Powella je na marčevskem zasedanju v skladu s pričakovanji zvišal ključno obrestno mero za 25 bazičnih točk (0,25 %) na vrednosti med 1,50- do 1,75 %. Fed nadaljuje tudi politiko postopnega zmanjševanja bilančne vsote. Mesečno krčenje bo centralna banka od aprila naprej pospešila za 10 mrd USD na skupaj 30 mrd USD na mesec. Zapiski Feda nakazujejo, da se bo ključna obrestna mera do konca leta 2019 dvignila na 2,9 %. Fed ugotavlja, da so se gospodarski obeti v zadnjih mesecih utrdili, čeprav zadnji podatki kažejo, da se je rast potrošniške porabe in poslovnih investicij od zadnjega četrtletja 2017 umirila. Letna stopnja brezposelnosti je bila v marca šesti mesec zapored 4,1 %, v svoji najnovejši napovedi pa centralna banka ocenjuje, da se bo do konca letošnjega leta spustila na 3,8 %, v letu 2019 in 2020 pa naj bi se ustalila pri 3,6 %. Centralna banka je tudi izboljšala napoved gospodarske rasti v, ki naj bi v letošnjem letu dosegla 2,7 %, v letu 2019 pa naj bi se upočasnila na 2,4 %. Trenutne gospodarske razmere torej kažejo na to, da bo Fed nadaljeval z normalizacijo obrestnih mer, in sicer predvsem z namenom, da prepreči morebitno previsoko rast cen oziroma pregrevanje gospodarstva. Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

4 1-LETNA DONOSNOST -5,54% Infond 2040, podsklad ciljnega datuma Infond 2040, podsklad ciljnega datuma, investira sredstva v delnice, ciljne sklade, obveznice in druge oblike olastninjenega dolga brez panožne omejitve iz vsega sveta, instrumente denarnega trga, denarne depozite, denar in denarne ustreznike. Vlagateljem, katerih časovni naložbeni cilj je okoli leta Posebej primeren je za postopno varčevanje z mesečnimi vplačili z namenom začetka črpanja sredstev okoli leta V skladu z naložbeno politiko se bo sklad postopno spreminjal iz pretežno delniškega v pretežno obvezniškega do leta 2040, s čemer bodo zavarovani dotlej doseženi donosi. 10 največjih naložb na dan ISHARES MSCI JAPAN US46434G8226 3,66 AMAZON US ,62 APPLE US ,02 JPMORGAN CHASE US46625H1005 1,99 MICROSOFT US ,92 ALPHABET US02079K3059 1,87 MASTERCARD US57636Q1040 1,85 BANK OF AMERICA US ,81 BNP PARIBAS FR ,79 ING GROEP NL ,78 SI Vrednost enote premoženja 9, padajoča - več na Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno. od ustanovitve 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Infond 2040 Kitajska Nemčija Švica Španija 8,08 7 6,37 4,45 3,22 3,2 2,7 1,68 52,41 5, % 90,57 Odprti investicijski skladi 3,66 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Surovine in predelovalna industrija Telekomunikacije 17,02 15,03 12,53 10,25 9,97 9,33 8,07 5,21 1,61 5, % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

5 +0,65% +6,03% +16,43% Infond Alfa, mešani podsklad Infond Alfa je opredeljen kot mešani uravnoteženi globalni podsklad, ki nalaga sredstva globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje naložbeno tveganje, zanje je primeren kot osnovni sklad, h kateremu dodajajo še podsklade ožjih ali bolj tveganih naložbenih politik. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 AMAZON PETROL - PETGSV 3.25 APPLE BLACKROCK VOLVO CAR - VOVCAB 2 REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.65 REPUBLIC OF LITHUANIA - LITHUN ALPHABET REPUBLIC OF POLAND - POLAND JP ,95 US ,60 XS ,08 US ,84 US09247X1019 1,75 XS PTOTEQOE0015 XS ,73 1,72 XS ,69 US02079K3059 1,61 1,60 SI Vrednost enote premoženja 66, ,0 Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 4 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno. 70,00 65,00 Infond Alfa 9,45 8,99 29,40 60,00 Slovenija 7,99 55,00 50,00 Nemčija Švedska 5,87 4,58 3,31 45,00 Švica 2,47 40,00 1,93 21,90 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 55,21 Obveznice 35,19 Odprti investicijski skladi 4,33 Instrumenti denarnega trga 1,16 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Obveznice 35,19 13,70 10,94 7,30 6,54 6,50 3,38 3,31 Surovine in predelovalna industrija 3,12 5,91 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

6 +5,81% +3,6 +15,81% Infond Balkan, delniški podsklad Infond Balkan, delniški podsklad, investira sredstva pretežno delnice in enote ciljnih delniških skladov brez panožne omejitve, z geografsko omejitvijo na področje Jugovzhodne Evrope. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan FONDUL PROPRIETATEA US34460G1067 8,91 PETROL SI ,27 TURKCELL US ,62 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET US ,00 ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 5,93 ROMGAZ US83367U2050 4,52 VALAMAR RIVIERA HRRIVPRA0000 4,51 PETROCHINA US71646E1001 4,44 AERODROM NIKOLA TESLA RSANTBE ,38 METALAC RSMETAE ,23 SI Vrednost enote premoženja 10, Začetek trženja in upr. sklada Delniški podsklad Infond Balkan je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih 12,00 11,00 9,00 8,00 Infond Balkan Hrvaška Slovenija Turčija Romunija 13,43 15,14 19,83 22,28 7,00 Srbija 12,56 6,00 Kitajska 8,65 5,00 Južna Afrika 3,76 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 20,18 87,13 Telekomunikacije 16,18 13,58 9,41 6,50 4,49 Odprti investicijski skladi 8,52 4,21 3,67 17,43 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

7 -0,99% +4,49% +46,8 Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, vlagateljem ponuja prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog pretežno iz razvitih držav sveta. Naložbe so razpršene po vsem svetu v vrednostne papirje brez panožne omejitve. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan MICROSOFT US ,49 ALPHABET APPLE AMAZON BLACKROCK NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 JPMORGAN CHASE ING GROEP SALESFORCE.COM FACEBOOK US02079K3059 3,34 US ,53 US ,25 US09247X1019 2,19 JP ,01 US46625H1005 1,98 NL ,90 US79466L3024 1,83 US30303M1027 1,80 SI Vrednost enote premoženja 10, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. 12,00 11,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Infond Beta Nemčija Švica Španija Italija 11,17 8,94 7,28 5,57 5,35 4,08 3,37 2,66 3,70 46,50 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 18,85 91,19 11,48 16,65 11,34 9,98 8,04 Odprti investicijski skladi 7,43 Surovine in predelovalna industrija 5,65 4,61 Javna oskrba 2,41 9,61 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

8 1-LETNA DONOSNOST +1,06% 3-LETNA DONOSNOST +1,7 5-LETNA DONOSNOST -0,76% Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad Naložbena politika Podsklad je opredeljen kot splošni obvezniški podsklad -, saj ima več kot 7 sredstev izpostavljenih do evropske valute evro. Najmanj 90 % sredstev nalaga v obveznice in investicijske sklade podobne naložbene politike. Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje, in z njim želijo uravnotežiti svoj delniško izpostavljen portfelj. Namenjen je varčevanju za obdobje 3 leta in več. 10 največjih naložb na dan MOL - MOLHB ,13 CREDIT AGRICOLE - ACAFP XS ,95 ROMANIA - ROMANI COMMUNITY OF MADRID - MADRID INTESA - ISPIM 5.15 REPUBLIC OF POLAND - POLAND REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA XS REPUBLIC OF POLAND - POLAND 5.25 XS ,51 REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.65 REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP XS ,57 ES ,56 PTOTEQOE0015 SI ,48 2,41 XS ,18 XS ,97 XS ,96 Vrednost enote premoženja Začetek trženja in upr. sklada Stanje na dan SI , do 1,5% 1, Sklad je uvrščen v kategorijo 3 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in Velik del sredstev je naloženo v dolžniške naložbe, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno. 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Infond Bond - Euro Slovenija Italija Španija Madžarska 10,25 9,75 8,45 5,61 5,07 4,71 Poljska 4,48 9,00 8,00 Romunija 4,13 3,70 37,53 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Sestava naložb po vrstah izdajateljev Obveznice 90,76 Podjetniške 38,18 Državne 35,61 Finančne institucije 16,97 Odprti investicijski skladi 2,92 2, % % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

9 +5,28% +8,37% +25,5 Infond BRIC, delniški podsklad Delniški podsklad Infond BRIC je opredeljen kot delniški globalni podsklad trgov v razvoju, ki vlaga najmanj 80 % sredstev v delnice družb in delniške ciljne sklade s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah: Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih bo sklad predstavljal le delež naložb. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več. 10 največjih naložb na dan ALIBABA US01609W1027 8,69 TENCENT HOLDINGS KYG ,62 CHINA CONSTRUCTION BANK BAIDU INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MAKEMYTRIP CTRIP TATNEFT BANK OF CHINA AMBEV CNE H1 3,20 US ,15 CNE G1 2,91 MU0295S ,68 US22943F1003 2,65 US ,61 CNE Z5 2,57 US02319V1035 2,40 SI Vrednost enote premoženja 24, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 27,00 25,00 23,00 Infond BRIC Kitajska 54,37 21,00 19,00 17,00 Indija 19,46 15,00 13,00 Brazilija 15,14 11,00 9,00 Rusija 8,65 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Sestava naložb po vrstah fin. instrum. 25,70 89,72 18,17 13,97 10,73 6,14 5,53 Surovine in predelovalna industrija 3,52 Odprti investicijski skladi 7,90 3,52 Telekomunikacije 1,76 8,58 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

10 -7,2-4,37% +35,02% Infond Consumer, delniški podsklad Najmanj 8 sredstev podsklada je v delnicah družb ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektorje trajnih ali osnovnih potrošnih dobrin. Podsklad nima geografske omejitve. Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Namenjen je vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih je ta podsklad delež vseh naložb. Podsklad Infond Consumer je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več. 10 največjih naložb na dan AMAZON US ,58 NESTLE LOWE'S COMPANIES US ,07 PROCTER & GAMBLE TOYOTA MOTOR CORPORATION PEPSI BRITISH AMERICAN TABACCO UNILEVER THE WALT DISNEY COMPANY ALTRIA GROUP CH US JP US ,62 GB ,59 NL ,57 US US02209S1033 4,18 3,01 2,80 2,33 2,29 SI Vrednost enote premoženja 1, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Infond Consumer Nemčija Švica Belgija Kitajska 8,13 8,06 7,35 6,08 4,81 3,84 2,07 2,03 2,33 53,64 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Sestava naložb po vrstah fin.instr. 50,07 98,34 48,27 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

11 1-LETNA DONOSNOST 3-LETNA DONOSNOST 5-LETNA DONOSNOST +1,74% +6,97% +20,69% Infond Defensive, mešani podsklad Infond Defensive je mešani defenzivni podsklad s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti naložb. Največ 35 % sredstev nalaga v kakovostne delnice globalno, brez panožne omejitve. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite Vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos kot ga prinašajo manj tvegane oblike naložb (bančni depoziti, obveznice). Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Hrast je 5 let in več. 10 največjih naložb na dan BKS - DEPOZIT - 5,60 KINGDOM OF SPAIN - SPGB 4.65 ES E5 2,21 ISHARES O CORPORATE BOND EX-FINANCIALS REPUBLIC OF CROATIA - CROATI REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53 AKELIUS - AKFAST 1.5 REPUBLIC OF POLAND - POLAND CAP GEMINI - CAPFP 2.5 REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 5.4 ASML HOLDING - ASML IE00B4L5ZG21 2,13 XS ,75 SI XS ,68 IE00B4TV0D44 1,71 XS ,69 FR ,66 1,65 XS ,65 SI Vrednost enote premoženja 36, ,65% Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 3 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno. 40,00 Infond Defensive 18,56 35,00 Slovenija 9,59 14,99 30,00 25,00 Nemčija Španija 4,99 4,34 3,66 20,00 Italija Švedska 3,41 3,00 15,00 2,60 27,19 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Obveznice 45,68 Obveznice 45,68 9,71 34,52 Naložbeni depoziti 6,44 5,60 Naložbeni depoziti 5,60 4,55 3,92 Odprti investicijski skladi 5,35 3,84 2,03 Instrumenti denarnega trga 1,18 1,77 8,79 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

12 1-LETNA DONOSNOST 3 -LETNA DONOSNOST +1,97% +6,04% Infond Dividend, delniški podsklad 5 -LETNA DONOSNOST +28,8 Infond Dividend, delniški podsklad, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. SI Vrednost enote premoženja 9, Začetek trženja in upr. sklada največjih naložb na dan FOOT LOCKER US ,75 VALERO ENERGY US91913Y1001 2,46 UPM-KYMMENE FI ,34 CISCO SYSTEMS US17275R1023 2,20 RENAULT FR ,19 PANDORA DK ,18 DEUTSCHE POST DE ,14 CME GROUP US12572Q1058 2,14 MONDI GB00B1CRLC47 2,11 TAIWAN SEMICONDUCTOR US ,09 Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 9,00 8,00 Infond Dividend Avstralija 7,73 5,12 11,47 24,26 7,00 6,00 Danska 4,10 4,06 5,00 4,00 3,00 Kitajska Tajvan 4,02 3,84 3,54 19,74 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 84,09 Surovine in predelovalna industrija Odprti investicijski skladi 3,79 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Telekomunikacije 20,56 10,65 9,82 9,79 9,36 7,84 6,43 5,76 3,88 3,79 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

13 -0,3 +0,79% +46,02% Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov Infond Družbeno odgovorni investira pretežni del sredstev v delnice in delniške ciljne sklade. Sklad investira sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega poslovanja. Podsklad nima geografske in panožne omejitve. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY US26924G2012 3,00 GUGGENHEIM SOLAR ETF HEXCEL FIRST SOLAR BUILDERS FIRSTSOURCE WSP GLOBAL DEUTSCHE POST TOYOTA MOTOR CORPORATION IQVIA HOLDINGS TOMRA SYSTEMS US18383Q7390 2,87 US ,77 US ,76 US12008R1077 2,70 CA92938W2022 2,60 DE ,56 JP ,50 US46266C1053 2,48 NO ,44 Začetek trženja in upr. sklada SI Vrednost enote premoženja 31, Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in ,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Infond Družbeno odgovorni Nemčija Švica Kanada Norveška Danska 11,04 4,68 4,54 3,15 2,60 2,44 2,03 1,84 3,89 59,43 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 88,02 Odprti investicijski skladi 7,62 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Surovine in predelovalna industrija Javna oskrba 25,16 18,98 17,26 13,52 7,98 5,52 2,87 2,39 1,96 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

14 1-LETNA DONOSNOST 3-LETNA DONOSNOST 5-LETNA DONOSNOST +3,28% +18,88% +41,45% Infond Dynamic, delniški podsklad Infond Dynamic investira najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in delniške ciljne sklade, najmanj 20 % sredstev v vrednostnih papirjih v državah v razvoju. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje brez globalne in panožne omejitve. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro naložb vlagatelja z nagnjenostjo k tveganju za delniške podsklade, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US ,41 ING GROEP NL ,11 ISHARES MSCI JAPAN TENCENT HOLDINGS APPLE ALPHABET AMAZON ALIBABA MICROSOFT BNP PARIBAS US46434G8226 2,05 KYG ,00 US US ,92 US01609W1027 1,89 US ,93 US02079K3059 1,92 1,88 FR ,85 SI Vrednost enote premoženja 6, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. 7,00 6,00 5,00 Infond Dynamic Kitajska 9,78 7,21 5,72 38,39 4,00 Nemčija 5,18 3,00 2,00 Indija 4,34 3,14 2,79 1,00 Švica 2,66 19,21 90,39 Odprti investicijski skladi 8,03 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 19,89 19,73 12,44 9,7 8,72 7,15 5,58 Surovine in predelovalna industrija 4,74 Telekomunikacije 1,42 9,05 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani O

15 -7,71% -13,96% -8,6 Infond Energy, delniški podsklad Infond Energy investira sredstva pretežno v delnice družb in delnice oz. enote ciljnih skladov iz sektorja energetika. Izbira med največjimi proizvajalci naftnih derivatov in plina ter alternativnih virov energije. Sklad nima geografske omejitve. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 8,20 CHEVRON US ,18 TOTAL BP PLC EXXON MOBIL EOG RESOURCES SCHLUMBERGER CONOCO PHILLIPS ENCANA PIONEER NATURAL RESOURCES FR ,89 GB US30231G1022 US26875P1012 4,84 4,82 3,77 AN ,72 US20825C1045 3,40 CA ,16 US ,96 SI Vrednost enote premoženja 11, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 16,00 Infond Energy 48,39 14,00 12,00 Kanada 8,97 8,20 5,87 Italija 5,41 8,00 6,00 Kitajska Španija 4,89 4,54 2,80 4,00 Nemčija 2,65 1,76 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Nafta, plin & potrošna goriva 78,83 90,27 Energetska oprema & storitve 6,16 Javne storitve 5,28 Odprti investicijski skladi 3,21 3,21 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

16 -2,09% -5,06% +18,58% Infond Europe, delniški podsklad Infond Europe investira najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in delnice oz. enote delniških ciljnih skladov. Investira pretežno v evropska podjetja s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Evropi. Sklad nima panožne omejitve. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan ING GROEP NL ,90 NESTLE CH ,70 ROCHE HOLDING BANCO SANTANDER INTESA SANPAOLO ISHARES MSCI SPAIN BNP PARIBAS HSBC HOLDINGS SHIRE ISHARES MSCI ITALY CH ,61 ES J37 IT US ,56 2,54 2,53 FR ,49 GB ,26 JE00B2QKY057 2,25 US46434G8309 2,21 SI Vrednost enote premoženja 4, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 5,50 5,00 Infond Europe Nemčija 21,53 24,48 4,50 4,00 3,50 3,00 Švica Španija Italija 11,89 10,38 9,38 8,55 5,60 2,50 Irska 2,25 2,00 Belgija 1,39 2,55 93,26 Odprti investicijski skladi 4,74 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 19,90 13,31 11,91 11,89 10,76 Surovine in predelovalna industrija 8,15 6,74 5,69 Telekomunikacije 3,27 6,38 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

17 -2,83% +9,61% +17,48% Infond Financials, delniški podsklad Infond Financials, delniški podsklad, nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, družbe za upravljanje premoženja ipd. Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, ki iščejo naložbene priložnosti ne glede na trenutno situacijo na kapitalskih trgih. SI Vrednost enote premoženja 5, Začetek trženja in upr. sklada največjih naložb na dan BANK OF AMERICA US ,13 JPMORGAN CHASE US46625H1005 3,94 PNC US ,44 WELLS FARGO US ,43 CITIGROUP US ,25 BLACKROCK US09247X1019 2,98 THE BANK OF NEW YORK MELLON US ,84 BANCO SANTANDER ES J37 2,78 ALIBABA US01609W1027 2,53 INTESA SANPAOLO IT ,51 Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Infond Financials Kitajska Italija Španija Švica Indija 6,21 5,99 5,11 3,87 3,70 3,32 3,17 2,49 9,60 46,35 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 83,09 2,53 89,81 1,56 Surovine in predelovalna industrija 1,37 1,26 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

18 -3,48% -2,69% -1,82% Infond Frontier, delniški podsklad Infond Frontierje opredeljen kot delniški globalni podsklad trgov v razvoju brez naložb v Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Najmanj 85% sredstev podsklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan MERCADOLIBRE US58733R1023 4,89 NASPERS ZAE ,65 ARCOS DORADOS SK HYNIX CREDICORP YPF ALLIANCE GLOBAL GROUP COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS VGG0457F1071 3,54 KR BMG2519Y1084 MITRA ADIPERKASA ID ,83 GRUPO FINANCIERO BANORTE 3,34 3,12 MXP ,81 US ,70 PHY ,68 US ,57 SI Vrednost enote premoženja 14, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. 16,00 Infond Frontier Mehika Južna Koreja 15,75 16,96 14,00 12,00 Južna Afrika Argentina Indonezija Tajvan Filipini 5,50 4,53 11,13 9,87 14,72 8,00 Čile 3,80 6,00 Peru 3,12 11,77 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 22,87 95,44 16,40 16,25 9,12 8,57 Surovine in predelovalna industrija 8,36 Odprti investicijski skladi 1,71 6,02 4,09 Telekomunikacije 3,76 1,71 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

19 1-LETNA DONOSNOST 3-LETNA DONOSNOST 5-LETNA DONOSNOST -1,22% +6,86% +18,24% Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad Naložbe Infond Global Flex so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne omejitve. Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v kateremkoli od navedenih finančnih instrumentov. Fleksibilna naložbena politika upravljavcem omogoča prilagajanje portfelja pričakovani relativni donosnosti posameznih naložbenih razredov in dogajanju na kapitalskih trgih. SI Vrednost enote premoženja 10, ,0 Začetek trženja in upr. sklada Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih bo sklad predstavljal le delež naložb. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več. 10 največjih naložb na dan BKS - DEPOZIT - 5,40 HIT SDH - SOS3 ISHARES MSCI JAPAN LYXOR ETF JAPAN NOVARTIS BNP PARIBAS TELEKOM SLOVENIJE AMAZON ROYAL DUTCH SHELL SI ,49 SI ,25 US46434G8226 2,13 FR ,07 CH ,93 FR ,82 SI ,79 US ,71 GB00B03MLX29 1,67 Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Mešana sestava portfelja omogoča večjo izpostavljenost do dolžniških naložb, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno. 11,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Infond Global Flex Slovenija Nemčija Švica 10,39 10,38 7,33 4,26 4,05 21,14 24,18 5,00 3,51 4,00 Kitajska 2,89 8,69 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 73,72 14,92 14,84 Obveznice 11,34 Obveznice 9,16 11,34 Naložbeni depoziti 5,40 8,95 8,17 Odprti investicijski skladi 4,64 7,49 6,13 Instrumenti denarnega trga 1,72 Naložbeni depoziti 5,40 10,42 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

20 -8,14% -13,92% +50,8 Infond Life, delniški podsklad Infond Life je opredeljen kot delniški podsklad sektorja zdravstvo. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan PFIZER US ,60 ROCHE HOLDING CH ,53 JOHNSON&JOHNSON UNITEDHEALTH MERCK & CO NOVARTIS MEDTRONIC ABBOTT LABORATORIES THERMO FISHER SCIENTIFIC ABBVIE US ,04 US91324P1021 4,98 US58933Y1055 US ,17 CH ,84 IE00BTN1Y115 3,31 US ,16 2,74 US00287Y1091 2,67 SI Vrednost enote premoženja 26, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 35,00 30,00 Infond Life Švica 9,37 4,89 72,90 25,00 Nemčija 3,20 20,00 Irska 2,67 1,35 15,00 Kitajska Danska 1,33 1,23 0,71 0,76 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Originatorji 36,84 97,87 Medicinska oprema Medicinske storitve 17,27 15,57 Biotehnologija 14,93 Generiki 7,90 Odprti investicijski skladi 0,54 Medicinska orodja&storitve Medicinska tehnologija 0,49 4,92 0,49 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

21 1-LETNA DONOSNOST -0,22% 3-LETNA DONOSNOST -0,42% Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga Infond Money - Euro je denarni podsklad, ki investira v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti. Naložbeni cilj je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. Namenjen je vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko naložbeno tveganje, ki želijo zavarovati dotlej dosežene donose z umikom sredstev v nizkotvegani podsklad v času pred izplačilom ali ob pričakovanih negativnih trendih na borzah. Namenjen je varčevanju ne glede na nameravano ročnost. 10 največjih naložb na dan BKS - DEPOZIT - 17,02 ADDIKO - DEPOZIT - 16,85 SKB - DEPOZIT - 16,59 NLB - DEPOZIT - 10,64 SPARKASSE - DEPOZIT - 8,08 REPUBLIC OF ITALY - BOTS IT ,39 KINGDOM OF SPAIN - SGLT ES0L ,39 ISHARES EB.REXX MONEY MARKET DE000A0Q4RZ9 4,04 GEN-I - GEN06 SI ,39 SIJ - SIK04 SI ,28 SI Vrednost enote premoženja 12, do 1,5% 0,4 Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 1 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in Ker je del sredstev naloženih v dolžniške instrumente, obstaja možnost, da izdajatelj svojih obveznosti (glavnice, obresti) ne poravna v celoti ali pravočasno (kreditno tveganje). Neugodne razmere na kapitalskih trgih pa lahko povzročijo težave pri unovčevanju premoženja sklada, saj obstaja nevarnost, da mora sklad za zagotovitev denarnih sredstev (za izplačila vlagateljem) trgovati po občutno slabših cenovnih pogojih (likvidnostno tveganje). Sestava naložb po vrstah fin.instr. 14,00 Infond Money - Euro 13,50 Naložbeni depoziti 69,18 13,00 12,50 12,00 11,50 Instrumenti denarnega trga 18,45 11,00 10,50 Odprti investicijski skladi 4, % Sestava naložb po državah Slovenija 74,85 Španija 6,39 Italija 6,39 Nemčija 4,04 0, % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

22 -0,02% +15,24% +55,93% Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov Infond Select je globalni delniški podsklad razvitih trgov. Njegove naložbe so usmerjene 25 do 40 visokokakovostnih podjetij, ki imajo vzdržne konkurenčne prednosti in nadpovprečen potencial rasti. Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 10 največjih naložb na dan MICROSOFT US ,15 NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 JP ,08 ALPHABET US02079K3059 4,59 BNP PARIBAS FR ,48 ING GROEP NL ,42 SHIRE JE00B2QKY057 4,05 JPMORGAN CHASE US46625H1005 3,76 APPLE US ,71 INTESA SANPAOLO IT ,66 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JP ,37 SI Vrednost enote premoženja 12, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 14,00 Infond Select 46,96 12,00 9,53 8,45 8,00 Švica 8,04 7,02 4,42 6,00 Irska Italija 4,05 3,66 4,00 Belgija 2,21 2,11 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 91,37 Odprti investicijski skladi 5,08 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 22,42 18,10 14,05 11,67 8,49 8,04 5,53 Surovine in predelovalna industrija 3,07 5,08 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

23 -1,2 +3,5 +23,06% Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve, ki naložbe sistematično izbira po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj. Gre za koncept kvalitetnih podjetij, ki so ugodno vrednotena, in katerih predpostavka je, da bodo na dolgi rok ustvarjala višjo vrednost, ki se bo zrcalila v rasti cene delnice in s tem v nadpovprečnih donosih za investitorje. Namenjen je vlagateljem, ki oblikujejo delniški ali uravnoteženi portfelj, v katerih bo sklad le delež naložb. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in nameravajo varčevati 5 let in več. 10 največjih naložb na dan COSTCO WHOLESALE GARMIN ROCHE HOLDING H&R BLOCK WAL-MART DE MEXICO BAE SYSTEMS v % PANDORA DK ,11 TAIWAN SEMICONDUCTOR INTERPUBLIC GROUP SUBARU US ,86 US ,75 US22160K1051 2,73 CH ,71 JP ,66 CH ,65 US ,65 MX01WA ,64 GB ,63 SI Vrednost enote premoženja 0, do 3 % Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Infond Smart Quality Švica Danska Švedska Tajvan Mehika Belgija 5,70 5,16 4,44 2,86 2,64 2,63 12,67 12,53 34,42 14,57 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 40,28 17,32 15,29 97,62 7,77 7,54 Surovine in predelovalna industrija 4,77 2,50 2,15 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 0 % 5 % 10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

24 +17,97% +53,22% +142,78% Infond Technology, delniški podsklad Infond Technology je opredeljen kot delniški podsklad sektorja informacijske tehnologije. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Vlagateljem, ki so naklonjeni visokemu tveganju in investirate na daljši rok. Vsekakor je namenjen vsem, ki se zavedate nadpovprečnega potenciala informacijske tehnologije. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev portfelja osebnih naložb. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več. 10 največjih naložb na dan ALPHABET US02079K3059 8,43 APPLE US ,34 MICROSOFT AMAZON FACEBOOK SALESFORCE.COM NVIDIA ADOBE SYSTEMS VISA INC-CLASS A SHARES ALIBABA US ,15 US ,26 US30303M1027 4,06 US79466L3024 4,04 US67066G1040 3,94 US00724F1012 3,84 US92826C8394 3,63 US01609W1027 3,22 Vrednost enote premoženja Začetek trženja in upr. sklada SI , Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in ,00 42,00 38,00 34,00 30,00 26,00 22,00 18,00 14,00 Infond Technology Kitajska Irska Argentina Nemčija Južna Koreja 7,12 7,10 2,87 2,81 1,36 1,23 1,20 1,19 1,06 69,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Programska oprema & storitve 60,44 91,85 Polprevodniki 13,72 Strojna oprema & storitve 12,43 Odprti investicijski skladi 3,68 Trgovina 5,26 3,68 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

25 -2,49% +7,97% +52,71% Infond USA, delniški podsklad Infond USA je delniški podsklad, regijsko omejen na državo Združene države Amerike. Z naložbo v ta podsklad zajamete skoraj polovico svetovnih kapitalskih trgov. Vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Podsklad ima namreč večino svojih naložb usmerjenih v delnice, zato je priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond PanAmerica 5 let in več. 10 največjih naložb na dan AMAZON US ,42 APPLE US ,40 SALESFORCE.COM FACEBOOK ALPHABET MICROSOFT JPMORGAN CHASE PNC BLACKROCK FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR US79466L3024 3,70 US30303M1027 3,37 US02079K3059 US09247X1019 3,31 US ,87 US46625H1005 2,24 US ,19 2,07 US81369Y6059 1,92 SI Vrednost enote premoženja 18, Začetek trženja in upr. sklada Sklad je uvrščen v kategorijo 5 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in 22,00 20,00 Infond USA 18,00 16,00 97,01 14,00 12,00 8,00 Kanada 1,10 6,00 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 24,62 15,23 94,37 13,67 12,15 10,20 7,78 5,83 Odprti investicijski skladi 3,74 Surovine in predelovalna industrija Javna oskrba 2,99 2,48 3,16 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu, je objavljena na spletni strani

26 KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Najvišji vstopni stroški dosegajo do 5 %, najvišji izstopni stroški do 3 %. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Prospekti in ključni podatki za vlagatelje (v slovenskem jeziku, za Infond BRIC, Infond Life in Infond Frontier in Infond Life pa tudi v nemškem, slovaškem in češkem jeziku), sintetični kazalnik tveganja in donosa posameznega sklada oz. podsklada ter informacije o dejansko obračunavanih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na spletni strani, na podstraneh vsakega posameznega sklada oz. podsklada, na vseh vpisnih mestih in sedežu družbe. Vsi zainteresirani lahko prospekte in ključne podatke za vlagatelje pridobijo tudi v pisni obliki na vseh vpisnih mestih in na sedežu družbe. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.

Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Beta Infond BRIC Infond Družbeno odgovorni Infond EmergingStox

Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Beta Infond BRIC Infond Družbeno odgovorni Infond EmergingStox Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Beta Infond BRIC Infond Družbeno odgovorni Infond EmergingStox Infond uropa Infond Global Infond Krekov Globalni

Prikaži več

SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond E

SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond E SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond Europe Infond Frontier Infond Life Infond ShortTerm

Prikaži več

SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond E

SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond E SKLADI V UPRAVLJANJU SAVA INFOND MESEČNA POROČILA Infond 2040 Infond Balkan Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Dividend Infond Dynamic Infond Europe Infond Frontier Infond Life Infond ShortTerm

Prikaži več

Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Kliknite na iskani sklad: Infond Alfa Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond D

Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Kliknite na iskani sklad: Infond Alfa Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond D Infond Money - Euro SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND MESEČNA POROČILA Kliknite na iskani sklad: Infond Alfa Infond Bond - Euro Infond Consumer Infond Družbeno odgovorni Infond Energy Infond Frontier Infond

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200 MESEČNO POROČILO November 2007 Do 31.12.07 brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080

Prikaži več

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

. MESEČNO POROČILO November 2010 Podatki na dan Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribo

. MESEČNO POROČILO November 2010 Podatki na dan Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribo . MESEČNO POROČILO November 2010 Podatki na dan 30.11.2010 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si,

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Mesečno poročilo KD Skladi junij 2019

Mesečno poročilo KD Skladi junij 2019 Mesečno poročilo KD Skladi junij 09 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran KD Krovni sklad s podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran KD Rastko, evropski delniški sklad stran KD

Prikaži več

Kazalo: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb... stran 3 KD Rastko, delniški... stran 4 KD Bond, obvezniški... stran 5 KD MM, sklad denarnega trga.

Kazalo: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb... stran 3 KD Rastko, delniški... stran 4 KD Bond, obvezniški... stran 5 KD MM, sklad denarnega trga. Kazalo: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb... stran 3 KD Rastko, delniški... stran 4 KD Bond, obvezniški... stran 5 KD MM, sklad denarnega trga... stran 6 KD Prvi izbor, sklad delniških skladov...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Mesečno poročilo KD Skladi avgust 2015

Mesečno poročilo KD Skladi avgust 2015 Mesečno poročilo KD Skladi avgust 201 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran 3 KD Krovni sklad s 14 podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran 4 KD Rastko, evropski delniški sklad

Prikaži več

Mesečno poročilo KD Skladi april 2015

Mesečno poročilo KD Skladi april 2015 Mesečno poročilo KD Skladi april 201 Kazalo: Pregled dogodkov na kapitalskih trgih stran 3 KD Krovni sklad s 14 podskladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad stran 4 KD Rastko, evropski delniški sklad

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INVESTICIJSKA STRATEGIJA 2017 DATUM: 7.3.2017 KLJUČNI DATUMI: ECB sestanek 9.marec; FED sestanek 14.-15. marec; Volitve Nizozemska 15.marec; VB naj bi sprožila Člen 50.; Soft Debt ceiling v ZDA 15.marec;

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

MESEČNO POROČILO 31. december 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0

MESEČNO POROČILO 31. december 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0 MESEČNO POROČILO 31. december 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

Predloga - interni akt

Predloga - interni akt za javno objavo Mesečno poročilo o poslovanju odprtega investicijskega sklada April 2018 30. 4. 2018 Kazalo Opis dogodkov na kapitalskih trgih 3 Krovni sklad NLB Skladi 6 NLB Skladi Azija delniški... 6

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

MESEČNO POROČILO 30.november 2008 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,

MESEČNO POROČILO 30.november 2008 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , MESEČNO POROČILO 30.november 2008 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

MESEČNO POROČILO 30. november 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0

MESEČNO POROČILO 30. november 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , 059 0 MESEČNO POROČILO 30. november 2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Predloga - interni akt

Predloga - interni akt za javno objavo Mesečno poročilo o poslovanju odprtega investicijskega sklada September 2017 29. 9. 2017 Kazalo Opis dogodkov na kapitalskih trgih 3 Krovni sklad NLB Skladi 5 NLB Skladi Azija delniški...

Prikaži več

Julij 2016

Julij 2016 Julij 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški

Prikaži več

Junij 2016

Junij 2016 Junij 2016 Kazalo Kazalo... 2 Opis dogodkov na kapitalskih trgih... 3 NLB Skladi - Azija delniški... 5 NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški... 8 NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana DOSTOPNOST PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Prospekt notranjega sklada KSN3 je brezplačno dostopen javnosti na spletni strani www.generali.si

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

MP-TECH.SI

MP-TECH.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Microsoft Word - Mesecna porocila november 08.doc

Microsoft Word - Mesecna porocila november 08.doc Probanka DZU ALFA uravnoteženi vzajemni sklad Podatki o skladu na dan 30. 11. 2008: VEP: 47,1618 EUR ČVS: 35,485 mio EUR Št. naložb: 72 Ustanovitev: 1. 3. 1994 Upravljavska provizija: 1,85 % TER* (celotni

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0 Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI JUNIJ 0 Na srečanju skupine G0 se je trgo- prodajajo opremo kitajskemu vinska vojna med ZDA

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0 Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - MAJ 0 Prejšnji mesec smo pisali, da so znova v ospredju trgovinska nesoglasja med ZDA in

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Medvešek Pušnik,

Medvešek Pušnik, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Dnevni pregled finančnih trgov 21. marec 2017 Upad USD ter krepitev zaupanja v EUR Ameriški dolar je v zadnjih šestih trgovalnih dnevih, vključno z da

Dnevni pregled finančnih trgov 21. marec 2017 Upad USD ter krepitev zaupanja v EUR Ameriški dolar je v zadnjih šestih trgovalnih dnevih, vključno z da Dnevni pregled finančnih trgov 21. marec 2017 Upad USD ter krepitev zaupanja v EUR Ameriški dolar je v zadnjih šestih trgovalnih dnevih, vključno z danes, izgubil nekaj i proti večjim valutam, saj je Bloomberg

Prikaži več

Maj 2016

Maj 2016 Maj 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški Triglav

Prikaži več

Marec 2016

Marec 2016 Marec 2016 PODSKLADI Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Energija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Money Market EUR Triglav Obvezniški

Prikaži več

prospekt_spremembe

prospekt_spremembe ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Prospekt_čistopis

Prospekt_čistopis ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad ABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Provlagatelj april 2009.pdf

Provlagatelj april 2009.pdf Podsklad Probanka Alfa uravnoteženi 125 120 115 105 100 95 90 Podatki o podskladu na dan 31. 3. 2009: VEP: 45,7759 EUR ČVS: 33,287 mio EUR Št. naložb: 79 Ustanovitev: 1. 3. 1994 Upravljavska provizija:

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0

ALTA-SKLADI_mesecno-porocilo_september_naslovka_0 Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - MAREC 0 Letošnje prvo četrtletje je bilo eno bolj donosnih začetkov leta v zgodovini. Samo

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

ALTA Skladi

ALTA Skladi Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - AVGUST 0 Še enkrat več se je izkazalo, da v bikovskem trendu vsak popravek navzdol pomeni

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Mesečna poročila: januar 2010 KD Krovni sklad s 17 podskladi: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb / KD Rastko, delniški / KD Bond, obvezniški / K

Mesečna poročila: januar 2010 KD Krovni sklad s 17 podskladi: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb / KD Rastko, delniški / KD Bond, obvezniški / K Mesečna poročila: januar 200 KD Krovni sklad s 7 podskladi: KD Galileo, fleksibilna struktura naložb / KD Rastko, / KD Bond, obvezniški / KD MM, sklad denarnega trga / KD Prvi izbor, sklad h skladov /

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Dnevni pregled finančnih trgov 30. marec 2017 Podjetja v Londonu že pripravljajo plan B Odhod VB iz EU bo za globalna podjetja, ter nasploh finančno i

Dnevni pregled finančnih trgov 30. marec 2017 Podjetja v Londonu že pripravljajo plan B Odhod VB iz EU bo za globalna podjetja, ter nasploh finančno i Dnevni pregled finančnih trgov 30. marec 2017 Podjetja v Londonu že pripravljajo plan B Odhod VB iz EU bo za globalna podjetja, ter nasploh finančno industrijo v Londonu, zagotovo velik izziv. Svetovno

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več