številka: 2579/2012 parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:07 Stran 1 / 40 objava tip opis dat. pravnom. predlog za začetek

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "številka: 2579/2012 parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:07 Stran 1 / 40 objava tip opis dat. pravnom. predlog za začetek"

Transkripcija

1 številka: ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: :01: predlog za začetek sporočilo o predhodnem predujmu postopku sklep o začetku oklic o začetku izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev izjava predlog prijava terjatev - pomoten vpis sporočilo o predujmu dolžnik - pomoten vpis upravitelj upravitelj BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK MININČIČ KATI - ODVETNI CA AVTOPRE VOZNIŠT VO IN STORITVE S TGM VLADIMI R JEKLIN S.P. KOKOŠIN - FON IVAN - ODVETNI K izjava predlog upravitelj 1 odredba obvestilo upravitelj sklep o soglasju za Stran 1 0

2 posle upravljanja stečajne likvidacijske mase dopis Brigiti in Antonu Klavora stečajnega prijava terjatev odredba obvestilo izjava predlog izjava predlog izjava predlog izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev zahteva za oblikovanje upniškega odbora dopis Brigiti in Antonu Klavora zahteva za oblikovanje upniškega odbora upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj HASS, SPLOŠNO GRADBEN IŠTVO - ALUSH KRYEZIU S.P. MININČIČ KATI - ODVETNI CA HASS, SPLOŠNO GRADBEN IŠTVO - ALUSH KRYEZIU S.P. REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E Stran 2 0

3 VZDRŽEV ALNA prijava terjatev DELA IN STORITVE, MILOŠ BOŽIČ S.P. NOVOGR ADNJA TALETOV prijava terjatev IĆ zaključna dela v gradbeništv u ČERNILO prijava terjatev GAR MARIJA prijava terjatev RUTAR DRAGICA HASIČEVI prijava terjatev Ć SABAHUD IN prijava terjatev MUJIĆ JASMIN MAURIČ prijava terjatev JADRANK A prijava terjatev LAHARN AR IVO prijava terjatev ABANKA VIPA SPRINKLE R SISTEMI prijava terjatev CUDER, strojne inštalacije, ELEKTRO PRIMORS KA prijava terjatev podjetje za distribucijo električne energije, MIBLA trgovina, prijava terjatev storitve in proizvodnja, ELTI Elektroinsta prijava terjatev lacije, trgovina, varstvo M - TEHNIKA, prijava terjatev trgovina in storitve, prijava terjatev PROJEKT Stran 0

4 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranj e BANKA KOPER UNIHEM, Proizvodnja, trgovina, uvoz - izvoz kemičnih izdelkov, Ljubljana OBČINA TOLMIN ELEKTRO N Elektrovzdr ževanje Most na Soči E, ENERGET IKA, EKOLOGIJ A, EKONOMI JA, ELEKTRO GRAD BRANKO URŠIČ S.P. FELCOM Proizvodno trgovsko podjetje ŠAN.2 gradbeništv o, storitve in trgovina PIL IMPEX Trgovina in servis SKRIN proizvodno trgovsko podjetje RADIOTE LEVIZIJA A javni Stran 0

5 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev zavod, Ljubljana Gospodarsk a zbornica Slovenije GASILSK A ZVEZA TOLMIN AVTOPRE VOZNIŠT VO KURINČIČ IVAN S.P. GEOINŽE NIRING družba za geološki inženiring GEO-BIRO Geodezija - prostorski informacijs ki sistemi Nova Gorica RENES trgovina in storitve INSELT Inženiring, proizvodnja, elektromeh anika, trgovina Dobrovo VZDRŽEV ALNA DELA IN STORITVE, MILOŠ BOŽIČ S.P. VIGRAD trgovina, posredovan je, proizvodnja Celje PRIMORS KE NOVICE, Časopisno - založniška družba,, Koper Azienda giornalistic o - editoriale, Stran 0

6 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev s.r.l., Capodistria RENTING VRTOJBA najem, prodaja, servisiranje gradbene mehanizacij e SOVDAT INŽENIRI NG, ANDREJ STAKOLI Č S.P. RENTING Podjetje za posredovan je, svetovanje, izposojanje ter najemanje strojev, naprav in pripomočko v, Koper SVMK, servisiranje, vzdrževanje, montaža, klimatizacij a, ARCANA trgovina in storitve SIVEC EDVARD - NOTAR KROVSKA IN KLEPARS KA DELA ILIJA TASKOV S.P. FELB Proizvodnja, storitve in trgovina BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE Stran 6 0

7 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev VOZNIK GRADBEN IŠTVO ROMAN ZUZA S.P. REPUBLI KA A SOFTBAS E trgovina, storitve in svetovanje KROVSTV O, KLEPARS TVO IN ZIDARST VO, METKO KRAVANJ A S.P. DZS, založništvo in trgovina, GABER trgovina in storitve MLADINS KA KNJIGA TRGOVIN A KOLENC VUGA gostinstvo in storitve OBČINA TOLMIN ADCO & DIXI varovanje okolja OBČINA BOVEC AGOVIĆ BEJTO BENČIK IVAN BERGINE C MIRAN BOROVNI ČAR MATJAŽ COLJA DAMJAN ČEBOKLI RAJKO Stran 7 0

8 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev ČEBIĆ EMIR HAJDIČ ELVEDIN HAJDIĆ SAFET HALILOVI Ć FERID HALILOVI Ć ARNEL HALILOVI Ć ASMIR HASIČEVI Ć IBRAHIM HASIČEVI Ć MERIM HASIČEVI Ć NERMIN ILIĆ DRAŠKO JUSUFOVI Ć ZAHID KAVS ZORISLA VA KUTIN GINA LEBAN JOŽKO OBRENOV IĆ VELIMIR REDŽIĆ EMIR ROVŠČEK BORUT SKOČIR DAMJAN SKRT TADEJ SOFTIĆ MIHRET VINAZZA ČOTAR ANDREJK A VULIČ VLADIMI R ZAHIROVI Ć EDIN ŽGANEC IVAN MARKOVI Ć MILENA - ODVETNI CA SOŠKO GOZDNO GOSPODA RSTVO Stran 8 0

9 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev izjava predlog sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase predhodnem postopku 1 izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika upravitelj upravitelj TOLMIN MOMIR RACIĆ ŽIVEX Trgovina in storitve Volčja Draga NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR OBČINA BOVEC MAGRAT EH gradbeništv o, storitve, trgovina OBČINA BOVEC upravitelj upravitelj MININČIČ KATI - ODVETNI CA ELEKTRO DITA, električne inštalacije ZAVOD ZA ZDRAVST VENO Stran 9 0

10 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev VARSTVO NOVA GORICA STEKAL Podjetje za izdelavo in montažo aluminijasti h in steklenih elementov,, Tolmin PETROL, Slovenska energetska družba,, Ljubljana DARGO RAČUNO VODSKE STORITVE GOMIŠČE K NEVENKA S.P. STORITVE Z GRADBEN O MEHANIZ ACIJO ČERNUTA DANIJEL S.P. ŠPARVEN T Trgovina in storitve ZIMM Inženiring, proizvodnja, storitve, trgovina Tolmin DIG-ING družba za računalnišk i inženiring in poslovno svetovanje, Šempeter pri Gorici NEPREMI ČNINSKI SKLAD POKOJNI NSKEGA IN INVALIDS KEGA Stran 10 0

11 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev ZAVARO VANJA, ITEK Izdelava, tehnologija, konstrukcij a, Nova Gorica GRAD Gospodarsk e in razvojne dejavnosti Tolmin MODRIJA NČIČ IVANKA AVTOPRE VOZNIŠT VO ROBERT ŽAGAR S.P. LOVŠE ANTON MIZARST VO FON ARMAND O FON S.P. PREVOZN IŠTVO KONAVE C DARJO S.P. HYPO ALPE- ADRIA- BANK MUSLIOS KI gradbeništv o, trgovina in storitve, ZAVARO VALNICA TRIGLAV, POŠTA E GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne SIENER družba za izvedbo energetskih Stran 11 0

12 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev odredba obvestilo odredba obvestilo 169 izjava predlog prijava terjatev 17 odredba obvestilo stečajnega sklep o upniškem odboru vloga ločitvenega upnika mnenje ločitvenega upnika dopis Abanki Vipa obvestilo z dne vloga ločitvenega upnika mnenje ločitvenega upnika upravitelj dopis Abanki Vipa obvestilo z dne upravitelj sistemov OBČINA TOLMIN ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje, Tbilisijska 8, Ljubljana ISTAL Trgovina in montaža instalacijsk e opreme FINEL Zaključna dela in inženiring ABANKA VIPA NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR BANKA KOPER SUZANA KAVS JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD Stran 12 0

13 izjava predlog izredno poročilo izjava predlog sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe izjava predlog izjava predlog stečajnega sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase izjava predlog osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj otvoritveno poročilo predlog predračuna stroškov stečajnega predlog načrta poteka stečajnega izjava predlog dopolnitev vloge ločitvenega upnika dopis NOVI KBM dopis ABANKI mnenje ločitvenega upnika dopolnitev vloge ločitvenega upnika upravitelj upravitelj upravitelj dopis NOVI KBM dopis ABANKI mnenje ločitvenega upnika REPUBLI KE E ABANKA VIPA upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj ABANKA VIPA NOVA KREDITN Stran 1 0

14 ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev stečajnega sklep o nagradi sklep o načrtu poteka stečajnega stečajnega ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev poziv za mnenje soglasje upniškega odbora ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev A BANKA MARIBOR REPUBLI KA A ELTI Elektroinsta lacije, trgovina, varstvo AVTOPRE VOZNIŠT VO ROBERT ŽAGAR S.P. 206 izjava predlog upravitelj upravitelj 208 odredba obvestilo odredba obvestilo zahteva za zahteva za Klavora Klavora sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji izjava predlog popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - stečaj 217 izredno poročilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 1 0

15 pritožba proti sklepu v ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev 21 izjava predlog izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog dopis Brigiti Klavora dopis Antonu Klavora odgovor odgovor dopis Brigiti Klavora dopis Antonu Klavora odgovor odgovor upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA REPUBLI KA A MININČIČ KATI - ODVETNI CA REPUBLI KA A KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA ČEBOKLI RAJKO upravitelj upravitelj MININČIČ KATI - ODVETNI CA redno poročilo upravitelj Stran 1 0

16 odredba obvestilo o o pravnomočnosti pravnomočnosti dopis dopis sklep o izročitvi nepremičnine kupcu razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila odredba obvestilo izredno poročilo odredba obvestilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog stečajnega popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog izredno poročilo izjava predlog izjava predlog redno poročilo razpis dražbe vabila dopis upr. dopis upr. obvestilo o spremembi naziva upnika in spremembi računa napačna vloga zahteva za mnenje UO zaprosilo dopis upr. dopis upr obvestilo o spremembi naziva upnika in spremembi računa napačna vloga upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj POSLOVN I SISTEM MERCAT OR upravitelj upravitelj zahteva za mnenje UO zaprosilo upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj BOROVNI ČAR MATJAŽ Stran 16 0

17 izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo poziv za mnenje soglasje upniškega odbora izjava predlog končni seznam napačna vloga preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog izjava predlog stečajnega sklep o nagradi končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj zapisnik seje upniškega odbora sklep o preizkusu terjatev - stečaj sklep o prodaji zahteva za zahteva za 2. seja z dne mnenje ločitvenega upnika popravek sklepa o prodaji(glede pritožbe) upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj napačna vloga upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za zahteva za 2. seja z dne mnenje ločitvenega upnika popravek sklepa o prodaji(glede pritožbe) upravitelj REPUBLI KA A sklep o prodaji sklep o prodaji zavrženje zavrženje drug sklep v glavnem pritožbe Kurivo pritožbe Kurivo postopku Tona, Klavora Tona, Klavora Brigita Brigita izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog upravitelj upravitelj upravitelj Stran 17 0

18 izjava predlog izjava predlog sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase drug sklep v glavnem postopku drug sklep v glavnem postopku izjava predlog izjava predlog stečajnega razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog soglasje k podaljšanju pogodbe o zap. sklep o popravku zahteva za obvestilo zemljiški knjigi sklep Dn Okrajno sodišče v Celju dopis soglasje k podaljšanju pogodbe o zap. sklep o popravku upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za obvestilo zemljiški knjigi sklep Dn Okrajno sodišče v Celju upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR dopis NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 18 0

19 11 izjava predlog upravitelj 12 izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj prijava terjatev redno poročilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila odredba obvestilo stečajnega odredba obvestilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izredno poročilo razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog izjava predlog razpis dražbe vabila 9 napačna vloga dvakrat poslana vloga napačna vloga dvakrat poslana vloga upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj REPUBLI KA A NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Stran 19 0

20 izjava predlog zahteva za sklep o prodaji drug sklep v glavnem postopku stečajnega sklep o prodaji Načrt razdelitve posebne mase stečajnega dopis DP, Zunanji odd. v N.G. mnenje ločitvenega upnika prvi dodatni dopis Pg oddelku dopis in spis Pg dopis dopis upravitelj zahteva za dopis DP, Zunanji odd. v N.G. mnenje ločitvenega upnika prvi dodatni upravitelj upravitelj dopis Pg oddelku upravitelj dopis in spis Pg dopis dopis NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR ABANKA VIPA REPUBLI KA A razpis dražbe vabila upravitelj 9 izjava predlog upravitelj 60 izjava predlog upravitelj 61 izjava predlog upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj Stran 20 0

21 6 razpis dražbe vabila upravitelj 6 izjava predlog upravitelj 6 izjava predlog upravitelj 66 izjava predlog upravitelj 67 razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj upravitelj odredba obvestilo odredba obvestilo odredba obvestilo 7 sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe stečajnega odredba obvestilo izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila končni načrt razdelitve posebne mase sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase odredba obvestilo zahteva za dopi Novi KBM zahteva za upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopi Novi KBM NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji Stran 21 0

22 odredba obvestilo odredba obvestilo osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj prijava terjatev stečajnega redno poročilo izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog drug sklep v glavnem postopku prijava izločitvene pravice plačilni nalog zahteva za soglasje upniškega odbora prijava izločitvene pravice plačilni nalog zahteva za soglasje upniškega odbora upravitelj upravitelj DAMJAN PREŠERN DAMJAN PREŠERN upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj sklep o prodaji osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj upravitelj ABANKA VIPA 09 izjava predlog upravitelj 10 razpis dražbe vabila upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE Stran 22 0

23 odredba obvestilo izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog sklep o preizkusu terjatev - stečaj stečajnega izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo izjava predlog odredba obvestilo dopis s prilogo dopis zahteva za zahteva za soglasje UO zahteva za zahteva za upravitelj dopis s prilogo dopis E upravitelj upravitelj zahteva za zahteva za soglasje UO upravitelj ABANKA VIPA upravitelj upravitelj REPUBLI KA A REPUBLI KA A zahteva za..201 zahteva za..201 upravitelj Stran 2 0

24 drug sklep v glavnem popravek popravek postopku sklepa sklepa končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj upravitelj sklep o preizkusu terjatev - stečaj dopis NOVI KBM dopis NOVI KBM NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 1 izjava predlog upravitelj zahteva za zahteva za sklep o prodaji dopis z.k dopis z.k. izjava predlog upravitelj izjava predlog napačen predlog napačen predlog upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 8 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj izjava predlog upravitelj upravitelj dopis dopis stečajnega izjava predlog upravitelj..201 sklep o prodaji..201 sklep o soglasju k..201 sklenitvi prodajne..201 pogodbe sklep o soglasju k sklenitvi prodajne..201 pogodbe sklep o prodaji..201 Stran 2 0

25 sklep o prodaji..201 NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR sklep o prodaji tretji doddatni tretji doddatni redno poročilo upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj 66 sklep o izročitvi nepremičnine kupcu razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj izjava predlog 72 Načrt razdelitve posebne mase sklep o prodaji stečajnega sklep o izročitvi nepremičnine kupcu odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase sklep Dn sklep Dn dodatni-stan. Markova ul. 18 obvestilo z.k. Nova Gorica sklep Dn sklep Dn upravitelj Okrajno sodišče v Kranju Okrajno sodišče v Ljutomeru upravitelj upravitelj dodatni-stan. Markova ul obvestilo z.k. Nova Gorica NEPREMI ČNINSKI SKLAD POKOJNI NSKEGA IN INVALIDS KEGA ZAVARO VANJA, upravitelj Stran 2 0

26 izjava predlog izjava predlog zahteva za sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase sklep o nagradi razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila plačilni nalog obvestilo ZK OKJ s. NG upravitelj upravitelj zahteva za plačilni nalog upravitelj obvestilo ZK OKJ s. NG upravitelj Družba za upravljanje terjatev bank, 91 izjava predlog upravitelj izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji. dodatni. dodatni sklep o prodaji. dodatni. dodatni izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog razpis dražbe vabila poziv za mnenje soglasje upniškega odbora sklep OJ Slovenj Gradec, Dn sklep OJ Nova Gorica, Dn zahteva za soglasje LU sklep OJ Slovenj Gradec, Dn sklep OJ Nova Gorica, Dn upravitelj ABANKA VIPA upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za soglasje LU zahteva za zahteva za Stran 26 0

27 redno poročilo upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj izjava predlog napačna vloga napačna vloga upravitelj izjava predlog popravek vloge popravek vloge proc. dej. 1 proc. dej. 1 upravitelj 1 izjava predlog upravitelj stečajnega sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe poziv za mnenje soglasje upniškega odbora Družba za 19 upravljanje terjatev bank, sklep o prodaji sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe odredba obvestilo izjava predlog razpis dražbe vabila sklep o izročitvi nepremičnine kupcu 26 odredba obvestilo Načrt razdelitve posebne mase 28 izjava predlog izjava predlog Načrt razdelitve posebne mase 1 izjava predlog končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog poziv upr. poziv upr upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 27 0

28 dopis upr dopis upr. sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase nalogpovprečna nalogpovprečna taksa taksa upravitelj 0 izjava predlog upravitelj 1 izjava predlog upravitelj 2 razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj izjava predlog upravitelj sklep o prodaji stečajnega odredba obvestilo odredba obvestilo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe končni načrt razdelitve posebne mase končni načrt razdelitve posebne mase sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase gre za načrt delitve gre za načrt delitve upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Stran 28 0

29 stečajnega pritožba proti sklepu v 60 izredno poročilo izjava predlog odredba obvestilo odredba obvestilo odredba obvestilo upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Družba za upravljanje terjatev bank, plačilni nalog plačilni nalog upravitelj 69 izjava predlog upravitelj 70 odredba obvestilo odredba obvestilo sklep o nagradi stečajnega končni načrt razdelitve posebne mase upravitelj izjava predlog upravitelj 76 razpis dražbe vabila upravitelj odredba obvestilo sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj 81 Načrt prve prednostne razdelitve upravitelj posodobljeni končni upravitelj Stran 29 0

30 seznam preizkušenih terjatev stečajnega dopis z.k. OKJ s. N.G. izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu odredba obvestilo sklep o nagradi izjava predlog redno poročilo izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo drug sklep v glavnem postopku končni načrt prve dopis s pritožbo dopis Novi KBM sklep o umiku pritožbe sklep Dn OJ Slovenj Gradec dopis odv. Cugmas dopis OKJ s. N.G.-ZK prednostne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev dopis z.k. OKJ s. N.G. dopis s pritožbo upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopis Novi KBM KONEC, izvedbeni inženiring, KONEC, izvedbeni inženiring, NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR sklep o umiku pritožbe sklep Dn OJ Slovenj Gradec dopis odv. Cugmas dopis OKJ s. N.G.-ZK upravitelj upravitelj Stran 0 0

31 60 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj upravitelj 607 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o prvi prednostni razdelitvi stečajnega dopis z.k dopis z.k. dopis zemljiška dopis zemljiška knjiga Rz knjiga Rz izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora odredba računovodstvu izjava predlog odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog odredba obvestilo sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase sklep OJ v Ljubljani, Dn zahteva LU poziv plačilni nalog dopis z.k. sklep OJ v Ljubljani, Dn zahteva LU upravitelj upravitelj upravitelj poziv plačilni nalog dopis z.k. upravitelj upravitelj upravitelj Stran 1 0

32 končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog končni načrt dvakrat poslana razdelitve posebne vloga mase 6 izjava predlog sklep o nagradi sklep o nagradi sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase stečajnega izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu dvakrat poslana vloga plačilni nalog dopis odv. Cugmasu s prilogo upravitelj upravitelj dvakrat poslana vloga upravitelj dvakrat poslana vloga plačilni nalog dopis odv. Cugmasu s prilogo upravitelj upravitelj Družba za 62 upravljanje terjatev bank, sklep o prodaji odredba obvestilo stečajnega razpis dražbe vabila dopis SuNp v vednost sklep Oj Radovljica Dn sklep OJ v Idriji Dn dopis z.k. Sklep OJ v Ljubljani, Dn dopis SuNp v vednost sklep Oj Radovljica Dn sklep OJ v Idriji Dn dopis z.k. Sklep OJ v Ljubljani, Dn upravitelj upravitelj Stran 2 0

33 predhodnem postopku stečajnega redno poročilo razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog stečajnega Načrt razdelitve posebne mase Načrt razdelitve posebne mase izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora 670 odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase končni načrt razdelitve posebne mase sklep OJ v Slovenj Gradbu, Dn dopis dvakrat poslana vloga sklep OJ v Slovenj Gradbu, Dn upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopis upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dvakrat poslana vloga upravitelj dvakrat poslana dvakrat poslana upravitelj Stran 0

34 vloga sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase stečajnega izjava predlog izjava predlog napačen predlog dopis upr. vloga napačen predlog dopis upr upravitelj upravitelj sklep o prodaji redno poročilo upravitelj upravitelj stečajnega stečajnega stečajnega 689 redno poročilo izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu stečajnega stečajnega upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 0

35 odredba obvestilo sklep Dn OJ v Kopru stečajnega izjava predlog drug sklep v glavnem postopku odredba obvestilo izjava predlog stečajnega odredba obvestilo redno poročilo izjava predlog izjava predlog drug sklep v glavnem postopku stečajnega stečajnega stečajnega dopis z.k. dvakrat poslana vloga soglasje k poravnavi I Pg sklep Dn OJ v Kopru dopis z.k. dvakrat poslana vloga soglasje k poravnavi I Pg upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 0

36 stečajnega redno poročilo odredba obvestilo dopis upr. dopis upr. upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE E upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 70 izjava predlog upravitelj DAMJAN PREŠERN odredba obvestilo 7 izredno poročilo upravitelj izjava predlog upravitelj 7 izredno poročilo upravitelj izredno poročilo upravitelj predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega upravitelj redno poročilo upravitelj Stran 6 0

37 posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev Načrt poznejše prednostne razdelitve OJ v Murski Soboti, sklep Dn odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt poznejše prednostne razdelitve sklep o končni razdelitvi izjava predlog izjava predlog predlog spremembe načrta poteka stečajnega predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega poziv za mnenje soglasje upniškega odbora poziv za mnenje soglasje upniškega odbora drugi prednostni dopis hypo plačilni nalog za takso na razdelitev OJ v Murski Soboti, sklep Dn drugi prednostni dopis hypo plačilni nalog za takso na razdelitev upravitelj HYPO ALPE- ADRIA- BANK upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj HYPO ALPE- ADRIA- BANK HYPO ALPE- ADRIA- Stran 7 0

38 redno poročilo izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora sklep o načrtu poteka stečajnega stečajnega odredba obvestilo stečajnega izjava predlog izjava predlog končni načrt končne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev redno poročilo izjava predlog sprememba načrta sprememba predračuna soglasje za prevzem premoženja soglasje k prevzemu premoženja sprememba načrta sprememba predračuna soglasje za prevzem premoženja soglasje k prevzemu premoženja BANK upravitelj upravitelj REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E Družba za upravljanje terjatev bank, upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE E Stran 8 0

39 776 redno poročilo upravitelj odredba obvestilo poziv upnikom poziv upnikom končni načrt končne razdelitve upravitelj redno poročilo Načrt končne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev ne soglašajo s prevzemom dvakrat poslana vloga ne soglašajo s prevzemom dvakrat poslana vloga REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, upravitelj upravitelj VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, upravitelj upravitelj VADE MECUM, ugovor proti načrtu upravljanje razdelitve terjatev, svetovanje, sklep o končni Stran 9 0

40 razdelitvi stečajnega redno poročilo odredba obvestilo končni načrt končne razdelitve sklep o končni razdelitvi redno poročilo končno poročilo poziv za mnenje soglasje upniškega odbora izjava predlog izjava predlog sklep o nagradi sklep o končanju stečajnega Pravnomočno končanje zaradi insolventnosti zaprosilo za spis napačna vloga dopis na DO dopis, vračilo spisa zaprosilo za spis napačna vloga dopis na DO dopis, vračilo spisa upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Anton Lovše DRŽAVN O ODVETNI ŠTVO DRŽAVN O ODVETNI ŠTVO Stran 0 0