številka: 2579/2012 parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:07 Stran 1 / 40 objava tip opis dat. pravnom. predlog za začetek

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "številka: 2579/2012 parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:07 Stran 1 / 40 objava tip opis dat. pravnom. predlog za začetek"

Transkripcija

1 številka: ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: :01: predlog za začetek sporočilo o predhodnem predujmu postopku sklep o začetku oklic o začetku izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev izjava predlog prijava terjatev - pomoten vpis sporočilo o predujmu dolžnik - pomoten vpis upravitelj upravitelj BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK MININČIČ KATI - ODVETNI CA AVTOPRE VOZNIŠT VO IN STORITVE S TGM VLADIMI R JEKLIN S.P. KOKOŠIN - FON IVAN - ODVETNI K izjava predlog upravitelj 1 odredba obvestilo upravitelj sklep o soglasju za Stran 1 0

2 posle upravljanja stečajne likvidacijske mase dopis Brigiti in Antonu Klavora stečajnega prijava terjatev odredba obvestilo izjava predlog izjava predlog izjava predlog izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev zahteva za oblikovanje upniškega odbora dopis Brigiti in Antonu Klavora zahteva za oblikovanje upniškega odbora upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj HASS, SPLOŠNO GRADBEN IŠTVO - ALUSH KRYEZIU S.P. MININČIČ KATI - ODVETNI CA HASS, SPLOŠNO GRADBEN IŠTVO - ALUSH KRYEZIU S.P. REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E Stran 2 0

3 VZDRŽEV ALNA prijava terjatev DELA IN STORITVE, MILOŠ BOŽIČ S.P. NOVOGR ADNJA TALETOV prijava terjatev IĆ zaključna dela v gradbeništv u ČERNILO prijava terjatev GAR MARIJA prijava terjatev RUTAR DRAGICA HASIČEVI prijava terjatev Ć SABAHUD IN prijava terjatev MUJIĆ JASMIN MAURIČ prijava terjatev JADRANK A prijava terjatev LAHARN AR IVO prijava terjatev ABANKA VIPA SPRINKLE R SISTEMI prijava terjatev CUDER, strojne inštalacije, ELEKTRO PRIMORS KA prijava terjatev podjetje za distribucijo električne energije, MIBLA trgovina, prijava terjatev storitve in proizvodnja, ELTI Elektroinsta prijava terjatev lacije, trgovina, varstvo M - TEHNIKA, prijava terjatev trgovina in storitve, prijava terjatev PROJEKT Stran 0

4 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranj e BANKA KOPER UNIHEM, Proizvodnja, trgovina, uvoz - izvoz kemičnih izdelkov, Ljubljana OBČINA TOLMIN ELEKTRO N Elektrovzdr ževanje Most na Soči E, ENERGET IKA, EKOLOGIJ A, EKONOMI JA, ELEKTRO GRAD BRANKO URŠIČ S.P. FELCOM Proizvodno trgovsko podjetje ŠAN.2 gradbeništv o, storitve in trgovina PIL IMPEX Trgovina in servis SKRIN proizvodno trgovsko podjetje RADIOTE LEVIZIJA A javni Stran 0

5 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev zavod, Ljubljana Gospodarsk a zbornica Slovenije GASILSK A ZVEZA TOLMIN AVTOPRE VOZNIŠT VO KURINČIČ IVAN S.P. GEOINŽE NIRING družba za geološki inženiring GEO-BIRO Geodezija - prostorski informacijs ki sistemi Nova Gorica RENES trgovina in storitve INSELT Inženiring, proizvodnja, elektromeh anika, trgovina Dobrovo VZDRŽEV ALNA DELA IN STORITVE, MILOŠ BOŽIČ S.P. VIGRAD trgovina, posredovan je, proizvodnja Celje PRIMORS KE NOVICE, Časopisno - založniška družba,, Koper Azienda giornalistic o - editoriale, Stran 0

6 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev s.r.l., Capodistria RENTING VRTOJBA najem, prodaja, servisiranje gradbene mehanizacij e SOVDAT INŽENIRI NG, ANDREJ STAKOLI Č S.P. RENTING Podjetje za posredovan je, svetovanje, izposojanje ter najemanje strojev, naprav in pripomočko v, Koper SVMK, servisiranje, vzdrževanje, montaža, klimatizacij a, ARCANA trgovina in storitve SIVEC EDVARD - NOTAR KROVSKA IN KLEPARS KA DELA ILIJA TASKOV S.P. FELB Proizvodnja, storitve in trgovina BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE Stran 6 0

7 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev VOZNIK GRADBEN IŠTVO ROMAN ZUZA S.P. REPUBLI KA A SOFTBAS E trgovina, storitve in svetovanje KROVSTV O, KLEPARS TVO IN ZIDARST VO, METKO KRAVANJ A S.P. DZS, založništvo in trgovina, GABER trgovina in storitve MLADINS KA KNJIGA TRGOVIN A KOLENC VUGA gostinstvo in storitve OBČINA TOLMIN ADCO & DIXI varovanje okolja OBČINA BOVEC AGOVIĆ BEJTO BENČIK IVAN BERGINE C MIRAN BOROVNI ČAR MATJAŽ COLJA DAMJAN ČEBOKLI RAJKO Stran 7 0

8 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev ČEBIĆ EMIR HAJDIČ ELVEDIN HAJDIĆ SAFET HALILOVI Ć FERID HALILOVI Ć ARNEL HALILOVI Ć ASMIR HASIČEVI Ć IBRAHIM HASIČEVI Ć MERIM HASIČEVI Ć NERMIN ILIĆ DRAŠKO JUSUFOVI Ć ZAHID KAVS ZORISLA VA KUTIN GINA LEBAN JOŽKO OBRENOV IĆ VELIMIR REDŽIĆ EMIR ROVŠČEK BORUT SKOČIR DAMJAN SKRT TADEJ SOFTIĆ MIHRET VINAZZA ČOTAR ANDREJK A VULIČ VLADIMI R ZAHIROVI Ć EDIN ŽGANEC IVAN MARKOVI Ć MILENA - ODVETNI CA SOŠKO GOZDNO GOSPODA RSTVO Stran 8 0

9 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev izjava predlog sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase predhodnem postopku 1 izjava predlog prijava terjatev prijava terjatev zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika zahteva za mnenje ločitvenega upnika upravitelj upravitelj TOLMIN MOMIR RACIĆ ŽIVEX Trgovina in storitve Volčja Draga NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR OBČINA BOVEC MAGRAT EH gradbeništv o, storitve, trgovina OBČINA BOVEC upravitelj upravitelj MININČIČ KATI - ODVETNI CA ELEKTRO DITA, električne inštalacije ZAVOD ZA ZDRAVST VENO Stran 9 0

10 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev VARSTVO NOVA GORICA STEKAL Podjetje za izdelavo in montažo aluminijasti h in steklenih elementov,, Tolmin PETROL, Slovenska energetska družba,, Ljubljana DARGO RAČUNO VODSKE STORITVE GOMIŠČE K NEVENKA S.P. STORITVE Z GRADBEN O MEHANIZ ACIJO ČERNUTA DANIJEL S.P. ŠPARVEN T Trgovina in storitve ZIMM Inženiring, proizvodnja, storitve, trgovina Tolmin DIG-ING družba za računalnišk i inženiring in poslovno svetovanje, Šempeter pri Gorici NEPREMI ČNINSKI SKLAD POKOJNI NSKEGA IN INVALIDS KEGA Stran 10 0

11 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev ZAVARO VANJA, ITEK Izdelava, tehnologija, konstrukcij a, Nova Gorica GRAD Gospodarsk e in razvojne dejavnosti Tolmin MODRIJA NČIČ IVANKA AVTOPRE VOZNIŠT VO ROBERT ŽAGAR S.P. LOVŠE ANTON MIZARST VO FON ARMAND O FON S.P. PREVOZN IŠTVO KONAVE C DARJO S.P. HYPO ALPE- ADRIA- BANK MUSLIOS KI gradbeništv o, trgovina in storitve, ZAVARO VALNICA TRIGLAV, POŠTA E GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne SIENER družba za izvedbo energetskih Stran 11 0

12 prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev prijava terjatev odredba obvestilo odredba obvestilo 169 izjava predlog prijava terjatev 17 odredba obvestilo stečajnega sklep o upniškem odboru vloga ločitvenega upnika mnenje ločitvenega upnika dopis Abanki Vipa obvestilo z dne vloga ločitvenega upnika mnenje ločitvenega upnika upravitelj dopis Abanki Vipa obvestilo z dne upravitelj sistemov OBČINA TOLMIN ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje, Tbilisijska 8, Ljubljana ISTAL Trgovina in montaža instalacijsk e opreme FINEL Zaključna dela in inženiring ABANKA VIPA NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR BANKA KOPER SUZANA KAVS JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD Stran 12 0

13 izjava predlog izredno poročilo izjava predlog sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe izjava predlog izjava predlog stečajnega sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase izjava predlog osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj otvoritveno poročilo predlog predračuna stroškov stečajnega predlog načrta poteka stečajnega izjava predlog dopolnitev vloge ločitvenega upnika dopis NOVI KBM dopis ABANKI mnenje ločitvenega upnika dopolnitev vloge ločitvenega upnika upravitelj upravitelj upravitelj dopis NOVI KBM dopis ABANKI mnenje ločitvenega upnika REPUBLI KE E ABANKA VIPA upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj ABANKA VIPA NOVA KREDITN Stran 1 0

14 ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev stečajnega sklep o nagradi sklep o načrtu poteka stečajnega stečajnega ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev poziv za mnenje soglasje upniškega odbora ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev A BANKA MARIBOR REPUBLI KA A ELTI Elektroinsta lacije, trgovina, varstvo AVTOPRE VOZNIŠT VO ROBERT ŽAGAR S.P. 206 izjava predlog upravitelj upravitelj 208 odredba obvestilo odredba obvestilo zahteva za zahteva za Klavora Klavora sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji izjava predlog popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - stečaj 217 izredno poročilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 1 0

15 pritožba proti sklepu v ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev 21 izjava predlog izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog dopis Brigiti Klavora dopis Antonu Klavora odgovor odgovor dopis Brigiti Klavora dopis Antonu Klavora odgovor odgovor upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA REPUBLI KA A MININČIČ KATI - ODVETNI CA REPUBLI KA A KLAVOR A ANTON S.P. AVTOPRE VOZNIK BRIGITA KLAVOR A S.P. KURIVO TONA ČEBOKLI RAJKO upravitelj upravitelj MININČIČ KATI - ODVETNI CA redno poročilo upravitelj Stran 1 0

16 odredba obvestilo o o pravnomočnosti pravnomočnosti dopis dopis sklep o izročitvi nepremičnine kupcu razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila odredba obvestilo izredno poročilo odredba obvestilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog stečajnega popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog izredno poročilo izjava predlog izjava predlog redno poročilo razpis dražbe vabila dopis upr. dopis upr. obvestilo o spremembi naziva upnika in spremembi računa napačna vloga zahteva za mnenje UO zaprosilo dopis upr. dopis upr obvestilo o spremembi naziva upnika in spremembi računa napačna vloga upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj POSLOVN I SISTEM MERCAT OR upravitelj upravitelj zahteva za mnenje UO zaprosilo upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj BOROVNI ČAR MATJAŽ Stran 16 0

17 izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo poziv za mnenje soglasje upniškega odbora izjava predlog končni seznam napačna vloga preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog izjava predlog stečajnega sklep o nagradi končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj zapisnik seje upniškega odbora sklep o preizkusu terjatev - stečaj sklep o prodaji zahteva za zahteva za 2. seja z dne mnenje ločitvenega upnika popravek sklepa o prodaji(glede pritožbe) upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj napačna vloga upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za zahteva za 2. seja z dne mnenje ločitvenega upnika popravek sklepa o prodaji(glede pritožbe) upravitelj REPUBLI KA A sklep o prodaji sklep o prodaji zavrženje zavrženje drug sklep v glavnem pritožbe Kurivo pritožbe Kurivo postopku Tona, Klavora Tona, Klavora Brigita Brigita izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog upravitelj upravitelj upravitelj Stran 17 0

18 izjava predlog izjava predlog sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne likvidacijske mase drug sklep v glavnem postopku drug sklep v glavnem postopku izjava predlog izjava predlog stečajnega razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog soglasje k podaljšanju pogodbe o zap. sklep o popravku zahteva za obvestilo zemljiški knjigi sklep Dn Okrajno sodišče v Celju dopis soglasje k podaljšanju pogodbe o zap. sklep o popravku upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za obvestilo zemljiški knjigi sklep Dn Okrajno sodišče v Celju upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR dopis NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 18 0

19 11 izjava predlog upravitelj 12 izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji sklep o prodaji upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj prijava terjatev redno poročilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila odredba obvestilo stečajnega odredba obvestilo razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izredno poročilo razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog izjava predlog razpis dražbe vabila 9 napačna vloga dvakrat poslana vloga napačna vloga dvakrat poslana vloga upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj REPUBLI KA A NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Stran 19 0

20 izjava predlog zahteva za sklep o prodaji drug sklep v glavnem postopku stečajnega sklep o prodaji Načrt razdelitve posebne mase stečajnega dopis DP, Zunanji odd. v N.G. mnenje ločitvenega upnika prvi dodatni dopis Pg oddelku dopis in spis Pg dopis dopis upravitelj zahteva za dopis DP, Zunanji odd. v N.G. mnenje ločitvenega upnika prvi dodatni upravitelj upravitelj dopis Pg oddelku upravitelj dopis in spis Pg dopis dopis NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR ABANKA VIPA REPUBLI KA A razpis dražbe vabila upravitelj 9 izjava predlog upravitelj 60 izjava predlog upravitelj 61 izjava predlog upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj Stran 20 0

21 6 razpis dražbe vabila upravitelj 6 izjava predlog upravitelj 6 izjava predlog upravitelj 66 izjava predlog upravitelj 67 razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj upravitelj odredba obvestilo odredba obvestilo odredba obvestilo 7 sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe stečajnega odredba obvestilo izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila končni načrt razdelitve posebne mase sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase odredba obvestilo zahteva za dopi Novi KBM zahteva za upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopi Novi KBM NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji Stran 21 0

22 odredba obvestilo odredba obvestilo osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj prijava terjatev stečajnega redno poročilo izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog drug sklep v glavnem postopku prijava izločitvene pravice plačilni nalog zahteva za soglasje upniškega odbora prijava izločitvene pravice plačilni nalog zahteva za soglasje upniškega odbora upravitelj upravitelj DAMJAN PREŠERN DAMJAN PREŠERN upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj sklep o prodaji osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj upravitelj ABANKA VIPA 09 izjava predlog upravitelj 10 razpis dražbe vabila upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE Stran 22 0

23 odredba obvestilo izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj izjava predlog sklep o preizkusu terjatev - stečaj stečajnega izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo izjava predlog odredba obvestilo dopis s prilogo dopis zahteva za zahteva za soglasje UO zahteva za zahteva za upravitelj dopis s prilogo dopis E upravitelj upravitelj zahteva za zahteva za soglasje UO upravitelj ABANKA VIPA upravitelj upravitelj REPUBLI KA A REPUBLI KA A zahteva za..201 zahteva za..201 upravitelj Stran 2 0

24 drug sklep v glavnem popravek popravek postopku sklepa sklepa končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj upravitelj sklep o preizkusu terjatev - stečaj dopis NOVI KBM dopis NOVI KBM NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 1 izjava predlog upravitelj zahteva za zahteva za sklep o prodaji dopis z.k dopis z.k. izjava predlog upravitelj izjava predlog napačen predlog napačen predlog upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 8 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj izjava predlog upravitelj upravitelj dopis dopis stečajnega izjava predlog upravitelj..201 sklep o prodaji..201 sklep o soglasju k..201 sklenitvi prodajne..201 pogodbe sklep o soglasju k sklenitvi prodajne..201 pogodbe sklep o prodaji..201 Stran 2 0

25 sklep o prodaji..201 NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR sklep o prodaji tretji doddatni tretji doddatni redno poročilo upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj 66 sklep o izročitvi nepremičnine kupcu razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj izjava predlog 72 Načrt razdelitve posebne mase sklep o prodaji stečajnega sklep o izročitvi nepremičnine kupcu odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase sklep Dn sklep Dn dodatni-stan. Markova ul. 18 obvestilo z.k. Nova Gorica sklep Dn sklep Dn upravitelj Okrajno sodišče v Kranju Okrajno sodišče v Ljutomeru upravitelj upravitelj dodatni-stan. Markova ul obvestilo z.k. Nova Gorica NEPREMI ČNINSKI SKLAD POKOJNI NSKEGA IN INVALIDS KEGA ZAVARO VANJA, upravitelj Stran 2 0

26 izjava predlog izjava predlog zahteva za sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase sklep o nagradi razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila plačilni nalog obvestilo ZK OKJ s. NG upravitelj upravitelj zahteva za plačilni nalog upravitelj obvestilo ZK OKJ s. NG upravitelj Družba za upravljanje terjatev bank, 91 izjava predlog upravitelj izjava predlog upravitelj sklep o prodaji sklep o prodaji. dodatni. dodatni sklep o prodaji. dodatni. dodatni izjava predlog razpis dražbe vabila izjava predlog razpis dražbe vabila razpis dražbe vabila izjava predlog razpis dražbe vabila poziv za mnenje soglasje upniškega odbora sklep OJ Slovenj Gradec, Dn sklep OJ Nova Gorica, Dn zahteva za soglasje LU sklep OJ Slovenj Gradec, Dn sklep OJ Nova Gorica, Dn upravitelj ABANKA VIPA upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj zahteva za soglasje LU zahteva za zahteva za Stran 26 0

27 redno poročilo upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj izjava predlog napačna vloga napačna vloga upravitelj izjava predlog popravek vloge popravek vloge proc. dej. 1 proc. dej. 1 upravitelj 1 izjava predlog upravitelj stečajnega sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe poziv za mnenje soglasje upniškega odbora Družba za 19 upravljanje terjatev bank, sklep o prodaji sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe odredba obvestilo izjava predlog razpis dražbe vabila sklep o izročitvi nepremičnine kupcu 26 odredba obvestilo Načrt razdelitve posebne mase 28 izjava predlog izjava predlog Načrt razdelitve posebne mase 1 izjava predlog končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog poziv upr. poziv upr upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 27 0

28 dopis upr dopis upr. sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase nalogpovprečna nalogpovprečna taksa taksa upravitelj 0 izjava predlog upravitelj 1 izjava predlog upravitelj 2 razpis dražbe vabila upravitelj izjava predlog upravitelj izjava predlog upravitelj sklep o prodaji stečajnega odredba obvestilo odredba obvestilo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe končni načrt razdelitve posebne mase končni načrt razdelitve posebne mase sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase gre za načrt delitve gre za načrt delitve upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Stran 28 0

29 stečajnega pritožba proti sklepu v 60 izredno poročilo izjava predlog odredba obvestilo odredba obvestilo odredba obvestilo upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Družba za upravljanje terjatev bank, plačilni nalog plačilni nalog upravitelj 69 izjava predlog upravitelj 70 odredba obvestilo odredba obvestilo sklep o nagradi stečajnega končni načrt razdelitve posebne mase upravitelj izjava predlog upravitelj 76 razpis dražbe vabila upravitelj odredba obvestilo sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase razpis dražbe vabila upravitelj upravitelj 81 Načrt prve prednostne razdelitve upravitelj posodobljeni končni upravitelj Stran 29 0

30 seznam preizkušenih terjatev stečajnega dopis z.k. OKJ s. N.G. izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu odredba obvestilo sklep o nagradi izjava predlog redno poročilo izjava predlog izjava predlog odredba obvestilo drug sklep v glavnem postopku končni načrt prve dopis s pritožbo dopis Novi KBM sklep o umiku pritožbe sklep Dn OJ Slovenj Gradec dopis odv. Cugmas dopis OKJ s. N.G.-ZK prednostne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev dopis z.k. OKJ s. N.G. dopis s pritožbo upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopis Novi KBM KONEC, izvedbeni inženiring, KONEC, izvedbeni inženiring, NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR sklep o umiku pritožbe sklep Dn OJ Slovenj Gradec dopis odv. Cugmas dopis OKJ s. N.G.-ZK upravitelj upravitelj Stran 0 0

31 60 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj upravitelj 607 Načrt razdelitve posebne mase upravitelj sklep o izročitvi nepremičnine kupcu sklep o prvi prednostni razdelitvi stečajnega dopis z.k dopis z.k. dopis zemljiška dopis zemljiška knjiga Rz knjiga Rz izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora odredba računovodstvu izjava predlog odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog odredba obvestilo sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase sklep OJ v Ljubljani, Dn zahteva LU poziv plačilni nalog dopis z.k. sklep OJ v Ljubljani, Dn zahteva LU upravitelj upravitelj upravitelj poziv plačilni nalog dopis z.k. upravitelj upravitelj upravitelj Stran 1 0

32 končni načrt razdelitve posebne mase izjava predlog končni načrt dvakrat poslana razdelitve posebne vloga mase 6 izjava predlog sklep o nagradi sklep o nagradi sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase stečajnega izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu dvakrat poslana vloga plačilni nalog dopis odv. Cugmasu s prilogo upravitelj upravitelj dvakrat poslana vloga upravitelj dvakrat poslana vloga plačilni nalog dopis odv. Cugmasu s prilogo upravitelj upravitelj Družba za 62 upravljanje terjatev bank, sklep o prodaji odredba obvestilo stečajnega razpis dražbe vabila dopis SuNp v vednost sklep Oj Radovljica Dn sklep OJ v Idriji Dn dopis z.k. Sklep OJ v Ljubljani, Dn dopis SuNp v vednost sklep Oj Radovljica Dn sklep OJ v Idriji Dn dopis z.k. Sklep OJ v Ljubljani, Dn upravitelj upravitelj Stran 2 0

33 predhodnem postopku stečajnega redno poročilo razpis dražbe vabila izjava predlog izjava predlog stečajnega Načrt razdelitve posebne mase Načrt razdelitve posebne mase izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora 670 odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt razdelitve posebne mase končni načrt razdelitve posebne mase sklep OJ v Slovenj Gradbu, Dn dopis dvakrat poslana vloga sklep OJ v Slovenj Gradbu, Dn upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dopis upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj dvakrat poslana vloga upravitelj dvakrat poslana dvakrat poslana upravitelj Stran 0

34 vloga sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase stečajnega izjava predlog izjava predlog napačen predlog dopis upr. vloga napačen predlog dopis upr upravitelj upravitelj sklep o prodaji redno poročilo upravitelj upravitelj stečajnega stečajnega stečajnega 689 redno poročilo izjava predlog sklep o izročitvi nepremičnine kupcu stečajnega stečajnega upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 0

35 odredba obvestilo sklep Dn OJ v Kopru stečajnega izjava predlog drug sklep v glavnem postopku odredba obvestilo izjava predlog stečajnega odredba obvestilo redno poročilo izjava predlog izjava predlog drug sklep v glavnem postopku stečajnega stečajnega stečajnega dopis z.k. dvakrat poslana vloga soglasje k poravnavi I Pg sklep Dn OJ v Kopru dopis z.k. dvakrat poslana vloga soglasje k poravnavi I Pg upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj Stran 0

36 stečajnega redno poročilo odredba obvestilo dopis upr. dopis upr. upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE E upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR 70 izjava predlog upravitelj DAMJAN PREŠERN odredba obvestilo 7 izredno poročilo upravitelj izjava predlog upravitelj 7 izredno poročilo upravitelj izredno poročilo upravitelj predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega upravitelj redno poročilo upravitelj Stran 6 0

37 posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev Načrt poznejše prednostne razdelitve OJ v Murski Soboti, sklep Dn odredba obvestilo odredba obvestilo končni načrt poznejše prednostne razdelitve sklep o končni razdelitvi izjava predlog izjava predlog predlog spremembe načrta poteka stečajnega predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega poziv za mnenje soglasje upniškega odbora poziv za mnenje soglasje upniškega odbora drugi prednostni dopis hypo plačilni nalog za takso na razdelitev OJ v Murski Soboti, sklep Dn drugi prednostni dopis hypo plačilni nalog za takso na razdelitev upravitelj HYPO ALPE- ADRIA- BANK upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj HYPO ALPE- ADRIA- BANK HYPO ALPE- ADRIA- Stran 7 0

38 redno poročilo izjava predlog poziv za mnenje soglasje upniškega odbora sklep o načrtu poteka stečajnega stečajnega odredba obvestilo stečajnega izjava predlog izjava predlog končni načrt končne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev redno poročilo izjava predlog sprememba načrta sprememba predračuna soglasje za prevzem premoženja soglasje k prevzemu premoženja sprememba načrta sprememba predračuna soglasje za prevzem premoženja soglasje k prevzemu premoženja BANK upravitelj upravitelj REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E Družba za upravljanje terjatev bank, upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj JAVNI JAMSTVE NI, PREŽIVNI NSKI IN INVALIDS KI SKLAD REPUBLI KE E Stran 8 0

39 776 redno poročilo upravitelj odredba obvestilo poziv upnikom poziv upnikom končni načrt končne razdelitve upravitelj redno poročilo Načrt končne razdelitve posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev ne soglašajo s prevzemom dvakrat poslana vloga ne soglašajo s prevzemom dvakrat poslana vloga REPUBLI KA A MINISTRS TVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLI KE E VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, upravitelj upravitelj VADE MECUM, upravljanje terjatev, svetovanje, upravitelj upravitelj VADE MECUM, ugovor proti načrtu upravljanje razdelitve terjatev, svetovanje, sklep o končni Stran 9 0

40 razdelitvi stečajnega redno poročilo odredba obvestilo končni načrt končne razdelitve sklep o končni razdelitvi redno poročilo končno poročilo poziv za mnenje soglasje upniškega odbora izjava predlog izjava predlog sklep o nagradi sklep o končanju stečajnega Pravnomočno končanje zaradi insolventnosti zaprosilo za spis napačna vloga dopis na DO dopis, vračilo spisa zaprosilo za spis napačna vloga dopis na DO dopis, vračilo spisa upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj upravitelj NOVA KREDITN A BANKA MARIBOR Anton Lovše DRŽAVN O ODVETNI ŠTVO DRŽAVN O ODVETNI ŠTVO Stran 0 0

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum številka: 101 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 9.6.019 10:6:30 1 3.1.01.1.01 3 5.1.01 1..01 5 1..01 6 1..01..01 predlog za začetek odredba računovodstvu predhodnem sklep

Prikaži več

številka: 1570/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :12:02 št. datum

številka: 1570/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :12:02 št. datum številka: 1570201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: datum izdelave pregleda: 2.7.2019 01:12:02 št. datum 1 1.7.201 2 14.8.201 14.8.201 4.9.201 5.9.201 6.9.201 7 2.10.201 8.10.201 9 7.10.201

Prikaži več

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 02201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 6.9.2019 22:16:1 1 predlog za začetek 29.8.201 dolžnik izpis ZK 2 2.9.201 predhodnem izpis ZK postopku IKE 3 2.9.201 predhodnem

Prikaži več

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s številka: 4920201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 30..2019 07:31:43 1 2 3 4 5 7 dodatni opis tip opis 1.11.201 predlog za začetek dolžnik 30.11.201 sklep o začetku dano

Prikaži več

številka: 770/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :13:14 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 770/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :13:14 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 0201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.9.2019 20:1:14 predlog za začetek 1 22.4.201 2 22.4.201 Zaprosilo za predhodnem napotnice 2.4.201 4.5.201 5 8.5.201 8.5.201

Prikaži več

številka: 958/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :41:52 procesno dejanje št. datum tip opis dat.

številka: 958/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :41:52 procesno dejanje št. datum tip opis dat. številka: 958201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.8.2019 2:1:52 1 predlog za začetek 20.5.201 sklep o dopolnitvi 2 22.5.201 predloga za začetek stečajnega drugo procesno.6.201

Prikaži več

številka: 4970/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16: št. datum

številka: 4970/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16: št. datum številka: 4970201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:.9.2019 22:1:18 1 2 3 23.10.201 2.10.201 27.10.201 4 9.11.201 7 8 9 10 11 12 13 12.11.201 13.11.201 tip opis dat. dodatni

Prikaži več

številka: 2681/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :15:30 1 št. datum

številka: 2681/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :15:30 1 št. datum številka: 2812012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.8.2019 02:15:0 1 1.12.201 2 2 7.1.201 8.1.201 10.1.201 5 15.1.201 2.1.201 7 2.1.201 predlog za začetek prisilne dolžnik

Prikaži več

številka: 286/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :46:24 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 286/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :46:24 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 8601 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:.7.019 0:6: predlog za začetek 1 13..01 1..01 izpisek UJP.net predhodnem -taksa za predl. 3 15..01 sklep o dopolnitvi predloga

Prikaži več

številka: 2611/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :20:57 št. datum

številka: 2611/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :20:57 št. datum številka: 2611201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.9.2019 07:20:7 1.6.201 2.6.201 3.6.201 2.6.201 26.6.201 6 26.6.201 7 1.7.201 8 2.7.201 9 28.7.201 10 31.7.201 11 1.9.201

Prikaži več

številka: 1166/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :41:20 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 1166/2013 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :41:20 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 1166201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 9.9.2019 21:1:20 1 predlog za začetek 18.6.201 2 19.6.201 20.6.201 19.7.201 potrdilo o plačilu predujma dejanje sodišča

Prikaži več

številka: 1657/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :00:50 št. datum

številka: 1657/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :00:50 št. datum številka: 1672014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 27.8.2019 17:00:0 1 14.4.2014 2 24.4.2014 3 24.4.2014 4 24.4.2014 24.4.2014 6 3.6.2014 7 3.6.2014 predlog za začetek potrdilo

Prikaži več

številka: 5103/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01: št. datum

številka: 5103/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01: št. datum številka: 1032014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:.8.2019 04:01:38 1 2 3 24.10.201 4 2.10.201 4 28.10.201 4 4 4.11.2014.11.2014 2.11.201 4 3.12.2014 8 3.12.2014 9 24.12.201

Prikaži več

številka: 314/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :42:54 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 314/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :42:54 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 314201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 1.9.2019 20:42:4 1 predlog za začetek 13.1.201 postopka taksa, predujem 2 1.6.201 predhodnem taksa, predujem 3.6.201 sporočilo

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

številka: 1035/2017 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31:40 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 1035/2017 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31:40 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 1035201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 6.9.2019 22:31:40 predlog za začetek 1 20.3.201 2 24.3.201 redni izpis iz dejanje sodišča v sodnegaposlov predhodnem nega

Prikaži več

številka: 3/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:30 1 št. datum

številka: 3/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01:30 1 št. datum številka: 01 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 7.9.019 00:01:0 1 0.1.01 1.1.01 10..01 10..01 10..01 6 10..01 7 1..01 predlog za začetek prisilne poravnave sklep o dopolnitvi

Prikaži več

številka: 1833/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :47:05 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 1833/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :47:05 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 1833201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:..2019 19:4:0 predlog za začetek 1 1.4.201 postopka dolžnik 8.4.201 poročilo o finančnem 2 1.4.201 položaju in 8.4.201

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

številka: 1140/2017 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :53:29 procesno dejanje št. datum tip opis da

številka: 1140/2017 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :53:29 procesno dejanje št. datum tip opis da številka: 1140201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 24.9.2019 21:53:29 predlog za začetek 1 31.3.201 postopka prisilne poravnave 2 3.4.201 dejanje sodišča v plačilni nalog

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

številka: 204/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :21:37 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 204/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :21:37 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 204201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 23..2019 08:21:37 predlog za začetek 1 15.1.201 postopka prisilne sklep o dopolnitvi 23.2.201 2 18.1.201 predloga za začetek

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

številka: 647/2011 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :21:43 procesno dejanje št. datum tip opis dat

številka: 647/2011 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :21:43 procesno dejanje št. datum tip opis dat številka: 6472011 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 2.6.2019 08:21:4 predlog za začetek 1 25..2011 prisilne poravnave 2 1..2011 dopolnitev predhodnem predloga postopku 1..2011

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

številka: 2658/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01: št. datum

številka: 2658/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :01: št. datum številka: 262012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:..2019 0:01:2 1 2 4 6 24.12.201 2 24.12.201 2 24.12.201 2 24.12.201 2 24.12.201 2 24.12.201 2 2.12.201 2 2.12.201 2 9.1.201

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Otvoritveno_poročilo

Microsoft Word - Otvoritveno_poročilo ALEM inženiring d.o.o. - v stečaju Stari trg 5 1000 Ljubljana Okrožno sodišče v Ljubljani STEČAJNI ODDELEK Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Ljubljana, dne 31.12.2018 Zadeva: St 2004/2018 Predlagatelj: Marko

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljublja

Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljublja Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih odvetnica Ljuba Zupančič Čokert, partner Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana Namen predmetnega prispevka je predstaviti in izpostaviti

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Št. predh. dok.: 8436/18 Št. dok. Kom.: 14875/16 Zadeva:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE "URAVE" REPUBLIKE SLOVENIJE

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE URAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Za spremembe podatkov o nepremičninah na Gurs pojdite pripravljeni! Šlamparija GURS že na informativnih izračunih v pečatu. Res ena urava. "Gurs število pritožb zoper informativne izračune šteje v (deset)

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon

KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon: 01 434 22 71; 031 823 123 Elektronska pošta: pisarna.kmetic@gmail.com

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

17. tek Sotočja Tolmin, 14,04,2018 Podatki o tekmi Organizator: AD Posočje, Tolmin Vodja tekmovanja: Matej Gaberšček Obdelava rezultatov: AD Posočje D

17. tek Sotočja Tolmin, 14,04,2018 Podatki o tekmi Organizator: AD Posočje, Tolmin Vodja tekmovanja: Matej Gaberšček Obdelava rezultatov: AD Posočje D 17. tek Sotočja Tolmin, 14,04,2018 Podatki o tekmi Organizator: AD Posočje, Tolmin Vodja tekmovanja: Matej Gaberšček Obdelava rezultatov: AD Posočje Dolžine prog: 400, 700, 1000, 1800 m Št. prijavljenih:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 3/2006 LJUTOMER, 28. april 2006 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 15. Sklep o cenah programov v vrtcih v občini Ljuto

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 3/2006 LJUTOMER, 28. april 2006 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 15. Sklep o cenah programov v vrtcih v občini Ljuto URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 3/2006 LJUTOMER, 28. april 2006 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 15. Sklep o cenah programov v vrtcih v občini Ljutomer 16. Razpis za dolgoročne kredite ter garancije

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več