Ročni radijski skener Št. artikla:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ročni radijski skener Št. artikla:"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : Ročni radijski skener Št. artikla: Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Obsegajo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, jim priložite tudi navodila za uporabo. VSEBINA 1. UVOD PRAVILNA UPORABA PRILOŽENO RAZLAGA SIMBOLOV VARNOSTNI NAPOTKI ZNAČILNOSTI SPLOŠNO PRIČETEK OBRATOVANJA ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE UPRAVLJANJE RAVNANJE Z NAPRAVO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE... 23

2 13. ODLAGANJE ODPRAVA MOTENJ DOTIKI IN NASVETI TEHNIČNI PODATKI UVOD Dragi kupec! Za nakup ročnega radijskega skenerja se vam iskreno zahvaljujemo! Produkt ustreza evropskim in nacionalnim smernicam, CE konformnost je dokazana, vsa dokazila so shranjena pri proizvajalcu. Za ohranitev potrjenega stanja in preprečitev nenevarne uporabe produkta, ste kot uporabnik zavezani upoštevati ta navodila za uporabo! Vsa navedena imena proizvajalcev in oznake produktov so znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane. 2. PRAVILNA UPORABA Ročni skener UBC69XLT je univerzalni širokotlačni sprejemnik z avtomatično funkcijo skeniranja in iskanja, ki razpolaga z več kot 80 spominskimi mesti. Posebej pozorni bodite na značilnosti skenerja, navedene v šestem poglavju teh navodil za uporabo. Tabelo z različnimi frekvenčnimi področji, ki jih skener lahko zazna, najdete v sedmem poglavju. Kakršnakoli drugačna uporaba od zgoraj opisane vodi do poškodb produkta ter drugih nevarnosti, kot so kratek stik, požar, električni udar in podobno. Produkta ne spreminjajte in predelujte! Z njega ne odstranjujte nalepk! Varujte ga pred vlago! Upoštevajte varnostne napotke, navedene tekom teh navodil za uporabo! Uporaba v skladu s predpisi Tako v Nemčiji kot tudi v večini drugih dežel, obstajajo predpisi in zakoni, ki omejujejo ali prepovedujejo spremljanje določenih radijskih oddajnikov. Dovoljeno je samo spremljanje oddajnikov namenjenih celotnemu občestvu. Prosimo upoštevajte! 2

3 Oddajnikov neznanega izvora, katerih podatke ste z ročnim skenerjem po naključju sprejeli, čeprav jih ne bi smeli, v nobenem primeru ne uporabite! Frekvenc si ne shranjujte, prav tako pa tudi ne delajte posnetkov! Pridobljenih podatkov ne posredujte naprej! Nepooblaščeno spremljanje oddajnikov je lahko ovrednoteno kot kaznivo dejanje. Že sama shranitev frekvence v spomin pa lahko pomeni namero h kaznivemu dejanju. 3. PRILOŽENO - Ročni skener - Upogljiva gumijasta antena z BNC priključkom - Sponka za pritrditev na pas - Navodila za uporabo 4. RAZLAGA SIMBOLOV Bliskavica v trikotniku opozarja na nevarnosti za zdravje, ki prežijo zaradi nepravilnega ravnanja! Klicaj v trikotniku opozarja na posebej pomembne napotke pri upravljanju in ravnanju z napravo. Simbol roke opozarja na posebne tipe ravnanj. 5. VARNOSTNI NAPOTKI a) Splošno V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, se garancijski rok prekine. Za posledice ne prevzemamo odgovornosti. Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzmemo odgovornosti! V takšnih primerih se prav tako prekine garancijski rok. Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke! - Zaradi varnostnih razlogov in zaradi razlogov CE konformnosti, je vsakršno nepooblaščeno poseganje v produkt ali njegovo preoblikovanje, prepovedano. - Produkt ni igrača, zato ga varujte izven dosega otrok! - Produkt varujte pred mokroto in vlago! Nikoli ga ne uporabljajte brez nadzora! 3

4 - Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj lahko predstavlja nevarno igračo za otroke! - Produkt ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami, zato ga ne odpirajte! Vsa popravila in vzdrževalna dela prepustite usposobljenemu strokovnjaku! - Če produkt prinesete iz hladnega v topel prostor, kondenzira, zato ga nikoli takoj ne uporabite. Počakajte, da se prilagodi na sobno temperaturo (lahko traja tudi več ur) ter ga šele nato vklopite. - Če želite uporabljati slušalke, pred priklopom le-teh zmanjšajte glasnost! Previsoka glasnost lahko poškoduje sluh! b) Baterije in akumulatorji Pri ravnanju z baterijami in akumulatorji upoštevajte; - Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke! - Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokrog! Obstaja nevarnost, da bi jih otroci pogoltnili! V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč! - Baterij/akumulatorjev ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte ter ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije! - Iztekle ali poškodovane baterije lahko povzročijo razjede na koži! Ne dotikajte se jih z golimi rokami, temveč za rokovanje z njimi uporabite primerne zaščitne rokavice! - Običajnih baterij ne polnite! Obstaja nevarnost eksplozije! - Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (bodite pozorni na skico na baterijskem pokrovčku). - Če produkta dalj časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije/akumulatorje, v izogib izlitju le-teh. - Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/akumulatorjev hkrati! - Vedno uporabljajte baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca! - Baterij ne uporabljajte istočasno z akumulatorji! Uporabite bodisi dve bateriji bodisi dva akumulatorja! - Priporočamo uporabo kakovostnih alkalnih baterij! Uporaba kumulatorjev je mogoča, vendar vedite, da je zaradi manjše napetosti akumulatorjev (akumulator = 1,2V, baterija = 1,5V), le-te potrebno večkrat zamenjati. 6. ZNAČILNOSTI Verižno iskanje ( Chain Search ) Funkcija omogoča avtomatično zaporedno pregledovanje do petih frekvenčnih pasov. Vsakokratno frekvenčno področje je mogoče vklopiti/izklopiti, frekvenčni obseg pa sprogramirati. Trojna razdelitev frekvence Funkcija poskrbi za zmanjšanje interferenc in motenj, kar omogoča poslušanje samo izbrane frekvence. 4

5 80 spominskih mest za shranitev kanalov Skupaj lahko shranite 80 kanalov s poljubnimi frekvencami. 2 sekundna zamuda iskanja/skeniranja ( Delay ) Funkcija pri iskanju/skeniranju 2 sekundi zavlačuje čas preklopa na drug kanal, zaradi česar je potrebno po koncu radijskega prenosa počakati na odgovor aktualnega kanala (menjava kanala). Izključitev kanalov/frekvenc ( Lock-Out Funktion ) Funkcija omogoča preskakovanje neželjenih kanalov oz. frekvenc. Prioritetni kanal ( Priority Channel ) Enega od shranjenih kanalov lahko določite kot prioritetnega. Med postopkom skeniranja izbrani kanal celi 2 sekundi kontrolira prenose, da jih ne zamudi. Kot prioritetni kanal je določen kanal 1. Direktni dostop Funkcija omogoča tako priklic posameznega shranjenega kanala kot tudi ročni vnos posamezne frekvence. Blokada tipk V izogib nehotenim oz. naključnim pritiskom na tipke (npr. pri transportu oz. prenašanju aparata v žepu, torbici,...), le-te lahko zaklenete. Fleksibilna antena z BNC vtičem Spiralna gumijasta antena omogoča odličen sprejem signalov. Fleksibilna konstrukcija preprečuje nastanek poškodb, z BNC vtičem pa lahko povežete druge ustrezajoče antene. Zadnja osvetlitev zaslona Preklopna zadnja osvetlitev zaslona omogoča branje podatkov tudi v temnem okolju. Ohranitev shranjenih podatkov Shranjeni kanali/frekvence se obdržijo tudi po menjavi baterij. Delovanje s pomočjo baterij ali akumulatorjev Kot je to omenjeno že na koncu petega poglavja, je delovanje skenerja mogoče tako s pomočjo baterij kot tudi akumulatorjev. Manjša napetost in kapaciteta akumulatorjev (v primerjavi z baterijami) pomenita tudi krajši obratovalni čas skenerja. Alarm ob šibkem stanju baterije ( Low-Bat - Alarm) Na šibko stanje baterije opozorita simbol na zaslonu ter signalni ton. Zvoki tipk Ob pravilno izpeljani funkciji je slišen signalni ton, ki je različen od tistega, ki opozarja na napako. 5

6 7. SPLOŠNO a) Kaj pomeni skeniranje ( SCAN )? Običajni FM ali AM radijski oddajniki prenešajo informacije samo v eni smeri, od oddajnika do sprejemnika (npr. avtoradia). Radijski oddajnik oddaja informacije v smeri urinega kazalca, signal je stalno prisoten. Pri radijskih prenosih v obe smeri se pošiljanje in sprejemanje izmenjujeta. Kdor pošilja, običajno ne more istočasno tudi sprejemati in obratno. Poleg tega nekatere radijske postaje podatkov ne pošiljajo trajno; nadalje lahko radijske postaje uporabljajo veliko različnih frekvenc. Na ročni skener lahko shranite do 80 kanalov, katere lahko hitro pregledate in izberete. Ročno iskanje radijskih prenosov traja bistveno dlje in je zelo zamudno. Postopek skeniranja se zadrži, takoj ko je zaznan aktivni kanal, in sicer za toliko časa, kolikor časa postaja oddaja podatke. Ko je prenos končan in nosilec ugasnjen, skener avtomatično nadaljuje s postopkom iskanja. Pojem skeniranje prav tako pomeni tudi hitro pregledovanje shranjenih kanalov. Ko je iskanje aktivirano, se na zaslonu pojavi napis SCN. b) Kaj pomeni iskanje ( Search )? Na ročnem skenerju lahko poiščete enega ali več frekvenčnih pasov (tako kot npr. na avtoradiu), pri čemer se kontrolira aktivni radijski prenos posameznih frekvenc. V nasprotju s skeniranjem (glejte poglavje 7.a) tu poteka tudi dosledno kontroliranje frekvenčnega pasu, kar pa seveda pomeni, da lahko postopek traja zelo dolgo. Ko ročni skener zazna aktivni radijski prenos, se iskanje zaustavi (Squelch regulator pravilno nastavite). Na frekvenci se zadrži tako dolgo, dokler traja prenos. Ko je nosilec izklopljen oz. ko je prenos končan, se iskanje nadaljuje. Pojem Iskanje pomeni iskanje točno določenega frekvenčnega obsega (frekvenčno iskanje). Poiščete lahko zanimive frekvence, ki ste jih predhodno shranili v spomin. Ko je funkcija iskanja aktivirana, se na zaslonu pojavi napis SRCH. c) Frekvenčni pasovi ročnega skenerja S pomočjo ročnega skenerja lahko prisluškujete radijskim prenosom (naprimer dvema CB radijema). Ročni skener služi samo poslušanju, oddajanje z njim ni mogoče. 6

7 Ročni skener razpolaga z tremi različnimi prednastavitvami frekvenčnih pasov, ki se med seboj razločujejo po frekvenčnih področjih in pomikih. Prednastavitev pasu 1 ( BAND 1 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 30, , ,5 FM VHF nizkopasovni 80, , FM VHF nizkopasovni 83, , ,5 FM VHF nizkopasovni 138, , ,5 FM 2m pas 158, , FM VHF-visokopasovni 160, , ,5 FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-pas 440, , FM 70cm-pas 466, , FM UHF-pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Prednastavitev pasu 2 ( BAND 2 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 84, , FM VHF nizkopasovni 137, , FM 2m pas 144, , ,5 FM 2m pas 146, , FM VHF-visokopasovni 156, , ,5 FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-nizkopasovni 440, , ,25 FM 70 cm pas 450, , FM UHF-pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Prednastavitev pasu 3 ( BAND 3 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 30, , FM VHF nizkopasovni 80, , FM VHF nizkopasovni 83, , FM VHF nizkopasovni 138, , FM 2m pas 7

8 158, , FM VHF-visokopasovni 160, , FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-nizkopasovni 440, , ,25 FM 70 cm pas 466, , ,25 FM UHF pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Za preklapljanje med tremi frekvenčnimi pasovi sledite korakom: - Ročni skener izklopite. - Glede na željeno nastavitev frekvenčnega pasu pritisnite in zadržite tipko 1, 2 ali 3. - Ročni skener vklopite. Na zaslonu se za kratek čas pojavi ustrezna aktivna nastavitev ( Band-1, Band-2 ali Band-3 ). - Tipko sprostite. Po opravljenem postopku je v nekaterih primerih potrebno resetiranje skenerja (glejte poglavje 15.a) za brisanje prednastavljenih mej frekvenčnih pasov. Pri tem se izbrišejo tudi vsi shranjeni kanali! Odtod vam priporočamo, da prednastavitve frekvenčnega pasu opravite že pred prvo uporabo ter jih kasneje ne spreminjate! d) Običajni radijski sistemi Običajni radijski sistemi so organizirani relativno enostavno. Posamezni skupini radijskih postaj je dodeljena ena frekvenca, ki jo izmenično uporabljajo vsi udeleženci skupaj. Manjše radijske mreže delujejo z eno frekvenco; večje pa z relejnimi postajami na dveh frekvencah. Relejne postaje se ponavadi nahajajo na višjih lokacijah, da dosežejo večji akcijski doseg. Mobilni aparati pošiljajo na t.i. nižji frekvenci (prva frekvenca) podatke k relejni postaji, ki nato pošlje okrepljen signal na t.i. višjo frekvenco (druga frekvenca). Z ročnim skenerjem naj bi se na smiseln način uporabljala samo t.i. višja frekvenca, saj so vse udeležene postaje slišne, četudi se nahajajo daleč stran. e) Želite dodatne informacije? Veliko dodatnih informacij kot tudi zakonske določbe in predpise, ki se nanašajo na uporabo radijskih skenerjev, lahko dobite pri amaterskih radijskih društvih, v revijah, časopisih, kot tudi v knjižnici ali na internetu. 8. PRIČETEK OBRATOVANJA a) Namestitev sponke za pritrditev na pas 8

9 V embalaži najdete priloženo sponko za pas, ki jo pritrdite na zadnjo stran skenerja. Sponko namestite na zadnjo stran ročnega skenerja kot prikazuje skica. V odprtino namestite vijaka ter ju čvrsto privijte s primernim izvijačem. b) Pritrditev antene Za pritrditev uporabite izključno priložena vijaka, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb skenerja. Priložena antena razpolaga z BNC priključkom. Anteno namestite na podstavek na ročnem skenerju ter jo pritrdite z zasukom v smeri urinega kazalca kot kaže slika. 9

10 Za dosego boljšega sprejema lahko na ročni skener priključite tudi drugo ustrezno anteno. V primeru, če boste potrebovali zvezni kabel, vedno uporabite 50 Ohmskega (RG58 do 15m). c) Vstavljanje, menjava baterij Ročni skener izklopite. Z zadnje strani snemite baterijski pokrovček kot kaže skica. V baterijski predal vstavite 2 bateriji Mignon tipa AA ter pri tem pazite na pravilno polarnost (v baterijskem pokrovčku najdete ustrezajoče skice)! Zaprite nazaj baterijski pokrovček. Namesto baterij lahko uporabite tudi akumulatorja! Na nizko stanje baterij/akumulatorjev opozarjata 15 sekundni signalni ton ter simbol na zaslonu. 10

11 Porabljene baterije/akumulatorje odložite na okolju prijazen način. Glejte tudi poglavje 13: Odlaganje. Če ročnega skenerja dalj časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije v izogib izlitju le-teh. d) Priklop slušalk Kljub temu, da je v ročni skener vgrajen zvočnik, lahko uporabite tudi naglavne slušalke (3.5mm zaskočna doza). Po priklopu slušalk, se vgrajeni zvočnik avtomatično izklopi. Pred priklopom slušalk, nastavite glasnost na minimalno (regulator za nastavitev glasnosti zavrtite v v nasprotni smeri urinega kazalca). Po priklopu slušalk, glasnost previdno nastavite na željeno. Zaradi previsoke glasnosti obstaja nevarnost poškodb sluha, ki se zaradi morebitnih motenj v postopku iskanja (šumenje, prizadetost,...) lahko samo še poveča. Uporabljajte izključno slušalke z impendenco najmanj 32 Ohmov. 9. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE a) Aparat 11

12 b) Opis tipk 1. Antenski podstavek (BNC) 2. Vtič za priklop slušalk (3,5mm zaskočna doza) 3. Regulator Squelch (blokada šuma) Regulator omogoča nastavitev pragu blokade šuma. Sprejemni šum je zadušen, sprejeti in prepuščeni so samo čisti pošiljatelji. Nastavitev blokade šuma je zelo pomembna pri skeniranju ( SCAN ) in iskanju ( SEARCH ). 4. Regulator za nastavitev glasnosti ( Volume ) 5. LC zaslon 6. Tipkovnica 7. Vgrajen zvočnik 8. Tipka za vklop/izklop 9. Tipka za vklop osvetlitve LC zaslona Vsaka izmed tipk vsebuje dve funkciji ena je označena direktno na tipki, druga pa poleg nje. - Funkcijo, ki je označena na tipki, prikličete s pritiskom na tipko. - Funkcijo, ki je označena poleg tipke, prikličete tako, da najprej pritisnete tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ), nato pa še željeno tipko. Za izhod iz funkcijskega menija tipko Func pritisnite ponovno. Simbol izgine iz zaslona. Func Hold TIPKA OPIS Služi aktivaciji sekundarne funkcije tipke (najprej pritisnite tipko Func ter jo spustite ter šele nato pritisnite željeno tipko). Služi prekinitvi/nadaljevanju trenutnega 12

13 Scan/Src 1/Pri postopka skeniranja ali iskanja. Pri skeniranju shranjenih kanalov se s pritiskom in zadržanjem tipke posamezni kanal preklopi naprej. Tipka Scan služi skeniranju shranjenih kanalov (pri prvi uporabi skeniranje še ni na razpolago). Tipka Func+Src služi pričetku novega verižnega iskanja oz. nadaljevanju postopka iskanja. služi vklopu oz. izklopu zadnje osvetlitve LC zaslona. Func + služi aktivaciji oz. deaktivaciji blokade tipk. Za vklop oz. izklop skenerja tipko pritisnite in za približno 2 sekundi zadržite. 1 tipka za vnos 1 Func + Pri za vklop/izklop prioritetne funkcije ( Priority function ) 2/Λ 2 za vnos 2 Func + Λ za izbiro smeri iskanja 3 3 tipka za vnos tipka za vnos 4 5/Dly 6/PSrc 5 tipka za vnos 5 Func + Dly za vklop/izklop zakasnitve pri skeniranju/iskanju 6 tipka za vnos 6 Func + PSrc za vklop/izklop oz. programiranje frekvenčnih pasov pri postopku iskanja 7 7 tipka za vnos 7 8/ν 8 tipka za vnos 8 Func + ν izbira smeri smeri iskanja 9 9 tipka za vnos 9 /Clr 0/L/O E/Pgm c) LC zaslon - tipka za vnos decimalne pike Func + Clr za brisanje napačno vnešene frekvence (pri ročnem vnosu) 0 tipka za vnos 0 Func + L/O za izključitev določenega kanala ali preskok določene frekvence E tipka za izbiro kanala Func + Pgm za ročni vnos oz. programiranje frekvence. Simboli na zaslonu označujejo trenutna stanja in poteke izbranih funkcij. 13

14 Prikaz BANK SRCH ali P SCN HOLD L/O DLY PRI Pomen Komplet frekvenčnih pasov, dodatno se prikaže konkretna številka (1-5). Simbol se pojavi ob aktivirani funkciji blokade tipk. Simbol se pojavi po pritisku na tipko Func. Simbol se pojavi ob shranjevanju frekvence v enega izmed spominskih kanalov. Napis, ki se pojavi med postopkom iskanja. Prikaz smeri med postopkom iskanja. Simbol, ki opozarja na slabo stanje baterije. Simbol, ki označuje izbiro prioritetnega kanala. Simbol, ki označuje postopek skeniranja. Simbol, ki označuje zadržanje postopka skeniranja ali iskanja. Simbol, ki označuje ročno izbiro izključenega kanala ali frekvence. Aktivna zakasnitev (2 sekundi). Aktiven prioritetni način. 10. UPRAVLJANJE a) Vklop V primeru, če se skener noče vklopiti, nanj najprej priključite anteno. 1. Squelch regulator in regulator glasnosti zavrtite do konca v nasprotni smeri urinega kazalca. 2. Zadržite tipko za toliko časa, dokler se ročni skener ne vklopi. 3. Nastavite glasnost na željeno. 4. V primeru, če je skener že pripravljen na skeniranje frekvenc, pritisnite tipko Hold. 5. Regulator Squelch počasi zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da šumenje preneha. b) Izklop 14

15 Za izklop pritisnite in zadržite tipko. c) Shranjevanje znanih frekvenc Kadar želite v spomin shraniti vam že poznane frekvence, sledite korakom: 1. Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka iskanja/skeniranja. Na zaslonu se prikaže napis HOLD. 2. Z numeričnimi tipkami 0-9 vnesite zaporedno številko spominskega mesta, na katerega želite shraniti frekvenco. Pritisnite tipko Func ter takoj zatem še E/Pgm. 3. S pomočjo numeričnih tipk in decimalke vnesite željeno frekvenco. 4. Pritisnite tipko E/Pgm za potrditev in pričetek shranjevanja. 5. Za shranitev naslednje frekvence ponovno pritisnite tipko E/Pgm. Sledite korakom od tri naprej. V primeru, če želite s shranjevanjem frekvenc zaključiti, pritisnite tipko Scan. Prosimo upoštevajte: - Če pri koraku 3 vnesete napačno frekvenco (ki se npr. nahaja izven sprejemnega obsega ročnega skenerja), se na zaslonu pojavi napis Error. Zasliši se opozorilni ton. - Ročni skener avtomatično zaokroži vnešeno frekvenco glede na pomik vsakokratnega frekvenčnega pasu (npr MHz se zaokroži na MHz). - Ko izbrano frekvenco shranite v spomin, se avtomatično vklopi zakasnitev (na zaslonu se pojavi napis DLY ). Pri tem ostane ročni skener še 2 sekundi na frekvenci, na kateri ni več radijskega prenosa, nosilec pa je izklopljen. Ročni skener počaka na odgovor podobne frekvence. Za vklop oz. izklop zakasnitve zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. - Če je določena frekvenca že predhodno shranjena na enega izmed 80 spominskih mest, se zasliši opozorilni ton. - Za brisanje napačnega vnosa uporabite tipko /Cir. - Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. d) Shranjevanje frekvenc ob postopku iskanja Kadar med postopkom iskanja naletite na zanimiv radijski prenos, lahko frekvenco shranite v spomin. Pri postopku iskanja se avtomatično vklopi zakasnitev ( Delay ). Za izklop le-te zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. Pri vklopljeni zakasnitivi, se na zaslonu nahaja napis DLY. Za pričetek postopka iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src. Ročni skener prične z iskanjem. Regulator Squelch nastavite tako, da bodo prejete samo postaje z močnim sprejemom. 15

16 S kratkimi pritiski tipk od 1 do 5 lahko vseh 5 pasov vklopite oz. izklopite (glejte poglavje 10.g) Če ročni skener prepozna samo en aktivni prenos, postopek iskanja zadrži in lahko prisluhnete radijskemu prenosu. Med prenosi so lahko prisotne tudi motnje! Za zadržanje postopka iskanja pritisnite tipko Hold. Na zaslonu se pojavi napis HOLD. Ko želite postopek nadaljevati ali pa samo spremeniti smer iskanja, to storite z zaporednimi pritiski na tipki Func in Λ oziroma Func in V. Po prvi aktivaciji ostane funkcijski modus aktiven (na zaslonu se nahaja simbol ). S pritiski na tipko Λ ali V lahko nadaljujete z iskanjem ali pa samo spremenite smer, kar pospeši in poenostavi iskanje nove frekvence. Za izhod iz funkcijskega modusa ponovno pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. Ko najdete radijski prenos, katerega frekvenco želite shraniti na enega izmed 80 spominskih mest, sledite korakom: 1. Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka iskanja. 2. Zaporedoma pritisnite tipki Func ter E/Pgm. Izmenično se prikažeta trenutna frekvenca ter najnižja prosta številka spomina. 3. Če želite, lahko izberete drugo spominsko mesto od ponujenega. Pritisnite tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter takoj zatem še Λ ali V za pomik na željeno mesto.. Za izhod iz funkcijskega menija pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. 4. Za shranitev frekvence na izbrano mesto (kanal) pritisnite tipko E/Pgm. Če je določena frekvenca že shranjena, vas na to opozori signalni ton. Za brisanje napačnega vnosa pritisnite tipko /Cir. Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. e) Skeniranje shranjenih kanalov Za pričetek postopka skeniranja, pritisnite tipko Scan. Ročni skener prične s pregledovanjem vseh trenutno odprtih kanalov. Za izločitev oz. zaklep kanalov glejte poglavje 10.j). 16

17 Ko skener zazna aktivni radijski prenos, postopek skeniranja zadrži in prenos lahko poslušate. Po koncu prenosa se postopek skeniranja nadaljuje (odvisno od nastavitev 2 sekundne zamude). Prosimo upoštevajte: - Ob prvi uporabi skenerja v spominu še ni shranjenih frekvenc, zato postopek skeniranja ni mogoč. Za pregled frekvenc uporabite postopek iskanja oz. frekvence vnesite ročno. - Regulator Squelch pravilno nastavite. Če ga zavrtite v smeri urinega kazalca, so sprejeti le močnejši signali. Če ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, so sprejeti tudi šibkejši signali. Nastavitev regulatorja Squelch je za radijski sprejem zelo pomembna! Če med postopkom skeniranja ni zaznanih aktivnih radijskih prenosov, regulator malenkostno zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za iskanje rahlo šibkejših signalov. Če se postopek skeniranja zaustavi skorajda na vsakem kanalu, čeprav so slišne močne motnje, regulator zavrtite v smeri urinega kazalca za iskanje močnejših signalov. f) Ročna izbira kanala Za ročno izbiro kanala sledite korakom: - Med postopkom skeniranja (na zaslonu se pojavi simbol SCN ) pritisnite tipko Hold. - S pomočjo numeričnih tipk 0 do 9 vnesite številko spominskega mesta, na katerem se nahaja željeni kanal in pritisnite tipko Hold. - Sedaj lahko poslušate izbrani kanal s predhodno sprogramirano frekvenco. Prosimo upoštevajte: - Če je med postopkom skeniranja najden željeni kanal z aktivnim radijskim prenosom, pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka. - Z nadaljnimi pritiski na tipko Hold lahko ročno preklapljate naprej med kanali. Daljši pritisk na tipko Hold aktivira hitro preklapljanje. - Za ponoven pričetek postopka skeniranja pritisnite tipko Scan. g) Verižno iskanje ( Chain Search ) Funkcija omogoča zaporedno preiskovanje več sprogramiranih frekvenčnih pasov. Posamezne frekvenčne pasove lahko vklopite ali izklopite, predhodno definirane pasovne meje pa spremenite (zgornja in spodnja frekvenca frekvenčnega pasu sta nastavljivi). Glede na prednastavitve ( BAND-1, BAND-2 in BAND-3 ), 5 predhodno sprogramiranih frekvenc (na zaslonu označene kot Bank ) zaseda različne obsege: 17

18 Prednastavitev BAND-1 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 30, , ,5 2 83, , , , , , , , , , Prednastavitev BAND-2 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 84, , , , , , , , , , , , ,25 Prednastavitev BAND-3 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 25, , , , , , , , , , , ,25 Preklapljanje med tremi prednastavitvami je opisano v poglavju 7.c). 1. Pričetek iskanja Za pričetek iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src. Na zaslonu se prikaže simbol SRC. S tipkama Λ in V določite smer iskanja. Zgoraj na zaslonu se prikaže: BANK Trenutno preiskovana številka (s tem tudi ustrezajoč frekvenčni pas), utripa. Za vklop oz. izklop vsakokratne številke (in s tem tudi ustrezajočega frekvenčnega pasu), pritisnite eno izmed numeričnih tipk od 1 do 5. Vklopljeno mora ostati vsaj eno območje, v nasprotnem primeru se zasliši opozorilni signal. Ko je najden aktivni radijski prenos, se postopek iskanja zadrži. 2. Zadržanje iskanja, sprememba smeri iskanja 18

19 Za zadržanje iskanja pritisnite tipko Hold (tudi za avtomatičen ponovni pričetek iskanja ob neaktivnem radijskem prenosu). Smer iskanja spremenite z zaporednim pritiskom na tipki Func in Λ ali V. 3. Shranjevanje najdenih frekvenc Ob aktivnem radijskem prenosu pritisnite tipko Hold (na zaslonu se pojavi simbol HOLD ), za preprečitev nadaljnega avtomatičnega iskanja. Za shranjevanje frekvence sledite korakom: - Zaporedoma pritisnite tipki Func ter E/Pgm. Na zaslonu se prikaže najnižje prosto spominsko mesto. - Če želite, lahko izberete drugo spominsko mesto od ponujenega. Pritisnite tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter takoj zatem še Λ ali V za pomik na željeno mesto.. Za izhod iz funkcijskega menija pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. - Za shranitev frekvence na izbrano mesto (kanal) pritisnite tipko E/Pgm. Če je določena frekvenca že shranjena v spomin, vas na to opozori signalni ton. Za brisanje napačnega vnosa pritisnite tipko /Cir. Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. Po shranitvi izbrane frekvence lahko postopek iskanja nadaljujete z zaporednima pritiskoma na tipki Func in Src. Postopek iskanja se nadaljuje od tam, kjer se je končal. 4. Nastavitev posameznega frekvenčnega pasu Za nastavitev obsega iskanja vsakega izmed petih frekvenčnih pasov sledite korakom: - Zaporedoma pritisnite tipki Func in PSrc. Na zaslonu se pojavi simbol SRCH. Izmenjujejo se podatki o zgornjih in spodnjih pasovnih mejah (npr. 25,0000 in 512,0000). - Če želite izbrati drug frekvenčni pas, zaporedoma pritisnite tipki Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter Λ ali V. Na zgornjem delu zaslona se prikaže trenutno izbran frekvenčni pas (npr. BANK 2 ). Za izhod iz funkcijskega modusa pritisnite tipko Func. - Alternativno lahko željeni frekvenčni pas izberete tudi z večkratnimi zaporednimi pritiski na tipki Func in Psrc. - Z numeričnimi tipkami od 0 do 9 in tipko /CLR vnesite spodnjo mejo frekvenčnega pasu. Če obstoječe meje ne želite spreminjati, vnesite enako vrednost. 19

20 - Vnos potrdite s pritiskom na tipko E/Pgm. Na zaslonu se prikažejo spremenjene vrednosti. - Če želite, lahko z numeričnimi tipkami 0 do 9 ter tipko /CLR nastavite še zgornjo mejo frekvenčnega pasu. - Vnos potrdite s pritiskom na tipko E/Pgm. - Na zaslonu se ponovno prikažejo nove vrednosti. V primeru napačno vnešene frekvence, se na zaslonu pojavi napis Error. Pritisnite tipko /CLR za brisanje in vnesite pravilno frekvenco. Za pričetek iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src ; z numeričnimi tipkami od 1 do 5 aktivirajte oz. deaktivirajte željeni frekvenčni pas. h) Izključitev posameznih frekvenc iz postopka iskanja Znotraj vsakega frekvenčnega pasu se nahajajo neželjene frekvence, ki po nepotrebnem zadržujejo ročni skener pri postopku iskanja (npr. prenosni signal radijske kamere). Funkcija omogoča izbor do 50 frekvenc ter njihovo izključitev iz postopka iskanja. 1. Programiranje (izbor) frekvence za izključitev iz postopka iskanja - Ko se znajdete na neželjeni frekvenci, pritisnite tipko Hold. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in L/O. Frekvenca se shrani in se v bodoče pri iskanju ne upošteva več (se preskoči). - Za nadaljevanje postopka iskanja ponovno pritisnite tipko Hold. 2. Ponovno aktiviranje posamezne frekvence - S pritiskom na tipko Hold zaustavite postopek iskanja v bližini izključene frekvence. Pritisnite tipko Func za aktivacijo funkcijskega modusa. Na zaslonu se pojavi simbol. S tipkama Λ in V se postopoma približajte izključeni frekvenci. Le-ta se prikaže na zaslonu skupaj s simbolom L/O. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in L/O. Izbrana frekvenca je zopet aktivirana, simbol L/O izgine iz zaslona. 3. Aktiviranje vseh izključenih frekvenc - Pritisnite tipko Func. Na zaslonu se pojavi simbol. - Pritisnite in zadržite tipko L/O za toliko časa, dokler se ne zasliši opozorilni ton. Vse frekvence so zopet aktivirane. Če izključite vse frekvence posameznega frekvenčnega pasu, ročni skener ne more delovati, na kar vas opozorijo trije signalni toni. Izključite lahko do 50 frekvenc. Z izključitvijo vsake nadaljne, se prva izmed izključenih izbriše (ponovno aktivira). 20

21 i) Zakasnitev postopka iskanja/skeniranja ( Delay ) Funkcija omogoča, da po koncu radijskega prenosa, pred nadaljevanjem postopka skeniranja oz. iskanja, ročni skener še 2 sekundi ostane na istem kanalu oz. frekvenci. 2 sekundni premor je prav tako potreben za izmenični pogovor dveh udeležencev na isti frekvenci. Če je funkcija izklopljena, ročni skener zapusti frekvenco, takoj ko ni več aktivnega prenosnega radijskega signala. Funkcija je pri shranjevanju frekvenc na 80 spominskih mest vedno vklopljena. Ko je funkcija vklopljena, se na zaslonu pojavi simbol DLY. Za vklop oz. izklop zakasnitve, med postopkom iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. Ko je radijski prenos aktiven, lahko zakasnitev prav tako vklopite oz. izklopite z zaporednima pritiskoma na tipki Func in Dly. Frekvenco lahko vnesete tudi ročno (postopek iskanja najprej zadržite s pritiskom na tipko Hold ) ter vklopite oz. izklopite zakasnitev z zaporednim pritiskom na tipki Func in Dly. j) Izključitev kanalov iz postopka skeniranja Postopek skeniranja je tem hitrejši, manj kanalov kot mora pregledati. Odtod lahko določene kanale z njihovimi frekvencami zaklenete (simbol L/O na zaslonu). Za vklop oz. izklop funkcije sledite korakom: - Izberite željeni kanal tako kot je to opisano v poglavju 10.f). - Pritisnite tipko Func ter takoj zatem še tipko L/O. Izključeni oz. zaklenjeni kanal označuje simbol L/O na zaslonu. Kanali označeni s simbolom L/O so preskočeni samo pri skeniranju, ročno jih še vedno lahko izberete. Vse zaklenjene kanale lahko zopet aktivirate na sledeč način: - Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka skeniranja. - Pritisnite tipko Func. Takoj zatem pritisnite in zadržite tipko L/O za toliko časa, da se zaslišita dva potrditvena tona. Vsi kanali so sedaj zopet odklenjeni. k) Določitev prednostnega (prioritetnega) kanala Funkcija omogoča določitev in s tem poslušanje posebej pomembnega, t.i. prioritetnega kanala ( Priority Channel ), ki se avtomatično shrani na prvo spominsko mesto. 21

22 Če želite prioritetni kanal shraniti na drugo izbrano mesto v spominu (npr. 5) sledite korakom: - Izberite željeni kanal kot je to opisano v poglavju 10.f). - Zaporedoma pritisnite tipki Func in E/Pgm. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in Pri. - Levo poleg zaporedne številke kanala se pojavi simbol P. l) Aktivacija prioritetne funckije Za vklop oz. izklop prioritetne funkcije sledite korakom: - Med skeniranjem zaporedoma pritisnite tipki Func in Pri. - Ko je funkcija vklopljena, se na zaslonu nahaja simbol PRI. Ročni skener celi 2 sekundi preverja aktivni radijski prenos prednostnega kanala. m) Vklop/Izklop zadnje osvetlitve zaslona Za vklop oz. izklop zadnje osvetlitve zaslona pritisnite tipko. n) Blokada tipk Zaradi varčevanja z energijo, se osvetlitev zaslona po 15 sekundah samodejno izklopi. Če jo želite ponovno vklopiti, zopet pritisnite tipko. V izogib nehotenim oz. naključnim pritiskom na tipke, le-te lahko zaklenete. Ob aktivirani blokadi tipk lahko uporabite le naslednjih 6 tipk: Scan Func Hold Vklop blokade tipk Zaporedoma pritisnite tipki Func in. Na zaslonu se pojavi simbol. Izklop blokade tipk Zaporedoma pritisnite tipki Func in. Simbol izgine z zaslona. 11. RAVNANJE Z NAPRAVO Obvezno upoštevajte vse varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo! Napravo pri uporabi, shranjevanju ali transportu izogibajte sledečim vplivom okolice: - mokroti ali previsoki zračni vlažnosti, - ekstremnemu mrazu in vročini, - direktni sončni svetlobi, - prahu in gorljivim plinom, sopari in razredčilom, - močnim vibracijam, - močnim magnetnim poljem v bližini strojev in zvočnikov. 22

23 Če ste ročni skener prinesli iz mrzlega v topel prostor, ga nikoli takoj ne uporabite! Obstaja nevarnost poškodb zaradi kondenzacije! Ročni skener pustite nekaj časa stati, da se prilagodi sobni temperaturi (lahko traja tudi več ur), ter ga šele nato uporabite. Pazite, da se izolacija produkta ne poškoduje ali uniči! Pazite, da priključenega kabla ne priščipnete ali stisnete! Produkta se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami! Produkta ne odpirajte in razstavljajte! Obstaja nevarnost poškodb, poleg tega pa se prekine tudi garancijski rok! Pred vsako uporabo produkt skrbno preglejte! V primeru, če opazite kakršnekoli poškodbe, ga ne uporabite temveč ga prepustite v pregled usposobljenemu strokovnjaku! 12. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE Produkta ne odpirajte in ne razstavljajte. Vsa morebitna potrebna popravila prepustite usposobljenemu strokovnjaku! Ročni skener pred čiščenjem obvezno izklopite! Prah nežno očistite s sesalnikom za prah in čistim čopičem. Za čiščenje zunanjega dela uporabite suho in čisto krpo. Transparentno pokrivalo zaslona čistite previdno, da ne bi nastale praske! Za čiščenje močnejše umazanije krpo rahlo navlažite z mlačno vodo. Pri tem pazite, da v aparat ne zaide tekočina (npr. prek tipkovnice)! Obstaja nevarnost poškodb! Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola/špirita. Le-ti namreč lahko načnejo ali pa obarvajo ohišje, zameglijo zaslon ali pa povzročijo izbris tipkovnih oznak. 13. ODLAGANJE a) Splošno Po končani življenjski dobi produkt odložite v skladu z veljavnimi predpisi. b) Akumulatorji in baterije 23

24 Odlaganje porabljenih baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano! Na to še posebej opozarjajo oznake za težke kovine, ki se nahajajo na baterijah oz. akumulatorjih. Oznake za nevarne snovi oziroma odločilne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Porabljene baterije in akumulatorje odložite v temu namenjena zbirališča ali pa jih prinesete nazaj v trgovino, kjer ste jih kupili oz. kjer prodajajo tovrstne izdelke. S tem boste izpolnili zakonsko dolžnost ter prispevali k skrbi za čisto in varno okolje. 14. ODPRAVA MOTENJ Obvezno upoštevajte vse varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo! Težava Aparat ne deluje Slab sprejem Postopek skeniranja/iskanja se ne zaustavi Postopke skeniranja se ne prične Ni tona Možna rešitev - Preverite polarnost baterij oz. akumulatorjev ter njihovo stanje. - Preverite, če je ročni skener vklopljen? - So morda tipke zaklenjene? - Preverite položaj antene, je le-ta morda poškodvana? - Poskusite uporabiti drugo anteno. Priložena gumijasta antena namreč ni primerna za šibke oddajnike. - Spremenite kraj sprejema. Preverite nastavitve regulatorja Squelch. - V spomin še ni shranjenih frekvenc. - Vsi sprogramirani kanali so izključeni (zaklenjeni) od iskanja. - Preverite nastavitve regulatorja Squelch. - Preverite nastavitve glasnosti. - Priklopljene slušalke pomenijo deaktivacijo vgrajenega zvočnika. 15. DOTIKI IN NASVETI a) Resetiranje ročnega skenerja V zelo redkih primerih se lahko zgodi, da skener preneha pravilno delovati (na zaslonu se pojavijo zmedeni znaki in podobno). Če izklop in nato ponovni vklop naprave ne prinese izboljšav, odstranite iz njega baterije/akumulatorje. Počakajte nekaj minut ter jih vstavite nazaj. Če tudi to ne prinese izboljšav, sledite korakom: 1. V baterijski pokrovček vstavite 2 novi bateriji. 24

25 2. Istočasno pritisnite in zadržite tipke 2, 9 in Hold. 3. S tipko vklopite skener. 4. Po nekaj sekundah se na zaslonu pojavi napis CLEAR ter takoj za tem še podatki o trenutno aktivnem frekvenčnem pasu ( BAND-1, BAND-2 oz. BAND-3 ). 5. Sprostite vse tri tipke. Prosimo upoštevajte! Pri resetiranju se vsi shranjeni kanali in nastavljene meje frekvenčnih pasov izbrišejo. Nastavitve se povrnejo nazaj na tovarniške. b) Splošno - Bližina električnih aparatov ali motorjev lahko povzroči motnje v delovanju ročnega skenerja. V ta namen obrnite anteno ročnega skenerja v nasprotno smer. - Višji kot je kraj postavitve ročnega skenerja, boljši je sprejem. - Uporaba ročnega skenerja v avtomobilih ali stavbah lahko močno zmanjša sprejem. - Ročnega skenerja ne uporabljajte v vozilu med vožnjo! - Pri vseh skenerjih lahko pride do aktivno prikazane frekvence, kjer je slišno samo piskanje. V večini primerov se stanje izboljša, če premaknete Squelch regulator. - Z ročnim skenerjem lahko prisostvujete pogovorom brezžičnih telefonov (DECT) in mobilnikom. - Kljub temu, da ročni skener omogoča prisostvovanje pogovorom na številnih frekvencah, to še ne pomeni, da je le-to tudi povsod dovoljeno. Kadar o tem niste popolnoma prepričani, upoštevajte slednje omejitve: - takšnih frekvenc si nikoli ne shranjujte, - ko se na takšni frekvenci znajdete, jo nemudoma zapustite, - pogovorov nikoli ne snemajte, - informacij nikoli ne posredujte tretjim osebam, - nikomur ne dovolite, da bi prisostvoval pogovoru. - Če v primeru izgube spomina ali poškodovanja ročnega skenerja ne želite izgubiti podatkov o pomembnih frekvencah, svetujemo, da si jih za vsak slučaj zabeležite. 16. TEHNIČNI PODATKI Število spominskih kanalov Frekvenčni obseg...glejte poglavje 7.c) Sprejemna občutljivost za 12dB SINAD: MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)... 0,3 µv MHz (FM)... 0,3 µv 25

26 MHz (FM)... 0,3 µv MHz (FM)... 0,4 µv MHz (FM)... 0,4 µv MHz (FM)... 0,4 µv Skeniranje ( SCAN, SCN )...max. 50 kanalov na sekundo Iskanje frekvenc ( Search, SRCH )...max. 60 korakov na sekundo Prednostni kanal čas odčitavanja...2 sekundi Zavlačevanje pri skeniranju/iskanju ( Delay )...2 sekundi ZF oviranje (pri 162,4 MHz)...90dB ZF frekvence: 1. ZF ( MHz): MHz 1. ZF ( MHz): MHz 2. ZF: MHz 3. ZF:...450kHz Avdio izhodna moč:...max. 400mW Vgrajeni zvočnik:...32mm, 8 Ohmov, dinamičen Poraba energije: Sprejem, Squelch zaprt:...90ma Sprejem, polna izhodna moč...290ma Oskrba z energijo:...2 Mignon/AA Antenska impendanca:...50 Ohmov Antenski priključek:...bnc Priključek za slušalke: mm zaskočna doza Dimenzije (širina/debelina/višina)...68mm 31.5mm 115mm (brez antene) Teža:...cca. 165g (brez baterij/akumulatorjev) Temperatura delovanja: C do + 60 C Zračna vlažnost:...<90% relativne zračne vlažnosti, brez kondenzacije Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje. To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 26