Ročni radijski skener Št. artikla:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ročni radijski skener Št. artikla:"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : Ročni radijski skener Št. artikla: Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Obsegajo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, jim priložite tudi navodila za uporabo. VSEBINA 1. UVOD PRAVILNA UPORABA PRILOŽENO RAZLAGA SIMBOLOV VARNOSTNI NAPOTKI ZNAČILNOSTI SPLOŠNO PRIČETEK OBRATOVANJA ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE UPRAVLJANJE RAVNANJE Z NAPRAVO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE... 23

2 13. ODLAGANJE ODPRAVA MOTENJ DOTIKI IN NASVETI TEHNIČNI PODATKI UVOD Dragi kupec! Za nakup ročnega radijskega skenerja se vam iskreno zahvaljujemo! Produkt ustreza evropskim in nacionalnim smernicam, CE konformnost je dokazana, vsa dokazila so shranjena pri proizvajalcu. Za ohranitev potrjenega stanja in preprečitev nenevarne uporabe produkta, ste kot uporabnik zavezani upoštevati ta navodila za uporabo! Vsa navedena imena proizvajalcev in oznake produktov so znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane. 2. PRAVILNA UPORABA Ročni skener UBC69XLT je univerzalni širokotlačni sprejemnik z avtomatično funkcijo skeniranja in iskanja, ki razpolaga z več kot 80 spominskimi mesti. Posebej pozorni bodite na značilnosti skenerja, navedene v šestem poglavju teh navodil za uporabo. Tabelo z različnimi frekvenčnimi področji, ki jih skener lahko zazna, najdete v sedmem poglavju. Kakršnakoli drugačna uporaba od zgoraj opisane vodi do poškodb produkta ter drugih nevarnosti, kot so kratek stik, požar, električni udar in podobno. Produkta ne spreminjajte in predelujte! Z njega ne odstranjujte nalepk! Varujte ga pred vlago! Upoštevajte varnostne napotke, navedene tekom teh navodil za uporabo! Uporaba v skladu s predpisi Tako v Nemčiji kot tudi v večini drugih dežel, obstajajo predpisi in zakoni, ki omejujejo ali prepovedujejo spremljanje določenih radijskih oddajnikov. Dovoljeno je samo spremljanje oddajnikov namenjenih celotnemu občestvu. Prosimo upoštevajte! 2

3 Oddajnikov neznanega izvora, katerih podatke ste z ročnim skenerjem po naključju sprejeli, čeprav jih ne bi smeli, v nobenem primeru ne uporabite! Frekvenc si ne shranjujte, prav tako pa tudi ne delajte posnetkov! Pridobljenih podatkov ne posredujte naprej! Nepooblaščeno spremljanje oddajnikov je lahko ovrednoteno kot kaznivo dejanje. Že sama shranitev frekvence v spomin pa lahko pomeni namero h kaznivemu dejanju. 3. PRILOŽENO - Ročni skener - Upogljiva gumijasta antena z BNC priključkom - Sponka za pritrditev na pas - Navodila za uporabo 4. RAZLAGA SIMBOLOV Bliskavica v trikotniku opozarja na nevarnosti za zdravje, ki prežijo zaradi nepravilnega ravnanja! Klicaj v trikotniku opozarja na posebej pomembne napotke pri upravljanju in ravnanju z napravo. Simbol roke opozarja na posebne tipe ravnanj. 5. VARNOSTNI NAPOTKI a) Splošno V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, se garancijski rok prekine. Za posledice ne prevzemamo odgovornosti. Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzmemo odgovornosti! V takšnih primerih se prav tako prekine garancijski rok. Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke! - Zaradi varnostnih razlogov in zaradi razlogov CE konformnosti, je vsakršno nepooblaščeno poseganje v produkt ali njegovo preoblikovanje, prepovedano. - Produkt ni igrača, zato ga varujte izven dosega otrok! - Produkt varujte pred mokroto in vlago! Nikoli ga ne uporabljajte brez nadzora! 3

4 - Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj lahko predstavlja nevarno igračo za otroke! - Produkt ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami, zato ga ne odpirajte! Vsa popravila in vzdrževalna dela prepustite usposobljenemu strokovnjaku! - Če produkt prinesete iz hladnega v topel prostor, kondenzira, zato ga nikoli takoj ne uporabite. Počakajte, da se prilagodi na sobno temperaturo (lahko traja tudi več ur) ter ga šele nato vklopite. - Če želite uporabljati slušalke, pred priklopom le-teh zmanjšajte glasnost! Previsoka glasnost lahko poškoduje sluh! b) Baterije in akumulatorji Pri ravnanju z baterijami in akumulatorji upoštevajte; - Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke! - Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokrog! Obstaja nevarnost, da bi jih otroci pogoltnili! V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč! - Baterij/akumulatorjev ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte ter ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije! - Iztekle ali poškodovane baterije lahko povzročijo razjede na koži! Ne dotikajte se jih z golimi rokami, temveč za rokovanje z njimi uporabite primerne zaščitne rokavice! - Običajnih baterij ne polnite! Obstaja nevarnost eksplozije! - Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (bodite pozorni na skico na baterijskem pokrovčku). - Če produkta dalj časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije/akumulatorje, v izogib izlitju le-teh. - Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/akumulatorjev hkrati! - Vedno uporabljajte baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca! - Baterij ne uporabljajte istočasno z akumulatorji! Uporabite bodisi dve bateriji bodisi dva akumulatorja! - Priporočamo uporabo kakovostnih alkalnih baterij! Uporaba kumulatorjev je mogoča, vendar vedite, da je zaradi manjše napetosti akumulatorjev (akumulator = 1,2V, baterija = 1,5V), le-te potrebno večkrat zamenjati. 6. ZNAČILNOSTI Verižno iskanje ( Chain Search ) Funkcija omogoča avtomatično zaporedno pregledovanje do petih frekvenčnih pasov. Vsakokratno frekvenčno področje je mogoče vklopiti/izklopiti, frekvenčni obseg pa sprogramirati. Trojna razdelitev frekvence Funkcija poskrbi za zmanjšanje interferenc in motenj, kar omogoča poslušanje samo izbrane frekvence. 4

5 80 spominskih mest za shranitev kanalov Skupaj lahko shranite 80 kanalov s poljubnimi frekvencami. 2 sekundna zamuda iskanja/skeniranja ( Delay ) Funkcija pri iskanju/skeniranju 2 sekundi zavlačuje čas preklopa na drug kanal, zaradi česar je potrebno po koncu radijskega prenosa počakati na odgovor aktualnega kanala (menjava kanala). Izključitev kanalov/frekvenc ( Lock-Out Funktion ) Funkcija omogoča preskakovanje neželjenih kanalov oz. frekvenc. Prioritetni kanal ( Priority Channel ) Enega od shranjenih kanalov lahko določite kot prioritetnega. Med postopkom skeniranja izbrani kanal celi 2 sekundi kontrolira prenose, da jih ne zamudi. Kot prioritetni kanal je določen kanal 1. Direktni dostop Funkcija omogoča tako priklic posameznega shranjenega kanala kot tudi ročni vnos posamezne frekvence. Blokada tipk V izogib nehotenim oz. naključnim pritiskom na tipke (npr. pri transportu oz. prenašanju aparata v žepu, torbici,...), le-te lahko zaklenete. Fleksibilna antena z BNC vtičem Spiralna gumijasta antena omogoča odličen sprejem signalov. Fleksibilna konstrukcija preprečuje nastanek poškodb, z BNC vtičem pa lahko povežete druge ustrezajoče antene. Zadnja osvetlitev zaslona Preklopna zadnja osvetlitev zaslona omogoča branje podatkov tudi v temnem okolju. Ohranitev shranjenih podatkov Shranjeni kanali/frekvence se obdržijo tudi po menjavi baterij. Delovanje s pomočjo baterij ali akumulatorjev Kot je to omenjeno že na koncu petega poglavja, je delovanje skenerja mogoče tako s pomočjo baterij kot tudi akumulatorjev. Manjša napetost in kapaciteta akumulatorjev (v primerjavi z baterijami) pomenita tudi krajši obratovalni čas skenerja. Alarm ob šibkem stanju baterije ( Low-Bat - Alarm) Na šibko stanje baterije opozorita simbol na zaslonu ter signalni ton. Zvoki tipk Ob pravilno izpeljani funkciji je slišen signalni ton, ki je različen od tistega, ki opozarja na napako. 5

6 7. SPLOŠNO a) Kaj pomeni skeniranje ( SCAN )? Običajni FM ali AM radijski oddajniki prenešajo informacije samo v eni smeri, od oddajnika do sprejemnika (npr. avtoradia). Radijski oddajnik oddaja informacije v smeri urinega kazalca, signal je stalno prisoten. Pri radijskih prenosih v obe smeri se pošiljanje in sprejemanje izmenjujeta. Kdor pošilja, običajno ne more istočasno tudi sprejemati in obratno. Poleg tega nekatere radijske postaje podatkov ne pošiljajo trajno; nadalje lahko radijske postaje uporabljajo veliko različnih frekvenc. Na ročni skener lahko shranite do 80 kanalov, katere lahko hitro pregledate in izberete. Ročno iskanje radijskih prenosov traja bistveno dlje in je zelo zamudno. Postopek skeniranja se zadrži, takoj ko je zaznan aktivni kanal, in sicer za toliko časa, kolikor časa postaja oddaja podatke. Ko je prenos končan in nosilec ugasnjen, skener avtomatično nadaljuje s postopkom iskanja. Pojem skeniranje prav tako pomeni tudi hitro pregledovanje shranjenih kanalov. Ko je iskanje aktivirano, se na zaslonu pojavi napis SCN. b) Kaj pomeni iskanje ( Search )? Na ročnem skenerju lahko poiščete enega ali več frekvenčnih pasov (tako kot npr. na avtoradiu), pri čemer se kontrolira aktivni radijski prenos posameznih frekvenc. V nasprotju s skeniranjem (glejte poglavje 7.a) tu poteka tudi dosledno kontroliranje frekvenčnega pasu, kar pa seveda pomeni, da lahko postopek traja zelo dolgo. Ko ročni skener zazna aktivni radijski prenos, se iskanje zaustavi (Squelch regulator pravilno nastavite). Na frekvenci se zadrži tako dolgo, dokler traja prenos. Ko je nosilec izklopljen oz. ko je prenos končan, se iskanje nadaljuje. Pojem Iskanje pomeni iskanje točno določenega frekvenčnega obsega (frekvenčno iskanje). Poiščete lahko zanimive frekvence, ki ste jih predhodno shranili v spomin. Ko je funkcija iskanja aktivirana, se na zaslonu pojavi napis SRCH. c) Frekvenčni pasovi ročnega skenerja S pomočjo ročnega skenerja lahko prisluškujete radijskim prenosom (naprimer dvema CB radijema). Ročni skener služi samo poslušanju, oddajanje z njim ni mogoče. 6

7 Ročni skener razpolaga z tremi različnimi prednastavitvami frekvenčnih pasov, ki se med seboj razločujejo po frekvenčnih področjih in pomikih. Prednastavitev pasu 1 ( BAND 1 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 30, , ,5 FM VHF nizkopasovni 80, , FM VHF nizkopasovni 83, , ,5 FM VHF nizkopasovni 138, , ,5 FM 2m pas 158, , FM VHF-visokopasovni 160, , ,5 FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-pas 440, , FM 70cm-pas 466, , FM UHF-pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Prednastavitev pasu 2 ( BAND 2 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 84, , FM VHF nizkopasovni 137, , FM 2m pas 144, , ,5 FM 2m pas 146, , FM VHF-visokopasovni 156, , ,5 FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-nizkopasovni 440, , ,25 FM 70 cm pas 450, , FM UHF-pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Prednastavitev pasu 3 ( BAND 3 ) Frekvenčni obseg (MHz) Kanalni razmak (khz) Frekvenčni pas Oddajniki 25, , FM CB radijski 30, , FM VHF nizkopasovni 80, , FM VHF nizkopasovni 83, , FM VHF nizkopasovni 138, , FM 2m pas 7

8 158, , FM VHF-visokopasovni 160, , FM VHF-visokopasovni 162, , FM VHF-visokopasovni 406, , ,25 FM UHF-nizkopasovni 440, , ,25 FM 70 cm pas 466, , ,25 FM UHF pas 470, ,0000 6,25 FM UHF- T pas Za preklapljanje med tremi frekvenčnimi pasovi sledite korakom: - Ročni skener izklopite. - Glede na željeno nastavitev frekvenčnega pasu pritisnite in zadržite tipko 1, 2 ali 3. - Ročni skener vklopite. Na zaslonu se za kratek čas pojavi ustrezna aktivna nastavitev ( Band-1, Band-2 ali Band-3 ). - Tipko sprostite. Po opravljenem postopku je v nekaterih primerih potrebno resetiranje skenerja (glejte poglavje 15.a) za brisanje prednastavljenih mej frekvenčnih pasov. Pri tem se izbrišejo tudi vsi shranjeni kanali! Odtod vam priporočamo, da prednastavitve frekvenčnega pasu opravite že pred prvo uporabo ter jih kasneje ne spreminjate! d) Običajni radijski sistemi Običajni radijski sistemi so organizirani relativno enostavno. Posamezni skupini radijskih postaj je dodeljena ena frekvenca, ki jo izmenično uporabljajo vsi udeleženci skupaj. Manjše radijske mreže delujejo z eno frekvenco; večje pa z relejnimi postajami na dveh frekvencah. Relejne postaje se ponavadi nahajajo na višjih lokacijah, da dosežejo večji akcijski doseg. Mobilni aparati pošiljajo na t.i. nižji frekvenci (prva frekvenca) podatke k relejni postaji, ki nato pošlje okrepljen signal na t.i. višjo frekvenco (druga frekvenca). Z ročnim skenerjem naj bi se na smiseln način uporabljala samo t.i. višja frekvenca, saj so vse udeležene postaje slišne, četudi se nahajajo daleč stran. e) Želite dodatne informacije? Veliko dodatnih informacij kot tudi zakonske določbe in predpise, ki se nanašajo na uporabo radijskih skenerjev, lahko dobite pri amaterskih radijskih društvih, v revijah, časopisih, kot tudi v knjižnici ali na internetu. 8. PRIČETEK OBRATOVANJA a) Namestitev sponke za pritrditev na pas 8

9 V embalaži najdete priloženo sponko za pas, ki jo pritrdite na zadnjo stran skenerja. Sponko namestite na zadnjo stran ročnega skenerja kot prikazuje skica. V odprtino namestite vijaka ter ju čvrsto privijte s primernim izvijačem. b) Pritrditev antene Za pritrditev uporabite izključno priložena vijaka, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb skenerja. Priložena antena razpolaga z BNC priključkom. Anteno namestite na podstavek na ročnem skenerju ter jo pritrdite z zasukom v smeri urinega kazalca kot kaže slika. 9

10 Za dosego boljšega sprejema lahko na ročni skener priključite tudi drugo ustrezno anteno. V primeru, če boste potrebovali zvezni kabel, vedno uporabite 50 Ohmskega (RG58 do 15m). c) Vstavljanje, menjava baterij Ročni skener izklopite. Z zadnje strani snemite baterijski pokrovček kot kaže skica. V baterijski predal vstavite 2 bateriji Mignon tipa AA ter pri tem pazite na pravilno polarnost (v baterijskem pokrovčku najdete ustrezajoče skice)! Zaprite nazaj baterijski pokrovček. Namesto baterij lahko uporabite tudi akumulatorja! Na nizko stanje baterij/akumulatorjev opozarjata 15 sekundni signalni ton ter simbol na zaslonu. 10

11 Porabljene baterije/akumulatorje odložite na okolju prijazen način. Glejte tudi poglavje 13: Odlaganje. Če ročnega skenerja dalj časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije v izogib izlitju le-teh. d) Priklop slušalk Kljub temu, da je v ročni skener vgrajen zvočnik, lahko uporabite tudi naglavne slušalke (3.5mm zaskočna doza). Po priklopu slušalk, se vgrajeni zvočnik avtomatično izklopi. Pred priklopom slušalk, nastavite glasnost na minimalno (regulator za nastavitev glasnosti zavrtite v v nasprotni smeri urinega kazalca). Po priklopu slušalk, glasnost previdno nastavite na željeno. Zaradi previsoke glasnosti obstaja nevarnost poškodb sluha, ki se zaradi morebitnih motenj v postopku iskanja (šumenje, prizadetost,...) lahko samo še poveča. Uporabljajte izključno slušalke z impendenco najmanj 32 Ohmov. 9. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE a) Aparat 11

12 b) Opis tipk 1. Antenski podstavek (BNC) 2. Vtič za priklop slušalk (3,5mm zaskočna doza) 3. Regulator Squelch (blokada šuma) Regulator omogoča nastavitev pragu blokade šuma. Sprejemni šum je zadušen, sprejeti in prepuščeni so samo čisti pošiljatelji. Nastavitev blokade šuma je zelo pomembna pri skeniranju ( SCAN ) in iskanju ( SEARCH ). 4. Regulator za nastavitev glasnosti ( Volume ) 5. LC zaslon 6. Tipkovnica 7. Vgrajen zvočnik 8. Tipka za vklop/izklop 9. Tipka za vklop osvetlitve LC zaslona Vsaka izmed tipk vsebuje dve funkciji ena je označena direktno na tipki, druga pa poleg nje. - Funkcijo, ki je označena na tipki, prikličete s pritiskom na tipko. - Funkcijo, ki je označena poleg tipke, prikličete tako, da najprej pritisnete tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ), nato pa še željeno tipko. Za izhod iz funkcijskega menija tipko Func pritisnite ponovno. Simbol izgine iz zaslona. Func Hold TIPKA OPIS Služi aktivaciji sekundarne funkcije tipke (najprej pritisnite tipko Func ter jo spustite ter šele nato pritisnite željeno tipko). Služi prekinitvi/nadaljevanju trenutnega 12

13 Scan/Src 1/Pri postopka skeniranja ali iskanja. Pri skeniranju shranjenih kanalov se s pritiskom in zadržanjem tipke posamezni kanal preklopi naprej. Tipka Scan služi skeniranju shranjenih kanalov (pri prvi uporabi skeniranje še ni na razpolago). Tipka Func+Src služi pričetku novega verižnega iskanja oz. nadaljevanju postopka iskanja. služi vklopu oz. izklopu zadnje osvetlitve LC zaslona. Func + služi aktivaciji oz. deaktivaciji blokade tipk. Za vklop oz. izklop skenerja tipko pritisnite in za približno 2 sekundi zadržite. 1 tipka za vnos 1 Func + Pri za vklop/izklop prioritetne funkcije ( Priority function ) 2/Λ 2 za vnos 2 Func + Λ za izbiro smeri iskanja 3 3 tipka za vnos tipka za vnos 4 5/Dly 6/PSrc 5 tipka za vnos 5 Func + Dly za vklop/izklop zakasnitve pri skeniranju/iskanju 6 tipka za vnos 6 Func + PSrc za vklop/izklop oz. programiranje frekvenčnih pasov pri postopku iskanja 7 7 tipka za vnos 7 8/ν 8 tipka za vnos 8 Func + ν izbira smeri smeri iskanja 9 9 tipka za vnos 9 /Clr 0/L/O E/Pgm c) LC zaslon - tipka za vnos decimalne pike Func + Clr za brisanje napačno vnešene frekvence (pri ročnem vnosu) 0 tipka za vnos 0 Func + L/O za izključitev določenega kanala ali preskok določene frekvence E tipka za izbiro kanala Func + Pgm za ročni vnos oz. programiranje frekvence. Simboli na zaslonu označujejo trenutna stanja in poteke izbranih funkcij. 13

14 Prikaz BANK SRCH ali P SCN HOLD L/O DLY PRI Pomen Komplet frekvenčnih pasov, dodatno se prikaže konkretna številka (1-5). Simbol se pojavi ob aktivirani funkciji blokade tipk. Simbol se pojavi po pritisku na tipko Func. Simbol se pojavi ob shranjevanju frekvence v enega izmed spominskih kanalov. Napis, ki se pojavi med postopkom iskanja. Prikaz smeri med postopkom iskanja. Simbol, ki opozarja na slabo stanje baterije. Simbol, ki označuje izbiro prioritetnega kanala. Simbol, ki označuje postopek skeniranja. Simbol, ki označuje zadržanje postopka skeniranja ali iskanja. Simbol, ki označuje ročno izbiro izključenega kanala ali frekvence. Aktivna zakasnitev (2 sekundi). Aktiven prioritetni način. 10. UPRAVLJANJE a) Vklop V primeru, če se skener noče vklopiti, nanj najprej priključite anteno. 1. Squelch regulator in regulator glasnosti zavrtite do konca v nasprotni smeri urinega kazalca. 2. Zadržite tipko za toliko časa, dokler se ročni skener ne vklopi. 3. Nastavite glasnost na željeno. 4. V primeru, če je skener že pripravljen na skeniranje frekvenc, pritisnite tipko Hold. 5. Regulator Squelch počasi zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da šumenje preneha. b) Izklop 14

15 Za izklop pritisnite in zadržite tipko. c) Shranjevanje znanih frekvenc Kadar želite v spomin shraniti vam že poznane frekvence, sledite korakom: 1. Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka iskanja/skeniranja. Na zaslonu se prikaže napis HOLD. 2. Z numeričnimi tipkami 0-9 vnesite zaporedno številko spominskega mesta, na katerega želite shraniti frekvenco. Pritisnite tipko Func ter takoj zatem še E/Pgm. 3. S pomočjo numeričnih tipk in decimalke vnesite željeno frekvenco. 4. Pritisnite tipko E/Pgm za potrditev in pričetek shranjevanja. 5. Za shranitev naslednje frekvence ponovno pritisnite tipko E/Pgm. Sledite korakom od tri naprej. V primeru, če želite s shranjevanjem frekvenc zaključiti, pritisnite tipko Scan. Prosimo upoštevajte: - Če pri koraku 3 vnesete napačno frekvenco (ki se npr. nahaja izven sprejemnega obsega ročnega skenerja), se na zaslonu pojavi napis Error. Zasliši se opozorilni ton. - Ročni skener avtomatično zaokroži vnešeno frekvenco glede na pomik vsakokratnega frekvenčnega pasu (npr MHz se zaokroži na MHz). - Ko izbrano frekvenco shranite v spomin, se avtomatično vklopi zakasnitev (na zaslonu se pojavi napis DLY ). Pri tem ostane ročni skener še 2 sekundi na frekvenci, na kateri ni več radijskega prenosa, nosilec pa je izklopljen. Ročni skener počaka na odgovor podobne frekvence. Za vklop oz. izklop zakasnitve zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. - Če je določena frekvenca že predhodno shranjena na enega izmed 80 spominskih mest, se zasliši opozorilni ton. - Za brisanje napačnega vnosa uporabite tipko /Cir. - Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. d) Shranjevanje frekvenc ob postopku iskanja Kadar med postopkom iskanja naletite na zanimiv radijski prenos, lahko frekvenco shranite v spomin. Pri postopku iskanja se avtomatično vklopi zakasnitev ( Delay ). Za izklop le-te zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. Pri vklopljeni zakasnitivi, se na zaslonu nahaja napis DLY. Za pričetek postopka iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src. Ročni skener prične z iskanjem. Regulator Squelch nastavite tako, da bodo prejete samo postaje z močnim sprejemom. 15

16 S kratkimi pritiski tipk od 1 do 5 lahko vseh 5 pasov vklopite oz. izklopite (glejte poglavje 10.g) Če ročni skener prepozna samo en aktivni prenos, postopek iskanja zadrži in lahko prisluhnete radijskemu prenosu. Med prenosi so lahko prisotne tudi motnje! Za zadržanje postopka iskanja pritisnite tipko Hold. Na zaslonu se pojavi napis HOLD. Ko želite postopek nadaljevati ali pa samo spremeniti smer iskanja, to storite z zaporednimi pritiski na tipki Func in Λ oziroma Func in V. Po prvi aktivaciji ostane funkcijski modus aktiven (na zaslonu se nahaja simbol ). S pritiski na tipko Λ ali V lahko nadaljujete z iskanjem ali pa samo spremenite smer, kar pospeši in poenostavi iskanje nove frekvence. Za izhod iz funkcijskega modusa ponovno pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. Ko najdete radijski prenos, katerega frekvenco želite shraniti na enega izmed 80 spominskih mest, sledite korakom: 1. Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka iskanja. 2. Zaporedoma pritisnite tipki Func ter E/Pgm. Izmenično se prikažeta trenutna frekvenca ter najnižja prosta številka spomina. 3. Če želite, lahko izberete drugo spominsko mesto od ponujenega. Pritisnite tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter takoj zatem še Λ ali V za pomik na željeno mesto.. Za izhod iz funkcijskega menija pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. 4. Za shranitev frekvence na izbrano mesto (kanal) pritisnite tipko E/Pgm. Če je določena frekvenca že shranjena, vas na to opozori signalni ton. Za brisanje napačnega vnosa pritisnite tipko /Cir. Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. e) Skeniranje shranjenih kanalov Za pričetek postopka skeniranja, pritisnite tipko Scan. Ročni skener prične s pregledovanjem vseh trenutno odprtih kanalov. Za izločitev oz. zaklep kanalov glejte poglavje 10.j). 16

17 Ko skener zazna aktivni radijski prenos, postopek skeniranja zadrži in prenos lahko poslušate. Po koncu prenosa se postopek skeniranja nadaljuje (odvisno od nastavitev 2 sekundne zamude). Prosimo upoštevajte: - Ob prvi uporabi skenerja v spominu še ni shranjenih frekvenc, zato postopek skeniranja ni mogoč. Za pregled frekvenc uporabite postopek iskanja oz. frekvence vnesite ročno. - Regulator Squelch pravilno nastavite. Če ga zavrtite v smeri urinega kazalca, so sprejeti le močnejši signali. Če ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, so sprejeti tudi šibkejši signali. Nastavitev regulatorja Squelch je za radijski sprejem zelo pomembna! Če med postopkom skeniranja ni zaznanih aktivnih radijskih prenosov, regulator malenkostno zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za iskanje rahlo šibkejših signalov. Če se postopek skeniranja zaustavi skorajda na vsakem kanalu, čeprav so slišne močne motnje, regulator zavrtite v smeri urinega kazalca za iskanje močnejših signalov. f) Ročna izbira kanala Za ročno izbiro kanala sledite korakom: - Med postopkom skeniranja (na zaslonu se pojavi simbol SCN ) pritisnite tipko Hold. - S pomočjo numeričnih tipk 0 do 9 vnesite številko spominskega mesta, na katerem se nahaja željeni kanal in pritisnite tipko Hold. - Sedaj lahko poslušate izbrani kanal s predhodno sprogramirano frekvenco. Prosimo upoštevajte: - Če je med postopkom skeniranja najden željeni kanal z aktivnim radijskim prenosom, pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka. - Z nadaljnimi pritiski na tipko Hold lahko ročno preklapljate naprej med kanali. Daljši pritisk na tipko Hold aktivira hitro preklapljanje. - Za ponoven pričetek postopka skeniranja pritisnite tipko Scan. g) Verižno iskanje ( Chain Search ) Funkcija omogoča zaporedno preiskovanje več sprogramiranih frekvenčnih pasov. Posamezne frekvenčne pasove lahko vklopite ali izklopite, predhodno definirane pasovne meje pa spremenite (zgornja in spodnja frekvenca frekvenčnega pasu sta nastavljivi). Glede na prednastavitve ( BAND-1, BAND-2 in BAND-3 ), 5 predhodno sprogramiranih frekvenc (na zaslonu označene kot Bank ) zaseda različne obsege: 17

18 Prednastavitev BAND-1 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 30, , ,5 2 83, , , , , , , , , , Prednastavitev BAND-2 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 84, , , , , , , , , , , , ,25 Prednastavitev BAND-3 Št. frekvenčnih pasov Frekvenčni obseg (MHz) Frekvenčni raster (khz) 1 25, , , , , , , , , , , ,25 Preklapljanje med tremi prednastavitvami je opisano v poglavju 7.c). 1. Pričetek iskanja Za pričetek iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src. Na zaslonu se prikaže simbol SRC. S tipkama Λ in V določite smer iskanja. Zgoraj na zaslonu se prikaže: BANK Trenutno preiskovana številka (s tem tudi ustrezajoč frekvenčni pas), utripa. Za vklop oz. izklop vsakokratne številke (in s tem tudi ustrezajočega frekvenčnega pasu), pritisnite eno izmed numeričnih tipk od 1 do 5. Vklopljeno mora ostati vsaj eno območje, v nasprotnem primeru se zasliši opozorilni signal. Ko je najden aktivni radijski prenos, se postopek iskanja zadrži. 2. Zadržanje iskanja, sprememba smeri iskanja 18

19 Za zadržanje iskanja pritisnite tipko Hold (tudi za avtomatičen ponovni pričetek iskanja ob neaktivnem radijskem prenosu). Smer iskanja spremenite z zaporednim pritiskom na tipki Func in Λ ali V. 3. Shranjevanje najdenih frekvenc Ob aktivnem radijskem prenosu pritisnite tipko Hold (na zaslonu se pojavi simbol HOLD ), za preprečitev nadaljnega avtomatičnega iskanja. Za shranjevanje frekvence sledite korakom: - Zaporedoma pritisnite tipki Func ter E/Pgm. Na zaslonu se prikaže najnižje prosto spominsko mesto. - Če želite, lahko izberete drugo spominsko mesto od ponujenega. Pritisnite tipko Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter takoj zatem še Λ ali V za pomik na željeno mesto.. Za izhod iz funkcijskega menija pritisnite tipko Func. Simbol izgine iz zaslona. - Za shranitev frekvence na izbrano mesto (kanal) pritisnite tipko E/Pgm. Če je določena frekvenca že shranjena v spomin, vas na to opozori signalni ton. Za brisanje napačnega vnosa pritisnite tipko /Cir. Če želite frekvenco kljub temu shraniti, pritisnite tipko E/Pgm. Po shranitvi izbrane frekvence lahko postopek iskanja nadaljujete z zaporednima pritiskoma na tipki Func in Src. Postopek iskanja se nadaljuje od tam, kjer se je končal. 4. Nastavitev posameznega frekvenčnega pasu Za nastavitev obsega iskanja vsakega izmed petih frekvenčnih pasov sledite korakom: - Zaporedoma pritisnite tipki Func in PSrc. Na zaslonu se pojavi simbol SRCH. Izmenjujejo se podatki o zgornjih in spodnjih pasovnih mejah (npr. 25,0000 in 512,0000). - Če želite izbrati drug frekvenčni pas, zaporedoma pritisnite tipki Func (na zaslonu se pojavi simbol ) ter Λ ali V. Na zgornjem delu zaslona se prikaže trenutno izbran frekvenčni pas (npr. BANK 2 ). Za izhod iz funkcijskega modusa pritisnite tipko Func. - Alternativno lahko željeni frekvenčni pas izberete tudi z večkratnimi zaporednimi pritiski na tipki Func in Psrc. - Z numeričnimi tipkami od 0 do 9 in tipko /CLR vnesite spodnjo mejo frekvenčnega pasu. Če obstoječe meje ne želite spreminjati, vnesite enako vrednost. 19

20 - Vnos potrdite s pritiskom na tipko E/Pgm. Na zaslonu se prikažejo spremenjene vrednosti. - Če želite, lahko z numeričnimi tipkami 0 do 9 ter tipko /CLR nastavite še zgornjo mejo frekvenčnega pasu. - Vnos potrdite s pritiskom na tipko E/Pgm. - Na zaslonu se ponovno prikažejo nove vrednosti. V primeru napačno vnešene frekvence, se na zaslonu pojavi napis Error. Pritisnite tipko /CLR za brisanje in vnesite pravilno frekvenco. Za pričetek iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Src ; z numeričnimi tipkami od 1 do 5 aktivirajte oz. deaktivirajte željeni frekvenčni pas. h) Izključitev posameznih frekvenc iz postopka iskanja Znotraj vsakega frekvenčnega pasu se nahajajo neželjene frekvence, ki po nepotrebnem zadržujejo ročni skener pri postopku iskanja (npr. prenosni signal radijske kamere). Funkcija omogoča izbor do 50 frekvenc ter njihovo izključitev iz postopka iskanja. 1. Programiranje (izbor) frekvence za izključitev iz postopka iskanja - Ko se znajdete na neželjeni frekvenci, pritisnite tipko Hold. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in L/O. Frekvenca se shrani in se v bodoče pri iskanju ne upošteva več (se preskoči). - Za nadaljevanje postopka iskanja ponovno pritisnite tipko Hold. 2. Ponovno aktiviranje posamezne frekvence - S pritiskom na tipko Hold zaustavite postopek iskanja v bližini izključene frekvence. Pritisnite tipko Func za aktivacijo funkcijskega modusa. Na zaslonu se pojavi simbol. S tipkama Λ in V se postopoma približajte izključeni frekvenci. Le-ta se prikaže na zaslonu skupaj s simbolom L/O. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in L/O. Izbrana frekvenca je zopet aktivirana, simbol L/O izgine iz zaslona. 3. Aktiviranje vseh izključenih frekvenc - Pritisnite tipko Func. Na zaslonu se pojavi simbol. - Pritisnite in zadržite tipko L/O za toliko časa, dokler se ne zasliši opozorilni ton. Vse frekvence so zopet aktivirane. Če izključite vse frekvence posameznega frekvenčnega pasu, ročni skener ne more delovati, na kar vas opozorijo trije signalni toni. Izključite lahko do 50 frekvenc. Z izključitvijo vsake nadaljne, se prva izmed izključenih izbriše (ponovno aktivira). 20

21 i) Zakasnitev postopka iskanja/skeniranja ( Delay ) Funkcija omogoča, da po koncu radijskega prenosa, pred nadaljevanjem postopka skeniranja oz. iskanja, ročni skener še 2 sekundi ostane na istem kanalu oz. frekvenci. 2 sekundni premor je prav tako potreben za izmenični pogovor dveh udeležencev na isti frekvenci. Če je funkcija izklopljena, ročni skener zapusti frekvenco, takoj ko ni več aktivnega prenosnega radijskega signala. Funkcija je pri shranjevanju frekvenc na 80 spominskih mest vedno vklopljena. Ko je funkcija vklopljena, se na zaslonu pojavi simbol DLY. Za vklop oz. izklop zakasnitve, med postopkom iskanja zaporedoma pritisnite tipki Func in Dly. Ko je radijski prenos aktiven, lahko zakasnitev prav tako vklopite oz. izklopite z zaporednima pritiskoma na tipki Func in Dly. Frekvenco lahko vnesete tudi ročno (postopek iskanja najprej zadržite s pritiskom na tipko Hold ) ter vklopite oz. izklopite zakasnitev z zaporednim pritiskom na tipki Func in Dly. j) Izključitev kanalov iz postopka skeniranja Postopek skeniranja je tem hitrejši, manj kanalov kot mora pregledati. Odtod lahko določene kanale z njihovimi frekvencami zaklenete (simbol L/O na zaslonu). Za vklop oz. izklop funkcije sledite korakom: - Izberite željeni kanal tako kot je to opisano v poglavju 10.f). - Pritisnite tipko Func ter takoj zatem še tipko L/O. Izključeni oz. zaklenjeni kanal označuje simbol L/O na zaslonu. Kanali označeni s simbolom L/O so preskočeni samo pri skeniranju, ročno jih še vedno lahko izberete. Vse zaklenjene kanale lahko zopet aktivirate na sledeč način: - Pritisnite tipko Hold za zadržanje postopka skeniranja. - Pritisnite tipko Func. Takoj zatem pritisnite in zadržite tipko L/O za toliko časa, da se zaslišita dva potrditvena tona. Vsi kanali so sedaj zopet odklenjeni. k) Določitev prednostnega (prioritetnega) kanala Funkcija omogoča določitev in s tem poslušanje posebej pomembnega, t.i. prioritetnega kanala ( Priority Channel ), ki se avtomatično shrani na prvo spominsko mesto. 21

22 Če želite prioritetni kanal shraniti na drugo izbrano mesto v spominu (npr. 5) sledite korakom: - Izberite željeni kanal kot je to opisano v poglavju 10.f). - Zaporedoma pritisnite tipki Func in E/Pgm. - Zaporedoma pritisnite tipki Func in Pri. - Levo poleg zaporedne številke kanala se pojavi simbol P. l) Aktivacija prioritetne funckije Za vklop oz. izklop prioritetne funkcije sledite korakom: - Med skeniranjem zaporedoma pritisnite tipki Func in Pri. - Ko je funkcija vklopljena, se na zaslonu nahaja simbol PRI. Ročni skener celi 2 sekundi preverja aktivni radijski prenos prednostnega kanala. m) Vklop/Izklop zadnje osvetlitve zaslona Za vklop oz. izklop zadnje osvetlitve zaslona pritisnite tipko. n) Blokada tipk Zaradi varčevanja z energijo, se osvetlitev zaslona po 15 sekundah samodejno izklopi. Če jo želite ponovno vklopiti, zopet pritisnite tipko. V izogib nehotenim oz. naključnim pritiskom na tipke, le-te lahko zaklenete. Ob aktivirani blokadi tipk lahko uporabite le naslednjih 6 tipk: Scan Func Hold Vklop blokade tipk Zaporedoma pritisnite tipki Func in. Na zaslonu se pojavi simbol. Izklop blokade tipk Zaporedoma pritisnite tipki Func in. Simbol izgine z zaslona. 11. RAVNANJE Z NAPRAVO Obvezno upoštevajte vse varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo! Napravo pri uporabi, shranjevanju ali transportu izogibajte sledečim vplivom okolice: - mokroti ali previsoki zračni vlažnosti, - ekstremnemu mrazu in vročini, - direktni sončni svetlobi, - prahu in gorljivim plinom, sopari in razredčilom, - močnim vibracijam, - močnim magnetnim poljem v bližini strojev in zvočnikov. 22

23 Če ste ročni skener prinesli iz mrzlega v topel prostor, ga nikoli takoj ne uporabite! Obstaja nevarnost poškodb zaradi kondenzacije! Ročni skener pustite nekaj časa stati, da se prilagodi sobni temperaturi (lahko traja tudi več ur), ter ga šele nato uporabite. Pazite, da se izolacija produkta ne poškoduje ali uniči! Pazite, da priključenega kabla ne priščipnete ali stisnete! Produkta se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami! Produkta ne odpirajte in razstavljajte! Obstaja nevarnost poškodb, poleg tega pa se prekine tudi garancijski rok! Pred vsako uporabo produkt skrbno preglejte! V primeru, če opazite kakršnekoli poškodbe, ga ne uporabite temveč ga prepustite v pregled usposobljenemu strokovnjaku! 12. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE Produkta ne odpirajte in ne razstavljajte. Vsa morebitna potrebna popravila prepustite usposobljenemu strokovnjaku! Ročni skener pred čiščenjem obvezno izklopite! Prah nežno očistite s sesalnikom za prah in čistim čopičem. Za čiščenje zunanjega dela uporabite suho in čisto krpo. Transparentno pokrivalo zaslona čistite previdno, da ne bi nastale praske! Za čiščenje močnejše umazanije krpo rahlo navlažite z mlačno vodo. Pri tem pazite, da v aparat ne zaide tekočina (npr. prek tipkovnice)! Obstaja nevarnost poškodb! Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola/špirita. Le-ti namreč lahko načnejo ali pa obarvajo ohišje, zameglijo zaslon ali pa povzročijo izbris tipkovnih oznak. 13. ODLAGANJE a) Splošno Po končani življenjski dobi produkt odložite v skladu z veljavnimi predpisi. b) Akumulatorji in baterije 23

24 Odlaganje porabljenih baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano! Na to še posebej opozarjajo oznake za težke kovine, ki se nahajajo na baterijah oz. akumulatorjih. Oznake za nevarne snovi oziroma odločilne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Porabljene baterije in akumulatorje odložite v temu namenjena zbirališča ali pa jih prinesete nazaj v trgovino, kjer ste jih kupili oz. kjer prodajajo tovrstne izdelke. S tem boste izpolnili zakonsko dolžnost ter prispevali k skrbi za čisto in varno okolje. 14. ODPRAVA MOTENJ Obvezno upoštevajte vse varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo! Težava Aparat ne deluje Slab sprejem Postopek skeniranja/iskanja se ne zaustavi Postopke skeniranja se ne prične Ni tona Možna rešitev - Preverite polarnost baterij oz. akumulatorjev ter njihovo stanje. - Preverite, če je ročni skener vklopljen? - So morda tipke zaklenjene? - Preverite položaj antene, je le-ta morda poškodvana? - Poskusite uporabiti drugo anteno. Priložena gumijasta antena namreč ni primerna za šibke oddajnike. - Spremenite kraj sprejema. Preverite nastavitve regulatorja Squelch. - V spomin še ni shranjenih frekvenc. - Vsi sprogramirani kanali so izključeni (zaklenjeni) od iskanja. - Preverite nastavitve regulatorja Squelch. - Preverite nastavitve glasnosti. - Priklopljene slušalke pomenijo deaktivacijo vgrajenega zvočnika. 15. DOTIKI IN NASVETI a) Resetiranje ročnega skenerja V zelo redkih primerih se lahko zgodi, da skener preneha pravilno delovati (na zaslonu se pojavijo zmedeni znaki in podobno). Če izklop in nato ponovni vklop naprave ne prinese izboljšav, odstranite iz njega baterije/akumulatorje. Počakajte nekaj minut ter jih vstavite nazaj. Če tudi to ne prinese izboljšav, sledite korakom: 1. V baterijski pokrovček vstavite 2 novi bateriji. 24

25 2. Istočasno pritisnite in zadržite tipke 2, 9 in Hold. 3. S tipko vklopite skener. 4. Po nekaj sekundah se na zaslonu pojavi napis CLEAR ter takoj za tem še podatki o trenutno aktivnem frekvenčnem pasu ( BAND-1, BAND-2 oz. BAND-3 ). 5. Sprostite vse tri tipke. Prosimo upoštevajte! Pri resetiranju se vsi shranjeni kanali in nastavljene meje frekvenčnih pasov izbrišejo. Nastavitve se povrnejo nazaj na tovarniške. b) Splošno - Bližina električnih aparatov ali motorjev lahko povzroči motnje v delovanju ročnega skenerja. V ta namen obrnite anteno ročnega skenerja v nasprotno smer. - Višji kot je kraj postavitve ročnega skenerja, boljši je sprejem. - Uporaba ročnega skenerja v avtomobilih ali stavbah lahko močno zmanjša sprejem. - Ročnega skenerja ne uporabljajte v vozilu med vožnjo! - Pri vseh skenerjih lahko pride do aktivno prikazane frekvence, kjer je slišno samo piskanje. V večini primerov se stanje izboljša, če premaknete Squelch regulator. - Z ročnim skenerjem lahko prisostvujete pogovorom brezžičnih telefonov (DECT) in mobilnikom. - Kljub temu, da ročni skener omogoča prisostvovanje pogovorom na številnih frekvencah, to še ne pomeni, da je le-to tudi povsod dovoljeno. Kadar o tem niste popolnoma prepričani, upoštevajte slednje omejitve: - takšnih frekvenc si nikoli ne shranjujte, - ko se na takšni frekvenci znajdete, jo nemudoma zapustite, - pogovorov nikoli ne snemajte, - informacij nikoli ne posredujte tretjim osebam, - nikomur ne dovolite, da bi prisostvoval pogovoru. - Če v primeru izgube spomina ali poškodovanja ročnega skenerja ne želite izgubiti podatkov o pomembnih frekvencah, svetujemo, da si jih za vsak slučaj zabeležite. 16. TEHNIČNI PODATKI Število spominskih kanalov Frekvenčni obseg...glejte poglavje 7.c) Sprejemna občutljivost za 12dB SINAD: MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)...0,3 µv MHz (FM)... 0,3 µv MHz (FM)... 0,3 µv 25

26 MHz (FM)... 0,3 µv MHz (FM)... 0,4 µv MHz (FM)... 0,4 µv MHz (FM)... 0,4 µv Skeniranje ( SCAN, SCN )...max. 50 kanalov na sekundo Iskanje frekvenc ( Search, SRCH )...max. 60 korakov na sekundo Prednostni kanal čas odčitavanja...2 sekundi Zavlačevanje pri skeniranju/iskanju ( Delay )...2 sekundi ZF oviranje (pri 162,4 MHz)...90dB ZF frekvence: 1. ZF ( MHz): MHz 1. ZF ( MHz): MHz 2. ZF: MHz 3. ZF:...450kHz Avdio izhodna moč:...max. 400mW Vgrajeni zvočnik:...32mm, 8 Ohmov, dinamičen Poraba energije: Sprejem, Squelch zaprt:...90ma Sprejem, polna izhodna moč...290ma Oskrba z energijo:...2 Mignon/AA Antenska impendanca:...50 Ohmov Antenski priključek:...bnc Priključek za slušalke: mm zaskočna doza Dimenzije (širina/debelina/višina)...68mm 31.5mm 115mm (brez antene) Teža:...cca. 165g (brez baterij/akumulatorjev) Temperatura delovanja: C do + 60 C Zračna vlažnost:...<90% relativne zračne vlažnosti, brez kondenzacije Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje. To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 26

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. 75 43 18 www.conrad.si Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: 75 43 18 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122249 www.conrad.si ENDOSKOP BS-20 Št. izdelka: 122249 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI NAPOTKI...3 3 OBSEG DOBAVE...4 4 OPIS POSAMEZNIH DELOV...4

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 25 25 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Radijsko vodena budilka z radiem Braun BNC010-RC Kataloška št.: 67 25 25 Kazalo Previdnostni ukrepi za baterije...

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 15 83 215 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB-čitalnik prstnih odtisov Renkforce Windows Hello Kataloška št.: 15 83 215 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 671439 www.conrad.si DALJNOGLED Z DIGITALNO KAMERO Št. Izdelka: 671439 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 ZNAČILNOSTI...3 a) Daljnogled...3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 13 67 583 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO IR-termometer Voltcraft Mini IR 10 Kataloška št.: 13 67 583 KAZALO Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 2

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 341913 www.conrad.si ROADSTAR TRA-2350P SVETOVNI SPREJEMNIK Št. artikla: 341913 1 KAZALO VSEBINE 1 OPIS SPREJEMNIKA Z NJEGOVIMI FUNKCIJAMI... 3 2 POSAMEZNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 11 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kataloška št.: 84 11 17 Brezžični video sistem za vzvratno vožnjo DNT RFK Integro 3.5 Kazalo Varnostni napotki...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 671728 www.conrad.si RADIJSKO VODENA ROČNA URA MULTIBAND Št. izdelka: 671728 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 RAZLAGA SIMBOLOV... 4 4 VARNOSTNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 25 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Brezžični zvonec Kataloška št.: 55 25 17 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Razlaga simbolov... 3 Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672439 www.conrad.si RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka: 672439 1 Izdelek je v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 34 05 80 www.conrad.si Daljinski upravljalnik KAMELEON 4 v 1 Št. artikla: 34 05 80 Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo! Shranite jih, če

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 13 77 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Brezžični detektor odprtih oken/vrat Kataloška št.: 75 13 77 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 231679 www.conrad.si HELIKOPTER GYROTOR SILVERLIT RC Št. izdelka: 231679 1 KAZALO VSEBINE 1 VSEBINA KOMPLETA... 3 2 ZNAČILNOSTI... 3 3 VARNOSTNI UKREPI...

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 43 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spletna vremenska postaja i@sky Kataloška št.: 64 63 43 Kazalo 1. Napotki k tem navodilom za uporabo... 2 2. Varnostna

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 82 152 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni termometer za pečenko in pečico TFA Küchen-Chef 14.1503 Kataloška št.: 10 82 152 Najlepša hvala, da

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 121292 www.conrad.si INFRARDEČI TERMOMETER IR-362 Št. artikla: 121292 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku. Vsebujejo pomembne informacije o nastavitvah

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 59 56 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Mini prenosni zvočnik Technaxx MusicMan Giant Soundstation Kataloška št.: 59 56 58 Izjavo o skladnosti te naprave

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Microsoft Word C doc

Microsoft Word C doc NAVODILA: Radijska vremenska postaja WS-8035, kat. štev.:646081 Vremenska postaja WS-8035 ponuja več kot samo enostavno prikazovanje aktualnih podatkov o vremenu. Poleg do sekunde natančnega časa postaja

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 06 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Solarni radio National Geographic 90-48000 Kataloška št.: 86 06 03 Kazalo Splošna opozorila... 2 Napotki glede

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO SLOVENSCINA Kazalo 1. Uvod... 3 1.1 Oznaka... 4 1.2 Jamstvo... 4 1.3 Garancijski pogoji... 4 1.4 Support... 4 1.5 Pravilna uporaba... 5 1.6 Ciljna skupina in predznanja... 5 1.7 Meje uporabe... 5 1.8 Osnovno

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 30 53 83 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.: 30 53 83 KAZALO RAZPAKIRANJE...4 PRIKLOP VAŠEGA MAGNAT ZVOČNIKA...5

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

124534_-an-01-sl-_Tester_napetosti

124534_-an-01-sl-_Tester_napetosti SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 124534 www.conrad.si DVOPOLNI TESTER NAPETOSTI VC-58 Z LCD-PRIKAZOVALNIKOM Št. izdelka: 124534 1 KAZALO 1 UVOD...3 2 NAMEN UPORABE...3 3 VARNOSTNI IN

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 134 09 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO APA hitro-zaganjalni-sistem 16558 zaganjalna napetost (12 V)=600 A Kataloška št.: 134 09 58 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

Microsoft Word C doc

Microsoft Word C doc Navodila za trikanalno brezžično vremensko postajo BAR923 Kat. št. 65 01 66 Izdelek je atestiran in izpolnjuje zahteve veljavnih in nacionalnih predpisov. CE skladnost je dokazana, ustrezna dokumentacija

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 85 72 15 www.conrad.si Diagnostična naprava za avtomobil FDS-5200 OBD II Št. izdelka: 85 72 15 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 08 454 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-delni komplet za brezžično preklapljanje Renkforce Kataloška št.: 12 08 454 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : Multifunkcijska osebna tehtnica AEG PW 5570 Št. izdelka: Navodila za u

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : Multifunkcijska osebna tehtnica AEG PW 5570 Št. izdelka: Navodila za u SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 39 83 52 www.conrad.si Multifunkcijska osebna tehtnica AEG PW 5570 Št. izdelka: 39 83 52 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 855319 www.conrad.si FANFARE S 5 RAZLIČNIMI ZVOKI LA CUCCARACHA Št. izdelka: 855319 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 OPIS NAPRAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 49 17 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška št.: 49 17 42 KAZALO REFRAKTORSKI TELESKOP...3 SESTAVNI

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 24 44 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Termometer/vlagomer s funkcijo shranjevalnika podatkov TFA KlimaLogg Base Kataloška št.: 67 24 44 KAZALO Uvod...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 80 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Števec za kolo Micro WirelessCC-MC 200 W 003524051, oprema za kolo Cateye Kataloška št.: 86 80 09 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 882140 www.conrad.si FILMSKI SKENER JAYTECH FS-170 Št. izdelka: 882140 1 KAZALO 1 VARNOSTNI NAPOTKI... 13 2 OBSEG DOBAVE... 14 3 DELI NAPRAVE... 15 reža...

Prikaži več