Moodle UM: Interaktivna vsebina H5P Navodila za uporabo vtičnika v učnem e-okolju

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Moodle UM: Interaktivna vsebina H5P Navodila za uporabo vtičnika v učnem e-okolju"

Transkripcija

1 Moodle UM: Interaktivna vsebina H5P Navodila za uporabo vtičnika v učnem e-okolju Moodle verzija: 3.5+ Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študij) Maribor, junij 2019

2 Kazalo vsebine 1. Uvod Dodajanje nove aktivnosti (angl. Create Content)... 5 Avdioposnetek (angl. Audio)... 6 Drži/Ne drži (angl. True/False Question)... 6 Interaktivne prosojnice (angl. Course Presentation)... 7 Interaktivni videoposnetki (angl. Interactive Video) Izbira pravilnega odgovora (angl. Single Choice Set) Kartice dialogov (angl. Dialog Cards) Označi besede (angl. Mark the Words) Povleci besede (angl. Drag the Words) Povleci in spusti (angl. Drag and Drop) Povzetek (angl. Summary) Spomin (angl. Memory Game) Več izbir (angl. Multiple Choice) Vstavi manjkajoče besede (angl. Fill in the Blanks) Vključitev obstoječe aktivnosti Uvoz iz datoteke (angl. Upload) Bližnjica»Prilepi in zamenjaj«(angl. Paste & Replace) Vdelava aktivnosti s spletne strani Ostalo Prevod aktivnosti v drug jezik Priznavanje avtorskih pravic za uporabljene vire Zaključek Viri

3 Kazalo slik Slika 1. Nabor aktivnosti v vtičniku H5P v Moodlu UM... 5 Slika 2. Možnosti nastavitev v aktivnosti Avdioposnetek... 6 Slika 3. Možnosti nastavitev v aktivnosti Drži/Ne drži... 7 Slika 4. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivne prosojnice... 8 Slika 5. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivni videoposnetek (korak 1: dodajanje videoposnetka) Slika 6. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivni videoposnetek (korak 2: dodajanje interaktivnih gradnikov) Slika 7. Možnosti nastavitev v aktivnosti Izbira pravilnega odgovora Slika 8. Možnosti nastavitev v aktivnosti Kartice dialogov Slika 9. Možnosti nastavitev v aktivnosti Označi besede Slika 10. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povleci besede Slika 11. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povleci in spusti za razdelek Settings (levo) in Task (desno) Slika 12. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povzetek Slika 13. Možnosti nastavitev v aktivnosti Spomin Slika 14. Možnosti nastavitev v aktivnosti Več izbir Slika 15. Možnosti nastavitev v aktivnosti Vstavi manjkajoče besede Slika 16. Uvoz aktivnosti iz datoteke v formatu».h5p« Slika 17. Podvojitev vsebin z bližnjico Prilepi in zamenjaj Slika 18. Možnosti nastavitev za vdelavo aktivnosti s spletne strani Slika 19. Urejanje vsebine v viru Stran in vdelava interaktivne vsebine z urejevalnikom HTML kode. 25 Slika 20. Možnosti nastavitev v razdelku Text overrides and translations (prepisi in prevodi ukazov) 26 Slika 21. Priznavanje avtorskih pravic posameznemu uporabljenemu multimedijskem viru Kazalo tabel Tabela 1. Orodna vrstica z bližnjicami za dodajanje drugih aktivnosti vtičnika H5P v interaktivno prosojnico... 9 Tabela 2. Orodna vrstica z bližnjicami za dodajanje gradnikov v videoposnetek

4 1. Uvod Z vtičnikom H5P je uporabnikom omogočeno kreiranje, deljenje in uporaba interaktivnih vsebin, ki vsebujejo mnogo elementov vezanih na igrifikacijo ter vizualizacijo študijskega procesa. Vsebine so pripravljene na podlagi HTML5, zato je zagotovljena podpora delovanja na različnih vrstah (mobilnih) naprav. Vtičnik je zgrajen na podlagi odprtokodne tehnologije (licenca MIT), tako da je tudi uporaba in sodelovanje v spletni skupnosti z ostalimi uporabniki brezplačna. Uporaba orodij je zelo intuitivna in podprta z nazornim grafičnim vmesnikom, zato poglobljeno računalniško oz. programersko znanje ni potrebno. Vtičnik deluje ob podpori povezovanja s spletno stranjo središča H5P Hub, v okviru katerega izvajalec izbere želen tip aktivnosti. Za uporabo ima na voljo zgolj vsebine, ki so vključene tudi v lokalni Moodlovi različici, zato lahko prihaja do odstopanj v ponudbi v primerjavi s spletno stranjo vtičnika ( Ta se namreč redno posodablja z novimi tipi aktivnosti, ki prehajajo iz beta/testnih različic v produkcijo. Pripravljene naloge in aktivnosti je možno izvoziti in ponovno uporabiti v drugem kontekstu iste učne enote ali jih celo integrirati na spletno stran (npr. funkcija embed). Vtičnik podpira tudi slovenski jezik. Izpostavljeni tipi aktivnosti za organizacijo študijskih aktivnosti, ki v Moodle UM vnašajo novost: Interaktivni videoposnetki (angl. Interactive Video): priprava interaktivnega videa, ki ga oplemenitimo z vključitvijo dodatnih opisov ali razlag, dodajanjem vmesnih vprašanj ipd. Interaktivna predstavitev (angl. Course Presentation): oplemenitev e-prosojnic (npr. dodajanje zunanjih povezav, kvizov za preverjanje znanja). Kartice dialogov (angl. Dialog Cards): kartice parov za enostavnejše učenje jezikov, kjer je na eni strani zadana aktivnost (npr. prevod besede, poimenovanje slike, slušno razumevanje avdioposnetka), na drugi pa odgovor v ciljnem jeziku. Povzetek (angl. Summary): povzetek s preverjanjem usvojenega znanja po ogledu določene vsebine (npr. po interaktivnem videoposnetku, predstavitvi, besedilu) z izbiro pravilno/ustrezno zapisane trditve med danim naborom. Preostali tipi so še: Avdioposnetek (angl. Audio) Drži/Ne drži (angl. True/False Question) Izbira pravilnega odgovora (angl. Single Choice Set) Označi besede (angl. Mark the Words) Povleci besede (angl. Drag the Words) Povleci in spusti (angl. Drag and Drop) Spomin (angl. Memory Game) Več izbir (angl. Multiple Choice) Vstavi manjkajoče besede (angl. Fill in the Blanks) 4

5 2. Dodajanje nove aktivnosti (angl. Create Content) Novo aktivnost vtičnika H5P dodamo po ustaljeni poti priprave vsebin oz. dejavnosti v Moodlu UM. 1. Korak: vključimo urejanje. 2. Korak: na želenem mestu osrednje strani učne enote izberemo 3. Korak: v seznamu izberemo dejavnost 4. Korak: s klikom na posamezno vrstico izberemo tip aktivnosti (slika 1). Ob izbiri Details (podrobnosti) se izpiše razširjen nabor informacij. V razdelku Možnosti prikaza lahko določimo ali se udeležencem pod interaktivno vsebino prikaže tudi akcijska vrstica s specifičnimi gumbi (npr. za prenos ali vdelavo vsebine) in izpostavljen gumb za prikaz avtorskih pravic. V nadaljevanju v ostale standardne Moodlove razdelke uvodnih nastavitev vnesemo še dodatne informacije o dejavnosti (npr. opis, oceno, omejitev dostopa, zaključevanje dejavnosti), ki pa jih v teh navodilih ne bomo podrobneje obravnavali. Gumb za hiter prenos vsebine iz druge pripravljene aktivnosti po sistemu kopiraj in prilepi, ki samodejno izpolni vnosna polja. Podrobneje opisano v poglavju 3.2. Možnost uvoza oz. vključitve že pripravljene aktivnosti iz datoteke. Podrobneje opisano v poglavju 3.1. Filtri za prikaz vključenih aktivnosti v vtičnik Moodle UM (po priljubljenosti, novejši naprej, po abecednem redu). Seznam aktivnostmi H5P za pripravo vsebin v Moodlu UM. Prikaz podrobnosti o izbrani aktivnosti (npr. opis, primeri uporabe, licence). Slika 1. Nabor aktivnosti v vtičniku H5P v Moodlu UM 5

6 Pomembno: Po izbiri aktivnosti se nam ponudi več dodatnih nastavitev, ki so vezane na posamezen tip. Prikazana vnosna polja se razlikujejo od izbranega tipa. Podrobni opisi so zato zbrani pri vsaki aktivnosti oz. v poglavjih spodaj. Prevajanje aktivnosti za udeležence: Glavnina ogrodja vtičnika H5P je za učno e-okolje Moodle UM prevedena in uporabnikom že na voljo. Kljub temu je v vtičniku velik del vsebin prikazan v angleščini in jih lahko izvajalci prevedejo ročno. To opravijo v razdelku Text overrides and translations v vsaki izmed aktivnosti, kar je posebej obravnavano v poglavju 5.1. Avdioposnetek (angl. Audio) Aktivnost izvajalcu omogoča, da v učno enoto naloži vnaprej pripravljen avdioposnetek (npr. razlaga vsebine, primeri različnih zvokov, skupni komentar na opravljeno nalogo). Podrobnosti posameznih nastavitev so označene na sliki 2. Dodajanje avdiozapisa (datoteka ali URL). Nastavitev videza predvajalnika. Predvajalnik se prilagodi širini okna. Onemogoči kontrolnike v predvajalniku. Nastavitev samodejnega predvajanja. Neizbežno v primeru prosojnosti predvajalnika. Slika 2. Možnosti nastavitev v aktivnosti Avdioposnetek Možni videzi predvajalnika: minimalističen (angl. Minimalistic): celoten (angl. Full): prosojno (angl. Transparent). Drži/Ne drži (angl. True/False Question) Naslednja izmed možnosti za pripravo vprašanj je aktivnost Drži/Ne drži, kjer izvajalec za posamezno trditev določi pravilnost odgovora. Podrobnosti posameznih nastavitev so označene na sliki 3. 6

7 Nastavitev tipa medija nad vprašanjem (npr. slika ali videoposnetek). Trditev aktivnosti. Določitev pravilnosti za trditev. Slika 3. Možnosti nastavitev v aktivnosti Drži/Ne drži V razdelku Behavioural settings lahko izvajalci dodatno vplivajo na interakcijo udeležencev z vsebino z naslednjimi ukazi: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable "Show solution" button [Da/Ne]: omogoči gumb za prikaz rešitve. V tem primeru ponovno reševanje ni več mogoče. Disable image zooming for question image [Da/Ne]: povečava slike je onemogočena. Show confirmation dialog on "Check" [Da/Ne]: pred oddajo odgovora zahteva potrditev. Show confirmation dialog on "Retry" [Da/Ne]: pred ponovitvijo aktivnosti zahteva potrditev. Automatically check answers [Da/Ne]: sprotno preverjanje odgovorov. Nastavitev lahko obremenjuje delovanje spletne strani. Feedback on correct answer [zapis odgovora]: povratna informacija udeležencu za pravilen odgovor. Feedback on wrong answer [zapis odgovora]: povratna informacija udeležencu za nepravilen odgovor. Interaktivne prosojnice (angl. Course Presentation) Ob podpori vtičnika H5P lahko izvajalec e-prosojnice ob vizualnih elementih oplemeniti tudi z interaktivno vsebino (npr. dodajanje zunanjih povezav, kvizov za preverjanje znanja). Pri tem je možno dodatne elemente nastaviti kot sprožilce, ki študenta glede na njegove odgovore (klike) usmerjajo na ustrezen nivo, mu preprečijo nadaljnji ogled ali ga celo vodijo po zasnovani zgodbi (primer igrificiranih scenarijev). Namig za uvoz PPT: Opažena pomanjkljivost interaktivnih prosojnic H5P bi utegnila biti, da izvajalec ne more uvoziti že pripravljenih prosojnic iz drugih namenskih orodij (npr. MS PowerPoint, Google Slides). Izziv je možno razrešiti tako, da obstoječe prosojnice v orodju MS PowerPoint shranite kot slike in jih kot takšne relativno hitro dodate v vtičnik H5P. Podrobnosti posameznih nastavitev so označene na sliki 4, medtem ko so opisi podrobnih elementov (npr. Več izbir, Drži/Ne drži, Interaktivni videoposnetek) razdelani v ločenih poglavjih. 7

8 Bližnjice za dodajanje interaktivnih gradnikov (tabela 1), ki so lahko samostojni ali kot gumbi. Nastavitve prikaza menija za krmarjenje:»show titles«prikaže naslove prosojnic,»always show«jih prikazuje ves čas oz.»auto hide«skrije,»opacity«določa prosojnost menija. Samostojna gradnika Besedilo. Sprožilec v obliki nevidnega polja (črtkano) za premik na izbrano prosojnico po kliku. Gumbi z gradniki (npr. povezava, besedilo, kviz). Samostojen gradnik Drži/Ne drži. Samostojen gradnik Videoposnetek. Ustvarjanje menija za krmarjenje po naslovih posameznih prosojnic in naslov aktivne prosojnice. Navigacija za premik z izbiro posamezne prosojnice ( ) ali s puščicami ( ). Urejanje strani prosojnic: dodajanje nove ( ), podvojitev ( ), nastavitev ozadja ( ), premik levo ( ) ali desno ( ) in izbris ( ). Slika 4. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivne prosojnice Interaktivne prosojnice postanejo zares interaktivne šele, ko jih izvajalec oplemeniti z ostalimi gradniki vtičnika H5P. To stori s klikom na bližnjice v orodni vrstici (tabela 1), ki odpre vmesnik za pripravo izbranega gradnika. Za izdelavo gradnika ima na voljo dve možnosti: a) na novo, pri čemer izpolni vsa polja (navodila so enaka kot pri posameznih poglavjih) ali b) prilepi že obstoječo vsebino z bližnjico, ki samodejno ustvari gradnik na trenutno aktivni prosojnici. Pri dodajanju gradnikov v Interaktivno prosojnico je možno dodati še komentarje za udeležence (angl. Comments), nastaviti prosojnost ozadja gradnika (angl. Background Opacity) in prikazati gradnik v obliki gumba (angl. Display as button). Udeleženec lahko že iz simbola v središču gumba razbere tip gradnika (npr. spletna povezava kot ). Izvajalcu so na voljo tudi bližnjice za nastavitve posameznih gradnikov (npr. nastavitev natančne pozicije, naknadno urejanje, velikost, pozicija glede na ozadje, kopiranje ali izbris). 8

9 Tabela 1. Orodna vrstica z bližnjicami za dodajanje drugih aktivnosti vtičnika H5P v interaktivno prosojnico Simbol gradnika (angl. Text) (angl. Link) (angl. Image) (angl. Video) (angl. Audio) (angl. Go to link) (angl. Fill in the Blanks) (angl. Single Choice Set) (angl. Multiple Choice) (angl. True/False Question) (angl. Drag and Drop) (angl. Summary) (angl. Drag Text) (angl. More elements) (angl. Mark the Words) (angl. Dialog Cards) (angl. Continous Text) (angl. Exportable Text Area) (angl. Table) (angl. Interactive Video) (angl. Paste) Besedilo. Pomen Povezava na drugo spletno mesto. Slika iz datoteke. Videoposnetek iz datoteke ali s spletne povezave. Zvočni posnetek iz datoteke ali s spletne povezave. Sprožilec v obliki nevidnega polja (v urejevalnem načinu prikazan črtkano), ki udeleženca po kliku premakne na izbrano prosojnico. Aktivnost Vstavi manjkajoče besede. Aktivnost Izbira pravilnega odgovora. Aktivnost Več izbir. Aktivnost Drži/Ne drži. Aktivnost Povleci in spusti. Aktivnost Povzetek. Aktivnost Povleci besede. Razširitev seznama z dodatnimi elementi (prikazani spodaj). Aktivnost Označi besede. Aktivnost Kartice dialogov. Daljše besedilo. Vnosno polje za besedilo, ki ga je moč izvoziti (npr. polje za vnos e-naslova). Tabela. Aktivnost Interaktivni videoposnetki. Bližnjica za lepljenje vsebine iz že pripravljene aktivnosti. V razdelku Behavioural settings so na voljo še naslednje nastavitve, ki vplivajo na prikaz vsebine: Activate Active Surface Mode [Da/Ne]: iz prosojnice odstrani navigacijsko vrstico, zato je nujna uporaba gradnika»go to link«. Pozor: nastavitve ni možno preklicati, zato je potrebna previdnost. Hide Summary Slide [Da/Ne]: nastavitev skrije zadnji list z rezultati aktivnosti udeleženca. Override "Show Solution" button [-, Enabled, Disabled]: omogoči gumb za prikaz rešitve v vseh vprašanjih. 9

10 Override "Retry" button [-, Enabled, Disabled]: omogoči gumb za ponovno opravljanje aktivnosti v vseh vprašanjih. Enable print button [Da/Ne]: omogoči gumb za tiskanje vsebine. Dodaten razdelek Social Settings: o Display Facebook share icon [Da/Ne]: omogoči deljenje vsebine na omrežju Facebook. o Display Twitter share icon [Da/Ne]: omogoči deljenje vsebine na omrežju Twitter. o Display Google+ share icon [Da/Ne]: omogoči deljenje vsebine na omrežju Google+. Interaktivni videoposnetki (angl. Interactive Video) Aktivnost omogoča pripravo interaktivnih videoposnetkov, ki jih oplemenitimo z vključitvijo dodatnih opisov ali razlag (npr. ključne točke s pomembnimi deli, spletne povezave do vira z dodatnimi informacijami), vmesnih vprašanj (npr. tip več odgovorov, kratek odgovor) ali z vključitvijo končnega preverjanja znanja po ogledu videoposnetka (npr. trditve aktivnosti Povzetek za ponovitev ogledane vsebine). Izvajalec videoposnetek naloži na strežnik (v formatu.mp4,.webm,.ogv) ali doda povezavo gostujočega portala (npr. YouTube, Vimeo). Izvajalec pripravi interaktivni videoposnetek v treh korakih. V 1. koraku je potrebno naložiti videoposnetek (slika 5), v 2. koraku se dodajo interaktivni elementi/gradniki (slika 6), v 3. koraku pa določi še dodatno aktivnost Povzetek s preverjanjem znanja o videnem (navodila v poglavju 2.12). Dodajanje videoposnetka (datoteka ali URL). Priznavanje avtorskih pravic posnetka. Vizualizacija posnetka (npr. naslov med predvajanjem, začetna slika, opis). Dodajanje podnapisov ali opisov (datoteka WebVTT). Nadaljevanje na 2. korak: dodajanje interakcij. Slika 5. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivni videoposnetek (korak 1: dodajanje videoposnetka) 10

11 Bližnjice za dodajanje interaktivnih gradnikov (tabela 2), ki so lahko samostojni ali kot gumbi. Gumb z gradniki (npr. povezava, besedilo, kviz). Bližnjice nastavitve elementa (npr. naknadno urejanje, velikost, pozicija glede na ozadje, kopiranje). Ustvarjanje zaznamkov za krmarjenje po naslovih (angl. Bookmarks). Zapis se doda s klikom na in vpisom časa. Samostojen gradnik Spletna povezava. Predogled oz. predvajanje videoposnetka. Časovna os predvajanja z dodatnimi informacijami: dodaten gradnik ( ), zaznamek za krmarjenje ( ), trenuten čas glede na celoto ( ). Dodatne nastavitve za ogled: hitrost ogleda ( ), glasnost zvoka ( ), izbira kvalitete posnetka ( ). Slika 6. Možnosti nastavitev v aktivnosti Interaktivni videoposnetek (korak 2: dodajanje interaktivnih gradnikov) 11

12 Tabela 2. Orodna vrstica z bližnjicami za dodajanje gradnikov v videoposnetek Poimenovanje gradnika (angl. Label) (angl. Text) (angl. Table) (angl. Link) (angl. Image) (angl. Summary) (angl. Single Choice Set) (angl. Multiple Choice) (angl. True/False Question) (angl. Fill in the Blanks) (angl. Drag and Drop) (angl. Mark the Words) (angl. Drag Text) (angl. Crossroads) (angl. Navigation Hotspot) (angl. Paste) Okvirček z oznako. Besedilo. Tabela. Pomen Povezava na drugo spletno mesto. Slika iz datoteke. Aktivnost Povzetek. Aktivnost Izbira pravilnega odgovora. Aktivnost Več izbir. Aktivnost Drži/Ne drži. Aktivnost Vstavi manjkajoče besede. Aktivnost Povleci in spusti. Aktivnost Označi besede. Aktivnost Povleci besede. Odločitvena vprašanja, ki udeležence glede na odgovor vodijo na določen čas posnetka. Sprožilec v obliki nevidnega polja (v urejevalnem načinu prikazan črtkano), ki udeleženca po kliku premakne na izbran čas v videoposnetku. Bližnjica za lepljenje vsebine iz že pripravljene aktivnosti. V razdelku Behavioural settings lahko izvajalci dodatno vplivajo na interakcijo v zvezi z ogledom videoposnetka: Start video at [celo število v zapisu M:SS]: nastavitev časa, na katerem se bo pričel videoposnetek predvajati (npr. 0:16). Auto-play video [Da/Ne]: samodejno predvaja videoposnetka. Loop the video [Da/Ne]: vklop predvajanja videoposnetka v zanki. Override "Show Solution" button [-, Enabled, Disabled]: omogoči gumb za prikaz rešitve v vseh vprašanjih. Override "Retry" button [-, Enabled, Disabled]: omogoči gumb za ponovno opravljanje aktivnosti v vseh vprašanjih. Start with bookmarks menu open [Da/Ne]: prikaz menija z nastavljenim kazalom vsebin oz. zaznamki (angl. Bookmarks). 12

13 Show button for rewinding 10 seconds [Da/Ne]: prikaz gumba za ogled videoposnetka za 10 sekund nazaj. Prevent skipping forward in a video [Da/Ne]: onemogoči kontrolnike za ogled videa, da ga udeleženci lahko ogledajo le v enem kosu. Nastavitev je primerna predvsem za»navigacijske videoposnetke«oz. ko izvajalec ne želi, da bi se udeleženci v posnetku samostojno premikali po vsebini. Deactivate sound [Da/Ne]: onemogoči zvok videoposnetka. Izbira pravilnega odgovora (angl. Single Choice Set) V aktivnosti morajo udeleženci med ponujenimi odgovori izbrati pravilnega. Izvajalec lahko izbira med pripravo enega ali zbirke več vprašanj. Med ponujenimi odgovori je samo eden lahko pravilen, kar je poleg večjega števila možnih vprašanj ključna razlika v primerjavi z aktivnostjo Več izbir. Za pripravo vprašanj ima izvajalec na voljo dve možnosti vpisa informacij: v obliki besedila (angl. Textual), kot na sliki 7, ali s privzetim obrazcem (angl. Default), v katerem so posamezne vrstice razdeljene na manjša okna. Prvi način je posebej primeren za digitalizacijo že obstoječih vprašanj iz besedilnih dokumentov (npr. DOC), ki bi jih želel izvajalec prenesti v interaktivno obliko. Izbira načina vnosa: tekstovni (kot na sliki) ali ob podpori privzetega obrazca. Polje za zapis vprašanj, ki jim v ločenih vrsticah sledijo odgovori. Posamezna vprašanja so ločena s prazno vrstico. Pravilen odgovor je vedno zapisan na prvem mestu. Slika 7. Možnosti nastavitev v aktivnosti Izbira pravilnega odgovora Dodatno lahko izvajalci v razdelku Define custom feedback for any score range nastavijo ocenjevalno lestvico za povratne informacije udeležencem, interakcijo vsebin pa določijo v razdelku Behavioural settings: Auto continue [Da/Ne]: ob izbiri odgovora na vprašanje se udeleženec samodejno prestavi na naslednjega. V nasprotnem primeru mora izbrati možnost naprej. Timeout on correct answers [celo število]: premor v milisekundah do naslednjega vprašanja v primeru pravilnega odgovora. Timeout on wrong answers [celo število]: presledek v milisekundah do naslednjega vprašanja v primeru napačnega odgovora. 13

14 Enable sound effects [Da/Ne]: omogoči zvočne efekte. Enable retry button [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable show solution button [Da/Ne]: omogoči prikaz rešitev. Pass percentage [celo število]: odstotek, ki je potreben za uspešen zaključek naloge. Kartice dialogov (angl. Dialog Cards) Kartice dialogov so uporabne predvsem pri podajanju informacij, ki so v paru (npr. definicija termina in njegovo ime, opis in pomen slike, zapisana beseda in izgovorjava besede v tujem jeziku). Pri tem na eni strani kartice vnesemo besedilo za prvi del dialoga, ki mu poljubno dodamo sliko in zvočni zapis (npr. zapis v tujem jeziku s sliko opazovanega). Na drugi strani kartice sledi smiselno nadaljevanje dialoga (npr. zapis v drugem jeziku in zvočni posnetek izgovorjave). Karticam dialogov so podobne tudi kartice z vprašanji (angl. Flashcards), ki dodatno omogočajo preverjanje znanja. Pri izbiri aktivnosti Dialog Cards ima izvajalec na voljo več možnosti za vpis informacij za udeležence, od katerih so obvezne Naslov in zapisa na obeh straneh kartice (Text in Answer). Podrobnosti posameznih nastavitev so označene na sliki 8. Dodatno lahko izvajalci nastavljajo še interakcijo vsebin v razdelku Behavioural settings: Enable "Retry" button [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Disable backwards navigation [Da/Ne]: udeležencem omogoči premikanje v obe smeri (naprej in nazaj) ali le naprej, pri čemer obrnjenih kartic ni možno več videti. Scale the text to fit inside the card [Da/Ne]: prilagoditev velikosti besedila glede na velikost kartice. Randomize cards [Da/Ne]: omogoči prikaz kartic po naključnem vrstnem redu. 14

15 Podnaslov aktivnosti. Navodilo udeležencem. Besedilo za sprednjo stran kartice. Dodajanje novih kartic dialogov. Spreminjanje vrstnega reda dialogov. Besedilo za zadnjo stran kartice. Gumb za dodajanje slike na obe strani kartice. Osnovno urejanje slike (npr. zasuk, izrezovanje). Priznavanje avtorskih pravic za sliko. Opis slike. Priznavanje avtorskih pravic za avdio datoteko. Dodajanje avdiozapisa (datoteka ali URL). Dodaten namig udeležencem za eno ali drugo stran kartice. Na kartici se prikaže s klikom na znak. Slika 8. Možnosti nastavitev v aktivnosti Kartice dialogov Označi besede (angl. Mark the Words) Aktivnost udeležencem omogoča, da s klikom označijo posamezne besede v besedilu glede na zadano nalogo (npr. označitev ključnih besed, določanje ustreznih časov v tujem jeziku, odkrivanje napačnih terminov). Izvajalec zapiše naslov naloge, navodila za udeležence, doda besedilo, kjer zaznamuje predvidene besede in določi ocenjevalno lestvico (slika 9). 15

16 Navodilo udeležencem. Navodilo izvajalcem glede označitve gesel. Vpis besedila, v katerem bodo udeleženci opravljali aktivnost. Geslo se zapiše med znaka ** (npr. *Kačič*). Določitev razpona odstotkov v ocenjevalni lestvici in povratne informacije, ki se bo izpisala udeležencu. Dodajanje novega razpona na lestvici. Gumb za enakomerno porazdelitev odstotkov. Slika 9. Možnosti nastavitev v aktivnosti Označi besede Dodatno lahko izvajalci nastavljajo še interakcijo vsebin v razdelku Behavioural settings: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable "Show solution" button [Da/Ne]: omogoči gumb za prikaz rešitve. V tem primeru ponovno reševanje ni več mogoče. Show score points [Da/Ne]: prikaže dosežene točke pri vsakem oddanem odgovoru (npr. +1 ali 1 točka). Povleci besede (angl. Drag the Words) Udeleženci razporejajo podane besede oz. besedne nize na ustrezna prazna mesta v predloženem besedilu (npr. poznavanje faktov v besedilu, jezikovni drili). Aktivnost deluje po principu povleci in spusti (angl. Drag and drop). Izvajalec zapiše naslov, pripravi navodila za udeležence in v besedilu označi gesla, ki se bodo udeležencem prikazala v obliki elementov za premikanje v prazna polja (slika 10). 16

17 Navodilo udeležencem. Navodilo izvajalcem glede označevanja gesel. Vpis besedila, v katerem bodo udeleženci opravljali aktivnost. Geslo se zapiše med znaka ** (npr. *Friderik I.*). Ocenjevalna lestvica in povratna informacija za udeležence. Slika 10. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povleci besede Izvajalci lahko dodatno nastavljajo interakcijo vsebin v razdelku Behavioural settings: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable "Show solution" button [Da/Ne]: omogoči gumb za prikaz rešitve. Instant feedback [Da/Ne]: sprotno preverjanje odgovorov. Nastavitev lahko obremenjuje delovanje spletne strani. Povleci in spusti (angl. Drag and Drop) Aktivnost omogoča pripravo nalog, kjer udeleženci na sliko, ki je v ozadju, dodajajo določene elemente (npr. slike, besede). Deluje po principu povleci in spusti. Osnova pri ustvarjanju naloge je slika v ozadju, ki jo izvajalec naloži v razdelku Settings (slika 11). V razdelku Task na sliko doda druge elemente (npr. besedilo, slike), ki jih morajo udeleženci povleci na določena spustna polja (angl. Drop Zone). 17

18 Sliki za namestitev na ustrezna mesta. Slika za ozadje. Nastavitve elementa (npr. urejanje, velikost, pozicija glede na ozadje, kopiranje). Gumba za osnovno urejanje oz. priznavanje avtorskih pravic slike v ozadju. Besedili za namestitev na ustrezna mesta. Določitev velikosti slike. Nadaljevanje aktivnosti v razdelku Task: polje za spust elementa (angl. Drop Zone), element Besedilo (angl. Text), element Slika (angl. Image). Spustna polja (angl. Drop Zone) za elemente (npr. ). Vrnitev v razdelek Settings. Slika 11. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povleci in spusti za razdelek Settings (levo) in Task (desno) Izvajalec v razdelku Behavioural settings nastavi naslednjo interakcijo za udeležence: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Require answer before the solution can be viewed [Da/Ne]: pred ogledom rešitve je potrebno podati odgovor. Give one point for the whole task [Da/Ne]: aktivnost se oceni z 1 točko kot celota. Nastavitev je smiselna predvsem ob tipu vprašanja z več možnimi odgovori. Apply penalties [Da/Ne]: spust elementa v napačno polje prinaša negativne točke. Enable score explanation [Da/Ne]: omogoči znak za pojasnilo točkovanja (npr. nepravilen je 1 točko). Background opacity for draggables [celo število med 0 in 100]: nastavitev prekrivnosti ozadja elementov glede na sliko v ozadju (0 pomeni prosojnost, 100 pa popolno prekrivnost). Drop Zone Highlighting [-, When dragging, Always, Never]: nastavitev poudarka spustnega polja, kamor lahko udeleženci povlečejo posamezen element (npr. vedno, nikoli). Spacing for Auto-Align (in px) [celo število]: nastavitev odmika elementov od roba spustnega polja (v pikslih) za potrebe samodejne poravnave. Enable FullScreen [Da/Ne]: omogoči celozaslonski prikaz vsebine. Show score points [Da/Ne]: prikaz doseženih točk pri vsakem podanem odgovoru (npr. +1 ali 1 točka). Show Title [Da/Ne]: prikaz naslova vsebine. 18

19 Povzetek (angl. Summary) Ob podpori aktivnosti Povzetek udeleženci ponovijo naučeno vsebino skozi izbiro pravilne trditve/izjave (angl. Single Choice). Tovrstne aktivnosti spodbujajo predvsem nivo pomnjenja in se najpogosteje integrirajo v druge aktivnosti (npr. interaktivni videoposnetki in e-prosojnice). Izvajalec oblikuje naslov, pripravi navodilo za udeležence in več izjav, pri čemer je le ena pravilna (slika 12). Podobno kot v aktivnosti Izbira pravilnega odgovora lahko trditve vnese na dva načina tekstovni (angl. Textual) ali s privzetim obrazcem (angl. Default). Navodila udeležencem. Izbira načina vnosa: tekstovni ali ob podpori privzetega obrazca (kot na sliki). Posamezne izjave. Pravilna izjava mora biti zapisana na prvem mestu. Gumb za dodajanje izjav. Dodajanje namiga za udeležence. Nov niz izjav. Gumb za dodajanje nove zbirke izjav. Slika 12. Možnosti nastavitev v aktivnosti Povzetek Dodatno lahko izvajalci v razdelku Define custom feedback for any score range nastavijo ocenjevalno lestvico za povratne informacije udeležencem, ki se jim izpišejo ob zaključku aktivnosti. 19

20 Spomin (angl. Memory Game) S klasično igro spomin udeležencem pripravimo aktivnosti povezovanja informacij na igrificiran način (npr. povezovanje države s prestolnico, umetnika z njegovim delom). Udeleženci povezujejo dve različni sliki, v vtičniku H5P pa jima lahko izvajalec doda tudi zapis in spremljavo avdioposnetka. Izvajalec mora vpisati naslov aktivnosti in dodati sliko. Za izboljšanje uporabniške izkušnje pa so na voljo še dodatne možnosti (slika 13). Slika prve kartice v paru. Dodajanje novih kartic oz. parov. Puščice za spreminjanje vrstnega reda parov. Gumba za osnovno urejanje oz. priznavanje avtorskih pravic za sliko prve kartice. Besedilo za prvo kartico v paru. Dodajanje avdiozapisa, ki spremlja sliko prve kartice. Slika druge kartico v paru. Gumba za osnovno urejanje in priznavanje avtorskih pravic za sliko druge kartice. Besedilo za drugo kartico v paru. Dodajanje avdiozapisa, ki spremlja sliko druge kartice. Besedilo ob uspešni povezavi kartic para. Slika 13. Možnosti nastavitev v aktivnosti Spomin 20

21 Dodatno lahko izvajalci v razdelku Look and feel personalizirajo izgled kartic (npr. barva ozadja, sprememba slike na hrbtni strani kartic), interakcijo vsebin pa nastavljajo v razdelku Behavioural settings: Position the cards in a square [Da/Ne]: kartice prikaže enakomerno v obliki kvadrata ali poravnano v eni vrsti. Number of cards to use [celo število, večje od 2]: v primeru večjega nabora pripravljenih parov kartic, lahko izvajalec tukaj omeji, koliko parov se dejansko uporabi. Ob ponovitvi aktivnosti bodo pari kartic iz celotnega nabora spet izbrani naključno. Add button for retrying when the game is over [Da/Ne]: prikaz gumba za ponovitev aktivnosti po zaključku. Več izbir (angl. Multiple Choice) Udeleženci med ponujenimi odgovori izberejo enega ali več pravilnih. Izvajalec mora vsako vprašanje pripraviti posebej (kot samostojno aktivnost). K vsebini aktivnosti lahko doda sliko ali videoposnetek. Podrobnosti posameznih nastavitev so označene na sliki 14. V razdelku Behavioural settings lahko izvajalci dodatno vplivajo na interakcijo udeležencev z vsebino: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable "Show solution" button [Da/Ne]: omogoči prikaz rešitve. V tem primeru ponovno reševanje ni več mogoče. Question Type [-, Automatic, Multiple Choice, Single Choice]: izvajalec na tem mestu uredi videz okenca za podajanje odgovorov (npr. izbirni gumb za en odgovor, potrditveno polje za več odgovorov). Priporočena je izbira samodejne določitve glede na tip vprašanja. Give one point for the whole task [Da/Ne]: aktivnost se oceni z 1 točko kot celota. Nastavitev je smiselna predvsem ob tipu vprašanja z več možnimi odgovori. Randomize answers [Da/Ne]: naključen prikaz odgovorov. Require answer before the solution can be viewed [Da/Ne]: pred ogledom namiga za rešitev je potrebno podati odgovor. Disable image zooming for question image [Da/Ne]: onemogoči povečavo slike. Show confirmation dialog on "Check" [Da/Ne]: pred oddajo odgovora zahteva potrditev. Show confirmation dialog on "Retry" [Da/Ne]: pred ponovitvijo oddaje odgovora zahteva potrditev. Automatically check answers [Da/Ne]: sprotno preverjanje odgovorov. Nastavitev lahko obremenjuje delovanje spletne strani. Pass percentage [celo število]: odstotek, ki je potreben za uspešen zaključek naloge. Show score points [Da/Ne]: udeležencem prikaže dosežene točke pri vsakem podanem odgovoru. 21

22 Nastavitev tipa medija nad vprašanjem (npr. slika ali videoposnetek). Oblikovanje vprašanja. Besedilo prvega odgovora. Nastavitev pravilnosti odgovora. Namig udeležencu v zvezi z odgovorom v tem seznamu. Povratna informacija udeležencu ob izbiri odgovora. Povratna informacija udeležencu, ko odgovor ni izbran. Nastavitve preostalih možnih odgovorov v spustnih seznamih. Dodajanje novega odgovora. Nastavitev ocenjevalne lestvice oz. povratnih informacij (npr. med 50 in 60 % Zadostno). Slika 14. Možnosti nastavitev v aktivnosti Več izbir Vstavi manjkajoče besede (angl. Fill in the Blanks) Aktivnost, pri kateri udeleženci v predvidena vnosna polja v predloženem besedilu vpisujejo manjkajoče besede (npr. termin za preverjanje poznavanja tematike, nepravilni glagol pri učenju tujih jezikov). 22

23 Izvajalec zapiše naslov, navodila za udeležence, doda besedilo, kjer označi manjkajoča besedna gesla in določi ocenjevalno lestvico za podajanje povratne informacije (slika 15). Nastavitev tipa medija nad vprašanjem (npr. slika ali videoposnetek). Navodilo udeležencem. Navodilo izvajalcem glede označevanja gesel. Vpis besedila, v katerem bodo udeleženci opravljali aktivnost. Geslo se zapiše med znaka ** (npr. Dodajanje novega bloka z besedilom. Ocenjevalna lestvica in povratna informacija za udeležence. Slika 15. Možnosti nastavitev v aktivnosti Vstavi manjkajoče besede Izvajalci lahko dodatno nastavljajo interakcijo vsebin v razdelku Behavioural settings: Enable "Retry" [Da/Ne]: udeležencem se prikaže gumb za ponovno opravljanje aktivnosti. Enable "Show solution" button [Da/Ne]: omogoči prikaz rešitve. V tem primeru ponovno reševanje ni več mogoče. Automatically check answers after input [Da/Ne]: sprotno preverjanje odgovorov. Nastavitev lahko obremenjuje delovanje spletne strani. Case sensitive [Da/Ne]: razlikuje med zapisom v malih ali velikih tiskanih črkah. Require all fields to be answered before the solution can be viewed [Da/Ne]: pred ogledom rešitve je potrebno podati vse odgovore. Put input fields on separate lines [Da/Ne]: vnosna polja zapiše v ločenih vrsticah. Disable image zooming for question image [Da/Ne]: onemogoči povečavo slike. Show confirmation dialog on "Check" [Da/Ne]: pred zaključkom aktivnosti zahteva potrditev. Show confirmation dialog on "Retry" [Da/Ne]: pred ponovitvijo aktivnosti zahteva potrditev. Accept minor spelling errors [Da/Ne]: nastavitev tolerance in upoštevanje pravilnosti odgovora kljub manjšim napakam (npr. 1 napačen znak v besedah med 3 do 9 znaki, 2 napačna znaka v besedah dolgih nad 9 znakov). 23

24 3. Vključitev obstoječe aktivnosti Izvajalec učne enote lahko že pripravljeno vsebino prenese v Moodle UM na dva načina, in sicer da jo naloži iz datoteke (v formatu».h5p«) ali med urejanjem v obrazec prilepi besedilo s pomočjo bližnjice»prilepi in zamenjaj«. Uvoz iz datoteke (angl. Upload) Vsako pripravljeno aktivnost v vtičniku H5P je možno izvoziti v obliki datoteke v zapisu».h5p«, razen ko je prenose onemogočil administrator ali je v Nastavitvah > Možnosti prikaza onemogočena možnost Prikaži akcijsko vrstico in okvir. Izvajalec datoteko prenese s pomočjo gumba, ki se nahaja neposredno pod vsebino. Uvoz aktivnosti iz datoteke nato sledi po že poznanem postopku priprave nove dejavnosti v Moodlu UM (slika 1), le da izvajalec izbere možnost Upload (slika 16). Uvoz je možen le za vsako datoteko oz. aktivnost posebej. Izbira datoteke v raziskovalcu. Bližnjica do zbirke primerov na spletni strani. Uvoz primera je možen le, če je aktivnost vključena tudi v Moodlu UM. Slika 16. Uvoz aktivnosti iz datoteke v formatu».h5p«bližnjica»prilepi in zamenjaj«(angl. Paste & Replace) Pripravljeno vsebino je možno prenesti tudi s pomočjo gumbov in, ki se nahajata v zgornjem delu okna ob pripravi vsebine (slika 17). Možnost je posebej uporabna, ko bi izvajalec želel na hiter način podvojiti vsebino že pripravljene aktivnosti H5P. Polja v obrazcu s prilepljenimi informacijami se namreč izpolnijo samodejno. Gumba za hiter prenos vsebine iz druge pripravljene aktivnosti po sistemu kopiraj in prilepi, ki samodejno izpolni vnosna polja. Slika 17. Podvojitev vsebin z bližnjico»prilepi in zamenjaj«(angl. Paste & Replace) 24

25 4. Vdelava aktivnosti s spletne strani Izvajalci lahko že pripravljene interaktivne vsebine (npr. z drugih spletnih strani) v svojo učno enoto v Moodlu UM implementirajo s funkcionalnostjo vdelaj (angl. embed), razen ko je vdelavo onemogočil administrator ali pa je v razdelku Nastavitve > Možnosti prikaza onemogočena možnost Prikaži akcijsko vrstico in okvir. Gumb pod vsebino odpre novo okno s spletno HTML kodo, ki jo izvajalec kopira in prilepi v izbrano učno enoto (slika 18). HTML koda za vdelavo vsebine v obliki vtičnika (angl. iframe). Nastavitev velikosti vsebine v učni enoti. Napredne nastavitve vtičnika (npr. izdelava skripte). Gumb Vdelaj pod vsebino za prikaz kode. Slika 18. Možnosti nastavitev za vdelavo aktivnosti s spletne strani Kopirano HTML kodo z izbrano interaktivno vsebino izvajalec prilepi v svoji učni enoti (npr. v vir Stran). Kodo je potrebno prilepiti v urejevalnik HTML kode (slika 19), saj se bo sicer prikazala kot besedilo in vtičnik z interaktivno vsebino ne bo aktiven. Razširitev orodne vrstice za prikaz vseh možnosti urejanja vsebine. Dostop do urejevalnika HTML kode. Iz HTML kode priklicana interaktivna vsebina. Slika 19. Urejanje vsebine v viru Stran in vdelava interaktivne vsebine z urejevalnikom HTML kode 25

26 5. Ostalo Prevod aktivnosti v drug jezik Osnovno ogrodje vtičnika H5P za Moodle je prevedeno v slovenščino, kljub temu pa posamezne aktivnosti ostajajo v angleškem jeziku. Razlog je predvsem v strukturi vtičnika, saj vtičnik črpa naloge iz središča H5P Hub. Rešitev za prevod celote ponuja razdelek za prepise in prevode ukazov (angl. Text overrides and translations), ki se nahaja v nastavitvah vsake aktivnosti (slika 20). Aktivnost, na katero se nanašajo prevodi ukazov. Vnosna polja za prevod posameznih ukazov v izbrani aktivnosti. Slika 20. Možnosti nastavitev v razdelku Text overrides and translations (prepisi in prevodi ukazov) Prevodu enakih ukazov v slovenščino se lahko izognemo tako, da pripravimo predlogo aktivnosti s prevodi, ki jo je možno izvoziti in kasneje uvoziti ali skopirati in prilepiti v novo aktivnost (poglavje 3.2). Priznavanje avtorskih pravic za uporabljene vire Znotraj aktivnosti, ki obsegajo multimedijske vire (npr. slika, video ali zvočni posnetek), je na voljo tudi gumb za priznavanje avtorstva ( ). Podrobnosti nastavitev so označene na sliki 21. Naslov vira. Avtor vira. Leto nastanka vira. Spletna povezava do vira. Različica licence (npr. CC BY, CC0, GNU). Različica licence (npr. 4.0 Mednarodna, 2.0 Generična). Slika 21. Priznavanje avtorskih pravic posameznemu uporabljenemu multimedijskem viru 26

27 6. Zaključek V navodilih so opisani primeri uporabe izbranih aktivnosti vtičnika H5P (npr. interaktivni videoposnetki, kartice dialogov, interaktivne e-prosojnice), ki so del tega vtičnika v Moodlu UM. Za ogled celotnega nabora dosegljivih tipov aktivnosti predlagamo ogled uradne spletne strani ( Na spletnih straneh najdete tudi videovodiče s primeri uporabe ( in preizkusite izbrane tipe aktivnosti ter nekatere tudi izvozite in uvozite v svojo učno enoto. Pri tem je pogoj, da izbran primer dovoljuje izvoz (gumb pod vsebino), in da je omenjena aktivnost podprta v Moodlu UM (op. najdete jo na seznamu možnih tipov za pripravo vsebin v dejavnosti H5P). V primeru, da aktivnost ni podprta, preostane možnost vključitve z zunanje strani (angl. embed), ki pa je podrobneje opisana v poglavju 4. Za dodatne informacije pišite na didakt@um.si. 7. Viri Bethel, E. (2016). Using H5P with Moodle. Pridobljeno na ( ). H5P (2015). Tutorials for authors. Pridobljeno s ( ). H5P (2016). The basics. Pridobljeno s ( ). 27

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Zadeva: Ponudba

Zadeva: Ponudba Navodila za urejanje Spletne strani CTEK.si 1. Dodajanje novega polnilnika Za dodajanje novega polnilnika nikoli ne prepisujte že objavljenih vsebin, ampak sledite tem navodilom. Ta so zagotovilo, da bodo

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc Navodila za objavo vsebin s CMS sistemom Izvajalec: Gooya IT, interaktivni mediji, d.o.o., Ljubljana, julij 2011 stran 1 od 31 Vsebina Navodila vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo uredniki spletnega

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Excel 2016

Excel 2016 PRIDOBIVANJE TEMELJN IH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2019 DO 2022 HIPERPOVEZAVA Gradivo za interno uporabo AVTOR: Belinda Lovrenčič Gradivo ni lektorirano V Maj 2019 Operacijo sofinancira Evropska unija,

Prikaži več

scratch

scratch Scratch 2 Igra Možganov V tem projektu se boste naučili, kako narediti kviz za množenje števil. V kvizu bo potrebno v 30 sekundah pravilno odgovoriti na čimveč vprašanj. Seznam aktivnosti Testiraj svoj

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija 2.2.3 Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski

Prikaži več

Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v k

Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v k Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta 1978. Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v kateri je igralec vodil laserski top ali vesoljsko ladjo,

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj novosti na področju SCADA sistemov (ifix Productivity

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Vaja04_Ver02

Vaja04_Ver02 Vaja 04 Varnost: Zaščita aplikacije, omejitev dostopa 1. Uredite prijavo in odjavo uporabnika brez uporabe menuja Special/Security. Nadgradite aplikacijo iz vaje 2. Kreirajte okno tipa Replace Začetno

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

SharePoint GRADNIKI ZA IZBOLJŠANE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

SharePoint GRADNIKI ZA IZBOLJŠANE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE SharePoint GRADNIKI ZA IZBOLJŠANE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE VSEBINA Spoštovani, 4 GALERIJA Pred vami je katalog gradnikov za SharePoint, ki jih lahko namestite na svoje okolje, bodisi, da uporabljate SharePoint

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAVODILO ZA UPORABO PRIPOMOČKA ZA PRIPRAVO STROŠKOVNEGA NAČRTA PROJEKTA»Piano finanziario Stroskovni nacrt«dokument»piano finanziario Stroskovni nacrt«v Microsoft Excel obliki lahko uporabite kot pripomoček

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV OCENJEVANJE PRISPEVKOV KOMENTIRANJE PRISPEVKOV KONTAKT

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SAFE.SI VODIČ Nastavitve zasebnosti in varnosti na Instagramu 2017/1 Nastavitev zasebnega računa Račun na Instagramu je privzeto nastavljen tako, da lahko objave vidi vsakdo. Zato moramo nastavitve zasebnosti

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA P4 in P5 doc. dr. Matej Zajc Pregled P4 Pregled P3: 4 pristopi k načrtovanju interaktivnosti PACT P4: PACT Nadaljevanje Prototipiranje Izbrani zakoni interaktivnosti People Ljudje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx Leatalske informacije in ARO Slovenia Control Igor Čučnik, ARO Aleš Omahne, NOTAM Uroš Grošelj, AIP Brnik, 12.5.2018 Letalske informacije AIP AIP AMDT AIP SUP AIC NOTAM Serija A, B in C VFR karta Spletna

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Obračun storitev v vrtcu in šoli

Obračun storitev v vrtcu in šoli Obračun storitev v vrtcu in šoli mag. Jana Trbižan Pripravili: mag. Jana Trbižan, Nuša Peternelj, Mitja Živko Podpora uporabnikom Dnevni red 1. Pogoste napake pri obračunu v vrtcu in šoli 2. Kaj pomeni

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev IPIN MEDNARODNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA IGRALCA Spoštovani igralec tenisa! Vsak, ki želi igrati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne teniške zveze (ITF), mora pridobiti mednarodno identifikacijsko

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 24 835 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni zapisovalnik podatkov Tempmate. S1 Kataloška št.: 14 24 835 KAZALO 1. OPIS PROGRAMSKE OPREME ZA NAPRAVO...

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

PowerApps

PowerApps ko tehnologija postane brezmejna strast Microsoft PowerApps Uporabniška navodila Avtorji Brina Gomboc, Lucija Kos, Damjana Krampač Mentorici dr. Simona Sternad Zabukovšek Sara Cokan, mag. ekon. in posl.

Prikaži več

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online?... 2 2 Dostop in prijava... 3 2.1 Ustvarjanje računa... 3 3 Uporaba... 5 3.1 Dodajanje referenc... 5 3.2 Navodila za pripravo in

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljublj

StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljublj StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljubljana, avgust 2014 PODATKI O PROJEKTU Naročnik: Statistični

Prikaži več

Untitled 2

Untitled 2 Projektna rešitev multimedijske opreme za muzej Lojzeta Slaka - Mirna Peč Bazaarhitektura, d.o.o. Mestni trg 9, Ljubljana Projektna rešitev multimedijske opreme za muzej Lojzeta Slaka - Mirna Peč Projekt

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV4A quick guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV4A quick guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV4A Hitra navodila za uporabo v1.0 Varnostna opozorila Pred uporabo si pozorno preberite vsa varnostna navodila. Sledite vsem navodilom v teh hitrih

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

INTERAKTIVNE REŠITVE PROMETHEAN

INTERAKTIVNE REŠITVE PROMETHEAN INTERAKTIVNE REŠITVE PROMETHEAN Promethean je vodilni svetovni ponudnik interaktivne tehnologije na področju izobraževanja. S svojim inovativnim pristopom in vizijo prihodnosti, spreminjajo način sodelovanja

Prikaži več

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomočjo aplikacije Outlook, katero lahko prenesete s pomočjo trgovine App Store. Ko aplikacijo zaženete se vam pojavi naslednje

Prikaži več

TurningPoint Kratka Slovenska Navodila

TurningPoint Kratka Slovenska Navodila Začnite dan Interaktivno! Eternus d.o.o. Lancovo 14C, 4240 Radovljica TurningPoint.si 255 West Federal Street Youngstown, Ohio 44503 TurningTechnologies.com TurningPoint Različica 5.2, Datum izdelave junij

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Dostopnost elektronskih virov za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja Kristina Janc ZSSML - 27. Seja TIFLO sekcije 22.3.2012 Možnost izkoriščanja elektronskih virov za slepe, slabovidne in

Prikaži več

Prodajna knjižica

Prodajna knjižica Fakturiranje Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Računi se lahko izdajajo tako za davčne zavezance kot končne potrošnike. Račune/predračune

Prikaži več

Miluma Trader Miluma Trader navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati Miluma Trader. 1. Preverite spletno stran Ta po

Miluma Trader Miluma Trader navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati Miluma Trader. 1. Preverite spletno stran Ta po navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati. 1. Preverite spletno stran Ta posnetek zaslona vam prikazuje, da morate v levem vrhnjem kotu preveriti, če se nahajate na pravi

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Strojna oprema

Strojna oprema Asistenta: Mira Trebar, Miha Moškon UIKTNT 2 Uvod v programiranje Začeti moramo razmišljati algoritmično sestaviti recept = napisati algoritem Algoritem za uporabo poljubnega okenskega programa. UIKTNT

Prikaži več

Beo4 Priročnik za uporabo

Beo4 Priročnik za uporabo Beo4 Priročnik za uporabo Vsebina Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 3 O gumbih na upravljalniku Beo4, 4 Vsakodnevna in napredna opravila z gumbi na upravljalniku Beo4 Prilagajanje daljinskega upravljalnika

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C#

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Pomen posameznih oken uporabniškega vmesnika, urejevalnik

Prikaži več

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje priročno programsko okolje tolmač interpreter (ne prevajalnik)

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek A-sambolicbeganovic [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek A-sambolicbeganovic [Read-Only] [Compatibility Mode] KAKO PRI POUČEVANJU MATEMATIKE UPORABLJAM INTERAKTIVNO TABLO? Amela Sambolić Beganović SGGEŠ Ljubljana ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, Srednja lesarska šola amela.beganovic@guest.arnes.si Sirikt 2009, 17.4.2009

Prikaži več