ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO"

Transkripcija

1 PRAVO ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO

2 Avtomobilska odgovornost Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zavarovanje za primer, ko zavarovanec z vozilom nenamerno povzroči škodo tretji osebi v prometu. Zavarovanje krije: materialno škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev...) in nematerialno škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi. Lastnik motornega vozila mora po zakonu skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, preden prične vozilo uporabljati v prometu. K zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite dodatna kritja: zavarovanje voznika vozila AO Plus: zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni polici. nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu: zavarovanje je namenjeno potnikom v vozilu in krije škodo, ki jo v prometni nesreči utrpijo voznik in sopotniki. dodatna kasko kritja: k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite dodatna kasko kritja, ki ne vplivajo na izgubo bonusa: razbitje stekel, razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal, poškodbe vozila zaradi naleta živali, poškodbe na parkirišču, poškodbe vozila zaradi toče. zeleno karto: zelena karta je zavarovalni dokument, ki se izda za uporabo vozila izven območja Slovenije in dokazuje veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v članicah Londonskega sporazuma. Na njej so navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici. PREDNOSTI Zavarovanje avtomobilske odgovornosti vam ponuja široko paleto dodatnih zavarovanj po vaši meri. Kasko zavarovanje vam zagotavlja prilagojene pakete, ki jih oblikujete po svojih željah in potrebah. Z družinskim avto zavarovanjem lahko izkoristite ugodnost»škodno najboljšega«družinskega člana. Avto odškodninska asistenca omogoča pravno zaščito z asistenčno storitvijo. Avto asistenca AS vam v primeru težav na cesti ali nezgode priskoči na pomoč le z enim klicem. Našim zvestim in novim zavarovancem ponujamo številne ugodnosti in popuste.

3 Moja prva avto polica Moja prva avto polica je namenjena vsem voznikom, ki imajo vozniški izpit manj kot 3 leta in največkrat nimajo svojega avtomobila, zato pogosto vozijo izposojen avtomobil od staršev, starih staršev, bratov, sester, prijateljev. Prednosti Moje prve avto police Voznikom zagotavlja varnost pri vožnji s katerimkoli avtomobilom, saj se polica glasi na njegovo ime in vsebuje kritje za primer, če mladi voznik povzroči prometno nezgodo z avtomobilom, ki ga v tistem trenutku uporablja. Nadomešča doplačilo za mlade voznike pri obveznem avtomobilskem zavarovanju in staršem prinaša finančni prihranek v primeru, ko mladi voznik uporablja različne avtomobile. Za zavarovalno leto brez prijavljene škode zavarovanec pridobi bonus (razvrstitev za en premijski razred v smeri bonusa). Mlademu vozniku omogoča, da si lahko izposodi kateri koli avto, tudi takega, ki nima sklenjenega dodatnega kritja za mlade voznike. Družinsko avto zavarovanje Družina avto AS je avtomobilsko zavarovanje, v katero so vključena avtomobilska zavarovanja vseh družinskih članov (partner, otroci in starši), pa tudi drugi avtomobili istega zavarovanca, zavarovani pri Adriaticu Slovenici, ki lahko koristijo ugodnosti družinske bonitete. Družinske ugodnosti Vsa vozila družine, ki so vključena v paket, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa tistega družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus. Poleg že doseženega bonusa po posamezni polici je zavarovanec, vključen v paket Družina avto AS, ob sklenitvi zavarovanja deležen še dodatnih ugodnosti: družinskega popusta v višini razlike med družinsko boniteto in bonusom na lastni polici in dodatnega 3 % družinskega popusta, ki ga prejme zavarovanec ob vključitvi police v Družina avto AS. Pogoj za sklenitev V paket Družina avto AS morata biti vključeni vsaj dve zavarovalni polici, od katerih je ena na novo zavarovana pri Adriaticu Slovenici. Poleg osebnih vozil pa je mogoče v paket Družina avto AS vključiti tudi zavarovanja motornih kamping vozil vseh družinskih članov in tovorna vozila do dveh ton nosilnosti v lasti fizične osebe.

4 Kasko zavarovanje Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. S kasko zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste motornih, priključnih, delovnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele. Poleg osnovnih kasko kritij, kot so dogodki v prometu, požar, tatvina in naravne nesreče, lahko zavarovanju priključite še dodatna kasko kritja. 1. Osnovna kasko kritja KRITJE Dogodki v prometu (B1) Trčenje z znanim udeležencem v prometu (B2) Velika škoda (B3) Požar (C1) Tatvina (C2) Posebni dogodki (C3) NEVARNOSTI Trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev, padec predmetov ali zračnih plovil na vozilo. Dogodki v prometu, ki nastanejo z znanim udeležencem v prometu (npr. trčenje dveh ali več vozil, trčenje v pešca na cestišču, kolesarja). Vse nevarnosti iz kritja Dogodki v prometu pod pogojem, da nastane totalna škoda. Požar, direktni udar strele, eksplozija in zunanje toplotno ali kemično delovanje. Tatvina, rop ali protipravni odvzem vozila ali delov vozila in škoda na vozilu ali njegovih delih. Družbeno-politični dogodki, naravne nesreče ter zlonamerna in objestna dejanja. 2. Dodatna kasko kritja K osnovnemu kasko zavarovanju ali k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite še dodatna kasko kritja. Škoda, ki nastane zaradi nevarnosti izbranih dodatnih kritij, se pokrije v celoti brez izgube bonusa. Dodatna kasko kritja se lahko sklenejo s franšizo ali brez franšize. KRITJE Razbitje stekel (D1) Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal (D2) Poškodbe zaradi naleta živali (D3) Poškodbe na parkirišču (D4) Izguba ključev (D5) Poškodbe vozila zaradi toče (D6) Najem nadomestnega vozila - osnovno (D8A) Najem nadomestnega vozila - razširjeno (D8B) NEVARNOSTI Razbitje ali poškodovanje vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. Razbitje ali poškodovanje zunanjih svetlobnih teles in ogledal. Poškodbe zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. Neposredna škoda na parkirišču in škoda zaradi strešnih sneženih gmot, ki padejo na vozilo s strehe. Stroški odpiranja vozila in nadomestitve ključev ali elektronske naprave zaradi izgube ključev. Poškodbe zaradi padca toče. Stroški najema nadomestnega vozila kot posledica nevarnosti iz osnovnih kasko kritij. Stroški najema nadomestnega vozila kot posledica nevarnosti iz osnovnih ali dodatnih kasko kritij.

5 3. Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja Zavarovanje na novo vrednost Zavarovanje na sorazmerno vrednost Odkup prve škode V primeru minimalnega doplačila premije se lahko prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja (dogodki v prometu). Na željo zavarovanca se lahko zniža osnova za določitev kasko premije. Pri izplačilu zavarovalnine se izbrana sorazmerna vrednost upošteva kot delež zavarovanca pri priznani škodi. Zavarovanec se lahko odloči za dodatno kritje neupoštevanja morebitne prve škode. To pomeni, da v naslednjem zavarovalnem letu kljub škodi ne izgubi bonusa pri kasko zavarovanju. Avto asistenca AS Avto asistenca AS nudi najobsežnejšo pomoč na cesti, tako doma kot v tujini. Dodali smo ji nova kritja, ki vam prinašajo številne prednosti in ugodnosti. V primeru težav ali nezgode zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko Iz tujine pokličite na: Avto asistenca M Avto asistenca M vključuje: organizacijo pomoči, kritje stroškov popravil v primeru manjše okvare in vleke vozila. Avto asistenco M lahko sklenete tudi samostojno. 2. Avto asistenca L Avto asistenca L vključuje: Za voznike, ki vozijo pretežno v Sloveniji Za voznike, ki so pogosto na poti tako doma kot v tujini NOVO! Kritje stroškov točenje napačnega goriva vključuje stroške vleke vozila, prevoz zavarovancev, stroške praznjenja in čiščenja rezervarja, cevovodov in menjavo čistilca za gorivo. NOVO! Kritje predujma, kjer zavarovalnica založi denarna sredstva, če pride do večje okvare ali poškodbe vozila v tujini. kritje stroškov dostave nadomestnih oz. rezervnih delov, najema in dostave nadomestnega vozila, nadomestnega voznika v tujini, vračila v tujini poškodovanega vozila, stroške vrnitve voznika, potnikov in mladoletnih upravičencev iz tujine, stroške prenočišča voznika in potnikov ter popravila manjših okvar na vozilu, kritje stroškov vleke vozila in stroške reševanja, kritje stroškov popravil manjše okvare in vleke tudi za prikolice, spete z zavarovanim vozilom, pomoč pri težavah z avtomobilskimi ključi in pomanjkanjem goriva, storitev "od vrat do vrat": poleg najema in dostave nadomestnega vozila v Sloveniji krije tudi prevoz zavarovanca do servisne delavnice, kjer prevzame popravljeno vozilo, zdravstveno zavarovanje v tujini: v primeru prometne nesreče z vozilom v tujini krije tudi nujne stroške zdravljenja ter stroške, ki nastanejo zaradi zdravniškega prevoza poškodovanega zavarovanca. Avto asistenco L lahko sklenete tudi samostojno.

6 Za voznike, ki so pogosto na poti, tako doma kot v tujini 3. Avto asistenca XL Avto asistenca XL vključuje: vsa NOVA in druga kritja avto asistence L s povišanimi zavarovalnimi vsotami in limiti, NOVO! Kritje stroškov popravila pnevmatike v primeru manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji. Z enim klicem do popravila avtomobila Prijava škodnega dogodka v prometu preko telefona je najkrajša pot do popravila avtomobila in ugodnosti, ki jih omogoča popravilo v napotenem servisu (cenitev, kakovostno popravilo, do 3 dni brezplačne uporabe nadomestnega vozila za čas popravila avtomobila). Pomoč na cesti je na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan. Klic iz tujine Avto odškodninska asistenca Vsakemu se lahko zgodi, da je brez svoje krivde udeležen v prometni nesreči. Postopki za izplačilo povzročene škode so v primeru, da ima povzročitelj nesreče zavarovanje sklenjeno pri isti zavarovalnici, enostavni. Zaplete pa se, kadar povzročitelj in udeleženec prometne nesreče oz. oškodovanec nimata zavarovanih vozil pri isti zavarovalnici. Avto odškodninska asistenca vam zagotavlja hitro in kakovostno uveljavljanje odškodninskega zahtevka kar preko svoje zavarovalnice, ko vam je škodo z motornim vozilom povzročil AO zavarovanec druge zavarovalnice. Avto odškodninska asistenca vam omogoča, da brez dodatnih poti in stroškov vse odškodninske zahtevke uredite pri Adriaticu Slovenici, vključno s škodami, nastalimi v tujini oz. s škodami, povzročenimi s strani tujca na področju Slovenije v skladu z zavarovalnimi pogoji. Osebni skrbnik bo ob prijave škode: v vašem imenu vložil zahtevek za povračilo škode pri drugi zavarovalnici, vas tekoče obveščal o reševanju vloženega odškodninskega zahtevka, skrbel za kakovostno zaščito vaših interesov. Zavarovanje avto odškodninske asistence lahko sklenejo vsi, ki imajo za svoje vozilo sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in osnovno kasko zavarovanje pri Adriaticu Slovenici. Paketi po vaši meri S paketnim zavarovanjem lahko svoje vozilo enostavno zavarujete glede na vaše želje in potrebe. Izbirate lahko med AO paketi, ki vašemu vozilu nudijo osnovno zavarovalno zaščito, in AVTO AS paketi, ki nudijo celovito zavarovanje, saj poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti vključujejo še kasko zavarovanje in dodatne asistenčne storitve.

7 KRITJA KRITJA AO AO plus Nezgodno zavarovanje oseb v vozilu Odkup prvega škodnega primera iz avtomobilske odgovornosti Mladi voznik Dogodki v prometu Trčenje z znanim udeležencem v prometu Velika škoda - totalka Požar Tatvina Posebni dogodki Razbitje stekel - franšiza opcijsko Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal brez franšize Poškodbe zaradi naleta živali - franšiza opcijsko - doplačilo glodalci Poškodbe na parkirišču - franšiza opcijsko Izguba ključev - brez franšize Najem nadomestnega vozila AK kritja opcijsko Avto odškodninska asistenca AS Odkup prvega škodnega primera iz kasko zavarovanja Avto asistenca M Avto asistenca AS Avto asistenca L Avto asistenca XL PAKETI AO PAKETI AVTO AS PAKETI MINI AS VELIKI AS MINI AS VELIKI AS Legenda: vključeno izbirno Za avtomobilska zavarovanja veljajo: Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti 01-AOD-01/13, Dodatni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO PLUS) 02-AOP-01/10, Splošni pogoji za kasko zavarovanje vozil 01-AKA-01/13, Pogoji za zavarovanje avto asistence 01-AAS-01/19 in Dodatni pogoji za zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo motornega vozila 02-APZ-01/10. DOBRO JE VEDETI Kako ravnati v primeru prometne nesreče? Zavarujte kraj dogodka in poskrbite za morebitne poškodovane osebe. Če je vozilo vozno, z ostalimi ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke, izpolnite "Evropsko poročilo" o prometni nezgodi ter fotografirajte kraj nezgode in zapišite imena prič. Če soudeleženi noče posredovati podatkov, na kraj dogodka pokličite policijo. Če vozilo ni vozno, če so bili udeleženci telesno poškodovani ali od soudeleženih v nesreči niste mogli pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, je treba na kraj dogodka poklicati policijo, od katere pridobimo potrebne podatke. Če je mogoče, si zabeležite tudi podatke prič ter fotografirajte kraj dogodka in poškodovano vozilo. V roku treh dni od dogodka o zavarovalnem primeru obvestite zavarovalnico na brezplačno številko Več tudi na

8 V središče svojega delovanja postavljamo naše zavarovance. Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe naših strank. S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke in zagotavljamo krog varnosti. Smo vodilna zavarovalnica pri razvoju in največji ponudbi dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki zavarovancem nudi hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujejo zdravstveno oskrbo. Partnersko sodelujemo z več kot izvajalci zdravstvenih storitev, ki zagotavljajo odlično zdravstveno oskrbo. V skrbi za vaše počutje in zdravje vam v AS Klubu omogočamo pomembne prihranke. Članstvo v klubu je brezplačno in brez obveznosti. Več na Adriatic Slovenica d. d.,ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, januar Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper Brezplačna telefonska številka: E-pošta: Internet: FB: Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v trenutno veljavnih zavarovalnih pogojih, ki so osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe.