ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO"

Transkripcija

1 PRAVO ZAVAROVANJE ZA VAŠ AVTO

2 Avtomobilska odgovornost Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zavarovanje za primer, ko zavarovanec z vozilom nenamerno povzroči škodo tretji osebi v prometu. Zavarovanje krije: materialno škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev...) in nematerialno škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi. Lastnik motornega vozila mora po zakonu skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, preden prične vozilo uporabljati v prometu. K zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite dodatna kritja: zavarovanje voznika vozila AO Plus: zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni polici. nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu: zavarovanje je namenjeno potnikom v vozilu in krije škodo, ki jo v prometni nesreči utrpijo voznik in sopotniki. dodatna kasko kritja: k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite dodatna kasko kritja, ki ne vplivajo na izgubo bonusa: razbitje stekel, razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal, poškodbe vozila zaradi naleta živali, poškodbe na parkirišču, poškodbe vozila zaradi toče. zeleno karto: zelena karta je zavarovalni dokument, ki se izda za uporabo vozila izven območja Slovenije in dokazuje veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v članicah Londonskega sporazuma. Na njej so navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici. PREDNOSTI Zavarovanje avtomobilske odgovornosti vam ponuja široko paleto dodatnih zavarovanj po vaši meri. Kasko zavarovanje vam zagotavlja prilagojene pakete, ki jih oblikujete po svojih željah in potrebah. Z družinskim avto zavarovanjem lahko izkoristite ugodnost»škodno najboljšega«družinskega člana. Avto odškodninska asistenca omogoča pravno zaščito z asistenčno storitvijo. Avto asistenca AS vam v primeru težav na cesti ali nezgode priskoči na pomoč le z enim klicem. Našim zvestim in novim zavarovancem ponujamo številne ugodnosti in popuste.

3 Moja prva avto polica Moja prva avto polica je namenjena vsem voznikom, ki imajo vozniški izpit manj kot 3 leta in največkrat nimajo svojega avtomobila, zato pogosto vozijo izposojen avtomobil od staršev, starih staršev, bratov, sester, prijateljev. Prednosti Moje prve avto police Voznikom zagotavlja varnost pri vožnji s katerimkoli avtomobilom, saj se polica glasi na njegovo ime in vsebuje kritje za primer, če mladi voznik povzroči prometno nezgodo z avtomobilom, ki ga v tistem trenutku uporablja. Nadomešča doplačilo za mlade voznike pri obveznem avtomobilskem zavarovanju in staršem prinaša finančni prihranek v primeru, ko mladi voznik uporablja različne avtomobile. Za zavarovalno leto brez prijavljene škode zavarovanec pridobi bonus (razvrstitev za en premijski razred v smeri bonusa). Mlademu vozniku omogoča, da si lahko izposodi kateri koli avto, tudi takega, ki nima sklenjenega dodatnega kritja za mlade voznike. Družinsko avto zavarovanje Družina avto AS je avtomobilsko zavarovanje, v katero so vključena avtomobilska zavarovanja vseh družinskih članov (partner, otroci in starši), pa tudi drugi avtomobili istega zavarovanca, zavarovani pri Adriaticu Slovenici, ki lahko koristijo ugodnosti družinske bonitete. Družinske ugodnosti Vsa vozila družine, ki so vključena v paket, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa tistega družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus. Poleg že doseženega bonusa po posamezni polici je zavarovanec, vključen v paket Družina avto AS, ob sklenitvi zavarovanja deležen še dodatnih ugodnosti: družinskega popusta v višini razlike med družinsko boniteto in bonusom na lastni polici in dodatnega 3 % družinskega popusta, ki ga prejme zavarovanec ob vključitvi police v Družina avto AS. Pogoj za sklenitev V paket Družina avto AS morata biti vključeni vsaj dve zavarovalni polici, od katerih je ena na novo zavarovana pri Adriaticu Slovenici. Poleg osebnih vozil pa je mogoče v paket Družina avto AS vključiti tudi zavarovanja motornih kamping vozil vseh družinskih članov in tovorna vozila do dveh ton nosilnosti v lasti fizične osebe.

4 Kasko zavarovanje Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. S kasko zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste motornih, priključnih, delovnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele. Poleg osnovnih kasko kritij, kot so dogodki v prometu, požar, tatvina in naravne nesreče, lahko zavarovanju priključite še dodatna kasko kritja. 1. Osnovna kasko kritja KRITJE Dogodki v prometu (B1) Trčenje z znanim udeležencem v prometu (B2) Velika škoda (B3) Požar (C1) Tatvina (C2) Posebni dogodki (C3) NEVARNOSTI Trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev, padec predmetov ali zračnih plovil na vozilo. Dogodki v prometu, ki nastanejo z znanim udeležencem v prometu (npr. trčenje dveh ali več vozil, trčenje v pešca na cestišču, kolesarja). Vse nevarnosti iz kritja Dogodki v prometu pod pogojem, da nastane totalna škoda. Požar, direktni udar strele, eksplozija in zunanje toplotno ali kemično delovanje. Tatvina, rop ali protipravni odvzem vozila ali delov vozila in škoda na vozilu ali njegovih delih. Družbeno-politični dogodki, naravne nesreče ter zlonamerna in objestna dejanja. 2. Dodatna kasko kritja K osnovnemu kasko zavarovanju ali k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko priključite še dodatna kasko kritja. Škoda, ki nastane zaradi nevarnosti izbranih dodatnih kritij, se pokrije v celoti brez izgube bonusa. Dodatna kasko kritja se lahko sklenejo s franšizo ali brez franšize. KRITJE Razbitje stekel (D1) Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal (D2) Poškodbe zaradi naleta živali (D3) Poškodbe na parkirišču (D4) Izguba ključev (D5) Poškodbe vozila zaradi toče (D6) Najem nadomestnega vozila - osnovno (D8A) Najem nadomestnega vozila - razširjeno (D8B) NEVARNOSTI Razbitje ali poškodovanje vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. Razbitje ali poškodovanje zunanjih svetlobnih teles in ogledal. Poškodbe zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. Neposredna škoda na parkirišču in škoda zaradi strešnih sneženih gmot, ki padejo na vozilo s strehe. Stroški odpiranja vozila in nadomestitve ključev ali elektronske naprave zaradi izgube ključev. Poškodbe zaradi padca toče. Stroški najema nadomestnega vozila kot posledica nevarnosti iz osnovnih kasko kritij. Stroški najema nadomestnega vozila kot posledica nevarnosti iz osnovnih ali dodatnih kasko kritij.

5 3. Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja Zavarovanje na novo vrednost Zavarovanje na sorazmerno vrednost Odkup prve škode V primeru minimalnega doplačila premije se lahko prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja (dogodki v prometu). Na željo zavarovanca se lahko zniža osnova za določitev kasko premije. Pri izplačilu zavarovalnine se izbrana sorazmerna vrednost upošteva kot delež zavarovanca pri priznani škodi. Zavarovanec se lahko odloči za dodatno kritje neupoštevanja morebitne prve škode. To pomeni, da v naslednjem zavarovalnem letu kljub škodi ne izgubi bonusa pri kasko zavarovanju. Avto asistenca AS Avto asistenca AS nudi najobsežnejšo pomoč na cesti, tako doma kot v tujini. Dodali smo ji nova kritja, ki vam prinašajo številne prednosti in ugodnosti. V primeru težav ali nezgode zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko Iz tujine pokličite na: Avto asistenca M Avto asistenca M vključuje: organizacijo pomoči, kritje stroškov popravil v primeru manjše okvare in vleke vozila. Avto asistenco M lahko sklenete tudi samostojno. 2. Avto asistenca L Avto asistenca L vključuje: Za voznike, ki vozijo pretežno v Sloveniji Za voznike, ki so pogosto na poti tako doma kot v tujini NOVO! Kritje stroškov točenje napačnega goriva vključuje stroške vleke vozila, prevoz zavarovancev, stroške praznjenja in čiščenja rezervarja, cevovodov in menjavo čistilca za gorivo. NOVO! Kritje predujma, kjer zavarovalnica založi denarna sredstva, če pride do večje okvare ali poškodbe vozila v tujini. kritje stroškov dostave nadomestnih oz. rezervnih delov, najema in dostave nadomestnega vozila, nadomestnega voznika v tujini, vračila v tujini poškodovanega vozila, stroške vrnitve voznika, potnikov in mladoletnih upravičencev iz tujine, stroške prenočišča voznika in potnikov ter popravila manjših okvar na vozilu, kritje stroškov vleke vozila in stroške reševanja, kritje stroškov popravil manjše okvare in vleke tudi za prikolice, spete z zavarovanim vozilom, pomoč pri težavah z avtomobilskimi ključi in pomanjkanjem goriva, storitev "od vrat do vrat": poleg najema in dostave nadomestnega vozila v Sloveniji krije tudi prevoz zavarovanca do servisne delavnice, kjer prevzame popravljeno vozilo, zdravstveno zavarovanje v tujini: v primeru prometne nesreče z vozilom v tujini krije tudi nujne stroške zdravljenja ter stroške, ki nastanejo zaradi zdravniškega prevoza poškodovanega zavarovanca. Avto asistenco L lahko sklenete tudi samostojno.

6 Za voznike, ki so pogosto na poti, tako doma kot v tujini 3. Avto asistenca XL Avto asistenca XL vključuje: vsa NOVA in druga kritja avto asistence L s povišanimi zavarovalnimi vsotami in limiti, NOVO! Kritje stroškov popravila pnevmatike v primeru manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji. Z enim klicem do popravila avtomobila Prijava škodnega dogodka v prometu preko telefona je najkrajša pot do popravila avtomobila in ugodnosti, ki jih omogoča popravilo v napotenem servisu (cenitev, kakovostno popravilo, do 3 dni brezplačne uporabe nadomestnega vozila za čas popravila avtomobila). Pomoč na cesti je na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan. Klic iz tujine Avto odškodninska asistenca Vsakemu se lahko zgodi, da je brez svoje krivde udeležen v prometni nesreči. Postopki za izplačilo povzročene škode so v primeru, da ima povzročitelj nesreče zavarovanje sklenjeno pri isti zavarovalnici, enostavni. Zaplete pa se, kadar povzročitelj in udeleženec prometne nesreče oz. oškodovanec nimata zavarovanih vozil pri isti zavarovalnici. Avto odškodninska asistenca vam zagotavlja hitro in kakovostno uveljavljanje odškodninskega zahtevka kar preko svoje zavarovalnice, ko vam je škodo z motornim vozilom povzročil AO zavarovanec druge zavarovalnice. Avto odškodninska asistenca vam omogoča, da brez dodatnih poti in stroškov vse odškodninske zahtevke uredite pri Adriaticu Slovenici, vključno s škodami, nastalimi v tujini oz. s škodami, povzročenimi s strani tujca na področju Slovenije v skladu z zavarovalnimi pogoji. Osebni skrbnik bo ob prijave škode: v vašem imenu vložil zahtevek za povračilo škode pri drugi zavarovalnici, vas tekoče obveščal o reševanju vloženega odškodninskega zahtevka, skrbel za kakovostno zaščito vaših interesov. Zavarovanje avto odškodninske asistence lahko sklenejo vsi, ki imajo za svoje vozilo sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in osnovno kasko zavarovanje pri Adriaticu Slovenici. Paketi po vaši meri S paketnim zavarovanjem lahko svoje vozilo enostavno zavarujete glede na vaše želje in potrebe. Izbirate lahko med AO paketi, ki vašemu vozilu nudijo osnovno zavarovalno zaščito, in AVTO AS paketi, ki nudijo celovito zavarovanje, saj poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti vključujejo še kasko zavarovanje in dodatne asistenčne storitve.

7 KRITJA KRITJA AO AO plus Nezgodno zavarovanje oseb v vozilu Odkup prvega škodnega primera iz avtomobilske odgovornosti Mladi voznik Dogodki v prometu Trčenje z znanim udeležencem v prometu Velika škoda - totalka Požar Tatvina Posebni dogodki Razbitje stekel - franšiza opcijsko Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal brez franšize Poškodbe zaradi naleta živali - franšiza opcijsko - doplačilo glodalci Poškodbe na parkirišču - franšiza opcijsko Izguba ključev - brez franšize Najem nadomestnega vozila AK kritja opcijsko Avto odškodninska asistenca AS Odkup prvega škodnega primera iz kasko zavarovanja Avto asistenca M Avto asistenca AS Avto asistenca L Avto asistenca XL PAKETI AO PAKETI AVTO AS PAKETI MINI AS VELIKI AS MINI AS VELIKI AS Legenda: vključeno izbirno Za avtomobilska zavarovanja veljajo: Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti 01-AOD-01/13, Dodatni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO PLUS) 02-AOP-01/10, Splošni pogoji za kasko zavarovanje vozil 01-AKA-01/13, Pogoji za zavarovanje avto asistence 01-AAS-01/19 in Dodatni pogoji za zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo motornega vozila 02-APZ-01/10. DOBRO JE VEDETI Kako ravnati v primeru prometne nesreče? Zavarujte kraj dogodka in poskrbite za morebitne poškodovane osebe. Če je vozilo vozno, z ostalimi ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke, izpolnite "Evropsko poročilo" o prometni nezgodi ter fotografirajte kraj nezgode in zapišite imena prič. Če soudeleženi noče posredovati podatkov, na kraj dogodka pokličite policijo. Če vozilo ni vozno, če so bili udeleženci telesno poškodovani ali od soudeleženih v nesreči niste mogli pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, je treba na kraj dogodka poklicati policijo, od katere pridobimo potrebne podatke. Če je mogoče, si zabeležite tudi podatke prič ter fotografirajte kraj dogodka in poškodovano vozilo. V roku treh dni od dogodka o zavarovalnem primeru obvestite zavarovalnico na brezplačno številko Več tudi na

8 V središče svojega delovanja postavljamo naše zavarovance. Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe naših strank. S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke in zagotavljamo krog varnosti. Smo vodilna zavarovalnica pri razvoju in največji ponudbi dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki zavarovancem nudi hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujejo zdravstveno oskrbo. Partnersko sodelujemo z več kot izvajalci zdravstvenih storitev, ki zagotavljajo odlično zdravstveno oskrbo. V skrbi za vaše počutje in zdravje vam v AS Klubu omogočamo pomembne prihranke. Članstvo v klubu je brezplačno in brez obveznosti. Več na Adriatic Slovenica d. d.,ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, januar Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper Brezplačna telefonska številka: E-pošta: info@as.si Internet: FB: Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v trenutno veljavnih zavarovalnih pogojih, ki so osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

(Microsoft Word - Pogoji_01-AKA-01-13_kon\350na.doc)

(Microsoft Word - Pogoji_01-AKA-01-13_kon\350na.doc) SPLOŠNI POGOJI ZA KASKO ZAVAROVANJE VOZIL 01-AKA-01/13 Izrazi v teh pogojih pomenijo: Zavarovalnica Zavarovalec Zavarovanec Premija Zavarovalnina Franšiza Polica Vozilo - Adriatic Slovenica zavarovalna

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Microsoft Word - novi pogoji AK nova CGP

Microsoft Word - novi pogoji AK nova CGP Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska veljajo od 07.06.2017 Izrazi v teh pogojih pomenijo: zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo; zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o obveznih

Prikaži več

3. člen Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska SP-AK 2019 (1) Ti pogoji se uporabljajo: 1. člen UVODNE DOLOČBE 1) za zavarovanje avtomobil

3. člen Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska SP-AK 2019 (1) Ti pogoji se uporabljajo: 1. člen UVODNE DOLOČBE 1) za zavarovanje avtomobil 3. člen Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska SP-AK 2019 (1) Ti pogoji se uporabljajo: 1. člen UVODNE DOLOČBE 1) za zavarovanje avtomobilskega kaska vseh vrst motornih, delovnih in priključnih

Prikaži več

UVOD

UVOD UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TVEGANJA IN ZAVAROVANJA V TURIZMU Ljubljana, januar 2003 NATAŠA KRULJC IZJAVA Študentka Nataša Kruljc izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

NASLOV PREDSTAVITVE

NASLOV PREDSTAVITVE MOŢNOSTI ZAVAROVANJA PRED ODGOVORNOSTJO ZA OKOLJSKE ŠKODE Borut Jager Vodja premoţenjskih zavarovanj Wiener Stadtische zavarovalnica podruţnica v Ljubljani EKOLOŠKE ŠKODE Požar v skladišču tovarne Sandoz

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega odstavka 609. člena in na podlagi

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Dolgoročna zanesljivost.

Dolgoročna zanesljivost. Dolgoročna zanesljivost. WWW.OKTRUCKS.COM OK TRUCKS: IVECO nudi celovito ponudbo rabljenih vozil najboljših blagovnih znamk skupaj z vseobsegajočimi storitvami in poslovnimi rešitvami. O nas OK TRUCKS

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd Zdravstveno zavarovanje in socialna varnost bolnika s kronično ledvično boleznijo Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd 1 Igor Rus 1.7.2010 11:49:18 Podlaga za vse so človekove pravice, ki

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD 1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD Velika večina ljudi si dandanes življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Hitro napredujeta tako avtomobilska industrija

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

SD-Z-TPD/18-1 Življensko zavarovanje za delovno nezmožnost Pomislite tudi nase

SD-Z-TPD/18-1 Življensko zavarovanje za delovno nezmožnost Pomislite tudi nase SD-Z-TPD/18-1 Življensko zavarovanje za delovno nezmožnost Pomislite tudi nase Kakšen je namen Življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost? je zavarovanje za primer popolne trajne nezmožnosti za delo

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Zdravje

Zdravstveno zavarovanje Zdravje Zdravstveno zavarovanje Zdravje Čas je, da zdravje postavimo na prvo mesto Z ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM VAM V PRIMERU NOVO NASTA Ključne prednosti 1 2 3 4 ENOSTAVNO IN HITRO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV PRIČETEK

Prikaži več

Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje Klasično življenjsko zavarovanje Življenje je nepredvidljivo. Postavlja nas pred vedno nova križišča in nam na izbiro ponuja mnoge smeri. Toda prava pot je le tista, ki je varna. Za svojo varnost in bogatejšo

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - gd-94_AS.doc

Microsoft Word - gd-94_AS.doc SPLOŠNI POGOJI ZA GRADBENO ZAVAROVANJE GD-94 Upravni odbor Adriatic zavarovalne družbe d.d. Koper je na seji 5.7.1994 sprejel Splošne pogoje za gradbeno zavarovanje GD-94, ki se uporabljajo od 15.7.1994

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

KONCEPT IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA»PREISKOVALEC«STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA PREISKOVALCE PREVAR IN GOLJUFIJ V ZAVAROVALNICAH 3. SKLOP PREDAVANJ

KONCEPT IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA»PREISKOVALEC«STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA PREISKOVALCE PREVAR IN GOLJUFIJ V ZAVAROVALNICAH 3. SKLOP PREDAVANJ KONCEPT IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA»PREISKOVALEC«STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA PREISKOVALCE PREVAR IN GOLJUFIJ V ZAVAROVALNICAH 3. SKLOP PREDAVANJ»Posledice prometnih nesreč skozi pogled zavarovalniških

Prikaži več

SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI SKB TEL: (01) Telefaks: (01) SWIFT naslov (BI

SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI SKB TEL: (01) Telefaks: (01) SWIFT naslov (BI SKB d. d. Ajdovščina 4 SI 1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI40502368 SKB TEL: (01) 471 55 55 Telefaks: (01) 231 45 49 www.skb.si SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X Pravna obvestila (v nadaljnjem besedilu:

Prikaži več

Varčevalni paketi Porsche Izbrani varčevalni paketi za vozila Porsche, stara od štiri do sedem let

Varčevalni paketi Porsche Izbrani varčevalni paketi za vozila Porsche, stara od štiri do sedem let Varčevalni paketi Porsche Izbrani varčevalni paketi za vozila Porsche, stara od štiri do sedem let Prednosti varčevalnih paketov Porsche Porsche Service Varčevalni paketi za vozila Porsche, stara od štiri

Prikaži več

Dobrodošli v programu podaljšanega jamstva NISSAN …

Dobrodošli v programu  podaljšanega jamstva   NISSAN … KNJIŽICA PODALJŠANEGA JAMSTVA Dobrodošli v programu podaljšanega jamstva RENAULT NISSAN kritje PJ 04! Čestitamo! Izbira za podaljšano jamstvo RENAULT NISSAN je premišljena in pametna odločitev, saj boste

Prikaži več

Splošni pogoji Zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco 01-ZSA-01/19

Splošni pogoji Zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco 01-ZSA-01/19 Splošni pogoji Zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco 01-ZSA-01/19 KAZALO UVOD... 3 1. Kaj je zdravstveno zavarovanje»specialisti z asistenco«?... 3 2. Kaj pomenijo nekateri izrazi?... 3 SPLOŠNO

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 2015

ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 2015 ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 215 ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 215 Ljubljana, april 215 Izdajatelj: SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ Železna cesta 14 p. p. 2512 SI - 1 LJUBLJANA Telefon: (+386 1) 473 56

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA ASISTENCO NA POTOVANJU I. Opredelitve pojmov Zavarovanec imetnik zavarovane kartice do dopolnjenega 81. leta starosti, njegov zakons

SPLOŠNI POGOJI ZA ASISTENCO NA POTOVANJU I. Opredelitve pojmov Zavarovanec imetnik zavarovane kartice do dopolnjenega 81. leta starosti, njegov zakons SPLOŠNI POGOJI ZA ASISTENCO NA POTOVANJU I. Opredelitve pojmov Zavarovanec imetnik zavarovane kartice do dopolnjenega 81. leta starosti, njegov zakonski partner, ki ni razvezan ali ločen od njega, in njegovi

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI Oktober 2015 PureTech 130 THP 165 S&S EAT6 BlueHDi 100 S&S BVM MOTOR Administrativna uvrstitev (CV) 7 9 5 Tip

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Guide Comenius_Slovenien

Guide Comenius_Slovenien Individualna mobilnost učencev v okviru programa Comenius ZAVAROVALNA SHEMA VODNIK ZA UČENCE PROGRAMA COMENIUS Upravljavec sheme: MSH INTERNATIONAL (shema Comenius) 82, rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex,

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

Microsoft Word - uredba o izvajanju materialne dolžnosti - P.doc

Microsoft Word - uredba o izvajanju materialne dolžnosti - P.doc UREDBA o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S to uredbo se določajo vrste sredstev in opreme, za katere

Prikaži več

- 10 % 2 LETI 3 LETA PRIPRAVITE SVOJE VOZILO NA ZIMO IN - 15 % - 20 % 4 LETA IZKORISTITE UGODNOSTI KLUBA ZVESTOBE MYCITROËNPLUS. ZA VAŠE 7 ALI VEČ KOT

- 10 % 2 LETI 3 LETA PRIPRAVITE SVOJE VOZILO NA ZIMO IN - 15 % - 20 % 4 LETA IZKORISTITE UGODNOSTI KLUBA ZVESTOBE MYCITROËNPLUS. ZA VAŠE 7 ALI VEČ KOT - 10 % 2 LETI 3 LETA PRIPRAVITE SVOJE VOZILO NA ZIMO IN - 15 % - 20 % 4 LETA IZKORISTITE UGODNOSTI KLUBA ZVESTOBE MYCITROËNPLUS. ZA VAŠE 7 ALI VEČ KOT 7 LET STARO VOZILO VAM PRINAŠA - 25 % 5 LET - 30 %

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje Uvodne določbe

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje Uvodne določbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška ulica 10 6000 Koper - Capodistria Splošni pogoji zavarovanja Zobje 340.113.016.01 Uvodne določbe 1. člen: Zavarovanje Zobje [1] Zavarovanje Zobje (v

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

MIX OSO Pivka_mail

MIX OSO Pivka_mail Paketi D3i OŠO MIX Pivka Že od 31,90 EUR/mesec November 2013 Najboljša izkušnja pred televizorjem. Več kot 120 TV programov Več kot 50 radijskih programov Najboljši nabor športnih lig Programi v visoki

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

(Microsoft Word - SFCR ZavSava_\350istopis_ _s QRT)

(Microsoft Word - SFCR ZavSava_\350istopis_ _s QRT) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Sava, d.d. za leto 2016 Maribor, maj 2017 KAZALO POVZETEK... 5 A POSLOVANJE IN REZULTATI... 9 A.1 Poslovanje... 9 A.1.1 Naziv in pravna oblika

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki obsega: - Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 38/13 z 3.5. 2013), - Odlok o spremembah

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

D3GO brosura julij_mail

D3GO brosura julij_mail BREZPLAČNO Julij 2013 Televizija na prenosniku, tablici ali pametnem telefonu. Ob kavi v najljubšem baru si oglejte tekmo kar prek tablice. Seznam barov s povezavo WiFi Telemach najdete na www.d3go.si

Prikaži več

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Varnostna navodila... 2 Namen uporabe... 3 Navodila za vgradnjo Vgradnja filtra za plin... 5 Vgradnja brez

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d. d. Ljubljana, marec 2019 1 1. UPRAVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Osebno ime člana poslovodnega organa Članstvo v poslovodnem

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalnih produktov. Vsaka naloga je vredna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJANA Litija Nova Gorica Idrija Krško Trebnje Novo mesto Postojna

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - krusic-andraz

Microsoft Word - krusic-andraz UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO NALOŽBENO ZAVAROVANJE V OKVIRU ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ KOT DODATNI VIR FINANCIRANJA Kandidat: Andraž KRUŠIČ Študent rednega študija Številka

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Paketa OPTIMALNI Paketa sta namenjena uporabnikom, ki želijo v manjši meri, vendar še vedno brezskrbno uporabljati storitve mobilne telefonije. Paketa

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROV

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROVANJU MOTORNIH VOZIL Ljubljana, september 2014 NATAŠA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanj

1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanj 1 SPLOŠNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRVA POSLOVNA VARNOST Splošne določbe 1. člen (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem zavarovanju,

Prikaži več

Microsoft Word - Izvedbeni načrt preventivne akcije Alkohol ubija največkrat nedolžne.doc

Microsoft Word - Izvedbeni načrt preventivne akcije Alkohol ubija največkrat nedolžne.doc Vlada Republike Slovenije Ministrstvo za zdravje OBDOBNI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V LETU 2008 "ALKOHOL UBIJA - NAJVEČKRAT NEDOLŽNE" (IZVEDBENI NAČRT PREVENTIVNE AKCIJE) 5. november

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več