Gimnazija Novo mesto. Zbornik. regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Gimnazija Novo mesto. Zbornik. regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine"

Transkripcija

1 Gimnazija Novo mesto Zbornik regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine sreda,

2 Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine 2019 Termin izvedbe: torek, , od 8.15 do Kraj izvedbe: prostori Gimnazije Novo mesto (učilnici 107 in 108), Seidlova cesta 9, Novo mesto Časovnica srečanja: OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA Učilnica 108 Učilnica 107 in 108 Prihod mladih raziskovalcev in mentorjev Otvoritev regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine 2019 Predstavitve za osnovne in srednje šole Atrij Odmor za malico Učilnica 107 in Učilnica 108 Predstavitve za osnovne in srednje šole Zaključek srečanja in razglasitev uvrščenih raziskovalnih nalog na 53. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

3 Predstavitve v učilnici 107 Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija OŠ Filozofija ali sociologija Osnovna šola Mokronog Vrni se nazaj v kuhinjo Manca Miklavčič Ksenija Rožman Nina Arnuš Katja Jakoš Odmor ( ) Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija OŠ Astronomija ali fizika Osnovna šola Mirna Magnetna levitacija Nika Kadunc Vesna Drole Uršič Blaž Zabret Darja Gačnik OŠ Zgodovina ali umetnostna zgodovina Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Alojz Kolman - Marok, narodni heroj Neža Kolman Liza Senica Patricija Redenšek Nevenka Malnarič Brulc Matjaž Štih OŠ Zgodovina ali umetnostna zgodovina Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Trapisti v Rajhenburgu Jovana Sekulić Petra Marolt Vesna Butkovič Patricija Redenšek Nevenka Malnarič Brulc Matjaž Štih Odmor za malico ( )

4 Predstavitve v učilnici 107 Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija OŠ Psihologija ali pedagogika Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Učenje Urša Nakani Erna Drofenik Lorber Nataša Frigelj Tanja Kocjan Zlatka Butkovec Gačnik OŠ Psihologija ali pedagogika Osnovna šola Grm Vpliv lažnih informacij na stališča do ljudi Jan Kastelec mag. Irena Adlešič Tanja Kocjan Zlatka Butkovec Gačnik OŠ Druga področja Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Fotografija Eva Martinčič Erna Drofenik Lorber Nataša Frigelj Miha Hadl Barbara Strnad Odmor ( ) Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija OŠ Matematika ali logika Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Vpliv Evklida in Lobačevskega na razvoj geometrije Kristina Guček David Gosar Colner Patricija Redenšek Milan Mitrović Jernej Ban Karmen Čarman OŠ Matematika ali logika Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Znanje Pitagorovega izreka v 9. razredu OŠ Sava Kladnika Sevnica Valerija Šturbej Valentina Žveglič Metka Pinoza Patricija Redenšek Jernej Ban Karmen Čarman SŠ Matematika ali logika Gimnazija Novo mesto Zvoki fraktalov Jan Igor Kržan Andraž Seničar Lara Valenčič Jernej Ban dr. Borut Jurčič Zlobec mag. Andreja Mohorčič Karmen Čarman

5 Predstavitve v učilnici 108 Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija Šolski center Novo SŠ Aplikativni mesto, Srednja Maj Pavlin Uroš Nosan Tomaž Ferbežar inovacijski predlogi Sistem za merjenje kvalitete zraka elektro šola in Rok Bunderšek dr. Marko Pavlin Darja Gačnik in projekti tehniška gimnazija SŠ Elektrotehnika, elektronika in robotika SŠ Interdisciplinarna področja Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Postavitev lastne elektrarne na bazi obnovljivih virov električne energije Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus Matija Hrušovar Anja Urbas Luka Kovačič Ajda Brkopec Lara Redek Žnidaršič Špela Grmovšek Odmor ( ) Uroš Nosan Vojka Zupančič Uroš Redek Darja Gačnik Barbara Bajc Šerovič mag. Branka Klemenčič Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija SŠ druga področja Srednja šola Črnomelj Resorpcija kovin iz tal v rastline Nina Težak Margaretka Šavli Bernarda Rupar Tatjana Durmič mag. Branka Klemenčič SŠ Geografija ali geologija Gimnazija in srednja šola Kočevje Kočevje center najsodobnejše proizvodnje robotov v Evropi Alenka Mavrin Marjeta Gregorčič Markovič Polonca Centa Katja Jakoš Odmor za malico ( )

6 Predstavitve v učilnici 108 Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija SŠ Kemija ali kemijska tehnologija Gimnazija Novo mesto Ozkolistni trpotec - Plantago lanceolata Nik Vidmar Tanja Gačnik mag. Dragica B. Banović mag. Branka Klemenčič SŠ Kemija ali kemijska tehnologija Gimnazija Novo mesto Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi Filip Brajčič Patricia Luštek Tinara Šuštarič Janja Pust mag. Dragica B. Banović mag. Branka Klemenčič SŠ Kemija ali kemijska tehnologija Gimnazija Novo mesto Aspartam in njegovi razpadni produkti Vanesa Cvelbar Nika Godec Ana Šenica Janja Pust mag. Dragica B. Banović mag. Branka Klemenčič Odmor ( ) Področje Šola Naslov naloge Avtor-ji Mentor-ji Predstavitev Ocenjevalna komisija SŠ Biologija Gimnazija Novo mesto Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa Matevž Turk Tjaša Luzar Lana Jeglič Tanja Gačnik Uroš Ocepek dr. Eva Tavčar Benković Barbara Hrastar mag. Branka Klemenčič SŠ Ekologija z varstvom okolja Gimnazija Novo mesto Arzen v rižu na slovenskem trgu Ana Grobler Leon Gorše Marinka Kovač dr. Zdenka Šlejkovec Barbara Hrastar mag. Branka Klemenčič Zaključek srečanja in razglasitev uvrščenih raziskovalnih nalog na 53. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije ( )

7 Povzetki raziskovalnih nalog Vrni se nazaj v kuhinjo Avtorica: Manca Miklavčič Mentorica: Ksenija Rožman Osnovna šola Mokronog Področje: OŠ Filozofija ali sociologija»you should go back to the kitchen«vrni se v kuhinjo, je izjavil sošolec med razgovorom, zato sem začela raziskovati, kaj bi pomenilo, če bi ženska morala zopet»za štedilnik«. Delovna obremenitev žensk je bila skozi čas zelo visoka. Opravljale so težka dela in skrbele za družino. Ženske v različnih kulturah, ob različnih časih so imele drugačne pravice in obremenitve. Ne glede na družbeni sloj pa so bile podrejene moškim. Odvisne so bile od njihovih odločitev. Drugačen odnos je opaziti v redkih kulturah, na primer v Egiptu. Finančna obremenitev žensk se je začela s prvo industrijsko revolucijo, ko so se ženske zaposlile kot delavke v tovarnah. Od takrat ženske opravljajo plačano delo v službi, hkrati pa neplačano kot mame in skrbnice za potomstvo. Z nadomeščanjem moške delovne sile so ženske začele dobivati tudi pravice, med drugim volilno. Danes ženske v službi opravljajo moškim enakovredno delo na enakem delovnem mestu, pa je njihova plača še vedno nižja od moške. Kljub temu, da v današnjem času zelo poudarjamo enakopravnost med spoloma, lahko na podlagi mojega raziskovanja rečem, da popolne enakopravnosti ni. V raziskavi sem ugotovila, da ženske danes odigrajo večjo vlogo pri skrbi za otroke in pri plačevanju stroškov, povezanih z otroki, ti stroški pa so višji od stroškov moških, ki so reševali mojo anketo. Torej me res zanima, če bi moji sošolci še vedno izjavljali stavek»you should go back to the kitchen«, če bi razumeli, kolikšen delež stroškov v družini krije ženska. Magnetna levitacija Avtorica: Nika Kadunc Mentorica: Vesna Drole Uršič Osnovna šola Mirna Področje: OŠ Astronomija ali fizika V raziskovalni nalogi je predstavljen zanimiv fizikalni pojav, imenovan magnetna levitacija. Zanj je značilno, da telo prosto lebdi v prostoru brez mehanske opore. Teoretični del naloge je najprej osredotočen na levitacijo na splošno, nato pa skozi osnove magnetizma pripelje do magnetne levitacije. Ob tem nas seznani z osnovnimi pogoji za levitacijo, feromagnetnimi, diamagnetnimi in paramagnetnimi snovmi, posebnim pojavom, imenovanim Meissnerjev pojav, ter z uporabo magnetne levitacije v praksi. Teoretičnemu delu sledi eksperimentalni del, v katerem sta opisana dva poskusa stabilnega lebdenja trajnih magnetov s pomočjo opore. Ob njiju je zapisano še nadaljnje razmišljanje in raziskovanje o vplivu jakosti magnetnega polja in sile teže na višino lebdenja. V tabelah in grafih pa so predstavljene posamezne meritve in rezultati.

8 Alojz Kolman - Marok, narodni heroj Avtorici: Neža Kolman in Liza Senica Mentorica: Patricija Redenšek Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Področje: OŠ Zgodovina ali umetnostna zgodovina Učenci raziskovalci sodelujemo pri raziskovanju lokalne zgodovinske preteklosti. Za raziskovanje sva si izbrali temo s področja narodnoosvobodilnega boja. Odločili sva se za pisanje o heroju Maroku. V pričetku pisanja sva dobili vtis, da bova imeli težave z literaturo, nato pa nama je uspelo zbrati nekaj gradiva, ki je omogočilo nastanek naloge. Ta temelji predvsem na delu Francija Pipana, v veliko pomoč pa nam je bil tudi intervju z omenjenim gospodom. Raziskovanje sva usmerili predvsem na Marokovo življenjsko pot. Manj virov sva našli o njegovem otroštvu, malo več pa o njegovi vojaški poti, iz virov o pripovedovanju njegovih soborcev. Učenki sva se uspešno soočili z načini pridobivanja virov, ki so običajni pri raziskovanju, od iskanja literature in virov v knjižnicah in digitalnih knjižnicah Slovenije, z intervjujem Trapisti v Rajhenburgu Avtorici: Jovana Sekulić in Petra Marolt Mentorici: Vesna Butkovič in Patricija Redenšek Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Področje: OŠ Zgodovina ali umetnostna zgodovina Pisanja raziskovalne naloge z naslovom Trapisti v Rajhenburgu sva se lotili na pobudo učiteljice zgodovine, ki prihaja iz mesta Brestanica. Vsakoletni izlet na grad Rajhenburg ter ogled njihovih razstav je v nama vzpodbudil idejo o nastanku pričujoče raziskovalne naloge. V pričetku pisanja sva dobili vtis, da bova imeli težave z literaturo, nato pa nama je uspelo zbrati nekaj gradiva, ki je omogočilo nastanek naloge. Ta temelji predvsem na delu Irene Fürst, v veliko pomoč pa sta nam bila tudi Prepis kronike in razstava na gradu Rajhenburg. Raziskovanje sva usmerili predvsem na gospodarstvo iz 19. v 20. stoletje, ko so trapisti vplivali na skupnost. Na žalost virov o gospodarski dejavnostih praktično ni, kajti trapisti so svoje delo opravljali, niso pa o tem nič pisali. Tako so zaradi pomanjkljivega gradiva, vzroke gre morda iskati tudi v povojnem opustošenju, najpomembnejši pokazatelj njihovega napredka fotografije. Uspešno sva se soočili z načini pridobivanja virov, ki so običajni pri raziskovanju, od iskanja literature in virov v knjižnicah in digitalni knjižnici Slovenije do listanja ter prebiranja časopisov in kronik ter obiska Muzeja novejše zgodovine Slovenije na gradu Rajhenburg.

9 Učenje Avtorica: Urša Nakani Mentorici: Erna Drofenik Lorber in Nataša Frigelj Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Področje: OŠ Psihologija ali pedagogika Moja raziskovalna naloga se imenuje UČENJE. To temo sem si zbrala zato, ker menim, da je učenje pomemben del našega življenja, saj se učimo vse življenje. Z učenjem si pridobivamo nova znanja, ki jih bomo nekoč prenesli na svoje potomce. Znanje je najdragocenejši zaklad, ki nam ga ne more nihče vzeti. Vendar pa brez želje po znanju, volje do učenja in pravilnih metod učenja ni pravega uspeha. Kot je zapisal Leonardo Da Vinci:»Tako kot je prisilno hranjenje škodljivo, učenje brez veselja krni spomin, zato v njem ne ostane nič.«namen moje raziskovalne naloge je bil proučiti, kako, koliko in zakaj se učenci učijo ter katere predmete se lažje naučijo. Skozi osem vprašanj sem skušala pridobiti čim bolj konkretne odgovore. Za nekatere sem predvidevala, da bodo prav takšni, kot se je izkazalo, da so. Nekateri pa so me tudi presenetili. Bodisi pozitivno ali pa tudi negativno. Glede na ugotovitev, da slaba polovica anketiranih učencev pripada vidnemu oz. vizualnemu tipu učenja, bi priporočala učiteljem, da pri svoji predaji snovi čim večkrat uporabijo to metodo. Dejstvo, da se večina učencev novo učno snov občasno uči sproti, me je privedlo do zaključka, da se učenci zavedajo, da se je dobro učiti sproti. Predvidevala sem, da vedno to ne počnejo, zaradi pomanjkanja časa, vendar pa sem odgovor dobila z ugotovitvijo, da se večina učencev uči največ 3-krat na teden in največ 2 uri. Torej pomanjkanje časa ni razlog. Razmišljanje večine učencev glede odmorov med učenjem je pozitivno, saj je večini jasno, da daljši odmori od 20 min bolj škodijo učenju kot koristijo. Prav tako je pozitivna ugotovitev, da večina učencev nima težav s koncentracijo in da si jo tisti, ki jo imajo, znajo tudi povrniti na pravi način. To, da se kar ¾ anketiranih učencev lažje uči družboslovne predmete kot naravoslovne, me je presenetilo, saj sem predvidevala bolj izenačeno razmerje. Sam odgovor pa me ni povsem zadovoljil, saj nisem izvedela tudi to, ali so jim ti predmeti, ki se jih lažje naučijo, tudi ljubši. Najbolj pozitivno pa me je presenetila ugotovitev, da so učenci skoraj na sam vrh uvrstili odgovor, da se učijo za splošno znanje. Upam, da se res zavedajo, da v šolo hodimo po znanje in ne po ocene in da jim bo samo znanje prineslo uspeh v želenem poklicu in v življenju nasploh.

10 Vpliv lažnih informacij na stališča do ljudi Avtor: Jan Kastelec Mentorica: mag. Irena Adlešič Osnovna šola Grm Področje: OŠ Psihologija ali pedagogika Lažna novica je vsaka novica, ki je ustvarjena in distribuirana s prirejeno oziroma polprirejeno resnico. Njen namen je, da interpreta zavede oziroma zmanipulira (Lečnik Spaić, 2018). Naredil sem eksperiment, kako lažne informacije vplivajo na stališča do medicinske sestre. V kontrolni skupini je bilo 40 učencev, ki so medicinsko sestro ocenjevali na podlagi fotografije in opisa, ki sem ga naredil. V eksperimentalni skupini je bilo 35 učencev in ti so medicinsko sestro ocenjevali dvakrat: najprej po opisu kot v kontrolni skupini in drugič, ko sem posredoval lažno informacijo, ki sem jo potem preklical. Pri večini lastnosti je bila medicinska sestra slabše ocenjena v eksperimentalni skupini pri drugem merjenju. To je potrdilo mojo hipotezo, da lažna informacija vpliva na oceno človeka, četudi jo kasneje prekličemo. Fotografija Avtorica: Eva Martinčič Mentorici: Erna Drofenik Lorber in Nataša Frigelj Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Področje: OŠ Druga področja Že kot majhna deklica sem z velikimi očmi opazovala ljudi s fotoaparati v rokah, ki so ujemali trenutke svojega življenja. Občudovala sem bliskavico, ki se je zasvetila v temnejših prostorih, premikanje zaslonk ob povečavi, zvok sprožilca To me je samo vsrkavalo v svet fotografije. In zdaj sem že pošteno zabredla vanjo. Hvaležna sem vsem tem ljudem, ki so zajemali lepote sveta in mi pokazali, kako je svet lahko lep čez objektiv. Med temi, ki so fotografirali svet, je bil tudi moj oče. Oče mi je pokazal enega od prvih stikov s tem svetom. Pokazal mi je, kako se rokuje s fotoaparatom na filme. Sprehajala sva se po Brežicah in fotografirala. Povedal mi je, kako prav nastaviš zaslonko in kdaj na katero svetlobo ter marsikatero skrivnost dobre fotografije. Skupaj sva tudi razvijala fotografije. Za to raziskovalno nalogo sem se odločila na podlagi moje ljubezni do fotografije in želje, da bi v prihodnosti postala fotografinja. Poleg tega me zanima tudi, kako drugi ljudje gledajo na fotografijo in ali bi se mogoče tudi oni ukvarjali z njo ali s kakšno drugo obliko fotografije oz. grafike. S to raziskovalno nalogo sem raziskala splošno znanje učencev in učiteljev 3. triade. Raziskala sem, kako se anketiranci spoznajo na dele fotoaparata, svetlobo v temnici, kdaj nastane lepša fotografija, ali so že kdaj fotografirali z analognim oz. digitalnim fotoaparatom, koliko in katere znamke fotoaparatov poznajo ter s katerimi aplikacijami največkrat fotografirajo.

11 Moja pričakovanja so bila, da imajo največ splošnega znanja anketirani učenci 9. razreda in učitelji, najmanj pa anketirani učenci 6. razreda. Ta pričakovanja sem potrdila, saj se je izkazalo, da imajo res anketirani učenci 9. razreda in učitelji največ splošnega znanja iz fotografije, najmanj pa anketirani učenci 6. razreda. Vpliv Evklida in Lobačevskega na razvoj geometrije Avtorja: Kristina Guček in David Gosar Colner Mentorja: Patricija Redenšek in Milan Mitrović Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Področje: OŠ Matematika ali logika Evklid in Lobačevski sta matematika, ki sta revolucionarno vplivala na razvoj geometrije. Evklid je zastavil pet aksiomov in ravno peti je v matematikih vzbudil največje zanimanje. Lobačevski pa je z zamenjavo tega aksioma odkril novo geometrijo. Še dandanes ni popolnoma jasno, katera geometrija je geometrija prostora, saj je naš prostor premajhen, da bi lahko to ugotovili. Znanje Pitagorovega izreka v 9. razredu OŠ Sava Kladnika Sevnica Avtorici: Valerija Šturbej in Valentina Žveglič Mentorici: Metka Pinoza in Patricija Redenšek Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Področje: OŠ Matematika ali logika Pisanja raziskovalne naloge z naslovom Znanje Pitagorovega izreka v 9. razredu OŠ Sava Kladnika Sevnica sva se lotili na pobudo učiteljice matematike. Pri učiteljici sva v začetku šolskega leta izrazili željo, da bi pisali raziskovalno nalogo na temo matematike. Pitagorov izrek obravnavamo pri matematiki proti koncu 8. razreda in v začetku 9. razreda. Izrek se nama je zdel zanimiv, zato sva se odločili, da bova raziskali, kakšno znanje o Pitagorovem izreku imajo najini vrstniki. Pregledali sva starejše učbenike, iz katerih sva si izbrali naloge po različnih težavnostnih stopnjah. V naslednjih urah matematike so vsi devetošolci rešili naloge. Še preden sva se lotili popravljanja nalog, sva izdelali točkovnik za posamezno nalogo. Ko sva naloge pregledali, sva jih vpisali v tabelo v Excelu ter izdelali grafikone za lažjo ponazoritev rezultatov. Iz dobljenih rezultatov sva ugotovili, da se učenci matematiko učijo kampanjsko, kar pomeni, da njihovo znanje kmalu izpuhti.

12 Sistem za merjenje kvalitete zraka Avtorja: Maj Pavlin in Rok Bunderšek Mentorja: Uroš Nosan in dr. Marko Pavlin Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Področje: SŠ Aplikativni inovacijski predlogi in projekti Raziskovalna naloga je bila začeta s strani projektne skupine SciDrom. Tam se nas je zbralo nekaj posameznikov, ki poznamo problem onesnaženosti zraka s trdimi delci. Razmišljali smo, kako bi ugotavljali kakovost zraka v Novem mestu in obveščali meščane, ko je zrak preveč onesnažen. Najlažje se nam je zdelo obveščanje preko spletne strani. Ugotovili smo, da mora biti obveščanje v realnem času. Odločili smo se za merjenje z optičnim čitalcem delcev in mikrokrmilnikom LoRa. Za mikrokrmilnik Lora smo se odločili zaradi njegove ekonomičnosti in povezljivosti z IoT. Zaradi onesnaženosti zraka umre veliko več ljudi (še posebej v večjih mestih) kot bi jih sicer, a nihče temu ne nameni večje pozornosti, saj se ne zavedajo posledic vpliva tega zraka na naše telo. Največje probleme povzročajo PM delci (zelo majhni trdni delci ali tekoče snovi v ozračju), ki lahko preidejo v kri in tudi možgane, pozimi pa je njihova vsebnost v zraku še večja, saj poleg prometa veliko onesnaževanje povzroča ogrevanje objektov in stanovanj. Izdelava takšnega merilnega sistema se nam zdi zato še kako smiselna. Postavitev lastne elektrarne na bazi obnovljivih virov električne energije Avtorji: Matija Hrušovar, Anja Urbas in Luka Kovačič Mentor: Uroš Nosan Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Področje: SŠ Elektrotehnika, elektronika in robotika Povsem jasno dejstvo je, da poraba električne energije iz leta v leto narašča, kar pa seveda ni nič presenetljivega. Z intenzivnim razvojem družbe se pojavljajo novi porabniki, iznajdbe in naprave, ki naša življenja olajšajo in spreminjajo, hkrati pa povečujejo potrebe po električni energiji. Primer novih porabnikov so na primer električni avtomobili. Zaradi povečanih potreb po električni energiji potrebujemo nove elektrarne, vendar pa se sodobna družba počasi začenja zavedati negativnega vpliva na okolje, ki ga povzroča sama in dejstvo, da elektrarne na premog onesnažujejo okolje, počasi prihaja v ospredje. Ozavešča se dejstvo, da so potrebni alternativni viri, kajti neobnovljive viri bodo s trendom povečane porabe električne energije slej ali prej lahko porabljeni. Cilj naše raziskovalne naloge je bil zatorej raziskati možnosti pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Postavili smo sončno in vetrno elektrarno, ki bosta služili kot referenčna točka za nadaljnje raziskave o smiselnosti tovrstnih elektrarn.

13 V nadaljevanju bomo najprej raziskali proizvodnjo in porabo električne energije v Sloveniji in svetu, spoznali različne vire, ki omogočajo proizvodnjo električne energije in se pobližje seznanili s sončno in vetrno elektrarno, z njunimi prednostmi in slabostmi. Predstavili bomo tudi omrežje LORAWAN, ki ga danes s pridom uporabljamo pri aplikacijah, ko pošiljamo podatke na strežnik. V praktičnem delu bomo najprej predstavili postavitev elektrarne. Stestirali bomo vse komponente in prikazali komponente meritev. Na koncu bomo poskušali ugotoviti, ali je postavitev take elektrarne smiselna. Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus Avtorice: Ajda Brkopec, Lara Redek Žnidaršič in Špela Grmovšek Mentorica: Vojka Zupančič Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Področje: SŠ Interdisciplinarna področja Kurkuma je tradicionalna indijska rastlina, ki vsebuje številne zdravilne učinkovine, med drugim tudi kurkuminoide. Najbolj poznan in preučen kurkuminoid je kurkumin, akitvna komponenta kurkume, ki jo že več kot 2000 let zaradi protivnetnih in drugih za zdravje blagodejnih učinkov koristijo v alternativnem zdravstvu, kot začimbo in prehransko dopolnilo. Namen našega dela je bil identificirati kurkuminoide kurkume s poudarkom na kurkuminu in preveriti njihovo antimikrobno učinkovitost na Gram pozitivno bakterijo Staphylococcus aureus. Ugotoviti smo želeli, ali uporaba različnih topil vpliva na učinkovitost ekstrakcije in sestavo ekstraktov, ki smo jih pridobili iz sveže in suhe kurkume ter dokazati bakteriocidno delovanje kurkumina oz. kurkuminoidov na bakterijo Staphylococcus aureus. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da uporaba različnih topil vpliva na učinkovitost ekstrakcije in sestavo ekstraktov ter dokazali, da ima kurkumin in ostali kurkuminoidi v kurkumi protimikrobne lastnosti. Najboljši izkoristek in sestava ekstrakta kurkume je bila pri ekstrakciji s topilom diklorometanom. Pri delu smo uporabili metode konvencionalne ekstrakcije, tankoplastno kromatografjo, filtracijo in mikrodilucijo.

14 Resorpcija kovin iz tal v rastline Avtorica: Nina Težak Mentorici: Margaretka Šavli in Bernarda Rupar Srednja šola Črnomelj Področje: SŠ druga področja Rastline za svojo rast in razvoj med drugim potrebujejo tudi mnoge kovinske elemente, ki jih pridobijo s črpanjem vodne raztopine ionov skozi koreninski sistem. Namen moje raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri poteka resorpcija posameznih kovinskih ionov iz zemlje v različne rastline. V ta namen sem na domačem vrtu pripravila dve gredi. Na prvi gredi so rastline uspevale brez dodanih gnojil, drugo gredo pa sem dvakrat pognojila. Gojila sem zelenjavne rastline kitajsko zelje, blitvo, solato in motovilec. Večkrat sem odvzela in analizirala vzorce prsti in rastlin. Spremljala sem resorpcijo ionov makroelementov K, Ca in Mg, mikroelementov Fe, Cu, Co, Ni, Mo, Zn, Cr, Mn, B ter elementov As, Pb, Cd in Hg, ki v rastlinah pomenijo zgolj onesnažila. Analiza prsti je pokazala, da so koncentracije vseh kovin v zemlji z izjemo kobalta nižje od zakonsko določenih mejnih imisijskih vrednosti, kar pomeni, da raba tal na domačem vrtu ni omejena. To dejstvo se tudi po dognojevanju prsti na eni od gred ni bistveno spremenilo. Nekoliko višje koncentracije nekaterih mikroelementov (Cd, Co, As, Pb, Mo, Fe, Mn) sem izmerila v zemlji, odvzeti en mesec po prvem gnojenju, nato pa so se vsebnosti kovin znova spustile na začetni nivo. Je pa gnojenje očitno imelo določen vpliv na akumulacijo kovin v rastlinah. Meritve so za motovilec, ki se je izkazal za vrtnino z največjo sposobnostjo resorpcije, pokazale, da so bile povprečne koncentracije večine mikrohranil dva do trikrat višje v rastlinah, ki so uspevale na gnojeni gredi, v primerjavi s tistimi, ki jih nisem dognojevala. Ugotovila sem, da na resorpcijo kovin iz zemlje v liste rastlin vplivajo tudi drugi dejavniki, ne zgolj celokupna koncentracija posamezne kovine v tleh, saj so rezultati pokazali, da je stopnja resorpcije kovin, ki jih je v zemlji približno enako, lahko zelo različna. Različni elementi so namreč različno mobilni in zgolj na podlagi njihove koncentracije v zemlji ne moremo sklepati na njihovo akumulacijo v rastlinah. Rezultati analiz so tudi pokazali, da se rastline razlikujejo glede na zmožnost akumuliranja kovin. Najboljšo resorpcijo sem ugotovila pri motovilcu, ki mu jesenske vremenske razmere za rast ustrezajo. Razlike v resorpciji kovin bi bile najbrž še večje, če bi v analizo vključila različne vrtnine (listnato zelenjavo, plodovke, korenovke), kar pa zaradi letnega časa raziskave ni bilo možno, saj v pozni jeseni vrtnine ne uspevajo najbolje.

15 Kočevje center najsodobnejše proizvodnje robotov v Evropi Avtorica: Alenka Mavrin Mentorica: Marjeta Gregorčič Markovič Gimnazija in srednja šola Kočevje Področje: SŠ Geografija ali geologija Z izgradnjo novega podjetja Yaskawa v industrijski coni Kočevje LIK so se prebivalcem Kočevja začela porajati vprašanja, kaj bo to pomenilo za njih. V tem sem videla novo priložnost za raziskovanje in širjenje lastnih obzorij. Za podjetje sem sicer slišala že pred tem, saj obratujejo tudi v Ribnici, močan položaj kot dobavitelj robotov pa naj bi imeli tudi na evropskem trgu. Zastavljati sem si začela mnoga vprašanja, ki sem jih želela s pomočjo raziskovalne naloge podrobneje raziskati. Zaradi nekaj negativnih pripomb o tujem podjetju, s katerimi se zaradi prejšnjih informacij nisem strinjala, sem postavila hipotezo, da bo podjetje v občino Kočevje prineslo blagostanje ter zmanjšalo brezposelnost in iskanje služb drugod. Namen naloge je ugotoviti povezanost številnih faktorjev npr. podjetja Yaskawa in občine Kočevje z novo železnico, tehnologijo, japonsko in slovensko kulturo itd. Da bi pridobila potrebne podatke, kaj si Kočevci mislijo o delovanju novega podjetja pri nas, sem najprej izpeljala anonimno spletno anketo. Skupna številka anketirancev znaša 108 ljudi. Poleg tega sem izpeljala tri različne intervjuje: s podjetjem Yaskawa Ristro d. o. o. v Ribnici, z županom občine Kočevje, dr. Vladimirjem Prebiličem, ter s podjetjem Melamin d. d., Kočevje. Kontaktirala sem Filozofsko fakulteto v Ljubljani Oddelek za azijske študije, da bi izvedela več o številu japonsko govorečih Slovencev ter študiju japonologije. Poleg tega sem zbrala podatke o delovanju nove železniške proge Ljubljana - Kočevje, razlike med Japonsko in Slovenijo in raziskala ekonomske, ekološke ter kulturne vplive podjetja. Ozkolistni trpotec - Plantago lanceolata Avtor: Nik Vidmar Mentorica: Tanja Gačnik Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ Kemija ali kemijska tehnologija V raziskovalni nalogi smo proučevali ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata). S pomočjo metode HPLC smo določali in primerjali vsebnost katalpola, avkubina in akteozida v vzorcih čaja ozkolistnega trpotca, nabranega v različnem časovnem obdobju z vsebnostjo omenjenih zdravilnih učinkovin v kupljenih čajih in v različnih pripravkih, ki vsebujejo ozkolistni trpotec. Proučevali smo tudi vplive temperature in svetlobe na vsebnost vsebnost katalpola, avkubina in akteozida ter določili najustreznejše pogoje za shranjevanje vzorcev. Pripravili smo predloge za nadaljnje raziskovalno delo, predvsem kor možnost določanja antimikrobnega delovanja pripravkov iz ozkolistnega trpotca.

16 Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi Avtorji: Filip Brajčič, Patricia Luštek in Tinara Šuštarič Mentorica: Janja Pust Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ Kemija ali kemijska tehnologija Predmet naše raziskovalne naloge je bila tatarska ajda, rastlina, ki postaja vse bolj priljubljena zaradi svojih hranilnih snovi. Med drugim vsebuje tudi dva pomembna antioksidanta, flavonoida rutin in kvercetin, ki imata mnoge pozitivne učinke na zdravje človeka. Raziskavo smo izvedli s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti, in sicer na šolskem HPLC-ju. Pred začetkom analiz posameznih vzorcev smo preverili linearnost metode za standard rutin in kvercetin. Nadaljevali smo s preučevanjem vsebnosti rutina in kvercetina v zrnju in kaši tatarske ajde ter v različnih vrstah ajdove kaše. Ugotovili smo, da imajo različni vzorci navadne ajdove kaše različne vsebnosti rutina. Dokazali smo, da se pri hidrotermično obdelani kaši tatarske ajde rutin sprošča počasneje kot v zrnih tatarske ajde. S spreminjanjem pogojev (temperatura in ph) smo želeli zaustaviti delovanje razgradnih encimov rutina, ki pretvarjajo rutin v grenek kvercetin. Encimi so bili najbolj aktivni pri ph 3 in temperaturi med 70 C in 74 C, najmanj pa pri ph 13 in temperaturi 99 C. Vsebnost rutina in kvercetina bi lahko preučevali tudi v moki tatarske ajde in v različnih izdelkih iz nje. Aspartam in njegovi razpadni produkti Avtorice: Vanesa Cvelbar, Nika Godec in Ana Šenica Mentorica: Janja Pust Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ Kemija ali kemijska tehnologija Odkar so aspartam kot aditiv odobrili za uporabo v prehranski industriji, so med potrošniki in proizvajalci prisotne številne polemike o njegovi kontroverznosti. Sladki ubijalec, takšno ime se ga je prijelo med njegovimi nasprotniki, naj bi bil organizmu škodljiv predvsem zaradi svojih razpadnih produktov v našem telesu, med katerimi so znani fenilalanin, asparaginska kislina, diketopiperazin in metanol. Zadnja imata v večjih količinah negativne učinke na telo, medtem ko je fenilalanin izredno nevaren za ljudi z motnjo fenilketonurijo. V letih burnih razprav je nastalo veliko raziskav, ki večjih negativnih učinkov aspartama niso potrdile. Aspartam je tako še vedno odobren s strani FDA in EFSA. Najbolj zastopan je v žvečilnih gumijih in dietnih izdelkih oziroma izdelkih brez sladkorja, ki so zaradi nekaloričnosti primerni tudi za diabetike. Zaradi številnih razprav in različnih trditev o njegovi (ne)škodljivosti smo avtorice o aspartamu želele izvedeti čim več. Preučile smo zajeten kup literature, pravilnikov in drugih uradnih dokumentov, strokovnih in poljudnih člankov ter se seznanile s številnimi dejstvi, a tudi nejasnostmi in nasprotujočimi si informacijami. Preučile smo metode za določanje vsebnosti aspartama in treh njegovih razpadnih produktov (asparaginske kisline, fenilalanina in diketopiperazina) in izbrano

17 metodo s šolskim visokotlačnim tekočinskim kromatografom (HPLC) deloma potrdile. Z njo smo nato določale količino aspartama v izbranih pijačah in žvečilnih gumijih, spremljale stabilnost aspartama pri sobni in povišani (40 C) temperaturi ter zasledovale kislo in bazično hidrolizo aspartama. Slednjo smo deloma spremljale tudi s tankoplastno kromatografijo (TLC). Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa Avtorji: Matevž Turk, Tjaša Luzar in Lana Jeglič Mentorji: Tanja Gačnik, Uroš Ocepek in Eva Tavčar Benković Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ biologija Številni pozitivni učinki konopljinih kanabinoidov in terpenov na človekovo zdravje so ključen dejavnik za njihovo vse večjo uporabo. Najpogostejši obliki, v kateri se le-ti nahajajo, sta koncentrirana smola ali kapljice. Priprava kapljic je dokaj enostavna: rastlino namočimo za nekaj minut v nepolarno topilo in kanabinoidi ter terpeni bodo skoraj v celoti difundirali iz rastline v tako raztopino. Toda tu se pojavi problem zaradi svoje delno nepolarne strukture iz rastline deloma preidejo tudi molekule klorofila, ki takim kapljicam ali olju drastično znižajo tržno vrednost, saj je končni produkt neprijetnega okusa in hitreje pokvarljiv. Klorofil lahko iz raztopine odstranimo z metodo ekstrakcije s super kritičnim CO 2, ki selektivno ekstrahira le zelo nepolarne molekule, toda naprave za tovrsten način ločbe so prevelika naložba za manjše predelovalce konoplje. Našo raziskovalno nalogo smo zato posvetili iskanju optimalnega, cenovno dostopnejšega načina ekstrakcije klorofila iz raztopine kanabinoidov in terpenov. Najučinkovitejši postopek je ekstrakcija DCVC, ki ji sledi ekstrakcija z aktivnim ogljem.

18 Arzen v rižu na slovenskem trgu Avtorja: Ana Grobler in Leon Gorše Mentorici: Marinka Kovač in Zdenka Šlejkovec Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ Ekologija z varstvom okolja Riž je osnovno živilo in pomemben prehranski vir anorganskega arzena. Riž bolje kot večina rastlin absorbira arzen iz prsti, zaradi česar riž vsebuje veliko več anorganskega arzena kot ostale žitarice. Arzen je dobro znan toksin, ki se v povišanih koncentracijah pojavlja v številnih regijah po svetu. Akumulacija arzena v poljščinah lahko za človeka predstavlja tveganje za različna obolenja. Anorganske arzenove spojine (arzenit in arzenat) so močno toksične, organske arzenove spojine (monometilarzenova kislina MMA, dimetilarzenova kislina DMA) pa so manj nevarne. Dolgotrajna izpostavljenost anorganskemu arzenu povzroča kožnega raka, raka mehurja, pljučnega raka. V zadnjih desetletjih se je preko kontaminirane vode in hrane zastrupilo milijone ljudi. Pomembno se je zavedati negativnih učinkov, ki jih ima prisotnost arzena v rižu, saj se uživanje riža povečuje za 1,1 % na leto. Pri raziskovanju sva ugotavljala vsebnost celokupnega arzena in vsebnost posameznih arzenovih spojin (arzenit, arzenat, MMA, DMA) v štiriindvajsetih različnih vzorcih riža na slovenskem tržišču. Celokupna koncentracija arzena v vzorcih je variirala od 51,8 ng/g do 265 ng/g. V večini vzorcev je močno prevladoval arzenit, prav vsi so vsebovali tudi DMA, medtem ko sta bila arzenat in MMA prisotna le v nekaterih vzorcih in še to običajno v nižjih koncentracijah. Z raziskovanjem sva dokazala, da neoluščen oziroma delno oluščen riž vsebuje več celokupnega arzena, kar je posledica kopičenja arzena v lupini riževega zrna. V večini vzorcev riža je bila koncentracija anorganskega arzena (arzenit + arzenat) bistveno večja od koncentracije organskega arzena (MMA + DMA), nobeden od vzorcev pa ni presegel predpisane mejne vrednosti za koncentracijo anorganskega arzena v rižu, ki znaša 200 ng/g za beli (brušeni) riž in 250 ng/g za rjavi (integralni, nebrušeni) riž. Kljub temu da prav vsi vzorci riža, ki sva jih analizirala, vsebujejo anorganski arzen, je riž primeren za uživanje, saj koncentracije anorganskega arzena ne presegajo mejnih vrednosti. Znanstvene raziskave in odkritja na področju kemije prispevajo k boljši ozaveščenosti med ljudmi in hkrati pomagajo zniževati negativne učinke arzena v rižu.

19 Zvoki fraktalov Avtorji: Jan Igor Kržan, Andraž Seničar in Lara Valenčič Mentor: Jernej Ban Gimnazija Novo mesto Področje: SŠ Matematika ali logika O fraktalih je dandanes napisane že veliko literature in zanje je slišalo že mnogo ljudi, vendar pa je predstava o njih marsikdaj zgrešena. Najbolj poznane so slike fraktalov, saj ne moremo spregledati njihovih čudovitih oblik in vzorcev, in vizualno privlačni posnetki, v katerih se s približevanjem ponavljajo vedno iste oblike. Mi pa smo se vprašali, kako bi fraktale prevajali v glasbo in iz slike dobili zvok. V raziskovalni nalogi obravnavamo dva načina prevajanja fraktala iz slike v zvok. Narisali smo preprogo Sierpinskega in Kochovo snežinko v črni barvi na belo podlago in s pomočjo Hilbertove krivulje vsakemu pikslu na sliki fraktala določili njegovo pozicijo. V programu Python smo napisali dva različna programa, ki sta nam fraktal prevedla v zvok. Prvi program je vsakemu pikslu določil sinusoido; le-te je na koncu seštel v eno ter jo predvajal. Drugi program pa je predvajal vsako sinusoido v zaporedju glede na položaj piksla na sliki.

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ( )

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ( ) MARIE SKŁODOWSKA CURIE (1867-1934) OTROŠTVO Rodila se je v Varšavi 7. 11. 1867 kot Marya Salomee Skłodowska, kot peti otrok v družini učiteljev Imela je neverjeten spomin, pri petih letih je znala brati

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija KAZALO: 1 UVOD...3 2 MATERIAL...4 POSTOPEK...4 3 SKICA NASTAVITVE POSKUSA...5 4 REZULTATI...6

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

TORBA, ALI SI PRETEŽKA?

TORBA, ALI SI PRETEŽKA? TORBA, ALI SI PRETEŽKA? RAZISKOVALNA NALOGA PODROČJE: BIOLOGIJA AVTORJI: ŽIVA BRGLEZ, KLEMEN KAČIČ, NINA-LANA VIDMAR MENTORICI: LJUDMILA GORNIK, JASMINA ŠTOLFA HRASTNIK, 2016 NAVDIH Delavnica Torba, da

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Zdenka Šlejkovec, Helena Podgo Peter Černelč in Ingrid Falnog Akutna promielocitna levkemija (APL) Večina primerov APL (98%)

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob a = 10 dm in b = 20 dm. 1 m `ice stane 1,6. Mojster pa za izdelavo modela ra~una toliko, kot smo pla~ali za

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1 SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 6. RAZRED M. Žveglič et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za 6. razred osnovne šole, ROKUS T. Končar,J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Soil remediation

Soil remediation TLA PONOR IN IZVOR POTENCIALNO NEVARNIH SNOVI V OKOLJU prof. dr. Helena Grčman Okoljski dan gospodarstva 1.junij 2017 KAJ SO TLA? DEGRADACIJE TAL Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 231)

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici ter danes, v sredo 26.

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Certificates

Certificates 13. Straški teki Straža pri Novem mestu, 27.5.2018 Tek na 10km Člani A do 19 let 1. 164 Žan Vozelj 2002 0:41:59 -- 2. 217 Žiga Šenica 1999 0:42:52 +00:53 3. 137 Jan Perme 2000 0:48:59 +07:00 4. 144 Nik

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Robert Hooke

Robert Hooke Robert Hooke Robert Hooke se je 18. julija leta 1635 rodil na otoku Wight v Freshwaterju v Angliji. Njegov oče je bil duhovnik, John Hooke, ki je deloval v cerkvi Vseh svetih. Pri Robertovih 10 letih je

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4,

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, Domžale ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PRED

Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PRED Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 1. LETNIK B. Krakar Vogel et al.:

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nizkoogljične tehnologije tudi v industriji Marko KOVAČ Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost Portorož, Slovenija 16. april 2019 Večjega znižanja emisij v industriji ne bo mogoče doseči

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32:

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32: Tekma št. 1 Ml. dečki K-20 1000m štart ob :00 Q1 1 Rok Štefič KKK Orka :32: 1. Rihard Colja KKK Orka ::33 2. Miha Hajduk BD Ranca Ptuj ::33 3. 2 Darjan Vezovnik KKK Ankaran DNS 3 David Franca KKK Žusterna

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po vrstnem redu vprašanj 3. Ali je vašemu otroku všeč šolska

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta veseli dan ali je to Matiček 7.45-8.30 telovadnica Živeti v Celju 9.00-10.00 Muzej novejše zgodovine Malica 10.00-10.30

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA)

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA) STORYLINE PROJEKT OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - Krašnja) ULICA S TRGOVINAMI Tekst: Marta Per, vodja projekta, učenci v OPB Krašnja, gospa Brigita Rožič Foto: Helena Urbanija, Katarina

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra 10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ravnotežja (K C ), ki nam podaja konstantno razmerje

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

ALKOHOLI

ALKOHOLI ALKOHOLI Kaj je alkohol? Alkohol je bistvena učinkovina v alkoholnih pijačah, ter alkoholi so pomembna skupina organskih spojin. V kemiji je alkohol splošen pojem, ki ga uporabljamo za vsako organsko spojino,

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

KAV A

KAV A KAV A SPLOŠNO Kava je napitek iz prevretih zmletih zrn rastline kavovca. Je tradicionalno poživilo. V Evropo so kavo prvi prinesli beneški trgovci v 17. stoletju Uspeva v Afriki, Ameriki, Indoneziji in

Prikaži več

ŠOLSKI PREVOZI 2019/20 (I. verzija, ) JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. Titova RADEČE Radeče, URE PREVOZOV OTROK - KOMBI I. DO

ŠOLSKI PREVOZI 2019/20 (I. verzija, ) JP KOMUNALA RADEČE d.o.o. Titova RADEČE Radeče, URE PREVOZOV OTROK - KOMBI I. DO URE PREVOZOV OTROK - KOMBI I. DOPOLDAN Kraj odhoda Čas odhoda Vozači ČIMERNO - JELOVO Katja Ahlin, 2 - Čimerno 6.25 Matic Novak, 6 - Odcep Čeč (Čimerno) 6.30 LEJA KREŽE, 2 6.38 Špela Čeč, 7 - Odcep Rogel

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica tel: 01 7887 260, faks: 01 7887 265 e-mail:osticnalj@guest.arnes.si Z A P I S N I K 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več