Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016"

Transkripcija

1 Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016 Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 322. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v letu 2016 v Sloveniji. Seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 322. člena (EZ-1) in analiz podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote v distribucijskih sistemih toplote v letu 2016, ki jih je agencija od distributerjev in proizvajalcev toplote pridobila v sklopu njihovega letnega poročanja (prvi odstavek 311. člena (EZ-1)). Maribor, julij 2017

2 LEGENDA OZNAK Energetsko učinkovit distribucijski sistem Energetsko neučinkovit distribucijski sistem Distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016 Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016 Maribor, julij 2017

3 ENERGETSKO UČINKOVITI SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA IN HLAJENJA 2016 Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (322. člen Energetskega zakona (EZ-1), Uradni list RS, 17/14, 81/15). Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2016 izpolnili vsaj en izmed kriterij prvega odstavka 322. člena Energetskega zakona (EZ-1), Uradni list RS, 17/14, 81/15, glede na obvezno uporabo obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja. UPORABLJENE OZNAKE SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso SDH - Distribucijski sistem hlajenja PADS - Parovodni distribucijski sistem Učinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja (322. člen EZ-1) Mestna občina Celje SDO Celje Mestna občina Kranj SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj Mestna občina Ljubljana Parovodni distribucijski sistem Parovod - TO Šiška, Ljubljana SDO Ljubljana Mestna občina Nova Gorica SDOLB Majske poljane, Nova Gorica Mestna občina Slovenj Gradec OŠ Šmartno, Slovenj Gradec Mestna občina Velenje SDO Šaleške doline Občina Bled SDO Bled Občina Črnomelj SDOLB naselje Čardak, Črnomelj Občina Dravograd SDOLB Dravograd Občina Gorenja vas - Poljane SDO Todraž Občina Gornji Grad SDOLB Gornji Grad Občina Hoče - Slivnica DOLB Hoče Slivnica Občina Ivančna Gorica SDOLB Ivančna Gorica Občina Kamnik SDO Tisa, Kamnik Datum objave / tiskanja: Q_EUcinkovitost_DS_A01-1 / 4

4 Občina Kidričevo SDO Kidričevo Občina Kobarid SDO Kobarid Občina Kočevje SDO Kočevje Občina Kranjska Gora SDOLB Kranjska Gora SDOLB Mojstrana, Kranjska gora Občina Kuzma SDOLB Kuzma Občina Lenart SDOLB Lenart Občina Lendava SDO Lendava Občina Litija SDO Gabrovka, Litija SDO Jevnica, Litija Občina Luče SDOLB Luče Občina Metlika SDOLB Metlika Občina Miren - Kostanjevica SDO Miren - Kostanjevica Občina Moravče SDO Ekoenergija, Moravče Občina Moravske Toplice DOLB Martjanci, Moravske Toplice Občina Mozirje SDO Podrožnik, Mozirje Občina Nazarje SDO Nazarje Občina Oplotnica SDOLB Oplotnica Občina Postojna SDO Volaričeva24, Postojna SDOLB Postojna - GJS SDOLB Postojna - Tržni DS Občina Preddvor SDOLB Preddvor Občina Radlje ob Dravi SDO Radlje ob Dravi Datum objave / tiskanja: Q_EUcinkovitost_DS_A01-2 / 4

5 Občina Ravne na Koroškem SDO Ravne na Koroškem SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem Občina Ribnica SDOLB Ribnica Občina Semič SDO Ekoenergija, Semič Občina Slovenske Konjice SDO TO, Slovenjske Konjice Občina Solčava SDOLB Solčava Občina Šentilj SDO Sladki Vrh, Šentilj Občina Šentjur pri Celju SDO Energoles, Šentjur Občina Tolmin SDO na Logu, Tolmin SDO Podbrdo, Tolmin Občina Vojnik DOLB Nova cerkev, Vojnik Občina Vransko SDOLB Vransko Občina Vuzenica SDOLB Vuzenica Občina Zagorje ob Savi SDO Zagorje ob Savi Občina Železniki SDOLB Železniki Neučinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja (322. člen EZ-1) Mestna občina Kranj Distribucijski sistem hlajenja SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj SDO naselje Planina, Kranj SDO naselje Vodni stolp, Kranj Mestna občina Ljubljana Parovodni distribucijski sistem Parovod - TE-TOL, Ljubljana Mestna občina Maribor SDO EPF Maribor, Maribor SDO Maribor SDO Pobrežje, Maribor SDO UKC Maribor, Maribor Mestna občina Murska Sobota SDO Murska Sobota Mestna občina Nova Gorica SDO Elektro Primorska, Nova Gorica SDO IC Meblo, Nova Gorica SDO Nova Gorica Datum objave / tiskanja: Q_EUcinkovitost_DS_A01-3 / 4

6 Mestna občina Novo mesto SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto SDO TPV, Novo mesto Mestna občina Ptuj SDO Ptuj Mestna občina Slovenj Gradec SDO Slovenj Gradec Mestna občina Velenje Distribucijski sistem hlajenja SDH Velenje Občina Črna na Koroškem SDO obrtne cone Žerjav, Črna na Koroškem Občina Dravograd SDO naselje Meža, Dravograd Občina Grosuplje SDO Grosuplje Občina Hrastnik SDO Hrastnik Občina Idrija SDO ŠRC, Idrija Občina Jesenice SDO Hrušica, Jesenice SDO Jesenice Občina Kamnik SDO Kamnik Občina Kočevje SDO Kočevska reka Občina Litija SDO Litija center, Litija Občina Piran SDO Liminjanska, Lucija, Piran SDO Obala, Lucija, Piran SDO Šolska, Lucija, Piran Občina Slovenske Konjice SDO SP, Slovenjske Konjice Občina Šempeter - Vrtojba SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba Občina Trbovlje SDO Trbovlje Občina Zreče SDO Center, Zreče Občina Žalec SDO Žalec Datum objave / tiskanja: Q_EUcinkovitost_DS_A01-4 / 4