Tip ure: po vsebini: po etapi učnega procesa: mali nogomet utrjevanje

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tip ure: po vsebini: po etapi učnega procesa: mali nogomet utrjevanje"

Transkripcija

1 Študent: Tina Šlajkovec Razred: 3. razred osemletke Šola: OŠ Mirna Čas: Datum: Št. učencev: 24 Št. učne ure: 7 Spol učencev: 12 deklic, 12 dečkov Prostor: telovadnica Uriti povezavo udarca z nartom z drugimi elementi tehnike in Glavni cilj ure: natančnost podaj. CILJI: 1. Športna (gibalna in teoretična) znanja: z vsako nogo posebej uriti in čim bolj tekoče izvajati povezavo udarca z nartom in vodenja žoge z nartom, uriti in čim bolj tekoče izvajati povezavo udarca z nartom, vodenja žoge z nartom in podajanja žoge, uriti udarec z notranjim delom stopala, uriti zaustavljanje žoge s podplatom ali notranjim delom stopala, vedeti, kaj je to avt, ga upoštevati znotraj igre in ga pravilno izvajati. 2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: razvijati koordinacijo nog pri udarjanju, vodenju in zaustavljanju žoge, razvijati natančnost pri podajah in zadevanju cilja. 3. Zdravstveno - higienski: spoznavati pomen primernega športnega oblačila in obutve, spoznavati pomen skrbi za čistočo športne opreme in osebne higiene, spoznavati osnovna načela varnosti v telovadnici. 4. Čustveno-socialna raven: z igro spodbujati veselje do športne dejavnosti, razvijati samozavest, odločnost in vztrajnost, zadovoljevati potrebo po gibanju z zahtevnejšimi gibalnimi nalogami. Tip ure: po vsebini: po etapi učnega procesa: mali nogomet utrjevanje Metodične enote: podajanje žoge, zaustavljanje žoge s podplatom ali notranjim delom stopala, udarjanje žoge z nartom v cilj, vodenje žoge z nartom, igra 2:2.

2 Učne metode: x demonstracija x x x razlaga x pogovor neposredna posredna zaporedna posamična Učne oblike: x frontalno delo poligon štafeta x delo v vrsti ali koloni, polkrogu x delo v parih x skupinsko delo x delo v homogenih skupinah delo v heterogenih skupinah Glede na vadbena mesta: klasična vadba po postajah delo z dodatnimi nalogami delo z dopolnilnimi nalogami obhodna vadba x igralne skupine Glede na pomagala: z merilci srčne frekvence z organizacijskimi kartoni z osebnimi kartoni individualno delo z osebnimi kartoni Varnost: Učni pripomočki: 24 nogometnih žog 24 stožcev

3 Literatura: Kovač, M. idr. (1998). Učni načrt. Športna vzgoja. Osnovna šola. Ljubljana: Nacionalni kurikularni svet, Področna kurikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna kurikularna komisija za športno vzgojo. Petermanec, M. (1999). Pripravljamo se na pouk športne vzgoje: nogomet. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Elsner, B. (2004). Nogomet. Teorija igre. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. Elsner, B., Verdenik, Z., Križnik, J. (1995). Cilji šolske športne vzgoje. Nogomet. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 11min 1. UVOD (1 min) Priprava rekvizitov in navodila za splošno ogrevanje. 2. SPLOŠNO OGREVANJE (4 min) Elementarna igra: Kavbojci in Indijanci Učenci se postavijo v dve vrsti in se obrnejo drug proti drugemu. Med njimi je meter ali dva razdalje. Ena vrsta se imenuje Kavbojci, druga vrsta pa Indijanci. Ko zakličem npr.»indijanci«pričnejo ti loviti Kavbojce, ti pa morajo steči za določeno črto, da jih ne ulovijo. Ulovljeni Kavbojci postanejo Indijanci. Vmes lahko zavpijem drugo ime, vendar pa moram na to pred igro opozoriti tudi učence, da bodo pripravljeni na to možnost, tako da ne bi prišlo do poškodb. Dvakrat zapored lahko zakličem tudi isto ime in tako presenetim učence. 3. SPECIALNO OGREVANJE GIMNASTIČNE VAJE (6 min) Sklop gimnastičnih vaj s švedsko klopjo je v prilogah. GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min SNOVNA PRIPRAVA: Glej prejšnje priprave. AVT Avt se dosodi, ko žoga s celim svojim obsegom zapusti igrišče po tleh ali po zraku. Če igramo na odboj od ograje, je avt takrat, kadar se žoga odbije preko ograje. Pri malem nogometu izvajamo avt z nogo, in sicer z mesta, ker je žoga zapustila igrišče. Žog mora mirovati. Nasprotni igralec izvajanja avta ne sme ovirati.

4 METODIČNA PRIPRAVA: 1. Vodenje žoge z nartom in udarec z nartom na vrata, najprej z boljšo in nato še s slabšo nogo Učenci so razporejeni v 6 skupin. Štirje učenci izvajajo vajo na enih vratih. Učenec vodi žogo z nartom od sredine telovadnice proti vratom (dvema stožcema). Približno 3 m od vrat je ob strani postavljen še en stožec, ki označuje mesto, kjer morajo učenci prenehati z vodenjem žoge in udariti žogo z nartom na vrata in to brez zaustavljanja. 2. Podajanje in izmenično vodenje žoge v paru ter udarec na vrata Učenci so razporejeni v pare. Vsak par ima eno žogo, ki si jo med seboj podaja po celi širini telovadnice. Najprej vodi žogo en učenec, nato jo po treh korakih poda drugemu. Ta vodi žogo tri korake in jo spet poda nazaj. Žogo vodita proti vratom in na označenem mestu eden od njiju udari žogo na vrata. Pri udarcih na vrata se izmenjujeta. Nato na enak način vodita in si podajata žogo na drugo stran telovadnice, proti drugim vratom. Učenci pri podajah ne smejo biti obrnjeni drug proti drugemu. Telo mora biti obrnjeno proti vratom. Dva učenca demonstrirata vajo. Opozorim jih na čim natančnejše podaje ter da na vrata ne streljajo nujno vedno z boljšo nogo in zaradi tega prekinjajo ritem podajanja oz teka, ampak udarijo s tisto, s katero pač takrat 'nanese'. 3. Podajanje žoge v paru skozi dva stožca, najprej z boljšo in nato še s slabšo nogo Vsak par vzame dva stožca. V telovadnici si poišče prostor in stožca postavi približno en dober meter narazen. Nato si učenca žogo podajata skozi stožca. Ko nimajo več težav s podajami z boljšo nogo, poizkusijo še s slabšo. Če so kateri učenci pri tem dovolj spretni, lahko tudi zmanjšajo razmik med stožcema ali pa zvečajo razdaljo podajanja. Podaje izvajajo z notranjim delom stopala. 4. Pogovor o nogometni igri avt Z učenci se na kratko pogovorimo o tem, kaj je avt. Do sedaj nismo upoštevali mej igrišča, sedaj pa bomo uvedli eno novo pravilo. Kaj je to avt? Nekdo izmed učencev razloži. Avt je takrat, ko gre cela žoga preko črte, ki označuje mejo igrišča. Če meni uide žoga preko črte, dobi žogo nasprotna ekipa. Igralec nasprotne ekipe izvaja avt tako, da žogo postavi na črto tam, kjer je ta zapustila igrišče in jo poda svojemu soigralcu. Izvajanje avta pa ne smemo ovirati tako, da bi stali tik ob žogi, ampak se moramo umakniti nekoliko bolj stran. Pri demonstraciji mi pomaga nekdo izmed učencev. KOLIČINSKA PRIPRAVA: 1. vaja se izvaja 6 minut. 2. vaja se izvaja 8 minut. 3. vaja se izvaja 8 minut. Pogovor o avtu traja 3 minute.

5 ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: Z učenci odidemo po nogometne žoge. Vsak dobi svojo. 1. Postavim stožce. Učenci se razdelijo na 6 skupin. Legenda: učenec vodenje stožec udarec na vrata podaja Skica 34

6 2. Učenci se razporedijo v pare. Odvečne žoge odložijo na rob telovadnice. Skica Vsak par vzame dva stožca, si poišče prostor in postavi stožca toliko narazen, kot smo se dogovorili. 4. Učence pokličem in preden začnemo s pogovorom, se posedejo se po tleh. Po pogovoru si izberejo nasprotni par za igro malega nogometa in postavijo vrata. ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 9 min Igra 2:2 Učenci se razporedijo v pare. En par igra proti drugemu. Igra se na šestih badmintonskih igriščih. Za mejo igrišča velja zadnja modra črta. Za vrata uporabijo stožce. Upoštevati morajo avt in ga tudi pravilno izvajati. Na koncu poročajo o rezultatih