METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN AND ADOLESCENTS"

Transkripcija

1 238 Slov Pediatr 2018; 25: Pregledni članek / Review article METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN AND ADOLESCENTS P. Kotnik 1,2 (1) Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana (2) Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana IZVLEČEK Metabolični sindrom pri odraslih je skupek bolezenskih stanj (centralno kopičenje maščevja, povišan krvi tlak, hipertrigliceridemija, znižana vrednost holesterola HDL in hiperglikemija), ki so posledica neodzivnosti telesa na inzulin oz. hiperinzulinizma ter povezane tudi z večjim tveganjem srčno-žilnih zapletov. Posamezne komponente metaboličnega sindroma pomenijo večje tveganje srčno-žilnih zapletov tudi pri otrocih in mladostnikih. Mejne vrednosti, pri katerih se tveganje začne povečevati, so v tej populaciji manj jasne in splošno sprejete kot pri odraslih, zato jih moramo razumeti kot kontinuum tveganja ter jih tolmačiti v sklopu obravnave otroka kot celote. Ob povečanem tveganju srčno-žilnih zapletov je metaboličnega sindrom pri otrocih in mladostnikih povezan tudi z nekaterimi drugimi bolezenskimi stanji, kot so zgodnja adrenarha, sindrom policističnih jajčnikov, nealkoholna zamaščenost jeter, večje tveganje anksioznosti in depresije ter obstruktivna apneja v spanju. Zgodnja opredelitev komponent ali metaboličnega sindroma kot celote pri otrocih in mladostnikih je izrednega pomena tako za posameznika kot tudi za družbo kot celoto, saj omogoča da ukrepamo zgodaj in bolj učinkovito. Ključne besede: centralna debelost, dislipidemija, prediabetes, sladkorna bolezen tipa 2, hipertenzija. ABSTRACT Metabolic syndrome in adults is defined as a combination of central obesity, hypertension, elevated triglycerides, lowered HDL cholesterol and hyperglycaemia. It is a consequence of increased whole-body insulin resistance and consequent hyperinsulinism. Metabolic syndrome increases the risk of cardiovascular incidents. Isolated components of the metabolic syndrome also increase the risk of cardiovascular incidents

2 Slov Pediatr 2018; in children and adolescents. The limits at which these components significantly increase the risk in this population are not clear and should rather be regarded as a risk continuum and interpreted in the light of the treatment of the child as a whole. In addition to increased cardiovascular risk, the presence of components of the metabolic syndrome in children and adolescents is also associated with premature adrenarche, polycystic ovarian syndrome, non-alcoholic liver disease, an increased risk of anxiety and depression and obstructive sleep apnoea. Early determination of components of metabolic syndrome or metabolic syndrome in its entity in children and adolescents is of major importance for the individual and society as a whole, as it enables an earlier and potentially more effective therapeutic interventions. Key words: central obesity, dyslipidemia, prediabetes, diabetes mellitus type 2, hypertension. KAJ JE METABOLIČNI SINDROM Povezavo med motnjo v presnovi glukoze in maščob v krvi, povišanim krvnim tlakom ter povečanim tveganjem bolezni koronarnih arterij z zmanjšano občutljivostjo telesa za inzulin in posledičnim hiperinzulinizmom je leta 1988 prvi opisal Gerald Reaven (1), hiperinzulinizem pa so povezali tudi s centralno obliko debelosti, mikroalbuminurijo, nenormalnostmi v fibrinolizi in vnetjem. Leta 2001 so opredelili pojem metabolični sindrom (MetS), ki vključuje prisotnost treh od petih dejavnikov tveganja srčno-žilnih bolezni: centralno kopičenje maščevja, povišan krvi tlak, hipertrigliceridemijo, znižano vrednost holesterola HDL in hiperglikemijo (2). Gledano širše je MetS splet fizioloških, biokemijskih, kliničnih in presnovnih dejavnikov, ki neposredno povečujejo tveganje ateroskleroze in sladkorne bolezni tipa 2 (SBT2) ter tudi vse vzroke umrljivosti (3). Pri odraslih z MetS je tveganje, da bodo v naslednjih štirih letih razvili SBT2 (2), večje za 5- do 8,8-krat. Tveganje umrljivosti zaradi koronarne bolezni je pri odraslih z MetS brez SBT2 večje za trikrat, pri odraslih, ki imajo MetS s SBT2, pa za petkrat (4). Za razliko od odraslih vloga polno razvite oblike MetS za napoved srčno-žilnih zapletov pri otrocih in mladostnikih še ni povsem sprejeta in enotno opredeljena. Od postavitve diagnostičnih meril za odrasle so izoblikovali številne definicije MetS, najprej za MetS pri mladostnikih in nato tudi za MetS pri otrocih. Trenutno je v veljavi konsenz Mednarodnega združenja za sladkorno bolezen (angl. International Diabetes Federation, IDF) iz leta 2007, ki posebej opredeljuje MetS pri otrocih, starih 10 do 16 let, medtem ko pri mladostnikih, starejših od 16 let, veljajo merila za odrasle. Pri otrocih, mlajših od 10 let, MetS kot celote ne moremo opredeliti, čeprav so lahko že v tem starostnem obdobju prisotne posamezne komponente (Tabela 1). Za obdobje mladostništva je značilna nestabilnost komponent MetS. Tako kar polovica mladostnikov z opredeljenim MetS kljub stabilni telesni teži v obdobju nekaj tednov do nekaj let več ne izpolnjuje meril MetS (5, 6). Razlog morda tiči v dejstvu, da se neodzivnost na inzulin (IR), ki je glavni patofiziološki dejavnik za razvoj MetS v razvojnem obdobju, predvsem pri mladostnikih povsem fiziološko razvije med puberteto, po puberteti pa se ponovno zmanjša. Puberteta se v isti populaciji lahko pojavlja zelo različno, še večje pa so razlike med etničnimi populacijami. Kljub vsemu omenjenemu pa velja, da MetS v mladostništvu pomembno poveča tveganje MetS v odraslosti. Glede na različna merila je tveganje večje za kar 9,4- do 11,5-krat (7). POGOSTOST METABOLIČNEGA SIN- DROMA Zaradi različnih definicij MetS pri otrocih in mladostnikih je opredelitev pogostosti MetS v različnih populacijah in tudi znotraj iste populacije v določe-

3 240 Slov Pediatr 2018; 25 Tabela 1. Komponente metaboličnega sindroma (MetS) glede na starostno skupino (prirejeno po (8)). Table 1. Components of metabolic syndrome (MetS) by age (adapted according to (8)) Starostna skupina Obseg pasu Trigliceridi HDL Krvni tlak KS/T2D 6 10 > 90. p. > 90. p. oz > 94 cm M > 80 cm Ž > 94 cm M >16 > 80 cm Ž - diagnoze MetS ne moremo postaviti - dodatne preiskave le pri družinski anamnezi MetS, T2D, dislipidemij, srčno-žilnih zapletov, hipertenzije, debelosti > 1,7 mmol/l < 1,03 mmol/l > 1,7 mmol/l < 1,03 mmol/l M < 1,29 mmol/l Ž oz. že zdravljeni sistolni > 130 mmhg diastolni > 85 mmhg sistolni >130 mmhg diastolni > 85 mmhg > 5,6 mmol/l oz. T2D > 5,6 mmol/l oz. T2D nem obdobju zelo težavna. Velike razlike v pojavnosti so namreč lahko posledica različnih genetskih vzrokov in različnih vplivov okolja. Tako npr. pogostost MetS pri debelih otrocih v Veliki Britaniji ocenjujejo na 14,5 %, medtem ko v nemški populaciji znaša 32 % Pri nekaterih etničnih skupinah (npr. debelih otrocih turškega porekla, ki živijo v Nemčiji) je kar 39 %. Pogostost je v ZDA z 38 % pri debelih otrocih in s skoraj 50 % pri zelo debelih otrocih še bistveno višja (8). VZROKI METABOLIČNEGA SINDROMA Neodzivnost na inzulin Neodzivnost na inzulin je glavni patofiziološki mehanizem, ki vodi v razvoj komponent MetS. Pomembno vlogo imajo genetski in epigenetski dejavniki (9). Pogosteje se pojavlja pri čezmerno prehranjenih in debelih posameznikih, posebej pri tistih s centralnim kopičenjem maščobnega tkiva, a jo srečamo tudi pri normalno prehranjenih osebah. Posledica IR na ravni jeter je zmanjšana sposobnost inzulina, da zavre tvorjenje glukoze (glukoneogenezo), medtem ko kljub IR tvorjenje prostih maščobnih kislin in trigliceridov ni zavrto. Ti se zato kopičijo v jetrih in drugih organih, npr. skeletnih mišicah in maščobnem tkivu. Za dislipidemijo, povezano z IR (in MetS), so značilne povečani koncentraciji trigliceridov in sdldl (angl. small dense LDL) ter znižana koncentracija holesterola HDL (10). Z IR je povezana tudi disfunkcija maščobnega tkiva. Kljub IR lipogeneza in izločanje PMK na ravni maščobnega tkiva potekata naprej. Nenormalen vzorec citokinov adipokinov, ki se izločajo iz tega tkiva, dodatno spodbuja disfunkcijo maščobnega tkiva pa tudi drugih organov. Ker številni adipokini delujejo proinflamatorno, pride ob MetS do sistemskega vnetja. IR in sistemsko vnetje sta najpomembnejša dejavnika, ki vodita v razvoj komponent MetS (11). Dejavniki razvoja metaboličnega sindroma MetS se pogosteje pojavlja v družinah. Posamezne komponente in MetS so dedne in povezane s skupnim življenjskim okoljem (9). Debelost kot ključni dejavnik MetS pri otrocih in mladostnikih ima pomembno dedno komponento, izrazito pa na pojav MetS vpliva tudi skupno življenjske okolje. Tako je verjetnost, da bo otrok debel, če je debel vsaj eden od staršev, kar dvakrat večja kot v splošni populaciji. Pomembno vlogo ima tudi socialnoekonomsko stanje družine. Pri otrocih iz družin z nizkim do-

4 Slov Pediatr 2018; hodkom oz. socialnoekonomskim statusom in nizko izobrazbo je tveganje debelosti in MetS pomembno večje (12), na verjetnost MetS pa vplivajo tudi prenatalni dejavniki (nosečnostna sladkorna bolezen pri materi, nizka porodna teža, prehitro pridobivanje telesne teže po rojstvu, predvsem v prvih treh mesecih, pa tudi hitrejše pridobivanje telesne teže v prvih letih življenja). Od prehranskih vzrokov je s pojavom MetS povezano čezmerno uživanje preprostih ogljikovih hidratov (predvsem fruktoze), čezmerno uživanje razvejanih aminokislin in transnasičenih maščob ter premajhen vnos vlaknin (13). Pomembno vlogo igrata tudi pretirana telesna nedejavnost (gledanje v televizije in druge zaslone, igranje videoigric ipd.) in nezadostno telesno udejstvovanje (organiziran in neorganiziran šport) (14). S preveč pred zasloni preživetega so povezane tudi motnje spanja, ko otroci zvečer ne morejo zaspati, spijo nekakovostno in premalo (15). Preučevali so tudi vpliv kroničnega stresa in neustrezne sestave mikrobiote (16). Povečano tvorjenje motnje v razgradnji prostih kisikovih radikalov so pomemben skupni patofoiziološki mehanizem, ki MetS povezuje s srčno-žilnimi zapleti (17). OPREDELITEV OGROŽENE POPULACIJE Tudi pri otrocih, vsekakor pa pri mladostnikih, že potekajo patofiziološki procesi, ki so povezani z razvojem posameznih komponent MetS. Glede na kompleksnost MetS in pomanjkanje splošno sprejetih meril za opredelitev MetS pri otrocih je razumljivo, da je tudi izdelava presejalnih testov za zgodnjo in specifično opredelitev posameznikov s povečanim tveganjem težavna. Pomembno je spoznanje, da se tveganje za zaplete, povezane z MetS, povečuje kontinuirano. To pomeni, da se tveganje ne začne šele pri določeni referenčni točki, ampak se povečuje postopno. Omenjenega pristopa se poslužujejo pri izdelavi algoritmov, s katerimi bi natančneje in bolj zgodaj opredelili dolgoročno ogrožene posameznike. V Sloveniji smo izdelali smernice za obravnavo čezmerno prehranjenih in debelih otrok ter njihovo stopenjsko obravnavo in smernice za obravnavo otrok s sumom na prediabetes oz. sladkorno bolezen tipa 2. Iz njih v nadaljevanju navajamo priporočila za opredelitev otok s povečanim tveganjem za posamezno komponento MetS ali za MetS kot celoto (18 20). Zaradi pomembnosti genetskega vpliva in vpliva družinskega okolja na razvoj komponent MetS je pomembno presejalno orodje anamneza glede debelosti in komponent MetS (dislipidemija, SBT2, hipertenzija) pri vsaj bližnjih sorodnikih (21, 22). Vedno moramo opredeliti, ali je otrok čezmerno prehranjen oz. debel. Čezmerno kopičenje maščevja je namreč najbolj pogost dejavnik, povezan z razvojem IR (23). V ta namen najpogosteje določimo ITM ter meritev relativiziramo z opredelitvijo percentilne vrednosti glede na normalno razporejeno populacijo. Zaradi pomembnosti opredelitve mesta kopičenja maščobnega tkiva (centralno kopičenje maščevja) priporočamo tudi druge avksološke meritve, predvsem meritev obsega pasu in/ali bokov. Tudi pri tej meritvi moramo določiti percentilno vrednost oz. opredeliti razmerje med obsegom pasu in telesno višino, saj je razmerje > 0,5 povezano z večjim tveganjem zapletov. V veliko manjši meri trenutno uporabljajo druge avksološke meritve, npr. določitev kožne gube v predelu nadlakta ter obseg nadlakta in vratu (18). Merjenje krvnega tlaka moramo izvesti tehnično pravilno, kar je pri otrocih in mladostnikih z izrazitim obsegom nadlakta pogosto težavno. Da bi opredelili posameznike s povišanimi vrednostmi krvnega tlaka, moramo izmerjene vrednosti relativizirati s percentilnimi vrednostmi. Nato pediater nefrolog na osnovi izsledkov dodatnih preiskav izključi druge možne vzroke povišanih vrednosti krvnega tlaka pri otroku (24).

5 242 Slov Pediatr 2018; 25 V Sloveniji določimo celokupno vrednost holesterola pri vseh petletnih otrocih ob sistematskem pregledu. Z meritvijo opredelimo predvsem populacijo otrok z genetsko pogojeno dislipidemijo. Razširjeni lipidogram za opredelitev trigliceridov in holesterola HDL izvajamo v sklopu obravnave čezmerne prehranjenosti predvsem na sekundarni in terciarni ravni, izjemoma na primarni ravni (25, 19). Pri slovenskih otrocih in mladostnikih so motnje v presnovi glukoze (povišana vrednost glukoze na tešče, motena glukozna toleranca ali sladkorna bolezen tipa 2) trenutno še relativno redke. Kot presejalni test za ugotavljanje posameznikov s povečano koncentracijo glukoze v krvi lahko služi določitev vrednosti krvnega sladkorja na tešče, pogosteje pa oralni glukoznotolerančni test (OGTT) in/ali HbA1c. O pomenu merjenja inzulina na tešče, ob OGTT ali kateri od bolj intenzivnih metod, burno razpravljajo. Zlati standard za opredelitev IR je metoda evglikemične hiperinzulinske zanke ali intravenski glukozanotolerančni test s pogostimi odvzemi, ki pa za namen presejanja nista uporabna. Mednarodna skupina strokovnjakov izoliranega merjenja inzulina na tešče ali njenih izpeljank, kot je izračun vrednosti HOMA (angl. The Homeostatic Model Assessment), pri posameznikih za odločitev o zdravljenju zaradi trenutno neoptimalnih tehničnih možnosti za natančno in predvsem ponovljivo opredelitev ravni inzulina ne priporoča (22). Na sekundarni in terciarni ravni za določitev motnje v presnovi glukoze in inzulina uporabljamo vrednosti inzulina na tešče ter OGTT oz. njegove izpeljanke, pri kliničnem vrednotenju pa sledimo slovenskim in mednarodnim smernicam (18 20, 26). BOLEZENSKA STANJA, POVEZANA Z METABOLIČNIM SINDROMOM, PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH Povečano kopičenje maščevja v jetrih, ki lahko napreduje v vnetje, fibrozo in cirozo jeter, je tesno povezano z IR in debelostjo ter prisotno tudi pri otrocih in mladostnikih. V sklopu obravnave MetS je tako smiselna tudi določitev vrednosti transaminaz (27). Hiperinzulinizem v povezavi z debelostjo ali brez nje je povezan s čezmernim izločanjem androgenov in z zgodnejšo adrenarho predvsem pri dekletih, ter s sindrom policističnih jajčnikov (28). Debelost in SBT2 sta kronični bolezni, ki ju pogosto spremljata družbena stigmatizacija in z njo povezano večje tveganje anksioznosti in depresije (29). Prav tako je dejavnik tveganja tveganja za pojav hiperinzulinizma in komponent MetS tudi obstruktivna apneja v spanju, in sicer sama po sebi ali kot posledica debelosti. Opredelitev in zdravljenje obstruktivne apneje v spanju se odraža v izboljšanju hiperinzulinizma in komponent MetS (30). ZDRAVLJENJE Osnova zdravljenja MetS so sprememba vedenjskih vzorcev, primerna prehrana ter redna in primerna telesna dejavnost. V obravnavo moramo vključiti celotno družino in okolje, kjer otrok preživi večino časa (npr. šola). Večina otrok je tudi čezmerno prehranjenih oz. debelih, zato moramo najprej zmanjšati energijski vnos (predvsem ogljikovih hidratov, zlasti z visokim glikemičnim indeksom) in spremeniti sestavo obrokov. Tako zmanjšamo energijski vnos ter predvsem stimulus za izločanje inzulina in vplivamo na mitohondrije, v katerih se zmanjša tvorjenje maščob. Ob tem moramo poskrbeti tudi za zadosten vnos vlaknin, ki zmanjšajo obremenitev jeter z glukozo (31). Pri preprečevanju in zdravljenju MetS ima pomembno vlogo redna telesna dejavnost (TD). Trajanje TD (predvsem srednjevisoko- in visokointenzivne) pomeni manjšo verjetnost čezmerne prehranjenosti. Ne glede na to TD poveča občutljivost telesa za inzulin in izboljša delovanje mitohondrijev ter

6 Slov Pediatr 2018; ugodno vpliva tudi na srčno-žilne dejavnike, kot so sistolni in diastolni krvni tlak, trigliceridi, HDL, IR, inzulin na tešče, debelina intime medije in hitrost pulznega vala (1). Pomembno je tudi, da je dolgoročni vpliv intervencije s TD relativno omejen, zato moramo načrtovati ukrepe, ki so izvedljivi dolgoročno (32). Na MetS pa vpliva tudi čas, ki ga otroci preživijo nedejavno. Že več kot dve uri nedejavno preživetega časa pomenita večjo verjetnost čezmerne prehranjenosti, večji delež maščevja in manjši delež nemaščobnega tkiva ter MetS. Preučevali so zlasti čas in pogostost gledanja televizije (14, 33). Zdravljenje MetS z zdravili je pri otrocih in mladostnikih trenutno zelo omejeno. Orlistat, inhibitor intestinalne lipaze, zaradi neprijetnih neželenih učinkov (vetrovi, driska) in omejenega učinka pri zdravljenju debelosti uporabljamo redko (34). Mnogo bolj učinkoviti so bariatrični posegi, ki se odrazijo s pomembnim znižanjem telesne mase ter hkrati (neodvisno od znižanja telesne mase) v izboljšanju komponent MetS. Vendar gre za relativno invazivne posege, ki so v večini nepovratni ter po posegu zahtevajo doživljenjsko jemanje multivitaminskih dodatkov (35). Zaradi opisanih slabosti se danes kot zanimiva možnost ponujajo na začetni del tankega črevesa omejeni endoskopski bariatrični posegi, ki so učinkoviti pri znižanju telesne mase in MetS, so povratni, a je njihova uporaba časovno omejena (36). Z zdravili zdravimo polno razvite komponente MetS, kot sta SBT2 in in povišan krvni tlak, v skladu z ustreznimi smernicami (20, 24). Dislipidemijo v sklopu MetS v prvi fazi zdravimo s spremembo življenjskega sloga. Zdravil, s katerimi bi uravnavali oz. preprečevali osnovne mehanizme, ki vodijo v MetS, trenutno ni. Otroke s preddiabetesom in SBT2 naj vodi pediater endokrinolog. Metformina za povečanje občutljivosti telesa za inzulin v stanjih prediabetesa z normoglikemijo ne priporočajo (22, 26). Ob IR in pridruženih zapletih (npr. sindrom policističnih jajčnikov, nealkoholna zamaščenost jeter) se o zdravljenju z metforminom odloči pediater endokrinolog (19, 20). ZAKLJUČEK Opredelitev in pomen MetS kot celote pri otrocih in mladostnikih za razliko od odraslih trenutno še nista popolna in dokončna. Pomembno je, da preprečujemo, odkrivamo in zdravimo posamezne komponente ali kombinacije komponent MetS, kot so (centralna) debelost, dislipidemija, povišan krvni tlak in stanja prediabetesa oz. SBT2. Omenjena stanja tudi pri otrocih in mladostnikih pomenijo večje tveganje srčno-žilnih zapletov. Tveganje srčno-žilnih zapletov pri otrocih in mladostnikih je zvezna spremenljivka, tj. kontinuum, kar moramo upoštevati pri tolmačenju rezultatov preiskav za opredelitev navedenih stanj v luči obravnave otroka kot celote. Zgodnja opredelitev dejavnikov tveganja srčno-žilnih zapletov pediatrom omogoča, da zgodaj ukrepajo, s čimer pri posebej izpostavljenih posameznikih pri večini dosegajo bistveno boljši izid zdravljenja kot pri odrasli populaciji. LITERATURA 1. Reaven GM. Banting lecture Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37(12): Laaksonen DE, Lakka H-M, Niskanen LK, Kaplan GA, Salonen JT, Lakka TA. Metabolic syndrome and development of diabetes mellitus: application and validation of recently suggested definitions of the metabolic syndrome in a prospective cohort study. Am J Epidemiol 2002; 156(11): Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during : A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2014; 384 (9945). 4. Kovesdy CP, Furth SL, Zoccali C, World Kidney Day Steering Committee. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. Am J Nephrol 2017; 45(3):

7 244 Slov Pediatr 2018; Stanley TL, Chen ML, Goodman E. The typology of metabolic syndrome in the transition to adulthood. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(3): Gustafson JK, Yanoff LB, Easter BD, Brady SM, Keil MF, Roberts MD et al. The stability of metabolic syndrome in children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94(12): Morrison JA, Friedman LA, Wang P, Glueck CJ. Metabolic syndrome in childhood predicts adult metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus 25 to 30 years later. J Pediatr 2008; 152(2): Zimmet P, Alberti KGM, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S et al. The metabolic syndrome in children and adolescents - an IDF consensus report. Pediatr Diabetes 2007; 8(5): Brown AE, Walker M. Genetics of Insulin Resistance and the Metabolic Syndrome. Curr Cardiol Rep 2016; 18(8): Jovanovski E, Krek H, Grošelj U, Kotnik P. Dislipidemija pri debelih otrocih/dyslipidaemia in obese children. Slov Pediatr 2017; 24(4): Kotnik P, Fischer Posovszky P, Wabitsch M. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in presnovna funkcija maščobnega tkiva pri otrocih in mladostnikih. Slov J Public Heal 2015; 54(2): Tester JM, Phan T-LT, Tucker JM, Leung CW, Dreyer Gillette ML, Sweeney BR et al. Characteristics of Children 2 to 5 Years of Age With Severe Obesity. Pediatrics 2018; 141(3): e Lustig RH, Mulligan K, Noworolski SM, Tai VW, Wen MJ, Erkin-Cakmak A et al. Isocaloric fructose restriction and metabolic improvement in children with obesity and metabolic syndrome. Obesity 2016; 24(2): Tremblay MS, LeBlanc AG, Kho ME, Saunders TJ, Larouche R, Colley RC et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act 2011; 8(1): Chaput J-P, Gray CE, Poitras VJ, Carson V, Gruber R, Olds T et al. Systematic review of the relationships between sleep duration and health indicators in school-aged children and youth. Appl Physiol Nutr Metab 2016; 41(6 (Suppl. 3)): S Khan MJ, Gerasimidis K, Edwards CA, Shaikh MG. Role of gut microbiota in the aetiology of obesity: proposed mechanisms and review of the literature. J Obes 2016; 2016: Kotnik P. Preddiabetes in metabolni sindrom pri otrocih in mladostnikih. V: Battelino T (ur.). Sladkorna bolezen, (Izbrana poglavja iz pediatrije 27). Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2015: Šolman L, Kotnik P, Pavčnik Arnol M, Bratanič N, Žerjav Tanšek M, Avbelj M et al. Priporočila za obravnavo prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih. Slov Pediatr 2009; 16(4): Bratina N, Kotnik P, Bratanič N, Žerjav-Tanšek M, Avbelj M et al. Nivojska obravnava čezmerne prehranjenosti, debelosti in dislipidemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji. V: Kržišnik C (ur.), Battelino T (ur.). Pediatrična hematologija in onkologija. Izbrana poglavja iz pediatrije, 23. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, p Kotnik P, Šmigoc Schweiger D, Bratina N, Battelino T. Sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih in mladostnikih. Zaletel J, Ravnik Oblak M, ur. Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2. Diabetološko združenje Slovenije. Ljubljana Str Poulsen P, Levin K, Petersen I, Christensen K, Beck-Nielsen H, Vaag A. Heritability of insulin secretion, peripheral and hepatic insulin action, and intracellular glucose partitioning in young and old Danish twins. Diabetes 2005; 54(1):

8 Slov Pediatr 2018; Levy-Marchal C, Arslanian S, Cutfield W, Sinaiko A, Druet C, Marcovecchio ML et al. Insulin resistance in children: consensus, perspective, and future directions. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95(12): Bacha F, Saad R, Gungor N, Arslanian SA. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? Diabetes Care 2006; 29(7): Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, Dominiczak A, Erdine S, Hirth A et al European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. J Hypertens 2016; 34(10): Klančar G, Grošelj U, Kovač J, Bratanič N, Bratina N, Trebušak Podkrajšek K et al. Universal screening for familial hypercholesterolemia in children. J Am Coll Cardiol 2015; 66(11): Zeitler P, Fu J, Nadeau TN, Urakami K, Zeitler P, Fu J et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium Type 2 diabetes in the child and adolescent. Pediatr Diabetes 2014; 15: D Adamo E, Guardamagna O, Chiarelli F, Bartuli A, Liccardo D, Ferrari F et al. Atherogenic dyslipidemia and cardiovascular risk factors in obese children. Int J Endocrinol 2015; 2015: Ibáñez L, Oberfield SE, Witchel S, Auchus RJ, Chang RJ, Codner E et al. An International Consortium Update: Pathophysiology, diagnosis, and treatment of polycystic ovarian syndrome in adolescence. Horm Res Paediatr 2017; 88(6): Silverstein J, Cheng P, Ruedy KJ, Kollman C, Beck RW, Klingensmith GJ et al. Depressive symptoms in youth with type 1 or type 2 diabetes: results of the paediatric diabetes consortium screening assessment of depression in diabetes study. Diabetes Care 2015; 38(12): Drager LF, Togeiro SM, Polotsky VY, Lorenzi-Filho G. Obstructive sleep apnea: a cardiometabolic risk in obesity and the metabolic syndrome. J Am Coll Cardiol 2013; 62(7): Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents, National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics 2011; 128 Suppl 5: S Poitras VJ, Gray CE, Borghese MM, Carson V, Chaput J-P, Janssen I et al. Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth. Appl Physiol Nutr Metab 2016; 41(6 (Suppl. 3)): S Wennberg P, Gustafsson PE, Howard B, Wennberg M, Hammarström A. Television viewing over the life course and the metabolic syndrome in mid-adulthood: a longitudinal population-based study. J Epidemiol Community Health 2014; 68(10): McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI, Sebring NG, Fallon EM, Hubbard VS et al. Three- -month tolerability of orlistat in adolescents with obesity-related comorbid conditions. Obes Res 2002; 10(7): Fried M, Yumuk V, Oppert J-M, Scopinaro N, Torres AJ, Weiner R et al. Interdisciplinary European Guidelines on Metabolic and Bariatric Surgery. Obes Facts 2013; 6(5): Rohde U, Hedbäck N, Gluud LL, Vilsbøll T, Knop FK. Effect of the EndoBarrier Gastrointestinal Liner on obesity and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes, Obes Metab 2016; 18(3): Kontakta oseba / Contact person: Doc. dr. Primož Kotnik, dr. med.

9 246 Slov Pediatr 2018; 25 Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Bohoričeva 20 SI-1000 Ljubljana in Katedra za pediatrijo Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani Bohoričeva 20 SI-1000 Ljubljana Slovenija E-pošta: primoz.kotnik@mf.uni-lj.si Prispelo/Received: Sprejeto/Accepted:

Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Meril

Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Meril Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Merilnik omogoča izredno točne meritve glukoze v krvi. Edinstvena

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAPRTA ZANKA LETO KASNEJE ATTD po ATTD-ju Darja Šmigoc Schweiger Ljubljana, 16. marec 2017 MiniMed 670G Prva hibridna zaprta zanka odobrena s strani FDA (september 2016) Sistem hibridne zaprte zanke MiniMed

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL Priloga II Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnilo povzetkov glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo, ki jih je predstavila Evropska agencija za zdravila 75 Znanstveni zaključki Splošni

Prikaži več

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE)

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, 10.12.2012 MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00 E89) To poglavje vsebuje naslednje sklope:

Prikaži več

Povratne informacije pri 74 bolnikih

Povratne informacije pri  74 bolnikih Primarij Tatjana Erjavec, dr.med., specialistka interne medicine Telesna vadba po možganski kapi v bivalnem okolju V projekt smo vključili vse v letu 2006 obstoječe klube v Sloveniji. Odzvalo se jih je

Prikaži več

(Microsoft Word - Dr\236avno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJ\205)

(Microsoft Word - Dr\236avno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJ\205) Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJO ŠOLO 22.11.2008 možne toke Osvojene toke 1) Medicinski izraz za»prenizek sladkor v krvi«je: a) diabetes insipidus; 1 b) diabetes melius; c) hiperglikemija;

Prikaži več

Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odrasl

Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odrasl Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odraslih Slovencev ima povišan holesterol, ki velja za enega

Prikaži več

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana,

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, 28.03.2019 Uvod Načini izboljšanja izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje KAJ SO EVROPSKE REFERENČNE MREŽE? Evropske referenčne mreže združujejo zdravnike in raziskovalce

Prikaži več

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja KOL... ...za bolnike, ki so

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

ZDRAVSTVO PREHRANA IN DIETETIKA Manica Radivo Močnejši si, kot se zdiš; pogumnejši, kot verjameš; in bistrejši, kot misliš. Uvajanje novih izobraževal

ZDRAVSTVO PREHRANA IN DIETETIKA Manica Radivo Močnejši si, kot se zdiš; pogumnejši, kot verjameš; in bistrejši, kot misliš. Uvajanje novih izobraževal ZDRAVSTVO PREHRANA IN DIETETIKA Manica Radivo Močnejši si, kot se zdiš; pogumnejši, kot verjameš; in bistrejši, kot misliš. Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Prikaži več

260 Slov Pediatr 2018; 25: Raziskovalni članek / Research article METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM ME

260 Slov Pediatr 2018; 25: Raziskovalni članek / Research article METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM ME 260 Slov Pediatr 2018; 25: 260-266 Raziskovalni članek / Research article METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM METHODS FOR THE EARLY DETECTION OF CHILDREN AT RISK OF

Prikaži več

ovitek FIT-1

ovitek FIT-1 Funkcionalna inzulinska terapija Dnevnik vodenja FIT 1 Vaš diabetes v novi luči Sistem za merjenje glukoze v krvi 12:24 Moje vrednosti SRE TOR PET Danes, petek, 21. oktober 5.2 mmol L 12:23 Moj teden (Zadnjih

Prikaži več

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati KO za hematologijo, UKCL zdravljenje s trombocitnimi koncentrati Barbara Skopec poraba KT na KOH 2012 2013 2014 Trombo afereza 2159 2048 1712 trombo zlitje 1551 1822 1781 skupaj 3710 3870 3493 indikacije

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

Zdrav način življenja

Zdrav način življenja o o o o Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja, Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi dolžnost, Človeški organizem za nemoteno delovanje potrebuje ravnovesje,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ZAHTEVE TENIŠKE IGRE V tej predstavitvi bomo... Analizirali teniško igro z vidika fizioloških procesov Predstavili energijske procese, ki potekajo pri športni aktivnosti Kako nam poznavanje energijskih

Prikaži več

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP Strokovno srečanje Programa Svit SVITOV DAN 2016 Ocenjevanje bolečine pri kolonoskopiji 13. december 2016 Austria Trend Hotel Ljubljana Avtorji: Viki Kotar dipl.zn., Maja Košele dipl. ms., Zoran Georgiev

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT Redni letni strokovni posvet, Rogaška Slatina, 13. november 2015 SKUPINE OTROK, KI SO POSEBEJ OGROŽENE ZA RESEN POTEK RESPIRATORNIH OBOLENJ Kornhauser Cerar Lilijana, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRISTOP PRI AKUTNI HD/PF PRI OTROCIH Rina Rus Klinični oddelek za nefrologijo Pediatrična klinika KRANJSKA GORA, november 2013 Otroci, ki potrebujejo zaradi

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/si/intro Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je to? Kronični rekurentni multifokalni osteomielitis (angl.

Prikaži več

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo – izziv za prehransko podporo

Malabsorpcija pri odraslih s cistično fibrozo –  izziv za prehransko podporo Celostna obravnava bolnikov s cistično fibrozo s tranzicijo izzivi po prehodu v odraslo dobo v Sloveniji Barbara Salobir, Izidor Kos 1 Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Interna klinika, UKC

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Izdalo: Združenje Europacolon Slovenija Strokovni pregled vsebine: doc. dr. Janja Ocvirk dr. med. Pozdravljeni,

Prikaži več

Zdravljenje SB- Draženka Pongrac Barlovič

Zdravljenje SB- Draženka Pongrac Barlovič ZDRAVLJENJE SB Doc.dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.med. drazenka.pongrac@gmail.com KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana Katedra za interno medicino, MF Ljubljana 2019 PRIMER

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Fizioterapevtska obravnava krhkih starejših odraslih Miroljub Jakovljević ADVANTAGE JA Joint Action on Prevention of frailty 2017-2019 Uvod Absolutno zdravje DUŠEVNO TELESNO DRUŽBENO Absolutno ne-zdravje

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

National mozobil expirirence

National mozobil expirirence Zdravljenje z azacitidinom - naše izkušnje Matjaž Sever, dr. med. KO za hematologijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Uvod Mielodisplastični sindromi so heterogena skupina klonskih bolezni. Značilna

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

Klinična študija / Clinical Study Lactobacillus plantarum PCS 26 kot probiotično prehransko dopolnilo pri slovenskih bolnikih s presnovnim sindromom:

Klinična študija / Clinical Study Lactobacillus plantarum PCS 26 kot probiotično prehransko dopolnilo pri slovenskih bolnikih s presnovnim sindromom: Lactobacillus plantarum PCS 26 kot probiotično prehransko dopolnilo pri slovenskih bolnikih s presnovnim sindromom: pilotna klinična študija Lactobacillus plantarum PCS 26 as a probiotic dietary supplement

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete simvastatin Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017 1 Pregled vsebine Ključni poudarki 3 Priporočila 3 1 Nove diagnoze okužb s HIV 4 2 Pozne diagnoze 6 3 Aids in smrt

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Meta BIZJAK OCENA TVEGANJA PODHRANJENOSTI S TESTOM STRONGkids IN PREHRANSKEGA STATUSA

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Meta BIZJAK OCENA TVEGANJA PODHRANJENOSTI S TESTOM STRONGkids IN PREHRANSKEGA STATUSA UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Meta BIZJAK OCENA TVEGANJA PODHRANJENOSTI S TESTOM STRONGkids IN PREHRANSKEGA STATUSA Z ANTROPOMETRIČNIMI MERITVAMI PRI HOSPITALIZIRANIH

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Barbara Vičič VLOGA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA PRI OBVLADOVANJU SINDROMA POL

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Barbara Vičič VLOGA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA PRI OBVLADOVANJU SINDROMA POL UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Barbara Vičič VLOGA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA PRI OBVLADOVANJU SINDROMA POLICISTIČNIH JAJČNIKOV diplomsko delo THE ROLE OF LIFESTYLE

Prikaži več

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot tak daje v promet ali

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

ALKOHOLI

ALKOHOLI ALKOHOLI Kaj je alkohol? Alkohol je bistvena učinkovina v alkoholnih pijačah, ter alkoholi so pomembna skupina organskih spojin. V kemiji je alkohol splošen pojem, ki ga uporabljamo za vsako organsko spojino,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

Kvartarna preventiva- Mateja Bulc

Kvartarna preventiva- Mateja Bulc PREVEČ MEDICINE? Mateja Bulc Kvartarna preventiva WONCA 2003 - identifikacija bolnikov, ki jih ogroža pretirano zdravljenje - varovanje bolnikov pred invazivnimi ukrepi - svetovanje takšnega zdravljenja,

Prikaži več

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot

Prikaži več

SBP and DBP reduction vs. atenolol Bisoprolol provides greater SBP and DBP reduction vs. atenolol, during the last 4 hours dosing interval.1

SBP and DBP reduction vs. atenolol Bisoprolol provides greater SBP and DBP reduction vs. atenolol, during the last 4 hours dosing interval.1 Povprečna sprememba diastolnega KT (mmhg) Znižanje sistolnega in diastolnega KT v prim. z atenololom bolj zniža SKT in DKT kot atenolol v zadnjih 4 urah odmernega intervala. 1 bolj zniža SKT (p

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO BERNARDA BARON Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO BERNARDA BARON Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO BERNARDA BARON Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT ŠPORTNA VZGOJA ODBOJKA VZORCI GIBALNE DEJAVNOSTI IN PORABA ENERGIJE 11-LETNIKOV

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Onkološko genetsko svetovanje in testiranje dedni rak debelega črevesa in danke Mateja Krajc Onkološki inštitut Ljubljana SVITOV DAN 2015 Ogroženost za raka debelega črevesa in danke Splošna populacija

Prikaži več

FI_236_27_DI.indd

FI_236_27_DI.indd FINANCE, petek, 4. decembra 2009, št. 236»Na dolgi rok lahko sladkorno bolezen omejimo le tako, da že otrokom privzgojimo zdrav način življenja,«pravi Andrej Janež, diabetolog in predstojnik kliničnega

Prikaži več

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da pomislite nase. 1 Rak debelega črevesa in danke prikriti

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit Tatjana Kofol Bric, Marcel Kralj, Aleš Korošec, Dominika Novak Mlakar, Tanja Metličar, Ana Lucija Škrjanec SVITOVI DNEVI 2014 Vključevanje oseb v

Prikaži več

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše)

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše) Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) predstavitev za starše Cepljenje in cepiva S cepljenjem izzovemo imunost tako, da s cepivom v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete Kventiax 150 mg filmsko obložene tablete Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete Kventiax 300 mg filmsko

Prikaži več

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem posevku Ta letak vam nudi informacije o dobrih kmetijskih

Prikaži več

Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat)

Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat) Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy coat) - KLZ Podčetrtek, 8. 1 0. 2 0 16 AV TO R I C A : A n d r e j a H r a š o v e c - L a m p r e t, d r. m e d., s p e c. t r a n s f. m e d. S O AV TO R :

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA PREDRAKAVIH SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI

DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN  ZGODNJEGA ODKRIVANJA PREDRAKAVIH  SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM  ČREVESU IN DANKI DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA PREDRAKAVIH SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI Asist. dr. Andrej Kravos, dr. med. Katedra za družinsko medicino Modul preventiva, LJ Pravilnik

Prikaži več

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Soizvajalci:, Erika Zelko, Maja Rus Makovec, Datumi 2018/2019: 23. skupina:

Prikaži več

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471 Priloga IV Znanstveni zaključki 1 Znanstveni zaključki Zdravila, ki vsebujejo sartan, so pomembna možnost za zdravljenje resnih in morebitno resnih stanj, kot so hipertenzija in določene bolezni srca ali

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE LASERSKA ODSTRANITEV DIOPTRIJE PRESBYOND Kaj pomeni»starostna daljnovidnost«? Starostna daljnovidnost ali t.i. presbiopija

Prikaži več

Microsoft Word - SportGuard_PIC_18years_SLO V1.0_02Jun2014_clean.docx

Microsoft Word - SportGuard_PIC_18years_SLO V1.0_02Jun2014_clean.docx POJASNILO ZA BOLNIKA Z OBRAZCEM PRIVOLITVE ZA MLADOSTNIKA NAD 18 LET OBRAZEC PRIVOLITVE ZA SODELOVANJE V KLINIČNI ŠTUDIJI»Študija SportGuard«Preprečevanje hipoglikemije z prekinitvijo dovajanja insulina

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

2. Model multiple regresije

2. Model multiple regresije 2. Model multiple regresije doc. dr. Miroslav Verbič miroslav.verbic@ef.uni-lj.si www.miroslav-verbic.si Ljubljana, februar 2014 2.1 Populacijski regresijski model in regresijski model vzorčnih podatkov

Prikaži več

Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh.

Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh. Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh. PREBAVA (DIGESTIJA) IN VSRKAVANJE (ABSORPCIJA) V PREBAVILIH OH, B in M so uporabni

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete karvedilol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt) Institut 'Jožef Stefan' Urban Šegedin Fotokatalizatorji s superiornimi lastnostmi Sinteza stabilnega tetragonalnega cirkonijevega oksida v obliki tankih plasti. Povečana učinkovitost razgradnje nevarnih

Prikaži več

Pred nočno izmeno grem spat v trajanju:

Pred nočno izmeno grem spat v trajanju: Vpliv nočnega dela na počutje in zdravje zaposlenih v DARS in v policiji Helena Pleslič Srečanje promotorjev zdravja Slovenije 9. december 2016 Cirkadiani ritem pri človeku 00.00 (polnoč) 2.00 najgloblji

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Interakcije zdravil Marija Bogataj Interakcije zdravil: farmacevtske: fizikalna ali kemijska inkompatibilnost običajno napovedljive skoraj vedno se jim je mogočeizogniti parenteralne oblike, peroralne:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Antibiotična kirurška profilaksa Prof. dr. Bojana Beović, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN DIETA PRI LEDVIČNI BOLEZNI Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo

Prikaži več

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si Stran 1 NAVODILO ZA UPORABO kalcij Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam

Prikaži več

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva 20 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 522 34 01 Fax.: (01)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Seznam predoperativnih preiskav in testov za pripravo pacienta na poseg v osnovnem zdravstvu Zahtevnost posega MALI SREDNJE VELIKI VELIKI ASA razred ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

LIPIDI Lipidi so maščobe (pretežno estri).skupna lastnost vseh lipidov je da so netopni v vodi. Glavne značilnosti zgradbe lipidov so da imajo polarno

LIPIDI Lipidi so maščobe (pretežno estri).skupna lastnost vseh lipidov je da so netopni v vodi. Glavne značilnosti zgradbe lipidov so da imajo polarno LIPIDI Lipidi so maščobe (pretežno estri).skupna lastnost vseh lipidov je da so netopni v vodi. Glavne značilnosti zgradbe lipidov so da imajo polarno glavo in nepolarni rep. Vir lipidov je maslo, kokosovo

Prikaži več

Predmet: gospodinjstvo HORMONI Seminarska naloga pri predmetu biologija

Predmet: gospodinjstvo HORMONI Seminarska naloga pri predmetu biologija Predmet: gospodinjstvo HORMONI Seminarska naloga pri predmetu biologija KAZALO VSEBINE UVOD...4 1 ŽLEZE Z NOTRANJIM IZLOČANJEM...5 1.1 HIPOFIZA (endokrina žleza na možganskem dnu)...6 1.2 ŠČITNICA (žleza,

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Gliclada 90 mg tablete s prirejenim sproščanjem gliklazid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

21b ChID Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tuli

21b ChID Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tuli Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tulip 40 mg filmsko obložene tablete Tulip 80 mg filmsko obložene tablete

Prikaži več