Državni izpitni center GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE. Izpitna pola 1. PMP 2020 / 30 minut

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Državni izpitni center GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE. Izpitna pola 1. PMP 2020 / 30 minut"

Transkripcija

1 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P200T50111* GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE Izpitna pola 1 PREDMATURITETNI PREIZKUS PMP 2020 / 30 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik. Kandidat dobi ocenjevalni obrazec. POKLICNA MATURA NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec. Izpitna pola vsebuje 15 nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 20. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Ta pola ima 8 strani, od tega 3 prazne. Državni izpitni center Vse pravice pridržane.

2 2/8 *P200T *

3 *P200T * 3/8 Prazna stran OBRNITE LIST.

4 4/8 *P200T * Obkrožite črko pred pravilno rešitvijo. 1. Pozitivni poslovni izid samostojnega podjetnika je obdavčen A z davkom na dodano vrednost. B z davkom na dobiček. C z dohodnino. D z davkom na kapitalske dobičke. 2. Delničarji so ob koncu poslovnega leta upravičeni do dela dobička podjetja, ki mu rečemo A boniteta. B anuiteta. C rojaliteta. D dividenda. 3. Produktivnost dela v podjetju je razmerje med A količino proizvodov in številom zaposlenih. B številom opravljenih ur in vloženimi sredstvi. C prihodki in odhodki. D prihodki in vloženimi sredstvi. 4. Med tuje vire premoženja v bilanci stanja spada A licenca. B nerazdeljen dobiček. C terjatve. D obveznosti do dobaviteljev. 5. Katero narodno jed bi priporočili človeku, ki ima težave z golšavostjo? A Bograč. B Mavžlje. C Brodet. D Belokranjsko pogačo.

5 *P200T * 5/8 6. Iz katere sorte grozdja pridelujejo vino v vseh vinorodnih deželah? A Iz Zelena. B Iz Malvazije. C Iz Pinele. D Iz Chardonnaja. 7. Pomanjkanje vitamina D povzroča A rahitis, krhke kosti. B bolezni centralnega in perifernega živčevja. C oslabitev obrambnega sistema. D dermatitis, vnetje ustne sluznice. 8. Kaj je mitrej? A Rimsko pokopališče. B Antični verski objekt. C Talno gretje v rimskih hišah. D Vojaško utrdbeno naselje v rimski dobi. 9. Obkrožite črko pred rešitvijo, ki ni pravilna. Kozjanski regijski park je poznan po A jabolkih starih sadnih sort visokodebelnih travniških sadovnjakov. B samostanu Olimje, ki je znan po stari vinski kleti. C repnicah, ki so danes vinske kleti in del turistične ponudbe parka. D Podsredi, naselju, kjer se v oktobru odvija praznik kozjanskega jabolka. 10. Kakšna je maščobno kislinska sestava navedenih maščobnih živil? Na črtice napišite ustrezne številke. Olje iz koruznih kalčkov, sončnično, 1 so bogat vir omega 3 maščobnih kislin. repično in oljčno olje Maslo, svinjska mast, kokosova mast, 2 so bogat vir nenasičenih maščobnih palmova mast kislin. Mastne morske ribe, laneno olje in oreščki 3 so vir nasičenih maščobnih kislin.

6 6/8 *P200T * 11. V katerih krajih se nahajajo navedeni muzeji? Na črtice napišite ustrezne številke. Kovaški muzej 1 Mojstrana Slovenski planinski muzej 2 Bistra Čebelarski muzej 3 Kropa Tehniški muzej Slovenije 4 Radovljica 12. Navedene primere kulturne dediščine razvrstite po času nastanka od najstarejšega do najmlajšega. Najstarejšega označite s številko 1, najmlajšega s številko 4. Marija zavetnica s plaščem na Ptujski Gori Potočka zijalka na gori Olševi Ruska kapelica pod Vršičem Plečnikova cerkev v Bogojini 13. Predlagajte štiri sestavine sirove plošče, s katero bi tujim turistom predstavili slovenske sire z zaščiteno označbo porekla. 14. Gostinci pri prodaji jedi obračunajo DDV po stopnji in pri prodaji pijač po stopnji. 15. Reklamno darilo, majhno pozornost hiše, na primer kozarček domače marmelade z znakom hotela, obesek za ključe ipd., imenujemo s tujko.

7 *P200T * 7/8 Prazna stran

8 8/8 *P200T * Prazna stran