HEMATOLOŠKE PREISKAVE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "HEMATOLOŠKE PREISKAVE"

Transkripcija

1 DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA HEATLŠKE PREISKAVE HEGRA Stran: 1 od 13 etoda K-Levkociti 10 9 /L Pretočna citometrija K-Eritrociti /L Impedančna in pretočna citometrija K-Hemoglobin g/l Necianidna spektrofotometrična K-Hematokrit Izračun K-CV fl Impedančna K-CH pg Izračun K-CHC K-Hemogram Polna kri g/l Izračun K-RDW-CV % Izračun dodatkom EDTA K-Trombociti vijoličen 10 9 Impedančna in pretočna /L citometrija K-PV fl Izračun K-Eritroblasti /100Lkci 0 Pretočna citometrija K-Nevtrofilci % K-Limfociti % K-onociti % 2-10 Pretočna citometrija K-Eozinofilci % 1-6 (oz. mikroskopski pregled) K-Bazofilci % 0-2 K-Nezreli granulociti % let: do 0.9 > 60 let: do 1.1 K-Nevtrofilci K-Hemogram 10 9 /L K-Limfociti + DKS 10 9 /L K-onociti 10 9 /L K-Eozinofilci 10 9 /L K-Bazofilci 10 9 /L K-Nezreli granulociti 10 9 /L let: do 0.06 > 60 let: do 0.08 Izračun ZN*/N/ e Vsak dan 24 K-Trombociti citrat - posebej označena epruveta z Na-citratom. a) Preiskavo je potrebno naročiti skupaj s hemogramom. b) rient. ref. vrednosti za otroke: 1. K-Eritroblasti /100Lkci 0 Pretočna citometrija pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

2 PUNKTATI HEATLŠKE PREISKAVE LIKVR RETIKULCITI Stran: 2 od 13 etoda K-Retikulociti Polna kri dodatkom 10 9 /L Izračun K-Retikulociti Hemogram EDTA % Pretočna citometrija + Ret. vijoličen K-Retikulociti nezreli % Izračun K-Retikulociti, hemoglobin pg Pretočna citometrija N/ e Preiskavo je potrebno naročiti skupaj s hemogramom. K-SR mm/h 0-15 Fotometrija ZN/N/ Lc-rganoleptični pregled Lc-Levkociti 10 6 /L 0-5 Lc-Eritrociti 10 6 /L 0 Lc-ononuklearne celice Likvor 10 6 /L Lc-Polimorfonuklearne (epruveta Lc-štetje brez 10 celice /L celic dodatkov, Lc-ononuklearne celice % bel Lc-Polimorfonuklearne celice % Lc-Celokupno število nukleiranih celic 10 6 /L PTV-Levkociti 10 /L PTV-Eritrociti 10 /L PTV-ononuklearne dodatkom 10 celice /L EDTA PTV-Polimorfonuklearne vijoličen 10 celice PTV-Štetje /L PTV-ononuklearne celic % celice PTV-Polimorfonuklearne celice % PTV-Celokupno število nukleiranih celic 10 9 /L Punkcija kostnega mozga Kostni mozeg sodelovanje pri punkciji, priprava vzorca K za kasnejši mikroskopski pregled preparatov (odtisnjenci), barvanje Pretočna citometrija Pretočna citometrija pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled. ZN ZN Sreda oz. po dogovoru z laboratorijem mora biti dostavljen v laboratorij takoj po lumbalni punkciji (najkasneje v 1h). mora biti dostavljen v laboratorij takoj po punkciji (najkasneje v 2h). Nujne e se izvedejo po predhodnem dogovoru z laboratorijem.

3 BIKEIČNE PREISKAVE TESTI HESTAZE Stran: 3 od 13 P-Protrombinski čas/del terapevtsko območje odvisno od indikacije AKT etoda P-PČ P-Protrombinski čas/inr ZN/N/ Koagulometrična P-Aktivirani parcialni P-APTČ Na citratom s tromboplastinski čas moder P-Trombinski čas P-TČ s <21 P-Fibrinogen g/l N/ P-D-dimer ng/ml <500 Imunotbidimetrična ZN/N/ P-Antitrombin III P-AT III % Kinetični test s kromogenim substratom N/ P-Aktivnost antixa 24h IU/mL Kinetični test s kromogenim substratom P-Aktivnost antixa 12h IU/mL Kinetični test s kromogenim substratom P-Zapiralni čas CL/EPI P-Zapiralni čas CL/ADP Polna kri Na citratom moder s s nastanka trombinskega strdka S-Bilirubin celokupni µmol/l 0-17 Kolorimetrična diazo (DPD) S-Bilirubin direktni S-Aspartat aminotransferaza S-Alanin aminotransferaza S-Laktat dehidrogenaza S-AST S-ALT S-LDH koagulacije µmol/l µkat/l µkat/l µkat/l 0-5 <0.58 <0.74 <4.13 <0.52 <0.56 <4.12 Kolorimetrična diazo (DPD) IFCC; UV metoda s PP IFCC; UV metoda s PP IFCC; UV metoda L-P S-Gama glutamil transferaza S-Alkalna fosfataza S-GamaGT in IFCC encimska kolorimetrična; µkat/l <0.92 <0.63 "karboksi" IFCC encimska kolorimetrična; µkat/l <2.15 <1.74 p-npp-ap ZN/N/ e Analiza mora biti opravljena 4 e po odvzemu. dvzem 4 e po aplikaciji NH. Analiza mora biti opravljena takoj po odvzemu. Epruveta mora biti posebej označena. S-Kreatin kinaza S-CK µkat/l IFCC; UV metoda NAC S-Alfa amilaza µkat/l <1.67 IFCC encimska kolorimetrična; EPS S-Lipaza µkat/l Encimska kolorimetrična pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

4 BIKEIČNE PREISKAVE Stran: 4 od 13 etoda S-Kalij ISE indirektna potenciometrična S-Natrij ISE indirektna potenciometrična S-Klorid ISE indirektna potenciometrična ZN/N/ S-Kalcij Spektrofotometrična - arzenaza S-Kalcij korigiran Izračun N/ S-Sečnina Kinetična UV-eaza/GLDH S-Kreatinin µmol/l Jaffe kinetična S-Glukoza Encimska - heksokinaza P-Glukoza (Na fluorid) Encimska - heksokinaza S-smolarnost Spektrofotometrična - S-Fosfati anorganski fosfomolibdat S-agnezij Encimska izocitrat dehidrogenaza Encimska kolorimetričnaikaza/pap S-Urat µmol/l S-elezo µmol/l Kolorimetrična - feren S-Transferin g/l Imunotbidimetrična ZN/N/ mosm/l Izračun S-Nasičenost Transferina % Izračun S-Holesterol S-HDL-holesterol S-HDL-Hol. >1.4 Encimska kolorimetrična; CHD-PAP Encimska kolorimetrična; direktna, homogena ZN/N/ e Naročiti skupaj s S- Kalcij, S-Albumin. b naročilu se samodejno izvede ogf (CKD-EPI) izračun. Naročiti skupaj s S- Natrij, S- Sečnina S- Glukoza. Naročiti skupaj S- elezo, S-Transferin. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

5 EF PRTEINV BIKEIČNE PREISKAVE Stran: 5 od 13 S-LDL-holesterol LDL-Hol. etoda Izračun S-Trigliceridi Encimska kolorimetrična; GP-PAP S-Albumin g/l Kolorimetrična-bromkrezol-zeleno Kolorimetrična-biet s slepo S-Proteini celokupni g/l vzorca S-CRP mg/l 0-5 Imunotbidimetrična S-Antistreptolizin S-ASL kiu/l Imunotbidimetrična S-Revmatoidni faktor S-RF kiu/l <30 Imunotbidimetrična S-Imunoglobulin A S-IgA g/l Imunotbidimetrična S-Imunoglobulin G S-IgG g/l Imunotbidimetrična S-Imunoglobulin S-Ig g/l Imunotbidimetrična ZN/N/ e S-Beta-2-ikroglobulin mg/l Imunotbidimetrična Petek S-Etanol g/l Encimska kinetična P-Amonijak P-Laktat K-Glikirani hemoglobin S-Albumini K-HbA1c (EDTA) (Na fluorid) Polna kri (EDTA) S-Globulini alfa1 g/l S-Globulini alfa2 S-EF g/l S-Globulini beta1 S-Globulini beta2 S-Globulini gama proteinov g/l g/l g/l S-onoklonski imunoglobulini µmol/l Encimska kinetična Encimska kinetična % Imunotbidimetrična g/l Kapilarna elektroforeza IFE (imunoelektroforeza, dvostopenjska: EF na agaroznem gelu, imunofiksacija) ZN/N/ N/ Naročiti skupaj s S-Holesterol, S-HDL Hol., S-Trigliceridi. Transport do laboratorija v <30 min na mešanici ledu in vode. 2-krat tedensko 1-krat tedensko. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

6 BIKEIČNE PREISKAVE PUNKTATI TELESNIH VTLIN LIKVR Stran: 6 od 13 Lc-Proteini celokupni Likvor (epruveta brez dodatkov, bel g/l etoda Tbidimetrična - benzetonijev klorid Lc-Glukoza Likvor Encimska - heksokinaza Lc-Laktat (Na fluorid) Encimska kinetična ZN e Glej ND- Vzorčenje in transport likvorja. Lc-LDH Lc-Glu/S-Glu Likvor (epruveta brez dodatkov, bel µkat/l IFCC; UV metoda L-P Izračun Naročiti skupaj s S-Glukoza. VRSTA PUNKTATA:1: Plevralna tekoč., 2: Peritonealna tekoč., 3: Perikardialna tekoč., 4: Sinovialna tekoč., 5: Cista pankreasa, 6: Dren, 7: Punkcija ščitnice, 8: Peritonealni izpirek PTV-Proteini celokupni (velja za PTV: 1,2,3,4) PTV-Laktat dehidrogenaza (velja za PTV: 1,2,3,4) PTV-Glukoza (velja za PTV: 1,2,3,4) PTV-Laktat (velja za PTV: 4) PTV-Alfa amilaza (velja za PTV: 1,2,5,6) PTV-Lipaza (velja za PTV: 1,2,5,6) PTV-Trigliceridi (velja za PTV: 1,2,6) PTV-Holesterol (velja za PTV: 1,2,6) PTV-Bilirubin celokupni (velja za PTV: 2,6) PTV-Bilirubin direktni (velja za PTV: 2,6), brez gela rdeč g/l Kolorimetrična-biet s slepo vzorca PTV-LDH µkat/l IFCC; UV metoda L-P (Na fluorid), brez gela rdeč µkat/l µkat/l µmol/l µmol/l Encimska - heksokinaza Encimska kinetična IFCC encimska kolorimetrična; EPS Encimska kolorimetrična Encimska kolorimetrična; GP-PAP Encimska kolorimetrična; CHD-PAP Kolorimetrična diazo (DPD) Kolorimetrična diazo (DPD) ZN Glej ND- Vzorčenje in transport punktatov telesnih votlin. PTV-Kreatinin (velja za PTV: 2,6) Jaffe kinetična pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

7 IUNKEIČNE PREISKAVE BIKEIČNE PREISKAVE PUNKTATI TELESNIH VTLIN LIGHTVI KRITERIJI Stran: 7 od 13 Encimska kolorimetričnaikaza/pap PTV-Sečnina (velja za PTV: 2,6) PTV-Urat (velja za PTV: 4) PTV-Glukoza/S- Glukoza (velja za PTV: 4) PTV-Urat/S-Urat (velja za PTV: 4) PTV-Celokupni prot./s- Celokupni prot., brez gela rdeč µmol/l Transudat Eksudat <0.5 >0.5 etoda Kinetična UV-eaza/GLDH Izračun Izračun Izračun PTV-LDH/S-LDH <0.6 >0.6 Izračun PTV-LDH Z-Iontoforeza Z-Klorid Znoj P-Troponin T S-NT-proBNP (EDTA) µkat/l mmolcl/ kg <2/3 zg. ref. vred. S-LDH <40 ng/l <14 >2/3 zg. ref. vred. S-LDH IFCC; UV metoda L-P Pilokarpinska iontoforeza in merkimetrična titracija (ECLIA, sendvič - metoda visoke občutljivosti ) S-ioglobin µg/l 0-72 S-Prokalcitonin S-PCT µg/l S-Ščitnico stimulirajoči S-TSH miu/l Kemiluminescenca (CIA) hormon (TSH) S-Trijodotironin prosti S-FT3 pmol/l Kemiluminescenca (CIA) S-Tiroksin prosti S-FT4 pmol/l Kemiluminescenca (CIA) S-TSI U/L (ECLIA, kompetitivna) S-Tiroglobulin S-TG µg/l Kemiluminescenca (CIA) S-Anti-TG kiu/l <4.11 Kemiluminescenca (CIA) ng/l Podane glede na rezultat in starost ZN e 2 dni Sreda ZN/N/ N/ Četrtek Glej ND- Vzorčenje in transport punktatov telesnih votlin. Za eksudat mora biti izpolnjen vsaj en kriterij. Predhodni dogovor z laboratorijem. rient.ref. vred.: 2 S-Anti-TP kiu/l <5.61 Kemiluminescenca (CIA) pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

8 IUNKEIČNE PREISKAVE Stran: 8 od 13 etoda S-Karcinoembrionalni antigen S-CEA µg/l 0-3 Kemiluminescenca (CIA) S-CA 19-9 ku/l 0-37 Kemiluminescenca (CIA) S-Alfa fetoprotein S-AFP µg/l Kemiluminescenca (CIA) S-Prostatični specifični antigen celokupni S-PSA µg/l 0-4 / Kemiluminescenca (CIA) S-Prostatični specifični S-PSA antigen prosti prosti µg/l Kemiluminescenca (CIA) S-CA 15-3 ku/l 0-30 Kemiluminescenca (CIA) S-CA 125 ku/l 0-35 Kemiluminescenca (CIA) P-Adrenokortikotropni hormon S-Beta HCG P-ACTH (EDTA) ng/l S-Estradiol ng/l S-FSH IU/L 0-5 IU/L Folikul. faza: vulacija: Lutein. faza: Postmenop.: <28 Postmenop. zdravljena: <144 Folikul. faza: vulacija: Lutein. faza: Postmenop.: Kemiluminescenca (CIA) Kemiluminescenca (CIA) N/ ZN/N/ e Četrtek Petek Če je rezultat v sivi coni (4-10 µg/l) se samodejno izvede še S- PSA prosti. Epruveta mora biti posebej označena. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

9 PUNKTATI TELESNIH TEKČIN IUNKEIČNE PREISKAVE Stran: 9 od 13 etoda Folikul. faza: vulacija: S-LH IU/L Lutein. faza: Kemiluminescenca (CIA) Postmenop.: S-PRL µg/l Kemiluminescenca (CIA) S-PRL pool µg/l Kemiluminescenca (CIA) S-Testosteron celokupni nmol/l (ECLIA, kompetitivna) S-Inzulin mu/l Kemiluminescenca (CIA) S-Kortizol (7-10 h) nmol/l Kemiluminescenca (CIA) S-Kortizol (14-18 h) nmol/l Kemiluminescenca (CIA) e Petek 3 zaporedni vzorci. S-Kortizol po stimulaciji nmol/l >2x nativna vr. Kemiluminescenca (CIA) S-Kortizol po supresiji nmol/l < nativna vr. Kemiluminescenca (CIA) P-Paratiroidni hormon intaktni S-Feritin PTV-PTH-intaktni (velja za Punkcijo ščitnice) PTV-CEA (velja za Cisto pankreasa) P-PTHi PTV-PTHi (EDTA) (epruveta brez dodatkov, bel, brez gela rdeč ng/l ng/l µg/l Kemiluminescenca (CIA) µg/l Kemiluminescenca (CIA) Epruveta mora biti posebej označena. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

10 IUNKEIJSKE PREISKAVE Stran: 10 od 13 S-Folat etoda nmol/l Kemiluminescenca (CIA) S-Vitamin B12 pmol/l Kemiluminescenca (CIA) S-25-hidroksi vitamin D S-25-(H)- Vit.D S-Digoksin nmol/l S-Anti HCV S-Anti HA Ig Nereaktiven Nereaktiven Kemiluminescenca (CIA) Kemiluminescenca (CIA) S-Anti SARS-CoV-2 Negativno Pred aplikacijo: <4.0 dm.8h S-Gentamicin Po aplikaciji: µmol/l Kemiluminescenca (CIA) Pred aplikacijo: <2.0 dm.24h Po aplikaciji: e nmol/l Kemiluminescenca (CIA) Petek (ECLIA, kompetitivna) S-HBs Ag Nereaktiven Kemiluminescenca (CIA) S-Anti HBs IU/L 0-10 Kemiluminescenca (CIA) S-Anti HBc Ig Nereaktiven Kemiluminescenca (CIA) S-Vankomicin µmol/l Pred aplikacijo: Kemiluminescenca (CIA) ZN/N/ S-Imunoglobulin E celokupni kiu/l <100 Kemiluminescenca (CIA) Petek S-Inhalatorni alergeni (presejalni test) S-Prehrambeni alergeni (presejalni test) S-Anti-CCP IU/L ku/l <0.35 Encimskoimunska metoda (EIA) ku/l <0.35 Encimskoimunska metoda (EIA) Četrtek Petek zaščiten pred direktnim vplivom svetlobe. Po predhodnem dogovoru z laboratorijem izjemoma med vikendom. Glej ND- dmerjanje gentamicina/ vankomicinaodrasli pacienti pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

11 KVANTITATIVNA URINSKA ANALIZA URINSKE PREISKAVE KVALITATIVNA ANALIZA Stran: 11 od 13 U-Nitriti poe 0 U-pH / U-Proteini poe 0 U-Glukoza poe 0 U-snovna U-etilketoni poe 0 analiza U-Urobilinogen poe <1 ina U-Bilirubin poe 0 U-Levkociti poe 0 U-Kri (Hemoglobin) poe 0 U-Relativna gostota / U-Sediment pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled. etoda Refraktometrična; suha kemija ikroskopski pregled U-Glukoza Encimska - heksokinaza U-Sečnina Naključni in, Kinetična UV-eaza/GLDH srednji cek U-Kreatinin Jaffe kinetična (sterilen U-Kalij plastični ISE indirektna potenciometrična U-Natrij lonček za in) ISE indirektna potenciometrična U-Klorid ISE indirektna potenciometrična U-Fosfati anorganski Spektrofotometrična-fosfomolibdat U-Urat Encimska kolorimetričnaikaza/pap U-agnezij Encimska izocitrat dehidrogenaza U-Alfa amilaza µkat/l IFCC encimska kolorimetrična; EPS U-Kalcij Spektrofotometrična - arzenaza U-Albumini mg/l Imunotbidimetrična U-Proteini g/l Tbidimetrična - benzetonijev klorid cena dnevne g/dan/ U-oDP proteinije 1.73m 2 <0.15 Izračun U-Proteini/Kreatinin g/mol 0-20 Izračun U-Albumini/Kreatinin g/mol Izračun U-Kalcij/Kreatinin mmol/m mol <0.78 Izračun U-smolarnost mosm/l Izračun ZN/N/ e Analiza struktnih elementov. Naročiti skupaj s U- Natrij, U- Sečnina, U- Glukoza.

12 PREISKAVE BLATA URINSKE PREISKAVE KVANTITATIVNA URINSKA ANALIZA Stran: 12 od 13 du-proteini g/dan etoda Tbidimetrična - benzetonijev klorid e du-glukoza mmol/dan Encimska - heksokinaza du-sečnina mmol/dan Kinetična UV-eaza/GLDH du-kreatinin mmol/dan Jaffe kinetična du-kalij mmol/dan ISE indirektna potenciometrična du-natrij du-klorid 24-ni in (posoda za zbirni in) mmol/dan mmol/dan ISE indirektna potenciometrična ISE indirektna potenciometrična du-fosfati anorganski mmol/dan Spektrofotometrična-fosfomolibdat du-urat mmol/dan Encimska kolorimetričnaikaza/pap du-alfa amilaza µkat/dan IFCC encimska kolorimetrična; EPS du-agnezij mmol/dan Encimska izocitrat dehidrogenaza du-kalcij mmol/dan Spektrofotometrična - arzenaza U-onoklonski imunoglobulini 2. jutranji in (sterilen plastični lonček za in) IFE (imunoelektroforeza, dvostopenjska: EF na agaroznem gelu, imunofiksacija) 1-krat tedensko. F-Prebavljenost (mišična vlakna, lipidi, škrob) poe 0 ikroskopski pregled F-Kri Blato Imunokromatografski test - (sterilna poe 0 kvalitativen posodica za blato) - <50 (negativno) (siva cona F-Kalprotektin mg/kg priporočamo ponovni Imunotbidimetrična odvzem) - >120 (pozitivno) Torek Tri zaporedna odvajanja. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.

13 SPERIGRA FUNKCIJSKI TESTI Stran: 13 od 13 čistek kreatinina ogf (CKD-EPI) ogf (DRD) GTT in 24-ni in (posoda za zbirni in) (Na fluorid) etoda ml/s Jaffe kinetična; izračun N/ ml/min/ 1,73m2 ml/min/ 1,73m2 >90 >60 Jaffe kinetična; izračun po formuli CKD-EPI Jaffe kinetična; izračun po formuli DRD Encimska - heksokinaza e Potrebno je navesti celokupni volumen ina. Izračun podan v sklopu e S- Kreatinin. bremenite v s 75 g glukoze. SI-Spermiogram Semenski izliv (sterilni lonček) ikroskopski pregled Torek, četrtek se dostavi v lab. do 9 e. pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida. : ZN zelo nujno (do 1 e od sprejema vzorca); N nujno (do 2½ e od sprejema vzorca); običajno (do 4½ e istega dne oz. naslednji dan).* Ne velja za mikroskopski pregled.