KVESTURI v.. Zap. št... PROŠNJA ZA POTNI LIST ZA MLADOLETNE OSEBE) (1)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KVESTURI v.. Zap. št... PROŠNJA ZA POTNI LIST ZA MLADOLETNE OSEBE) (1)"

Transkripcija

1 KVESTURI v.. Zap. št.... PROŠNJA ZA POTNI LIST ZA MLADOLETNE OSEBE) (1) Modulo per la richiesta di passaporto per maggiorenni Podpisani/a italijanski državljan/ka izjavlja pod lastno odgovornostjo, v skladu z 46. in 47. čl. OPR št. 445/2000, zavedajoč/a se posledic, tudi kazenske narave, ki bi jih lahko imel/a zaradi lažnih izjav ali uporabe ponarejenega ali ne ažuriranega dokumenta, v skladu z 46. in 47. čl. OPR št. 445/2000: PRIIMEK... IME... Cognome Nome ROJSTNI DATUM... ROJSTNA OBČINA... KODA POKR....KODA DRŽAVE... Data di nascita Comune di nascita Sigla Prov. Sigla Stato OBČINA KJER IMA STALNO BIVALIŠČE:... KODA POKR....KODA DRŽAVE... Comune di residenza Sigla Prov. Sigla Stato ULICA ALI TRG... HIŠNA ŠT... TELEFON... Via o piazza num. civico telefono V skladu s pravili ICAO (3) višina v cm. Barva oči (2) M SPOL Ž PODPIS MLADOLETNIKA, ČE JE IZPOLNIL 12 LET... Firma del minore se ha compiuto anni 12 Označiti, če je mladoletnik, po zakonskih določilih, v skrbništvu ali v varstvu (4) DA NE Indicare se il minore è sottoposto, a norma di legge, a potestà tutoria o affidamento Ali veste če obstaja kakšen razlog za zavrnitev prošnje za izdajo potnega lista? (3) DA NE 3. čl. Zak. 1185/67 E' a conoscenza di motivi ostativi al rilascio del passaporto?

2 PODATKI OSEB, KI IZVRŠUJEJO STARŠEVSKE PRAVICE /SKRBNIŠTVO Generalità degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria 1) PRIIMEK... IME... Cognome e nome ROJSTNI DATUM... ROJSTNA OBČINA... data di nascita Comune di nascita POKR.... KODA DRŽAVE... Prov. Sigla stato OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA... POK... DRŽAVA STALN. BIVALIŠČA... Comune di residenza Prov Stato residenza ULICA ali TRG... HIŠNA ŠT...TELEFON... Via o piazza num. civico telefono 2)PRIIMEK... IME... Cognome e nome ROJSTNI DATUM... ROJSTNA OBČINA... data di nascita Comune di nascita POKR.... KODA DRŽAVE... Prov. Sigla stato OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA... POK... DRŽAVA STALN. BIVALIŠČA... Comune di residenza Prov Stato residenza ULICA ali TRG... HIŠNA ŠT...TELEFON... Via o piazza num. civico telefono PROSITA ZA: IZDAJO POTNEGA LISTA rilascio passaporto PROPUSTNICO ZA DVOJEZIČEN ŽIG lasciapassare timbro bilingue Drugi potni list, ki ga prosilec že ima (6) št.... organ, ki ga je izdal...datum izdaje... Altro passpaorto di cui è già in possesso n. Aut. emittente data rilascio POBLASTILO ZA PREVZEM DOKUMENTA

3 Delega al ritiro PRIIMEK... IME...ROJSTNI DATUM... Cognome nome data di nascita VRSTA DOKUMENTA (11)... ŠT... ORGAN,KI GA JE IZDAL... Tipo di documento num. Aut. emittente PODPIS PROSILCA (OČETA MLADOLETNIKA)... Firma richiedente (Padre del minore) Delega al ritiro PRIIMEK... IME...ROJSTNI DATUM... Cognome nome data di nascita VRSTA DOKUMENTA (11)... ŠT... ORGAN,KI GA JE IZDAL... Tipo di documento num. Aut. emittente PODPIS PROSILCA (MATERE MLADOLETNIKA)... Firma richiedente (madre del minore) PRIDRŽANO ZA URAD RISERVATO ALL 'UFFICIO OBVESTILO V SKLADU S 13. ČL. O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Zakonodajni odl. št. 196/2003) (art. 13 Decreto legislativo nr. 196/2003) Spošt. gospa/gospod vas seznanimo kako se obravnavajo, po veljavnih določilih za izdajo potnega lista, pridobitev in preverjanje vaših prstnih odtisov: obdelava podatkov o pridobitvi in preverjanju prstnih odtisov temelji na načelih korektnosti, prozornosti, zakonitosti v skladu s spoštovanjem varstva o zasebnosti in pravic posameznika; Predseduje obdelavi podatkov Ministrstvo za zunanje zadeve, sedež katerega je na trgu

4 Farnesina št Rim. Odgovorni za obdelavo podatkov je Ministrstvo za notranje zadeve, kjer se nahaja datoteka omenjenih podatkov. Obdelavo podatkov opravlja osebje, ki je za to delo posebno zadolženo. Postopek omenjen v pričujočem obvestilu je izvršeno po evropskih pravilih, s posebnim ozirom na uredbe (CE) št. 2252/2004 in št. 444/2009 in na podlagi Ministerskega odl. št. 303/014 z dne 23. junija 2009, ki zagotavlja verodostojnost podatkov s ciljem preprečevanja ponarjerjanja dokumentov. Zaželenih biometričnih podatkov so fotografija in prstni odtis kazalca (ali, v primeru, da ni razpoložljiv, prstni odtis drugega prsta, sredinca, prstanca ali palca) obeh rok. Drugih biometričnih podatkov ne bodo zahtevani. Prstni odtisi bodo vnešeni v microchip, ki je v potnem listu, se jih ne posreduje drugim in se jih ne shrani v nobeni datoteki. Opozarja se da, v primeru da zaprosilec ne dvigne potnega lista po poteku 30 dni od najdaljšega roka ( dni) po zaključitvi izdajalnega postopka, urad bo zbrisal pridobljene prstne odtise. Pripominja se, da je vedno možno uveljaviti pravice navedene v 7. čl. Pravilnika o varstvu osebnih podatkov (Zakonodajnega odl. št. 196/2003) Datum Podpis Podpis PRIDRŽANO ZA URAD RISERVATO ALL 'UFFICIO

5 NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA ZA POTNI LIST ZA MLADOLETNE OSEBE ki ga vloži izpolnjenega in podpisanega oseba, ki po zakonu izvaja starševsko ali skrbniško odgovornost (starši ali tisti, ki jih nadomešcajo). Prošnjo se v Italji lahko vloži v urade Kvesture ali na Komisarjatih državne policije ali, v primeru, da omenjeni uradi ne obstajajo, v poveljstvih Karabinjerjev ali v občinskih uradih, v tistih krajih italijanskega območja, kjer ima stalno bivališče, domicil ali naslov bivanja; v tujini, pa lahho vloži prošnjo v diplomatskih predstavništvih ali na konzulatih. Na spletni strani je možna rezervacija ure, datuma in kraja za vložitev prošnje. Pomembno je vedeti: glede na zakonski odlok 135/2009, spremenjen v zakon 166/2009, morajo imeti mladoletniki osebni potni list, ki bo imel časovno veljavnost glede na starost mladoletnika: 3 leta za mladoletnike v starosti od 0 do 3. let; 5 let za mladoletnike v starosti od 3. do 18 let. Za vložiti prošnjo je potrebna privolitev obeh staršev (poročeni, ločeni, razporočeni ali naravni starši). Akt o privolitvi je osebna izjava, ki jo lahko starši podpišejo v uradu, kjer vložijo prošnjo. V slučaju, da eden od staršev ni prisoten v uradu, je zato v tem primeru potrebno priložiti k prošnji izpolnjeno in podpisano izjavo o privolitvi ter priložiti k tej še dvostransko fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta s podpisom prijavitelja. Priporočamo uporabo v ta namen že pripravljenega obrazca. V primeru, da ni privoljenja obeh staršev, je treba zaprositi za privoljenje sodnega varuha. Trenutni vzorec elektronskega potnega lista sestoji iz 48 strani, platnica vsebuje mikročip kjer so shranjeni anagrafski podatki, fotografija, prstni odtisi in podpis imetnika. Mladoletnikom se odvzamejo prstne odtise in podpis, ko dopolnijo 12 let starosti. V ta namen je potrebna prisotnost mladoletnikov, ki so dopolnili 12 let v uradih za potne liste v Kvesturah ali v komisarjatih državne policije. V tem primeru je treba priložiti k vlogi tudi obvestilo o varstvu osebnih podatkov (13. čl. zak. odl. 196/2002), ki jo podpišejo starša mladoletnika.

6 Vsakič, ko mladoletnik, ki ni dopolnil 14 let in, ki ima veljavni izselitveni dokument (potni list ali osebno izkaznico) odpotuje v tujino s spremljevalci, ki niso starši, je treba izpolniti obrazec privolitev o spremstvu. V tem primeru bo Kvestura vnesla ime spremljevalca v potni list mladoletnika ali pa izdala enotni obrazec, ki ga bo spremljevalec pokazal na meji skupaj z izselitvenim dokumentom mladoletnika. 2) šifra kromatskega seznama za oči: A=MODRE (azzurro) G=SIVE (grigio) M=RJAVE (marrone) N=ČRNE (nero) V=ZELENE (verde) 3) treba je priložiti 2 enaki sliki, slikane nedavno, z belim ozadjem in z neprikritem obrazom, v skladu s pravili ICAO, točka 7 uredbe C(2005) 409. Na podlagi določb 1. odstavka člena 34 OPR 445/2000 v zvezi z»overovljenjem fotografije«sme pristojni urad zakonsko overoviti fotografijo le, če zainteresirana stranka (v tem primeru mladoletnik) je osebno prisotna v uradu. 4) za mladoletnika v skrbništvu oziroma, ki je zakonsko dodeljen varstvu osebi, ki je različna od pravih staršev, je potrebno pooblastilo skrbnika ali rejnika. Če tega ni, je potrebno privolenje sodnika varuha. 5) dvojezičen žig na italijanskem potnem listu je potreben za potovanje v Libjo. Je treba zato priložiti k vlogi tudi potni list na katerega bo odtisnjen žig. Pristojne Kvesture za to storitev so: Ancona Aosta Bari Bologna Cagliari Campobasso Catanzaro Firenze Genova L'Aquila Milano Napoli Palermo Perugia Pesaro Urbino Potenza Roma Torino Trst Benetke Verona. 6) K vlogi je treba priložiti morebitni prejšnji potni list. V primeru izgube ali kraje priložiti vloženo prijavo.. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI K PROŠNJI: a) Veljavni osebni dokument prosilca (poleg originala je treba priložiti tudi dvostransko fotokopijo); b) dve nedavni sliki, s pogledom naprej in belim ozadjem, z neprikritim obrazom in brez očal (kdor ima očala jih mora sneti, tako da se izogne odsevov svetlobe ali senc); c) potrdilo o plačilu v vrednosti 42,50 za običajen potni list. Plača se lahko samo s poštnim tekočim računom št naslovljenem na: Ministrstvo za ekonomijo in finance Zakladni resort (Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del tesoro). Vzrok plačila je:»znesek za izdajo elektronskega potnega lista«(importo per il rilascio del passaporto elettronico); d) upravni prispevek v vrednosti 73,50; e) morebitni prejšnji potni list. V primeru izgube ali kraje priložiti vloženo prijavo; f) izjavo o privolitvi obeh staršev ali skrbnika; g) privolenje sodnika varuha, če je potrebno.

7