1. Uvodno pojasnilo Izjava o odgovornosti uprave... 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1. Uvodno pojasnilo Izjava o odgovornosti uprave... 1"

Transkripcija

1 Ljubljana, 28. oktober 2015

2 Kazalo 1. Uvodno pojasnilo Izjava o odgovornosti uprave Vizija, poslanstvo, vrednote in strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije Vizija, poslanstvo in vrednote Ključne strateške usmeritve Skupina Telekom Slovenije Trgi in družbe Skupine Telekom Slovenije Poudarki poslovanja Ključni finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije Pregled po družbah in ključnih trgih Lastniška struktura in trgovanje z delnico Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih Upravljanje s tveganji Upravljanje družbe Pomembnejši poslovni dogodki od januarja do septembra Pomembnejši poslovni dogodki po datumu bilance stanja Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje od januarja do septembra Uvodna pojasnila Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije Zgoščeni medletni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije Zgoščeno medletno računovodsko poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d Zgoščeni medletni računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije, d. d Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d.

3 1. Uvodno pojasnilo Na podlagi zakonskih določil in Pravil Ljubljanske borze družba Telekom Slovenije, d. d., (v nadaljevanju Telekom Slovenije) s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije za obdobje od januarja do septembra Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. septembra 2015, so pripravljeni v skladu z MRS 34, Medletno računovodsko poročanje, in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra Računovodski izkazi za obdobje od januarja do septembra 2015 so nerevidirani. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije za omenjeno obdobje obravnaval na svoji seji dne 28. oktobra Vse pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, Telekom Slovenije redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe Nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje od januarja do septembra 2015 je dostopno tudi na spletnih straneh družbe Izjava o odgovornosti uprave Člani uprave Telekoma Slovenije, odgovorni za sestavo poročila Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, za obdobje od januarja do septembra 2015 zagotavljamo, da je po našem najboljšem vedenju: povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim mednarodnim računovodskim standardom o vmesnem finančnem poročanju ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja ter poslovnega izida Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije; v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi osebami skladno s predpisi. Uprava za zagotovitev resničnega in poštenega prikaza sredstev in obveznosti Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, preverja vrednosti finančnih naložb v odvisne družbe Telekoma Slovenije. Rezultati preveritev še niso znani, vplivali pa bodo na izkaze družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije v zadnjem četrtletju Uprava družbe Telekom Slovenije, d. d. mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave mag. Tomaž Seljak, podpredsednik uprave mag. Mateja Božič, članica uprave Zoran Janko, član uprave Vesna Lednik, članica uprave - delavska direktorica Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 1

4 2. Vizija, poslanstvo, vrednote in strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije 2.1. Vizija, poslanstvo in vrednote Vizija V Skupini Telekom Slovenije smo zaupanja vreden partner svojih uporabnikov, s katerimi skupaj ustvarjamo družbo priložnosti. Poslanstvo V Skupini Telekom Slovenije z inovativnimi tehnologijami navdihujemo svoje uporabnike. Odpiramo jim nove poslovne in osebne poti ter skupaj z njimi ustvarjamo okolje za razvoj družbe priložnosti. Z odprtostjo, prilagodljivostjo ter nadgradljivostjo izdelkov, storitev in privlačnih vsebin uporabnikom ves čas zagotavljamo učinkovita, uporabna, zanesljiva, zabavna in vedno nova orodja za posel in prosti čas. Vrednote Živimo z uporabnikom. Naše vodilo je zadovoljen uporabnik. Razumemo in spoštujemo njegove želje in potrebe, zato mu nudimo enostavne, uporabne in njemu prilagojene storitve. Ko potrebuje informacijo, nasvet ali pomoč, smo tu, da jo zagotovimo. Zagotavljamo zanesljivost in inovativnost. S kakovostjo, zanesljivostjo, inovativnostjo in prilagodljivostjo uporabnikom nudimo možnost svobodne izbire pri združevanju in prepletanju naših storitev, paketov, vsebin in izdelkov. Ravnamo odgovorno. V družbi in okolju, kjer delujemo, se vedemo etično, srčno, odgovorno in trajnostno. Spodbujamo razvoj znanja, izmenjavo izkušenj, ustvarjanje inovativnih rešitev ter okolju in ljudem prijazno delovanje. Ustvarjamo povezanost. Zaposleni v Skupini Telekom Slovenije ustvarjamo v kreativnem okolju. Odlične rezultate dosegamo, ker smo medsebojno povezani, proaktivni, izkušeni in cenimo podjetniško miselnost. Spoštujemo dogovore in držimo obljube. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 2

5 2.2. Ključne strateške usmeritve Konsolidacija na posameznih trgih Strategija Skupine Telekom Slovenije je biti prvi na trgu v Sloveniji in po tržnem deležu drugi dobičkonosen operater na trgih zunaj Slovenije. Ohranjanje števila uporabnikov v Sloveniji Telekom Slovenije se kot večina prvotnih operaterjev v Evropi sooča s padanjem števila uporabnikov, kar je posledica zaostrene konkurence in regulacije. Število uporabnikov bomo ohranjali ob čim bolj ustrezni dobičkonosnosti: z navzkrižno prodajo storitev, razvojem novih storitev in novih naročniških modelov, diferenciacijo in ponudbo ekskluzivnih vsebin, izboljšanjem uporabniške izkušnje ter z zagotavljanjem standardiziranih storitev v oblaku. Poslovnim uporabnikom bomo ponujali tudi celovito ponudbo IKT-storitev, ki bo osredotočena na posamezne vertikale. Novi viri prihodkov v Telekomu Slovenije Nove priložnosti za rast prihodkov bomo iskali na področjih: mobilnost (e-klic ob prometni nesreči in telematika avtomobila), povezan dom (varen in varčen dom), varnost (varnostni ekosistemi), finančne storitve, energetika in zdravstvo. Rast števila uporabnikov in EBITDA v jugovzhodni Evropi V vseh odvisnih družbah v jugovzhodni Evropi bomo še naprej izvajali optimizacijo stroškov, kar bo pozitivno vplivalo na kazalnik EBITDA. Njegova rast bo morala v prihodnje izhajati predvsem iz rasti obsega poslovanja. Na Kosovu bo Ipko povečeval število mobilnih uporabnikov in tržni delež z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja omrežje 3G, s širitvijo geografske pokritosti ter s ponudbo storitev, ki bodo še naprej najboljše na trgu. Finančna stabilnost Skupina Telekom Slovenije bo finančno stabilnost dosegala z zagotavljanjem dolgoročno vzdržne strukture financiranja, izpolnjevanjem finančnih zavez iz posojilnih pogodb, učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom, naložbenjem denarnih sredstev, skladnim s kriteriji tveganosti naložb, ter z vzdrževanjem ustrezne likvidnostne rezerve. Kadrovsko prestrukturiranje Zagotovili bomo optimalno število zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb in optimizirali stroške dela. Kakovost Kakovost je primerjalna prednost storitev, ki jih uporabnikom ponujajo družbe v Skupini Telekom Slovenije. Tudi v prihodnje jo bomo zagotavljali z nadaljnjim razvojem in celovito ponudbo najsodobnejših storitev in rešitev. Družbena odgovornost V Skupini Telekom Slovenije dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja. V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine bomo tako še naprej vgrajevali načela trajnostnega razvoja in odgovorno upravljali z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi vplivi svojega delovanja. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 3

6 3. Skupina Telekom Slovenije 3.1. Trgi in družbe Skupine Telekom Slovenije Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije, odvisne družbe, pridružene družbe in skupni podvigi (glej sliko v nadaljevanju s prikazanimi lastniškimi deleži). Stanje na GVO Telekommunikation GmbH 100 % GVO, d.o.o. 100 % AVTENTA, d.o.o. 100 % TSmedia, d.o.o. 100 % Antenna TV SL 49 % Nemčija SOLINE, d.o.o. 100 % M-Pay, d.o.o. 50 % SETCCE d.o.o. 36 % Slovenija Croatia Hrvaška SIOL d.o.o. Zagreb 100 % BLICNET d.o.o. Banja Luka 100 % Bosna in Hercegovina Srbija SIOL d.o.o. Beograd 100 % SIOL d.o.o. Sarajevo 100 % SIOL d.o.o. Podgorica 100 % Črna gora SIOL DOOEL Skopje 100 % IPKO Telecommunications LLC 93,11 % Kosovo Macedonia Makedonija Makedonija ONE DOOEL Skopje 100 % DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL Skopje 100 % Albanija Odvisna družba Družba v lasti odvisne družbe Pridružena družba Skupni podvig Ponudnik fiksnih in mobilnih storitev Mednarodna točka prisotnosti Izgradnja in vzdrževanje omrežja Spremembe v skupini: Telekom Slovenije je v Makedoniji ustanovil družbo SIOL DOOEL Skopje, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije. Družbo je v juniju dokapitaliziral z novim denarnim vložkom in prevzel nov poslovni delež v višini ,00 evrov. Telekom Slovenije je svoj 100-odstotni delež v odvisni družbi DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL Skopje prenesel na odvisno družbo ONE DOOEL Skopje. Telekom Slovenije je v Srbiji ustanovil družbo SIOL DOO Beograd, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije. Družbo je v aprilu dokapitaliziral z novim denarnim vložkom in prevzel nov poslovni delež v višini ,00 evrov. Na podlagi pogodbe o združitvi, sklenjene med družbama ONE DOOEL Skopje in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, je bila v registru v Makedoniji registrirana združena družba ONE.VIP DOO Skopje, v kateri ima Telekom Slovenije, d. d. 45 % delež, avstrijska družba Mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH, ki je del Telekom Austria Group, pa 55 % delež. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 4

7 3.2. Poudarki poslovanja Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do septembra 2015 dosegla naslednje rezultate: Skupina Telekom Slovenije je od januarja do septembra leta 2015 dosegla 160,2 milijona evrov EBITDA, tretji kvartal je za 3,2 milijona evrov boljši od tretjega kvartala v letu Čisti prihodki od prodaje so dosegli 549,5 milijona evrov in so v primerjavi z doseženimi v enakem obdobju leta 2014 nižji za 4 % oz. za 24,6 milijona evrov, ob tem pa je potrebno upoštevati, da so prihodki družbe One v letu 2015 vključeni dva meseca manj kot v enakem obdobju leta Čisti prihodki od prodaje so nižji tudi zaradi nižjih prihodkov fiksnih in mobilnih storitev na končnem trg ter vpliva nižjih cen zaključevanja klicev na veleprodajnem trgu. Razlogi za zniževanje prihodkov so: prihodki klasične govorne telefonije se znižujejo z upadanjem števila klasičnih priključkov in njihovim nadomeščanjem z IP in mobilno telefonijo. Na nižje prihodke v mobilnem segmentu vplivajo manjši prihodki storitev izven naročniških paketov z vključenimi količinami, na nižje prihodke na veleprodajnem trgu pa vpliva nižanje cen zaključevanja klicev na medomrežnem povezovanju. EBIT je dosegel 45,5 milijona evrov, kar je za 2,3 milijona evrov oz. za 5 % manj kot v enakem obdobju leta V devetmesečju leta 2014 je pripadajoči delež družbe Gibtelecom znašal 3,2 milijona evrov, ki ga v letu 2015, zaradi prodaje deleža v tej družbi konec leta 2014, ni več med rezultati Skupine Telekom Slovenije. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je 70,6 milijonov evrov, kar je za 33,0 milijona evrov več od doseženega v enakem obdobju leta Ključni finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije v tisoč EUR / v % I - IX 2015 / I - IX 2014 / Indeks 15/14 Čisti prihodki od prodaje Drugi prihodki od poslovanja Poslovni prihodki skupaj EBITDA EBITDA marža = EBITDA / čisti prihodki od prodaje 29,2% 28,9% 101 EBIT Donosnost prodaje = EBIT / čisti prihodki od prodaje 8,3% 8,3% 99 Čisti poslovni izid Sredstva Kapital Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio) 52,8% 51,7% 102 Neto finančni dolg Opombe: - Podatki za primerjalno obdobje so prilagojeni spremembi računovodske usmeritve. - Družba ONE DOOEL je vključena v uskupinjene računovodske izkaze do obračunskega datuma združitve več v točki 7.1. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 5

8 3.4. Pregled po družbah in ključnih trgih Poslovni prihodki v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Skupaj - nekonsolidirano Izločitve in prilagoditve Skupina Telekom Slovenije EBITDA dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Pripadajoči delež družbe Gibtelecom Skupaj - nekonsolidirano Izločitve in prilagoditve Skupina Telekom Slovenije EBIT dobiček iz poslovanja v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Pripadajoči delež družbe Gibtelecom Skupaj - nekonsolidirano Izločitve in prilagoditve Skupina Telekom Slovenije Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 6

9 Čisti poslovni izid v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Pripadajoči delež družbe Gibtelecom Skupaj - nekonsolidirano Izločitve in prilagoditve Skupina Telekom Slovenije PRIKLJUČKI IN STORITVE SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE PO VRSTAH IN TRGIH Širokopasovni priključki Stanje maloprodajnih širokopasovnih priključkov na dan Indeks 15/14 Slovenija Jugovzhodna Evropa: Makedonija Kosovo BiH Skupina Telekom Slovenije Priključki fiksne in mobilne telefonije Stanje maloprodajnih priključkov na dan Indeks 15/14 Slovenija, mobilna telefonija Slovenija, fiksna govorna telefonija JV Evropa, mobilna telefonija: Makedonija Kosovo BiH JV Evropa, fiksna govorna telefonija Skupina Telekom Slovenije VoIP priključki: Slovenija JV Evropa Skupina Telekom Slovenije Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 7

10 Skupaj priključki / storitve mobilne in fiksne telefonije Stanje maloprodajnih priključkov na dan Indeks 15/14 Skupaj mobilna telefonija Skupaj fiksne govorne storitve* Skupina Telekom Slovenije * Seštevek priključkov fiksne govorne telefonije in storitev VoIP. Naložbe v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Izločitve in prilagoditve Skupina Telekom Slovenije Frekvenčnine Skupaj Skupina Telekom Slovenije Zaposleni število zaposlenih po stanju na dan Indeks 15/14 Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Ipko - Kosovo One in Digi Plus Multimedia - Makedonija Druge družbe v tujini Skupina Telekom Slovenije Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 8

11 3.5. Lastniška struktura in trgovanje z delnico Osnovni podatki o delnici družbe Telekom Slovenije na Osnovni podatki o delnici Oznaka TLSG Kotacija Prva kotacija Ljubljanske borze Osnovni kapital (v EUR) ,33 Število navadnih imenskih kosovnih delnic Število lastnih delnic Število delničarjev na Lastniška struktura in največji delničarji V delniški knjigi Telekoma Slovenije je bilo na zadnji dan v septembru 2015 vpisanih delničarjev, kar je 546 delničarjev manj kot ob koncu leta Največji padec (za 516) je v kategoriji individualnih delničarjev. Lastniška struktura se v devetmesečju 2015 ni bistveno spremenila, saj v nobeni od kategorij delničarjev ni prišlo do spremembe, večje od 0,28 odstotne točke. Svoj delež so zmanjšale domače pravne osebe za 0,24 odstotne točke in individualni delničarji za 0,04 odstotne točke, na drugi strani je bil beležen porast pri tujih pravnih osebah za 0,28 odstotne točke. Ostale kategorije delničarjev so ostale nespremenjene. Največji lastnik družbe je Republika Slovenija skupaj s Kapitalsko družbo in Slovenskim državnim holdingom ter Modro zavarovalnico. V neposrednem in posrednem lastništvu države je 73,82 % delnic družbe. Lastniška struktura na Republika Slovenija 62,54% Slovenski državni holding, d.d. 4,25% Individualni delničarji (domači in tuji) 11,62% Domače pravne osebe 8,16% Kapitalska družba d.d. (KAD) 5,59% Institucionalni investitorji 2,95% Tuje pravne osebe 4,32% Borznoposredniške družbe 0,10% Lastne delnice 0,46% 10 največjih delničarjev 10 največjih delničarjev je imelo v lasti 77,89 % osnovnega kapitala družbe, kar je za 0,06 odstotnih točk več kot konec leta Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 9

12 Delničar na % Delničar na % 1 Republika Slovenija 62,54 Republika Slovenija 62,54 2 Kapitalska družba, d. d. 5,59 Kapitalska družba, d.d. 5,59 3 Slovenski državni holding, d. d. 4,25 Slovenski državni holding, d.d. 4,25 4 Perspektiva FT, d. o. o. 1,51 Perspektiva FT, d.o.o. 1,51 5 Modra zavarovalnica, d. d. - PPS 1,44 Modra zavarovalnica, d.d. PPS 1,44 6 DBS d.d. 0,56 NLB, d.d. 0,55 7 NLB, d.d. 0,55 Triglav vzajemni skladi delniški Triglav 0,51 8 Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav 0,51 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,51 9 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,47 The Bank of New York Mellon-fiduciarni 0,47 10 The Bank of New York Mellon - fiduciarni 0,47 Telekom Slovenije, d.d. 0,46 Skupaj 77,89 Skupaj 77,83 Delnice v lasti uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije Člani uprave in nadzornega sveta so bili skupaj imetniki delnic TLSG (glej spodnjo tabelo). Preostali člani organov upravljanja in nadzora niso imeli v lasti delnic Telekoma Slovenije. Ime in priimek Funkcija Število delnic Uprava Delež v kapitalu v % mag. Rudolf Skobe predsednik uprave 300 0,00459 Zoran Janko član uprave 31 0,00047 mag. Tomaž Seljak podpredsednik uprave 4 0,00006 Nadzorni svet mag. Adolf Zupan namestnik predsednika ,01674 Matej Golob Matzele član nadzornega sveta 22 0,00034 Samo Podgornik član nadzornega sveta 92 0,00141 Primož Per član nadzornega sveta 5 0,00008 Dean Žigon član nadzornega sveta 1 0,00002 Skupaj Uprava in NS ,02370 Trgovanje z delnico in pomembnejši finančni podatki o delnici Gibanje vrednosti delnice Telekoma Slovenije Zaključni tečaj delnice TLSG je na zadnji trgovalni dan v septembru 2015 znašal 73,00 evrov. V devetmesečju 2015 je bil zabeležen 49,7 odstotni padec vrednosti tečaja. Indeks delnic borzne kotacije SBITOP, ki predstavlja gibanje cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu Ljubljanske borze, se je v istem obdobju znižal za 13,9 odstotka. Tržna kapitalizacija je na dan znašala 477,1 milijona EUR, kar je uvrščalo delnice TLSG na peto mesto med vsemi delnicami na trgu. Statistika trgovanja s TLSG na Ljubljanski borzi v obdobju Zaključni tečaj v EUR I IX 2015 I - IX 2014 Najvišji dnevni 150,0 152,5 Najnižji dnevni 71,0 120,0 Povprečni 112,3 136,8 Promet v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Skupni promet v letu , ,2 Najvišji dnevni , , ,1 Najnižji dnevni 0,2 0,9 Povprečni 103,4 188,5 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 10

13 Primerjava gibanja tečaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP in prometa delnic TLSG EUR TLSG SBITOP Indeks Tečaj TLSG v EUR SBITOP EUR Vir: Ljubljanska borza, arhiv tečajev Promet v EUR Pomembnejši finančni podatki o delnici / I - IX / I - IX 2014 Zaključni tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju v EUR 73,00 144,00 Knjigovodska vrednost delnice v EUR 1 113,19 112,52* Čisti dobiček na delnico 2 v EUR 10,69 7,33 Razmerje tržna/knjigovodska vrednost 0,64 1,28 Kapitalska donosnost delnice v obdobju 3-49,7 % 15,8 % Opombe: * Primerjalni podatek za leto 2014 je iz spremembi računovodskih usmeritev prilagojene bilance stanja na dan Opombe: * Primerjalni podatek za leto 2014 je iz bilance stanja na dan Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala Telekoma Slovenije na zadnji dan obdobja in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic. 2 Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom Telekoma Slovenije v obravnavanem obdobju in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic. 3 Kapitalska donosnost delnice je izračunana kot: (tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju)/tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 11

14 3.6. Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih Število priključkov v Sloveniji Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q mobilna telefonija fiksna telefonija širokopasovni dostop Vir: Poročilo za drugo četrtletje 2015, SURS, september Pregled tržnih deležev konec prvega četrtletja 2015 na ključnih segmentih Telekom Slovenije 34,5 % tržni delež Letna sprememba: - 1,0 odst. točke priključkov Letna sprememba: - 0,7% fiksni širokopasovni dostop 34,5 % 65,5 % IP TV 48,0 % 52,0 % drugi operaterji 52,0 % tržni delež Letna sprememba: - 1,5 odst. točke priključkov Letna sprememba: + 5,0 % 35,5 % tržni delež Letna sprememba: - 0,5 odst. točke priključkov Letna sprememba: + 4,5 % 35,5 % 64,5 % 52,7 % 47,3 % 47,3 % tržni delež Letna sprememba: - 1,4 odst. točke priključkov Letna sprememba: -1,6% VoIP mobilna telefonija Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2015, AKOS september 2015; interni podatki Telekoma Slovenije. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 12

15 3.7. Upravljanje s tveganji V nadaljevanju so izpostavljena ključna tveganja po posameznih družbah oz. trgih. Ključna tveganja za Telekom Slovenije Regulatorna tveganja ostajajo visoko ocenjena. Predlog Uredbe o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine, ki ga je pripravila Evropska komisija, morajo uradno potrditi še Evropski parlament in države članice EU. Če bo uredba sprejeta, se bodo zakonodajne spremembe uveljavile bistveno hitreje, kot v primeru direktiv, ki jih je potrebno prenašati še v notranji pravni red. Med tržnimi tveganji in tveganji, ki so povezana s konkurenco, ostaja povečano tveganje prehoda poslovnih in rezidenčnih uporabnikov h konkurenčnim operaterjem. Konkurenčno-tržna tveganja obvladujemo s prilagojeno ponudbo ter z izvajanjem aktivnosti za pospeševanje prodaje in zadržanje obstoječih naročnikov. Veliko pozornosti namenjamo izboljšanju procesov za podporo uporabnikom. Aktivnosti, ki so usmerjene k upravljanju tržnih deležev, hkrati povečujejo tveganje manjše dobičkonosnosti naročnikov. Ukrepi za obvladovanje tveganja so vsebinska in cenovna optimizacija ponudbe ter jasna pravila pri dodeljevanju ugodnosti in popustov naročnikom. Po zaključku prodajnega postopka se je medijska izpostavljenost Telekoma Slovenije v temah, ki niso neposredno povezane z njegovim poslovanjem, zmanjšala. Telekom Slovenije tako proaktivno komunicira številne produktne in storitvene novosti ter še naprej vzdržuje korektne in profesionalne odnose z relevantnimi deležniki. Tveganje, da optimizacije kadrov in stroškov dela ne bo mogoče izvesti v predvidenem roku in predvidenem obsegu, je nizko. V juliju je bil s predstavniki delavcev dosežen dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij. Kljub uvedenim postopkom (dosledno upoštevanje internih pravil glede pravnih pregledov ter formaliziranje sodelovanja pri pripravi obrambe v odprtih postopkih in ustrezni zagotovitvi prioritete) pravna tveganja, povezana s tožbami in zakonodajo, ter tveganja postopkov pred regulatorji ostajajo. V teku je priprava celovite ocene izpostavljenosti tveganju izgube prihodkov v procesu od zajema podatkov v centrali do obračuna»switch to Bill«. Ugotovitve bodo podlaga za sprejem morebitnih dodatnih ukrepov oziroma razširitev sekundarnih kontrol po posameznih prihodkovnih tokih in poslovnih procesih. Posebno pozornost posvečamo obvladovanju operativnih tveganj na področju IKT-omrežij, storitev in naprav. Ključni ukrepi za obvladovanje tveganja delovanja in varnosti IKT-tehnologij so izvajanje preventivnih ukrepov z namenom detekcije morebitnih težav in kritičnih točk ter testiranje in usposabljanje zaposlenih za pravilno ukrepanje. Izvajamo sistem vodenja varovanja informacij (SSVI) za redno delovanje ter posodabljamo program neprekinjenega poslovanja (UNP) in postopke za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov. Na posameznih segmentih omrežja, kjer zaznavamo večja tveganja delovanja in varnosti, načrtujemo posodobitve in povečanje kapacitet z redundanco. Tveganje nedelovanja povezav in storitev, ki jih zagotavljajo drugi subjekti, obvladujemo z vpeljanimi procesi za spremljanje in poročanje o dogovorjenem nivoju zagotavljanja storitev (SLA-kazalcih) na najetih omrežjih ter standardizacijo zahtev do ponudnikov omrežij za nova najemna omrežja. Vzpostavljeno je tekoče obveščanje o načrtovanih delih na omrežjih operaterjev. Redno spremljamo izpostavljenost finančnim tveganjem. Najpomembnejši vir kreditnega tveganja (tveganja neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke) predstavlja neplačevanje obveznosti s strani naročnikov (maloprodaja) in s strani operaterjev (veleprodaja). Kreditno tveganje pri naročnikih ocenjujemo kot srednje, ukrepi pa so: sprotno izvajanje izterjave in na koncu izključevanje neplačnikov, upoštevanje kreditne ocene naročnika pri prodaji ter spremljanje odmikov prometa naročnika glede na njegovo povprečno porabo in posledično ukrepanje. Kreditno tveganje pri operaterjih prav tako ocenjujemo s srednjo stopnjo tveganja, k ustreznemu obvladovanju tveganja je prispevala tudi uvedba sistema upravljanja s kreditnim tveganjem. Določenemu kreditnemu tveganju je Telekom Slovenije izpostavljen tudi iz naslova posojil, odobrenih odvisnim družbam, ter izdanih garancij oziroma poroštev, predvsem za obveznosti odvisnih družb. Telekom Slovenije zmanjšuje tveganje neizpolnitve obveznosti z zavarovanji v posojilnih in garancijskih pogodbah, katerih višina mora biti najmanj tako visoka, kot je znesek posojila. Likvidnostno tveganje je še vedno ocenjeno kot srednje, kar izhaja predvsem iz velikosti vpliva, obrestno in valutno tveganje pa kot nizko. Za obvladovanje tveganja kratkoročne plačilne sposobnosti ima Telekom Slovenije vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja in načrtovanja denarnih tokov, ki omogoča pravočasno zaznavanje morebitnih primanjkljajev likvidnih sredstev in odločanje o ukrepih. Kratkoročne kreditne linije pri domačih bankah hkrati zagotavljajo visoko stopnjo finančne prožnosti za Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 13

16 uravnavanje likvidnosti. Obrestno tveganje je ocenjeno kot nizko, saj kar 81,4 % finančnih virov družbe predstavljajo izdane obveznice, ki imajo fiksno obrestno mero. Ključna tveganja na področju razvoja digitalnih vsebin in medijev (TSmedia) Tveganje zmanjšanja zakupljene količine oglasov obvladujemo z vlaganji v tehnični in oblikovni razvoj produktov. Vse večja razširjenost vtičnikov za blokiranje oglasov (adblokerji) predstavlja novo tveganje, ki lahko povzroči zamik realizacije oz. v nadaljevanju izgubo dela prihodkov iz naslova oglaševanja. Tveganje stabilnosti in nadaljnjega razvoja spletnega produkta Najdi.si bomo zmanjšali z okrepitvijo administratorske in razvojne ekipe ter razvojem produkta nove generacije na novi platformi. Ključna tveganja za GVO Tveganje neizkoriščenih priložnosti, predvsem pri pridobivanju večjih investicijskih projektov in prevzemanju večjih poslov, s katerimi je zagotovljena rast prihodkov obvladujemo z rednim spremljanjem in iskanjem novih priložnosti na trgu v Sloveniji in tujini (predvsem sosednjih državah), s spremljanjem in oddajo ponudb na javne razpise s področja dela ter s tvornim sodelovanjem z zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji. Ključna tveganja za Avtento Prihodkovno tveganje iz naslova projektov javne uprave obvladujemo z okrepljenimi tržnimi prizadevanji za pridobitev novih projektov na zunanjem trgu. Ključna tveganja za Soline Tveganje spremembe koncesijske pogodbe za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS) in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline v škodo koncesionarja je ocenjeno s srednjo stopnjo tveganja. Predvideno je nadaljevanje pogajanj o potencialnih spremembah pogodbe. Negotovost glede izpolnjevanja obveznosti države po obstoječi koncesijski pogodbi in nedefinirani prispevki za upravljanje Krajinskega parka se kažejo tudi v povečanem likvidnostnem tveganju. Plačilna sposobnost se zagotavlja na podlagi upravljanja z denarnimi sredstvi, načrtovanja denarnih tokov ter kratkoročnega in dolgoročnega financiranja znotraj skupine. Ključna tveganja na Kosovu Povečala so se konkurenčno-tržna tveganja, med njimi tveganje nelojalne konkurence. Na tveganje se odzivamo s spremljanjem razpisov in ustrezno uporabo pravnih sredstev, pri poslovanju s poslovnimi uporabniki delujemo še bolj proaktivno. Tveganje dodatnih frekvenčnih kapacitet na 1800 MHz pasu je še vedno zelo visoko. Regulator predvideva direktno podelitev frekvenc po izjemno visoki ceni in z dodatnimi obveznostmi glede pokrivanja in doseganja prenosnih hitrosti. Z namenom izboljšanja izhodišč, na osnovi katerih bo sprejeta odločitev regulatorja, poteka vzporedno več koordiniranih aktivnosti. V pripravi je celovita analiza prejetih izhodišč regulatorja z izdelavo scenarijev. Zakon o avtorskih pravicah določa obveznost plačila nadomestila za avtorske pravice za prenos programov preko kabelske platforme. Tveganje izhaja iz različnega razumevanja višine nadomestila, kar bo rešeno s pogajanji z VAPIC, kolektivno organizacijo za avtorske pravice. Ključna tveganja v Bosni in Hercegovini Likvidnostno tveganje obvladujemo z upravljanjem in načrtovanjem denarnih tokov ter kratkoročnim in dolgoročnim financiranjem znotraj skupine. Pravna tveganja so visoka. Zaradi neurejenega pravnega okolja in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj, so posamezni deli omrežja še vedno brez ustreznih dovoljenj kljub uvedenim postopkom za legalizacijo. Tveganje neprekinjenega delovanja omrežij in storitev bom zmanjšali z vzpostavitvijo redundančnih povezav na posameznih segmentih omrežja. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 14

17 4. Upravljanje družbe Uprava Telekom Slovenije vodi petčlanska uprava, ki je bila v sestavi: - mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave, - mag. Tomaž Seljak, podpredsednik uprave, - mag. Mateja Božič, članica uprave, - Zoran Janko, član uprave, - Vesna Lednik, članica uprave - delavska direktorica. Člani uprave so imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči od dneva imenovanja. Nadzorni svet Nadzorni svet družbe sestavlja devet članov, od tega šest članov predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Člani nadzornega sveta so podali izjavo o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet Telekoma Slovenije so sestavljali: Predstavniki kapitala, ki jim je zaradi poteka mandata prejšnjim članom nadzornega sveta štiriletni mandat pričel teči : - Borut Jamnik, predsednik, - mag. Adolf Zupan, namestnik predsednika, - mag. Tomaž Berločnik, član, - mag. Bernarda Babič, članica. Predstavnika kapitala, ki sta bila izvoljena na skupščini z mandatom, ki začne teči od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta: - dr. Marko Hočevar, član, - Matej Golob Matzele, član. Predstavniki zaposlenih: - Dean Žigon, namestnik predsednika, - Primož Per, član, - Samo Podgornik, član. Štiriletni mandat predstavnikov zaposlenih traja do Sestava organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah Skupine Telekom Slovenije na Slovenija GVO, d. o. o. Direktor: Borut Radi AVTENTA, d. o. o. Direktor: Miha Praunseis TSmedia, d. o. o. Direktor: mag. Tomaž Pernovšek Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 15

18 SOLINE, d. o. o. Direktor: Klavdij Godnič M-Pay, d. o. o. Direktor: Janez Stajnik SETCCE d. o. o. Direktor: Aleksej Jerman Blažič Druge države IPKO Telecommunications LLC, Kosovo Člani upravnega odbora: mag. Rudolf Skobe, predsednik, Bujar Musa, podpredsednik, Artan Lahaj, dr. Ciril Kafol, mag. Robert Erzin Glavni izvršni direktor: mag. Robert Erzin S je bil namesto dr. Cirila Kafola na mesto člana upravnega odbora imenovan mag. Tomaž Seljak. ONE DOOEL Skopje, Makedonija Direktor: dr. Ciril Kafol Družba se je s združila z družbo ONE.VIP DOO Skopje. DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL Skopje, Makedonija Direktor: Metodija Mirčev Družba je odvisna družba ONE, ki se je s združila z družbo ONE.VIP DOO Skopje. Blicnet, d. o. o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina Direktor: mag. Igor Bohorč GVO Telekommunikation GmbH, Nemčija Direktorji: Roman Mazi, Borut Radi, Darko Gradišnik SIOL, d. o. o., Zagreb, Hrvaška Direktor: mag. Igor Rojs Do je bil direktor Janez Marovt. SIOL, d. o. o., Podgorica, Črna gora Direktor: mag. Igor Rojs Do je bil direktor mag. Igor Bohorč. SIOL, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina Direktor: mag. Igor Rojs Do je bil direktor mag. Igor Bohorč. SIOL DOOEL Skopje, Makedonija Direktor: mag. Igor Rojs Družba je bila vpisana v register SIOL DOO BEOGRAD-PALILULA, Srbija Direktor: mag. Igor Rojs Družba je bila vpisana v register Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 16

19 5. Pomembnejši poslovni dogodki od januarja do septembra 2015 Prvo četrtletje Januar Telekom Slovenije je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo v gospodarskem sporu tožeče stranke Akton zoper toženo stranko Telekom Slovenije (prej Mobitel), zaradi plačila po modificiranem zahtevku ,36 evrov s pripadki. Okrožno sodišče je s predmetno sodbo razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke v celoti zavrne. Akton je zoper sodbo vložil pritožbo, na katero je Telekom Slovenije podal pravočasen odgovor. Telekom Slovenije je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel predlog za obnovo postopka, končanega s pravnomočno sodbo v gospodarskem sporu, tožeče stranke T-2, zoper toženo stranko Telekom Slovenije, zaradi plačila odškodnine v višini ,00 evrov s pripadki, s katero je sodišče razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne. Telekom Slovenije je na predlog odgovoril v zakonitem roku, v postopku pa bo dokazal, da je predlog za obnovo postopka v celoti neutemeljen. Telekom Slovenije je prejel sodbo Upravnega sodišča RS v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije zoper toženo stranko Javno Agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) zaradi odprave odločbe AVK z dne , s katero je AVK ugotovila, da je Telekom Slovenije v časovnem obdobju od do zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji, in ustavitve predmetnega postopka pred AVK. Upravno sodišče RS je razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke za odpravo odločbe AVK in ustavitev postopka zavrne. Zoper sodbo je Telekom Slovenije vložil zahtevo za revizijo postopka pred Vrhovnim sodiščem RS. TSmedia je prenovila bizi.si, ki vsebuje ključne poslovne, finančne in kontaktne podatke za več kot slovenskih pravnih oseb. Poslovni asistent bizi.si poleg izboljšane uporabniške izkušnje, odzivnega dizajna in svežega videza, po prenovi nudi tudi informacije o poslovnih dogodkih, narokih in insolventnostnih postopkih, prostih delovnih mestih na kartici podjetja ter še več poslovnih novic in bolj napredno iskanje. Telekom Slovenije je od Višjega sodišča v Ljubljani prejel sodbo in sklep v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije (prej Mobitel) zaradi plačila po modificiranem zahtevku ,34 evrov s pripadki, s katerim je sodišče razsodilo, da se primarni tožbeni zahtevek Sky neta (plačilo odškodnine) v celoti zavrne (v tem delu je tožbeni zahtevek pravnomočno zaključen) ter da se potrdi sklep prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo zahtevo Sky neta po izdaji začasne odredbe. Sodišče prve stopnje bo v ponovnem postopku odločalo še o podrednem tožbenem zahtevku, ki se glasi na izpolnitev pogodbe o posredovanju naročil za gradnjo 414 baznih postaj in za pripravo dokumentacije za 434 baznih postaj). Sky net je zoper sodbo in sklep Višjega sodišča vložil revizijo, na katero je Telekom Slovenije pravočasno podal odgovor, posledično pa je sodišče I. stopnje obravnavo, razpisano za preklicalo za nedoločen čas. Telekom Slovenije je v okviru konsolidacije Skupine Telekom Slovenije na makedonskem trgu ustanovil družbo SIOL DOOEL Skopje, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, svoj 100-odstotni delež v odvisni družbi DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL Skopje pa je prenesel na odvisno družbo ONE DOOEL Skopje. Telekom Slovenije je prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke Simobil, d. d., zoper toženo stranko Telekom Slovenije zaradi plačila ,00 evrov s pripadki. Družba Simobil je tožbo umaknila, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep o ustavitvi postopka. V Solinah so pričeli z izvajanjem projekta Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij in akronimom»cars-out!«, ki je izveden v sklopu Programa Finančnega mehanizma Evropski gospodarski prostor Februar Telekom Slovenije je s strani Javne agencije za varstvo konkurence (AVK) prejel odločbo in sklep v zvezi z ugotavljanjem zlorabe prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v RS in na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v RS. AVK je ugotovila, da je Telekom Slovenije z enotno kompleksno Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 17

20 poslovno prakso v časovnem obdobju od do vsaj zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v RS ter na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture v RS. Telekom Slovenije je zaradi odprave odločbe AVK vložil tožbo na Upravno sodišče RS. Telekom Slovenije je z namenom celovitega upravljanja regionalnega optičnega omrežja ustanovil družbo SIOL DOO Beograd, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije je podpisal pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Debitel telekomunikacije, d. d. Marec Telekom Slovenije je na Dravskem polju v omrežje vključil novo bazno postajo LTE/4G, s čimer so Starše postale 200. slovenski kraj, kjer je uporabnikom Telekoma Slovenije na voljo najsodobnejša mobilna tehnologija in hitri mobilni internet LTE/4G. Telekom Slovenije z mobilnim omrežjem LTE/4G pokriva že več kot 80 % prebivalstva, konec leta 2015 pa načrtuje 92 % pokritost prebivalstva. Telekom Slovenije je kot prvi slovenski operater uporabnikom ponudil mobilni paket Neomejeni D, ki z eno mesečno naročnino omogoča uporabo do pet mobilnih številk. Vse mobilne številke, vključene v paket, imajo na voljo neomejene klice v vsa slovenska omrežja, neomejeno pošiljanje sporočil SMS in MMS ter neomejen prenos podatkov v Sloveniji. Telekom Slovenije je zasebnim in poslovnim uporabnikom, ki želijo popolnoma brezskrbno komunikacijo, ponudil mobilni paket Brezskrbni, ki ob neomejenih pogovorih v vsa slovenska omrežja in neomejenih sporočilih omogoča tudi brezskrbno uporabo mobilnega interneta, skladno s potrebami uporabnika. Uporaba mobilnega interneta se obračuna glede na dejansko porabo, pri tem pa naročnik paketa nikoli ne bo plačal več kot 5 evrov na mesec. Telekom Slovenije s storitvijo Mobilna blagajna, ki jo omogoča v partnerskem sodelovanju s podjetjem Datalab, podjetnikom in podjetjem omogoča lažje in bolj pregledno blagajniško poslovanje, hkrati pa storitev upošteva tudi spremembe zakonodaje, ki napoveduje uvedbo davčnih blagajn. Mobilna blagajna v ponudbi Telekoma Slovenije zagotavlja celostno storitev za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja na mobilnih napravah Android, ob tem pa v celoti nadomešča uporabo paragonskih blokov. Telekom Slovenije je svojim uporabnikom omogočil prvo komercialno gostovanje LTE, in sicer v omrežju operaterja Hrvatski Telekom. Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko tudi med gostovanjem na Hrvaškem (omrežje z imenom HR-CRONET ali T-Mobile HR ali HT HR) izkoriščajo vse prednosti omrežja LTE. Gre za prvi unilateralni LTE mednarodni roaming Telekoma Slovenije, ki bo v prihodnje tovrstno storitev svojim uporabnikom omogočil tudi v drugih državah. Telekom Slovenije je na letošnjem Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) za kampanjo»pogasi sovražnost, govori ljubezen.«blagovne znamke Itak prejel številne nagrade in priznanja. Itak je kot največkrat nagrajena blagovna znamka prejel tudi priznanje Znamka leta za najboljšo blagovno znamko. Telekom Slovenije je član mednarodnega konzorcija, ki je pridobil prvi evropski projekt s področja razvoja naslednje generacije telekomunikacijskih omrežij 5G, ki poteka v okviru programa Evropske komisije»horizon 2020«. Konzorcij desetih partnerjev iz šestih držav bo raziskal vpliv arhitekture radijskega dostopovnega omrežja v oblaku (C-RAN) na zmogljivosti mobilnega omrežja 5G, kot so komunikacije med napravami (D2D) in uvedba navideznih mobilnih storitev v oblaku. Telekom Slovenije v okviru projekta vodi pilotiranje razvojnih projektnih rešitev in analizo novih poslovnih modelov. Drugo četrtletje April Telekom Slovenije je med prvimi v Evropi in prvi v Sloveniji postal ponudnik Microsoftovega programa za zagotavljanje rešitev v oblaku (Microsoft Cloud Solution Provider). S tem Telekom Slovenije svojim poslovnim uporabnikom, tako malim kot velikim podjetjem, odslej zagotavlja celovito ponudbo storitev Office 365 in Windows Intune ter njihovo neposredno vzpostavitev in upravljanje, vključno s poprodajno podporo in vzdrževanjem. Telekom Slovenije je v Murski Soboti v nakupovalnem središču Maximus odprl novi Telekomov center dosedanji Telekomov center na Cvetkovi ulici 2 pa zaprl. Prenovljen Telekomov center je odprl tudi v mariborskem Europarku. TSmedia je lansirala mobilno aplikacijo 1188, ki uporabnikom omogoča še bolj preprosto ter hitro iskanje kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 18

21 Maj Telekom Slovenije je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo, izdano v gospodarskem sporu tožeče stranke Tušmobil, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, zaradi plačila ,00 evrov s pripadki. Okrožno sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo odločilo, da je Telekom Slovenije dolžan družbi Tušmobil, d.o.o., v roku 15 dni plačati ,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dalje do plačila. V presežku, t.j. za ,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dalje do plačila, je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. O stroških postopka je sodišče odločilo naknadno z dopolnilnim sklepom, izdanim Telekom Slovenije je zoper sodbo in dopolnilni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani vložil pritožbi. Na 26. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto Delničarji so potrdili predlog, da se za izplačilo dividend nameni celotni bilančni dobiček v višini ,00 evrov oz. 10 evrov bruto na posamezno delnico. Delničarji so se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014 ter upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 podelili razrešnico. Delničarji so se seznanili tudi s Pravili o drugih pravicah člana uprave. Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije za poslovno leto 2015 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Telekom Slovenije je v Kopru odprl nov Telekomov center, v katerem so v večjih in prenovljenih prostorih uporabnikom na voljo vse storitve Telekoma Slovenije ter vsa potrebna strokovna podpora in svetovanje. Piranska sol je ena od petih vsebin, ki predstavlja Slovenijo na sejmu EXPO MILANO Junij Izšel je Telefonski imenik Slovenije pomlad 2015 na DVD-ju z več kot telefonskimi številkami ter drugimi kontaktnimi podatki pravnih in fizičnih oseb. Iskanje podatkov je z nadgrajenim algoritmom lažje, hitrejše in bolj natančno. Na letošnji konferenci o digitalnih komunikacijah Diggit je strokovna žirija med petdesetimi prijavljenimi deli nagradila projekte, ki so v minulem letu na področju digitalnega komuniciranja najbolj izstopali. Med nagrajenimi projekti je bila tudi pobuda Moč besed za blagovno znamko Itak. Telekom Slovenije je veliko nagrado za akcijo Moč besed prejel v kategoriji družbenih medijev, zlato nagrado za spletni vtičnik Moč besed pa v kategoriji IT in telekomunikacije. Telekom Slovenije je uporabnikom ponudil nov naročniški paket storitev SiOL TopTrio Brezžični, ki prek omrežja LTE/4G omogoča internet, fiksno telefonijo in televizijo. Navedena rešitev, ki vsebuje neomejen prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, je namenjena uporabnikom na območjih, kjer vzpostavitev fiksnega priključka ni možna, je pa na voljo mobilni signal LTE/4G. Rešitev je v veliki meri rezultat lastnega razvoja, z njo pa je Telekom Slovenije na trgu med prvimi na svetu. Krajinski park Sečoveljske soline je s strani Trip Advisorja prejel certifikat odličnosti za leto Krajinski park Sečoveljske soline je prejel 4 od 5 možnih zvezdic, obiskovalci pa so ga postavili na prvo mesto med znamenitostmi na slovenski obali. Telekom Slovenije je v okviru aktivnosti modernizacije svojega mobilnega omrežja presegel koncesijske zahteve, ki so izhajale iz dražbe frekvenc za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev AKOS-a, v okviru katere je aprila lani pridobil frekvenčni spekter 2 x 10 MHz v 800 MHz pasu, 2 x 15 MHz v 900 MHz pasu, 2 x 25 MHz v 1800 MHz pasu, 2 x 35 MHz v 2600 MHz pasu in 1 x 25 MHz v 2600 MHz TDD pasu. Telekom Slovenije je v navedenih frekvenčnih pasovih že vzpostavil delovanje mobilnega signala na tehnologiji LTE/4G. Nov naročniški paket Džabest Ruzak poleg brezplačne uporabe storitve Deezer, neomejenih klicev in sporočil ter 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji omogoča tudi uporabo 1000 enot mobilnih storitev med gostovanjem v državah območja EU. Vključene enote mobilnih storitev veljajo v državah območja EU pri vseh operaterjih, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjeno pogodbo o gostovanju. Kosovski uporabniki so za najboljšega ponudnika mobilne telefonije, mobilnega interneta, digitalne televizije in širokopasovnega interneta izbrali družbo Ipko, ki je tako prejela nagrado Best Buy za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v vseh teh štirih kategorijah. Telekom Slovenije je uporabnikom ponudil naročniški paket Modri, ki v eni mesečni naročnini združuje storitve, s katerimi uporabniki pokrijejo vse svoje komunikacijske potrebe: mobilne storitve, fiksni širokopasovni dostop, televizijo in fiksno telefonijo. Mesečna naročnina za paket Modri, ki med drugim vključuje optični dostop do interneta s hitrostmi do 100/20, neomejene pogovore v mobilnem in fiksnem omrežju, 3 GB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije, Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 19

22 promocijsko pa tudi programsko shemo Mega HD in neomejene klice prek fiksne telefonije v države EU, je 59,95 evra. Avtenta je obnovila mednarodni certifikat ISO 9001: 2008, ki določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti in nadzor (merjenje, analize in izboljševanje). Telekom Slovenije in Avtenta sta ključnim poslovnim uporabnikom predstavila trende na IKTpodročju, novosti na področju prodaje blaga, licenc in storitev ter napredno in enostavno plačevanje s pomočjo Monete. Z rešitvami SAP in vzpostavitvijo brezpapirnega poslovanja Avtenta postaja prvi ponudnik za upravljanje in uvajanje SAP rešitev ter brezpapirnega poslovanja na slovenskem trgu. Telekom Slovenije je uspešno izvedel recertifikacijo po standardu ISO in prešel na novo verzijo mednarodnega standarda ISO 27001:2013. Gre za standard kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, ki se poleg informacijske tehnologije in varovanja informacij v elektronski obliki osredotoča tudi na varovanje informacij v vseh ostalih oblikah in na drugih nosilcih ter natančno opredeljuje sisteme vodenja varovanja informacij v organizaciji. Mednarodni standard prejmejo organizacije, ki izpolnjujejo najvišje zahteve na področju informacijske varnosti, kar je ob vedno večji odvisnosti od informacijskih tehnologij in povečevanju pomena informacij v sodobnem poslovanju vse pomembnejše. Tretje četrtletje Julij Telekom Slovenije je prejel soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim leta dovoljuje združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, na makedonskem trgu. Telekom Slovenije je v Velenju odprl prenovljen Telekomov center na Kidričevi cesti 2a. GVO je na omrežjih v njegovem upravljanju pripravil vse potrebno za vključitev deset tisočega uporabnika. S tem je dosegel pomemben mejnik pri upravljanju in vzdrževanju odprtih širokopasovnih omrežij, ki so bila grajena v obliki javno-zasebnega partnerstva. Telekom Slovenije je s socialnimi partnerji podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim uresničuje strateške usmeritve kadrovskega prestrukturiranja ter optimiranja števila zaposlenih in stroškov dela. Avgust Slovenski državni holding (SDH) je prejel sporočilo Cinvena, edinega ponudnika za nakup 72,75- odstotnega deleža Telekoma Slovenije, da ne želi nadaljevati pogajanj za zaključek prodajnega postopka. Zaradi navedenega je SDH prodajni postopek uradno zaključil. Telekom Slovenije je od Vrhovnega sodišča RS prejel sklep, opr. št. Ips 58/2015-2, izdan , s katerim je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji Telekoma Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/ z dne Upravno sodišče RS je s sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke Telekom Slovenije zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) zaradi odprave odločbe AVK, opr. št /2004/132, z dne , s katero je AVK ugotovila, da je Telekom Slovenije v časovnem obdobju od do zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji (priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN), in ustavitve predmetnega postopka pred AVK. Vrhovno sodišče RS je s predmetnim sklepom razsodilo, da se vloženi reviziji Telekoma Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/ z dne ugodi zaradi zmotne uporabe materialnega prava, izpodbijana sodba se razveljavi, zadeva pa se vrne Upravnemu sodišču RS v novo sojenje. Telekom Slovenije je v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark odprl prenovljene prostore svojega največjega prodajnega centra. Nadzorni svet se je seznanil z oddajo nezavezujoče ponudbe Telekoma Slovenije, d.d., v postopku privatizacije družbe Telekom Srbija a.d. Avtenta je kot prvi certificirani SAP HANA Support Partner v Sloveniji uspešno zaključila migracijo SAP sistemov na HANA v Telekomu Slovenije, kar je največji projekt migracije na HANA v tem delu Evrope. Obsegal je SAP ERP, SAP RMCA, SAP BW, SAP CRM in SAP Portal. September Telekom Slovenije je prejel tožbo družbe AGICOA, The Association for the European Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA Europe, zaradi plačila ,00 evrov s Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 20

23 pripadki. Tožeča stranka s tožbo zahteva plačilo dela obveznosti nosilcem pravic za razširjanje televizijskih in radijskih programov v Republiki Sloveniji iz let 2010 in Telekom Slovenije bo tekom postopka dokazal, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen. Telekom Slovenije je prejel odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, s katero le-ta ugotavlja, da je koncentracija družb Telekom Slovenije, d. d., in Debitel telekomunikacije, d. d., skladna s pravili konkurence ob upoštevanju korektivnega ukrepa, ki izhaja tudi iz javno dostopne različice odločbe na spletni strani Javne agencije RS za varstvo konkurence. S prevzemom 100- odstotnega deleža v družbi Debitel telekomunikacije, d. d., bo Telekom Slovenije krepil sinergije med podjetjema, Debitel pa bo svojim uporabnikom tudi v prihodnje zagotavljal najkakovostnejše komunikacijske storitve v prvem omrežju v Sloveniji. Bonitetna agencija Moody's je potrdila bonitetno oceno Telekoma Slovenije na ravni Ba2, prav tako je prihodnje obete ohranila kot negativne. Potrditev obstoječe bonitetne ocene odraža pričakovanja agencije Moody's, da bo Telekom Slovenije uspešno zaključil že začeti postopek refinanciranja obstoječe izdaje obveznic, ki zapadejo v decembru leta Ocena hkrati upošteva položaj družbe na trgu in njeno relativno nizko zadolženost. Hkrati pa agencija opozarja na visoko konkurenčno okolje, v katerem družba deluje, ter zmanjševanje prihodkov, ki je posledica zniževanja cen in regulacije. Telekom Slovenije je v ponudbo SiOL TV vključil novo videoteko z vsebinami na zahtevo ponudnika Pickbox. Telekom Slovenije je tako prvi v Sloveniji v okviru svoje TV-ponudbe uporabnikom ponudil več tisoč ur Pickboxovih video vsebin, ki vključujejo filme in serije, med katerimi so tudi uspešnice vodilnih hollywoodskih studiev. Telekom Slovenije odslej uporabnikom filmske vsebine ponuja v novem paketu TopTrio Kino. Novi paket vključuje programsko opcijo HBO, internetni dostop s hitrostmi do 10 Mb/s na bakrenih in optičnih povezavah, več kot 125 programov, opcijo Ogled nazaj za 3 dni ter 60 minut klicev v fiksna slovenska omrežja. Uporabniki imajo možnost brezplačnega ogleda enega filma iz videotek DKiNO in Dajmedol vsak mesec. Mesečna naročnina je 42,95 evra v omrežjih xdsl in FTTH Telekoma Slovenije ter 46,95 evra v omrežju OŠO Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije odslej brezskrbno mobilno komunikacijo s paketom Penzion Neomejeni omogoča tudi upokojencem in starejšim od 60 let. Paket Penzion Neomejeni namreč za 16,95 evra mesečno omogoča neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja ter neomejeno pošiljanje sporočil SMS in MMS. Uporaba mobilnega interneta se obračuna glede na dejansko porabo naročnika, ki pa nikoli ne bo plačal več kot 3 evre na mesec. Telekom Slovenije je prejel ugledno priznanje Best Buy Award za leti 2015/2016, in sicer v kategoriji mlajših uporabnikov (t.i. Millenials), starih med 15 in 35 let. Prejeti certifikat potrjuje, da svojim uporabnikom v navedeni starostni skupini na slovenskem trgu Telekom Slovenije zagotavlja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno mobilnih komunikacij. Nadzorni svet je podal soglasje k podaljšanju mandata mag. Igorju Bohorču za vodenje družbe Blicnet, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, in sicer za mandatno obdobje dveh let ter k imenovanju Tine Česen na mesto direktorice družbe TSmedia s pričetkom mandata za obdobje štirih let. V Solinah se je zaključil projekt LIFE + Mansalt, ki je potekal od do Projekt MANSALT Človek in narava v Sečoveljskih solinah je bil namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin. Posebna pozornost je bila namenjena ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Ker je živi svet v solinah v veliki meri odvisen od vodnih razmer, je bila večina finančnih sredstev projekta namenjena sanaciji več desetletij slabo vzdrževanih nasipov. Družba TSmedia je skladno z globalnimi trendi digitalnega oglaševanja svojim oglaševalcem omogočila programatični neposredni zakup in RTB (Real Time Bidding) zakup. Programatični zakup je mogoč na avtorskih vsebinah Planet Siol.net in poteka neposredno prek oglasnega strežnika po fiksni ceni, RTB zakup po variabilni ceni na podlagi ponudbe in povpraševanja v realnem času pa je mogoč ob avtomatsko generiranih vsebinah na Planet Siol.net. V družbi Soline so z državo podpisali pogodbo o izvajanju sanacijskih ukrepov v okviru Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh-objektih vodne infrastrukture, naravnih vrednotah in kulturni dediščini na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline po poplavi zaradi visokega plimovanja morja za leto 2015, v sklopu katerih se obnavlja tudi most čez Jernejev kanal. TSmedia je lansirala Poslovni paket, ki vsebuje ciljane tekstovne oglase, namenjen pa je predvsem doseganju oglaševalskih ciljev malih in srednje velikih podjetij. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 21

24 6. Pomembnejši poslovni dogodki po datumu bilance stanja Četrto četrtletje Oktober Po tem, ko je makedonska komisija za varstvo konkurence izdala soglasje k združitvi operaterjev ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, sta Telekom Slovenije in Telekom Austria Group ustanovila novo združeno družbo ONE.VIP DOO Skopje. Novoustanovljena združena družba, v kateri ima Telekom Slovenije 45-odstotni delež, Telekom Austria Group pa 55-odstotni delež, je bila v centralni register Republike Makedonije vpisana S tem je postopek združitve formalno zaključen. TSmedia je sklenila sodelovanje z vodilnim nemškim ponudnikom ciljanega oglaševanja nugg.ad. Oglaševalci lahko z visokotehnološko rešitvijo naprednega ciljanega oglaševanja izberejo in dosežejo točno določene ciljne skupine na Planet Siol.net, najdi.si, bizi.si in itis.si. TSmedia je s poslovnim asistentom bizi.si in v sodelovanju z Business Intelligence Centrom organizirala NetPRO, prvo in največjo networking konferenco v Sloveniji. Na konferenci je nova znanja in poslovne kontakte pridobivalo 200 udeležencev, 12 velikim, srednjim, malim in mikro podjetjem pa so bile podeljene tudi prve nagrade NetRPO za odličnost in stabilnost v poslovanju. Telekom Slovenije je postal lastnik 100-odstotnega deleža družbe Debitel telekomunikacije, d.d. Skupna vrednost sklenjenega posla znaša 15,8 milijona evrov, s preknjižbo lastništva delnic v Centralni klirinško depotni družbi pa je postopek prevzema zaključen. Telekom Slovenije bo krepil sinergije med podjetjema, uporabnikom pa tudi v prihodnje zagotavljali najkakovostnejše komunikacijske storitve v prvem omrežju v Sloveniji. Podrobneje bosta vloga in razvoj družbe v prihodnje opredeljena v Strateškem poslovnem načrtu Skupine Telekom Slovenije za obdobje Družbo Debitel telekomunikacije, ki ima okoli uporabnikov, bo vodil dosedanji direktor, Borut Razdevšek. Debitel bo še naprej pod svojo blagovno znamko uresničeval svoje poslanstvo - biti najbolj prijazen, transparenten in uporabniku prilagodljiv ponudnik mobilnih komunikacij v Sloveniji. Tudi v prihodnje bo svoje aktivnosti usmerjal v doseganje zadovoljstva in zvestobe uporabnikov. Zato bodo paketi z najnovejšimi storitvami visoke tehnologije še naprej konkurenčni in kakovostni, ob tem pa bomo uporabnikom ponudili tudi konvergenčne storitve in ostale ugodnosti, ki jih Telekom Slovenije omogoča svojim uporabnikom. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 22

25 7. Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje od januarja do septembra Uvodna pojasnila Uskupinjeni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije, kot tudi računovodski izkazi matične družbe Telekom Slovenije, so tako za poročajoče kot za primerjalno lanskoletno obdobje sestavljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP). Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. septembra 2015, so pripravljeni v skladu z MRS 34, Medletno računovodsko poročanje, in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra Računovodski izkazi za obdobje od januarja do septembra 2015 so nerevidirani, za primerjalno obdobje od januarja do septembra in na pa so revidirani in prilagojeni za spremembo računovodske usmeritve. Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi medletnih zgoščenih računovodskih izkazov, so enake kot pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je zaključilo , z izjemo spremenjene računovodske usmeritve vrednotenja zemljišč in zgradb iz modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti. S je bila spremenjena računovodska usmeritev vrednotenja zemljišč in zgradb iz modela prevrednotenja na model nabavne vrednosti. MRS 8 družbam dovoljuje spremembo računovodske usmeritve v primeru, da njena uporaba zagotovi bolj zanesljive oz. bolj relevantne in ustreznejše informacije o učinkih transakcij, drugih poslovnih dogodkov in stanj na finančno stanje, finančno uspešnost in denarne tokove družbe. MRS 16, ki obravnava opredmetena sredstva, ne vsebuje posebnih določil glede razkritij omenjene spremembe računovodske usmeritve, zato je Skupina Telekom Slovenije sledila določilom MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake in prilagodila računovodske izkaze za pretekla obdobja skladno z zahtevami MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov. Sprememba računovodske usmeritve se je uporabila za nazaj, zato je skupina preračunala računovodske izkaze za pretekla obdobja od Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 23

26 Rezultati spremembe računovodske usmeritve v izkazih Telekoma Slovenije in posledično v skupinskih računovodskih izkazih so naslednji: Stanje v tisoč EUR Znižanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev -49 Znižanje vrednosti terjatev za odložene davke -389 Znižanje vrednosti presežka iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva Povečanje kapitalskih rezerv Znižanje odloženih obveznosti za davek Sprememba čistega dobička leta -85 Sprememba zadržanega dobička Stanje Znižanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev -44 Znižanje vrednosti terjatev za odložene davke -389 Znižanje vrednosti presežka iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva Povečanje kapitalskih rezerv Znižanje odloženih obveznosti za davek Sprememba čistega dobička leta -88 Sprememba zadržanega dobička Dobiček na delnico - osnovni in popravljeni se je se je znižal za 0,01 EUR. Izkaz poslovnega izida za obdobje I - IX 2014 Znižanje amortizacije za opredmetena osnovna sredstva 5 Sprememba odloženih davkov Znižanje čistega dobička Dobiček na delnico - osnovni in popravljeni se je znižal za 0,01 EUR Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so vrednoteni po pošteni vrednosti. Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstev določene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družb v skupini, na razkritje potencialnih obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družb v obdobju, ki se konča na dan bilance stanja. Poslovodske ocene se v obravnavanem obdobju niso spreminjale, zajemajo pa naslednje postavke: amortizacijsko dobo in preostalo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, popravke vrednosti dvomljivih terjatev, odložene davke, mednarodno povezovanje, rezervacije in pogojne obveznosti, V obravnavanem obdobju ni bilo odobrenega kapitala niti pogojnega povečanja osnovnega kapitala. Poslovanje Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije ni sezonske narave. Postavke v računovodskih izkazih Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije so izražene v EUR, zaokrožene na tisoč enot. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 24

27 Skupina Telekom Slovenije Skupino Telekom Slovenije sestavlja matična družba Telekom Slovenije in naslednje odvisne družbe: Družba Država GVO, d.o.o. Slovenija 100 % TSmedia, d.o.o. Slovenija 100 % AVTENTA, d.o.o. Slovenija 100 % SOLINE d.o.o. Slovenija 100 % IPKO Telecommunications LLC Kosovo 93,11 % Blicnet d. o. o. Banja Luka Bosna in Hercegovina 100 % SIOL d.o.o. Hrvaška 100 % ONE DOOEL Skopje * Makedonija 100 % SIOL d.o.o. Sarajevo Bosna in Hercegovina 100 % SIOL d.o.o. Podgorica Črna gora 100 % DIGI PLUS DOOEL MULTIMEDIA Skopje * Makedonija 100 % GVO Telekommunikation GmbH Nemčija 100 % SIOL DOOEL Skopje Makedonija 100 % SIOL d.o.o. Beograd Srbija 100 % * vključeni v skupino do Telekom Slovenije je svoj 100 % delež v družbi DIGI PLUS MULTIMEDIA prenesel na odvisno družbo ONE. Pogodba o prodaji in prenosu je bila sklenjena 9. januarja 2015, prenos je bil vpisan v register 21. januarja S je bila v sodni register Republike Makedonije vpisana nova družba ONE.VIP DOO, ki je nastala z združitvijo operaterjev ONE DOOEL, ki je bil del Skupine Telekom Slovenije in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group. Obračunski datum združitve je in do tega dne je bila družba ONE DOOEL vključena v uskupinjene računovodske izkaze. V novi združeni družbi ONE.VIP DOO, ima Telekom Slovenije, d.d. 45 % delež, vendar družbe ne obvladuje, zato ni vključena v računovodske izkaze Skupine Telekom Slovenije. Telekom Slovenije je v Makedoniji ustanovil družbo SIOL Skopje, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije. Družba je bila vpisana v register 14. januarja Telekom Slovenije je v Srbiji ustanovil družbo SIOL Beograd, ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije. Družba je bila vpisana v sodni register v Beogradu 13. februarja 2015 V družbi Ipko ima Telekom Slovenije 100 % ekonomsko lastništvo zaradi dogovora o nakupu preostalega deleža z manjšinskimi lastniki. Skupina ekonomsko obvladuje družbo Ipko, zato v uskupinjenih izkazih ne izkazuje obveznosti do manjšinskih lastnikov. Družba GVO ima v svoji 100 % lasti družbo GVO Telekommunikation v Nemčiji. Telekom Slovenije ima 50 % delež kot skupni podvig v družbi M-Pay in 36 % delež v pridruženi družbi SETCCE. Obe družbi sta v uskupinjene izkaze vključeni po kapitalski metodi. Družba TSmedia ima naložbo v pridruženo podjetje Antenna TV SL z 49 % lastništvom. V Skupino Telekom Slovenije je vključena po kapitalski metodi. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 25

28 7.2. Zgoščeno medletno računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije Zgoščeni medletni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije Uskupinjeni izkaz poslovnega izida za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX prilagojeno Ind 15/14 Čisti prihodki od prodaje Drugi prihodki od poslovanja Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški materiala in energije Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi odhodki poslovanja Skupaj odhodki poslovanja Dobiček iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Delež poslovnega izida pridruženih in skupaj obvladovanih podjetij Dobiček pred obdavčitvijo Davek iz dobička Odloženi davki Čisti dobiček poslovnega obdobja Dobiček na delnico - osnovni in popravljeni v EUR 10,86 5, Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 26

29 Uskupinjeni izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX prilagojeno Ind 15/14 Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos, ki se v prihodnosti sme prenesti v izkaz poslovnega izida Prevedbene rezerve Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo Odloženi davek Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Drugi vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po davkih Celotni vseobsegajoči donos poslovnega obdobja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 27

30 Uskupinjena bilanca stanja na v tisoč EUR prilagojeno prilagojeno Ind 15/14 SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige Druge finančne naložbe Ostala dolgoročna sredstva Naložbene nepremičnine Odložene terjatve za davek Skupaj dolgoročna sredstva Sredstva za odtujitev Zaloge Poslovne in druge terjatve Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Terjatve za davek iz dobička Kratkoročne finančne naložbe Denar in denarni ustrezniki Skupaj kratkoročna sredstva Skupaj sredstva KAPITAL IN OBVEZNOSTI Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Zadržani poslovni izid preteklih let Poslovni izid tekočega leta Presežek iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva Presežek iz prevrednotenja za finančne inštrumente Presežek iz prevrednotenja za aktuarske primanjkljaje in presežke Prevedbene rezerve Skupaj kapital in rezerve Dolgoročno odloženi prihodki Rezervacije Dolgoročne poslovne obveznosti Prejeta dolgoročna posojila in krediti Druge dolgoročne finančne obveznosti Odložene obveznosti za davek Skupaj dolgoročne obveznosti Obveznosti za odtujitev Poslovne in druge obveznosti Obveznost za davek iz dobička Prejeta kratkoročna posojila in krediti Druge kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročno odloženi prihodki Vnaprej vračunani stroški in odhodki Skupaj kratkoročne obveznosti Skupaj obveznosti Skupaj kapital in obveznosti Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 28

31 Uskupinjen izkaz gibanja kapitala za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Rezerve iz dobička Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Presežek iz prevrednotenja za finančne naložbe, razpoložljive za prodajo v neto znesku Presežek iz prevrednotenja aktuarskih primanjkljajev in presežkov Prevedbena rezerva Skupaj Stanje Čisti poslovni izid obdobja Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj Izplačilo dividend Transakcije z lastniki Drugo 1 1 Stanje Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 29

32 Uskupinjen izkaz gibanja kapitala za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Rezerve iz dobička Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Presežek iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva Presežek iz prevrednotenja za finančne naložbe, razpoložljive za prodajo v neto znesku Presežek iz prevrednotenja aktuarskih primanjkljajev in presežkov Prevedbena rezerva Skupaj Stanje prvotno poročano Vpliv spremembe računovodske usmeritve Stanje prilagojeno Čisti poslovni izid obdobja Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj Izplačilo dividend Transakcije z lastniki Prenos v zadržani čisti poslovni izid in rezerve -1-1 Drugo Stanje prilagojeno Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 30

33 Uskupinjeni izkaz denarnih tokov za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 I -IX prilagojeno Denarni tokovi pri poslovanju Čisti dobiček pred obdavčitvijo Prilagoditve za: Amortizacija Slabitve in odpise opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Dobiček/izgubo pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev Finančne prihodke Finančne odhodke Spremembo poslovnih in drugih terjatev Spremembo aktivnih časovnih razmejitev Spremembo drugih dolgoročnih sredstev Spremembo zalog Spremembo rezervacij Spremembo dolgoročno in kratkoročno odloženih prihodkov Spremembo vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov Spremembo poslovnih in drugih obveznosti Plačani davek iz dobička Čista denarna sredstva iz poslovanja Denarni tokovi iz naložbenja Prejemki pri naložbenju Prejemki od prodaje osnovnih sredstev Prejete dividende Prejete obresti Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb Odtujitev kratkoročnih finančnih naložb Izdatki pri naložbenju Nakup opredmetenih osnovnih sredstev Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev Nakup finančnih naložb -2 0 Naložbe v odvisne in pridružene družbe Finančne naložbe v obliki danih posojil Čista denarna sredstva, porabljena pri naložbenju Denarni tokovi iz financiranja Prejemki pri financiranju Prejeta kratkoročna posojila Izdaja kratkoročnih komercialnih zapisov Izdatki pri financiranju Dospetje izdanih komercialnih zapisov Odplačila kratkoročnih posojil Odplačila dolgoročnih posojil Plačane obresti Izplačilo dividend Čista denarna sredstva, porabljena pri financiranju Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Končno stanje denarnih sredstev Začetno stanje denarnih sredstev Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 31

34 Poročanje po segmentih Skupina ima dva poslovna segmenta. Razkritja poslovanja po segmentih temeljijo na sistemu notranjega poročanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri odločanju. Kot segmenta poslovanja, o katerih se poroča, so opredeljena geografska območja, in sicer Slovenija in druge države. Za segmenta je kot merilo uporabljen sedež opravljanja dejavnosti. Predstavitev poslovanja po segmentih temelji na osnovnih računovodskih izkazih Skupine Telekom Slovenije, prodaja med segmentoma pa se opravlja po tržnih vrednostih. V postopku uskupinjevanja so izločeni vsi medsebojni posli, ki so zajeti med izločitvami in prilagoditvami. Skupina ne razkriva finančnih prihodkov in odhodkov po odsekih, saj financiranje skupine poteka centralno, na ravni matične družbe. Poslovna segmenta I IX 2015 v tisoč EUR Slovenija Druge države Izločitve in prilagoditve Uskupinjeno Prodaja kupcem Prodaja med segmenti Prihodki po segmentih skupaj Drugi prihodki Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov Skupaj odhodki poslovanja Dobiček iz poslovanja za posamezni segment Delež poslovnega izida pridruženih in skupaj obvladovanih podjetij Finančni prihodki Finančni odhodki Dobiček pred obdavčitvijo Davek iz dobička -177 Odloženi davki Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi podatki po segmentih Stanje Slovenija Druge države Izločitve in prilagoditve Uskupinjeno Sredstva segmenta poročanja Obveznosti segmenta poročanja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 32

35 Poslovna segmenta I - IX 2014 prilagojeno v tisoč EUR Slovenija Druge države Izločitve in prilagoditve Uskupinjeno Prodaja kupcem Prodaja med segmenti Prihodki po segmentih skupaj Drugi prihodki Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov Skupaj odhodki poslovanja Dobiček iz poslovanja za posamezni segment Delež poslovnega izida pridruženih in skupaj obvladovanih podjetij Finančni prihodki Finančni odhodki Dobiček pred obdavčitvijo Davek iz dobička -123 Odloženi davki Čisti dobiček poslovnega obdobja Drugi podatki po segmentih Stanje Slovenija Druge države Izločitve in prilagoditve Uskupinjeno Sredstva segmenta poročanja Obveznosti segmenta poročanja Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Ind 15/14 Mobilni segment končni trg Fiksni segment končni trg Veleprodajni trg Drugi prihodki in drugo trgovsko blago Skupaj čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje so od januarja do septembra leta 2015 dosegli tisoč EUR in so v primerjavi z doseženimi v enakem obdobju lanskega leta, nižji za 4 % oz tisoč EUR. Prihodki so nižji na vseh segmentih storitev, in sicer za tisoč EUR oz. za 6 % na mobilnem segmentu končni trg ter za tisoč EUR oz. 1 % na fiksnem segmentu končni trg. Prihodki veleprodajnega trga so se znižali za 4 % oz. za tisoč EUR, drugi prihodki in drugo trgovsko blago pa so nižji za tisoč EUR oz. za 13 %. Drugi prihodki in drugo trgovsko blago zajemajo prihodke iz investicijskih gradenj, vzdrževanja in odprave napak, ter prodaje drugega trgovskega blaga. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 33

36 Stroški storitev v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX prilagojeno Ind 15/14 Stroški telekomunikacijskih storitev Stroški zakupa vodov Stroški multimedijskih vsebin Stroški prodajnih vzpodbud Stroški prodajnih provizij Stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev Stroški najema opredmetenih osnovnih sredstev Stroški sejmov, oglaševanja, sponzoriranja in reprezentance Stroški intelektualnih in osebnih storitev Povračila stroškov v zvezi z delom Stroški zavarovalnih premij Stroški poštnih in prevoznih storitev Stroški bančnih storitev Stroški drugih storitev Skupaj stroški storitev Stroški storitev v poročanem obdobju so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za tisoč EUR. Znižali so se stroški sejmov, oglaševanja, sponzoriranja in reprezentance, stroški povračila v zvezi z delom, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški poštnih in prevoznih storitev, stroški zakupa vodov, stroški bančnih storitev, stroški prodajnih vzpodbud, stroški najema in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev, stroški telekomunikacijskih storitev, stroški zavarovalnih premij in stroški multimedijskih vsebin. Povečali pa so se stroški drugih storitev in stroški prodajnih provizij. Dobiček iz poslovanja in čisti dobiček Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini tisoč EUR zaostaja za tisoč EUR oz. za 5 % za doseženim v enakem obdobju preteklega leta. Ob pozitivnem finančnem izidu v višini tisoč EUR je bil dosežen čisti dobiček obdobja v višini tisoč EUR, ki je za 88 % višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Neopredmetena osnovna sredstva Neopredmetena osnovna sredstva so se v skupnem znesku znižala za tisoč EUR, glede na konec leta, kar je predvsem posledica amortizacije. Pogodbene obveze za neopredmetena osnovna sredstva na znašajo tisoč EUR. Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva na znašajo tisoč EUR, kar predstavlja 54 % bilančne vsote in so se predvsem iz naslova obračunane amortizacije znižala za tisoč EUR. Pogodbene obveze za opredmetena osnovna sredstva na znašajo tisoč EUR. Poslovne in druge terjatve Poslovne in druge terjatve na znašajo tisoč EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2014 so se poslovne in druge terjatve zvišale za tisoč EUR oz. 1 %. Finančni inštrumenti Kratkoročna finančna sredstva v višini tisoč EUR so v primerjavi s stanjem na višja za tisoč EUR, predvsem zaradi povečanja drugih kratkoročnih posojil. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 34

37 Dolgoročna finančna sredstva so se povečala za tisoč EUR predvsem zaradi povečanja dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo in povečanja izvedenih finančnih inštrumentov terminska pogodba. Finančne obveznosti Na finančne obveznosti znašajo tisoč EUR, kar je za tisoč EUR več kot konec leta 2014, od tega: prejeta posojila in krediti v višini tisoč EUR so se zvišala za tisoč EUR; obveznosti iz izdanih obveznic v višini tisoč EUR so se v primerjavi s stanjem konec leta povečale za tisoč EUR iz naslova vračunanih obresti v obdobju od januarja do septembra 2015; druge finančne obveznosti znašajo tisoč EUR, kar je tisoč EUR več kot konec leta Hierarhija poštene vrednosti Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih inštrumentov z uporabo tehnike ocenjevanja vrednosti je bila uporabljena sledeča hierarhija: 1. nivo: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu; 2. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, bodisi neposredno bodisi posredno; 3. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, in naložbe. Poštene vrednosti v primerjavi s knjigovodskimi vrednostmi finančnih inštrumentov so prikazane v spodnji tabeli. Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih inštrumentov na v tisoč EUR Dolgoročna finančna sredstva Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva nivo 2. nivo 3. nivo Dana posojila Poslovne terjatve Druga dolgoročna finančna sredstva Kratkoročna finančna sredstva Dana posojila Druga kratkoročna finančna sredstva 2 2 Depoziti pri bankah Denar, denarni ustrezniki in terjatve za davek od dohodka Poslovne terjatve Dolgoročne finančne obveznosti Obveznice Prejeta posojila Druge poslovne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Obveznice Obresti od obveznic Prejeta posojila Druge finančne obveznosti Poslovne obveznosti Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 35

38 Možne obveznosti iz naslova tožb Telekom Slovenije je prejel tožbo družbe AGICOA, The Association for the European Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA Europe, zaradi plačila ,00 evrov. Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da tožba ne bo vplivala na izkaze Skupine Telekom Slovenije. Možne obveznosti za dana jamstva Skupina je na zagotovila naslednja jamstva: za dobro opravljeno delo in za odpravo napak v višini tisoč EUR, druga jamstva 448 tisoč EUR. Nobena od naštetih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje med bilančne postavke, skupina pa iz tega naslova ne pričakuje materialnih posledic. Posli s povezanimi strankami Povezane stranke družb v skupini so poleg Republike Slovenije kot večinskega lastnika Telekoma Slovenije še drugi delničarji, poslovodstvo, člani nadzornega sveta ter njihovi družinski člani. Posli s fizičnimi osebami Fizične osebe (predsednik, podpredsednik in člani uprave, podpredsednik in člani nadzornega sveta) imajo na skupaj v lasti delnic Telekoma Slovenije, kar predstavlja 0,0237 % lastniški delež. Dogodki po datumu bilance Dogodki po datumu bilance so navedeni v poglavju 6. Pomembnejši poslovni dogodki po datumu bilance stanja na strani 22. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 36

39 7.3. Zgoščeno medletno računovodsko poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d Zgoščeni medletni računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije, d. d. Izkaz poslovnega izida družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 prilagojeno Ind 15/14 Čisti prihodki od prodaje Drugi prihodki od poslovanja Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški materiala in energije Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi odhodki poslovanja Skupaj odhodki poslovanja Dobiček iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Dobiček pred obdavčitvijo Davek iz dobička Odloženi davki Čisti dobiček poslovnega obdobja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 37

40 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 prilagojeno Ind 15/14 Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos, ki se v prihodnosti sme prenesti v izkaz poslovnega izida Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo Odloženi davek Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Drugi vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po davkih Celotni vseobsegajoči donos poslovnega obdobja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 38

41 Bilanca stanja družbe Telekom Slovenije, d.d., na v tisoč EUR prilagojeno Prilagojeno Ind 15/14 SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbe v odvisne družbe Naložbe v pridružene družbe in skupne podvige Druge finančne naložbe Ostala dolgoročna sredstva Naložbene nepremičnine Odložene terjatve za davek Skupaj dolgoročna sredstva Sredstva za odtujitev Zaloge Poslovne in druge terjatve Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Terjatve za davek iz dobička Kratkoročne finančne naložbe Denar in denarni ustrezniki Skupaj kratkoročna sredstva Skupaj sredstva KAPITAL IN OBVEZNOSTI Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Zadržani poslovni izid preteklih let Poslovni izid tekočega leta Presežek iz prevrednotenja za finančne inštrumente Presežek iz prevrednotenja za aktuarske primanjkljaje in presežke Skupaj kapital in rezerve Dolgoročno odloženi prihodki Rezervacije Dolgoročne poslovne obveznosti Prejeta dolgoročna posojila in krediti Druge dolgoročne finančne obveznosti Odložene obveznosti za davek Skupaj dolgoročne obveznosti Poslovne in druge obveznosti Prejeta kratkoročna posojila in krediti Druge kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročno odloženi prihodki Vnaprej vračunani stroški in odhodki Skupaj kratkoročne obveznosti Skupaj obveznosti Skupaj kapital in obveznosti Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 39

42 Izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje, ki se je končalo Rezerve iz dobička v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Presežek iz prevrednotenja za finančne naložbe, razpoložljive za prodajo v neto znesku Presežek iz prevrednotenja aktuarskih primankljajev in presežkov Skupaj Stanje Čisti poslovni izid obdobja Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj Izplačilo dividend Transakcije z lastniki Stanje Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 40

43 Izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Rezerve iz dobička Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Presežek iz prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva Presežek iz prevrednotenja za finančne naložbe, razpoložljive za prodajo v neto znesku Presežek iz prevrednotenja aktuarskih primankljajev in presežkov Skupaj Stanje prilagojeno Vpliv spremembe računovodske usmeritve Stanje prilagojeno Čisti poslovni izid obdobja Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj Izplačilo dividend Transakcije z lastniki Stanje prilagojeno Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 41

44 Izkaz denarnih tokov družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje, ki se je končalo v tisoč EUR I - IX 2015 Denarni tokovi pri poslovanju I - IX 2014 prilagojeno Čisti dobiček pred obdavčitvijo Prilagoditve za: Amortizacijo Slabitve in odpisi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Dobiček/izgubo pri prodaji osnovnih sredstev Finančne prihodke Finančne odhodke Spremembo poslovnih in drugih terjatev Spremembo aktivnih časovnih razmejitev Spremembo drugih dolgoročnih sredstev Spremembo zalog Spremembo rezervacij Spremembo dolgoročno in kratkoročno odloženih prihodkov Spremembo vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov Spremembo poslovnih in drugih obveznosti Čista denarna sredstva iz poslovanja Denarni tokovi iz naložbenja Prejemki pri naložbenju Prejemki od prodaje osnovnih sredstev Prejete dividende Prejete obresti Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb Odtujitev kratkoročnih finančnih naložb Izdatki pri naložbenju Nakup opredmetenih osnovnih sredstev Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev Naložbe v odvisne in pridružene družbe Finančne naložbe v obliki danih posojil Čista denarna sredstva, porabljena pri naložbenju Denarni tokovi iz financiranja Prejemki pri financiranju Prejeta kratkoročna posojila Izdaja kratkoročnih komercialnih zapisov Izdatki pri financiranju Dospetje kratkoročnih komercialnih zapisov Odplačila kratkoročnih posojil Odplačila dolgoročnih posojil Plačane obresti Izplačilo dividend Čista denarna sredstva, porabljena pri financiranju Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Končno stanje denarnih sredstev Začetno stanje denarnih sredstev Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 42

45 Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Ind 15/14 Mobilni segment končni trg Fiksni segment končni trg Veleprodajni trg Drugi prihodki in drugo trgovsko blago Skupaj čisti prihodki od prodaje V obdobju od januarja do septembra 2015 so čisti prihodki prodaje v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta skupno nižji za 3 % oz. za tisoč EUR. Razlogi za upad so: nižji prihodki od mobilnih naročnikov in predplačnikov, mobilnega trgovskega blaga, širokopasovnih storitev, klasične govorne telefonije, poslovne telefonije ter konvergenčnega in fiksnega trgovskega blaga. V letu 2014 je bila sprejeta regulacija trga zaključevanja klicev v mobilna omrežja v RS s ( ) in regulacija trga zaključevanja klicev v fiksna omrežja v RS (s ). Zaradi tega primerjave z lanskim obdobjem kažejo nižje prihodke na veleprodajnem trgu. Stroški storitev v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 prilagojeno Ind 15/14 Stroški telekomunikacijskih storitev Stroški zakupa vodov Stroški multimedijskih vsebin Stroški prodajnih vzpodbud Stroški prodajnih provizij Stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev Stroški najema opredmetenih osnovnih sredstev Stroški sejmov, oglaševanja, sponzoriranja in reprezentance Stroški intelektualnih in osebnih storitev Povračila stroškov v zvezi z delom Stroški zavarovalnih premij Stroški poštnih in prevoznih storitev Stroški bančnih storitev Stroški drugih storitev Skupaj stroški storitev Stroški storitev so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižji za 1 % predvsem zaradi nižjih stroškov bančnih storitev, stroškov intelektualnih in osebnih storitev, povračila stroškov v zvezi z delom, stroškov vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev, stroškov sejmov, oglaševanja, sponzoriranja in reprezentance, stroškov prodajnih vzpodbud, stroškov multimedijskih vsebin, stroškov najema opredmetenih osnovnih sredstev, stroškov poštnih storitev, stroškov telekomunikacijskih storitev in stroškov zakupa vodov. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 43

46 Dobiček iz poslovanja Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini tisoč EUR je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 1 % oziroma za 292 tisoč EUR. Finančni prihodki Finančni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 višji za 58 %, predvsem zaradi višjih prihodkov iz izvedenih finančnih inštrumentov. Finančni odhodki Finančni odhodki so glede na enako obdobje leta 2014 nižji za 12 %, predvsem zaradi odhodkov iz izdanih komercialnih zapisov, ki so bili izdani marca 2014 z zapadlostjo december 2014 ter nižjih odhodkov za obresti. Čisti dobiček Čisti dobiček v višini tisoč EUR je v primerjavi z doseženim v obdobju od januarja do septembra leta 2014 višji za 46 % oz. za tisoč EUR. Neopredmetena sredstva Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo predvsem koncesije, licence in računalniške programe. V skupnem znesku so se znižala za tisoč EUR, kar je predvsem posledica amortizacije. Pogodbene obveze za neopredmetena osnovna sredstva na znašajo tisoč EUR. Opredmetena osnovna sredstva Nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 45 % bilančne vsote družbe. Znižanje opredmetenih osnovnih sredstev v višini tisoč EUR je predvsem zaradi obračunane amortizacije v višini tisoč EUR, novih pridobitev pa je bilo za tisoč EUR. Pogodbene obveze za opredmetena osnovna sredstva na znašajo tisoč EUR. Naložbe v odvisne družbe in skupne podvige Telekom Slovenije je v poročanem obdobju povečal naložbe v odvisne družbe in v skupne podvige z ustanovitvijo in dokapitalizacijo nove družbe Siol DOOEL Skopje v višini tisoč EUR in z ustanovitvijo in dokapitalizacijo nove družbe Siol d.o.o. Beograd v višini 100 tisoč EUR. Ostala dolgoročna sredstva Ostala dolgoročna sredstva so se pretežno znižala zaradi drugih dolgoročnih poslovnih terjatev (prodaja blaga na obroke). Poslovne in druge terjatve Poslovne in druge terjatve na znašajo tisoč EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2014 so se poslovne in druge terjatve zvišale za tisoč EUR. Finančni inštrumenti Kratkoročne finančna sredstva so se povečala za tisoč EUR zaradi povečanja drugih kratkoročnih posojil. Dolgoročna finančna sredstva so se povečala za tisoč EUR predvsem zaradi povečanja dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo in povečanja izvedenih finančnih inštrumentov terminska pogodba. Finančne obveznosti Na znašajo finančne obveznosti tisoč EUR, kar je za tisoč EUR več kot konec leta 2014, predvsem zaradi: prejeta posojila in krediti v višini tisoč EUR so se zvišali za tisoč EUR, obveznosti iz izdanih obveznic v višini tisoč EUR so se povečale za tisoč EUR predvsem zaradi vračunanih obresti v obdobju januar september 2015, druge obveznosti v višini tisoč EUR so se povečale za 109 tisoč EUR. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 44

47 Hierarhija poštene vrednosti Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih inštrumentov z uporabo tehnike ocenjevanja vrednosti je bila uporabljena sledeča hierarhija: 1. nivo: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu; 2. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, bodisi neposredno bodisi posredno; 3. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti. Poštene vrednosti v primerjavi s knjigovodskimi vrednostmi finančnih inštrumentov so prikazane v spodnji tabeli. Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih inštrumentov na v tisoč EUR Dolgoročna finančna sredstva Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva nivo 2. nivo 3. nivo Dana posojila Poslovne terjatve Druga dolgoročna finančna sredstva Kratkoročna finančna sredstva Dana posojila Depoziti pri bankah Denar, denarni ustrezniki in terjatve za davek od dohodka Poslovne terjatve Dolgoročne finančne obveznosti Obveznice Prejeta posojila Druge obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Obveznice Obresti od obveznic Prejeta posojila Druge finančne obveznosti Poslovne obveznosti Možne obveznosti iz naslova tožb Telekom Slovenije je prejel tožbo družbe AGICOA. Telekom Slovenije je prejel tožbo družbe AGICOA, The Association for the European Collective Management of Audiovisual Works, AGICOA Europe, zaradi plačila ,00 evrov. Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da tožba ne bo vplivala na izkaze Skupine Telekom Slovenije. Možne obveznosti za dana jamstva Družba je na zagotovila naslednja jamstva: za dobro opravljeno delo in za odpravo napak v višini tisoč EUR, za zavarovanje pogodbenih obveznosti tisoč EUR, druga jamstva 93 tisoč EUR. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 45

48 Nobena od naštetih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje med bilančne postavke, družba iz tega naslova ne pričakuje materialnih posledic. Posli s povezanimi strankami Povezane stranke družbe so poleg Republike Slovenije kot večinskega lastnika Telekoma Slovenije še drugi delničarji, poslovodstvo, člani nadzornega sveta ter njihovi družinski člani. Posli s povezanimi podjetji v tisoč EUR Terjatve do podjetij v skupini Odvisne družbe Skupaj obvladovane družbe 0 18 Pridružene družbe Obveznosti do podjetij v skupini Odvisne družbe Skupaj obvladovane družbe 0 2 Pridružene družbe v tisoč EUR I - IX 2015 I - IX 2014 Čisti prihodki Odvisne družbe Skupaj obvladovane družbe 0 45 Pridružene družbe Nakup materiala in storitev v skupini Odvisne družbe Skupaj obvladovane družbe 4 4 Pridružene družbe Posli s fizičnimi osebami Fizične osebe (predsednik, podpredsednik in člani uprave, podpredsednik in člani nadzornega sveta) imajo na skupaj v lasti delnic Telekoma Slovenije, kar predstavlja 0,0237 % lastniški delež. Posli z vlado Republike Slovenije ter osebami in institucijami pod njenim nadzorom Družba posreduje telekomunikacijske storitve vladi Republike Slovenije ter različnim organom, agencijam in podjetjem, v katerih nastopa slovenska država kot večinski ali manjšinski lastnik. Dogodki po datumu bilance Dogodki po datumu bilance so navedeni v poglavju 6. Pomembnejši poslovni dogodki po datumu bilance stanja na strani 22. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 46

49