* Plasmacluster je blagovna znamka Sharp Corporation. SPLIT ENOTA SOBNA KLIMATSKA NAPRAVA NAVODILA ZA UPORABO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "* Plasmacluster je blagovna znamka Sharp Corporation. SPLIT ENOTA SOBNA KLIMATSKA NAPRAVA NAVODILA ZA UPORABO"

Transkripcija

1 NOTRANJA ENOTA AY-XP9LSR AY-XPLSR * Plasmacluster je blagovna znamka Sharp Corporation. ZUNANJA ENOTA AE-X9LSR AE-XLSR SPLIT ENOTA SOBNA KLIMATSKA NAPRAVA NAVODILA ZA UPORABO SLOVENŠČINA ENGLISH ITALIANO EΛΛΗΝΙΚΑ PORTGUÉS ESPAÑOL TÜRKCE ROMÂNĂ БЪЛГАРСКИ DEUTSCH POLSKI

2 Pozor: Na izdelku je posebna oznaka. Pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. na koncu življenjske dobe jih morate dostaviti v center za ločeno zbiranje. A. Informacija uporabnikom o odlaganju opreme (zasebna gospodinjstva). V Evropski uniji Pozor: Izdelka ne odlagajte v običajni zbiralnik za odpadke! Rabljeno električno in elektronsko opremo morate obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva pravilno obravnavo, obnavljanje in reciklažo rabljene električne in elektronske opreme. Upoštevajoč zakonodajo, ki so jo sprejele države članice EU, morajo zasebna gospodinjstva dostaviti rabljeno električno in elektronsko opremo v brezplačne centre za ločeno zbiranje odpadkov*. V določenih državah* bo lokalni trgovec brezplačno sprejel rabljeno opremo, če boste pri njem kupili nov podoben izdelek. *) O podrobnostih se posvetujte z lokalnimi oblastmi. Če so v vaši rabljeni električni ali elektronski opremi baterije, jih prosimo odlagajte ločeno, upoštevajoč lokalne predpise. S pravilnim odlaganjem izdelka boste pripomogli k pravilni obravnavi, obnovi in reciklaži odpadkov ter preprečitvi potencialnih negativnih učinkov na okolje in človeško zdravje, ki bi se zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki zagotovo pojavili.. V državah izven EU Če želite zavreči izdelek, se posvetujte z lokalnimi oblastmi in poskrbite za pravilno metodo odlaganja. Za Švico: Rabljeno električno in elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete trgovcu, čeprav pri njem ne kupite novega izdelka. Dodatne informacije o odlaganju so na voljo na naslovu ali B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike. V Evropski uniji Če ste izdelek uporabljali za poslovne namene in ga želite zavreči: Posvetujte se s SHARP-ovim trgovcem, ki vam bo posredoval informacije o prevzemu izdelka. To storitev vam lahko zaračuna, upoštevajoč stroške reciklaže. Manjše izdelke (in manjše količine) boste morda lahko oddali v lokalnem centru za ločeno zbiranje odpadkov. Za Španijo: O vračilu rabljenih izdelkov se posvetujte z uradom za zbiranje odpadkov ali z lokalnimi oblastmi.. V državah izven EU Če želite zavreči izdelek, se posvetujte z lokalnimi oblastmi in poskrbite za pravilno metodo odlaganja. Priloženi bateriji vsebujeta sledi svinca. Za EU: Prekrižani koš za odpadke pomeni, da rabljenih baterij ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki! Za odlaganje rabljenih baterij je predpisan poseben sistem za ločeno zbiranje, ki predpisuje njihovo pravilno obravnavo in reciklažo. O podrobnostih glede zbiranja in reciklaže se posvetujte z lokalnimi oblastmi. Za Švico: Rabljene baterije morate vrniti trgovcu. Za države izven EU: O metodi za odlaganje rabljenih baterij se posvetujte z lokalnimi oblastmi. Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih obravnava Kjotski protokol R40a (Potencial globalnega segrevanja 980)

3 SLOVENŠČINA VSEBINA VARNOSTNI UKREPI...SI- NAZIVI DELOV...SI- UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA...SI-4 DODATNI NAČIN...SI-4 OSNOVNO DELOVANJE...SI-5 NASTAVLJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA...SI-6 DELOVANJE S POLNO MOČJO...SI-6 PRETOK ZRAKA COANDA...SI-7 DELOVANJE PLASMACLUSTER...SI-7 SAMOČIŠČENJE...SI-8 ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI...SI-8 DELOVANJE ČASOVNIKA...SI-9 GUMB ZASLONA...SI-0 OPOMBA GLEDE DELOVANJA...SI-0 NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO...SI-0 VZDRŽEVANJE...SI- PRED KLICANJEM SERVISA...SI- VARNOSTNI UKREPI OPOZORILO Ne vlecite za kabel in pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Če napajalni kabel odstranjujete iz vtičnice tako, da povlečete zanj ali če z njim ravnate napačno, to lahko povzroči poškodbe naprave ali celo električni udar. Pazite, da se s telesom ne boste neposredno izpostavljali odvodu hladnega zraka za daljši čas. To lahko škodljivo vpliva na vaše fizično stanje. Če uporabljate klimatsko napravo v prostorih, kjer so mladostniki, otroci, ostareli, negovani ali osebe z omejenimi zmožnostmi, poskrbite, da boste zagotovili njim primerno temperaturo. V odprtine enote nikoli ne vstavljajte nobenih predmetov. Tovrstno početje lahko povzroči poškodbe z ventilatorjem, ki se vrti z visoko hitrostjo. Klimatsko napravo ustrezno ozemljite. Kabla za ozemljitev ne priklapljajte na vodovodno napeljavo, strelovod ali kabel za ozemljitev telefonske napeljave. Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar. Če pri delovanju klimatske naprave opazite kakršnokoli nepravilnost (npr. vonj po zažganem), takoj prekinite delovanje in IZKLOPITE prekinjevalnik električnega toka. Napravo morate priklopiti skladno z nacionalnimi varnostnimi predpisi. Nepravilen priklop lahko povzroči, da se električni kabel, vtikač in vtičnica med delovanjem naprave začnejo pregrevati, kar povzroči požar. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati usposobljeni serviser ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost. Za zamenjavo uporabite le napajalni kabel, ki ga priporoča proizvajalec. Prosimo, da pred uporabo naprave pazljivo preberete navodila. Slednja hranite na varnem mestu, da jih boste zlahka uporabili za kasnejšo referenco. SI- Po napravi ne škropite z vodo neposredno. To lahko povzroči električni udar ali poškodbe naprave. Naprave nikoli ne nameščajte/odstranjujte/popravljajte sami. Neustrezni delovni postopki lahko povzročijo električni udar, puščanje vode, požar, itd. Za namestitev/odstranitev/popravilo se dogovorite z usposobljenim serviserjem. VARNOSTNI NAPOTEK Občasno odprite okno ali vrata sobe in jo prezračite, še posebej, če imate nameščene plinske naprave. Nezadostno prezračevanje lahko povzroči pomanjkanje kisika. Gumbi za nadzor nikoli ne pritiskajte z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar. Če naprave ne boste uporabljali daljši čas, odklopite napajalni kabel. Občasno preverite stanje vodila za odpiranje lopute in se prepričajte, da je dobro pritrjeno. Na zunanjo enoto ne postavljajte ničesar. Med delovanjem bi nanjo postavljen predmet lahko padel in povzročil poškodbe. Ta naprava je namenjena uporabi v stanovanjih. Ne uporabljajte je, niti v prostorih za vzrejo živali, niti v rastlinjakih. Na napravo nikoli ne postavljate posod, ki so napolnjene z vodo. Če v napravo uhaja voda, izolacija električnih kablov sčasoma preperi, kar povzroči električni udar. Nikoli ne blokirajte odprtin za dovod ali odvod zraka. To lahko omeji učinkovitost delovanja in povzroči okvaro. Pred vzdrževanjem ali čiščenjem napravo vedno odklopite iz električnega napajanja. Vrteči se ventilator vas lahko poškoduje. Te naprave ne smejo brez nadzora uporabljati otroci ali opravilno nesposobne osebe. Da se majhni otroci ne bi igrali z napravo, jih stalno nadzirajte. Poskrbite, da boste klimatsko napravo priklopili na električno napeljavo ustrezne napetosti in frekvence. Priklop naprave na neustrezno napajanje lahko povzroči poškodbe ali celo požar. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko prišlo do puščanja vnetljivega plina, kar bi povzročilo požar. Napravo namestite na mesto z minimalno vsebovanostjo prahu, hlapov ali vlage v zraku. Cev za odvod kondenzata napeljite tako, da bo nakopičena voda zlahka odtekala. Nezadostno odtekanje lahko povzroči vlaženje prostora, pohištva itd. Poskrbite, da bo, glede na mesto namestitve, nameščeno diferenčno stikalo ali prekinjevalnik električnega toka in tako preprečite električni udar. SLOVENŠČINA

4 NAZIVI DELOV NOTRANJA ENOTA Dovod (zrak) Pokrov 3 Filter zraka 4 Gumb AUX. (DODATNO) 5 Okence sprejemnika 6 Napajalni kabel 7 Element za vertikalno prilagajanje pretoka zraka 8 Element za vodoravno prilagajanje pretoka zraka 9 Odvod (zrak) Lučka PLASMACLUSTER (modra) Lučka DELOVANJA (rdeča ) Lučka ČASOVNIKA (oranžna ) 3 Lučka načina POLNA MOČ (zelena ) ZUNANJA ENOTA Dovod (zrak) 5 Cev hladilnega sredstva in kabel za notranjo povezavo 6 Odtočna cev 7 Odvod (zrak) 7 Dejanska enota se lahko malenkost razlikuje od te, ki je prikazana zgoraj. SI-

5 DALJINSKI UPRAVLJALNIK SLOVENŠČINA ZASLON ODDAJNIK SIGNALA ZASLON 3 Gumb za VKLOP/IZKLOP 4 Gumb TERMOSTAT 5 Gumb DISPLAY (ZASLON) 6 Gumb za -HOUR OFF TIMER (IZKLOP PO ENI URI) 7 Gumb za PLASMACLUSTER 8 Gumb za ČASOVNIK VKLOPA 9 Gumb za MODE (NAČIN) 0 Gumb za ČASOVNIK IZKLOPA Gumb za FAN (VENTILATOR) Gumb za TIMER CANCEL (PREKLIC ČASOVNIKA) 3 Gumb za SWING (NAGIB) 4 Gumb za RESET (PONASTAVITEV) 5 Gumb FULLPOWER (DELOVANJE S POLNO MOČJO) 6 Gumb za SELF CLEAN (SAMOČIŠČENJE) 7 Gumb za COANDA AIRFLOW (PRETOK ZRAKA COANDA) Simboli NAČINOV : SAMODEJNO : GRETJE : HLAJENJE : SUHO Simbol DELOVANJA S POLNO MOČJO 3 Simbol SAMOČIŠČENJA 4 Simbol PLASMACLUSTER 5 Simboli HITROSTI VENTILATORJA : SAMODEJNO : Ročna nastavitev 6 Simbol PRETOK ZRAKA COANDA 7 Indikator TEMPERATURE IN ČASOVNIKA ODŠTEVANJA 8 Simbol PRENAŠANJA 9 Indikator ČASOVNIK VKLOPA/ČASOVNIK IZKLOPA SI-3

6 UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA VSTAVLJANJE BATERIJ odstranite pokrov baterij. 3 4 Vstavite dve bateriji. (AAA (R03)) Prepričajte se, da sta polariteti (+) in (-) pravilno poravnani. Namestite pokrov baterij nazaj. S tanko paličico pritisnite na gumb RESET (PONASTAVITEV). Pokrov baterij PRAVILNA PORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA Daljinski upravljalnik usmerite proti okencu sprejemnika signala in pritisnite na želeni gumb. Ko enota sprejme signal, odda pisk. Prepričajte zavese ali podobni predmeti ne blokirajo okenca sprejemnika signala. Učinkovitost sprejemanja signala je 7 m. 7 m Okence sprejemnika Gumb RESET (PONASTAVITEV) Življenjska doba baterij je pri normalni uporabi približno leto. Pri menjavi baterij vedno zamenjajte obe hkrati, naj bosta iste vrste. Če enote dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji iz daljinskega upravljalnika. VARNOSTNI NAPOTEK: Okenca sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. To lahko škodljivo vpliva na učinkovitost delovanja. Če v prostoru uporabljate fl uorescentno razsvetljavo, slednja ravno tako lahko oslabi učinkovitost sprejemanja signala. Daljinskega upravljalnika ne puščajte izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali poleg grelca. Zavarujte ga tudi pred vlago in udarci. DODATNI NAČIN Ta način uporabite, če daljinskega upravljalnika nimate pri roki. ZA VKLOP Ponovno pritisnite gumb AUX (DODATNO). Rdeča lučka DELOVANJE ( ) bo svetila in enota bo začela delovati v SAMODEJNEM načinu. Hitrost ventilatorja in temperature sta nastavljena na SAMODEJNO. ZA IZKLOP Ponovno pritisnite gumb AUX (DODATNO). Rdeča lučka DELOVANJE ( ) se bo izklopila. AUX (DO- DAT- NO) SI-4

7 OSNOVNO DELOVANJE Za izbiro načina temperature pritisnite gumb MODE (NAČIN). SAMODEJNO GRETJE HLAJENJE SUHO SLOVENŠČINA Za začetek delovanja pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP. Rdeča lučka DELOVANJE ( ) bo svetila. ZA IZKLOP Ponovno pritisnite gumb ON/OFF (VKLOP/ IZKLOP). Rdeča lučka DELOVANJE ( ) se bo izklopila. Za nastavitev želene temperature pritisnite gumb TERMOSTAT. (Način SAMODEJNO/SUHO) Temperatura se lahko samodejno prilagaja do ± C, glede na vnaprej nastavljeno vrednost. (Način HLAJENJE/GRETJE) Območje nastavitve temperature: 8-3 C. 4 Za nastavitev želene hitrosti ventilatorja pritisnite gumb FAN (VEN- TILATOR). SAMODEJNO MEHKO NIZKO VISOKO SAMODEJNO DELOVANJE V načinu SAMODEJNEGA DELOVANJA se po vklopu naprave nastavi temperatura in način delovanja samodejno, glede na temperaturo prostora in temperaturo zunanjosti. Med delovanjem se ob spremembi temperature zunanjosti samodejno prilagodi tudi nastavitev temperature. NAČIN DRY (SUHO) Hitrosti ventilatorja, ki je vnaprej nastavljen na AUTO (SAMODEJNO) ne morete spreminjati. SI-5

8 NASTAVLJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA VERTIKALNO USMERJANJE PRE- TOKA ZRAKA Pritisnite gumb SWING (NAGIB). Element za vertikalno prilagajanje pretoka zraka se bo nagnil. Za nastavitev želenega položaja elementa, ponovno pritisnite gumb SWING (NAGIB). DELOVANJE S POLNO MOČJO Klimatska naprava deluje z največjo močjo in tako poskrbi za hitro hlajenje prostora. Med delovanjem naprave pritisnite gumb FULL AIRFLOW (DE- LOVANJE S POLNO MOČJO). Na daljinskem upravljalniku bo prikazano. Temperaturni zaslon se bo izklopil. Zelena lučka FULL POWER (DELOVANJE S POLNO MOČJO) ( ) se bo vklopila. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb za delovanje s POLNO MOČJO. Zelena lučka FULL POWER (DELOVANJE S POLNO MOČJO) ( ) se bo izklopila. Območje nastavitve Načina HLAJENJE in SUHO NAČIN GRETJE HORIZONTALNO USMERJANEJ PRE- TOKA ZRAKA Z elementom za prilagajanje vodoravnega pretoka zraka prilagodite pretok zraka. Vzvodi elementov za usmerjanje pretoka zraka VARNOSTNI NAPOTEK: Nikoli ne skušajte prilagajati položaja elementa za vertikalno prilagajanje pretoka zraka ročno. Tovrstno ravnanje lahko povzroči motnje v delovanju naprave. Ko so lopute za vertikalno usmerjanje pretoka zraka v najnižjem položaju medtem, ko dlje časa delujeta HLAJENJE ali GRETJE, lahko pride do nastajanja kondenzata. SI-6 Klimatska naprava bo delovala z Zelo VISO- KO hitrostjo ventilatorja 5 minut, nato se bo preklopila v način VISOKE hitrosti ventilatorja. Med delovanjem naprave s POLNO MOČJO, temperature ali hitrosti ventilatorja ne morete spreminjati.

9 PRETOK ZRAKA COANDA V načinu cool (hladno 9 ali dry (suho) je element obrnjen poševno navzgor in naprava dovaja hladen zrak proti stropu ter tako preprečuje neposreden tok zraka. V načinu gretja je element za vertikalno prilagajanje pretoka zraka obrnjen navzdol, zato naprava dovaja topel zrak neposredno proti tlom. Med delovanjem naprave pritisnite gumb COANDA AIRFLOW (PRETOK ZRAKA COANDA). Na daljinskem upravljalniku bo prikazano. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb COANDA AIR- FLOW (PRETOK ZRAKA COANDA). DELOVANJE PLASMACLUSTER Plasmacluster ioni, ki se bodo sproščali v sobo bodo zmanjšali nekatere v zraku prisotne plesni. Med delovanjem naprave pritisnite gumb PLASMACLUSTER. Na daljinskem upravljalniku bo prikazano. Modra lučka PLASMACLUSTER se bo vklopila. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb PLASMAC- LUSTER CLEAN (SAMOČIŠČENJE). Modra lučka PLASMACLUSTER se bo izklopila. SLOVENŠČINA Če želite, da PRETOK ZRAKA COANDA deluje s POLNO MOČJO, pritisnite gumb COANDA AIRFLOW (PRETOK ZRAKA CO- ANDA) medtem, ko naprava deluje s POLNO MOČJO. Uporaba operacije PLASMACLUSTER se bo shranila v spomin in se aktivirala ob naslednjem vklopu enote. Za vklop operacije Plasmacluster le v načinu FAN (VENTILATOR), pritisnite na gumb PLASMACLUSTER ko enota ne bo delovala. Simbol načina na daljinskem upravljalniku se bo izklopil, hitrosti ventilatorja pa ne morete nastaviti na SAMODEJNO. SI-7

10 SAMOČIŠČENJE SAMOČIŠČENJE s pomočjo Plasmacluster ionov preprečuje nastajanje plesni in izsušuje notranjost enote klimatske naprave, Operacijo zaženite pred in po sezoni, oziroma po potrebi. Pritisnite gumb SELF CLEAN (SAMOČIŠČENJE), ko naprava ne deluje. Na daljinskem upravljalniku bo prikazano. Modra lučka PLASMACLUSTER se bo vklopila. Po 40 minutah se bo enota izklopila. ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI Če nastavite ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI, se bo enota samodejno izklopila po uri. Pritisnite gumb -HOUR OFF TI- MER (ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI). Na daljinskem upravljalniku bo prikazano. Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) bo svetila. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb CANCEL (PREKLIČI). Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) se bo izklopila. ZA PREKLIC Pritisnite gumb SELF CLEAN (SAMO- ČIŠČENJE). Modra lučka PLASMACLUSTER se bo izklopila. PREKLIČI Med delovanjem operacije SAMOČIŠČENJE, temperature, hitrosti ventilatorja ali pretoka zraka ne boste mogli nastavljati. Plesni, ki so se že razvile s to operacijo ne morete odstraniti. ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI ima prednost pred ČASOVNIKOM VKLOPA in ČASO- VNIKOM IZKLOPA. Če ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI nastavite, ko enota ne deluje, bo enota začela delovati eno uro v nastavljenem načinu. ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI lahko podaljšate za dodatno uro od trenutka, ko pritisnete na gumb -HOUR OFF TIMER (ČASO- VNIK IZKLOPA PO ENI URI). SI-8

11 DELOVANJE ČASOVNIKA ČASOVNIK IZKLOPA ČASOVNIK VKLOPA Pritisnite gumb ČASOVNIK IZ- Pritisnite gumb ČASOVNIK KLOPA in nastavite želeni čas. VKLOPA in nastavite želeni čas. 0.5h.0h.5h 0h h h 0.5h.0h.5h 0h h h SLOVENŠČINA Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) bo svetila. Vrednost nastavljenega časa se bo začela odštevati, prikazan bo preostali čas. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb CANCEL (PREKLIČI). Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) se bo izklopila. Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) bo svetila. Vrednost nastavljenega časa se bo začela odštevati, prikazan bo preostali čas. ZA PREKLIC Ponovno pritisnite gumb CANCEL (PREKLIČI). Oranžna lučka TIMER (ČASOVNIK) ( ) se bo izklopila. PREKLIČI PREKLIČI Trajanje časovnika lahko nastavite od najmanj pol do največ ur. Do 9,5 ur ga lahko nastavite v pol-urnih intervalih, od 0 do ur pa v -urnih intervalih. ČASOVNIK IZKLOPA in ČASOVNIK VKLOPA lahko nastavite skupaj. ČASOVNIK IZKLOPA PO ENI URI ima prednost pred ČASOVNIKOM VKLOPA in ČASOVNIKOM IZKLOPA. Če med nastavljanjem časovnika želite prikazati nastavljeno temperaturo, se bo slednja prikazala za 5 sekund, nato bo izginila. ČASOVNIK IZKLOPA Po nastavitvi ČASOVNIKA IZKLOPA, se bo nastavitev temperature samodejno prilagodila in tako preprečila prekomerno segrevanje ali ohlajanje prostora medtem, ko spite. (funkcija samodejnega nastavljanja med spanjem) Način COOL (HLAJENJE): Eno uro po nastavitvi časovnika se nastavitev dvigne za C. Način HEAT (GRETJE): Eno uro po nastavitvi časovnika nastavitev temperature pade za 3 C. ČASOVNIK VKLOPA Skladno z nastavljenim časom se bo enota izklopila in omogočila uskladitev temperature prostora. (Funkcija zaznavanja) SI-9

12 Če so lučke na enoti presvetle, pritisnite gumb DISPLAY (ZASLON). (Rdeče lučke DELOVANJE in oranžne lučke TIMER (ČA- SOVNIK) ne morete izklopiti.) GUMB ZASLONA Med delovanjem naprave pritisnite gumb DISPLAY (ZASLON). Modra lučka PLASMACLUSTER in zelena lučka FULL POWER (DELOVANJE S POLNO MOČJO) ( ) se bosta izklopili. TA VKLOP LUČK Ponovno pritisnite gumb DISPLAY (ZASLON). NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO Spodaj je nekaj enostavnih načinov za varčevanje energije, ko uporabljate klimatsko napravo. Nastavite pravilno temperaturo Nastavitev višje ali nižje temperature se bo odrazila v večji porabi energije. Preprečite, da bi sonce sijalo neposredno na napravo Če preprečite, da bi sonce sijalo neposredno na napravo, lahko prihranite pri porabi energije. Med hlajenjem in ogrevanjem zaprite okna in vrata. Za zagotavljanje najučinkovitejšega delovanja poskrbite, da bodo filtri vedo čisti Če enote ne boste uporabljali dlje časa, izklopite prekinjalo električnega toka Čeprav notranja enota ne deluje, slednja med priklopom še vedno porabi malce energije. OPOMBA GLEDE DELOVANJA POGOJI DELOVANJA HLAJE- NJE GRETJE Zgornja meja Spodnja meja Zgornja meja Spodnja meja NOTRANJA TEMPERATURA ZUNANJA TEMPERATURA 3 C 46 C C C 7 C 4 C 7 C Vgrajena varnostna naprava lahko preprečuje delovanje enote, če so temperature višje od nastavljenih omejitev. Pri odprtinah za odvod zraka se pri dolgotrajnem delovanju v načinih COOL (HLADNO) ali DRY (SUHO) lahko začne kopičiti kondenzat, če je vlažnost prostora preko 80 %. ČE PRIDE DO IZPADA ELEKTRIČ- NEGA NAPAJANJA Ta klimatska naprava ima spominsko funkcijo, ki omogoča shranjevanje nastavitev v primeru izpada električnega napajanja. Po ponovni vzpostavitvi napajanja se enota samodejno ponovno zažene z istimi nastavitvami, kot so bile ob izpadu, ne ohranijo se le nastavitve časovnikov. Če pride do izpada električnega toka tedaj, ko je nastavljen časovnik, se bo ta nastavitev preklicala in se po ponovnem vklopu ne bo obnovila. OPOMBA O DELOVANJU GRETJA DUNKCIJA ODMRZOVANJA Če se začne kopičiti led na zunanji enoti, sistem samodejno preklopi na odmrzovanje, ki traja približno 5 do 0 minut. Medtem ventilatorji notranje in zunanje enote ne delujejo. UČINKOVITOST GRETJA Enota vklopi črpalko za odvajanje toplote iz zunanjega zraka in ga sprosti v prostor. Na učinkovitost gretja bistveno vpliva temperatura zunanjega zraka. Če se učinkovitost gretja zaradi nizkih zunanjih temperatur zelo zmanjša, uporabite dodatni grelec. Zaradi sistema prisiljenega kroženja zraka lahko traja nekaj časa, da se prostor ustrezno ogreje. SI-0

13 VZDRŽEVANJE Poskrbite, da boste pred vsakršnim poseganjem v napravo izklopili prekinjalo električnega toka. ČIŠČENJE FILTROV ZRAKA Filtre morate očistiti vsake dva tedna. Izklopite enoto. Odstranite filtre. Dvignite pokrov. Povlecite filtre zraka dol in jih odstranite. Očistite filtre. 3 Prah odstranite s sesalnikom. Če so fi ltri zamazani, jih operite z vročo vodo in blago milnico. Pred ponovno namestitvijo jih osušite. Namestite filtre zraka nazaj 4 Namestite filtre zraka v prvotni položaj. Zaprite pokrov. ČIŠČENEJE ENOTE IN DALJINSKE- GA UPRAVLJALNIKA Obrišite ju s suho, mehko krpo Po njima ne škropite z vodo neposredno. To lahko povzroči električni udar ali poškodbe opreme. Ne uporabljajte vroče vode, razredčila, abrazivnih praškov ali agresivnih raztopin. POSEZONSKO VZDRŽEVANJE Enoto pustite delovati v načinu SAMOČIŠČENJA tako dolgo, da se njena notranjost temeljito osuši. Zaustavite delovanje in izklopite prekinjalo električnega toka. 3 Očistite filtre in ji namestite nazaj. PREDSEZONSKO VZDRŽEVANJE Prepričajte se, da filtri zraka niso zamazani. Prepričajte se, da nič ne blokira pretoka zraka. SLOVENŠČINA SI-

14 PRED KLICANJEM SERVISA Naslednji pogoji ne predstavljajo okvar naprave. Enota ne deluje Če enoto vklopite takoj po tem, ko ste jo izklopili, se ne bo zagnala. Enota takoj po preklopu načina delovanja ne bo začela delovati. To služi varovanju delov enote. Po izklopu počakajte 3 minute, šele nato bo enota zopet delovala. Enota ne oddaja toplega zraka Med delovanjem funkcije GRETJE, se notranji ventilator morda ne bo zagnal do 5 minut po vklopu, tako je preprečeno dovajanje hladnega zraka v prostor. Enota se odmrzuje. Počakajte 5 do 0 minut. Neprijetne vonjave Neprijetne vonjave tapet in pohištva, ki pridejo v enoto bodo po določenem času izginile. Pokajoči zvoki Ti nastajajo zaradi drgnjenja sprednje plošče in ostalih delov zaradi temperaturnih razrezanj in krčenj materiala. Blago brneč zvok Ta zvok nastaja pri delovanju enote Plasmacluster, ki oddaja ione. Žvižgajoč zvok Mehak, žvižgajoč zvok nastaja zaradi kroženja hladilnega sredstva v napeljavi. Na odvodu zraka notranje enote je opaziti roso Pri hlajenju zaradi temperaturnih razlik zraka v prostoru in dovajanega zraka začne tvoriti rosa. Vodne pare Pri gretju med postopkom odmrzovanja iz zunanje enote lahko prihajajo vodne pare. Zunanja enota se noče izklopiti Po izklopu delovanja bo ventilator zunanje enote deloval še približno eno minuto, da se bo enota ustrezno ohladila. Enota Plasmacluster oddaja neprijetne vonjave To je vonj ozona, ki nastaja v enoti Plasmacluster. Koncentracija ozona je zelo nizka in nima nobenih negativnih učinkov na vaše zdravje. Ozon v zraku se zelo hitro razgradi, njegov delež pa ne bo narasel. Pred klicanjem serviserja preverite naslednje točke. Enota ne deluje Preverite ali je odklopnik toka vklopljen, oz. ali je varovalka cela. Enota ne hladi (ali ogreva) prostora zadosti učinkovito Preverite fi ltre. Če so zamazani jih očistite. Preverite zunanjo enoto in zagotovite, da nič ne blokira odprtin za pretok zraka. Preverite nastavitev termostata. Preverite, če so okna in vrata dobro zaprta. Enota ne sprejema signala z daljinskega upravljalnika Preverite, če sta bateriji daljinskega upravljalnika v dobrem stanju. Ponovno poskusite poslati signal in daljinski upravljalnik usmerite proti okencu za sprejemanje signal. Preverite ali sta bateriji pravilno vstavljeni v daljinski upravljalnik. Serviserja pokličite če utripajo lučke DE- LOVANJE, TIMER (ČASOVNIK) in/ali PLASMACLUSTER. SI-

15

16 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg