Preden začnete napravo uporabljati, preberite ta Priročnik za hitro pripravo, da boste pravilno namestili programsko in strojno opremo.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Preden začnete napravo uporabljati, preberite ta Priročnik za hitro pripravo, da boste pravilno namestili programsko in strojno opremo."

Transkripcija

1 Priročnik z hitro priprvo Zčnit tukj MFC-5895CW Prn zčnt nprvo uporljti, prrit t Priročnik z hitro priprvo, ost prvilno nmstili progrmsko in strojno oprmo. OPOZORILO POZOR Opozorilo oznčuj nvoil z prprčvnj moritnih tlsnih poško. Pozor oznčuj postopk, ki jih mort upoštvti li s jim mort izogiti, prprčit škoo n nprvi li rugih prmtih. Ikon z nvrnost lktričng ur vs opozrjjo n možnost lktričng ur. POMEMBNO USB-kl š NE priključit (č g uporljt). 1 Ostrnit nprvo iz mlž in prvrit vsino šktl OPOZORILO V mlži nprv so uporljn plstičn vrč. D s izognt nvrnosti zušitv, hrnit vrč zunj osg ojnčkov in otrok. Ostrnit zščitni trk in folijo, ki pokriv stklo optičng rlnik. SVN Rzliči 0 1

2 2 Vstvit nvni ppir A4 Plnj z ppir popolnom potgnit iz nprv. Oprit pokrov plnj z ppir. Z om rokm prvino pritisnit in povlit strnski voili ppirj tr nto š voilo z olžino ppirj in nstvit vlikost ppirj. Prvrit, li s trikotn oznk n strnskih voilih ppirj in n voilu z olžino ppirj ujmjo z oznko z vlikost ppirj, ki g uporljt. Prvrit, li ppir lži rvno v plnju. POMEMBNO Ppirj n potiskjt prvč nvznotr. 3 1 f g Strnski voili z om rokm prvino priližjt ppirju. Zprit pokrov plnj z ppir. Poskrit, j ppir plosko vstvljn v plnj in j po oznko z njvčjo količino ppirj. 1 3 Snop ppirj oro rzprit, s izognt zstojm in nprvilnmu vnosu ppirj. 2 h i Počsi potisnit plnj z ppir o kon v nprvo. Plnj z ppir ržit n mstu in izvlit poporo z ppir, s t zskoči, nto oprit poporno loputo z ppir. 2

3 3 Priključit npjlni in tlfonski kl 4 Vstvit krtuš z črnilo POMEMBNO USB-kl š NE priključit (č g uporljt). Priključit npjlni kl. OPOZORILO Nprv mor iti oprmljn z ozmljnim vtičm. OPOZORILO Č vm črnilo pri v oči, si jih tkoj izprit z voo, o vntju p s posvtujt z zrvnikom. Prvrit, li j npjnj vključno. Oprit pokrov krtuš z črnilo. Ostrnit zlni zščitni l. Ostrnit krtušo iz mlž. OPOZORILO Kr j nprv ozmljn z lktrično vtičnio, s lhko pr mogočimi nvrnimi lktričnimi stnji v tlfonskm omržju zščitit tko, o priključitvi nprv n tlfonsko linijo pustit npjlni kl priključn n nprvo. Poono s lhko m prmiknjm nprv zščitit tko, njprj oklopit tlfonsko linijo in šl nto npjlni kl. POMEMBNO Tlfonski kl MORA iti priključn vvtičnio n nprvi z oznko LINE. 3

4 f g h ạ 5 Prvrit Pzit, rvo roči usklit z rvo krtuš. Nmstit krtušo v smri pušči n nlpki. Prvino potisnit krtušo, oklr s n zskoči. Ko st nmstili vs krtuš, zprit pokrov krtuš. kkovost tisknj St Ppr n Prss Strt 6 Izrit svoj jzik Izrt lhko jzik ovstil n LCD-prikzovlniku. Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Lol Lngug. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt svoj jzik. Pritisnit OK. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). f Pritisnit Colour Strt (Strt (Brv)). Prvrit kkovost štirih rvnih lokov n listu (črn/rumn/morozln/vijoličn). Č so vs vrsti čist in vin, pritisnit 1 (Ys) n štvilčnii, i zključili prvrjnj kkovosti. Č viit, nktr izm krtkih vrsti mnjkjo, n štvilčnii pritisnit 2 (No), nto pojit n kork. N LCD-prikzovlniku s prikž vpršnj, li j kkovost rvng in črng tisk ustrzn. Pritisnit 1 (Ys) li 2 (No) n štvilčnii. Pritisnit 1 (Ys), nprv zčn čistiti rv. Po čiščnju pritisnit Colour Strt (Strt (Brv)). Nprv o zčl znov tiskti strn z prvrjnj kkovosti tisknj. Vrnit s n črko kork. 4

5 7 Izir nčin prjmnj N voljo so štirj nčini prjmnj: Fx Only, Fx/Tl, Mnul in Extrnl TAD. Žlit uporljti tlfonsk funkij svoj nprv (č so n voljo) li zunnji tlfon li tlfonski ozivnik, ki j priključn n isti liniji kot nprv? D Ali uporljt funkijo z glsovno pošto n zunnjm tlfonskm ozivniku? N Žlit, nprv smojno sprjm fks in tlfonsk kli? N f 8 Nstvit tum in čs Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Dt&Tim. Pritisnit OK. N štvilčnii vnsit znji v štvilki trnutng lt in pritisnit OK. T postopk ponovit tui z ms in n, ur, minut tr 24-urno oliko zpis. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). D N D Fx Only Vš nprv smojno sprjm vsk kli kot fks. Fx/Tl Vš nprv nzoruj linijo in smojno sprjm vsk kli. Č kli ni fks, o tlfon zvonil, i lhko sprjli kli. Mnul Vi nzorujt linijo in mort sprjti vsk kli. Extrnl TAD Zunnji tlfonski ozivnik (TAD) smojno sprjm vsk kli. Glsovn pošt s shrni n zunnjo TAD-noto. Fksi s ntisnjo. 9 Vnsit osn potk (intifikijo postj) Priporočmo, nstvit, s vš im in štvilk fks ot n vs strni, ki jih pošljt po fksu. f Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Sttion ID. Pritisnit OK. N štvilčnii vnsit svojo štvilko fks (o 20 mst) in pritisnit OK. Č žlit vnsti»+«z mnrono vstopno koo, pritisnit l. Vnsit svoj im (o 20 znkov) s štvilčnio in pritisnit OK. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt nčin Riv Mo. Pritisnit li, izrt nčin prjmnj. Pritisnit OK. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). Opom Č s zmotit in žlit zčti znov, pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho) in s vrnit n kork. 5

6 10 11 Nstvit nčin izirnj s tonom li pulzom Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Ton/Puls. Pritisnit li, izrt nčin Puls (li Ton). Pritisnit OK. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). Nstvitv vrst tlfonsk linij Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Initil Stup. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Phon Lin St. Pritisnit li, izrt Norml, PBX li ISDN. Pritisnit OK. Pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). 6

7 12 Izrit vrsto povzv Uporniki USB-kl Winows : pojit n strn 8 Mintosh: pojit n strn 10 Z žično omržj Winows : pojit n strn 12 Mintosh: pojit n strn 14 Z rzžično omržj Winows in Mintosh: pojit n strn 16 USB Žično omržj Brzžično omržj Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Uporniki vmsnik USB (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) Prn zčnt Priključit USB-kl 13 Poskrit, j rčunlnik VKLJUČEN in st prijvljni s skrniškimi prvimi Nmstit progrmsko oprmo MFL-Pro Suit V CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Slit nvoilom n zslonu. Prikž s glvni mni CD-j. Kliknit Initil Instlltion. Kliknit Instll MFL-Pro Suit. Slit nvoilom n zslonu. Izrit Lol Conntion in kliknit Nxt. Nmstitv s o nljvl. Ko s prikž t zslon, pojit n nslnji kork. LAN USB 8

9 USB Winows 16 Zključk in ponovni zgon Znov zžnit rčunlnik, tko kliknt Finish. Po ponovnm zgonu rčunlnik s mort prijviti s skrniškimi prvimi. N zslonu Chk for Firmwr Upts izrit žlno nstvitv z posooitv vgrjn progrmsk oprm in kliknit OK. POMEMBNO Pzit, kl n o ovirl zpirnj pokrov, sj s lhko zri tg pojvi npk. 2 1 Nmstitv s o nljvl smojno. Nmstitvni zsloni s oo prikzovli rug z rugim. 3 Opom Z posooitv vgrjn progrmsk oprm potrujt intrntni ostop. Kon Zj pojit n Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. Nljujt nmstitv otnih plikij n strni 22. Opom XML Ppr Spifition Printr Drivr XML Ppr Spifition Printr Drivr j njprimrnjši gonilnik tisklnik z tisknj iz plikij, ki uporljjo okumnt spifikij ppirj XML. Prosimo, prnst njnovjši gonilnik s spltng mst Brothr Solutions Cntr n nslovu USB Winows Mintosh f POMEMBNO M nmstitvijo NE prkličit nong izm zslonov. Prn s pojvijo vsi zsloni, lhko min nkj skun. Ko s prikž zslon On-Lin Rgistrtion, izrit žln možnosti in slit nvoilom n zslonu. 9

10 USB Mintosh Uporniki z vmsnikom USB (z M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prn zčnt Poskrit, j nprv priključn n npjnj in j vš rčunlnik Mintosh VKLJUČEN. Prijviti s mort s skrniškimi prvimi. 14 Priključit USB-kl POMEMBNO Nprv NE priključit n USB-vho n tipkovnii li n USB-rzlilniku rz lstng npjnj. Nprvo priključit nposrno n svoj Mintosh. POMEMBNO Pzit, kl n o ovirl zpirnj pokrov, sj s lhko zri tg pojvi npk LAN USB 10

11 USB Mintosh 15 f g Nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit V svoj CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Dvokliknit ikono Strt Hr OS X, zčnt nmstitv. Izrit Lol Conntion in kliknit Nxt. Slit nvoilom n zslonu. Počkjt nkj skun, s nmsti progrmsk oprm. Po nmstitvi o progrmsk oprm Brothr poiskl nprvo Brothr. N sznmu izrit nprvo in kliknit OK. Ko s prikž zslon, kliknit Nxt. Ko s prikž zslon Brothr Support, kliknit Clos. Kon Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. USB Winows Mintosh 11

12 Žično omržj Winows Uporniki vmsnik z rzžično omržj (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) 13 Prn zčnt Poskrit, j rčunlnik VKLJUČEN in st prijvljni s skrniškimi prvimi. POMEMBNO Onmogočit vso osno progrmsko oprmo z požrni zi (rzn požrng ziu Winows ) in progrm proti vohunski progrmski oprmi li virusom. POMEMBNO Pzit, kl n o ovirl zpirnj pokrov, sj s lhko zri tg pojvi npk Povžit omržni kl 2 3 LAN USB 12

13 Žično omržj Winows 15 Nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit V CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Slit nvoilom n zslonu. Prikž s glvni mni CD-j. Kliknit Initil Instlltion. Kliknit Instll MFL-Pro Suit. Slit nvoilom n zslonu. Izrit Wir Ntwork Conntion in kliknit Nxt. Č s v oprijskm sistmu Winows XP SP2 li novjši/xp Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7 prikž zslon Firwll/AntiVirus tt izrit Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) in kliknit Nxt. Č uporljt ktri rugi požrni zi nmsto požrng ziu Winows, gljt nvoil, priložn vši progrmski oprmi z požrni zi, z informij o ojnju nslnjih omržnih vrt. Z omržno optično rnj ojt UDP-vrt Z prjmnj fks prko omržj v osni rčunlnik ojt UDP-vrt Č imt š vno tžv s svojo omržno povzvo, ojt UDP-vrt 137. Opom Č j v omržju vč nprv, izrit nprvo s sznm in kliknit Nxt. Č nprv n njt v omržju, potrit nstvitv, tko slit nvoilom n zslonu. Č IP-nslov nprv š ni konfigurirn z uporo v všm omržju, s prikž n zslonu nvoilo, pritisnit OK, nto p kliknit Configur IP Arss. Z svojo nprvo vnsit IP-nslov, ki j primrn z vš omržj, pri tm p upoštvjt nvoil n zslonu. 16 Zključk in ponovni zgon Znov zžnit rčunlnik, tko kliknt Finish. Po ponovnm zgonu rčunlnik s mort prijviti s skrniškimi prvimi. N zslonu Chk for Firmwr Upts izrit žlno nstvitv z posooitv vgrjn progrmsk oprm in kliknit OK. Opom Z posooitv vgrjn progrmsk oprm potrujt intrntni ostop. Kon Zj pojit n Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. Nljujt nmstitv otnih plikij n strni 22. Opom XML Ppr Spifition Printr Drivr XML Ppr Spifition Printr Drivr j njprimrnjši gonilnik tisklnik z tisknj iz plikij, ki uporljjo okumnt spifikij ppirj XML. Prosimo, prnst njnovjši gonilnik s spltng mst Brothr Solutions Cntr n nslovu Žično omržj Winows Mintosh f g Smojno s zčn nmstitv gonilnikov Brothr. Nmstitvni zsloni s oo prikzovli rug z rugim. Ko s prikž zslon On-Lin Rgistrtion, izrit žln možnosti in slit nvoilom n zslonu. 13

14 Žično omržj Mintosh Uporniki žičng omržng vmsnik (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prn zčnt Poskrit, j nprv priključn n npjnj in j vš rčunlnik Mintosh VKLJUČEN. Prijviti s mort s skrniškimi prvimi. 14 Povžit omržni kl LAN USB 14

15 Žično omržj Mintosh 15 f Nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit V svoj CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Dvokliknit ikono Strt Hr OS X, zčnt nmstitv. Izrit Wir Ntwork Conntion in kliknit Nxt. Slit nvoilom n zslonu. Počkjt nkj skun, s nmsti progrmsk oprm. Po nmstitvi o progrmsk oprm Brothr poiskl nprvo Brothr. Č j nprv konfigurirn z vš omržj, jo izrit n sznmu in kliknit OK. Ko s prikž zslon, kliknit Nxt. g Ko s prikž zslon Brothr Support, kliknit Clos. Kon Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. Opom Č oločit IP-nslov z nprvo, mort n nzorni plošči nstviti nstvitv Boot Mtho n Stti. Z vč informij gljt Ntwork Usr s Gui (Nvoil z mržn nstvitv) n priložnm CD-ju. Žično omržj Winows Mintosh 15

16 Z upornik rzžičng omržj Uporniki rzžičng omržng vmsnik 13 Prn zčnt Čprv lhko nprvo Brothr MFC-5895CW uporljt v žičnih in rzžičnih omržjih, j hkrti mogoč uporljti l n nčin povzovnj. POMEMBNO Č st prj nstvili rzžičn nstvitv nprv, mort pr ponovno nstvitvijo rzžičnih omržij ponstviti omržn (LAN) nstvitv. N nprvi pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Ntwork, in pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Ftory Rst, nto pritisnit OK. Dvkrt pritisnit 1 z Ys, sprjmt sprmmo. Opom Č žlit nprvo nstviti v nčinu -ho (povzv z rčunlnikom z rzžičnim vmsnikom rz ostopn točk/usmrjvlnik), lhko nvoil njt v Ntwork Usr s Gui (Nvoilih z mržn nstvitv) n CD-ju. Ntwork Usr s Gui (Nvoil z mržn nstvitv) si lhko oglt, č slit nvoilom v nljvnju. 1 Vključit rčunlnik. V CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Z Winows : 2 Izrit mol nprv in jzik. Prikzl s o glvni mni CD-j. 3 Kliknit Doumnttion, nto kliknit HTML oumnts. Z Mintosh: 2 Dvokliknit Doumnttion in vokliknit mpo z svoj jzik. 3 Dvokliknit top.html. 16

17 Z upornik rzžičng omržj 14 Potrit svoj omržno okolj (nčin infrstruktur) Nslnj nvoil ponujjo v nčin nmstitv nprv Brothr v rzžično omržj. O nčin st nmnjn nčinu infrstruktur prko rzžičn ostopn točk/usmrjvlnik, ki oljuj IP-nslov z DHCP-mhnizmom. Izrit nčin konfigurij in nljujt n oznčni strni. Č vš rzžičn ostopn točk/usmrjvlnik n popir funkij Wi-Fi Prott Stup li AOSS, si spoj zpišit nstvitv rzžičng omržj z svojo rzžično ostopno točko/usmrjvlnik. POMEMBNO Č th informij n poznt (im omržj (SSID/ESSID) in gslo), n mort nljvti nstvljnj rzžičn povzv. Ogljt si okumntijo, ki j il priložn rzžični ostopni točki/usmrjvlniku, in s posvtujt s proizvjlm usmrjvlnik li sistmskim skrnikom. Postvk Zlžit trnutn nstvitv rzžičng omržj Im omržj: (SSID, ESSID) Gslo Vš nprv Brothr popir smo uporo prvg KLJUČA WEP. Č uporljt usmrjvlnik, ki uporlj vč KLJUČEV WEP, vnsit prvi KLJUČ WEP. Zj pojit n strn 18 Č vš rzžičn ostopn točk/usmrjvlnik popir smojn rzžičn nstvitv (z no tipko) (Wi-Fi Prott Stup li AOSS ), lhko njt nvoil v Ntwork Usr s Gui (Nvoilih z mržn nstvitv) n CD-ju. Č žlit nprvo nstviti z rugčno rzžično omržj (nčin -ho), lhko nvoil njt v Ntwork Usr s Gui (Nvoilih z mržn nstvitv) n CD-ju. Brzžično omržj 17

18 Z upornik rzžičng omržj 15 Povzovnj nprv Brothr z rzžičnim omržjm Konfigurirjt rzžičn nstvitv (oičjn rzžičn nstvitv z nčin infrstruktur) N nprvi pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Ntwork, in pritisnit OK. Pritisnit li, izrt WLAN, in pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Stup Wizr, in pritisnit OK. Ko s prikž Ntwork I/F swith to Wirlss, pritisnit OK z sprjm. S tm ost zgnli črovnik z rzžičn nstvitv. Z prkli pritisnit Stop/Exit (Stop/Izho). Nprv o poiskl rzpoložljiv SSID-imn. Č s prikž sznm SSID-imn, s tipkm li izrit SSID-im, ki st si g zpisli v korku 14- n strni 17, in pritisnit OK. Č uporljt nčin ovrjnj in šifrirnj, ki zhtv gslo, pojit n. Č j vš nčin ovrjnj Oprti sistm in j vš nčin šifrirnj Brz, pojit n. Opom Pr prikzom sznm SSID-imn lhko min nkj skun. Č s sznm SSID-imn n prikž, poskrit, j vš ostopn točk vključn. Nprvo prmknit liž ostopni točki li usmrjvlniku in poskusit znov s korkom. Č ostopn točk ni nstvljn z ojnj SSID-imn, ost morli ročno oti SSID-im. Z poronosti gljt Ntwork Usr s Gui (Nvoil z mržn nstvitv) n priložnm CD-ju. Vnsit gslo, ki st si g zpisli v korku 14- n strni 17, s štvilčnio, kjr izrit vsko črko li štvilko. Z prmiknj kzl v lvo in sno lhko uporit tipki tr. Č žlit n primr vnsti črko, nkrt pritisnit tipko 2 n štvilčnii. Č žlit n primr vnsti štvilko 3, smkrt pritisnit tipko 3 n štvilčnii. Pritisnit OK, ko st vnsli vs znk, nto p pritisnit 1 z Ys, uporit svoj nstvitv. Pojit n. Nprv s o zj poskusil povzti z rzžičnim omržjm s pomočjo vnsnih informij. Č povzovnj usp, s n LCD-prikzovlniku z 60 skun prikž Connt. Povzovnj z rzžičnim omržjm lhko trj nkj minut. Opom Č s n LCD-prikzovlniku prikž Wrong Psswor, s vnsno gslo n ujm z ostopno točko. Prvrit omržn nstvitv, ki st jih zrli v korku 14- n strni 17, in ponovit kork o o, s prpričt, so vnsn ustrzn informij. Č s n LCD-prikzovlniku prikž Conntion Fil, poskrit, j ostopn točk vključn, in prvrit svoj omržn nstvitv v korku 14- n strni 17. Nprvo zčsno prmknit čim liž ostopni točki, nto p ponovit točk o o, poskrit, st vnsli prviln informij. Č vš ostopn točk nim vključn DHCP-funkij, ost morli ročno nstviti IP-nslov, msko poomržj in prho nprv, s ujmjo z všim omržjm. Gljt poglvj 6 Ntwork Usr s Gui (Nvoil z mržn nstvitv). Pritisnit OK. Brzžičn nstvitv so zj končn. N vrhu LCD-prikzovlnik s prikž štiristopnjski znk, ki kž moč rzžičng signl z všo ostopno točko/usmrjvlnik. Z nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit nljujt s korkom 16. Z upornik Winows : Zj pojit n strn 19 Z upornik Mintosh: Črk s prikžjo v tm zporju: ml črk, vlik črk in štvilk. Zj pojit n strn 21 18

19 Brzžično omržj Winows Nmstitv gonilnikov in progrmsk oprm (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) 16 Prn nmstit progrmsko oprmo MFL-Pro Suit Poskrit, j rčunlnik VKLJUČEN in st prijvljni s skrniškimi prvimi. 17 POMEMBNO Onmogočit vso osno progrmsko oprmo z požrni zi (rzn požrng ziu Winows ) in progrm proti vohunski progrmski oprmi li virusom. Nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit V CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Slit nvoilom n zslonu. Prikž s glvni mni CD-j. Kliknit Initil Instlltion. Kliknit Instll MFL-Pro Suit. Slit nvoilom n zslonu. Izrit Wirlss Ntwork Conntion in kliknit Nxt. Izrit potritvno polj Wirlss sttings hk n onfirm in kliknit Nxt. f g h Č s v oprijskm sistmu Winows XP SP2 li novjši/xp Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7 prikž zslon Firwll/AntiVirus tt izrit Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) in kliknit Nxt. Č uporljt ktri rugi požrni zi nmsto požrng ziu Winows, gljt nvoil, priložn vši progrmski oprmi z požrni zi, z informij o ojnju nslnjih omržnih vrt. Z omržno optično rnj ojt UDP-vrt Z prjmnj fks prko omržj v osni rčunlnik ojt UDP-vrt Č imt š vno tžv s svojo omržno povzvo, ojt UDP-vrt 137. Opom Č j v omržju vč nprv, izrit nprvo s sznm in kliknit Nxt. Č rzžičn nstvitv opovjo, s m nmstitvijo progrmsk oprm MFL-Pro Suit prikž ovstilo o npki. Upoštvjt nvoil n zslonu, potrit svoj nstvitv. Č nltit n to npko, pojit n kork 14- n strni 17 in znov nstvit rzžično povzvo. Č uporljt WEP in j n LCD-prikzovlniku prikzno Connt, vnr nprv ni mogoč njti, prvrit, li st prvilno vpisli WEP-ključ. WEP-ključ rzlikuj m vlikimi in mlimi črkmi. Č IP-nslov nprv š ni konfigurirn z uporo v všm omržju, s prikž n zslonu nvoilo, pritisnit OK, nto p kliknit Configur IP Arss. Z svojo nprvo vnsit IP-nslov, ki j primrn z vš omržj, pri tm p upoštvjt nvoil n zslonu. Smojno s zčn nmstitv gonilnikov Brothr. Nmstitvni zsloni s oo prikzovli rug z rugim. Ko s prikž zslon On-Lin Rgistrtion, izrit žln možnosti in slit nvoilom n zslonu. Brzžično omržj Winows Mintosh 19

20 Brzžično omržj Winows 18 Zključk in ponovni zgon Znov zžnit rčunlnik, tko kliknt Finish. Po ponovnm zgonu rčunlnik s mort prijviti s skrniškimi prvimi. N zslonu Chk for Firmwr Upts izrit žlno nstvitv z posooitv vgrjn progrmsk oprm in kliknit OK. Opom Z posooitv vgrjn progrmsk oprm potrujt intrntni ostop. Kon Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. Zj pojit n Nljujt nmstitv otnih plikij n strni 22. Opom XML Ppr Spifition Printr Drivr XML Ppr Spifition Printr Drivr j njprimrnjši gonilnik tisklnik z tisknj iz plikij, ki uporljjo okumnt spifikij ppirj XML. Prosimo, prnst njnovjši gonilnik s spltng mst Brothr Solutions Cntr n nslovu 20

21 Brzžično omržj Mintosh Nmstit gonilnik in progrmsko oprmo (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 16 Prn zčnt Poskrit, j nprv priključn n npjnj in j vš rčunlnik Mintosh VKLJUČEN. Prijviti s mort s skrniškimi prvimi. 17 f Nmstitv progrmsk oprm MFL-Pro Suit V CD-ROM-pogon vstvit priložni CD. Dvokliknit ikono Strt Hr OS X, zčnt nmstitv. Izrit Wirlss Ntwork Conntion in kliknit Nxt. Kliknit potritvno polj Wirlss sttings hk n onfirm in kliknit Nxt. Slit nvoilom n zslonu. Počkjt nkj skun, s nmsti progrmsk oprm. Po nmstitvi izrit svojo nprvo n sznmu in kliknit OK. Ko s prikž zslon, kliknit Nxt. g Ko s prikž zslon Brothr Support, kliknit Clos. Kon Nmstitv progrmsk oprm j zj končn. Opom Č oločit IP-nslov z nprvo, mort n nzorni plošči nstviti nstvitv Boot Mtho n Stti. Z vč informij gljt Ntwork Usr s Gui (Nvoil z mržn nstvitv) n priložnm CD-ju. Brzžično omržj Winows Mintosh 21

22 Nmstitv otnih plikij Winows 1 Nmstitv progrmsk oprm FFiltr Stuio ponunik Rllusion, In. 3 Nmstit progrmsko oprmo BookSn&Whitor Suit, ki jo popir ruž Rllusion, In. 2 Nmstitv Oprit glvni mni, tko ostrnit in znov vstvit CD li z voklikom n progrm strt.x v kornski mpi. Prikzl s o glvni mni CD-j. Izrit svoj jzik in kliknit Aitionl Applitions. Kliknit gum FFiltr Stuio, zčnt nmstitv. pomoči z progrmsko oprmo FFiltr Stuio Z zgon progrm FFiltr Stuio pojit n Strt/Vsi progrmi/rllusion/ FFiltr Stuio v svojm rčunlniku. Kliknit gum n zgornjm snm rou zslon. POMEMBNO Nprv mor iti VKLJUČENA in priključn n rčunlnik. Rčunlnik mor iti povzn v intrnt. Kliknit Chk for upts in oiščit spltno strn s posooitvmi pojtj Rllusion. Kliknit gum Downlo in izrit mpo, kmor žlit shrniti totko. Prn zžnt nmstitvni progrm z FFiltr Stuio Hlp, zprit FFiltr Stuio. Dvokliknit n prnsno totko v mpi, kmor st jo shrnili, in slit nmstitvnim nvoilom n zslonu. POMEMBNO Nprv mor iti VKLJUČENA in priključn n rčunlnik. Rčunlnik mor iti povzn v intrnt. Oprit glvni mni, tko ostrnit in znov vstvit CD li z voklikom n progrm strt.x v kornski mpi. Prikzl s o glvni mni CD-j. Izrit svoj jzik in kliknit Aitionl Applitions. Kliknit gum BookSn&Whitor Suit, zčnt nmstitv. Opom Z ogl lotn pomoči FFiltr Stuio Hlp v svojm rčunlniku izrit Strt/Vsi progrmi/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 22

23 Z omržn upornik Oprvljnj tžv z omržno povzvo z upornik Winows Oroj z poprvljnj omržn povzv S progrmom Ntwork Conntion Rpir Tool lhko poprvit omržn nstvitv nprv, o prvilno lovl v omržju. Upor progrm Ntwork Conntion Rpir Tool V svoj CD-ROM-pogon vstvit nmstitvni CD. Dvokliknit mpo tools. Dvokliknit mpo nttool. Dvokliknit totko BrothrNtTool.x. Ko s t zslon prikž, slit nvoilom n zslonu. f Opom Č s v oprijskm sistmu Winows Vist li Winows 7 prikž zslon Nzor uporniškg rčun, kliknit Dovoli li D. Ko končt nvoil, kliknit Print Tst Pg v oroju. Prizkusn strn potri, omržn povzv z nprvo luj. Opom Progrm Ntwork Conntion Rpir Tool lhko prnst tui s spltng mst Brothr Solutions Cntr n nslovu 23

24 Z omržn upornik Ponstvitv mržnih nstvitv n tovrniško privzt vrnosti Č žlit vs mržn nstvitv notrnjg stržnik z tisknj in optično rnj ponstviti n tovrnišk privzt vrnosti, slit sponjim korkom. f g Poskrit, nprv n luj, nto z nj oklopit vs kl (rzn npjlng). Pritisnit Mnu (Mni). Pritisnit li, izrt Ntwork. Pritisnit OK. Pritisnit li, izrt Ftory Rst. Pritisnit OK. Prss 1, izrt Ys. Prss 1, izrt Ys. Nprv s o znov zgnl in ko o to končno, znov povžit kl. Vnšnj sil z rzžičn nstvitv Včin štvilskih tipk im ntisnjn tri li štiri tipk. Tipk 0, # in l nimjo ntisnjnih črk, sj s uporljjo z posn znk. Č včkrt pritisnt prvilno štvilsko tipko, lhko oit žlni znk. Vstvljnj prslkov Č žlit vnsti prslk v im, pritisnit vkrt m znki. Poprvljnj Č st vnsli npčno črko in jo žlit sprmniti, pritisnit li, kzl prmknt n npčni znk, nto pritisnit Clr/Bk (Briši/Nzj). Vnsit prvilni znk. Črk lhko poprvljt tui s prmiknjm nzj. Ponvljnj črk Č mort vnsti znk, ki j n isti tipki kot prjšnji, pritisnit, kzl prmknt v sno, nto p znov pritisnit tipko. Posni znki in simoli Včkrt pritisnit l, # li 0, oklr n zglt posng znk li simol, ki g žlit. Pritisnit OK z iziro. Pritisnit l z (prslk)! # $ % & ( ) +, -. / Pritisnit # z : ; < = [ ] ^ _ Pritisnit 0 z 0 \ { } 24

25 Vrnost in prvo Izir položj Nprvo postvit n rvno in stilno površino rz trsljjv, n primr n mizo. Nprvo postvit lizu vtični z tlfon in oičjn ozmljn vtični. Izrit položj, kjr tmprtur n prsg omočj o 10 o 35 C. OPOZORILO Nprv NE postvljjt v ližino grlnikov, klimtskih nprv, hlilnikov, miinsk oprm, kmiklij li vo. Nprv NE priključujt v vtični n istm tokokrogu kot vlik nprv li rug oprm, ki lhko zmoti ovo nrgij. POZOR Izogijt s postvljnju nprv v omočj z vliko promt. Izogijt s postvljnju nprv n prprogo. Nprv NE izpostvljjt nposrni sončni svtloi, čzmrni vročini, vlgi li prhu. Nprv NE priključujt v vtični, ki jih krmilijo stnsk stikl li smojni čsovniki. Prkinitv npjnj lhko izriš informij iz pomnilnik nprv. Izogijt s virom motnj, kot so rugi rzžični tlfonski sistmi li zvočniki. Nprv NE prvrčjt in j n postvljjt n ngnjno površino. S tm lhko povzročit rzlivnj črnil in poško notrnjosti nprv. 25

26 Vrnost in prvo Vrn upor nprv Prosimo, t nvoil shrnit z uporo v prihonj in jih pr vzržvnjm prrt. OPOZORILO V nprvi so visokonptostn lktro. Pr čiščnjm notrnjosti nprv poskrit, njprj oklopit tlfonski kl in nto š npjlni kl iz vtični. S tm s izognt lktričnmu uru. Vtič NE prijmjt z mokrimi rokmi. S tm s lhko izpostvit lktričnmu uru. NE vlit z izmnični npjlni kl. S tm s lhko izpostvit lktričnmu uru. Rok NE postvljjt n ro nprv po pokrov okumnt li pokrov optičng rlnik. To lhko povzroči tlsn poško. Rok NE postvljjt n sprnjo strn nprv po pokrov optičng rlnik. To lhko povzroči tlsn poško. Rok NE postvljjt n plnj z ppir li po pokrov plnj z ppir. To lhko povzroči tlsn poško. NE otikjt s omočj, ki j osnčno n sliki. To lhko povzroči tlsn poško. Ko nprvo prmikt, jo mort vigniti z postvk, tko postvit roko n vsko strn not, kot kž slik. Nprv NE nosit tko, jo ržit z pokrov optičng rlnik li pokrov z oprvljnj zstojv. 26

27 Vrnost in prvo Z čiščnj notrnjosti li zunnjosti nprv NE uporljjt vntljivih snovi, pršil, tkočin li rosolov. S tm lhko povzročit požr li lktrični ur. Č s nprv sgrj, oj im li močn vonj, tkoj izključit glvno stiklo in oklopit nprvo iz vtični. Ornit s n svojg projl Brothr li storitv z strnk Brothr. Č v notrnjost nprv vrjo kovinski prmti, vo li rug tkočin, nprvo tkoj oklopit iz vtični. Ornit s n svojg projl Brothr li storitv z strnk Brothr. Pri vgrnji li sprminjnju tlfonskih linij oit prvini. Nikoli s n otikjt tlfonskih klov li priključkov, ki niso izolirni, rzn č st tlfonsko linijo oklopili iz stnsk vtični. Tlfonskih npljv nikoli n priključujt m nvihto. Tlfonsk zin vtični nikoli n vgrit n mokro msto. T izlk mort vgriti v ližino vtični, ki j zlhk ostopn. V sili mort npjlni kl iz vtični oklopiti, v loti oklopit npjnj. T izlk j tr priklopiti n izmnični vir npjnj, ki im nptost v omočju, nvnm n tlii z nzivnimi vrnostmi. Nprv NE priključit n nosmrni vir npjnj li rzsmrnik. Č o čm nist prprični, s posvtujt z usposoljnim lktroinštltrjm. Vno poskrit, j vtič v loti vstvljn. Nprv NE uporljjt, č j npjlni kl ntrgn li poškoovn, sj lhko to povzroči požr. Ko uporljt tlfonsko oprmo, upoštvjt osnovn prvinostn ukrp z zmnjšnj tvgnj požr, lktričng ur li tlsnih poško, vključno z nslnjimi: 1 Izlk NE uporljt lizu vo, n primr lizu ki, umivlnik, kuhinjskg korit li prlng stroj, v mokri klti li v ližini zn. 2 Izogijt s upori izlk m nvihto s strlmi. Ostj mjhn možnost lktričng ur zri strl. 3 Izlk NE uporljjt z jvljnj puščnj plin v ližini puščnj. 4 Btrij NE zvrzit v ognj. Zri tg lhko ksploirjo. Gl posnih nvoil z ostrnjvnj opkov prvrit krjvn prpis. 27

28 Vrnost in prvo Pommn vrnostn nvoil 1 Prrit vs t nvoil. 2 Shrnit jih z uporo v prihonj. 3 Slit vsm opozorilom in nvoilom, oznčnim n izlku. 4 Tg izlk NE uporljjt v ližini vo. 5 Tg izlk NE položit n nstiln vozičk, stojlo li mizo. Izlk lhko p, kr o povzročilo rsno škoo n njm. 6 Rž in oprtin v ohišju tr n znji li sponji strni so nmnjn zrčnju. Th oprtin n smt zmšiti li prkriti, zgotovit znsljivo lovnj izlk in g zščitit pr prgrvnjm. Oprtin nikoli n zmšit, tko izlk položit n postljo, kvč, prprogo li rugo poono površino. Tg izlk nikoli n postvit v ližino li n ritor li grlnik. Tg izlk nikoli n vgrit v zunnj ohišj, rzn č st poskrli z ustrzno zrčnj. 7 Uporit smo nprvi priložn npjlni kl. 8 T izlk j oprmljn s 3-polnim ozmljnim vtičm, ki im trtji (ozmljni) pol. T vtič s prilg smo v ozmljno lktrično vtičnio. To j vrnostn funkij. Č vtič n mort vstviti v vtičnio, pokličit lktroinštltrj, vm zmnj zstrlo vtičnio. Ozmljng vtič NE onmogočit. 9 NE ovolit, kr koli lži n npjlnm klu. Izlk NE postvit tko, i lhko ljuj hoili po klu. 10 Pr nprvo NE postvljjt ničsr, kr i lokirlo prjt fks. N pot prjtim fksom NE postvljjt ničsr. 11 Pr poirnjm strni počkjt, izstopijo iz nprv. 12 V nslnjih primrih oklopit t izlk iz vtični in s z srvisirnj ornit n poolščno srvisno osj Brothr: Č j v izlk vrl tkočin. Č j il izlk izpostvljn žju li voi. Č izlk n luj kot oičjno, kr upoštvt nvoil z uporo, nstvljjt smo tist lmnt z uprvljnj, ki jih zjmjo nvoil z uporo. Nprviln nstvitv rugih krmilnih lmntov lhko povzroči škoo in o pogosto zhtvl vliko l s strni usposoljng thnik, č ost žlli, izlk spt normlno luj. Č st izlk izpostvili pu li s j poškoovlo ohišj. Č izlk luj očitno rugč kot oičjno, tko g j tr srvisirti. 13 Priporočmo, izlk zščitit pr nptostnimi sunki z zščitno nprvo (prnptostno zščito). 14 D zmnjšt tvgnj požr, lktričng ur in tlsnih poško, upoštvjt nslnj: Tg izlk NE uporljjt v ližini nprv, ki uporljjo voo, v ližini zn li v mokri klti. POMEMBNO Z všo vrnost Z zgotovitv vrng lovnj mort priložni tripolni vtič vstviti izključno v stnrno tripolno vtičnio, ki j učinkovito ozmljn z oičjno gospoinjsko lktrično npljvo. Č nprv luj prvilno, to š n pomni, j npjnj ozmljno in j npljv popolnom vrn. Z lstno vrnost s v vomih o učinkovitosti ozmljitv posvtujt z usposoljnim lktroinštltrjm. 28

29 Vrnost in prvo Prpisi Izjv o sklnosti (smo z Evropo) Druž Brothr izjvlj, j t izlk skln s tmljnimi zhtvmi in rugimi oločili Dirktiv 1999/5/EC tr 2005/32/EC. Izjv o sklnosti (DoC) v Nvoilih z uporo Priročniku z hitro priprvo j lhko strjš rzliči. Z njnovjšo rzličio gljt nš spltno msto. Oiščit -> izrit rgijo (npr. Europ), -> izrit ržvo, -> izrit svoj mol, -> izrit»priročniki«, -> izrit Izjv o sklnosti (izrit jzik, č j to potrno). LAN-povzv POZOR T nprv NE priključit n LAN-povzvo, ki j izpostvljn prvisokim nptostim. Rijsk motnj T izlk j skln s stnrom EN55022 (pulikij CISPR 22)/rzr B. Ko nprvo priključit n rčunlnik, poskrit, USB-kl n prsg olžin 2,0 m. Dirktiv EU 2002/96/EC in stnr EN50419 Vlj smo z Evropsko unijo T oprm j oznčn z zgorj prikznim simolom z riklirnj. To pomni, jo mort o konu življnjsk o riklirti ločno n ustrznih zirnih mstih in j n smt zvrči m oičjn nsortirn gospoinjsk opk. S tm ost koristili okolju in ljum (vlj smo z Evropsko unijo). Mnron izjv o sklnosti z zhtvmi z znk ENERGY STAR Nmn mnrong progrm ENERGY STAR j promoij rzvoj in širjnj nrgijsko učinkovit pisrnišk oprm. Druž Brothr Inustris, Lt., j prtnr progrm ENERGY STAR in j ugotovil, t izlk izpolnjuj zhtv progrm ENERGY STAR o učinkoviti izri nrgij. 29

30 Vrnost in prvo Prvn omjitv kopirnj Kopirnj nktrih stvri li okumntov z nmnom prvr j kznivo. To ovstilo j smo vonik in n popoln sznm. Č st v vomih o oločni stvri li okumntu, s ornit n ustrzn prvn orgn. Nkj primrov okumntov, ki jih ni ovoljno kopirti: Dnr Ovzni li rugi olžniški rtifikti Dpozitn potril Dokumnti o služnju vojškg rok li noru Potni listi Znmk (žigosn li n) Prislitvni okumnti Dokumnti z soilno pomoč Čki li nlogi vlnih orgnov Intifikijski okumnti, priponk in oznk Kopirnj l, ki imjo zščitn vtorsk prvi, ni ovoljno. Dovoljno j kopirnj lov l, ki imjo zščitn vtorsk prvi, sklno z nčlom poštn r. Včkrtno kopirnj j znk, gr z nprvilno uporo. Umtnin so njvčkrt l z zščitnimi vtorskimi prvimi. Nktri zkoni ržv/provin n ovoljujjo kopirnj ovoljnj in lstniških potril z motorn vozil. 30

31 Blgovn znmk Logotip Brothr j zščitn lgovn znmk ruž Brothr Inustris, Lt. Brothr j zščitn lgovn znmk ruž Brothr Inustris, Lt. Winows Vist j zščitn lgovn znmk li lgovn znmk ruž Mirosoft Corportion v ZDA in/li rugih ržvh. Mirosoft, Winows, Winows Srvr in Intrnt Explorr so zščitn lgovn znmk ruž Mirosoft Corportion v ZDA in/li rugih ržvh. Appl, Mintosh in M OS so lgovn znmk ruž Appl In., rgistrirn v ZDA tr rugih ržvh. FFiltr Stuio j lgovn znmk pojtj Rllusion, In. AOSS j lgovn znmk ruž Bufflo In. WPA, WPA2, Wi-Fi Prott Ass in Wi-Fi Prott Stup so lgovn znmk li zščitn lgovn znmk zružnj Wi-Fi Allin v ZDA in/li rugih ržvh. Wi-Fi in Wi-Fi Allin st zščitni lgovni znmki zružnj Wi-Fi Allin. Vsko pojtj, ktrg progrmsk oprm j omnjn v th nvoilih, si z progrmsko oprmo lsti ustrzno linčno pogoo. Vs lgovn imn in imn izlkov rugih pojtij, ki s nvjjo n izlkih, okumntiji tr rugih grivih ruž Brothr, so lgovn znmk li zščitn lgovn znmk ustrznih pojtij. Sstvljnj in ojv T nvoil z uporo so il sstvljn in ojvljn po nzorom ruž Brothr Inustris, Lt., tr vključujjo njnovjš opis in thničn lstnosti izlk. Vsin th nvoil in thničn lstnosti tg izlk s lhko sprmnijo rz prhong ovstil. Druž Brothr si priržuj prvio o nnpovnih sprmm tukj nvnih thničnih potkov in mtrilov, zto n prvzm ogovornosti z škoo (tui poslično), ki i nstl zri znšnj n prstvljn griv, kr m rugim vključuj tipkrsk npk tr rug npk v zvzi z ojvo. Avtorsk prvi in lin 2010 Brothr Inustris, Lt. Vs prvi priržn. T izlk vključuj progrmsko oprmo, ki so jo rzvili nslnji ponuniki: PACIFIC SOFTWORKS, INC. T izlk vključuj progrmsko oprmo»kasago TCP/IP«, ki jo j rzvil ruž ZUKEN ELMIC, In Dvisp Softwr, In.