18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2017 SUPER LIGA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2017 SUPER LIGA"

Transkripcija

1 18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2017 SUPER LIGA Komenda: Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen

2 I. PRAVILNIK 1. Liga nadaljuje tradicijo DOMŽALSKO-KAMNIŠKE LIGE in OSREDNJE SLOVENSKE LIGE. 2. Organizator je ŠK Komenda, tehnični izvajalec je podjetje POGI d.o.o. 3. Liga je razdeljena na Super ligo in I. ligo 4. Skupaj nastopa 8 ekip in sicer v naslednjem vrstnem redu po žrebu: Klinični center, ŠS Bor Dob, ŠK Ig, ŠK Komenda Popotnik, ŠK Komenda Pogi, ŠK Višnja gora Stična, ŠK Trzin Buscotrade, ŠD Vrhnika. 5. ekipo tvorijo štirje igralci in štirinajst rezerv 6. igralci so razporejeni po presoji kapetana pri tem se upošteva, da ima lahko igralec na višji deski 100 točk nižji FIDE ali slovenski rating. (Rezerva gre na zadnjo desko, ostali se pomaknejo za eno mesto višje, upošteva se osnovna postava moštva). 7. v ekipi lahko nastopijo: člani, članice, veterani, mladinci, šolarji, ipd. 8. dopolnitev liste igralcev je možno do srede do 12 ure, da se lahko spremembe pravočasno objavijo na spletni strani in preverijo licence. 9. ekipe so klubske, prijateljske, ali kako drugače formirane 10. tempo igranja: 90 minut + 30 sekund za potezo 11. sistem igranja: igra po bergerjevem sistemu, vrstni red v tabeli se žreba, s pogojem, da domače ekipe igrajo med seboj v I. kolu. 12. igra se po bergerjevem sistemu 7 kol, 13. igra se po pravilih Fide in moštvenem pravilniku ŠZS 14. privzeti čas zamude za igralca (ne ekipe) je 30 minut 15. turnir se bo prijavil za ratingiranje za FIDE rating za normalni šah in slovenski rating 16. obvezno je zapisovanje partij, zapisnik partije se pošlje sodniku (lahko po elektronski pošti, stem, da mora domačin hraniti zapisnik do konca tekmovanja), vse partije bodo navedene na klubski spletni strani 17. zapisnik partije je last organizatorja tekmovanja 18. uporabljajo se elektronske ure. (Ure DGT 2000 rdeče, se nastavijo na program 23 in na vsako stran ure se nastavi najprej čas: 1 ura 30 minut 0 sekund ter nato na obe strani 0 minut in 30 sekund; ure DGT 2010 ali Merex se nastavijo na program 19 in potrditev) 19. domačin je ekipa, katera ima na prvi deski bele figure 20. obveznosti domačina so sledeče: dogovoriti se s kapetanom gostujoče ekipe o terminu in kraju igranja zagotoviti ustrezni igralni prostor zagotoviti šahovske rekvizite (deske, figure in elektronske ure) zagotoviti formularje za zapisovanje partij zagotoviti obrazec zapisnik dvoboja po končani partiji telefonično sodniku sporočiti rezultat dvoboja po deskah naslednji dan po končanem dvoboju pošlje originalni zapisnik sodniku in vseh osem originalnih zapisnikov partij podpisanih od obeh igralcev. Zapisnik dvoboja mora biti podpisan s strani obeh kapetanov. 21. Dolžnost domačina je, da do dogovorjenega pričetka dvoboja pripravi igralni prostor (vključuje: odprtje prostora, postavitev figur, natavitev ur in postavitev formularjev). V kolikor to domačin ne zagotovi pravočasno, se čas zamude, to je od dogovorjene ure do dejanskega pričetka odšteje vsem igralcem domačega moštva. (Pojasnitev: dvoboj se prične z 10 minutno zamudo zaradi nepripravljenega prostora, potem imajo vsi domači igralci na uri za 10 minut manj časa). 22. V kolikor igralni prostor ni zagotovljen v času 30 minut oziroma domačinov v tem času ni, domača ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in dobi opomin. V kolikor se to dogodi drugič je ekipa črtana iz nadaljnega tekmovanja. 23. dolžnosti kapetanov je, da zahtevajo od svojih igralcev, da pišejo partije (čitljivo) in da po končani partiji oddajo original kapetanu domače ekipe. 24. v kolikor domačin ne more zagotoviti zadostnega števila elektronskih ur, kapetan domače ekipe prosi kapetana gostujoče ekipe, da prinesejo ure s seboj. V kolikor tudi to ni možno, si je možno za posamezni dvoboj izposoditi ure pri sodniku tekmovanja. BILTEN Stran 2 od 16

3 25. v posameznem dvoboju je dolžnost kapetanov oz. vodij ekip posameznega dvoboja, da zagotovijo športno in pošteno igro, zagotovijo spoštovanje šahovskih pravil in rešujejo eventuelne sprotne pripombe igralcev in nemogoče poteze ter, da zagotovijo sprotno in pravilno pisanje potez. 26. v kolikor igralec po končani partiji ne odda originalnega zapisnika partije, izgubi partijo s kontumacom in se njegova partija ne upošteva, ekipo pa se kaznuje z denarno kaznijo 50, katero mora plačati organizatorju do naslednjega kola, v kolikor ekipa ne plača kazni, se jo črta iz nadaljnega tekmovanja. V kolikor se pri istem igralcu to dogodi dvakrat v toku lige, se igralca črta iz nadaljnega tekmovanja in se poda prijava na Disciplinsko komisijo pri ŠZS. 27. igralni dan je četrtek, kapetana se lahko dogovorita za drugi dan igranja vendar morajo v tekočem tednu do nedelje do 19 ure biti vse partije tekočega kola končane in rezultati (vsaj telefonsko ali po e-pošti) poslani na naslov vodje tekmovanja. O spremembi termina igranja se lahko kapetana dogovorita le do torka do 20 ure v tednu tekočega kola in o tem obvestita sodnika. 28. preložitev dvoboja na kasnejši termin ni možna 29. pričetek kola je ob 18 uri, kapetana se lahko dogovorita tudi za drugi termin pričetka igranja. 30. nemogoča poteza se popravi, v primeru, da igralec reklamira nemogočo potezo, kapetana igralcu dodata 2 minuti časa, nasprotnik pa mora izvesti pravilno potezo. Druga nemogoča poteza, igralec izgubi partijo. 31. liga se igra z gostovanji 32. igralni termini so: I. kolo 14. september 2017 II. kolo 21. september 2017 III. kolo 28. september 2017 IV. kolo 5. oktober 2017 V. kolo 12. oktober 2017 VI. kolo 19. oktober 2017 VII. kolo 26. oktober kriteriji za boljšo uvrtitev so večje število osnovnih točk. Če so te enake pa: meč točke, medsebojni izidi po pokalnem sistemu, Sonenborn po osnovnih točkah, žreb. 34. Reklamacija remija: Igralec, ki reklamira remi (50 potez, večni šah, trikrat ponovljena pozicija, ipd) ustavi uro in pokliče oba kapetana ekip oz. vodje ekip (ta dva, v primeru, da še igrata, ustavita uro za čas presoje) in odločita, ali je reklamacija upravičena v skladu s pravili šaha. 35. ekipa, katera ne more dobiti dovolj igralcev za posamezno kolo oz. se dvoboja ne udeleži mora vsaj dva dni pred pričetkom dvoboja obvestiti kapetana nasprotne ekipe in glavnega sodnika. Ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je izključena iz lige ter naslednje leto lahko nastopa v najnižji ligi, organizatorju pa mora plačati kazen 100 do naslednjega kola. 36. Ekipa lahko prične dvoboj, če je prisoten vsaj en igralec. 37. Ekipa, katera ne nastopi na posameznem dvoboju in zato nima utemeljenega razloga (prometna nesreča, nenadna bolezen večine igralcev, ipd), plača organizatorju denarno kazen 100 do naslednjega kola in ekipa se črta iz nadaljnega tekmovanja. 38. V kolikor ekipa v posameznem dvoboju nima zadostnega števila igralcev, ostaja vedno prosta zadnja deska. Če nima dveh igralcev, ekipa izgubi dvoboj s kontumacom in je črtana iz nadaljenga tekmovanja ter mora organizatorju plačati kazen 100 do naslednjega kola. Ekipa ne sme prijaviti igralca za dvoboj, za katerega ve, da ne bo prišel na dvoboj ali se naknadno izkaže, da ni prišel na dvoboj. V kolikor se ekipa ne drži tega je kazen 50 in se plača organizatorju do naslednjega kola. 39. Pisno pritožbo na odločitev kapetanov oziroma vodij ekip posameznih dvobojev je potrebno poslati glavnemu sodniku v roku dveh dni po odigranju dvoboja s kavcijo 50, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. Na odločitev sodnika, se lahko prizadeti pritoži turnirskemu odboru s kavcijo 50, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. 40. Prijavnino je dolžna ekipa plačati do 2. kola 41. Nagrade. prva tri moštva prejmejo pokale BILTEN Stran 3 od 16

4 najboljši posamezniki na prvih štirih deskah in najboljša rezerva prejmejo medalje 42. Iz lige ne izpade nobena ekipa. Zmagovalna in drugo uvrščena ekipa iz I. lige 2017 v naslednjem letu igra v Super ligi. 43. ligo vodi, koordinira in je glavni sodnik Franc Poglajen, državni šahovski sodnik. 44. rezultate dvobojev je potrebno po končanem dvoboju poslati po elektronski pošti: 45. zapisnik dvoboja z vsemi partijami je potrebno poslati na naslov: ŠK Komenda, Glavarjeva cesta 55a, 1218 Komenda, naslednji dan, po končanem dvoboju. 46. Turnirski odbor za obe ligi tvorijo kapetani naslednjih ekip: ŠD Vrhnika, ŠK Komenda Popotnik, ŠK Ig, ŠS Bor Dob in ŠK Trzin Buscotrade. Sklep turnirskega odbora je dokončen. 47. V času poteka dvoboja (kola) igralci elektronske naprave (mobitele in računalnike) ne smejo imeti pri sebi (pustiti jih morajo v avtu). Pred in med partijo je prepovedano uživanje alkoholnih pijač. V igralni dvorani se med potekom dvoboja ni dovoljeno pogovarjati. 48. Zaključni turnir lige bo predvidoma v četrtek 23. novembra II. LISTA EKIP 1. KLINIČNI CENTER Peršl Bojan MK Šolmajer Luka MK Kodela Marko I Sivčevič Nusret I Pečnik Primož II Hribar Andrej I Babič Miroslav IV Pajnhart Tadej II Tanšek Branko BK ŠS BOR DOB Jeran Boštjan MK Skok Jože MK Skok Boris MK Osolin Bogdan MK Bohorč Edo I Majcen Zoran I Hribar Viktor MK ŠK IG Janželj Tim MK Jelen Igor IM Hiti Domen MK Rožič Samo MK Janželj Lara WMK Rožič Adrijan MK Župec Jan I Jelen Miha III Čop Jaka II Župec Nejc II Vujič Nikola III Jelen Anja III POPOTNIK Gantar Jan MK Debevec Blaž MK BILTEN Stran 4 od 16

5 3. Kragelj Igor FM Šubelj Jan MK Marn Jan III Lučovnik Tilen MK Juhant Igor MK Trebušak Anton MK Zajc Jan II Novak Anže II POGI Paternoster Janez III Vidmar Klara IV Mihelič Vesna WII Mazzini Katarina III Kralj Nejc IV Mlakar Matej IV Zidar Jernej III Novakovič Gosto I Kozarski Aleksander III More Erlend II ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA Krumpak Hinko MK Pirnat Sašo MK Butala Marjan MK Sotirov Pavle II Perovšek Milan I Ješe Janez I Bajt Hana WI Sotirov Slavko II Kocmur Boris I Kastelic Anton II Miceli Dario Edgardo BK ŠK TRZIN BUSCOTRADE Coklin Marko MK Lah Emil MK Šivic Klemen MK Borišek Anže I Rojs Igor I Rijavec Stane MK Banfi Gregor II Borštnik Aleš II Bajec Borut II Marčetič Dušan II ŠD VRHNIKA Gostiša Leon IM Praznik Niko FM Kavčič Žan FM Justin Matjaž FM Praznik Anton FM Kariž Peter MK Hočevar Filip I BILTEN Stran 5 od 16

6 8. Stanič Urban I Arčon Denis MK Trček Zdenko I Okorn Nejc I Merlini Dušan I Kores Damijan II 1958 III. REZULTATI Rezultati 1. kola 1. 0/0 KLINIČNI CENTER (1) 0.5:3.5 (8) ŠD VRHNIKA 0/0 0/0 Peršl Bojan 0.5:0.5 Justin Matjaž 0/0 0/0 Sivčevič Nusret 0:1 Praznik Anton 0/0 0/0 Babič Miroslav 0:1 Stanič Urban 0/0 0/0 Tanšek Branko 0:1 Okorn Nejc 0/0 2. 0/0 ŠS BOR DOB (2) 3:1 (7) ŠK TRZIN BUSCOTRADE 0/0 0/0 Jeran Boštjan 0.5:0.5 Lah Emil 0/0 0/0 Skok Jože 0.5:0.5 Rijavec Stane 0/0 0/0 Osolin Bogdan 1:0 Banfi Gregor 0/0 0/0 Majcen Zoran 1:0 Borštnik Aleš 0/0 3. 0/0 ŠK IG (3) 4:0 (6) ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 0/0 0/0 Janželj Tim 1:0 Krumpak Hinko 0/0 0/0 Jelen Igor 1:0 Butala Marjan 0/0 0/0 Janželj Lara 1:0 Ješe Janez 0/0 0/0 Jelen Miha 1:0 Bajt Hana 0/0 4. 0/0 POPOTNIK (4) 4:0 (5) POGI 0/0 0/0 Debevec Blaž 1:0 Paternoster Janez 0/0 0/0 Šubelj Jan 1:0 Mazzini Katarina 0/0 0/0 Juhant Igor 1:0 Kralj Nejc 0/0 0/0 Zajc Jan 1:0 Zidar Jernej 0/0 Rezultati 2. kola /2 ŠD VRHNIKA (8) 3:1 (5) POGI 0/0 0/0 Gostiša Leon 1:0 Vidmar Klara 0/0 0.5/1 Justin Matjaž 1:0 Mazzini Katarina 0/1 1/1 Praznik Anton 1:0 Kralj Nejc 0/1 1/1 Stanič Urban 0:1 Zidar Jernej 0/1 2. 0/0 ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA(6) 1.5:2.5 (4) POPOTNIK 4/2 0/1 Krumpak Hinko 0.5:0.5 Gantar Jan 0/0 0/0 Pirnat Sašo 1:0 Debevec Blaž 1/1 0/1 Butala Marjan 0:1 Marn Jan 0/0 0/0 Perovšek Milan 0:1 Lučovnik Tilen 0/0 3. 1/0 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (7) 1:3 (3) ŠK IG 4/2 0/0 Šivic Klemen 0.5:0.5 Janželj Tim 1/1 0/0 Borišek Anže 0:1 Jelen Igor 1/1 0/1 Borštnik Aleš 0.5:0.5 Rožič Adrijan 0/0 0/0 Marčetič Dušan 0:1 Jelen Miha 1/ /0 KLINIČNI CENTER (1) 1.5:2.5 (2) ŠS BOR DOB 3/2 0.5/1 Peršl Bojan 1:0 Jeran Boštjan 0.5/1 0/0 Hribar Andrej 0:1 Skok Jože 0.5/1 0/1 Babič Miroslav 0:1 Skok Boris 0/0 0/1 Tanšek Branko 0.5:0.5 Majcen Zoran 1/1 BILTEN Stran 6 od 16

7 Rezultati 3. kola /4 ŠS BOR DOB (2) 2:2 (8) ŠD VRHNIKA 6.5/4 0.5/2 Jeran Boštjan 0.5:0.5 Justin Matjaž 1.5/2 1/1 Skok Boris 0.5:0.5 Hočevar Filip 0/0 1.5/2 Majcen Zoran 0.5:0.5 Stanič Urban 1/2 0/0 Hribar Viktor 0.5:0.5 Okorn Nejc 1/1 2. 7/4 ŠK IG (3) 1.5:2.5 (1) KLINIČNI CENTER 2/0 2/2 Jelen Igor 0:1 Peršl Bojan 1.5/2 1/1 Janželj Lara 0:1 Sivčevič Nusret 0/1 2/2 Jelen Miha 1:0 Babič Miroslav 0/2 0/0 Vujič Nikola 0.5:0.5 Tanšek Branko 0.5/ /4 POPOTNIK (4) 4:0 (7) ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2/0 0.5/1 Gantar Jan 1:0 Lah Emil 0.5/1 1/2 Debevec Blaž 1:0 Rijavec Stane 0.5/1 1/1 Marn Jan 1:0 Banfi Gregor 0/1 1/1 Juhant Igor 1:0 Borštnik Aleš 0.5/2 4. 1/0 POGI (5) 0.5:3.5 (6) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA 1.5/0 0/1 Paternoster Janez 0:1 Krumpak Hinko 0.5/2 0/2 Kralj Nejc 0.5:0.5 Butala Marjan 0/2 1/2 Zidar Jernej 0:1 Ješe Janez 0/1 0/0 More Erlend 0:1 Sotirov Slavko 0/0 Rezultati 4. kola /5 ŠD VRHNIKA (8) 3:1 (6) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA 5/2 1/1 Gostiša Leon 1:0 Krumpak Hinko 1.5/3 2/3 Justin Matjaž 1:0 Butala Marjan 0.5/3 2/2 Praznik Anton 1:0 Sotirov Pavle 0/0 1.5/3 Stanič Urban 0:1 Kastelic Anton 0/0 2. 2/0 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (7) 3.5:0.5 (5) POGI 1.5/0 0/0 Rojs Igor 1:0 Paternoster Janez 0/2 0/2 Banfi Gregor 0.5:0.5 Mazzini Katarina 0/2 0.5/3 Borštnik Aleš 1:0 Kralj Nejc 0.5/3 0/0 Bajec Borut 1:0 Zidar Jernej 1/ /2 KLINIČNI CENTER (1) 0.5:3.5 (4) POPOTNIK 10.5/6 2.5/3 Peršl Bojan 0:1 Šubelj Jan 1/1 1/2 Sivčevič Nusret 0.5:0.5 Marn Jan 2/2 0/1 Hribar Andrej 0:1 Lučovnik Tilen 1/1 1/3 Tanšek Branko 0:1 Juhant Igor 2/ /5 ŠS BOR DOB (2) 1.5:2.5 (3) ŠK IG 8.5/4 1/3 Jeran Boštjan 0:1 Jelen Igor 2/3 1.5/2 Skok Jože 0.5:0.5 Janželj Lara 1/2 1.5/2 Skok Boris 0:1 Jelen Miha 3/3 1/1 Osolin Bogdan 1:0 Vujič Nikola 0.5/1 Rezultati 5. kola 1. 11/6 ŠK IG (3) 1.5:2.5 (8) ŠD VRHNIKA 11.5/7 3/4 Jelen Igor 1:0 Gostiša Leon 2/2 1.5/3 Janželj Lara 0.5:0.5 Praznik Anton 3/3 4/4 Jelen Miha 0:1 Hočevar Filip 0.5/1 0.5/2 Vujič Nikola 0:1 Stanič Urban 1.5/4 BILTEN Stran 7 od 16

8 2. 14/8 POPOTNIK (4) 3:1 (2) ŠS BOR DOB 9/5 2/3 Debevec Blaž 0.5:0.5 Jeran Boštjan 1/4 2/2 Šubelj Jan 1:0 Skok Jože 2/3 2.5/3 Marn Jan 1:0 Skok Boris 1.5/3 2/2 Lučovnik Tilen 0.5:0.5 Osolin Bogdan 2/2 3. 2/0 POGI (5) 1.5:1.5 (1) KLINIČNI CENTER 5/2 0/3 Paternoster Janez 0:1 Peršl Bojan 2.5/4 0/1 Vidmar Klara 1:0 Sivčevič Nusret 1.5/3 0.5/4 Kralj Nejc 0.5:0.5 Hribar Andrej 0/2 1/4 Zidar Jernej 0.5:0.5 Babič Miroslav 0/3 4. 6/2 ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA(6) 2.5:1.5 (7) ŠK TRZIN BUSCOTRAD 5.5/2 1.5/4 Krumpak Hinko 0:1 Lah Emil 0.5/2 1/1 Pirnat Sašo 0.5:0.5 Borišek Anže 0/1 0.5/4 Butala Marjan 1:0 Rijavec Stane 0.5/2 0/1 Sotirov Pavle 1:0 Borštnik Aleš 1.5/4 Rezultati 6. kola 1. 14/9 ŠD VRHNIKA (8) 3:1 (7) ŠK TRZIN BUSCOTRADE 7/2 2/3 Gostiša Leon 1:0 Lah Emil 1.5/3 3.5/4 Praznik Anton 0.5:0.5 Šivic Klemen 0.5/1 2.5/5 Stanič Urban 1:0 Rijavec Stane 0.5/3 1.5/2 Okorn Nejc 0.5:0.5 Borštnik Aleš 1.5/5 2. 7/3 KLINIČNI CENTER (1) 2:2 (6) ŠK VIŠNJA GORA - STI 8.5/4 3.5/5 Peršl Bojan 1:0 Krumpak Hinko 1.5/5 1.5/4 Sivčevič Nusret 0:1 Pirnat Sašo 1.5/2 0.5/3 Hribar Andrej 0:1 Butala Marjan 1.5/5 0/3 Babič Miroslav 1:0 Sotirov Pavle 1/ /5 ŠS BOR DOB (2) 3:1 (5) POGI 4/1 1.5/5 Jeran Boštjan 1:0 Paternoster Janez 0/4 2/4 Skok Jože 1:0 Mazzini Katarina 0.5/3 1.5/4 Skok Boris 0.5:0.5 Kralj Nejc 1/5 2.5/3 Osolin Bogdan 0.5:0.5 Zidar Jernej 1.5/ /6 ŠK IG (3) 3.5:0.5 (4) POPOTNIK 17/10 1.5/2 Janželj Tim 1:0 Šubelj Jan 3/3 4/5 Jelen Igor 1:0 Marn Jan 3.5/4 2/4 Janželj Lara 0.5:0.5 Lučovnik Tilen 2.5/3 4/5 Jelen Miha 1:0 Juhant Igor 3/3 Rezultati 7. kola /10 POPOTNIK (4) 3:1 (8) ŠD VRHNIKA 17/11 2.5/4 Debevec Blaž 0.5:0.5 Justin Matjaž 3/4 0/0 Kragelj Igor 1:0 Hočevar Filip 1.5/2 3/4 Šubelj Jan 1:0 Stanič Urban 3.5/6 3.5/5 Marn Jan 0.5:0.5 Okorn Nejc 2/3 2. 5/1 POGI (5) 0.5:3.5 (3) ŠK IG 16/8 0/5 Paternoster Janez 0:1 Janželj Tim 2.5/3 0.5/4 Mazzini Katarina 0:1 Jelen Igor 5/6 1.5/6 Kralj Nejc 0.5:0.5 Rožič Adrijan 0.5/1 2/6 Zidar Jernej 0:1 Jelen Miha 5/6 BILTEN Stran 8 od 16

9 /5 ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA(6) 2.5:1.5 (2) ŠS BOR DOB 13/7 1.5/6 Krumpak Hinko 0.5:0.5 Jeran Boštjan 2.5/6 2.5/6 Butala Marjan 0.5:0.5 Skok Jože 3/5 0/1 Perovšek Milan 1:0 Skok Boris 2/5 0/1 Bajt Hana 0.5:0.5 Hribar Viktor 0.5/1 4. 8/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (7) 3:1 (1) KLINIČNI CENTER 9/4 1/2 Šivic Klemen 0.5:0.5 Peršl Bojan 4.5/6 0.5/3 Banfi Gregor 1:0 Sivčevič Nusret 1.5/5 1/1 Bajec Borut 0.5:0.5 Hribar Andrej 0.5/4 0/1 Marčetič Dušan 1:0 Babič Miroslav 1/4 IV. STANJE Mesto Ekipa Točke Meč točke 1 POPOTNIK 20, ŠK IG 19, ŠD VRHNIKA ŠS BOR DOB 14,5 7 5 ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA ŠK TRZIN BUSCOTRADE KLINIČNI CENTER POGI 5,5 1 BILTEN Stran 9 od 16

10 V. TABELA Mesto Ekipa Rating Točke MT 1. POPOTNIK (W 8 4)(B 5 2.5)(W 6 4)(B 7 3.5)(W 4 3)(B 2 0.5)(W 3 3) 2. ŠK IG (W 5 4)(B 6 3)(W 7 1.5)(B 4 2.5)(W 3 1.5)(W 1 3.5)(B 8 3.5) 3. ŠD VRHNIKA (B 7 3.5)(W 8 3)(B 4 2)(W 5 3)(B 2 2.5)(W 6 3)(B 1 1) 4. ŠS BOR DOB (W 6 3)(B 7 2.5)(W 3 2)(W 2 1.5)(B 1 1)(W 8 3)(B 5 1.5) 5. ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA (B 2 0)(W 1 1.5)(B 8 3.5)(B 3 1)(W 6 2.5)(B 7 2)(W 4 2.5) 6. ŠK TRZIN BUSCOTRADE (B 4 1)(W 2 1)(B 1 0)(W 8 3.5)(B 5 1.5)(B 3 1)(W 7 3) 7. KLINIČNI CENTER (W 3 0.5)(W 4 1.5)(B 2 2.5)(W 1 0.5)(B 8 2)(W 5 2)(B 6 1) 8. POGI (B 1 0)(B 3 1)(W 5 0.5)(B 6 0.5)(W 7 2)(B 4 1)(W 2 0.5) VI. RATING Poročilo o FIDE ELO ratingu: Priimek in ime Kat ELO N Rc Rp We W W-We Peršl Bojan MK ,92 5,0 2,08 Sivčevič Nusret I ,81 1,5-0,31 Hribar Andrej I ,52 1,0-0,52 Babič Miroslav IV ,78 1,5-0,28 Tanšek Branko BK ,32 1,0 0,68 Jeran Boštjan MK ,31 3,0-1,31 Skok Jože MK ,60 3,5-0,10 Skok Boris MK ,93 2,0-1,93 Osolin Bogdan MK ,13 3,0-0,13 Majcen Zoran I ,94 1,5 0,56 Hribar Viktor MK ,31 1,0-0,31 Janželj Tim MK ,53 3,5-0,03 Jelen Igor IM ,59 6,0 0,41 Janželj Lara WMK ,59 2,5-1,09 Rožič Adrijan MK ,76 1,0-0,76 Jelen Miha III ,09 5,0 0,91 Vujič Nikola III ,18 0,0-0,18 Gantar Jan MK ,40 1,5 0,10 Debevec Blaž MK ,14 3,0-0,14 Kragelj Igor FM ,67 1,0 0,33 Šubelj Jan MK ,11 4,0 0,89 Marn Jan III ,20 4,0-0,20 Lučovnik Tilen MK ,75 3,0 0,25 Juhant Igor MK ,05 2,0-0,05 Zajc Jan II ,92 1,0 0,08 Paternoster Janez III ,48 0,0-0,48 Vidmar Klara IV ,49 1,0 0,51 Mazzini Katarina III ,80 0,5-0,30 Kralj Nejc IV ,58 2,0 0,42 Zidar Jernej III ,57 2,0 1,43 BILTEN Stran 10 od 16

11 More Erlend II ,28 0,0-0,28 Krumpak Hinko MK ,25 2,0-1,25 Pirnat Sašo MK ,24 2,5 0,26 Butala Marjan MK ,24 3,0-0,24 Sotirov Pavle II ,19 1,0-0,19 Perovšek Milan I ,29 1,0 0,71 Ješe Janez I ,06 1,0-0,06 Bajt Hana WI ,27 0,5 0,23 Sotirov Slavko II ,72 1,0 0,28 Kastelic Anton II ,08 1,0 0,92 Lah Emil MK ,73 1,5 0,77 Šivic Klemen MK ,98 1,5 0,52 Borišek Anže I ,23 0,5 0,27 Rojs Igor I ,92 1,0 0,08 Rijavec Stane MK ,30 0,5-0,80 Banfi Gregor II ,95 1,5 0,55 Borštnik Aleš II ,39 2,0-0,39 Bajec Borut II ,46 1,5 0,04 Marčetič Dušan III ,16 1,0 0,84 Gostiša Leon IM ,26 3,0-0,26 Justin Matjaž FM ,76 3,5-0,26 Praznik Anton FM ,77 4,0 0,23 Hočevar Filip I ,42 1,5 0,08 Stanič Urban I ,92 3,5-0,42 Okorn Nejc I ,22 1,5 0,28 Poročilo o lokalnem ratingu: Priimek in ime Kat ELO N Rc Rp We W W-We Peršl Bojan MK ,94 5,0 2,06 Sivčevič Nusret I ,08 1,5 0,42 Hribar Andrej I ,31 1,0-0,31 Babič Miroslav IV ,26 1,5-0,76 Tanšek Branko BK ,69 1,0 0,31 Jeran Boštjan MK ,97 3,0-0,97 Skok Jože MK ,57 3,5-0,07 Skok Boris MK ,82 2,0-1,82 Osolin Bogdan MK ,68 3,0 0,32 Majcen Zoran I ,73 2,0 0,27 Hribar Viktor MK ,87 1,0 0,13 Janželj Tim MK ,42 3,5 0,08 Jelen Igor IM ,34 6,0 0,66 Janželj Lara WMK ,41 2,5-0,91 Rožič Adrijan MK ,41 1,0-0,41 Jelen Miha III ,91 6,0 1,09 Vujič Nikola III ,74 0,5-0,24 Gantar Jan MK ,28 1,5 0,22 Debevec Blaž MK ,15 3,0-0,15 Kragelj Igor FM ,53 1,0 0,47 Šubelj Jan MK ,31 4,0 0,69 Marn Jan III ,88 4,0 0,12 Lučovnik Tilen MK ,90 3,0 0,10 Juhant Igor MK ,50 3,0 0,50 Zajc Jan II ,58 1,0 0,42 Paternoster Janez III ,37 0,0-1,37 Vidmar Klara IV ,72 1,0 0,28 BILTEN Stran 11 od 16

12 Mazzini Katarina III ,65 0,5-0,15 Kralj Nejc IV ,10 2,0-0,10 Zidar Jernej III ,45 2,0-0,45 More Erlend II ,37 0,0-0,37 Krumpak Hinko MK ,61 2,0-0,61 Pirnat Sašo MK ,70 2,5 0,80 Butala Marjan MK ,08 3,0-0,08 Sotirov Pavle II ,97 1,0 0,03 Perovšek Milan I ,27 1,0 0,73 Ješe Janez I ,65 1,0 0,35 Bajt Hana WI ,79 0,5-0,29 Sotirov Slavko II ,63 1,0 0,37 Kastelic Anton II ,20 1,0 0,80 Lah Emil MK ,53 1,5-0,03 Šivic Klemen MK ,92 1,5 0,58 Borišek Anže I ,61 0,5-0,11 Rojs Igor I ,57 1,0 0,43 Rijavec Stane MK ,76 0,5-1,26 Banfi Gregor II ,29 1,5-0,79 Borštnik Aleš II ,87 2,0-0,87 Bajec Borut II ,16 1,5 0,34 Marčetič Dušan III ,61 1,0 0,39 Gostiša Leon IM ,00 3,0 0,00 Justin Matjaž FM ,68 3,5-0,18 Praznik Anton FM ,89 4,0 0,11 Hočevar Filip I ,48 1,5 0,02 Stanič Urban I ,52 3,5-1,02 Okorn Nejc I ,27 2,5 0,23 VII. DESKE Najboljše deske Mesto Priimek in ime Klub Točke Uspeh Najboljša 1. deska 1. Janželj Tim ŠK IG 3.5/4 88% 2. Gostiša Leon ŠD VRHNIKA 3.0/4 75% 3. Peršl Bojan KLINIČNI CENTER 5.0/7 71% 4. Jeran Boštjan ŠS BOR DOB 3.0/7 43% 5. Krumpak Hinko ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 2.0/7 29% Najboljša 2. deska 1. Jelen Igor ŠK IG 6.0/7 86% 2. Debevec Blaž POPOTNIK 3.0/5 60% 3. Skok Jože ŠS BOR DOB 3.5/6 58% 4. Lah Emil ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1.5/4 38% Najboljša 3. deska 1. Butala Marjan ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA 3.0/7 43% 2. Skok Boris ŠS BOR DOB 2.0/6 33% Najboljša 4. deska 1. Šubelj Jan POPOTNIK 4.0/5 80% 2. Osolin Bogdan ŠS BOR DOB 3.0/4 75% 3. Justin Matjaž ŠD VRHNIKA 3.5/5 70% 4. Sivčevič Nusret KLINIČNI CENTER 1.5/6 25% 5. Mazzini Katarina POGI 0.5/5 10% BILTEN Stran 12 od 16

13 Najboljša 5. deska 1. Praznik Anton ŠD VRHNIKA 4.0/5 80% 2. Marn Jan POPOTNIK 4.0/6 67% 3. Janželj Lara ŠK IG 2.5/5 50% 4. Kralj Nejc POGI 2.0/7 29% Najboljša 6. deska 1. Lučovnik Tilen POPOTNIK 3.0/4 75% 2. Hribar Andrej KLINIČNI CENTER 1.0/5 20% 3. Rijavec Stane ŠK TRZIN BUSCOTRADE 0.5/4 12% Najboljša 7. deska 1. Juhant Igor POPOTNIK 3.0/4 75% 2. Banfi Gregor ŠK TRZIN BUSCOTRADE 1.5/4 38% 3. Zidar Jernej POGI 2.0/7 29% 4. Babič Miroslav KLINIČNI CENTER 1.5/6 25% Najboljša 8. deska 1. Jelen Miha ŠK IG 6.0/7 86% 2. Borštnik Aleš ŠK TRZIN BUSCOTRADE 2.0/6 33% Najboljša 9. deska 1. Stanič Urban ŠD VRHNIKA 3.5/7 50% 2. Tanšek Branko KLINIČNI CENTER 1.0/4 25% Najboljša 11. deska 1. Okorn Nejc ŠD VRHNIKA 2.5/4 62% BILTEN Stran 13 od 16

14 BILTEN Stran 14 od 16

15 BILTEN Stran 15 od 16

16 16. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2015 I. LIGA Končno stanje Mesto Ekipa Točke Meč točke 1 ŠK TRZIN BUSCOTRADE ŠD DOMŽALE 23, DU KAMNIK ŠS ŠD LOKA PRI MENGŠU ŠK LJUBLJANA DOM-IN AGENCIJA ZA NEPREMIČNINE 18,5 9 7 ŠD VRHNIKA 17,5 9 8 ŠS BOR DOB 16,5 8 9 KPŠRD KAREL JERAJ 16, ŠD MENGEŠ - TRZIN 13, SUMA 4,5 2 BILTEN Stran 16 od 16